Anda di halaman 1dari 2

PENULISAN KAJIAN TINDAKAN

FORMAT PROPOSAL KAJIAN TINDAKAN

1. Nama Sekolah ( beserta alamat penuh)

2. Nama penyelidik 3. Tajuk kajian 4. Refleksi Pengajaran & Pembelajaran Lalu 5. Isu / Keprihatinan yang dikaji (Fokus Kajian) 6. Objektif Kajian (Am & Khusus) 7. Kumpulan Sasaran & Lokasi Kajian 8. Tindakan yang dicadangkan 9. Bahan Kajian Tindakan (yang dicadangkan) 10. Jadual Perlaksanaan Kajian : Contoh Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Aktiviti Menulis proposal Kajian Merancang Tindakan Melaksanakan Tindakan- aktiviti 1 Membincangkan masalah yang timbul dalam tindakan dalam tindakan 1 Melaksanakan tindakan aktiviti 2 Membincangkan masalah yang timbul dalam tindakan 3 Melaksanakan tindakan aktiviti 3 Membincangkan masalah yang timbul dalam tindakan 3 Melaksanakan tindakan aktiviti 4 Ujian untuk mengesan pencapaian murid Refleksi kajian Menulis laporan Kajian Tarikh pelaksanaan 10 Februari 11 Februari 13 Februari 14 Februari 15 Februari 16 Februari 17 Februari 18 Februari 19 Februari 20 Februari 21 Februari 22 Februari

11. Kos Kajian: Contoh Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6. Jenis Bahan Kertas A4 20 rim x 5.00 Marker Pen 0 set x 6.00 Disket 5 x 4.00 Printer ink 1 x 100.00 Kertas warna 1 x 20.00 Buku catatan guru 2 x 2.00 Jumlah Jumlah Kos RM 100.00 RM 60.00 RM 20.00 RM 100.00 RM 20.00 RM 4.00 RM 300.00

PENULISAN KAJIAN TINDAKAN


FORMAT LAPORAN KAJIAN TINDAKAN

Kandungan Penghargaan ABSTRAK 1.0 2.0 3.0 Refleksi Pengajaran & Pembelajaran lalu Isu Keprihatinan/Fokus Kajian Objektif Kajian 3.1 3.2 4.0 5.0 Objektif Am Objektif Khusus

Kumpulan Sasaran Perlaksanaan Kajian 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 Tinjauan Masalah Analisis Tinjauan Masalah Tindakan yang dijalankan Perlaksanaan Tindakan dan Pemerhatian/Penilaian Refleksi Kajian

6.0

Cadangan untuk kajian seterusnya

BIBLIOGRAFI (jika ada)