Anda di halaman 1dari 1

4/0

Model dapat diertikan sebagai pengembaran sesuatu sehingga


kita menjadi lebih jelas memahaminya. Sebagai contoh,
gambaran tiga dimensi (3D) bagi sesuatu objek. Dengan melihat
model tersebut kita menjadi lebih mudah untuk memahami
bentuk keseluruhan objek tersebut.

Proses membentuk dan membuat modeI merupakan satu bidang
yang mengutamakan penguasaan kemahiran serta penyesuaian
bentuk modeI tersebut.
Perancangan rapi dan mendalam perlu dilakukan untuk mendapatkan suatu
penampilan yang benar-benar relevan dengan apa yang dihasratkan oleh pereka.
Pengetahuan mengenai alat dan bahan diperlukan untuk
mengimbangi ciri-ciri reka bentuk di samping kesesuaian terhadap bentuk
model yang akan dipersembahkan.
Penamp||an mode| yang kontemporar| akan menjad| |eb|h menar|k
apab||a pereka dapat menamp||kan bentuk-bentuk mode| yang
bersesua|an dengan keadaan semasa.