Anda di halaman 1dari 1

Secara keseluruhan sesi pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan

lancar. Hanya seorang murid tidak dapat mencapai objektif yang ditetapkan. Namun
terdapat juga kelemahan yang perlu diperbaiki dalam pengajaran dan pembelajaran
tersebut. Kemahiran penyoalan digunakan pada permulaan kurang menarik
perhatian terhadap murid dari kumpulan yang lemah. Dalam pengajaran hari ini,
guru banyak menggunakan strategik penyoalan dan berpusat kepada guru. ni telah
menyebabkan beberapa murid berasa kurang minat dan melakukakan kebisingan.
Untuk penambaikkan pengajaran, saya harus mempelbagaikan strategik dan lebih
berpusat murid. Dengan Hands-on barulah murid lebih mengingati pelajaran yang
dibelajari.