Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata pelajaran Masa Tema Tajuk / Unit

: : : :

Matematik 60 minit ( 2 waktu ) Sukatan dan Geometri 8. Isipadu Cecair 8.1 Mengukur isipadu cecair.

Bidang pembelajaran : Hasil pembelajaran :

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat : i) Mengukur dan merekodkan ukuran isipadu cecair dalam liter dan milliliter. Murid-murid telah mengetahui : Membaca dan menulis isipadu cecair dengan betul.

Pengetahuan sedia ada murid :

Bahan bantu mengajar

4 jenis botol, bikar liter, bikar milliliter, silinder penyukat liter, silinder penyukat milliliter, gelas, jag, botol air minuman, cerek elektrik, baldi dan lembaran kerja

Nilai murni KBKK

: :

Bekerjasama, rajin, berani Mengelas dan membanding beza, menjana minda, mengklasifikasi

LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Langkah/ Masa Isi Kandungan Aktiviti Guru Aktiviti Murid Strategi / Kaedah / BBM / Nilai / KBKK

Set induksi Memperkenalkan - Guru menunjukkan botoltajuk yang akan botol air yang berlainan diajar pada hari saiz di atas meja. ini. - Guru bertanya kepada murid tentang persamaan Mengukur antara botol-botol tersebut. isipadu cecair - Guru memanggil seorang dalam liter dan murid untuk memberikan milliliter. jawapan. - Guru mengharapkan agar murid dapat memberikan jawapan : Semua botol berisipadu 500ml. - Guru menunjukkan lagi 2 jenis bikar kepada murid. - Guru bertanya kepada

- Murid membuat pemerhatian terhadap botol- Nilai : botol air yang berlainan saiz Berani di atas meja. BBM : 4 jenis botol Bikar liter Bikar milliliter KBKK : Membanding beza Botol A Botol B

murid tentang perbezaan antara bikar A dan bikar B. - Guru memanggil seorang murid untuk memberikan jawapan. - Guru mengharapkan agar murid memberikan jawapan : Bikar A adalah dalam unit liter manakala bikar B adalah dalam unit milliliter. - Guru menjelaskan bahawa kedua-dua bikar tersebut digunakan untuk mengukur isipadu.

Botol C

Botol D

- Murid menjawab pertanyaan guru. - Murid membuat pemerhatian pula terhadap 2 jenis bikar yang diletakkan di atas meja. 1 1000 m

Bikar A

Bikar B

- Murid menjawab pertanyaan guru. Langkah 1 Mengukur dan - Guru mengagihkan murid merekodkan kepada kumpulan kecil. ukuran isipadu - Guru membekalkan 2 biji cecair dalam liter bikar iaitu silinder dan milliliter. penyukat liter dan silinder penyukat milliliter serta lembaran kerja ( borang ) bagi setiap kumpulan. - Guru meminta murid menyukat, menanda dan merekod isipadu cecair yang telah ditentukan oleh guru dalam unit milliliter. - Guru meminta murid menyukat, menanda dan merekod isipadu cecair yang telah ditentukan oleh guru dalam unit liter. - Guru menyemak jawapan bagi setiap kumpulan yang telah selesai menjalankan aktiviti tersebut. - Guru memastikan setiap kumpulan akan - Di dalam kumpulan, murid dikehendaki menuang setiap bekas air yang telah diisi air ke dalam silinder penyukat milliliter yang disediakan dan merekodkannya di dalam borang yang telah diberikan. Stesen A Stesen B

Nilai : Rajin Bekerjasama

BBM : Silinder penyukat liter Silinder penyukat milliliter Lembaran kerja Gelas Botol air Cerek elektrik Jag Baldi KBKK : Mengklasifikasi

memberikan jawapan yang ralatnya tidak besar.

Stesen C

Stesen D

- Murid-murid meneruskan aktiviti sehingga selesai semua bekas air diukur dan direkodkan. - Murid menyukat, menanda dan merekod isipadu cecair yang ditentukan menggunakan silinder penyukat liter di setiap stesen.

Stesen E

Stesen F

Langkah 2

Membuat kesimpulan. Melapor. Dokumentasi.

Stesen G Stesen H - Guru meminta setiap - Setiap ahli kumpulan kumpulan membentangkan masing-masing melaporkan hasil tugasan di setiap hasil tugasan mereka di stesen. setiap stesen tadi.

Langkah 3

Penilaian.

Isipadu air yang disukat A ________ m B ________ m C ________ m D ________ m E _____ F _____ G _____ H _____ - Guru mengedarkan - Murid diedarkan lembaran lembaran kerja kepada kerja oleh guru. murid. - Murid menjawab soalan - Guru membincangkan hasil yang terdapat dalam kerja murid. lembaran kerja tersebut. - Guru memperbetulkan - Murid berbincang bersama kesalahan dan kesilapan guru mengenai hasil kerja murid. mereka. - Guru mengadakan sesi soal - Murid bertanya kepada guru. jawab bersama murid. - Murid menjawab soalan - Guru merumuskan isi yang dikemukakan oleh pelajaran yang telah guru. dipelajari pada hari tersebut.

Stesen

Nilai murni : Rajin BBM : Lembaran kerja KBKK : Menjana minda Nilai murni : Berani KBKK : Menjana idea

Penutup

Rumusan isi pelajaran.

Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid a) menjawab soalan di lembaran kerja. b) murid memahami cara menyukat cecair dengan teknik dan alat yang betul. c) menyukat menggunakan penyukat yang sama tetapi berlainan kandungan cecair. d) menyukat menggunakan penyukat yang berlainan. Murid perlu betul kesemua kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya. Nilai dan sikap Terapkan nilai bekerjasama terutama sewaktu melakukan aktivit berkumpulan di dalam bilik darjah. Murid berani memberikan pendapat melalui aktiviti perbincangan.