Anda di halaman 1dari 14

Berkhidmat Untuk Negara

Nilai Penglibatan Diri Dalam


Pembanggunan negara
Maksud
• Kebebasan untuk menglibatkan diri dalam
berbagai aktiviti pembanggunan negara
dengan mematuhi peraturan , undang-
undang dan Perlembagaan
• Semua pihak perlu memainkan peranan
dalam membangunkan negara.
• Sumbangan tenaga boleh diberikan di
peringkat sekolah , daerah dan negara .
• Setiap rakyat mesti mematuhi peraturan
dan undang-undang yang telah
ditetapkan.
Faedah mengamalkan nilai
penglibatan diri dalam
pembanggunan negara

• Dapat menyumbangkan tenaga untuk


pembanggunan negara.
• Dapat mengelakkan pembaziran masa di
kalangan pelajar .
• Dapat memupuk perpaduan antara kaum.
Organisasi perkhidmatan sosial di
Malaysia .
• Unit Beruniform di sekolah .
• Organisasi kebajikan seperti rumah anak
yatim dan rumah warga emas.
• Pertubuhan sukarela seperti Persatuan
Antidadah Malaysia ( PEMADAM )
Amalan nilai penglibatan diri dalam
pembanggunan negara .
• Menyertai pasukan unit beruniform yang
ada di sekolah .
• Menyertai Pasukan Latihan Khidmat
Negara secara sukarela.
• Menjadi ahli PEMADAM peringkat daerah
atau kebangsan.
Ciri – ciri Nilai
• Semua pihak perlu memainkan peranan
dalam membangunkan negara.
• Setiap rakyat mesti mematuhi peraturan
dan undang-undang yang ditetapkan .
• Sumbangan tenaga boleh diberi di
peringkat sekolah , daerah dan
kebangsaan.
Kebaikan menyertai pertubuhan
Sukarela
• Dapat menyumbang tenaga untuk
pembanggunan negara .
• Dapat meringankan beban orang yang
ditimpa musibah / kemalangan.
• Dapat membantu pihak berkuasa menjaga
keamanan dan kesejahteraan kawasan
kediaman daerah dan negara .
Nilai Penglibatan Diri Dalam
Pembangunan Negara.
• Semua rakyat mesti melibatkan diri dalam
pelbagai aktiviti pembangunan negara
dengan mematuhi peraturan , undang-
undang dan Perlembagaan Malaysia.
Nilai Sanggup Berkorban Untuk
Negara
• Semua rakyat mesti rela melakukan atau
menyerahkan sesuatu termasuk nyawa
sebagai tanda kebaktian untuk negara.
Nilai Rajin
• Semua rakyat mesti berusaha dengan
penuh tanggungjawab , bersemangat
,cekal , tekun , gigih , dedikasi dan
berdaya maju dalam usaha
membangunkan negara .
Nilai Cinta Akan Negara
• Semua rakyat mesti menyayangi dan
berbangga dengan negara.
• Kepentingan negara adalah menjadi
keutamaan melebihi keutamaan lain .
Nilai Saling Membantu dan
Bekerjasama
• Semua rakyat mesti bersama-sama
berusaha memastikan kecermelangan ,
kegemilangan dan kejayaan negara
dicapai .