KAMIS, 04 SEPTEMBER 2008

Contoh Tembang Macapat
Mijil Poma kaki padha dipun eling Ing pitutur ingong Sira uga satriya arane Kudu anteng jatmika ing budi Ruruh sarta wasis Samubarang tanduk

Sinom Nulada laku utama Tumraping wong tanah Jawi Wong Agung ing Ngeksianda Panembahan Senapati Kepati amarsudi Sudaning hawa lan nenpsu Pinesu tapa brata Tanapi ing siyang ratri Amemangun karyenak tyas ing sasama Kinanthi Saranane wong yun luhung Betah tapa kurang guling Elinga solah jatmika Yen wicara kudu manis Murih sengseming sasama Samaning manungsa sami Dhandanggula Lamun sira anggeguru kaki Amiliha manungsa kang nyata Ingkang becik martabate Sarta kang wruh ing hukum Kang ngibadah lan kang wirangi Sokur oleh wong tapa Ingkang wus amungkul Tan mikir pawewehing lyan Iku pantes sira guranana kaki Sartane kawruh ana Asmaradana Aja turu sore kaki Ana dewa nganglang jagal Nyangking bokor kencanane Isine donga tetulak Sandang kalawan pangan Yaiku bageyanipun Wong melek sabar narima Gambuh Aja nganti kabanjur Barang polah kang nora jujur Yen kabanjur sayekti kojur tan becik Becik ngupayaa iku Pitutur ingkang sayektos

i.ri pu tih 61232216 yen lu.ne mo.Maskumambang Maratani mring anak putu ing wuri Den padha prayitna Ajana kang kuma wani Mring biyung tanapi bapa Durma Ingkang eling iku ngeling ana marang Sanak kadang kang lali Den nedya raharja Mangkono tindak ira Yen tan nggugu iya uwis Teka meneng amung aja sok ngrasani Pangkur Sekar pangkur kang winarna Lelabuhan kang kanggo wong ngaurip Ala lan becik puniku Prayoga kawruh ana Adat waton punika dipun kadulu Miwah ingkang tata krama Den kaesthi siyang ratri Megatruh Para janma sajroning jaman pakewuh Kasudra nira andadi Dahurune saya ndarung Keh tyas mirong murang margi Kasetyan wus nora katon Pocung Ngelmu iku kalakone kanthi laku Lekase lawankas Tegese kas nyantosani Setya budya pangekese dur angkara POCUNG SLENDRO MANYURA 665311126 Ba.du.yur 126321 mle-bet ne-ngen ngi.mam.pak Po cung king wa– cu – cal mi– 653 yar mi.wa 1213212.pah ka.wa.ning gang.ring swan1122 te.sa PANGKUR PELOG LIMA 35553333 .16 sa.

bang na.44.na 55565311 mang.ba2.tot lan be.ga pu ni ku 327667227 weh ku.ma bek.ri MEGATRUH PELOG BARANG 756776755 a – ja mun – dur la – mun si – ra du– 5.ywa a.but kar.rap ma.kit 56667567 ham.55 a.de.ma.tong ro.ru.567.san121233 ta.gri 3555555.ka lam.356.tan kra.sa seng.ga Kan.swa bang.32 a.de.tan na.ras da.kut 723276.la i .dan wa.gri Nu.kog ing kal bu 655555.Ku.wu.yu har.26.we gen.te nan532 dhang sa.ba si.bot KINANTHI SLENDRO SANGA 56122222 wa.wa.ti 5611111.hu 61111111 ji.dha a.na ing kang ke.66 da.jar 777766.an 2222232.thi toh.ang ra tri GAMBUH SLENDRO MANYURA 6723272.ba.mle.3 o.lah ra.75.6 pa.3 yu 6535.tan kem.e ka.sa la mun a.wa 1231233.ra Sang Dwi war .ta356531111 nga.ni 5611112.1 tum.666667 ba.ya mong.jib.yong be.ku 11112261.ra tu.ya bi.kar.ja.reng.we a.sung dar.65 .na.7 rung a .sa 6555221611 me.21 da.ji.ra Sang Dwi 11 War.5 gen.rang nu.ting o.35 go.bet de ning ma.ning na.

sa nem.ling 11111.nro – yok MIJIL SLENDRO MANYURA 335666666.mun.ring .56.nak e.lang ka.na war.ma nge.di 553235.dat.jan si.ta .ga 723672327 o.moh.ra 656323276 kri.2 7 sing te.e 723276567 ma.2 na.ja la.sa ki .21 pe.1 da .hung ASMARANDANA PELOG BARANG 67233333 pa.mi 2355566.dha lan o.ling.beh ga.27 si.da– di a– mun a – mun sa .i a3532.lang war.hu lu.na 3276723.tek – na MASKUMAMBANG PELOG LIMA 561111111 mu gi gus.beh wa .5 ma.ce.nget kang pa.na.u .wu.dung 7222223276 pi wu.6 ywa ting gre was pa os 1231.ca nu.nya pri.kang dha.hat 2316.u.bang ki.sih 23332.pe.man SINOM PELOG NEM 23555555 .ti ing.li 356666. 6 2 3.tep san.1 nak a nak ku ku du di pun e .tra a.5 e.6 tu.dha la.nek.sing bu .23.nak ni.li 1233333.ra ka.di 22131.to.21.21.lah bek.kel mung.a mring ka.53 a.sa ni.lis ba.keh jan .ru a dat a.sing 23333.wih lu .nen ka.ten pa.na 6555323.te 1213211111 e.76 yen si.11 tu.lar ra .ra pu.567 mring pi.26333 a.ha a .suh 5 3 2 2 3 5 .ba.623.

jib.5 ma.ka.su.pur.ju– mle– gur swa– ra ngu.lan tres.nging bu.mo.ja pa.na ma.ra kang man.bu.da.dha 6753.ngang a.32.luh li.ja ma.1 pro.go bang.ma.tang pu.ne dhe.sa 11121656 se.16.31.rang ka.ma.pak u – tuh 22222222 sun pra.ti.tok.652222 so.tu.re.ya tan.gu.ta 1612.na.da- .ti 11111222 ping pi.pu.2 nul.na 235555765 a.6 wi.san.3 ing ja.bu.de.yan ki.na bang.lang tu.ta sa.dhang 56115566 wra.juk 661.dha ke.wah ka.mar.bu.ra mu.mi 221111111 da.la ning 11.kar.6 a.we 612161.dhi 6111111 de.wu sa.man.sa ing sa.mat lan mum.6 yan 5666666.kla.bu.6561 mi.mi 56665332.dhi.ni 56753.gri DHANDHANGGULA SLENDRO SANGA 2566612222 no.kan 11121656 nu.mu pa.kar.ra a.lu 6111111 won.sih pe.2 es.a 532166666 lan sam.leh 23275.ta.in dhe.dha wa.da1.ha 2321.na.6.sa lan na.ri 6122212.kur ma.3 yen wis ta.na DURMA PELOG BARANG 356777776 pa.dhi.tus lu.ma ka.jak na 235556765 kang.ne ing kang war.ngan 6722222.la swa.di mrih me.22 se.hur ka.ring Hyang Ma.lan wo.si ka.wi a.las wu.yat 5666665.na lu.wih 612322161 pa.66 si.ta ka.5 mi.mun.u kang gi.

sak sir.122 yan ma.na .mi 1116216561 yen kong si mu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful