Anda di halaman 1dari 26

BK01 PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING SEKOLAH KEBANGSAAN JALAN KEBUN BIODATA GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING SEPENUH

MASA 1. 2. 4. 6. 8. 9. Nama Penuh Jantina : : *Lelaki/Perempuan : : 3. 5. 7. No. Fail Kategori Tarikh Sah Jawatan : : :

No. Kad Pengenalan Tarikh Lantikan GBKSM Sekolah Telefon

: Sekolah Kebangsaan Jalan Kebun : : : 03-51611993 10. Faksimile : 03-51615004

11. E-Mel 12. Alamat Rumah

13. Telefon

14. Faksimile

15. Kursus yang pernah dihadiri (berkaitan dengan bimbingan dan kaunseling)

Bil

Kursus

Tarikh

Tempat

BK01 PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING SEKOLAH KEBANGSAAN JALAN KEBUN 16. Kelulusan dalam bidang bimbingan dan kaunseling (lengkapkan) Sarjana Institusi Tarikh/Tempoh Tahun Lulus Minor Disediakan oleh, Sarjana Muda Diploma Sijil

Tarikh

Catatan

Lengkapkan dan hantar ke Unit HEM JPN masing-masing sekiranya ada perubahan maklumat

BK02 PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING SEKOLAH KEBANGSAAN JALAN KEBUN LAPORAN PERGERAKAN GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING SEPENUH MASA A. BUTIR DIRI 1. Nama 2. No. K/P : : : : 3. Gred :

4. Tarikh lantikan GBKSM 5. Tarikh mula bertugas di sekolah ini B. BUTIR PERGERAKAN Sebab* Tukar luar negeri Tidak lapor diri Cuti tanpa gaji Lain-lain : Butiran Tarikh pergerakan : Alamat baru :

Cuti belajar Bersara Naik pangkat

Telefon Catatan :

Disahkan oleh:

Tarikh

BK03 PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING SEKOLAH KEBANGSAAN JALAN KEBUN BIODATA MURID A. BUTIR DIRI 1. Nama : 2. Kad Pengenalan 4. Tahun 6. Alamat : : : : 7. Telefon 7. Anak ke : dari : : orang 3. Umur 5. E-Mel : :

8. Pencapaian akademik terkini Subjek 1. Bahasa Melayu (Pemahaman) 2. Bahasa Melayu (Penulisan) 3. Bahasa Inggeris 4. Matematik 5. Sains 9. Penglibatan sukan Acara Peringkat Jawatan Gred

10. Penglibatan kelab/persatuan/unit beruniform Acara Peringkat Jawatan

BK03 PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING SEKOLAH KEBANGSAAN JALAN KEBUN 11. Nama bapa/penjaga 12. Pekerjaan bapa/penjaga 13. Alamat majikan : : :

14. Pendapatan bapa 15. Nama ibu 16. Pekerjaan ibu 17. Alamat majikan

: : : :

18. Pendapatan ibu

19. Bantuan persekolahan : *Biasiswa/Jabatan Kebajikan Masyarakat/KWAMP (* potong mana yang tidak berkenaan)

BK04 PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING SEKOLAH KEBANGSAAN JALAN KEBUN BORANG KHIDMAT KAUNSELING INDIVIDU

(Guru Bimbingan dan Kaunseling Sepenuh Masa) Saya ingin mendapatkan khidmat bimbingan/kaunseling pada: Tarikh : Masa :

Perkara yang ingin kami bincangkan ialah; (tandakan X) Akademik Disiplin Keluarga Peribadi Khidmat yang diberikan amat dihargai. Sekian, terima kasih. Yang benar, Tarikh : Kerjaya Sosial Remaja Lain-lain

(Nama : (Tahun :

BK05 PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING SEKOLAH KEBANGSAAN JALAN KEBUN BORANG KHIDMAT KAUNSELING KELOMPOK

(Guru Bimbingan dan Kaunseling Sepenuh Masa) Saya ingin mendapatkan khidmat bimbingan/kaunseling pada: Tarikh : Masa :

Perkara yang ingin kami bincangkan ialah; (tandakan X) Akademik Disiplin Keluarga Peribadi Ahli kelompok kami ialah: Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Nama Tahun Kerjaya Sosial Remaja Lain-lain

BK05 PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING SEKOLAH KEBANGSAAN JALAN KEBUN Sekian, terima kasih. Yang benar, Tarikh :

(Nama Ketua:

BK06 PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING SEKOLAH KEBANGSAAN JALAN KEBUN BATU 7 , JALAN KEBUN 42450 KLANG, SELANGOR ______________________________________________________________________________ BORANG TEMU JANJI SESI KAUNSELING Nama :

Tahun : Anda dipersilakan hadir ke bilik bimbingan dan kaunseling Tarikh : Masa :

Sila guna keratan di bawah untuk mendapatkan kebenaran keluar kelas daripada guru yang sedang mengajar. Sekian, terima kasih.

Tarikh (Nama GBKSM

: : )

______________________________________________________________________________ SURAT KEBENARAN MENGHADIRI SESI KAUNSELING Nama :

Tahun : Saya *membenarkan/tidak membenarkan murid di atas untuk menghadiri sesi yang dikendalikan oleh tuan/puan pada tarikh masa dan masa yang dinyatakan di atas. Yang benar,

(Nama Guru

BK07 PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING SEKOLAH KEBANGSAAN JALAN KEBUN Nama Jawatan : : Guru Bimbingan dan Kaunseling Sepenuh Masa

Nombor Telefon : ______________________________________________________________________________ Tarikh : BORANG RUJUKAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING Bersama-sama ini disertakan senarai nama murid yang dicadangkan untuk mendapatkan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. Bil Nama Tahun Isu

Kerjasama yang diberikan amatlah dihargai. Sekian, terima kasih. Yang Benar,

(Nama Guru

BK08 PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING SEKOLAH KEBANGSAAN JALAN KEBUN BATU 7 , JALAN KEBUN 42450 KLANG, SELANGOR ______________________________________________________________________________ Rujukan : Tarikh :

Tuan/Puan, RUJUKAN MURID OLEH GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING SEPENUH MASA Dengan segala hormatnya, murid-murid di bawah dirujuk kepada pihak tuan/puan untuk tindakan. Bil Nama Tahun Isu

2. Adalah diharapkan agar dapat tuan/puan memberikan bantuan dan perhatian setulusnya kepada mereka. Kerjasama yang tuan/puan berikan saya dahului dengan ucapan terima kasih. Sekian. SAYA YANG MENURUT PERINTAH

(Nama GBKSM

BK09 PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING SEKOLAH KEBANGSAAN JALAN KEBUN REKOD SESI KAUNSELING INDIVIDU Nama Murid Tahun Tarikh Cara Datang * Sukarela Isu : Dirujuk Dijemput Sesi Ke : : : : No. Rujukan Masa : :

1. Perkara yang Dibincangkan

2. Persoalan yang Sebenar

BK09 PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING SEKOLAH KEBANGSAAN JALAN KEBUN 3. Tindakan/Rumusan

Disediakan Oleh:

Tarikh:

.. * Tanda

BK10 PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING SEKOLAH KEBANGSAAN JALAN KEBUN REKOD SESI KAUNSELING KELOMPOK Nama Murid : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tahun : Tahun : Tahun : Tahun : Tahun : Tahun : Tahun : Tahun : Tahun : Tahun :

No. Rujukan Tarikh Cara Datang * Sukarela Isu :

: : Masa :

Dirujuk

Dijemput Sesi Ke :

1. Perkara yang Dibincangkan

BK10 PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING SEKOLAH KEBANGSAAN JALAN KEBUN 2. Persoalan yang Sebenar

3. Tindakan/Rumusan

Disediakan Oleh:

Tarikh:

.. * Tanda

BK11 PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING SEKOLAH KEBANGSAAN JALAN KEBUN REKOD DAFTAR SESI KAUNSELING INDIVIDU Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Disediakan oleh, Disahkan oleh, Tarikh : Nama Klien Tahun Tarikh Masa No. Rujukan

BK12 PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING SEKOLAH KEBANGSAAN JALAN KEBUN REKOD DAFTAR SESI KAUNSELING KELOMPOK Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Disediakan oleh, Disahkan oleh, Tarikh : Nama Klien Tahun Tarikh Masa No. Rujukan

BK14 PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING SEKOLAH KEBANGSAAN JALAN KEBUN BORANG MAKLUMAT KEAHLIAN PEMBIMBING RAKAN SEBAYA TAHUN A. MAKLUMAT AHLI Nombor Kad Pengenalan Tahun

Bil. Nama 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. B. ANALISIS Tahun Prasekolah Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Lelaki

Perempuan

Jumlah

BK15 PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING SEKOLAH KEBANGSAAN JALAN KEBUN PENYATA KEWANGAN Pendapatan Tarikh Butiran Jumlah Tarikh Perbelanjaan Butiran Jumlah

Baki pada akhir bulan ini: RM Disediakan oleh, Disahkan oleh,

BK16 PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING SEKOLAH KEBANGSAAN JALAN KEBUN BORANG ANALISIS BULANAN KUNJUNGAN KE BILIK BIMBINGAN DAN KAUNSELING Tahun Prasekolah Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Disediakan oleh, Disahkan oleh, Lelaki Perempuan Jumlah

BK17 PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING SEKOLAH KEBANGSAAN JALAN KEBUN REKOD LAWATAN KE RUMAH Bil. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tarikh/Masa Nama Murid Tahun Alamat Tujuan

Disediakan oleh,

Disahkan oleh,

BK18 PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING SEKOLAH KEBANGSAAN JALAN KEBUN REKOD KONSULTASI KEIBUBAPAAN Nama Ibu/Bapa/Penjaga Nama Murid (anak) Alamat : : :

Telefon Tarikh Sesi Cara Datang * Sukarela

: :

Tahun Masa

: :

Dirujuk

Dijemput

1. Perkara yang Disampaikan

2. Masalah Sebenar

BK18 PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING SEKOLAH KEBANGSAAN JALAN KEBUN 3. Tindakan Penyelesaian

Disediakan Oleh:

Tarikh:

.. * Tanda

BK19 PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING SEKOLAH KEBANGSAAN JALAN KEBUN REKOD KELAS GANTI Tarikh : 1. Pengisian Masa : Tahun :

2. Catatan/Rujukan

Disediakan Oleh:

Tarikh:

..

BK20 PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING SEKOLAH KEBANGSAAN JALAN KEBUN REKOD PERKHIDMATAN LUAR Bil. 1. Perkhidmatan Tarikh Tempat Rujukan Surat Catatan

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Disediakan oleh,

Disahkan oleh,

BK24 PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING SEKOLAH KEBANGSAAN JALAN KEBUN AKU JANJI UPSR Saya No. K/P : : Tahun :

Saya dengan ini berikrar dan berjanji akan belajar bersungguh-sungguh untuk mencapai sasaran mata pelajaran di bawah; Mata Pelajaran Bahasa Melayu (Pemahaman) Bahasa Melayu (Penulisan) Bahasa Inggeris Bagi mencapai sasaran ini, saya akan; 1. 2. 3. 4. Belajar bersungguh-sungguh Menuruti nasihat dan ajaran guru serta ibu bapa Mematuhi peraturan sekolah Tidak mengulangi kesalahan lalu Tandatangan Ibu/Bapa/Penjaga Gred Mata Pelajaran Matematik Sains Gred

Tandatangan Murid

Nama

Nama :

Tarikh : Tandatangan GBKSM