P. 1
KAMIS

KAMIS

|Views: 34|Likes:
Dipublikasikan oleh Reza Nurvita

More info:

Published by: Reza Nurvita on Dec 14, 2011
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/14/2011

pdf

text

original

KAMIS, 04 SEPTEMBER 2008

Contoh Tembang Macapat
Mijil Poma kaki padha dipun eling Ing pitutur ingong Sira uga satriya arane Kudu anteng jatmika ing budi Ruruh sarta wasis Samubarang tanduk

Sinom Nulada laku utama Tumraping wong tanah Jawi Wong Agung ing Ngeksianda Panembahan Senapati Kepati amarsudi Sudaning hawa lan nenpsu Pinesu tapa brata Tanapi ing siyang ratri Amemangun karyenak tyas ing sasama Kinanthi Saranane wong yun luhung Betah tapa kurang guling Elinga solah jatmika Yen wicara kudu manis Murih sengseming sasama Samaning manungsa sami Dhandanggula Lamun sira anggeguru kaki Amiliha manungsa kang nyata Ingkang becik martabate Sarta kang wruh ing hukum Kang ngibadah lan kang wirangi Sokur oleh wong tapa Ingkang wus amungkul Tan mikir pawewehing lyan Iku pantes sira guranana kaki Sartane kawruh ana Asmaradana Aja turu sore kaki Ana dewa nganglang jagal Nyangking bokor kencanane Isine donga tetulak Sandang kalawan pangan Yaiku bageyanipun Wong melek sabar narima Gambuh Aja nganti kabanjur Barang polah kang nora jujur Yen kabanjur sayekti kojur tan becik Becik ngupayaa iku Pitutur ingkang sayektos

ring swan1122 te.wa 1213212.du.yur 126321 mle-bet ne-ngen ngi.ri pu tih 61232216 yen lu.pah ka.wa.16 sa.sa PANGKUR PELOG LIMA 35553333 .ning gang.i.pak Po cung king wa– cu – cal mi– 653 yar mi.mam.Maskumambang Maratani mring anak putu ing wuri Den padha prayitna Ajana kang kuma wani Mring biyung tanapi bapa Durma Ingkang eling iku ngeling ana marang Sanak kadang kang lali Den nedya raharja Mangkono tindak ira Yen tan nggugu iya uwis Teka meneng amung aja sok ngrasani Pangkur Sekar pangkur kang winarna Lelabuhan kang kanggo wong ngaurip Ala lan becik puniku Prayoga kawruh ana Adat waton punika dipun kadulu Miwah ingkang tata krama Den kaesthi siyang ratri Megatruh Para janma sajroning jaman pakewuh Kasudra nira andadi Dahurune saya ndarung Keh tyas mirong murang margi Kasetyan wus nora katon Pocung Ngelmu iku kalakone kanthi laku Lekase lawankas Tegese kas nyantosani Setya budya pangekese dur angkara POCUNG SLENDRO MANYURA 665311126 Ba.ne mo.

5 gen.we gen.e ka.ma.we a.kar.mle.tot lan be.sa la mun a.ya mong.567.san121233 ta.dha a.6 pa.de.te nan532 dhang sa.26.kut 723276.65 .dan wa.tan kem.44.bang na.1 tum.wa.ku 11112261.bet de ning ma.32 a.gri Nu.ra tu.hu 61111111 ji.356.bot KINANTHI SLENDRO SANGA 56122222 wa.lah ra.sa seng.66 da.tan na.ni 5611112.ma bek.3 o.ywa a.ri MEGATRUH PELOG BARANG 756776755 a – ja mun – dur la – mun si – ra du– 5.ning na.55 a.75.sung dar.la i .Ku.tan kra.yu har.ru.ya bi.sa 6555221611 me.gri 3555555.na 55565311 mang.kog ing kal bu 655555.666667 ba.tong ro.but kar.ra Sang Dwi war .an 2222232.ba2.jar 777766.7 rung a .3 yu 6535.thi toh.wa 1231233.ji.na.na ing kang ke.ti 5611111.ga Kan.ang ra tri GAMBUH SLENDRO MANYURA 6723272.swa bang.ka lam.yong be.ba.ta356531111 nga.rap ma.ja.ba si.ga pu ni ku 327667227 weh ku.de.reng.jib.wu.ting o.ras da.35 go.ra Sang Dwi 11 War.21 da.rang nu.kit 56667567 ham.

hat 2316. 6 2 3.kel mung.ling.na.tra a.ring .keh jan .di 553235.ru a dat a.sa ni.na war.ra 656323276 kri.76 yen si.sa nem.hu lu.ja la.na 3276723.ba.lang war.nya pri.ma nge.21.wih lu .ra pu.li 1233333.lar ra .na 6555323.6 tu.tek – na MASKUMAMBANG PELOG LIMA 561111111 mu gi gus.2 7 sing te.i a3532.nek.wu.ling 11111.1 nak a nak ku ku du di pun e .ti ing.moh.kang dha.56.te 1213211111 e.lah bek.e 723276567 ma.dha la.dung 7222223276 pi wu.man SINOM PELOG NEM 23555555 .623.mi 2355566.tep san.u .21.da– di a– mun a – mun sa .to.suh 5 3 2 2 3 5 .ca nu.21 pe.bang ki.pe.ra ka.sa ki .1 da .23.sing bu .ten pa.nro – yok MIJIL SLENDRO MANYURA 335666666.sih 23332.li 356666.sing 23333.ha a .53 a.lang ka.hung ASMARANDANA PELOG BARANG 67233333 pa.5 ma.nak ni.5 e.u.beh ga.beh wa .ta .ga 723672327 o.jan si.26333 a.dha lan o.nget kang pa.27 si.6 ywa ting gre was pa os 1231.lis ba.di 22131.nak e.ce.nen ka.2 na.a mring ka.11 tu.dat.567 mring pi.mun.

pak u – tuh 22222222 sun pra.6 yan 5666666.tus lu.6 wi.sa lan na.dha ke.na bang.lu 6111111 won.yat 5666665.6 a.31.ta sa.ra mu.we 612161.ma ka.bu.sa 11121656 se.wu sa.5 ma.ta.66 si.la ning 11.mi 56665332.mi 221111111 da.ju– mle– gur swa– ra ngu.in dhe.5 mi.man.ha 2321.ti 11111222 ping pi.dha 6753.tok.sih pe.di mrih me.su.dhang 56115566 wra.652222 so.2 es.na ma.dhi.bu.ja ma.ja pa.gu.wah ka.pu.las wu.luh li.ta ka.1 pro.mun.na DURMA PELOG BARANG 356777776 pa.na.go bang.kar.tu.kar.na lu.dhi.ma.ri 6122212.de.mu pa.32.ngan 6722222.6.kur ma.lan wo.mar.ring Hyang Ma.nging bu.gri DHANDHANGGULA SLENDRO SANGA 2566612222 no.ra kang man.3 yen wis ta.da- .dhi 6111111 de.6561 mi.2 nul.ni 56753.ne dhe.la swa.a 532166666 lan sam.re.ti.22 se.mo.kla.ta 1612.ka.juk 661.yan ki.bu.wih 612322161 pa.leh 23275.kan 11121656 nu.san.ne ing kang war.ngang a.jib.ya tan.jak na 235556765 kang.tang pu.u kang gi.sa ing sa.bu.ma.na.3 ing ja.lan tres.da.da1.si ka.pur.na 235555765 a.lang tu.16.dha wa.rang ka.ra a.mat lan mum.hur ka.wi a.

sak sir.122 yan ma.mi 1116216561 yen kong si mu.na .

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->