Anda di halaman 1dari 5

FORMAT RANCANGAN PENGAJARAN

MATA PELAJARAN TINGKATAN JUMLAH PELAJAR

: Persolekan : 4 DELIMA : 35/35 : 10.30 pg 11.50 pg : Solekan Membaiki Bentuk Muka

MASA (80 MINIT) TAJUK

Di akhir pembelajaran, pelajar dapat : 1. Mengenal pasti bahan dan alat solekan muka. 2. Memilih dan menggunakan alat dan bahan solekan dengan tepat. Hasil Pembelajaran 3. Menyatakan kegunaan pembayang dan penerang warna. 4. Memilih pembayang dan penerang warna yang sesuai untuk menyolek muka. 5. Memilih dan menggunakan pembayang dan penerang warna yang sesuai untuk menyolek bagi membaiki bentuk muka. 6. Mengenal pasti cara memilih dan menggunakan pembayang dan penerang warna yang sesuai untuk solekan pembetulan.

Nilai Murni Kemahiran Berfikir Secara Kreatif dan Kritis

Mematuhi arahan, hormat-menghormati memberikan kerjasama di antara ahli dalam kumpulan.

Pelajar dapat menilai setiap kesalahan yang terdapat pada bahagian wajah rakan-rakan yang lain.

Pengetahuan Sedia Ada

1. Pelajar mempunyai pengetahuan asas tentang alat dan bahan solekan asas. 2. Pelajar boleh menyesuaikan jenis solekan dengan bentuk muka.

1. Pakej pengajaran berasaskan komputer (PPBK) Media Pengajaran 2. Bahan pameran 3. Bahan manipulatif

Sumber Rujukan

Buku Teks Persolekan Tingkatan 4 dan 5, Dewan Bahasa dan Pustaka, 2008.

ISI KANDUNGAN :

PROSEDUR /AKTIVITI LANGKAH ISI KANDUNGAN GURU Guru memulakan kelas dengan menanyakan soalan yang berkaitan dengan topik hari ini. 1) Guru meminta pelajar memberikan pendapat dan komen tentang solekan para pelakon dalam drama cerekarama yang ditayangkan semalam dan kaitannya dengan tajuk pada hari ini. 2) Guru mengaitkan pengajaran hari ini dengan menyoal pelajar berdasarkan pengalaman dan pengetahuan tersedia pelajar. 3) Guru menerangkan objektif pelajaran. 4) Guru menerangkan secara ringkas makdsud solekan dan perkara yang perlu diambil kira sebelum memulakan solekan pada wajah. PELAJAR

MEDIA PENGAJARAN

Set Induksi (5 minit)

Pengenalan tentang solekan

a) Pelajar mengangkat tangan bagi menjawab soalan yang diajukan oleh guru. b) Pelajar memberi tindak balas dari pertanyaan guru. c) Murid merujuk buku teks bagi merujuk isi pengajaran. d) Murid memberikan perhatian semasa guru memberi penerangan. e) Murid menumpukan sepenuhnya pada slaid power point yang ditayangkan.

Kaedah penerangan dan soal jawab PPBK

Langkah 1 (15 minit)

Nama bahan dan alatan serta fungsinya

1) Guru menayangkan carta bahan dan peralatan solekan. 2) Guru menerangkan setiap fungsi b) Pelajar menumpukan bahan dan peralatan solekan dengan perhatian kepada penerangan menunjukkan bahan dan peralatan guru. solekan yang sebenar kepada pelajar. 3) Guru memastikan pelajar memahami c) Murid menyoal tentang perkara yang kurang jelas. secara jelas. 1) Guru menerangkan mengenai bahagian muka seperti di bahagian a) Pelajar melihat slaid yang dagu dan rahang, hidung dan bibir disediakan oleh guru. yang bermasalah dan cara membaiki b) Pelajar memerhatikan video bahagian tersebut dengan solekan. yang dipaparkan tadi. 2) Guru memaparkan video tentang c) Pelajar memberi maklum pembetulan dalam solekan hidung. balas bagi meningkatkan 3) Guru menyoal dan mendapatkan tahap kefahaman mengenai maklum balas dan pandangan pelajar isi pengajaran. secara individu berkisarkan isi pengajaran. 4) Guru memastikan pelajar faham.

a) Pelajar memerhati setiap bahan dan peralatan solekan yang disediakan oleh guru.

Carta (bahan pameran) Kaedah penerangan dan soal jawab

Langkah 2 (25 minit)

Solekan membaiki muka di bahagian : a) Dagu dan rahang b) Hidung c) Bibir

PPBK Kaedah penerangan dan soal jawab

Langkah 3 (24 minit)

Solekan membaiki bahagian mata termasuklah bahagian : a) Bulu kening b) Solekan memperbaiki c) Solekan pembetulan jarak

1) Guru menerangkan mengenai bahagian mata dan bulu kening yang a) Pelajar melihat slaid yang bermasalah dan cara membaiki disediakan oleh guru. bahagian tersebut dengan solekan. b) Pelajar memberi sepenuhnya 2) Guru menerangkan teknik dalam perhatian semasa guru membuat solekan pembetulan jarak menjalankan demo bagi tajuk mata dan solekan membaiki bulu solekan pembetulan jarak kening. mata dan solekan membaiki 3) Guru menyoal dan mendapatkan bulu kening. maklum balas dan pandangan pelajar c) Pelajar memberi maklum secara individu berkisarkan isi balas bagi meningkatkan pengajaran. tahap kefahaman mengenai 4) Guru memastikan pelajar faham. isi pengajaran. Guru meminta pelajar secara individu menjawab soalan berkaitan tajuk yang telah diajar. Murid menjawab soalan.

Bahan manipulatif PPBK Kaedah penerangan dan soal jawab Kaedah demo

Penilaian (5 minit)

PPBK Kaedah soal jawab

Kesimpulan (5 minit)

Rumusan apa yang dipelajari

Guru membuat kesimpulan tentang isi pengajaran berkisarkan tajuk bahan dan peralatan solekan dan solekan membaiki muka Guru meminta pelajar bersedia dengan tajuk yang berikutnya iaitu tajuk Koordinasi Warna di muka surat 88 Buku Teks Persolekan Tingkatan 4 & 5 untuk pelajaran kelas akan datang.

Pelajar secara individu menyatakan perkara-perkara yang telah dipelajari.

Kaedah soal jawab

Penutup (1 minit)

Contoh: Latihan pengayaan / pemulihan / kerja rumah

Murid merujuk kepada tajuk tersebut di buku teks dan nota ringkas yang disediakan oleh guru.

Kaedah penerangan Buku teks dan nota ringkas.