PENGETAN DINTEN KARTINI Bapak Kepala sekolah ingkang kinurmatan.

Bapak, Ibu Guru ingkang satuhu luhuring budi. Para kanca, siswa-siswi ingkang kula tresnani. Sumangga langkung rumiyin sami ngaturaken syukur dhu-mateng Gusti Mahakwasa ingkang kepareng paring rahmat lan hidayahipun. Kita sadaya taksih saged kempal manunggal kanthi tentrem, bagas, waras, kebak ing kabagyan salebetipun pahargyan pengetan dinten Kartini samang-ke punika. Pangetan dinten Kartini wigatos sanget tumrap kula panjenengan sadaya. R.A. Kartini pindhanipun sekar ingkang tansah mbabar angambar ganda arum ing bangsa Indonesia. Panjenenganipun punika pangarsa tumrap wanita ingkang karyanipun mligi kangge majengipun wanita wiwit duk rikala bangsa Indonesia taksih dipuncengkerem dening bangsa penjajah. Labuh lebetipun R.A. Kartini saestu luhur sanget tumrap kaum wanita. Langkunglangkung ing wekdal sapunika ingkang taksih kedah meres penggalih kangge majengipun bangsa. Panyengkuyungipun para wanita boten saged dipunremehaken, malah kepara langkung bobotipun tumrap pembangunan majengipun bangsa punika. Pancen sampun dipundokrataken para wanita saha limrah nggadahi raos ingkang kalangkung alus. Sanadyan makaten geget ing manah tansah makantar pindha waja ngudi kautaman. Sadaya punika inggih awit saking pangaribawanipun lelabetanipun Ibu Kartini ingkang sampun tumanem ngrembaka ing mahanipun wanita Indonesia. Sampun cetha ing panggesangipun bangsa kathah wanita ingkang saged kiprah kadi dene para priya ing babagan warna-warni. Ingkang makaten punika saestu saged damel mongkoging manah. Kanti makaten punika sumangga kadang-kadang putri sami saged nglajengaken gegayuhan tuwin lelabetanipun Ibu Kartini ingkang luhur punika. Ingkang boten kenging dipunlirwakaken inggih punika tansah ngudi jatidhirinipun putri Indonesia. Putri Indonesia ingkang prasaja, mrantasi sadhengah karya. Semanten saha makaten atur kula. Mugi sami kepareng maringi pangapunten tumrap sadaya kekirangan lan kelepatan kula.

PIDATO HARI ULANG TAHUN KEMERDEKAAN RI ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ .‫الحمدِل الذي انعمنا بالحر ية وحده. والذي صدق و عده ونصر َبده وأعز جنده وهزم الحزم الحزاب وحده‬ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ُ َ ْ ُ ّ َ ََ ُ َ ْ ‫َ ْ َ ْ ُ ِ ّ ِ ْ َ ْ َ َ َ ِ ْ ُ ّ َ ِ َ ْ َ ُ َ ّ ِ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ع‬ ‫.والصل ة والسلم على سيد نا محمد ل نبي بعده. وعلى اله واصحا به ومن تبع رشده أما بعد‬ ّ ُ َ ْ ُ َ ِ َ ْ َ َ ِ ِ َ ْ ََ ِ َِ ََ َ ُ َ ْ َ َ ِ َ َ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ Poro Bapak, Poro Ibu sederek-sederek, sebangsa lan setanah air, ingkang kulo hormati ! Langkung rumien monggo kulo lan panjenengan sedoyo samiho nglahiraken raos puji syukur dateng ngarsanipun Alloh SWT, ingkang sampun paring Rohmat, Taufik soho Hidayah dateng kulo lan panjenengan sedoyo, sehinggo wonten ing majelis puniko, dalam rangka memeriahkan Peringatan dinten ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ingkang kaping 49 mugi-mugi kerawuhan kulo lan panjenengan meniko dipun catat dening Alloh SWT. Minongko dados amal soleh kulo lan panjenengan Amin. Ingkang kaping kalih mugio tambahipun Rohmat lan salam bahagia Alloh tetep dipun limpahaken dateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW, soho poro ahli keluarga lan sahabatipun. Kaping tigonipun kulo matur nuwun dateng sederek pembagi acara ingkang sampun paring wekdal dateng kito kangge mengisi wontenipun acara meniko mugi-mugi wekdal meniko saget kulo ginaaken ingkang sak sahe-sahenipun. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Alloh SWT sampun paring nikmat dateng poro kawulonipun meniko sampun katah sanget, sehinggo ngantos mboten saget kito itung. Dawuhipun Alloh wonten Al-Qur’an ‫و ان تعدوا نغمة ال ل تحصو ها‬ َ ْ ُ ْ ُ َ ِ َ َ ْ ِ ُّ َ ْ ِ َ Ingkang artosipun : “Lan lamun siro ngitung marang nikmate Alloh, mongko siro ora biso ngitung“ Poro Rawuh ! Dene termasuk salah setunggalipun nikmatipun Alloh ingkang ageng dipun parengaken kito bongso Indonesia, Inggih meniko nikmat kemerdekaan ingkang dipun proklamiraken tanggal 17 Agustus 1945, ngantos dinten meniko kito peringati. Poro Rawuh ingkang kulo hormati ! Menawi kito ngemut-ngemut sejarah Bangsa Indonesia sakderengipun merdeka, meniko

pinten-pinten tahun dipun jajah dening bangsa Asing. Inggih meniko dipun jajah dening Belanda lan Jepang ngantos pinten-pinten tahun Rakyat Indonesia hidup dibawah cengkraman kaum penjajah. Rakyat Indonesia mboten anggadahi kebebasan, bahkan selalu di tindas lan dipun aniayaya dening bangsa asing. Sehinggo berkat sifat Rohman Rohim Alloh SWT, lan ugi kanti semangat perjuanganipun Poro Pahlawan lan poro Pejuang Bangsa Indonesia ingkang giat lan gigih, berani, pantang mundur, para Pejuang kito saget ngalahaken poro kaum penjajah sehinggo tepat tanggal 17 Agustus 1945, Bangsa Indonesia memproklamasikan dinten Kemerdekaan Republik Indonesia. Poro Rawuh Ingkang kulo hormati ! Pramilo kito kedah bersyukur dateng Alloh SWT ingkang sampun pareng nikmat Rupi kemerdekaan meniko. Supados Negri kito Indonesia tansah dipun paringi berkah dening Alloh. Dipun paringi aman, damai, gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo, adil makmur penuh ampunan, lan Ridho Alloh. Kranten Alloh sampun berjanji wonten Al-Qur’an surat Ibrahim ayat 7 ٌ ْ ِ َ َ ِ َ َ ّ ِ ْ ُ ْ َ َ ْ ِ ََ ْ ُ ّ َ ْ ِ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ ِ َ ‫لئن شكر تم لء زيد نكم ولئن كفرتم إن عذا بى لشديد‬ Ingkang Artosipun : “Demi yekti lamun podo gelem syukur siro kabeh marang nikmat-Ku, mangko Ingsun nambahi nikmat maring siro kabeh. Lan yekti lamu siro kufur maring nikmat-Ku, mangko saktemene sikso-Ku iku banget …….” Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Kejawi sangking meniko, kito ugi kedah matur nuwun dumateng poro pahlawan lan poro pejuang ingkang sampun jerih payah, rela ngorbananek jiwa rogo, harta benda kangge merebut Kemerdekaan Meniko, pramilo wonten ing kesempatan sahe niki monggo sejenak kito panjataken doa mugi sedoyo para pahlawan lan poro pejuang ingkang sampun sukses merebut kemrdekaan Negeri Republik Indonesia, meniko selalu dipun bales dening Alloh, dipun trami jasa-jasanipun, lan dipun dadosna amal sholehipun, ingkang berjuang wonten akhirat dipun paringi berkat soho kejembaran wonten ngersanipun Alloh SWT. Amin-amin yaa Rabbal alamin. Poro Rawuh ingkang kulo hormat ! Sak meniko kito termasuk generasi penerus pewaris kemerdekaan Pramilo kito

berkewajiban nerusaken perjuangan poro pejuang ingkang rumiyin. Shoho memelihara lan melestarikan kesejahteraan Negeri Indonesia meniko. Sampun ngantos nikmat kemerdekaan ingkang meniko kito sia-siakan kanti ngawontenaken pesta pora, lan hurahura ingkang boten berarti, tanpa ngawontenaken amalan-amalan ingkang beto kemanfaatan lan kemaslahayan Negara. Sebab kemerdekaan meniko boten semata-mata hadiah saking bangsa asing ingkang diberikan kanti cuma-Cuma, meniko boten. Tapi berkah jasa-jasa poro pejuang ingkang sampun rumiyin. Pramilo sepindah maleh kito ugi kedah mengisi kemerdekaan kanti menanamkan jasa kangge tiang-tiang ingkang bade dateng, utawi kangge generasi kita mangke. Hal meniko cocok kalian dawuhipun Ulama rumiyin….. ‫لقد غرسوا فاء كلنا وإننا لنغرس حتى يأ كل الناس بعد نا‬ َ َ ْ َ ُ ّ َ ُ ْ َ ّ َ ُ ِ ْ َ َ َ ّ َِ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ Ingkang Artosipun : “Yekti wongkang dingin wes podo nandur jasa lan kito sing ngrasa’ake marang jasa lan sa’temene kito ugo kudu anandur jasa supoyo wong-wong kangsakwusi kito biso mangan jasa kito. Poro Rawuh ingkang kulo hormati ! Ingkang terakhir monggo, putro-putri kito sedoyo, kito didik ingkang sahe lan kito arahaken dumateng perkaws ingkang sahe, supados mangke saget dados generasigenerasi penerus ingkang bertanggung jawab dateng kemajuan agama. Bangsa lan Negoro AMin yaa Rabbal alamin. Kintenipun cekap semanten atur saking kulo. Mugi-mugi saget bermanfaat dumateng pribadi kawulo khususipun, lan umumipun dateng panjenengan sedoyo. Masang pulut ning duwur cemoro Menawi luput kulo nyuwun ngapuro ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ‫بخط الفقير مفرو حين‬ ‫بن منو ر الجفسى‬ ّ

sami ugi sehat lahiriah. Lan ugi wonten akhiripun wulan Romadhon kita tutup mawi Zakat Fitrah kanti harapan kulo mugi-mugi nopo ingkang kito laksanakaken wonten ing wulan Romadhon kolo wahu minongko dados amal ingkah sholeh. tadarus Al-Qur’an lan sanesipun. واو جب علينا بالصلة والصيام. utawi batiniyah. shoho poro ahli keluarga lan sahabatipun. من العائدين والفا ئزين تقبل‬ ّ ِ َ ِ ْ ِ ِ َ ْ َ ِ َِ ََ َ ِ َ َ ِ ْ َ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ َ ِْ َ ْ َ ْ ُ ِْ َ ّ ِ ُ ‫.‫الحمد ل الذى انعم علينا بنعمة اليمان والسلم. hadirin sekalian ingkang kulo hormati ! Langkung rumiyin kulo muji syukur Alhamdulillah dateng Alloh SWT. وأمر نا بال تحاد وصلة اْلرحام‬ ِ َ ْ َ ِ َِ َ ِ َ ّ ّ ِ َ َ َ ََ ِ َ ّ َ ِ َ ّ ِ َ ْ ََ ّ َ ْ ََ ِ َ ْ ِ ْ َ ِ َ ْ ِ ْ ِ َ ْ ِ ِ َ ْ ََ َ َ ْ َ ُ ْ َ َْ َ َّ َ َ ْ ِ ِ َ ْ َ َ ْ ِ ِ َ ْ َ ِ ‫والصل ة والسلم على سيد نا محمد خير اْلنام. utawi resepsi “Halal bi halal” kanti keadaan sehat wal afiat. Kaping kalihipun Rohmat Ta’dzim dan salam bahagia Alloh. Kranten wonten ing wulan sakderengipun yakni wonten ing wulan Romadhon kito sampun sukses nindakaken ibadah puasa sebulan penuh.ال من ومنكم اجمعين‬ Poro Bapak. Poro Ibu. ingkang sampun paring Rohmat shoho ni’mat. dalam rangka “bersilaturrohim”. meniko ugi kito saget ngraosaken betapa sedih lan gelisahipun si Fakir-Miskin ingkang wonten ing saben dintenipun selalu ditimpa kekurangan dahar. sehingga kulo lan panjenengan saget pepanggihan wonten meniko majlis. Poro Bapak. wonten ing manah kito sedoyo. Hadirin sekalian ! Wonten ing saat meniko kito sampun manggihi wulan syawal malih. Poro Rawuh ingkang kulo hormat ! Kranten hikmah nindaaken ibadah poso meniko disamping kito ninda’aken perintahipun Allah SWT kanti ngeker hawa nafsu wonten ing siangipun wulan Romadhon. أ ما بعد. mugio tetep dipun limpahaken dateng kanjeng Nabi Muhammad SAW.PIDATO RESEPSI HALAL BIHALAL ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ . Ingkang mbuahaken amalan-amalan ingkang sahe wonten wulan-wulan sakterusipun. shoho keluhan lan . Kanti menambah amalan-amalan ibadah lintunipun kados dene sholat tarowih. وعلى اله واصحا به الكرام. sehinggo saget ndadosaken fitrah utawi lambang kesucian. ngunjuk. poro Ibu.

Lan ojo ngliwati bates. konco-konco lan sanak. Kanjeng Nabi sampun dawuh : ُ َ ِ َ ْ ‫َ ْ َ َ ّ َ ْ ُ ْ َ َ َ ُ ِ ِ ْ ِ ِ َ ُ ْ َ َ َ ُ ِ َ َ ِ ِ َ ْ َص‬ ‫من أحب أن يبسط له فى رزقه وينساء له فى أثره فلي ِل رحمه‬ Artosipun : . saling maaf memaafkan lahir lan batin. Padahal. sehinggo kito purun nafkahaken sebagian harta benda kito kangge shodaqoh dateng Fakir-Miskin kolo wahu. Kranten ing wulan menikolah saat meledakipun kegembiraan ingkang penuh harapan menuju kearah hidup baru gesang ingkang langkung sahe. tiyang sepuh kito. Sering timbul rasa iri. kito isi kanti halal bihalal. Monggo kito ndugeni. ingkang akhiripun kito timbul roso belas kasihan kito dateng Fakir Miskin. Mungkin wonten ing saat-saat ingkang berlalu terjadi kesalahan-kesalana utawi sering melakukan hal-hal ingkang mboten nyekecoaken manah. kito lenyapaken mawi berjabatan tangan. Setiap hari selalu dalam pemborosan. katimbang wulan ingkang berlalu. hadirin sekalian ! Sak meniko sampun dugi wulan syawal. dengki. poro Ibu. Alloh dawuh wonten Al-Qur’an : َ ِِْ ْ ُ ْ ّ ِ ُ َ ‫كلو واشربوا ول تسر فوا إن ال ل يحب المشرفين‬ ّ ِ ْ ُ ِ ْ ُ َ َ ْ ُ َ ْ َ ْ ُُ Ingkang artosipun : “Mangano siro kabeh lan ngumbiho. mangkel-mangkelan lan sanesipun. wulan ingkang penuh dipun rameaken lan dipun meriahaken dening sedoyo umat Islam. kito panggihi sanak keluarga. selalu dikuasi Howo Nafsu. guru-guru kito. mempererat tali persaudaraan antara keluarga. Pramilo saat meniko kito bucal. kanti bersilaturahim. mangan ngumbe sak katahipun. sahabat karib. melampauai batas tanpa mengukur kekuatanipun. shoho sederek seagomo lan seperjuangan. Saktemen Alloh ikut ora demen marang wong kang ngliwati bates“ Poro Bapak. Pramilo monggo kesempatan wulan syawal meniko kito ginaaken kangge bersilaturrohim. Poro hadirin ingkang kulo hormati ! menawi kito mboeten purun nglampahi ibadah puoso. selalu berlebih-lebihan. buruk sangka. supados gesang kito meniko angsal berkah sangking Alloh SWT.kelemahan tenogo. famili. berarti kito meniko gesang nuruti kemauan howo nafsu lan kemauan weteng utawi dados Abdul butun alias hamba perut.

َ ْ ِ َ ْ َ ْ ُ ْ ِ َ ّ ِ ُ َ َّ َ َ ْ ِ ِ ْ َ َ ْ ِ ِ َ ْ َ ِ ‫من العا ئدين والفائزين تقبل ال من ومنكم اجمعين‬ ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ . ingkang sanggup dibebani seribu macam tugas. Kranten generasi meniko ingkang menentukan masa ingkang bade dateng.“Sing sopo wonge pengin diluasne rizkine. lan durung ngasilaken pekerjaan tangan. lan aku durung ngasilken ilmu pengetahuan. mongko becik silaturrohmi (nyambung sanak sedulure)” Poro Bapak. supados dados generasi ingkang berguna lan berjasa. saking agomo. lan didawakne (di berkahi) umure. Mongko opo gunane umurku ing dino iku” Poro hadirin sekalian ! Sesuai kalian kata syair kasebut. utawi mewujudkan sedoyo amal ingkang saget mbeto bahagia. Kata penyair malih : ‫لقد غر سوا فا ء كلنا وإننا * لنغرس حتى يأ كل الناس بعد نا‬ َ َ ْ َ ُ ّ َ ُ ْ َ ّ َ ُ ِ ْ َ َ َ ّ َِ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ Ingkang artosipun : “Sa’temen wong-wong sakwuse kito wis podo nandur jasa. lan kito sing mangan jasane. monggo kito tingkataken mutu pendidikan lan praktek. Mengingat kata penyair : ‫إذا فتنى اليوم ولم أكتسب علم* ولم أصنغ يدا فما ذا ك من عمرى‬ ُِْ ْ ِ َ َ َ ً َ ْ ِ ْ َ ْ ََ ً ْ ِ ْ ِ َ ْ َ ْ ََ ُ ْ َ ْ ِ َ َ َ ِ Ingkang artosipun : “Naliko wis ngliwati aku sijining dino. Lan yektine kito ugo nandur jasa supaya wong-wong sing sak wusi kito biso mangan jasa kito (metik jasa kito)” Poro rawuh ingkang kulo hormat ! Kintenipun cekap semanten atur kulo. sedoyo kelepatan nyuwun pangapunten. monggo kito berusaha ningkataken pendidikan dateng putri-putri kito generasi mendatang. bangsa lan negoro. Poro Ibu hadirin sekalian ! Dados wal hasil wonten ing kesempatan wulan Syawal meniko. sejahtera wonten ing duniyo lan akhirat.

kulo lan panjenengan saget bersilaturrohim wonten ing meniko majlis ingkang mubarok. hadirin-hadirot ingkang kulo hormati ! Lewat suasana ingkang indah. Kadang-kadang si musafir lagi tenang-tenang wonten nginggil perahu tiba-tiba angin datang meniup. Ingkang kaping kalih sholawat soho salam sejahtera Alloh mugi tetep dipun limpahaken dateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW.واصحا به أجمعين. menuju sebuah pantai. Utawi kados dene tiang ingkang lagi kesesahan nyebrang segoro mawi sebuah perahu menuju suatu pantai (pelabuhan). Poro Ibu ingkang kulo hormati ! Kisah perjalanan manusia gesang wonten ing alam dunia menuju dateng Alam akhirot meniko saget kito ibarataken kados dene seorang musyafir ingkang lagi menyebrang lautan. saget-saget kapalipun meniko numplek lan tenggelam wonten ing tengahtengah lautan. Poro rawuh ingkang kulo mulyaaken ! Semanten ugi kito gesang wonten Alam dunia menuju dateng alam akhirat.PIDATO PERINGATAN NUZULUL QUR’AN ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ِ َِ ََ َ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ َ ْ َِ ْ ُ ْ َ ِ َ ِ ْ َ ْ ِ َ ْ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ َ ْ ِ ّ ُ ْ ِ ً ُ َ َْ ُ ْ َ َ ْ َ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ‫الحمدِل الذى أنزل القران هدى للمتقين. Kadang-kadang tiang gesang . Poro Ibu. soho poro ahli keluarga lan sahabatipun. Meniko wonten ing tengah perjalanan memaggihi pintenpinten halangan lan rintangan. utawi boten gadah gondelan ingkang kukuh. والصلة والسلم على اشر ف النبيء والمرسلين سيد نا محمد وعلى اله‬ َ ْ ُ ِ َ َ ُ َ ّ َِ َ ْ ّ َ ْ ّ َ ُ ْ َ ّ ِ ‫. dalam rangka menghadiri acara peringatan “Nuzulul Qur’an” ingkang kados meniko meriyahipun. sampan sakmestinipun tiang ingkang lagi nyebrang. فقال ال تعلى فى القرآن العظيم : إنا نحن نز لنا الذ كر وانا له لحا فظون‬ ّ َ ْ ِ َ ْ َ ِ ِ َ ْ ََ Poro Bapak. Meniko sering kito panggihi pinten-pinten cobaan lan rintangan. أ ما بعد. terang benderang saat meniko monggo kulo lan panjenengan sedoyo tansah muji syukur dateng ngersanipun Alloh SWT. cerah. Akhiripun mboten saget dumugi dateng suatu tujuan. Ingkang sampun paring Rahmat. Amin Poro Bapak. Nikmat dateng kito sedoyo sehingga ing saat meniko. Ia memenuhi suasana ingkang kados mekaten meniko kok si musyafir meniko lengah anggenipun mengemudi. Kadang-kadang badai dan gelombang menggelegar ombak menyeberang.

dene termasuk perintahipun Alloh inggih meniko : Alloh sampun majibaken dateng kito sedoyo inggih meniko nglampahi poso wonteng ing . Kranten Alloh sampun paring Rohmat. poro ahli keluarga lan poro sohabatipun. PIDATO MENYAMBUT BULAN ROMADHON ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ‫الحمدِل الذي أنعمنا بدين السلم واليمن وجعل شهر رمضان وسيلة فى نيل الغفران. kadang di coba putrinipun sakit. والصلة والسلم على سيدنا‬ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ ِ َ ْ ُ ْ ِ ْ َ ِ ً َْ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ِ َ ْ ِ ْ َ ِ َ ْ ِ ْ ِ ْ ِ ِ َ َ َ ْ َ ْ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ‫محمد افضل النسان. Dawuhipun Alloh surat Al-Hajr ayat songo : َ ْ ُ ِ َ َ ُ َ ّ َِ َ ْ ّ َ ْ ّ َ ُ ْ َ ّ ِ ‫إنا نحن نز لنا الذ كر وانا له لحا فظون‬ Ingkang artosipun : “Sa’temene ingsun wis nurunake Al-Qur’an sa’temene Ingsun tetep jogo marang AlQur’an.أ ما بعد‬ ّ َ ْ َ ْ ِ ّ َ َ ُ ْ ِ ِ َ ْ ََ ِ َِ َ‫ُ َ ّ ٍ َ ْ َ ِ ْ ِ ْ َ َ ع‬ Poro hadirin hadirot ingkang kulo hurmati ! Monggo wonten ing kesempatan meniko kulo lan panjenengan sedoyo sami muji syukur dumateng ngarsonipun Alloh SWT. ekonomi kirang mencukupi. An-Nahl : 89). ingkang supados damel pedoman gesang wonten ing alam dunyo supados saget wilujeng lan bahagia wonten akhirat.meniko dipun coba kalian Alloh di timpa kemiskinan. ugi wonten ayat lintu Alloh dawuhaken wonten surat An-Nahl : 89 Ingkang artosipun : “Lan ingsun nurunake maring siro (Muhammad) kitab Al-Qur’an kangge jelasake sekabehe perkoro. Ingkang kaping kalihipun mugiho Rahmat lan Salam Bahagia Alloh selalu dipun limpahaken kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lan minongko dadi pituduh lan Rohmat lan kabar gembira tumrape tiang Islam”QS. و َلى اله واصحابه المتمسكين بالقرآن. Poro Rawuh ! monggo kulo lan panjenengan sedoyo meniko samiyo ningkataken anggenipun taqwa dumateng Alloh SWT. Alloh sampun nurunaken kitab Al-Qur’an. Ni’mat dateng kito sedoyo ingkang arupi tetepipun Iman lan Islam. shoho nebihi dateng laranganipun. Tegesipun kito nindakkaken perintahipun. usaha sesuatu boten berhasil lan sanes-sanesipun lan kangge menanggulangi hal meniko. Poro rawuh.

lan lintu-lintunipun. tembung poso meniko bahasa arabipun saking kata ‫ صوم‬ingkang hurufipun wonten tigo. ٌْ َ huruf Wawu lan huruf Mim. tegesipun bilih tiang poso meniko kedah saget ngeker lan nyegah perkawisperkawis ingkang ndadosaken batalipun poso. Pramilo saking meniko. III (huruf Mim) meniko saking kata Malakun (‫ )ملك‬ingkang artosipun ngeker. Shodaqoh dateng fakir miskin. utawi meneng saking ngrasani lan sanesipun.wulan Romadhon. Ingkang ٌََ maksudipun bilih tiang poso meniko kedah wira’i utawi nebihi sangking perkawis ingkang haram. II (huruf Wawu) meniko saking kata Waro’un (‫ )ورع‬utawi Wiro’i. shoho nebihi larangan-larangan ingkang nimbulaken batalipun poso. manggo sepindah malih. den wajibake marang siro kabeh nglakoni poso. wonten ing wulan Ramadhan meniko kito tindakaken poso kanti khusus’ khitmah. Poro hadirin hadirot ingkang kulo hormati ! Sak derengipun kulo akhiri anggen kulo matur. Inggih meniko huruf Shod. Berarti tiyang poso. Tigang huruf meniko anggadahei makna/arti piyambakpiyambak. Supoyo siro podo taqwa” (Al-Baqarah : 183). tadarrus Al-Qur’an. . No. utawi perkawis-perkawis ingkang dipun cela/dipun wodho minggahipun syara’. Dene ingkang No. Kranten menurut sebagian Ulama’. meniko kedah meneng lisanipun saking guneman ingkang awon. ngrasani tiyang sanes. Kados dene guneman ingkang awon. No. Supados mangke medal saking wulan Romadhon kito angsal nilai-nilai ibadah ingkang sahe. 1 (huruf shod) meniko sangking kata Shumtum (‫ )صمت‬ingkang ٌ ُْ artosipun meneng. Kito penuhi mawi kegiatan-kegiatan. lan sanes-sanesipun. datengipun wulan Romadhon meniko kito isi kanti amalan-amalan ingkang sahe. Koyo dene den wajibake maring wong-wong sakdurunge siro kabeh. monggo kedatangan wulan Romadhon meniko kito sambut kanti gembira. Dene ingkang pokok inggih meniko. Sehinggo saget dipun sepunten duso-duso kito. Alloh sampun dawuh wonteng Al-Qur’an : Ingkang artosipun : “Hei wong-wong kang podo iman. utawi ٌ ََ mencegah.

Sakderengipun kulo matur ingkang bade kulo aturaken mangke. Mongko den ngapuro duso-dusone kang wis kliwat” Poro rawuh…. nindaaken perintahipun Alloh SWT.kranten kanjeng ingkang sahe. kulo nyuwun pangapunten lahir lan batin. والصلة والسلم على سيدنا محمد أفضل الورى وعلى اله واصحابه صلة وسلم كثيرا أما بعد‬ ّ ً ْ ِ َ ً َ َ َ ً َ َ ِ ِ َ ْ ََ ََ َ َ َ ْ ِ َ ْ َ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ ً ْ ِ ُ َ ‫: فقال ال تعالى فى القر ان الكريم‬ Dumateng poro Bapak. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PERINGATAN ROJABIYAH ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ‫الحمدِل الذى جعل إسراه من مكة الى بيت المقدس فى ليلة الكبرآ. poro Ibu soho hadirin ingkang kulo hormati. وارسله بشيرا ونذيرا ودا عيا إلى ال بإذنه سراجا‬ ً َ ِ ِ ِ ْ ِ ِ ِ َِ ً ِ َ َ ً ْ ِ َ َ ً ْ ِ َ ُ ََ ْ ََ َ ْ ُ ْ ِ َ َ ِ ِ ّ َ ُ ْ ِ ْ َ َِ َ ّ َ ْ ِ ُ َ ْ ِ َ َ َ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ‫ومنيرأ. Shoho nyuwunaken tambahipun Rohmat lan salam bahagia Alloh mugio tetep dipun limpahaken dumateng junjungan kito Nabi Muhamamd SAW. langkung rumiyin kulo muji syukur Alhamdulillah dateng ngersanipun Alloh SWT. Kini kembali mengenai hal-hal historis revolusi fisik.kintenipun cekap semanten atur kulo sedoyo kelepatan. sehinggo saget dipun sepunten duso-duso kito. Selajeng dipun Mi’roj aken saking Masjidil Aqso minggah dateng langit ngantos Syidrtoul Muntaha. kranten kanjeng Nabi dawuh : ِ ِْ َ ْ ِ َ ّ َ َ َ ُ َ َ ِ ُ ً َ ِْ َ ً َ ْ ِ َ َ َ َ َ َ ْ َ ‫من قام رمضان إيمانا واحتسا با غفر له ما تقدم من ذنبه‬ Ingkang artosipun : “Sopo wonge jumenengi wulan Romadhon kanti Iman lan nuprih krono Alloh. Dipun aturi kalian Malaikat Jibril. ingkang panjenenganipun tepat tanggal 27 Rojab tahun 571 M. dipun Isro’aken utawi dipun lampahaken dalu. awit saking Masjidil Harom (Mekkah) ngantos Masjidil Aqsho (Palestina). Ingkang perlunipun dipun sumerapaken dateng pinten-pinten tanda kekuasa’anipun Alloh . Poro hadirin sedoyo ingkang kulo mulyakaken ! Pengajian ing saat meniko dalam rangka memperingati dinten ulang tahun Isro’ Mi’roj ipun junjungan kito Nabi Besar Muhamamd SAW. shoho poro ahli keluargo lan sahabatipun. utawi sejarah perjuanganipun Rosululloh SAW.

toto kromo. menawi boten kober boten ibadah. shoho nampi kewajiban ibadah sholat gangsal wekdal. saksampunipun peringatan Rojabiyah nimu sampun ngantos wonten umat Islam sing taksih lolak-lolok utawi taksih dereng sadar hidup berorganisasi. dalam rangka meratakan pendidikan utawi mencerdaskan Bangsa ingkang maksudipun. Lewat pengajianpengajian kito saluraken santapan rohani supados umat Islam ngertos endi barang sing Halal.lewat peringatan meniko. No. Sampun ngantos Islam namung dumel akon-akon thok.SWT. nopo BU…? Inggih meniko sholat gangsal wkedal. lan hidup bergotong royong lewat jam’iyah-jam’iyah. ingkang maksudipun sak sampunipun peringatan Rojabiyah meniko. No. anangeng ibadahe taksih plintunan. Saktemene Alloh iku Maha Mendengar lan Maha Mengetahui“ Poro hadirin ingkang kulo hormati ! Kanti pengajak kulo monggo kanti wontenipun peringatan Isro’ lan Mi’roj meniko. No. . utawi saben-saben mushollah. meniko sampun ngantos terjadi. pergaulane boten diatur coro Islam. saking Masjidil Harom dateng Masjidil Aqso kang ingsun berkahi kiwo tengene. sampun ngantos wonten tiang ingkang ngaku agamane Islam. nek pados rizki boten diatur coro Islam. wonten masjid-masjid. Mangane boten diatur coro Islam. . mewujudkan sopan santun. lan endi barang sing Haram. kito tingkataken segala bidang. utawi namun asal kober. hidup bermasyarakat. warga umat Islam. 1 Bidang Ubudiyah urusan ibadah dateng Alloh SWT. sa’perlu ingsun tunjukne sebagian tanda-tanda kekuasaan Ingsun. 3 Niat demi terwujudipun Akhlaqul Karimah. Terutama pengamalan wajib ingkang dados intinipun utawi hasilipun Isro’ Mi’roj meniko ingkang sampun dipun kumndangaken setiap waktu. 4 Niat demi wujudipun pengamalan wajib ingkang dados rukunipun agami Islam. Monggo Pak. َْ ّ ‫حي على الصلة‬ ََ ّ َ …………. Bu. kito tingkataken No. nanging tumindha’ipun boten sesuai. Hal meniko dipun jelasaken wonten Al-Qur’an surat Bani Israoil ayat 1 ingkang surasosipun mekaten : Ingkang artosipun : “Maha suci Allah ingkang nglampahaken dateng hambanipun wonteng ing wekdal dalu. 2 Niat bantu program pemerintah. ingkang maksudipun supados umat Islam saget sesuai antara ucapan lan perbuatan.

teng pinggir dalan celuk-celuk dateng kanjeng Nabi. Poro Ibu. maksud kulo. Hadirin sedoyo pramilo monggo urusan ibadah meniko dipun tingkataken ingkang sa’estu. Pramilo meniko manggo manah kedah dipun gembleng. mboten kito arahaken. AMin yaa . ayat 45 : Artosipun : “Sholat iku saget mencegah sangking perbuatan keji lan mungkar“ Poro Bapak. Panggonane ono ngisro ora aji Poro Bapak. kito wulang. Tegesipun pengamalan kito sedoyo saget sahe utawi boten meniko dipun ukur utawi dipun tingali. meniko kito didik. Amergi sholat meniko merupakan barometer utawi alat pengukur dateng pengamalan kito sedoyo. Termasuk kanjeng Nabi dipun sumerepi tiyang estri ingkang ayu…. poro Ibu. katah iman ingkang podo kenter ketendang banjir kepuntirpuntir ilmu agama boten kepikir. Jibril maringi penjelasan. bilih meniko lambangipun dunyo sak isine. lan kito arahaken dateng urusan ibadah. tentu umat panjenengan bade milih dunyo sak isine.M bok menawi wonten Umat Islam sing dereng nglampahi sholat. kalihan anggenipun ngalmpahi sholat. Dawuhipun bapak kiai : Senajan wadah gede isi gemuk oli. Kanjeng Nabi naliko Mi’roj sampun diparingi gambaran-gambaran ingkang dados lambang ingkang bade terjadi wonten ing dunyo meniko. sampun ngantos kito umbar. kok menawi panjenengan wahu mandek. tapi piambakipun boten mandeg. supados mangke dados generasi ingkang saget berguna tumrap agomo. Kranten dawuhipun Alloh wonten Surat Al-Angkabut. hadirin sedoyo Nopo maleh wonten ing zaman akhir meniko katah sanget pengaruh-pengaruh sangking arus gamebyaripun dunyo. Kranten lare meniko saget sahe utawi awon tergantung tiyang spuhipun ingkang mendidik. slajeng dipun tanggledaken dateng Malaikat Jibril. ninggal perkoro akhirot. terutami dumateng putra-putri kito utawi generasi kito sedoyo. bongso lan negoro. dipun isi iman ingkang kuat mugi-mugi kulo panjenengan benjang sagedo wilujeng dunyo lan akhirat. mugu-mugi enggalo dipun paringi hidayang dening Alloh. banjir kebudayaan-kebudayaan ingkang merusak mental umat Islam.

خير النم. AMin Poro Bapak. damai lan sentoso. Poro Ulama’ul amilin. soho ingkang paring patrapan lan sikso. enom-tuwo sami muji syukur dateng Alloh Kang Maha Kuoso. Poro Bapak. aman lan tentram. menuju masa damai. Nabi pemimpin arab lan Ajam. Lewat suasana ingkang indah. terang benderang ing saat meniko. poro Ibu ingkang kulo hormati ! Berbicara tentang peringatan “Maulid Nabi”. tumrap umat ingkang dipun pimpin meniko mengenang utawi melestarikan sejarah seorang pemimpinipun. mugiyo Rohmat Alloh lan salam. Mugi-mugi. وعلى اله واصحابه الكرام. والصل ُ والسلم على سيد نا محمد‬ َ ْ ِ َ َ ّْ ً َ ْ َ ّ ِ َ ََْ ْ َ َ َ ‫. monggo kulo lan panjenengan sedoyo jaler-estri.Robbal a’alamin. poro Ibu. ingkang nitahaken poro menungso. sehinggo saget nglampahi perintahipun zat kang murbo waseso. . ingkang sampung paring wekdal dateng kulo. utawi dados hal ingkang perlu. mugi-mugi kulo panjenengan pinaringan iman ingkang kuat rusho. ingkang boten purun tobat. أما بعد. sedoyo kelepatan nyuwun angunging pangapunten. yakni masa jahiliyah menuju masa Islamiyah. getun lan nelongso. Cekap semanten aturan kulo. Amin yaa Robbal Aaalamin. meniko sampun boten terpandang asing wonten kalangan umat Islam. Ibu. Akhiripun pinaringan gesang aman. selali dipun limpahaken dateng kanjeng pejuang Islam. Poro Bapak. وما أرسلناك إل رحمة للعالمين‬ ّ ِ َ ِ ْ ِ ِ َ ْ ََ ِ َِ ََ َ ِ َ َ ْ ِ ْ َ Hadratul Mukarromin. Sebab pancen sampun dados keharusan. wekdal meniko saget kulo gunakaken sak sahe-sahenipun. ingkang beto umat manusia saking masa ingkang murko. hadirin sekalian ingkang kulo hormati. Hadirin sedoyo ! Ingkang kaping tigonipun kulo matur nuwun dumateng sederek pemimpin acara. soho boten purun sholat lan poso. cerah. dumateng tiyang ingkang nglampahi duso. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO PERINGATAN MAULID NABI ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ َ َ ُ َ ّ َ ‫َ ْ َ َ َ َ ْ َ ِ ِ ْ َ ِ ْ ِ ْ َ ِ َ ْ ِ ْ َ ِ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ ّ ّ ِ ْ ُ َ ِ َ ّ َة‬ ‫الحمد ل الذى أنعم علينا بنعمة اليمان والسلم وأرسل رسو له على كا فة المم. Ingkang kaping kaleh. فقال ال تعالى فى القر أن الكريم. bengis lan kejam.

kanti kedatangan wulan maulid meniko. selajeng kanti sifat Rohman Rohimipun Alloh SWT. menyebut asmane kanjeng Nabi. Lan minongko kangge mbuktekaken anggen kito syukur dateng Alloh SWT. Terbukti wonten Al-Qur’an surat Al-Anbiya : 107 Ingkang artosipun : “Lan ingsun ora ngutus siro Muhamamd kejobo menehi Rohmat tumrap umat semesta alam” Poro Rawuh sedoyo ingkang kulo hormati ! Pramilo wonten ing kesempatan meniko. Taksih katah tiyang ingkang menyembah berhala. nasih qoum wanita katah ingkang lahir dipun pejahi urip-uripan. inggih meniko tepat wonten dinten Isnen tanggal 12 Robiul Awwal tahun Fil. meniko setunggalipun pemimpin ingkang sukses perjuanganipun sampun sukses membangun umat manusia saking zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah. lan membawa Rohmat bagi umat seluruh alam. Kados dawuhipun kanjeng Nabi : ‫من إعتنى مو لدي وجبت ل ُ شفا عتى‬ ِ َ َ َ ‫َ ْ ِ ْ َ َ َ ْ ِ ِ ْ َ َ َ ْ َه‬ “Sing sopo wonge gelem nemen-nemeni dino kelahiranku mangko tetep oleh syafaatku“ . meniko dipun terbitaken cahaya ingkang terang benderang. Menungso boten mengenal perkemanusiaan. wonten ing tengah-tengah kegelapan. bilih zaman sak derengipun kanjeng Nabi lahir keadaan alam gelap gulita. tukar padu. soho kito kedah selalu menjaga lan melestarikan sareat utawi ajaranipun. kayu. menyembah hewan. Boten mengenal hukum agama. watu lan sajenisipun.Lha panjenenganipun Rasulullah SAW. kranten kito sebagai umat ingkang dados ajaranipun. Lan ugi kito kedah sering maos Sholawat Nabi. meniko syaratipun kedah cinta kanjeng Nabi. wonten kitab Al-Barzanji. Keranten kito sebagai umat ingkang mengharap syafatipun benjing ing dinten qiamat. wonten sejarah-sejarah Islam. monggo kito nglahiraken roso bungah. Saben dinten sami permusuhan. kito kedah selalu ngatah-ngatahaken amal kesahenan. kito tingkataken anggen kito syukur dateng Alloh SWT. Hal meniko terbukti wonten kitab-kitab Tareh. berkorban harta benda kangge kepentingan agama Islam. Lan minongko kangge mbuktekaken rasa cinta kito dumateng Rosululloh SAW. nopo malih. utawi tahun Gajah Alloh nglahiraken seorang Rosul supados paring tuntunan. Menungso dereng mengenal sinten Tuhan ingkang wajib dipun sembah.

والصلة وال ّلم على اشرفالمرسلين. Lan maleh. Tiang cinta kedah selalu eling lan nyebut asmane ting ingkang dipun cintai. فل حول ول قو ة ال با ل العلى العظيم‬ ّ َ ْ ِ َ ْ َ ِ ِْ َ َ َ Poro Bapak poro Ibu muslimat ingkang kulo multa-aken. kito kedah sering mahos sholawat. ingkang akhiripun timbul kegagalan. سيد نا محمد وعلى‬ ََ َ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ِ ْ َِ ْ ُ ْ ِ َ ْ َ ََ ُ َ ‫ّ َ ُ َ س‬ ِ ْ َ َ ْ ّ ِ ْ ُ ُ ََ ُ ْ ِ َ ْ َ ِ ِ َ َ ْ ِ َ َ ْ ّ َ ِ ُ ْ َ ْ َ ‫اله وصحبه أجمعين. Poro Rawuh ingkang kulo hormati ! La’ kito sebagai umatipun kanjeng Nabi menawi kito sampun menyatakan cinta dateng Kanjeng Nabi. Kanti mekaten kolowahu. kintenipun cekap semanten atur kulo. mugi-mugi ingkang hadir ing majelis puniko sageto tergolong dateng umatipun kanjeng Nabi. tanpa korban cinta sia-sia. soho mbak-mbak fatayat . Berkorban demi cinta. ingkang saget nampi syafa’atipun. اما بعد. Tanpa mencocoki lan mengikuti ucapan lan perbuatanipun.Poro rawuh ingkang kulo hormat ! Pancen tiyang niku menawi cinta kedah netepi rukun telu ( ‫)اركان المحبة ثل ثة‬ ّ Rukunipun cinta meniko wonten tigo Tiyang cinta meniko kedah rela berkorban harta benda. وبه نستعين على امور الدنيا والدين. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PERANAN WANITA DALAM PEMBANGUNAN ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ‫الحمدِل رب العالمين. Poro rawuh. cinta bade timbul perselisihan. benjang ing dinten qiamat. siang ndalu. sebagai bukti remen kito dateng kanjeng Nabi. enjing sonten. selalu emut lan nyebut-nyebut Tiang cinta kedah purun nyocoki lan derek tingkah laku lan perkataanipun tiang ingkang dipun cintai. lan nebihi nopo ingkang dados laranganipun. Soho kito kedah purun nindakaken nopo ingkang dados ajaranipun. kirang langkungipun kulo nyuwun agungipun pangapunten. meniko kito ugi kedah remen berkorban kangge memperingati dinten maulid ipun Kanjeng Nabi kados ing saat meniko.

dawuhipun kanjeng Nabi. rasa puji syukur dateng ngersanipun Allah SWT kanti ucapan Alhamdulillah. binjang wonten ing dinten qiamat. Kaum wanito boten cukup mendel teng nggriyo utawi cukup teng dapur mawon boten usah boten dados so’al Asal sampun saget dandan utawi mack Asal sampun saget njangan utawi masak . Nopo maleh wonten ing abad modern meniko poro kaum wanito boten purun ketinggalan. kanti wilujeng. Poro Rawung ingkang kulo hormati ! Getuk menopo gedang goreng ? Sampun ngantuk menopo dereng ? Monggo ing sa’at meniko kito niyat wonten ing manah. niat bade ngaji. mboten wonten satunggal Alangan punopo. Kranten kangge nyekapi kebutuhan gesang meniko. salah satunggalipun Nabi pimpinan umat. Mugi-mugi pertemuan kito ing saat meniko saget andadosaken sababiyahipun kito angsal syafa’at saking kanjeng Nabi ing dinten qiamat. mugi salam bahagia Alloh lan Rohmat. poro generasi penerus perjuangan Islam ingkang kulo sayangi ! Sepindah monggo kulo lan panjenengan sedoyo samiyo nglahiraken. ٍ َ ِْ ُ َ ٍ ِ ُ ََ ٌ َ ْ ِ َ ِ ْ َ ْ ُ ََ ‫طلب العلم فريضة على مسلم ومسلمة‬ Ingkang artosipun : Pados ilmu meniko Fardhu tumrap saben-saben tiyang Islam jaler utawi istri (priyo lan wanito). tapi ingkang langkung penting meniko berbekal ilmu pengetahuan. wajib pados ilmu meniko boten namung tiang jaler thok. niat ngibadah dateng ngersanipun Alloh SWT. Keranten Alloh sampun paring Rohmat soho Ni’mat dumateng kito sedoyo. Nabi ingkang bade paring syafa’at. boten piyantun priyo mawon. sehinggo kito saget berkumpul utawi bersilaturrahim wonteng ing majlis puniko. tansah tetep dipun limpahaken dumateng kanjeng Nabi Muhammad. menungso boten cukup berbekal harta benda. Ugi poro adik-adik. Ingkang kaping kalih. niat pados ilmu.ingkang kulo hormati. Kanti wontenipun Hadist meniko kito sampun jelas bilih ingkang. Kranten pancen dados tiyang Islam lho Bu……?! Ngaji utawi pados ilmu meniko wajib tumrap sedoyo. tapi tiang istri inggih dipoun wajibaken pados ilmu.

benih-benih . Kranten kanjeng Nabi dawuh : ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َِ ْ َ َُ ْ َ َُ َ ِ ِ َ ِ ْ ُ َ ِ ُ َ ْ َ ْ َ ‫. kedang tumut belajar lan berjuang kangge membela Agama. Segala bidang kito tanam. dipun bales dipun paringi gesang ingkang bahagia wonten akhirat. Menawi wanitonipun sahe Negari ugi sahe. kados pundi sikap Siti Aisah binti Abu Bakar. Bangsa lan Negara. mongko yekti ingsun paringi kehidupan kang bagus. “Siti Aisah” tetep berjuang membela lan nerusaken perjuanganipun kanjeng Nabi. Siang ateges wanihoto. Kejawi meniko piyambakipun ugi mencurahkan tenaga lan fikiranipun mbantu perjuangan Rosululloh lan. sebagai kaum wanito.المر أة عماد البلد إذا صلحت صلحت وإذا فسدت فسدت‬ Ing artosipun : “Wanito meniko dados cagakipun negoro. Anggenipun menghadapi hal nopo ke’mawon. kito giataken lan kito tingkataken. manggo kito sebagai muda-mudi Islam. monggo Ibu-ibu lan mbak fatayat. utawi jeneng wanito. podo ugi lanang utowo wadon kanti beriman. tiyang istri menawi nglampahi amal-amal ingkang sahe. piyambakipun ber I’tiqod teguh lan jujur. nopo malih menawi kito enget perjuanganipun kanjeng Nabi Muhamamd SAW. kados pundi sepak terjangipun Siti Khodijah ? piyambakipun selalu ngorbanaken harta bendanipun kangge mbelo lan menolong perjuangan Rasululloh SAW.من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون‬ Ingkang artosipun : “Sopo wonge kang ngamal soleh. sehingga ngantos Rosululloh wafat. di dalam menegakkan Agama Islam sehinggo piambakipun dipun paringi gelar utawi sebutan “Umil Mu’minin”. An-Nahl : 97) Poro Ibu-ibu lan mbak fatayat ingkang kulo hormati ! Pramilo saking meniko. Negari ugi rusak” Poro Rawuh kejawi saking meniko. penerus perjuangan Rosululloh. Hal meniko dipun jelasaken wonten Al-Qur’an surat An-Nahl. wani ditoto. Pramilo saking meniko. meniko ugi bade dipun jamin kalian Alloh. ayat 97 ingkang surosonipun : َ ْ َُ ْ َ ْ ُ َ َ ِ َ ْ َ َ ْ ُ َ ْ َ ْ ُ ّ َ ِ ْ َ ََ ً َ ّ َ ً َ َ ُ ّ َ ِ ْ ُ ََ ٌ ِ ْ ُ َ ُ َ َ ْ ُ ْ َ ٍ َ َ ْ ِ ً ِ َ َ ِ َ ْ َ ‫.Asal sampun saget babaran utawi manak Tapi kejawi saking meniko kaum wanito. isoho dadi wanito sing cocok karo sebutane wanito. Lan ingsun bales kanti balesan kang luwih apik ketimbang amale” (QS. wani noto. Piyambakipun ugi boten ketinggalan selalu mendampingi lan mengikuti Rasulullah SAW. Lan menawi wanitonipun rusak.

Hadirin-hadirot ingkang kulo hormati ! Ing mriki kulo atas nami wakilipun Bapak H. Ananging kados pundhi maleh pancen sampun dados taqdiripun Alloh ingkang boten saget kito gadali lan boten saget dipun unduraken malih. shoho kulo panjenengan sedoyo meniko sami susah lan getun. (SI Fulan). inggih puniko sedanipun ……. إذا‬ َِ ّ َ َ ْ ََ ً َ َ ْ َ ََ ُ َ َ ْ َ ُ ْ َ ِ َ َ َ ً ْ َِ ‫.جآء أجلهم ل يستاء خرون سا عة ول يستقدمون إنا ل و إنا إليه راجعون‬ ِ َ ْ ُ ِ ْ َ ْ َ َ َ ً َ َ َ ْ ُ ِ ْ َ ْ َ َ ْ ُ َُ َ َ َ Poro Rawuh. أما بعد. Lan ing mriki. Umar lan poro kerabat. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO PEMBERANGKATAN JENAZAH ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ً ْ َ ِ َْ ْ ِ َ ْ َ ‫الحمدِل الذى خلق الموت والحياة ليبلو كم ايكم احسن عمل. والصلة والسلم على سيدنا محمد أحسن الخلق قو ل‬ ّ ّ ً َ َ ُ َ ْ َ ْ ُ ّ َ ْ ُ َ ُْ َ ِ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ََ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ‫وفعل. atas sedanipun si Fulan meniko. Sepindah kulo muji syukru Alhamdulillah. Ing mriki kulo nyuwun agunging pangapunten dateng panjenengan sedoyo. Bangsa lan Negara. Amien. macam lan warna. Inggih boten sanes monggo kito . ingkang ing dinten meniko nampih musibah sangking ngarsanipun Alloh. kulo. Lan dipun bales ingkang sak katah-katahipun. Kintinipun cekap semanten atur kulo. Sedoyo kelepatan kulo. amergi kulo mboten saget nyaosi papan pinaraan ingkang sekeco. ingkang beraneka ragam. وعلى اله واصحا به ماد مت الشمس والقمر طلعت نهارا وليل. namung saget ndongaaken mugi-mugi sedoyo amal sholeh panjenengan kolowahu dipun trami dening Alloh SWT. Sehinggo saget tercapailah cita-cita kito. Poro Rawuh ingkang kulo hormati ! Sampun sakmesthinipun sangking keluarga Bapak H. cita-cita Agama. Umar sekeluargi. shoho hidangan ingkang ngremenaken manah panjenengan sedoyo. shoho ngaturaken matur nuwun atas kerawuhan panjenengan sedoyo. ingkang sami keroyo-royo kerso ta’ziah utawi bela sungkowo. kulo nyuwun agungipun pangapunten. awal ngantos akhir. فقال ال تعالى فى القران الكريم.iman lan taqwa wonten ing manah kito sedoyo supados tetep kuat lan teguh menghadapi liku-liku kehidupan. Kejawi saking meniko kulo boten saget bales menopo-nopo atas bantuan panjenengan sedoyo ingkang arupi tenaga lan fikiran shoho sanesipun. lan hormat atas jenazahipun si Fulan meniko.

bilih jenazahipun si Fulan puniko sahe nopo sahe ? 3x. saking segi nopokemawon. Kintinipun cekap semanten atur kulo. lan dipun paringi jembar kuburipun. sedoyo kelepatan kulo nyuwun pangapunten. panjenengan kersoho paring pangapunten. Amin. ten mriki kulo aturaken dateng panjenengan sedoyo bilih sak sumerep kulo si Fulan meniki termasuk golongan tiang ingkang sahe. shoho dipun ngapunetn dosadosanipun lan dipun tampio amal-amalipun ingkang sahe sehingga sagedo angsal rahmat sangking ngarsanipun Allah SWT. ِ ْ َ ْ ََ َُ َ َ ْ ُ ْ َ ‫أنتم شهدأ على الرض‬ Poro Rawuh nggih si Fulan meniko anggadahi “haqqul Adam”. Monggo jenazah sareng-sareng kito berangkataken. ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO WALIMATUL KHITAN ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ‫ُ ّ َ ْ َ ْ َ َِ ْ َ َ ِ ّ ِ ْ ِّ َ ِ ْ َ ه ْ َ َ ِ ْ ً َ ّ َة‬ ‫الحمد ل الذى قد قال فى كتا به الكريم : ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابرا ِيم حنيفا. Tapi ing mriki perlu kulo saksekaken dateng panjenengan sedoyo. Poro Rawuh ingkang kulo hormati ! Sa’derengipun jenazah dipun berangkataken. ugi sesrawungan dateng tanggo. Dene menawi amrat menawi dipun ikhlasaken. ing mriki kulo aturaken sedoyo kalepatan si Fulan meniko. kulo suwun supados langsung mawon hubungan kalih pihak keluarga utawi ahli warisipun. Lan mugi-mugi kito sedoyo ingkang dipun tilar sagedo nerusaken perjuanganipun lan nyampurnakaken amal kesahenanipun soho usahanipun ingkang kapundut.ikhlasaken mawon. والصل ُ والسلم على سيد نا محمد‬ ‫النبي المصطفى وعلى اله واصحابه اهل الصدق والو فى ا ما بعد‬ ّ ِ َ ْ َ ِ ْ ّ ِ ْ َ ِ ِ َ ْ ََ ِ َِ ََ َ َ َ ْ ُ ْ ّ ِ ّ Poro Bapak. hadirin sedoyo ingkang kulo hormati ! Sepindah Monggo kulo lan panjenengan sedoyo samiho nglahiraken rasa puja lan puji . Lain malih sebagai meningso tentu kemawon sekedi utawi katah. Alhamdulillah. soho sanesipun dateng panjenengan sedoyo. si Fulan meniko gadah kalepatan dateng tiang sanes. Baik segi ibadah dateng Alloh. utawi utang piutang. Poro Ibu. Pramilo saking meniko. kanti mahos Sholawat (kalimat Toyibah). kulo suwun supados panjenengan ihlasaken. kulo suwun supados panjenengan sedoyo. utawi dateng tiyang sanes.

Lan jenggote kaleh brengosipun sampun dowo. Sehingga wonten ing kesempatan meniko kito saget rawuh wonten ing puniko majelis dalam rangka Jabatud Da’wah. Tur wonten zaman semanten. utawi ngrawuhi dateng undangan dateng walimatul khitan. tegesipun taksih purun to’at lan boten purun ngelampahi maksiat. Mugi-mugi wekdal meniko mangke saget kulo gunakaken ingkang sak sahe-sahenipun. Mboten pandang rakyat utawi pejabat. tansah kalimpahaken dateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW sebagai Nabi pemimpin umat. Ingkang kaping tigonipun kawulo matur nuwun dumateng sederek pembagi acara ingkang sampun paring wekdal dumateng kulo.syukur dateng ngarsanipun Allah SWT. Nabi ingkang bade paring syafa’at dateng sedoyo umat benjang wonten ing dinten qiamat mboten pandang sugih utawi mlarat. selagi umat puniko taksih purun nindaaken syariat. Ingkang kaping kalih. supoyo melu (condong) marang agamane Nabi Ibrahim” (QS. mugi-mugi kerawuhan kito sedoyo. kalian Allah dipun catet minongko dados amal sholeh kito sedoyo amin-amin ya robbal alamin. Lajeng Alloh SWT paring wahyu dateng kanjeng Nabi supados derek agaminipun Nabi Ibrahim. lan rahmatipun. Shoho sanes tiyang wedi pemes utawi lading. Lhoooo! Menopo Nabi Ibrahim puniko tiyangipun wedi pemes. An-Nahl ayat 123). Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Nindaaken khitan utawi sunat meniko derek tindak lampanipun Nabi Ibrahim as ingkang wonten sejarahipun Nabi Ibrahim nindaaken khitan meniko sampun yuswo 80 tahun. Dawuhipun Alloh wonten Al-Qur’an Artosipun : “Nuli ingsun wahyuake marang siro (Muhammad). Dados dipun sunat piyambak !? Mungkin bapak-bapak utawi ibu-ibu timbul pertanyaan. utawi wedi lading kok sampek umur 80 tahun lagek sunat ? Poro Ibu ingkang kulo hormati ! Nabi Ibrahim puniko sanes tiyang jerih utawi tiyang weden. mugi-mugiho salam bahagia Allah. Dados asal-usulipun sunat puniko awit zamanipun Nabi Ibrahim. Ingkang sampun paring pinten-pinten rohmat lan taufiq soho hidayah dumateng kito. . Tapi pancen wontenipun printah sunat utawi khitan meniko inggih sampun umur 80 tahun niku. dereng wontek calak utawi dokteng ingkang tukang nyunat.

pejuang-pejuang kolowahu inggih sampun sunat. sedoyo poro pejuang 45 ingkang gagah berani. Pramilo kangge akhir kata kulo monggo bapak poro ibu menawi kagungan putro dereng dipun khitanaken. Sebab andadosaken absahipun sholat. Kintenipun cekap semanten atur kulo Kupat lepet taline janur Lepat luput tetepa dadi sedulur Masang pulut ing duwur cemoro Menawi luput nyuwun ngapuro ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO WALIMATUL MAULID . Hal meniko saget dipun bukte’aken menawi panjenengan pikir.Poro Bapak poro Ibu ingkang kulo hormat ! Lhoooo…… sakniki fungsinipun utawi faedahipun khitan meniko katah ing antawisipun : No. wantun ngusir panjajah. Kranten hubunganipun meniko dateng masalah ibadah. Lhoooo sholat gangsal wekdal meniko wajib. 1 Dipandang saking segi agama. meniko sedoyo. Lan boten wonteng tiyang ingkang dereng sunat. Dene kaidah ingkang No. wantun bertanding melawan musuh. Pramilo menurut qo’idah ushul fiqh : ٌ ِ َ َ ُ َ ْ ِ َ ْ َِ ِ ِ ُ ّ َ َ ُ َ ّ ُ ‫كل ما يتو صل به إلى الواجب فهو وا جب‬ Artosipun : ”Sakabehe perkoro sing digawe lantaran maring nindakne perkara wajib meniko hukume wajib“ Pramilo ngilangi najis utawi kotoran wonten pucukipun zakar utawi kucur/helm puniko wajib. shoho nambahi kewibawaan. khitan meniko saget ngilangi najis utawi kotoran ingkang kentung wonteng pucukipun zakar/kucur utawi kepala penis. puniko wantung perang ngusir penjajah. II inggih puniko : Dipandang sangking segi kesehatan dokter khitan puniko saget ngilangi penyakitpenyakit ingkang timbul sangking pucukipun zakar utawi kucur. III khitan meniko saget nambahi dateng keberanian utawi kekendelan. Dados mekatenlah pentingipun khitan utawi sunat. Dene faedah ingkang No. enggal mawon dipun khitani. Padahal ngilangi najis puniko dados syarat absyahipun sholat.

Poro Bapak poro Ibu. saget ngrawuhi undanganipun Bapak Ahmad sakeluarga. samio nglahiraken rasa puji syukur dateng ngarsanipun Alloh. وقدر سعاادة وشقا وته ورزقه واجله وهو فى قرر مكين. boten wonten satunggal alangan punopo. shoho paring pendidikan-pendidikan dateng putronipun kados ingkang dipun dawuhaken dening Kanjeng Nabi Muhammad SAW ُ ّ ّ َ َ ْ ََ ً ّ َ ّ ِ ُ َ ُ ْ َ َ ْ ْ َ َ َ َ ّ َ َ َ َ ّ َ َ َ َ ِ ْ ُ َ َّ ُ ْ ََ ُ َ َ ََ ُ َ ْ ِ َ ِ ْ ُ ْ َ ِ ِ ََ ََ ِ ِ َ ْ ّ َ ‫حق الوالد على ولده ان يحسن اسمه واد به وان يعلمه الكتابة والسبا حة والر ماية وان ل ير زقه ال طيبا وان يزو جه‬ َ َ َْ َِ ‫اذا ادرك‬ Ingkang artosipun : “Haq utawi kewajibanipun tiang sepuh dumateng putranipun inggih meniko : Kedah paring asmo utawi nami ingkang sahe Kedah mbagusi dateng adabipun .‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ُ َ َ ْ ََ ٍ ْ ِ َ ِ َ َ ِ َ ُ َ ُ ََ ََ ُ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ ّ َ َ ٍ ْ ِ ْ ِ َ َ ْ ِ ْ َ ََ ْ ِ ّ َ ْ ِ َ َ ْ ّ َ ِ ُ ْ ‫َ ْح‬ ‫ال َمدِل رب العالمين الذي خلق النسان من طين. Alloh sampun paring pinten-pinten rahmat. Dene menopo wonten ing saat meniko. hadirin. boten sanes dipun suwuni tambahipun barokah dugo mugi-mugi putri ingkang tembih lahir puniko. Bapak Ridhwan nampi ni’mat sangking ngarsanipun ingkang Maha Kuoso. dene kulo panjenengan dipun rawuhaken wonten ing dalem meniko. Poro hadirin ingkang kulo hormati ! Dene bayi ingkang nembeh lahir ing saat meniko dipun paringi tetenger. hadirot ingkang kulo mulya’aken ! Sa’derengipun kulo matur nopo ingkang bade kulo aturaken mangke. sehinggo kulo panjenengan sedoyo saget karoyo-royo bucal tempo ninggalno griyo. utawi dipun paringi asmo “Zainul Haqqi” (contoh) pancen sampun dadaos kewajibanipun tiang sepuh. hadirin sedoyo. dateng kulo lan panjenengan sedoyo. sepindah monggo kulo lan panjenengan sedoyo. kedah pareng asmo ingkang sahe. ingkang lahiripun kanti keadaan wilujeng. meniko menawi kagungan putro. ingkang arupi kelahiran sang putro. sagedo dados putro ingkang berguna migunani tumraping masyarakat. واخرجه‬ ِ ِ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ ِ َ ْ َ ِ ْ َ ْ ِ َ ْ َ ٍ ّ ‫م ْ َ ْ ِ ُ ّ ِ َ ُ َ َ َ ْ َ ُ ِ َ ْ ٍ ُ ِ ْ َ ّ َ ُ َ ّ َ ُ َ َ ّ ِ َ ُح‬ ‫ِن بطن امه وهو ل يعلم بشيئ مبين. والصل ة والسلم على سيد نا م َمد افضل الخلق اجمعين وعلى اله واصحا به‬ ‫ومن تبعه الى يو الدين اما بعد‬ ّ ْ ّ ْ َ َِ ُ َ ِ َ ْ َ َ Poro Bapak poro Ibu. bangsa lan agama. Amien. taufiq. ninggal bondo lan rojo koyo. kang Maha Kuasa kanthi ucapan Alhamdulillah. Dene menopo wonten ing saat puniko.

Kejawi saking meniko ugio saget nerusaken perjuangan kito sedoyo. menawi sampun sedo. supados benjang dados lare ingkang sholeh. Sodaqoh. Dene menawi anggen kito didik putro meniko awon. shoho putro ingkang sholeh meniko saget dados amal jariyahipun tiyang sepuh. supados kejayaan Islam lan kemulyaan Islam ing masa mendatang saget tetep gilang gemilang. 1. Putro ingkang sholeh. monggo putro-putro kito meniko kito didik ingkang sahe kito wulang dateng ilmu agomo. ingkang ndongaaken dateng Ibnu Adam kolo wahu (utawi tiang sepahipun)“ Poro rawuh ?! pramilo lewat kesempatan meniko. Amin. minongko dados amal jariyahipun kito sedoyo. ُ َ ْ ُ ْ َ ٍ ِ َ ٍ ََ ْ َ ِ ِ ُ َ َ ْ ُ ٍ ْ ِ ْ َ ٍ َ ِ َ ٍ َ َ َ ٍ َ َ ْ ِ ّ ِ ُ َُ َ َ َ َ ْ ِ َ َ َ ُ ْ ِ َ َ َ ِ ‫إذا مات إين أدم إنقطع عمله ال من ثل ث صدقة جارية او علم ينتفع به اوولد صا لح يد عو له‬ Ingkang artosipun : “Naliko Ibnu Adam (Manungso) meniko sampun sedo/wafat mangko putus sedoyo ngamalipun kejawi saking tigang perkawis. kulo ngajak dateng panjenengan sedoyo. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Kejawi keterangan wonten ing nginggil kolo wahu bilih anak meniko amanatipun Alloh ingkang dipun titipaken dumateng kito sedoyo. Tegesipun kito dipun dangu kados pundi anggen kito ngramut dateng putro kito. Ilmu ingkang manfaat 3. Poro rawuh getuk menopo gedang goreng ? . meniko kito inggih pikantuk sikso sangking ngarsanipun Alloh kanjeng Nabi dawuhaken. ingkang mbenjang wonten akhirat kito dipun suwuni pertanggung jawab.Kedah mulang nyerat utawi nulis Kedah mulang dateng renang utawi nglangi Kedah mulang dateng manah utawi nembak Kedang paring rizki ingkang halal Kedah ngrabekaken/nikahaken menawi sampun dewasa utawi menawi sampun ketemu jodohipun. Menawi didikan kito meniko sahe. kito inggih dipun bales sahe dening Alloh. 2.

Sampun ngantuk menopo dereng ? Kintenipun cekap semanten atur kawulo. melaksanakaken nikah meniko dipun catat sebagai amal ibadah. dalam rangka menyambut hari kebahagiaan. soho ngamalaken dawuhipun kanjeng Nabi : ِ َ َ ِ ْ َ ْ َ َ ّ ُ ْ ُ ُ ِ ُ ِ َ ُ ِ ِ َ ْ َُ َ َ َ ْ ُ َ َ َ ‫تنا كحوا وتنا سلو فإ نى مكاثر بكم المة يوم القيامة‬ ‍ Ingkang artosipun : “Podo nikaho siro kabeh lan podo duweho keturunan siro kabeh. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Ingkang kaping kalih mugiho rohmat ta’dzim dan salam bahagia Alloh tansah dipun limpahaken dumateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW. Sepindah kawulo muji syukur dateng ngarsanipun Alloh SWT ingkang sampung paring rohmat. krono besuk ingsun ing dino qiamat akeh-akehan umat lantaran siro kabeh“ . Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Berbicara tentang nikah meniko sampun mboten terpandang asing di kalangan umat Islam. poro tamu undangan ingkang kulo hormati. Sebab nikah meniko derek sunnahipun kanjeng Nabi. Amien. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO NASEHAT PERNIKAHAN ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ‫الحمد ل الذى سن لعباده النكاح. utawi hari resepsi pernikahan ingkang sanget keramat meniko Mugi-mugi kerawuhan kito sedoyo meniko kalian Alloh dipun catet dados amal sholeh kito sedoyo. menawi lepat nyusun pangapuro. ونها هم عن السفا ح والصلة والسل ُ على سيدن محمد القائل : تنا كحوا وتنا سلوا‬ ْ َُ َ َ َ ْ ُ َ َ َ ْ ِ َ ْ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ََ ‫َ ّ ِ ِ َ ِ ِ ّ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ِ ّ َ ِ َ ّ َ ُ َ ّ َم‬ ّ ُ ْ ْ َْ ِ ْ ِ َ ْ ّ َِ ْ ِ ِ ّ ِ ‫َِ ّ ُ َ ِ ُ ِ ُ ُ ْ ُ َ َ َ ْ َ ْ ِ َ َ ِ َ ََ َِ ِ ََ ْ َ ِ ِ َ ْ َ ِ ْ َ َ ّ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ّة‬ ‫. Kranten menurut ajaran agama Islam. lan hadirot ingkang kulo hormati. sahinggo kito saget pepanggihan wonten ing puniko majlis. soho poro ahli keluarga lan sohabatipun. poro pini sepuh.فإنى مكاثر بكم المم يوم القيامة وعلى اله واصحابه اجمعين أما بعد فل حول ول قو َ ال با ل العلي العظيم‬ Poro Bapak Kiyai. poro hadirin. taufik shoho hidayah dateng kito sedoyo.

nikah boten dados syah kejawi mboten Islam. Menurut Islam. Kranten tiang jaler meniko ingkang bertanggung jawab dumateng tiang istri lan putroputrinipun.Shoho Islam didalam nikah meniko dados syarat syahipun nikah. sholat. Tegesipun dados manten meniko selalu dipun mulyaaken selalu keramat. Dados kanti meniko saget kito simpulaken. lan sanesipun. menawi wonten kamar tilem piambek kleasak-klesik. mboten kenging dipun pisahaken. Nomer tigo Huruf Haa meniko singkatan saking kata Hikayah. Sebab nikah di dalam Islam meniko dados amal ibadah. meniko merupakan hal ingkang selalu berhubungan. Dene Islam didalam nikah meniko. benten kaleh tiang taksih bujangan. dados syarat syahipun nikah. Antara suami lan istri. Nomer kaleh huruf Kaf. bilih Islam lan nikah. Inggih meniko : Huruf Nun. tegesipun tiang dados manten utawi tiang nikah meniko ngraosaken nikmat lahir lan batin. sehinggo panggonan lenggahipun meniko dipun utamaaken wonten ngajeng piyambak kados dene palenggahanipun raja lan permaisuri. Ingkang artosipun cerito tegesipun tiyang menawi sampun nikah. kaleh bantal guling. sesuci. Alloh sampun dawuh wonten Al-Qur’an ِ َ ّ ََ َ ْ ُ ّ َ ُ َ ّ ‫الر جال قوامو ن على النسآ ء‬ Artosipun : . Huruf Kaf lan Huruf Ha’ (Nikah ‫ )نكح‬ing tigang huruf kolowahu anggadahi singkatan utawi anggadahi arti piyambak-piyambak. meniko maleh saget cerito-cerito kaleh garwanipun. Shoho perintah ngamalaken dawuh-dawuhipun Alloh kados dene : puoso. Nomer setunggal huruf Nun meniko singkatan sangking kata Ni’mat. glimpang-glimpung. Dene kewajibanupun tiang jaler sebagai suami. meniko singkatan saking kata Karomah utawi keramat. tapi menawi sampun nikah. wonten ingkang jelasaken bilih tembung nikah meniko asalipun tembung arab ingkang terdiri saking tigang huruf. adus jinabat. Poro rawuh ingkang kulo hormat ! Salajengipun menurut sebagian Ulama. meniko kedan mulang dumateng istrinipun ingkang sahe. yen teng kamar saget cerito-cerito kaleh garwane Poro rawuh ingkang kulo hormati !! Kajawi saking meniko taksih wonten malih kewajiban-kewajiban ingkang kedah dipun laksanaaken.

Sakderengipun kulo matur nopo ingkang Alloh SWT. tiang estri kedah selalu anjagi dirinipun (utawi badanipun) lan njagi bandanipun. lan naliko siro perintah tansah manut lan naliko siro tinggal lungo.“Bilih tiang jaler meniko ingkang jemenengi/mimpin dateng tiang estri“ Dene kewajiban tiang estri dateng tiang jaler. menawi dipun sawang ingkang jaler. ingkang dipun riwayataken dening shohabat Abi Hurairah. ingkang sampun paring pintenpinten rohmat dateng kito sedoyo. kranten meniko derek dawuhipun . lintu wekdal Insyaa Allah saget dipun sambung malih. dalam rangka menghadiri undangan walimatul Ursy ing saat meniko. Kupat lepet taline janur Lepat luput tetep dadiho sedulur Akhiripun sedoyo kelepatan kulo awal ngantos akhir kulo nyuwun pangapunten. tansah jaga awake lan bondo siro“ Porp Bapak poro Ibu kintenipun namung mekaten atur kawulo. utawi manut. selagi perintahipun kolo wahu mboten perkawis maksiat. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO SAMBUTAN WALIMATUL URSY ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ‫الحمدِل الذل قد قا ل فى كتابه الكريم. poro ibu. hadirin sedoyo ingkang kawulo mulyaaken. Poro rawuh ingkang kulo hormati. Ngawontenaken walimah meniko hukumipun sunah. Lan menawi dipun perintah kedah selalu to’at. kedah tansah bingahaken. Shoho menawi dipun tinggal kesah ingkang jaler. والصلة والسلم على سيدنا ومولنا محمد القائل النكا ح سنتى فمن أحب‬ ّ َ ُ َ َْ َ َ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ ٌ ْ َِ ٌ ِ َ ُ َ ِ ِْ َ ْ ِ ُ ِ ْ ِ ْ ُ َ َ ‫ُق‬ ‫فطر تى فليتسن بسنتى وعلى اله و أصحا به ومن واله اما بعد‬ ّ ََ َْ ََ َ َ ِ ُّ ِ ّ َ َ َ ْ َ ِ َ ْ ِ Poro bapak. ing antawisipun inggih meniko. kados dawuhipun kanjeng Nabi. ingkang dawuhipun mekaten : ‫خير النسآء إمرأة إذا نظر ت إليها سرتك وان امرتها اطا عتك وان غبت عنها حفظتك فى مالك ونفسها‬ َ ِ ْ َ َ َ ِ َ ِ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ِ ْ َِ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َِ َ ْ ّ َ َ ْ َِ َ ْ َ َ َ ِ ٌ ََ ْ ِ ِ َ ّ ُ ْ َ Ingkang artosipun : “Sak apik-apike wong wadon sing naliko siro sawang. deweke tansah bungahake marang siro. sehinggo kito saget makempal wonten ing meniko majlis. وانكحوا اليامى منكم والصالحين من عباد كم وإما ئكم وإم ئكم إن يكونوا‬ ْ ُ ْ ُ َ ْ ِ ْ ُ ِ َ َِ ْ ُ ِ َ َِ ْ ُ ِ َ ِ ْ ِ َ ْ ِ ِ ّ َ ْ ُ ْ ِ َ ّ َ ْ ْ ُ ِ ْ ََ ْ ِ َ ْ ِ ِ َ ِ ِ َ َ ْ َ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ّ َ َ ْ َ َ ِ ُّ ُ ّ ‫ف َراء يغنيهم ال من فضله و ال واسع عليم.

bilih piyambakipun nglaksanaaken nikah damel maskawin (Mahar) rupi emas sak bobotipun kelungsu kurmo salajengipun kanjeng Nabi ngendiko. sami ugi walimah khitan utawi maulud. lajeng perintah ngawontenaken walimah senajan namun nyembelih maendho setunggal. meniko ndugeni hukumipun sunat. weninipun katah. sohabat Abdurrohman bin Auf. فإن سبق أحدهما فأ جب الذي سبق‬ Ingkang artosipun : “Menawi kempal tiang ngundang kalih (sareng wekdalipun) moko ingkang dipun dugeni. meniko ingkang dipun dugeni gedah ingkang langkung parek griyanipun.kanjeng Nabi. bilih wonten salah setunggulipun wekdal. boten wonten perkawis mungkar utawi maksiat. Poro rawuh !. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Bicoro masalah walimah meniko. matur dateng kanjeng Nabi. sa’lajengipun. utawi aqiqoh. shoho sanesipun. utawi dugeni dateng walimah. tiang ingkang langkung parek lawang griyonipun. meniko ingkang dipun undang. meniko boten wajib nekani. Dene ingkang paling utami utawi ingkang afdhol inggih meniko “Walimatul ‘Ursy utawi Walimah Manten” Dene masalah ijabatut-da’wah. Dene menawi walimah saklintunipun manten. Hal meniko damel dasar hadisipun kanjeng Nabi ingkang dipun riwayataken deneng Abu Dawut RA َ َ َ ِ ّ ْ ِ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ َ ْ ِ َ ً َ َ ُ َ ْ َ ْ ِ ََ ِ َ ِ َ َ َ َ ْ ِ َ ِ ‫إذا إجتمع دا عيان فأجب أقربه بابا. Menawi walimah manten. Dene menawi perekipun. wonten kalane walimah ngedekaken griyo utawi boyongan. Lan menawi wonten perkawis maksiat utawi perkawis ingkang nglaraaken manah. meniko podo ingkang dipun dugeni langkung rumiyin ngundangipun. Benten kaleh dugeni undangan saklintunipun walimah manten. utawi tigo. ٍ َ ِ ْ ََ ْ ِْ َ َ َ َ َ َ ‫بار ك ال لك أولم ولو بشاة‬ “Tegesipun kanjeng Nabi donga’aken barokah. wonten kalane walimatul maulid. kados . inggih ingkang langkung rumiyin meniko ingkang dipun dugeni“ Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Kolo wahu kawulo ngaturaken bilih ndugeni dateng undangan walimah manten meniko hukumipun wajib. meniko hukumipun inggih benten-benten. wajib ndugeni. menawi wonten setunggal wekdal meniko wonten undangan kaleh. selagi wonten majlis walimah manten kolowahu. Menawi salah setunggalipun meniko langkung rumiyin. Wonten kala : Walimatul ‘Ursy wonten kalane walimatul khitan. kados ingkang kasebut wonten ing kitab-kitab fiqih.

Pramilo dugeni dateng undangan walimah khitan utawi kelahiran hukumipun sunat boten wajib. Poro rawuh. meniko nopo rahasianipun utawi sebabipun masalah dugeni walimah meniko kok benten-benten ? menurut sebagian Ulama meniko wonten ingkang njelasaken. Sebabipun wonten ing majlis walimah manten meniko wonten tiyang ingkang nyandang susah utawi sakit malah sedoyonipun ngraosaken ayem seneng lan bungah. kranten wonten ing griyanipun tiyang ingkang kagungan hajat meniko wonten ingkang ngraosaken sakit utawi payah. tapi lare ingkang dipun khitani utawi ibu ingkang nglahiraken meniko ngalami sakit. lepat luput panggahodadi sedulur. فل حول و ل قو َ ال بال العلي العظيم‬ . أما بعد. menawi ndugeni datang walimah manten meniko wajib. Tegesipun tiyang ingkang dipun unddang seneng.dene walimah khitan utawi walimah maulid meniko dugeni hukumipun sunat.الخلق والورى. Lan menawi walimah khitan utawi walimah maulid (kelahiran) tumrap tiyang ingkang dipun undang dugeni walimah meniko hukumipun sunat. Tegesipun tiyang ingkang dipun undang seneng tiyang ingkang ngundang seneng. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO PENERIMAAN KEMANTEN ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ِ َ ْ َ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ َ ْ ‫َُ َ ِ َ ْ َ ِ َ َ َ َ َ ََ َ ُ َ َ ً َ ِ ْ ً َ َ َ َ ّ َ َد‬ ‫الحمد ل الذى خلق من الماء بشرا فجعلمه نسبا وصهرأ. وعلى أله وصحبه صلة وسلما كثيرا. sedoyo kelepatan kulo nyuwun pangapunten. وكان ربك ق ِيرا والصلة والسلم على سيدنا محمد أفضل‬ ِ ُ ْ ْ َْ ِ ْ ِ َ ْ ّ َِ ْ ِ ِ ّ ِ ‫ْ َ ْ ِ َ ْ َ َ َ ََ َِ ِ َ َ ْ ِ ِ َ َ ً َ َ َ ً َ ِ ْ ً َ ّ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ّة‬ ‫. Tepi sedoyo kolowahu utaminipun dipun dugeni kranton meniko derek dawuhipun kanjeng Nabi ingkang dipun riwayataken dening Imam Muslim : ْ َ ْ َ ْ َ ً ِ ْ ُ َ َ ْ َِ ّ َ ُ ْ َ ً ِ َ َ َ َ ْ ِ ُ ْ َ ْ ُ ُ َ َ َ ِ ُ َ ِ ‫إذا دعي احدكم فليجب فإ نْ كان صا ئما فليصل وان كان مفطرا فليطعم‬ Ingkang artosipun : “Menowo siro diundang mangko becik tekoho manwa siro poso mangko donga’no bagus lan barokah menawo siri ora poso mongko mangano“ Poro Rawuh kintenipun cekap semanten kangge sambutan kulo akhiripun kulo akhiri kupat lepet taline janur. lan menikolah ingkang dados wajibipun dugeni undangan walimah manten.

Wonten ing mriki kawulo minongko wakilipun Bapak Shohibul Hajat utawi ingkang kagungan dalem. lan monggo hidangan ingkang sampun kasediaaken meniko kito ni’mati utawi kito dahar kanthi dipun kawiti mawi upacara Bismillahirrahmanirrahim. Monggo dipun dahar sa’wontenipun. Poro rawuh ingkang kawulo hormati ! Sa’lajengipun kolo wahu Bapak wali utawi tiang sepuhipun penganten putri sampun masrahaken putro-putrinipun. ingkang sampun paring pinten-pinten Rohmat Taufik shoho Hidayah dumateng kito sedoyo. poro Ibu Shoho sedoyo tamu undangan walimatul Ursy ingkang kawulo mulya’aken.Poro Bapak. dumateng keluarga mriki. papan pinaraan. Pramilo ing mriki kanti raos maremipun penggalih shoho bingahipun manah. dumateng poro tamu-tamu sedoyo. ‫امين يا ر ب العا لمين‬ َ ِْ َ َ ْ ّ َ َ َ ِْ َ Poro Rawuh Ingkang Kulo Hormati Wonteng ing mriki kawulo minongko wakilipun Bapak Hamid ingkang kagungan dalem sepindah kawulo ngaturaken sugeng Rawuh. kanthi kawontenan ingkang sehat wal afiat. mugi-mugi atas kerawuhan kito sedoyo ing saat meniko andadosaken sababiyahipun kito mbenjang pikantuk syafaatipun kanjeng Nabi. khusus ipun dumateng Bapak Hamid selaku tiang sepahipun penganten putri inggih puniko ingkang asmo sederek Hindun. langkung rumiyin kulo nglahiraken puji lan syukur dateng Alloh SWT. sami ugi sangking undangan walimatul Ursy. sami rawuh wonten ing dalemipun Bapak Hamid puniko. utawi poro pengantar kemanten. Sehinggo kito saget keroyo-royo. Ugi dumateng poro ahli keluarga lan poro sohabatipun. Sami ugi sangking segi panggenan. shoho poro sinoman ingkang sami leladen. pasugatan. Shoho Rohmat lan Salam bahagia Alloh mugio tetep dipun limpahaken dateng junjungan kito Nabi besar Muhammad SAW. Shoho poro hadirin lan hadirot ingkang kulo hormati. guyub lan rukun. Dene punopo panjenengan sedoyo kerso ngrawuhi undanganipun Bapak Hamid sekeluarga boten kesupen Bapak Hamid sekeluarga ngaturaken. . Mboten kesupen dumateng sedoyo poro pengantar kemanten ingkang kawulo hormati. ْ ُ ِ ْ ُ ُ ِ ً ْ َ ًَ ْ َ ‫مر حبا أهل بحضو ر كم‬ Ingkang kaping kalih Bapak Hamid sekeluargo nyuwun agunging pangapunten dateng hadirin sedoyo mengenai kekirangan sangking segi nopo kemawon.

ingkang sampun pareng Rohmat soho nikmat dumateng kulo lan panjenengan sedoyo. shoho poro tamu pengantar penganten ingkang kulo hormati. sedoyo kelepatan kulo. maslahah lan barokah dibawah naungan ridho Alloh SWT. kalian Alloh dipun paringi wilujeng. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO PENYERAHAN KEMANTEN ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ . Poro Tamu undangan ingkang kawulo mulyaaken. kulo nyuwun agunging pangapunten. وحرم علين السفا ح. والصلة والسلم على سيد نا محمد الذى هدا نا إلى سبيل النجاح‬ َ َ ّ ِ ْ ِ َ َِ َ َ َ ِ ّ ٍ ّ َ ُ َ ِ َّ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ َ َ ّ َ ْ ََ َ ّ َ َ َ َ ّ َ َّ َ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ِ ِ ّ ِ َ ّ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ّ َ ِ َ ّ َ ِ ْ ّ ِ َِ َ ِ ِ َ ْ ََ ِ َِ ََ َ ‫وعلى اله وأصحابه أهله الصدق والصلح أما بعد فل حول ول قوة إل بال‬ Poro Bapak. sejahtera. Amien. sehingga kulo lan panjenengan sami saget rawoh wonteng ing majlis puniko. kanti kawontenan rahayu wilujeng widodo lir sambi kolo.‫الحمدِل الذى أحلنا النكا ح. kawulo inggih nyumbanggaaken. . ngantos dumugi dalemipun piyambak-piyambak. ugi malah matur nuwun. lan langsung mulai saat meniko kemanten kaleh kolowahu kulo akehi dados putro kulo kiambak lan dados keluarga kulo. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Ingkang terakhir mbok bilih acara meniko mangke sampun paripurno.shoho kanti ucapan Alhamdulillah. Dene menawi terus kundur kawulo mboten saget nyangoni menopomenopo. Shoho kulo nyuwun tambahi doa restu. Mugimugi kulo selaku tiyang sepuh mriki. namung saget ndonga’aken. mugi-mugi kundur panjenengan saking griyo mriki. kirang langkungipun anggen kulo matur. Sa’derengipun kulo matur nopo ingkang bade kulo aturaken mangke. langkung rumiyen kulo muji syukur Alhamdulillah dateng ngarsanipun Alloh SWT. Akhiripun kangge kulo. Poro Ibu. menawi panjenengan wonten ingkang kerso jagong. mboten wonten alangan punopo Amien. sageto mendidik shoho ngopeni dateng putro kaleh kolowahu. penyerahanipun kolo wahu kulo trami kalean asto kaleh. sehinggo saget membentuk rumah tangga ingkang bahagia. kulo cekapi semanten kemawon.

Kolo wahu bidal sangking dalemipun. wonten ing mriki kawulo minongko wakil sangking walinipun pengantin putro shoho atas nami wakil sedoyo tamu pengantar pengantin putra. ingkang sampun bersusah payah budhi dhaya nyediaaken papan pinara’an. Dene menawi wonten kekirangipun . dumateng bapak Shohibul bait mriki minongko tiyang sepuhipun pengantin putri. Sehinggo kanthi pertemuan kito ing majlis puniko saget dadosaken sababiyahhipun kito pikantuk syafaatipun kanjeng Nabi benjang ing dinten Qiamat. kanti pasrah bongko’an tegesipun inggih kados mekaten meniko kawontenanipun. mboten saget mbales atas penghormatan meniko kejawi namung saget dungaaken dateng Bapak Shohibul bait mriki kanthi ucapan ‫جزا كم ال خير الجزا كثرا‬ ً َْ َ َ ْ َ َْ ُ ُ ُ َ َ Mugi-mugi atas jerih payahipun utawi penghormatanipun Bapak Shohibul bait mriki sekeluarga tansah andadosno amal sholehipun ingkang ditrimo dening Allah. shoho hidangan engkang arupi daharan lan unjukan ingkang kados mekaten meniko mewahipun. mugi-mugi wekdal meniko saget kulo gunaaken ingkang sa’sahe-sahenipun. shoho dipun bales kanthi balesan ingkang sakkatah-katahipun. sakrehning sederek Hasan puniko sampun trami dados putro mantunipun bapak shohibul bait mriki. ugi kulo wahu sampun dipun laksanakaken Aqad Nikah. shoho kanthi ucapan “Bismilah” sederek Hasan meniko kulo pasrahaken sa’doyonipun dumateng Bapak Shohibul bait mriki. Shoho matur nuwun sa’agengipun dumateng Bapak Shohibul baik mriki sekeluarga. Amien Poro rawuh ingkang kulo mulyaaken ! Ingkang kaping tigonipun kawulo ngaturaken agunging panuwun dumateng sederek pranoto acoro ingkang sampun paring wekdal dumateng kulo. kawulo nampi Amanat sangking Bapak Hamid. ‫امين يا ر ب العا لمين‬ َ ِْ َ َ ْ ّ َ َ َ ِْ َ Poro rawuh sedoyo kangge selajengipun. Pramilo kanti raos bingahipun manah. Pramilo. wonten ing mriki kawulo minongko wakil saking walinipun pengantin putro inggih puniko Bapak Hamid. wonten ing mriki kawulo atas nami wakil para tamu pengantar pengantin.Ingkang kaping kalihipun mugiho Rahmat Ta’dzim Alloh soho salam tansah tetep dipun limpahaken dateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW soho para ahli keluarga lumeber dateng kito ingkang sami rawuh ing majlis puniko. ingkang supadoso masrahaken si manten jaler ingkang Asma sederek Hasan puniko. Poro rawuh. Sepindah kawula ngraos syukur Alhamdulillah dateng Allah SWT.

dumateng kulo. saking tingkah laku. wilujeng. Poro rawuh ingkang kulo mulya’aken ! Ingkang terakhir kawulo ugi atas kami nami wakil saking rombongan pengantar penganting mbok bilih acara puniko mangke sampun paripurno. kawulo sa’rombongan. Mugi kulo sa’rombongan wangsul saking dalem mriki. segi pengalaman. Shoho kangge kulo pribadi sedoyo kesalahan awal ngantos akhir kulo nyuwun pangapunten ingkang sak katah-katahipun. tansah dipun paringi slamet. boten wonten setunggal alangan punopo. Shoho ilmu sing keno kangge sangune ngadep datang kang moho kuoso. utawi dudo golek rondho. والصلة والسلم على سيدنا محمد على كل حال. lan panjenengan sedoyo. Hadirin sekalian ingkang kulo hormati ! Minangkani awalipun atur kulo ing mriki kulo muji syukur Alhamdulillah dateng Alloh SWT ingkang sampun paring pinten-pinten Rohmat. kados pundi amrih saget sahenipun. Dene menawin wonten kekiranganipun sangking segi nopokemawon. sami ugi : segi pendidikan. kawulo suwun Bapak Shohibul bait mriki umumipun. sedoyo keluarga lan masyarakat mriki kersoho paring bimbingan soho tuntunan. ugi nyuwun pamit pindah.sangking segi nopokemawon. pendamelan lan sanesipun. Ni’mat. kawulo minongko wakil saking sedoyo pengantar pengantin. kulo nyuwun agunging pangapunten. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO THOLABUL ILMI ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ِ ِ َ ْ ََ ِ َِ ََ َ ٍ َ ّ ُ ََ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ ِ َ َ ْ َ ِ ْ ِ ْ ِ َ َ َ ْ ِ َ َ ّ َ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ‫الحمدِل الذى فضل بني أدم با لعلم والعمل. tindak tanduk ingkang kurang nyocokidateng panggalehipun Bapak Shohibul Bait mriki sakeluarga. Ilmu sing keno kangge sangu dateng griyane moro tuwo. Nanging leres-leres golek ilmu Agomo. soho nyuwun tambahipun do’a restu. و على اله واصحا به‬ ‫اصحاب الكرامة والكمل أما بعد‬ ّ ْ ََْ َ َِ َ َْ ِ َ ْ َ Dumateng Poro Bapak. Shoho sa’derengipun kulo pungkasi. ucapan-ucapan. tumuju dateng griyanipun piyambak. poro Ibu. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! . sehinggo kulo lan panjenengan saged karoyo-royo bucal thempo ninggalno griyo. ninggal bondho lan rojo koyo sami saget rawo wonten ing majlis puniko boten ategas prawan golek joko. Amien.

meniko tetep kewajiban pados ilmu. sampun ketinggalan jaman. Kanjeng Nabi dawoh : ‫)طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة )رواه ابن عبد البر‬ ٍ َ ِْ ُ َ ٍ ِِ ُ ّ ُ ََ ٌ َ ْ ِ َ ِ ْ َ ْ ُ ََ Ingkang artosipun : “Bilih pados ilmu meniko dipun fardhuaken tumrap saben-saben tiyang Islam jaler lan istri“ Soho kanti hadist meniko kito sampun jelas bilih pados ilmu meniko merupakan proses ingkang serba terus tanpa wonten bates waktu baik kapanpun. Mardudatun Laa tugbalu. Kito tingkataken anggen kito belajar. Supados benjang angsal ilmu ingkang katah lan manfaat soho ilmu ingkang saget beto bahagia lan wilujeng donyo lan akherat.Sebagai pengajak kulo monggo iang saat meniko kulo lan panjenengan samiho niat ngaji. Pramilo monggo kito tingkataken . Surat AlMujadalah ayat 11 ٍ َ َ َ َ ْ ِ ْ ْ ُْ ُ َ ْ ِ ّ َ ْ ُ ْ ِ ْ َُ َ ْ ِ ّ ‫يرفع الُ الذ ين آمنوا منكم والذ ين أوتوا العلم درجات‬ ِ َْ َ Artosipun : “Allah bade ngangkat derajatipun tiyang-tiyang ingkang beriman lan tiyang-tiyang ingkang nggadahi ilmu dateng pinten-pinten derajat“ Tapi sa’wangsulipun menawi kito boten anggadahi ilmu boten saget ngaji lan boten purun belajar lan boten sekolah. ُ َْ ُ َ ٌَ ْ ُ ْ َ ُ ُ َ ْ َ ُ َ ْ َ ِْ ِ ْ َ ِ ْ َ ّ ُ ُ ‫و كل من بغير علم يعمل اعماله مر دو دة ل تقبل‬ Tiyang niku menawi boten gadah ilmu. Amargi. Keranten pancen dados tiyang Islam lho Pak?! Bu?! Ngaji niku wajib tumrap kito sedoyo. Niat ibadah dateng ngarsanipun Allah SWT. Hal meniko cocok kalian dawohipun Alloh wonten Al-Qur’an. untune entek. dimanapun dan dalam keadaan bagaimanapun. Dados senajan tiyangnipun sampun tuwek. niku nggih boten patut. niki sampun jaman merdeka boten kados jaman penjajah. Pramilo sangkeng meniko. Poro Rawuh ingkang kulo hormat ! Keranten tiyang niku menawi boten gadah ilmu senajan toh ibadah sampek jungkir balik. utawi ibadah mempeng. ngamalipun boten dipun terimo dening Alloh. Sa’niki sampun kathah sekolahan sampun kathah tempat-tempat pendidikan. monggo Poro Rawoh sedoyo terutama adik-adik lan generasi Muda-mudi remaja Islam. elek. tapi boten dipun ilmuni meniko tiwas bal gedual. ora tedas peyek. tengriyo namung kluyur-kluyur jogrok klimprakklimprik kados sarung goyor. ngrowek.

karo bapak galak. karo tonggo ora duwe dugho. dodo ampek. Soho ingkang saget menjunjung tinggih Harkat lan Martabat tiyang sepuhipun kaleh. menungso liyane“ Poro rawo ingkang kulo hormati ! Kintenipun cekap semanten atur kulo. Bangsa lan Negoro. Menawi kentandang gaweh boten purun. didhol ora payu Akheripun tiyang sepuhipun namung susah. karo Ibu nesu. karo Embah mbantah. lan sanessanesipun. boten purun sekolah. Niku nggeh nyusahaken tiyang sepuh nipun. karo Kakang mbangkang. Poro santri putra soho Putri ingkang kulo hormati. nopo maleh pendidikan Ilmu Agama. boten purun datang masjid. pados ilmu pengetahuan ingkang kathah. jaluki duwit. karo Pakdhe gumedhe. boten purun ngaji. Boten kesupen . di tuturi boten manut. karo Paklek mendelik. kon minggat boten budal. Ingkang cocok dawohipun kanjeng Nabi ِ ّ ِ ْ ُ ُ ََْ ِ ّ ُ َْ ‫خير الناس أنفعهم للنآس‬ Artosipun : “Sa’bagus-baguse menongso yoiku sing manfaat marang. awak dredek. karo dulur ngladur.anggen kito belajar. ojo sampek gadah putro sing lolak-lolok. Diajar nangis. kirang langkungipun kulo nyuwun pangapunten. والص َة والسلم‬ َِ َ َ َ ْ ِ َّ َ ْ ِ َ َ ْ ّ َ ِ ُ ْ َ ْ َ ‫على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. soho Poro Bapak Kiyai ingkang kulo mulya’aken. datang langgar. di guwak moleh bendino ngentekno sego. kuping gemrebek weteng muneg-muneg. Sa’bendino ngente’no sego. Poro konco-konco. bendino kur telek-telek mergo duwe anak ndablek kon mergawe ora untek menengahe malah mbegegek lek ngeteniki tiyang sepuh susah menopo boten? Poro Bapak Poro Ibu? Mulane monggo putro-putrine dipun didik ingkang saestu supados leres-leres saget kados lare ingkang berguna bagi Agama. gelisah pikiran jibek napas sesek. فقال ال تعالى : واعتصموا بحبل ال جميعا ول تفرقوا‬ ْ ُ ّ َ َ َ َ ً ْ ِ َ ِ ِ ْ َ َ ْ ُ ِ َْ َ ّ َ َ ْ ِ َ ْ َ ِ ِ ْ َ َ ِ َِ ََ َ ٍ ّ َ ُ َ ِ َّ ََ Dumateng Poro Bapak Pinisepuh. irung pilek. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO KESAN PESAN KEPADA PARA SANTRI ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ُ َ ّ َ ُ ‫ّ ْ ِ ْ ُ ِ ْ ََ َ َ َ ِ ِ ّ َ ِ َ ْ ِ ْ ِ َ ِ ِ َ ْ ِ ِ ْ َ ِ ْ َ َ ّل‬ ‫الحمدِل رب العا لمين الذي هدا نا إلى الرشد المبين وامرنا بالتحاد والعتصام بحبل ال المتين. Keranten lare niku menawi boten kenal pendidikan. awak sak kujur rasane dredek. Soho dumateng poro Bapak. Ibu sampun ngantos ketinggalan.

Nopo malih tumrap kito sedoyo sebagai santri. TRI. isoho dadi santri sing cocok kaleh sebutane santri. ِ ْ َ ْ ِْ ُ Poro Rawuh ingkang kulo hormati ! Wonten sebagian Ulama ingkang njelasaken : Bilih santri meniko singkatan sangking gangsal kata inggih meniko : SANTRI : SA berarti sanggup N berarti nerusaken T berarti tuntunan . Kaping tigonipun kulo aturaken matur nuwun dateng sederek pembagi acara ingkang sampun paring wekdal dateng kulo kangge ngisi wontenipun acara ing saat meniko. cerah terang benderang. kulo saget merasa bangga lan gembira kranten ing saat meniko kulo dipun takdiraken dening Allah saget bertemu. II ‫( اطيع الر سول‬To’at dumateng َ ُ ِْ َ َ ْ ُ ّ ُ ِْ َ Rosul) No. Poro konco-konco santri ingkang kulo hormati ! Pada kesempatan niki. Lewat suasana ingkang indah. kejawi nglahiraken raos puji syukur. ingkang pantes kulo aturaken wonten permulaan atur kulo. Dados Santri niku insan (manungso) ingkang kedah netepi perkawis tigo. Mugi-mugi wekdal meniko mangke saget kulo guna’aken ingkang sa’sahe-sahenipun. III ‫( اولى المر‬To’at dumateng Pemerintah). niku berarti Tigo.dumateng Adi-adik senasip lan sa’perjuangan ingkang kulo sayangi. Inggih meniko No 1 : ‫( اطيع ال‬To’at dumateng Alloh) No. Sampun ngantos putus sebelum berhasil. Pramilo merupakan suatu hal engkang sanget berharga shoho sanget penting menawi wonten kesempatan meniko kulo mengajak dumateng konco-konco kangge ningkataken mutu semangat belajar lan berjuang kanthi sungguh-sungguh lan sabar. berpadu lan bersatu kaliyan rekanrekan santri ingkang giat lan gigih dalam memperjuangkan syariat Islam Agama Alloh. َ ْ ِ َ َ ْ ّ َ ِ ُ ْ َ َْ ‫الحمدِل رب العالمين‬ Ingkang kapingkalihipun Rohmat soho salam mugio tetep dipun limpahaken dumateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW shohor poro Ahli Keluarga lan sahabatipun. pada kesempatan meniko. Ingkang maksudipun SAN niku Insan utawi menungso. dateng Alloh SWT kanthi ucapan…. kintenipun boten wonteng kata-kata ingkang manis.

Hal meniko cocok kalian qoulipun Iman Ibnu Malik wonten kitab Alfiyah .R berarti Rosul I berarti Ilahi Dados sebagai santri kedah sanggup nerusaken tuntunan Rosul Ilahi. tabah lan sabar dalam menghadapi sesuatu. Insya Allah kehidupan agama lan kemajuan agama wonten ing masa depan tetap cerah bersinar terang. Tak goyang karena gelombang. Tak muntir karena petir. ‫ عظة النا شئين‬njelasaken ّ ‫إ ّ فى يد كم أمر المة * وفى إقدا مكم حيا تها‬ َ َ َ َ ْ ُ ِ َ ْ ِ ِ َ ِ ّ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ ِ َ ِ ‫ِن‬ Ingkang Artosipun : “Sa’temene ono ing tangan siro kabeh iku letak urusan umat yakni urip utowo matine lan ono ing derap langkah siro iku maju lan mundure umat” Poro rawuh ingkang kulo hormat ! Dados jelasipun menawi kito sebagai santri. Shoho kedah berjuang lan anggadahi I’tiqod ingkang kiat. Tak gentar halilintar. kados dene jam’iyah qiroah utawi jam’iyah dibaiyah shoho jam’iyah seni hadroah shoho sanes-sanesipun. Tak cemas karena panas. ِ َ ْ َ ْ ُ َ ُ ْ َ َ َ ْ ََ ِ َ ْ َ ْ ِ َ َ ْ ُ ْ ُ ُ ْ َ َ ‫ل أقعد الجبن عن الهيجاء* ولو تو لت زمر العداء‬ Ingkang artosipun : “Aku ora bakal mandek wedi sangking pertempuran senajan musuh berbondong-bondong melawan“ Kejawi sangking meniko pancen santri meniko ingkang bertanggung jawab dateng maju munduripun utawi gesang lan matinipun umat beragama wonten masa depan. terjun wonten jam’iyah utawi organisasi. Tak Mundur dalam bertempur. Tapi sak wangsulipun menawi kito sedoyo sebagai santri utawi sebagai generasi muda-mudi Islam purun belajar ilmu agami ingkang mempeng shoho purun berjuang terjun wonten jam’iyah-jam’iyah. mugi-mugi Alloh ngasilaken perjuangan kito sedoyo sehinggo saget tercapai lain . bererti kito meniko nuduhaken kematian lan kemunduruan agami wonten ing masa depan. Pramilo sangking meniko monggo kito samiyo ngatah-ngatahaken dongo nyuwun dateng Alloh. Tak gopoh melawan musuh. Imam Gozali wonteb kitab . boten purun bertekat melingkis celana melangkahkan kaki. Boten purun berjuang nyiaraken agami Islam. Tak heran karena hujan. Mendal karena rayuan gombal.

damai. shoho Rohmat Allah lan salam mugiho dipun tetepaken dateng Nabi Pejuang Islam. meniko boten saget wujud tanpa dipun tuntut kalian perjuangan ingkang sungguh-sungguh Sedoyo kolo wahu boten berhasil nopo malih kangge mempertahankan . ادع الى سبيل ربك بالحكمة والمو عظة الحسنة وجادلهم بالتى هي احسن. yakni saking masa jahiliyah menuju masa Islamiyah. Cekap semanten atur kulo. shoho boten melanggar dateng ajaran Islam. tapi kangge mencapai lan ngasilaken kebahagiaan. meniko bade mejamin umat manusia menuju hidup bahagia lahir lan batin. lan ridlo Allah.من الشيطان الرجيمن. Amin. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO PERJUANGAN ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ‫ال َمدِل الذي اكرم المجا هدين. Poro Hadirin ingkang kulo hormati ! Menurut pandangan Islam. Tuhan Semesta Alam. shoho wilujeng wonteng ing dunyo lan akhirat. ingkang penuh cahaya bagaikan sinar bulan ing tengah malam. والصلة والسلم على اشرف المرسلين سيدنا‬ َ ِ ّ َ َ ْ َِ ْ ُ ْ ِ َ ْ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ ِ ْ ّ ِ ْ ُُ ْ ِ َ َ َ ْ ََ َ ْ ِ َ ْ ُ ْ ّ َ َ َ ْ ِ ِ َ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ِ ّ ِ ُ ْ ‫َ ْح‬ ِ ِ ُ ْ ُ َ ِ ْ ِ َ ِ ْ ُ ْ ِ َ َ َ ُ َ َ َ ُ ْ َ ّ َ ِ ْ ّ ِ ْ َ َِ ْ ُ َ ِ َ َِ ْ ُ َ ِ َ ْ َ َ ِ ِ َ ْ ََ ِ َِ ََ َ ٍ ّ َ ُ ‫محمد وعلى أله واصحا به ومن تبعهم الى تبعهم الى يو م الدين أما بعد. ingkang mucal menungso mawi Qolam tentang ilmu ingkang dereng difaham. adil ٌ ْ ُ َ ّ َ َ ٌ َ َّ ٌ َ ْ َ dan makmur penuh ampunan. rekan-rekan. Langkung rumiyin kulo manjataken puji syukur dateng Alloh SWT.terwujud cita-cita agama. tentram. selagi tiyang ingkang memeluk Agami Islam kolowahu-boten menyimpang lan melanggar dateng garis-garis agami Islam. فقال ال تعالى فى القرآن الكريم أعو ذ بال‬ ‫. Keranten Agami Islam. Nabi pemimpin Arab lan ajam ingkang beto umat manusioa sangking masa ingkang hitam kelam. agama ingkang paling mulyo minggahipun Alloh. shoho kawilujengan lahir lan batin meniko boten saget dipun wujudaken sambi turu utawi tenguk-tenguk kaliyan lingguh silo tumpang. Sedoyo kelepatan nyuwon pangapunten ingkang kathah. inggih puniko agami Islam. adik-adik senasib lan sa’perjuangan ingkang kulo sayangi. aman. poro Ulama’ul Amilin khususipun poro Bapak kiyai ingkang kulo hormati. صد ق ال العظيم‬ ُ َ ْ َ َ ِ ِ ّ ِ ْ ُ ْ ِ َ َ ِ َ َ َ ْ ِ َ ِ ْ َ ْ َ ِ َ ْ ِ ْ ِ َ ّ َ ِ ْ ِ َ َِ ُ ْ ُ ِ ْ ِ ّ ِ َ ْ ّ َ ِ Hadrotul Mukarromin. masa ingkang penuh sifat murka lan kejam menuju masa damai. واذل المعتدين وأفهمنا من علوم الدين. Sahabat-sahabat. bangsa lan negara ‫ بلدة طيبة ورب غفور‬Negara aman.

katah poro remaja ingkang menggemari kebudayaan luar tapi boten dipun saring. Kito sebagai generasi penerus pewaris sangking generasi ingkang rumiyin sampun jerih payah mewarisi kito bangunan masjid-masjid. lan ugi kito ingkang ngraosaken utawi ingkang nggunaaken bangunan-bangunan kolo wahu. utawi ndandosi bangunan kolo wahu. remaja. Pramilo sangking meniko kulo anjuraken dateng poro Jutawan. sampun ngatos bahil utawi kumed ngurbanaken harta benda kangge Kepentingan Agami kito. cocok nopo boten kalian ajaran agami Islam ? niki boten peduli. Hal meniko menawi kito kurang waspada. Sa’meniko kito ugi kedah purun bangun. ingkang bertentangan kalian agami Islam. sehinggo saget ngalahaken kebudayaan Islam piyambak akhiripun umat Islam piambak ingkang bade rugi.shoho melestarikan nilai kemulyaan Islam meniko. Kito kedah ringan tangan lan bermurah hati. soyo dangu bade merajalela. poro ‫ أغنياء‬poro ََْ َ dermawan. lan kaum muslimin. shoho harta benda demi kejayaan Islam. utawi boten kito cegah. supados generasi ingkang bade datang ingkang ngrahosa ken jasa kita. langgar lan sanesipun. ngorbanaken jiwa raga. Firman Alloh wonten Al-Qur’an : ‫و جا هدوا بأموا لكم وأنفسكم فى سبيل ال‬ ِ ْ ِ َ ِ ْ ُ ِ ُ ْ ََ ْ ُ ِ َ ْ َ ِ ْ ُ ِ َ َ Ingkang artosipun : “Lan berjuango siro kabeh klawan bondo siro lan awak siro ing dalem agamane Alloh“ Nopo maleh memasuki abad modern saat meniko katah kebudayaan-kebudayaan asing ingkang mlebet wonten negari kito Indonesia. Terutami wonten kalangan muda-mudi. Hal meniko cocok kaleh dawuhipun Al Hukama ‫لقد غر سوا فأ كلنا وإننا* لنغرس حتى يأ كل الناس بعد نا‬ َ َ ْ َ ُ ّ َ ُ ْ َ ّ َ ُ ِ ْ َ َ َ ّ َِ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ ْ ْ َ Ingkang artosipun : “Sa’temene wong-wong kang dingin wis podho nandur jasa sehinggo kito sing mangan jasane lan sa’temene kito ugo nandur sehinggo wongkang sa’wise kito (generasi mendatang) mangan jasa kito“ Poro Rawuh ingkang kulo hormat ! Pramilo sangking meniko kangge ngasilake kejayaan Islam dan kebahagiaan kaum . gedunggedung madrasah.

lan tingkah laku ingkang ngremenaken. poro Ulama’ul amilin poro Bapak guru dan bu guru ingkang kulo taati. Sa’derengipun kulo ngaturaken nopo ingkang dados beban kawulo. supados saget cocok antara ucapan lan perbuatan. lan slamet wonten ing donyo lan akhirot Amin. nanti pitutur ingkang sahe. lan masyarakat kito ajak menuju dateng dalan agamipun Alloh kanti bijaksana. Cekap semanten atur kulo ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO WAKIL SISWA DALAM PENUTUPAN SEKOLAH ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ . Ingkang kaping kalehipun mugi-mugi tambahipun Rahmat Ta’dzim Alloh tetep dipun limpahaken dateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW. berpadu lan bersatu wonten ing majelis puniko kanthi keadaan ingkang sehat wal afiat. اما بعد‬ Hadratul mukarromin.muslimin monggo sanak famili. tonggo teparu.‫الحمدِل الذى على ما ختمناه من الدراسة. وند عهم إلل سبيل ربنا بالحكمة‬ ِ َ ْ ِ ْ ِ َ ّ َ ِ ْ ِ َ َِ ْ ُ ُ ْ َ َ ِ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ِ َ ِ ْ ُ ِ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ ِ َ َ ّ َ ِ ُ َ ْ َ َ َ ََ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ ِ َ َ ْ َ ْ ‫َ ّ َ ُ َ ّ َ ُ َ َ َ ّ ِ َ ُ َ ّ ٍ ِ ْ ِ َ ْ ِ ِ َ َ َ َ ِ ِ َ َ ْ َ ِ ِ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ِه‬ ‫والصلة والسلم على سيدنا محمد إبن عبد ال. soho dumateng poro . Mugi-mugi Alloh SWT enggalo paring kesembadan dateng usaha lan perjuangan kito sehinggo. Poro hadirin sekalian ingkang kulo hormati. pramilo monggo sepindah malih semangat berjuang lan beramal selalu kito tingkataken sampun ngantos bosen utawi waleh. tercapailah cita-cita kito. sa’derengipun berhasil. saget bertemu. ومن‬ ُ ْ َ ّ َ ِ ِ َ َِ ِ َ ْ ِ َ ْ ِ َ َّ َ َ َ َّ ‫علم وتعلم فيها لعلء كلمة ال. poro Bapak wali murid ingkang kulo hormati. ونسئل نفعها لننذر بها اهل القر ية. langkung rumiyin kulo muji syukur dateng Alloh SWT ingkang sampun paring Rohmat Nikmat dumateng kulo lan panjenengan sedoyo sehinggo kito sami saged karoyo-royo. وعلى اله وأصحا به ومن واله وعلى من أقا م هذ ِ المدرسة. Hal meniko sesuai kalian dawohipun Allah : ُ َ ْ َ َ ِ ِ ّ ِ ْ ُ ْ ِ َ َ ِ َ َ َ ْ ِ َ ِ ْ َ ْ َ ِ َ ْ ِ ْ ِ َ ّ َ ِ ْ ِ َ ََ ُ ْ ُ ‫أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والمو عظة الحسنة وجا دلهم بالتى هي أحسن‬ Ingkang Artosipun : “Ngajako maring dalane Pangeran iro kanti bijaksana lan pitutur kang bagus lan tukaro pendapat maring Qoum kelawan toto coro kang bagus“ Poro Rawuh. bahagia. poro konco-konco sedoyo siswasiswi madrasah……… ingkang kulo sayangi.

tenaga. sa’perlu nyampeaken sambutan atas nama wakil sedoyo siswa-siswi. Poro Bapak poro Ibu soho Hadiri sedoyo. Boten pandang wekdal.ahli keluarga lan sohabatipun. Pramilo sepindah kulo nyuwun dipun aliraken samudra kemaafan lahir lan batin. Amien yaa Robbal Aalamien. boten saget bales punopo-punopo atas jerih payahipun. soho ingkang katah. siang utawi dalu. lan Bapak Guru. Ingkang kaping tigonipun kulo ngaturaken matur nuwun dumateng sederek pembagi acara ingkang sampun mempercayakan penuh dumateng kawulo. soho sedoyo dewan Asyatid ingkang sampun jerih payah ngorbanaken jiwa raga. sageto manfaat maslahah lan barokah saget manfaati lan barokahi dumateng pribadi kulo. panas utawi jawah sak perlu mendidik soho membina dumateng kawulo sa’konco awit milahi mlebet wonten ing madrasah mriki sehingga wekdal puniko saget dipun wastani Tamat tingkat tsanawiyah. sebab kulo sa’konco sering damel susah payahipun poro Bapak Kiyai soho poro Bapak Guru sami ugi wonten ing sa’lebetipun Madrasah utwai wonteng ing jawinipun madrasah. Wonteng ing mriki kawulo ngaturaken matur nuwun ingkang sa’agungipun dumateng Poro Bapak Kyai. kejawi kulo namung saget ngaturaken…. utawi jasa-jasanipun Poro Bapak Kyai. Bapak Guru lan Ibu Guru kanti balesa ingkang sa’sahe-sahenipun. Poro Rawuh ingkang kulo hormati ! Sesuai kalian fungsi sangking tugas kawulo inggih puniko mewakili sangking sedoyo siswa-siswi khususipun siswa-siswi kelas tigo Tsanawiyah wonten ing madrasah puniko. ‫جزا كم ال أحسن الجزاء كثيرا‬ ً ْ َِ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ ُ ُ َ َ Mugi-mugi Allah SWT ingkang bales jasa-jasa utawa jerih payahipun Poro Bapak Kiyai. Wonten ing mriki kulo sa’konco. khususipun siswa-siswi kelas tiga tsanawiyah. selajengipun kulo sa’konco ngaturaken sedoyo kalepatan dumateng poro Bapak Kiyai soho Bapak Guru wonten ing madrasah puniko. mugi-mugiu sedoyo ilmu ingkang sampun kulo pelajari sangking madrasah puniko. Ingkang terakhir kulo nyuwun barokah do’a restu dumateng Poro Bapak Kiyai soho Bapak Guru. lan negari ingkang akhiripun saget dados lantaran . ingkang sekedap maleh bade ninggalaken bangku sekolah wonten ing Madrasah puniko. lan fikiran. masyarakat agami.

Muslim). Lan mugi-mugi sak sampunipun kito tamat sangking tingkat tsanawiyah puniko sageto nerusaken dateng tingkat sa’terusipun sehinggo saget hasil lan tercapai nopo ingkang kito cita-citaaken. Tidak bisa kita mempunyai niat baik tapi bertindak merampas hak orang lain. maka akan segera dikeluarkan peraturan untuk melindunginya. Kintenipun cekap semanten atur sangking kawulo awal ngantos akhir sedoyo kelepatan kulo. Pada fase kedua. Atau ada orang yang berpendapat “Yang penting ingat Allah tapi tak perlu sholat. Atau juga orang kaya lebih dihormati daripada orang miskin.kangge taqorrub dumateng Alloh. Hadits ini menuturkan kepada kita adanya dua parameter pada dua fase kehidupan kita yaitu di dunia dan di akhirat. amal kita juga tidak diterima . Pada kehidupan di dunia kebanyakan manusia akan memberikan penilaian terhadap manusia berdasarkan tampilan dan kekayaannya. yaitu kehidupan di akhirat.” (HR. Amien. Allah swt akan menilai hati dan amal perbuatan kita didunia. kulo nyuwun agengipun pangapunten. Orang akan terpesona atau hormat kepada orang yang lebih cantik atau tampan. tetapi Allah akan melihat hati dan amal perbuatanmu.” Sementara itu. Amieen. Sering jeritan rakyat kecil tidak digubris oleh pemerintah kita. Sedang kalau yang meminta adalah pengusaha. Hati dan amal merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. soho ndadosaken sababiyahipun khusnul khotimah. bahwa Rasulullah saw telah bersabda: “Allah swt tidak akan melihat kemolekan wajahmu dan kekayaanmu. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ 2 Parameter pada 2 Kehidupan Sahabat Abi Hurairah ra berkata.

bila kita tidak mengharapkan ridha Allah. . Wallahu a’lam bish showab. melakukan sholat karena ingin dilihat mertua dan contoh lainnya. jangan sekali-kali mengenyampingkan hati dan perbuatan kita karena itulah bekal kita di kehidupan yang kekal kelak. Bagi seorang muslim yang diutamakan adalah menjaga dua parameter yang dilihat Allah dengan tidak melupakan dua parameter yang dilihat manusia. Seperti. Jadi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful