G

Sa’id bin Ali bin Wahf al-Qahthani

: (+6221) 749 9405 www.00 (lima ratus juta rupiah).000.embunpublishing.00 (lima miliar rupiah).Jakarta: Embun Publishing. memamerkan. mengedarkan.com Perwakilan Jawa Barat: Jl.com e-mail:redaksi@embunpublishing. : 15 x 15 cm.5. Diterjemahkan dari Kitab. atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda Paling banyak 500. 2008 382 hlm.000.000. ISBN : 978-979-26-4780-8 Sanksi Pelanggaran Pasal 72 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta 1) Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 031-3556641 SMS CENTER 0856 891 5496 ISBN: 978-979-26-4780-8 Cetakan pertama: Agustus 2008 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 . Mampang Prapatan V No. Raya Gegesik Kaliwedi Prajawinangun Wetan Cirebon 45165 Telp.Dr.00 (satu juta rupiah). Sharih al-Khalid. Editor : Solihin Saleh Rasail Desain Cover : Eman Suta Lingga Layout : Qosim Kantor Pusat: Jl. Sa’id bin Ali bin Wahf al-Qahthani Hakikat dan Makna Asmaul Husna -. Lc. Syarah Asmâ‘ Allâh al-Husnâ fî Dhau‘ al-Kitâb wa as-Sunnah Penulis : Sa’id bin Ali bin Wahf al-Qahthani Penerjemah : H. (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan. 031-3552662 (hunting). 43 Surabaya 60151 Telp. atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1. 7 Jakarta Selatan 12790 Phone: (+62-21) 749 9345 (Hunting) Fax.000. Sultan Iskandar Muda No.000. 0231-358765 Perwakilan Jawa Timur: Jl.000. Fax.000.

............ 9 MUKADIMAH ........................... 11 NAMA-NAMA ALLAH BERSIFAT TAUQÎF ................... 45 BENTUK PENYEBUTAN ASMAUL HUSNA .... 23 BERIMAN KEPADA ASMAUL HUSNA .... 25 PEMBAGIAN SIFAT ALLAH ................................................................. 47 .... 41 SEMUA NAMA ALLAH ITU BAIK ..................... 35 PENGUASAAN ASMAUL HUSNA ADALAH INDUK PENGETAHUAN .......................................................................................................... 33 PENGINGKARAN TERHADAP ASMA ALLAH .......................Daftar Isi PENGANTAR PENERBIT .................. 27 TIGA PENGERTIAN ASMAUL HUSNA ............................................................................................................................................

............................................... 95 JUMLAH ASMAUL HUSNA TIDAK TERBATAS ... Ar-Rahmân ................................................................................... Ar-Rabb.. Al-’Azhîm ... Al-A’lâ............................ 89 TAHAPAN PENGUASAAN ASMAUL HUSNA ......... 71 BEBERAPA HAL YANG PERLU DIKETAHUI .................................. DAN KESAMAAN NAMA TIDAK MENUNJUKKAN KESAMAAN YANG DIBERI NAMA ........... 101 103 105 109 111 113 117 ................... 51 ASMAUL HUSNA YANG MENJADI RUJUKAN SEMUA NAMA DAN SIFAT ALLAH ............................................. 53 Allâh..... Azh-Zhâhir........................................................................................................................................... 55 NAMA DAN SIFAT ALLAH KHUSUS BAGI-NYA............ Al-Muta’âl .............................................. As-Samî ...... Al-Âkhir............................. 101 Al-Awwal..............................................4 — Hakikat dan Makna Asmaul Husna SEBAGIAN ASMAUL HUSNA MENUNJUKKAN SEJUMLAH SIFAT ALLAH ..................................................... Al-Bâthin . Al-Kabîr .... Al-’Aliy.............................................................................. 97 PENJELASAN ASMAUL HUSNA ............... Al-Majîd .............................................. Al-Bashîr .....

........ 173 Asy-Syâkir.................................................................................................................... 177 As-Sayyid......................... 169 Al-Wadûd .............. 183 Al-Jabbâr ..................... Al-Qâdir............................................................................................................................................................................................................................................................... Al-Qawiy............................................................................................................ Al-Qadîr...................... Al-Ghafûr................. 181 Al-Qâhir................................................... Al-Matîn ....................... Al-Ghaffâr ...................................... Al-Qahhâr .......................................................................... 127 Al-Ghaniy ........ 135 Al-Hakîm ........ 155 Asy-Syahîd . 159 Al-Lathîf .............................................................................................. 149 At-Tawwâb ....................................... Al-Muqtadir..................................................... 157 Al-Hafîzh .......................... 123 Al-’Azîz.... 185 .......................... Ash-Shamad ............... 163 Al-Qarîb ......................................... 139 Al-Halîm ................................................. 167 Al-Mujîb ............................... 119 Al-Hamîd .................. 145 Al-’Afuwwu............................. Al-Khabîr ............................................Daftar Isi — 5 Al-’Alîm............................... Asy-Syakûr .................................... 153 Ar-Raqîb ..

....................................................................................... Nûr as-Samâwâti wa al-Ardhi .... Al-Khallâq ...................................... Al-Wakîl ......... Ar-Râziq ..................... Al-Mutakabbir ................. Al-Mu‘min .................... Al-Mushawwir............................... Al-Muhaimin ..................................................................................................................................................6 — Hakikat dan Makna Asmaul Husna Al-Hasîb ...... Al-Wahhâb .............................. Allâh ........................................................................................................... Al-Wâhid............................................ Al-Bâri‘...... Al-Ahad ......................................... 187 189 195 199 205 209 213 217 221 223 227 229 237 239 241 243 245 247 249 251 ................................. Al-Karîm................................................ Ar-Rabb .......... Al-Khâliq............... Al-Birr.............................. Ar-Rahmân............... Al-Muqît ............................................................................................... Ar-Rahîm..................... Ar-Razzâq.... Al-Muhîth .... Al-Hakam ........................................... Al-Hâdiy ..................................................... Al-Hayy............................................................. As-Salâm ................................................................... Al-Quddûs.......................................... Al-Qayyûm ......................................... Al-Fattâh ................ Al-Akram.................................................................... Ar-Raûf ...

............................... 295 Al-Mannân ............................................... 257 Al-Kâfiy ............................................. As-Sittîr .............. 289 Al-Mubîn ........................................................ 261 Al-Haqq ............................................................................. Al-Mu‘akhkhir ............ 277 Al-Ilâh ........................................................... 253 Jâmi’ an-Nâsi li-Yaumin lâ Raiba fîh ............................................................................................. Fatwa................................ 309 Al-Maulâ ..................................... 301 Al-Waliy ........ 273 Al-Hayiyy................................................................................ 317 An-Nashîr .................................. 281 Al-Qâbidh..................... 321 Asy-Syâfiy ................................ 263 Al-Jamîl ............................................................................................................................................................................ dan Dakwah Tentang Asmaul Husna Fatwa No: 11865 tanggal 30 Rabiul .............................Daftar Isi — 7 Dzul Jalâl ............................................ 255 Badî’ as-Samâwâti wa al-Ardh ................................................................................................................................... Al-Bâsith.......... 283 Al-Muqaddim. 259 Al-Wâsi’ ........................................... 267 Ar-Rafîq ................................................... Al-Mu’thiy ............. 327 Lampiran: Fatwa Departemen Riset............................................

com http://www........... 345 Fatwa Nomor : 3862 tanggal 12 Sya’ban 1401 H ..............................................embunpublishing.......... 369 UNTUK LEBIH JELAS KUNJUGI www. 359 Catatan Akhir ..........................................php ................8 — Hakikat dan Makna Asmaul Husna Awwal 1409 H .embunpublishing.......................com/rujukan/asmaul-husna.............

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful