KAMIS, 04 SEPTEMBER 2008

Contoh Tembang Macapat
Mijil Poma kaki padha dipun eling Ing pitutur ingong Sira uga satriya arane Kudu anteng jatmika ing budi Ruruh sarta wasis Samubarang tanduk

Sinom Nulada laku utama Tumraping wong tanah Jawi Wong Agung ing Ngeksianda Panembahan Senapati Kepati amarsudi Sudaning hawa lan nenpsu Pinesu tapa brata Tanapi ing siyang ratri Amemangun karyenak tyas ing sasama Kinanthi Saranane wong yun luhung Betah tapa kurang guling Elinga solah jatmika Yen wicara kudu manis Murih sengseming sasama Samaning manungsa sami Dhandanggula Lamun sira anggeguru kaki Amiliha manungsa kang nyata Ingkang becik martabate Sarta kang wruh ing hukum Kang ngibadah lan kang wirangi Sokur oleh wong tapa Ingkang wus amungkul Tan mikir pawewehing lyan Iku pantes sira guranana kaki Sartane kawruh ana Asmaradana Aja turu sore kaki Ana dewa nganglang jagal Nyangking bokor kencanane Isine donga tetulak Sandang kalawan pangan Yaiku bageyanipun Wong melek sabar narima Gambuh Aja nganti kabanjur Barang polah kang nora jujur Yen kabanjur sayekti kojur tan becik Becik ngupayaa iku Pitutur ingkang sayektos

wa.i.sa PANGKUR PELOG LIMA 35553333 .16 sa.pah ka.ning gang.ne mo.ring swan1122 te.mam.ri pu tih 61232216 yen lu.yur 126321 mle-bet ne-ngen ngi.pak Po cung king wa– cu – cal mi– 653 yar mi.du.Maskumambang Maratani mring anak putu ing wuri Den padha prayitna Ajana kang kuma wani Mring biyung tanapi bapa Durma Ingkang eling iku ngeling ana marang Sanak kadang kang lali Den nedya raharja Mangkono tindak ira Yen tan nggugu iya uwis Teka meneng amung aja sok ngrasani Pangkur Sekar pangkur kang winarna Lelabuhan kang kanggo wong ngaurip Ala lan becik puniku Prayoga kawruh ana Adat waton punika dipun kadulu Miwah ingkang tata krama Den kaesthi siyang ratri Megatruh Para janma sajroning jaman pakewuh Kasudra nira andadi Dahurune saya ndarung Keh tyas mirong murang margi Kasetyan wus nora katon Pocung Ngelmu iku kalakone kanthi laku Lekase lawankas Tegese kas nyantosani Setya budya pangekese dur angkara POCUNG SLENDRO MANYURA 665311126 Ba.wa 1213212.

666667 ba.55 a.ji.de.tot lan be.ning na.ga Kan.we gen.1 tum.lah ra.3 yu 6535.tong ro.Ku.jar 777766.5 gen.bang na.35 go.an 2222232.na.sa seng.kar.kog ing kal bu 655555.dha a.gri Nu.ra tu.ti 5611111.7 rung a .ja.ri MEGATRUH PELOG BARANG 756776755 a – ja mun – dur la – mun si – ra du– 5.jib.sa 6555221611 me.de.wa.sa la mun a.hu 61111111 ji.e ka.ba2.we a.ku 11112261.ting o.but kar.ba si.ang ra tri GAMBUH SLENDRO MANYURA 6723272.ya bi.21 da.mle.te nan532 dhang sa.567.yong be.ra Sang Dwi 11 War.75.ru.swa bang.kut 723276.ra Sang Dwi war .bet de ning ma.reng.ni 5611112.tan na.yu har.dan wa.la i .356.san121233 ta.rang nu.ras da.6 pa.32 a.bot KINANTHI SLENDRO SANGA 56122222 wa.na ing kang ke.3 o.ya mong.44.tan kra.na 55565311 mang.tan kem.ba.thi toh.66 da.rap ma.kit 56667567 ham.sung dar.ka lam.26.wa 1231233.ma bek.wu.ma.gri 3555555.65 .ta356531111 nga.ga pu ni ku 327667227 weh ku.ywa a.

nak e.tep san.u .5 ma.56.ba.kel mung.sa nem.sing bu .dha la.27 si.ha a .6 ywa ting gre was pa os 1231.76 yen si.567 mring pi.sa ki .26333 a.ja la.na.kang dha.dha lan o.mun.man SINOM PELOG NEM 23555555 .i a3532.lah bek.na 6555323.2 na.ten pa.na 3276723.bang ki.te 1213211111 e.sing 23333.nya pri.nro – yok MIJIL SLENDRO MANYURA 335666666.ta .21 pe.tek – na MASKUMAMBANG PELOG LIMA 561111111 mu gi gus.623.e 723276567 ma.23.a mring ka.ma nge.suh 5 3 2 2 3 5 .beh wa .ca nu.jan si.beh ga.ra 656323276 kri.hat 2316.mi 2355566.keh jan .ling 11111.nget kang pa.nek.dat.11 tu.1 da .hu lu.u.to.sih 23332.li 356666.li 1233333.1 nak a nak ku ku du di pun e .nak ni.hung ASMARANDANA PELOG BARANG 67233333 pa.ra ka.sa ni.ling.nen ka.wih lu .lang ka.lar ra .da– di a– mun a – mun sa .dung 7222223276 pi wu.6 tu.ce.na war.ti ing.lang war.5 e.di 553235.2 7 sing te.lis ba.wu.21.pe.ra pu.21.ru a dat a.tra a. 6 2 3.ring .moh.ga 723672327 o.53 a.di 22131.

ma.6 wi.ne ing kang war.652222 so.lan wo.kan 11121656 nu.2 es.wih 612322161 pa.a 532166666 lan sam.ni 56753.ta.2 nul.man.dhi 6111111 de.16.mat lan mum.tus lu.3 ing ja.ma ka.6 yan 5666666.we 612161.bu.re.dha ke.ma.6 a.kla.yat 5666665.ra a.la swa.ja pa.22 se.wi a.sih pe.ngan 6722222.na.gri DHANDHANGGULA SLENDRO SANGA 2566612222 no.bu.ra kang man.ngang a.ja ma.mo.sa 11121656 se.kur ma.ha 2321.6561 mi.ri 6122212.1 pro.dhang 56115566 wra.tok.ka.leh 23275.ti.su.mun.kar.da1.mar.da- .juk 661.lan tres.jak na 235556765 kang.ring Hyang Ma.la ning 11.sa ing sa.na DURMA PELOG BARANG 356777776 pa.dhi.bu.tang pu.hur ka.pak u – tuh 22222222 sun pra.5 ma.yan ki.dha 6753.pur.si ka.nging bu.ju– mle– gur swa– ra ngu.mi 56665332.ra mu.rang ka.tu.5 mi.lu 6111111 won.ne dhe.mu pa.6.na.3 yen wis ta.lang tu.wu sa.luh li.pu.dha wa.ti 11111222 ping pi.de.jib.ya tan.wah ka.mi 221111111 da.u kang gi.na lu.32.da.na 235555765 a.ta 1612.las wu.ta sa.na bang.dhi.sa lan na.in dhe.san.go bang.kar.di mrih me.31.gu.ta ka.na ma.66 si.bu.

sak sir.na .122 yan ma.mi 1116216561 yen kong si mu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful