Anda di halaman 1dari 5

MINGGU : 2

HARI : ISNIN

TARIKH : 10 JANUARI 2011

KELAS MASA MATA PELAJARAN

: PKBP3 & PKBP 4 : 1140 -1240 : KEMAHIRAN HIDUP

Tajuk Masa Tunjang Utama Standard Kandungan Standard Pembelajaran Tunjang yang disepadukan Objektif

: 1. Masakan : 60 minit : Literasi Sains & Teknologi : 1.1 Alatan di dapur

: 1.1.1 Menamakan alatan di dapur : Komunikasi, Kemanusiaan, Kerohanian, Sikap dan Nilai : Pada akhir pelajaran, murid dapat menamakan alatan memasak yang biasa digunakan dalam kehidupan seharian

Nilai

: Keberanian, ketelitian dan kerjasama

LANGKAH SET INDUKSI

AKTIVITI 1. Murid disoaljawab oleh guru : a. Apa ada di tangan saya? b. Dimanakah alatan ini disimpan? 1. Murid di bawa ke dapur Pra Sekolah 2. Murid melihat pelbagai alatan dapur 1. Menamakan alatan memasak a. Bersoal jawab tentang peralatan memasak Sudip

BBM

CATATAN

LANGKAH 1

Peralatan asas di dapur seperti: Dapur, kuali, periuk cerek, sudip dan senduk

Penilaian: Soaljawab menamakan peralatan

LANGKAH 2

b. Menamakan alatan dengan bimbingan guru secara lisan

1. Latih tubi : LANGKAH 3 a. Menamakan gambar peralatan memasak b. Membaca perkataan

Kad gambar alatan memasak

1. Melukis dan mewarnakan peralatan memasak mengikut tahap kebolehan mereka : a. Lembaran kerja 1 (aras rendah) : murid dikehendaki mewarnakan gambar alatan memasak LANGKAH 4 b. Lembaran Kerja 2 (aras sederhana) murid dikehendaki memilih gambar peralatan memasak yang betul dan mewarnakannya c. Lembaran kerja 3 (aras tinggi) murid dikehendaki melabelkan gambar peralatan memasak dengan betul dan mewarnakannya 1. Murid disoaljawab oleh guru : a. Sila namakan 3 jenis peralatan memasak yang PENUTUP telah kita pelajari tadi. 2. Murid yang memberi jawapan yang betul diberi tepukan 3. Guru dan murid bergerak pulang ke kelas PKBP

Lembaran kerja

Murid dikehendaki menyiapkan lembaran kerja mengikut tahap kebolehan mereka

Penilaian : Menamakan 3 jenis peralatan memasak dengan betul

NAMA : ______________________ TARIKH : ________ KELAS : __________

Arahan : Sila warnakan gambar alatan memasak di bawah.

Senduk

Pisau Gas

Kuali Periuk

Blender

Dapur

Cerek

NAMA : ______________________ TARIKH : ________ KELAS : __________

Arahan : Sila pilih gambar alatan memasak yang betul dan warnakannya.
.

Senduk

Baldi

Jam

Kuali

Blender

Kipas

Gayung

Cerek

NAMA : ______________________ TARIKH : ________ KELAS : __________

Arahan : Sila labelkan gambar alatan memasak dengan betul dan warnakannya.

Dapur

Pisau

Senduk Blender Periuk

Kuali

Cerek

Gas