KAMIS, 04 SEPTEMBER 2008

Contoh Tembang Macapat
Mijil Poma kaki padha dipun eling Ing pitutur ingong Sira uga satriya arane Kudu anteng jatmika ing budi Ruruh sarta wasis Samubarang tanduk

Sinom Nulada laku utama Tumraping wong tanah Jawi Wong Agung ing Ngeksianda Panembahan Senapati Kepati amarsudi Sudaning hawa lan nenpsu Pinesu tapa brata Tanapi ing siyang ratri Amemangun karyenak tyas ing sasama Kinanthi Saranane wong yun luhung Betah tapa kurang guling Elinga solah jatmika Yen wicara kudu manis Murih sengseming sasama Samaning manungsa sami Dhandanggula Lamun sira anggeguru kaki Amiliha manungsa kang nyata Ingkang becik martabate Sarta kang wruh ing hukum Kang ngibadah lan kang wirangi Sokur oleh wong tapa Ingkang wus amungkul Tan mikir pawewehing lyan Iku pantes sira guranana kaki Sartane kawruh ana Asmaradana Aja turu sore kaki Ana dewa nganglang jagal Nyangking bokor kencanane Isine donga tetulak Sandang kalawan pangan Yaiku bageyanipun Wong melek sabar narima Gambuh Aja nganti kabanjur Barang polah kang nora jujur Yen kabanjur sayekti kojur tan becik Becik ngupayaa iku Pitutur ingkang sayektos

du.mam.yur 126321 mle-bet ne-ngen ngi.ri pu tih 61232216 yen lu.wa 1213212.pak Po cung king wa– cu – cal mi– 653 yar mi.ne mo.pah ka.ring swan1122 te.i.Maskumambang Maratani mring anak putu ing wuri Den padha prayitna Ajana kang kuma wani Mring biyung tanapi bapa Durma Ingkang eling iku ngeling ana marang Sanak kadang kang lali Den nedya raharja Mangkono tindak ira Yen tan nggugu iya uwis Teka meneng amung aja sok ngrasani Pangkur Sekar pangkur kang winarna Lelabuhan kang kanggo wong ngaurip Ala lan becik puniku Prayoga kawruh ana Adat waton punika dipun kadulu Miwah ingkang tata krama Den kaesthi siyang ratri Megatruh Para janma sajroning jaman pakewuh Kasudra nira andadi Dahurune saya ndarung Keh tyas mirong murang margi Kasetyan wus nora katon Pocung Ngelmu iku kalakone kanthi laku Lekase lawankas Tegese kas nyantosani Setya budya pangekese dur angkara POCUNG SLENDRO MANYURA 665311126 Ba.ning gang.sa PANGKUR PELOG LIMA 35553333 .wa.16 sa.

75.7 rung a .kog ing kal bu 655555.356.reng.rang nu.44.yu har.sa 6555221611 me.ti 5611111.la i .na 55565311 mang.ywa a.ra Sang Dwi 11 War.wa.sa la mun a.35 go.ya bi.ka lam.bot KINANTHI SLENDRO SANGA 56122222 wa.ra tu.sung dar.21 da.kit 56667567 ham.sa seng.kut 723276.3 o.ba si.hu 61111111 ji.66 da.yong be.de.6 pa.666667 ba.ga Kan.tong ro.tot lan be.gri Nu.1 tum.te nan532 dhang sa.ra Sang Dwi war .ras da.ning na.an 2222232.tan na.55 a.ji.bang na.dan wa.ting o.na.gri 3555555.567.32 a.ba.bet de ning ma.jib.we gen.65 .ma bek.ma.ni 5611112.tan kra.ang ra tri GAMBUH SLENDRO MANYURA 6723272.ru.we a.ba2.ja.wa 1231233.but kar.Ku.ya mong.rap ma.de.lah ra.3 yu 6535.26.kar.san121233 ta.ri MEGATRUH PELOG BARANG 756776755 a – ja mun – dur la – mun si – ra du– 5.5 gen.ga pu ni ku 327667227 weh ku.na ing kang ke.dha a.thi toh.wu.ku 11112261.tan kem.jar 777766.ta356531111 nga.e ka.mle.swa bang.

u.53 a.u .ra ka.i a3532.sing 23333.ce.kang dha.tek – na MASKUMAMBANG PELOG LIMA 561111111 mu gi gus.ru a dat a.sa ni.li 1233333.dung 7222223276 pi wu.e 723276567 ma.nak e.ling 11111.2 7 sing te.wih lu .23.beh wa .te 1213211111 e.ten pa.di 22131.mi 2355566.5 e.567 mring pi.lis ba.lah bek.na 3276723.moh.6 tu.ja la.5 ma.a mring ka.lang ka.da– di a– mun a – mun sa .mun.lar ra .di 553235.man SINOM PELOG NEM 23555555 .wu.keh jan .56.27 si.jan si.ta .hu lu.na 6555323.ha a .ring .11 tu.21 pe.na.pe. 6 2 3.2 na.26333 a.1 da .ling.ba.nen ka.76 yen si.hat 2316.to.sih 23332.21.dha lan o.ra pu.nya pri.suh 5 3 2 2 3 5 .sa ki .dat.beh ga.ra 656323276 kri.lang war.6 ywa ting gre was pa os 1231.nak ni.li 356666.ma nge.tep san.sa nem.nek.1 nak a nak ku ku du di pun e .623.na war.ca nu.21.sing bu .bang ki.nro – yok MIJIL SLENDRO MANYURA 335666666.ti ing.kel mung.ga 723672327 o.tra a.dha la.nget kang pa.hung ASMARANDANA PELOG BARANG 67233333 pa.

ta sa.ti.gri DHANDHANGGULA SLENDRO SANGA 2566612222 no.pak u – tuh 22222222 sun pra.2 es.lu 6111111 won.yat 5666665.su.na lu.31.6 wi.5 mi.lang tu.6 yan 5666666.jak na 235556765 kang.2 nul.tu.wu sa.nging bu.wih 612322161 pa.ju– mle– gur swa– ra ngu.ma ka.32.a 532166666 lan sam.rang ka.6.tang pu.na.sa ing sa.mi 221111111 da.wah ka.las wu.bu.ma.3 ing ja.ra mu.mar.pur.mu pa.si ka.ni 56753.la swa.3 yen wis ta.pu.da.dhang 56115566 wra.gu.re.sa lan na.ka.ngan 6722222.ti 11111222 ping pi.luh li.leh 23275.mo.ja pa.ne dhe.da1.lan wo.22 se.6 a.in dhe.66 si.16.san.mat lan mum.tok.dha ke.ja ma.kar.ha 2321.ri 6122212.de.man.go bang.mi 56665332.na 235555765 a.ra kang man.u kang gi.da- .bu.la ning 11.ta ka.bu.ya tan.na ma.ra a.lan tres.bu.jib.na bang.hur ka.1 pro.na.juk 661.ring Hyang Ma.ma.yan ki.dhi.di mrih me.wi a.5 ma.we 612161.kan 11121656 nu.6561 mi.652222 so.ta 1612.kur ma.dha wa.sa 11121656 se.kar.tus lu.kla.ta.ngang a.ne ing kang war.dhi.sih pe.dha 6753.mun.na DURMA PELOG BARANG 356777776 pa.dhi 6111111 de.

sak sir.na .mi 1116216561 yen kong si mu.122 yan ma.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful