Anda di halaman 1dari 1

surat resmi dalam bahasa jawa: Bantul, 1 September 2011 Bismillahirrohmaanirrohim Assalamu'alaikum Wr. Wb. Winantu sagunging pakurmatan.

Kanthi lumaraping nawala sedhahan, minangka sesulih pisowan kula wonten ing ngarsa panjenengan. Sinartan nyadhong berkahing Gusti Ingkang Maha Agung, kula sak kluarga hanggadhahi pangangkah badhe ngawontenaken tasyakuran tuwin pawiwahan supitan yoga kula ingkang nami, AGUS TUNGGAL HARDIAN mbenjang ing, Dinten : Seloso Wage Suryo Kaping : 12 September 2012 Wanci : tabuh 09:00 wekdal iring kilen ~ sak bibaripun. Mapan ing : Griyo kulo Bambanglipuro Rt 12 Rw 10 Bantul, Ngayogjokartohadiningrat Wasana sanget ing pangajeng-ajeng kawula awit agunging kawigatosan rawuh panjenengan, mugi Gusti Ingkang Maha Agung tansah peparing berkah wilujeng ing sedayanipun. Amin. Wassalamu 'alaikum Wr. Wb. Atur Taklim kawulo,

Kulawarga Bpk. HERNAWAN AJI sakbrayat