Anda di halaman 1dari 4

Rancangan Pengajaran Harian Tarikh Masa Kelas Bilangan Murid Mata Pelajaran Tema Bidang pembelajaran Pengetahuan Sedia

Ada Objektif pembelajaran Hasil pembelajaran : 30 03 2011 : 10:20 pagi 11:20 pagi :4 : 28 orang : Sains : Menyiasat Benda Hidup : Benda hidup menjalani beberapa proses hidup (haiwan). : Para murid tahu semua benda hidup boleh membiak. : Menganalisis beberapa proses hidup yang dijalani oleh : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat: i. Menyatakan sesetengah haiwan melahirkan anak dan bertelur ii. .Menyatakan bahawa haiwan membiak Pendekatan Strategi Bahan Bantu Mengajar: Bahan Rujukan: Langkah Penyampaian Langkah Set Induksi Isi Pelajaran 1. Guru memberikan teka-teki kepada murid-murid sambil berlakon berdasarkan isi kandungan tekateki: Saya berbentuk bujur. Badan saya bercangkerang. Isi di dalam berwarna putih dan kuning. Saya mudah pecah jika terjatuh. Siapakah saya? 2. Murid meneka jawapan untuk teka-teki itu. 3. Sekiranya murid murid tidak dapat meneka dalam masa singkat, guru akan memberitahu tentang sifatsifat jawapan teka-teki. Kaedah Penyampaian Sesi soal jawab Kemahiran Proses Sains: Menghubungkaitkan Kemahiran Berfikir: Membuat gambaran mental Nilai Murni: Sifat ingin tahu tentang alam sekeliling Tahap Kognitif: : Konstruktivisme : Soal-jawab, perbincangan, hands-on.

haiwan.

4. Kemudian, guru menunjukkan telur ayam kepada murid. 5. Guru mengedarkan telur ayam itu sambil mengingati murid menjaga keselamatan telur ayam itu. Langkah 1 (Pencetusan Idea) 1. Guru menyoal murid beberapa soalan: Nyatakan haiwan-haiwan lain yang bertelur. Contoh: i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. membiak? Berikan contoh haiwan-haiwan yang melahirkan anak. Contoh: i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. Kucing Anjing Paus Kuda Gajah Harimau Zirafah Arnab Beruang Burung Itik Ular Buaya Penyu Ikan Rama-rama Siput

Pengetahuan BBM: Telur ayam

Sesi soal jawab Kemahiran Proses Sains: Memerhati, komunikasi Kemahiran Berfikir: Menghubungkait Nilai Murni: Menyayangi haiwan Tahap Kognitif: Pengetahuan dan pemahaman BBM: Powerpoint, Video binatang

Selain bertelur, bagaimana haiwan

2. Kemudian, guru menayangkan slaid Power Point yang mengisahkan haiwan-haiwan yang

bertelur dan beranak. 3. Guru meneruskan tayangan, iaitu video yang menunjukkan zirafah yang sedang melahirkan anak dan telur ayam menetas.
4. Guru menjelaskan bahawa proses bertelur dan

melahirkan anak merupakan proses haiwan Langkah 2 (Penstrukturan Idea) membiak. 1. Guru membahagikan murid- murid kepada 4 kumpulan. 2. Guru mengedarkan lembaran kerja kumpulan (Lampiran 1) dalam bentuk manila kad kepada setiap kumpulan. 3. Guru juga menyedarkan maker pen yang berlainan warna kepada setiap kumpulan. 4. Murid-murid diingatkan penulisan yang kemas dan mudah dibaca. Lembaran kerja kumpulan i. Setiap kumpulan dikehendaki menyenaraikan haiwan-haiwan mengikut kumpulan cara ia membiak. ii. Hasil kerja kumpulan perlu dibentangkan. Proses Pembentangan: 5. Guru meminta wakil daripada setiap kumpulan melaporkan hasil dapatan kerja kumpulan mereka. 6. Murid-murid membuat perbandingan hasil dapatan kumpulan mereka dengan kumpulan lain, manakala guru berperanan membetulkan jawapan perbandingan murid yang salah. 7. Kemudian, guru menayangkan slaid jawapan Lampiran 1. Sesi Hands-on Kemahiran Proses Sains: Menghubungkait, memerhati, komunikasi Kemahiran Berfikir: Meramal Nilai murni: Kerjasama Tahap Kognitif: Pengetahuan BBM: Manila kad (Lampiran 1: Lembaran kerja kumpulan), maker pen Kecerdasan pelbagai: Interpersonal

Langkah 3 (Aplikasi Idea)

1. Guru mengedarkan lembaran kerja kepada setiap murid (Lampiran 2). 2. Guru membaca arahan dan menerangkan cara menjawab lembaran kerja. 3. Murid melengkapkan lembaran kerja yang diberikan. 4. Semasa proses pengukuhan dijalankan , guru memimpin murid yang lemah.

Sesi Pengukuhan Kemahiran Proses Sains: Memerhati dan meramal

Kemahiran Berfikir: Menjana Idea Nilai Murni: Sifat ingin tahu dengan alam sekeliling

Tahap Kognitif: Pemahaman dan pengetahuan

Penutup (Refleksi) 1. Guru merumuskan isi pelajaran hari ini dengan teknik soal-jawab. 2. Guru memilih murid menjawab soalan secara rawak. Nyatakan cara haiwan membiak. Bertelur Melahirkan anak Berikan dua contoh haiwan yang bertelur. Berikan dua contoh haiwan yang melahirkan anak. Mengapakah haiwan membiak? 3. Akhirnya, guru memimpin murid menyanyi lagu Haiwan Membiak. Kesimpulan:

BBM: Lembaran kerja (Lampiran 2) Sesi Nyanyian dan Soal-jawab BBM: Lampiran 3 (lirik lagu adaptasi lagu Clementine), radio, kaset