KAMIS, 04 SEPTEMBER 2008

Contoh Tembang Macapat
Mijil Poma kaki padha dipun eling Ing pitutur ingong Sira uga satriya arane Kudu anteng jatmika ing budi Ruruh sarta wasis Samubarang tanduk

Sinom Nulada laku utama Tumraping wong tanah Jawi Wong Agung ing Ngeksianda Panembahan Senapati Kepati amarsudi Sudaning hawa lan nenpsu Pinesu tapa brata Tanapi ing siyang ratri Amemangun karyenak tyas ing sasama Kinanthi Saranane wong yun luhung Betah tapa kurang guling Elinga solah jatmika Yen wicara kudu manis Murih sengseming sasama Samaning manungsa sami Dhandanggula Lamun sira anggeguru kaki Amiliha manungsa kang nyata Ingkang becik martabate Sarta kang wruh ing hukum Kang ngibadah lan kang wirangi Sokur oleh wong tapa Ingkang wus amungkul Tan mikir pawewehing lyan Iku pantes sira guranana kaki Sartane kawruh ana Asmaradana Aja turu sore kaki Ana dewa nganglang jagal Nyangking bokor kencanane Isine donga tetulak Sandang kalawan pangan Yaiku bageyanipun Wong melek sabar narima Gambuh Aja nganti kabanjur Barang polah kang nora jujur Yen kabanjur sayekti kojur tan becik Becik ngupayaa iku Pitutur ingkang sayektos

wa.du.ri pu tih 61232216 yen lu.pak Po cung king wa– cu – cal mi– 653 yar mi.pah ka.mam.sa PANGKUR PELOG LIMA 35553333 .i.yur 126321 mle-bet ne-ngen ngi.ring swan1122 te.ne mo.ning gang.wa 1213212.16 sa.Maskumambang Maratani mring anak putu ing wuri Den padha prayitna Ajana kang kuma wani Mring biyung tanapi bapa Durma Ingkang eling iku ngeling ana marang Sanak kadang kang lali Den nedya raharja Mangkono tindak ira Yen tan nggugu iya uwis Teka meneng amung aja sok ngrasani Pangkur Sekar pangkur kang winarna Lelabuhan kang kanggo wong ngaurip Ala lan becik puniku Prayoga kawruh ana Adat waton punika dipun kadulu Miwah ingkang tata krama Den kaesthi siyang ratri Megatruh Para janma sajroning jaman pakewuh Kasudra nira andadi Dahurune saya ndarung Keh tyas mirong murang margi Kasetyan wus nora katon Pocung Ngelmu iku kalakone kanthi laku Lekase lawankas Tegese kas nyantosani Setya budya pangekese dur angkara POCUNG SLENDRO MANYURA 665311126 Ba.

35 go.kut 723276.tot lan be.kog ing kal bu 655555.65 .mle.yu har.na.ywa a.bang na.jar 777766.de.jib.an 2222232.55 a.gri 3555555.ning na.e ka.75.3 yu 6535.3 o.ra Sang Dwi 11 War.ni 5611112.ta356531111 nga.but kar.ya bi.bet de ning ma.ma.sa la mun a.666667 ba.wa 1231233.ka lam.1 tum.44.sung dar.7 rung a .rap ma.26.lah ra.kit 56667567 ham.wu.yong be.356.dan wa.we a.66 da.tong ro.ja.ting o.tan kra.ba.ya mong.bot KINANTHI SLENDRO SANGA 56122222 wa.ba2.ji.ku 11112261.sa seng.ra tu.ba si.ra Sang Dwi war .dha a.wa.na ing kang ke.la i .567.reng.6 pa.thi toh.ru.ri MEGATRUH PELOG BARANG 756776755 a – ja mun – dur la – mun si – ra du– 5.sa 6555221611 me.tan kem.hu 61111111 ji.ma bek.gri Nu.tan na.we gen.Ku.21 da.rang nu.na 55565311 mang.swa bang.de.ras da.san121233 ta.ti 5611111.ga Kan.ga pu ni ku 327667227 weh ku.kar.32 a.ang ra tri GAMBUH SLENDRO MANYURA 6723272.5 gen.te nan532 dhang sa.

a mring ka.sih 23332.hat 2316.21.di 553235.ti ing.56.u .tra a.27 si.ha a .man SINOM PELOG NEM 23555555 .kel mung.ja la.21.ra ka.nro – yok MIJIL SLENDRO MANYURA 335666666.tep san.dat.ba.ta .tek – na MASKUMAMBANG PELOG LIMA 561111111 mu gi gus.nek.kang dha.wu.53 a.ce.sa ni.na 3276723.da– di a– mun a – mun sa .jan si.5 ma.21 pe.ling.keh jan .na.623.ra 656323276 kri.to.mi 2355566.li 1233333.ca nu.beh ga. 6 2 3.11 tu.ga 723672327 o.mun.nya pri.567 mring pi.na war.2 na.2 7 sing te.sing 23333.ling 11111.hung ASMARANDANA PELOG BARANG 67233333 pa.lah bek.hu lu.1 da .ru a dat a.ten pa.suh 5 3 2 2 3 5 .bang ki.6 tu.dha la.te 1213211111 e.dha lan o.nget kang pa.ring .moh.5 e.ma nge.dung 7222223276 pi wu.di 22131.li 356666.lang war.sing bu .23.nak ni.sa ki .lang ka.lar ra .ra pu.76 yen si.nak e.6 ywa ting gre was pa os 1231.e 723276567 ma.na 6555323.nen ka.sa nem.lis ba.pe.wih lu .i a3532.26333 a.u.1 nak a nak ku ku du di pun e .beh wa .

re.ka.pur.mun.ha 2321.jib.kar.da1.bu.na ma.gri DHANDHANGGULA SLENDRO SANGA 2566612222 no.ra mu.na 235555765 a.tus lu.6 a.hur ka.pak u – tuh 22222222 sun pra.mi 221111111 da.ti.wu sa.ngang a.3 yen wis ta.ju– mle– gur swa– ra ngu.tang pu.dhi 6111111 de.mat lan mum.ya tan.na lu.sa 11121656 se.su.tok.lang tu.dha 6753.la ning 11.gu.ta sa.ne dhe.16.go bang.nging bu.2 nul.dhi.pu.ra kang man.ma.ring Hyang Ma.las wu.lan wo.sih pe.dhi.man.5 ma.in dhe.wi a.mu pa.2 es.ta.wah ka.652222 so.3 ing ja.a 532166666 lan sam.ngan 6722222.na DURMA PELOG BARANG 356777776 pa.la swa.da.leh 23275.dha ke.na bang.lan tres.kla.mi 56665332.32.ri 6122212.bu.da- .66 si.mar.mo.rang ka.ra a.bu.ma.yat 5666665.31.tu.kan 11121656 nu.si ka.san.de.ne ing kang war.ti 11111222 ping pi.na.juk 661.22 se.we 612161.ta ka.ni 56753.lu 6111111 won.jak na 235556765 kang.ja pa.6 yan 5666666.na.wih 612322161 pa.kur ma.6.kar.5 mi.dha wa.dhang 56115566 wra.ja ma.sa lan na.6 wi.luh li.ta 1612.u kang gi.sa ing sa.yan ki.bu.6561 mi.1 pro.di mrih me.ma ka.

na .sak sir.mi 1116216561 yen kong si mu.122 yan ma.