¹¸æש©.

÷~¶#++
-w¬®®_7@|¹¸æש
©.÷~¶#++-w¬®®_7
@|¹¸æש©.÷~¶#+
+-w¬®®_7@|¹¸æ×
©©.÷~¶#++-w¬®®
_7@|¹¸æש©.÷~¶
#++-w¬®®_7@|¹¸æ
ש©.÷~¶#++-w¬
®®_7@|¹¸æש©.÷
~¶#++-w¬®®_7@|¹
¸æש©.÷~¶#++-
w¬®®_7@|¹¸æש©
.÷~¶#++-w¬®®RiksaB
ayuPutraDunda¸æש©.÷
~¶#++-w¬®®_7@|¹
¸æש©.÷~¶#++-
w¬®®_7@|¹¸æש©
.÷~¶#++-w¬®®_7
@|¹¸æש©.÷~¶#+
+-w¬®®_7@|¹¸æש
©.÷~¶#++-w¬®®_
7@|¹¸æש©.÷~¶#
BAHASA JAWA
NARASI & DESKRIPSI
5/11/2011
Erixs B P Dunda
NARASI
Yaiku : Nulis cerita utawa nyritakaken kedadean utawa prastawa sing dilakoni
dening tokoh
JENIS NARASI :
1. Narasi Ekspositori
Yaiku: Nulis cerita kanthi apa anane, penulis mung sekedar cerita ngetokake uneg-
uneg.
TULADHANE NARASI EKSPOSITORI
Budi mau esuk tangi jam 5, hawa esuk kuwi isih adem, Budi banjur wudhu lan
sholat subuh. Keprungu swarane ibune ngundang Budi, arep dikon nggawakaken
bubur sepanci menyang becak, kanthi gupuh dijunjung pancine, diunggahake
becak, ibune mangkat menyang pasar. Budi age age adus lan mangkat sekolah.
2. Narasi Sugestif
Yaiku : nulis cerita kanthi rasa pangrasa, saengga sing maca dadi melu kagawa
dening swasana utawa isi ceritane.
TULADHANE NARASI SUGESTIF
Mripate Ani mrebes mili kelingan bapake sing lagi turu lemes ing
rumasakit. Ani lungguh dhewe ing ngomah natani klambi klambine adhine. Ibune
sing wis 6 taun lunga ora ana kabare ndadekake Ani saiki gelem ora gelem
ngrumat adhine lan bapake, kerja dadi buruh pabrik dilakoni Ani kanggo nguripi
keluargane.
DESKRIPSI
Deskripsi yaiku wujud tulisan kang nggambarake (ngwayangaken) apa wae kang
bisa ditangkep karo panca indra. Bisa arupa nyandra barang, manungsa,
panggonan, kewan lan apa bae sing bisa ditangkep karo panca indra. Sedurunge
dhewe gawe deskripsi kudu nentokaken objek.
JENIS DESKRIPSI:
1.Deskripsi ekspositori
Anggone nggambarake objek kanthi rinci disusun nganggo urut urutan sing
sitematis.
Tuladhane : nggambarake papan, bisa saka ngarep, tengah banjur mburi.
TULADHANE DESKRIPSI EKSPOSITORI
Nembe wae lawang kantor lab tak bukak, hawa seger saka alat pendingin ruangan.
Mlebu menyang njero ruangan katon ruangan kang ambane kira kira nem meter
ping sepuluh meter, jane ruangane amba, nanging barang barang kang pating
slrengkrah lan marak marak ndadekake ruangan lab kaya kebak. Swara gembrebek
kipas angin rusak lan ambu ora sedep ndadekake ruangan dadu sumpeg. Nang
dhuwur ruangan ana lampu neon gumantung nambahi padhang ruang lab.
2.Deskripsi Impresionistis
Anggone nggambaraken objek andhedasar anggepane penulis utawa bebas.
Bahasa Jawa
Tuladhane : nggambarake objek wong, bisa saka suarane disit, rambute, mlakune
lan liya liyane
TULADHANE DESKRIPSI IMPRESIONISTIS
Nang plataran terminal bis katon runtah mlarah mlarah. Hawa ing njero bis panas
banget. Untung aku oleh lungguhan jejer karo jendhela, dadi madan silir kena angin.
Nang sebelahku wong wadon tuwa watuk watuk malah idu sekepenake dhewek
nang jubin bis. Nang njero bis katon ana tukang copet lagi golek mangsa, dandan
rapi kaya mahsiswa.
STRUKTUR PAMBENTUK ING CERITA
UNSUR EKSTRINSIK
Yaiku : unsur kang ana ing sakjabaning cerita, kayata sejarah pangriptane,
pawiyatan, kabudayan, agama lan sapanunggale
UNSUR INTRINSIK
Yaiku : unsur kang rumaket ing sakjeroning cerita
1.TEMA
Yaiku : inti utawa idhe dhasare cerita, undheraning cerita kang kababar dadi cerita.
2. ALUR / PLOT
Yaiku : sambung sinambunge prastawa sing kronologis andhedasar urut – urutaning
wektu.
3. PENOKOHAN
Yaiku : penggambaran para tokoh kang makili sipat utawa tipe manungsa kaya
kang dikarepake penulis
4.SUDUT PANDANG
Yaiku : posisi pengarang wektu dheweke nyritakake.
5. LATAR
Kang ana sambung rapete karo panggonan, wektu lan swasana
6. AMANAT
Yaiuku : pesen kang disampekaken pengarang marang pemaos
7. GAYA BAHASA
Yaiku : Bahasane pengarang kang dienggo kanggo nyritakake cerita
Bahasa Jawa

Ani lungguh dhewe ing ngomah natani klambi klambine adhine. Keprungu swarane ibune ngundang Budi. kanthi gupuh dijunjung pancine. tengah banjur mburi. Bahasa Jawa . DESKRIPSI Deskripsi yaiku wujud tulisan kang nggambarake (ngwayangaken) apa wae kang bisa ditangkep karo panca indra. bisa saka ngarep. JENIS DESKRIPSI: 1. kerja dadi buruh pabrik dilakoni Ani kanggo nguripi keluargane. Bisa arupa nyandra barang. Budi age age adus lan mangkat sekolah. TULADHANE NARASI SUGESTIF Mripate Ani mrebes mili kelingan bapake sing lagi turu lemes ing rumasakit. Mlebu menyang njero ruangan katon ruangan kang ambane kira kira nem meter ping sepuluh meter. nanging barang barang kang pating slrengkrah lan marak marak ndadekake ruangan lab kaya kebak. Budi banjur wudhu lan sholat subuh. TULADHANE NARASI EKSPOSITORI Budi mau esuk tangi jam 5. panggonan. saengga sing maca dadi melu kagawa dening swasana utawa isi ceritane. hawa esuk kuwi isih adem.Deskripsi Impresionistis Anggone nggambaraken objek andhedasar anggepane penulis utawa bebas. penulis mung sekedar cerita ngetokake uneguneg. Nang dhuwur ruangan ana lampu neon gumantung nambahi padhang ruang lab. manungsa. TULADHANE DESKRIPSI EKSPOSITORI Nembe wae lawang kantor lab tak bukak.NARASI Yaiku : Nulis cerita utawa nyritakaken kedadean utawa prastawa sing dilakoni dening tokoh JENIS NARASI : 1. ibune mangkat menyang pasar. 2. Swara gembrebek kipas angin rusak lan ambu ora sedep ndadekake ruangan dadu sumpeg. Narasi Sugestif Yaiku : nulis cerita kanthi rasa pangrasa. hawa seger saka alat pendingin ruangan. Narasi Ekspositori Yaiku: Nulis cerita kanthi apa anane. kewan lan apa bae sing bisa ditangkep karo panca indra. Sedurunge dhewe gawe deskripsi kudu nentokaken objek. diunggahake becak.Deskripsi ekspositori Anggone nggambarake objek kanthi rinci disusun nganggo urut urutan sing sitematis. jane ruangane amba. Ibune sing wis 6 taun lunga ora ana kabare ndadekake Ani saiki gelem ora gelem ngrumat adhine lan bapake. arep dikon nggawakaken bubur sepanci menyang becak. 2. Tuladhane : nggambarake papan.

agama lan sapanunggale UNSUR INTRINSIK Yaiku : unsur kang rumaket ing sakjeroning cerita 1. 3. Nang sebelahku wong wadon tuwa watuk watuk malah idu sekepenake dhewek nang jubin bis. Hawa ing njero bis panas banget. kabudayan. wektu lan swasana 6.Tuladhane : nggambarake objek wong. STRUKTUR PAMBENTUK ING CERITA UNSUR EKSTRINSIK Yaiku : unsur kang ana ing sakjabaning cerita. ALUR / PLOT Yaiku : sambung sinambunge prastawa sing kronologis andhedasar urut – urutaning wektu.SUDUT PANDANG Yaiku : posisi pengarang wektu dheweke nyritakake. Untung aku oleh lungguhan jejer karo jendhela. pawiyatan. dandan rapi kaya mahsiswa. AMANAT Yaiuku : pesen kang disampekaken pengarang marang pemaos 7. LATAR Kang ana sambung rapete karo panggonan. bisa saka suarane disit. Nang njero bis katon ana tukang copet lagi golek mangsa. dadi madan silir kena angin. PENOKOHAN Yaiku : penggambaran para tokoh kang makili sipat utawa tipe manungsa kaya kang dikarepake penulis 4. kayata sejarah pangriptane. GAYA BAHASA Yaiku : Bahasane pengarang kang dienggo kanggo nyritakake cerita Bahasa Jawa . 2. undheraning cerita kang kababar dadi cerita.TEMA Yaiku : inti utawa idhe dhasare cerita. rambute. mlakune lan liya liyane TULADHANE DESKRIPSI IMPRESIONISTIS Nang plataran terminal bis katon runtah mlarah mlarah. 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful