PPKK/Daerah/2001/Pindaan1 Panel Penasihat Bil Inovasi Klinik KesihatanAda Tiada Bil Ahli Mesyuarat Baru

KG KENANGAN / 13 1 / 1

STATUS PANEL PENASIHAT KESIHATAN DI KLINIK KESIHATAN 200
Pencapaian Tarikh 18/01/2008 25/04/2008 17/10/2008

PENASIHAT KESIHATAN DI KLINIK KESIHATAN 200
Pencapaian Aktiviti GOTONG ROYONG MEMBERSIHKAN KLINIK BERSAMA PANEL PENASIHAT SAMBUTAN MAULIDUR RASUL PERINGKAT KLINIK SAMBUUTAN HARIRAYA BERSAMA PANEL PENASIHAT Masalah & Tindakan

PER-PL 211 ( Pind. 1/2003 )

SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN KESIHATAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA LAPORAN BULANAN/TAHUNAN KEDATANGAN PESAKIT LUAR UNIT KLINIK KESIHATAN, KLINIK DESA DAN KLINIK BERGERAK BAGI BULAN : JANUARI………. / TAHUN …………………2008 KEMUDAHAN KESIHATAN : ………………………….. DAERAH KESIHATAN : ……………………………….. MUAR NEGERI : ………………………………
JENIS KEMUDAHAN 1 Klinik Kesihatan Klinik Desa Pasukan Kesihatan Bergerak Dispensari Bergerak Perkhidmatan Doktor Udara Village Health Team JUMLAH Klinik Bergerak Bilangan Kemudahan 2 1 Kedatangan Baru 3 964 Jumlah Kedatangan 4 1749

1

964

1749 PER-PL 211 ( Pind. 1/2003 )

SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN KESIHATAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA LAPORAN BULANAN/TAHUNAN KEDATANGAN PESAKIT LUAR UNIT KLINIK KESIHATAN, KLINIK DESA DAN KLINIK BERGERAK BAGI BULAN ……FEBRUARI……………………. / TAHUN ……2008……………… KEMUDAHAN KESIHATAN : ………………………….. DAERAH KESIHATAN : ………MUAR……………………….. NEGERI : ……JOHOR…………………………
JENIS KEMUDAHAN 1 Klinik Kesihatan Klinik Desa Pasukan Kesihatan Bergerak Dispensari Bergerak Perkhidmatan Doktor Udara Village Health Team Klinik Bergerak Bilangan Kemudahan 2 1 Kedatangan Baru 3 710 Jumlah Kedatangan 4 1909

JUMLAH

1

710

1909 PER-PL 211 ( Pind. 1/2003 )

SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN KESIHATAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA LAPORAN BULANAN/TAHUNAN KEDATANGAN PESAKIT LUAR UNIT KLINIK KESIHATAN, KLINIK DESA DAN KLINIK BERGERAK BAGI BULAN ……MAC……………………. / TAHUN ………2008 KEMUDAHAN KESIHATAN : ………………………….. DAERAH KESIHATAN : ……………………………….. MUAR NEGERI : ………………………………
JENIS KEMUDAHAN 1 Klinik Kesihatan Klinik Desa Pasukan Kesihatan Bergerak Dispensari Bergerak Perkhidmatan Doktor Udara Village Health Team JUMLAH Klinik Bergerak Bilangan Kemudahan 2 1 Kedatangan Baru 3 3882 Jumlah Kedatangan 4 4156

1

3882

4156 PER-PL 211 ( Pind. 1/2003 )

SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN KESIHATAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA LAPORAN BULANAN/TAHUNAN KEDATANGAN PESAKIT LUAR UNIT KLINIK KESIHATAN, KLINIK DESA DAN KLINIK BERGERAK BAGI BULAN ……APRIL………. / TAHUN …2008 KEMUDAHAN KESIHATAN : ………………………….. DAERAH KESIHATAN : …MUAR…………………………….. NEGERI : ………………………………
JENIS KEMUDAHAN 1 Klinik Kesihatan Klinik Desa Pasukan Kesihatan Bergerak Dispensari Bergerak Klinik Bergerak Bilangan Kemudahan 2 1 Kedatangan Baru 3 1962 Jumlah Kedatangan 4 2122

Klinik Bergerak

Perkhidmatan Doktor Udara Village Health Team JUMLAH

1

1962

2122 PER-PL 211 ( Pind. 1/2003 )

SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN KESIHATAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA LAPORAN BULANAN/TAHUNAN KEDATANGAN PESAKIT LUAR UNIT KLINIK KESIHATAN, KLINIK DESA DAN KLINIK BERGERAK BULAN MEI KEMUDAHAN KESIHATAN : ………………………….. DAERAH KESIHATAN : ……………………………….. NEGERI : ………………………………
JENIS KEMUDAHAN 1 Klinik Kesihatan Klinik Desa Pasukan Kesihatan Bergerak Dispensari Bergerak Perkhidmatan Doktor Udara Village Health Team JUMLAH Klinik Bergerak Bilangan Kemudahan 2 1 Kedatangan Baru 3 1436 Jumlah Kedatangan 4 1784

1

1436

1784 PER-PL 211 ( Pind. 1/2003 )

SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN KESIHATAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA LAPORAN BULANAN/TAHUNAN KEDATANGAN PESAKIT LUAR UNIT KLINIK KESIHATAN, KLINIK DESA DAN KLINIK BERGERAK BULAN JUN KEMUDAHAN KESIHATAN : ………………………….. DAERAH KESIHATAN : ……………………………….. NEGERI : ………………………………
JENIS KEMUDAHAN 1 Klinik Kesihatan Klinik Desa Bilangan Kemudahan 2 1 Kedatangan Baru 3 1801 Jumlah Kedatangan 4 2205

Pasukan Kesihatan Bergerak Dispensari Bergerak Perkhidmatan Doktor Udara Village Health Team JUMLAH

Klinik Bergerak

1

1801

2205 PER-PL 211 ( Pind. 1/2003 )

SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN KESIHATAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA LAPORAN BULANAN/TAHUNAN KEDATANGAN PESAKIT LUAR UNIT KLINIK KESIHATAN, KLINIK DESA DAN KLINIK BERGERAK BULAN JULAI KEMUDAHAN KESIHATAN : ………………………….. DAERAH KESIHATAN : ……………………………….. NEGERI : ………………………………
JENIS KEMUDAHAN 1 Klinik Kesihatan Klinik Desa Pasukan Kesihatan Bergerak Dispensari Bergerak Perkhidmatan Doktor Udara Village Health Team JUMLAH Klinik Bergerak Bilangan Kemudahan 2 1 Kedatangan Baru 3 1438 Jumlah Kedatangan 4 1839

1

1438

1839 PER-PL 211 ( Pind. 1/2003 )

SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN KESIHATAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA LAPORAN BULANAN/TAHUNAN KEDATANGAN PESAKIT LUAR UNIT KLINIK KESIHATAN, KLINIK DESA DAN KLINIK BERGERAK BULAN OGOS KEMUDAHAN KESIHATAN : ………………………….. DAERAH KESIHATAN : ……………………………….. NEGERI : ………………………………
JENIS KEMUDAHAN 1 Bilangan Kemudahan 2 Kedatangan Baru 3 Jumlah Kedatangan 4

Klinik Kesihatan Klinik Desa Pasukan Kesihatan Bergerak Dispensari Bergerak Perkhidmatan Doktor Udara Village Health Team JUMLAH Klinik Bergerak

1

1949

2347

1

1949

2347 PER-PL 211 ( Pind. 1/2003 )

SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN KESIHATAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA LAPORAN BULANAN/TAHUNAN KEDATANGAN PESAKIT LUAR UNIT KLINIK KESIHATAN, KLINIK DESA DAN KLINIK BERGERAK c BAGI BULAN ………SEPTEMBER…………………. / TAHUN ……2008……………… KEMUDAHAN KESIHATAN : ………………………….. DAERAH KESIHATAN : ……………………………….. NEGERI : ………………………………
JENIS KEMUDAHAN 1 Klinik Kesihatan Klinik Desa Pasukan Kesihatan Bergerak Dispensari Bergerak Perkhidmatan Doktor Udara Village Health Team JUMLAH Klinik Bergerak Bilangan Kemudahan 2 1 Kedatangan Baru 3 1387 Jumlah Kedatangan 4 1581

1

1387

1581 PER-PL 211 ( Pind. 1/2003 )

SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN KESIHATAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA LAPORAN BULANAN/TAHUNAN KEDATANGAN PESAKIT LUAR UNIT KLINIK KESIHATAN, KLINIK DESA DAN KLINIK BERGERAK BAGI BULAN ……OKTOBER……………………. / TAHUN ………2006…………… KEMUDAHAN KESIHATAN : ………………………….. DAERAH KESIHATAN : ……………………………….. NEGERI : ………………………………
JENIS KEMUDAHAN Bilangan Kedatangan Jumlah

JENIS KEMUDAHAN 1 Klinik Kesihatan Klinik Desa Pasukan Kesihatan Bergerak Dispensari Bergerak Perkhidmatan Doktor Udara Village Health Team JUMLAH Klinik Bergerak

Kemudahan 2 1

Baru 3 1453

Kedatangan 4 1590

1

1453

1590 PER-PL 211 ( Pind. 1/2003 )

SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN KESIHATAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA LAPORAN BULANAN/TAHUNAN KEDATANGAN PESAKIT LUAR UNIT KLINIK KESIHATAN, KLINIK DESA DAN KLINIK BERGERAK BAGI BULAN ……NOVEMBER……………………. / TAHUN ……2006……………… KEMUDAHAN KESIHATAN : ………………………….. DAERAH KESIHATAN : ……………………………….. NEGERI : ………………………………
JENIS KEMUDAHAN 1 Klinik Kesihatan Klinik Desa Pasukan Kesihatan Bergerak Dispensari Bergerak Perkhidmatan Doktor Udara Village Health Team JUMLAH Klinik Bergerak Bilangan Kemudahan 2 1 2 Kedatangan Baru 3 Jumlah Kedatangan 4

3

0

0 PER-PL 211 ( Pind. 1/2003 )

SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN KESIHATAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA LAPORAN BULANAN/TAHUNAN KEDATANGAN PESAKIT LUAR UNIT KLINIK KESIHATAN, KLINIK DESA DAN KLINIK BERGERAK BAGI BULAN ……DECEMBER……………………. / TAHUN ……2006……………… KEMUDAHAN KESIHATAN : ………………………….. DAERAH KESIHATAN : ……………………………….. NEGERI : ………………………………

JENIS KEMUDAHAN 1 Klinik Kesihatan Klinik Desa Pasukan Kesihatan Bergerak Dispensari Bergerak Perkhidmatan Doktor Udara Village Health Team JUMLAH Klinik Bergerak

Bilangan Kemudahan 2 1

Kedatangan Baru 3

Jumlah Kedatangan 4

1

0

0 PER-PL 211 ( Pind. 1/2003 )

SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN KESIHATAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA LAPORAN BULANAN/TAHUNAN KEDATANGAN PESAKIT LUAR UNIT KLINIK KESIHATAN, KLINIK DESA DAN KLINIK BERGERAK BAGI BULAN : JANUARI - DISEMBER / TAHUN : 2006 KEMUDAHAN KESIHATAN : ………………………….. DAERAH KESIHATAN : ……………………………….. NEGERI : ………………………………
JENIS KEMUDAHAN 1 Klinik Kesihatan Klinik Desa Pasukan Kesihatan Bergerak Dispensari Bergerak Perkhidmatan Doktor Udara Village Health Team JUMLAH Klinik Bergerak Bilangan Kemudahan 2 Kedatangan Baru 3 16982 0 0 0 0 0 16982 Jumlah Kedatangan 4 21282 0 0 0 0 0 21282

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN KESIHATAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

Laporan Bulanan/Tahunan Kedatangan Pesakit Luar Mengikut Umur/Jantina dan Kumpula Bagi Bulan : Januari / Tahun :2008 Unit / Klinik : Hospital : Pejabat Kesihatan Muar Negeri : Johor JUMLAH KEDATANGAN < 10 tahun 10-19 tahun 20-59 tahun > = 60 tahun LelakiPerempuanLelakiPerempuanLelakiPerempuanLelaki 2 3 4 5 6 7 8 54 42 80 37 264 343 98 17 17 45 31 164 203 106 2 2 7 4 12 20 0

Kumpulan Ethnic

1 Melayu Cina India Kadazan Murut Bajau Melanau Iban Bidayuh Orang Asli Semenanjung Peribumi Sabah lain Peribumi Sarawak Lain Lain-Lain Dengan Izin 1 Tanpa Izin JUMLAH 74 B uka n War ga Neg ara

1 61 132 72 440 567 204

myanmar bangladesh

1 1

( Pind. 1/2003)

ESIHATAN AYSIA

SISTEM MAKLUMAT PENGUR KEMENTERIAN KESIHATA

Umur/Jantina dan Kumpulan Ethnik 008

Laporan Bulanan/Tahunan Kedatangan Pesakit Luar M Bagi Bulan : Febuari / T Unit / Klinik : Hospital : Pejabat Kesihatan Muar Negeri : Johor

TANGAN > = 60 tahun JUMLAH JUMLAH PerempuanLelakiPerempuanBESAR 9 10 11 12 66 496 488 984 130 332 381 713 3 21 29 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 199 850 899 1749

JUMLA Kumpulan Ethnic 1 Melayu Cina India Kadazan Murut Bajau Melanau Iban Bidayuh Orang Asli Semenanjung Peribumi Sabah lain Peribumi Sarawak Lain Lain-Lain Dengan Izin Tanpa Izin JUMLAH B uka n War ga Neg ara < 10 tahun 10-19 tahun LelakiPerempuanLelaki 2 3 4 73 67 104 15 37 32 1 7

89

104

143

( Pind. 1/2003)

ISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN KESIHATAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

Kedatangan Pesakit Luar Mengikut Umur/Jantina dan Kumpulan Ethnik Bagi Bulan : Febuari / Tahun :2008

Laporan Bulanan/T

Unit / Klinik : Hospital : Pejabat Kesihatan Negeri : Johor JUMLAH KEDATANGAN 10-19 tahun 20-59 tahun > = 60 tahun JUMLAH JUMLAH PerempuanLelakiPerempuanLelakiPerempuanLelakiPerempuanBESAR 5 6 7 8 9 10 11 12 69 287 383 93 57 557 576 1133 24 166 236 85 130 298 427 725 3 8 21 2 7 18 31 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 96 463 640 180 194 875 1034 1909 NEPAL 1

Kumpulan Ethnic 1 Melayu Cina India Kadazan Murut Bajau Melanau Iban Bidayuh Orang Asli Semenanjung Peribumi Sabah lain Peribumi Sarawak Lain Lain-Lain B uka n War ga Neg ara JUMLAH

( Pind SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN KESIHATAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA Laporan Bulanan/Tahunan Kedatangan Pesakit Luar Mengikut Umur/Jantina dan Kumpulan Ethnik Bagi Bulan : Mac / Tahun :2008 Unit / Klinik : Hospital : Pejabat Kesihatan Muar Negeri : Johor JUMLAH KEDATANGAN < 10 tahun 10-19 tahun 20-59 tahun > = 60 tahun LelakiPerempuanLelakiPerempuanLelakiPerempuanLelakiPerempuan 2 3 4 5 6 7 8 9 266 253 117 74 328 834 101 75 187 175 37 40 244 756 137 141 77 79 9 14 28 164 2 3 2

Kumpulan Ethnic

1 Melayu Cina India Kadazan Murut Bajau Melanau Iban Bidayuh Orang Asli Semenanjung Peribumi Sabah lain Peribumi Sarawak Lain Lain-Lain Dengan Izin Tanpa Izin JUMLAH 530

1

2

5 507 163 6 1 2 1 129 indonesia india vietnam pakistan 607

5 1761 240 219

( Pind. 1/2003)

N

SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN KE KEMENTERIAN KESIHATAN MALA

ntina dan Kumpulan Ethnik

Laporan Bulanan/Tahunan Kedatangan Pesakit Luar Mengikut U Bagi Bulan : April / Tahun :200 Unit / Klinik : Hospital : Pejabat Kesihatan Muar Negeri : Johor

JUMLAH KEDAT JUMLAH JUMLAH LelakiPerempuanBESAR 10 11 12 812 1236 2048 605 1112 1717 116 260 376 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 10 0 0 0 1540 2616 4156 Kumpulan Ethnic 1 Melayu Cina India Kadazan Murut Bajau Melanau Iban Bidayuh Orang Asli Semenanjung Peribumi Sabah lain Peribumi Sarawak Lain Lain-Lain Dengan Izin Tanpa Izin JUMLAH 115 B uka n War ga Neg ara < 10 tahun 10-19 tahun LelakiPerempuanLelakiPerempuan 2 3 4 5 93 77 144 69 21 47 42 44 1 7 6

124

193

119 2

( Pind. 1/2003)

AKLUMAT PENGURUSAN KESIHATAN NTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

SI

an Pesakit Luar Mengikut Umur/Jantina dan Kumpulan Ethnik gi Bulan : April / Tahun :2008

Laporan Bulanan/Tahunan K

Unit / Klinik : Hospital : Pejabat Kesihatan Muar Negeri : Johor JUMLAH KEDATANGAN 20-59 tahun > = 60 tahun JUMLAH JUMLAH LelakiPerempuanLelakiPerempuanLelakiPerempuanBESAR 6 7 8 9 10 11 12 300 350 101 75 638 571 1209 199 206 132 121 394 418 812 42 38 2 3 52 47 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 541 596 235 199 1084 1038 2122 INDONESIA

Kumpulan Ethnic 1 Melayu Cina India Kadazan Murut Bajau Melanau Iban Bidayuh Orang Asli Semenanjung Peribumi Sabah lain Peribumi Sarawak Lain Lain-Lain Dengan Izin Tanpa Izin JUMLAH B uka n War ga Neg ara

( Pind. 1/2003) SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN KESIHATAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

aporan Bulanan/Tahunan Kedatangan Pesakit Luar Mengikut Umur/Jantina dan Kumpulan Ethnik Bagi Bulan : Mei / Tahun :200

Pejabat Kesihatan Muar

JUMLAH KEDATANGAN < 10 tahun 10-19 tahun 20-59 tahun > = 60 tahun JUMLAH LelakiPerempuanLelakiPerempuanLelakiPerempuanLelakiPerempuanLelakiPerempuan 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 16 15 66 58 305 300 102 94 489 467 12 20 46 34 156 165 144 103 358 322 4 5 9 11 23 39 44 13 80 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 40 121 103 484 504 290 210 927 857

( Pind. 1/2003) SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN KESIHATAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA Laporan Bulanan/Tahunan Kedatangan Pesakit Luar Mengikut Umur/Jantina dan Bagi Bulan : Jun / Tahun :2008 Unit / Klinik : Hospital : Pejabat Kesihatan Muar Negeri : Johor JUMLAH KEDATANGAN < 10 tahun 10-19 tahun 20-59 tahun LelakiPerempuanLelakiPerempuanLelakiPerempuan 2 3 4 5 6 7 53 67 88 61 397 403 15 27 27 22 251 286 1 5 3 17 30

an Ethnik

JUMLAH BESAR 12 956 680 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1784

Kumpulan Ethnic

1 Melayu Cina India Kadazan Murut Bajau Melanau Iban Bidayuh Orang Asli Semenanjung Peribumi Sabah lain Peribumi Sarawak Lain Lain-Lain Dengan Izin Tanpa Izin JUMLAH 69 B uka n War ga Neg ara

1

1 94 120 86 667

1 720

( Pind. 1/2003)

RUSAN KESIHATAN AN MALAYSIA

SISTEM MAKLUMAT KEMENTERIAN

Mengikut Umur/Jantina dan Kumpulan Ethnik hun :2008

Laporan Bulanan/Tahunan Kedatangan Pesak Bagi Bulan : Unit / Klinik : Hospital : Pejabat Kesihatan Muar Negeri : Johor

AH KEDATANGAN > = 60 tahun JUMLAH JUMLAH LelakiPerempuanLelakiPerempuanBESAR 8 9 10 11 12 103 72 641 603 1244 115 140 408 475 883 7 12 30 45 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 225 224 1081 1124 2205

Kumpulan Ethnic 1 Melayu Cina India Kadazan Murut Bajau Melanau Iban Bidayuh Orang Asli Semenanjung Peribumi Sabah lain Peribumi Sarawak Lain Lain-Lain Dengan Izin Tanpa Izin JUMLAH B uka n War ga Neg ara

< 10 tahun LelakiPerempuan 2 3 51 53 20 37 1

72

90

( Pind. 1/2003) SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN KESIHATAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

ahunan Kedatangan Pesakit Luar Mengikut Umur/Jantina dan Kumpulan Ethnik Bagi Bulan : Julai / Tahun :2008

Laporan B

Unit / Klinik : Hospital : Pejabat K Negeri : Johor JUMLAH KEDATANGAN 10-19 tahun 20-59 tahun > = 60 tahun JUMLAH JUMLAH LelakiPerempuanLelakiPerempuanLelakiPerempuanLelakiPerempuanBESAR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 50 52 287 383 101 102 489 590 1079 15 18 166 242 89 123 290 420 710 5 2 8 21 3 8 17 31 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 0 0 0 70 72 462 647 193 233 797 1042 1839 1 VIETNAM 1 INDONESIA

Kumpulan Ethnic

1 Melayu Cina India Kadazan Murut Bajau Melanau Iban Bidayuh Orang Asli Semenanju Peribumi Sabah lain Peribumi Sarawak Lain Lain-Lain B uka n War ga Neg ara JUMLAH

( Pind SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN KESIHATAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

Laporan Bulanan/Tahunan Kedatangan Pesakit Luar Mengikut Umur/Jantina dan Kumpulan Ethnik Bagi Bulan : Ogos / Tahun :2008 Unit / Klinik : Hospital : Pejabat Kesihatan Muar Negeri : Johor JUMLAH KEDATANGAN < 10 tahun 10-19 tahun 20-59 tahun > = 60 tahun LelakiPerempuanLelakiPerempuanLelakiPerempuanLelakiPerempuan 2 3 4 5 6 7 8 9 46 55 55 43 373 499 101 98 33 37 21 26 251 267 128 115 13 14 9 11 44 54 38 12

Kumpulan Ethnic 1 Melayu Cina India Kadazan Murut Bajau Melanau Iban Bidayuh Orang Asli Semenanjung Peribumi Sabah lain Peribumi Sarawak Lain Lain-Lain Dengan Izin Tanpa Izin JUMLAH

2 92 106 85 80 670 3 INDONESIA 1 myamar

2 822 267 225

( Pind. 1/2003)

SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN KE KEMENTERIAN KESIHATAN MALA

tina dan Kumpulan Ethnik

Laporan Bulanan/Tahunan Kedatangan Pesakit Luar Mengikut U Bagi Bulan : September / Tahun :2 Unit / Klinik : Hospital : Pejabat Kesihatan Muar Negeri : Johor

JUMLAH KEDAT JUMLAH JUMLAH LelakiPerempuanBESAR 10 11 12 575 695 1270 433 445 878 104 91 195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0 0 0 1114 1233 2347 Kumpulan Ethnic 1 Melayu Cina India Kadazan Murut Bajau Melanau Iban Bidayuh Orang Asli Semenanjung Peribumi Sabah lain Peribumi Sarawak Lain Lain-Lain Dengan Izin Tanpa Izin JUMLAH 39 B uka n War ga Neg ara < 10 tahun 10-19 tahun LelakiPerempuanLelakiPerempuan 2 3 4 5 21 23 50 46 15 16 34 29 3 6 6 11

45

90

86

( Pind. 1/2003)

AKLUMAT PENGURUSAN KESIHATAN NTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

SI

gan Pesakit Luar Mengikut Umur/Jantina dan Kumpulan Ethnik ulan : September / Tahun :2008

Laporan Bulanan/Tahunan K

Unit / Klinik : Hospital : Pejabat Kesihatan Muar Negeri : Johor JUMLAH KEDATANGAN 20-59 tahun > = 60 tahun JUMLAH JUMLAH LelakiPerempuanLelakiPerempuanLelakiPerempuanBESAR 6 7 8 9 10 11 12 276 306 77 56 424 431 855 114 201 81 79 244 325 569 42 53 26 7 77 77 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 3 0 0 0 434 561 184 142 747 834 1581

Kumpulan Ethnic 1 Melayu Cina India Kadazan Murut Bajau Melanau Iban Bidayuh Orang Asli Semenanjung Peribumi Sabah lain Peribumi Sarawak Lain Lain-Lain Dengan Izin Tanpa Izin JUMLAH B uka n War ga Neg ara

( Pind. 1/2003) SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN KESIHATAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

Laporan Bulanan/Tahunan Kedatangan Pesakit Luar Mengikut Umur/Jantina dan Kumpulan Ethnik Bagi Bulan : Oktober / Tahun :2008

Pejabat Kesihatan Muar

JUMLAH KEDATANGAN < 10 tahun 10-19 tahun 20-59 tahun > = 60 tahun JUMLAH LelakiPerempuanLelakiPerempuanLelakiPerempuanLelakiPerempuanLelakiPerempuan 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 23 21 55 46 271 301 72 51 421 419 27 22 40 29 109 199 79 76 255 326 4 6 11 18 42 55 22 11 79 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 49 106 93 422 555 173 138 755 835

( Pind. 1/2003) SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN KESIHATAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA Laporan Bulanan/Tahunan Kedatangan Pesakit Luar Mengikut Umur/Jantina dan Bagi Bulan : November / Tahun :2008 Unit / Klinik : Hospital : Pejabat Kesihatan Muar Negeri : Johor JUMLAH KEDATANGAN < 10 tahun 10-19 tahun 20-59 tahun LelakiPerempuanLelakiPerempuanLelakiPerempuan 2 3 4 5 6 7

an Ethnik

JUMLAH BESAR 12 840 581 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1590

Kumpulan Ethnic

1 Melayu Cina India Kadazan Murut Bajau Melanau Iban Bidayuh Orang Asli Semenanjung Peribumi Sabah lain Peribumi Sarawak Lain Lain-Lain Dengan Izin Tanpa Izin JUMLAH B uka n War ga Neg ara

0

0

0

0

0

0

( Pind. 1/2003)

RUSAN KESIHATAN AN MALAYSIA

SISTEM MAKLUMAT KEMENTERIAN K

Mengikut Umur/Jantina dan Kumpulan Ethnik / Tahun :2008

Laporan Bulanan/Tahunan Kedatangan Pesak Bagi Bulan : Di Unit / Klinik : Hospital : Pejabat Kesihatan Muar Negeri : Johor

AH KEDATANGAN > = 60 tahun JUMLAH JUMLAH LelakiPerempuanLelakiPerempuanBESAR 8 9 10 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kumpulan Ethnic

1 Melayu Cina India Kadazan Murut Bajau Melanau Iban Bidayuh Orang Asli Semenanjung Peribumi Sabah lain Peribumi Sarawak Lain Lain-Lain Dengan Izin Tanpa Izin JUMLAH B uka n War ga Neg ara

< 10 tahun LelakiPerempuan 2 3

0

0

Indonesia lelaki

( Pind. 1/2003) SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN KESIHATAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

Tahunan Kedatangan Pesakit Luar Mengikut Umur/Jantina dan Kumpulan Ethnik Bagi Bulan : Disember / Tahun :2008

Laporan B

Unit / Klinik : Hospital : Pejabat K Negeri : Johor JUMLAH KEDATANGAN 10-19 tahun 20-59 tahun > = 60 tahun JUMLAH JUMLAH LelakiPerempuanLelakiPerempuanLelakiPerempuanLelakiPerempuanBESAR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kumpulan Ethnic

1 Melayu Cina India Kadazan Murut Bajau Melanau Iban Bidayuh Orang Asli Semenanju Peribumi Sabah lain Peribumi Sarawak Lain Lain-Lain B uka n War ga Neg ara JUMLAH

( Pind SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN KESIHATAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA Laporan Bulanan/Tahunan Kedatangan Pesakit Luar Mengikut Umur/Jantina dan Kumpulan Ethnik Bagi Bulan : Januari - Disember / Tahun :2008 Unit / Klinik : Hospital : Pejabat Kesihatan Muar Negeri : Johor JUMLAH KEDATANGAN < 10 tahun 10-19 tahun 20-59 tahun > = 60 tahun Kumpulan Ethnic LelakiPerempuanLelakiPerempuanLelakiPerempuanLelakiPerempuan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Melayu 696 673 809 555 3088 4102 949 746 Cina 362 435 339 297 1820 2761 1096 1158 India 127 112 75 83 266 495 146 79 Kadazan 0 0 0 0 2 0 0 0 Murut 0 0 0 0 0 0 0 0 Bajau 0 0 0 0 0 0 0 0 Melanau 0 0 0 0 0 0 0 0 Iban 0 0 0 1 0 2 0 0 Bidayuh 0 0 0 0 0 0 0 0 Orang Asli Semenanjung 0 0 0 0 0 0 0 0 Peribumi Sabah lain 0 0 0 0 2 0 0 0 Peribumi Sarawak Lain 0 0 0 0 0 0 0 0 Lain-Lain 0 0 0 0 0 0 0 0 Dengan Izin 1 0 0 0 12 13 0 0 Tanpa Izin 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH 1186 1220 1223 936 5190 7373 2191 1983

( Pind. 1/2003)

N

ntina dan Kumpulan Ethnik

JUMLAH JUMLAH LelakiPerempuanBESAR 10 11 12 5542 6076 11618 3617 4651 8268 614 769 1383 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 13 13 26 0 0 0 9790 11512 21302

KLINIK KESIHATAN: TAHUN: 2008 Klinik Pesakit Luar Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Bulan Lebuh Raya tiada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tiada Ambulan MVA Jalan Raya ambulan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lain-lain Jalan kemalangan Kampung Kes pesakit luar 0 Kes KKIA Jumlah Kes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis JUMLAH

BULAN 8 2008 KEDATANGAN MENGIKUT KUMPULAN SASARAN Pelanggan Klinik Masyarakat Umum
Pend. Tanah Rancangan

Pekerja Sektor Swasta

Pekerja Sektor Awam

Ibubapa/Penjaga

Bidang/Skop/Perkara
Ibu Ante Natal Ibu Post natal

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

1. Kesihatan Keluarga
Penjagaan Kesihatan Ibu Penyusuan Susu Ibu Immunisasi Kesihatan Kanak-Kanak IDD/BBA Perancang Keluarga Pemakanan Kesihatan Warga Tua Kesihatan Remaja 18 Kesihatan Mental 2 Pap Smear PSP Kesihatan Golongan Kurang Upaya
Keselamatan & pencegahan Kecederaan

Lain -lain (nyatakan) 1. Jaundis 2. Keluarga Sakinah 3. Carta Gerak Anak 4.BBA 5.kebersihan diri JUM LAH Kolera Nipah Virus Demam Kepialu Keracunan Makanan Hepatitis A Campak Kaki, Tangan Dan Mulut Penyakit Tibi Penyakit Kusta Lain -lain (nyatakan) 1. Hepatitis B 2.Scabies 3. Jangkitan cacing

20

2.Penyakit-Penyakit Berjangkit

2

Pengendali Makanan

Pend. Estate/Ladang

Orang Asli/Pribumi

Gol. Kurang upaya

Dewasa/Ibu bapa

Pekerja Kilang

Orang Awam

Wargatua

Wargatua

Jumlah

Remaja

Remaja

Pesakit

Pelajar

4. Chikungunya JUM LAH

26

3.

Penyakit Bawaan Vektor
26

Denggi Malaria Japanese Encephalitis (JE) Filariasis (Untut) Scrabtyphus Yellow Fever Lain -lain (nyatakan) 1 2 3 JUM LAH

4.

Kawalan Mutu Makanan

Keselamatan Makanan Kebersihan Makanan 26 Lain -lain (nyatakan) 1. Bekalan air selamat 2. Makanan ante natal 3. Makanan tambahan kanak-kanak

JUM LAH

5.

Kesihatan Alam Sekitar / Pekerjaan

Jerebu BAKAS KMAM Kesihatan Pekerjaan Lain -lain (nyatakan) 1. Kesihatan alam sekitar 2. Kemalangan ketika banjir

JUM LAH

6.

Kawalan Penyakit Tidak Berjangkit

Darah Tinggi Diabetes 26 Kanser Penyakit Jantung Koronari Strok Asma Senaman Dan Kecergasan Fizikal Lain -lain (nyatakan) 1.Anemia semasa hamil 2. Penyakit Kancing Gigi 3. Jagaan Luka 26

JUM LAH

7. Kawalan Penyakit AIDS/STD DAN Penyalah Gunaan Bahan (Subtance Abuse)
Peny. AIDS/STD Rokok dan Hasil Tembakau Arak/Alkohol Ekstasi Dadah Lain -lain (nyatakan) 1. HIV R/ TEST 2. Saringan pengantin 2. Berhenti merokok JUM LAH

N

Jumlah Ceramah Dialog
Perbindangan Kumpulan Kecil

Nasihat Individu Tunjukcara Pameran Tayangan Video
Aktiviti Pendidikan Melalui Radio Pengumuman Spontan UBPK

KAEDAH PROMOSI KESIHATAN

18 2

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

2
Forum Awam Gotong Royong Poster/Carta Dinding Risalah Buku Kecil Pelekat

Bil. Edaran Pendidikan Kesihatan

0 0 0 0

Perkembangan Kemahiran Catatan

26

26 0 0 0 0

26

26

26

0

0

0

26 0

0

0

26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

26

26

26

26

0

0 52 0

0

0

0

0

26 0

0

0

tance Abuse)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

BULAN 9 TAHUN 2008 KEDATANGAN MENGIKUT KUMPULAN SASARAN Pelanggan Klinik Masyarakat Umum
Pend. Tanah Rancangan

Pekerja Sektor Swasta

Pekerja Sektor Awam

Ibubapa/Penjaga

Bidang/Skop/Perkara
Ibu Ante Natal Ibu Post natal

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

1. Kesihatan Keluarga
Penjagaan Kesihatan Ibu Penyusuan Susu Ibu Immunisasi Kesihatan Kanak-Kanak IDD/BBA Perancang Keluarga Pemakanan Kesihatan Warga Tua 10 Kesihatan Remaja 8 Kesihatan Mental 2 Pap Smear PSP Kesihatan Golongan Kurang Upaya
Keselamatan & pencegahan Kecederaan

Lain -lain (nyatakan) 1. Jaundis 2. Keluarga Sakinah 3. Carta Gerak Anak 4.BBA 5.kebersihan diri JUM LAH Kolera Nipah Virus Demam Kepialu Keracunan Makanan Hepatitis A Campak Kaki, Tangan Dan Mulut Penyakit Tibi Penyakit Kusta Lain -lain (nyatakan) 1. Hepatitis B 2.Scabies 3. Jangkitan cacing

20

2.Penyakit-Penyakit Berjangkit

Pengendali Makanan

Pend. Estate/Ladang

Orang Asli/Pribumi

Gol. Kurang upaya

Dewasa/Ibu bapa

Pekerja Kilang

Orang Awam

Wargatua

Wargatua

Jumlah

Remaja

Remaja

Pesakit

Pelajar

4. Chikungunya JUM LAH

3.

Penyakit Bawaan Vektor

Denggi Malaria Japanese Encephalitis (JE) Filariasis (Untut) Scrabtyphus Yellow Fever Lain -lain (nyatakan) 1 2 3 JUM LAH

4.

Kawalan Mutu Makanan

Keselamatan Makanan Kebersihan Makanan Lain -lain (nyatakan) 1. Bekalan air selamat 2. Makanan ante natal 3. Makanan tambahan kanak-kanak

JUM LAH

5.

Kesihatan Alam Sekitar / Pekerjaan

Jerebu BAKAS KMAM Kesihatan Pekerjaan Lain -lain (nyatakan) 1. Kesihatan alam sekitar 2. Kemalangan ketika banjir

3 JUM LAH

6.

Kawalan Penyakit Tidak Berjangkit

Darah Tinggi Diabetes 28 Kanser Penyakit Jantung Koronari Strok Asma 4 Senaman Dan Kecergasan Fizikal Lain -lain (nyatakan) 1.Anemia semasa hamil 2. Penyakit Kancing Gigi 3. Jagaan Luka

JUM LAH

7. Kawalan Penyakit AIDS/STD DAN Penyalah Gunaan Bahan (Subtance Abuse)
Peny. AIDS/STD Rokok dan Hasil Tembakau Arak/Alkohol Ekstasi Dadah Lain -lain (nyatakan) 1. HIV R/ TEST 2. Saringan pengantin 2. Berhenti merokok JUM LAH

N TAHUN 2008

Jumlah Ceramah Dialog
Perbindangan Kumpulan Kecil

Nasihat Individu Tunjukcara Pameran Tayangan Video
Aktiviti Pendidikan Melalui Radio Pengumuman Spontan UBPK

KAEDAH PROMOSI KESIHATAN

10 8 2
Forum Awam Gotong Royong Poster/Carta Dinding Risalah Buku Kecil Pelekat

Bil. Edaran Pendidikan Kesihatan

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

0 0 0 0

Perkembangan Kemahiran Catatan

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

tance Abuse)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

BULAN 10 KEDATANGAN MENGIKUT KUMPULAN SASARAN Pelanggan Klinik Masyarakat Umum
Pend. Tanah Rancangan

Pekerja Sektor Swasta

Pekerja Sektor Awam

Ibubapa/Penjaga

Bidang/Skop/Perkara
Ibu Ante Natal Ibu Post natal

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

1. Kesihatan Keluarga
Penjagaan Kesihatan Ibu Penyusuan Susu Ibu Immunisasi Kesihatan Kanak-Kanak IDD/BBA Perancang Keluarga Pemakanan Kesihatan Warga Tua 28 Kesihatan Remaja 11 Kesihatan Mental 2 Pap Smear PSP Kesihatan Golongan Kurang Upaya
Keselamatan & pencegahan Kecederaan

Lain -lain (nyatakan) 1. Jaundis 2. Keluarga Sakinah 3. Carta Gerak Anak 4.BBA 5.kebersihan diri JUM LAH Kolera Nipah Virus Demam Kepialu Keracunan Makanan Hepatitis A Campak Kaki, Tangan Dan Mulut Penyakit Tibi Penyakit Kusta Lain -lain (nyatakan) 1. Hepatitis B 2.Scabies 3. Jangkitan cacing

41

2.Penyakit-Penyakit Berjangkit

Pengendali Makanan

Pend. Estate/Ladang

Orang Asli/Pribumi

Gol. Kurang upaya

Dewasa/Ibu bapa

Pekerja Kilang

Orang Awam

Wargatua

Wargatua

Jumlah

Remaja

Remaja

Pesakit

Pelajar

4. Chikungunya JUM LAH

3.

Penyakit Bawaan Vektor

Denggi Malaria Japanese Encephalitis (JE) Filariasis (Untut) Scrabtyphus Yellow Fever Lain -lain (nyatakan) 1 2 3 JUM LAH

4.

Kawalan Mutu Makanan

Keselamatan Makanan Kebersihan Makanan Lain -lain (nyatakan) 1. Bekalan air selamat 2. Makanan ante natal 3. Makanan tambahan kanak-kanak

JUM LAH

5.

Kesihatan Alam Sekitar / Pekerjaan

Jerebu BAKAS KMAM Kesihatan Pekerjaan Lain -lain (nyatakan) 1. Kesihatan alam sekitar 2. Kemalangan ketika banjir

3 JUM LAH

6.

Kawalan Penyakit Tidak Berjangkit

Darah Tinggi Diabetes Kanser Penyakit Jantung Koronari Strok Asma Senaman Dan Kecergasan Fizikal Lain -lain (nyatakan) 1.Anemia semasa hamil 2. Penyakit Kancing Gigi 3. Jagaan Luka

JUM LAH

7. Kawalan Penyakit AIDS/STD DAN Penyalah Gunaan Bahan (Subtance Abuse)
Peny. AIDS/STD Rokok dan Hasil Tembakau Arak/Alkohol Ekstasi Dadah Lain -lain (nyatakan) 1. HIV R/ TEST 2. Saringan pengantin 2. Berhenti merokok JUM LAH

N

Jumlah Ceramah Dialog
Perbindangan Kumpulan Kecil

TAHUN 2008

Nasihat Individu Tunjukcara Pameran Tayangan Video
Aktiviti Pendidikan Melalui Radio Pengumuman Spontan UBPK

KAEDAH PROMOSI KESIHATAN

28 11 2
Forum Awam Gotong Royong Poster/Carta Dinding Risalah Buku Kecil Pelekat

Bil. Edaran Pendidikan Kesihatan

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

0 0 0 0

Perkembangan Kemahiran Catatan

71

71 0 71 71 0 0 0

0

0

0

71 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 15

0

0 15 0

0

0

0

0

18 0

0

0

tance Abuse)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

BULAN 11 KEDATANGAN MENGIKUT KUMPULAN SASARAN Pelanggan Klinik Masyarakat Umum
Pend. Tanah Rancangan

Pekerja Sektor Swasta

Pekerja Sektor Awam

Ibubapa/Penjaga

Bidang/Skop/Perkara
Ibu Ante Natal Ibu Post natal

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

1. Kesihatan Keluarga
Penjagaan Kesihatan Ibu Penyusuan Susu Ibu Immunisasi Kesihatan Kanak-Kanak IDD/BBA Perancang Keluarga Pemakanan Kesihatan Warga Tua Kesihatan Remaja Kesihatan Mental Pap Smear PSP Kesihatan Golongan Kurang Upaya
Keselamatan & pencegahan Kecederaan

Lain -lain (nyatakan) 1. Jaundis 2. Keluarga Sakinah 3. Carta Gerak Anak 4.BBA 5.kebersihan diri JUM LAH Kolera Nipah Virus Demam Kepialu Keracunan Makanan Hepatitis A Campak Kaki, Tangan Dan Mulut Penyakit Tibi Penyakit Kusta Lain -lain (nyatakan) 1. Hepatitis B 2.Scabies 3. Jangkitan cacing

0

2.Penyakit-Penyakit Berjangkit

Pengendali Makanan

Pend. Estate/Ladang

Orang Asli/Pribumi

Gol. Kurang upaya

Dewasa/Ibu bapa

Pekerja Kilang

Orang Awam

Wargatua

Wargatua

Jumlah

Remaja

Remaja

Pesakit

Pelajar

4. Chikungunya JUM LAH

3.

Penyakit Bawaan Vektor

Denggi Malaria Japanese Encephalitis (JE) Filariasis (Untut) Scrabtyphus Yellow Fever Lain -lain (nyatakan) 1 2 3 JUM LAH

4.

Kawalan Mutu Makanan

Keselamatan Makanan Kebersihan Makanan Lain -lain (nyatakan) 1. Bekalan air selamat 2. Makanan ante natal 3. Makanan tambahan kanak-kanak

JUM LAH

5.

Kesihatan Alam Sekitar / Pekerjaan

Jerebu BAKAS KMAM Kesihatan Pekerjaan Lain -lain (nyatakan) 1. Kesihatan alam sekitar 2. Kemalangan ketika banjir

3 JUM LAH

6.

Kawalan Penyakit Tidak Berjangkit

Darah Tinggi Diabetes Kanser Penyakit Jantung Koronari Strok Asma Senaman Dan Kecergasan Fizikal Lain -lain (nyatakan) 1.Anemia semasa hamil 2. Penyakit Kancing Gigi 3. Jagaan Luka

JUM LAH

7. Kawalan Penyakit AIDS/STD DAN Penyalah Gunaan Bahan (Subtance Abuse)
Peny. AIDS/STD Rokok dan Hasil Tembakau Arak/Alkohol Ekstasi Dadah Lain -lain (nyatakan) 1. HIV R/ TEST 2. Saringan pengantin 2. Berhenti merokok JUM LAH

N

Jumlah Ceramah Dialog
Perbindangan Kumpulan Kecil

Nasihat Individu Tunjukcara Pameran Tayangan Video
Aktiviti Pendidikan Melalui Radio Pengumuman Spontan UBPK

TAHUN 2008

KAEDAH PROMOSI KESIHATAN

Forum Awam Gotong Royong Poster/Carta Dinding Risalah Buku Kecil Pelekat Perkembangan Kemahiran Catatan

Bil. Edaran Pendidikan Kesihatan

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

0 0 0 0

71

71 0 71 71 0 0 0

0

0

0

71 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 15

0

0 15 0

0

0

0

0

18 0

0

0

tance Abuse)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

BULAN 12 KEDATANGAN MENGIKUT KUMPULAN SASARAN Pelanggan Klinik Masyarakat Umum
Pend. Tanah Rancangan

Pekerja Sektor Swasta

Pekerja Sektor Awam

Ibubapa/Penjaga

Bidang/Skop/Perkara
Ibu Ante Natal Ibu Post natal

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

1. Kesihatan Keluarga
Penjagaan Kesihatan Ibu Penyusuan Susu Ibu Immunisasi Kesihatan Kanak-Kanak IDD/BBA Perancang Keluarga Pemakanan Kesihatan Warga Tua Kesihatan Remaja Kesihatan Mental Pap Smear PSP Kesihatan Golongan Kurang Upaya
Keselamatan & pencegahan Kecederaan

Lain -lain (nyatakan) 1. Jaundis 2. Keluarga Sakinah 3. Carta Gerak Anak 4.BBA 5.kebersihan diri JUM LAH Kolera Nipah Virus Demam Kepialu Keracunan Makanan Hepatitis A Campak Kaki, Tangan Dan Mulut Penyakit Tibi Penyakit Kusta Lain -lain (nyatakan) 1. Hepatitis B 2.Scabies 3. Jangkitan cacing

0

2.Penyakit-Penyakit Berjangkit

Pengendali Makanan

Pend. Estate/Ladang

Orang Asli/Pribumi

Gol. Kurang upaya

Dewasa/Ibu bapa

Pekerja Kilang

Orang Awam

Wargatua

Wargatua

Jumlah

Remaja

Remaja

Pesakit

Pelajar

4. Chikungunya JUM LAH

3.

Penyakit Bawaan Vektor

Denggi Malaria Japanese Encephalitis (JE) Filariasis (Untut) Scrabtyphus Yellow Fever Lain -lain (nyatakan) 1 2 3 JUM LAH

4.

Kawalan Mutu Makanan

Keselamatan Makanan Kebersihan Makanan Lain -lain (nyatakan) 1. Bekalan air selamat 2. Makanan ante natal 3. Makanan tambahan kanak-kanak

JUM LAH

5.

Kesihatan Alam Sekitar / Pekerjaan

Jerebu BAKAS KMAM Kesihatan Pekerjaan Lain -lain (nyatakan) 1. Kesihatan alam sekitar 2. Kemalangan ketika banjir

3 JUM LAH

6.

Kawalan Penyakit Tidak Berjangkit

Darah Tinggi Diabetes Kanser Penyakit Jantung Koronari Strok Asma Senaman Dan Kecergasan Fizikal Lain -lain (nyatakan) 1.Anemia semasa hamil 2. Penyakit Kancing Gigi 3. Jagaan Luka

JUM LAH

7. Kawalan Penyakit AIDS/STD DAN Penyalah Gunaan Bahan (Subtance Abuse)
Peny. AIDS/STD Rokok dan Hasil Tembakau Arak/Alkohol Ekstasi Dadah Lain -lain (nyatakan) 1. HIV R/ TEST 2. Saringan pengantin 2. Berhenti merokok JUM LAH

N

Jumlah Ceramah Dialog
Perbindangan Kumpulan Kecil

Nasihat Individu Tunjukcara Pameran Tayangan Video
Aktiviti Pendidikan Melalui Radio Pengumuman Spontan UBPK

TAHUN 2008

KAEDAH PROMOSI KESIHATAN

Forum Awam Gotong Royong Poster/Carta Dinding Risalah Buku Kecil Pelekat Perkembangan Kemahiran Catatan

Bil. Edaran Pendidikan Kesihatan

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

0 0 0 0

71

71 0 71 71 0 0 0

0

0

0

71 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 15

0

0 15 0

0

0

0

0

18 0

0

0

tance Abuse)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN KESIHATAN DAFTAR AKTIVITI PROMOSI KESIHATAN BAGI PROGRA 1. Negeri: johor 2. Daerah: muar Anggota Kesihatan Pegawai Kesihatan Peg.Perubatan / Pergigian PPKP ( IK ) PKA MA KJK JT JM/JD/AN/Bidan 6. Bidang / Skop / Perkara Klinik: KEDATANGAN MENGIKUT KUMPULAN SASARAN Pelanggan Klinik Masyarakat Umum wargatua gol.kurang upaya Dewasa/ibu bapa Pelajar Pekerja kilang Pekerja sektor awam Pekerja sektor swasta / pend.estet ladang pend.tanah rancangan Orang asli/pribumi Ibu Ante Natal Ibu PostNatal Remaja Jumlah 87 151 1839 2347 1581 1590

mei 08 Jun-08 Jul-08 Aug-08 8-Sep OKT 08

2 2 2 2 2 2

5 5 5 4 4 4

6 6 6 6 6 6

40 35 65 54 1839 2347 1581 1590

Pesakit

Tarikh

12 16

16

25######

HATAN MALAYSIA URUSAN KESIHATAN SIHATAN BAGI PROGRAM

ULAN SASARAN Masyarakat Umum

Bulan: jan - disember

Tunjuk cara pameran Aktiviti pendidikan Pengumuman melalui spontan UBPK Forum awam Gotong- royong Poster / carta dinding Risalah Buku kecil Pelekat Perkembangan kemahiran 2 5 2 17### 21 3 23 2 38 2 2 2 8 4 3 6 5 14 3 4 2 6 5 4 10 10 5 4 Catatan

Bil. Edaran KAEDAH PROMOSI KESIHATAN Pendidikan Kesihatan

2 2 4 3 2 5 36 55 ### ### ### ###

Orang awam Remaja Ibu bapa /penjaga wargatua pegnendali makanan Jumlah ceramah Dialog perbincangan kumpulan kecil Nasihat individu

Tahun: 2008 PKK 101

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful