P. 1
BAHASA JAWA

BAHASA JAWA

|Views: 402|Likes:
Dipublikasikan oleh Erick B P Dunda

More info:

Published by: Erick B P Dunda on Dec 13, 2011
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/08/2014

pdf

text

original

¹¸æש©.

÷~¶#++
-w¬®®_7@|¹¸æש
©.÷~¶#++-w¬®®_7
@|¹¸æש©.÷~¶#+
+-w¬®®_7@|¹¸æ×
©©.÷~¶#++-w¬®®
_7@|¹¸æש©.÷~¶
#++-w¬®®_7@|¹¸æ
ש©.÷~¶#++-w¬
®®_7@|¹¸æש©.÷
~¶#++-w¬®®_7@|¹
¸æש©.÷~¶#++-
w¬®®_7@|¹¸æש©
.÷~¶#++-w¬®®RiksaB
ayuPutraDunda¸æש©.÷
~¶#++-w¬®®_7@|¹
¸æש©.÷~¶#++-
w¬®®_7@|¹¸æש©
.÷~¶#++-w¬®®_7
@|¹¸æש©.÷~¶#+
+-w¬®®_7@|¹¸æש
©.÷~¶#++-w¬®®_
7@|¹¸æש©.÷~¶#
BAHASA JAWA
NARASI & DESKRIPSI
5/11/2011
Erixs B P Dunda
NARASI
Yaiku : Nulis cerita utawa nyritakaken kedadean utawa prastawa sing dilakoni
dening tokoh
JENIS NARASI :
1. Narasi Ekspositori
Yaiku: Nulis cerita kanthi apa anane, penulis mung sekedar cerita ngetokake uneg-
uneg.
TULADHANE NARASI EKSPOSITORI
Budi mau esuk tangi jam 5, hawa esuk kuwi isih adem, Budi banjur wudhu lan
sholat subuh. Keprungu swarane ibune ngundang Budi, arep dikon nggawakaken
bubur sepanci menyang becak, kanthi gupuh dijunjung pancine, diunggahake
becak, ibune mangkat menyang pasar. Budi age age adus lan mangkat sekolah.
2. Narasi Sugestif
Yaiku : nulis cerita kanthi rasa pangrasa, saengga sing maca dadi melu kagawa
dening swasana utawa isi ceritane.
TULADHANE NARASI SUGESTIF
Mripate Ani mrebes mili kelingan bapake sing lagi turu lemes ing
rumasakit. Ani lungguh dhewe ing ngomah natani klambi klambine adhine. Ibune
sing wis 6 taun lunga ora ana kabare ndadekake Ani saiki gelem ora gelem
ngrumat adhine lan bapake, kerja dadi buruh pabrik dilakoni Ani kanggo nguripi
keluargane.
DESKRIPSI
Deskripsi yaiku wujud tulisan kang nggambarake (ngwayangaken) apa wae kang
bisa ditangkep karo panca indra. Bisa arupa nyandra barang, manungsa,
panggonan, kewan lan apa bae sing bisa ditangkep karo panca indra. Sedurunge
dhewe gawe deskripsi kudu nentokaken objek.
JENIS DESKRIPSI:
1.Deskripsi ekspositori
Anggone nggambarake objek kanthi rinci disusun nganggo urut urutan sing
sitematis.
Tuladhane : nggambarake papan, bisa saka ngarep, tengah banjur mburi.
TULADHANE DESKRIPSI EKSPOSITORI
Nembe wae lawang kantor lab tak bukak, hawa seger saka alat pendingin ruangan.
Mlebu menyang njero ruangan katon ruangan kang ambane kira kira nem meter
ping sepuluh meter, jane ruangane amba, nanging barang barang kang pating
slrengkrah lan marak marak ndadekake ruangan lab kaya kebak. Swara gembrebek
kipas angin rusak lan ambu ora sedep ndadekake ruangan dadu sumpeg. Nang
dhuwur ruangan ana lampu neon gumantung nambahi padhang ruang lab.
2.Deskripsi Impresionistis
Anggone nggambaraken objek andhedasar anggepane penulis utawa bebas.
Bahasa Jawa
Tuladhane : nggambarake objek wong, bisa saka suarane disit, rambute, mlakune
lan liya liyane
TULADHANE DESKRIPSI IMPRESIONISTIS
Nang plataran terminal bis katon runtah mlarah mlarah. Hawa ing njero bis panas
banget. Untung aku oleh lungguhan jejer karo jendhela, dadi madan silir kena angin.
Nang sebelahku wong wadon tuwa watuk watuk malah idu sekepenake dhewek
nang jubin bis. Nang njero bis katon ana tukang copet lagi golek mangsa, dandan
rapi kaya mahsiswa.
STRUKTUR PAMBENTUK ING CERITA
UNSUR EKSTRINSIK
Yaiku : unsur kang ana ing sakjabaning cerita, kayata sejarah pangriptane,
pawiyatan, kabudayan, agama lan sapanunggale
UNSUR INTRINSIK
Yaiku : unsur kang rumaket ing sakjeroning cerita
1.TEMA
Yaiku : inti utawa idhe dhasare cerita, undheraning cerita kang kababar dadi cerita.
2. ALUR / PLOT
Yaiku : sambung sinambunge prastawa sing kronologis andhedasar urut – urutaning
wektu.
3. PENOKOHAN
Yaiku : penggambaran para tokoh kang makili sipat utawa tipe manungsa kaya
kang dikarepake penulis
4.SUDUT PANDANG
Yaiku : posisi pengarang wektu dheweke nyritakake.
5. LATAR
Kang ana sambung rapete karo panggonan, wektu lan swasana
6. AMANAT
Yaiuku : pesen kang disampekaken pengarang marang pemaos
7. GAYA BAHASA
Yaiku : Bahasane pengarang kang dienggo kanggo nyritakake cerita
Bahasa Jawa

TULADHANE DESKRIPSI EKSPOSITORI Nembe wae lawang kantor lab tak bukak. jane ruangane amba. Tuladhane : nggambarake papan. hawa esuk kuwi isih adem. bisa saka ngarep. Sedurunge dhewe gawe deskripsi kudu nentokaken objek.NARASI Yaiku : Nulis cerita utawa nyritakaken kedadean utawa prastawa sing dilakoni dening tokoh JENIS NARASI : 1. Narasi Sugestif Yaiku : nulis cerita kanthi rasa pangrasa. kewan lan apa bae sing bisa ditangkep karo panca indra. nanging barang barang kang pating slrengkrah lan marak marak ndadekake ruangan lab kaya kebak. JENIS DESKRIPSI: 1. Mlebu menyang njero ruangan katon ruangan kang ambane kira kira nem meter ping sepuluh meter. diunggahake becak. Ibune sing wis 6 taun lunga ora ana kabare ndadekake Ani saiki gelem ora gelem ngrumat adhine lan bapake. kerja dadi buruh pabrik dilakoni Ani kanggo nguripi keluargane.Deskripsi ekspositori Anggone nggambarake objek kanthi rinci disusun nganggo urut urutan sing sitematis. Ani lungguh dhewe ing ngomah natani klambi klambine adhine. Nang dhuwur ruangan ana lampu neon gumantung nambahi padhang ruang lab. Budi banjur wudhu lan sholat subuh. Keprungu swarane ibune ngundang Budi. ibune mangkat menyang pasar.Deskripsi Impresionistis Anggone nggambaraken objek andhedasar anggepane penulis utawa bebas. 2. kanthi gupuh dijunjung pancine. hawa seger saka alat pendingin ruangan. Budi age age adus lan mangkat sekolah. Swara gembrebek kipas angin rusak lan ambu ora sedep ndadekake ruangan dadu sumpeg. DESKRIPSI Deskripsi yaiku wujud tulisan kang nggambarake (ngwayangaken) apa wae kang bisa ditangkep karo panca indra. Bahasa Jawa . manungsa. panggonan. TULADHANE NARASI SUGESTIF Mripate Ani mrebes mili kelingan bapake sing lagi turu lemes ing rumasakit. Bisa arupa nyandra barang. Narasi Ekspositori Yaiku: Nulis cerita kanthi apa anane. arep dikon nggawakaken bubur sepanci menyang becak. saengga sing maca dadi melu kagawa dening swasana utawa isi ceritane. 2. penulis mung sekedar cerita ngetokake uneguneg. TULADHANE NARASI EKSPOSITORI Budi mau esuk tangi jam 5. tengah banjur mburi.

wektu lan swasana 6.Tuladhane : nggambarake objek wong. pawiyatan. 2. LATAR Kang ana sambung rapete karo panggonan. Nang njero bis katon ana tukang copet lagi golek mangsa. rambute. STRUKTUR PAMBENTUK ING CERITA UNSUR EKSTRINSIK Yaiku : unsur kang ana ing sakjabaning cerita. agama lan sapanunggale UNSUR INTRINSIK Yaiku : unsur kang rumaket ing sakjeroning cerita 1.SUDUT PANDANG Yaiku : posisi pengarang wektu dheweke nyritakake. PENOKOHAN Yaiku : penggambaran para tokoh kang makili sipat utawa tipe manungsa kaya kang dikarepake penulis 4. Hawa ing njero bis panas banget. dadi madan silir kena angin. mlakune lan liya liyane TULADHANE DESKRIPSI IMPRESIONISTIS Nang plataran terminal bis katon runtah mlarah mlarah. 5. dandan rapi kaya mahsiswa. GAYA BAHASA Yaiku : Bahasane pengarang kang dienggo kanggo nyritakake cerita Bahasa Jawa . AMANAT Yaiuku : pesen kang disampekaken pengarang marang pemaos 7.TEMA Yaiku : inti utawa idhe dhasare cerita. bisa saka suarane disit. undheraning cerita kang kababar dadi cerita. kabudayan. kayata sejarah pangriptane. Untung aku oleh lungguhan jejer karo jendhela. ALUR / PLOT Yaiku : sambung sinambunge prastawa sing kronologis andhedasar urut – urutaning wektu. 3. Nang sebelahku wong wadon tuwa watuk watuk malah idu sekepenake dhewek nang jubin bis.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->