P. 1
KAMIS

KAMIS

|Views: 34|Likes:
Dipublikasikan oleh Reza Nurvita

More info:

Published by: Reza Nurvita on Dec 14, 2011
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/14/2011

pdf

text

original

KAMIS, 04 SEPTEMBER 2008

Contoh Tembang Macapat
Mijil Poma kaki padha dipun eling Ing pitutur ingong Sira uga satriya arane Kudu anteng jatmika ing budi Ruruh sarta wasis Samubarang tanduk

Sinom Nulada laku utama Tumraping wong tanah Jawi Wong Agung ing Ngeksianda Panembahan Senapati Kepati amarsudi Sudaning hawa lan nenpsu Pinesu tapa brata Tanapi ing siyang ratri Amemangun karyenak tyas ing sasama Kinanthi Saranane wong yun luhung Betah tapa kurang guling Elinga solah jatmika Yen wicara kudu manis Murih sengseming sasama Samaning manungsa sami Dhandanggula Lamun sira anggeguru kaki Amiliha manungsa kang nyata Ingkang becik martabate Sarta kang wruh ing hukum Kang ngibadah lan kang wirangi Sokur oleh wong tapa Ingkang wus amungkul Tan mikir pawewehing lyan Iku pantes sira guranana kaki Sartane kawruh ana Asmaradana Aja turu sore kaki Ana dewa nganglang jagal Nyangking bokor kencanane Isine donga tetulak Sandang kalawan pangan Yaiku bageyanipun Wong melek sabar narima Gambuh Aja nganti kabanjur Barang polah kang nora jujur Yen kabanjur sayekti kojur tan becik Becik ngupayaa iku Pitutur ingkang sayektos

pak Po cung king wa– cu – cal mi– 653 yar mi.ne mo.pah ka.ring swan1122 te.yur 126321 mle-bet ne-ngen ngi.wa 1213212.16 sa.ning gang.mam.sa PANGKUR PELOG LIMA 35553333 .ri pu tih 61232216 yen lu.i.Maskumambang Maratani mring anak putu ing wuri Den padha prayitna Ajana kang kuma wani Mring biyung tanapi bapa Durma Ingkang eling iku ngeling ana marang Sanak kadang kang lali Den nedya raharja Mangkono tindak ira Yen tan nggugu iya uwis Teka meneng amung aja sok ngrasani Pangkur Sekar pangkur kang winarna Lelabuhan kang kanggo wong ngaurip Ala lan becik puniku Prayoga kawruh ana Adat waton punika dipun kadulu Miwah ingkang tata krama Den kaesthi siyang ratri Megatruh Para janma sajroning jaman pakewuh Kasudra nira andadi Dahurune saya ndarung Keh tyas mirong murang margi Kasetyan wus nora katon Pocung Ngelmu iku kalakone kanthi laku Lekase lawankas Tegese kas nyantosani Setya budya pangekese dur angkara POCUNG SLENDRO MANYURA 665311126 Ba.du.wa.

te nan532 dhang sa.jar 777766.ba2.sa 6555221611 me.de.kar.kog ing kal bu 655555.kit 56667567 ham.6 pa.32 a.ba si.gri Nu.356.wa.ning na.de.ga pu ni ku 327667227 weh ku.gri 3555555.yu har.26.reng.rap ma.dha a.lah ra.ja.ra Sang Dwi 11 War.666667 ba.ni 5611112.ga Kan.ru.tan kem.ma bek.tong ro.ang ra tri GAMBUH SLENDRO MANYURA 6723272.rang nu.hu 61111111 ji.65 .7 rung a .sa seng.ting o.wu.567.we gen.mle.ra tu.dan wa.44.ya bi.san121233 ta.ta356531111 nga.66 da.we a.55 a.ri MEGATRUH PELOG BARANG 756776755 a – ja mun – dur la – mun si – ra du– 5.3 yu 6535.bot KINANTHI SLENDRO SANGA 56122222 wa.sa la mun a.na 55565311 mang.bang na.ya mong.3 o.ywa a.ji.ma.yong be.1 tum.ba.na ing kang ke.tan na.75.an 2222232.na.la i .ku 11112261.thi toh.tot lan be.Ku.ras da.wa 1231233.swa bang.ka lam.ra Sang Dwi war .e ka.5 gen.kut 723276.bet de ning ma.sung dar.but kar.21 da.tan kra.ti 5611111.jib.35 go.

ha a .sa ni.nak e.ra pu.sa ki .suh 5 3 2 2 3 5 .623.6 ywa ting gre was pa os 1231.nro – yok MIJIL SLENDRO MANYURA 335666666.ten pa.moh.beh wa .76 yen si.27 si.mi 2355566.nget kang pa.na war.53 a.1 da .bang ki.man SINOM PELOG NEM 23555555 .beh ga.li 1233333.sa nem.ra ka.lang ka.ce.e 723276567 ma.1 nak a nak ku ku du di pun e .ling.a mring ka.wih lu .ma nge.pe.di 553235.ling 11111.ra 656323276 kri.dat.lang war.nen ka.wu.dha la.tra a.jan si.23.te 1213211111 e.keh jan .li 356666.lar ra .21 pe.na 3276723.ga 723672327 o.kang dha.11 tu.u .2 7 sing te.sih 23332.ring .sing bu .56.ta .dung 7222223276 pi wu.na. 6 2 3.ti ing.21.2 na.da– di a– mun a – mun sa .ru a dat a.ca nu.u.tep san.nak ni.ba.mun.i a3532.lah bek.to.nya pri.hat 2316.5 e.ja la.dha lan o.21.nek.kel mung.6 tu.tek – na MASKUMAMBANG PELOG LIMA 561111111 mu gi gus.lis ba.di 22131.hu lu.hung ASMARANDANA PELOG BARANG 67233333 pa.26333 a.5 ma.sing 23333.567 mring pi.na 6555323.

da- .rang ka.sa 11121656 se.ra kang man.2 es.kla.ju– mle– gur swa– ra ngu.mar.la swa.kur ma.ma.ring Hyang Ma.si ka.lan wo.ra mu.ne ing kang war.6 wi.na 235555765 a.6 a.re.ta sa.luh li.yat 5666665.de.dhi.mat lan mum.66 si.ti.wu sa.dha 6753.na.nging bu.ri 6122212.da1.di mrih me.ngan 6722222.31.na DURMA PELOG BARANG 356777776 pa.wi a.ka.na.jib.na ma.mu pa.sa lan na.kan 11121656 nu.ha 2321.dhi 6111111 de.16.ta.leh 23275.ti 11111222 ping pi.652222 so.tok.mi 56665332.u kang gi.gu.32.5 mi.san.mun.da.juk 661.mi 221111111 da.gri DHANDHANGGULA SLENDRO SANGA 2566612222 no.sih pe.las wu.6.ngang a.in dhe.ya tan.tu.lan tres.su.3 ing ja.bu.la ning 11.hur ka.ma.we 612161.dha wa.bu.ni 56753.2 nul.tang pu.kar.ta ka.jak na 235556765 kang.a 532166666 lan sam.ra a.6 yan 5666666.pur.1 pro.22 se.pak u – tuh 22222222 sun pra.dhang 56115566 wra.ja pa.na lu.wih 612322161 pa.go bang.lu 6111111 won.ma ka.bu.wah ka.5 ma.dha ke.3 yen wis ta.kar.lang tu.ta 1612.tus lu.bu.dhi.sa ing sa.mo.ne dhe.man.na bang.ja ma.6561 mi.yan ki.pu.

na .122 yan ma.sak sir.mi 1116216561 yen kong si mu.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->