Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN 6

Mata Pelajaran Tahun Bilangan Murid Tarikh Masa Tema Tajuk

: Bahasa Melayu : 6 Arif : 33 Orang : 26 September 2011 : 0800 pagi hingga 0900 pagi : Sekolahku : Bergotong royong membersihkan sekolah

Bidang Pembelajaran Fokus Utama 3.1. Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata,istilah,frasa, atau ayat yang tepat. Aras 1 ( ii ) Mengemukakan isi yang diperoleh dengan jelas Fokus Sampingan :

8.2. Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks Aras 1 ( I ) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk

Hasil Pembelajaran :Di akhir sesi pembelajaran ini ,murid-murid akan dapat: -

A.

Menguasai isi kandungan 1. Menjelaskan isi yang terdapat di dalam gambar sekurang-kurangnya daripada 7 frasa berkaitan aktiviti dalam gambar. 2. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan frasa berkaitan aktiviti sekurang-kurangnya 5 ayat yang lengkap.

B.

Membina Kemahiran Saintifik berfikir dan Strategi Berfikir. 1. Memelihara kebersihan alam sekitar dan tempat belajar sebagai satu amalan yang harus dilaksanakan.

C.

Mengamalkan Sikap Saintifik dan Nilai Murni 1. Menyemaikan sikap cintakan kebersihan dan memupuk sikap kerjasama dalam menyempurnakan sesuatu aktiviti.

Bahan Bantu Mengajar Pengetahuan Sedia Ada Sistem Bahasa

: Gambar gotong royong,slaid power point, komputer riba dan lembaran kerja. : Murid-murid pernah mengikuti aktiviti gotong royong Perdana sambutan sempena hari guru.

: Kata kerja .ayat majmuk dan ayat tunggal.

Pengisian kurikulum : a. Ilmu b. Nilai Murni : Pendidikan sivik kenegaraan,sains,Pendidikan moral,Pendidikan agama islam : Bekerjasama, kesyukuran,Menghargai alam dan tempat belajar

c. Kemahiran Bernilai Tambah : i. ii. iii. Kecerdasan Pelbagai: Verbal Lingusitik, Intrapersonal, Interpersonal Kemahiran Berfikir : meneliti,menjana idea,mengenalpasti,menghubungkait Kemahiran Belajar Belajar Cara Belajar: Membaca, mencatat, menulis

Fasa Mencungkil idea (5 minit )

Isi kandungan Memperdengarkan lagu Tanya sama lalat menerusi tayangan video..

Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran Aktiviti Guru -Memperdengarkan murid dengan lagu Tanya sama lalat. Dan menayangkan senikata lagu -Murid memberi respon terhadap -Guru bersoaljawab dengan murid berkaitan dengan senikata lagu berkaitan menjaga kebersihan. -Murid membuat perkaitan -Menjelaskan kepentingan menjaga kebersihan dan mengaitkannya dengan amalan bergotong royong.. pengetahuan sedia ada mereka dengan tajuk yang guru perkenalkan. Nilai soalan guru berdasarkan pengetahuan sedia ada dan senikata lagu. Aktiviti Murid -Murid mendengar dan menyanyi senikata lagu yang guru perdengarkan.

Nota Kaedah Soaljawab POE

Kemahiran Befikir -Meneliti -Menghubungkait

Kecerdasan Pelbagai: -Verbal linguistik

-kebersihan -bekerjasama

Menstruktur semula 20 minit

Menunjukkan gambar aktiviti bergotong royong membersihkan kawasan sekolah Menggunakan tayangan LCD

Murid diarahkan untuk memahami aktiviti yang terdapat dalam gambar secara Kelas.

-Murid mengikut arahan guru dan berusaha memahami aktiviti yang terdapat dalam gambar.

Kaedah Simulasi Sumbang saran Bimbingan rakan sebaya

-Murid berbincang secara -Guru meminta murid untuk berbincang secara berpasangan untuk menyenaraikan aktiviti berpasangan untuk mencari aktiviti yang terdapat dalam gambar

Kemahiran Berfikir -Meneliti -Mengenalpasti

Fasa

Isi kandungan

Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran Aktiviti Guru - yang dilakukan dalam gambar dengan kata kerja yang sesuai Aktiviti Murid . menggunakan kata kerja yang sesuai

Nota

-Guru menampalkan gambar aktiviti gotong-royong membersihkan kelas yang terdapat dalam manila kad di papan tulis dan meminta murid membulatkan aktiviti yang berkaitan kata kerja.

-Berdasarkan perbincangan bersama rakan sebaya, murid secara individu membulatkan aktiviti gotong royong membersih kan kelas yang berkaitan aktiviti yang berkaitan kata kerja .

-Guru meminta murid menyenaraikan kata kerja berdasarkan aktiviti yang telah dibulatkan tadi.

-Murid menyenaraikan kata kerja bagi aktiviti yang dibulatkan tadi.

-Guru menerangkan maksud frasa kata kerja yang telah disenaraikan oleh murid dan menayangkannya di paparan LCD.

-Murid mendengar penerangan guru.

Fasa Aplikasi idea (20 minit)

Isi kandungan Membina ayat tunggal dan ayat majmuk menggunakan kata kerja.

Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran Aktiviti Guru -Guru meminta murid membina rangka ayat tunggal dan majmuk secara perbincangan kelas menggunakan perkataan yang disenaraikan tadi. -Guru menyuruh murid membina ayat lengkap secara lisan dan mempersembahkan contoh ayat yang telah dibina. -Guru membuat peneguhan pada ayat yang baik dan membuat penambahbaikan pada ayat murid yang kurang mantap. -Guru mengarahkan murid untuk membuat latihan bertulis dan memberi rangka untuk membina ayat yang lengkap ayat melalui slaid power point. -Guru membimbing murid lemah membina ayat secara bertulis. -Murid membuat latihan bertulis dalam buku latihan berpandukan rangka ayat yang diberi oleh guru. Kumpulan cerdas dan sederhana cuba membina ayat majmuk yang gramatis. -Murid membuat catatan ringkas penerangan guru sebagai rujukan. -Murid membentangkan ayat tunggal dan ayat majmuk yang lengkap secara lisan. Nilai Aktiviti Murid -Murid membina rangka ayat tunggal dan ayat majmuk secara perbincangan kelas berdasarkan kata kerja yang telah disenaraikan.

Nota Kecerdasan pelbagai

Kemahiran Belajar Cara Belajar -Membaca

-Keberanian -Kerjasama -Kesyukuran

Fasa

Isi kandungan

Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran Aktiviti Guru -Guru bersoaljawab dengan murid secara lisan. Aktiviti Murid -Murid memberi respon kepada soalan guru.

Nota

Refleksi/Penutup Membuat rumusan 5 Minit isi pelajaran

Kaedah Perbincangan Huraian

-Guru meminta murid menyebut semula aktiviti gotong royong yang telah mereka dapati dari gambar.

-Murid menyatakan semula aktiviti gotong royong yang terdapat dalam gambar.

Kemahiran Belajar Cara Belajar: -Membaca -Mencatat -Menulis

-Guru merumus penjelasan murid dan membuat

-Murid membuat rumusan isi pembelajaran hari ini mengikut

Kemahiran Berfikir -Menjana idea

perkaitannya dengan nilai murni. tahap kefahaman masing-masing.