Anda di halaman 1dari 39

FAIL MEJA GURU PKBP

FAIL MEJA GURU PKBP

MAKLUMAT PEGAWAI GURU PENDIDIKAN KHAS

Nama No. KP No. Fail Peribadi Jawatan Gred Jawatan Bahagian/Unit Tarikh Memegang Jawatan

EMELDA JAWA

SK COMBINED

FAIL MEJA GURU PKBP

1.0

SENARAI TUGAS GURU PENDIDIKAN KHAS

Bertanggungjawab kepada Guru Besar, Guru Penolong Kanan, Guru Penolong Kanan HEM, Guru Penolong Kanan Kokurikulum, Guru Panitia Dalam Membantu Merancang, Menyelaras, Melaksana dan Mengambil Tindakan Susulan ke atas perkaraperkara berikut :

1.1

PENGURUSAN PENDIDIKAN KHAS 1.1.1 Pengurusan Kurikulum Pendidikan Khas 1.1.2 Pengurusan Kokurikulum 1.1.3 Pengurusan Murid 1.1.4 Pengurusan Prasarana 1.1.5 Pengurusan Kewangan 1.1.6 Pengurusan Pembantu Pengurusan Murid 1.1.7 Pengurusan Hubungan Komuniti

1.2

BIDANG UMUM 1.2.1 Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarah dari semasa ke semasa oleh Pengarah Pelajaran, Timbalan Pengarah Pelajaran, Ketua Sektor Pengurusan Sekolah.

FAIL MEJA GURU PKBP

2.0

DASAR KUALITI JABATAN PELAJARAN NEGERI SARAWAK

Jabatan Pelajaran Negeri Sarawak bertekad untuk memastikan sistem pengurusan perkhidmatan pendidikan dilaksanakan secara profesional, efisien dan berkualiti bagi memenuhi kehendak dan kepuasan hati pelanggan. Proses ini melibatkan kerja sepasukan, kajian semula pengurusan dan proses penambahbaikan yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berterusan.

FAIL MEJA GURU PKBP

3.0

SENARAI TUGAS , KUASA DAN HUBUNGAN DENGAN PEGAWAI LAIN

Unit Jawatan
Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Guru Besar Meluluskan semua program dan aktiviti pengurusan pendidikan khas di peringkat sekolah. Guru Penolong Kanan Memantau pelaksanaan program dan aktiviti pengurusan pendidikan khas di peringkat sekolah. Guru Penolong Kanan Kokurikulum Mengurus, merancang dan menyelaras pelaksanaan program dan aktiviti pengurusan pendidikan khas di peringkat sekolah. Guru Panitia Merancang dan menyelaras pelaksanaan program dan aktiviti pengurusan pendidikan khas di peringkat sekolah.

Pendidikan Khas Guru Pendidikan Khas


Tugas dan Tanggungjawab Pengurusan Kurikulum Pendidikan Khas Pengurusan Kokurikulum Pengurusan Murid Pengurusan Prasarana Pengurusan Kewangan Pengurusan Pembantu Pengurusan Murid Peningkatan Profesionalisme Melaksanakan setiap program atau aktiviti yang berkaitan. Mengambil tindak ikut terhadap suratsurat yang diminitkan. Menandatangani dokumen-dokumen yang berkaitan. Kuasa Yang Diberi Tugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan Guru dari sekolah yang sama Melaksanakan aktiviti pendidikan khas di peringkat sekolah dan daerah. Jurulatih utama dari daerah lain Membantu melaksanakan aktiviti pendidikan khas di peringkat sekolah dan daerah. Pegawai PKG Membantu melaksanakan aktiviti pendidikan khas di peringkat sekolah dan daerah. Pegawai di PPD Melaksanakan aktiviti Unit Pendidikan Khas Pembantu Pengurusan Murid Urusan kelas dan murid Pembantu tadbir Urusan kewangan

FAIL MEJA GURU PKBP

4.0

PROSES KERJA
1 1.1 Pengurusan Kurikulum Menyediakan Rancangan Tahunan

Proses Utama Fungsi Utama

Bil

Proses Kerja

Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk

Undang-Undang/ Peraturan

1 2 3 4 5 6 7 8

Terima panggilan mesyuarat/bengkel dari PPGK Hadir mesyuarat/bengkel Mengadakan perbincangan untuk memilih dan menyusun tema Memilih dan menyusun HP berdasarkan buku KPK dan Huraian KPK Menyediakan senarai semak matrik untuk setiap komponen Merancang cadangan aktiviti berdasarkan HP dan tema key in,cetak,bukukan dan tempatkan di rak rujukan guru Hantar 1 salinan ke PPGK dan GB PPGK Guru Besar Guru Penolong Kanan Pekeliling Ikhtisas yang sedang berkuatkuasa

Proses Utama Fungsi Utama

1 1.2

Pengurusan Kurikulum Menyediakan Rancangan Harian

Bil

Proses Kerja

Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk

Undang-Undang/ Peraturan

1 2 3 4 5 6

Menyediakan rancangan pelajaran harian berdasarkan jadual waktu Merancang aktiviti dan teknik pengajaran dan pembelajaran berdasarkan HP dan tema Membina BBM yang sesuai Menyediakan lembaran kerja Cetak dan failkan rancangan pelajaran harian Hantar rancangan pelajaran harian kepada GB untuk semakan dan pengesahan

Guru Besar Guru Penolong Kanan

Pekeliling Ikhtisas yang sedang berkuatkuasa

FAIL MEJA GURU PKBP

Proses Utama Fungsi Utama

1 1.3

Pengurusan Kurikulum Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran

Bil

Proses Kerja

Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk

Undang-Undang/ Peraturan

1 2 3 4 5 6

Menjalankan set induksi Melaksanakan langkah-langkah p&p yang telah dirancang Memberi latihan berdasarkan kemahiran yang diajar Menilai keberkesanan sesi p&p terhadap murid Membuat pemulihan,pengukuhan dan pengayaan Membuat refleksi Guru Besar Guru Penolong Kanan Pekeliling Ikhtisas yang sedang berkuatkuasa

Proses Utama Fungsi Utama

1 1.4

Pengurusan Kurikulum Membuat Penilaian Murid

Bil

Proses Kerja

Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk

Undang-Undang/ Peraturan

1 2 3 4 5 6

Mengenalpasti murid yang hendak dinilai Memerhati pelakuan/tingkahlaku murid Menentukan jenis rekod Membuat catatan dan melengkapkan rekod Kemaskini rekod Simpan di dalam fail peribadi murid Guru Besar Guru Penolong Kanan Pekeliling Ikhtisas yang sedang berkuatkuasa

FAIL MEJA GURU PKBP

Bil

Proses Kerja

Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk

Undang-Undang/ Peraturan

1 2

Terima takwim sekolah, daerah dan negeri Membina takwim tahunan pendidikan khas selaras dengan takwim sekolah, daerah dan negeri Pegawai JPN Pegawai PPGK Guru Besar Guru Penolong Pekeliling Ikhtisas yang sedang berkuatkuasa

3 4 5

Memurnikan takwim yang dibina Cetak dan pamerkan di papan kenyataan kelas Melaksanakan aktiviti yang dirancang

6 7

Membuat laporan aktiviti yang telah dilaksanakan Hantar laporan ke PPGK

Proses Utama Fungsi Utama


Bil Proses Kerja

2 2.2

Pengurusan KoKurikulum Pengurusan Sukan dan Motivasi Murid


Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Undang-Undang/ Peraturan

1 2

Terima arahan dari PPGK / GB / GPK Kokurikulum Hadir mesyuarat penetapan syarat dan peraturan pertandingan di peringkat PPGK Pegawai JPN Pegawai PPGK Guru Besar Guru Penolong Kanan Pekeliling Ikhtisas yang sedang berkuatkuasa

3 4

Buat pelantikan jawatankuasa pelaksana Sediakan murid-murid mengikut acara yang dipertandingkan

5 6

Laksanakan aktiviti yang dirancang Adakan mesyuarat penambahbaikan

FAIL MEJA GURU PKBP

Proses Utama Fungsi Utama


Bil

3 3.1

Pengurusan Murid Permohonan Kemasukan Murid ke Kelas Pendidikan Khas


Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Undang-Undang/ Peraturan

Proses Kerja

Mengenalpasti bayi/kanak-kanak dengan keperluan khas Unit Pendidikan Khas Negeri Sarawak Guru Besar Guru Penolong Kanan Jawatankuasa Pemilihan Pegawai Perubatan Penyelaras Unit PKBP Sekolah Pekeliling Ikhtisas yang sedang berkuatkuasa

2 3

Mendapatkan borang pendaftaran Pergi ke hospital/klinik untuk pemeriksaan perubatan

4 5

Membuat diagnosis Mencadangkan penempatan ( jika ada ketidakupayaan)

6 7

Melengkapkan Bahagian B dan C dalam borang Menyerahkan 3 salinan borang kepada ibubapa/penjaga dan memberi penerangan

Menerima 1 salinan borang penempatan dari Jabatan Pendidikan Khas Bahagian Negeri

Merekod dalam buku daftar dan menyimpan 1 salinan borang

FAIL MEJA GURU PKBP

Proses Utama Fungsi Utama

4 4.1

Pengurusan Prasarana Mewujudkan Suasana Kelas yang Kondusif

Bil

Proses Kerja

Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk

Undang-Undang/ Peraturan

Menyenaraikan stesyen pembelajaran yang perlu diwujudkan Guru Besar Guru Penolong Kanan Pekeliling Ikhtisas yang sedang berkuatkuasa

2 3

Menyediakan pelan lantai kelas pendidikan khas Membuat susun atur perabot dan peralatan di setiap stesyen

4 5

Melabelkan stesyen-stesyen pembelajaran Menyediakan risalah tentang peralatan dan fungsi setiap pusat pembelajaran

Memastikan keselamatan, kebersihan dan keceriaan setiap pusat pembelajaran

FAIL MEJA GURU PKBP

Proses Utama Fungsi Utama

4 4.2

Pengurusan Prasarana Mewujudkan Persekitaran Pembelajaran Luar Bilik Darjah yang Selamat

Bil

Proses Kerja

Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk

Undang-Undang/ Peraturan

Menyenaraikan lokasi untuk p&p di luar kelas pendidikan khas Guru Besar Guru Penolong Kanan Pekeliling Ikhtisas yang sedang berkuatkuasa

Menetapkan lokasi setiap kawasan p&p yang dirancang

Memastikan semua peralatan di kawasan luar kelas berfungsi dan selamat digunakan

4 5

Melaporkan kerosakan kepada pihak pentadbir Melabelkan semua peralatan

Proses Utama Fungsi Utama

5 5.1

Pengurusan Kewangan Membuat Anggaran Perbelanjaan

Bil

Proses Kerja

Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk

Undang-Undang/ Peraturan

1 2 3 4 5

Menyenaraikan semua barang keperluan Membuat nota minta Berbincang dengan GB Mengisi borang pesanan Terima barang dan rekod dalam buku stok Guru Besar Guru Penolong Kanan Pekeliling Ikhtisas yang sedang berkuatkuasa

FAIL MEJA GURU PKBP

Proses Utama Fungsi Utama

5 5.2

Pengurusan Kewangan Penyelenggaraan Kelas Pendidikan Khas

Bil

Proses Kerja

Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk

Undang-Undang/ Peraturan

Memeriksa peralatan di luar dan dalam kelas pendidikan khas dari semasa ke semasa Guru Besar Guru Penolong Kanan Pekeliling Ikhtisas yang sedang berkuatkuasa

2 3 4 5

Menyenaraikan peralatan yang rosak Sediakan laporan kerosakan Hantar laporan kepada pihak pentadbir Simpan di dalam fail sebagai rekod

Proses Utama Fungsi Utama

6 6.1

Pengurusan Pembantu Pengurusan Murid Pembimbing Pembantu Pengurusan Murid

Bil

Proses Kerja

Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk

Undang-Undang/ Peraturan

1 2

Menerima senarai tugas PPM daripada GB Memberi penerangan tentang tugas dan tanggungjawab kepada PPM Guru Besar Guru Penolong Kanan Pekeliling Ikhtisas yang sedang berkuatkuasa

3 4

Membimbing PPM untuk melaksanakan tugasnya Memastikan PPM melaksanakan tugasnya dan menyemak laporan tugasan harian PPM

Mengesahkan tugas yang telah dilakukan oleh PPM

FAIL MEJA GURU PKBP

Proses Utama Fungsi Utama

7 7.1

Pengurusan Hubungan Komuniti Menguruskan Hari Terbuka

Bil

Proses Kerja

Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk

Undang-Undang/ Peraturan

Merancang hari terbuka pendidikan khas mengikut takwim sekolah Guru Besar Guru Penolong Kanan Pekeliling Ikhtisas yang sedang berkuatkuasa

Memberi arahan kepada PPM untuk menyediakan surat makluman kepada ibu bapa

Berbincang dengan ibu bapa tentang perkembangan murid

Menyerahkan buku rekod profil murid kepada ibu bapa untuk ditandatangani

Simpan buku rekod profil yang dikembalikan oleh ibu bapa

FAIL MEJA GURU PKBP

5.0

CARTA ALIRAN KERJA

Proses Utama Fungsi Utama

Pengurusan Kurikulum

1.1 Menyediakan Rancangan Tahunan

MULA Terima panggilan mesyuarat/bengkel dari PPGK / GB Hadir mesyuarat/bengkel Mengadakan perbincangan untuk memilih dan menyusun tema Memilih dan menyusun HP berdasarkan buku KPK dan Huraian KPK Sediakan senarai semak matrik untuk setiap komponen Tidak sesuai Buat pembetulan Ya Merancang cadangan aktiviti berdasarkan HP dan tema key in,cetak,bukukan Sesuai ?

Hantar 1 salinan ke GB

TAMAT

FAIL MEJA GURU PKBP

Proses Utama Fungsi Utama

Pengurusan Kurikulum

1.2 Menyediakan Rancangan Harian

MULA Menyediakan rancangan pelajaran harian berdasarkan jadual waktu Merancang aktiviti dan teknik pengajaran dan pembelajaran berdasarkan HP dan tema Membina BBM yang sesuai

Sediakan lembaran kerja Memilih dan Cetak dan failkan rancangan pelajaran harian Hantar kepada GB untuk semakan dan pengesahan TAMAT

FAIL MEJA GURU PKBP

Proses Utama Fungsi Utama

Pengurusan Kurikulum

1.3 Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Khas

MULA

Menjalankan set induksi Melaksanakan langkah-langkah p&p yang telah dirancang Memberi latihan berdasarkan kemahiran yang diajar Menilai keberkesanan sesi p&p terhadap murid Membuat pemulihan,pengukuhan dan pengayaan Membuat refleksi

TAMAT

FAIL MEJA GURU PKBP

Proses Utama Fungsi Utama

Pengurusan Kurikulum

1.4 Membuat Penilaian Murid

MULA

Mengenalpasti murid yang hendak dinilai Memerhati pelakuan/tingkahlaku murid

Menentukan jenis rekod

Membuat catatan dan melengkapkan rekod Kemaskini rekod

Simpan di dalam fail peribadi murid

TAMAT

FAIL MEJA GURU PKBP

Proses Utama Fungsi Utama

Pengurusan KoKurikulum

2.1 Merancang Takwim Tahunan

MULA

Terima takwim sekolah, daerah dan negeri Membina takwim tahunan prasekolah selaras dengan takwim sekolah, daerah dan negeri Memurnikan takwim yang dibina

Cetak dan pamerkan di papan kenyataan kelas Hantar salinan kepada GB dan PPGK

Melaksanakan aktiviti yang dirancang Membuat laporan aktiviti yang telah dilaksanakan Hantar laporan ke PPGK

TAMAT

FAIL MEJA GURU PKBP

Proses Utama Fungsi Utama

Pengurusan KoKurikulum

2.2 Merancang Sukan dan Motivasi Murid

MULA

Terima arahan dari PPGK / GB / GPK Kokurikulum Hadir mesyuarat penetapan syarat dan peraturan pertandingan di peringkat PPGK Buat pelantikan jawatankuasa pelaksana

Sediakan murid-murid mengikut acara yang dipertandingkan Laksanakan aktiviti yang dirancang

Adakan mesyuarat penambahbaikan

TAMAT

FAIL MEJA GURU PKBP

Proses Utama Fungsi Utama

Pengurusan KoKurikulum

2.3 Merancang dan Melaksana Aktiviti Rekreasi

MULA

Menubuhkan jawatankuasa lawatan Merancang tempat dan tarikh lawatan

Mendapatkan maklumat terperinci tentang tempat yang hendak dilawati Memohon kebenaran membuat lawatan dari PPGK Memberi taklimat kepada ibu bapa dan mengedarkan surat kebenaran ibu bapa / penjaga Menghantar surat makluman ke tempat lawatan Menguruskan pengangkutan

Membuat lawatan

Menyediakan laporan dan dokumentasi TAMAT

FAIL MEJA GURU PKBP

Proses Utama Fungsi Utama

Pengurusan Murid

3.1 Permohonan Kemasukan Murid ke Kelas Pendidikan Khas

MULA Kenalpasti bayi/kanak-kanak dengan keperluan khas Dapatkan borang pendaftaran kanakkanak keperluan khas Pergi hospital/klinik untuk pemeriksaan perubatan Tidak dapat mengenalpasti masalah Rujuk ke pakar Tidak
Ada ketidakkeupayaan

Pemeriksaan perubatan Membuat diagnosis

Tidak perlu mengisi borang pendaftaran

Mencadangkan penempatan Melengkapkan Bahagian B dan C dalam borang Menyerahkan 3 salinan borang kepada ibubapa dan memberi penerangan Merekod dalam buku daftar dan menyimpan 1 salinan borang Menghantar 1 salinan borang ke Jabatan Pelajaran Negeri Ibubapa/penjaga membawa anak ke Jabatan Kebajikan Masyarakat Daerah untuk pendaftaran bersama - Borang lengkap - 2 salinan fotostat KP / Sijil Lahir - 3 keping gambar saiz kad

TAMAT

FAIL MEJA GURU PKBP

Proses Utama Fungsi Utama

Pengurusan Prasarana

4.1 Mewujudkan Suasana Kelas yang Kondusif

MULA

Menyenaraikan pusat pembelajaran yang perlu diwujudkan Menyediakan pelan lantai kelas pendidikan khas Membuat susun atur perabot dan peralatan di setiap pusat Melabelkan pusat-pusat pembelajaran Menyediakan risalah tentang peralatan dan fungsi setiap pusat pembelajaran Memastikan keselamatan, kebersihan dan keceriaan setiap pusat pembelajaran TAMAT

FAIL MEJA GURU PKBP

Proses Utama Fungsi Utama

Pengurusan Prasarana

4.2 Mewujudkan Persekitaran Pembelajaran Luar Bilik Darjah yang Selamat

MULA

Menyenaraikan lokasi untuk p&p di luar kelas prasekolah Menetapkan lokasi setiap kawasan p&p yang dirancang Memastikan semua peralatan di kawasan luar kelas berfungsi dan selamat digunakan Melaporkan kerosakan kepada pihak pentadbir Melabelkan semua peralatan

TAMAT

FAIL MEJA GURU PKBP

Proses Utama Fungsi Utama

Pengurusan Kewangan

5.1 Membuat Anggaran Perbelanjaan

MULA Menyenaraikan semua barang keperluan Membuat nota minta Mengadakan perbincangan dengan guru besar Tidak setuju Buat pembetulan Mengisi borang pesanan Terima borang dan merekod dalam buku stok Setuju ?

TAMAT

FAIL MEJA GURU PKBP

Proses Utama Fungsi Utama

Pengurusan Kewangan

5.2 Penyelenggaraan Kelas Pendidikan Khas

MULA Memeriksa peralatan di luar dan dalam kelas pendidikan khas dari semasa ke semasa Menyenaraikan peralatan yang rosak

Membuat laporan kerosakan dan menghantar kepada pihak pentadbir Melapor kerosakan kepada pihak pentadbir

TAMAT

FAIL MEJA GURU PKBP

Proses Utama Fungsi Utama

Pengurusan Pembantu Pengurusan Murid

6.1 Pembimbing Pembantu Pengurusan Murid

MULA Menerima senarai tugas PPM daripada Guru Besar Menerangkan tugas dan tanggungjawab yang mesti dilaksanakan oleh PPM Membimbing PPM untuk melaksanakan tugasnya Memastikan PPM melaksanakan tugasnya dengan sempurna Menyemak laporan tugasan harian PPM Tidak sempurna Buat perbincangan Ya Mengesahkan tugas yang telah dilakukan PPM Sempurna ?

TAMAT

FAIL MEJA GURU PKBP

6.0

SENARAI SEMAK

Proses Utama Fungsi Utama

Pengurusan Kurikulum

1.1 Menyediakan Rancangan Tahunan

Bil 1 2 3 4 5 6 7 8

Aktiviti
Terima panggilan mesyuarat/bengkel dari PPGK Hadir mesyuarat/bengkel Mengadakan perbincangan untuk memilih dan menyusun tema Memilih dan menyusun HP berdasarkan buku KPK dan Huraian KPK Menyediakan senarai semak matrik untuk setiap komponen Menyediakan cadangan aktiviti berdasarkan HP dan tema key in,cetak dan bukukan Hantar 1 salinan ke PPGK dan GB

Tindakan

Catatan

FAIL MEJA GURU PKBP

Proses Utama Fungsi Utama

1 1.2

Pengurusan Kurikulum Menyediakan Rancangan Harian

Bil 1 2 3 4 5 6

Aktiviti
Menyediakan rancangan pelajaran harian berdasarkan jadual waktu Merancang aktiviti dan teknik pengajaran dan pembelajaran berdasarkan HP dan tema Membina BBM yang sesuai Menyediakan lembaran kerja Cetak dan failkan rancangan pelajaran harian Hantar rancangan pelajaran harian kepada GB untuk semakan dan pengesahan

Tindakan

Catatan

Proses Utama Fungsi Utama

1 1.3

Pengurusan Kurikulum Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Khas

Bil 1 2 3 4 5 6

Aktiviti
Menjalankan set induksi Melaksanakan langkah-langkah p&p yang telah dirancang Memberi latihan berdasarkan kemahiran yang diajar Menilai keberkesanan sesi p&p terhadap murid Membuat pemulihan,pengukuhan dan pengayaan Membuat refleksi

Tindakan

Catatan

FAIL MEJA GURU PKBP

Proses Utama Fungsi Utama

1 1.4

Pengurusan Kurikulum Membuat Penilaian Murid

Bil 1 2 3 4 5 6

Aktiviti
Mengenalpasti murid yang hendak dinilai Memerhati pelakuan/tingkahlaku murid Menentukan jenis rekod Membuat catatan dan melengkapkan rekod Kemaskini rekod Simpan di dalam fail peribadi murid

Tindakan

Catatan

FAIL MEJA GURU PKBP

Proses Utama Fungsi Utama

2 2.1

Pengurusan KoKurikulum Merancang Takwim Tahunan

Bil 1 2
negeri

Aktiviti
Terima takwim sekolah, daerah dan

Tindakan

Catatan

Membina takwim tahunan prasekolah selaras dengan takwim sekolah, daerah dan negeri

3 4 5 6 7 8

Memurnikan takwim yang dibina Cetak dan pamerkan di papan kenyataan kelas Hantar salinan kepada GB dan PPGK Melaksanakan aktiviti yang dirancang Membuat laporan aktiviti yang telah dilaksanakan Hantar laporan ke PPGK

FAIL MEJA GURU PKBP

Proses Utama Fungsi Utama

2 2.2

Pengurusan KoKurikulum Merancang Sukan dan Motivasi Murid

Bil 1 2
Kokurikulum

Aktiviti
Terima arahan dari PPGK / GB / GPK

Tindakan

Catatan

Hadir mesyuarat penetapan syarat dan peraturan pertandingan di peringkat PPGK

3 4 5 6

Buat pelantikan jawatankuasa pelaksana Sediakan murid-murid mengikut acara yang dipertandingkan Laksanakan aktiviti yang dirancang Adakan mesyuarat penambahbaikan

FAIL MEJA GURU PKBP

Proses Utama Fungsi Utama

2 2.3

Pengurusan KoKurikulum Merancang dan Melaksana Aktiviti Rekreasi

Bil 1 2 3 4 5

Aktiviti
Menubuhkan jawatankuasa lawatan Merancang tempat dan tarikh lawatan Mendapatkan maklumat terperinci tentang tempat yang hendak dilawati Memohon kebenaran membuat lawatan dari PPGK Memberi taklimat kepada ibu bapa dan mengedarkan surat kebenaran ibu bapa / penjaga

Tindakan

Catatan

6 7 8 9

Mengedarkan surat kebenaran ibu bapa / penjaga Menghantar surat makluman ke tempat lawatan Menguruskan pengangkutan Membuat lawatan

10 Menyediakan laporan dan dokumentasi

FAIL MEJA GURU PKBP

Proses Utama Fungsi Utama

3 3.1

Pengurusan Murid Permohonan Kemasukan Murid ke Kelas Pendidikan Khas

Bil 1 2 3 4 5 6 7

Aktiviti
Mengenalpasti bayi/kanak-kanak dengan keperluan khas Mendapatkan borang pendaftaran Pergi ke hospital/klinik untuk pemeriksaan perubatan Membuat diagnosis Mencadangkan penempatan (Jika ada ketidakupayaan) Melengkapkan Bahagian B dan C dalam borang Menyerahkan 3 salinan borang kepada ibubapa/penjaga dan memberi penerangan

Tindakan

Catatan

Menerima 1 salinan borang penempatan dari Jabatan Pendidikan Khas Negeri Sarawak

Merekod dalam buku daftar dan menyimpan 1 salinan borang

FAIL MEJA GURU PKBP

Proses Utama Fungsi Utama Bil 1 2 3 4 5 6

4 4.1

Pengurusan Prasarana Mewujudkan Suasana Kelas yang Kondusif Tindakan Catatan

Aktiviti
Menyenaraikan pusat pengajaran & pembelajaran yang perlu diwujudkan Menyediakan pelan lantai kelas pendidikan khas Membuat susun atur perabot dan peralatan di setiap pusat Melabelkan pusat-pusat pembelajaran Menyediakan risalah tentang peralatan dan fungsi setiap pusat pembelajaran Memastikan keselamatan, kebersihan dan keceriaan setiap pusat pembelajaran

FAIL MEJA GURU PKBP

Proses Utama Fungsi Utama

4 4.2

Pengurusan Prasarana Mewujudkan Persekitaran Pembelajaran Luar Bilik Darjah yang Selamat

Bil 1 2 3

Aktiviti
Menyenaraikan lokasi untuk p&p di luar kelas pendidikan khas Menetapkan lokasi setiap kawasan p&p yang dirancang Memastikan semua peralatan di kawasan luar kelas berfungsi dan selamat digunakan

Tindakan

Catatan

4 5

Melaporkan kerosakan kepada pihak pentadbir Melabelkan semua peralatan

Proses Utama Fungsi Utama

5 5.1

Pengurusan Kewangan Membuat Anggaran Perbelanjaan

Bil 1 2 3 4 5
keperluan

Aktiviti
Menyenaraikan semua barang

Tindakan

Catatan

Membuat nota minta Berbincang dengan GB Mengisi borang pesanan Terima barang dan rekod dalam buku stok

FAIL MEJA GURU PKBP

Proses Utama Fungsi Utama

Pengurusan Kewangan

5.2 Penyelenggaraan Kelas Pendidikan Khas

Bil 1

Aktiviti
Memeriksa peralatan di luar dan dalam kelas pendidikan khas dari semasa ke semasa

Tindakan

Catatan

2 3 4 5

Menyenaraikan peralatan yang rosak Sediakan laporan kerosakan Hantar laporan kepada pihak pentadbir Simpan di dalam fail sebagai rekod

FAIL MEJA GURU PKBP

Proses Utama Fungsi Utama

6 6.1

Pengurusan Pembantu Pengurusan Murid Pembimbing Pembantu Pengurusan Murid

Bil 1 2 3 4 5 6
GB

Aktiviti
Menerima senarai tugas PPM daripada

Tindakan

Catatan

Memberi penerangan tentang tugas dan tanggungjawab kepada PPM Membimbing PPM untuk melaksanakan tugasnya Memantau PPM melaksanakan tugasnya Menyemak laporan tugasan harian PPM Mengesahkan tugas yang telah dilakukan oleh PPM

FAIL MEJA GURU PKBP

7.0

SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNA


7.1 7.2 7.3 Senarai semak Murid Pendidikan Khas Rancangan Pengajaran Individu Borang Pendaftaran dan Cadangan Penempatan Kanakkanak Keperluan Khas

( SILA rujuk di sebelah )

FAIL MEJA GURU PKBP

8.0

SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI


: : Pn. Rozita Binti Che Nen Guru Pendidikan Khas

Nama Pegawai Jawatan

Kekerapan Bil Nama Jawatankuasa Mesyuarat Setahun 1 2 3 4 5 6 7 Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran Penyelaras Tugas-tugas Khas Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) Rancangan Makanan Tambahan (RMT) Sejarah dan Buletin Sekolah GERKO Sekolah / Sukan Tugasan Mingguan Guru

Jenis Keanggotaan Setiausaha Hari Merdeka/Malaysia Stock Checking Disiplin Menaip Guru Pengiring Kumpulan 8