Anda di halaman 1dari 5

Programe cu finantare externa

Programul Proiectul de reforma a sistemului de protectie a copilului: 1999 2001 finantat de BIRD (5 MUSD), BDCE (10 MEURO) si de catre alti donatori (14 MUSD) are urmatoarele componente: dezvoltarea de servicii/restructurarea institutiilor, initiativa copiii strazii si componenta de monitorizare/evaluare. In cadrul acestui proiect au fost aprobate pentru finantare 90 de subproiecte curinzand 182 servicii comunitare de protectie a copilului in 37 de judete. Dintre acestea sunt functionale 85 de subproiecte cuprinzand 165 de servicii comunitare de protectie a copilului astfel: - 24 de centre de plasament de tip familial; - 30 de centre de consiliere si sprijin pentru copii si parinti; - 17 centre de pregatire si sprijinire a reintegrarii/integrarii copilului in familie; - 10 servicii de asistenta a copilului pentru exercitarea dreptului sau la exprimarea libera a opiniei; - 9 centre de ingrijire si recuperare de zi pentru copilul cu handicap sever; - 10 centre de plasament de tip familial pentru copilul cu handicap sever; - 14 centre maternale; - 18 centre de ingrijire de zi pentru copiii in situatii de risc; - 10 adaposturi de zi si de noapte pentru copiii strazii; - 4 servicii de monitorizare, asistenta si sprijinire a femeii gravide predispuse sa isi abandoneze copilul; - 6 centre de prevenire a abandonului copiilor in perioada preconceptiva prin planificare familiala si educatie contraceptiva; - 6 centre de primire si evaluare in regim de urgenta; - 5 centre de asistenta si sprijin pentru readaptarea psihologica a copilului cu probleme psihosociale; - 1 serviciu de asistenta si sprijin pentru tinerii de peste 18 ani din centrele de plasament care urmeaza o forma de invatamant; - 1 serviciu de orientare, supraveghere si sprijinire a reintegrarii sociale a copilului delincvent. De asemenea, au fost realizate 5 centre de informare si coordonare pentru copiii strazii (in orasele Iasi ,Constanta, Timis, Brasov si Cluj). Sunt in curs de implementare 5 subproiecte cuprinzand 17 servicii comunitare de protectie a copilului astfel: - 4 centre de plasament de tip familial pentru copilul cu handicap sever; - 4 centre de ingrijire si recuperare de zi pentru copilul cu handicap sever; - 4 centre de pregatire si sprijinire a reitegrarii/integrarii copilului in familie; - 2 centre de consiliere si sprijin pentru parinti; - 1 adapost de zi si de noapte pentru copiii strazii; - 1 centru maternal; - 1 serviciu de monitorizare, asistenta si sprijinire a femeii gravide predispuse sa isi abandoneze copilul Programul Phare RO 9905.02 de 25 MEURO cu patru componente: crearea si dezvoltarea de servicii comunitare integrate de protectie a copilului (19 MEURO); asistenta tehnica (2 MEURO); campania de publicitate pentru prevenirea abandonului (2,6 MEURO) si componenta de twinning in parteneriat cu Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale (1 MEURO). Programul s-a incheiat la 30 noiembrie 20031. Prin implementarea schemei de granturi au fost create 141 servicii alternative de protectie a copilului, au fost inchise 29 institutii mari de tip vechi de protectie a copilului, 673 asistenti maternali profesionisti au fost recrutati si formati si 820 copii au fost plasati la acestia, 715 copii au fost reintegrati in familiile naturale. Programul Phare RO 0104.01 de 13,7 MEURO cu trei componente: crearea si dezvoltarea de servicii comunitare integrate de protectie a copilului (10,57 MEURO); asistenta tehnica la nivel central (1,82 MEURO); campania de publicitate pentru prevenirea abandonului si institutionalizarii copiilor Casa de Copii nu e acasa (1,21 MEURO). Pana in septembrie 2004, prin derularea contractelor incheiate in cadrul schemei de granturi au fost inchise 9 centre de plasament de tip vechi (dintr-un total de 36 care se vor inchide pana la sfarsitul programului), 697 de copii au fost reintegrati in familiile naturale, 1.073 asistenti maternali profesionisti recrutati si formati au fost angajati si 1016 copii au fost plasati la acestia.

Campania de constientizare publica s-a incheiat la 30 noiembrie 2003, iar evenimentul de inchidere a avut loc pe 8 decembrie 2003. Principalele instrumente folosite in campanie au fost: 1. 10 spoturi TV, 8 spoturi radio, 6 machete de presa si 4 campanii destinate publicitatii stradale impreuna au format una dintre cele mai mari campanii sociale din Romania 2. 60 emisiuni televizate si 11 emisiuni radio ce au avut ca subiect problemele campaniei 3. concursul national Floare de Colt destinat copiilor din centrele de plasament, organizat doi ani la rand 4. linia verde (0800 8 200 200), sponsorizata de catre Romtelecom, ce asigura asistenta si furnizeaza informatiile necesare famiilor ce se confrunta cu dificultati, dar si publicului larg, sapte zile din sapte. Acest serviciu este primul de acest fel folosit vreodata in Romania. Intre noiembrie 2001 si noiembrie 2003 s-au inregistrat 10.761 de cazuri. Cercetarea cantitativa desfasurata in luna noiembrie 2003 cu privire la rezultatele Campaniei a pus in evidenta cresterea constientizarii cu privire la efectele negative ale institutionalizarii si cu privire la existenta serviciilor altenative existente la institutionalizare: 1. 85% dintre respondenti sunt de parere ca mamele singure trebuie sa-si pastreze copilul, nu sa-l incredinteze unui centru de plasament 2. Peste 56% dintre cei ce au raspuns considera ca cea mai buna solutie pentru un copil aflat in dificultate este sa fie reintegrat intr-o familie sau intr-un centru maternal, nu institutionalizat 3. 45% dintre respondenti inteleg corect termenul de asistenta maternala 4. Centrele maternale si centrele de zi sunt cunoscute acum publicului larg drept servicii alternative, venind astfel in intampinarea mamelor si a familiior aflate in dificultate 5. 68% dintre respondenti sunt de parere ca familiile ce au copii cu nevoie speciale nu trebuie sa-i plaseze in centre de plasament Una dintre componentele campaniei, Asistenta tehnica pentru mentinerea liniei verzi si a paginii web, a continuat sa se desfasoare, in cadrul unui contract in valoare de 100.000 de EURO. In perioada decembrie 2003 august 2004, s-au inregistrat 1629 de apeluri, vizand in principal solicitarea de sprijin pentru mentinerea copiilor in familie, informatii legate de adoptia nationala si respectiv de asistenta maternala, denuntarea unor posibile cazuri de abuz impotriva copiilor ori informatii legate de serviciile acordate in cadrul centrelor maternale, centrelor de zi etc. Persoanele care au apelat linia verde au fost indrumate catre Directiile pentru Protectia Copilului sau consiliate cu privire la solutiile alternative la institutionalizare si de prevenire a abandonului prevazute de legislatia in vigoare. Rapoartele lunare de activitate cuprinzand cazuistica din perioada respectiva sunt transmise catre Directiile pentru Protectia Copilului, ANPCA si Delegatia Comisiei Europene. La randul lor, Directiile pentru Protectia Copilului raporteaza ANPCA modul de rezolvare a cazurilor. Programul Phare RO-2002/000-586.01.01 de 17,3 MEURO (din care 4,3 MEURO cofinantare) cu trei componente: crearea si dezvoltarea de servicii comunitare integrate de protectie a copilului (10+3,3 MEURO); asistenta tehnica la nivel central (1,5+0,5 MEURO); campania de publicitate pentru promovarea drepturilor copilului (1,5+0,5 MEURO). In cadrul componentei de granturi, au fost lansate doua cereri de oferte: cea dintai in luna noiembrie 2003, in cadrul careia au fost depuse 44 aplicatii, fiind incheiate un numar de 10 contracte, iar cea de-a doua, in luna iulie 2004, in cadrul careia au fost primite 27 de aplicatii si au fost propuse spre finantare 15 dintre acestea. Noile contracte urmeaza a fi incheiate pana la sfarsitul lunii noiembrie. Proiectele isi propun inchiderea unor institutii mari de tip vechi si crearea de servicii alternative la institutionalizare. Au fost semnate contractele pentru asistenta tehnica si pentru componenta de publicitate, in lunile mai, respectiv noiembrie 2004. Programul de asistenta tehnica britanica (DFID Departamentul Britanic de Dezvoltare Internationala), in valoare de 3 milioane lire, ce are ca si componente majore: imbunatatirea cadrului legislativ in domeniu, dezvoltarea unui sistem de acreditare al ONG-urilor care lucreaza in domeniul protectiei copilului si dezvoltarea infrastructurii ANPCA si formarea personalului de la nivel local si central (perioada de implementare 2000 2004); In cadrul acestui program au fost initiate proiecte care vizeaza: 1. Crearea unui sistem de inspectie a serviciilor de protectie a copilului, sistem care se doreste a fi unul similar pentru toate serviciile indiferent daca sunt dezvoltate de Directiile Judetene pentru Protectia Copilului sau de Organismele private autorizate sa lucreze in protectia copilului. In octombrie 2003, a inceput implementarea unui Proiect Pilot cu privire la dezvoltarea unui sistem de inspectie a serviciilor de protectie a copilului din Romania in care sunt implicate 8 Directii pentru

Protectia Drepturilor Copilului (una din fiecare regiune de monitorizare) din judetele Cluj, Valcea, Suceava, Prahova, Timis, Covasna si Constanta si din Sectorul 2-Bucuresti. Pana in prezent, au fost desfasurate 6 inspectii, concentrate indeosebi asupra serviciului de asistenta maternala si a celui de ingrijire de tip rezidential. 2. Implementarea unui cadru de management al performantei. Dupa incheierea, in luna octombrie 2003, a Proiectului pilot privind Implementarea unui cadru de management al performantei derulat pe o perioada de 6 luni in 7 judete, a inceput implementarea si la nivelul ANPCA. In data de 16 februarie 2004, a avut loc lansarea la nivel national a Cadrului de Management al Performantei pentru toate directiile de protectie a copilului din Romania. In perioada martie-mai 2004, au avut loc 6 sesiuni de formare regionala (pentru 137 participanti) cu privire la cadrul de management al performantei pentru a sprijini directiile de protectie a copilului in vederea implementarii acestuia, iar in luna iunie a avut loc, la Sinaia, un atelier de lucru cu privire la managementul performantei, dedicat angajatilor ANPCA (20 de participanti). Parteneriatul romano-american in domeniul protectiei copilului 2001-2005. Guvernul American sustine financiar acest program, prin intermediul USAID, suma alocata fiind de 15 milioane de dolari. Contractorul american al programului ChildNet este World Learning. Obiectivul general al programului il constituie sustinerea reformei sistemului de protectie a copilului din Romania. Programul ChildNet opereaza, in principal, cu doua mari componente: programul de finantare si programul de asistenta tehnica si instruire. In valoare totala de 8 milioane dolari, programul de finantare vizeaza acordarea de granturi, pe baza de competitie, organizatiilor neguvernamentale romane si americane autorizate sa desfasoare activitati in domeniul protectiei copilului. Prin implementarea celor 83 de proiecte depuse de 73 de organizatii nonguvernamentale, finantate in cadrul programului pana in luna mai 2004, au fost create 163 de servicii de protectie a copiilor sau de prevenire a abandonului si institutionalizarii. Urmare evaluarii, desfasurate in perioada aprilie-mai 2004, a aplicatiilor depuse in cadrul Cererii de Solicitare de Finantare (CSF) din luna ianuarie, alte 17 proiecte ale organizatiilor nonguvernamentale au fost aprobate spre finantare. In cadrul programului de asistenta tehnica si instruire partea americana a elaborat in parteneriat cu ANPCA, cu directiile de protectie a copilului si cu organizatii nonguvernamentale, standardele minime obligatorii pentru serviciul de dezvoltare a deprinderilor pentru viata independenta, adoptia nationala si servicile de prevenire a abuzului, neglijarii si exploatarii copilului, centrul maternal, centrul de pregatire si sprijinire a reintegrarii sau integrarii copilului in familie si centrul de consiliere pentru parinti si copii. In prezent, sunt in curs de elaborare ghiduri metodologice pentru aceste standarde, precum si standardul ocupational pentru asistentul social. Componenta de asistenta tehnica si instruire include si contractarea unor servicii cum sunt editarea buletinului informativ si a paginii web a ANPCA, sesiuni de training pentru diverse categorii de profesionisti implicati in activitatile de protectie a copilului etc. Alte activitati desfasurate in cadrul programului au vizat infiintarea board-urilor comunitare, promovarea profesiei de asistent social in Romania, dezvoltarea capacitatii ONG-urilor active in domeniul protectiei copilului, testarea HIV/SIDA a copiilor din centrele de plasament. Programul de cooperare cu UNICEF. Se bazeaza pe Memorandumul de Intelegere incheiat intre ANPCA si UNICEF, care a fost intocmit in conformitate cu Programul de cooperare 2000-2004, semnat in comun de Ministerul Afacerilor Externe si UNICEF, la data de 09.12.1999. Asistenta UNICEF, in valoare de 3,562 mii USD, are in vedere prioritatile identificate in Strategia guvernamentala in domeniul protectiei copilului aflat in dificultate 2001-2004. In scopul identificarii stadiului actual al implementarii programului de reforma la nivelul fiecarui judet si sector al Municipiului Bucuresti, in cadrul programului de cooperare dintre ANPCA si UNICEF, in perioada noiembrie 2003 mai 2004, s-a derulat contractul avand ca obiect specific Evaluarea reformei protectiei copilului in Romania, incheiat prin elaborarea raportului final al cercetarii. Comitetul director al proiectului urmeaza sa hotarasca asupra modalitatilor de diseminare a raportului. In acelasi timp, este in curs de elaborare un Plan National de Actiune in vederea diminuarii decalajelor existente in implementarea programului de reforma. In iunie 2003, ca urmare a organizarii unui program de formare de formatori pentru pregatirea presedintilor, vicepresedintilor si membrilor Comisiei pentru Protectia Copilului, in colaborare cu World Learning/ChildNet, au inceput sa se desfasoare in septembrie 2003 sesiunile de formare a membrilor Comisiei pentru Protectia Copilului. In perioada noiembrie 2003 octombrie 2004, s-au finalizat 14 serii de formare, la care au participat membrii CPC din 36 judete si sectoarele municipiului Bucuresti.

Dupa finalizarea standardelor pentru serviciile pentru protectia copilului de tip rezidential, serviciile pentru protectia copilului de tip rezidential pentru copilul cu dizabilitati, asistenta tehnica si financiara a continuat in 2004 cu proiecte pilot pentru implementarea celor doua standarde si cu elaborarea altor standarde (centrul de zi pentru copilul cu handicap, centrul de primire in regim de urgenta pentru copilul abuzat, neglijat sau exploatat, si serviciul de integrare pentru copiii strazii acesta din urma fiind in curs de publicare in Monitorul Oficial). De asemenea se preconizeaza ca, pana la sfarsitul anului, sa fie finalizate standardele pentru serviciile destinate copiilor care savarsesc o fapta penala si nu raspund penal si pentru centrele de tranzit pentru copiii traficati. In luna ianuarie 2004 s-a incheiat proiectul organizat in parteneriat cu Asociatia RENINCO pentru pregatirea sefilor Serviciilor de Evaluare Complexa din cadrul serviciilor publice specializate pentru protectia copilului. Tot in parteneriat cu Asociatia RENINCO a inceput sa se deruleze din aprilie 2004 un nou proiect, care vizeaza formarea sefilor Serviciilor de Evaluare Complexa si a membrilor comisiilor interne de evaluare continua din scolile speciale si din scolile integratoare, in 3 sesiuni, dintre care au avut loc 2, ultima urmand sa se desfasoare in noiembrie 2004. La cele doua sesiuni desfasurate pana in prezent au participat 64 specialisti din 32 judete si din cele 6 sectoare ale municipiului Bucuresti. A continuat si formarea asistentilor sociali, care supervizeaza asistentii maternali profesionisti care au in plasament copii cu dizabilitati - proiect implementat de CRIPS (2 sesiuni desfasurate in perioada mai 2003-februarie 2004, cu un numar de 39 beneficiari). Programul de cooperare bilaterala romano-franceza in domeniul protectiei copilului. Programul a fost parafat la data de 13 iunie 2001 cu prilejul reuniunii de la Bucuresti a Comisiei Mixte si a fost semnat la data de 23 iulie 2001 cu prilejul vizitei la Bucuresti a Primului Ministru al Frantei, Domnul Lionel Jospin. A continuat implementarea proiectului "Formare manageriala pentru sefii serviciilor rezidentiale destinate copiilor cu handicap ". Sesiunile de formare s-au desfasurat pe parcursul anului 2003, la care au participat 134 stagiari. Cea de-a doua sesiune s-a desfasurat in perioada octombrie decembrie 2003, la care s-au inscris 73 de stagiari. In perioada 29 martie aprilie 2004, au avut loc sesiunile de evaluare a stagiarilor in cadrul celor 4 centre regionale de formare. Proiectul s-a incheiat in luna iulie 2004, odata cu primirea de catre cei 73 de absolventi a diplomelor Eurodir. Realizarea unui sistem informatic pentru monitorizarea Sistemului de protectie a copiilor alflati in situatie de risc sau dificultate Child Welfare Monitoring and Tracking Information System (CMTIS), finantat de Guvernul SUA prin USAID si DHHS CMTIS este un sistem de baze de date, de tip web. Utilizand CMTIS, asistentii sociali, responsabili ai cazurilor, introduc informatii privind date de identificare, parintii biologici, starea de sanatate, situatia juridica, situatia scolara a copilului etc. precum si informatii privind interventia specializata acordata de Directia pentru Protectia Copilului, de pe raza teritoriala a domiciliului copilului, mentionand obiectivul final al acestei interventii si serviciile de care are nevoie copilul pentru solutionarea problemelor sale. Sistemul permite raportari privind copiii si serviciile puse la dispozitia acestora. Pentru buna functionare a CMTIS, in cadrul Programului de reforma a sistemului de protectie a copilului finantat de BIRD si BDCE, Directiile pentru Protectia Copilului din cele 41 judete si cele 6 sectoare ale municipiului Bucuresti, au fost dotate cu cate 4 calculatoare si echipament de conectare, pentru realizarea unei mini-retele, in vederea exploatarii sistemului CMTIS. La nivelul Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie a fost instalat un server pe care se regasesc informatiile provenite din judete/sectoare, putandu-se realiza raportari asupra sistemului de protectie a copilului din intreaga tara. In lunile februarie, aprilie si iunie 2003 s-au desfasurat unor sesiuni de lucru cu specialistii din ANPCA, din echipa CMTIS si din echipa INDACO, realizatoarea sistemului CMTIS, pentru definitivarea informatiilor care trebuie sa fie colectate in baza de date, precum si a unei sesiuni de formare a cate 4 persoane din 3 Directii pentru Protectia Copilului din locatiile: Bucuresti sector 4, Brasov si Dambovita, considerate judete pilot (12 persoane). Urmare acestor sesiuni de lucru, CMTIS a functionat, in versiunea pilot, in judetele pilot, preluanduse date din vechea baza de date Fisa Copilului si completandu-se cu informatiile noi necesare. In perioada 27 octombrie 2003 - 20 februarie 2004, au fost instruite 102 persoane din cele 47 servicii publice specializate pentru protectia copilului. CMTIS este in faza de implementare a proiectului: au fost creati utilizatorii care vor opera in noua baza de date, s-au operat deja modificarile rezultate in urma functionarii versiunii pilot, a celor rezultate in urma sesiunilor de formare a utilizatorilor, precum si a celor necesare pentru realizarea legaturii cu modulele viitoare, iar sistemul este functional in toate cele 47 servicii publice specializate pentru protectia copilului. Au fost importate in CMTIS datele din vechile aplicatii de

monitorizare, din 35 judete si sectoare ale municipiului Bucuresti. In luna octombrie 2004, a fost prezentata reprezentantilor ANPCA si judetelor pilot, prima versiune a unui nou modul privind personalul implicat in activitatea de protectie a copiilor, modul care urmeaza a fi modificat ca urmare a observatiilor rezultate dupa aceasta prima prezentare si pregatit pentru testare in judetele pilot. CMTIS este, de asemenea, in faza de determinare a specificatiilor pentru realizarea unui nou modul privind costurile serviciilor oferite. Programul Combaterea HIV/SIDA: un raspuns cuprinzator, coordonat, multisectorial in Romania Programul Romaniei finantat de Fondul Global de combatere a SIDA, tuberculozei si malariei cuprinde proiecte ale institutiilor publice si ale ONG-lor, membre ale Comisiei Nationale de supraveghere, controlul si prevenirea cazurilor de infectie HIV. Programul a inceput sa se deruleze in luna iunie 2003 si are o durata de desfasurare de 2 ani. Proiectul ANPCA are 2 componente: training si dezvoltarea de servicii alternative la centrele de plasament clasice pentru copii cu infectie HIV/SIDA din sistemul de protectie. In cadrul componentei de training, se va desfasura un proiect vizand educatia pentru sanatate si consilierea pre/post testare, la care vor participa 282 de specialisti din 23 judete si 3 sectoare ale municipiului Bucuresti, si un proiect vizand formarea personalului din casutele de tip familial, centru HOSPICE , centrele de zi si centrele de consiliere, care se vor infiinta (in cadrul celei de-a doua componente) in judetele Hunedoara, Iasi, Vaslui si Suceava. In cadrul componentei de dezvoltare de servicii, a fost deschis un Centru de zi pentru copiii HIV/SIDA la Petrila, judetul Hunedoara, avand ca beneficiari 30 de copii si familiile acestora. In ceea ce priveste componenta de training, in perioada aprilie-septembrie 2004 s-au desfasurat 5 seminarii pentru formarea personalului din centrele de plasament ca educatori de sanatate pe problematica HIV/SIDA, organizate de ARAS (Asociatia Romana Anti-Sida) - 3 si Salvati Copiii - 2, in parteneriat cu ANPCA, la care au participat 118 de asistenti sociali si psihologi din 15 servicii publice specializate pentru protectia copilului (din 12 judete si 3 sectoare ale muncipiului Bucuresti). De asemenea, ARAS (Asociatia Romana Anti-Sida) a organizat un seminar de pregatire continua consiliere pre/post testare HIV/SIDA a profesionistilor din 15 servicii publice specializate pentru protectia copilului (din 8 judete si 3 sectoare ale muncipiului Bucuresti) . Cele 2 fundatii au organizat sesiuni de informare pe problematica HIV/SIDA, alte boli cu transmitere sexuala si consumului de droguri la care au participat 1248 de copii si adolescenti din centrele de plasament. Pentru 70 de copii infectati HIV/SIDA din centrele de plasament s-au organizat cursuri de pregatire pentru viata independenta, iar pentru 62 copii infectati HIV/SIDA s-a organizat o tabara de vara.