KAMIS, 04 SEPTEMBER 2008

Contoh Tembang Macapat
Mijil Poma kaki padha dipun eling Ing pitutur ingong Sira uga satriya arane Kudu anteng jatmika ing budi Ruruh sarta wasis Samubarang tanduk

Sinom Nulada laku utama Tumraping wong tanah Jawi Wong Agung ing Ngeksianda Panembahan Senapati Kepati amarsudi Sudaning hawa lan nenpsu Pinesu tapa brata Tanapi ing siyang ratri Amemangun karyenak tyas ing sasama Kinanthi Saranane wong yun luhung Betah tapa kurang guling Elinga solah jatmika Yen wicara kudu manis Murih sengseming sasama Samaning manungsa sami Dhandanggula Lamun sira anggeguru kaki Amiliha manungsa kang nyata Ingkang becik martabate Sarta kang wruh ing hukum Kang ngibadah lan kang wirangi Sokur oleh wong tapa Ingkang wus amungkul Tan mikir pawewehing lyan Iku pantes sira guranana kaki Sartane kawruh ana Asmaradana Aja turu sore kaki Ana dewa nganglang jagal Nyangking bokor kencanane Isine donga tetulak Sandang kalawan pangan Yaiku bageyanipun Wong melek sabar narima Gambuh Aja nganti kabanjur Barang polah kang nora jujur Yen kabanjur sayekti kojur tan becik Becik ngupayaa iku Pitutur ingkang sayektos

pah ka.du.ri pu tih 61232216 yen lu.yur 126321 mle-bet ne-ngen ngi.mam.Maskumambang Maratani mring anak putu ing wuri Den padha prayitna Ajana kang kuma wani Mring biyung tanapi bapa Durma Ingkang eling iku ngeling ana marang Sanak kadang kang lali Den nedya raharja Mangkono tindak ira Yen tan nggugu iya uwis Teka meneng amung aja sok ngrasani Pangkur Sekar pangkur kang winarna Lelabuhan kang kanggo wong ngaurip Ala lan becik puniku Prayoga kawruh ana Adat waton punika dipun kadulu Miwah ingkang tata krama Den kaesthi siyang ratri Megatruh Para janma sajroning jaman pakewuh Kasudra nira andadi Dahurune saya ndarung Keh tyas mirong murang margi Kasetyan wus nora katon Pocung Ngelmu iku kalakone kanthi laku Lekase lawankas Tegese kas nyantosani Setya budya pangekese dur angkara POCUNG SLENDRO MANYURA 665311126 Ba.sa PANGKUR PELOG LIMA 35553333 .ring swan1122 te.wa 1213212.pak Po cung king wa– cu – cal mi– 653 yar mi.wa.ning gang.16 sa.i.ne mo.

san121233 ta.356.kog ing kal bu 655555.de.but kar.reng.ting o.thi toh.3 o.jib.ri MEGATRUH PELOG BARANG 756776755 a – ja mun – dur la – mun si – ra du– 5.bot KINANTHI SLENDRO SANGA 56122222 wa.ywa a.dan wa.32 a.ku 11112261.44.gri Nu.kit 56667567 ham.75.ra Sang Dwi war .66 da.e ka.ang ra tri GAMBUH SLENDRO MANYURA 6723272.26.na 55565311 mang.ga pu ni ku 327667227 weh ku.ni 5611112.ba si.rang nu.5 gen.la i .ru.we a.55 a.ra Sang Dwi 11 War.ti 5611111.6 pa.ja.tan kra.yu har.ya mong.tot lan be.65 .3 yu 6535.666667 ba.ta356531111 nga.de.ba.1 tum.mle.ba2.swa bang.kut 723276.dha a.ji.ma.7 rung a .wa.we gen.bang na.wa 1231233.lah ra.ya bi.an 2222232.tan kem.yong be.bet de ning ma.sa la mun a.ga Kan.ning na.rap ma.na.567.sa 6555221611 me.te nan532 dhang sa.ra tu.hu 61111111 ji.ka lam.Ku.21 da.tong ro.ma bek.jar 777766.sung dar.gri 3555555.na ing kang ke.kar.sa seng.ras da.tan na.35 go.wu.

76 yen si.pe.1 nak a nak ku ku du di pun e .ru a dat a.moh.56.tra a.u.e 723276567 ma.sa ni.dha la.na war.ha a .nget kang pa.ling 11111.nek.keh jan .sih 23332.kang dha.sa nem.2 7 sing te.ra pu.6 tu.ce.dung 7222223276 pi wu.ring .a mring ka.jan si.ra ka.nro – yok MIJIL SLENDRO MANYURA 335666666.ga 723672327 o.2 na.na 6555323.sing 23333.mun.5 ma.mi 2355566.na 3276723.dat.lang ka.da– di a– mun a – mun sa .tek – na MASKUMAMBANG PELOG LIMA 561111111 mu gi gus.nen ka.lah bek.kel mung.beh wa .na.lar ra .21.dha lan o.ca nu.hung ASMARANDANA PELOG BARANG 67233333 pa.ten pa.11 tu.ta .i a3532.di 553235.ti ing.man SINOM PELOG NEM 23555555 .nya pri.hu lu.u .623.te 1213211111 e.hat 2316.21 pe.6 ywa ting gre was pa os 1231.567 mring pi.sa ki .26333 a.di 22131.ma nge.nak e.53 a.lis ba.li 1233333.ba.beh ga.ja la.27 si.sing bu .li 356666.wih lu .suh 5 3 2 2 3 5 .bang ki.to.ra 656323276 kri.23.lang war.tep san.21.ling.wu.1 da .5 e. 6 2 3.nak ni.

las wu.na ma.6.16.pu.gu.ka.a 532166666 lan sam.re.mi 221111111 da.we 612161.652222 so.kar.san.6 wi.kur ma.lan wo.da.ra a.ma ka.pak u – tuh 22222222 sun pra.go bang.sih pe.dhi.luh li.6 a.ngang a.gri DHANDHANGGULA SLENDRO SANGA 2566612222 no.ja ma.na.ha 2321.bu.pur.mi 56665332.ta 1612.31.32.tu.wu sa.ti 11111222 ping pi.bu.1 pro.2 es.ra kang man.22 se.tus lu.de.2 nul.5 mi.tok.lu 6111111 won.yan ki.ta sa.lan tres.jak na 235556765 kang.u kang gi.na DURMA PELOG BARANG 356777776 pa.man.sa lan na.ti.lang tu.ja pa.kla.leh 23275.dha ke.mun.6561 mi.ring Hyang Ma.ngan 6722222.dhi 6111111 de.bu.la ning 11.hur ka.tang pu.da- .ne ing kang war.5 ma.dha 6753.ma.ri 6122212.wah ka.sa 11121656 se.mu pa.in dhe.6 yan 5666666.ni 56753.yat 5666665.mat lan mum.la swa.dhi.dhang 56115566 wra.ya tan.ne dhe.rang ka.di mrih me.sa ing sa.da1.wi a.ta ka.juk 661.na 235555765 a.ra mu.66 si.mar.ta.kar.ju– mle– gur swa– ra ngu.dha wa.na lu.su.bu.jib.3 ing ja.si ka.3 yen wis ta.nging bu.kan 11121656 nu.wih 612322161 pa.mo.na bang.na.ma.

na .sak sir.122 yan ma.mi 1116216561 yen kong si mu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful