Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PELA1ARAN HARIAN

(Tanpa Program LINUS - Numerasi)
Mata Pelajaran dan kelas : Matematik Tahun Satu Ceria
Topik : Nombor Bulat Hingga 1000
Masa : 60 minit
Standard Pembelajaran : 1.2 (i) & (ii)
Objektif Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
Menulis
a. sebarang nombor hingga 1000 apabila diberi nombor itu dalam
perkataan.
b. dalam perkataan sebarang nombor hingga 1000.

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran:
1. Permainan mencari pasangan.
4 Musical box Nombor bulat hingga 1000

2. Aktiviti dalam kumpulan sebut-tulis (ikut urutan dalam kumpulan).


Elemen Merentas Kurikulum (EMK):
O Kreativiti
O Nilai murni (kerjasama)

Bahan Bantu Belajar:
Kad perkataan, kad angka, kotak, radio, kad gantung, lembaran kerja.

Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran:
Penilaian melalui pemerhatian dan didik hibur.

Refleksi:RANCANGAN PELA1ARAN HARIAN
(Berserta Program LINUS - Numerasi)


Mata Pelajaran dan kelas : Matematik Tahun Satu Ceria
Topik : Nombor Bulat Hingga 1000
Masa : 60 minit
Standard Pembelajaran : 1.2 (i) & (ii), 1.3.1 (i), (ii) & (iii)
Objektif Pembelajaran:
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
Menulis
a. sebarang nombor hingga 1000 apabila diberi nombor itu dalam
perkataan.
b. dalam perkataan sebarang nombor hingga 1000.
c. menulis angka hingga 100
d. membaca nombor dalam perkartaan hingga 100
e. menulis nombor dalam perkataan hingga 100.

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran:
Murid Perdana
1. Permainan mencari pasangan.
4 Musical box Nombor bulat hingga 1000

2. Aktiviti dalam kumpulan sebut-tulis (ikut urutan dalam kumpulan)
4 Aktiviti dijalankan dengan menggunakan kad gantung angka dan kad gantung
perkataan.


Murid LNUS (Numerasi)
1. Permainan mencari pasangan.
4 Musical box - Nombor bulat hingga 100

2. Aktiviti dalam kumpulan sebut-tulis (ikut urutan dalam kumpulan)
4 Aktiviti dijalankan dengan menggunakan kad gantung bergambar dan kad gantung
perkataan.Elemen Merentas Kurikulum (EMK):
O Kreativiti
O Nilai murni (kerjasama)

Bahan Bantu Belajar:
Kad perkataan, kad angka, kotak, radio, kad gantung, lembaran kerja.

Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran:
Penilaian melalui pemerhatian dan didik hibur.

Refleksi: