G

Sa’id bin Ali bin Wahf al-Qahthani

com e-mail:redaksi@embunpublishing. Editor : Solihin Saleh Rasail Desain Cover : Eman Suta Lingga Layout : Qosim Kantor Pusat: Jl.00 (satu juta rupiah).000. Mampang Prapatan V No.000.Dr. (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan. Sultan Iskandar Muda No. 0231-358765 Perwakilan Jawa Timur: Jl. Diterjemahkan dari Kitab. Raya Gegesik Kaliwedi Prajawinangun Wetan Cirebon 45165 Telp.5. 43 Surabaya 60151 Telp. 031-3556641 SMS CENTER 0856 891 5496 ISBN: 978-979-26-4780-8 Cetakan pertama: Agustus 2008 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 . ISBN : 978-979-26-4780-8 Sanksi Pelanggaran Pasal 72 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta 1) Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. Fax.000.embunpublishing. atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda Paling banyak 500. Sa’id bin Ali bin Wahf al-Qahthani Hakikat dan Makna Asmaul Husna -. 2008 382 hlm.com Perwakilan Jawa Barat: Jl. Sharih al-Khalid.000. memamerkan.00 (lima ratus juta rupiah). Lc. 7 Jakarta Selatan 12790 Phone: (+62-21) 749 9345 (Hunting) Fax. Syarah Asmâ‘ Allâh al-Husnâ fî Dhau‘ al-Kitâb wa as-Sunnah Penulis : Sa’id bin Ali bin Wahf al-Qahthani Penerjemah : H. mengedarkan.00 (lima miliar rupiah).000. 1. 031-3552662 (hunting). atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. : (+6221) 749 9405 www.Jakarta: Embun Publishing.000.000. : 15 x 15 cm.

............................. 23 BERIMAN KEPADA ASMAUL HUSNA ........................... 47 ...... 9 MUKADIMAH .................................................................................................................................................................... 25 PEMBAGIAN SIFAT ALLAH ............ 41 SEMUA NAMA ALLAH ITU BAIK ......................... 27 TIGA PENGERTIAN ASMAUL HUSNA ...............Daftar Isi PENGANTAR PENERBIT ......................................... 35 PENGUASAAN ASMAUL HUSNA ADALAH INDUK PENGETAHUAN .............. 45 BENTUK PENYEBUTAN ASMAUL HUSNA .............. 11 NAMA-NAMA ALLAH BERSIFAT TAUQÎF ............................................... 33 PENGINGKARAN TERHADAP ASMA ALLAH .................................................

.............................. Al-Kabîr ........................................ Al-’Azhîm ..................... Al-Muta’âl ........................................... As-Samî ................................ DAN KESAMAAN NAMA TIDAK MENUNJUKKAN KESAMAAN YANG DIBERI NAMA ................ Ar-Rabb...... Al-Bâthin ........................................................... Al-Bashîr .................................................................................... 95 JUMLAH ASMAUL HUSNA TIDAK TERBATAS ........................................................................................ Al-A’lâ........................................4 — Hakikat dan Makna Asmaul Husna SEBAGIAN ASMAUL HUSNA MENUNJUKKAN SEJUMLAH SIFAT ALLAH ............... 101 Al-Awwal.............................................. Al-’Aliy............. 71 BEBERAPA HAL YANG PERLU DIKETAHUI ................................. Al-Âkhir........... Al-Majîd .......... 101 103 105 109 111 113 117 ..... 97 PENJELASAN ASMAUL HUSNA .. 89 TAHAPAN PENGUASAAN ASMAUL HUSNA .......... 51 ASMAUL HUSNA YANG MENJADI RUJUKAN SEMUA NAMA DAN SIFAT ALLAH ....................................................................... 55 NAMA DAN SIFAT ALLAH KHUSUS BAGI-NYA................. Ar-Rahmân ................................................... Azh-Zhâhir.................. 53 Allâh........

....................................... 159 Al-Lathîf ................ 155 Asy-Syahîd .................................. 139 Al-Halîm ....................................................................................... Asy-Syakûr ......... Al-Qahhâr ...................................... Al-Ghaffâr ................................................................................................................ Al-Muqtadir..............................................Daftar Isi — 5 Al-’Alîm..................................................... 177 As-Sayyid........................... Al-Ghafûr............................. 127 Al-Ghaniy .............. Al-Qadîr.................................. 153 Ar-Raqîb .......................................................................................................................... 183 Al-Jabbâr .............................................................. 119 Al-Hamîd ..... 181 Al-Qâhir................................. Al-Khabîr ..................... 145 Al-’Afuwwu....... Ash-Shamad ...................... 185 ..................................... Al-Qawiy......................................... 167 Al-Mujîb ........................................................ 149 At-Tawwâb ....................................... 135 Al-Hakîm .... 169 Al-Wadûd .......... 123 Al-’Azîz.............................................. 173 Asy-Syâkir........................................................ 157 Al-Hafîzh . Al-Matîn ......................................................................................................................................... 163 Al-Qarîb .................................................................... Al-Qâdir......................

.............................................................................................................................. Al-Wâhid........................................................................................................................................................ Ar-Râziq .. Al-Mutakabbir ....................................... Al-Muhîth .............................................. Al-Muqît .................................................. Al-Birr.............................................................................................................................................. Ar-Rahmân......................................... Al-Hâdiy ............. Al-Mu‘min ... 187 189 195 199 205 209 213 217 221 223 227 229 237 239 241 243 245 247 249 251 ................................................................ Al-Wakîl .. Al-Fattâh ....... Al-Khâliq........................................... Ar-Raûf ................................................................ Ar-Rahîm....... Ar-Rabb ............................................. Al-Ahad .......................... Al-Hayy..... Al-Quddûs........................... As-Salâm ................................ Al-Muhaimin ......................................... Al-Bâri‘..................6 — Hakikat dan Makna Asmaul Husna Al-Hasîb ............. Al-Qayyûm .............. Al-Mushawwir.................. Al-Wahhâb ............................. Al-Karîm................................................................................... Nûr as-Samâwâti wa al-Ardhi ..................... Allâh ....... Ar-Razzâq............ Al-Akram.............................. Al-Khallâq ......................... Al-Hakam .............................

......... 321 Asy-Syâfiy ............. As-Sittîr ...............................................................Daftar Isi — 7 Dzul Jalâl .................... 267 Ar-Rafîq .................................................................. 327 Lampiran: Fatwa Departemen Riset....................................................... 277 Al-Ilâh . 263 Al-Jamîl .............................................................................................................................................. 309 Al-Maulâ .................................................................................................... 255 Badî’ as-Samâwâti wa al-Ardh .............................. Al-Mu’thiy ..................... 257 Al-Kâfiy .............................................................................................. dan Dakwah Tentang Asmaul Husna Fatwa No: 11865 tanggal 30 Rabiul ......... 283 Al-Muqaddim............................................................................................................. 273 Al-Hayiyy................................................................... 281 Al-Qâbidh.................... 253 Jâmi’ an-Nâsi li-Yaumin lâ Raiba fîh ....... Al-Mu‘akhkhir .......................................................... 301 Al-Waliy ............................................................................................ 289 Al-Mubîn ......................................................................................................................................................... 317 An-Nashîr ... 259 Al-Wâsi’ ................................... 261 Al-Haqq ........................ Al-Bâsith........... Fatwa..... 295 Al-Mannân .........

...................com/rujukan/asmaul-husna.....embunpublishing.......8 — Hakikat dan Makna Asmaul Husna Awwal 1409 H ....... 345 Fatwa Nomor : 3862 tanggal 12 Sya’ban 1401 H .............com http://www.......................php ................................................ 359 Catatan Akhir ..........embunpublishing............... 369 UNTUK LEBIH JELAS KUNJUGI www................