Anda di halaman 1dari 3

Mata Pelajaran : Dunia Sains Dan Teknologi-Sains Fizikal

Kelas : Tahun 1 Balsam


Bidang Pelajaran : Mata untuk melihat
Objektif pembelajaran : Mengaplikasikan Pengetahuan tentang Pelbagai Warna
Hasil Pembelajaran : Di akhir sesi pembelajaran ini, murid-murid dapat:
A: Menguasai isi kandungan peIajaran
O Mengenal pasti pelbagai bentuk asas iaitu segi empat tepat, Segi empat sama, segi tiga dan
bulatan yang terdapat pada objek di persekitaran murid.
O Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan.

: Membina kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir
O Memerhati
O Berkomunikasi
O Melakar spesimen, peralatan dan bahan dengan tepat.
O Menyusun mengikut keutamaan
O Membandingkan dan Membezakan

: MengamaIkan sikap saintifik dan niIai murni

O Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling.
O Yakin dan berdikari.

Konsep/prinsip/hukum/teori:
Fungsi mata
a. Mengaplikasi pengetahuan tentang pelbagai bentuk
b. Mengenalpasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deria penglihatan.
c. Mengenalpasti bentuk iaitu Segiempat tepat, Segiempat sama, Segi tiga, Bulatan, Sfera,
Pyramid, Kubus, Kuboid, Kon, Selinder

Bahan,peralatan,sumber:
Bahan maujud,lampiran,lembaran kerja,nota di slaid powerpoint

Langkah berjaga-jaga:
Sentiasa memastikan setiap bahan dan aktiviti dijalankan di bawah pengawasan yang menjamin
keselamatan proses p & p.

Pengetahuan sedia ada:
Murid mempunyai;
O Pengetahuan tentang bentuk
O Pengetahuan tentang lukisan pelbagai bentuk


Aktiviti
Pengajaran
Dan Pembelajaran Nota
Fasa Aktiviti Guru Aktiviti Murid
Permulaan/
Mencungkil idea
(10 Minit)

- Guru memberi
arahan kepada
murid supaya
menutup mata
masing-masing.

- Contoh soalan:
Adakah kamu
boleh melihat
objek di
sekeliling kamu?

- Kamu melihat
objek-objek
tersebut
menggunakan
apa?


Murid menjawab soalan.

Jawapan murid:

Cth:Tidak,kaburCth jawapan :
Mata

Strategi
/teknik:Penyoalan
seluruh kelas
KBBT:
Meramal,berfikirndikator Amalan -
.1.1
Penstukturan
idea/semula
(20 minit)

Guru mengajukan
persoalan;


Contoh soalan:

-Berdasarkan
pemerhatian
kamu, nyatakan
objek yang dilihat.

- Guru menyoal
murid:
Apakah bentuk
pemadam getah?

Apakah bentuk
pensil anda?

-Jika kamu bukan
seorang manusia,
apakah objek
yang kamu pilih?

-Murid melihat di sekeliling
mereka dan menyebut apa
yang dilihat.


Jawapan murid:

Cth: pensil,buku,pengasah
pensel dan lain-lain.

Cth jawapan :
segiempat,bulat dan lain-lain.Cth jawapan :
Silinder

Cth jawapan :
Gajah,buah dan lain-lain.


Strategi/Teknik:
Pemerhatian

Sumber
pengajaran:
Slaid Powerpoint
(Lampiran 1).
kertas soalan
(Lampiran 2 & 3)


ndikator Amalan -
2.1.2

Aplikasi dea
(20 Minit)


- Guru
mengedarkan
pelbagai bentuk
iaitu silinder, kon,

- Murid menamakan bentuk-
bentuk yang ada mengikut
pengetahuan sedia ada.


Strategi/Teknik :
KBBT -
Mengelas,
Soal jawab dan
piramid, kubus
dan kuboid.

- Guru
membimbing
murid menamakan
bentuk.Cth jawapan:
silinder, kon, piramid, kubus
dan kuboid.


perbincangan.
Sumber
pengajaran: Slaid
pp
(Lembaran kerja 1

Sikap saintifik dan
nilai murni:
Minat dan bersifat
ingin tahu tentang
alam sekeliling.
Yakin dan
berdikari.


ndikator-2.3.1

Refleksi/Penutup
(10 Minit)


- Guru
menayangkan
slaid lampiran 5.

- Guru
membincangkan
kepentingan
bentuk dalam
kehidupan.

Murid menjawab lampiran
5.

Strategi:
Penyoalan
seluruh kelas
KBBT:Membuat
kesimpulan
Sumber
pengajaran:
Lampiran 5,
(Lembaran kerja
2)Slaid pp

ndikator Amalan-
4.2.1