Anda di halaman 1dari 6

KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA

BANTUAN RAKYAT 1MALAYSIA (BR1M)


KEMENTERIAN KEWANGAN

KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA

1. SYARAT PERMOHONAN
SYARAT PERMOHONAN DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

SYARAT ASAS: WARGANEGARA MALAYSIA ISI RUMAH BERPENDAPATAN KASAR RM3,000 DAN KE BAWAH SEBULAN

DOKUMEN WAJIB: BORANG PENDAFTARAN BR1M SALINAN MyKAD / KAD POLIS / KAD TENTERA SALINAN GAJI (jika berkenaan)

Nota - Penerima bantuan e-Kasih layak menerima bantuan


2

KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA

2. KELAYAKAN DAN DEFINISI KETUA ISI RUMAH


Kelayakan: Bantuan ini diberikan kepada ketua isi rumah atau ketua keluarga Definisi ketua isi rumah:
Adalah seorang lelaki atau perempuan yang menjadi ketua kepada ahli keluarga yang tinggal serumah atau ketua keluarga. Ini merangkumi individu yang: Berkahwin; Ibu atau Bapa tunggal yang mempunyai tanggungan; Bujang yang mempunyai tanggungan; dan Warga Emas sebatang kara
3

KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA

3. ILUSTRASI ISI RUMAH


Jumlah pendapatan Isi rumah RM3,000
Ketua keluarga isi rumah layak menerima bantuan (yang tinggal serumah)

Ketua Isi Rumah


(sama ada bapa/ibu /anak)

Berkahwin (Anak)

Berkahwin (Anak)

Bujang (Anak)

Bujang (Anak)

* Setiap anak berkahwin dikira sebagai satu isi rumah berlainan (yang mempunyai pendapatan RM3,000 dan kebawah) walaupun tinggal serumah dengan ibu bapa

KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA

3. ILUSTRASI ISI RUMAH


Bujang / Ibu & Bapa tunggal serta Warga Emas RM3,000 Ketua keluarga bujang / ibu & bapa tunggal yang mempunyai tanggungan tinggal serumah serta Warga Emas sebatang kara

Bujang/ibu & bapa tunggal

Warga Emas (sebatang kara) z

z
Tanggungan

KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA

TERIMA KASIH
6

Anda mungkin juga menyukai