Anda di halaman 1dari 7

PROJECT: CADANGAN MEREKABENTUK, MEMBINA & MENYIAPKAN PUSAT LATIHAN TEKNOLOGI TINGGI (ADTEC) DI ATAS PT 15643, DI KAMUNTING RAYA,

MUKIM ASAM KUMBANG, DEARAH LARUT DAN MATANG, PERAK DARUL RIDZUAN UNTUK TETUAN: KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA LOCATION: DEWAN BESAR, DEWAN KULIAH UTAMA, PUSAT SUMBER DAN PENTADBIRAN. REPORT - AHU REMOTE CONTROL.

Prepared By: Mega Jati Consult Sdn Bhd

Page 1

PROJECT: CADANGAN MEREKABENTUK, MEMBINA & MENYIAPKAN PUSAT LATIHAN TEKNOLOGI TINGGI (ADTEC) DI ATAS PT 15643, DI KAMUNTING RAYA, MUKIM ASAM KUMBANG, DEARAH LARUT DAN MATANG, PERAK DARUL RIDZUAN UNTUK TETUAN: KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA LOCATION: DEWAN BESAR, DEWAN KULIAH UTAMA, PUSAT SUMBER DAN PENTADBIRAN. REPORT - AHU REMOTE CONTROL.

Prepared By: Mega Jati Consult Sdn Bhd

Page 2

PROJECT: CADANGAN MEREKABENTUK, MEMBINA & MENYIAPKAN PUSAT LATIHAN TEKNOLOGI TINGGI (ADTEC) DI ATAS PT 15643, DI KAMUNTING RAYA, MUKIM ASAM KUMBANG, DEARAH LARUT DAN MATANG, PERAK DARUL RIDZUAN UNTUK TETUAN: KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA LOCATION: DEWAN BESAR, DEWAN KULIAH UTAMA, PUSAT SUMBER DAN PENTADBIRAN. REPORT - AHU REMOTE CONTROL.

Prepared By: Mega Jati Consult Sdn Bhd

Page 3

PROJECT: CADANGAN MEREKABENTUK, MEMBINA & MENYIAPKAN PUSAT LATIHAN TEKNOLOGI TINGGI (ADTEC) DI ATAS PT 15643, DI KAMUNTING RAYA, MUKIM ASAM KUMBANG, DEARAH LARUT DAN MATANG, PERAK DARUL RIDZUAN UNTUK TETUAN: KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA LOCATION: DEWAN BESAR, DEWAN KULIAH UTAMA, PUSAT SUMBER DAN PENTADBIRAN. REPORT - AHU REMOTE CONTROL.

Pengenalan: Lawatan tapak telah dibuat pada 21 Mei 2010 untuk memeriksa pemasangan sistem kawalan Air Handling Unit (AHU) di bangunan Dewan Besar, Dewan Kuliah, Bangunan Pentadbiran dan Pusat Sumber dari segi operasi, teknikal dan juga kaedah dilaksanakan. Ini susulan daripada arahan dalam dokumen pre bid yang mengkehendaki pemasangan remote AHU disiapkan dalam kontrak pembinaan untuk kemudahan pengguna ketika operasi bangunan. Lanjutan itu, pihak kontraktor telah membuat pemasangan sistem dan pemerhatian kami adalah seperti berikut: 1) Logik pengoperasian bagi menghidupkan AHU adalah seperti berikut, sama bagi semua blok pemasangan:

Plant Room Mula (REMOTE)

Bangunan Mula (LOCAL)

ON AHU di REMOTE

ON AHU di LOCAL

SuisAHU LOCAL dalam keadaan AUTOMATIK?

Tidak

AHU TIDAK boleh dihidupkan dari REMOTE/LOCAL

Ya AHU boleh dihidupkan

Prepared By: Mega Jati Consult Sdn Bhd

Page 4

PROJECT: CADANGAN MEREKABENTUK, MEMBINA & MENYIAPKAN PUSAT LATIHAN TEKNOLOGI TINGGI (ADTEC) DI ATAS PT 15643, DI KAMUNTING RAYA, MUKIM ASAM KUMBANG, DEARAH LARUT DAN MATANG, PERAK DARUL RIDZUAN UNTUK TETUAN: KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA LOCATION: DEWAN BESAR, DEWAN KULIAH UTAMA, PUSAT SUMBER DAN PENTADBIRAN. REPORT - AHU REMOTE CONTROL.

2) Logik pengoperasian bagi mematikan AHU adalah seperti berikut, sama bagi semua blok pemasangan:

Plant Room

Bangunan

Mula (REMOTE)

Mula (LOCAL)

OFF AHU di REMOTE

OFF AHU di LOCAL

SuisAHU LOCAL dalam keadaan AUTOMATIK?

Tidak

AHU TIDAK boleh dimatikan dari LOCAL

Ya AHU boleh dimatikan

Logik operasi ini dijangka memberi masalah kepada pihak pengguna kerana unit AHU tidak boleh di OFF kan dari LOCAL iaitu di bangunan-bangunan, ini kerana dalam keadaan kecemasan atau keperluan kepada pematian unit secara LOCAL ia tidak boleh dilaksanakan dengan logik ini. Hal ini juga didapati mengganggu sistem pematian AHU secara FIRE CONTACT kerana seolah-olah panel LOCAL telah DISABLE untuk memberi 100% kawalan di REMOTE (Bilik Chiller). Pihak kontraktor dicadangkan untuk membuat logik pengoperasian untuk menghidupkan AHU daripada kedua-dua REMOTE dan LOCAL. Tetapi untuk membolehkan suis REMOTE boleh berfungsi dari plant room, selector switch di LOCAL mesti diletakkan pada AUTOMATIC.

Prepared By: Mega Jati Consult Sdn Bhd

Page 5

PROJECT: CADANGAN MEREKABENTUK, MEMBINA & MENYIAPKAN PUSAT LATIHAN TEKNOLOGI TINGGI (ADTEC) DI ATAS PT 15643, DI KAMUNTING RAYA, MUKIM ASAM KUMBANG, DEARAH LARUT DAN MATANG, PERAK DARUL RIDZUAN UNTUK TETUAN: KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA LOCATION: DEWAN BESAR, DEWAN KULIAH UTAMA, PUSAT SUMBER DAN PENTADBIRAN. REPORT - AHU REMOTE CONTROL.

Manakala pada keperluan untuk mematikan AHU dari LOCAL, selector switch mesti boleh ditukar kepada MANUAL supaya OFF boleh dilakukan di LOCAL, pada masa ini, suis REMOTE di plant room adalah DISABLE untuk sebarang operasi. Ini penting untuk kerja-kerja kecemasan, penyelengaraan, dan pengasingan. Walaupun begitu, bagi tujuan keselamatan, semua interlocking ROCAL-REMOTE perlu dibuat untuk mengelakkan kemalangan jika berlaku salah faham dalam operasi. Pihak kontraktor dicadangkan untuk membuat logik menghidupkan AHU seperti berikut:

Plant Room

Bangunan

Mula (REMOTE)

Mula (LOCAL)

ON AHU di REMOTE

ON AHU di LOCAL

Suis AHU LOCAL dalam keadaan AUTOMATIK?

Tidak
Tidak
Suis AHU LOCAL dalam keadaan AUTOMATIK?

Ya
AHU boleh dihidupkan dari LOCAL/REMOTE

-S/Suis pd MANUAL

Ya
AHU TIDAK boleh dihidupkan dari LOCAL/REMOTE

Interlocking

Prepared By: Mega Jati Consult Sdn Bhd

Page 6

PROJECT: CADANGAN MEREKABENTUK, MEMBINA & MENYIAPKAN PUSAT LATIHAN TEKNOLOGI TINGGI (ADTEC) DI ATAS PT 15643, DI KAMUNTING RAYA, MUKIM ASAM KUMBANG, DEARAH LARUT DAN MATANG, PERAK DARUL RIDZUAN UNTUK TETUAN: KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA LOCATION: DEWAN BESAR, DEWAN KULIAH UTAMA, PUSAT SUMBER DAN PENTADBIRAN. REPORT - AHU REMOTE CONTROL.

Atau dalam logik keseluruhan:

Plant Room

Bangunan

Mula (REMOTE)

Mula (LOCAL)

ON AHU di REMOTE

ON AHU di LOCAL

Selector Switch POSITION? AUTO AHU boleh dihidupkan dari REMOTE/LOCAL

MANUAL
MANUAL

Selector Switch POSITION? AUTO AHU TIDAK boleh dihidupkan dari REMOTE/LOCAL

Interlocking

Sekian, terima kasih. Disediakan Oleh:

Ir. Muhammad Arkam Bin Che Munaaim, 016 335 7727 Jurutera Residen 25 APRIL 2010

Prepared By: Mega Jati Consult Sdn Bhd

Page 7