Anda di halaman 1dari 9

2

Universitatea de Vest Vasile Goldi din Arad Facultatea de Medicina, Farmacie i Medicina Dentara

Ghid general pentru redactarea i prezentarea lucrarii de licenta pentru toate specializarile

2011 $

Cuprins

Introducere cadrul general ................................................................................ 3 1: Structura lucrarii de licenta ................................................................................4 2: Reguli de redactare a lucrarii de licenta ............................................................. 5 3: Reguli de prezentare a lucrarii de licenta ........................................................... 6 Anexe.........................................................................................................................7

Introducere

Introducere cadrul general In conformitate cu Regulamentul de organizare i desfa urare a examenului de licenta la Universitatea de Vest Vasile Goldi din Arad, examenul de licenta consta din urmatoarele probe: a) Evaluarea cuno tintelor fundamentale i de spec ialitate; b) Prezentarea i sustinerea lucrarii de licenta. c) Proba practica la medicina dentara si farmac ie Fiecare student al facultatii are obligatia de a$ i alege tema lucrarii de licenta i cadrul didactic coordonator, respectnd, pe parcursul elaborarii i prezentarii lucrarii, cerintele impuse de regulamentul UVVG si dreptul proprietatii intelectuale.

Reguli de redactare a lucrarii de licenta

1: Structura lucrarii de licenta Lucrarea de licenta este structurata pe capitole i include urmatoarele elemente obligatorii: a. Coperta informatiile care trebuie sa apara pe coperta lucrarii de licenta sunt prezentate n Anexa1; b. Pagina de titlu informatiile care trebuie sa apara n pagina de titlu a lucrarii de licenta sunt prezentate n Anexa 2. c. Cuprins lucrarea de licenta va avea un cuprins care sa contina cel putin titlurile tuturor capitolelor nsotite de numarul paginii la care ncepe fiecare capitol (a se vedea exemplul din Anexa 3); Introducere aceasta va contine motivatia alegerii temei, gradul de noutate al temei, obiectivele generale ale lucrarii. Introducerea nu se numeroteaza ca i capitol; Capitolele principale/subcapitole vor fi numerotate crescator, fiecare putnd sa aiba, n partea finala, o sectiune de concluzii, care sa sintetizeze informatiile i/sau rezultatele prezentate n cadrul acelui capitol; Partea Generala cu subcapitole Partea speciala Contributia stiintifica personala Motivatia si o scurta introducere privind contributia stiintifica personala Material si metoda Rezultate Discutii si interpretarea datelor Prezentari de cazuri clinice (minim trei) sau in functie de profilul specializarii Concluzii f. Concluziile lucrarii n aceasta parte a lucrarii de licenta se regasesc cele mai importante concluzii din lucrare, opinia personala privind rezultatele obtinute n lucrare, precum i potentiale directii viitoare de cercetare legate de tema abordata. Concluziile lucrarii nu se numeroteaza ca i capitol; g. Anexe (daca este cazul) acestea apar ntr$o sectiune separata, care nu se numeroteaza ca i capitol. h. Bibliografie va contine lista tuturor surselor de informatie utilizate de catre absolvent, in ordinea citarii in text sau in ordina alfabetica cu trimiteri bibliografice in textul lucrarii, sau in subtextul paginii. Bibliografia nu se va numerota ca i capitol al lucrarii.

Reguli de redactare a lucrarii de licenta

2: Reguli de redactare a lucrarii de licenta Formatul ntregii lucrari este A4, numarul de pagini fiind n medie intre 70 i 80, cu urmatoarele elemente: a. Numerotarea paginilor $ se face ncepnd cu pagina de titlu, pna la ultima pagina a lucrarii, dar numarul paginii apare doar ncepnd cu Introducerea. Numarul de pagina se insereaza n subsolul paginii, centrat. b. Bibliografia $ se structureaza pe urmatoarele paliere: materiale tiparite (carti i capitole n carti, articole i lucrari conferinte tiparite) i surse electronice (articole i lucrari conferinte disponibile on line, site$uri consultate). Imprimarea tuturor paginilor lucrarii se va realiza doar pe o fata a fiecarei foi.

Reguli de prezentare a lucrarii de licenta

3: Reguli de prezentare a lucrarii de licenta Prezentarea lucrarii de licenta n fata comisiei de examinare este cel putin la fel de importanta ca i redactarea acesteia. Nota finala obtinuta de catre absolvent reprezinta att rezultatul evaluarii lucrarii de catre cadrul didactic coordonator (evaluare consemnata ntr$un referat semnat n original), ct i rezultatul evaluarii comisiei, n urma prezentarii i sustinerii acesteia de catre absolvent. Reguli de prezentare i sustinere a lucrarii de licenta: a. Momentul i locatia prezentarii: absolventii vor fi anuntati asupra datei, orei i locatiei la care i vor putea sustine lucrarea de licenta n fata comisiei. Neprezentarea absolventului la data, ora i locatia stabilite poate atrage eliminarea acestuia din examenul de licenta. Cadrul didactic coordonator va nsoti absolventul n fata comisiei; b. Prezentare n PowerPoint: absolventul i va sustine rezultatele cercetarii realizate cu ajutorul unei prezentari multimedia concepute n PowerPoint: Titlul, scurta introducere, motivatia, material si metode, rezultate, dicutii, concluzii; c. Timp maxim de prezentare: 10$15 minute; d. Intrebari: membrii comisiei pot adresa absolventului oricte ntrebari referitoare la subiectul lucrarii de licenta i/sau metodologia i resursele folosite; Recomandari pentru realizarea prezentarii multimedia: - Slide de titlu, care va contine itlul lucrarii, n umele absolventului i numele cadrului didactic coordonator); $ Scurta introducere - slide$uri cu text, tabele, figuri (cu ajutorul ac estora se vor prezenta acele aspecte ale lucrarii ce se doresc a fi comunicate comisiei) $ motivatia, material si metode, rezultate, dicutii, concluzii; - 1$2 slide$uri pentru concluzii

ANEXA 1 EXEMPLU DE COPERTA Universitatea de Vest Vasile Goldi din Arad Facultatea de Medicina, Farmacie i Medicina Dentara Specializarea________________, in functie de profilul absolventului

LUCRARE DE LICENTA
Coordonator tiintific Titlu Numele, initiala tatalui i Prenumele
Absolvent

Numele, initiala tatalui i Prenumele * numele de na tere, n paranteza, la urma, numele de


casatorie daca este cazul

2011

Anul

ANEXA 2 EXEMPLU PAGINA DE TITLU/CONTRACOPERTA Universitatea de Vest Vasile Goldi din Arad Facultatea de Medicina, Farmacie i Medicina Dentara Specializarea________________ Disciplina .. in functie de profilul absolventului

TITLUL LUCRARII
Coordonator tiintific Titlu, Nume Prenume Absolvent

Numele, initiala tatalui i Prenumele * numele de na tere, n paranteza, la urma, numele de


casatorie daca este cazul

Anul 2011

ANEXA 3 EXEMPLU CUPRINS Cuprins

Introducere ............................................................................................................pg 3 Partea Generala Capitolul 1..............................................................................................................pg 1.1 .........................................................................................................................pg 1.2..........................................................................................................................pg 1.3.......................................................................................................................... pg 1.4......................................................................................................................... pg. Capitolul 2...............................................................................................................pg. 2.1......................................................................................................................... pg 2.2......................................................................................................................... pg 2.3.......................................................................................................................... pg Partea Speciala Capitolul x........................................................................................................... pg x.1 Motivata......................................................................................................... pg. x.2.Material si Metoda............................................................................................ pg x.Rezultate.............................................................................................................pg x. Discutii x. Sau Discutii si interpretarea Rezultatelor...............................................................pg Concluzii ....................................................................................................................pg Bibliografie .................................................................................................................pg