asmaul_husna

G

Sa’id bin Ali bin Wahf al-Qahthani

: 15 x 15 cm. Mampang Prapatan V No.com e-mail:redaksi@embunpublishing. Sa’id bin Ali bin Wahf al-Qahthani Hakikat dan Makna Asmaul Husna -. mengedarkan. 43 Surabaya 60151 Telp. Raya Gegesik Kaliwedi Prajawinangun Wetan Cirebon 45165 Telp. ISBN : 978-979-26-4780-8 Sanksi Pelanggaran Pasal 72 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta 1) Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 031-3556641 SMS CENTER 0856 891 5496 ISBN: 978-979-26-4780-8 Cetakan pertama: Agustus 2008 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 .000.5. Lc.000. 1. Editor : Solihin Saleh Rasail Desain Cover : Eman Suta Lingga Layout : Qosim Kantor Pusat: Jl.00 (lima miliar rupiah).000.000. Syarah Asmâ‘ Allâh al-Husnâ fî Dhau‘ al-Kitâb wa as-Sunnah Penulis : Sa’id bin Ali bin Wahf al-Qahthani Penerjemah : H. atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda Paling banyak 500. Diterjemahkan dari Kitab. Sultan Iskandar Muda No.000. memamerkan. : (+6221) 749 9405 www. 031-3552662 (hunting).000.embunpublishing.Dr.00 (satu juta rupiah). 0231-358765 Perwakilan Jawa Timur: Jl. 7 Jakarta Selatan 12790 Phone: (+62-21) 749 9345 (Hunting) Fax.Jakarta: Embun Publishing.00 (lima ratus juta rupiah). Fax.000. 2008 382 hlm.com Perwakilan Jawa Barat: Jl. atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan. Sharih al-Khalid.

............... 9 MUKADIMAH ..........................Daftar Isi PENGANTAR PENERBIT ........ 35 PENGUASAAN ASMAUL HUSNA ADALAH INDUK PENGETAHUAN ............................................ 45 BENTUK PENYEBUTAN ASMAUL HUSNA .. 41 SEMUA NAMA ALLAH ITU BAIK ........................................................................................... 33 PENGINGKARAN TERHADAP ASMA ALLAH ........... 25 PEMBAGIAN SIFAT ALLAH ........... 23 BERIMAN KEPADA ASMAUL HUSNA ......................................................................................................................................................... 47 .............................................. 11 NAMA-NAMA ALLAH BERSIFAT TAUQÎF .......................... 27 TIGA PENGERTIAN ASMAUL HUSNA ..........

.... 71 BEBERAPA HAL YANG PERLU DIKETAHUI ................ Ar-Rahmân ........................................... Al-’Azhîm ....... 89 TAHAPAN PENGUASAAN ASMAUL HUSNA ................................................................ 55 NAMA DAN SIFAT ALLAH KHUSUS BAGI-NYA.. 53 Allâh...................... Al-A’lâ.......................... Ar-Rabb..................................... Al-Muta’âl .................... Al-Bâthin ............................................... Azh-Zhâhir.................................................................................... Al-Âkhir............................. 101 103 105 109 111 113 117 .... Al-’Aliy......................................................... Al-Bashîr ...................................................................................... Al-Kabîr ....................................4 — Hakikat dan Makna Asmaul Husna SEBAGIAN ASMAUL HUSNA MENUNJUKKAN SEJUMLAH SIFAT ALLAH .................................................... 97 PENJELASAN ASMAUL HUSNA .......... DAN KESAMAAN NAMA TIDAK MENUNJUKKAN KESAMAAN YANG DIBERI NAMA .... 95 JUMLAH ASMAUL HUSNA TIDAK TERBATAS .......... 51 ASMAUL HUSNA YANG MENJADI RUJUKAN SEMUA NAMA DAN SIFAT ALLAH ............................ As-Samî .......................................... 101 Al-Awwal..................... Al-Majîd ..................

............................................................................................................................................................................................... Al-Muqtadir...........Daftar Isi — 5 Al-’Alîm.......................... 173 Asy-Syâkir..... 163 Al-Qarîb ........................................................................ 123 Al-’Azîz................................................................................................................................................................................................................................... 119 Al-Hamîd ................................ Al-Qâdir............... 139 Al-Halîm .................................................. 149 At-Tawwâb ........... 177 As-Sayyid............ Al-Qadîr.................. 167 Al-Mujîb ............................... 185 ....... Al-Khabîr ..................................................... 127 Al-Ghaniy ............................................ Al-Matîn .............. Al-Ghaffâr ....................... Al-Qahhâr ............................. 181 Al-Qâhir.. Asy-Syakûr ............................................ Al-Ghafûr............................................................................... 145 Al-’Afuwwu...................................................... Ash-Shamad .............................................................. 157 Al-Hafîzh ....... 169 Al-Wadûd ......................... Al-Qawiy...... 155 Asy-Syahîd ............................................ 183 Al-Jabbâr ................................ 159 Al-Lathîf ........................................... 153 Ar-Raqîb ... 135 Al-Hakîm .......................................................

....................................... Al-Hâdiy .............. Al-Khallâq ...................................................... Ar-Razzâq........ Al-Akram................................ Al-Birr.................................................................................................... Al-Bâri‘........................................... Al-Muqît ........................................................................ Al-Hakam ............................................... Al-Ahad .... 187 189 195 199 205 209 213 217 221 223 227 229 237 239 241 243 245 247 249 251 .... Al-Wakîl .................................................................. Al-Wâhid.. Ar-Rahmân............. Ar-Rahîm................................................................................... Al-Mutakabbir .......................... Ar-Râziq ................................... Ar-Rabb ................ Al-Hayy.... Nûr as-Samâwâti wa al-Ardhi ........................................................... Al-Wahhâb ...................... Al-Fattâh ............................ Al-Khâliq.. Al-Karîm........................ Al-Muhîth ............ Al-Qayyûm ................................................................................................................................ Al-Mushawwir...........................6 — Hakikat dan Makna Asmaul Husna Al-Hasîb ........ Al-Quddûs................................................................................................. As-Salâm ........................................................................................ Al-Muhaimin ............ Al-Mu‘min .......................................................................................... Ar-Raûf . Allâh ................

........................................................................................................................................................... 295 Al-Mannân .................. 289 Al-Mubîn ........... 263 Al-Jamîl ............... 281 Al-Qâbidh......................................................... Al-Mu‘akhkhir .Daftar Isi — 7 Dzul Jalâl ......................................... Al-Bâsith.................................. 259 Al-Wâsi’ .................................................... 327 Lampiran: Fatwa Departemen Riset.................................................. 321 Asy-Syâfiy ..................................................................................................................................... 317 An-Nashîr ................................................................................ 255 Badî’ as-Samâwâti wa al-Ardh ................................. 253 Jâmi’ an-Nâsi li-Yaumin lâ Raiba fîh .......................... dan Dakwah Tentang Asmaul Husna Fatwa No: 11865 tanggal 30 Rabiul ....................... 273 Al-Hayiyy...................... Al-Mu’thiy ................................................... 309 Al-Maulâ ..................... As-Sittîr ............................................................................................................................... 261 Al-Haqq .......................................................................... 283 Al-Muqaddim.................................................................................................................. 257 Al-Kâfiy .......................................... 267 Ar-Rafîq ........... 301 Al-Waliy .... Fatwa........... 277 Al-Ilâh ..........

........php ..............embunpublishing.... 345 Fatwa Nomor : 3862 tanggal 12 Sya’ban 1401 H ............................... 359 Catatan Akhir ....... 369 UNTUK LEBIH JELAS KUNJUGI www...............8 — Hakikat dan Makna Asmaul Husna Awwal 1409 H ......................com/rujukan/asmaul-husna................com http://www.embunpublishing.............................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful