KERAJAAN MALAYSIA

PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 11 TAHUN 2011

PELAKSANAAN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN PERSEKUTUAN

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

KANDUNGAN Bil. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. KANDUNGAN SENARAI LAMPIRAN SENARAI JADUAL TUJUAN LATAR BELAKANG GLOSARI ISTILAH STRUKTUR PERKHIDMATAN Kumpulan Perkhidmatan Rasionalisasi Perkhidmatan 8. 9. PENGGELARAN GRED JAWATAN/ GRED GAJI SEMAKAN SEMULA SKIM PERKHIDMATAN Format Iklan Jawatan Skim Perkhidmatan Yang Dijumudkan Penggabungan/ Naik Taraf/ Penarafan Pemansuhan Fungsi di Bawah SBPA Melalui Semula/ Perkara Muka Surat i v ix 1 1 2 2 2 3 4 5 7 7

Kedudukan Skim Perkhidmatan Jumud Sebelum SBPA 10. PEMBANGUNAN MODAL INSAN Latihan Sektor Awam Program Bersepadu Potensi Dan Kompetensi 11. STRUKTUR GAJI Gaji Single Point

7 8 8 8 9 9

i

Bil.

Perkara Gaji Minimum - Maksimum Gaji Sebaris Prinsip Pemindahan Gaji Kaedah Pemindahan Gaji Dan Tarikh Pergerakan Gaji Pergerakan Gaji Tahunan Jadual Gaji Khas Untuk Penyandang Pegawai Lantikan Sementara Dan Kontrak (Contract of Service)

Muka Surat 9 9 10 10 12 12 13

12.

IMBUHAN TETAP DAN ELAUN Bayaran Insentif Yang Ditambatkan Kadar Pengguguran Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal

13 14 14 14 15 15 15

13.

KEMUDAHAN Dasar Bekerja Dari Rumah

14.

SYARAT-SYARAT PERKHIDMATAN Kemasukan Secara Lantikan Terus Ke Gred Kenaikan Pangkat Tempoh Percubaan Program Transformasi Minda Peperiksaan Perkhidmatan Penilaian Prestasi Pingat Perkhidmatan Cemerlang

16 16 17 17 17 17

15.

DASAR PEMISAH (EXIT POLICY)

ii

Bil. 16.

Perkara PERSARAAN DAN FAEDAH PERSARAAN Umur Persaraan Paksa 60 Tahun Kebolehalihan Pembayaran Pencen Kepada Pesara Pilihan Diawalkan Pengiraan Faedah Persaraan Bagi Persaraan Kehendak Kerajaan Atas

Muka Surat 18 18 18 18 19

17.

TAWARAN OPSYEN Opsyen Tempoh Opsyen Opsyen Bagi Skim Perkhidmatan Yang Dikekalkan Pegawai Yang Memenuhi Syarat Skim Perkhidmatan Untuk Memasuki Skim Perkhidmatan Di Bawah SBPA Pegawai Yang Belum Memenuhi Syarat Skim Perkhidmatan Untuk Memasuki Skim Perkhidmatan Di Bawah SBPA Opsyen Bagi Skim Perkhidmatan Yang Dijumudkan Melalui Penggabungan/ Naik Taraf/ Penarafan Semula/ Pemansuhan Fungsi Di Bawah SBPA Pegawai Yang Memenuhi Syarat Skim Perkhidmatan Untuk Memasuki Skim Perkhidmatan Di Bawah SBPA Pegawai Yang Belum Memenuhi Syarat Skim Perkhidmatan Untuk Memasuki Skim Perkhidmatan Di Bawah SBPA Opsyen Bagi Jawatan Jumud Sebelum Pelaksanaan SBPA dan Dihapuskan Jawatan Pegawai Yang Memenuhi Syarat Skim Perkhidmatan Di Bawah SBPA Pegawai Yang Belum Memenuhi Perkhidmatan Di Bawah SBPA iii Syarat Skim

19 19 19 20 20 21

21

21

22

23

23 23

Bil. Syarat-Syarat Opsyen Pelaksanaan Opsyen

Perkara

Muka Surat 24 25 26

Pegawai Yang Tidak Memenuhi Syarat Pertukaran Ke Skim Perkhidmatan Baru Pegawai Yang Cuti Berkursus, Cuti Separuh Gaji Atau Cuti Tanpa Gaji Dalam Tempoh Opsyen Opsyen Muktamad Pemakaian Kepada Pegawai Yang Tidak Bersetuju Menerima SBPA 18. 19. TARIKH KUAT KUASA PEMAKAIAN

27

27 27

27 28

iv

SENARAI LAMPIRAN Bil. Perkara LAMPIRAN A A Glosari Istilah LAMPIRAN B B1 B2 B3 B4 B5 B6 Klasifikasi Perkhidmatan Senarai Skim Perkhidmatan Di Bawah SBPA Indeks Pemindahan Skim Perkhidmatan SSM Kepada SBPA Jadual Pemindahan Gred Jawatan Dari SSM Kepada SBPA Format Iklan Jawatan Skim Perkhidmatan Yang Dijumudkan Melalui Penggabungan/ Naik Taraf/ Penarafan Semula/ Pemansuhan Fungsi Di Bawah SBPA Skim Perkhidmatan Yang Dijumudkan Sebelum Tarikh Kuat Kuasa SBPA Dan Dihapuskan Jawatannya Senarai Skim Perkhidmatan Yang Dikekalkan Di Bawah SBPA LAMPIRAN C C1 C2 C3 C4 Jadual Gaji Sebaris Bagi Skim Perkhidmatan Tetap Jadual Gaji Sebaris SBPA Bagi Skim Perkhidmatan Jumud Contoh Kaedah Pemindahan Gaji SSM Ke Gaji SBPA Jadual Pemindahan Gaji Dan Penetapan Tarikh Pergerakan Gaji Bagi Skim Perkhidmatan Tetap Jadual Pemindahan Gaji Dan Penetapan Tarikh Pergerakan Gaji Bagi Skim Perkhidmatan Yang Diberi Penarafan Semula (Penyandang Yang Memenuhi Syarat) 1/91 1/16 1/15 1/239 1/1 1/489 1/19 1/18 1/1 1/6 1/1 Muka Surat

B7 B8

1/8 1/13

C5

1/29

v

Bil. C6

Perkara Jadual Pemindahan Gaji Dan Penetapan Tarikh Pergerakan Gaji Bagi Skim Perkhidmatan Yang Diberi Penarafan Semula (Penyandang Yang Tidak Memenuhi Syarat) Jadual Pemindahan Gaji Dan Penetapan Tarikh Pergerakan Gaji Bagi Skim Perkhidmatan Jumud (Penyandang Yang Memenuhi Syarat) Jadual Pemindahan Gaji Dan Penetapan Tarikh Pergerakan Gaji Bagi Skim Perkhidmatan Jumud (Penyandang Yang Tidak Memenuhi Syarat) LAMPIRAN D

Muka Surat 1/33

C7

1/42

C8

1/27

D1 D2

Imbuhan Tetap Senarai Elaun LAMPIRAN E

1/1 1/5

E

Senarai Kemudahan LAMPIRAN F

1/5

F

Borang Opsyen Persaraan Wajib 60 Tahun LAMPIRAN G Opsyen Bagi Skim Perkhidmatan Yang Dikekalkan Pegawai Yang Memenuhi Syarat Skim Perkhidmatan Untuk Memasuki Skim Perkhidmatan SBPA

G1 G2

Surat Tawaran Opsyen SBPA Surat Akuan Oleh Pegawai Mengenai Penerimaan Surat Tawaran Opsyen SBPA Borang Opsyen SBPA Surat Akuan Oleh Ketua Jabatan Mengenai Penerimaan Borang Opsyen SBPA Daripada Pegawai

G3 G4

vi

Bil.

Perkara LAMPIRAN H Pegawai Yang Belum Memenuhi Syarat Skim Perkhidmatan Untuk Memasuki Skim Perkhidmatan SBPA

Muka Surat

H1 H2

Surat Tawaran Opsyen SBPA Surat Akuan Oleh Pegawai Mengenai Penerimaan Surat Tawaran Opsyen SBPA Borang Opsyen SBPA Surat Akuan Oleh Ketua Jabatan Mengenai Penerimaan Borang Opsyen SBPA Daripada Pegawai LAMPIRAN J Opsyen Bagi Skim Perkhidmatan Yang Dijumudkan Melalui Penggabungan/ Naik Taraf/ Penarafan Semula/ Pemansuhan Fungsi Di Bawah SBPA Pegawai Yang Memenuhi Syarat Skim Perkhidmatan Untuk Memasuki Skim Perkhidmatan SBPA

H3 H4

J1 J2 J3 J4

Surat Tawaran Opsyen SBPA Surat Akuan Oleh Pegawai Mengenai Penerimaan Surat Tawaran Opsyen SBPA Borang Opsyen SBPA Surat Akuan Oleh Ketua Jabatan Mengenai Penerimaan Borang Opsyen SBPA Daripada Pegawai LAMPIRAN K Pegawai Yang Belum Memenuhi Syarat Skim Perkhidmatan Untuk Memasuki Skim Perkhidmatan SBPA

K1 K2

Surat Tawaran Opsyen SBPA Surat Akuan Oleh Pegawai Mengenai Penerimaan Surat Tawaran Opsyen SBPA Borang Opsyen SBPA

K3

vii

Bil. K4

Perkara Surat Akuan Oleh Ketua Jabatan Mengenai Penerimaan Borang Opsyen SBPA Daripada Pegawai LAMPIRAN L Opsyen Bagi Jawatan Jumud Sebelum Pelaksanaan SBPA Dan Dihapuskan Jawatan Pegawai Yang Memenuhi Syarat Skim Perkhidmatan Di Bawah SBPA

Muka Surat

L1 L2

Surat Tawaran Opsyen SBPA Surat Akuan Oleh Pegawai Mengenai Penerimaan Surat Tawaran Opsyen SBPA Borang Opsyen SBPA Surat Akuan Oleh Ketua Jabatan Mengenai Penerimaan Borang Opsyen SBPA Daripada Pegawai LAMPIRAN M Pegawai Yang Belum Memenuhi Perkhidmatan Di bawah SBPA Syarat Skim

L3 L4

M1 M2 M3 M4

Surat Tawaran Opsyen SBPA Surat Akuan Oleh Pegawai Mengenai Penerimaan Surat Tawaran Opsyen SBPA Borang Opsyen SBPA Surat Akuan Oleh Ketua Jabatan Mengenai Penerimaan Borang Opsyen SBPA Daripada Pegawai

viii

SENARAI JADUAL Bil. 1. 2. 3. 4. Perkara Kumpulan Perkhidmatan dan Bidang Jawatan Kod Kelayakan Masuk Minimum Pemindahan Gred Jawatan/ Gred Gaji Perubahan Nama Dan Kod Klasifikasi Perkhidmatan Muka Surat
3 4 5 6

ix

JPA.SARAAN 256/24/1

Siri No. :

KERAJAAN MALAYSIA

PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 11 TAHUN 2011

PELAKSANAAN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN

TUJUAN

1.

Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan untuk melaksanakan Saraan Baru Perkhidmatan

Awam (SBPA) bagi semua pegawai lantikan tetap Perkhidmatan Awam Persekutuan yang melibatkan struktur perkhidmatan yang merangkumi skim perkhidmatan, syarat

perkhidmatan, gaji, elaun, kemudahan, dan persaraan serta faedah persaraan.

LATAR BELAKANG

2.

Bertunjangkan penyampaian perkhidmatan yang mana rakyat didahulukan dan

pencapaian diutamakan, maka inisiatif transformasi Perkhidmatan Awam akan dilaksana melalui SBPA yang berpaksikan kepada kepimpinan dinamik, Perkhidmatan Awam kejat, perkhidmatan yang fleksibel, modal insan berkualiti dan saraan yang kompetitif. Ia mengganti Sistem Saraan Malaysia (SSM) yang berkuat kuasa sejak tahun 2002.

3.

Transformasi Perkhidmatan Awam adalah diperlukan untuk menjayakan agenda

pembangunan negara yang termaktub di bawah Gagasan 1Malaysia, Program Transformasi Kerajaan, Model Baru Ekonomi, Rancangan Malaysia Kesepuluh dan inisiatif-inisiatif pembangunan yang lain.

GLOSARI ISTILAH

4.

Istilah yang digunakan dalam Pekeliling Perkhidmatan ini adalah seperti di

Lampiran A.

STRUKTUR PERKHIDMATAN

Kumpulan Perkhidmatan

5.

Struktur perkhidmatan di bawah SBPA adalah terbahagi kepada empat (4) kumpulan

perkhidmatan iaitu Kumpulan Premier, Kumpulan Pengurusan Tertinggi, Kumpulan Pengurusan dan Profesional, dan Kumpulan Pelaksana.

6.

Kumpulan Premier merupakan lapisan teratas dalam struktur Perkhidmatan Awam

yang menyandang atau memegang strategic and key positions.

7.

Kumpulan Pengurusan Tertinggi terdiri daripada Jawatan Utama dan Jawatan Gred

Khas. Jawatan Utama dimaksudkan sebagai jawatan di peringkat pengurusan tertinggi dalam perkhidmatan-perkhidmatan tertentu yang berperanan strategik menerajui jentera pengurusan organisasi sesebuah Kementerian/ Jabatan/ agensi. Manakala Jawatan Gred Khas pula ditetap berdasarkan pengiktirafan tahap kepakaran dan pengalaman pegawai yang tidak melaksana peranan ataupun tugas yang bersifat pengurusan dan strategik.

8.

Kumpulan Pengurusan Tertinggi dan Kumpulan Pengurusan dan Profesional adalah

dikekal dengan lapisan gred jawatan/ gred gaji sebagaimana sedia ada.

2

9.

Bagi melonjakkan prestasi penyampaian Perkhidmatan Awam, Kumpulan Pengurusan

Tertinggi dan Kumpulan Pengurusan dan Profesional telah ditetapkan bidang jawatan masing-masing sebagaimana dinyatakan dalam Jadual 1.

Jadual 1: Kumpulan Perkhidmatan dan Bidang Jawatan Kumpulan Perkhidmatan Jawatan Utama Pengurusan Tertinggi Strategik Pakar Dengan Kelayakan Jawatan Gred Khas Pakar Bidang Khusus (Subject Matter Expert [SME]) Strategik Pengurusan dan Profesional Pakar Bidang Khusus (Subject Matter Expert [SME]) Pengurusan dan Operasi Pakar Dengan Kelayakan 10. Kumpulan Pelaksana diperkenal bagi menggantikan Kumpulan Sokongan. Lapisan Bidang Jawatan

gred bagi Kumpulan Pelaksana adalah mengikut kelayakan masuk minimum seperti ditetapkan dalam skim perkhidmatan. Kelayakan masuk minimum ke Perkhidmatan Awam ditetapkan pada peringkat Penilaian Menengah Rendah (PMR).

Rasionalisasi Perkhidmatan

11.

Pelaksanaan Perkhidmatan Awam kejat

memberi penekanan ke atas saiz

Perkhidmatan Awam dan penggunaan tenaga kerja secara optimum. Langkah-langkah ke arah merasionalisasikan saiz Perkhidmatan Awam meliputi penjajaran semula fungsi utama agensi, kajian pertindihan fungsi, pengenalpastian perkhidmatan yang boleh dialih daya dan perekayasaan proses kerja serta semakan skim perkhidmatan.

3

PENGGELARAN GRED JAWATAN/ GRED GAJI

12.

Penggelaran gred jawatan/ gred gaji dikemas kini selaras dengan pembentukan Jadual

Gaji Sebaris (JGS) yang menggantikan Jadual Gaji Matriks (JGM) dan pemansuhan gred jawatan/ gred gaji 1 hingga 10.

13.

Penggelaran gred jawatan/ gred gaji adalah berasaskan kepada syarat kelayakan

masuk minimum yang ditetapkan atau yang setara dalam skim perkhidmatan. Setiap peringkat kelayakan masuk minimum diperuntukkan kod seperti di Jadual 2.

Jadual 2: Kod Kelayakan Masuk Minimum Kelayakan Ijazah Diploma Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) Penilaian Menengah Rendah (PMR) Kod 1 2 3 4 5

14.

Pembentukan gred jawatan/ gred gaji baru ini adalah berdasarkan kombinasi antara

kod kelayakan masuk minimum dengan kod gaji. Kod pertama bagi gred jawatan merujuk kepada kelayakan masuk minimum, manakala kod kedua merujuk kepada gred gaji. Pemindahan gred jawatan/ gred gaji sekarang kepada gred baru adalah seperti di Jadual 3.

4

Jadual 3: Pemindahan Gred Jawatan/ Gred Gaji Kelayakan Minimum Lapisan Gred SSM 53/54 51/52 Ijazah 47/48 45/46 43/44 41/42 40 37/38 Diploma 35/36 33/34 31/32 29/30 40 37/38 STPM 35/36 33/34 31/32 27/28 25/26 23/24 SPM 21/22 19/20 17/18 16 PMR 13/14 11/12 Lapisan Gred SBPA 1-6 1-5 1-4 1-3 1-2 1-1 2-6 2-5 2-4 2-3 2-2 2-1 3-5 3-4 3-3 3-2 3-1 4-5 4-4 4-3 4-2 4-1 5-3 5-2 5-1

SEMAKAN SEMULA SKIM PERKHIDMATAN

15.

Semakan semula skim perkhidmatan adalah berdasarkan perubahan semasa yang

memerlukan Perkhidmatan Awam yang relevan untuk menarik dan mengekalkan modal insan terbaik dan menguasai kemahiran pelbagai (multi-skilling) selaras peningkatan ekspektasi pelanggan. Urusan penyemakan semula skim perkhidmatan merangkumi penggubalan skim
5

perkhidmatan baru, penambahbaikan skim perkhidmatan sedia ada dan penjumudan skim perkhidmatan.

16.

Sebanyak 21 Klasifikasi Perkhidmatan sedia ada dikekalkan berasaskan persamaan

peranan, bidang dan fungsi seperti di Lampiran B1. Walau bagaimanapun, terdapat perubahan nama dan kod kepada beberapa Klasifikasi Perkhidmatan seperti di Jadual 4.

Jadual 4: Perubahan Nama dan Kod Klasifikasi Perkhidmatan Klasifikasi Perkhidmatan SSM Sistem Maklumat Pentadbiran dan Sokongan Penyelidikan dan Pembangunan 1 Perubahan nama Sosial Penguatkuasa Maritim Polis Perubahan nama dan kod Mahir/ Separuh Mahir/ Tidak Mahir S X Y Kod F N SBPA Teknologi Maklumat Pentadbiran Penyelidikan, Pembangunan dan Inovasi Sosial dan Kerohanian Penguatkuasaan Maritim Polis DiRaja Malaysia Kemahiran Kod F N

Bil.

Perkara

Q

Q

S X Y

2

R

H

17.

Berikutan daripada semakan semula skim perkhidmatan, sebanyak 11 skim

perkhidmatan baru digubal dan 78 skim perkhidmatan dijumudkan. Dengan ini, jumlah keseluruhan skim perkhidmatan di bawah SBPA adalah sebanyak 234. Senarai skim perkhidmatan adalah seperti di Lampiran B2. Indeks pemindahan skim perkhidmatan SSM kepada SBPA adalah seperti di Lampiran B3 dan jadual pemindahan gred SSM kepada SBPA adalah seperti di Lampiran B4.

6

Format Iklan Jawatan

18.

Pelantikan mulai 1 Januari 2012 hendaklah mengikut skim perkhidmatan di bawah

SBPA. Format iklan jawatan hendaklah diasaskan kepada skim perkhidmatan berkenaan mengikut contoh seperti di Lampiran B5.

Skim Perkhidmatan Yang Dijumudkan Melalui Penggabungan/ Naik Taraf/ Penarafan Semula/ Pemansuhan Fungsi Di Bawah SBPA 19. Dengan pelaksanaan SBPA, 78 skim perkhidmatan di bawah SSM dijumudkan penggabungan/ naik taraf/ penarafan semula/ pemansuhan fungsi pada

melalui

1 Januari 2012. Senarai skim perkhidmatan seperti di Lampiran B6.

20.

Bagi pegawai yang pernah ditawarkan opsyen tukar lantik dan bersetuju menerima

skim perkhidmatan yang berkenaan di bawah SSM, tetapi pegawai masih belum memenuhi syarat skim perkhidmatan yang ditetapkan, sekiranya pegawai menerima opsyen SBPA, gaji pegawai dipindahkan ke gred setara di SBPA secara Khas Untuk Penyandang (KUP) sehingga pegawai memenuhi syarat yang ditetapkan dalam skim perkhidmatan berkenaan. Setelah memenuhi syarat skim perkhidmatan tersebut, gaji pegawai dipindahkan ke matagaji sama dan sekiranya tiada matagaji sama, penetapan adalah pada matagaji tertinggi berhampiran di gred lantikan skim perkhidmatan tersebut.

Kedudukan Skim Perkhidmatan Jumud Sebelum SBPA 21. Semua jawatan jumud sebelum SBPA akan dimansuhkan mengambil kira fungsi skim

perkhidmatan berkenaan tidak lagi diperlukan. Penyandang jawatan jumud ini akan ditawarkan opsyen bertukar ke skim perkhidmatan berkuat kuasa di bawah SBPA. Senarai pemindahan jawatan jumud ke skim perkhidmatan berkuat kuasa di bawah SBPA adalah seperti di Lampiran B7. Sekiranya terdapat penyandang di skim perkhidmatan jumud selain senarai tersebut, agensi perlu memaklumkan Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) (Bahagian Pembangunan Organisasi) untuk tindakan susulan.

7

22.

Bagi pegawai dalam kategori ini yang tidak bersetuju menerima opsyen SBPA,

pegawai di bawah Skim Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) akan dibersarakan di bawah seksyen 6A(6) Akta Pencen 1980 (Akta 227) yang dibaca bersama seksyen 10(5)(b) Akta 227. Manakala pegawai di bawah Skim Pencen akan dibersarakan di bawah seksyen 10(5)(b) Akta 227.

PEMBANGUNAN MODAL INSAN

Latihan Sektor Awam

23.

Pembangunan latihan berteraskan transformasi minda dan pengukuhan kompetensi

bagi membangunkan keupayaan intelektual, kemahiran dan sahsiah akan dilaksanakan melalui strategi berikut:

23.1

Pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional peringkat pertengahan yang berpotensi tinggi diberi peluang lebih luas untuk mengikuti kursus pendek di institusi latihan terkemuka dalam dan luar negara bagi meningkatkan lagi daya kepimpinan. Ketua Jabatan hendaklah mengenal pasti bidang yang perlu diberi keutamaan untuk kepentingan perkhidmatan seperti pengurusan dan kepimpinan, kemahiran perundingan, komunikasi berkesan, linguistik dan hubungan antarabangsa.

23.2

Kumpulan Pelaksana disediakan kemudahan Cuti Belajar Bergaji Penuh (CBBP) bagi mengikuti latihan kemahiran teknikal dan vokasional di bawah SkillsMalaysia.

Program Bersepadu Potensi dan Kompetensi

24.

Program Bersepadu Potensi dan Kompetensi (PROSPEK) diperkenalkan sebagai

sistem baru penilaian kompetensi dan potensi pegawai yang lebih menyeluruh bagi menyandang jawatan di gred yang lebih tinggi. PROSPEK terdiri daripada Penilaian Kompetensi dan Potensi (PKP) dan Pembangunan Kompetensi dan Potensi (BKP). PKP bertujuan untuk mengenal pasti kompetensi dan potensi pegawai, manakala BKP bertujuan
8

membangun dan menilai kompetensi dan potensi pegawai untuk menyandang gred jawatan lebih tinggi.

25.

Pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional yang terlibat dengan pentadbiran,

pengurusan dan penyeliaan perlu mengikuti PKP dan BKP sebelum dipertimbangkan kenaikan pangkat. Bagi pegawai yang tidak terlibat dengan tugas-tugas pentadbiran, pengurusan dan penyeliaan, pegawai akan dinilai melalui PKP sahaja.

26.

Pegawai Kumpulan Pelaksana disyaratkan melalui PKP untuk dinaikkan pangkat.

Pegawai Kumpulan Pelaksana di gred lantikan yang berkhidmat 15 tahun dan lebih boleh dipertimbangkan kenaikan pangkat secara KUP tanpa PKP. Walau bagaimanapun, bagi kenaikan pangkat seterusnya pegawai dikehendaki melalui PKP.

STRUKTUR GAJI

Gaji Single Point

27.

Gaji Single Point adalah diperuntuk bagi Jawatan Premier di bawah Kumpulan

Premier.

Gaji Minimum - Maksimum

28.

Gaji Minimum - Maksimum adalah diperuntuk untuk Jawatan Utama dan Jawatan

Gred Khas di bawah Kumpulan Pengurusan Tertinggi.

Gaji Sebaris

29.

Jadual Gaji Sebaris (JGS) adalah dibentuk bagi menggantikan JGM sedia ada yang

terpakai bagi Kumpulan Pengurusan dan Profesional, serta Kumpulan Pelaksana.

9

30.

Struktur JGS mempunyai ciri-ciri seperti berikut:

30.1

matagaji mengikut susunan Tangga (T) dalam sebaris bagi setiap gred gaji.

30.2

bilangan Tangga (T) yang sama di gred gaji yang sama dalam semua Klasifikasi Perkhidmatan.

30.3

kadar Kenaikan Gaji Tahunan (KGT) yang sama bagi setiap gred yang setaraf dalam semua Klasifikasi Perkhidmatan dengan pola peningkatan KGT lebih baik berbanding gred lebih rendah.

31. JGS

JGS untuk skim perkhidmatan tetap adalah seperti di Lampiran C1 manakala untuk skim perkhidmatan jumud di bawah SBPA adalah seperti di

Lampiran C2.

Prinsip Pemindahan Gaji

32.

Prinsip pemindahan gaji di bawah opsyen SBPA adalah daripada matagaji yang akhir

diterima di gred gaji asal kepada matagaji tertinggi berhampiran dalam JGS, di mana perbezaannya tidak kurang daripada satu (1) Pergerakan Gaji Biasa di gred gaji asal.

Kaedah Pemindahan Gaji Dan Tarikh Pergerakan Gaji

33.

Bagi maksud pemindahan gaji ke JGS pada 1 Januari 2012, pegawai diberikan satu (1)

Pergerakan Gaji Biasa di gred gaji asal dan kemudiannya dipindahkan kepada JGS berdasarkan matagaji yang sama dan sekiranya tiada matagaji sama, penetapan adalah pada matagaji tertinggi berhampiran.

34.

Bagi pegawai yang berada di matagaji maksimum jadual gaji asal, pegawai diberikan

kuantum satu (1) Pergerakan Gaji Biasa di gred gaji asal dan kemudiannya dipindahkan kepada JGS berdasarkan matagaji yang sama dan sekiranya tiada matagaji sama, penetapan adalah pada matagaji tertinggi berhampiran.

10

35.

Pegawai yang tarikh kenaikan pangkatnya pada 1 Januari 2012 hendaklah diberi

pemindahan gaji dari matagaji di gred hakiki kepada matagaji di gred setara SBPA terlebih dahulu dan seterusnya ditetapkan gaji permulaan di gred kenaikan pangkat berdasarkan prinsip kenaikan pangkat di atas gaji SBPA.

36.

Contoh kaedah pemindahan gaji di perenggan 33, 34, dan 35 adalah seperti di

Lampiran C3.

37.

Tarikh Pergerakan Gaji (TPG) tahunan iaitu pada 1 Januari, 1 April, 1 Julai dan

1 Oktober adalah dikekalkan.

38.

Pemindahan JGM kepada JGS tidak mengubah TPG pegawai kecuali dalam keadaan

berikut:

38.1

pegawai yang telah berada di matagaji maksimum pada 31 Disember 2011 akan diubah TPG kepada 1 Januari.

38.2

pegawai yang terlibat dengan pemindahan gaji daripada dua (2) atau lebih matagaji JGM kepada satu (1) matagaji baru yang sama di JGS. TPG pegawai ditetapkan kepada TPG baru.

39.

Jadual pemindahan JGM kepada JGS dan penetapan TPG adalah seperti berikut:

39.1

Jadual Pemindahan Gaji Dan Penetapan Tarikh Pergerakan Gaji Bagi Skim Perkhidmatan Tetap. Jadual Pemindahan Gaji Dan Penetapan Tarikh Pergerakan Gaji Bagi Skim Perkhidmatan Yang Diberi Penarafan Semula (Penyandang Yang Memenuhi Syarat). Jadual Pemindahan Gaji Dan Penetapan Tarikh Pergerakan Gaji Bagi Skim Perkhidmatan Yang Diberi Penarafan Semula (Penyandang Yang Tidak Memenuhi Syarat).

-

Lampiran C4

39.2

-

Lampiran C5

39.3

-

Lampiran C6

11

39.4

Jadual Pemindahan Gaji Dan Penetapan Tarikh Pergerakan Gaji Bagi Skim Perkhidmatan Jumud (Penyandang Yang Memenuhi Syarat).

-

Lampiran C7

39.5

Jadual Pemindahan Gaji Dan Penetapan Tarikh Pergerakan Gaji Bagi Skim Perkhidmatan Jumud (Penyandang Yang Tidak Memenuhi Syarat).

-

Lampiran C8

Pergerakan Gaji Tahunan

40.

Di bawah SBPA hanya satu (1) jenis Pergerakan Gaji Tahunan diberikan iaitu

Pergerakan Gaji Biasa. Pegawai yang tidak mencapai prestasi yang ditetapkan tidak layak menerima pergerakan gaji. Pergerakan Gaji Tahunan bagi tahun 2012 hendaklah diberi mengikut TPG yang telah ditetapkan seperti di perenggan 37, 38 dan 39.

Jadual Gaji Khas Untuk Penyandang

41.

Mulai pelaksanaan SBPA, tiada lagi Jadual Gaji KUP diwujudkan untuk

kes-kes kenaikan pangkat, pertukaran pelantikan, pertukaran sementara, peminjaman, pertukaran tetap dan Peningkatan Secara Lantikan (PSL). Bagi kes-kes tersebut, penetapan/ tawaran gaji adalah tertakluk kepada gaji maksimum JGS di gred yang ditawarkan.

42.

Bagi tujuan tawaran opsyen SBPA kepada pegawai yang berada di jadual gaji SSM

secara KUP, pemindahan gaji hendaklah dilaksanakan seperti mana pegawai yang berada di matagaji maksimum di bawah SSM mengikut prinsip-prinsip seperti di perenggan 34 dan 38.1.

43.

Ketua Jabatan hendaklah memohon Jadual Pemindahan Gaji daripada JPA (Bahagian

Saraan) bagi keadaan berikut:

43.1

pegawai yang gajinya tidak diperuntukkan dalam Jadual Pemindahan Gaji di Lampiran C4 hingga Lampiran C8.

43.2

pegawai yang berada dalam keadaan di perenggan 42 di atas.

12

43.3

pegawai yang gajinya di bawah Laporan Gaji Jawatankuasa Kabinet 1976 (Laporan JKK 1976) dan Sistem Saraan Baru (SSB) yang menerima tawaran opsyen SBPA.

Pegawai Lantikan Sementara dan Kontrak (Contract of Service)

44.

Pegawai lantikan sementara dan kontrak (contract of service) yang skim

perkhidmatannya kekal di bawah SBPA akan diselaraskan gajinya mengikut kaedah pemindahan gaji SBPA.

45.

Pegawai lantikan sementara dan kontrak (contract of service) yang skim

perkhidmatannya dijumudkan melalui penggabungan/ naik taraf/ penarafan semula/ pemansuhan fungsi di bawah SBPA, pelantikan semula perlu dibuat dengan Ketua Jabatan mengemukakan terus kepada Pihak Berkuasa Melantik mengikut baki tempoh perkhidmatan sedia ada. Penetapan gaji pegawai yang memenuhi syarat skim perkhidmatan baru ditentukan mengikut kaedah pemindahan gaji SBPA. Bagi pegawai yang dilantik ke skim perkhidmatan baru yang syarat kelayakan masuknya ditingkatkan dan pegawai tidak mempunyai kelayakan yang ditetapkan, pemindahan gaji pegawai adalah mengikut kaedah penetapan gaji pegawai yang belum memenuhi syarat.

46.

Kaedah ini tidak terpakai bagi pegawai lantikan kontrak (contract of service) yang

jawatannya dijadikan jawatan dalam Kumpulan Premier.

IMBUHAN TETAP DAN ELAUN

47.

Prinsip, kadar dan syarat-syarat bayaran Imbuhan Tetap yang berkuat kuasa

dikekalkan di bawah SBPA.

48.

Syarat-syarat dan peraturan pelaksanaan Imbuhan Tetap tersebut hendaklah merujuk

kepada Pekeliling Perkhidmatan, Surat Pekeliling Perkhidmatan, surat edaran atau surat pelaksanaan yang berkuat kuasa. Senarai Imbuhan Tetap adalah seperti di Lampiran D1.

13

49.

Syarat-syarat dan peraturan pelaksanaan bagi elaun hendaklah merujuk kepada

Pekeliling Perkhidmatan, Surat Pekeliling Perkhidmatan, surat edaran atau surat pelaksanaan yang berkuat kuasa. Senarai elaun adalah seperti di Lampiran D2.

Bayaran Insentif Yang Ditambatkan Kadar

50.

Kadar bagi empat (4) bayaran insentif yang ditetap berdasarkan gaji pokok iaitu

Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal (BIPK), Bayaran Insentif Subjek Pendidikan (BISP), Bayaran Insentif Pedalaman dan Bayaran Insentif Wilayah adalah ditambat pada kadar gaji bulan Disember 2011.

Pengguguran Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal

51.

Berikutan dengan penggabungan dan kenaikan taraf skim perkhidmatan Tukang K1,

Tukang K2 dan Tukang K3 kepada Pembantu Kemahiran, maka pemberian BIPK bagi pegawai dalam skim perkhidmatan Pembantu Kemahiran yang berasal daripada Tukang K1 dan Tukang K2 adalah dikekalkan secara KUP tertakluk kepada pegawai berkenaan memiliki kelayakan/ kelulusan yang disyaratkan dalam skim perkhidmatan Tukang K1 dan Tukang K2 dan menggunakan kelayakan/ kelulusan yang dimilikinya untuk menjalankan skop fungsi Pembantu Kemahiran termasuk skop fungsi Tukang K1 dan Tukang K2.

52.

Sebarang pindaan kepada peraturan pelaksanaan mengenai pemberian elaun dan

bayaran insentif serta skop pemakaiannya akan dikeluarkan secara berasingan.

KEMUDAHAN

53.

Kemudahan adalah diberi atas prinsip keistimewaan dan bukan merupakan hak

seseorang pegawai. Ia boleh ditarik balik pada bila-bila masa jika perlu. Semua kemudahan yang berkuat kuasa dikekalkan.

54.

Syarat-syarat dan peraturan pelaksanaan kemudahan tersebut hendaklah merujuk

kepada Pekeliling Perkhidmatan, Surat Pekeliling Perkhidmatan, surat edaran atau surat pelaksanaan yang berkuat kuasa. Senarai kemudahan adalah seperti di Lampiran E.
14

Dasar Bekerja Dari Rumah

55.

Sebagai satu komitmen menggalakkan keseimbangan kehidupan dan kerjaya,

Kerajaan bersetuju memperkenalkan dasar bekerja dari rumah. Panduan pelaksanaan dasar ini akan dikeluarkan secara berasingan.

SYARAT-SYARAT PERKHIDMATAN

Kemasukan Secara Lantikan Terus Ke Gred Kenaikan Pangkat

56.

Kemasukan secara lantikan terus ke semua gred kenaikan pangkat (lateral entry) bagi

pegawai Kumpulan Pengurusan Tertinggi serta Kumpulan Pengurusan dan Profesional adalah tertakluk kepada pegawai memenuhi syarat-syarat lantikan yang ditetapkan dalam skim perkhidmatan.

57.

Ketua Perkhidmatan hendaklah membentuk kriteria pemilihan kemasukan secara terus

ke gred kenaikan pangkat bagi tujuan pengambilan oleh Pihak Berkuasa Melantik.

58.

Penetapan gaji permulaan kemasukan secara lantikan terus bagi pegawai yang dilantik

kali pertama dan pegawai sedang berkhidmat yang belum disahkan dalam perkhidmatan adalah berdasarkan gaji minimum gred jawatan lantikan terus. Bagi pegawai yang sedang berkhidmat yang telah disahkan dalam perkhidmatan, penetapan gaji adalah pada matagaji tertinggi berhampiran yang perbezaannya tidak kurang daripada satu (1) pergerakan gaji biasa bagi gred gaji JGS atau tidak kurang daripada 5% bagi gred gaji minimum-maksimum, terhad kepada gaji maksimum gred jawatan lantikan terus.

59.

Bagi tujuan pengesahan dalam perkhidmatan, pegawai perlu memenuhi tempoh

percubaan yang ditetapkan dan menghadiri Program Transformasi Minda (PTM) dengan jayanya.

15

Tempoh Percubaan

60.

Mulai tarikh kuat kuasa SBPA, calon yang dilantik secara tetap dikehendaki

berkhidmat dalam percubaan antara enam (6) bulan hingga 24 bulan. Pegawai boleh disahkan dalam perkhidmatan setelah melalui tempoh percubaan sekurang-kurangnya enam (6) bulan dan memenuhi syarat pengesahan lain yang ditetapkan.

61.

Pegawai yang masih tidak dapat disahkan dalam perkhidmatan setelah tamat tempoh

percubaan maksimum 24 bulan, boleh dilanjutkan tempoh percubaan tidak melebihi tempoh 12 bulan.

62.

Bagi calon yang dilantik tetap tetapi belum disahkan dalam perkhidmatan mulai tarikh

kuat kuasa SBPA dan bersetuju menerima SBPA, tempoh percubaan dan pengesahan dalam perkhidmatan adalah seperti berikut:

62.1

pegawai boleh disahkan pada atau selepas tarikh kuat kuasa SBPA tertakluk telah berkhidmat dalam tempoh percubaan enam (6) bulan atau lebih, dan memenuhi semua syarat pengesahan dalam perkhidmatan di bawah SSM.

62.2

pegawai yang telah berkhidmat dalam tempoh percubaan selama 24 bulan atau lebih tetapi belum memenuhi syarat pengesahan dalam perkhidmatan, dibenar menghabiskan baki tempoh percubaan asal di bawah SSM atau baki tempoh yang dilanjutkan oleh Pihak Berkuasa Melantik dan pegawai boleh disahkan sekiranya telah memenuhi semua syarat pengesahan dalam perkhidmatan.

Program Transformasi Minda

63.

PTM diperkenalkan sebagai satu pendekatan untuk memberi pendedahan dan

penyesuaian minda pegawai di peringkat awal pelantikan dalam Perkhidmatan Awam. Program ini dibentuk bagi membolehkan pegawai memahami falsafah dan prinsip pembentukan negara, sistem pentadbiran Kerajaan dan peraturan-peraturan asas

Perkhidmatan Awam serta pembentukan jati diri bagi menghadapi cabaran dan ekspektasi pelanggan. PTM menjadi salah satu daripada syarat pengesahan dalam perkhidmatan bagi menggantikan Kursus Induksi.
16

Peperiksaan Perkhidmatan

64.

Peperiksaan perkhidmatan ditambah baik dari segi pelaksanaannya di mana sukatan

peperiksaan bagi Subjek Umum diklasifikasikan kepada tiga (3) tahap keperluan penguasaan iaitu asas, pertengahan dan lanjutan. JPA bertanggungjawab untuk menyediakan sukatan dan soalan Peperiksaan Perkhidmatan tahap Subjek Umum. Ketua Perkhidmatan Subjek Umum pula serta

bertanggungjawab

menentukan

keperluan

penguasaan

melaksanakan Peperiksaan Perkhidmatan Subjek Umum dan Subjek Jabatan.

Penilaian Prestasi

65.

Sistem penilaian prestasi baru yang lebih menyeluruh diperkenalkan meliputi

penggunaan kaedah pelbagai penilai (multi-rater), Petunjuk Prestasi Utama (Key Performance Indicators) dan Laporan Penilaian Prestasi Tahunan yang ditambah baik. Sistem penilaian prestasi baru ini lebih inklusif, adil dan telus selaras dengan keperluan perkhidmatan dan mengandungi elemen baru kompetensi seperti idea inovatif dan kreatif serta sumbangan aktif pegawai di luar tugas rasmi.

Pingat Perkhidmatan Cemerlang

66.

Selain daripada Anugerah Perkhidmatan Cemerlang, Pingat Perkhidmatan Cemerlang

diperkenalkan bagi mengiktiraf sumbangan pegawai yang melangkaui kebiasaan kepada perkhidmatan, masyarakat dan negara.

DASAR PEMISAH (EXIT POLICY)

67.

Bagi memastikan kecemerlangan penyampaian Perkhidmatan Awam, Kerajaan

memperkukuhkan dasar pemisah dengan mengambil tindakan tegas untuk mengeluarkan pegawai berprestasi rendah dan bermasalah. Dasar ini juga menyediakan laluan keluar bagi pegawai berprestasi yang tiada peluang kemajuan kerjaya serta pegawai yang menghadapi masalah kesihatan yang menjejaskan keupayaannya untuk menjalankan tugas.

17

PERSARAAN DAN FAEDAH PERSARAAN Umur Persaraan Paksa 60 Tahun 68. Bagi pegawai yang dilantik pada atau selepas 1 Januari 2012, umur persaraan paksa

adalah 60 tahun. Bagi pegawai yang kini tertakluk kepada umur persaraan paksa 55 tahun, 56 tahun atau 58 tahun, pegawai akan ditawar opsyen melanjutkan perkhidmatan sehingga umur persaraan paksa 60 tahun. Borang opsyen pelanjutan umur persaraan paksa 60 tahun seperti di Lampiran F.

Kebolehalihan

69.

Selaras dengan hasrat untuk meningkatkan lagi mobiliti pegawai dalam perkhidmatan,

Kerajaan bersetuju untuk memansuhkan dasar pelepasan dengan izin dan menggantikannya dengan dasar pelepasan jawatan berkuat kuasa 1 Januari 2012. Pemansuhan dasar ini

membolehkan tempoh perkhidmatan pegawai diambil kira bagi tujuan perkiraan faedah persaraan dengan syarat pegawai dilantik semula dalam Perkhidmatan Awam.

70.

Dari segi pelaksanaan, pegawai perlu memaklumkan kepada Ketua Jabatan secara

bertulis mengenai hasratnya untuk meninggalkan jawatan yang disandang bagi tujuan menerima pelantikan baru dalam Perkhidmatan Awam. Pelepasan jawatan tersebut akan berkuat kuasa mulai tarikh pegawai dilantik ke jawatan baru itu. Manakala, pegawai yang akan dilantik ke Perkhidmatan Awam Negeri, Pihak Berkuasa Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan serta pegawai yang berhenti daripada Perkhidmatan Awam hendaklah meletak jawatan.

71.

Bagi pegawai yang melepaskan jawatan atau meletakkan jawatan dan kemudiannya

dilantik semula pada atau selepas 1 Januari 2012, tempoh perkhidmatan lepas yang terputus boleh dimasuk kira bagi maksud penghitungan faedah persaraan.

Pembayaran Pencen Kepada Pesara Pilihan Diawalkan

72.

Pegawai yang dilantik pada atau selepas 12 April 1991 dan kemudiannya bersara

pilihan akan dibayar pencen apabila mencapai umur 55 tahun.
18

Pengiraan Faedah Persaraan Bagi Persaraan Atas Kehendak Kerajaan

73.

Pegawai yang dikehendaki oleh Kerajaan untuk dibersarakan atas alasan kepentingan

negara atau demi kepentingan Perkhidmatan Awam diberi faedah persaraan yang dikira berdasarkan tempoh perkhidmatan seolah-olah pegawai itu berkhidmat sehingga mencapai umur persaraan paksa yang terpakai baginya.

TAWARAN OPSYEN

Opsyen

74.

Opsyen hanya akan diberi kepada pegawai tetap yang sedang berkhidmat pada

1 Januari 2012. Pegawai tetap adalah yang dilantik ke jawatan tetap termasuk yang dalam percubaan, tukar sementara dan peminjaman.

75.

Bagi pegawai yang bersara, meletak jawatan atau dibuang kerja berkuat kuasa pada

1 Januari 2012 atau sebelumnya, opsyen tidak ditawarkan kerana pegawai tidak lagi berada dalam perkhidmatan pada 1 Januari 2012.

Tempoh Opsyen

76.

Opsyen hendaklah dibuat dalam tempoh 15 hari mulai 16 Disember 2011 hingga

30 Disember 2011.

77.

Bagi pegawai yang menyandang jawatan yang dijadikan jawatan dalam Kumpulan

Premier, opsyen hendaklah dibuat dalam tempoh 7 hari mulai 16 Disember 2011 hingga 22 Disember 2011.

78.

Tawaran opsyen kepada semua pegawai yang layak akan diuruskan oleh pengurus

sumber manusia Kementerian/ Jabatan/ agensi masing-masing. Bagi Kementerian/ Jabatan/ agensi yang menyediakan aplikasi penawaran opsyen secara online, kecuali pegawai yang menyandang jawatan dalam Kumpulan Premier, dokumen opsyen termasuk surat tawaran
19

yang lengkap boleh dimuat turun daripada laman web Kementerian/ Jabatan/ agensi masingmasing. Adalah menjadi tanggungjawab pegawai untuk mengisi pilihan opsyen sama ada menerima atau tidak menerima opsyen dan menandatangani Borang Opsyen serta Surat Akuan Penerimaan Surat Tawaran Opsyen. Borang dan surat yang telah lengkap diisi hendaklah dicetak dan dikembalikan kepada pengurus sumber manusia di Kementerian/ Jabatan/ agensi masing-masing sebelum atau pada 30 Disember 2011.

Opsyen Bagi Skim Perkhidmatan Yang Dikekalkan

79.

Pegawai dalam skim perkhidmatan yang dikekalkan seperti di Lampiran B8 akan

ditukar ke skim perkhidmatan di bawah SBPA melalui opsyen SBPA. Jadual pertukaran daripada skim perkhidmatan SSM kepada SBPA adalah seperti di Lampiran B4.

Pegawai Yang Memenuhi Syarat Skim Perkhidmatan Untuk Memasuki Skim Perkhidmatan Di Bawah SBPA 79.1 Pegawai kategori ini yang memenuhi syarat skim perkhidmatan untuk memasuki skim perkhidmatan di bawah SBPA, dokumen opsyen adalah seperti berikut: a. b. Surat Tawaran Opsyen SBPA. - Lampiran G1

Surat Akuan Oleh Pegawai Mengenai - Lampiran G2 Penerimaan Surat Tawaran Opsyen SBPA. Borang Opsyen SBPA. - Lampiran G3

c. d.

Surat Akuan Oleh Ketua Jabatan Mengenai - Lampiran G4 Penerimaan Borang Opsyen SBPA Daripada Pegawai.

79.2

Bagi pegawai dalam kategori ini yang tidak bersetuju menerima opsyen SBPA, pegawai akan kekal atas skim perkhidmatan asal serta tertakluk kepada terma dan syarat perkhidmatan sistem saraan yang terpakai bagi pegawai sebelum 1 Januari 2012.

20

Pegawai Yang Belum Memenuhi Syarat Skim Perkhidmatan Untuk Memasuki Skim Perkhidmatan Di Bawah SBPA 79.3 Pegawai dalam kategori ini yang pernah ditawarkan opsyen tukar lantik dan bersetuju menerima skim perkhidmatan yang berkenaan di bawah SSM tetapi belum memenuhi syarat skim perkhidmatan yang ditetapkan pada masa itu akan diberi dokumen opsyen seperti berikut: a. b. Surat Tawaran Opsyen SBPA. - Lampiran H1

Surat Akuan Oleh Pegawai Mengenai - Lampiran H2 Penerimaan Surat Tawaran Opsyen SBPA. Borang Opsyen SBPA. - Lampiran H3

c. d.

Surat Akuan Oleh Ketua Jabatan Mengenai - Lampiran H4 Penerimaan Borang Opsyen SBPA Daripada Pegawai.

79.4

Bagi pegawai dalam kategori ini, yang tidak bersetuju menerima opsyen SBPA, pegawai akan kekal atas skim perkhidmatan yang dipilih semasa urusan tukar lantik, serta tertakluk kepada terma dan syarat perkhidmatan sistem saraan yang terpakai bagi pegawai sebelum 1 Januari 2012.

Opsyen Bagi Skim Perkhidmatan Yang Dijumudkan Melalui Penggabungan/ Naik Taraf/ Penarafan Semula/ Pemansuhan Fungsi Di Bawah SBPA 80. Pegawai dalam skim perkhidmatan yang dijumudkan melalui penggabungan/ naik

taraf/ penarafan semula/ pemansuhan fungsi di bawah SBPA seperti di Lampiran B6 akan ditukar ke skim perkhidmatan baru melalui opsyen SBPA. Jadual pertukaran daripada skim perkhidmatan SSM kepada SBPA adalah seperti di Lampiran B4.

Pegawai Yang Memenuhi Syarat Skim Perkhidmatan Untuk Memasuki Skim Perkhidmatan Di Bawah SBPA 80.1 Pegawai yang ditawarkan ke skim perkhidmatan baru yang setaraf atau skim perkhidmatan baru yang digabungkan/ dinaik taraf/ penarafan semula/ dimansuhkan fungsi dan memenuhi syarat skim perkhidmatan baru yang ditetapkan akan diberi dokumen opsyen seperti berikut:
21

a. b.

Surat Tawaran Opsyen SBPA.

- Lampiran J1

Surat Akuan Oleh Pegawai Mengenai - Lampiran J2 Penerimaan Surat Tawaran Opsyen SBPA. Borang Opsyen SBPA. - Lampiran J3

c. d.

Surat Akuan Oleh Ketua Jabatan Mengenai - Lampiran J4 Penerimaan Borang Opsyen SBPA Daripada Pegawai.

Pegawai Yang Belum Memenuhi Syarat Skim Perkhidmatan Untuk Memasuki Skim Perkhidmatan Di Bawah SBPA 80.2 Pegawai yang ditawarkan ke skim perkhidmatan baru yang setaraf atau skim perkhidmatan baru yang digabungkan/ dinaik taraf/ penarafan semula/ dimansuhkan fungsi tetapi belum memenuhi syarat skim perkhidmatan baru yang ditetapkan akan diberi dokumen opsyen seperti berikut:

a. b.

Surat Tawaran Opsyen SBPA.

- Lampiran K1

Surat Akuan Oleh Pegawai Mengenai - Lampiran K2 Penerimaan Surat Tawaran Opsyen SBPA. Borang Opsyen SBPA. - Lampiran K3

c.

d.

Surat Akuan Oleh Ketua Jabatan Mengenai - Lampiran K4 Penerimaan Borang Opsyen SBPA Daripada Pegawai.

81.

Bagi pegawai dalam kategori ini yang tidak bersetuju menerima opsyen SBPA,

pegawai akan kekal atas skim perkhidmatan asal serta tertakluk kepada terma dan syarat perkhidmatan sistem saraan yang terpakai bagi pegawai sebelum 1 Januari 2012.

22

Opsyen Bagi Jawatan Jumud Sebelum Pelaksanaan SBPA dan Dihapuskan Jawatan 82. Bagi skim perkhidmatan jumud semasa Laporan Gaji JKK 1976, SSB dan SSM serta

dihapuskan jawatannya mengikut Pekeliling Perkhidmatan ini seperti di Lampiran B7, pegawai akan ditukarkan ke skim perkhidmatan di bawah SBPA melalui opsyen SBPA.

Pegawai Yang Memenuhi Syarat Skim Perkhidmatan Di bawah SBPA

82.1

Pegawai yang berada dalam skim perkhidmatan jumud dan memenuhi syarat skim perkhidmatan di bawah SBPA, dokumen opsyen ke skim perkhidmatan baru adalah seperti berikut:

a. b.

Surat Tawaran Opsyen SBPA. Surat Akuan Oleh Pegawai Mengenai Penerimaan Surat Tawaran Opsyen SBPA. Borang Opsyen SBPA.

-

Lampiran L1 Lampiran L2

c.

-

Lampiran L3

d.

Surat Akuan Oleh Ketua Jabatan Mengenai Penerimaan Borang Opsyen SBPA Daripada Pegawai.

-

Lampiran L4

Pegawai Yang Belum Memenuhi Syarat Skim Perkhidmatan Di Bawah SBPA 82.2 Pegawai yang berada dalam skim perkhidmatan jumud dan belum memenuhi syarat skim perkhidmatan di bawah SBPA, dokumen opsyen ke skim perkhidmatan baru adalah seperti berikut:

a. b.

Surat Tawaran Opsyen SBPA.

-

Lampiran M1 Lampiran M2

Surat Akuan Oleh Pegawai Mengenai Penerimaan Surat Tawaran Opsyen SBPA. Borang Opsyen SBPA.
23

c.

-

Lampiran M3

d.

Surat Akuan Oleh Ketua Jabatan Mengenai Penerimaan Borang Opsyen SBPA Daripada Pegawai.

-

Lampiran M4

83.

Bagi pegawai dalam kategori ini yang tidak bersetuju menerima opsyen SBPA,

pegawai di bawah Skim Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) akan dibersarakan di bawah seksyen 6A(6) Akta Pencen 1980 (Akta 227) yang dibaca bersama seksyen 10(5)(b) Akta 227. Manakala pegawai di bawah Skim Pencen akan dibersarakan di bawah seksyen 10(5)(b) Akta 227.

Syarat-Syarat Opsyen

84.

Opsyen hendaklah dibuat tanpa syarat. Pegawai disifatkan sebagai tidak bersetuju

menerima opsyen SBPA sekiranya tidak membuat pilihan atau membuat pilihan secara tidak jelas (menanda di luar ruangan yang sepatutnya atau menanda di kedua-dua ruangan) atau dengan bersyarat atau dengan bantahan atau dengan pindaan. Pegawai juga disifatkan sebagai tidak bersetuju menerima opsyen SBPA jika tidak mengembalikan borang opsyen kepada Ketua Jabatan tanpa sebarang sebab yang munasabah sebelum atau pada 30 Disember 2011 atau bagi pegawai yang menyandang jawatan yang dijadikan jawatan dalam Kumpulan Premier, sebelum atau pada 22 Disember 2011.

85.

Opsyen yang ditawarkan kepada pegawai adalah berdasarkan kepada maklumat

perkhidmatan dalam borang opsyen. Sekiranya maklumat yang dikemukakan tidak tepat dan menyebabkan tawaran yang salah diberikan, maka tawaran tersebut hendaklah dianggap tidak sah dan terbatal. Ketua Jabatan hendaklah memberikan borang opsyen baru kepada pegawai untuk membuat pemilihan dan menandatanganinya.

86.

Opsyen hendaklah dibuat oleh pegawai yang berkenaan. Sekiranya terbukti terdapat

pegawai lain yang membuat pilihan dan menanda tangan borang opsyen bagi pihak pegawai yang berkenaan, pegawai yang menanda tangan borang opsyen bagi pihak pegawai berkenaan boleh dikenakan tindakan tatatertib. Opsyen tersebut hendaklah dianggap tidak sah dan terbatal. Ketua Jabatan hendaklah memberikan borang opsyen baru kepada pegawai untuk membuat pemilihan dan menandatanganinya.

24

Pelaksanaan Opsyen

87.

Pelaksanaan opsyen adalah seperti berikut:

87.1

bagi pegawai yang telah menerima opsyen ini dan kemudiannya meletak jawatan atau ditamatkan perkhidmatan atau dibuang kerja sebelum 1 Januari 2012, maka tawaran ini adalah dengan sendirinya terbatal.

87.2

bagi pegawai yang ditahan kerja atau digantung kerja oleh Pihak Berkuasa Tatatertib sebelum 1 Januari 2012, apa-apa faedah yang layak diberi kepada pegawai akan diselaraskan dengan sewajarnya melainkan jika Pihak Berkuasa Tatatertib mengenakan hukuman buang kerja kepada pegawai yang berkuat kuasa sebelum 1 Januari 2012.

87.3

bagi pegawai yang dikenakan perintah tahanan, kediaman terhad, buang negeri, deportasi atau apa-apa bentuk perintah sekatan atau pengawasan sama ada dengan bon atau selainnya di bawah mana-mana undang-undang yang berkuat kuasa sebelum 1 Januari 2012, apa-apa faedah yang layak diberi akan diselaraskan dengan sewajarnya melainkan jika Pihak Berkuasa Tatatertib mengenakan hukuman buang kerja kepada pegawai yang berkuat kuasa sebelum 1 Januari 2012.

87.4

bagi pegawai yang dibuktikan tidak menerima dokumen opsyen atas sebabsebab tertentu yang tidak dapat dielakkan, maka borang opsyen hendaklah diberi kepada pegawai walaupun tempoh opsyen telah tamat dengan syarat pegawai masih berkhidmat pada atau selepas 1 Januari 2012. Tempoh opsyen bagi pegawai berkenaan adalah 15 hari daripada tarikh pegawai menerima borang opsyen.

87.5

bagi pegawai yang belum membuat opsyen dan dalam tempoh opsyen itu pegawai sakit yang menyebabkan pegawai tidak berkeupayaan untuk membuat opsyen, tidak sedarkan diri atau koma dan pegawai kemudiannya meninggal dunia pada atau selepas 1 Januari 2012, pegawai adalah disifatkan sebagai telah menerima skim perkhidmatan serta terma dan syarat perkhidmatan SBPA.
25

87.6

bagi pegawai yang belum dan juga telah membuat opsyen tetapi telah meninggal dunia sebelum 1 Januari 2012, maka tawaran dan opsyen yang telah dibuat adalah dengan sendirinya terbatal.

87.7

bagi pegawai lantikan sementara, kontrak, Pekerja Sambilan Harian, Guru Sandaran dan kaedah pelantikan bukan tetap yang lain tidak layak ditawarkan opsyen.

Pegawai Yang Tidak Memenuhi Syarat Pertukaran Ke Skim Perkhidmatan Baru 88. Pegawai yang memiliki kelayakan seperti yang ditetapkan dalam skim perkhidmatan

yang berkuat kuasa di bawah SBPA, layak ditukarkan ke skim perkhidmatan tersebut.

89.

Pegawai yang tidak memiliki kelayakan atau tidak memenuhi syarat yang ditetapkan

dalam skim perkhidmatan (bukan ikhtisas) yang berkuat kuasa di bawah SBPA, perlu memenuhi syarat tempoh pengalaman dalam jawatan yang disandang berdasarkan prinsip tempoh pengalaman menggantikan kelayakan akademik atau penyandang perlu hadir dan lulus dengan jayanya kursus peralihan setara seperti yang ditetapkan dalam skim perkhidmatan berkenaan. Prinsip tempoh pengalaman menggantikan kelayakan akademik adalah seperti berikut:

89.1 89.2 89.3

sembilan (9) tahun (tamat Darjah 6 kepada PMR). enam (6) tahun (PMR kepada SPM). enam (6) tahun (SPM kepada STPM/ diploma).

90.

Tempoh perkhidmatan yang boleh diambil kira hendaklah dalam perkhidmatan tetap

di skim perkhidmatan jawatan semasa yang disandang tidak termasuk tempoh cuti tanpa gaji. Bagi skim perkhidmatan ikhtisas, tempoh pengalaman tidak boleh diguna bagi menggantikan kelayakan akademik.

26

Pegawai Yang Cuti Berkursus, Cuti Separuh Gaji Atau Cuti Tanpa Gaji Dalam Tempoh Opsyen 91. Pegawai yang cuti berkursus, cuti separuh gaji atau cuti tanpa gaji, opsyen hendaklah

ditawarkan oleh Ketua Jabatan terakhir pegawai bertugas/ ditempatkan. Opsyen Muktamad 92. Opsyen yang dibuat oleh pegawai adalah muktamad.

Pemakaian Kepada Pegawai Yang Tidak Bersetuju Menerima SBPA

93.

Perkara yang disenaraikan ini akan juga terpakai kepada pegawai yang tidak bersetuju

menerima SBPA:

93.1 93.2 93.3 93.4 93.5 93.6 93.7 93.8 93.9

Penjumudan Skim Perkhidmatan. Bayaran Insentif Yang Ditambatkan Kadar. Dasar Bekerja Dari Rumah. Program Transformasi Minda. Penilaian Prestasi. Pingat Perkhidmatan Cemerlang. Dasar Pemisah. Umur Persaraan Paksa 60 Tahun. Kebolehalihan.

93.10 Pembayaran Pencen Kepada Pesara Pilihan Diawalkan. 93.11 Pengiraan Faedah Persaraan Bagi Persaraan Atas Kehendak Kerajaan.

TARIKH KUAT KUASA

94.

Pekeliling Perkhidmatan ini berkuat kuasa mulai 1 Januari 2012.
27

PEMAKAIAN

95.

Tertakluk kepada penerimaannya oleh pihak berkuasa masing-masing, peruntukan

Pekeliling Perkhidmatan ini pada keseluruhannya dipanjangkan kepada semua Perkhidmatan Negeri, Pihak Berkuasa Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan, kecuali bagi persaraan dan faedah persaraan seperti di perenggan 68 hingga 73 di atas hendaklah dipakai oleh semua Perkhidmatan Negeri, Pihak Berkuasa Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan.

96.

Pekeliling Perkhidmatan ini hendaklah dibaca bersama dengan pekeliling-pekeliling

lain yang berkaitan yang dikeluarkan oleh Kerajaan dari semasa ke semasa.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

(TAN SRI ABU BAKAR BIN HAJI ABDULLAH) Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Malaysia

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA PUTRAJAYA
7 Disember 2011

Semua Ketua Setiausaha Kementerian Semua Ketua Jabatan Persekutuan Semua Y.B. Setiausaha Kerajaan Negeri Semua Pihak Berkuasa Berkanun Semua Pihak Berkuasa Tempatan
28

Lampiran A

GLOSARI ISTILAH

Lampiran A

GLOSARI ISTILAH

“Kelayakan Masuk Pelbagai (KMP)” bermaksud peruntukan syarat kelayakan masuk yang membenarkan pelbagai tahap kelayakan akademik iaitu ijazah sarjana muda, ijazah sarjana dan ijazah doktor falsafah. “Klasifikasi Perkhidmatan” bermaksud pengkelasan perkhidmatan berdasarkan persamaan peranan, bidang, fungsi dan pengkhususan. “Kumpulan Perkhidmatan” bermaksud peringkat perkhidmatan mengikut keutamaan peranan iaitu Kumpulan Premier, Kumpulan Pengurusan Tertinggi, Kumpulan Pengurusan dan Profesional dan Kumpulan Pelaksana. “Matagaji” bermaksud amaun gaji tertentu yang terletak di sesuatu Jadual Gaji. “Pelantikan Terus Ke Gred Kenaikan Pangkat (Lateral Entry)” bermaksud pelantikan terus ke mana-mana gred kenaikan pangkat dalam sesuatu skim perkhidmatan “Peningkatan Secara Lantikan (PSL)” bermaksud pelantikan pegawai daripada kumpulan perkhidmatan yang rendah kepada kumpulan perkhidmatan yang lebih tinggi secara pelantikan baharu tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan dalam skim perkhidmatan yang berkaitan. Terma PSL ini mengantikan Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL). “Pergerakan Gaji Biasa” bermaksud pergerakan gaji daripada matagaji semasa ke matagaji berikutnya. “Skim Perkhidmatan” bermaksud terma dan syarat-syarat pelantikan, pengesahan dan kenaikan pangkat bagi sesuatu jawatan dalam Perkhidmatan Awam. “Skim Perkhidmatan Bersepadu” bermaksud skim perkhidmatan yang menggabungkan sekurang-kurangnya dua peringkat kelayakan minimum dalam satu skim perkhidmatan.

1/1

KERAJAAN MALAYSIA

PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 11 TAHUN 2011

PELAKSANAAN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN PERSEKUTUAN

LAMPIRAN B

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

Lampiran B1

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN

Lampiran B1 KLASIFIKASI PERKHIDMATAN

Bil
1 2 3

4

5 6 7 8 9

10 11 12

13 14 15 16 17

18 19 20

21

Klasifikasi Perkhidmatan Kod SBPA Pengangkutan A Pengangkutan Bakat dan Seni B Bakat dan Seni Sains C Sains 3.1 Pembantu Kawalan Alam Sekitar Pendidikan D Pendidikan 4.1 Pendidikan Berijazah & DG/ 4.1 Pegawai Perkhidmatan Bukan Berijazah DGA Pendidikan 4.2 Pendidikan Pengajian Tinggi DH 4.2 Pendidikan Pengajian Tinggi 4.3 Pensyarah UiTM DM 4.3 Pensyarah UiTM 4.4 Pensyarah Universiti DS 4.4 Pensyarah Universiti 4.5 Pensyarah Perubatan DU 4.5 Pensyarah Perubatan 4.6 Pensyarah Pergigian DUG 4.6 Pensyarah Pergigian 4.7 Pensyarah Farmasi 4.8 Pegawai Latihan Kemahiran Ekonomi E Ekonomi Sistem Maklumat F Teknologi Maklumat 6.1 Sistem Maklumat Teknikal FT 6.1 Teknologi Maklumat Teknikal Pertanian G Pertanian 7.1 Pembantu Pertanian Kejuruteraan J Kejuruteraan 8.1 Juruteknik Keselamatan dan Pertahanan Awam K Keselamatan dan Pertahanan Awam 9.1 Bomba KB 9.1 Bomba 9.2 Pentadbiran Keselamatan KP 9.2 Pentadbiran Keselamatan 9.3 Penjara KX 9.3 Penjara Perundangan dan Kehakiman L Perundangan dan Kehakiman 10.1 Perundangan Syariah LS 10.1 Perundangan Syariah Tadbir dan Diplomatik M Tadbir dan Diplomatik Pentadbiran dan Sokongan N Pentadbiran 12.1 Penghulu NP 12.1 Penghulu 12.2 Pentadbiran Tanah NT 12.2 Pentadbiran Tanah Pencegahan P Pencegahan Penyelidikan dan Pembangunan Q Penyelidikan, Pembangunan dan Inovasi Mahir/Separuh Mahir/Tidak Mahir R Kemahiran Sosial S Sosial dan Kerohanian Perubatan dan Kesihatan U Perubatan dan Kesihatan 17.1 Pegawai Perubatan UD 17.1 Pegawai Perubatan 17.2 Pegawai Farmasi 17.3 Pegawai Pergigian Kewangan W Kewangan WK 18.1 Kastam Penguatkuasa Maritim X Penguatkuasaan Maritim Polis Y Polis Diraja Malaysia 20.1 Pegawai Polis YA 20.1 Pegawai Polis 20.2 Polis Orang Asli YP 20.2 Polis Orang Asli 20.3 Polis Tambahan YT 20.3 Polis Sokongan Angkatan Tentera Malaysia Z Angkatan Tentera Malaysia SSM

Kod A B C
CA D DG DH DM DS DU DUG DUF DL E F FT G GA J JA K KB KP KX L LS M N NP NT P Q H S U UD UF UG W WK X Y YA YP YT ZA

1/1

Lampiran B2

SENARAI SKIM PERKHIDMATAN DI BAWAH SBPA

Lampiran B2

SE ARAI SKIM PERKHIDMATA DI BAWAH SARAA BARU PERKHIDMATA AWAM Perbekalan dalam skim perkhidmatan ini adalah terpakai dan hendaklah dibaca bersama dengan perbekalan-perbekalan lain yang ditetapkan dalam Perbekalan Umum Skim Perkhidmatan.
Klasifikasi Perkhidmatan Kod Bil. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Skim Perkhidmatan Juruterbang/Pemeriksa Juruterbang Pemeriksa Kapal Terbang Penolong Pemeriksa Kapal Terbang Pegawai Kawalan Trafik Udara Penolong Pegawai Kawalan Trafik Udara Pegawai Laut Penolong Pegawai Laut Pembantu Laut Pemeriksa Kereta Motor Pemandu Lokomotif Penerbit Rancangan Ahli Muzik Pereka Pegawai Kebudayaan Artis Budaya Jurufotografi Jurusolek Pegawai Meteorologi Penolong Pegawai Meteorologi Pembantu Meteorologi Pegawai Kawalan Alam Sekitar Penolong Pegawai Kawalan Alam Sekitar Pembantu Kawalan Alam Sekitar Pegawai Sains Penolong Pegawai Sains Pembantu Makmal Pegawai Geosains Penolong Pegawai Geosains Pembantu Geosains Pegawai Teknologi Makanan Penolong Pegawai Teknologi Makanan Pegawai Penyediaan Makanan Penolong Pegawai Penyediaan Makanan Muka Surat 1 4 6 8 12 14 17 20 22 24 26 29 32 35 38 40 42 44 46 48 49 51 52 53 55 57 58 60 62 64 66 67 69

Pengangkutan

A

Bakat dan Seni

B

Sains

C

1/6

Klasifikasi Perkhidmatan

Kod

Bil. 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

Skim Perkhidmatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Guru Bahasa Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi Pensyarah UiTM Penolong Pensyarah UiTM Pensyarah Universiti Pensyarah Perubatan Pensyarah Pergigian Pensyarah Farmasi Pegawai Latihan Kemahiran Pegawai Ehwal Ekonomi Penolong Pegawai Ehwal Ekonomi Pembantu Ehwal Ekonomi Pegawai Latihan Penolong Pegawai Latihan Pembantu Pegawai Latihan Perangkawan Penolong Perangkawan Pembantu Perangkaan Pegawai Teknologi Maklumat Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Juruteknik Komputer Pegawai Pertanian Penolong Pegawai Pertanian Pembantu Pertanian Pegawai Perikanan Penolong Pegawai Perikanan Pembantu Perikanan Pegawai Veterinar Penolong Pegawai Veterinar Pembantu Veterinar Pemelihara Hutan Penolong Pemelihara Hutan Renjer Hutan Pengawas Hutan Pegawai Hidupan Liar Penolong Pegawai Hidupan Liar Pembantu Hidupan Liar Pengurus Taman/Ladang Penolong Pengurus Taman/Ladang Pembantu Taman/Ladang Pegawai Rancangan Tanah Penolong Pegawai Rancangan Tanah Penyelia Rancangan Tanah 2/6

Muka Surat
Pekeliling Perkhidmatan Bil. 13 Tahun 2011

Pendidikan

D

Ekonomi

E

Teknologi Maklumat

F

Pertanian

G

71 73 77 82 84 88 92 95 99 117 119 121 123 125 127 129 131 133 134 137 139 141 143 145 146 148 150 152 154 155 156 158 159 161 162 164 166 168 170 172 173 175 177

Klasifikasi Perkhidmatan

Kod

Bil. 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110

Skim Perkhidmatan Pembantu Kemahiran Pemandu/Operator Jentera Pemunggah Operator Loji Pembantu Awam Arkitek Penolong Pegawai Seni Bina Arkitek Landskap Penolong Arkitek Landskap Juruteknik Landskap Jurutera Penolong Jurutera Juruteknik Juruukur Bahan Penolong Juruukur Bahan Juruukur Penolong Juruukur Juruteknik Ukur Juruukur Bangunan Penolong Juruukur Bangunan Jurugeospatial Perancang Bandar dan Wilayah Penolong Perancang Bandar dan Wilayah Juruteknik Perancangan Bandar dan Wilayah Pemeriksa Kilang dan Jentera Penolong Pemeriksa Kilang dan Jentera Pembantu Pemeriksa Kilang dan Jentera Penjaga Jentera Elektrik Penguasa Bomba Penolong Penguasa Bomba Pegawai Bomba Penolong Penguasa Imigresen/ Penguasa Imigresen Pegawai Imigresen Penolong Pegawai Pendaftaran/ Pegawai Pendaftaran Pembantu Pendaftaran Pegawai Pertahanan Awam Penolong Pegawai Pertahanan Awam Pembantu Pertahanan Awam Pegawai Keselamatan Penolong Pegawai Keselamatan Pembantu Keselamatan Pengawal Keselamatan Penguasa Penjara Penolong Penguasa Penjara Pegawai Penjara 3/6

Muka Surat 179 183 185 187 188 190 191 193 194 196 198 200 202 204 205 207 208 209 211 212 214 216 217 218 220 221 222 224 227 229 231 235 237 241 243 246 248 250 253 255 258 260 263 265

Kemahiran

H

Kejuruteraan

J

Keselamatan dan Pertahanan Awam

K

111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121

Klasifikasi Perkhidmatan

Kod

Bil. 122 123 124 125 126 127 128

Skim Perkhidmatan Pegawai Undang-undang Penolong Pegawai Undang-undang Pembantu Tadbir (Undang-undang) Jurubahasa Pegawai Syariah Penolong Pegawai Syariah Pembantu Syariah

Muka Surat 268 270 272 273 275 277 279 280 282 284 286 289 291 292 293 294 295 297 298 299 301 304 306 308 310 312 315 317 319 324 327 329 331 334 336 337 339 341 342 344 346 347 350 352

Perundangan dan Kehakiman

L

Tadbir dan Diplomatik

M

129 Pegawai Tadbir dan Diplomatik 130 Pegawai Tadbir 131 Penolong Pegawai Tadbir 132 Pembantu Setiausaha Pejabat/ Setiausaha Pejabat 133 Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) 134 Pembantu Operasi 135 Bentara Mesyuarat 136 Bentara Parlimen 137 Pemeriksa Cap Jari 138 Juruaudio Visual 139 Operator Wayarles 140 Pembantu Pengurusan Murid 141 Pembantu Penyediaan Makanan 142 Pegawai Penguat Kuasa 143 Penolong Pegawai Penguat Kuasa 144 Pembantu Penguat Kuasa 145 Jurubahasa Serentak 146 Pegawai Penyelidik Sosial 147 Penghulu 148 Penolong Pegawai Tanah 149 Penolong Pegawai Pentadbiran Tanah 150 Penolong Pegawai Siasatan/Pegawai Siasatan 151 Pegawai Penyelidik 152 Penolong Pegawai Penyelidik 153 Pembantu Penyelidik 154 Pegawai Hal Ehwal Islam 155 Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam 156 Pembantu Hal Ehwal Islam 157 Pegawai Arkib 158 Penolong Pegawai Arkib 159 Pembantu Arkib 160 Kurator 161 Penolong Kurator 162 Pembantu Muzium 163 Pustakawan 164 Penolong Pustakawan 165 Pembantu Perpustakaan 4/6

Pentadbiran

Pencegahan Penyelidikan, Pembangunan dan Inovasi

P Q

Sosial dan Kerohanian

S

Klasifikasi Perkhidmatan

Kod

Bil. 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210

Skim Perkhidmatan Pegawai Pembangunan Masyarakat Penolong Pegawai Pembangunan Masyarakat Pembantu Pembangunan Masyarakat Pegawai Belia dan Sukan Penolong Pegawai Belia dan Sukan Pembantu Belia dan Sukan Pegawai Perhubungan Perusahaan Penolong Pegawai Perhubungan Perusahaan Pembantu Perhubungan Perusahaan Pegawai Penerangan Penolong Pegawai Penerangan Pembantu Penerangan Perancang Bahasa Penolong Perancang Bahasa Pegawai Psikologi Penolong Pegawai Psikologi Pegawai Antidadah Penolong Pegawai Antidadah Pembantu Antidadah Pegawai Kesatria Penolong Pegawai Kesatria Pembantu Kesatria Pegawai Berita Wartawan Pegawai Perubatan Penolong Pegawai Perubatan Pegawai Pergigian Juruteknologi Pergigian Pembantu Pembedahan Pergigian Pegawai Optometri Pegawai Farmasi Penolong Pegawai Farmasi Pegawai Pemulihan Perubatan Pengajar Sains Kesihatan Pegawai Dietetik Jururawat Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran/ Pegawai Kesihatan Persekitaran Juru X-Ray Pembantu Kesihatan Awam Jururawat Pergigian Jururawat Masyarakat Juruteknik Perubatan Juruteknologi Makmal Perubatan Jurupulih Perubatan Pembantu Perawatan Kesihatan 5/6

Muka Surat 353 355 357 358 360 362 363 366 368 369 371 373 374 376 378 381 383 385 387 388 391 393 395 397 399 401 404 406 408 410 412 414 416 418 420 422 425 428 431 433 435 437 438 440 442

Perubatan dan Kesihatan

U

Klasifikasi Perkhidmatan

Kod

Bil. 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233

Skim Perkhidmatan Akauntan Penolong Akauntan Pembantu Akauntan Juruaudit Penolong Juruaudit Pembantu Juruaudit Pegawai Penilaian Penolong Pegawai Penilaian Pembantu Penilaian Pegawai Kewangan Pembantu Tadbir (Kewangan) Pegawai Penaksir Pembantu Penaksir Penguasa Kastam Penolong Penguasa Kastam Pembantu Penguasa Kastam Pegawai Penguat Kuasa Maritim Pegawai Lain-Lain Pangkat Penguat Kuasa Maritim Pegawai Kanan Polis Pegawai Rendah Polis dan Konstabel Pegawai Rendah Polis dan Konstabel Orang Asli Pegawai Rendah Polis dan Konstabel Sokongan Pegawai Angkatan Tetap, Angkatan Tentera Malaysia Askar Laskar Angkatan Tetap, Angkatan Tentera Malaysia

Muka Surat 443 446 448 450 454 456 458 460 462 464 468 470 473 474 478 480 482 487

Kewangan

W

Penguatkuasaan Maritim

X

Polis Diraja Malaysia

Y

Pekeliling Perkhidmatan Bil. 14 Tahun 2011

Angkatan Tentera Malaysia

Z

234

Pelaksanaan Saraan Baru Perkhidmatan Awam Bagi Perkhidmatan Angkatan Tentera Malaysia

6/6

PERBEKALAN UMUM SKIM PERKHIDMATAN

KLASIFIKASI KUMPULAN PERKHIDMATAN

: :

SEMUA KLASIFIKASI PERKHIDMATAN SEMUA KUMPULAN PERKHIDMATAN

KEWARGANEGARAAN HAD UMUR

1. 2.

Calon bagi lantikan hendaklah seorang warganegara Malaysia. Calon hendaklah berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan. Suruhanjaya hendaklah menentukan gaji seseorang pegawai berdasarkan gaji permulaan yang ditetapkan dalam skim perkhidmatan. (a) Jika seseorang pegawai yang akan dilantik kali pertama memiliki pengalaman kerja yang relevan dengan bidang tugas jawatan yang akan disandangnya, pegawai itu boleh diberikan gaji permulaan yang lebih tinggi berdasarkan satu Pergerakan Gaji Biasa (PGB) bagi tiap-tiap genap satu tahun pengalaman kerja yang relevan itu, terhad kepada gaji maksimum di gred jawatan tersebut. Suruhanjaya mempunyai budi bicara untuk menentukan sebahagian atau sepenuhnya bilangan tahun pengalaman kerja yang relevan untuk diambil kira bagi menetapkan gaji permulaan lebih tinggi. Perbekalan 3 dan 4(a) adalah juga terpakai bagi pegawai yang belum disahkan dalam perkhidmatan yang dilantik ke skim perkhidmatan yang lain dan pegawai yang dilantik dari kalangan pegawai yang meletak jawatan, pegawai yang bersara atau dibersarakan dan pegawai yang ditamatkan perkhidmatan atau dibuang kerja. (b) Jika seseorang pegawai yang telah disahkan dalam perkhidmatan dan kemudiannya dilantik ke jawatan dalam skim perkhidmatan yang lain, gaji permulaan pegawai itu adalah pada mata gaji lebih tinggi berhampiran yang perbezaannya tidak kurang daripada satu PGB atau amaun yang bersamaan dengan PGB dalam gred atau jawatan terdahulu, terhad di mata gaji maksimum jawatan baru.

PENETAPAN GAJI PERMULAAN

3.

PENETAPAN GAJI PERMULAAN LEBIH TINGGI

4.

PENETAPAN GAJI PERMULAAN BAGI LANTIKAN TERUS KE GRED KENAIKAN PANGKAT

5.

Penetapan gaji permulaan bagi pelantikan secara lantikan terus ke gred kenaikan pangkat bagi pegawai yang dilantik kali pertama dan pegawai sedang berkhidmat yang belum disahkan dalam perkhidmatan adalah berdasarkan mata gaji minimum gred jawatan yang dilantik itu. Bagi pegawai dalam perkhidmatan yang telah disahkan dalam perkhidmatan dan kemudiannya dilantik secara lantikan terus ke gred kenaikan pangkat, penetapan gaji permulaan adalah pada mata gaji lebih tinggi berhampiran yang perbezaannya tidak kurang daripada satu PGB atau amaun yang bersamaan dengan PGB dalam gred atau jawatan terdahulu, terhad kepada gaji maksimum jawatan yang dilantik itu. Pegawai yang dilantik secara terus atau Peningkatan Secara Lantikan adalah dikehendaki berkhidmat dalam tempoh percubaan selama 6 hingga 24 bulan.

TEMPOH PERCUBAAN

6.

1/2

LATIHAN

7.

Pegawai boleh dikehendaki mengikuti latihan yang ditetapkan oleh Ketua Jabatan/Ketua Perkhidmatan yang berkenaan. Pegawai dalam percubaan adalah dikehendaki hadir dengan jayanya Program Transformasi Minda. Pegawai yang dilantik adalah layak disahkan dalam perkhidmatan apabila telah:(a) memenuhi tempoh percubaan;

PROGRAM TRANSFORMASI MINDA PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN BAGI LANTIKAN KE GRED LANTIKAN DAN GRED KENAIKAN PANGKAT

8.

9.

(b) hadir dengan jayanya Program Transformasi Minda; (c) lulus peperiksaan perkhidmatan yang ditetapkan, sekiranya disyaratkan oleh skim perkhidmatan;

(d) memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Ketua Jabatan/Ketua Perkhidmatan; dan (e) PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN BAGI LANTIKAN TERUS KE JAWATAN DI DALAM KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI diperakukan oleh Ketua Jabatan/Ketua Perkhidmatan.

10. Pegawai yang dilantik secara lantikan terus ke jawatan dalam Kumpulan Pengurusan Tertinggi adalah layak disahkan dalam perkhidmatan apabila telah:(a) memenuhi tempoh percubaan; dan

(b) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Ketua Perkhidmatan. KEPERLUAN KOMPETENSI 11. Pegawai hendaklah memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan untuk kenaikan pangkat.

2/2

Lampiran B3

INDEKS PEMINDAHAN SKIM PERKHIDMATAN SSM KEPADA SBPA

Lampiran B3 INDEKS PEMINDAHAN SKIM PERKHIDMATAN SISTEM SARAAN MALAYSIA KEPADA SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM Klasifikasi Perkhidmatan 1. PENGANGKUTAN (A)

Bidang Penerbangan 1.

Skim Perkhidmatan SSM Juruterbang/Pemeriksa Juruterbang Gred A41, A44, A48, A52, A54 Pemeriksa Kapal Terbang Gred A41, A44, A48, A52, A54 Penolong Pemeriksa Kapal Terbang Gred A29, A36, A38 Pegawai Kawalan Trafik Udara Gred A41, A44, A48, A52, A54 Penolong Pegawai Kawalan Trafik Udara Gred A29, A36, A38 Pembantu Kawalan Trafik Udara Gred A17, A22, A26 Pegawai Laut Gred A41, A44, A48, A52, A54 Penolong Pegawai Laut Gred A29, A36, A38 Pembantu Laut Gred A17, A22, A26 Pemeriksa Kereta Motor Gred A17, A22, A26 Pemandu Lokomotif Sabah Gred AA13, AA14, AA17/AA18, AA22, AA36 Penerbit Rancangan Gred B17, B21/22, B25/26, B27/28, B31/32, B37/38, B41/42, B43/44, B47/48, B51/52, B53/54 Ahli Muzik Gred B17, B21/22, B25/26, B27/28, B31/32, B37/38, B41/42, B43/44, B47/48, B51/52, B53/54 6. 1.

Skim Perkhidmatan SBPA Juruterbang/Pemeriksa Juruterbang Gred A1-1, A1-2, A1-4, A1-5, A1-6 Pemeriksa Kapal Terbang Gred A1-1, A1-2, A1-4, A1-5, A1-6 Penolong Pemeriksa Kapal Terbang Gred A2-1, A2-4, A2-5 Pegawai Kawalan Trafik Udara Gred A1-1, A1-2, A1-4, A1-5, A1-6 Penolong Pegawai Kawalan Trafik Udara Gred A2-1, A2-4, A2-5 -Dijumudkan-

Kejuruteraan Kapal Terbang

2.

2.

3.

3.

Kawalan Trafik Udara

4.

4.

5.

5.

6.

Maritim

7.

Pegawai Laut Gred A1-1, A1-2, A1-4, A1-5, A1-6 Penolong Pegawai Laut Gred A2-1, A2-4, A2-5 Pembantu Laut Gred A4-1, A4-3, A4-5 Pemeriksa Kereta Motor Gred A4-1, A4-3, A4-5 Pemandu Lokomotif Gred A4-1, A4-3, A4-5 (Pemakaian di Sabah sahaja) Penerbit Rancangan Gred B4-1, B4-3, B4-5, B3-1, B3-2, B3-4, B1-1, B1-2, B1-4, B1-5, B1-6

8.

7.

9.

8.

Kejuruteraan (Darat) Lokomotif

10.

9.

11.

10.

2. BAKAT DAN SENI (B)

Penerbitan Rancangan

12.

11.

Muzik

13.

12.

Ahli Muzik Gred B4-1, B4-3, B4-5, B3-1, B3-2, B3-4, B1-1, B1-2, B1-4, B1-5, B1-6

1 / 19

Klasifikasi Perkhidmatan

Bidang Seni Reka 14.

Skim Perkhidmatan SSM Pereka Gred B11, B17/18, B21/22, B27/28, B31/32, B41/42, B43/44, B47/48, B51/52, B53/54 Pegawai Kebudayaan Gred B11, B13/14, B17/18, B21/22, B25/26, B27/28, B31/32, B37/38, B41/42, B43/44, B47/48, B51/52, B53/54 Artis Budaya Gred B17, B27/28, B31/32 Ahli Fotografi Gred B11, B17/18, B21/22, B25/26, B27/28, B31/32, B37/38 Jurusolek Gred B11, B17/18, B21/22, B25/26 Pegawai Meteorologi Gred C41, C44, C48, C52, C54 Penolong Pegawai Meteorologi Gred C27, C32, C38 Pembantu Meteorologi Gred C17, C22, C26 Pegawai Kawalan Alam Sekitar Gred C41, C44, C48, C52, C54 Penolong Pegawai Kawalan Alam Sekitar Gred C27, C32, C38 − 13.

Skim Perkhidmatan SBPA Pereka Gred B4-1, B4-3, B3-1, B3-2, B1-1, B1-2, B1-4, B1-5, B1-6

Kebudayaan

15.

14.

Pegawai Kebudayaan Gred B3-1, B3-2, B3-4, B1-1, B1-2, B1-4, B1-5, B1-6

16.

15.

Artis Budaya Gred B4-1, B3-1, B3-2 Jurufotografi Gred B4-1, B4-3, B4-5, B3-1, B3-2, B3-4 Jurusolek Gred B4-1, B4-3, B4-5 Pegawai Meteorologi Gred C1-1, C1-2, C1-4, C1-5, C1-6 Penolong Pegawai Meteorologi Gred C2-1, C2-2, C2-5 Pembantu Meteorologi Gred C4-1, C4-3, C4-5 Pegawai Kawalan Alam Sekitar Gred C1-1, C1-2, C1-4, C1-5, C1-6 Penolong Pegawai Kawalan Alam Sekitar Gred C2-1, C2-2, C2-5 Pembantu Kawalan Alam Sekitar** Gred CA3-1, CA3-2, CA3-3 Pegawai Sains Gred C1-1, C1-2, C1-4, C1-5, C1-6 Penolong Pegawai Sains Gred C2-1, C2-2, C2-5 Pembantu Makmal Gred C4-1, C4-3, C4-5

Fotografi

17.

16.

Solekan

18.

17.

3. SAINS (C)

Meteorologi

19.

18.

20.

19.

21.

20.

Alam Sekitar

22.

21.

23.

22.

23.

Sains

24.

Pegawai Sains Gred C41, C44, C48, C52, C54 Penolong Pegawai Sains Gred C27, C32, C38 Pembantu Makmal Gred C17, C22, C26

24.

25.

25.

26.

26.

2 / 19

Klasifikasi Perkhidmatan

Bidang Geosains 27.

Skim Perkhidmatan SSM Pegawai Galian Gred C41, C44, C48, C52, C54 Pegawai Kimia Bumi Gred C41, C44, C48, C52, C54 Pegawai Kaji Bumi (Geofizik/Kaji Bumi) Gred C41, C44, C48, C52, C54 Penolong Pegawai Galian Gred C27, C32, C38 Penolong Pegawai Kimia Bumi Gred C27, C32, C38 Pembantu Galian Gred C17, C22, C26 Pembantu Kaji Bumi Gred C17, C22, C26 Pegawai Teknologi Makanan Gred C41, C44, C48, C52, C54 Penolong Pegawai Teknologi Makanan Gred C27, C32, C38 Pegawai Penyediaan Makanan Gred C41, C44, C48, C52, C54 Penolong Pegawai Penyediaan Makanan Gred C27, C32, C38 Pegawai Makmal Filem Gred C41, C44, C48, C52 Penolong Pegawai Makmal Filem Gred C27, C32, C38 Pembantu Makmal Filem Gred C17, C22, C26 30. 27.

Skim Perkhidmatan SBPA

28.

Pegawai Geosains** Gred C1-1, C1-2, C1-4, C1-5, C1-6

29.

30.

28.

31.

Penolong Pegawai Geosains** Gred C2-1, C2-2, C2-5

32.

29.

33.

Pembantu Geosains** Gred C4-1, C4-3, C4-5

Pemakanan

34.

Pegawai Teknologi Makanan Gred C1-1, C1-2, C1-4, C1-5, C1-6 Penolong Pegawai Teknologi Makanan Gred C2-1, C2-2, C2-5 Pegawai Penyediaan Makanan Gred C1-1, C1-2, C1-4, C1-5, C1-6 Penolong Pegawai Penyediaan Makanan Gred C2-1, C2-2, C2-5 -Dijumudkan-

35.

31.

36.

32.

37.

33.

Makmal Filem

38.

39.

-Dijumudkan-

40.

-Dijumudkan-

3 / 19

Klasifikasi Perkhidmatan 4. PENDIDIKAN (D)

Bidang Pendidikan Sekolah 41.

Skim Perkhidmatan SSM Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah Gred DG41, DG44, DG48, DG52, DG54

Skim Perkhidmatan SBPA

34.

42.

Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma Gred DGA29, DGA32, DGA34, DGA38

Pegawai Perkhidmatan Pendidikan** Gred DG2-1, DG2-2, DG2-3, DG2-5, DG1-1, DG1-2, DG1-4, DG1-5, DG1-6

Pendidikan Tinggi

43.

Guru Bahasa Gred DG41, DG44, DG48, DG52

35.

Guru Bahasa Gred DG1-1, DG1-2, DG1-4, DG1-5, DG1-6 Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi Gred DH2-1, DH2-2, DH2-3, DH1-1, DH1-2, DH1-4, DH1-5, DH1-6, Khas Pensyarah UiTM Gred DM1-1, DM1-3, DM1-5, DM1-6, Khas Penolong Pensyarah UiTM Gred DM2-1, DM2-2, DM2-3 Pensyarah Universiti Gred DS1-3, DS1-5, DS1-6, Khas Pensyarah Perubatan Gred DU1-5, DU1-6, Khas

44.

Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi Gred DH29, DH31/32, DH33/34, DH41/42, DH43/44, DH47/48, DH51/52, DH53/54 Pensyarah UiTM Gred DM41, DM45/46, DM51/52, DM53/54, Khas Penolong Pensyarah UiTM Gred DM29, DM32, DM34 Pensyarah Universiti Gred DS45, DS51/52, DS53/54, Khas Pensyarah Perubatan Gred DU45, DU51/52, DU53/54, Khas Pensyarah Pergigian Gred DUG45, DUG51/52, DUG53/54, Khas

36.

45.

37.

46.

38.

47.

39.

48.

40.

49.

41.

Pensyarah Pergigian Gred DUG1-5, DUG1-6, Khas

42.

Pensyarah Farmasi** Gred DUF1-3, DUF1-5, DUF1-6, Khas

4 / 19

Klasifikasi Perkhidmatan

Bidang Latihan Kemahiran 50.

Skim Perkhidmatan SSM Pembantu Pegawai Latihan Vokasional/ Penolong Pegawai Latihan Vokasional/ Pegawai Latihan Vokasional Gred J17, J21/22, J29/30, J35/36, J37/38, J41/42, J43/44, J47/48, J51/52, J54 Pegawai Latihan Gred E41, E44, E48, E52, E54 (Yang menjalankan tugas latihan kemahiran) Penolong Pegawai Latihan Gred E27, E32, E38 (Yang menjalankan tugas latihan kemahiran) Pembantu Pegawai Latihan Gred E17, E22, E26 (Yang menjalankan tugas latihan kemahiran) 51. Pengajar Kraf Gred E11, E17/18, E22 Pegawai Ehwal Ekonomi Gred E41, E44, E48, E52, E54 Penolong Pegawai Ehwal Ekonomi Gred E27, E32, E38 Pembantu Ehwal Ekonomi Gred E17, E22, E26 Pegawai Latihan Gred E41, E44, E48, E52, E54 Penolong Pegawai Latihan Gred E27, E32, E38 Pembantu Pegawai Latihan Gred E17, E22, E26 Perangkawan Gred E41, E44, E48, E52, E54 Penolong Pegawai Perangkaan Gred E27, E32, E36 Pembantu Perangkaan Gred E17, E22, E26 44.

Skim Perkhidmatan SBPA

43.

Pegawai Latihan Kemahiran** Gred DL4-1, DL4-3, DL2-1, DL2-4, DL2-5, DL1-1, DL1-2, DL1-4, DL1-5, DL1-6

5. EKONOMI (E)

Ekonomi

52.

Pegawai Ehwal Ekonomi Gred E1-1, E1-2, E1-4, E1-5, E1-6 Penolong Pegawai Ehwal Ekonomi Gred E3-1, E3-2, E3-4 Pembantu Ehwal Ekonomi Gred E4-1, E4-3, E4-5 Pegawai Latihan Gred E1-1, E1-2, E1-4, E1-5, E1-6 Penolong Pegawai Latihan Gred E3-1, E3-2, E3-4 Pembantu Pegawai Latihan Gred E4-1, E4-3, E4-5 Perangkawan Gred E1-1, E1-2, E1-4, E1-5, E1-6 Penolong Perangkawan Gred E3-1, E3-2, E3-4 Pembantu Perangkaan Gred E4-1, E4-3, E4-5

53.

45.

54.

46.

Latihan

55.

47.

56.

48.

57.

49.

Perangkaan

58.

50.

59.

51.

60.

52.

5 / 19

Klasifikasi Perkhidmatan 6. TEKNOLOGI MAKLUMAT (F)

Bidang Teknologi Maklumat 61.

Skim Perkhidmatan SSM Pegawai Teknologi Maklumat Gred F41, F44, F48, F52, F54 Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Gred F29, F32, F38 Juruteknik Komputer Gred FT17, FT22, FT26 Pegawai Pertanian Gred G41, G44, G48, G52, G54 Penolong Pegawai Pertanian Gred G27, G32, G36 Pembantu Pertanian Gred G17, G22, G26 Pegawai Perikanan Gred G41, G44, G48, G52, G54 Penolong Pegawai Perikanan Gred G27, G32, G36 Pembantu Perikanan Gred G17, G22, G26 Pegawai Veterinar Gred G41, G44, G48, G52, G54 Penolong Pegawai Veterinar Gred G27, G32, G36 Pembantu Veterinar Gred G17, G22, G26 Pemelihara Hutan Gred G41, G44, G48, G52, G54 Penolong Pemelihara Hutan Gred G27, G32, G36 Renjer Hutan Gred G17, G22, G26 Pengajar Membalak Gred G17, G22, G26 Pengawas Hutan Gred G11, G14 68. 53.

Skim Perkhidmatan SBPA Pegawai Teknologi Maklumat Gred F1-1, F1-2, F1-4, F1-5, F1-6 Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Gred F2-1, F2-2, F2-5 Juruteknik Komputer Gred FT4-1, FT4-3, FT4-5 Pegawai Pertanian Gred G1-1, G1-2, G1-4, G1-5, G1-6 Penolong Pegawai Pertanian Gred G2-1, G2-2, G2-5 Pembantu Pertanian Gred GA3-1, GA3-2, GA3-3 Pegawai Perikanan Gred G1-1, G1-2, G1-4, G1-5, G1-6 Penolong Pegawai Perikanan Gred G2-1, G2-2, G2-5 Pembantu Perikanan Gred G4-1, G4-3, G4-5 Pegawai Veterinar Gred G1-1, G1-2, G1-4, G1-5, G1-6 Penolong Pegawai Veterinar Gred G2-1, G2-2, G2-5 Pembantu Veterinar Gred GA3-1, GA3-2, GA3-3 Pemelihara Hutan Gred G1-1, G1-2, G1-4, G1-5, G1-6 Penolong Pemelihara Hutan Gred G2-1, G2-2, G2-5 Renjer Hutan Gred GA3-1, GA3-2, GA3-3 -Dijumudkan-

62.

54.

63.

55.

7. PERTANIAN (G)

Pertanian

64.

56.

65.

57.

66.

58.

Perikanan

67.

59.

68.

60.

69.

61.

Veterinar

70.

62.

71.

63.

72.

64.

Perhutanan

73.

65.

74.

66.

75.

67.

76.

77.

Pengawas Hutan Gred G4-1, G4-3, G4-5

6 / 19

Klasifikasi Perkhidmatan

Bidang Hidupan Liar 78.

Skim Perkhidmatan SSM Pegawai Hidupan Liar Gred G41, G44, G48, G52, G54 Penolong Pegawai Hidupan Liar Gred G27, G32, G36 Pembantu Hidupan Liar Gred G17, G22, G26 Pembantu Hidupan Liar Rendah Gred G11, G14 Pengurus Taman/Ladang Gred G41, G44, G48, G52, G54 Penolong Pengurus Taman/Ladang Gred G27, G32, G36 Pembantu Taman/Ladang Gred G17, G22, G26 Pegawai Rancangan Tanah Gred G41, G44, G48, G52 Penolong Pegawai Rancangan Tanah Gred G27, G32, G36 Penyelia Rancangan Tanah Gred G17, G22, G26 Tukang K1 Gred R17, R24 Tukang K2 Gred R11, R22 Tukang K3 Gred R9, R14 Pemandu/Operator Jentera Pemunggah Gred R3, R14, R16 Operator Loji Gred R3, R8 79. 78. 72. 69.

Skim Perkhidmatan SBPA Pegawai Hidupan Liar Gred G1-1, G1-2, G1-4, G1-5, G1-6 Penolong Pegawai Hidupan Liar Gred G2-1, G2-2, G2-5 Pembantu Hidupan Liar ** Gred G5-1,G5-2, G4-1,G4-3, G4-5 -Dijumudkan-

79.

70.

80.

71.

81.

Pengurusan Taman/ Ladang

82.

Pengurus Taman/Ladang Gred G1-1, G1-2, G1-4, G1-5, G1-6 Penolong Pengurus Taman/Ladang Gred G3-1, G3-2, G3-4 Pembantu Taman/Ladang Gred G4-1, G4-3, G4-5 Pegawai Rancangan Tanah Gred G1-1, G1-2, G1-4, G1-5, G1-6 Penolong Pegawai Rancangan Tanah Gred G2-1, G2-2, G2-5 Penyelia Rancangan Tanah Gred G4-1, G4-3, G4-5

83.

73.

84.

74.

Pembangunan Tanah

85.

75.

86.

76.

87.

77.

8. KEMAHIRAN (H)** Kemahiran

88.

89.

Pembantu Kemahiran** Gred H4-1, H4-3, H4-4

90.

Jentera Pemunggah

91.

Pemandu/Operator Jentera Pemunggah Gred H5-1, H5-2, H5-3 Operator Loji Gred H5-1, H5-2

Loji

92.

80.

7 / 19

Klasifikasi Perkhidmatan

Bidang Kerja Awam 93.

Skim Perkhidmatan SSM Pekerja Awam Khas Gred R3, R6 Pekerja Awam Gred R1, R4 Penyelamat Gred N1, N12 Arkitek Gred J41, J44, J48, J52, J54 Penolong Pegawai Senibina Gred J29, J36, J38 Pelukis Pelan Gred J17, J22, J26 Arkitek Landskap Gred J41, J44, J48, J52, J54 84. 82. 81.

Skim Perkhidmatan SBPA

94.

Pembantu Awam** Gred H5-1, H5-2

95.

9. KEJURUTERAAN (J)

Seni Bina

96.

Arkitek Gred J1-1, J1-2, J1-4, J1-5, J1-6 Penolong Pegawai Seni Bina Gred J2-1, J2-4, J2-5 -Dijumudkan-

97.

83.

98.

Seni Bina Taman/ Landskap

99.

Arkitek Landskap Gred J1-1, J1-2, J1-4, J1-5, J1-6 Penolong Arkitek Landskap Gred J2-1, J2-4, J2-5 Juruteknik Landskap Gred JA3-1, JA3-2, JA3-3 Jurutera Gred J1-1, J1-2, J1-4, J1-5, J1-6 Penolong Jurutera Gred J2-1, J2-4, J2-5 Juruteknik Gred JA3-1, JA3-2, JA3-3 Juruukur Bahan Gred J1-1, J1-2, J1-4, J1-5, J1-6 Penolong Juruukur Bahan Gred J2-1, J2-4, J2-5 Juruukur Gred J1-1, J1-2, J1-4, J1-5, J1-6 Penolong Juruukur Gred J2-1, J2-4, J2-5 Juruteknik Ukur Gred JA3-1, JA3-2, JA3-3

100. Penolong Arkitek Landskap Gred J29, J36, J38 101. Juruteknik Landskap Gred J17, J22, J26 Kejuruteraan 102. Jurutera Gred J41, J44, J48, J52, J54 103. Penolong Jurutera Gred J29, J36, J38 Teknikal 104. Juruteknik Gred J17, J22, J26 105. Juruukur Bahan Gred J41, J44, J48, J52, J54 106. Penolong Juruukur Bahan Gred J29, J36, J38 Ukur Tanah 107. Juruukur Gred J41, J44, J48, J52, J54 108. Penolong Juruukur Gred J29, J36, J38 109. Juruteknik Ukur Gred J17, J22, J26

85.

86.

87.

88.

89.

Ukur Bahan

90.

91.

92.

93.

94.

8 / 19

Klasifikasi Perkhidmatan

Bidang Ukur Bangunan

Skim Perkhidmatan SSM 110. Juruukur Bangunan Gred J41, J44, J48, J52, J54 111. Penolong Juruukur Bangunan Gred J29, J36, J38 95.

Skim Perkhidmatan SBPA Juruukur Bangunan Gred J1-1, J1-2, J1-4, J1-5, J1-6 Penolong Jurukur Bangunan Gred J2-1, J2-4, J2-5 Jurugeospatial Gred J1-1, J1-2, J1-4, J1-5, J1-6 Perancang Bandar dan Wilayah Gred J1-1, J1-2, J1-4, J1-5, J1-6 Penolong Perancang Bandar dan Wilayah Gred J2-1, J2-4, J2-5

96.

Geospatial

112. Jurukartografi Gred J41, J44, J48, J52 113. Pegawai Perancang Bandar dan Desa Gred J41, J44, J48, J52, J54

97.

Perancangan Bandar dan Wilayah

98.

114. Penolong Pegawai Perancang Bandar 99. dan Desa Gred J29, J36, J38 115. Juruteknik Perancang Bandar dan Desa Gred J17, J22, J26 Pemeriksaan Kilang dan Jentera 116. Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J41, J44, J48, J52, J54 117. Penolong Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J29, J36, J38 118. Pembantu Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J17, J22, J26 Jentera Elektrik Bekalan Air 119. Penjaga Jentera Elektrik Gred R17, R22, R24 120. Penguasa Bekalan Air Gred J17, J22, J26 121. Merinyu Tali Air Gred J17, J22, J26 122. Penguasa Bomba Gred KB41, KB44, KB48, KB52, KB54 123. Penolong Penguasa Bomba Gred KB29, KB32, KB38 124. Pegawai Bomba Gred KB17, KB22, KB24, KB26

100. Juruteknik Perancang Bandar dan Wilayah Gred JA3-1, JA3-2, JA3-3 101. Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J1-1, J1-2, J1-4, J1-5, J1-6 102. Penolong Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J2-1, J2-4, J2-5 103. Pembantu Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred JA3-1, JA3-2, JA3-3 104. Penjaga Jentera Elektrik Gred J4-1, J4-3, J4-5 -Dijumudkan-

Tali Air/ Pengairan 10. KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM (K) Bomba

-Dijumudkan-

105. Penguasa Bomba Gred KB1-1, KB1-2, KB1-4, KB1-5, KB1-6 106. Penolong Penguasa Bomba Gred KB2-1, KB2-2, KB2-5 107. Pegawai Bomba Gred KB4-1, KB4-3, KB4-4, KB4-5

9 / 19

Klasifikasi Perkhidmatan

Bidang Imigresen

Skim Perkhidmatan SSM 125. Penolong Penguasa Imigresen/ Penguasa Imigresen Gred KP27, KP32, KP38, KP41/42, KP44, KP48, KP52, KP54 126. Pegawai Imigresen Gred KP17, KP22, KP26

Skim Perkhidmatan SBPA 108. Penolong Penguasa Imigresen/ Penguasa Imigresen Gred KP3-1, KP3-2, KP3-4, KP1-1, KP1-2, KP1-4, KP1-5, KP1-6 109. Pegawai Imigresen Gred KP4-1, KP4-3, KP4-5 110. Penolong Pegawai Pendaftaran/ Pegawai Pendaftaran Gred KP3-1, KP3-2, KP3-4, KP1-1, KP1-2, KP1-4, KP1-5, KP1-6 111. Pembantu Pendaftaran Gred KP4-1, KP4-3, KP4-5 112. Pegawai Pertahanan Awam Gred KP1-1, KP1-2, KP1-4, KP1-5, KP1-6

Pendaftaran

127. Penolong Pegawai Pendaftaran/ Pegawai Pendaftaran Gred KP27, KP32, KP38, KP41/42, KP44, KP48, KP52, KP54 128. Pembantu Pendaftaran Gred KP17, KP22, KP26

Pertahanan Awam

129. Pegawai Pertahanan Awam Gred KP41, KP44, KP48, KP52, KP54

130. Penolong Pegawai Pertahanan Awam 113. Penolong Pegawai Pertahanan Awam Gred KP27, KP32, KP38 Gred KP3-1, KP3-2, KP3-4 131. Pembantu Pertahanan Awam Gred KP17, KP22, KP26 Keselamatan 132. Pegawai Keselamatan Gred KP41, KP44, KP48, KP52, KP54 133. Penolong Pegawai Keselamatan Gred KP27, KP32, KP38 134. Pembantu Keselamatan Gred KP17, KP22, KP26 135. Pengawal Keselamatan Gred KP11, KP14 Penjara 136. Penguasa Penjara Gred KX41, KX44, KX48, KX52, KX54 137. Penolong Penguasa Penjara Gred KX27, KX32, KX38 138. Pegawai Penjara Gred KX17, KX20, KX22, KX24, KX26 Perisikan Tentera 139. Pegawai Perhubungan Preman Gred KP19, KP22 114. Pembantu Pertahanan Awam Gred KP4-1, KP4-3, KP4-5 115. Pegawai Keselamatan Gred KP1-1, KP1-2, KP1-4, KP1-5, KP1-6 116. Penolong Pegawai Keselamatan Gred KP3-1, KP3-2, KP3-4 117. Pembantu Keselamatan Gred KP4-1, KP4-3, KP4-5 118. Pengawal Keselamatan Gred KP5-1, KP5-2 119. Penguasa Penjara Gred KX1-1, KX1-2, KX1-4, KX1-5, KX1-6 120. Penolong Penguasa Penjara Gred KX3-1, KX3-2, KX3-4 121. Pegawai Penjara Gred KX4-1, KX4-2, KX4-3, KX4-4, KX4-5 -Dijumudkan-

10 / 19

Klasifikasi Perkhidmatan 11. PERUNDANGAN DAN KEHAKIMAN (L)

Bidang Perundangan Sivil

Skim Perkhidmatan SSM 140. Pegawai Undang-undang Gred L41, L44, L48, L52, L54 141. Penolong Pegawai Undang-undang Gred L29, L32, L38 142. Pembantu Tadbir (Undang-undang) Gred L17, L22, L26

Skim Perkhidmatan SBPA 122. Pegawai Undang-undang Gred L1-1, L1-2, L1-4, L1-5, L1-6 123. Penolong Pegawai Undang-undang Gred L2-1, L2-2, L2-5 124. Pembantu Tadbir (Undang-undang) Gred L4-1, L4-3, L4-5 125. Jurubahasa Gred L4-1, L4-3, L4-5 126. Pegawai Syariah Gred LS1-1, LS1-2, LS1-4, LS1-5, LS1-6 127. Penolong Pegawai Syariah Gred LS3-1, LS3-2, LS3-4 128. Pembantu Syariah Gred LS4-1, LS4-3, LS4-5 129. Pegawai Tadbir dan Diplomatik Gred M1-1, M1-2, M1-4, M1-5, M1-6 130. Pegawai Tadbir Gred N1-1, N1-2, N1-4, N1-5, N1-6 131. Penolong Pegawai Tadbir Gred N3-1, N3-2, N3-4 132. Pembantu Setiausaha Pejabat/ Setiausaha Pejabat Gred N4-1, N4-3, N3-1, N3-2, N3-4 133. Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N4-1, N4-3, N4-5

Jurubahasa

143. Jurubahasa Gred L17, L22, L26 144. Pegawai Syariah Gred LS41, LS44, LS48, LS52, LS54 145. Penolong Pegawai Syariah Gred LS27, LS32, LS38 146. Pembantu Syariah Gred LS17, LS22, LS26

Perundangan Syariah

12. TADBIR DAN DIPLOMATIK (M) 13. PENTADBIRAN (N)

Pengurusan Utama Pentadbiran

147. Pegawai Tadbir dan Diplomatik Gred M41, M44, M48, M52, M54 148. Pegawai Tadbir Gred N41, N44, N48, N52, N54 149. Penolong Pegawai Tadbir Gred N27, N32, N36 150. Pembantu Setiausaha Pejabat/ Setiausaha Pejabat Gred N17, N22, N27/28, N32, N36 151. Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N17, N22, N26 152. Penyelia Jeti Gred N3, N12 153. Penghantar Notis Gred N3, N12 154. Pembantu Kamera/Pemandu Gred N3, N12 155. Pemandu Kenderaan Gred R3, R6 156. Pembantu Am Pejabat Gred N1, N4

134. Pembantu Operasi** Gred N5-1, N5-2

11 / 19

Klasifikasi Perkhidmatan

Bidang

Skim Perkhidmatan SSM 157. Bentara Mesyuarat Gred N27, N32 158. Bentara Parlimen Gred N11, N14 159. Pemeriksa Cap Jari Gred N17, N22, N26 160. Juruaudio Visual Gred N17, N22, N26 161. Operator Wayarles Gred N17, N22, N26 162. Pengurus Stesen Gred N19, N22, N26 163. Penyelia Jurupakaian Gred N17, N20, N22 164. Peniup Kaca Gred N17, N20, N22 165. Pegawai Khidmat Pelanggan Gred N17, N22, N26 166. Pengawas Pemulihan Gred N1, N4

Skim Perkhidmatan SBPA 135. Bentara Mesyuarat Gred N3-1, N3-2 136. Bentara Parlimen Gred N5-1, N5-2 137. Pemeriksa Cap Jari Gred N4-1, N4-3, N4-5 138. Juruaudio Visual Gred N4-1, N4-3, N4-5 139. Operator Wayarles Gred N4-1, N4-3, N4-5 -Dijumudkan-

-Dijumudkan-

-Dijumudkan-

-Dijumudkan-

-Dijumudkan-

Penguatkuasaan

167. Pegawai Penguatkuasa Gred N41, N44, N48, N52, N54 168. Penolong Pegawai Penguatkuasa Gred N27, N32, N36 169. Pembantu Penguatkuasa Gred N17, N22, N26

140. Pegawai Penguat Kuasa Gred N1-1, N1-2, N1-4, N1-5, N1-6 141. Penolong Pegawai Penguat Kuasa Gred N3-1, N3-2, N3-4 142. Pembantu Penguat Kuasa Gred N4-1, N4-3, N4-5 -Dijumudkan-

Penerbitan

170. Pegawai Penerbitan Gred N41, N44, N48, N52, N54 171. Penolong Pegawai Penerbitan Gred N27, N32, N36 172. Pembantu Penerbitan Gred N17, N22, N26 173. Operator Kamera Offset/Pembuat Plat Gred N17, N22

-Dijumudkan-

-Dijumudkan-

-Dijumudkan-

12 / 19

Klasifikasi Perkhidmatan

Bidang

Skim Perkhidmatan SSM 174. Penolong Operator Kamera Gred N11, N14

Skim Perkhidmatan SBPA -Dijumudkan-

Penyelidikan Sosial

175. Pegawai Penyelidik Sosial Gred N41, N44, N48, N52 176. Penolong Pegawai Penyelidik Sosial Gred N27, N32, N36 177. Pembantu Penyelidik Sosial Gred N17, N22, N26

143. Pegawai Penyelidik Sosial Gred N1-1, N1-2, N1-4, N1-5 -Dijumudkan-

-Dijumudkan-

Jurubahasa Serentak Pengurusan Domestik

178. Jurubahasa Serentak Gred N41, N44, N48, N52 179. Pengurus Asrama Gred N41, N44 180. Penolong Pengurus Asrama Gred N27, N32, N36 181. Penyelia Asrama Gred N17, N22, N26 182. Pembantu Pengurusan Murid Gred N17, N22 183. Tukang Masak Gred N17, N22, N26

144. Jurubahasa Serentak Gred N1-1, N1-2, N1-4, N1-5 -Dijumudkan-

-Dijumudkan-

-Dijumudkan-

145. Pembantu Pengurusan Murid Gred N4-1, N4-3 146. Pembantu Penyediaan Makanan Gred N4-1, N4-3, N4-5 147. Penghulu Gred NP3-1, NP3-2, NP3-4, NP3-5 148. Penolong Pegawai Tanah Gred N3-1, N3-2, N3-4 (Pemakaian di Semenanjung sahaja)

Penghulu

184. Penghulu Gred NP27, NP32, NP36, NP40 185. Penolong Pegawai Tanah Gred NT27, NT32, NT36 (Pemakaian di Semenanjung sahaja) 186. Penolong Pegawai Tadbir Tanah Gred N27, N32, N36 (Pemakaian di Sabah sahaja) 187. Penolong Pegawai Tanah Gred NT17, NT22, NT31/NT32, NT36 (Pemakaian di Sarawak sahaja) 188. Pembantu Tadbir Tanah Gred N17, N22, N26 (Pemakaian di Sabah sahaja)

Pentadbiran Tanah

149. Penolong Pegawai Pentadbiran Tanah** Gred NT4-1, NT4-3, NT3-1, NT3-2, NT3-4 (Pemakaian di Sabah dan Sarawak sahaja)

13 / 19

Klasifikasi Perkhidmatan 14. PENCEGAHAN (P)

Bidang Siasatan

Skim Perkhidmatan SSM 189. Penolong Pegawai Siasatan/ Pegawai Siasatan Gred P29, P31/32, P37/38, P41/42, P43/44, P47/48, P51/52, P53/54 190. Pegawai Penyelidik Gred Q41, Q43/44, Q47/48, Q51/52, Q53/54 191. Penolong Pegawai Penyelidik Gred Q27, Q32, Q36 192. Pembantu Penyelidik Gred Q17, Q22, Q26

Skim Perkhidmatan SBPA 150. Penolong Pegawai Siasatan/ Pegawai Siasatan Gred P5, P8, P10, P11, P14, P16, P18, P20

15. PENYELIDIKAN, PEMBANGUNAN DAN INOVASI (Q)

Penyelidikan dan Pembangunan

151. Pegawai Penyelidik Gred Q1-1, Q1-2, Q1-4, Q1-5, Q1-6

152. Penolong Pegawai Penyelidik Gred Q2-1, Q2-2, Q2-5 153. Pembantu Penyelidik Gred Q4-1, Q4-3, Q4-5 -Dijumudkan-

Pemeriksaan Paten 16. MAHIR/ Landasan SEPARUH MAHIR/ TIDAK MAHIR (R)** 17. SOSIAL DAN KEROHANIAN (S) Hal Ehwal Islam

193. Pegawai Pemeriksa Paten Gred Q41, Q44, Q48, Q52, Q54 194. Pemandu Enjin (Keretapi Bukit Bendera) Gred R9, R12 195. Pegawai Hal Ehwal Islam Gred S41, S44, S48, S52, S54 196. Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam Gred S27, S32, S38 197. Pembantu Hal Ehwal Islam Gred S17, S22, S26

-Dijumudkan-

154. Pegawai Hal Ehwal Islam Gred S1-1, S1-2, S1-4, S1-5, S1-6 155. Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam Gred S3-1, S3-2, S3-4 156. Pembantu Hal Ehwal Islam Gred S4-1, S4-3, S4-5 157. Pegawai Arkib Gred S1-1, S1-2, S1-4, S1-5, S1-6 158. Penolong Pegawai Arkib Gred S3-1, S3-2, S3-4 159. Pembantu Arkib Gred S4-1, S4-3, S4-5 -Dijumudkan-

Arkib

198. Pegawai Arkib Gred S41, S44, S48, S52, S54 199. Penolong Pegawai Arkib Gred S27, S32, S38 200. Pembantu Arkib Gred S17, S22, S26 201. Pembantu Pemuliharaan Gred S17, S22, S26

Muzium

202. Kurator Gred S41, S44, S48, S52, S54 203. Penolong Kurator Gred S27, S32, S38 204. Pembantu Muzium Gred S17, S22, S26

160. Kurator Gred S1-1, S1-2, S1-4, S1-5, S1-6 161. Penolong Kurator Gred S3-1, S3-2, S3-4 162. Pembantu Muzium Gred S4-1, S4-3, S4-5

14 / 19

Klasifikasi Perkhidmatan

Bidang Perpustakaan

Skim Perkhidmatan SSM 205. Pustakawan Gred S41, S44, S48, S52, S54 206. Penolong Pegawai Perpustakaan Gred S27, S32, S38 207. Pembantu Perpustakaan Gred S17, S22, S26

Skim Perkhidmatan SBPA 163. Pustakawan Gred S1-1, S1-2, S1-4, S1-5, S1-6 164. Penolong Pustakawan Gred S3-1, S3-2, S3-4 165. Pembantu Perpustakaan Gred S4-1, S4-3, S4-5 166. Pegawai Pembangunan Masyarakat Gred S1-1, S1-2, S1-4, S1-5, S1-6 167. Penolong Pegawai Pembangunan Masyarakat Gred S3-1, S3-2, S3-4 168. Pembantu Pembangunan Masyarakat Gred S4-1, S4-3, S4-5 169. Pegawai Belia dan Sukan Gred S1-1, S1-2, S1-4, S1-5, S1-6 170. Penolong Pegawai Belia dan Sukan Gred S3-1, S3-2, S3-4 171. Pembantu Belia dan Sukan Gred S4-1, S4-3, S4-5 172. Pegawai Perhubungan Perusahaan Gred S1-1, S1-2, S1-4, S1-5, S1-6 173. Penolong Pegawai Perhubungan Perusahaan Gred S3-1, S3-2, S3-4 174. Pembantu Perhubungan Perusahaan Gred S4-1, S4-3, S4-5 175. Pegawai Penerangan Gred S1-1, S1-2, S1-4, S1-5, S1-6 176. Penolong Pegawai Penerangan Gred S3-1, S3-2, S3-4 177. Pembantu Penerangan Gred S4-1, S4-3, S4-5 178. Perancang Bahasa Gred S1-1, S1-2, S1-4, S1-5, S1-6 179. Penolong Perancang Bahasa Gred S3-1, S3-2, S3-4

Pembangunan Masyarakat

208. Pegawai Pembangunan Masyarakat Gred S41, S44, S48, S52, S54 209. Penolong Pegawai Pembangunan Masyarakat Gred S27, S32, S38 210. Pembantu Pembangunan Masyarakat Gred S17, S22, S26

Belia dan Sukan

211. Pegawai Belia dan Sukan Gred S41, S44, S48, S52, S54 212. Penolong Pegawai Belia dan Sukan Gred S27, S32, S38 213. Pembantu Belia dan Sukan Gred S17, S22, S26

Perhubungan Perusahaan

214. Pegawai Perhubungan Perusahaan Gred S41, S44, S48, S52, S54 215. Penolong Pegawai Perhubungan Perusahaan Gred S27, S32, S38 216. Pembantu Perhubungan Perusahaan Gred S17, S22, S26

Penerangan

217. Pegawai Penerangan Gred S41, S44, S48, S52, S54 218. Penolong Pegawai Penerangan Gred S27, S32, S38 219. Pembantu Penerangan Gred S17, S22, S26

Perancangan Bahasa

220. Pegawai Perancang Bahasa Gred S41, S44, S48, S52, S54 221. Penolong Pegawai Perancang Bahasa Gred S27, S32, S38

15 / 19

Klasifikasi Perkhidmatan

Bidang Psikologi

Skim Perkhidmatan SSM 222. Pegawai Psikologi Gred S41, S44, S48, S52, S54 223. Penolong Pegawai Psikologi Gred S27, S32, S38

Skim Perkhidmatan SBPA 180. Pegawai Psikologi Gred S1-1, S1-2, S1-4, S1-5, S1-6 181. Penolong Pegawai Psikologi Gred S3-1, S3-2, S3-4 182. Pegawai Antidadah Gred S1-1, S1-2, S1-4, S1-5, S1-6 183. Penolong Pegawai Antidadah Gred S3-1, S3-2, S3-4 184. Pembantu Antidadah Gred S4-1, S4-3, S4-5 185. Pegawai Kesatria Gred S1-1, S1-2, S1-4, S1-5 186. Penolong Pegawai Kesatria Gred S3-1, S3-2, S3-4 187. Pembantu Kesatria Gred S4-1, S4-3, S4-5 -Dijumudkan-

Antidadah

224. Pegawai Antidadah Gred S41, S44, S48, S52, S54 225. Penolong Pegawai Antidadah Gred S27, S32, S38 226. Pembantu Antidadah Gred S17, S22, S26

Kesateria

227. Pegawai Kesatria Gred S41, S44, S48, S52 228. Penolong Pegawai Kesatria Gred S27, S32, S38 229. Pembantu Kesatria Gred S17, S22, S26 230. Jurulatih Kawad Gred S17, S22, S26

Kewartawanan

231. Pegawai Berita Gred S41, S44, S48, S52, S54 232. Pembantu Wartawan/Wartawan Gred S17, S27/28, S32

188. Pegawai Berita Gred S1-1, S1-2, S1-4, S1-5, S1-6 189. Wartawan Gred S3-1, S3-2, S3-4 190. Pegawai Perubatan Gred UD1-1, UD1-2, UD1-4, UD1-5, UD1-6 191. Pegawai Optometri Gred U1-1, U1-2, U1-4, U1-5, U1-6 192. Penolong Pegawai Perubatan Gred U2-1, U2-2, U2-5, U1-1, U1-2, U1-4, U1-5, U1-6 193. Juru X-Ray Gred U2-1, U2-2, U2-5, U1-1, U1-2, U1-4, U1-5, U1-6 194. Jururawat Gred U2-1, U2-2, U2-5, U1-1, U1-2, U1-4, U1-5, U1-6

18. PERUBATAN DAN KESIHATAN (U)

Perubatan

233. Pegawai Perubatan Gred UD41, UD43/44, UD47/48, UD51/52, UD53/54 234. Pegawai Optometri Gred U41, U44, U48, U52, U54 235. Penolong Pegawai Perubatan Gred U29, U32, U36, U41/42, U44, U48, U52, U54 236. Juru X-Ray Gred U29, U32, U36, U41/42, U44, U48, U52, U54 237. Jururawat Gred U29, U32, U36, U41/42, U44, U48, U52, U54

16 / 19

Klasifikasi Perkhidmatan

Bidang

Skim Perkhidmatan SSM 238. Juruteknologi Makmal Perubatan Gred U29, U32, U36, U38, U40 239. Jururawat Masyarakat Gred U19, U24, U26 240. Atendan Kesihatan Gred U3, U12, U14

Skim Perkhidmatan SBPA 195. Juruteknologi Makmal Perubatan Gred U2-1, U2-2, U2-4, U2-5, U2-6 196. Jururawat Masyarakat Gred U4-2, U4-4, U4-5 197. Pembantu Perawatan Kesihatan Gred U5-1, U5-2, U5-3 198. Pegawai Pemulihan Perubatan Gred U1-1, U1-2, U1-4, U1-5, U1-6 199. Jurupulih Perubatan Gred U2-1, U2-2, U2-4, U2-5, U2-6 200. Pegawai Pergigian Gred UG1-1, UG1-2, UG1-4, UG1-5, UG1-6 201. Juruteknologi Pergigian Gred U2-1, U2-2, U2-4, U2-5, U2-6 202. Jururawat Pergigian Gred U2-1, U2-2, U2-4, U2-5, U2-6 203. Pembantu Pembedahan Pergigian Gred U4-1, U4-3, U4-4 204. Pegawai Farmasi Gred UF1-1, UF1-2, UF1-4, UF1-5, UF1-6 205. Penolong Pegawai Farmasi Gred UF2-1, UF2-2, UF2-4, UF2-5, UF2-6 206. Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran/ Pegawai Kesihatan Persekitaran Gred U2-1, U2-2, U2-5, U1-1, U1-2, U1-4, U1-5, U1-6 207. Pembantu Kesihatan Awam Gred U4-1, U4-3, U4-4 208. Juruteknik Perubatan Gred U4-1, U4-3, U4-4 209. Pengajar Sains Kesihatan Gred U1-1, U1-2, U1-4, U1-5, U1-6 210. Pegawai Dietetik Gred U1-1, U1-2, U1-4, U1-5, U1-6

Pemulihan Perubatan

241. Pegawai Pemulihan Perubatan Gred U41, U44, U48, U52, U54 242. Jurupulih Perubatan Gred U29, U32, U36, U38, U40

Pergigian

243. Pegawai Pergigian Gred U41, U44, U48, U52, U54

244. Juruteknologi Pergigian Gred U29, U32, U36, U38, U40 245. Jururawat Pergigian Gred U29, U32, U36, U38, U40 246. Pembantu Pembedahan Pergigian Gred U17, U22, U24 Farmasi 247. Pegawai Farmasi Gred U41, U44, U48, U52, U54

248. Penolong Pegawai Farmasi Gred U29, U32, U36, U38, U40

Kesihatan Persekitaran

249. Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran/ Pegawai Kesihatan Persekitaran Gred U29, U32, U36, U41/42, U44, U48, U52, U54 250. Pembantu Kesihatan Awam Gred U17, U22, U24

Teknikal Perubatan Pengajar

251. Juruteknik Perubatan Gred U19, U24, U26 252. Pengajar Gred U41, U44, U48, U52, U54 253. Pegawai Dietetik Gred U41, U44, U48, U52, U54

Dietetik

17 / 19

Klasifikasi Perkhidmatan 19. KEWANGAN (W)

Bidang Perakaunan

Skim Perkhidmatan SSM 254. Akauntan Gred W41, W44, W48, W52, W54

Skim Perkhidmatan SBPA 211. Akauntan Gred W1-1, W1-2, W1-4, W1-5, W1-6 212. Penolong Akauntan Gred W2-1, W2-2, W2-5 213. Pembantu Akauntan Gred W4-1, W4-3, W4-5 214. Juruaudit Gred W1-1, W1-2, W1-4, W1-5, W1-6 215. Penolong Juruaudit Gred W2-1, W2-2, W2-5 216. Pembantu Juruaudit Gred W4-1, W4-3, W4-5 217. Pegawai Penilaian Gred W1-1, W1-2, W1-4, W1-5, W1-6 218. Penolong Pegawai Penilaian Gred W2-1, W2-2, W2-5 219. Pembantu Penilaian Gred W4-1, W4-3, W4-5 220. Pegawai Kewangan Gred W1-1, W1-2, W1-4, W1-5, W1-6 221. Pembantu Tadbir (Kewangan) Gred W4-1, W4-3, W4-5 222. Pegawai Penaksir Gred W1-1, W1-2, W1-4, W1-5, W1-6 -Dijumudkan-

255. Penolong Akauntan Gred W27, W32, W36 256. Pembantu Akauntan Gred W17, W22, W26 Pengauditan 257. Juruaudit Gred W41, W44, W48, W52, W54

258. Penolong Juruaudit Gred W27, W32, W36 259. Pembantu Juruaudit Gred W17, W22, W26 Penilaian 260. Pegawai Penilaian Gred W41, W44, W48, W52, W54

261. Penolong Pegawai Penilaian Gred W27, W32, W36 262. Pembantu Penilaian Gred W17, W22, W26 Pengurusan Kewangan 263. Pegawai Kewangan Gred W41, W44, W48, W52, W54

264. Pembantu Tadbir (Kewangan) Gred W17, W22, W26 Percukaian 265. Pegawai Penaksir Gred W41, W44, W48, W52, W54

266. Penolong Pegawai Penaksir Gred W27, W32, W36 267. Pembantu Penaksir Gred W17, W22, W26 268. Penguasa Kastam Gred W41, W44, W48, W52, W54

223. Pembantu Penaksir Gred W4-1, W4-3, W4-5 224. Penguasa Kastam Gred WK1-1, WK1-2, WK1-4, WK1-5, WK1-6 225. Penolong Penguasa Kastam WK3-1, WK3-2, WK3-4

269. Penolong Penguasa Kastam Gred W27, W32, W36

18 / 19

Klasifikasi Perkhidmatan

Bidang

Skim Perkhidmatan SSM 270. Pembantu Penguasa Kastam Gred W17, W22, W26

Skim Perkhidmatan SBPA 226. Pembantu Penguasa Kastam Gred WK4-1, WK4-3, WK4-5 -Dijumudkan-

Aktuari

271. Pegawai Aktuari Gred W41, W44, W48, W52 272. Pegawai Penguatkuasa Maritim Gred X13, X16, X17/18, X20, X22, X24, X26 273. Pegawai Lain-Lain Pangkat Penguatkuasa Maritim Gred X1, X2, X4, X6, X8, X10, X12

20. PENGUATKUASAAN MARITIM (X)

Penguatkuasaan Maritim

227. Pegawai Penguat Kuasa Maritim Gred X13, X14, X15, X16, X18, X20, X22 228. Pegawai Lain-Lain Pangkat Penguat Kuasa Maritim Gred X1, X2, X4, X6, X8, X10, X12 229. Pegawai Kanan Polis Gred YA11, YA12, YA14, YA16, YA18, YA20

21. POLIS DIRAJA MALAYSIA (Y)

Polis

274. Pegawai Kanan Polis Gred YA13, YA16, YA18, YA20, YA22, YA24

275. Pegawai Rendah Polis Dan Konstabel 230. Pegawai Rendah Polis Dan Konstabel Gred YA1, YA2, YA4, Gred YA1, YA2, YA4, YA6, YA8, YA5/YA6, YA8, YA10 YA10 276. Pegawai Rendah Polis dan Konstabel Orang Asli Gred YP1, YP2, YP4, YP6, YP8, YP10 231. Pegawai Rendah Polis dan Konstabel Orang Asli Gred YP1, YP2, YP4, YP6, YP8, YP10

277. Pegawai Rendah Polis Dan Konstabel 232. Pegawai Rendah Polis Dan Konstabel Sokongan Sokongan Gred YT1, YT2, YT4, YT6, YT8, Gred YT1, YT2, YT4, YT6, YT8, YT10 YT10 22. ANGKATAN TENTERA MALAYSIA (Z) Tentera 278. Askar Laskar Angkatan Tetap, Angkatan Tentera Malaysia Gred Z1, Z3/4, Z5/6, Z8, Z10, Z12, Z14 279. Pegawai Angkatan Tetap, Angkatan Tentera Malaysia Gred Z15, Z17/18, Z19/20, Z22, Z24, Z26, Z28 233. Askar Laskar Angkatan Tetap, Angkatan Tentera Malaysia Gred ZA1, ZA2, ZA4, ZA6, ZA8, ZA10, ZA12 234. Pegawai Angkatan Tetap, Angkatan Tentera Malaysia Gred ZA13, ZA14, ZA16, ZA18, ZA20, ZA22, ZA24

Nota: ** Mansuh ** Gubal baru

19 / 19

Lampiran B4

JADUAL PEMINDAHAN GRED JAWATAN DARI SSM KEPADA SBPA

Lampiran B4(a)

JADUAL PEMINDAHAN GRED JAWATAN DARI SISTEM SARAAN MALAYSIA KEPADA SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL
SISTEM SARAAN MALAYSIA SKIM PERKHIDMATAN Juruterbang/Pemeriksa Juruterbang Pemeriksa Kapal Terbang Pegawai Kawalan Trafik Udara Pegawai Laut Pegawai Meteorologi Pegawai Kawalan Alam Sekitar Pegawai Sains Pegawai Galian Pegawai Kimia Bumi Pegawai Kaji Bumi (Geofizik/ Kaji Bumi) Pegawai Teknologi Makanan Pegawai Penyediaan Makanan GRED SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM SKIM PERKHIDMATAN GRED Klasifikasi Perkhidmatan Pengangkutan (A) 1 2 3 4 5 6 7 Juruterbang/Pemeriksa Juruterbang Pemeriksa Kapal Terbang Pegawai Kawalan Trafik Udara Pegawai Laut Pegawai Meteorologi Pegawai Kawalan Alam Sekitar Pegawai Sains A1-1, A1-2, A1-4, A1-5, A1-6 A1-1, A1-2, A1-4, A1-5, A1-6 A1-1, A1-2, A1-4, A1-5, A1-6 A1-1, A1-2, A1-4, A1-5, A1-6 Klasifikasi Perkhidmatan Sains (C) 5 6 7 8 9 10 11 12 C41, C44, C48, C52, C54 C41, C44, C48, C52, C54 C41, C44, C48, C52, C54 C41, C44, C48, C52, C54 C41, C44, C48, C52, C54 C41, C44, C48, C52, C54 C41, C44, C48, C52, C54 C41, C44, C48, C52, C54 9 10 Pegawai Teknologi Makanan Pegawai Penyediaan Makanan C1-1, C1-2, C1-4, C1-5, C1-6 C1-1, C1-2, C1-4, C1-5, C1-6 DG1-1, DG1-2, DG1-4, DG1-5, DG1-6 DM1-1, DM1-3, DM1-5, DM1-6, Gred Khas DS1-3, DS1-5, DS1-6, Gred Khas DUF1-3, DUF1-5, DUF1-6, Gred Khas DU1-5, DU1-6, Gred Khas DUG1-5, DUG1-6, Gred Khas C41 C41 C44 C44 C48 C48 C52 C52 C54 C54
(Lapisan Gred Baru)

BIL.

BIL.

Gred SBPA 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6

1 2 3 4

A41, A44, A48, A52, A54 A41, A44, A48, A52, A54 A41, A44, A48, A52, A54 A41, A44, A48, A52, A54

A41 A41 A41 A41 C41 C41 C41

A44 A44 A44 A44 C44 C44 C44

A48 A48 A48 A48 C48 C48 C48

A52 A52 A52 A52 C52 C52 C52

A54 A54 A54 A54 C54 C54 C54

C1-1, C1-2, C1-4, C1-5, C1-6 C1-1, C1-2, C1-4, C1-5, C1-6 C1-1, C1-2, C1-4, C1-5, C1-6

8

Pegawai Geosains

C1-1, C1-2, C1-4, C1-5, C1-6

C41

C44

C48

C52

C54

Klasifikasi Perkhidmatan Pendidikan (D) 13 14 Guru Bahasa Pensyarah UiTM DG41, DG44, DG48, DG52 DM41, DM45/46, DM51/52, DM53/54, Gred Khas DS45, DS51/52, DS53/54, Gred Khas DU45, DU51/52, DU53/54, Gred Khas DUG45, DUG51/52, DUG53/54, Gred Khas 11 12 13 14 15 16 Guru Bahasa Pensyarah UiTM Pensyarah Universiti Pensyarah Farmasi Pensyarah Perubatan Pensyarah Pergigian DG41 DM41 DG44 DM45/46 DS45 DS45 DG48 DG52 DM51/52 DS51/52 DS51/52 DU45 DU51/52

DM53/54 DS53/54 DS53/54 DU53/54

15

Pensyarah Universiti

16 17

Pensyarah Perubatan Pensyarah Pergigian

DUG45 DUG53/54 DUG51/52

1/18

BIL.

SISTEM SARAAN MALAYSIA SKIM PERKHIDMATAN GRED E41, E44, E48, E52, E54

BIL.

SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM SKIM PERKHIDMATAN GRED Klasifikasi Perkhidmatan Ekonomi (E) 1-1 E41 1-2 E44

Gred SBPA 1-3 1-4 E48 1-5 E52 1-6 E54

18

Pegawai Ehwal Ekonomi Pegawai Latihan (Selain penyandang yang ditukar lantik ke skim perkhidmatan Pegawai Latihan Kemahiran) Perangkawan Pegawai Aktuari Pegawai Teknologi Maklumat Pegawai Pertanian Pegawai Perikanan Pegawai Veterinar Pemelihara Hutan Pegawai Hidupan Liar Pengurus Taman/ Ladang Pegawai Rancangan Tanah

17

Pegawai Ehwal Ekonomi

E1-1, E1-2, E1-4, E1-5, E1-6

19

E41, E44, E48, E52, E54

18

Pegawai Latihan

E1-1, E1-2, E1-4, E1-5, E1-6

E41

E44

E48

E52

E54

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

E41, E44, E48, E52, E54 W41, W44, W48, W52

19

Perangkawan

E1-1, E1-2, E1-4, E1-5, E1-6

E41 W41

E44 W44 F44 G44 G44 G44 G44 G44 G44 G44

E48 W48 F48 G48 G48 G48 G48 G48 G48 G48

E52 W52 F52 G52 G52 G52 G52 G52 G52 G52

E54

Klasifikasi Perkhidmatan Teknologi Maklumat (F) F41, F44, F48, F52, F54 G41, G44, G48, G52, G54 G41, G44, G48, G52, G54 G41, G44, G48, G52, G54 G41, G44, G48, G52, G54 G41, G44, G48, G52, G54 G41, G44, G48, G52, G54 G41, G44, G48, G52 20 21 22 23 24 25 26 27 Pegawai Teknologi Maklumat F1-1, F1-2, F1-4, F1-5, F1-6 F41 G41 G41 G41 G41 G41 G41 G41 F54 G54 G54 G54 G54 G54 G54
(Lapisan Gred Baru)

Klasifikasi Perkhidmatan Pertanian (G) Pegawai Pertanian G1-1, G1-2, G1-4, G1-5, G1-6 Pegawai Perikanan G1-1, G1-2, G1-4, G1-5, G1-6 Pegawai Veterinar G1-1, G1-2, G1-4, G1-5, G1-6 Pemelihara Hutan G1-1, G1-2, G1-4, G1-5, G1-6 Pegawai Hidupan Liar G1-1, G1-2, G1-4, G1-5, G1-6 Pengurus Taman/ Ladang G1-1, G1-2, G1-4, G1-5, G1-6 Pegawai Rancangan Tanah G1-1, G1-2, G1-4, G1-5, G1-6

Klasifikasi Perkhidmatan Kejuruteraan (J) 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Arkitek Arkitek Landskap Jurutera Juruukur Bahan Juruukur Juruukur Bangunan Jurukartografi Pegawai Perancang Bandar dan Desa Pemeriksa Kilang dan Jentera J41, J44, J48, J52, J54 J41, J44, J48, J52, J54 J41, J44, J48, J52, J54 J41, J44, J48, J52, J54 J41, J44, J48, J52, J54 J41, J44, J48, J52, J54 J41, J44, J48, J52 J41, J44, J48, J52, J54 J41, J44, J48, J52, J54 KB41, KB44, KB48, KB52, KB54 KP41, KP44, KP48, KP52, KP54 KP41, KP44, KP48, KP52, KP54 KX41, KX44, KX48, KX52, KX54 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Arkitek Arkitek Landskap Jurutera Juruukur Bahan Juruukur Juruukur Bangunan Jurugeospatial Perancang Bandar dan Wilayah Pemeriksa Kilang dan Jentera J1-1, J1-2, J1-4, J1-5, J1-6 J1-1, J1-2, J1-4, J1-5, J1-6 J1-1, J1-2, J1-4, J1-5, J1-6 J1-1, J1-2, J1-4, J1-5, J1-6 J1-1, J1-2, J1-4, J1-5, J1-6 J1-1, J1-2, J1-4, J1-5, J1-6 J1-1, J1-2, J1-4, J1-5, J1-6 J1-1, J1-2, J1-4, J1-5, J1-6 J1-1, J1-2, J1-4, J1-5, J1-6 KB1-1, KB1-2, KB1-4, KB1-5, KB1-6 KP1-1, KP1-2, KP1-4, KP1-5, KP1-6 KP1-1, KP1-2, KP1-4, KP1-5, KP1-6 KX1-1, KX1-2, KX1-4, KX1-5, KX1-6 J41 J41 J41 J41 J41 J41 J41 J41 J41 J44 J44 J44 J44 J44 J44 J44 J44 J44 J48 J48 J48 J48 J48 J48 J48 J48 J48 J52 J52 J52 J52 J52 J52 J52 J52 J52 J54 J54 J54 J54 J54 J54
(Lapisan Gred Baru)

J54 J54

Klasifikasi Keselamatan Dan Pertahanan Awam (K) 39 40 41 42 Penguasa Bomba Pegawai Pertahanan Awam Pegawai Keselamatan Penguasa Penjara 37 38 39 40 Penguasa Bomba Pegawai Pertahanan Awam Pegawai Keselamatan Penguasa Penjara KB41 KP41 KP41 KX41 KB44 KP44 KP44 KX44 KB48 KP48 KP48 KX48 KB52 KP52 KP52 KX52 KB54 KP54 KP54 KX54

2/18

BIL.

SISTEM SARAAN MALAYSIA SKIM PERKHIDMATAN GRED L41, L44, L48, L52, L54 LS41, LS44, LS48, LS52, LS54 M41, M44, M48, M52, M54 N41, N44, N48, N52, N54 Q41, Q44, Q48, Q52, Q54 N41, N44 N41, N44, N48, N52, N54 N41, N44, N48, N52 N41, N44, N48, N52

BIL.

SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM SKIM PERKHIDMATAN GRED Klasifikasi Perkhidmatan Perundangan Dan Kehakiman (L) 1-1 L41 LS41 M41 N41 1-2 L44 LS44 M44 N44 Q44 N44 N44 N44 N44

Gred SBPA 1-3 1-4 L48 LS48 M48 N48 Q48 1-5 L52 LS52 M52 N52 Q52 1-6 L54 LS54 M54 N54 Q54

43 44 45 46 47 48 49 50 51

Pegawai Undang-undang Pegawai Syariah Pegawai Tadbir dan Diplomatik Pegawai Tadbir Pegawai Pemeriksa Paten Pengurus Asrama Pegawai Penguatkuasa Jurubahasa Serentak Pegawai Penyelidik Sosial

41 42 43

Pegawai Undang-undang Pegawai Syariah Pegawai Tadbir dan Diplomatik

L1-1, L1-2, L1-4, L1-5, L1-6 LS1-1, LS1-2, LS1-4, LS1-5, LS1-6 M1-1, M1-2, M1-4, M1-5, M1-6

Klasifikasi Perkhidmatan Tadbir Dan Diplomatik (M) Klasifikasi Perkhidmatan Pentadbiran (N) 44 Pegawai Tadbir N1-1, N1-2, N1-4, N1-5, N1-6 Q41 N41 45 46 47 Pegawai Penguat Kuasa Jurubahasa Serentak Pegawai Penyelidik Sosial N1-1, N1-2, N1-4, N1-5, N1-6 N1-1, N1-2, N1-4, N1-5 N1-1, N1-2, N1-4, N1-5 N41 N41 N41

N48 N48 N48

N52 N52 N52

N54

Klasifikasi Perkhidmatan Penyelidikan, Pembangunan dan Inovasi (Q) 52 Pegawai Penyelidik Q41, Q43/44, Q47/48, Q51/52, Q53/54 S41, S44, S48, S52, S54 S41, S44, S48, S52, S54 C41, C44, C48, C52 S41, S44, S48, S52, S54 S41, S44, S48, S52, S54 S41, S44, S48, S52, S54 S41, S44, S48, S52, S54 S41, S44, S48, S52, S54 S41, S44, S48, S52, S54 N41, N44, N48, N52, N54 S41, S44, S48, S52, S54 S41, S44, S48, S52, S54 S41, S44, S48, S52, S54 S41, S44, S48, S52 S41, S44, S48, S52, S54 57 58 59 60 61 Perancang Bahasa Pegawai Psikologi Pegawai Antidadah Pegawai Kesatria Pegawai Berita S1-1, S1-2, S1-4, S1-5, S1-6 S1-1, S1-2, S1-4, S1-5, S1-6 S1-1, S1-2, S1-4, S1-5, S1-6 S1-1, S1-2, S1-4, S1-5 S1-1, S1-2, S1-4, S1-5, S1-6 51 52 53 54 55 56 Kurator Pustakawan Pegawai Pembangunan Masyarakat Pegawai Belia dan Sukan Pegawai Perhubungan Perusahaan Pegawai Penerangan S1-1, S1-2, S1-4, S1-5, S1-6 S1-1, S1-2, S1-4, S1-5, S1-6 S1-1, S1-2, S1-4, S1-5, S1-6 S1-1, S1-2, S1-4, S1-5, S1-6 S1-1, S1-2, S1-4, S1-5, S1-6 S1-1, S1-2, S1-4, S1-5, S1-6 48 Pegawai Penyelidik Q1-1, Q1-2, Q1-4, Q1-5, Q1-6 Q41 Q43/44 Q47/48 Q51/52 Q53/54

Klasifikasi Perkhidmatan Sosial Dan Kerohanian (S) 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 Pegawai Hal Ehwal Islam Pegawai Arkib Pegawai Makmal Filem Kurator Pustakawan Pegawai Pembangunan Masyarakat Pegawai Belia dan Sukan Pegawai Perhubungan Perusahaan Pegawai Penerangan Pegawai Penerbitan Pegawai Perancang Bahasa Pegawai Psikologi Pegawai Antidadah Pegawai Kesatria Pegawai Berita 49 50 Pegawai Hal Ehwal Islam Pegawai Arkib S1-1, S1-2, S1-4, S1-5, S1-6 S1-1, S1-2, S1-4, S1-5, S1-6 S41 S41 C41 S41 S41 S41 S41 S41 S41 N41 S41 S41 S41 S41 S41 S44 S44 C44 S44 S44 S44 S44 S44 S44 N44 S44 S44 S44 S44 S44 S48 S48 C48 S48 S48 S48 S48 S48 S48 N48 S48 S48 S48 S48 S48 S52 S52 C52 S52 S52 S52 S52 S52 S52 N52 S52 S52 S52 S52 S52 S54 S54 S54 S54 S54 S54 S54 N54 S54 S54 S54 S54 S54

3/18

BIL.

SISTEM SARAAN MALAYSIA SKIM PERKHIDMATAN GRED UD41, UD43/44, UD47/48, UD51/52, UD53/54 U41, U44, U48, U52, U54 U41, U44, U48, U52, U54 U41, U44, U48, U52, U54 U41, U44, U48, U52, U54 U41, U44, U48, U52, U54 U41, U44, U48, U52, U54 W41, W44, W48, W52, W54 W41, W44, W48, W52, W54 W41, W44, W48, W52, W54 W41, W44, W48, W52, W54 W41, W44, W48, W52, W54

BIL.

SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM SKIM PERKHIDMATAN GRED Klasifikasi Perkhidmatan Perubatan Dan Kesihatan (U) 1-1 1-2

Gred SBPA 1-3 1-4 1-5 1-6

68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

Pegawai Perubatan Pegawai Pergigian Pegawai Optometri Pegawai Farmasi Pegawai Pemulihan Perubatan Pengajar Pegawai Dietetik Akauntan Juruaudit Pegawai Penilaian Pegawai Kewangan Pegawai Penaksir (Penggunaan di LHDNM sahaja) Penguasa Kastam

62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73

Pegawai Perubatan Pegawai Pergigian Pegawai Optometri Pegawai Farmasi Pegawai Pemulihan Perubatan Pengajar Sains Kesihatan Pegawai Dietetik Akauntan Juruaudit Pegawai Penilaian Pegawai Kewangan Pegawai Penaksir (Penggunaan di LHDNM sahaja) Penguasa Kastam

UD1-1, UD1-2, UD1-4, UD1-5, UD1-6 UG1-1, UG1-2, UG1-4, UG1-5, UG1-6 U1-1, U1-2, U1-4, U1-5, U1-6 UF1-1, UF1-2, UF1-4, UF1-5, UF1-6 U1-1, U1-2, U1-4, U1-5, U1-6 U1-1, U1-2, U1-4, U1-5, U1-6 U1-1, U1-2, U1-4, U1-5, U1-6 W1-1, W1-2, W1-4, W1-5, W1-6 W1-1, W1-2, W1-4, W1-5, W1-6 W1-1, W1-2, W1-4, W1-5, W1-6 W1-1, W1-2, W1-4, W1-5, W1-6 W1-1, W1-2, W1-4, W1-5, W1-6 WK1-1, WK1-2, WK1-4, WK1-5, WK1-6

UD41 UG41 U41 UF41 U41 U41 U41 W41 W41 W41 W41 W41

UD43/44 UG44 U44 UF44 U44 U44 U44 W44 W44 W44 W44 W44

UD47/48 UG48 U48 UF48 U48 U48 U48 W48 W48 W48 W48 W48

UD51/52 UG52 U52 UF52 U52 U52 U52 W52 W52 W52 W52 W52

UD53/54 UG54 U54 UF54 U54 U54 U54 W54 W54 W54 W54 W54

Klasifikasi Perkhidmatan Kewangan (W)

80

W41, W44, W48, W52, W54

74

WK41

WK44

WK48

WK52

WK54

4/18

Lampiran B4(b)

JADUAL PEMINDAHAN GRED JAWATAN DARI SISTEM SARAAN MALAYSIA KEPADA SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM KUMPULAN PELAKSANA BERKELAYAKAN DIPLOMA
SISTEM SARAAN MALAYSIA SKIM PERKHIDMATAN 1 2 Penolong Pemeriksa Kapal Terbang Penolong Pegawai Kawalan Trafik Udara Pembantu Kawalan Trafik Udara Penolong Pegawai Laut Penolong Pegawai Meteorologi Penolong Pegawai Kawalan Alam Sekitar Penolong Pegawai Sains Penolong Pegawai Galian Penolong Pegawai Kimia Bumi GRED A29, A36, A38 A29, A36, A38 2 3 4 5 6 7 8 9 A17, A22, A26 A29, A36, A38 C27, C32, C38 C27, C32, C38 C27, C32, C38 C27, C32, C38 C27, C32, C38 C27, C32, C38 C27, C32, C38 C27, C32, C38 8 9 Penolong Pegawai Teknologi Makanan C2-1, C2-2, C2-5 C27 C27 C32 C32 C38 C38 7 Penolong Pegawai Geosains C2-1, C2-2, C2-5 C27 C32 C38 3 4 5 6 Penolong Pegawai Kawalan Trafik Udara A2-1, A2-4, A2-5 1 SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM SKIM PERKHIDMATAN Klasifikasi Perkhidmatan Pengangkutan (A) Penolong Pemeriksa Kapal Terbang GRED 2-1 A29 A29 A17 A22 A26 A29 C27 C27 C27 C32 C32 C32 A36 A38 C38 C38 C38 2-2 Gred SBPA 2-3 2-4 A36 A36 2-5 A38 A38 2-6

BIL.

BIL.

A2-1, A2-4, A2-5

Penolong Pegawai Laut Klasifikasi Perkhidmatan Sains (C) Penolong Pegawai Meteorologi Penolong Pegawai Kawalan Alam Sekitar Penolong Pegawai Sains

A2-1, A2-4, A2-5 C2-1, C2-2, C2-5 C2-1, C2-2, C2-5 C2-1, C2-2, C2-5

Penolong Pegawai Sains 10 (fungsi tugas kaji bumi sahaja) 11 12 Penolong Pegawai Teknologi Makanan Penolong Pegawai Penyediaan Makanan

13 Penolong Pensyarah UiTM 14 Penolong Pegawai Teknologi Maklumat

DM29, DM32, DM34 F29, F32, F38

Penolong Pegawai Penyediaan C2-1, C2-2, C2-5 Makanan Klasifikasi Perkhidmatan Pendidikan (D) 10 Penolong Pensyarah UiTM DM2-1, DM2-2, DM2-3 Klasifikasi Perkhidmatan Teknologi Maklumat (F) Penolong Pegawai Teknologi 11 F2-1, F2-2, F2-5 Maklumat

DM29 F29

DM32 F32

DM34 F38

5/18

BIL.

SISTEM SARAAN MALAYSIA SKIM PERKHIDMATAN GRED G27, G32, G36 G27, G32, G36 G27, G32, G36 G27, G32, G36 G27, G32, G36 G27, G32, G36

BIL.

SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM SKIM PERKHIDMATAN Klasifikasi Perkhidmatan Pertanian (G) GRED G2-1, G2-2, G2-5 G2-1, G2-2, G2-5 G2-1, G2-2, G2-5 G2-1, G2-2, G2-5 G2-1, G2-2, G2-5 G2-1, G2-2, G2-5 2-1 G27 G27 G27 G27 G27 G27 2-2 G32 G32 G32 G32 G32 G32

Gred SBPA 2-3 2-4 2-5 G36 G36 G36 G36 G36 G36 2-6

15 Penolong Pegawai Pertanian 16 Penolong Pegawai Perikanan 17 Penolong Pegawai Veterinar 18 Penolong Pemelihara Hutan 19 Penolong Pegawai Hidupan Liar 20 Penolong Pegawai Rancangan Tanah

12 Penolong Pegawai Pertanian 13 Penolong Pegawai Perikanan 14 Penolong Pegawai Veterinar 15 Penolong Pemelihara Hutan 16 Penolong Pegawai Hidupan Liar 17 Penolong Pegawai Rancangan Tanah

Klasifikasi Perkhidmatan Kejuruteraan (J) 21 Penolong Pegawai Seni Bina 22 Penolong Arkitek Landskap 23 Penolong Jurutera 24 Penolong Juruukur Bahan 25 Penolong Juruukur 26 Penolong Juruukur Bangunan Penolong Pegawai Perancang Bandar 27 dan Desa 28 Penolong Pemeriksa Kilang dan Jentera J29, J36, J38 J29, J36, J38 J29, J36, J38 J29, J36, J38 J29, J36, J38 J29, J36, J38 J29, J36, J38 J29, J36, J38 18 Penolong Pegawai Seni Bina 19 Penolong Arkitek Landskap 20 Penolong Jurutera 21 Penolong Juruukur Bahan 22 Penolong Juruukur 23 Penolong Juruukur Bangunan Penolong Perancang Bandar dan 24 Wilayah 25 J2-1, J2-4, J2-5 J2-1, J2-4, J2-5 J2-1, J2-4, J2-5 J2-1, J2-4, J2-5 J2-1, J2-4, J2-5 J2-1, J2-4, J2-5 J2-1, J2-4, J2-5 J29 J29 J29 J29 J29 J29 J29 J29 J36 J36 J36 J36 J36 J36 J36 J36 J38 J38 J38 J38 J38 J38 J38 J38

Penolong Pemeriksa Kilang dan J2-1, J2-4, J2-5 Jentera Klasifikasi Perkhidmatan Keselamatan Dan Pertahanan Awam (K) 26 Penolong Penguasa Bomba 27 Penolong Pegawai Undang-undang 28 Penolong Pegawai Penyelidik 29 Juruteknologi Pergigian 30 Penolong Pegawai Farmasi 31 Jururawat Pergigian 32 Juruteknologi Makmal Perubatan 33 Jurupulih Perubatan 34 Penolong Akauntan 35 Penolong Juruaudit 36 Penolong Pegawai Penilaian KB2-1, KB2-2, KB2-5 L2-1, L2-2, L2-5 Q2-1, Q2-2, Q2-5 U2-1, U2-2, U2-4, U2-5, U2-6 UF2-1, UF2-2, UF2-4, UF2-5, UF2-6 U2-1, U2-2, U2-4, U2-5, U2-6 U2-1, U2-2, U2-4, U2-5, U2-6 U2-1, U2-2, U2-4, U2-5, U2-6 W2-1, W2-2, W2-5 W2-1, W2-2, W2-5 W2-1, W2-2, W2-5 Klasifikasi Perkhidmatan Perundangan Dan Kehakiman (L)

29 Penolong Penguasa Bomba 30 Penolong Pegawai Undang-undang 31 Penolong Pegawai Penyelidik 32 Juruteknologi Pergigian 33 Penolong Pegawai Farmasi 34 Jururawat Pergigian 35 Juruteknologi Makmal Perubatan 36 Jurupulih Perubatan 37 Penolong Akauntan 38 Penolong Juruaudit 39 Penolong Pegawai Penilaian

KB29, KB32, KB38 L29, L32, L38 Q27, Q32, Q36 U29, U32, U36, U38, U40 U29, U32, U36, U38, U40 U29, U32, U36, U38, U40 U29, U32, U36, U38, U40 U29, U32, U36, U38, U40 W27, W32, W36 W27, W32, W36 W27, W32, W36

KB29 L29 Q27 U29 U29 U29 U29 U29 W27 W27 W27

KB32 L32 Q32 U32 U32 U32 U32 U32 W32 W32 W32 U36 U36 U36 U36 U36

KB38 L38 Q36 U38 U38 U38 U38 U38 W36 W36 W36 U40 U40 U40 U40 U40

Klasifikasi Perkhidmatan Penyelidikan, Pembangunan Dan Inovasi (Q) Klasifikasi Perkhidmatan Perubatan Dan Kesihatan (U)

Klasifikasi Perkhidmatan Kewangan (W)

6/18

Lampiran B4(c)

JADUAL PEMINDAHAN GRED JAWATAN DARI SISTEM SARAAN MALAYSIA KEPADA SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM KUMPULAN PELAKSANA BERKELAYAKAN STPM
SISTEM SARAAN MALAYSIA SKIM PERKHIDMATAN Juruteknik (Fungsi tugas kawalan alam sekitar di Jabatan Alam Sekitar sahaja) Penolong Pegawai Ehwal Ekonomi Penolong Pegawai Latihan (Selain penyandang yang ditukar lantik ke skim perkhidmatan Pegawai Latihan Kemahiran) Penolong Pegawai Perangkaan Penolong Pengurus Taman/ Ladang Pembantu Pertanian GRED SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM SKIM PERKHIDMATAN Klasifikasi Perkhidmatan Sains (C) 1 Pembantu Kawalan Alam Sekitar Klasifikasi Perkhidmatan Ekonomi (E) 2 E27, E32, E38 2 Penolong Pegawai Ehwal Ekonomi E3-1, E3-2, E3-4 E27 E32 E38 GRED 3-1 A17 A22 A26 3-2 Gred SBPA 3-3 3-4 3-5

BIL.

BIL.

1

J17, J22, J26

CA3-1, CA3-2, CA3-3

(Lapisan (Lapisan Gred Baru) Gred Baru)

3

E27, E32, E38

3

Penolong Pegawai Latihan

E3-1, E3-2, E3-4

E27

E32

E38

4 5 6

E27, E32, E38 G27, G32, G36 G17, G22, G26

4 5 6

Penolong Perangkawan Klasifikasi Perkhidmatan Pertanian (G) Penolong Pengurus Taman/ Ladang Pembantu Pertanian

E3-1, E3-2, E3-4 G3-1, G3-2, G3-4 GA3-1, GA3-2, GA3-3

E27 G27 G17 G22 G26 G17 G22 G26 G17 G22 G26

E32 G32 (Lapisan (Lapisan Gred Baru) Gred Baru) (Lapisan (Lapisan Gred Baru) Gred Baru) (Lapisan (Lapisan Gred Baru) Gred Baru)

E38 G36

7 8 9

Pembantu Veterinar Renjer Hutan Pengajar Membalak

G17, G22, G26 G17, G22, G26

7

Pembantu Veterinar

GA3-1, GA3-2, GA3-3

8 G17, G22, G26

Renjer Hutan

GA3-1, GA3-2, GA3-3

7/18

BIL.

SISTEM SARAAN MALAYSIA SKIM PERKHIDMATAN GRED

BIL.

SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM SKIM PERKHIDMATAN Klasifikasi Perkhidmatan Kejuruteraan (J) GRED 3-1 J17 J22 J26 J17 J22 J26 J17 J22 J26 J17 J22 J26 J17 J22 J26 KP27 KP27 KX27 LS27 3-2

Gred SBPA 3-3 3-4 3-5

10 11 12 13 14 15

Juruteknik Landskap Juruteknik Pelukis Pelan Penguasa Bekalan Air Merinyu Tali Air Juruteknik Ukur

J17, J22, J26 J17, J22, J26 J17, J22, J26 J17, J22, J26 J17, J22, J26 J17, J22, J26

9

Juruteknik Landskap

JA3-1, JA3-2, JA3-3

(Lapisan (Lapisan Gred Baru) Gred Baru)

10

Juruteknik

JA3-1, JA3-2, JA3-3

(Lapisan (Lapisan Gred Baru) Gred Baru)

11

Juruteknik Ukur

JA3-1, JA3-2, JA3-3

(Lapisan (Lapisan Gred Baru) Gred Baru) (Lapisan (Lapisan Gred Baru) Gred Baru) (Lapisan (Lapisan Gred Baru) Gred Baru)

16

Juruteknik Perancang Bandar dan Desa

J17, J22, J26

12

Juruteknik Perancangan Bandar dan Wilayah Pembantu Pemeriksa Kilang dan Jentera

JA3-1, JA3-2, JA3-3

17

Pembantu Pemeriksa Kilang dan Jentera

J17, J22, J26

13

JA3-1, JA3-2, JA3-3

Klasifikasi Perkhidmatan Keselamatan Dan Pertahanan Awam (K) 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Penolong Pegawai Pertahanan Awam Penolong Pegawai Keselamatan Penolong Penguasa Penjara Penolong Pegawai Syariah Penolong Pegawai Tadbir Penolong Pengurus Asrama Penolong Pegawai Penyelidik Sosial Bentara Mesyuarat Penolong Pegawai Penguatkuasa Penghulu Penolong Pegawai Tanah KP27, KP32, KP38 KP27, KP32, KP38 KX27, KX32, KX38 LS27, LS32, LS38 N27, N32, N36 N27, N32, N36 N27, N32, N36 N27, N32 N27, N32, N36 NP27, NP32, NP36, NP40 NT27, NT32, NT36 19 20 21 22 Bentara Mesyuarat Penolong Pegawai Penguat Kuasa Penghulu Penolong Pegawai Tanah N3-1, N3-2 N3-1, N3-2, N3-4 NP3-1, NP3-2, NP3-4, NP3-5 NT3-1, NT3-2, NT3-4 N27 N27 NT27 NT27 N32 N32 NT32 NT32 N36 NT36 NT36 NT40 18 Penolong Pegawai Tadbir N3-1, N3-2, N3-4 N27 N32 N36 14 15 16 17 Penolong Pegawai Pertahanan Awam Penolong Pegawai Keselamatan Penolong Penguasa Penjara Penolong Pegawai Syariah KP3-1, KP3-2, KP3-4 KP3-1, KP3-2, KP3-4 KX3-1, KX3-2, KX3-4 LS3-1, LS3-2, LS3-4 KP32 KP32 KX32 LS32 KP38 KP38 KX38 LS38

Klasifikasi Perkhidmatan Perundangan Dan Kehakiman (L) Klasifikasi Perkhidmatan Pentadbiran (N)

8/18

BIL.

SISTEM SARAAN MALAYSIA SKIM PERKHIDMATAN GRED S27, S32, S38 S27, S32, S38 C27, C32, C38 S27, S32, S38 S27, S32, S38 S27, S32, S38 S27, S32, S38 S27, S32, S38 S27, S32, S38 N27, N32, N36 S27, S32, S38 S27, S32, S38 S27, S32, S38 S27, S32, S38 S17, S27/28, S32

BIL.

SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM 3-1 S27 S27 C27 3-2 S32 S32 C32 S32 S32 S32 S32 S32 S32 N32 S32 S32 S32 S32 S32

Gred SBPA 3-3 3-4 S38 S38 C38 S38 S38 S38 S38 S38 S38 N36 S38 S38 S38 S38 (Lapisan Gred Baru) WK36 3-5

SKIM PERKHIDMATAN GRED Klasifikasi Perkhidmatan Sosial Dan Kerohanian (S) 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam Penolong Pegawai Arkib Penolong Kurator Penolong Pustakawan Penolong Pegawai Pembangunan Masyarakat Penolong Pegawai Belia dan Sukan Penolong Pegawai Perhubungan Perusahaan Penolong Pegawai Penerangan Penolong Perancang Bahasa Penolong Pegawai Psikologi Penolong Pegawai Antidadah Penolong Pegawai Kesatria Wartawan S3-1, S3-2, S3-4 S3-1, S3-2, S3-4 S3-1, S3-2, S3-4 S3-1, S3-2, S3-4 S3-1, S3-2, S3-4 S3-1, S3-2, S3-4 S3-1, S3-2, S3-4 S3-1, S3-2, S3-4 S3-1, S3-2, S3-4 S3-1, S3-2, S3-4 S3-1, S3-2, S3-4 S3-1, S3-2, S3-4 S3-1, S3-2, S3-4

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam Penolong Pegawai Arkib Penolong Pegawai Makmal Filem Penolong Kurator Penolong Pegawai Perpustakaan Penolong Pegawai Pembangunan Masyarakat Penolong Pegawai Belia dan Sukan Penolong Pegawai Perhubungan Perusahaan Penolong Pegawai Penerangan Penolong Pegawai Penerbitan Penolong Pegawai Perancang Bahasa Penolong Pegawai Psikologi Penolong Pegawai Antidadah Penolong Pegawai Kesatria Pembantu Wartawan/ Wartawan

S27 S27 S27 S27 S27 S27 N27 S27 S27 S27 S27 S17 S27/28 WK27

44

Penolong Penguasa Kastam

W27, W32, W36

36

Klasifikasi Perkhidmatan Kewangan (W) Penolong Penguasa Kastam WK3-1, WK3-2, WK3-4

WK32

9/18

Lampiran B4(d)
JADUAL PEMINDAHAN GRED JAWATAN DARI SISTEM SARAAN MALAYSIA (SSM) KEPADA SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM (SBPA) KUMPULAN PELAKSANA BERKELAYAKAN SPM

BIL.

SISTEM SARAAN MALAYSIA SKIM PERKHIDMATAN GRED A17, A22, A26 A17, A22, A26 AA13, AA14, AA17/18, AA22, AA36

BIL.

SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM 4-1 A17 A17 A13 A14 A17/18 C17 C17 N17 4-2

Gred SBPA 4-3 A22 A22 A22 4-4 4-5 A26 A26 A36

1 2 3

Pembantu Laut Pemeriksa Kereta Motor Pemandu Lokomotif Sabah (Pemakaian di Sabah sahaja)

SKIM PERKHIDMATAN GRED Klasifikasi Perkhidmatan Pengangkutan (A) 1 Pembantu Laut A4-1, A4-3, A4-5 2 Pemeriksa Kereta Motor A4-1, A4-3, A4-5 3 Pemandu Lokomotif Klasifikasi Perkhidmatan Sains (C) Pembantu Meteorologi Pembantu Makmal A4-1, A4-3, A4-5

4 5 6 7 8 9

Pembantu Meteorologi Pembantu Makmal Peniup Kaca Pembantu Galian Pembantu Kaji Bumi Pembantu Makmal (fungsi tugas kimia bumi sahaja) Pembantu Ehwal Ekonomi Pembantu Pegawai Latihan (Selain penyandang yang ditukar lantik ke skim perkhidmatan Pegawai Latihan Kemahiran) Pembantu Perangkaan Juruteknik Komputer Pembantu Perikanan Pengawas Hutan Pembantu Taman/ Ladang Penyelia Rancangan Tanah

C17, C22, C26 C17, C22, C26 N17, N20, N22 C17, C22, C26 C17, C22, C26 C17, C22, C26

4 5

C4-1, C4-3, C4-5 C4-1, C4-3, C4-5

C22 C22 N20 N22 C22

C26 C26

6

Pembantu Geosains

C4-1, C4-3, C4-5

C17

C26

10 11 12 13 14 15 16 17

E17, E22, E26 E17, E22, E26 E17, E22, E26 FT17, FT22, FT26 G17, G22, G26 G11, G14 G17, G22, G26 G17, G22, G26

7 8

Klasifikasi Perkhidmatan Ekonomi (E) Pembantu Ehwal Ekonomi Pembantu Pegawai Latihan

E4-1, E4-3, E4-5 E4-1, E4-3, E4-5

E17 E17 E17 FT17 G17 G11 G14 G17 G17

E22 E22 E22 FT22 G22
(Lapisan Gred Baru)

E26 E26 E26 FT26 G26
(Lapisan Gred Baru)

9 Pembantu Perangkaan E4-1, E4-3, E4-5 Klasifikasi Perkhidmatan Teknologi Maklumat (F) 10 Juruteknik Komputer FT4-1, FT4-3, FT4-5 Klasifikasi Perkhidmatan Pertanian (G) 11 Pembantu Perikanan G4-1, G4-3, G4-5 12 13 14 Pengawas Hutan Pembantu Taman/ Ladang Penyelia Rancangan Tanah G4-1, G4-3, G4-5 G4-1, G4-3, G4-5 G4-1, G4-3, G4-5

G22 G22

G26 G26

10/18

BIL.

SISTEM SARAAN MALAYSIA SKIM PERKHIDMATAN GRED R17, R24 R11, R22 R9, R14

BIL.

SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM SKIM PERKHIDMATAN Klasifikasi Kemahiran (H) GRED 4-1 R17 R17 R9 R14 R17 4-2

Gred SBPA 4-3 4-4 R24 R22 4-5

18 19 20

Tukang K1 Tukang K2 Tukang K3

15

Pembantu Kemahiran

H4-1, H4-3, H4-4

21

Penjaga Jentera Elektrik

Klasifikasi Perkhidmatan Kejuruteraan (J) R17, R22, R24 16 Penjaga Jentera Elektrik J4-1, J4-3, J4-5 Klasifikasi Perkhidmatan Keselamatan Dan Pertahanan Awam (K) KB17, KB22, KB24, KB26 17 Pegawai Bomba KB4-1, KB4-3, KB4-4, KB4-5

R22

R24

22 23 24 25 26 27 28

Pegawai Bomba Pegawai Imigresen Pembantu Pendaftaran Pembantu Pertahanan Awam Pembantu Keselamatan Pegawai Perhubungan Preman Pegawai Penjara

KB17 KP17 KP17 KP17 KP17 KP19 KX17 KX20

KB22 KP22 KP22 KP22 KP22 KP22 KX22

KB24

KB26 KP26 KP26 KP26 KP26

29 30 31

Pembantu Tadbir (Undang-undang) Jurubahasa Pembantu Syariah Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Pembantu Penyelidik Sosial Penyelia Asrama Penyelia Jurupakaian Pegawai Khidmat Pelanggan Jurulatih Kawad Penolong Operator Kamera Pemeriksa Cap Jari Juruaudio Visual Operator Wayarles Pembantu Pengurusan Murid Tukang Masak Pembantu Penguatkuasa

KP17, KP22, KP26 18 Pegawai Imigresen KP4-1, KP4-3, KP4-5 KP17, KP22, KP26 19 Pembantu Pendaftaran KP4-1, KP4-3, KP4-5 KP17, KP22, KP26 20 Pembantu Pertahanan Awam KP4-1, KP4-3, KP4-5 KP17, KP22, KP26 21 Pembantu Keselamatan KP4-1, KP4-3, KP4-5 KP19, KP22 KX17, KX20, KX22, KX4-1, KX4-2, KX4-3, 22 Pegawai Penjara KX24, KX26 KX4-4, KX4-5 Klasifikasi Perkhidmatan Perundangan Dan Kehakiman (L) L17, L22, L26 23 Pembantu Tadbir (Undang-undang) L4-1, L4-3, L4-5 L17, L22, L26 24 Jurubahasa L4-1, L4-3, L4-5 LS17, LS22, LS26 25 Pembantu Syariah LS4-1, LS4-3, LS4-5 Klasifikasi Perkhidmatan Pentadbiran (N) N17, N22, N26 N17, N22, N26 N17, N22, N26 N17, N22, N26 N17, N22, N26 S17, S22, S26 N11, N14 N17, N22, N26 N17, N22, N26 N17, N22, N26 N17, N22 N17, N22, N26 N17, N22, N26 27 28 29 30 31 32 Pemeriksa Cap Jari Juruaudio Visual Operator Wayarles Pembantu Pengurusan Murid Pembantu Penyediaan Makanan Pembantu Penguat Kuasa N4-1, N4-3, N4-5 N4-1, N4-3, N4-5 N4-1, N4-3, N4-5 N4-1, N4-3 N4-1, N4-3, N4-5 N4-1, N4-3, N4-5

KX24

KX26

L17 L17 LS17

L22 L22 LS22

L26 L26 LS26

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

N17 26 Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) N4-1, N4-3, N4-5 S17 N11 N14 N17 N17 N17 N17 N17 N17

N22

N26

S22

S26

N22 N22 N22 N22 N22 N22

N26 N26 N26 N26 N26

11/18

BIL.

SISTEM SARAAN MALAYSIA SKIM PERKHIDMATAN GRED

BIL.

SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM SKIM PERKHIDMATAN GRED 4-1 Q17 S17 S17 S17 C17 S17 S17 S17 S17 S17 S17 N17 N17 S17 S17 U17 U17 U19
(Lapisan Gred Baru)

Gred SBPA 4-2 4-3 Q22 S22 S22 S22 C22 S22 S22 S22 S22 S22 S22 N22 N22 S22 S22 U22 U22 U24 U24 U24
(Lapisan Gred Baru)

4-4

4-5 Q26 S26 S26 S26 C26 S26 S26 S26 S26 S26 S26 N26 S26 S26

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

Pembantu Penyelidik Pembantu Hal Ehwal Islam Pembantu Arkib Pembantu Pemuliharaan Pembantu Makmal Filem Pembantu Muzium Pembantu Perpustakaan Pembantu Pembangunan Masyarakat Pembantu Belia dan Sukan Pembantu Perhubungan Perusahaan Pembantu Penerangan Pembantu Penerbitan Operator Kamera Offset/ Pembuat Plet Pembantu Antidadah Pembantu Kesatria Pembantu Pembedahan Pergigian Pembantu Kesihatan Awam Jururawat Masyarakat Juruteknik Perubatan

Klasifikasi Perkhidmatan Penyelidikan, Pembangunan Dan Inovasi (Q) Q17, Q22, Q26 33 Pembantu Penyelidik Q4-1, Q4-3, Q4-5 Klasifikasi Perkhidmatan Sosial Dan Kerohanian (S) S17, S22, S26 34 Pembantu Hal Ehwal Islam S4-1, S4-3, S4-5 S17, S22, S26 35 Pembantu Arkib S4-1, S4-3, S4-5 S17, S22, S26 C17, C22, C26 S17, S22, S26 36 Pembantu Muzium S4-1, S4-3, S4-5 S17, S22, S26 37 Pembantu Perpustakaan S4-1, S4-3, S4-5 S17, S22, S26 38 Pembantu Pembangunan Masyarakat S4-1, S4-3, S4-5 S17, S22, S26 39 Pembantu Belia dan Sukan S4-1, S4-3, S4-5 S17, S22, S26 40 Pembantu Perhubungan Perusahaan S4-1, S4-3, S4-5 S17, S22, S26 41 Pembantu Penerangan S4-1, S4-3, S4-5 N17, N22, N26 N17, N22 S17, S22, S26 42 Pembantu Antidadah S4-1, S4-3, S4-5 S17, S22, S26 43 Pembantu Kesatria S4-1, S4-3, S4-5 Klasifikasi Perkhidmatan Perubatan Dan Kesihatan (U) U17, U22, U24 44 Pembantu Pembedahan Pergigian U4-1, U4-3, U4-4 U17, U22, U24 45 Pembantu Kesihatan Awam U4-1, U4-3, U4-4 U19, U24, U26 U19, U24, U26 46 47 Jururawat Masyarakat Juruteknik Perubatan Klasifikasi Perkhidmatan Kewangan (W) Pembantu Akauntan Pembantu Juruaudit Pembantu Penilaian Pembantu Tadbir (Kewangan) Pembantu Penaksir (Penggunaan di LHDNM sahaja) Pembantu Penguasa Kastam U4-2, U4-4, U4-5 U4-1, U4-3, U4-4

U26 U26 (KUP) W26 W26 W26 W26 W26 WK26

U19 (KUP)

U24

64 65 66 67 68 69

Pembantu Akauntan Pembantu Juruaudit Pembantu Penilaian Pembantu Tadbir (Kewangan) Pembantu Penaksir (Penggunaan di LHDNM sahaja) Pembantu Penguasa Kastam

W17, W22, W26 W17, W22, W26 W17, W22, W26 W17, W22, W26 W17, W22, W26 W17, W22, W26

48 49 50 51 52 53

W4-1, W4-3, W4-5 W4-1, W4-3, W4-5 W4-1, W4-3, W4-5 W4-1, W4-3, W4-5 W4-1, W4-3, W4-5

W17 W17 W17 W17 W17 WK17

W22 W22 W22 W22 W22 WK22

WK4-1, WK4-3, WK4-5

12/18

Lampiran B4(e)

JADUAL PEMINDAHAN GRED JAWATAN DARI SISTEM SARAAN MALAYSIA (SSM) KEPADA SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM (SBPA) KUMPULAN PELAKSANA BERKELAYAKAN PMR
SISTEM SARAAN MALAYSIA BIL. SKIM PERKHIDMATAN GRED BIL. SKIM PERKHIDMATAN Klasifikasi Perkhidmatan Kemahiran (H) 1 2 3 4 5 6 Pemandu/ Operator Jentera Pemunggah Operator Loji Pekerja Awam Khas Pekerja Awam Penyelamat Pemandu Enjin (Keretapi Bukit Bendera) R3, R14, R16 R3, R8 R3, R6 R1, R4 3 N1, N12 R9, R12 Klasifikasi Perkhidmatan Keselamatan Dan Pertahanan Awam (K) 7 Pengawal Keselamatan KP11, KP14 4 Pengawal Keselamatan KP5-1, KP5-2 KP11 N3 N12 N3 N12 N3 N12 N1 N4 N1 N4 R3 R6 N11 U3 U12 KP14
(Lapisan Gred Baru) (Lapisan Gred Baru) (Lapisan Gred Baru) (Lapisan Gred Baru) (Lapisan Gred Baru) (Lapisan Gred Baru)

SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM GRED

5-1

Gred SBPA 5-2

5-3

Kumpulan Sokongan Berkelayakan SRP/PMR R3 R3 R8 R3 R6 R1 R4 N1 N12 R9 R12 R14
(Lapisan Gred Baru) (Lapisan Gred Baru) (Lapisan Gred Baru) (Lapisan Gred Baru) (Lapisan Gred Baru)

1 2

Pemandu/Operator Jentera Pemunggah Operator Loji

H5-1, H5-2, H5-3 H5-1, H5-2

R16

Pembantu Awam

H5-1, H5-2

Klasifikasi Perkhidmatan Pentadbiran (N) 8 9 10 11 12 13 14 Penghantar Notis Pembantu Kamera/ Pemandu Penyelia Jeti Pembantu Am Pejabat Pengawas Pemulihan Pemandu Kenderaan Bentara Parlimen N3, N12 N3, N12 N3, N12 5 N1, N4 N1, N4 R3, R6 N11, N14 6 Bentara Parlimen N5-1, N5-2 Pembantu Operasi N5-1, N5-2

N14
(Lapisan Gred Baru)

Klasifikasi Perkhidmatan Perubatan Dan Kesihatan (U) 15 Atendan Kesihatan U3, U12, U14 7 Pembantu Perawatan Kesihatan U5-1, U5-2, U5-3 U14

13/18

Lampiran B4(f)

JADUAL PEMINDAHAN GRED JAWATAN DARI SISTEM SARAAN MALAYSIA KEPADA SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM SKIM PERKHIDMATAN BERSEPADU
BIL. SISTEM SARAAN MALAYSIA SKIM GRED B17, B21/22, B25/26, B27/28, B31/32, B37/38, B41/42, B43/44, B47/48, B51/52, B53/54 B17, B21/22, B25/26, B27/28, B31/32, B37/38, B41/42, B43/44, B47/48, B51/52, B53/54 B11, B17/18, B21/22, B27/28, B31/32, B41/42, B43/44, B47/48, B51/52, B53/54 B11, B13/14, B17/18, B21/22, B25/26, B27/28, B31/32, B37/38, B41/42, B43/44, B47/48, B51/52, B53/54 BIL. SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM SKIM GRED GRED SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 4-1 4-2 4-3 4-4 4-5 Kumpulan Pengurusan dan Profesional Kumpulan Sokongan Berkelayakan STPM Kumpulan Sokongan Berkelayakan SPM Klasifikasi Perkhidmatan Bakat Dan Seni (B) 1-1

1

Penerbit Rancangan

1

Penerbit Rancangan

B4-1, B4-3, B4-5, B3-1, B3-2, B3-4, B1-1, B1-2, B1-4, B1-5, B1-6 B4-1, B4-3, B4-5, B3-1, B3-2, B3-4, B1-1, B1-2, B1-4, B1-5, B1-6 B4-1, B4-3, B3-1, B3-2, B1-1, B1-2, B1-4, B1-5, B1-6

B41/42 B43/44

B47/48 B51/52 B53/54 B27/28

B31/32

B37/38

B17

B21/22

B25/26

2

Ahli Muzik

2

Ahli Muzik

B41/42 B43/44

B47/48 B51/52 B53/54 B27/28

B31/32

B37/38

B17

B21/22

B25/26

3

Pereka

3

Pereka

B41/42 B43/44

B47/48 B51/52 B53/54 B27/28

B31/32

B11 B17/18

B21/22

4

Pegawai Kebudayaan

B3-1, B3-2, B3-4, B1-1, B1-2, B1-4, B1-5, B1-6

B41/42 B43/44

B47/48 B51/52 B53/54 B27/28

B31/32

B37/38

4

Pegawai Kebudayaan

5

Pembantu Tadbir (Perkeranian/ Operasi) Artis Budaya

N4-1, N4-3, N4-5 B4-1, B3-1, B3-2 B4-1, B4-3, B4-5, B3-1, B3-2, B3-4 B4-1, B4-3, B4-5

B11 B13/14 B17/18 B27/28 B31/32 B17 B11 B17/18 B11 B17/18

B21/22

B25/26

5

Artis Budaya

B17, B27/28, B31/32 B11, B17/18, B21/22, B25/26, B27/28, B31/32, B37/38 B11, B17/18, B21/22, B25/26

6

6

Ahli Fotografi

7

Jurufotografi

B27/28

B31/32

B37/38

B21/22

B25/26

7

Jurusolek

8

Jurusolek

B21/22

B25/26

14/18

BIL.

SISTEM SARAAN MALAYSIA SKIM GRED DH29, DH31/32, DH33/34, DH41/42, DH43/44, DH47/48, DH51/52, DH53/54

BIL.

SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM SKIM GRED

1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Kumpulan Pengurusan dan Profesional Klasifikasi Perkhidmatan Pendidikan (D) DH41/ 42 DH43/ 44 DH47/ 48 DH51/ 52 DH53/ 54

1-1

GRED SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 2-6 Kumpulan Sokongan Berkelayakan Diploma

4-1 4-2 4-3 4-4 4-5 Kumpulan Sokongan Berkelayakan SPM

1

Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi Pembantu Pegawai Latihan Vokasional/ Penolong Pegawai Latihan Vokasional/ Pegawai Latihan Vokasional Pegawai Latihan (di Perkhidmatan Awam Persekutuan Sahaja) Penolong Pegawai Latihan (di Perkhidmatan Awam Persekutuan Sahaja) Pembantu Pegawai Latihan (di Perkhidmatan Awam Persekutuan Sahaja) Pengajar Kraf

1

Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi

DH2-1, DH2-2, DH2-3, DH1-1, DH1-2, DH1-4, DH1-5, DH1-6

DH29

DH31/ 32

DH33/ 34

2

J17, J21/22, J29/30, J35/36, J37/38, J41/42, J43/44, J47/48, J51/52, J54

J41/42

J43/44

J47/48

J51/52

J53/54

J29/30

J35/36

J37/38

J17

J21/22

3

E41, E44, E48, E52, E54 Pegawai Latihan Kemahiran DL4-1, DL4-3, DL2-1, DL2-4, DL2-5, DL1-1, DL1-2, DL1-4, DL1-5, DL1-6

E41

E44

E48

E52

E54

2 E27, E32, E38

4

E27

E32

E38

5

E17, E22, E26

E17

E22

E26 (KUP)

6

E11, E17/18, E22

E11 E17/18

E22

SISTEM SARAAN MALAYSIA BIL. SKIM PERKHIDMATAN 1 2 Pembantu Hidupan Liar Pembantu Hidupan Liar Rendah GRED BIL.

SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM 4-1 SKIM GRED PERKHIDMATAN Klasifikasi Perkhidmatan Pertanian (G) 1 Pembantu Hidupan Liar G5-1, G5-2, G4-1, G4-3, G4-5

GRED SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM 4-2 4-3 4-4 4-5 5-1 5-2 5-3 Kumpulan Sokongan Berkelayakan PMR

Kumpulan Sokongan Berkelayakan SPM

G17, G22, G26 G11, G14

G17

G22

G26 G11 G14

15/18

BIL.

SISTEM SARAAN MALAYSIA SKIM Penolong Penguasa Imigresen/ Penguasa Imigresen Penolong Pegawai Pendaftaran/ Pegawai Pendaftaran GRED KP27, KP32, KP38, KP41/42, KP44, KP48, KP52, KP54 KP27, KP32, KP38, KP41/42, KP44, KP48, KP52, KP54

BIL.

SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM SKIM Penolong Penguasa Imigresen/ Penguasa Imigresen Penolong Pegawai Pendaftaran/ Pegawai Pendaftaran

GRED SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 Kumpulan Pengurusan dan Profesional Kumpulan Sokongan Berkelayakan STPM GRED Klasifikasi Keselamatan Dan Pertahanan Awam (K) 1-1 KP3-1, KP3-2, KP3-4, KP1-1, KP1-2, KP1-4, KP1-5, KP1-6 KP3-1, KP3-2, KP3-4, KP1-1, KP1-2, KP1-4, KP1-5, KP1-6 KP41/42 KP44 KP48 KP52 KP54 KP27 KP32 KP38

1

1

2

2

KP41/42

KP44

KP48

KP52

KP54

KP27

KP32

KP38

BIL.

SISTEM SARAAN MALAYSIA SKIM Pembantu Setiausaha Pejabat/Setiausaha Pejabat Penolong Pegawai Tadbir Tanah (Pemakaian di Sabah sahaja) Pembantu Tadbir Tanah (Pemakaian di Sabah sahaja) Penolong Pegawai Tanah (Pemakaian di Sarawak sahaja) GRED

BIL.

SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM SKIM

GRED SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM 4-1 4-2 4-3 4-4 4-5 Kumpulan Sokongan Berkelayakan SPM

3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 Kumpulan Sokongan Berkelayakan STPM GRED Klasifikasi Perkhidmatan Pentadbiran (N) N4-1, N4-3, N3-1, N3-2, N3-4 N27/28 N32 N36

1

N17, N22, N27/28, N32, N36

1

Pembantu Setiausaha Pejabat/Setiausaha Pejabat

N17

N22

2

N27, N32, N36 Penolong Pegawai Pentadbiran Tanah (Pemakaian di Sabah & Sarawak sahaja)

N27

N32

N36

3

N17, N22, N26

2

NT4-1, NT4-3, NT3-1, NT3-2, NT3-4

N17

N22

N26 (KUP)

4

NT17, NT22, NT31/32, NT36

NT31/ 32

NT36

NT17

NT22

SISTEM SARAAN MALAYSIA BIL. SKIM PERKHIDMATAN Penolong Pegawai Perubatan Jururawat Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran/ Pegawai Kesihatan Persekitaran Juru X-Ray BIL. GRED

SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM SKIM PERKHIDMATAN Penolong Pegawai Perubatan Jururawat Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran/ Pegawai Kesihatan Persekitaran Juru X-Ray GRED

1-1

1-2

1-3

GRED SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM 1-4 1-5 1-6 2-1 2-2 2-3

2-4

2-5

2-6

Kumpulan Pengurusan dan Profesional

Kumpulan Sokongan Berkelayakan Diploma

Klasifikasi Perkhidmatan Perubatan Dan Kesihatan (U) 1 2 U29, U32, U36, U41/42, U44, U48, U52, U54 U29, U32, U36, U41/42, U44, U48, U52, U54 U29, U32, U36, U41/42, U44, U48, U52, U54 U29, U32, U36, U41/42, U44, U48, U52, U54 1 2 U2-1, U2-2, U2-5, U1-1, U1-2, U1-4, U1-5, U1-6 U2-1, U2-2, U2-5, U1-1, U1-2, U1-4, U1-5, U1-6 U2-1, U2-2, U2-5, U1-1, U1-2, U1-4, U1-5, U1-6 U2-1, U2-2, U2-5, U1-1, U1-2, U1-4, U1-5, U1-6 U41/42 U41/42 U44 U44 U48 U48 U52 U52 U54 U54 U29 U29 U32 U32 U36 U36

3

3

U41/42

U44

U48

U52

U54

U29

U32

U36

4

4

U41/42

U44

U48

U52

U54

U29

U32

U36

16/18

Lampiran B4(g)
JADUAL PEMINDAHAN GRED JAWATAN DARI SISTEM SARAAN MALAYSIA (SSM) KEPADA SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM (SBPA) SKIM PERKHIDMATAN DI BAWAH PERKHIDMATAN SURUHANJAYA PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIA SISTEM SARAAN MALAYSIA BIL. SKIM PERKHIDMATAN Penolong Pegawai Siasatan/ Pegawai Siasatan BIL. GRED SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM SKIM GRED PERKHIDMATAN Klasifikasi Perkhidmatan Pencegahan (P) Penolong Pegawai Siasatan/ Pegawai Siasatan GRED SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM P14 P16 P18 P20 P5 P8 P10 Kumpulan Sokongan Kumpulan Pengurusan dan Profesional Berkelayakan Diploma P11

1

P29, P31/32, P37/38, P41/42, P43/44, P47/48, P51/52, P53/54

1

P5, P8, P10, P11, P14, P16, P18, P41/42 P43/44 P47/48 P51/52 P53/54 P20

P29

P31/32 P37/38

17/18

Lampiran B4(h)
JADUAL PEMINDAHAN GRED JAWATAN DARI SISTEM SARAAN MALAYSIA (SSM) KEPADA SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM (SBPA) SKIM PERKHIDMATAN DI BAWAH PERKHIDMATAN PENGUATKUASAAN MARITIM Gred SBPA X2 X4 X6 X8 X10 Kumpulan Sokongan Berkelayakan SPM

BIL.

SISTEM SARAAN MALAYSIA SKIM PERKHIDMATAN Pegawai Lain-Lain Pangkat Penguatkuasa Maritim GRED X1, X2, X4, X6, X8, X10, X12

BIL.

SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM

X1

X12

SKIM PERKHIDMATAN GRED Klasifikasi Perkhidmatan Penguatkuasaan Maritim (X) 1 Pegawai Lain-Lain Pangkat Penguat Kuasa Maritim X1, X2, X4, X6, X8, X10, X12 X1

1

X2

X4

X6

X8

X10

X12

SISTEM SARAAN MALAYSIA BIL. SKIM PERKHIDMATAN GRED BIL.

SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM

SKIM PERKHIDMATAN

GRED

GRED SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM X15 X16 X18 X20 X22 X13 X14 Kumpulan Sokongan Kumpulan Pengurusan dan Profesional Berkelayakan STPM

Klasifikasi Perkhidmatan Penguatkuasaan Maritim (X) 1 Pegawai Penguatkuasa Maritim X13, X16, X17/18, X20, X22, X24, X26 1 Pegawai Penguat Kuasa Maritim X13, X14, X15, X16, X18, X17/18 X20, X22 X20 X22 X24 X26 X13 X16

18/18

Lampiran B5

FORMAT IKLAN JAWATAN

Lampiran B5 FORMAT IKLAN JAWATAN
Rujukan Fail:

1.

(a)

Jawatan

:

Nyatakan nama jawatan seperti dalam skim perkhidmatan berkenaan.

(b) Kementerian/Jabatan/Badan Berkanun/Kuasa Tempatan* (c) Kumpulan Perkhidmatan

: Nama Agensi

:

Nyatakan sama ada Kumpulan Pengurusan dan Profesional atau Kumpulan Pelaksana. Nyatakan Klasifikasi Perkhidmatan yang mengandungi skim perkhidmatan tersebut wujud. Rujuk Pekeliling Perkhidmatan yang berkuat kuasa. Seperti syarat lantikan dalam skim perkhidmatan yang berkenaan. Nyatakan sama ada bertaraf tetap atau sementara. Pegawai-pegawai yang memasuki perkhidmatan (nyatakan seperti di 1(a) di atas) adalah tertakluk kepada syarat-syarat skim perkhidmatan berkenaan yang sedang berkuat kuasa serta pindaan-pindaan yang dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa. Untuk diisi oleh pengiklanan dibuat. Ketua Perkhidmatan setiap kali

(d)

Klasifikasi Perkhidmatan

:

2. 3.

Jadual Gaji Syarat Lantikan

: :

4. 5.

Taraf Jawatan Penaklukan Di Bawah Syarat-syarat Skim Perkhidmatan

: :

6.

Fungsi Bidang Tugas

:

7.

Tarikh Tutup Permohonan

:

Nyatakan tarikh tutup permohonan.

(* Potong mana yang tidak berkenaan)

1/1

Lampiran B6

SKIM PERKHIDMATAN YANG DIJUMUDKAN MELALUI PENGGABUNGAN/ NAIK TARAF/ PENARAFAN SEMULA/ PEMANSUHAN FUNGSI DI BAWAH SBPA

Lampiran B6
SKIM PERKHIDMATAN YANG DIJUMUDKAN MELALUI PENGGABUNGAN/ NAIK TARAF/ PENARAFAN SEMULA/ PEMANSUHAN FUNGSI DI BAWAH SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM Klasifikasi Perkhidmatan Bidang Kawalan Trafik Udara 1. PENGANGKUTAN (A) Lokomotif Skim Perkhidmatan SSM 1. Pembantu Kawalan Trafik Udara Gred A17, A22, A26 2. Pemandu Lokomotif Sabah Gred AA13, AA14, AA17/AA18, AA22, AA36 Skim Perkhidmatan SBPA -Dijumudkan-

1. Pemandu Lokomotif Gred A4-1, A4-3, A4-5 (Pemakaian di Sabah sahaja)

2. BAKAT DAN SENI (B)

Seni Reka

3. Pereka 2. Pereka Gred B11, B17/18, B21/22, Gred B4-1, B4-3, B27/28, B31/32, B3-1, B3-2, B41/42, B43/44, B47/48, B51/52, B53/54 B1-1, B1-2, B1-4, B1-5, B1-6

Kebudayaan

4. Pegawai Kebudayaan 3. Pegawai Kebudayaan Gred B11, B13/14, Gred B3-1, B3-2, B3-4, B17/18, B21/22, B25/26, B1-1, B1-2, B1-4, B1-5, B1-6 B27/28, B31/32, B37/38, B41/42, B43/44, B47/48, B51/52, B53/54 5. Ahli Fotografi Gred B11, B17/18, B21/22, B25/26, B27/28, B31/32, B37/38 4. Jurufotografi Gred B4-1, B4-3, B4-5, B3-1, B3-2, B3-4

Fotografi

Solekan

6. Jurusolek Gred B11, B17/18, B21/22, B25/26 7. Pegawai Galian Gred C41, C44, C48, C52, C54 8. Pegawai Kimia Bumi Gred C41, C44, C48, C52, C54 9. Pegawai Kaji Bumi (Geofizik/Kaji Bumi) Gred C41, C44, C48, C52, C54 10.Penolong Pegawai Galian Gred C27, C32, C38 11.Penolong Pegawai Kimia Bumi Gred C27, C32, C38 12.Pembantu Galian Gred C17, C22, C26 13.Pembantu Kaji Bumi Gred C17, C22, C26

5. Jurusolek Gred B4-1, B4-3, B4-5

3. SAINS (C)

Geosains

6. Pegawai Geosains** Gred C1-1, C1-2, C1-4, C1-5, C1-6

7. Penolong Pegawai Geosains** Gred C2-1, C2-2, C2-5

8. Pembantu Geosains** Gred C4-1, C4-3, C4-5

1/6

Klasifikasi Perkhidmatan

Bidang Makmal Filem

Skim Perkhidmatan SSM 14.Pegawai Makmal Filem Gred C41, C44, C48, C52 15.Penolong Pegawai Makmal Filem Gred C27, C32, C38 16.Pembantu Makmal Filem Gred C17, C22, C26

Skim Perkhidmatan SBPA -Dijumudkan-

-Dijumudkan-

-Dijumudkan-

4. PENDIDIKAN (D)

Pendidikan Sekolah

17.Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah Gred DG41, DG44, DG48, DG52, DG54 18.Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma Gred DGA29, DGA32, DGA34, DGA38

9. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan** Gred DG2-1, DG2-2, DG2-3, DG2-5, DG1-1, DG1-2, DG1-4, DG1-5, DG1-6

Pendidikan Tinggi

19.Pensyarah Perubatan Gred DU45, DU51/52, DU53/54, Khas 20.Pensyarah Pergigian Gred DUG45, DUG51/52, DUG53/54, Khas

10. Pensyarah Perubatan Gred DU1-5, DU1-6, Khas 11.Pensyarah Pergigian Gred DUG1-5, DUG1-6, Khas

Latihan Kemahiran

21. Pembantu Pegawai Latihan Vokasional/ Penolong Pegawai Latihan Vokasional/ Pegawai Latihan Vokasional Gred J17, J21/22, J29/30, J35/36, J37/38, J41/42, J43/44, J47/48, J51/52, J54 Pegawai Latihan*** Gred E41, E44, E48, E52, E54 (Yang menjalankan tugas latihan kemahiran) Penolong Pegawai Latihan*** Gred E27, E32, E38 (Yang menjalankan tugas latihan kemahiran) Pembantu Pegawai Latihan*** Gred E17, E22, E26 (Yang menjalankan tugas latihan kemahiran) 22.Pengajar Kraf Gred E11, E17/18, E22

12.Pegawai Latihan Kemahiran** Gred DL4-1, DL4-3, DL2-1, DL2-4, DL2-5, DL1-1, DL1-2, DL1-4, DL1-5, DL1-6

2/6

Klasifikasi Perkhidmatan 5. PERTANIAN (G)

Bidang Pertanian

Skim Perkhidmatan SSM 23.Pembantu Pertanian Gred G17, G22, G26 24.Pembantu Veterinar Gred G17, G22, G26 25.Renjer Hutan Gred G17, G22, G26 26.Pengajar Membalak Gred G17, G22, G26 27.Pengawas Hutan Gred G11, G14 28.Pembantu Hidupan Liar Gred G17, G22, G26 29.Pembantu Hidupan Liar Rendah Gred G11, G14

Skim Perkhidmatan SBPA 13.Pembantu Pertanian Gred GA3-1, GA3-2, GA3-3 14.Pembantu Veterinar Gred GA3-1, GA3-2, GA3-3 15.Renjer Hutan Gred GA3-1, GA3-2, GA3-3 -Dijumudkan-

Veterinar

Perhutanan

16.Pengawas Hutan Gred G4-1, G4-3, G4-5 17.Pembantu Hidupan Liar ** Gred G5-1, G5-2, G4-1, G4-3, G4-5

6. KEMAHIRAN (H)**

Kemahiran

30.Tukang K1 Gred R17, R24 31.Tukang K2 Gred R11, R22 32.Tukang K3 Gred R9, R14 18.Pembantu Kemahiran** Gred H4-1, H4-3, H4-4

Jentera Pemunggah

33.Pemandu/ Operator Jentera Pemunggah Gred R3, R14, R16

19.Pemandu/ Operator Jentera Pemunggah Gred H5-1, H5-2, H5-3 20.Operator Loji Gred H5-1, H5-2

Loji

34.Operator Loji Gred R3, R8 35.Pekerja Awam Khas Gred R3, R6 36.Pekerja Awam Gred R1, R4 37.Penyelamat Gred N1, N12

Kerja Awam

21.Pembantu Awam** Gred H5-1, H5-2

7. KEJURUTERAAN (J)

Senibina

38.Pelukis Pelan Gred J17, J22, J26 39.Juruteknik Landskap Gred J17, J22, J26

-Dijumudkan-

Senibina Taman/ Landskap

22.Juruteknik Landskap Gred JA3-1, JA3-2, JA3-3

3/6

Klasifikasi Perkhidmatan

Bidang Teknikal

Skim Perkhidmatan SSM 40.Juruteknik Gred J17, J22, J26 41.Juruteknik Ukur Gred J17, J22, J26

Skim Perkhidmatan SBPA 23.Juruteknik Gred JA3-1, JA3-2, JA3-3 24.Juruteknik Ukur Gred JA3-1, JA3-2, JA3-3 25.Juruteknik Perancang Bandar dan Wilayah Gred JA3-1, JA3-2, JA3-3 26.Pembantu Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred JA3-1, JA3-2, JA3-3 -Dijumudkan-

Perancangan Bandar dan Wilayah Pemeriksaan Kilang dan Jentera Bekalan Air

42.Juruteknik Perancang Bandar dan Desa Gred J17, J22, J26 43.Pembantu Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J17, J22, J26 44.Penguasa Bekalan Air Gred J17, J22, J26 45.Merinyu Tali Air Gred J17, J22, J26 46.Pegawai Perhubungan Preman Gred KP19, KP22

Tali Air/ Pengairan 8. KESELAMATAN DAN Perisikan PERTAHANAN Tentera AWAM (K) 9. PENTADBIRAN (N) Pentadbiran

-Dijumudkan-

-Dijumudkan-

47.Penyelia Jeti Gred N3, N12 48.Penghantar Notis Gred N3, N12 49.Pembantu Kamera/Pemandu Gred N3, N12 50.Pemandu Kenderaan Gred R3, R6 51.Pembantu Am Pejabat Gred N1, N4 52.Pengurus Stesen Gred N19, N22, N26 53.Penyelia Jurupakaian Gred N17, N20, N22 54.Peniup Kaca Gred N17, N20, N22 55.Pegawai Khidmat Pelanggan Gred N17, N22, N26 56.Pengawas Pemulihan Gred N1, N4 -Dijumudkan27.Pembantu Operasi** Gred N5-1, N5-2

-Dijumudkan-

-Dijumudkan-

-Dijumudkan-

-Dijumudkan-

4/6

Klasifikasi Perkhidmatan

Bidang Penerbitan

Skim Perkhidmatan SSM 57.Pegawai Penerbitan Gred N41, N44, N48, N52, N54 58.Penolong Pegawai Penerbitan N27, N32, N36 59.Pembantu Penerbitan N17, N22, N26 60.Operator Kamera Offset/ Pembuat Plat N17, N22 61.Penolong Operator Kamera N11, N14

Skim Perkhidmatan SBPA -Dijumudkan-

-Dijumudkan-

-Dijumudkan-

-Dijumudkan-

-Dijumudkan-

Penyelidikan Sosial

62.Penolong Pegawai Penyelidik Sosial Gred N27, N32, N36 63.Pembantu Penyelidik Sosial Gred N17, N22, N26

-Dijumudkan-

-Dijumudkan-

Pengurusan Domestik

64.Pengurus Asrama Gred N41, N44 65.Penolong Pengurus Asrama Gred N27, N32, N36 66.Penyelia Asrama Gred N17, N22, N26

-Dijumudkan-

-Dijumudkan-

-Dijumudkan-

Pentadbiran Tanah

67.Penolong Pegawai Tadbir Tanah Gred N27, N32, N36 (Pemakaian di Sabah sahaja) 68.Pembantu Tadbir Tanah Gred N17, N22, N26 (Pemakaian di Sabah sahaja) Penolong Pegawai Tanah*** Gred NT17, NT22, NT31/NT32, NT36 (Pemakaian di Sarawak sahaja)

28.Penolong Pegawai Pentadbiran Tanah** Gred NT4-1, NT4-3, NT3-1, NT3-2, NT3-4 (Pemakaian di Sabah & Sarawak sahaja)

10. PENYELIDIKAN, PEMBANGUNAN DAN INOVASI (Q) 11. MAHIR/ SEPARUH MAHIR/ TIDAK MAHIR (R)** 12. SOSIAL DAN KEROHANIAN (S)

Pemeriksaan Paten

69.Pegawai Pemeriksa Paten Gred Q41, Q44, Q48, Q52, Q54

-Dijumudkan-

Landasan

70.Pemandu Enjin (Keretapi Bukit Bendera) Gred R9, R12

-Dijumudkan-

Hal Ehwal Islam

71.Pembantu Pemuliharaan Gred S17, S22, S26

-Dijumudkan-

5/6

Klasifikasi Perkhidmatan

Bidang Kawad

Skim Perkhidmatan SSM 72.Jurulatih Kawad Gred S17, S22, S26 73.Pembantu Wartawan/Wartawan Gred S17, S27/28, S32 74.Atendan Kesihatan Gred U3, U12, U14 75.Penolong Pegawai Penaksir Gred W27, W32, W36 76.Pegawai Aktuari Gred W41, W44, W48, W52 77.Pegawai Angkatan Tetap, Angkatan Tentera Malaysia Gred Z15, Z17/18, Z19/20, Z22, Z24, Z26, Z28 78.Askar Laskar Angkatan Tetap, Angkatan Tentera Malaysia Gred Z1, Z3/4, Z5/6, Z8, Z10, Z12, Z14

Skim Perkhidmatan SBPA -Dijumudkan-

Kewartawanan 13. PERUBATAN DAN KESIHATAN (U) 14. KEWANGAN (W) Perubatan

29.Wartawan Gred S3-1, S3-2, S3-4 30.Pembantu Perawatan Kesihatan Gred U5-1, U5-2, U5-3 -Dijumudkan-

Percukaian

Aktuari

-Dijumudkan-

15. ANGKATAN TENTERA MALAYSIA (Z)

Tentera

31.Pegawai Angkatan Tetap, Angkatan Tentera Malaysia Gred ZA13, ZA14, ZA16, ZA18, ZA20, ZA22, ZA24 32.Askar Laskar Angkatan Tetap, Angkatan Tentera Malaysia Gred ZA1, ZA2, ZA4, ZA6, ZA8, ZA10, ZA12

Nota: ** Mansuh ** Gubal baru *** Perkhidmatan tertentu yang terlibat dalam pertukaran skim perkhidmatan berdasarkan fungsi tugas (turut disenaraikan dalam skim perkhidmatan kekal)

6/6

Lampiran B7

SENARAI PERTUKARAN SKIM PERKHIDMATAN YANG DIJUMUDKAN SEBELUM TARIKH KUAT KUASA SBPA DAN DIHAPUSKAN JAWATANNYA

Lampiran B7

SENARAI PERTUKARAN SKIM PERKHIDMATAN YANG DIJUMUDKAN SEBELUM TARIKH KUAT KUASA SBPA DAN DIHAPUSKAN JAWATANNYA

Bil.

Skim Perkhidmatan Jumud

Skim Perkhidmatan SBPA

Laporan Jawatankuasa Kabinet Gaji 1976 1. Anak Perahu Gred R1 Anak Perahu Gred R4 2. Apprentis Pelukis Pelan Gred R1 Apprentis Pelukis Pelan Gred R4 3. Atendan Gred N1 Atendan Gred N4 4. 5. Atendan Makmal Gred N1 Atendan Luar Dalam Gred N3 Atendan Luar Dalam Gred N12 6. Atendan Worksyop Gred N1 Atendan Worksyop Gred N4 7. Drebar Enjin Kelas 2 Gred A17 Drebar Enjin Kelas 2 Gred A22 8. Drebar/Operator Wayang Gambar Gred N11 Drebar/Operator Wayang Gambar Gred N14 9. Juruinjin Laut Gred A11 Juruinjin Laut Gred A14 10. Jurutayang Studio Gred N1 Jurutayang Studio Gred N4 11. Juruteknik Perancang Bandar Gred J11 Juruteknik Perancang Bandar Gred J14 12. 13. Juruteknik Rendah Gred J14 Mekanik Gred R1 Mekanik Gred R4 14. Merinyu Daging Gred N17 1/8 Pembantu Awam Gred H5-1 Pembantu Awam Gred H5-1 Pembantu Awam Gred H5-1 Pembantu Awam Gred H5-1 Pembantu Operasi Gred N5-1 Pembantu Operasi Gred N5-1 Pembantu Operasi Gred N5-1 Pembantu Operasi Gred N5-1 Pembantu Operasi Gred N5-1 Pembantu Operasi Gred N5-1 Pembantu Operasi Gred N5-1 Pembantu Laut Gred A4-1 Pembantu Laut Gred A4-3 Pembantu Operasi Gred N5-1 Pembantu Operasi Gred N5-2 Pembantu Awam Gred H5-1 Pembantu Awam Gred H5-2 Pembantu Operasi Gred N5-1 Pembantu Operasi Gred N5-1 Pembantu Awam Gred H5-1 Pembantu Awam Gred H5-2 Pembantu Awam Gred H5-2 Pembantu Awam Gred H5-1 Pembantu Awam Gred H5-1 Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N4-1

Bil.

Skim Perkhidmatan Jumud Merinyu Daging Gred N22

Skim Perkhidmatan SBPA Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N4-3 Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N4-1 Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N4-3 Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N4-1 Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N4-3 Pembantu Operasi Gred N5-1 Pembantu Operasi Gred N5-1 Pembantu Operasi Gred N5-1 Pembantu Operasi Gred N5-1 Pembantu Operasi Gred N5-1 Pembantu Operasi Gred N5-1 Pembantu Operasi Gred N5-1 Pembantu Operasi Gred N5-2 Pembantu Operasi Gred N5-1 Pembantu Awam Gred H5-1 Pembantu Awam Gred H5-2 Pembantu Operasi Gred N5-1 Pembantu Operasi Gred N5-2 Pembantu Operasi Gred N5-1 Pembantu Operasi Gred N5-1 Pembantu Operasi Gred N5-1 Pembantu Operasi Gred N5-2

15.

Merinyu Kesihatan Gred C19 Merinyu Kesihatan Gred C22

16.

Merinyu Pekan Gred N17 Merinyu Pekan Gred N22

17.

Operator Mesin Gred N1 Operator Mesin Gred N4

18.

Operator Mesin Offset Gred N1 Operator Mesin Offset Gred N4

19.

Operator Mesin Penyalin Gred N1 Operator Mesin Penyalin Gred N4 Operator Mesin Penyalin Gred N11 Operator Mesin Penyalin Gred N14

20. 21.

Operator Mesin Prosesan Data Gred F11 Operator Pam Gred R9 Operator Pam Gred R14

22.

Operator Wayang Gambar Gred N11 Operator Wayang Gambar Gred N14

23.

Pegawai Kecil Pejabat Tanah Tkt III Gred N1 Pegawai Kecil Pejabat Tanah Tkt III Gred N4

24.

Pegawai Kerani Rendah Gred N11 Pegawai Kerani Rendah Gred N14

2/8

Bil. 25.

Skim Perkhidmatan Jumud Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Bukan Siswazah Gred DG17 Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Bukan Siswazah Gred DG22 Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Bukan Siswazah Gred DG27 Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Bukan Siswazah Gred DG32

Skim Perkhidmatan SBPA Pembantu Hal Ehwal Islam Gred S4-1 Pembantu Hal Ehwal Islam Gred S4-3 Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam Gred S3-1 Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam Gred S3-2 Pembantu Operasi Gred N5-1 Pembantu Operasi Gred N5-2 Pembantu Awam Gred H5-1 Pembantu Awam Gred H5-1 Pembantu Operasi Gred N5-1 Pembantu Operasi Gred N5-1 Pembantu Operasi Gred N5-1 Pembantu Operasi Gred N5-1 Pembantu Awam Gred H5-1 Pembantu Awam Gred H5-1 Pembantu Awam Gred H5-1 Pembantu Awam Gred H5-1 Pembantu Awam Gred H5-1 Pembantu Awam Gred H5-1 Pembantu Awam Gred H5-1 Pembantu Awam Gred H5-1 Pembantu Awam Gred H5-1 Pembantu Awam Gred H5-1 Pembantu Awam Gred H5-1 Pembantu Awam Gred H5-1 Pembantu Operasi Gred N5-1 Pembantu Operasi Gred N5-2 Pembantu Awam Gred H5-1 Pembantu Awam Gred H5-1 Pembantu Awam Gred H5-2

26.

Pegawai Petempatan Rendah Gred N11 Pegawai Petempatan Rendah Gred N14

27.

Pegawai Rumah Laki-Laki Gred S1 Pegawai Rumah Laki-Laki Gred S4

28.

Pelayan Gred N1 Pelayan Gred N4

29.

Pelayan Asrama Gred N1 Pelayan Asrama Gred N4

30.

Pemandu Enjin Sangkut/Motobot Gred R1 Pemandu Enjin Sangkut/Motobot Gred R4 Pemandu Enjin Sangkut/Motobot Gred R3 Pemandu Enjin Sangkut/Motobot Gred R6

31.

Pemandu Motor Injin Sangkut Gred R1 Pemandu Motor Injin Sangkut Gred R4

32.

Pembantu Hidrologi Gred R9 Pembantu Hidrologi Gred R12

33.

Pembantu Jurugegas Paip Gred R1 Pembantu Jurugegas Paip Gred R4

34.

Pembantu Juruletrik Auto Gred R1 Pembantu Juruletrik Auto Gred R4

35.

Pembantu Kerani (Pembanci) Gred N11 Pembantu Kerani (Pembanci) Gred N14

36.

Pembantu Luar Gred S10 Pembantu Luar Gred G11 Pembantu Luar Gred G14

3/8

Bil. 37.

Skim Perkhidmatan Jumud Pembantu Luar Hal Ehwal Orang Asli Gred S11 Pembantu Luar Hal Ehwal Orang Asli Gred S14

Skim Perkhidmatan SBPA Pembantu Awam Gred H5-1 Pembantu Awam Gred H5-2 Pembantu Awam Gred H5-1 Pembantu Awam Gred H5-1 Pembantu Awam Gred H5-1 Pembantu Awam Gred H5-1 Pembantu Awam Gred H5-1 Pembantu Awam Gred H5-1 Pembantu Awam Gred H5-1 Pembantu Awam Gred H5-2 Pembantu Awam Gred H5-1 Pembantu Awam Gred H5-1 Pembantu Operasi Gred N5-1 Pembantu Operasi Gred N5-2 Pembantu Awam Gred H5-1 Pembantu Awam Gred H5-1 Pembantu Awam Gred H5-1 Pembantu Awam Gred H5-1 Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N4-1 Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N4-3 Pembantu Awam Gred H5-1 Pembantu Awam Gred H5-1 Pembantu Operasi Gred N5-1 Pembantu Operasi Gred N5-1

38.

Pembantu Luar Rendah Gred G1 Pembantu Luar Rendah Gred G4

39.

Pembantu Mekanik Gred R1 Pembantu Mekanik Gred R4

40.

Pembantu Pemasang/Penyambung Gred R1 Pembantu Pemasang/Penyambung Gred R4

41.

Pembantu Pertanian Rendah (Penyelidikan) Gred G11 Pembantu Pertanian Rendah (Penyelidikan) Gred G14

42.

Pembantu Pertanian Rendah Luar Bandar Gred G1 Pembantu Pertanian Rendah Luar Bandar Gred G4

43.

Pembantu Seranta dan Penerbitan Gred N11 Pembantu Seranta dan Penerbitan Gred N14

44.

Pembantu Tukang Kimpal Gred R1 Pembantu Tukang Kimpal Gred R4

45.

Pembantu Tukang Letrik Gred R1 Pembantu Tukang Letrik Gred R4

46.

Pembuat Set Gred N17 Pembuat Set Gred N22

47.

Penarik Rantai Gred R1 Penarik Rantai Gred R4

48.

Pencari Fail Gred N1 Pencari Fail Gred N4

4/8

Bil. 49.

Skim Perkhidmatan Jumud Pengawas Gred J11 Pengawas Gred J14

Skim Perkhidmatan SBPA Pembantu Awam Gred H5-1 Pembantu Awam Gred H5-2 Pembantu Operasi Gred N5-1 Pembantu Operasi Gred N5-2 Pembantu Operasi Gred N5-1 Pembantu Operasi Gred N5-2 Pembantu Operasi Gred N5-1 Pembantu Operasi Gred N5-1 Pembantu Operasi Gred N5-1 Pembantu Awam Gred H5-1 Pembantu Awam Gred H5-1 Pembantu Operasi Gred N5-1 Pembantu Operasi Gred N5-1 Pembantu Operasi Gred N5-1 Pembantu Operasi Gred N5-1 Pembantu Operasi Gred N5-1 Pembantu Operasi Gred N5-1 Pembantu Awam Gred H5-1 Pembantu Awam Gred H5-1 Pembantu Operasi Gred N5-1 Pembantu Operasi Gred N5-2 Pembantu Awam Gred H5-1 Pembantu Awam Gred H5-1 Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N4-3 Pembantu Operasi Gred N5-1 Pembantu Operasi Gred N5-2 Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N4-1 Pembantu Awam Gred H5-1 Pembantu Awam Gred H5-1

50.

Pengawas Gred N11 Pengawas Gred N14

51.

Pengawas Istana Gred N11 Pengawas Istana Gred N14

52. 53.

Penghantar Berita Gred N1 Penghantar Cepat Gred N1 Penghantar Cepat Gred N4

54.

Penjaga Gred R3 Penjaga Gred R6

55.

Penjaga Pelan dan Rekod Gred N1 Penjaga Pelan dan Rekod Gred N4

56.

Penjaga Peringkat II Gred N1 Penjaga Peringkat II Gred N4

57.

Penjaga Tkt II Gred N1 Penjaga Tkt II Gred N4

58.

Penjalan Jentera Gred R3 Penjalan Jentera Gred R6

59.

Penjilid Buku Gred N11 Penjilid Buku Gred N14

60.

Penolong Tukang Gred R1 Penolong Tukang Gred R4

61. 62.

Penyelia Bangunan Gred N22 Penyelia Bangunan Rendah Gred N11 Penyelia Bangunan Rendah Gred N14

63. 64.

Serang Gred A17 Tukang Kebun Gred N1 Tukang Kebun Gred N4

5/8

Bil.

Skim Perkhidmatan Jumud

Skim Perkhidmatan SBPA Sistem Saraan Baru

65. 66.

Amra Gred KP11 Atendan Letak Kereta Gred N1 Atendan Letak Kereta Gred N4 Atendan Letak Kereta Gred N12

Pembantu Awam Gred H5-1 Pembantu Operasi Gred N5-1 Pembantu Operasi Gred N5-1 Pembantu Operasi Gred N5-1 Jururawat Masyarakat Gred U4-2* Jururawat Masyarakat Gred U4-2* Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N4-1 Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N4-1* Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N4-1* Pembantu Operasi Gred N5-1 Pembantu Awam Gred H5-1 Pembantu Awam Gred H5-2 Pembantu Operasi Gred N5-1 Pembantu Operasi Gred N5-2 Juruteknik Komputer Gred FT4-1 Juruteknik Komputer Gred FT4-3 Pustakawan Gred S1-1 Pustakawan Gred S1-2 Pustakawan Gred S1-4 Pembantu Operasi Gred N5-1 Pembantu Operasi Gred N5-2 Pembantu Operasi Gred N5-1 Pembantu Operasi Gred N5-1 Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N4-1* Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N4-1* Pembantu Awam Gred H5-1 Pembantu Awam Gred H5-2

67.

Bidan Gred U11 Bidan Gred U14

68. 69.

Jurubina Model Gred J17 Juruproses Filem X-Ray Gred U11 Juruproses Filem X-Ray Gred U14

70. 71.

Juruteknik Percetakan Rendah Gred N11 Juruteknik Pertanian Rendah Gred G11 Juruteknik Pertanian Rendah Gred G14

72.

Juruteknik Penilaian Rendah Gred W11 Juruteknik Penilaian Rendah Gred W14

73.

Operator Komputer Gred F17 Operator Komputer Gred F22

74.

Pegawai Perpustakaan Gred S41 Pegawai Perpustakaan Gred S44 Pegawai Perpustakaan Gred S48

75.

Pelukis Pelan Rendah Gred J11 Pelukis Pelan Rendah Gred J14

76. 77.

Pembaca Pruf Gred N11 Pembantu Ekonomi Rumahtangga Rendah Gred S11 Pembantu Hospital Rendah Gred U11 Pembantu Hospital Rendah Gred U14

78.

79.

Pembantu Makmal Rendah Gred C11 Pembantu Makmal Rendah Gred C14

6/8

Bil. 80.

Skim Perkhidmatan Jumud Pembantu Penguatkuasa Rendah Gred N11 Pembantu Penguatkuasa Rendah Gred N14

Skim Perkhidmatan SBPA Pembantu Operasi Gred N5-1 Pembantu Operasi Gred N5-2 Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N4-1* Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N4-1* Pembantu Operasi Gred N5-1 Pembantu Operasi Gred N5-1 Pembantu Operasi Gred N5-1 Pembantu Operasi Gred N5-1 Pembantu Operasi Gred N5-2 Pembantu Kemahiran Gred H4-1 Pembantu Kemahiran Gred H4-3 Pembantu Operasi Gred N5-1 Pembantu Operasi Gred N5-2 Pembantu Operasi Gred N5-1 Pembantu Operasi Gred N5-2 Pembantu Operasi Gred N5-1 Pembantu Operasi Gred N5-2 Pembantu Operasi Gred N5-1 Pembantu Operasi Gred N5-2 Pembantu Operasi Gred N5-1

81.

Pembantu Teknologi Makmal Perubatan Gred U11 Pembantu Teknologi Makmal Perubatan Gred U14

82. 83.

Pemeriksa Filem Rendah Gred N11 Pemungut Sewa Gred N3 Pemungut Sewa Gred N12

84.

Pencatit Masa Gred N11 Pencatit Masa Gred N14

85.

Pengajar Ketukangan Gred III Gred J17 Pengajar Ketukangan Gred III Gred J22

86.

Penimbang Gred N11 Penimbang Gred N14

87.

Penyelenggara Stor Rendah Gred N11 Penyelenggara Stor Rendah Gred N14

88.

Penyelia Asrama Rendah Gred N11 Penyelia Asrama Rendah Gred N14

89.

Penyelia/Pengasuh Pelajar Gred N11 Penyelia/Pengasuh Pelajar Gred N14

90.

Penyemak Perpustakaan Gred S11

Sistem Saraan Malaysia 91. Jaga Gred R1 Jaga Gred R4 92. Jurumudi Gred A1 Jurumudi Gred A3 93. 94. 95. Kelasi Gred A1 Pembantu Rendah Hal Ehwal Islam Gred S11 Pembantu Tadbir Rendah Gred N11 Pembantu Tadbir Rendah Gred N14 96. Pengawet Gred N11 7/8 Pengawal Keselamatan Gred KP5-1 Pengawal Keselamatan Gred KP5-1 Pembantu Awam Gred H5-1 Pembantu Awam Gred H5-1 Pembantu Awam Gred H5-1 Pembantu Operasi Gred N5-1 Pembantu Operasi Gred N5-1 Pembantu Operasi Gred N5-2 Pembantu Operasi Gred N5-1

Bil. 97.

Skim Perkhidmatan Jumud Penolong Jururawat Gred U11 Penolong Jururawat Gred U14

Skim Perkhidmatan SBPA Jururawat Masyarakat Gred U4-2** Jururawat Masyarakat Gred U4-2**

* Surat rujukan JPA.BPO(S)324/14/24 Jld.25 (31) bertarikh 22 Disember 2009 berhubung cadangan penambahbaikan kemajuan kerjaya penyandang dalam empat (4) skim perkhidmatan jumud iaitu Bidan, Pembantu Hospital Rendah, Juruproses Filem X-Ray dan Pembantu Teknologi Makmal Perubatan di Kementerian Kesihatan Malaysia. ** Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 21 Tahun 2003: Menaik taraf skim perkhidmatan Penolong Jururawat kepada skim perkhidmatan Jururawat Masyarakat yang berkuat kuasa pada 1 Januari 2009.

8/8

Lampiran B8

SENARAI SKIM PERKHIDMATAN YANG DIKEKALKAN DI BAWAH SBPA

Lampiran B8 SENARAI SKIM PERKHIDMATAN YANG DIKEKALKAN DI BAWAH SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM Klasifikasi Perkhidmatan 1. PENGANGKUTAN (A)

Bidang Penerbangan

Skim Perkhidmatan SSM 1. Juruterbang/Pemeriksa Juruterbang Gred A41, A44, A48, A52, A54 2. Pemeriksa Kapal Terbang Gred A41, A44, A48, A52, A54 3. Penolong Pemeriksa Kapal Terbang Gred A29, A36, A38

Skim Perkhidmatan SBPA Juruterbang/Pemeriksa Juruterbang Gred A1-1, A1-2, A1-4, A1-5, A1-6 Pemeriksa Kapal Terbang Gred A1-1, A1-2, A1-4, A1-5, A1-6 Penolong Pemeriksa Kapal Terbang Gred A2-1, A2-4, A2-5 Pegawai Kawalan Trafik Udara Gred A1-1, A1-2, A1-4, A1-5, A1-6 Penolong Pegawai Kawalan Trafik Udara Gred A2-1, A2-4, A2-5 Pegawai Laut Gred A1-1, A1-2, A1-4, A1-5, A1-6 Penolong Pegawai Laut Gred A2-1, A2-4, A2-5 Pembantu Laut Gred A4-1, A4-3, A4-5 Pemeriksa Kereta Motor Gred A4-1, A4-3, A4-5 Penerbit Rancangan Gred B4-1, B4-3, B4-5, B3-1, B3-2, B3-4, B1-1, B1-2, B1-4, B1-5, B1-6 Ahli Muzik Gred B4-1, B4-3, B4-5, B3-1, B3-2, B3-4, B1-1, B1-2, B1-4, B1-5, B1-6 Artis Budaya Gred B4-1, B3-1, B3-2

Kejuruteraan Kapal Terbang

Kawalan Trafik Udara

4. Pegawai Kawalan Trafik Udara Gred A41, A44, A48, A52, A54 5. Penolong Pegawai Kawalan Trafik Udara Gred A29, A36, A38

Maritim

6. Pegawai Laut Gred A41, A44, A48, A52, A54 7. Penolong Pegawai Laut Gred A29, A36, A38 8. Pembantu Laut Gred A17, A22, A26

Kejuruteraan (Darat) 2. BAKAT DAN SENI (B) Penerbitan Rancangan

9. Pemeriksa Kereta Motor Gred A17, A22, A26 10.Penerbit Rancangan Gred B17, B21/22, B25/26, B27/28, B31/32, B37/38 B41/42, B43/44, B47/48, B51/52, B53/54 11.Ahli Muzik Gred B17, B21/22, B25/26, B27/28, B31/32, B37/38 B41/42, B43/44, B47/48, B51/52, B53/54 12.Artis Budaya Gred B17, B27/28, B31/32

Muzik

Kebudayaan

1 / 13

Klasifikasi Perkhidmatan 3. SAINS (C)

Bidang Meteorologi

Skim Perkhidmatan SSM 13.Pegawai Meteorologi Gred C41, C44, C48, C52, C54 14.Penolong Pegawai Meteorologi Gred C27, C32, C38 15.Pembantu Meteorologi Gred C17, C22, C26

Skim Perkhidmatan SBPA Pegawai Meteorologi Gred C1-1, C1-2, C1-4, C1-5, C1-6 Penolong Pegawai Meteorologi Gred C2-1, C2-2, C2-5 Pembantu Meteorologi Gred C4-1, C4-3, C4-5 Pegawai Kawalan Alam Sekitar Gred C1-1, C1-2, C1-4, C1-5, C1-6

Alam Sekitar

16.Pegawai Kawalan Alam Sekitar Gred C41, C44, C48, C52, C54

17.Penolong Pegawai Kawalan Alam Sekitar Penolong Pegawai Kawalan Alam Sekitar Gred C27, C32, C38 Gred C2-1, C2-2, C2-5 Sains 18.Pegawai Sains Gred C41, C44, C48, C52, C54 19.Penolong Pegawai Sains Gred C27, C32, C38 20.Pembantu Makmal Gred C17, C22, C26 Pemakanan 21.Pegawai Teknologi Makanan Gred C41, C44, C48, C52, C54 22.Penolong Pegawai Teknologi Makanan Gred C27, C32, C38 23.Pegawai Penyediaan Makanan Gred C41, C44, C48, C52, C54 24.Penolong Pegawai Penyediaan Makanan Gred C27, C32, C38 4. PENDIDIKAN (D) Pendidikan Tinggi 25.Guru Bahasa Gred DG41, DG44, DG48, DG52 Pegawai Sains Gred C1-1, C1-2, C1-4, C1-5, C1-6 Penolong Pegawai Sains Gred C2-1, C2-2, C2-5 Pembantu Makmal Gred C4-1, C4-3, C4-5 Pegawai Teknologi Makanan Gred C1-1, C1-2, C1-4, C1-5, C1-6 Penolong Pegawai Teknologi Makanan Gred C2-1, C2-2, C2-5 Pegawai Penyediaan Makanan Gred C1-1, C1-2, C1-4, C1-5, C1-6 Penolong Pegawai Penyediaan Makanan Gred C2-1, C2-2, C2-5 Guru Bahasa Gred DG1-1, DG1-2, DG1-4, D1-5, DG1-6 Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi Gred DH2-1, DH2-2, DH2-3, DH1-1, DH1-2, DH1-4, DH1-5, DH1-6, Khas Pensyarah UiTM Gred DM1-1, DM1-3, DM1-5, DM1-6, Khas Penolong Pensyarah UiTM Gred DM2-1, DM2-2, DM2-3

26.Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi Gred DH29, DH31/32, DH33/34, DH41/42, DH43/44, DH47/48, DH51/52, DH53/54 27.Pensyarah UiTM Gred DM41, DM45/46, DM51/52, DM53/54, Khas 28.Penolong Pensyarah UiTM Gred DM29, DM32, DM34

2 / 13

Klasifikasi Perkhidmatan

Bidang

Skim Perkhidmatan SSM 29.Pensyarah Universiti Gred DS45, DS51/52, DS53/54, Khas

Skim Perkhidmatan SBPA Pensyarah Universiti Gred DS1-3, DS1-5, DS1-6, Khas Pegawai Ehwal Ekonomi Gred E1-1, E1-2, E1-4, E1-5, E1-6 Penolong Pegawai Ehwal Ekonomi Gred E3-1, E3-2, E3-4 Pembantu Ehwal Ekonomi Gred E4-1, E4-3, E4-5 Pegawai Latihan Gred E1-1, E1-2, E1-4, E1-5, E1-6 Penolong Pegawai Latihan Gred E3-1, E3-2, E3-4 Pembantu Pegawai Latihan Gred E4-1, E4-3, E4-5

5. EKONOMI (E)

Ekonomi

30.Pegawai Ehwal Ekonomi Gred E41, E44, E48, E52, E54 31.Penolong Pegawai Ehwal Ekonomi Gred E27, E32, E38 32.Pembantu Ehwal Ekonomi Gred E17, E22, E26

Latihan

33.Pegawai Latihan Gred E41, E44, E48, E52, E54 34.Penolong Pegawai Latihan Gred E27, E32, E38 35.Pembantu Pegawai Latihan Gred E17, E22, E26 Pegawai Latihan Gred E41, E44, E48, E52, E54 (Yang menjalankan tugas latihan kemahiran) Penolong Pegawai Latihan Gred E27, E32, E38 (Yang menjalankan tugas latihan kemahiran) Pembantu Pegawai Latihan Gred E17, E22, E26 (Yang menjalankan tugas latihan kemahiran)

Pegawai Latihan Kemahiran** Gred DL4-1, DL4-3, DL2-1, DL2-4, DL2-5, DL1-1, DL1-2, DL1-4, DL1-5, DL1-6,

Perangkaan

36.Perangkawan Gred E41, E44, E48, E52, E54 37.Penolong Pegawai Perangkaan Gred E27, E32, E36 38.Pembantu Perangkaan Gred E17, E22, E26

Perangkawan Gred E1-1, E1-2, E1-4, E1-5, E1-6 Penolong Perangkawan Gred E3-1, E3-2, E3-4 Pembantu Perangkaan Gred E4-1, E4-3, E4-5 Pegawai Teknologi Maklumat Gred F1-1, F1-2, F1-4, F1-5, F1-6 Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Gred F2-1, F2-2, F2-5 Juruteknik Komputer Gred FT4-1, FT4-3, FT4-5

6. TEKNOLOGI MAKLUMAT (F)

Teknologi Maklumat

39.Pegawai Teknologi Maklumat Gred F41, F44, F48, F52, F54 40.Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Gred F29, F32, F38 41.Juruteknik Komputer Gred FT17, FT22, FT26

3 / 13

Klasifikasi Perkhidmatan 7. PERTANIAN (G)

Bidang Pertanian

Skim Perkhidmatan SSM 42.Pegawai Pertanian Gred G41, G44, G48, G52, G54 43.Penolong Pegawai Pertanian Gred G27, G32, G36

Skim Perkhidmatan SBPA Pegawai Pertanian Gred G1-1, G1-2, G1-4, G1-5, G1-6 Penolong Pegawai Pertanian Gred G2-1, G2-2, G2-5 Pegawai Perikanan Gred G1-1, G1-2, G1-4, G1-5, G1-6 Penolong Pegawai Perikanan Gred G2-1, G2-2, G2-5 Pembantu Perikanan Gred G4-1, G4-3, G4-5 Pegawai Veterinar Gred G1-1, G1-2, G1-4, G1-5, G1-6 Penolong Pegawai Veterinar Gred G2-1, G2-2, G2-5 Pemelihara Hutan Gred G1-1, G1-2, G1-4, G1-5, G1-6 Penolong Pemelihara Hutan Gred G2-1, G2-2, G2-5 Pegawai Hidupan Liar Gred G1-1, G1-2, G1-4, G1-5, G1-6 Penolong Pegawai Hidupan Liar Gred G2-1, G2-2, G2-5 Pengurus Taman/Ladang Gred G1-1, G1-2, G1-4, G1-5, G1-6 Penolong Pengurus Taman/Ladang Gred G3-1, G3-2, G3-4 Pembantu Taman/Ladang Gred G4-1, G4-3, G4-5 Pegawai Rancangan Tanah Gred G1-1, G1-2, G1-4, G1-5, G1-6 Penolong Pegawai Rancangan Tanah Gred G2-1, G2-2, G2-5 Penyelia Rancangan Tanah Gred G4-1, G4-3, G4-5

Perikanan

44.Pegawai Perikanan Gred G41, G44, G48, G52, G54 45.Penolong Pegawai Perikanan Gred G27, G32, G36 46.Pembantu Perikanan Gred G17, G22, G26

Veterinar

47.Pegawai Veterinar Gred G41, G44, G48, G52, G54 48.Penolong Pegawai Veterinar Gred G27, G32, G36

Perhutanan

49.Pemelihara Hutan Gred G41, G44, G48, G52, G54 50.Penolong Pemelihara Hutan Gred G27, G32, G36

Hidupan Liar

51.Pegawai Hidupan Liar Gred G41, G44, G48, G52, G54 52.Penolong Pegawai Hidupan Liar Gred G27, G32, G36

Pengurusan Taman/ Ladang

53.Pengurus Taman/Ladang Gred G41, G44, G48, G52, G54 54.Penolong Pengurus Taman/ Ladang Gred G27, G32, G36 55.Pembantu Taman/Ladang Gred G17, G22, G26

Pembangunan Tanah

56.Pegawai Rancangan Tanah Gred G41, G44, G48, G52 57.Penolong Pegawai Rancangan Tanah Gred G27, G32, G36 58.Penyelia Rancangan Tanah Gred G17, G22, G26

4 / 13

Klasifikasi Perkhidmatan

Bidang

Skim Perkhidmatan SSM 59.Arkitek Gred J41, J44, J48, J52, J54 60.Penolong Pegawai Senibina Gred J29, J36, J38

Skim Perkhidmatan SBPA Arkitek Gred J1-1, J1-2, J1-4, J1-5, J1-6 Penolong Pegawai Seni Bina Gred J2-1, J2-4, J2-5 Arkitek Landskap Gred J1-1, J1-2, J1-4, J1-5, J1-6 Penolong Arkitek Landskap Gred J2-1, J2-4, J2-5 Jurutera Gred J1-1, J1-2, J1-4, J1-5, J1-6 Penolong Jurutera Gred J2-1, J2-4, J2-5 Juruukur Bahan Gred J1-1, J1-2, J1-4, J1-5, J1-6 Penolong Juruukur Bahan Gred J2-1, J2-4, J2-5 Juruukur Gred J1-1, J1-2, J1-4, J1-5, J1-6 Penolong Juruukur Gred J2-1, J2-4, J2-5 Juruukur Bangunan Gred J1-1, J1-2, J1-4, J1-5, J1-6 Penolong Jurukur Bangunan Gred J2-1, J2-4, J2-5 Jurugeospatial Gred J1-1, J1-2, J1-4, J1-5, J1-6 Perancang Bandar dan Wilayah Gred J1-1, J1-2, J1-4, J1-5, J1-6 Penolong Perancang Bandar dan Wilayah Gred J2-1, J2-4, J2-5 Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J1-1, J1-2, J1-4, J1-5, J1-6 Penolong Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J2-1, J2-4, J2-5

8. KEJURUTERAAN (J) Seni Bina

Seni Bina Taman/ Landskap

61.Arkitek Landskap Gred J41, J44, J48, J52, J54 62.Penolong Arkitek Landskap Gred J29, J36, J38

Kejuruteraan

63.Jurutera Gred J41, J44, J48, J52, J54 64.Penolong Jurutera Gred J29, J36, J38

Ukur Bahan

65.Juruukur Bahan Gred J41, J44, J48, J52, J54 66.Penolong Juruukur Bahan Gred J29, J36, J38

Ukur Tanah

67.Juruukur Gred J41, J44, J48, J52, J54 68.Penolong Juruukur Gred J29, J36, J38

Ukur Bangunan

69.Juruukur Bangunan Gred J41, J44, J48, J52, J54 70.Penolong Juruukur Bangunan Gred J29, J36, J38

Geospatial

71.Jurukartografi Gred J41, J44, J48, J52 72.Pegawai Perancang Bandar dan Desa Gred J41, J44, J48, J52, J54 73.Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa Gred J29, J36, J38

Perancangan Bandar dan Wilayah

Pemeriksaan Kilang dan Jentera

74.Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J41, J44, J48, J52, J54 75.Penolong Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J29, J36, J38

5 / 13

Klasifikasi Perkhidmatan

Bidang Jentera Elektrik

Skim Perkhidmatan SSM 76.Penjaga Jentera Elektrik Gred R17, R22, R24 77.Penguasa Bomba Gred KB41, KB44, KB48, KB52, KB54

Skim Perkhidmatan SBPA Penjaga Jentera Elektrik Gred J4-1, J4-3, J4-5 Penguasa Bomba Gred KB1-1, KB1-2, KB1-4, KB1-5, KB1-6 Penolong Penguasa Bomba Gred KB2-1, KB2-2, KB2-5 Pegawai Bomba Gred KB4-1, KB4-3, KB4-4, KB4-5 Penolong Penguasa Imigresen/ Penguasa Imigresen Gred KP3-1, KP3-2, KP3-4, KP1-1, KP1-2, KP1-4, KP1-5, KP1-6 Pegawai Imigresen Gred KP4-1, KP4-3, KP4-5 Penolong Pegawai Pendaftaran/ Pegawai Pendaftaran Gred KP3-1, KP3-2, KP3-4, KP1-1, KP1-2, KP1-4, KP1-5, KP1-6 Pembantu Pendaftaran Gred KP4-1, KP4-3, KP4-5 Pegawai Pertahanan Awam Gred KP1-1, KP1-2, KP1-4, KP1-5, KP1-6 Penolong Pegawai Pertahanan Awam Gred KP3-1, KP3-2, KP3-4 Pembantu Pertahanan Awam Gred KP4-1, KP4-3, KP4-5 Pegawai Keselamatan Gred KP1-1, KP1-2, KP1-4, KP1-5, KP1-6 Penolong Pegawai Keselamatan Gred KP3-1, KP3-2, KP3-4 Pembantu Keselamatan Gred KP4-1, KP4-3, KP4-5 Pengawal Keselamatan Gred KP5-1, KP5-2

9. KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM (K)

Bomba

78.Penolong Penguasa Bomba Gred KB29, KB32, KB38 79.Pegawai Bomba Gred KB17, KB22, KB24, KB26 Imigresen 80.Penolong Penguasa Imigresen/ Penguasa Imigresen Gred KP27, KP32, KP38, KP41/42, KP44, KP48, KP52, KP54 81.Pegawai Imigresen Gred KP17, KP22, KP26 Pendaftaran 82.Penolong Pegawai Pendaftaran/ Pegawai Pendaftaran Gred KP27, KP32, KP38, KP41/42, KP44, KP48, KP52, KP54 83.Pembantu Pendaftaran Gred KP17, KP22, KP26 Pertahanan Awam 84.Pegawai Pertahanan Awam Gred KP41, KP44, KP48, KP52, KP54

85.Penolong Pegawai Pertahanan Awam Gred KP27, KP32, KP38 86.Pembantu Pertahanan Awam Gred KP17, KP22, KP26 Keselamatan 87.Pegawai Keselamatan Gred KP41, KP44, KP48, KP52, KP54

88.Penolong Pegawai Keselamatan Gred KP27, KP32, KP38 89.Pembantu Keselamatan Gred KP17, KP22, KP26 90.Pengawal Keselamatan Gred KP11, KP14

6 / 13

Klasifikasi Perkhidmatan

Bidang Penjara

Skim Perkhidmatan SSM 91. Penguasa Penjara Gred KX41, KX44, KX48, KX52, KX54 92. Penolong Penguasa Penjara Gred KX27, KX32, KX38 93. Pegawai Penjara Gred KX17, KX20, KX22, KX24, KX26

Skim Perkhidmatan SBPA Penguasa Penjara Gred KX1-1, KX1-2, KX1-4, KX1-5, KX1-6 Penolong Penguasa Penjara Gred KX3-1, KX3-2, KX3-4 Pegawai Penjara Gred KX4-1, KX4-2, KX4-3, KX4-4, KX4-5 Pegawai Undang-undang Gred L1-1, L1-2, L1-4, L1-5, L1-6 Penolong Pegawai Undang-undang Gred L2-1, L2-2, L2-5 Pembantu Tadbir (Undang-undang) Gred L4-1, L4-3, L4-5 Jurubahasa Gred L4-1, L4-3, L4-5 Pegawai Syariah Gred LS1-1, LS1-2, LS1-4, LS1-5, LS1-6 Penolong Pegawai Syariah Gred LS3-1, LS3-2, LS3-4 Pembantu Syariah Gred LS4-1, LS4-3, LS4-5 Pegawai Tadbir dan Diplomatik Gred M1-1, M1-2, M1-4, M1-5, M1-6 Pegawai Tadbir Gred N1-1, N1-2, N1-4, N1-5, N1-6 Penolong Pegawai Tadbir Gred N3-1, N3-2, N3-4 Pembantu Setiausaha Pejabat/ Setiausaha Pejabat Gred N4-1, N4-3, N3-1, N3-2, N3-4

10. PERUNDANGAN DAN KEHAKIMAN (L)

Perundangan Sivil

94. Pegawai Undang-undang Gred L41, L44, L48, L52, L54 95. Penolong Pegawai Undang-undang Gred L29, L32, L38 96. Pembantu Tadbir (Undang-undang) Gred L17, L22, L26

Jurubahasa

97. Jurubahasa Gred L17, L22, L26 98. Pegawai Syariah Gred LS41, LS44, LS48, LS52, LS54 99. Penolong Pegawai Syariah Gred LS27, LS32, LS38 100. Pembantu Syariah Gred LS17, LS22, LS26

Perundangan Syariah

11. TADBIR DAN DIPLOMATIK (M) 12. PENTADBIRAN (N)

Pengurusan Utama Pentadbiran

101. Pegawai Tadbir dan Diplomatik Gred M41, M44, M48, M52, M54 102. Pegawai Tadbir Gred N41, N44, N48, N52, N54 103. Penolong Pegawai Tadbir Gred N27, N32, N36 104. Pembantu Setiausaha Pejabat/ Setiausaha Pejabat Gred N17, N22, N27/28, N32, N36

105. Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N17, N22, N26 Gred N4-1, N4-3, N4-5 106. Bentara Mesyuarat Gred N27, N32 107. Bentara Parlimen Gred N11, N14 Bentara Mesyuarat Gred N3-1, N3-2 Bentara Parlimen Gred N5-1, N5-2

7 / 13

Klasifikasi Perkhidmatan

Bidang

Skim Perkhidmatan SSM 108. Pemeriksa Cap Jari Gred N17, N22, N26 109. Juruaudio Visual Gred N17, N22, N26 110. Operator Wayarles Gred N17, N22, N26

Skim Perkhidmatan SBPA Pemeriksa Cap Jari Gred N4-1, N4-3, N4-5 Juruaudio Visual Gred N4-1, N4-3, N4-5 Operator Wayarles Gred N4-1, N4-3, N4-5 Pegawai Penguat Kuasa Gred N1-1, N1-2, N1-4, N1-5, N1-6 Penolong Pegawai Penguat Kuasa Gred N3-1, N3-2, N3-4 Pembantu Penguat Kuasa Gred N4-1, N4-3, N4-5 Pegawai Penyelidik Sosial Gred N1-1, N1-2, N1-4, N1-5 Jurubahasa Serentak Gred N1-1, N1-2, N1-4, N1-5 Pembantu Pengurusan Murid Gred N4-1, N4-3 Pembantu Penyediaan Makanan Gred N4-1, N4-3, N4-5 Penghulu Gred NP3-1, NP3-2, NP3-4, NP3-5 Penolong Pegawai Tanah Gred N3-1, N3-2, N3-4 (Pemakaian di Semenanjung sahaja) Penolong Pegawai Pentadbiran Tanah** Gred NT4-1, NT4-3, NT3-1, NT3-2, NT3-4 (Pemakaian di Sabah & Sarawak sahaja) Penolong Pegawai Siasatan/ Pegawai Siasatan Gred P5, P8, P10, P11, P14, P16, P18, P20

Penguatkuasa -an

111. Pegawai Penguatkuasa Gred N41, N44, N48, N52, N54 112. Penolong Pegawai Penguatkuasa Gred N27, N32, N36 113. Pembantu Penguatkuasa Gred N17, N22, N26

Penyelidikan Sosial Jurubahasa Serentak

114. Pegawai Penyelidik Sosial Gred N41, N44, N48, N52 115. Jurubahasa Serentak Gred N41, N44, N48, N52 116. Pembantu Pengurusan Murid Gred N17, N22 117. Tukang Masak Gred N17, N22, N26 118. Penghulu Gred NP27, NP32, NP36, NP40 119. Penolong Pegawai Tanah Gred NT27, NT32, NT36 (Pemakaian di Semenanjung sahaja) 120. Penolong Pegawai Tanah Gred NT17, NT22, NT31/NT32, NT36 (Pemakaian di Sarawak sahaja)

Pengurusan Domestik

Penghulu

Pentadbiran Tanah

13. PENCEGAHAN (P)

Siasatan

121. Penolong Pegawai Siasatan/ Pegawai Siasatan Gred P29, P31/32, P37/38, P41/42, P43/44, P47/48, P51/52, P53/54 122. Pegawai Penyelidik Gred Q41, Q43/44, Q47/48, Q51/52, Q53/54

14. PENYELIDIKAN, PEMBANGUNAN DAN INOVASI (Q)

Penyelidikan dan Pembangunan

Pegawai Penyelidik Gred Q1-1, Q1-2, Q1-4, Q1-5, Q1-6

8 / 13

Klasifikasi Perkhidmatan

Bidang

Skim Perkhidmatan SSM 123. Penolong Pegawai Penyelidik Gred Q27, Q32, Q36 124. Pembantu Penyelidik Gred Q17, Q22, Q26

Skim Perkhidmatan SBPA Penolong Pegawai Penyelidik Gred Q2-1, Q2-2, Q2-5 Pembantu Penyelidik Gred Q4-1, Q4-3, Q4-5 Pegawai Hal Ehwal Islam Gred S1-1, S1-2, S1-4, S1-5, S1-6 Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam Gred S3-1, S3-2, S3-4 Pembantu Hal Ehwal Islam Gred S4-1, S4-3, S4-5 Pegawai Arkib Gred S1-1, S1-2, S1-4, S1-5, S1-6 Penolong Pegawai Arkib Gred S3-1, S3-2, S3-4 Pembantu Arkib Gred S4-1, S4-3, S4-5 Kurator Gred S1-1, S1-2, S1-4, S1-5, S1-6 Penolong Kurator Gred S3-1, S3-2, S3-4 Pembantu Muzium Gred S4-1, S4-3, S4-5 Pustakawan Gred S1-1, S1-2, S1-4, S1-5, S1-6 Penolong Pustakawan Gred S3-1, S3-2, S3-4 Pembantu Perpustakaan Gred S4-1, S4-3, S4-5 Pegawai Pembangunan Masyarakat Gred S1-1, S1-2, S1-4, S1-5, S1-6 Penolong Pegawai Pembangunan Masyarakat Gred S3-1, S3-2, S3-4 Pembantu Pembangunan Masyarakat Gred S4-1, S4-3, S4-5

15. SOSIAL DAN KEROHANIAN (S)

Hal Ehwal Islam

125. Pegawai Hal Ehwal Islam Gred S41, S44, S48, S52, S54 126. Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam Gred S27, S32, S38 127. Pembantu Hal Ehwal Islam Gred S17, S22, S26

Arkib

128. Pegawai Arkib Gred S41, S44, S48, S52, S54 129. Penolong Pegawai Arkib Gred S27, S32, S38 130. Pembantu Arkib Gred S17, S22, S26

Muzium

131. Kurator Gred S41, S44, S48, S52, S54 132. Penolong Kurator Gred S27, S32, S38 133. Pembantu Muzium Gred S17, S22, S26

Perpustakaan

134. Pustakawan Gred S41, S44, S48, S52, S54 135. Penolong Pegawai Perpustakaan Gred S27, S32, S38 136. Pembantu Perpustakaan Gred S17, S22, S26

Pembangunan Masyarakat

137. Pegawai Pembangunan Masyarakat Gred S41, S44, S48, S52, S54 138. Penolong Pegawai Pembangunan Masyarakat Gred S27, S32, S38 139. Pembantu Pembangunan Masyarakat Gred S17, S22, S26

9 / 13

Klasifikasi Perkhidmatan

Bidang Belia dan Sukan

Skim Perkhidmatan SSM 140. Pegawai Belia dan Sukan Gred S41, S44, S48, S52, S54 141. Penolong Pegawai Belia dan Sukan Gred S27, S32, S38 142. Pembantu Belia dan Sukan Gred S17, S22, S26

Skim Perkhidmatan SBPA Pegawai Belia dan Sukan Gred S1-1, S1-2, S1-4, S1-5, S1-6 Penolong Pegawai Belia dan Sukan Gred S3-1, S3-2, S3-4 Pembantu Belia dan Sukan Gred S4-1, S4-3, S4-5 Pegawai Perhubungan Perusahaan Gred S1-1, S1-2, S1-4, S1-5, S1-6 Penolong Pegawai Perhubungan Perusahaan Gred S3-1, S3-2, S3-4 Pembantu Perhubungan Perusahaan Gred S4-1, S4-3, S4-5 Pegawai Penerangan Gred S1-1, S1-2, S1-4, S1-5, S1-6 Penolong Pegawai Penerangan Gred S3-1, S3-2, S3-4 Pembantu Penerangan Gred S4-1, S4-3, S4-5 Perancang Bahasa Gred S1-1, S1-2, S1-4, S1-5, S1-6 Penolong Perancang Bahasa Gred S3-1, S3-2, S3-4 Pegawai Psikologi Gred S1-1, S1-2, S1-4, S1-5, S1-6 Penolong Pegawai Psikologi Gred S3-1, S3-2, S3-4 Pegawai Antidadah Gred S1-1, S1-2, S1-4, S1-5, S1-6 Penolong Pegawai Antidadah Gred S3-1, S3-2, S3-4 Pembantu Antidadah Gred S4-1, S4-3, S4-5

Perhubungan Perusahaan

143. Pegawai Perhubungan Perusahaan Gred S41, S44, S48, S52, S54 144. Penolong Pegawai Perhubungan Perusahaan Gred S27, S32, S38 145. Pembantu Perhubungan Perusahaan Gred S17, S22, S26

Penerangan

146. Pegawai Penerangan Gred S41, S44, S48, S52, S54 147. Penolong Pegawai Penerangan Gred S27, S32, S38 148. Pembantu Penerangan Gred S17, S22, S26

Perancangan Bahasa

149. Pegawai Perancang Bahasa Gred S41, S44, S48, S52, S54 150. Penolong Pegawai Perancang Bahasa Gred S27, S32, S38

Psikologi

151. Pegawai Psikologi Gred S41, S44, S48, S52, S54 152. Penolong Pegawai Psikologi Gred S27, S32, S38

Antidadah

153. Pegawai Antidadah Gred S41, S44, S48, S52, S54 154. Penolong Pegawai Antidadah Gred S27, S32, S38 155. Pembantu Antidadah Gred S17, S22, S26

10 / 13

Klasifikasi Perkhidmatan

Bidang Kesatria

Skim Perkhidmatan SSM 156. Pegawai Kesatria Gred S41, S44, S48, S52 157. Penolong Pegawai Kesatria Gred S27, S32, S38 158. Pembantu Kesatria Gred S17, S22, S26

Skim Perkhidmatan SBPA Pegawai Kesatria Gred S1-1, S1-2, S1-4, S1-5 Penolong Pegawai Kesatria Gred S3-1, S3-2, S3-4 Pembantu Kesatria Gred S4-1, S4-3, S4-5 Pegawai Berita Gred S1-1, S1-2, S1-4, S1-5, S1-6 Pegawai Perubatan Gred UD1-1, UD1-2, UD1-4, UD1-5, UD1-6 Pegawai Optometri Gred U1-1, U1-2, U1-4, U1-5, U1-6 Penolong Pegawai Perubatan Gred U2-1, U2-2, U2-5, U1-1, U1-2, U1-4, U1-5, U1-6, Juru X-Ray Gred U2-1, U2-2, U2-5, U1-1, U1-2, U1-4, U1-5, U1-6 Jururawat Gred U2-1, U2-2, U2-5, U1-1, U1-2, U1-4, U1-5, U1-6 Juruteknologi Makmal Perubatan Gred U2-1, U2-2, U2-4, U2-5, U2-6 Jururawat Masyarakat Gred U4-2, U4-4, U4-5 Pegawai Pemulihan Perubatan Gred U1-1, U1-2, U1-4, U1-5, U1-6 Jurupulih Perubatan Gred U2-1, U2-2, U2-4, U2-5, U2-6 Pegawai Pergigian Gred UG1-1, UG1-2, UG1-4, UG1-5, UG1-6 Juruteknologi Pergigian Gred U2-1, U2-2, U2-4, U2-5, U2-6 Jururawat Pergigian Gred U2-1, U2-2, U2-4, U2-5, U2-6

Kewartawanan 16. PERUBATAN DAN KESIHATAN (U) Perubatan

159. Pegawai Berita Gred S41, S44, S48, S52, S54 160. Pegawai Perubatan Gred UD41, UD43/44, UD47/48, UD51/52, UD53/54 161. Pegawai Optometri Gred U41, U44, U48, U52, U54 162. Penolong Pegawai Perubatan Gred U29, U32, U36, U41/42, U44, U48, U52, U54 163. Juru X-Ray Gred U29, U32, U36, U41/42, U44, U48, U52, U54 164. Jururawat Gred U29, U32, U36, U41/42, U44, U48, U52, U54 165. Juruteknologi Makmal Perubatan Gred U29, U32, U36, U38, U40 166. Jururawat Masyarakat Gred U19, U24, U26

Pemulihan Perubatan

167. Pegawai Pemulihan Perubatan Gred U41, U44, U48, U52, U54 168. Jurupulih Perubatan Gred U29, U32, U36, U38, U40

Pergigian

169. Pegawai Pergigian Gred U41, U44, U48, U52, U54

170. Juruteknologi Pergigian Gred U29, U32, U36, U38, U40 171. Jururawat Pergigian Gred U29, U32, U36, U38, U40

11 / 13

Klasifikasi Perkhidmatan

Bidang

Skim Perkhidmatan SSM 172. Pembantu Pembedahan Pergigian Gred U17, U22, U24

Skim Perkhidmatan SBPA Pembantu Pembedahan Pergigian Gred U4-1, U4-3, U4-4 Pegawai Farmasi Gred UF1-1, UF1-2, UF1-4, UF1-5, UF1-6 Penolong Pegawai Farmasi Gred UF2-1, UF2-2, UF2-4, UF2-5, UF2-6 Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran/ Pegawai Kesihatan Persekitaran Gred U2-1, U2-2, U2-5, U1-1, U1-2, U1-4, U1-5, U1-6 Pembantu Kesihatan Awam Gred U4-1, U4-3, U4-4 Juruteknik Perubatan Gred U4-1, U4-3, U4-4 Pengajar Sains Kesihatan Gred U1-1, U1-2, U1-4, U1-5, U1-6 Pegawai Dietetik Gred U1-1, U1-2, U1-4, U1-5, U1-6 Akauntan Gred W1-1, W1-2, W1-4, W1-5, W1-6 Penolong Akauntan Gred W2-1, W2-2, W2-5 Pembantu Akauntan Gred W4-1, W4-3, W4-5 Juruaudit Gred W1-1, W1-2, W1-4, W1-5, W1-6 Penolong Juruaudit Gred W2-1, W2-2, W2-5 Pembantu Juruaudit Gred W4-1, W4-3, W4-5 Pegawai Penilaian Gred W1-1, W1-2, W1-4, W1-5, W1-6 Penolong Pegawai Penilaian Gred W2-1, W2-2, W2-5

Farmasi

173. Pegawai Farmasi Gred U41, U44, U48, U52, U54

174. Penolong Pegawai Farmasi Gred U29, U32, U36, U38, U40

Kesihatan Persekitaran

175. Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran/ Pegawai Kesihatan Persekitaran Gred U29, U32, U36, U41/42, U44, U48, U52, U54 176. Pembantu Kesihatan Awam Gred U17, U22, U24

Teknikal Perubatan Pengajar

177. Juruteknik Perubatan Gred U19, U24, U26 178. Pengajar Gred U41, U44, U48, U52, U54 179. Pegawai Dietetik Gred U41, U44, U48, U52, U54 180. Akauntan Gred W41, W44, W48, W52, W54 181. Penolong Akauntan Gred W27, W32, W36 182. Pembantu Akauntan Gred W17, W22, W26

Dietetik

17. KEWANGAN (W)

Perakaunan

Pengauditan

183. Juruaudit Gred W41, W44, W48, W52, W54 184. Penolong Juruaudit Gred W27, W32, W36 185. Pembantu Juruaudit Gred W17, W22, W26

Penilaian

186. Pegawai Penilaian Gred W41, W44, W48, W52, W54 187. Penolong Pegawai Penilaian Gred W27, W32, W36

12 / 13

Klasifikasi Perkhidmatan

Bidang

Skim Perkhidmatan SSM 188. Pembantu Penilaian Gred W17, W22, W26

Skim Perkhidmatan SBPA Pembantu Penilaian Gred W4-1, W4-3, W4-5 Pegawai Kewangan Gred W1-1, W1-2, W1-4, W1-5, W1-6 Pembantu Tadbir (Kewangan) Gred W4-1, W4-3, W4-5 Pegawai Penaksir Gred W1-1, W1-2, W1-4, W1-5, W1-6 Pembantu Penaksir Gred W4-1, W4-3, W4-5 Penguasa Kastam Gred WK1-1, WK1-2, WK1-4, WK1-5, WK1-6 Penolong Penguasa Kastam WK3-1, WK3-2, WK3-4 Pembantu Penguasa Kastam Gred WK4-1, WK4-3, WK4-5 Pegawai Penguat Kuasa Maritim Gred X13, X14, X15, X16, X18, X20, X22 Pegawai Lain-Lain Pangkat Penguat Kuasa Maritim Gred X1, X2, X4, X6, X8, X10, X12 Pegawai Kanan Polis Gred YA11, YA12, YA14, YA16, YA18, YA20 Pegawai Rendah Polis Dan Konstabel Gred YA1, YA2, YA4, YA6, YA8, YA10

Pengurusan Kewangan

189. Pegawai Kewangan Gred W41, W44, W48, W52, W54 190. Pembantu Tadbir (Kewangan) Gred W17, W22, W26

Percukaian

191. Pegawai Penaksir Gred W41, W44, W48, W52, W54 192. Pembantu Penaksir Gred W17, W22, W26 193. Penguasa Kastam Gred W41, W44, W48, W52, W54

194. Penolong Penguasa Kastam Gred W27, W32, W36 195. Pembantu Penguasa Kastam Gred W17, W22, W26 18. PENGUATKUASAAN PenguatkuasaMARITIM (X) an Maritim 196. Pegawai Penguatkuasa Maritim Gred X13, X16, X17/18, X20, X22, X24, X26 197. Pegawai Lain-Lain Pangkat Penguatkuasa Maritim Gred X1, X2, X4, X6, X8, X10, X12 19. POLIS DIRAJA MALAYSIA (Y) Polis 198. Pegawai Kanan Polis Gred YA13, YA16, YA18, YA20, YA22, YA24 199. Pegawai Rendah Polis Dan Konstabel Gred YA1, YA2, YA4, YA5/YA6, YA8, YA10

200. Pegawai Rendah Polis dan Konstabel Pegawai Rendah Polis dan Konstabel Orang Asli Orang Asli Gred YP1, YP2, YP4, YP6, YP8, YP10 Gred YP1, YP2, YP4, YP6, YP8, YP10 201. Pegawai Rendah Polis Dan Konstabel Pegawai Rendah Polis Dan Konstabel Sokongan Sokongan Gred YT1, YT2, YT4, YT6, YT8, YT10 Gred YT1, YT2, YT4, YT6, YT8, YT10

Nota: ** Mansuh ** Gubal baru

13 / 13

Lampiran D1

IMBUHAN TETAP

Lampiran D1 SENARAI IMBUHAN TETAP Bil. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Perkara Imbuhan Tetap Jawatan Utama/ Gred Khas Imbuhan Tetap Keraian Imbuhan Tetap Keraian (Maritim) Imbuhan Tetap Khidmat Awam Imbuhan Tetap Khidmat (Maritim) Imbuhan Tetap Perumahan Imbuhan Tetap Perumahan (Maritim) Imbuhan Tetap Perumahan Jabatan Bomba & Penyelamat dan Jabatan Penjara

1/1

Lampiran D2 SENARAI ELAUN Bil. BAYARAN INSENTIF 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Bayaran Insentif Akademik Pensyarah Perubatan Di Institusi Pengajian Tinggi Awam Bayaran Insentif Angkat Najis Bayaran Insentif Pencegahan Rasuah Bayaran Insentif Bahasa (Berpencen) Bayaran Insentif Bahasa (Jabatan Penjara) Bayaran Insentif Bertugas Di Bilik Mayat Bayaran Insentif Bomba Bayaran Insentif dan Elaun Rating Pegawai Kawalan Trafik Udara (DCA) Bayaran Insentif Hazmat (Jabatan Bomba dan Penyelamat) Bayaran Insentif Jurulatih Sukan Bayaran Insentif Juruterbang (DCA) Bayaran Insentif Kesusahan Bertugas Di Taman Negara Bayaran Intensif Ketukangan (Jabatan Bomba dan Penyelamat) Bayaran Intensif Ketukangan (Jabatan Penjara) Bayaran Insentif Ketukangan (Dog Handlers) Bayaran Insentif Khas Bayaran Insentif Khas (Jabatan Penjara) Bayaran Insentif Klinik Selepas Waktu Pejabat Bayaran Insentif Luar Waktu Pejabat Bayaran Insentif Memanjat Pokok Bayaran Insentif Menaip Jawi Bayaran Insentif Mengajar Kanak-Kanak Cacat Bayaran Insentif Menyelam Bayaran Insentif Menyelam (APMM) Bayaran Insentif Pasukan Tindakan Khas Dan Penyelamat Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) Bayaran Insentif Bagi Anggota Perubatan Kerana Merawat Pesakit Jiwa, Tibi dan Kusta 1/5 Perkara

Bil. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. Bayaran Insentif Pakar Bayaran Insentif Pedalaman

Perkara

Bayaran Insentif Kesihatan Awam Pegawai Pergigian/ Bayaran Insentif Pegawai Kesihatan Daerah Bayaran Insentif Pegawai-Pegawai Taman Negara Bayaran Insentif Pemandu (Jabatan Penjara) Bayaran Insentif Pembantu Pengurusan Murid di Sekolah Pendidikan Khas Bayaran Insentif Pembedahan Elektif Bayaran Insentif Pemeriksa Kapal Terbang (DCA) Bayaran Insentif Pencegah Bayaran Insentif Penerbangan Bagi Pembantu Teknik Penerbangan (DCA) Bayaran Insentif Penerbangan (Jabatan Bomba dan Penyelamat) Bayaran Insentif Penerbangan Cawangan Operasi Udara Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) Bayaran Insentif Penguatkuasa Bayaran Insentif Pentadbiran Hospital Bayaran Insentif Perkhidmatan Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara (PERHILITAN) Semenanjung Malaysia Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal Bayaran Insentif Perudara Bayaran Insentif Perudara Kementerian Kesihatan Bayaran Insentif Pos Basik Bayaran Insentif Program Pemulihan Pemasyarakatan (BIPPP) Bayaran Insentif Rawatan Kecemasan Bayaran Insentif Subjek Pendidikan Bayaran Insentif Thailand Bayaran Insentif Tugas Bius Bayaran Insentif Tugas Kewangan Bayaran Insentif Tugas Pengurusan Stor Bayaran Insentif Unit Pencegah Penyeludupan Bayaran Insentif Wilayah

2/5

Bil. ELAUN 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. Elaun Bahasa Asing

Perkara

Elaun Bahasa Bagi Jurubahasa di Mahkamah Elaun Balik Kampung Elaun Basikal Elaun Cuti (KUP Sarawak) Elaun Gangguan Elaun Guru Besar/ Pengetua Elaun Guru Kelas Bahasa Ibunda Elaun Kerja Luar Di Luar Waktu Bekerja Biasa Elaun Kerja Luar Waktu Bekerja Fleksi Elaun Kehadiran Latihan Tempatan Pasukan Sukarela Elaun Kerja Luar Jabatan Perhutanan Elaun Kajian Luar Kadastra dan Pemetaan (EKLKP) Elaun Khas (Berpencen) Elaun Khas Pasukan Mencari Dan Menyelamat Khas Malaysia (SMART) Elaun Khas Kepada Pegawai Perubatan Yang Dilantik Sebagai Pendaftar Elaun Khas Mengendali Reaktor Nuklear Elaun Khas Mengikut Lokasi Dan Tahap Kesusahan Elaun Khas Penolong Pemungut Hasil Tanah Elaun Khas Skim Perkhidmatan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Elaun Luar Penghulu Elaun Menghadiri Peperiksaan/ Temuduga Di Bawah Urusan Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL) Elaun Motosikal Elaun Operator Generator Elektrik Elaun Pakaian Seragam (SPRM) Elaun Pemangkuan Elaun Pembantu Khas Elaun Penanggungan Kerja Elaun Pengetua Asrama 3/5

Bil. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. Elaun Penyelia Bilik Taip Elaun Perjalanan Sukarelawan Elaun Perumahan Wilayah Elaun Pesuruhjaya Sumpah Elaun Sebat Elaun Tanggungjawab Elaun Tanggungjawab Khas Pemandu

Perkara

Elaun Tilikan Trig. (Trigonometric Observation Allowance) Elaun Trengkas Dwi Bahasa Elaun Tugas Khas (Gantung) Elaun Tugas Khas Pentadbiran Elaun Tugas Memandu Kenderaan Elaun Untuk Isteri/ Suami Yang Dikehendaki Mengiring Pegawai Semasa Menghadiri Majlis Rasmi Elaun Warden Asrama Elaun, Kemudahan dan Bayaran Semasa Berkursus Elaun, Kemudahan dan Bayaran Kerana Bertukar Atau Berpindah Rumah

100. Elaun, Kemudahan dan Bayaran Kerana Hadir Di Mahkamah 101. Elaun, Kemudahan dan Bayaran Kerana Menghadiri Istiadat Pengurniaan 102. Elaun, Kemudahan dan Bayaran Kerana Menjalankan Tugas Rasmi 103. Elaun Perjalanan Kenderaan Kelas ’C’ Bagi Pegawai Yang Bergaji Kurang Daripada RM1,611.28 Sebulan 104. Elaun Perjalanan Kenderaan BAYARAN LAIN 105. Bantuan Sara Hidup 106. Bayaran Balik Lesen Memandu 107. Bayaran Balik Letak Kenderaan 108. Bayaran Balik Pasport/ Dokumen Perjalanan 109. Bayaran Balik Upah Jahit 110. Bayaran Bantuan Menyelenggara Rumah 111. Bayaran Bantuan Pembantu Rumah 4/5

Bil. 112. Bayaran Bantuan Saraan Pemandu 113. Bayaran Lebih Masa 114. Bayaran Perumahan Khas 115. Bayaran Syarahan Akademik Sambilan

Perkara

116. Bayaran Tambang & Elaun Hidup Kepada Pegawai Yang Dipanggil Untuk Bertugas Semula Ketika Bercuti Di Malaysia 117. Bayaran Tambang Perjalanan Bagi Penempatan Selepas Lantikan Pertama 118. Bounti/ Saguhati Tahunan Pasukan Sukarelawan Pertahanan Awam 119. Pemanjangan Pemberian Pindahan Dan Elaun/ Bayaran Kepada Waris Pegawai Yang Meninggal Dunia Dalam Perkhidmatan

5/5

Lampiran E

SENARAI KEMUDAHAN

Lampiran E

SENARAI KEMUDAHAN Bil. CUTI Cuti Kerana Perkhidmatan 1. 2. 3. 4. Cuti Rehat Cuti Rehat (APMM) Cuti Separuh Gaji Cuti Tanpa Gaji Cuti Sebab Perubatan 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Cuti Sakit Cuti Sakit Lanjutan Cuti Kerantina Cuti Bersalin Cuti Kecederaan Cuti Tibi, Barah dan Kusta Cuti Perubatan Khas Cuti Tidak Berekod 12. 13. 14. 15. Cuti Gantian Cuti Latihan Pasukan Sukarela Cuti Menghadiri Latihan Atau Khemah Tahunan Pertubuhan/ Persatuan Cuti Lain-lain Kursus: (i) Kursus Kepimpinan Belia dan Bina Semangat (ii) Kursus Kesatuan Sekerja 16. 17. 18. 19. 20. 21. Cuti Menghadiri Latihan Syarikat Kerjasama Cuti Untuk Mengambil Peperiksaan Cuti Menghadiri Mesyuarat Persatuan Ikhtisas Cuti Mengambil Bahagian Dalam Olahraga/ Sukan Cuti Tugas Khas Perubatan Cuti Bagi Pegawai Yang Dipilih Untuk Mengambil Bahagian Dalam Lawatan Kebudayaan Dan Pertandingan Bulan Bahasa Kebangsaan 1/5 Perkara

Bil. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

Perkara Cuti Tanpa Rekod Dan Bergaji Penuh Bagi Menjalani Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) Cuti Tanpa Rekod Kepada Pegawai Perkhidmatan Awam Yang Menderma Organ Cuti Tanpa Rekod Untuk Menghadiri Mesyuarat Majlis Bersama Kebangsaan Dan Majlis Bersama Jabatan Cuti Isteri Bersalin Cuti Urusan Kematian Ahli Keluarga Terdekat Cuti Tanpa Rekod Untuk Pegawai Perkhidmatan Awam Yang Dilantik Sebagai Jurulatih Program Latihan Khidmat Negara Cuti Tanpa Rekod Bagi Tujuan Menghadiri Mahkamah Di Luar Stesen Kemudahan Cuti Kursus Sambilan Kepada Pegawai Yang Mengikuti Pengajian Secara Sambilan Di Institusi Pengajian Tinggi (IPT) Dalam Negara Cuti-Cuti Lain

30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

Cuti Menjaga Anak Cuti Haji Cuti Tanpa Gaji Bagi Pegawai Yang Mengikuti Pasangan Mereka Bertugas Atau Berkursus Di Dalam Atau Luar Negeri Cuti Sabbatikal Cuti Membuat Kerja Penyelidikan Cuti Sambilan Cuti Berkursus Cuti Rehat Selepas Berkursus Lebih 12 Bulan Kebenaran Tidak Hadir Kerja Atas Sebab Kecemasan Am Syarat-Syarat Dan Peraturan Bagi Mendapatkan Cuti Bagi Mengikuti Kursus Luar Kampus Di Malaysia PERUBATAN

40. 41. 42.

Kelayakan Wad Pemeriksaan Kesihatan Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Rawatan Di Luar Stesen Rawatan Perubatan

43. 44.

Rawatan Untuk Keluarga Rawatan Untuk Ibu Bapa 2/5

Bil. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51.

Perkara Pembekalan Ubat, Alat, Perkhidmatan Perubatan Dan Rawatan Penyakit Buah Pinggang Rawatan Kemandulan Di Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara (LPPKN) Rawatan Kecemasan Di Klinik/ Hospital Swasta Rawatan Kepakaran di Klinik/ Hospital Swasta Rawatan Di Institut Jantung Negara Sdn. Bhd. (IJNSB) Rawatan Perubatan Di Luar Negeri Sijil Sakit Yang Dikeluarkan Oleh Hospital/ Klinik Di Singapura Lain-Lain Kemudahan Perubatan

52. 53. 54.

Rawatan Perubatan Dan Pergigian Di Hospital/ Klinik Kerajaan Kepada Pegawai Contract For Service Panel Perubatan Di Singapura Pemanjangan Kemudahan Perubatan Kepada Keluarga Bagi Pegawai Bukan Warganegara Yang Dilantik Secara Kontrak PERUMAHAN

55. 56. 57. 58. 59. 60.

Asrama Kerajaan Kediaman Rasmi Penjawat Tinggi Kerajaan Rumah Biasa Kerajaan Rumah Biasa Jabatan Rumah Khas Jabatan Rumah Khas Jawatan PAKAIAN

61. 62. 63. 64. 65. 66. 67.

Bayaran Pakaian Seragam Review Order (SPRM) Bayaran Pakaian Black Tie Bayaran Pakaian Istiadat Bayaran Pakaian Menghadiri Upacara Rasmi Peruntukan Bekalan Pakaian Seragam Bayaran Pakaian Panas Bilik Komputer Pembekalan Baju Vest Bagi Penghantar Notis

3/5

Bil. TAMBANG Tambang Ehsan

Perkara

68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78.

Tambang Mengiringi Jenazah Kepada Keluarga Pegawai Yang Bertukar Wilayah Tambang Mengunjungi Wilayah Asal Tambang Percuma Balik Ke Kampung (KUP Sabah) Tambang Percuma Ke Sabah dan Semenanjung (KUP Sarawak) Tambang Percuma Ke Kuala Lumpur dan Hong Kong (KUP Sabah) Tambang Percuma Ke Luar Negeri Bagi Gred Utama A Dan Ke Atas, Gred Khas A Serta Yang Setaraf Tambang Percuma Ke Luar Negeri (KUP Peruntukan Perintah Am 37 Bab ‘C’ 1956) Tambang Percuma Ke Luar Negeri (KUP Sarawak) Tambang Percuma Ke Semenanjung Malaysia (KUP Sabah) Tambang Percuma Ke Semenanjung Malaysia (KUP Sarawak) PINJAMAN

79. 80. 81.

Pinjaman Kenderaan Pinjaman Komputer Pinjaman Perumahan KENDERAAN

82. 83.

Kemudahan Kereta Rasmi Kemudahan Pembelian Kereta Rasmi Semasa Bersara Untuk Pegawai Kerajaan Yang Berkhidmat Di Luar Negara KEMUDAHAN LAIN

84. 85. 86. 87. 88.

Bantuan Mengurus Jenazah dan Bayaran Pengangkutan Jenazah Bekalan Elektrik, Air, Gas Bermeter dan Perkhidmatan Pembentungan Percuma Keahlian Kelab Rekreasi dan Sukan Kebenaran Untuk Meninggalkan Pejabat Dalam Waktu Bekerja Pelepasan Bertugas Rasmi Kepada Pegawai Perkhidmatan Awam Yang Dilantik Sebagai Petugas Lembaga Tabung Haji Di Tanah Suci Semasa Musim Haji

4/5

Bil. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96.

Perkara Pelepasan Waktu Bekerja Kepada Pegawai Perkhidmatan Awam Yang Menderma Darah Pelepasan Waktu Bekerja Kepada Pegawai Perkhidmatan Awam Yang Menjalankan Tugas Rondaan Di Bawah Skim Rondaan Sukarela Kawasan Rukun Tetangga Pemberian Subsidi Yuran Pengasuhan Taman Asuhan Kanak-Kanak (TASKA) Di Tempat Kerja Sektor Awam Penyeragaman Waktu Bekerja Berperingkat Bagi Semua Agensi Kerajaan Persekutuan Di Negeri-Negeri Yang Hari Rehat Mingguannya Ialah Hari Jumaat Perlindungan Insurans Kesihatan Kepada Pegawai Perkhidmatan Awam Yang Berada Di Luar Negeri Atas Urusan Persendirian Pemanjangan Kemudahan Perlindungan Insurans Kesihatan Kepada Pegawai Perkhidmatan Awam Yang Berkhidmat Di Luar Negara Waktu Bekerja Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Yang Mempunyai Anak Kurang Upaya Sajian Tunai

5/5

Lampiran F

OPSYEN UMUR PERSARAAN PAKSA

Lampiran F
OPSYEN UMUR PERSARAAN PAKSA (Di Bawah Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011)
Kepada :

(Ketua Jabatan)

Tuan, Merujuk kepada Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011, saya dengan ini membuat opsyen untuk *:

i.

(Pilihan ini hanyalah bagi pegawai yang telah memilih bersara paksa apabila mencapai umur 55 tahun di bawah P.P.6/2008)
Kekal bersara paksa apabila mencapai umur 55 tahun dan tertakluk kepada Akta Pencen 1980 [Akta 227] dibaca bersama Akta Pencen (Pindaan) 2011 / Akta Pencen Pihak Berkuasa Berkanun Dan Tempatan 1980 [Akta 239] dibaca bersama Akta Pencen Pihak Berkuasa Berkanun Dan Tempatan (Pindaan) 2011 **, tertakluk kepada semua peruntukan Akta Pindaan tersebut. ATAU Bersara paksa apabila mencapai umur 60 tahun dan tertakluk kepada Akta Pencen 1980 [Akta 227] dibaca bersama Akta Pencen (Pindaan) 2011 / Akta Pencen Pihak Berkuasa Berkanun Dan Tempatan 1980 [Akta 239] dibaca bersama Akta Pencen Pihak Berkuasa Berkanun Dan Tempatan (Pindaan) 2011 **, tertakluk kepada semua peruntukan Akta Pindaan tersebut.

ii.

(Pilihan ini hanyalah bagi pegawai yang telah memilih bersara paksa apabila mencapai umur 56 tahun di bawah P.P.6/2008)

Kekal bersara paksa apabila mencapai umur 56 tahun dan tertakluk kepada Akta Pencen 1980 [Akta 227] dibaca bersama Akta Pencen (Pindaan) 2011 / Akta Pencen Pihak Berkuasa Berkanun Dan Tempatan 1980 [Akta 239] dibaca bersama Akta Pencen Pihak Berkuasa Berkanun Dan Tempatan (Pindaan) 2011 **, tertakluk kepada semua peruntukan Akta Pindaan tersebut. ATAU Bersara paksa apabila mencapai umur 60 tahun dan tertakluk kepada Akta Pencen 1980 [Akta 227] dibaca bersama Akta Pencen (Pindaan) 2011 / Akta Pencen Pihak Berkuasa Berkanun Dan Tempatan 1980 [Akta 239] dibaca bersama Akta Pencen Pihak Berkuasa Berkanun Dan Tempatan (Pindaan) 2011 **, tertakluk kepada semua peruntukan Akta Pindaan tersebut.

iii.

(Pilihan ini hanyalah bagi pegawai yang telah memilih bersara paksa apabila mencapai umur 58 tahun di bawah P.P.6/2008 atau yang telah dilantik pertama kalinya pada atau selepas 1 Julai 2008)

Kekal bersara paksa apabila mencapai umur 58 tahun dan tertakluk kepada Akta Pencen 1980 [Akta 227] dibaca bersama Akta Pencen (Pindaan) 2011 / Akta Pencen Pihak Berkuasa Berkanun Dan Tempatan 1980 [Akta 239] dibaca bersama Akta Pencen Pihak Berkuasa Berkanun Dan Tempatan (Pindaan) 2011 **, tertakluk kepada semua peruntukan Akta Pindaan tersebut. ATAU Bersara paksa apabila mencapai umur 60 tahun dan tertakluk kepada Akta Pencen 1980 [Akta 227] dibaca bersama Akta Pencen (Pindaan) 2011 / Akta Pencen Pihak Berkuasa Berkanun Dan Tempatan 1980 [Akta 239] dibaca bersama Akta Pencen Pihak Berkuasa Berkanun Dan Tempatan (Pindaan) 2011 **, tertakluk kepada semua peruntukan Akta Pindaan tersebut.

2. Saya sesungguhnya mengaku memahami akan segala kandungan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011 serta implikasi opsyen saya ini dan saya sesungguhnya mengetahui bahawa opsyen yang telah saya buat ini adalah muktamad.

Tandatangan Nama No. Kad Pengenalan Jawatan Tarikh

: : : : :

* Tandakan ( √ ) dalam mana-mana satu (1) petak yang berkenaan sahaja ** Potong mana yang tidak berkenaan

Nota: Opsyen ini hanya untuk kekal umur persaraan paksa sekarang atau memilih umur persaraan paksa 60 tahun. Pegawai tidak boleh memilih umur persaraan paksa selain daripada itu. Contohnya, sekiranya telah dipilih umur persaraan paksa 58 tahun pada tahun 2008 di bawah Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6 Tahun 2008 - Tawaran Opsyen Pelanjutan Umur Persaraan Wajib Kepada 58 Tahun, pegawai tidak dibenarkan memilih umur persaraan paksa 55 tahun atau 56 tahun.

Lampiran G

OPSYEN BAGI SKIM
PERKHIDMATAN YANG DIKEKALKAN (PEGAWAI YANG MEMENUHI SYARAT SKIM PERKHIDMATAN UNTUK MEMASUKI SKIM PERKHIDMATAN DI BAWAH SBPA)

Lampiran G1

SURAT TAWARAN OPSYEN SBPA

Lampiran G1 SURAT TAWARAN OPSYEN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM KEPADA PEGAWAI TETAP MENGIKUT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 11 TAHUN 2011 BAGI SKIM PERKHIDMATAN YANG DIKEKALKAN

ARAHAN

1. Lampiran G1-G4 hendaklah dilengkapkan oleh Ketua Jabatan di mana berkaitan dan disediakan dalam DUA (2) salinan. SATU (1) salinan untuk jabatan. SATU (1) salinan untuk pegawai. 2. Pegawai perlu mengembalikan Lampiran G2 dan G3 kepada Ketua Jabatan.

(Diisi Oleh Ketua Jabatan)

Rujukan Fail Jabatan Kepada

: : :

………………………………………… ………………………………………… .......................................................... .......................................................... .......................................................... ..........................................................
(Nama dan Alamat Pegawai)

BAHAGIAN A 1. 2. 3. Nama No. K/P : : ……………………………………………………………............. ……………………………………………………………….........

Maklumat Perkhidmatan Sekarang: (i) (ii) (iii) (iv) Nama Skim Perkhidmatan Sistem Saraan* Gred Hakiki Jadual Gaji : …………………………………………………... : SSM SSB JKK 1976

: ………………………………………………....... : P1T1 RM..............hingga P1T.... .RM............. P2T1 RM..............hingga P2T.... .RM............. P3T1 RM..............hingga P3T.... .RM.............

(v) (vi)

Gaji Hakiki Pada 31.12.2011 Tarikh Pergerakan Gaji

: RM…………….......……………….… (P...T…) : ……………………………………………………

BAHAGIAN B 4. Tuan/puan dengan ini ditawarkan Saraan Baru Perkhidmatan Awam di bawah Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011 dan gaji tuan/puan mulai 1 Januari 2012 ditetapkan seperti berikut: (i) (ii) (iii) (iv) 5. Nama Skim Perkhidmatan : ……………………………………… Gred Jadual Gaji Gaji Pada 1.1.2012 : ………………………..................... : T1 RM..............hingga T..... RM............. : RM……………...…………...(T…..)

Tarikh pergerakan gaji tahunan tuan/puan dikekalkan/berubah kepada:* (i) 1 Jan (ii) 1 Apr (iii) 1 Jul (iv) 1 Okt

6.

Tuan/puan dikehendaki melengkapkan dan menandatangani borang opsyen yang dikembarkan di Lampiran G3 bersama-sama surat tawaran ini dan mengembalikannya kepada Ketua Jabatan tuan/puan sebelum atau pada 30 Disember 2011. (i) (ii) Opsyen tuan/puan hendaklah dibuat dengan JELAS dan TANPA BERSYARAT. Sekiranya tuan/puan BERSETUJU menerima opsyen ini, tuan/puan adalah tertakluk kepada skim perkhidmatan serta terma dan syarat perkhidmatan di bawah Saraan Baru Perkhidmatan Awam. Sekiranya tuan/puan TIDAK BERSETUJU menerima opsyen ini, tuan/puan akan terus kekal atas skim perkhidmatan asal serta tertakluk kepada terma dan syarat perkhidmatan sistem saraan yang terpakai bagi tuan/puan sebelum 1 Januari 2012 kecuali sebagaimana yang dinyatakan dalam perenggan 93 Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011. Sekiranya, tuan/puan membuat opsyen: (a) (b) (c) (d) (e) tidak jelas; dengan bersyarat; dengan bantahan; dengan pindaan; atau tidak mengembalikan borang opsyen dalam tempoh yang ditetapkan,

7.

(iii)

(iv)

tuan/puan disifatkan sebagai tidak bersetuju menerima tawaran Saraan Baru Perkhidmatan Awam di bawah Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011 dan tuan/puan akan terus kekal atas skim perkhidmatan asal serta tertakluk kepada terma dan syarat perkhidmatan sistem saraan yang terpakai bagi tuan/puan sebelum 1 Januari 2012 kecuali sebagaimana yang dinyatakan dalam perenggan 93 Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011. 8. Sekiranya tuan/puan bersetuju menerima tawaran opsyen ini dan kemudiannya tuan/puan meletak jawatan (kecuali meletak jawatan untuk menjawat jawatan lain dengan agensi kerajaan) atau ditamatkan perkhidmatan atau dibuang kerja dalam tempoh opsyen, maka tawaran ini adalah dengan sendirinya terbatal. Sekiranya tuan/puan ditahan kerja atau digantung kerja oleh Pihak Berkuasa Tatatertib pada bila-bila masa sebelum 1 Januari 2012, apa-apa faedah yang layak diberi kepada tuan/puan akan diselaraskan sewajarnya dengan syarat tuan/puan bersetuju menerima tawaran opsyen ini, melainkan jika Pihak Berkuasa Tatatertib mengenakan hukuman buang kerja ke atas tuan/puan yang berkuat kuasa sebelum 1 Januari 2012.

9.

10. Sekiranya tuan/puan dikenakan perintah tahanan, kediaman terhad, buang negeri, deportasi atau apa-apa bentuk perintah sekatan atau pengawasan sama ada dengan bon atau sebaliknya di bawah mana-mana undang-undang yang berkuat kuasa sebelum 1 Januari 2012, apa-apa faedah yang layak diberi akan diselaraskan sewajarnya dengan syarat tuan/puan bersetuju menerima tawaran opsyen ini, melainkan jika Pihak Berkuasa Tatatertib mengenakan hukuman buang kerja ke atas tuan/puan yang berkuat kuasa sebelum 1 Januari 2012. 11. Opsyen tuan/puan adalah MUKTAMAD.

Tandatangan Ketua Jabatan Nama Jawatan Alamat Jabatan Tarikh

: ………………………………....... : ………………………….............. : ………………………….............. : .................................................. : …………………………………...
Cap Rasmi

* Sila tandakan √ dalam salah satu petak yang berkenaan sahaja.

Lampiran G2

SURAT AKUAN OLEH PEGAWAI MENGENAI PENERIMAAN SURAT TAWARAN OPSYEN SBPA

Lampiran G2

SURAT AKUAN OLEH PEGAWAI MENGENAI PENERIMAAN SURAT TAWARAN OPSYEN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM
[Surat Akuan ini hendaklah dikembalikan sebaik sahaja pegawai menerima Surat Tawaran Opsyen di Lampiran G1 (salinan pegawai) dan Lampiran G3 (Borang Opsyen)]

Kepada

:

………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… …………………………………………………………
(Ketua Jabatan dan Alamat - diisi oleh Ketua Jabatan)

Saya dengan ini mengaku menerima Surat Tawaran Opsyen Saraan Baru Perkhidmatan Awam berserta dengan Borang Opsyen mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011.

Tandatangan: Nama No. K/P Jawatan : : :

……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………
(Pegawai)

Tarikh

:

………………………………………………

Lampiran G3

BORANG OPSYEN SBPA

Lampiran G3 BORANG OPSYEN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM BAGI PEGAWAI TETAP MENGIKUT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 11 TAHUN 2011

BAGI SKIM PERKHIDMATAN YANG DIKEKALKAN

(Borang ini hendaklah diisi oleh pegawai)

Kepada:

……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ......................................................
(Ketua Jabatan dan Alamat – diisi oleh Ketua Jabatan)

Tuan,
(diisi oleh Ketua Jabatan) Merujuk kepada surat tuan ruj: .……..................... bertarikh (diisi oleh Ketua Jabatan) yang ………………..... menawarkan opsyen Saraan Baru Perkhidmatan Awam di bawah Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011, maka dengan ini saya membuat opsyen:*

(a)

BERSETUJU menerima Saraan Baru Perkhidmatan Awam sebagaimana ditawarkan di perenggan 4 surat tawaran opsyen. Dengan keputusan ini, saya akan tertakluk kepada skim perkhidmatan serta terma dan syarat perkhidmatan di bawah Saraan Baru Perkhidmatan Awam mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011; ATAU

(b)

TIDAK BERSETUJU menerima Saraan Baru Perkhidmatan Awam sebagaimana ditawarkan di perenggan 4 surat tawaran opsyen mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011. Dengan keputusan ini, saya akan terus kekal atas skim perkhidmatan asal serta tertakluk kepada terma dan syarat perkhidmatan sistem saraan yang terpakai bagi saya sebelum 1 Januari 2012 kecuali sebagaimana yang dinyatakan dalam perenggan 93 Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011.

2. Saya sesungguhnya mengaku memahami akan segala kandungan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011, Surat Tawaran Opsyen Saraan Baru Perkhidmatan Awam dan implikasi opsyen ini serta saya sesungguhnya mengetahui bahawa opsyen yang telah saya buat adalah MUKTAMAD.

Tandatangan Pegawai Nama No. K/P Jawatan Tarikh

: ………………………………….............. : …………………………………………… : …………………………………………… : ………………………………….............. : ……………………………………………

* Sila tandakan √ dalam salah satu petak yang berkenaan sahaja.

Lampiran G4

SURAT AKUAN OLEH KETUA JABATAN MENGENAI PENERIMAAN BORANG OPSYEN SBPA DARIPADA PEGAWAI

Lampiran G4

Rujukan Fail: ……………......................................... SURAT AKUAN OLEH KETUA JABATAN MENGENAI PENERIMAAN BORANG OPSYEN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM DARIPADA PEGAWAI
(Surat Akuan ini hendaklah dikembalikan kepada pegawai sebaik sahaja Ketua Jabatan menerima Borang Opsyen di Lampiran G3 yang telah lengkap dan ditandatangani oleh pegawai)

Kepada

:

………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… …………………………………………………
(Nama dan Alamat Pegawai - diisi oleh Ketua Jabatan)

Dengan ini diakui bahawa Borang Opsyen yang telah dikemukakan oleh tuan/puan bertarikh ……………………….. seperti mana ketetapan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011 telah diterima oleh Jabatan ini.

Tandatangan : Nama Jawatan : :

……………………………………… ……………………………………… ………………………………………
(Ketua Jabatan)

Tarikh

:

………………………………………
Cap Rasmi

Lampiran H

OPSYEN BAGI SKIM
PERKHIDMATAN YANG DIKEKALKAN (PEGAWAI YANG BELUM MEMENUHI SYARAT SKIM PERKHIDMATAN UNTUK MEMASUKI SKIM PERKHIDMATAN DI BAWAH SBPA)

Lampiran H1

SURAT TAWARAN OPSYEN SBPA

Lampiran H1 SURAT TAWARAN OPSYEN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM KEPADA PEGAWAI TETAP MENGIKUT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 11 TAHUN 2011 BAGI SKIM PERKHIDMATAN YANG DIKEKALKAN (PEGAWAI YANG BELUM MEMENUHI SYARAT SKIM PERKHIDMATAN DI BAWAH SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM)
ARAHAN

1. Lampiran H1- H4 hendaklah dilengkapkan oleh Ketua Jabatan di mana berkaitan dan disediakan dalam DUA (2) salinan. SATU (1) salinan untuk jabatan. SATU (1) salinan untuk pegawai. 2. Pegawai perlu mengembalikan Lampiran H2 dan H3 kepada Ketua Jabatan.

(Diisi Oleh Ketua Jabatan)

Rujukan Fail Jabatan Kepada

: : :

………………………………………… ………………………………………… .......................................................... .......................................................... .......................................................... ..........................................................

BAHAGIAN A 1. 2. 3. Nama No. K/P : :

(Nama dan Alamat Pegawai)

……………………………………………………………............. ……………………………………………………………….........

Maklumat Perkhidmatan Sekarang: (i) (ii) (iii) (iv) Nama Skim Perkhidmatan Sistem Saraan* Gred Hakiki Jadual Gaji : …………………………………………………... : SSM SSB JKK 1976

: ………………………………………………....... : P1T1 RM..............hingga P1T.... .RM.......... P2T1 RM..............hingga P2T.... .RM............. P3T1 RM..............hingga P3T.... .RM.............

(v) (vi)

Gaji Hakiki Pada 31.12.2011 Tarikh Pergerakan Gaji

: RM…………….......……………….… (P...T…) : ……………………………………………………

BAHAGIAN B 4. Tuan/puan dengan ini ditawarkan Saraan Baru Perkhidmatan Awam dari skim perkhidmatan ..................................... ke skim perkhidmatan ............................................ berkuat kuasa pada 1 Januari 2012. Gaji tuan/puan akan diselaraskan ke skim perkhidmatan .................................. sehari selepas memenuhi syarat yang ditetapkan. Tuan/puan akan dikekalkan secara Khas Untuk Penyandang (KUP) atas skim perkhidmatan dan gred gaji yang setara di bawah SBPA sehingga memenuhi syarat tersebut. Gaji tuan/puan mulai 1 Januari 2012 ditetapkan seperti berikut: (i) (ii) (iii) (iv) Nama Skim Perkhidmatan : ………………………………………KUP Gred Jadual Gaji Gaji Pada 1.1.2012 : ………………………..................... : T1 RM..............hingga T.... .RM............. : RM……………...…………...(T…..)

Setelah tuan/puan memenuhi syarat dan berada dalam skim perkhidmatan ..........................., jadual gaji terpakai adalah T1 RM .................. – T..... RM ..................... 5. Tarikh pergerakan gaji tahunan tuan/puan dikekalkan/berubah kepada:* (i) 1 Jan 6. (ii) 1 Apr (iii) 1 Jul (iv) 1 Okt

Tuan/puan dikehendaki melengkapkan dan menandatangani borang opsyen yang dikembarkan di Lampiran H3 bersama-sama surat tawaran ini dan mengembalikannya kepada Ketua Jabatan tuan/puan sebelum atau pada 30 Disember 2011. (i) (ii) Opsyen tuan/puan hendaklah dibuat dengan JELAS dan TANPA BERSYARAT. Sekiranya tuan/puan BERSETUJU menerima opsyen ini, tuan/puan akan kekal secara KUP atas skim perkhidmatan dan gred gaji yang setara di bawah SBPA sehingga tuan/puan memenuhi syarat yang ditetapkan. Gaji tuan/puan akan diselaras berdasarkan gred gaji baru yang ditetapkan di perenggan 4 di bawah Saraan Baru Perkhidmatan Awam sehari selepas tuan/puan memenuhi syarat. Sekiranya tuan/puan TIDAK BERSETUJU menerima opsyen ini, tuan/puan akan terus kekal atas skim perkhidmatan yang dipilih semasa urusan tukar lantik, serta tertakluk kepada terma dan syarat perkhidmatan sistem saraan yang terpakai bagi tuan/puan sebelum 1 Januari 2012 kecuali sebagaimana yang dinyatakan dalam perenggan 93 Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011. Sekiranya, tuan/puan membuat opsyen: (a) tidak jelas; (b) dengan bersyarat; (c) dengan bantahan; (d) dengan pindaan; atau (e) tidak mengembalikan borang opsyen dalam tempoh yang ditetapkan,

7.

(iii)

(iv)

tuan/puan disifatkan sebagai tidak bersetuju menerima tawaran Saraan Baru Perkhidmatan Awam di bawah Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011 dan tuan/puan akan terus kekal atas skim perkhidmatan yang dipilih semasa urusan tukar lantik, serta tertakluk kepada terma dan syarat perkhidmatan sistem saraan yang terpakai bagi tuan/puan sebelum 1 Januari 2012 kecuali sebagaimana yang dinyatakan dalam perenggan 93 Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011. 8. Sekiranya tuan/puan bersetuju menerima tawaran opsyen ini dan kemudiannya tuan/puan meletak jawatan (kecuali meletak jawatan untuk menjawat jawatan lain dengan agensi kerajaan) atau ditamatkan perkhidmatan atau dibuang kerja dalam tempoh opsyen, maka tawaran ini adalah dengan sendirinya terbatal. Sekiranya tuan/puan ditahan kerja atau digantung kerja oleh Pihak Berkuasa Tatatertib pada bila-bila masa sebelum 1 Januari 2012, apa-apa faedah yang layak diberi kepada tuan/puan akan diselaraskan sewajarnya dengan syarat tuan/puan bersetuju menerima tawaran opsyen ini, melainkan jika Pihak Berkuasa Tatatertib mengenakan hukuman buang kerja ke atas tuan/puan yang berkuat kuasa sebelum 1 Januari 2012.

9.

10. Sekiranya tuan/puan dikenakan perintah tahanan, kediaman terhad, buang negeri, deportasi atau apa-apa bentuk perintah sekatan atau pengawasan sama ada dengan bon atau sebaliknya di bawah mana-mana undang-undang yang berkuat kuasa sebelum 1 Januari 2012, apa-apa faedah yang layak diberi akan diselaraskan sewajarnya dengan syarat tuan/puan bersetuju menerima tawaran opsyen ini, melainkan jika Pihak Berkuasa Tatatertib mengenakan hukuman buang kerja ke atas tuan/puan yang berkuat kuasa sebelum 1 Januari 2012. 11. Opsyen tuan/puan adalah MUKTAMAD.

Tandatangan Ketua Jabatan Nama Jawatan Alamat Jabatan Tarikh

: ………………………………....... : ………………………….............. : ………………………….............. : .................................................. : …………………………………...
Cap Rasmi

* Sila tandakan √ dalam salah satu petak yang berkenaan sahaja.

Lampiran H2

SURAT AKUAN OLEH PEGAWAI MENGENAI PENERIMAAN SURAT TAWARAN OPSYEN SBPA

Lampiran H2

SURAT AKUAN OLEH PEGAWAI MENGENAI PENERIMAAN SURAT TAWARAN OPSYEN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM
[Surat Akuan ini hendaklah dikembalikan sebaik sahaja pegawai menerima Surat Tawaran Opsyen di Lampiran H1 (salinan pegawai) dan Lampiran H3 (Borang Opsyen)]

Kepada

:

………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… …………………………………………………………
(Ketua Jabatan dan Alamat - diisi oleh Ketua Jabatan)

Saya dengan ini mengaku menerima Surat Tawaran Opsyen Saraan Baru Perkhidmatan Awam berserta dengan Borang Opsyen mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011.

Tandatangan: Nama No. K/P Jawatan : : :

……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………
(Pegawai)

Tarikh

:

………………………………………………

Lampiran H3

BORANG OPSYEN SBPA

Lampiran H3 BORANG OPSYEN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM MENGIKUT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 11 TAHUN 2011 BAGI SKIM PERKHIDMATAN YANG DIKEKALKAN (PEGAWAI YANG BELUM MEMENUHI SYARAT SKIM PERKHIDMATAN DI BAWAH SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM)
(Borang ini hendaklah diisi oleh pegawai)

Kepada:

……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ......................................................
(Ketua Jabatan dan Alamat – diisi oleh Ketua Jabatan)

Tuan,
(diisi oleh Ketua Jabatan) Merujuk kepada surat tuan ruj: .……..................... bertarikh (diisi oleh Ketua Jabatan) yang ………………..... menawarkan opsyen Saraan Baru Perkhidmatan Awam di bawah Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011, maka dengan ini saya membuat opsyen:*

(a)

BERSETUJU menerima Saraan Baru Perkhidmatan Awam sebagaimana ditawarkan di perenggan 4 surat tawaran opsyen. Dengan keputusan ini, saya akan tertakluk kepada skim perkhidmatan dan gred gaji yang setara di bawah Saraan Baru Perkhidmatan Awam secara Khas Untuk Penyandang (KUP) mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011 sehingga memenuhi syarat; ATAU

(b)

TIDAK BERSETUJU menerima Saraan Baru Perkhidmatan Awam sebagaimana ditawarkan di perenggan 4 surat tawaran opsyen mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011. Dengan keputusan ini, saya akan terus kekal atas skim perkhidmatan yang dipilih semasa urusan tukar lantik, serta tertakluk kepada terma dan syarat perkhidmatan sistem saraan yang terpakai bagi saya sebelum 1 Januari 2012 kecuali sebagaimana yang dinyatakan dalam perenggan 93 Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011.

2. Saya sesungguhnya mengaku memahami akan segala kandungan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011, Surat Tawaran Opsyen Saraan Baru Perkhidmatan Awam dan implikasi opsyen ini serta saya sesungguhnya mengetahui bahawa opsyen yang telah saya buat adalah MUKTAMAD.

Tandatangan Pegawai Nama No. K/P Jawatan Tarikh

: ………………………………….............. : …………………………………………… : …………………………………………… : ………………………………….............. : ……………………………………………

* Sila tandakan √ dalam salah satu petak yang berkenaan sahaja.

Lampiran H4

SURAT AKUAN OLEH KETUA JABATAN MENGENAI PENERIMAAN BORANG OPSYEN SBPA DARIPADA PEGAWAI

Lampiran H4

Rujukan Fail: ……………......................................... SURAT AKUAN OLEH KETUA JABATAN MENGENAI PENERIMAAN BORANG OPSYEN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM DARIPADA PEGAWAI
(Surat Akuan ini hendaklah dikembalikan kepada pegawai sebaik sahaja Ketua Jabatan menerima Borang Opsyen di Lampiran H3 yang telah lengkap dan ditandatangani oleh pegawai)

Kepada

:

………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… …………………………………………………
(Nama dan Alamat Pegawai - diisi oleh Ketua Jabatan)

…………………………………………………

Dengan ini diakui bahawa Borang Opsyen yang telah dikemukakan oleh tuan/puan bertarikh ……………………….. seperti mana ketetapan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011 telah diterima oleh Jabatan ini.

Tandatangan : Nama Jawatan : :

……………………………………… ……………………………………… ………………………………………
(Ketua Jabatan)

Tarikh

:

………………………………………

Cap Rasmi

Lampiran J

OPSYEN BAGI SKIM
PERKHIDMATAN YANG DIJUMUDKAN MELALUI PENGGABUNGAN/ NAIK TARAF/ PENARAFAN SEMULA/ PEMANSUHAN FUNGSI DI BAWAH SBPA (PEGAWAI YANG MEMENUHI SYARAT SKIM PERKHIDMATAN UNTUK MEMASUKI SKIM PERKHIDMATAN DI BAWAH SBPA)

Lampiran J1

SURAT TAWARAN OPSYEN SBPA

Lampiran J1 SURAT TAWARAN OPSYEN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM KEPADA PEGAWAI TETAP MENGIKUT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 11 TAHUN 2011 BAGI SKIM PERKHIDMATAN YANG DIGABUNG, DINAIK TARAF, PENARAFAN SEMULA ATAU PEMANSUHAN FUNGSI (PEGAWAI YANG TELAH MEMENUHI SYARAT SKIM PERKHIDMATAN DI BAWAH SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM)
ARAHAN

1. Lampiran J1- J4 hendaklah dilengkapkan oleh Ketua Jabatan di mana berkaitan dan disediakan dalam DUA (2) salinan. SATU (1) salinan untuk jabatan. SATU (1) salinan untuk pegawai. 2. Pegawai perlu mengembalikan Lampiran J2 dan J3 kepada Ketua Jabatan.
(Diisi Oleh Ketua Jabatan)

Rujukan Fail Jabatan Kepada

: : :

………………………………………… ………………………………………… .......................................................... .......................................................... .......................................................... ..........................................................
(Nama dan Alamat Pegawai)

BAHAGIAN A 1. 2. 3. Nama No. K/P : : ……………………………………………………………............. ……………………………………………………………….........

Maklumat Perkhidmatan Sekarang: (i) (ii) (iii) (iv) Nama Skim Perkhidmatan Sistem Saraan* Gred Hakiki Jadual Gaji : …………………………………………………... : SSM SSB JKK 1976

: ………………………………………………....... : P1T1 RM..............hingga P1T.... .RM.......... P2T1 RM..............hingga P2T.... .RM.......... P3T1 RM..............hingga P3T.... .RM..........

(v) (vi)

Gaji Hakiki Pada 31.12.2011 Tarikh Pergerakan Gaji

: RM…………….......……………….… (P...T…) : ……………………………………………………

BAHAGIAN B 4. Tuan/puan dengan ini ditawarkan Saraan Baru Perkhidmatan Awam dari skim perkhidmatan ..................................................... ke skim perkhidmatan ................................................... berkuat kuasa pada 1 Januari 2012. Gaji tuan/puan mulai 1 Januari 2012 ditetapkan seperti berikut: (i) (ii) (iii) (iv) 5. Nama Skim Perkhidmatan : ……………………………………… Gred Jadual Gaji Gaji Pada 1.1.2012 : ………………………..................... : T1 RM..............hingga T.... .RM............. : RM……………...…………...(T…..)

Tarikh pergerakan gaji tahunan tuan/puan dikekalkan/berubah kepada:* (i) 1 Jan (ii) 1 Apr (iii) 1 Jul (iv) 1 Okt

6.

Tuan/puan dikehendaki melengkapkan dan menandatangani borang opsyen yang dikembarkan di Lampiran J3 bersama-sama surat tawaran ini dan mengembalikannya kepada Ketua Jabatan tuan/puan sebelum atau pada 30 Disember 2011. (i) (ii) Opsyen tuan/puan hendaklah dibuat dengan JELAS dan TANPA BERSYARAT. Sekiranya tuan/puan BERSETUJU menerima opsyen ini, tuan/puan adalah tertakluk kepada skim perkhidmatan serta terma dan syarat perkhidmatan di bawah Saraan Baru Perkhidmatan Awam. Sekiranya tuan/puan TIDAK BERSETUJU menerima opsyen ini, tuan/puan akan kekal atas skim perkhidmatan asal, serta tertakluk kepada terma dan syarat perkhidmatan sistem saraan yang terpakai bagi tuan/puan sebelum 1 Januari 2012 kecuali sebagaimana yang dinyatakan dalam perenggan 93 Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011. Sekiranya, tuan/puan membuat opsyen: (a) (b) (c) (d) (e) tidak jelas; dengan bersyarat; dengan bantahan; dengan pindaan; atau tidak mengembalikan borang opsyen dalam tempoh yang ditetapkan,

7.

(iii)

(iv)

tuan/puan disifatkan sebagai tidak bersetuju menerima tawaran Saraan Baru Perkhidmatan Awam di bawah Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011 dan tuan/puan akan terus kekal atas skim perkhidmatan asal, serta tertakluk kepada terma dan syarat perkhidmatan sistem saraan yang terpakai bagi tuan/puan sebelum 1 Januari 2012 kecuali sebagaimana yang dinyatakan dalam perenggan 93 Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011. 8. Sekiranya tuan/puan bersetuju menerima tawaran opsyen ini dan kemudiannya tuan/puan meletak jawatan (kecuali meletak jawatan untuk menjawat jawatan lain dengan agensi kerajaan) atau ditamatkan perkhidmatan atau dibuang kerja dalam tempoh opsyen, maka tawaran ini adalah dengan sendirinya terbatal. Sekiranya tuan/puan ditahan kerja atau digantung kerja oleh Pihak Berkuasa Tatatertib pada bila-bila masa sebelum 1 Januari 2012, apa-apa faedah yang layak diberi kepada tuan/puan akan diselaraskan sewajarnya dengan syarat tuan/puan bersetuju menerima tawaran opsyen ini, melainkan jika Pihak Berkuasa Tatatertib mengenakan hukuman buang kerja ke atas tuan/puan yang berkuat kuasa sebelum 1 Januari 2012.

9.

10. Sekiranya tuan/puan dikenakan perintah tahanan, kediaman terhad, buang negeri, deportasi atau apa-apa bentuk perintah sekatan atau pengawasan sama ada dengan bon atau sebaliknya di bawah mana-mana undang-undang yang berkuat kuasa sebelum 1 Januari 2012, apa-apa faedah yang layak diberi kepada tuan/puan akan diselaraskan sewajarnya dengan syarat tuan/puan bersetuju menerima tawaran opsyen ini, melainkan jika Pihak Berkuasa Tatatertib mengenakan hukuman buang kerja ke atas tuan/puan yang berkuat kuasa sebelum 1 Januari 2012. 11. Opsyen tuan/puan adalah MUKTAMAD.

Tandatangan Ketua Jabatan Nama Jawatan Alamat Jabatan Tarikh

: ………………………………....... : ………………………….............. : ………………………….............. : .................................................. : …………………………………...
Cap Rasmi

* Sila tandakan √ dalam salah satu petak yang berkenaan sahaja.

Lampiran J2

SURAT AKUAN OLEH PEGAWAI MENGENAI PENERIMAAN SURAT TAWARAN OPSYEN SBPA

Lampiran J2

SURAT AKUAN OLEH PEGAWAI MENGENAI PENERIMAAN SURAT TAWARAN OPSYEN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM
[Surat Akuan ini hendaklah dikembalikan sebaik sahaja pegawai menerima Surat Tawaran Opsyen di Lampiran J1 (salinan pegawai) dan Lampiran J3 (Borang Opsyen)]

Kepada

:

………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… …………………………………………………………
(Ketua Jabatan dan Alamat - diisi oleh Ketua Jabatan)

Saya dengan ini mengaku menerima Surat Tawaran Opsyen Saraan Baru Perkhidmatan Awam berserta dengan Borang Opsyen mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011.

Tandatangan: Nama No. K/P Jawatan : : :

……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………
(Pegawai)

Tarikh

:

………………………………………………

Lampiran J3

BORANG OPSYEN SBPA

Lampiran J3

BORANG OPSYEN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM MENGIKUT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 11 TAHUN 2011 BAGI SKIM PERKHIDMATAN YANG DIGABUNG, DINAIK TARAF, PENARAFAN SEMULA ATAU PEMANSUHAN FUNGSI (PEGAWAI YANG TELAH MEMENUHI SYARAT SKIM PERKHIDMATAN DI BAWAH SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM)
(Borang ini hendaklah diisi oleh pegawai)

Kepada:

……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… .......................................................
(Ketua Jabatan dan Alamat – diisi oleh Ketua Jabatan)

Tuan,
(diisi oleh Ketua Jabatan) Merujuk kepada surat tuan ruj; .……..................... bertarikh (diisi oleh Ketua Jabatan) yang ………………..... menawarkan opsyen Saraan Baru Perkhidmatan Awam di bawah Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011, maka dengan ini saya membuat opsyen:*

(a)

BERSETUJU menerima Saraan Baru Perkhidmatan Awam sebagaimana ditawarkan di perenggan 4 surat tawaran opsyen. Dengan keputusan ini, saya akan tertakluk kepada skim perkhidmatan serta terma dan syarat perkhidmatan di bawah Saraan Baru Perkhidmatan Awam mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011; ATAU

(b)

TIDAK BERSETUJU menerima Saraan Baru Perkhidmatan Awam sebagaimana ditawarkan di perenggan 4 surat tawaran opsyen mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011. Dengan keputusan ini, saya akan terus kekal atas skim perkhidmatan asal, serta tertakluk kepada terma dan syarat perkhidmatan sistem saraan yang terpakai bagi saya sebelum 1 Januari 2012 kecuali sebagaimana yang dinyatakan dalam perenggan 93 Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011.

2. Saya sesungguhnya mengaku memahami akan segala kandungan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011, Surat Tawaran Opsyen Saraan Baru Perkhidmatan Awam dan implikasi opsyen ini serta saya sesungguhnya mengetahui bahawa opsyen yang telah saya buat adalah MUKTAMAD.

Tandatangan Pegawai Nama No. K/P Jawatan Tarikh

: ………………………………….............. : …………………………………………… : …………………………………………… : ………………………………….............. : ……………………………………………..

* Sila tandakan √ dalam salah satu petak yang berkenaan sahaja.

Lampiran J4

SURAT AKUAN OLEH KETUA JABATAN MENGENAI PENERIMAAN BORANG OPSYEN SBPA DARIPADA PEGAWAI

Lampiran J4

Rujukan Fail: ……………......................................... SURAT AKUAN OLEH KETUA JABATAN MENGENAI PENERIMAAN BORANG OPSYEN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM DARIPADA PEGAWAI
(Surat Akuan ini hendaklah dikembalikan kepada pegawai sebaik sahaja Ketua Jabatan menerima Borang Opsyen di Lampiran J3 yang telah lengkap dan ditandatangani oleh pegawai)

Kepada

:

………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… …………………………………………………
(Nama dan Alamat Pegawai - diisi oleh Ketua Jabatan)

Dengan ini diakui bahawa Borang Opsyen yang telah dikemukakan oleh tuan/puan bertarikh ……………………….. seperti mana ketetapan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011 telah diterima oleh Jabatan ini.

Tandatangan : Nama Jawatan : :

……………………………………… ……………………………………… ………………………………………
(Ketua Jabatan) Cap Rasmi

Tarikh

:

………………………………………

Lampiran K

OPSYEN BAGI SKIM PERKHIDMATAN
YANG DIJUMUDKAN MELALUI PENGGABUNGAN/ NAIK TARAF/ PENARAFAN SEMULA/ PEMANSUHAN FUNGSI DI BAWAH SBPA (PEGAWAI YANG BELUM MEMENUHI SYARAT SKIM PERKHIDMATAN UNTUK MEMASUKI SKIM PERKHIDMATAN DI BAWAH SBPA)

Lampiran K1

SURAT TAWARAN OPSYEN SBPA

Lampiran K1 SURAT TAWARAN OPSYEN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM KEPADA PEGAWAI TETAP MENGIKUT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 11 TAHUN 2011 BAGI SKIM PERKHIDMATAN YANG DIGABUNG, DINAIK TARAF, PENARAFAN SEMULA ATAU PEMANSUHAN FUNGSI (PEGAWAI YANG BELUM MEMENUHI SYARAT SKIM PERKHIDMATAN DI BAWAH SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM)
ARAHAN

1. Lampiran K1- K4 hendaklah dilengkapkan oleh Ketua Jabatan di mana berkaitan dan disediakan dalam DUA (2) salinan. SATU (1) salinan untuk jabatan. SATU (1) salinan untuk pegawai. 2. Pegawai perlu mengembalikan Lampiran K2 dan K3 kepada Ketua Jabatan.
(Diisi Oleh Ketua Jabatan)

Rujukan Fail Jabatan Kepada

: : :

………………………………………… ………………………………………… .......................................................... .......................................................... .......................................................... ..........................................................
(Nama dan Alamat Pegawai)

BAHAGIAN A 1. 2. 3. Nama No. K/P : : ……………………………………………………………............. ……………………………………………………………….........

Maklumat Perkhidmatan Sekarang: (i) (ii) (iii) (iv) Nama Skim Perkhidmatan Sistem Saraan* Gred Hakiki Jadual Gaji : …………………………………………………... : SSM SSB JKK 1976

: ………………………………………………....... : P1T1 RM..............hingga P1T.... .RM............ P2T1 RM..............hingga P2T.... .RM............. P3T1 RM..............hingga P3T.... .RM.............

(v) (vi)

Gaji Hakiki Pada 31.12.2011 Tarikh Pergerakan Gaji

: RM…………….......……………….… (P...T…) : ……………………………………………………

BAHAGIAN B 4. Tuan/puan dengan ini ditawarkan Saraan Baru Perkhidmatan Awam dari skim perkhidmatan ..................................... ke skim perkhidmatan ............................................ berkuat kuasa pada 1 Januari 2012. Gaji tuan/puan akan diselaraskan ke skim perkhidmatan .................................. sehari selepas memenuhi syarat yang ditetapkan. Tuan/puan akan dikekalkan secara Khas Untuk Penyandang (KUP) atas skim perkhidmatan dan gred gaji yang setara di bawah SBPA sehingga memenuhi syarat tersebut. Gaji tuan/puan mulai 1 Januari 2012 ditetapkan seperti berikut: (i) (ii) (iii) (iv) Nama Skim Perkhidmatan : ……………………………………… KUP Gred Jadual Gaji Gaji Pada 1.1.2012 : ………………………..................... : T1 RM..............hingga T.... .RM............. : RM……………...…………...(T…..)

Setelah tuan/puan memenuhi syarat dan berada dalam skim perkhidmatan ..........................., jadual gaji terpakai adalah T1 RM .................. – T..... RM ................ 5. Tarikh pergerakan gaji tahunan tuan/puan dikekalkan/berubah kepada:* (i) 1 Jan 6. (ii) 1 Apr (iii) 1 Jul (iv) 1 Okt

Tuan/puan dikehendaki melengkapkan dan menandatangani borang opsyen yang dikembarkan di Lampiran K3 bersama-sama surat tawaran ini dan mengembalikannya kepada Ketua Jabatan tuan/puan sebelum atau pada 30 Disember 2011. (i) (ii) Opsyen tuan/puan hendaklah dibuat dengan JELAS dan TANPA BERSYARAT. Sekiranya tuan/puan BERSETUJU menerima opsyen ini, tuan/puan akan kekal secara KUP atas skim perkhidmatan dan gred gaji yang setara di bawah SBPA sehingga tuan/puan memenuhi syarat yang ditetapkan. Gaji tuan/puan akan diselaras berdasarkan gred gaji baru yang ditetapkan di perenggan 4 di bawah Saraan Baru Perkhidmatan Awam sehari selepas tuan/puan memenuhi syarat. Sekiranya tuan/puan TIDAK BERSETUJU menerima opsyen ini, tuan/puan akan kekal atas skim perkhidmatan asal, serta tertakluk kepada terma dan syarat perkhidmatan sistem saraan yang terpakai bagi tuan/puan sebelum 1 Januari 2012 kecuali sebagaimana yang dinyatakan dalam perenggan 93 Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011. Sekiranya, tuan/puan membuat opsyen: (a) (b) (c) (d) (e) tidak jelas; dengan bersyarat; dengan bantahan; dengan pindaan; atau tidak mengembalikan borang opsyen dalam tempoh yang ditetapkan,

7.

(iii)

(iv)

tuan/puan disifatkan sebagai tidak bersetuju menerima tawaran Saraan Baru Perkhidmatan Awam di bawah Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011 dan tuan/puan akan terus kekal atas skim perkhidmatan asal, serta tertakluk kepada terma dan syarat perkhidmatan sistem saraan yang terpakai bagi tuan/puan sebelum 1 Januari 2012 kecuali sebagaimana yang dinyatakan dalam perenggan 93 Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011. 8. Sekiranya tuan/puan bersetuju menerima tawaran opsyen ini dan kemudiannya tuan/puan meletak jawatan (kecuali meletak jawatan untuk menjawat jawatan lain dengan agensi kerajaan) atau ditamatkan perkhidmatan atau dibuang kerja dalam tempoh opsyen, maka tawaran ini adalah dengan sendirinya terbatal. Sekiranya tuan/puan ditahan kerja atau digantung kerja oleh Pihak Berkuasa Tatatertib pada bila-bila masa sebelum 1 Januari 2012, apa-apa faedah yang layak diberi kepada tuan/puan akan diselaraskan sewajarnya dengan syarat tuan/puan bersetuju menerima tawaran opsyen ini, melainkan jika Pihak Berkuasa Tatatertib mengenakan hukuman buang kerja ke atas tuan/puan yang berkuat kuasa sebelum 1 Januari 2012.

9.

10. Sekiranya tuan/puan dikenakan perintah tahanan, kediaman terhad, buang negeri, deportasi atau apa-apa bentuk perintah sekatan atau pengawasan sama ada dengan bon atau sebaliknya di bawah mana-mana undang-undang yang berkuat kuasa sebelum 1 Januari 2012, apa-apa faedah yang layak diberi akan diselaraskan sewajarnya dengan syarat tuan/puan bersetuju menerima tawaran opsyen ini, melainkan jika Pihak Berkuasa Tatatertib mengenakan hukuman buang kerja ke atas tuan/puan yang berkuat kuasa sebelum 1 Januari 2012. 11. Opsyen tuan/puan adalah MUKTAMAD.

Tandatangan Ketua Jabatan Nama Jawatan Alamat Jabatan Tarikh

: ………………………………....... : ………………………….............. : ………………………….............. : .................................................. : …………………………………...
Cap Rasmi

* Sila tandakan √ dalam salah satu petak yang berkenaan sahaja.

Lampiran K2

SURAT AKUAN OLEH PEGAWAI MENGENAI PENERIMAAN SURAT TAWARAN OPSYEN SBPA

Lampiran K2

SURAT AKUAN OLEH PEGAWAI MENGENAI PENERIMAAN SURAT TAWARAN OPSYEN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM
[Surat Akuan ini hendaklah dikembalikan sebaik sahaja pegawai menerima Surat Tawaran Opsyen di Lampiran K1 (salinan pegawai) dan Lampiran K3 (Borang Opsyen)]

Kepada

:

………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… …………………………………………………………
(Ketua Jabatan dan Alamat - diisi oleh Ketua Jabatan)

Saya dengan ini mengaku menerima Surat Tawaran Opsyen Saraan Baru Perkhidmatan Awam berserta dengan Borang Opsyen mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011.

Tandatangan: Nama No. K/P Jawatan : : :

……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………
(Pegawai)

Tarikh

:

………………………………………………

Lampiran K3

BORANG OPSYEN SBPA

Lampiran K3 BORANG OPSYEN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM MENGIKUT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 11 TAHUN 2011 BAGI SKIM PERKHIDMATAN YANG DIGABUNG, DINAIK TARAF, PENARAFAN SEMULA ATAU PEMANSUHAN FUNGSI (PEGAWAI YANG BELUM MEMENUHI SYARAT PERKHIDMATAN DI BAWAH SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM)
(Borang ini hendaklah diisi oleh pegawai)

Kepada:

……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ......................................................
(Ketua Jabatan dan Alamat – diisi oleh Ketua Jabatan)

Tuan,
(diisi oleh Ketua Jabatan) Merujuk kepada surat tuan ruj; .……..................... bertarikh (diisi oleh Ketua Jabatan) yang ………………..... menawarkan opsyen Saraan Baru Perkhidmatan Awam di bawah Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011, maka dengan ini saya membuat opsyen:*

(a)

BERSETUJU menerima Saraan Baru Perkhidmatan Awam sebagaimana ditawarkan di perenggan 4 surat tawaran opsyen. Dengan keputusan ini, saya akan tertakluk kepada skim perkhidmatan dan gred gaji yang setara di bawah Saraan Baru Perkhidmatan Awam secara Khas Untuk Penyandang (KUP) mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011 sehingga memenuhi syarat; ATAU

(b)

TIDAK BERSETUJU menerima Saraan Baru Perkhidmatan Awam sebagaimana ditawarkan di perenggan 4 surat tawaran opsyen mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011. Dengan keputusan ini, saya akan terus kekal atas skim perkhidmatan asal, serta tertakluk kepada terma dan syarat perkhidmatan sistem saraan yang terpakai bagi saya sebelum 1 Januari 2012 kecuali sebagaimana yang dinyatakan dalam perenggan 93 Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011.

2. Saya sesungguhnya mengaku memahami akan segala kandungan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011, Surat Tawaran Opsyen Saraan Baru Perkhidmatan Awam dan implikasi opsyen ini serta saya sesungguhnya mengetahui bahawa opsyen yang telah saya buat adalah MUKTAMAD.

Tandatangan Pegawai Nama No. K/P Jawatan Tarikh

: ………………………………….............. : …………………………………………… : …………………………………………… : ………………………………….............. : ……………………………………………

* Sila tandakan √ dalam salah satu petak yang berkenaan sahaja.

Lampiran K4

SURAT AKUAN OLEH KETUA JABATAN MENGENAI PENERIMAAN BORANG OPSYEN SBPA DARIPADA PEGAWAI

Lampiran K4

Rujukan Fail: ……………......................................... SURAT AKUAN OLEH KETUA JABATAN MENGENAI PENERIMAAN BORANG OPSYEN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM DARIPADA PEGAWAI
(Surat Akuan ini hendaklah dikembalikan kepada pegawai sebaik sahaja Ketua Jabatan menerima Borang Opsyen di Lampiran K3 yang telah lengkap dan ditandatangani oleh pegawai)

Kepada

:

………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… …………………………………………………
(Nama dan Alamat Pegawai - diisi oleh Ketua Jabatan)

Dengan ini diakui bahawa Borang Opsyen yang telah dikemukakan oleh tuan/puan bertarikh ……………………….. seperti mana ketetapan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011 telah diterima oleh Jabatan ini.

Tandatangan : Nama Jawatan : :

……………………………………… ……………………………………… ………………………………………
(Ketua Jabatan)

Tarikh

:

………………………………………

Cap Rasmi

Lampiran L

OPSYEN BAGI JAWATAN JUMUD
SEBELUM PELAKSANAAN SBPA DAN DIHAPUSKAN JAWATAN (PEGAWAI YANG MEMENUHI SYARAT SKIM PERKHIDMATAN DI BAWAH SBPA)

Lampiran L1

SURAT TAWARAN OPSYEN SBPA

Lampiran L1 SURAT TAWARAN OPSYEN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM KEPADA PEGAWAI TETAP MENGIKUT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 11 TAHUN 2011 BAGI JAWATAN JUMUD SEBELUM PELAKSANAAN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM DAN DIHAPUSKAN JAWATAN (PEGAWAI YANG TELAH MEMENUHI SYARAT SKIM PERKHIDMATAN DI BAWAH SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM)
ARAHAN

1. Lampiran L1- L4 hendaklah dilengkapkan oleh Ketua Jabatan di mana berkaitan dan disediakan dalam DUA (2) salinan. SATU (1) salinan untuk jabatan. SATU (1) salinan untuk pegawai. 2. Pegawai perlu mengembalikan Lampiran L2 dan L3 kepada Ketua Jabatan.
(Diisi Oleh Ketua Jabatan)

Rujukan Fail Jabatan Kepada

: :

………………………………………… ………………………………………... ......................................................... ......................................................... ......................................................... .........................................................
(Alamat Pegawai)

BAHAGIAN A

1. Nama 2. No. K/P

: :

……………………………………………………………........................ ………………………………………………………………....................

3. Maklumat Perkhidmatan Sekarang: (i) (ii) (iii) (iv) Nama Skim Perkhidmatan Sistem Saraan* Gred Hakiki Jadual Gaji : …………………………………………………... : SSM SSB JKK 1976

: ………………………………………………....... : P1T1 RM..............hingga P1T.... .RM............. P2T1 RM..............hingga P2T.... .RM............. P3T1 RM..............hingga P3T.... .RM.............

(v) (vi)

Gaji Hakiki Pada 31.12.2011 Tarikh Pergerakan Gaji

: RM…………….......……………….… (P...T…) : ……………………………………………………

BAHAGIAN B 4. Tuan/puan dengan ini ditawarkan Saraan Baru Perkhidmatan Awam dari skim perkhidmatan ..................................................... ke skim perkhidmatan ................................................... berkuat kuasa pada 1 Januari 2012. Gaji tuan/puan mulai 1 Januari 2012 ditetapkan seperti berikut: (i) (ii) (iii) (iv) 5. Nama Skim Perkhidmatan Gred Jadual Gaji Gaji Pada 1.1.2012 : ……………………………………… : ………………………..................... : T1 RM..............hingga T.... RM............. : RM……………...…………...(T…..)

Tarikh pergerakan gaji tahunan tuan/puan dikekalkan/berubah kepada:* (i) 1 Jan (ii) 1 Apr (iii) 1 Jul (iv) 1 Okt

6.

Tuan/puan dikehendaki melengkapkan dan menandatangani borang opsyen yang dikembarkan di Lampiran L3 bersama-sama surat tawaran ini dan mengembalikannya kepada Ketua Jabatan tuan/puan sebelum atau pada 30 Disember 2011. (i) (ii) Opsyen tuan/puan hendaklah dibuat dengan JELAS dan TANPA BERSYARAT. Sekiranya tuan/puan BERSETUJU menerima opsyen ini, tuan/puan adalah tertakluk kepada skim perkhidmatan serta terma dan syarat perkhidmatan di bawah Saraan Baru Perkhidmatan Awam. Sekiranya tuan/puan TIDAK BERSETUJU menerima opsyen ini, jika tuan/puan di bawah Skim Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) akan dibersarakan di bawah seksyen 6A(6) Akta Pencen 1980 (Akta 227) yang dibaca bersama seksyen 10(5)(b) Akta 227, atau jika tuan/puan di bawah Skim Pencen akan dibersarakan di bawah seksyen 10(5)(b) Akta 227. Sekiranya, tuan/puan membuat opsyen: (a) (b) (c) (d) (e) tidak jelas; dengan bersyarat; dengan bantahan; dengan pindaan; atau tidak mengembalikan borang opsyen dalam tempoh yang ditetapkan tanpa sebab yang munasabah,

7.

(iii)

(iv)

tuan/puan disifatkan sebagai tidak bersetuju menerima tawaran Saraan Baru Perkhidmatan Awam di bawah Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011 dan jika tuan/puan di bawah Skim Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) akan dibersarakan di bawah seksyen 6A(6) Akta Pencen 1980 (Akta 227) yang dibaca bersama seksyen 10(5)(b) Akta 227, atau jika tuan/puan di bawah Skim Pencen akan dibersarakan di bawah seksyen 10(5)(b) Akta 227. 8. Sekiranya selepas tuan/puan bersetuju menerima tawaran opsyen ini dan kemudiannya tuan/puan meletak jawatan atau ditamatkan perkhidmatan atau dibuang kerja dalam tempoh opsyen, maka tawaran ini adalah dengan sendirinya terbatal. Sekiranya tuan/puan ditahan kerja atau digantung kerja oleh Pihak Berkuasa Tatatertib pada bila-bila masa sebelum 1 Januari 2012, apa-apa faedah yang layak diberi kepada tuan/puan akan diselaraskan dengan sewajarnya dengan syarat tuan/puan bersetuju menerima tawaran opsyen ini, melainkan jika Pihak Berkuasa Tatatertib mengenakan hukuman buang kerja ke atas tuan/puan yang berkuat kuasa sebelum 1 Januari 2012.

9.

10. Sekiranya tuan/puan dikenakan perintah tahanan, kediaman terhad, buang negeri, deportasi atau apa-apa bentuk perintah sekatan atau pengawasan sama ada dengan bon atau sebaliknya di bawah mana-mana undang-undang yang berkuat kuasa sebelum 1 Januari 2012, apa-apa faedah yang layak diberi akan diselaraskan sewajarnya dengan syarat tuan/puan bersetuju menerima tawaran opsyen ini, melainkan jika Pihak Berkuasa Tatatertib mengenakan hukuman buang kerja ke atas tuan/puan yang berkuat kuasa sebelum 1 Januari 2012. 11. Opsyen tuan/puan adalah MUKTAMAD.

Tandatangan Ketua Jabatan Nama Jawatan Alamat Jabatan Tarikh

: ………………………………....... : ………………………….............. : ………………………….............. : .................................................. : …………………………………...
Cap Rasmi

* Sila tandakan √ dalam salah satu petak yang berkenaan sahaja.

Lampiran L2

SURAT AKUAN OLEH PEGAWAI MENGENAI PENERIMAAN SURAT TAWARAN OPSYEN SBPA

Lampiran L2

SURAT AKUAN OLEH PEGAWAI MENGENAI PENERIMAAN SURAT TAWARAN OPSYEN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM
[Surat Akuan ini hendaklah dikembalikan sebaik sahaja pegawai menerima Surat Tawaran Opsyen di Lampiran L1 (salinan pegawai) dan Lampiran L3 (Borang Opsyen)]

Kepada

:

………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… …………………………………………………………
(Ketua Jabatan dan Alamat - diisi oleh Ketua Jabatan)

Saya dengan ini mengaku menerima Surat Tawaran Opsyen Saraan Baru Perkhidmatan Awam berserta dengan Borang Opsyen mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011.

Tandatangan: Nama No. K/P Jawatan : : :

……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………
(Pegawai)

Tarikh

:

………………………………………………

Lampiran L3

BORANG OPSYEN SBPA

Lampiran L3 BORANG OPSYEN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM MENGIKUT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 11 TAHUN 2011 BAGI JAWATAN JUMUD SEBELUM PELAKSANAAN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM DAN DIHAPUSKAN JAWATAN (PEGAWAI YANG TELAH MEMENUHI SYARAT SKIM PERKHIDMATAN DI BAWAH SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM)
(Borang ini hendaklah diisi oleh pegawai)

Kepada

……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ......................................................
(Ketua Jabatan dan Alamat - diisi oleh Ketua Jabatan)

Tuan, Merujuk kepada surat tuan ruj; (diisi oleh Ketua Jabatan) bertarikh (diisi oleh Ketua Jabatan) yang .……............... ………………. menawarkan opsyen Saraan Baru Perkhidmatan Awam di bawah Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011, maka dengan ini saya membuat opsyen:* (a) BERSETUJU menerima Saraan Baru Perkhidmatan Awam sebagaimana ditawarkan di perenggan 4 surat tawaran opsyen. Dengan keputusan ini, saya akan tertakluk kepada skim perkhidmatan serta terma dan syarat perkhidmatan di bawah Saraan Baru Perkhidmatan Awam mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011; ATAU (b) TIDAK BERSETUJU menerima Saraan Baru Perkhidmatan Awam dan kesan daripada pilihan ini, jika saya di bawah Skim Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) akan dibersarakan di bawah seksyen 6A(6) Akta Pencen 1980 (Akta 227) yang dibaca bersama seksyen 10(5)(b) Akta 227, atau jika saya di bawah Skim Pencen akan dibersarakan di bawah seksyen 10(5)(b) Akta 227.

2. Saya sesungguhnya mengaku memahami akan segala kandungan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011, Surat Tawaran Opsyen Saraan Baru Perkhidmatan Awam dan implikasi opsyen ini serta saya sesungguhnya mengetahui bahawa opsyen yang telah saya buat adalah MUKTAMAD.

Tandatangan Pegawai Nama No. K/P Jawatan Tarikh

: ………………………………….............. : …………………………………………… : …………………………………………… : ………………………………….............. : ……………………………………………

* Sila tandakan √ dalam salah satu petak yang berkenaan sahaja.

Lampiran L4

SURAT AKUAN OLEH KETUA JABATAN MENGENAI PENERIMAAN BORANG OPSYEN SBPA DARIPADA PEGAWAI

Lampiran L4

Rujukan Fail: ……………......................................... SURAT AKUAN OLEH KETUA JABATAN MENGENAI PENERIMAAN BORANG OPSYEN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM DARIPADA PEGAWAI
(Surat Akuan ini hendaklah dikembalikan kepada pegawai sebaik sahaja Ketua Jabatan menerima Borang Opsyen di Lampiran L3 yang telah lengkap dan ditandatangani oleh pegawai)

Kepada

:

………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… …………………………………………………
(Nama dan Alamat Pegawai - diisi oleh Ketua Jabatan)

Dengan ini diakui bahawa Borang Opsyen yang telah dikemukakan oleh tuan/puan bertarikh ……………………….. seperti mana ketetapan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011 telah diterima oleh Jabatan ini.

Tandatangan : Nama Jawatan : :

……………………………………… ……………………………………… ………………………………………
(Ketua Jabatan) Cap Rasmi

Tarikh

:

………………………………………

Lampiran M

OPSYEN BAGI JAWATAN JUMUD
SEBELUM PELAKSANAAN SBPA DAN DIHAPUSKAN JAWATAN (PEGAWAI YANG BELUM MEMENUHI SYARAT SKIM PERKHIDMATAN DI BAWAH SBPA)

Lampiran M1

SURAT TAWARAN OPSYEN SBPA

Lampiran M1 SURAT TAWARAN OPSYEN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM KEPADA PEGAWAI TETAP MENGIKUT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 11 TAHUN 2011 BAGI JAWATAN JUMUD SEBELUM PELAKSANAAN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM DAN DIHAPUSKAN JAWATAN (PEGAWAI YANG BELUM MEMENUHI SYARAT SKIM PERKHIDMATAN DI BAWAH SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM)
ARAHAN

1. Lampiran M1- M4 hendaklah dilengkapkan oleh Ketua Jabatan di mana berkaitan dan disediakan dalam DUA (2) salinan. SATU (1) salinan untuk jabatan. SATU (1) salinan untuk pegawai. 2. Pegawai perlu mengembalikan Lampiran M2 dan M3 kepada Ketua Jabatan.
(Diisi Oleh Ketua Jabatan)

Rujukan Fail Jabatan Kepada

: :

………………………………………… ………………………………………... ......................................................... ......................................................... ......................................................... .........................................................
(Alamat Pegawai)

BAHAGIAN A 1. Nama 2. No. K/P : : ……………………………………………………………........................ ………………………………………………………………....................

3. Maklumat Perkhidmatan Sekarang: (i) (ii) (iii) (iv) Nama Skim Perkhidmatan Sistem Saraan* Gred Hakiki Jadual Gaji : …………………………………………………... : SSM SSB JKK 1976

: ………………………………………………....... : P1T1 RM..............hingga P1T.... .RM............. P2T1 RM..............hingga P2T.... .RM............. P3T1 RM..............hingga P3T.... .RM.............

(v) (vi)

Gaji Hakiki Pada 31.12.2011 Tarikh Pergerakan Gaji

: RM…………….......……………….… (P...T…) : ……………………………………………………

BAHAGIAN B 4. Tuan/puan dengan ini dengan ini ditawarkan Saraan Baru Perkhidmatan Awam dari skim perkhidmatan ..................................... ke skim perkhidmatan ............................................ berkuat kuasa pada 1 Januari 2012. Gaji tuan/puan akan diselaraskan ke skim perkhidmatan .................................. sehari selepas memenuhi syarat yang ditetapkan. Tuan/puan akan dikekalkan secara Khas Untuk Penyandang (KUP) atas skim perkhidmatan dan gred gaji yang setara di bawah SBPA sehingga memenuhi syarat tersebut. Gaji tuan/puan mulai 1 Januari 2012 ditetapkan seperti berikut: (i) (ii) (iii) (iv) Nama Skim Perkhidmatan : ……………………………………… KUP Gred Jadual Gaji Gaji Pada 1.1.2012 : ………………………..................... : T1 RM..............hingga T.... .RM............. : RM……………...…………...(T…..)

Setelah tuan/puan memenuhi syarat dan berada dalam skim perkhidmatan ..........................., jadual gaji terpakai adalah T1 RM .................. – T..... RM ................ 5. Tarikh pergerakan gaji tahunan tuan/puan dikekalkan/berubah kepada:* (i) 1 Jan 6. (ii) 1 Apr (iii) 1 Jul (iv) 1 Okt

Tuan/puan dikehendaki melengkapkan dan menandatangani borang opsyen yang dikembarkan di Lampiran M3 bersama-sama surat tawaran ini dan mengembalikannya kepada Ketua Jabatan tuan/puan sebelum atau pada 30 Disember 2011. (i) (ii) Opsyen tuan/puan hendaklah dibuat dengan JELAS dan TANPA BERSYARAT. Sekiranya tuan/puan BERSETUJU menerima opsyen ini, tuan/puan adalah tertakluk kepada skim perkhidmatan serta terma dan syarat perkhidmatan di bawah Saraan Baru Perkhidmatan Awam secara KUP sehingga memenuhi syarat tersebut mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011. Sekiranya tuan/puan TIDAK BERSETUJU menerima opsyen ini, jika tuan/puan di bawah Skim Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) akan dibersarakan di bawah seksyen 6A(6) Akta Pencen 1980 (Akta 227) yang dibaca bersama seksyen 10(5)(b) Akta 227, atau jika tuan/puan di bawah Skim Pencen akan dibersarakan di bawah seksyen 10(5)(b) Akta 227.

7.

(iii)

(iv)

Sekiranya, tuan/puan membuat opsyen: (a) (b) (c) (d) (e) tidak jelas; dengan bersyarat; dengan bantahan; dengan pindaan; atau tidak mengembalikan borang opsyen dalam tempoh yang ditetapkan tanpa sebab yang munasabah,

tuan/puan disifatkan sebagai tidak bersetuju menerima tawaran Saraan Baru Perkhidmatan Awam di bawah Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011 dan jika tuan/puan di bawah Skim Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) akan dibersarakan di bawah seksyen 6A(6) Akta Pencen 1980 (Akta 227) yang dibaca bersama seksyen 10(5)(b) Akta 227, atau jika tuan/puan di bawah Skim Pencen akan dibersarakan di bawah seksyen 10(5)(b) Akta 227. 8. Sekiranya selepas tuan/puan bersetuju menerima tawaran opsyen ini dan kemudiannya tuan/puan meletak jawatan atau ditamatkan perkhidmatan atau dibuang kerja dalam tempoh opsyen, maka tawaran ini adalah dengan sendirinya terbatal. Sekiranya tuan/puan ditahan kerja atau digantung kerja oleh Pihak Berkuasa Tatatertib pada bila-bila masa sebelum 1 Januari 2012, apa-apa faedah yang layak diberi kepada tuan/puan akan diselaraskan dengan sewajarnya, dengan syarat tuan/puan bersetuju menerima tawaran opsyen ini, melainkan jika Pihak Berkuasa Tatatertib mengenakan hukuman buang kerja ke atas tuan/puan yang berkuat kuasa sebelum 1 Januari 2012.

9.

10. Sekiranya tuan/puan dikenakan perintah tahanan, kediaman terhad, buang negeri, deportasi atau apa-apa bentuk perintah sekatan atau pengawasan sama ada dengan bon atau sebaliknya di bawah mana-mana undang-undang yang berkuat kuasa sebelum 1 Januari 2012, apa-apa faedah yang layak diberi akan diselaraskan dengan sewajarnya, dengan syarat tuan/puan bersetuju menerima tawaran opsyen ini, melainkan jika Pihak Berkuasa Tatatertib mengenakan hukuman buang kerja ke atas tuan/puan yang berkuat kuasa sebelum 1 Januari 2012. 11. Opsyen tuan/puan adalah MUKTAMAD. Tandatangan Ketua Jabatan Nama Jawatan Alamat Jabatan Tarikh : ………………………………....... : ………………………….............. : ………………………….............. : .................................................. : …………………………………....
Cap Rasmi

* Sila tandakan √ dalam salah satu petak yang berkenaan sahaja.

Lampiran M2

SURAT AKUAN OLEH PEGAWAI MENGENAI PENERIMAAN SURAT TAWARAN OPSYEN SBPA

Lampiran M2

SURAT AKUAN OLEH PEGAWAI MENGENAI PENERIMAAN SURAT TAWARAN OPSYEN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM
[Surat Akuan ini hendaklah dikembalikan sebaik sahaja pegawai menerima Surat Tawaran Opsyen di Lampiran M1 (salinan pegawai) dan Lampiran M3 (Borang Opsyen)]

Kepada

:

………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… …………………………………………………………
(Ketua Jabatan dan Alamat - diisi oleh Ketua Jabatan)

Saya dengan ini mengaku menerima Surat Tawaran Opsyen Saraan Baru Perkhidmatan Awam berserta dengan Borang Opsyen mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011.

Tandatangan: Nama No. K/P Jawatan : : :

……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………
(Pegawai)

Tarikh

:

………………………………………………

Lampiran M3

BORANG OPSYEN SBPA

Lampiran M3 BORANG OPSYEN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM MENGIKUT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 11 TAHUN 2011 BAGI JAWATAN JUMUD SEBELUM PELAKSANAAN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM DAN DIHAPUSKAN JAWATAN (PEGAWAI YANG BELUM MEMENUHI SYARAT SKIM PERKHIDMATAN DI BAWAH SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM)
(Borang ini hendaklah diisi oleh pegawai)

Kepada

……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ......................................................
(Ketua Jabatan dan Alamat - diisi oleh Ketua Jabatan)

Tuan, Merujuk kepada surat tuan ruj; (diisi oleh Ketua Jabatan) bertarikh (diisi oleh Ketua Jabatan) yang .……............... ………………. menawarkan opsyen Saraan Baru Perkhidmatan Awam di bawah Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011, maka dengan ini saya membuat opsyen:* (a) BERSETUJU menerima Saraan Baru Perkhidmatan Awam sebagaimana ditawarkan di perenggan 4 surat tawaran opsyen. Dengan keputusan ini, saya akan tertakluk kepada skim perkhidmatan serta terma dan syarat perkhidmatan di bawah Saraan Baru Perkhidmatan Awam secara Khas Untuk Penyandang (KUP) sehingga memenuhi syarat tersebut mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011; ATAU (b) TIDAK BERSETUJU menerima Saraan Baru Perkhidmatan Awam dan kesan daripada pilihan ini, jika saya di bawah Skim Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) akan dibersarakan di bawah seksyen 6A(6) Akta Pencen 1980 (Akta 227) yang dibaca bersama seksyen 10(5)(b) Akta 227, atau jika saya di bawah Skim Pencen akan dibersarakan di bawah seksyen 10(5)(b) Akta 227.

2. Saya sesungguhnya mengaku memahami akan segala kandungan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011, Surat Tawaran Opsyen Saraan Baru Perkhidmatan Awam dan implikasi opsyen ini serta saya sesungguhnya mengetahui bahawa opsyen yang telah saya buat adalah MUKTAMAD.

Tandatangan Pegawai Nama No. K/P Jawatan Tarikh

: ………………………………….............. : …………………………………………… : …………………………………………… : ………………………………….............. : ……………………………………………

* Sila tandakan √ dalam salah satu petak yang berkenaan sahaja.

Lampiran M4

SURAT AKUAN OLEH KETUA JABATAN MENGENAI PENERIMAAN BORANG OPSYEN SBPA DARIPADA PEGAWAI

Lampiran M4

Rujukan Fail: ……………......................................... SURAT AKUAN OLEH KETUA JABATAN MENGENAI PENERIMAAN BORANG OPSYEN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM DARIPADA PEGAWAI
(Surat Akuan ini hendaklah dikembalikan kepada pegawai sebaik sahaja Ketua Jabatan menerima Borang Opsyen di Lampiran M3 yang telah lengkap dan ditandatangani oleh pegawai)

Kepada

:

………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… …………………………………………………
(Nama dan Alamat Pegawai - diisi oleh Ketua Jabatan)

Dengan ini diakui bahawa Borang Opsyen yang telah dikemukakan oleh tuan/puan bertarikh ……………………….. seperti mana ketetapan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011 telah diterima oleh Jabatan ini.

Tandatangan : Nama Jawatan : :

……………………………………… ……………………………………… ………………………………………
(Ketua Jabatan)

Tarikh

:

………………………………………

Cap Rasmi