PENGETAN DINTEN KARTINI Bapak Kepala sekolah ingkang kinurmatan.

Bapak, Ibu Guru ingkang satuhu luhuring budi. Para kanca, siswa-siswi ingkang kula tresnani. Sumangga langkung rumiyin sami ngaturaken syukur dhu-mateng Gusti Mahakwasa ingkang kepareng paring rahmat lan hidayahipun. Kita sadaya taksih saged kempal manunggal kanthi tentrem, bagas, waras, kebak ing kabagyan salebetipun pahargyan pengetan dinten Kartini samang-ke punika. Pangetan dinten Kartini wigatos sanget tumrap kula panjenengan sadaya. R.A. Kartini pindhanipun sekar ingkang tansah mbabar angambar ganda arum ing bangsa Indonesia. Panjenenganipun punika pangarsa tumrap wanita ingkang karyanipun mligi kangge majengipun wanita wiwit duk rikala bangsa Indonesia taksih dipuncengkerem dening bangsa penjajah. Labuh lebetipun R.A. Kartini saestu luhur sanget tumrap kaum wanita. Langkunglangkung ing wekdal sapunika ingkang taksih kedah meres penggalih kangge majengipun bangsa. Panyengkuyungipun para wanita boten saged dipunremehaken, malah kepara langkung bobotipun tumrap pembangunan majengipun bangsa punika. Pancen sampun dipundokrataken para wanita saha limrah nggadahi raos ingkang kalangkung alus. Sanadyan makaten geget ing manah tansah makantar pindha waja ngudi kautaman. Sadaya punika inggih awit saking pangaribawanipun lelabetanipun Ibu Kartini ingkang sampun tumanem ngrembaka ing mahanipun wanita Indonesia. Sampun cetha ing panggesangipun bangsa kathah wanita ingkang saged kiprah kadi dene para priya ing babagan warna-warni. Ingkang makaten punika saestu saged damel mongkoging manah. Kanti makaten punika sumangga kadang-kadang putri sami saged nglajengaken gegayuhan tuwin lelabetanipun Ibu Kartini ingkang luhur punika. Ingkang boten kenging dipunlirwakaken inggih punika tansah ngudi jatidhirinipun putri Indonesia. Putri Indonesia ingkang prasaja, mrantasi sadhengah karya. Semanten saha makaten atur kula. Mugi sami kepareng maringi pangapunten tumrap sadaya kekirangan lan kelepatan kula.

PIDATO HARI ULANG TAHUN KEMERDEKAAN RI ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ .‫الحمدِل الذي انعمنا بالحر ية وحده. والذي صدق و عده ونصر َبده وأعز جنده وهزم الحزم الحزاب وحده‬ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ُ َ ْ ُ ّ َ ََ ُ َ ْ ‫َ ْ َ ْ ُ ِ ّ ِ ْ َ ْ َ َ َ ِ ْ ُ ّ َ ِ َ ْ َ ُ َ ّ ِ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ع‬ ‫.والصل ة والسلم على سيد نا محمد ل نبي بعده. وعلى اله واصحا به ومن تبع رشده أما بعد‬ ّ ُ َ ْ ُ َ ِ َ ْ َ َ ِ ِ َ ْ ََ ِ َِ ََ َ ُ َ ْ َ َ ِ َ َ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ Poro Bapak, Poro Ibu sederek-sederek, sebangsa lan setanah air, ingkang kulo hormati ! Langkung rumien monggo kulo lan panjenengan sedoyo samiho nglahiraken raos puji syukur dateng ngarsanipun Alloh SWT, ingkang sampun paring Rohmat, Taufik soho Hidayah dateng kulo lan panjenengan sedoyo, sehinggo wonten ing majelis puniko, dalam rangka memeriahkan Peringatan dinten ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ingkang kaping 49 mugi-mugi kerawuhan kulo lan panjenengan meniko dipun catat dening Alloh SWT. Minongko dados amal soleh kulo lan panjenengan Amin. Ingkang kaping kalih mugio tambahipun Rohmat lan salam bahagia Alloh tetep dipun limpahaken dateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW, soho poro ahli keluarga lan sahabatipun. Kaping tigonipun kulo matur nuwun dateng sederek pembagi acara ingkang sampun paring wekdal dateng kito kangge mengisi wontenipun acara meniko mugi-mugi wekdal meniko saget kulo ginaaken ingkang sak sahe-sahenipun. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Alloh SWT sampun paring nikmat dateng poro kawulonipun meniko sampun katah sanget, sehinggo ngantos mboten saget kito itung. Dawuhipun Alloh wonten Al-Qur’an ‫و ان تعدوا نغمة ال ل تحصو ها‬ َ ْ ُ ْ ُ َ ِ َ َ ْ ِ ُّ َ ْ ِ َ Ingkang artosipun : “Lan lamun siro ngitung marang nikmate Alloh, mongko siro ora biso ngitung“ Poro Rawuh ! Dene termasuk salah setunggalipun nikmatipun Alloh ingkang ageng dipun parengaken kito bongso Indonesia, Inggih meniko nikmat kemerdekaan ingkang dipun proklamiraken tanggal 17 Agustus 1945, ngantos dinten meniko kito peringati. Poro Rawuh ingkang kulo hormati ! Menawi kito ngemut-ngemut sejarah Bangsa Indonesia sakderengipun merdeka, meniko

pinten-pinten tahun dipun jajah dening bangsa Asing. Inggih meniko dipun jajah dening Belanda lan Jepang ngantos pinten-pinten tahun Rakyat Indonesia hidup dibawah cengkraman kaum penjajah. Rakyat Indonesia mboten anggadahi kebebasan, bahkan selalu di tindas lan dipun aniayaya dening bangsa asing. Sehinggo berkat sifat Rohman Rohim Alloh SWT, lan ugi kanti semangat perjuanganipun Poro Pahlawan lan poro Pejuang Bangsa Indonesia ingkang giat lan gigih, berani, pantang mundur, para Pejuang kito saget ngalahaken poro kaum penjajah sehinggo tepat tanggal 17 Agustus 1945, Bangsa Indonesia memproklamasikan dinten Kemerdekaan Republik Indonesia. Poro Rawuh Ingkang kulo hormati ! Pramilo kito kedah bersyukur dateng Alloh SWT ingkang sampun pareng nikmat Rupi kemerdekaan meniko. Supados Negri kito Indonesia tansah dipun paringi berkah dening Alloh. Dipun paringi aman, damai, gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo, adil makmur penuh ampunan, lan Ridho Alloh. Kranten Alloh sampun berjanji wonten Al-Qur’an surat Ibrahim ayat 7 ٌ ْ ِ َ َ ِ َ َ ّ ِ ْ ُ ْ َ َ ْ ِ ََ ْ ُ ّ َ ْ ِ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ ِ َ ‫لئن شكر تم لء زيد نكم ولئن كفرتم إن عذا بى لشديد‬ Ingkang Artosipun : “Demi yekti lamun podo gelem syukur siro kabeh marang nikmat-Ku, mangko Ingsun nambahi nikmat maring siro kabeh. Lan yekti lamu siro kufur maring nikmat-Ku, mangko saktemene sikso-Ku iku banget …….” Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Kejawi sangking meniko, kito ugi kedah matur nuwun dumateng poro pahlawan lan poro pejuang ingkang sampun jerih payah, rela ngorbananek jiwa rogo, harta benda kangge merebut Kemerdekaan Meniko, pramilo wonten ing kesempatan sahe niki monggo sejenak kito panjataken doa mugi sedoyo para pahlawan lan poro pejuang ingkang sampun sukses merebut kemrdekaan Negeri Republik Indonesia, meniko selalu dipun bales dening Alloh, dipun trami jasa-jasanipun, lan dipun dadosna amal sholehipun, ingkang berjuang wonten akhirat dipun paringi berkat soho kejembaran wonten ngersanipun Alloh SWT. Amin-amin yaa Rabbal alamin. Poro Rawuh ingkang kulo hormat ! Sak meniko kito termasuk generasi penerus pewaris kemerdekaan Pramilo kito

berkewajiban nerusaken perjuangan poro pejuang ingkang rumiyin. Shoho memelihara lan melestarikan kesejahteraan Negeri Indonesia meniko. Sampun ngantos nikmat kemerdekaan ingkang meniko kito sia-siakan kanti ngawontenaken pesta pora, lan hurahura ingkang boten berarti, tanpa ngawontenaken amalan-amalan ingkang beto kemanfaatan lan kemaslahayan Negara. Sebab kemerdekaan meniko boten semata-mata hadiah saking bangsa asing ingkang diberikan kanti cuma-Cuma, meniko boten. Tapi berkah jasa-jasa poro pejuang ingkang sampun rumiyin. Pramilo sepindah maleh kito ugi kedah mengisi kemerdekaan kanti menanamkan jasa kangge tiang-tiang ingkang bade dateng, utawi kangge generasi kita mangke. Hal meniko cocok kalian dawuhipun Ulama rumiyin….. ‫لقد غرسوا فاء كلنا وإننا لنغرس حتى يأ كل الناس بعد نا‬ َ َ ْ َ ُ ّ َ ُ ْ َ ّ َ ُ ِ ْ َ َ َ ّ َِ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ Ingkang Artosipun : “Yekti wongkang dingin wes podo nandur jasa lan kito sing ngrasa’ake marang jasa lan sa’temene kito ugo kudu anandur jasa supoyo wong-wong kangsakwusi kito biso mangan jasa kito. Poro Rawuh ingkang kulo hormati ! Ingkang terakhir monggo, putro-putri kito sedoyo, kito didik ingkang sahe lan kito arahaken dumateng perkaws ingkang sahe, supados mangke saget dados generasigenerasi penerus ingkang bertanggung jawab dateng kemajuan agama. Bangsa lan Negoro AMin yaa Rabbal alamin. Kintenipun cekap semanten atur saking kulo. Mugi-mugi saget bermanfaat dumateng pribadi kawulo khususipun, lan umumipun dateng panjenengan sedoyo. Masang pulut ning duwur cemoro Menawi luput kulo nyuwun ngapuro ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ‫بخط الفقير مفرو حين‬ ‫بن منو ر الجفسى‬ ّ

ال من ومنكم اجمعين‬ Poro Bapak. Kanti menambah amalan-amalan ibadah lintunipun kados dene sholat tarowih. sehinggo saget ndadosaken fitrah utawi lambang kesucian. Kaping kalihipun Rohmat Ta’dzim dan salam bahagia Alloh. Ingkang mbuahaken amalan-amalan ingkang sahe wonten wulan-wulan sakterusipun. hadirin sekalian ingkang kulo hormati ! Langkung rumiyin kulo muji syukur Alhamdulillah dateng Alloh SWT. Poro Ibu. tadarus Al-Qur’an lan sanesipun. ingkang sampun paring Rohmat shoho ni’mat. Poro Bapak. من العائدين والفا ئزين تقبل‬ ّ ِ َ ِ ْ ِ ِ َ ْ َ ِ َِ ََ َ ِ َ َ ِ ْ َ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ َ ِْ َ ْ َ ْ ُ ِْ َ ّ ِ ُ ‫. utawi batiniyah. wonten ing manah kito sedoyo. sami ugi sehat lahiriah. وعلى اله واصحا به الكرام. واو جب علينا بالصلة والصيام. ngunjuk. dalam rangka “bersilaturrohim”. Hadirin sekalian ! Wonten ing saat meniko kito sampun manggihi wulan syawal malih. shoho keluhan lan .PIDATO RESEPSI HALAL BIHALAL ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ . shoho poro ahli keluarga lan sahabatipun. poro Ibu. Lan ugi wonten akhiripun wulan Romadhon kita tutup mawi Zakat Fitrah kanti harapan kulo mugi-mugi nopo ingkang kito laksanakaken wonten ing wulan Romadhon kolo wahu minongko dados amal ingkah sholeh. meniko ugi kito saget ngraosaken betapa sedih lan gelisahipun si Fakir-Miskin ingkang wonten ing saben dintenipun selalu ditimpa kekurangan dahar.‫الحمد ل الذى انعم علينا بنعمة اليمان والسلم. أ ما بعد. sehingga kulo lan panjenengan saget pepanggihan wonten meniko majlis. mugio tetep dipun limpahaken dateng kanjeng Nabi Muhammad SAW. وأمر نا بال تحاد وصلة اْلرحام‬ ِ َ ْ َ ِ َِ َ ِ َ ّ ّ ِ َ َ َ ََ ِ َ ّ َ ِ َ ّ ِ َ ْ ََ ّ َ ْ ََ ِ َ ْ ِ ْ َ ِ َ ْ ِ ْ ِ َ ْ ِ ِ َ ْ ََ َ َ ْ َ ُ ْ َ َْ َ َّ َ َ ْ ِ ِ َ ْ َ َ ْ ِ ِ َ ْ َ ِ ‫والصل ة والسلم على سيد نا محمد خير اْلنام. Kranten wonten ing wulan sakderengipun yakni wonten ing wulan Romadhon kito sampun sukses nindakaken ibadah puasa sebulan penuh. utawi resepsi “Halal bi halal” kanti keadaan sehat wal afiat. Poro Rawuh ingkang kulo hormat ! Kranten hikmah nindaaken ibadah poso meniko disamping kito ninda’aken perintahipun Allah SWT kanti ngeker hawa nafsu wonten ing siangipun wulan Romadhon.

guru-guru kito. hadirin sekalian ! Sak meniko sampun dugi wulan syawal. ingkang akhiripun kito timbul roso belas kasihan kito dateng Fakir Miskin. Sering timbul rasa iri. buruk sangka. berarti kito meniko gesang nuruti kemauan howo nafsu lan kemauan weteng utawi dados Abdul butun alias hamba perut. Monggo kito ndugeni. Padahal. poro Ibu. Pramilo saat meniko kito bucal. kito isi kanti halal bihalal. Kranten ing wulan menikolah saat meledakipun kegembiraan ingkang penuh harapan menuju kearah hidup baru gesang ingkang langkung sahe. sahabat karib. Kanjeng Nabi sampun dawuh : ُ َ ِ َ ْ ‫َ ْ َ َ ّ َ ْ ُ ْ َ َ َ ُ ِ ِ ْ ِ ِ َ ُ ْ َ َ َ ُ ِ َ َ ِ ِ َ ْ َص‬ ‫من أحب أن يبسط له فى رزقه وينساء له فى أثره فلي ِل رحمه‬ Artosipun : . Mungkin wonten ing saat-saat ingkang berlalu terjadi kesalahan-kesalana utawi sering melakukan hal-hal ingkang mboten nyekecoaken manah. sehinggo kito purun nafkahaken sebagian harta benda kito kangge shodaqoh dateng Fakir-Miskin kolo wahu. Pramilo monggo kesempatan wulan syawal meniko kito ginaaken kangge bersilaturrohim. Lan ojo ngliwati bates. famili. supados gesang kito meniko angsal berkah sangking Alloh SWT. tiyang sepuh kito. selalu dikuasi Howo Nafsu. mangan ngumbe sak katahipun. kito panggihi sanak keluarga. wulan ingkang penuh dipun rameaken lan dipun meriahaken dening sedoyo umat Islam. Setiap hari selalu dalam pemborosan. mempererat tali persaudaraan antara keluarga. shoho sederek seagomo lan seperjuangan. Alloh dawuh wonten Al-Qur’an : َ ِِْ ْ ُ ْ ّ ِ ُ َ ‫كلو واشربوا ول تسر فوا إن ال ل يحب المشرفين‬ ّ ِ ْ ُ ِ ْ ُ َ َ ْ ُ َ ْ َ ْ ُُ Ingkang artosipun : “Mangano siro kabeh lan ngumbiho. kito lenyapaken mawi berjabatan tangan. mangkel-mangkelan lan sanesipun. dengki. konco-konco lan sanak. kanti bersilaturahim. saling maaf memaafkan lahir lan batin. Saktemen Alloh ikut ora demen marang wong kang ngliwati bates“ Poro Bapak.kelemahan tenogo. katimbang wulan ingkang berlalu. melampauai batas tanpa mengukur kekuatanipun. selalu berlebih-lebihan. Poro hadirin ingkang kulo hormati ! menawi kito mboeten purun nglampahi ibadah puoso.

lan aku durung ngasilken ilmu pengetahuan. Lan yektine kito ugo nandur jasa supaya wong-wong sing sak wusi kito biso mangan jasa kito (metik jasa kito)” Poro rawuh ingkang kulo hormat ! Kintenipun cekap semanten atur kulo. Kata penyair malih : ‫لقد غر سوا فا ء كلنا وإننا * لنغرس حتى يأ كل الناس بعد نا‬ َ َ ْ َ ُ ّ َ ُ ْ َ ّ َ ُ ِ ْ َ َ َ ّ َِ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ Ingkang artosipun : “Sa’temen wong-wong sakwuse kito wis podo nandur jasa. monggo kito tingkataken mutu pendidikan lan praktek. supados dados generasi ingkang berguna lan berjasa. Poro Ibu hadirin sekalian ! Dados wal hasil wonten ing kesempatan wulan Syawal meniko. saking agomo. sedoyo kelepatan nyuwun pangapunten. lan didawakne (di berkahi) umure. ingkang sanggup dibebani seribu macam tugas. monggo kito berusaha ningkataken pendidikan dateng putri-putri kito generasi mendatang. Mongko opo gunane umurku ing dino iku” Poro hadirin sekalian ! Sesuai kalian kata syair kasebut. bangsa lan negoro. sejahtera wonten ing duniyo lan akhirat. lan kito sing mangan jasane. lan durung ngasilaken pekerjaan tangan. َ ْ ِ َ ْ َ ْ ُ ْ ِ َ ّ ِ ُ َ َّ َ َ ْ ِ ِ ْ َ َ ْ ِ ِ َ ْ َ ِ ‫من العا ئدين والفائزين تقبل ال من ومنكم اجمعين‬ ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ .“Sing sopo wonge pengin diluasne rizkine. Kranten generasi meniko ingkang menentukan masa ingkang bade dateng. utawi mewujudkan sedoyo amal ingkang saget mbeto bahagia. Mengingat kata penyair : ‫إذا فتنى اليوم ولم أكتسب علم* ولم أصنغ يدا فما ذا ك من عمرى‬ ُِْ ْ ِ َ َ َ ً َ ْ ِ ْ َ ْ ََ ً ْ ِ ْ ِ َ ْ َ ْ ََ ُ ْ َ ْ ِ َ َ َ ِ Ingkang artosipun : “Naliko wis ngliwati aku sijining dino. mongko becik silaturrohmi (nyambung sanak sedulure)” Poro Bapak.

Kadang-kadang badai dan gelombang menggelegar ombak menyeberang. Akhiripun mboten saget dumugi dateng suatu tujuan. kulo lan panjenengan saget bersilaturrohim wonten ing meniko majlis ingkang mubarok. Ingkang kaping kalih sholawat soho salam sejahtera Alloh mugi tetep dipun limpahaken dateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW. Ia memenuhi suasana ingkang kados mekaten meniko kok si musyafir meniko lengah anggenipun mengemudi. Kadang-kadang tiang gesang . menuju sebuah pantai. sampan sakmestinipun tiang ingkang lagi nyebrang. Kadang-kadang si musafir lagi tenang-tenang wonten nginggil perahu tiba-tiba angin datang meniup. Meniko wonten ing tengah perjalanan memaggihi pintenpinten halangan lan rintangan. saget-saget kapalipun meniko numplek lan tenggelam wonten ing tengahtengah lautan. cerah. Poro rawuh ingkang kulo mulyaaken ! Semanten ugi kito gesang wonten Alam dunia menuju dateng alam akhirat.واصحا به أجمعين. utawi boten gadah gondelan ingkang kukuh. Poro Ibu ingkang kulo hormati ! Kisah perjalanan manusia gesang wonten ing alam dunia menuju dateng Alam akhirot meniko saget kito ibarataken kados dene seorang musyafir ingkang lagi menyebrang lautan. أ ما بعد. dalam rangka menghadiri acara peringatan “Nuzulul Qur’an” ingkang kados meniko meriyahipun. Poro Ibu. terang benderang saat meniko monggo kulo lan panjenengan sedoyo tansah muji syukur dateng ngersanipun Alloh SWT. Utawi kados dene tiang ingkang lagi kesesahan nyebrang segoro mawi sebuah perahu menuju suatu pantai (pelabuhan). Ingkang sampun paring Rahmat. فقال ال تعلى فى القرآن العظيم : إنا نحن نز لنا الذ كر وانا له لحا فظون‬ ّ َ ْ ِ َ ْ َ ِ ِ َ ْ ََ Poro Bapak. hadirin-hadirot ingkang kulo hormati ! Lewat suasana ingkang indah. Meniko sering kito panggihi pinten-pinten cobaan lan rintangan.PIDATO PERINGATAN NUZULUL QUR’AN ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ِ َِ ََ َ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ َ ْ َِ ْ ُ ْ َ ِ َ ِ ْ َ ْ ِ َ ْ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ َ ْ ِ ّ ُ ْ ِ ً ُ َ َْ ُ ْ َ َ ْ َ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ‫الحمدِل الذى أنزل القران هدى للمتقين. Nikmat dateng kito sedoyo sehingga ing saat meniko. soho poro ahli keluarga lan sahabatipun. Amin Poro Bapak. والصلة والسلم على اشر ف النبيء والمرسلين سيد نا محمد وعلى اله‬ َ ْ ُ ِ َ َ ُ َ ّ َِ َ ْ ّ َ ْ ّ َ ُ ْ َ ّ ِ ‫.

shoho nebihi dateng laranganipun. Ni’mat dateng kito sedoyo ingkang arupi tetepipun Iman lan Islam. ingkang supados damel pedoman gesang wonten ing alam dunyo supados saget wilujeng lan bahagia wonten akhirat. usaha sesuatu boten berhasil lan sanes-sanesipun lan kangge menanggulangi hal meniko. poro ahli keluarga lan poro sohabatipun. Poro rawuh. Alloh sampun nurunaken kitab Al-Qur’an. dene termasuk perintahipun Alloh inggih meniko : Alloh sampun majibaken dateng kito sedoyo inggih meniko nglampahi poso wonteng ing . Poro Rawuh ! monggo kulo lan panjenengan sedoyo meniko samiyo ningkataken anggenipun taqwa dumateng Alloh SWT. An-Nahl : 89). و َلى اله واصحابه المتمسكين بالقرآن. PIDATO MENYAMBUT BULAN ROMADHON ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ‫الحمدِل الذي أنعمنا بدين السلم واليمن وجعل شهر رمضان وسيلة فى نيل الغفران.meniko dipun coba kalian Alloh di timpa kemiskinan. Lan minongko dadi pituduh lan Rohmat lan kabar gembira tumrape tiang Islam”QS. ugi wonten ayat lintu Alloh dawuhaken wonten surat An-Nahl : 89 Ingkang artosipun : “Lan ingsun nurunake maring siro (Muhammad) kitab Al-Qur’an kangge jelasake sekabehe perkoro. Tegesipun kito nindakkaken perintahipun. ekonomi kirang mencukupi. Dawuhipun Alloh surat Al-Hajr ayat songo : َ ْ ُ ِ َ َ ُ َ ّ َِ َ ْ ّ َ ْ ّ َ ُ ْ َ ّ ِ ‫إنا نحن نز لنا الذ كر وانا له لحا فظون‬ Ingkang artosipun : “Sa’temene ingsun wis nurunake Al-Qur’an sa’temene Ingsun tetep jogo marang AlQur’an. Ingkang kaping kalihipun mugiho Rahmat lan Salam Bahagia Alloh selalu dipun limpahaken kanjeng Nabi Muhammad SAW.أ ما بعد‬ ّ َ ْ َ ْ ِ ّ َ َ ُ ْ ِ ِ َ ْ ََ ِ َِ َ‫ُ َ ّ ٍ َ ْ َ ِ ْ ِ ْ َ َ ع‬ Poro hadirin hadirot ingkang kulo hurmati ! Monggo wonten ing kesempatan meniko kulo lan panjenengan sedoyo sami muji syukur dumateng ngarsonipun Alloh SWT. kadang di coba putrinipun sakit. Kranten Alloh sampun paring Rohmat. والصلة والسلم على سيدنا‬ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ ِ َ ْ ُ ْ ِ ْ َ ِ ً َْ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ِ َ ْ ِ ْ َ ِ َ ْ ِ ْ ِ ْ ِ ِ َ َ َ ْ َ ْ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ‫محمد افضل النسان.

utawi ٌ ََ mencegah. tembung poso meniko bahasa arabipun saking kata ‫ صوم‬ingkang hurufipun wonten tigo. Supoyo siro podo taqwa” (Al-Baqarah : 183). den wajibake marang siro kabeh nglakoni poso. Shodaqoh dateng fakir miskin. 1 (huruf shod) meniko sangking kata Shumtum (‫ )صمت‬ingkang ٌ ُْ artosipun meneng. tadarrus Al-Qur’an. wonten ing wulan Ramadhan meniko kito tindakaken poso kanti khusus’ khitmah. ngrasani tiyang sanes. Koyo dene den wajibake maring wong-wong sakdurunge siro kabeh. lan lintu-lintunipun. Pramilo saking meniko. monggo kedatangan wulan Romadhon meniko kito sambut kanti gembira. III (huruf Mim) meniko saking kata Malakun (‫ )ملك‬ingkang artosipun ngeker. Tigang huruf meniko anggadahei makna/arti piyambakpiyambak. Dene ingkang pokok inggih meniko. meniko kedah meneng lisanipun saking guneman ingkang awon. Sehinggo saget dipun sepunten duso-duso kito. No. utawi meneng saking ngrasani lan sanesipun. manggo sepindah malih. Inggih meniko huruf Shod. Alloh sampun dawuh wonteng Al-Qur’an : Ingkang artosipun : “Hei wong-wong kang podo iman. Kito penuhi mawi kegiatan-kegiatan. Kranten menurut sebagian Ulama’. Supados mangke medal saking wulan Romadhon kito angsal nilai-nilai ibadah ingkang sahe. ٌْ َ huruf Wawu lan huruf Mim. II (huruf Wawu) meniko saking kata Waro’un (‫ )ورع‬utawi Wiro’i. tegesipun bilih tiang poso meniko kedah saget ngeker lan nyegah perkawisperkawis ingkang ndadosaken batalipun poso. lan sanes-sanesipun. Poro hadirin hadirot ingkang kulo hormati ! Sak derengipun kulo akhiri anggen kulo matur.wulan Romadhon. Ingkang ٌََ maksudipun bilih tiang poso meniko kedah wira’i utawi nebihi sangking perkawis ingkang haram. . Kados dene guneman ingkang awon. Dene ingkang No. Berarti tiyang poso. utawi perkawis-perkawis ingkang dipun cela/dipun wodho minggahipun syara’. shoho nebihi larangan-larangan ingkang nimbulaken batalipun poso. datengipun wulan Romadhon meniko kito isi kanti amalan-amalan ingkang sahe. No.

kranten kanjeng ingkang sahe. Mongko den ngapuro duso-dusone kang wis kliwat” Poro rawuh…. kranten kanjeng Nabi dawuh : ِ ِْ َ ْ ِ َ ّ َ َ َ ُ َ َ ِ ُ ً َ ِْ َ ً َ ْ ِ َ َ َ َ َ َ ْ َ ‫من قام رمضان إيمانا واحتسا با غفر له ما تقدم من ذنبه‬ Ingkang artosipun : “Sopo wonge jumenengi wulan Romadhon kanti Iman lan nuprih krono Alloh. langkung rumiyin kulo muji syukur Alhamdulillah dateng ngersanipun Alloh SWT. nindaaken perintahipun Alloh SWT. Sakderengipun kulo matur ingkang bade kulo aturaken mangke. awit saking Masjidil Harom (Mekkah) ngantos Masjidil Aqsho (Palestina). ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PERINGATAN ROJABIYAH ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ‫الحمدِل الذى جعل إسراه من مكة الى بيت المقدس فى ليلة الكبرآ. dipun Isro’aken utawi dipun lampahaken dalu. وارسله بشيرا ونذيرا ودا عيا إلى ال بإذنه سراجا‬ ً َ ِ ِ ِ ْ ِ ِ ِ َِ ً ِ َ َ ً ْ ِ َ َ ً ْ ِ َ ُ ََ ْ ََ َ ْ ُ ْ ِ َ َ ِ ِ ّ َ ُ ْ ِ ْ َ َِ َ ّ َ ْ ِ ُ َ ْ ِ َ َ َ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ‫ومنيرأ. shoho poro ahli keluargo lan sahabatipun. والصلة والسلم على سيدنا محمد أفضل الورى وعلى اله واصحابه صلة وسلم كثيرا أما بعد‬ ّ ً ْ ِ َ ً َ َ َ ً َ َ ِ ِ َ ْ ََ ََ َ َ َ ْ ِ َ ْ َ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ ً ْ ِ ُ َ ‫: فقال ال تعالى فى القر ان الكريم‬ Dumateng poro Bapak. Kini kembali mengenai hal-hal historis revolusi fisik. Selajeng dipun Mi’roj aken saking Masjidil Aqso minggah dateng langit ngantos Syidrtoul Muntaha. kulo nyuwun pangapunten lahir lan batin. Shoho nyuwunaken tambahipun Rohmat lan salam bahagia Alloh mugio tetep dipun limpahaken dumateng junjungan kito Nabi Muhamamd SAW.kintenipun cekap semanten atur kulo sedoyo kelepatan. Ingkang perlunipun dipun sumerapaken dateng pinten-pinten tanda kekuasa’anipun Alloh . ingkang panjenenganipun tepat tanggal 27 Rojab tahun 571 M. Dipun aturi kalian Malaikat Jibril. utawi sejarah perjuanganipun Rosululloh SAW. Poro hadirin sedoyo ingkang kulo mulyakaken ! Pengajian ing saat meniko dalam rangka memperingati dinten ulang tahun Isro’ Mi’roj ipun junjungan kito Nabi Besar Muhamamd SAW. sehinggo saget dipun sepunten duso-duso kito. poro Ibu soho hadirin ingkang kulo hormati.

lan hidup bergotong royong lewat jam’iyah-jam’iyah. anangeng ibadahe taksih plintunan. Sampun ngantos Islam namung dumel akon-akon thok. lan endi barang sing Haram. . nanging tumindha’ipun boten sesuai. warga umat Islam. 1 Bidang Ubudiyah urusan ibadah dateng Alloh SWT. menawi boten kober boten ibadah. kito tingkataken No. sampun ngantos wonten tiang ingkang ngaku agamane Islam. utawi saben-saben mushollah. saksampunipun peringatan Rojabiyah nimu sampun ngantos wonten umat Islam sing taksih lolak-lolok utawi taksih dereng sadar hidup berorganisasi.lewat peringatan meniko. Mangane boten diatur coro Islam. No. Monggo Pak. ingkang maksudipun sak sampunipun peringatan Rojabiyah meniko. kito tingkataken segala bidang. No. . mewujudkan sopan santun. َْ ّ ‫حي على الصلة‬ ََ ّ َ …………. saking Masjidil Harom dateng Masjidil Aqso kang ingsun berkahi kiwo tengene. Bu. pergaulane boten diatur coro Islam. 4 Niat demi wujudipun pengamalan wajib ingkang dados rukunipun agami Islam. sa’perlu ingsun tunjukne sebagian tanda-tanda kekuasaan Ingsun. ingkang maksudipun supados umat Islam saget sesuai antara ucapan lan perbuatan. 2 Niat bantu program pemerintah.SWT. 3 Niat demi terwujudipun Akhlaqul Karimah. Terutama pengamalan wajib ingkang dados intinipun utawi hasilipun Isro’ Mi’roj meniko ingkang sampun dipun kumndangaken setiap waktu. meniko sampun ngantos terjadi. hidup bermasyarakat. Lewat pengajianpengajian kito saluraken santapan rohani supados umat Islam ngertos endi barang sing Halal. shoho nampi kewajiban ibadah sholat gangsal wekdal. utawi namun asal kober. Hal meniko dipun jelasaken wonten Al-Qur’an surat Bani Israoil ayat 1 ingkang surasosipun mekaten : Ingkang artosipun : “Maha suci Allah ingkang nglampahaken dateng hambanipun wonteng ing wekdal dalu. toto kromo. Saktemene Alloh iku Maha Mendengar lan Maha Mengetahui“ Poro hadirin ingkang kulo hormati ! Kanti pengajak kulo monggo kanti wontenipun peringatan Isro’ lan Mi’roj meniko. wonten masjid-masjid. nek pados rizki boten diatur coro Islam. dalam rangka meratakan pendidikan utawi mencerdaskan Bangsa ingkang maksudipun. No. nopo BU…? Inggih meniko sholat gangsal wkedal.

lan kito arahaken dateng urusan ibadah. Dawuhipun bapak kiai : Senajan wadah gede isi gemuk oli. Poro Ibu. banjir kebudayaan-kebudayaan ingkang merusak mental umat Islam. katah iman ingkang podo kenter ketendang banjir kepuntirpuntir ilmu agama boten kepikir. bilih meniko lambangipun dunyo sak isine. ninggal perkoro akhirot. Hadirin sedoyo pramilo monggo urusan ibadah meniko dipun tingkataken ingkang sa’estu. slajeng dipun tanggledaken dateng Malaikat Jibril. hadirin sedoyo Nopo maleh wonten ing zaman akhir meniko katah sanget pengaruh-pengaruh sangking arus gamebyaripun dunyo. dipun isi iman ingkang kuat mugi-mugi kulo panjenengan benjang sagedo wilujeng dunyo lan akhirat. Termasuk kanjeng Nabi dipun sumerepi tiyang estri ingkang ayu…. bongso lan negoro. Kranten lare meniko saget sahe utawi awon tergantung tiyang spuhipun ingkang mendidik. kok menawi panjenengan wahu mandek. kito wulang. Kanjeng Nabi naliko Mi’roj sampun diparingi gambaran-gambaran ingkang dados lambang ingkang bade terjadi wonten ing dunyo meniko. meniko kito didik. maksud kulo. poro Ibu. Jibril maringi penjelasan.M bok menawi wonten Umat Islam sing dereng nglampahi sholat. ayat 45 : Artosipun : “Sholat iku saget mencegah sangking perbuatan keji lan mungkar“ Poro Bapak. sampun ngantos kito umbar. tapi piambakipun boten mandeg. tentu umat panjenengan bade milih dunyo sak isine. supados mangke dados generasi ingkang saget berguna tumrap agomo. terutami dumateng putra-putri kito utawi generasi kito sedoyo. Kranten dawuhipun Alloh wonten Surat Al-Angkabut. Pramilo meniko manggo manah kedah dipun gembleng. Tegesipun pengamalan kito sedoyo saget sahe utawi boten meniko dipun ukur utawi dipun tingali. mugu-mugi enggalo dipun paringi hidayang dening Alloh. AMin yaa . kalihan anggenipun ngalmpahi sholat. mboten kito arahaken. Panggonane ono ngisro ora aji Poro Bapak. Amergi sholat meniko merupakan barometer utawi alat pengukur dateng pengamalan kito sedoyo.teng pinggir dalan celuk-celuk dateng kanjeng Nabi.

AMin Poro Bapak. sedoyo kelepatan nyuwun angunging pangapunten. mugi-mugi kulo panjenengan pinaringan iman ingkang kuat rusho. sehinggo saget nglampahi perintahipun zat kang murbo waseso. Ingkang kaping kaleh. Amin yaa Robbal Aaalamin. terang benderang ing saat meniko. أما بعد. Sebab pancen sampun dados keharusan. soho ingkang paring patrapan lan sikso. monggo kulo lan panjenengan sedoyo jaler-estri. poro Ibu. . Hadirin sedoyo ! Ingkang kaping tigonipun kulo matur nuwun dumateng sederek pemimpin acara. وعلى اله واصحابه الكرام. soho boten purun sholat lan poso. dumateng tiyang ingkang nglampahi duso. hadirin sekalian ingkang kulo hormati. فقال ال تعالى فى القر أن الكريم. وما أرسلناك إل رحمة للعالمين‬ ّ ِ َ ِ ْ ِ ِ َ ْ ََ ِ َِ ََ َ ِ َ َ ْ ِ ْ َ Hadratul Mukarromin. meniko sampun boten terpandang asing wonten kalangan umat Islam.Robbal a’alamin. والصل ُ والسلم على سيد نا محمد‬ َ ْ ِ َ َ ّْ ً َ ْ َ ّ ِ َ ََْ ْ َ َ َ ‫. Poro Bapak. menuju masa damai. ingkang sampung paring wekdal dateng kulo. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO PERINGATAN MAULID NABI ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ َ َ ُ َ ّ َ ‫َ ْ َ َ َ َ ْ َ ِ ِ ْ َ ِ ْ ِ ْ َ ِ َ ْ ِ ْ َ ِ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ ّ ّ ِ ْ ُ َ ِ َ ّ َة‬ ‫الحمد ل الذى أنعم علينا بنعمة اليمان والسلم وأرسل رسو له على كا فة المم. Poro Ulama’ul amilin. Lewat suasana ingkang indah. tumrap umat ingkang dipun pimpin meniko mengenang utawi melestarikan sejarah seorang pemimpinipun.خير النم. cerah. utawi dados hal ingkang perlu. damai lan sentoso. Nabi pemimpin arab lan Ajam. Poro Bapak. yakni masa jahiliyah menuju masa Islamiyah. ingkang beto umat manusia saking masa ingkang murko. bengis lan kejam. getun lan nelongso. enom-tuwo sami muji syukur dateng Alloh Kang Maha Kuoso. Mugi-mugi. ingkang nitahaken poro menungso. aman lan tentram. Akhiripun pinaringan gesang aman. poro Ibu ingkang kulo hormati ! Berbicara tentang peringatan “Maulid Nabi”. ingkang boten purun tobat. Cekap semanten aturan kulo. Ibu. selali dipun limpahaken dateng kanjeng pejuang Islam. mugiyo Rohmat Alloh lan salam. wekdal meniko saget kulo gunakaken sak sahe-sahenipun.

kanti kedatangan wulan maulid meniko. wonten sejarah-sejarah Islam. watu lan sajenisipun. Keranten kito sebagai umat ingkang mengharap syafatipun benjing ing dinten qiamat. monggo kito nglahiraken roso bungah. Lan ugi kito kedah sering maos Sholawat Nabi. meniko setunggalipun pemimpin ingkang sukses perjuanganipun sampun sukses membangun umat manusia saking zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah. meniko syaratipun kedah cinta kanjeng Nabi. kito kedah selalu ngatah-ngatahaken amal kesahenan. menyebut asmane kanjeng Nabi. tukar padu. bilih zaman sak derengipun kanjeng Nabi lahir keadaan alam gelap gulita. meniko dipun terbitaken cahaya ingkang terang benderang. Menungso boten mengenal perkemanusiaan. Terbukti wonten Al-Qur’an surat Al-Anbiya : 107 Ingkang artosipun : “Lan ingsun ora ngutus siro Muhamamd kejobo menehi Rohmat tumrap umat semesta alam” Poro Rawuh sedoyo ingkang kulo hormati ! Pramilo wonten ing kesempatan meniko. soho kito kedah selalu menjaga lan melestarikan sareat utawi ajaranipun. wonten kitab Al-Barzanji. Taksih katah tiyang ingkang menyembah berhala.Lha panjenenganipun Rasulullah SAW. Lan minongko kangge mbuktekaken rasa cinta kito dumateng Rosululloh SAW. menyembah hewan. selajeng kanti sifat Rohman Rohimipun Alloh SWT. utawi tahun Gajah Alloh nglahiraken seorang Rosul supados paring tuntunan. kranten kito sebagai umat ingkang dados ajaranipun. kito tingkataken anggen kito syukur dateng Alloh SWT. Hal meniko terbukti wonten kitab-kitab Tareh. lan membawa Rohmat bagi umat seluruh alam. Lan minongko kangge mbuktekaken anggen kito syukur dateng Alloh SWT. nopo malih. Boten mengenal hukum agama. nasih qoum wanita katah ingkang lahir dipun pejahi urip-uripan. berkorban harta benda kangge kepentingan agama Islam. Menungso dereng mengenal sinten Tuhan ingkang wajib dipun sembah. kayu. Saben dinten sami permusuhan. inggih meniko tepat wonten dinten Isnen tanggal 12 Robiul Awwal tahun Fil. wonten ing tengah-tengah kegelapan. Kados dawuhipun kanjeng Nabi : ‫من إعتنى مو لدي وجبت ل ُ شفا عتى‬ ِ َ َ َ ‫َ ْ ِ ْ َ َ َ ْ ِ ِ ْ َ َ َ ْ َه‬ “Sing sopo wonge gelem nemen-nemeni dino kelahiranku mangko tetep oleh syafaatku“ .

cinta bade timbul perselisihan. selalu emut lan nyebut-nyebut Tiang cinta kedah purun nyocoki lan derek tingkah laku lan perkataanipun tiang ingkang dipun cintai. Kanti mekaten kolowahu. Soho kito kedah purun nindakaken nopo ingkang dados ajaranipun. benjang ing dinten qiamat. Berkorban demi cinta. mugi-mugi ingkang hadir ing majelis puniko sageto tergolong dateng umatipun kanjeng Nabi. kirang langkungipun kulo nyuwun agungipun pangapunten. lan nebihi nopo ingkang dados laranganipun. meniko kito ugi kedah remen berkorban kangge memperingati dinten maulid ipun Kanjeng Nabi kados ing saat meniko. tanpa korban cinta sia-sia. Tanpa mencocoki lan mengikuti ucapan lan perbuatanipun. siang ndalu. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PERANAN WANITA DALAM PEMBANGUNAN ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ‫الحمدِل رب العالمين.Poro rawuh ingkang kulo hormat ! Pancen tiyang niku menawi cinta kedah netepi rukun telu ( ‫)اركان المحبة ثل ثة‬ ّ Rukunipun cinta meniko wonten tigo Tiyang cinta meniko kedah rela berkorban harta benda. Poro rawuh. kito kedah sering mahos sholawat. ingkang saget nampi syafa’atipun. وبه نستعين على امور الدنيا والدين. enjing sonten. اما بعد. والصلة وال ّلم على اشرفالمرسلين. فل حول ول قو ة ال با ل العلى العظيم‬ ّ َ ْ ِ َ ْ َ ِ ِْ َ َ َ Poro Bapak poro Ibu muslimat ingkang kulo multa-aken. sebagai bukti remen kito dateng kanjeng Nabi. Poro Rawuh ingkang kulo hormati ! La’ kito sebagai umatipun kanjeng Nabi menawi kito sampun menyatakan cinta dateng Kanjeng Nabi. kintenipun cekap semanten atur kulo. soho mbak-mbak fatayat . سيد نا محمد وعلى‬ ََ َ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ِ ْ َِ ْ ُ ْ ِ َ ْ َ ََ ُ َ ‫ّ َ ُ َ س‬ ِ ْ َ َ ْ ّ ِ ْ ُ ُ ََ ُ ْ ِ َ ْ َ ِ ِ َ َ ْ ِ َ َ ْ ّ َ ِ ُ ْ َ ْ َ ‫اله وصحبه أجمعين. ingkang akhiripun timbul kegagalan. Tiang cinta kedah selalu eling lan nyebut asmane ting ingkang dipun cintai. Lan maleh.

Kranten kangge nyekapi kebutuhan gesang meniko. tapi ingkang langkung penting meniko berbekal ilmu pengetahuan. Mugi-mugi pertemuan kito ing saat meniko saget andadosaken sababiyahipun kito angsal syafa’at saking kanjeng Nabi ing dinten qiamat. salah satunggalipun Nabi pimpinan umat. ٍ َ ِْ ُ َ ٍ ِ ُ ََ ٌ َ ْ ِ َ ِ ْ َ ْ ُ ََ ‫طلب العلم فريضة على مسلم ومسلمة‬ Ingkang artosipun : Pados ilmu meniko Fardhu tumrap saben-saben tiyang Islam jaler utawi istri (priyo lan wanito). Ingkang kaping kalih. boten piyantun priyo mawon. Kaum wanito boten cukup mendel teng nggriyo utawi cukup teng dapur mawon boten usah boten dados so’al Asal sampun saget dandan utawi mack Asal sampun saget njangan utawi masak . tapi tiang istri inggih dipoun wajibaken pados ilmu. niat ngibadah dateng ngersanipun Alloh SWT. mugi salam bahagia Alloh lan Rohmat. Keranten Alloh sampun paring Rohmat soho Ni’mat dumateng kito sedoyo. poro generasi penerus perjuangan Islam ingkang kulo sayangi ! Sepindah monggo kulo lan panjenengan sedoyo samiyo nglahiraken. niat bade ngaji. Ugi poro adik-adik. sehinggo kito saget berkumpul utawi bersilaturrahim wonteng ing majlis puniko. wajib pados ilmu meniko boten namung tiang jaler thok. tansah tetep dipun limpahaken dumateng kanjeng Nabi Muhammad. menungso boten cukup berbekal harta benda. niat pados ilmu. dawuhipun kanjeng Nabi. mboten wonten satunggal Alangan punopo.ingkang kulo hormati. rasa puji syukur dateng ngersanipun Allah SWT kanti ucapan Alhamdulillah. Kanti wontenipun Hadist meniko kito sampun jelas bilih ingkang. kanti wilujeng. Poro Rawung ingkang kulo hormati ! Getuk menopo gedang goreng ? Sampun ngantuk menopo dereng ? Monggo ing sa’at meniko kito niyat wonten ing manah. Nopo maleh wonten ing abad modern meniko poro kaum wanito boten purun ketinggalan. binjang wonten ing dinten qiamat. Nabi ingkang bade paring syafa’at. Kranten pancen dados tiyang Islam lho Bu……?! Ngaji utawi pados ilmu meniko wajib tumrap sedoyo.

utawi jeneng wanito. Hal meniko dipun jelasaken wonten Al-Qur’an surat An-Nahl. meniko ugi bade dipun jamin kalian Alloh. di dalam menegakkan Agama Islam sehinggo piambakipun dipun paringi gelar utawi sebutan “Umil Mu’minin”. sebagai kaum wanito. Bangsa lan Negara. mongko yekti ingsun paringi kehidupan kang bagus. kedang tumut belajar lan berjuang kangge membela Agama. monggo Ibu-ibu lan mbak fatayat. kito giataken lan kito tingkataken. benih-benih . Anggenipun menghadapi hal nopo ke’mawon. Segala bidang kito tanam. Lan ingsun bales kanti balesan kang luwih apik ketimbang amale” (QS.Asal sampun saget babaran utawi manak Tapi kejawi saking meniko kaum wanito. kados pundi sepak terjangipun Siti Khodijah ? piyambakipun selalu ngorbanaken harta bendanipun kangge mbelo lan menolong perjuangan Rasululloh SAW. ayat 97 ingkang surosonipun : َ ْ َُ ْ َ ْ ُ َ َ ِ َ ْ َ َ ْ ُ َ ْ َ ْ ُ ّ َ ِ ْ َ ََ ً َ ّ َ ً َ َ ُ ّ َ ِ ْ ُ ََ ٌ ِ ْ ُ َ ُ َ َ ْ ُ ْ َ ٍ َ َ ْ ِ ً ِ َ َ ِ َ ْ َ ‫. Negari ugi rusak” Poro Rawuh kejawi saking meniko. Lan menawi wanitonipun rusak. dipun bales dipun paringi gesang ingkang bahagia wonten akhirat. piyambakipun ber I’tiqod teguh lan jujur. Kranten kanjeng Nabi dawuh : ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َِ ْ َ َُ ْ َ َُ َ ِ ِ َ ِ ْ ُ َ ِ ُ َ ْ َ ْ َ ‫. tiyang istri menawi nglampahi amal-amal ingkang sahe. sehingga ngantos Rosululloh wafat.من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون‬ Ingkang artosipun : “Sopo wonge kang ngamal soleh. isoho dadi wanito sing cocok karo sebutane wanito. manggo kito sebagai muda-mudi Islam. Pramilo saking meniko. penerus perjuangan Rosululloh. nopo malih menawi kito enget perjuanganipun kanjeng Nabi Muhamamd SAW.المر أة عماد البلد إذا صلحت صلحت وإذا فسدت فسدت‬ Ing artosipun : “Wanito meniko dados cagakipun negoro. An-Nahl : 97) Poro Ibu-ibu lan mbak fatayat ingkang kulo hormati ! Pramilo saking meniko. Menawi wanitonipun sahe Negari ugi sahe. podo ugi lanang utowo wadon kanti beriman. “Siti Aisah” tetep berjuang membela lan nerusaken perjuanganipun kanjeng Nabi. Siang ateges wanihoto. wani ditoto. Kejawi meniko piyambakipun ugi mencurahkan tenaga lan fikiranipun mbantu perjuangan Rosululloh lan. wani noto. Piyambakipun ugi boten ketinggalan selalu mendampingi lan mengikuti Rasulullah SAW. kados pundi sikap Siti Aisah binti Abu Bakar.

shoho kulo panjenengan sedoyo meniko sami susah lan getun. inggih puniko sedanipun ……. Umar lan poro kerabat. Kintinipun cekap semanten atur kulo. Kejawi saking meniko kulo boten saget bales menopo-nopo atas bantuan panjenengan sedoyo ingkang arupi tenaga lan fikiran shoho sanesipun. Ananging kados pundhi maleh pancen sampun dados taqdiripun Alloh ingkang boten saget kito gadali lan boten saget dipun unduraken malih. macam lan warna. Sedoyo kelepatan kulo. atas sedanipun si Fulan meniko. lan hormat atas jenazahipun si Fulan meniko. kulo. Sehinggo saget tercapailah cita-cita kito. cita-cita Agama. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO PEMBERANGKATAN JENAZAH ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ً ْ َ ِ َْ ْ ِ َ ْ َ ‫الحمدِل الذى خلق الموت والحياة ليبلو كم ايكم احسن عمل. Amien. ingkang ing dinten meniko nampih musibah sangking ngarsanipun Alloh.جآء أجلهم ل يستاء خرون سا عة ول يستقدمون إنا ل و إنا إليه راجعون‬ ِ َ ْ ُ ِ ْ َ ْ َ َ َ ً َ َ َ ْ ُ ِ ْ َ ْ َ َ ْ ُ َُ َ َ َ Poro Rawuh. amergi kulo mboten saget nyaosi papan pinaraan ingkang sekeco. Sepindah kulo muji syukru Alhamdulillah. Hadirin-hadirot ingkang kulo hormati ! Ing mriki kulo atas nami wakilipun Bapak H. Inggih boten sanes monggo kito . Bangsa lan Negara. kulo nyuwun agungipun pangapunten.iman lan taqwa wonten ing manah kito sedoyo supados tetep kuat lan teguh menghadapi liku-liku kehidupan. (SI Fulan). shoho ngaturaken matur nuwun atas kerawuhan panjenengan sedoyo. وعلى اله واصحا به ماد مت الشمس والقمر طلعت نهارا وليل. ingkang beraneka ragam. shoho hidangan ingkang ngremenaken manah panjenengan sedoyo. والصلة والسلم على سيدنا محمد أحسن الخلق قو ل‬ ّ ّ ً َ َ ُ َ ْ َ ْ ُ ّ َ ْ ُ َ ُْ َ ِ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ََ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ‫وفعل. Ing mriki kulo nyuwun agunging pangapunten dateng panjenengan sedoyo. Poro Rawuh ingkang kulo hormati ! Sampun sakmesthinipun sangking keluarga Bapak H. Lan dipun bales ingkang sak katah-katahipun. Umar sekeluargi. Lan ing mriki. ingkang sami keroyo-royo kerso ta’ziah utawi bela sungkowo. أما بعد. فقال ال تعالى فى القران الكريم. namung saget ndongaaken mugi-mugi sedoyo amal sholeh panjenengan kolowahu dipun trami dening Alloh SWT. awal ngantos akhir. إذا‬ َِ ّ َ َ ْ ََ ً َ َ ْ َ ََ ُ َ َ ْ َ ُ ْ َ ِ َ َ َ ً ْ َِ ‫.

Pramilo saking meniko. bilih jenazahipun si Fulan puniko sahe nopo sahe ? 3x. Poro Rawuh ingkang kulo hormati ! Sa’derengipun jenazah dipun berangkataken. ِ ْ َ ْ ََ َُ َ َ ْ ُ ْ َ ‫أنتم شهدأ على الرض‬ Poro Rawuh nggih si Fulan meniko anggadahi “haqqul Adam”. lan dipun paringi jembar kuburipun. Lain malih sebagai meningso tentu kemawon sekedi utawi katah. kanti mahos Sholawat (kalimat Toyibah). shoho dipun ngapunetn dosadosanipun lan dipun tampio amal-amalipun ingkang sahe sehingga sagedo angsal rahmat sangking ngarsanipun Allah SWT. si Fulan meniko gadah kalepatan dateng tiang sanes. Baik segi ibadah dateng Alloh. hadirin sedoyo ingkang kulo hormati ! Sepindah Monggo kulo lan panjenengan sedoyo samiho nglahiraken rasa puja lan puji . panjenengan kersoho paring pangapunten. Monggo jenazah sareng-sareng kito berangkataken. Alhamdulillah. ing mriki kulo aturaken sedoyo kalepatan si Fulan meniko. ten mriki kulo aturaken dateng panjenengan sedoyo bilih sak sumerep kulo si Fulan meniki termasuk golongan tiang ingkang sahe. utawi utang piutang. Amin. والصل ُ والسلم على سيد نا محمد‬ ‫النبي المصطفى وعلى اله واصحابه اهل الصدق والو فى ا ما بعد‬ ّ ِ َ ْ َ ِ ْ ّ ِ ْ َ ِ ِ َ ْ ََ ِ َِ ََ َ َ َ ْ ُ ْ ّ ِ ّ Poro Bapak. Dene menawi amrat menawi dipun ikhlasaken. kulo suwun supados langsung mawon hubungan kalih pihak keluarga utawi ahli warisipun. kulo suwun supados panjenengan ihlasaken. Lan mugi-mugi kito sedoyo ingkang dipun tilar sagedo nerusaken perjuanganipun lan nyampurnakaken amal kesahenanipun soho usahanipun ingkang kapundut. ugi sesrawungan dateng tanggo. saking segi nopokemawon. utawi dateng tiyang sanes. ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO WALIMATUL KHITAN ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ‫ُ ّ َ ْ َ ْ َ َِ ْ َ َ ِ ّ ِ ْ ِّ َ ِ ْ َ ه ْ َ َ ِ ْ ً َ ّ َة‬ ‫الحمد ل الذى قد قال فى كتا به الكريم : ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابرا ِيم حنيفا. kulo suwun supados panjenengan sedoyo.ikhlasaken mawon. soho sanesipun dateng panjenengan sedoyo. Kintinipun cekap semanten atur kulo. Tapi ing mriki perlu kulo saksekaken dateng panjenengan sedoyo. sedoyo kelepatan kulo nyuwun pangapunten. Poro Ibu.

Mugi-mugi wekdal meniko mangke saget kulo gunakaken ingkang sak sahe-sahenipun. Lan jenggote kaleh brengosipun sampun dowo. Tur wonten zaman semanten. tegesipun taksih purun to’at lan boten purun ngelampahi maksiat. Ingkang kaping kalih. Sehingga wonten ing kesempatan meniko kito saget rawuh wonten ing puniko majelis dalam rangka Jabatud Da’wah. Ingkang kaping tigonipun kawulo matur nuwun dumateng sederek pembagi acara ingkang sampun paring wekdal dumateng kulo. Dawuhipun Alloh wonten Al-Qur’an Artosipun : “Nuli ingsun wahyuake marang siro (Muhammad).syukur dateng ngarsanipun Allah SWT. dereng wontek calak utawi dokteng ingkang tukang nyunat. mugi-mugi kerawuhan kito sedoyo. Ingkang sampun paring pinten-pinten rohmat lan taufiq soho hidayah dumateng kito. Nabi ingkang bade paring syafa’at dateng sedoyo umat benjang wonten ing dinten qiamat mboten pandang sugih utawi mlarat. utawi wedi lading kok sampek umur 80 tahun lagek sunat ? Poro Ibu ingkang kulo hormati ! Nabi Ibrahim puniko sanes tiyang jerih utawi tiyang weden. Dados dipun sunat piyambak !? Mungkin bapak-bapak utawi ibu-ibu timbul pertanyaan. Lhoooo! Menopo Nabi Ibrahim puniko tiyangipun wedi pemes. An-Nahl ayat 123). Mboten pandang rakyat utawi pejabat. Tapi pancen wontenipun printah sunat utawi khitan meniko inggih sampun umur 80 tahun niku. . supoyo melu (condong) marang agamane Nabi Ibrahim” (QS. tansah kalimpahaken dateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW sebagai Nabi pemimpin umat. mugi-mugiho salam bahagia Allah. Shoho sanes tiyang wedi pemes utawi lading. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Nindaaken khitan utawi sunat meniko derek tindak lampanipun Nabi Ibrahim as ingkang wonten sejarahipun Nabi Ibrahim nindaaken khitan meniko sampun yuswo 80 tahun. Lajeng Alloh SWT paring wahyu dateng kanjeng Nabi supados derek agaminipun Nabi Ibrahim. utawi ngrawuhi dateng undangan dateng walimatul khitan. kalian Allah dipun catet minongko dados amal sholeh kito sedoyo amin-amin ya robbal alamin. selagi umat puniko taksih purun nindaaken syariat. Dados asal-usulipun sunat puniko awit zamanipun Nabi Ibrahim. lan rahmatipun.

sedoyo poro pejuang 45 ingkang gagah berani. Dene faedah ingkang No. enggal mawon dipun khitani. pejuang-pejuang kolowahu inggih sampun sunat. Lan boten wonteng tiyang ingkang dereng sunat. khitan meniko saget ngilangi najis utawi kotoran ingkang kentung wonteng pucukipun zakar/kucur utawi kepala penis. wantun ngusir panjajah. Pramilo menurut qo’idah ushul fiqh : ٌ ِ َ َ ُ َ ْ ِ َ ْ َِ ِ ِ ُ ّ َ َ ُ َ ّ ُ ‫كل ما يتو صل به إلى الواجب فهو وا جب‬ Artosipun : ”Sakabehe perkoro sing digawe lantaran maring nindakne perkara wajib meniko hukume wajib“ Pramilo ngilangi najis utawi kotoran wonten pucukipun zakar utawi kucur/helm puniko wajib. Kintenipun cekap semanten atur kulo Kupat lepet taline janur Lepat luput tetepa dadi sedulur Masang pulut ing duwur cemoro Menawi luput nyuwun ngapuro ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO WALIMATUL MAULID . Lhoooo sholat gangsal wekdal meniko wajib. meniko sedoyo. Dados mekatenlah pentingipun khitan utawi sunat. shoho nambahi kewibawaan. Padahal ngilangi najis puniko dados syarat absyahipun sholat. Sebab andadosaken absahipun sholat. puniko wantung perang ngusir penjajah. III khitan meniko saget nambahi dateng keberanian utawi kekendelan. II inggih puniko : Dipandang sangking segi kesehatan dokter khitan puniko saget ngilangi penyakitpenyakit ingkang timbul sangking pucukipun zakar utawi kucur.Poro Bapak poro Ibu ingkang kulo hormat ! Lhoooo…… sakniki fungsinipun utawi faedahipun khitan meniko katah ing antawisipun : No. Pramilo kangge akhir kata kulo monggo bapak poro ibu menawi kagungan putro dereng dipun khitanaken. Hal meniko saget dipun bukte’aken menawi panjenengan pikir. wantun bertanding melawan musuh. 1 Dipandang saking segi agama. Dene kaidah ingkang No. Kranten hubunganipun meniko dateng masalah ibadah.

kang Maha Kuasa kanthi ucapan Alhamdulillah. boten sanes dipun suwuni tambahipun barokah dugo mugi-mugi putri ingkang tembih lahir puniko. dateng kulo lan panjenengan sedoyo. والصل ة والسلم على سيد نا م َمد افضل الخلق اجمعين وعلى اله واصحا به‬ ‫ومن تبعه الى يو الدين اما بعد‬ ّ ْ ّ ْ َ َِ ُ َ ِ َ ْ َ َ Poro Bapak poro Ibu. saget ngrawuhi undanganipun Bapak Ahmad sakeluarga. hadirot ingkang kulo mulya’aken ! Sa’derengipun kulo matur nopo ingkang bade kulo aturaken mangke. ninggal bondo lan rojo koyo. sepindah monggo kulo lan panjenengan sedoyo. samio nglahiraken rasa puji syukur dateng ngarsanipun Alloh.‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ُ َ َ ْ ََ ٍ ْ ِ َ ِ َ َ ِ َ ُ َ ُ ََ ََ ُ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ ّ َ َ ٍ ْ ِ ْ ِ َ َ ْ ِ ْ َ ََ ْ ِ ّ َ ْ ِ َ َ ْ ّ َ ِ ُ ْ ‫َ ْح‬ ‫ال َمدِل رب العالمين الذي خلق النسان من طين. boten wonten satunggal alangan punopo. taufiq. Amien. Poro hadirin ingkang kulo hormati ! Dene bayi ingkang nembeh lahir ing saat meniko dipun paringi tetenger. Bapak Ridhwan nampi ni’mat sangking ngarsanipun ingkang Maha Kuoso. sehinggo kulo panjenengan sedoyo saget karoyo-royo bucal tempo ninggalno griyo. utawi dipun paringi asmo “Zainul Haqqi” (contoh) pancen sampun dadaos kewajibanipun tiang sepuh. bangsa lan agama. واخرجه‬ ِ ِ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ ِ َ ْ َ ِ ْ َ ْ ِ َ ْ َ ٍ ّ ‫م ْ َ ْ ِ ُ ّ ِ َ ُ َ َ َ ْ َ ُ ِ َ ْ ٍ ُ ِ ْ َ ّ َ ُ َ ّ َ ُ َ َ ّ ِ َ ُح‬ ‫ِن بطن امه وهو ل يعلم بشيئ مبين. meniko menawi kagungan putro. Alloh sampun paring pinten-pinten rahmat. وقدر سعاادة وشقا وته ورزقه واجله وهو فى قرر مكين. kedah pareng asmo ingkang sahe. hadirin. Dene menopo wonten ing saat meniko. Poro Bapak poro Ibu. hadirin sedoyo. Dene menopo wonten ing saat puniko. sagedo dados putro ingkang berguna migunani tumraping masyarakat. shoho paring pendidikan-pendidikan dateng putronipun kados ingkang dipun dawuhaken dening Kanjeng Nabi Muhammad SAW ُ ّ ّ َ َ ْ ََ ً ّ َ ّ ِ ُ َ ُ ْ َ َ ْ ْ َ َ َ َ ّ َ َ َ َ ّ َ َ َ َ ِ ْ ُ َ َّ ُ ْ ََ ُ َ َ ََ ُ َ ْ ِ َ ِ ْ ُ ْ َ ِ ِ ََ ََ ِ ِ َ ْ ّ َ ‫حق الوالد على ولده ان يحسن اسمه واد به وان يعلمه الكتابة والسبا حة والر ماية وان ل ير زقه ال طيبا وان يزو جه‬ َ َ َْ َِ ‫اذا ادرك‬ Ingkang artosipun : “Haq utawi kewajibanipun tiang sepuh dumateng putranipun inggih meniko : Kedah paring asmo utawi nami ingkang sahe Kedah mbagusi dateng adabipun . dene kulo panjenengan dipun rawuhaken wonten ing dalem meniko. ingkang lahiripun kanti keadaan wilujeng. ingkang arupi kelahiran sang putro.

minongko dados amal jariyahipun kito sedoyo. ُ َ ْ ُ ْ َ ٍ ِ َ ٍ ََ ْ َ ِ ِ ُ َ َ ْ ُ ٍ ْ ِ ْ َ ٍ َ ِ َ ٍ َ َ َ ٍ َ َ ْ ِ ّ ِ ُ َُ َ َ َ َ ْ ِ َ َ َ ُ ْ ِ َ َ َ ِ ‫إذا مات إين أدم إنقطع عمله ال من ثل ث صدقة جارية او علم ينتفع به اوولد صا لح يد عو له‬ Ingkang artosipun : “Naliko Ibnu Adam (Manungso) meniko sampun sedo/wafat mangko putus sedoyo ngamalipun kejawi saking tigang perkawis. Kejawi saking meniko ugio saget nerusaken perjuangan kito sedoyo. 2. Amin. 1. kulo ngajak dateng panjenengan sedoyo. Putro ingkang sholeh. ingkang ndongaaken dateng Ibnu Adam kolo wahu (utawi tiang sepahipun)“ Poro rawuh ?! pramilo lewat kesempatan meniko. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Kejawi keterangan wonten ing nginggil kolo wahu bilih anak meniko amanatipun Alloh ingkang dipun titipaken dumateng kito sedoyo. Tegesipun kito dipun dangu kados pundi anggen kito ngramut dateng putro kito. Sodaqoh. Menawi didikan kito meniko sahe. monggo putro-putro kito meniko kito didik ingkang sahe kito wulang dateng ilmu agomo. Dene menawi anggen kito didik putro meniko awon.Kedah mulang nyerat utawi nulis Kedah mulang dateng renang utawi nglangi Kedah mulang dateng manah utawi nembak Kedang paring rizki ingkang halal Kedah ngrabekaken/nikahaken menawi sampun dewasa utawi menawi sampun ketemu jodohipun. kito inggih dipun bales sahe dening Alloh. meniko kito inggih pikantuk sikso sangking ngarsanipun Alloh kanjeng Nabi dawuhaken. Poro rawuh getuk menopo gedang goreng ? . ingkang mbenjang wonten akhirat kito dipun suwuni pertanggung jawab. menawi sampun sedo. shoho putro ingkang sholeh meniko saget dados amal jariyahipun tiyang sepuh. supados benjang dados lare ingkang sholeh. supados kejayaan Islam lan kemulyaan Islam ing masa mendatang saget tetep gilang gemilang. Ilmu ingkang manfaat 3.

Sepindah kawulo muji syukur dateng ngarsanipun Alloh SWT ingkang sampung paring rohmat. poro pini sepuh. poro hadirin. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO NASEHAT PERNIKAHAN ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ‫الحمد ل الذى سن لعباده النكاح. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Berbicara tentang nikah meniko sampun mboten terpandang asing di kalangan umat Islam. poro tamu undangan ingkang kulo hormati.فإنى مكاثر بكم المم يوم القيامة وعلى اله واصحابه اجمعين أما بعد فل حول ول قو َ ال با ل العلي العظيم‬ Poro Bapak Kiyai. ونها هم عن السفا ح والصلة والسل ُ على سيدن محمد القائل : تنا كحوا وتنا سلوا‬ ْ َُ َ َ َ ْ ُ َ َ َ ْ ِ َ ْ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ََ ‫َ ّ ِ ِ َ ِ ِ ّ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ِ ّ َ ِ َ ّ َ ُ َ ّ َم‬ ّ ُ ْ ْ َْ ِ ْ ِ َ ْ ّ َِ ْ ِ ِ ّ ِ ‫َِ ّ ُ َ ِ ُ ِ ُ ُ ْ ُ َ َ َ ْ َ ْ ِ َ َ ِ َ ََ َِ ِ ََ ْ َ ِ ِ َ ْ َ ِ ْ َ َ ّ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ّة‬ ‫. utawi hari resepsi pernikahan ingkang sanget keramat meniko Mugi-mugi kerawuhan kito sedoyo meniko kalian Alloh dipun catet dados amal sholeh kito sedoyo. krono besuk ingsun ing dino qiamat akeh-akehan umat lantaran siro kabeh“ . Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Ingkang kaping kalih mugiho rohmat ta’dzim dan salam bahagia Alloh tansah dipun limpahaken dumateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW. sahinggo kito saget pepanggihan wonten ing puniko majlis. menawi lepat nyusun pangapuro. taufik shoho hidayah dateng kito sedoyo. soho poro ahli keluarga lan sohabatipun. dalam rangka menyambut hari kebahagiaan. soho ngamalaken dawuhipun kanjeng Nabi : ِ َ َ ِ ْ َ ْ َ َ ّ ُ ْ ُ ُ ِ ُ ِ َ ُ ِ ِ َ ْ َُ َ َ َ ْ ُ َ َ َ ‫تنا كحوا وتنا سلو فإ نى مكاثر بكم المة يوم القيامة‬ ‍ Ingkang artosipun : “Podo nikaho siro kabeh lan podo duweho keturunan siro kabeh. Kranten menurut ajaran agama Islam. melaksanakaken nikah meniko dipun catat sebagai amal ibadah. Sebab nikah meniko derek sunnahipun kanjeng Nabi. lan hadirot ingkang kulo hormati.Sampun ngantuk menopo dereng ? Kintenipun cekap semanten atur kawulo. Amien.

Nomer setunggal huruf Nun meniko singkatan sangking kata Ni’mat. sholat. Sebab nikah di dalam Islam meniko dados amal ibadah. Shoho perintah ngamalaken dawuh-dawuhipun Alloh kados dene : puoso. dados syarat syahipun nikah. wonten ingkang jelasaken bilih tembung nikah meniko asalipun tembung arab ingkang terdiri saking tigang huruf. sesuci. Nomer kaleh huruf Kaf. Dene Islam didalam nikah meniko. Nomer tigo Huruf Haa meniko singkatan saking kata Hikayah. glimpang-glimpung. Poro rawuh ingkang kulo hormat ! Salajengipun menurut sebagian Ulama. yen teng kamar saget cerito-cerito kaleh garwane Poro rawuh ingkang kulo hormati !! Kajawi saking meniko taksih wonten malih kewajiban-kewajiban ingkang kedah dipun laksanaaken. kaleh bantal guling.Shoho Islam didalam nikah meniko dados syarat syahipun nikah. meniko singkatan saking kata Karomah utawi keramat. menawi wonten kamar tilem piambek kleasak-klesik. lan sanesipun. Tegesipun dados manten meniko selalu dipun mulyaaken selalu keramat. Alloh sampun dawuh wonten Al-Qur’an ِ َ ّ ََ َ ْ ُ ّ َ ُ َ ّ ‫الر جال قوامو ن على النسآ ء‬ Artosipun : . Dados kanti meniko saget kito simpulaken. meniko kedan mulang dumateng istrinipun ingkang sahe. Huruf Kaf lan Huruf Ha’ (Nikah ‫ )نكح‬ing tigang huruf kolowahu anggadahi singkatan utawi anggadahi arti piyambak-piyambak. tapi menawi sampun nikah. benten kaleh tiang taksih bujangan. bilih Islam lan nikah. Dene kewajibanupun tiang jaler sebagai suami. adus jinabat. meniko maleh saget cerito-cerito kaleh garwanipun. nikah boten dados syah kejawi mboten Islam. Antara suami lan istri. Inggih meniko : Huruf Nun. meniko merupakan hal ingkang selalu berhubungan. mboten kenging dipun pisahaken. Menurut Islam. sehinggo panggonan lenggahipun meniko dipun utamaaken wonten ngajeng piyambak kados dene palenggahanipun raja lan permaisuri. Kranten tiang jaler meniko ingkang bertanggung jawab dumateng tiang istri lan putroputrinipun. Ingkang artosipun cerito tegesipun tiyang menawi sampun nikah. tegesipun tiang dados manten utawi tiang nikah meniko ngraosaken nikmat lahir lan batin.

poro ibu. sehinggo kito saget makempal wonten ing meniko majlis. Lan menawi dipun perintah kedah selalu to’at. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO SAMBUTAN WALIMATUL URSY ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ‫الحمدِل الذل قد قا ل فى كتابه الكريم. Poro rawuh ingkang kulo hormati. والصلة والسلم على سيدنا ومولنا محمد القائل النكا ح سنتى فمن أحب‬ ّ َ ُ َ َْ َ َ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ ٌ ْ َِ ٌ ِ َ ُ َ ِ ِْ َ ْ ِ ُ ِ ْ ِ ْ ُ َ َ ‫ُق‬ ‫فطر تى فليتسن بسنتى وعلى اله و أصحا به ومن واله اما بعد‬ ّ ََ َْ ََ َ َ ِ ُّ ِ ّ َ َ َ ْ َ ِ َ ْ ِ Poro bapak. deweke tansah bungahake marang siro. utawi manut. Kupat lepet taline janur Lepat luput tetep dadiho sedulur Akhiripun sedoyo kelepatan kulo awal ngantos akhir kulo nyuwun pangapunten. selagi perintahipun kolo wahu mboten perkawis maksiat. dalam rangka menghadiri undangan walimatul Ursy ing saat meniko. Ngawontenaken walimah meniko hukumipun sunah. ing antawisipun inggih meniko.“Bilih tiang jaler meniko ingkang jemenengi/mimpin dateng tiang estri“ Dene kewajiban tiang estri dateng tiang jaler. Shoho menawi dipun tinggal kesah ingkang jaler. kranten meniko derek dawuhipun . tansah jaga awake lan bondo siro“ Porp Bapak poro Ibu kintenipun namung mekaten atur kawulo. ingkang dipun riwayataken dening shohabat Abi Hurairah. kados dawuhipun kanjeng Nabi. menawi dipun sawang ingkang jaler. lintu wekdal Insyaa Allah saget dipun sambung malih. وانكحوا اليامى منكم والصالحين من عباد كم وإما ئكم وإم ئكم إن يكونوا‬ ْ ُ ْ ُ َ ْ ِ ْ ُ ِ َ َِ ْ ُ ِ َ َِ ْ ُ ِ َ ِ ْ ِ َ ْ ِ ِ ّ َ ْ ُ ْ ِ َ ّ َ ْ ْ ُ ِ ْ ََ ْ ِ َ ْ ِ ِ َ ِ ِ َ َ ْ َ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ّ َ َ ْ َ َ ِ ُّ ُ ّ ‫ف َراء يغنيهم ال من فضله و ال واسع عليم. ingkang sampun paring pintenpinten rohmat dateng kito sedoyo. lan naliko siro perintah tansah manut lan naliko siro tinggal lungo. kedah tansah bingahaken. hadirin sedoyo ingkang kawulo mulyaaken. ingkang dawuhipun mekaten : ‫خير النسآء إمرأة إذا نظر ت إليها سرتك وان امرتها اطا عتك وان غبت عنها حفظتك فى مالك ونفسها‬ َ ِ ْ َ َ َ ِ َ ِ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ِ ْ َِ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َِ َ ْ ّ َ َ ْ َِ َ ْ َ َ َ ِ ٌ ََ ْ ِ ِ َ ّ ُ ْ َ Ingkang artosipun : “Sak apik-apike wong wadon sing naliko siro sawang. tiang estri kedah selalu anjagi dirinipun (utawi badanipun) lan njagi bandanipun. Sakderengipun kulo matur nopo ingkang Alloh SWT.

meniko ingkang dipun dugeni gedah ingkang langkung parek griyanipun. Menawi salah setunggalipun meniko langkung rumiyin. Dene ingkang paling utami utawi ingkang afdhol inggih meniko “Walimatul ‘Ursy utawi Walimah Manten” Dene masalah ijabatut-da’wah. bilih wonten salah setunggulipun wekdal. meniko podo ingkang dipun dugeni langkung rumiyin ngundangipun. wajib ndugeni. sohabat Abdurrohman bin Auf. Menawi walimah manten. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Bicoro masalah walimah meniko. meniko ndugeni hukumipun sunat. ٍ َ ِ ْ ََ ْ ِْ َ َ َ َ َ َ ‫بار ك ال لك أولم ولو بشاة‬ “Tegesipun kanjeng Nabi donga’aken barokah. shoho sanesipun. utawi tigo. selagi wonten majlis walimah manten kolowahu. matur dateng kanjeng Nabi. Dene menawi walimah saklintunipun manten. lajeng perintah ngawontenaken walimah senajan namun nyembelih maendho setunggal. utawi dugeni dateng walimah. wonten kalane walimatul maulid. sami ugi walimah khitan utawi maulud. فإن سبق أحدهما فأ جب الذي سبق‬ Ingkang artosipun : “Menawi kempal tiang ngundang kalih (sareng wekdalipun) moko ingkang dipun dugeni. bilih piyambakipun nglaksanaaken nikah damel maskawin (Mahar) rupi emas sak bobotipun kelungsu kurmo salajengipun kanjeng Nabi ngendiko. Poro rawuh !. Benten kaleh dugeni undangan saklintunipun walimah manten. meniko hukumipun inggih benten-benten. Hal meniko damel dasar hadisipun kanjeng Nabi ingkang dipun riwayataken deneng Abu Dawut RA َ َ َ ِ ّ ْ ِ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ َ ْ ِ َ ً َ َ ُ َ ْ َ ْ ِ ََ ِ َ ِ َ َ َ َ ْ ِ َ ِ ‫إذا إجتمع دا عيان فأجب أقربه بابا. meniko ingkang dipun undang. Dene menawi perekipun. inggih ingkang langkung rumiyin meniko ingkang dipun dugeni“ Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Kolo wahu kawulo ngaturaken bilih ndugeni dateng undangan walimah manten meniko hukumipun wajib. kados . menawi wonten setunggal wekdal meniko wonten undangan kaleh. sa’lajengipun. tiang ingkang langkung parek lawang griyonipun. utawi aqiqoh. meniko boten wajib nekani. boten wonten perkawis mungkar utawi maksiat. weninipun katah. wonten kalane walimah ngedekaken griyo utawi boyongan. Lan menawi wonten perkawis maksiat utawi perkawis ingkang nglaraaken manah. Wonten kala : Walimatul ‘Ursy wonten kalane walimatul khitan. kados ingkang kasebut wonten ing kitab-kitab fiqih.kanjeng Nabi.

أما بعد. Sebabipun wonten ing majlis walimah manten meniko wonten tiyang ingkang nyandang susah utawi sakit malah sedoyonipun ngraosaken ayem seneng lan bungah. وكان ربك ق ِيرا والصلة والسلم على سيدنا محمد أفضل‬ ِ ُ ْ ْ َْ ِ ْ ِ َ ْ ّ َِ ْ ِ ِ ّ ِ ‫ْ َ ْ ِ َ ْ َ َ َ ََ َِ ِ َ َ ْ ِ ِ َ َ ً َ َ َ ً َ ِ ْ ً َ ّ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ّة‬ ‫. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO PENERIMAAN KEMANTEN ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ِ َ ْ َ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ َ ْ ‫َُ َ ِ َ ْ َ ِ َ َ َ َ َ ََ َ ُ َ َ ً َ ِ ْ ً َ َ َ َ ّ َ َد‬ ‫الحمد ل الذى خلق من الماء بشرا فجعلمه نسبا وصهرأ. lepat luput panggahodadi sedulur. meniko nopo rahasianipun utawi sebabipun masalah dugeni walimah meniko kok benten-benten ? menurut sebagian Ulama meniko wonten ingkang njelasaken. tapi lare ingkang dipun khitani utawi ibu ingkang nglahiraken meniko ngalami sakit. وعلى أله وصحبه صلة وسلما كثيرا.dene walimah khitan utawi walimah maulid meniko dugeni hukumipun sunat. Lan menawi walimah khitan utawi walimah maulid (kelahiran) tumrap tiyang ingkang dipun undang dugeni walimah meniko hukumipun sunat. Tegesipun tiyang ingkang dipun unddang seneng. Tepi sedoyo kolowahu utaminipun dipun dugeni kranton meniko derek dawuhipun kanjeng Nabi ingkang dipun riwayataken dening Imam Muslim : ْ َ ْ َ ْ َ ً ِ ْ ُ َ َ ْ َِ ّ َ ُ ْ َ ً ِ َ َ َ َ ْ ِ ُ ْ َ ْ ُ ُ َ َ َ ِ ُ َ ِ ‫إذا دعي احدكم فليجب فإ نْ كان صا ئما فليصل وان كان مفطرا فليطعم‬ Ingkang artosipun : “Menowo siro diundang mangko becik tekoho manwa siro poso mangko donga’no bagus lan barokah menawo siri ora poso mongko mangano“ Poro Rawuh kintenipun cekap semanten kangge sambutan kulo akhiripun kulo akhiri kupat lepet taline janur. فل حول و ل قو َ ال بال العلي العظيم‬ . Tegesipun tiyang ingkang dipun undang seneng tiyang ingkang ngundang seneng. kranten wonten ing griyanipun tiyang ingkang kagungan hajat meniko wonten ingkang ngraosaken sakit utawi payah. lan menikolah ingkang dados wajibipun dugeni undangan walimah manten. sedoyo kelepatan kulo nyuwun pangapunten. Poro rawuh.الخلق والورى. Pramilo dugeni dateng undangan walimah khitan utawi kelahiran hukumipun sunat boten wajib. menawi ndugeni datang walimah manten meniko wajib.

Shoho Rohmat lan Salam bahagia Alloh mugio tetep dipun limpahaken dateng junjungan kito Nabi besar Muhammad SAW. Wonten ing mriki kawulo minongko wakilipun Bapak Shohibul Hajat utawi ingkang kagungan dalem. Dene punopo panjenengan sedoyo kerso ngrawuhi undanganipun Bapak Hamid sekeluarga boten kesupen Bapak Hamid sekeluarga ngaturaken. Sehinggo kito saget keroyo-royo. pasugatan. utawi poro pengantar kemanten. sami ugi sangking undangan walimatul Ursy.Poro Bapak. Mboten kesupen dumateng sedoyo poro pengantar kemanten ingkang kawulo hormati. . Poro rawuh ingkang kawulo hormati ! Sa’lajengipun kolo wahu Bapak wali utawi tiang sepuhipun penganten putri sampun masrahaken putro-putrinipun. ingkang sampun paring pinten-pinten Rohmat Taufik shoho Hidayah dumateng kito sedoyo. mugi-mugi atas kerawuhan kito sedoyo ing saat meniko andadosaken sababiyahipun kito mbenjang pikantuk syafaatipun kanjeng Nabi. ‫امين يا ر ب العا لمين‬ َ ِْ َ َ ْ ّ َ َ َ ِْ َ Poro Rawuh Ingkang Kulo Hormati Wonteng ing mriki kawulo minongko wakilipun Bapak Hamid ingkang kagungan dalem sepindah kawulo ngaturaken sugeng Rawuh. sami rawuh wonten ing dalemipun Bapak Hamid puniko. dumateng poro tamu-tamu sedoyo. Sami ugi sangking segi panggenan. papan pinaraan. ْ ُ ِ ْ ُ ُ ِ ً ْ َ ًَ ْ َ ‫مر حبا أهل بحضو ر كم‬ Ingkang kaping kalih Bapak Hamid sekeluargo nyuwun agunging pangapunten dateng hadirin sedoyo mengenai kekirangan sangking segi nopo kemawon. Pramilo ing mriki kanti raos maremipun penggalih shoho bingahipun manah. kanthi kawontenan ingkang sehat wal afiat. Monggo dipun dahar sa’wontenipun. dumateng keluarga mriki. poro Ibu Shoho sedoyo tamu undangan walimatul Ursy ingkang kawulo mulya’aken. langkung rumiyin kulo nglahiraken puji lan syukur dateng Alloh SWT. shoho poro sinoman ingkang sami leladen. guyub lan rukun. khusus ipun dumateng Bapak Hamid selaku tiang sepahipun penganten putri inggih puniko ingkang asmo sederek Hindun. lan monggo hidangan ingkang sampun kasediaaken meniko kito ni’mati utawi kito dahar kanthi dipun kawiti mawi upacara Bismillahirrahmanirrahim. Ugi dumateng poro ahli keluarga lan poro sohabatipun. Shoho poro hadirin lan hadirot ingkang kulo hormati.

mboten wonten alangan punopo Amien. kawulo inggih nyumbanggaaken. namung saget ndonga’aken. sejahtera. kanti kawontenan rahayu wilujeng widodo lir sambi kolo. والصلة والسلم على سيد نا محمد الذى هدا نا إلى سبيل النجاح‬ َ َ ّ ِ ْ ِ َ َِ َ َ َ ِ ّ ٍ ّ َ ُ َ ِ َّ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ َ َ ّ َ ْ ََ َ ّ َ َ َ َ ّ َ َّ َ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ِ ِ ّ ِ َ ّ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ّ َ ِ َ ّ َ ِ ْ ّ ِ َِ َ ِ ِ َ ْ ََ ِ َِ ََ َ ‫وعلى اله وأصحابه أهله الصدق والصلح أما بعد فل حول ول قوة إل بال‬ Poro Bapak. Dene menawi terus kundur kawulo mboten saget nyangoni menopomenopo. Poro Ibu. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO PENYERAHAN KEMANTEN ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ . . Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Ingkang terakhir mbok bilih acara meniko mangke sampun paripurno. kalian Alloh dipun paringi wilujeng. mugi-mugi kundur panjenengan saking griyo mriki. Mugimugi kulo selaku tiyang sepuh mriki. وحرم علين السفا ح. sedoyo kelepatan kulo. kirang langkungipun anggen kulo matur. maslahah lan barokah dibawah naungan ridho Alloh SWT. kulo nyuwun agunging pangapunten.‫الحمدِل الذى أحلنا النكا ح. Shoho kulo nyuwun tambahi doa restu.shoho kanti ucapan Alhamdulillah. Amien. menawi panjenengan wonten ingkang kerso jagong. ngantos dumugi dalemipun piyambak-piyambak. kulo cekapi semanten kemawon. Sa’derengipun kulo matur nopo ingkang bade kulo aturaken mangke. sageto mendidik shoho ngopeni dateng putro kaleh kolowahu. shoho poro tamu pengantar penganten ingkang kulo hormati. lan langsung mulai saat meniko kemanten kaleh kolowahu kulo akehi dados putro kulo kiambak lan dados keluarga kulo. ugi malah matur nuwun. ingkang sampun pareng Rohmat soho nikmat dumateng kulo lan panjenengan sedoyo. Poro Tamu undangan ingkang kawulo mulyaaken. penyerahanipun kolo wahu kulo trami kalean asto kaleh. sehingga kulo lan panjenengan sami saget rawoh wonteng ing majlis puniko. Akhiripun kangge kulo. langkung rumiyen kulo muji syukur Alhamdulillah dateng ngarsanipun Alloh SWT. sehinggo saget membentuk rumah tangga ingkang bahagia.

Pramilo. Dene menawi wonten kekirangipun . kanti pasrah bongko’an tegesipun inggih kados mekaten meniko kawontenanipun. shoho dipun bales kanthi balesan ingkang sakkatah-katahipun. ugi kulo wahu sampun dipun laksanakaken Aqad Nikah. sakrehning sederek Hasan puniko sampun trami dados putro mantunipun bapak shohibul bait mriki. kawulo nampi Amanat sangking Bapak Hamid. Amien Poro rawuh ingkang kulo mulyaaken ! Ingkang kaping tigonipun kawulo ngaturaken agunging panuwun dumateng sederek pranoto acoro ingkang sampun paring wekdal dumateng kulo. mboten saget mbales atas penghormatan meniko kejawi namung saget dungaaken dateng Bapak Shohibul bait mriki kanthi ucapan ‫جزا كم ال خير الجزا كثرا‬ ً َْ َ َ ْ َ َْ ُ ُ ُ َ َ Mugi-mugi atas jerih payahipun utawi penghormatanipun Bapak Shohibul bait mriki sekeluarga tansah andadosno amal sholehipun ingkang ditrimo dening Allah. wonten ing mriki kawulo minongko wakil sangking walinipun pengantin putro shoho atas nami wakil sedoyo tamu pengantar pengantin putra. ‫امين يا ر ب العا لمين‬ َ ِْ َ َ ْ ّ َ َ َ ِْ َ Poro rawuh sedoyo kangge selajengipun. ingkang supadoso masrahaken si manten jaler ingkang Asma sederek Hasan puniko. shoho hidangan engkang arupi daharan lan unjukan ingkang kados mekaten meniko mewahipun. shoho kanthi ucapan “Bismilah” sederek Hasan meniko kulo pasrahaken sa’doyonipun dumateng Bapak Shohibul bait mriki. Shoho matur nuwun sa’agengipun dumateng Bapak Shohibul baik mriki sekeluarga. Sepindah kawula ngraos syukur Alhamdulillah dateng Allah SWT. Pramilo kanti raos bingahipun manah. mugi-mugi wekdal meniko saget kulo gunaaken ingkang sa’sahe-sahenipun.Ingkang kaping kalihipun mugiho Rahmat Ta’dzim Alloh soho salam tansah tetep dipun limpahaken dateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW soho para ahli keluarga lumeber dateng kito ingkang sami rawuh ing majlis puniko. Poro rawuh. Kolo wahu bidal sangking dalemipun. wonten ing mriki kawulo minongko wakil saking walinipun pengantin putro inggih puniko Bapak Hamid. dumateng bapak Shohibul bait mriki minongko tiyang sepuhipun pengantin putri. Sehinggo kanthi pertemuan kito ing majlis puniko saget dadosaken sababiyahhipun kito pikantuk syafaatipun kanjeng Nabi benjang ing dinten Qiamat. ingkang sampun bersusah payah budhi dhaya nyediaaken papan pinara’an. wonten ing mriki kawulo atas nami wakil para tamu pengantar pengantin.

و على اله واصحا به‬ ‫اصحاب الكرامة والكمل أما بعد‬ ّ ْ ََْ َ َِ َ َْ ِ َ ْ َ Dumateng Poro Bapak. Shoho sa’derengipun kulo pungkasi. Shoho kangge kulo pribadi sedoyo kesalahan awal ngantos akhir kulo nyuwun pangapunten ingkang sak katah-katahipun. saking tingkah laku. kawulo suwun Bapak Shohibul bait mriki umumipun. sehinggo kulo lan panjenengan saged karoyo-royo bucal thempo ninggalno griyo. kawulo minongko wakil saking sedoyo pengantar pengantin. poro Ibu. Ni’mat. Dene menawin wonten kekiranganipun sangking segi nopokemawon. sedoyo keluarga lan masyarakat mriki kersoho paring bimbingan soho tuntunan. utawi dudo golek rondho. wilujeng. tumuju dateng griyanipun piyambak. Mugi kulo sa’rombongan wangsul saking dalem mriki. kados pundi amrih saget sahenipun. tindak tanduk ingkang kurang nyocokidateng panggalehipun Bapak Shohibul Bait mriki sakeluarga. Nanging leres-leres golek ilmu Agomo. sami ugi : segi pendidikan. pendamelan lan sanesipun. Hadirin sekalian ingkang kulo hormati ! Minangkani awalipun atur kulo ing mriki kulo muji syukur Alhamdulillah dateng Alloh SWT ingkang sampun paring pinten-pinten Rohmat. ugi nyuwun pamit pindah. Shoho ilmu sing keno kangge sangune ngadep datang kang moho kuoso. soho nyuwun tambahipun do’a restu. Ilmu sing keno kangge sangu dateng griyane moro tuwo. tansah dipun paringi slamet.sangking segi nopokemawon. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! . segi pengalaman. kawulo sa’rombongan. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO THOLABUL ILMI ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ِ ِ َ ْ ََ ِ َِ ََ َ ٍ َ ّ ُ ََ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ ِ َ َ ْ َ ِ ْ ِ ْ ِ َ َ َ ْ ِ َ َ ّ َ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ‫الحمدِل الذى فضل بني أدم با لعلم والعمل. والصلة والسلم على سيدنا محمد على كل حال. lan panjenengan sedoyo. dumateng kulo. Poro rawuh ingkang kulo mulya’aken ! Ingkang terakhir kawulo ugi atas kami nami wakil saking rombongan pengantar penganting mbok bilih acara puniko mangke sampun paripurno. kulo nyuwun agunging pangapunten. ninggal bondho lan rojo koyo sami saget rawo wonten ing majlis puniko boten ategas prawan golek joko. boten wonten setunggal alangan punopo. Amien. ucapan-ucapan.

Sa’niki sampun kathah sekolahan sampun kathah tempat-tempat pendidikan. Mardudatun Laa tugbalu. tapi boten dipun ilmuni meniko tiwas bal gedual. Pramilo sangkeng meniko. Hal meniko cocok kalian dawohipun Alloh wonten Al-Qur’an.Sebagai pengajak kulo monggo iang saat meniko kulo lan panjenengan samiho niat ngaji. utawi ibadah mempeng. ُ َْ ُ َ ٌَ ْ ُ ْ َ ُ ُ َ ْ َ ُ َ ْ َ ِْ ِ ْ َ ِ ْ َ ّ ُ ُ ‫و كل من بغير علم يعمل اعماله مر دو دة ل تقبل‬ Tiyang niku menawi boten gadah ilmu. Keranten pancen dados tiyang Islam lho Pak?! Bu?! Ngaji niku wajib tumrap kito sedoyo. niki sampun jaman merdeka boten kados jaman penjajah. tengriyo namung kluyur-kluyur jogrok klimprakklimprik kados sarung goyor. Kito tingkataken anggen kito belajar. Pramilo monggo kito tingkataken . ora tedas peyek. Supados benjang angsal ilmu ingkang katah lan manfaat soho ilmu ingkang saget beto bahagia lan wilujeng donyo lan akherat. ngamalipun boten dipun terimo dening Alloh. niku nggih boten patut. monggo Poro Rawoh sedoyo terutama adik-adik lan generasi Muda-mudi remaja Islam. elek. Surat AlMujadalah ayat 11 ٍ َ َ َ َ ْ ِ ْ ْ ُْ ُ َ ْ ِ ّ َ ْ ُ ْ ِ ْ َُ َ ْ ِ ّ ‫يرفع الُ الذ ين آمنوا منكم والذ ين أوتوا العلم درجات‬ ِ َْ َ Artosipun : “Allah bade ngangkat derajatipun tiyang-tiyang ingkang beriman lan tiyang-tiyang ingkang nggadahi ilmu dateng pinten-pinten derajat“ Tapi sa’wangsulipun menawi kito boten anggadahi ilmu boten saget ngaji lan boten purun belajar lan boten sekolah. Kanjeng Nabi dawoh : ‫)طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة )رواه ابن عبد البر‬ ٍ َ ِْ ُ َ ٍ ِِ ُ ّ ُ ََ ٌ َ ْ ِ َ ِ ْ َ ْ ُ ََ Ingkang artosipun : “Bilih pados ilmu meniko dipun fardhuaken tumrap saben-saben tiyang Islam jaler lan istri“ Soho kanti hadist meniko kito sampun jelas bilih pados ilmu meniko merupakan proses ingkang serba terus tanpa wonten bates waktu baik kapanpun. meniko tetep kewajiban pados ilmu. Dados senajan tiyangnipun sampun tuwek. ngrowek. dimanapun dan dalam keadaan bagaimanapun. Poro Rawuh ingkang kulo hormat ! Keranten tiyang niku menawi boten gadah ilmu senajan toh ibadah sampek jungkir balik. Niat ibadah dateng ngarsanipun Allah SWT. Amargi. untune entek. sampun ketinggalan jaman.

karo Paklek mendelik. di tuturi boten manut. karo Pakdhe gumedhe. irung pilek. karo dulur ngladur. datang langgar. Boten kesupen . awak dredek. Keranten lare niku menawi boten kenal pendidikan. Poro konco-konco. karo bapak galak. jaluki duwit. Poro santri putra soho Putri ingkang kulo hormati.anggen kito belajar. kirang langkungipun kulo nyuwun pangapunten. boten purun ngaji. Niku nggeh nyusahaken tiyang sepuh nipun. kon minggat boten budal. didhol ora payu Akheripun tiyang sepuhipun namung susah. Ibu sampun ngantos ketinggalan. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO KESAN PESAN KEPADA PARA SANTRI ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ُ َ ّ َ ُ ‫ّ ْ ِ ْ ُ ِ ْ ََ َ َ َ ِ ِ ّ َ ِ َ ْ ِ ْ ِ َ ِ ِ َ ْ ِ ِ ْ َ ِ ْ َ َ ّل‬ ‫الحمدِل رب العا لمين الذي هدا نا إلى الرشد المبين وامرنا بالتحاد والعتصام بحبل ال المتين. karo Embah mbantah. awak sak kujur rasane dredek. soho Poro Bapak Kiyai ingkang kulo mulya’aken. bendino kur telek-telek mergo duwe anak ndablek kon mergawe ora untek menengahe malah mbegegek lek ngeteniki tiyang sepuh susah menopo boten? Poro Bapak Poro Ibu? Mulane monggo putro-putrine dipun didik ingkang saestu supados leres-leres saget kados lare ingkang berguna bagi Agama. ojo sampek gadah putro sing lolak-lolok. karo Kakang mbangkang. di guwak moleh bendino ngentekno sego. karo tonggo ora duwe dugho. Menawi kentandang gaweh boten purun. boten purun sekolah. pados ilmu pengetahuan ingkang kathah. فقال ال تعالى : واعتصموا بحبل ال جميعا ول تفرقوا‬ ْ ُ ّ َ َ َ َ ً ْ ِ َ ِ ِ ْ َ َ ْ ُ ِ َْ َ ّ َ َ ْ ِ َ ْ َ ِ ِ ْ َ َ ِ َِ ََ َ ٍ ّ َ ُ َ ِ َّ ََ Dumateng Poro Bapak Pinisepuh. Sa’bendino ngente’no sego. gelisah pikiran jibek napas sesek. menungso liyane“ Poro rawo ingkang kulo hormati ! Kintenipun cekap semanten atur kulo. kuping gemrebek weteng muneg-muneg. Soho dumateng poro Bapak. lan sanessanesipun. karo Ibu nesu. Ingkang cocok dawohipun kanjeng Nabi ِ ّ ِ ْ ُ ُ ََْ ِ ّ ُ َْ ‫خير الناس أنفعهم للنآس‬ Artosipun : “Sa’bagus-baguse menongso yoiku sing manfaat marang. والص َة والسلم‬ َِ َ َ َ ْ ِ َّ َ ْ ِ َ َ ْ ّ َ ِ ُ ْ َ ْ َ ‫على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. Soho ingkang saget menjunjung tinggih Harkat lan Martabat tiyang sepuhipun kaleh. Bangsa lan Negoro. boten purun datang masjid. dodo ampek. nopo maleh pendidikan Ilmu Agama. Diajar nangis.

Pramilo merupakan suatu hal engkang sanget berharga shoho sanget penting menawi wonten kesempatan meniko kulo mengajak dumateng konco-konco kangge ningkataken mutu semangat belajar lan berjuang kanthi sungguh-sungguh lan sabar. Inggih meniko No 1 : ‫( اطيع ال‬To’at dumateng Alloh) No. Kaping tigonipun kulo aturaken matur nuwun dateng sederek pembagi acara ingkang sampun paring wekdal dateng kulo kangge ngisi wontenipun acara ing saat meniko. berpadu lan bersatu kaliyan rekanrekan santri ingkang giat lan gigih dalam memperjuangkan syariat Islam Agama Alloh. Ingkang maksudipun SAN niku Insan utawi menungso. niku berarti Tigo. dateng Alloh SWT kanthi ucapan…. cerah terang benderang. III ‫( اولى المر‬To’at dumateng Pemerintah). kejawi nglahiraken raos puji syukur. Mugi-mugi wekdal meniko mangke saget kulo guna’aken ingkang sa’sahe-sahenipun. kintenipun boten wonteng kata-kata ingkang manis. pada kesempatan meniko. ِ ْ َ ْ ِْ ُ Poro Rawuh ingkang kulo hormati ! Wonten sebagian Ulama ingkang njelasaken : Bilih santri meniko singkatan sangking gangsal kata inggih meniko : SANTRI : SA berarti sanggup N berarti nerusaken T berarti tuntunan . II ‫( اطيع الر سول‬To’at dumateng َ ُ ِْ َ َ ْ ُ ّ ُ ِْ َ Rosul) No. Sampun ngantos putus sebelum berhasil. Nopo malih tumrap kito sedoyo sebagai santri. Lewat suasana ingkang indah. TRI. kulo saget merasa bangga lan gembira kranten ing saat meniko kulo dipun takdiraken dening Allah saget bertemu. َ ْ ِ َ َ ْ ّ َ ِ ُ ْ َ َْ ‫الحمدِل رب العالمين‬ Ingkang kapingkalihipun Rohmat soho salam mugio tetep dipun limpahaken dumateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW shohor poro Ahli Keluarga lan sahabatipun. isoho dadi santri sing cocok kaleh sebutane santri. ingkang pantes kulo aturaken wonten permulaan atur kulo. Poro konco-konco santri ingkang kulo hormati ! Pada kesempatan niki. Dados Santri niku insan (manungso) ingkang kedah netepi perkawis tigo.dumateng Adi-adik senasip lan sa’perjuangan ingkang kulo sayangi.

terjun wonten jam’iyah utawi organisasi. bererti kito meniko nuduhaken kematian lan kemunduruan agami wonten ing masa depan. boten purun bertekat melingkis celana melangkahkan kaki. Pramilo sangking meniko monggo kito samiyo ngatah-ngatahaken dongo nyuwun dateng Alloh. Tapi sak wangsulipun menawi kito sedoyo sebagai santri utawi sebagai generasi muda-mudi Islam purun belajar ilmu agami ingkang mempeng shoho purun berjuang terjun wonten jam’iyah-jam’iyah. Boten purun berjuang nyiaraken agami Islam. Tak gopoh melawan musuh. Mendal karena rayuan gombal. Tak heran karena hujan. Tak goyang karena gelombang. Tak cemas karena panas. Tak Mundur dalam bertempur. mugi-mugi Alloh ngasilaken perjuangan kito sedoyo sehinggo saget tercapai lain . kados dene jam’iyah qiroah utawi jam’iyah dibaiyah shoho jam’iyah seni hadroah shoho sanes-sanesipun. ‫ عظة النا شئين‬njelasaken ّ ‫إ ّ فى يد كم أمر المة * وفى إقدا مكم حيا تها‬ َ َ َ َ ْ ُ ِ َ ْ ِ ِ َ ِ ّ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ ِ َ ِ ‫ِن‬ Ingkang Artosipun : “Sa’temene ono ing tangan siro kabeh iku letak urusan umat yakni urip utowo matine lan ono ing derap langkah siro iku maju lan mundure umat” Poro rawuh ingkang kulo hormat ! Dados jelasipun menawi kito sebagai santri. tabah lan sabar dalam menghadapi sesuatu. Shoho kedah berjuang lan anggadahi I’tiqod ingkang kiat. Tak muntir karena petir. Insya Allah kehidupan agama lan kemajuan agama wonten ing masa depan tetap cerah bersinar terang.R berarti Rosul I berarti Ilahi Dados sebagai santri kedah sanggup nerusaken tuntunan Rosul Ilahi. Tak gentar halilintar. Imam Gozali wonteb kitab . Hal meniko cocok kalian qoulipun Iman Ibnu Malik wonten kitab Alfiyah . ِ َ ْ َ ْ ُ َ ُ ْ َ َ َ ْ ََ ِ َ ْ َ ْ ِ َ َ ْ ُ ْ ُ ُ ْ َ َ ‫ل أقعد الجبن عن الهيجاء* ولو تو لت زمر العداء‬ Ingkang artosipun : “Aku ora bakal mandek wedi sangking pertempuran senajan musuh berbondong-bondong melawan“ Kejawi sangking meniko pancen santri meniko ingkang bertanggung jawab dateng maju munduripun utawi gesang lan matinipun umat beragama wonten masa depan.

tentram. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO PERJUANGAN ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ‫ال َمدِل الذي اكرم المجا هدين. صد ق ال العظيم‬ ُ َ ْ َ َ ِ ِ ّ ِ ْ ُ ْ ِ َ َ ِ َ َ َ ْ ِ َ ِ ْ َ ْ َ ِ َ ْ ِ ْ ِ َ ّ َ ِ ْ ِ َ َِ ُ ْ ُ ِ ْ ِ ّ ِ َ ْ ّ َ ِ Hadrotul Mukarromin. Keranten Agami Islam. shoho kawilujengan lahir lan batin meniko boten saget dipun wujudaken sambi turu utawi tenguk-tenguk kaliyan lingguh silo tumpang. shoho wilujeng wonteng ing dunyo lan akhirat. bangsa lan negara ‫ بلدة طيبة ورب غفور‬Negara aman. yakni saking masa jahiliyah menuju masa Islamiyah. Sahabat-sahabat. واذل المعتدين وأفهمنا من علوم الدين.من الشيطان الرجيمن. Poro Hadirin ingkang kulo hormati ! Menurut pandangan Islam. rekan-rekan. aman. shoho boten melanggar dateng ajaran Islam. meniko boten saget wujud tanpa dipun tuntut kalian perjuangan ingkang sungguh-sungguh Sedoyo kolo wahu boten berhasil nopo malih kangge mempertahankan . meniko bade mejamin umat manusia menuju hidup bahagia lahir lan batin. lan ridlo Allah. Tuhan Semesta Alam. والصلة والسلم على اشرف المرسلين سيدنا‬ َ ِ ّ َ َ ْ َِ ْ ُ ْ ِ َ ْ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ ِ ْ ّ ِ ْ ُُ ْ ِ َ َ َ ْ ََ َ ْ ِ َ ْ ُ ْ ّ َ َ َ ْ ِ ِ َ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ِ ّ ِ ُ ْ ‫َ ْح‬ ِ ِ ُ ْ ُ َ ِ ْ ِ َ ِ ْ ُ ْ ِ َ َ َ ُ َ َ َ ُ ْ َ ّ َ ِ ْ ّ ِ ْ َ َِ ْ ُ َ ِ َ َِ ْ ُ َ ِ َ ْ َ َ ِ ِ َ ْ ََ ِ َِ ََ َ ٍ ّ َ ُ ‫محمد وعلى أله واصحا به ومن تبعهم الى تبعهم الى يو م الدين أما بعد. ادع الى سبيل ربك بالحكمة والمو عظة الحسنة وجادلهم بالتى هي احسن. damai. فقال ال تعالى فى القرآن الكريم أعو ذ بال‬ ‫. adik-adik senasib lan sa’perjuangan ingkang kulo sayangi.terwujud cita-cita agama. poro Ulama’ul Amilin khususipun poro Bapak kiyai ingkang kulo hormati. ingkang mucal menungso mawi Qolam tentang ilmu ingkang dereng difaham. Nabi pemimpin Arab lan ajam ingkang beto umat manusioa sangking masa ingkang hitam kelam. selagi tiyang ingkang memeluk Agami Islam kolowahu-boten menyimpang lan melanggar dateng garis-garis agami Islam. Cekap semanten atur kulo. inggih puniko agami Islam. ingkang penuh cahaya bagaikan sinar bulan ing tengah malam. shoho Rohmat Allah lan salam mugiho dipun tetepaken dateng Nabi Pejuang Islam. agama ingkang paling mulyo minggahipun Alloh. Sedoyo kelepatan nyuwon pangapunten ingkang kathah. tapi kangge mencapai lan ngasilaken kebahagiaan. Langkung rumiyin kulo manjataken puji syukur dateng Alloh SWT. adil ٌ ْ ُ َ ّ َ َ ٌ َ َّ ٌ َ ْ َ dan makmur penuh ampunan. Amin. masa ingkang penuh sifat murka lan kejam menuju masa damai.

supados generasi ingkang bade datang ingkang ngrahosa ken jasa kita. Pramilo sangking meniko kulo anjuraken dateng poro Jutawan. utawi boten kito cegah. remaja. Kito sebagai generasi penerus pewaris sangking generasi ingkang rumiyin sampun jerih payah mewarisi kito bangunan masjid-masjid. ingkang bertentangan kalian agami Islam. lan kaum muslimin. Sa’meniko kito ugi kedah purun bangun. sehinggo saget ngalahaken kebudayaan Islam piyambak akhiripun umat Islam piambak ingkang bade rugi. lan ugi kito ingkang ngraosaken utawi ingkang nggunaaken bangunan-bangunan kolo wahu. Terutami wonten kalangan muda-mudi. katah poro remaja ingkang menggemari kebudayaan luar tapi boten dipun saring. langgar lan sanesipun. Firman Alloh wonten Al-Qur’an : ‫و جا هدوا بأموا لكم وأنفسكم فى سبيل ال‬ ِ ْ ِ َ ِ ْ ُ ِ ُ ْ ََ ْ ُ ِ َ ْ َ ِ ْ ُ ِ َ َ Ingkang artosipun : “Lan berjuango siro kabeh klawan bondo siro lan awak siro ing dalem agamane Alloh“ Nopo maleh memasuki abad modern saat meniko katah kebudayaan-kebudayaan asing ingkang mlebet wonten negari kito Indonesia. Kito kedah ringan tangan lan bermurah hati. sampun ngatos bahil utawi kumed ngurbanaken harta benda kangge Kepentingan Agami kito.shoho melestarikan nilai kemulyaan Islam meniko. gedunggedung madrasah. shoho harta benda demi kejayaan Islam. Hal meniko cocok kaleh dawuhipun Al Hukama ‫لقد غر سوا فأ كلنا وإننا* لنغرس حتى يأ كل الناس بعد نا‬ َ َ ْ َ ُ ّ َ ُ ْ َ ّ َ ُ ِ ْ َ َ َ ّ َِ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ ْ ْ َ Ingkang artosipun : “Sa’temene wong-wong kang dingin wis podho nandur jasa sehinggo kito sing mangan jasane lan sa’temene kito ugo nandur sehinggo wongkang sa’wise kito (generasi mendatang) mangan jasa kito“ Poro Rawuh ingkang kulo hormat ! Pramilo sangking meniko kangge ngasilake kejayaan Islam dan kebahagiaan kaum . poro ‫ أغنياء‬poro ََْ َ dermawan. Hal meniko menawi kito kurang waspada. soyo dangu bade merajalela. cocok nopo boten kalian ajaran agami Islam ? niki boten peduli. utawi ndandosi bangunan kolo wahu. ngorbanaken jiwa raga.

‫الحمدِل الذى على ما ختمناه من الدراسة. sa’derengipun berhasil. nanti pitutur ingkang sahe. اما بعد‬ Hadratul mukarromin. pramilo monggo sepindah malih semangat berjuang lan beramal selalu kito tingkataken sampun ngantos bosen utawi waleh. poro Ulama’ul amilin poro Bapak guru dan bu guru ingkang kulo taati. Ingkang kaping kalehipun mugi-mugi tambahipun Rahmat Ta’dzim Alloh tetep dipun limpahaken dateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW.muslimin monggo sanak famili. langkung rumiyin kulo muji syukur dateng Alloh SWT ingkang sampun paring Rohmat Nikmat dumateng kulo lan panjenengan sedoyo sehinggo kito sami saged karoyo-royo. Hal meniko sesuai kalian dawohipun Allah : ُ َ ْ َ َ ِ ِ ّ ِ ْ ُ ْ ِ َ َ ِ َ َ َ ْ ِ َ ِ ْ َ ْ َ ِ َ ْ ِ ْ ِ َ ّ َ ِ ْ ِ َ ََ ُ ْ ُ ‫أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والمو عظة الحسنة وجا دلهم بالتى هي أحسن‬ Ingkang Artosipun : “Ngajako maring dalane Pangeran iro kanti bijaksana lan pitutur kang bagus lan tukaro pendapat maring Qoum kelawan toto coro kang bagus“ Poro Rawuh. lan masyarakat kito ajak menuju dateng dalan agamipun Alloh kanti bijaksana. poro konco-konco sedoyo siswasiswi madrasah……… ingkang kulo sayangi. soho dumateng poro . bahagia. tonggo teparu. poro Bapak wali murid ingkang kulo hormati. Poro hadirin sekalian ingkang kulo hormati. وعلى اله وأصحا به ومن واله وعلى من أقا م هذ ِ المدرسة. Cekap semanten atur kulo ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO WAKIL SISWA DALAM PENUTUPAN SEKOLAH ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ . supados saget cocok antara ucapan lan perbuatan. saget bertemu. ونسئل نفعها لننذر بها اهل القر ية. lan tingkah laku ingkang ngremenaken. lan slamet wonten ing donyo lan akhirot Amin. وند عهم إلل سبيل ربنا بالحكمة‬ ِ َ ْ ِ ْ ِ َ ّ َ ِ ْ ِ َ َِ ْ ُ ُ ْ َ َ ِ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ِ َ ِ ْ ُ ِ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ ِ َ َ ّ َ ِ ُ َ ْ َ َ َ ََ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ ِ َ َ ْ َ ْ ‫َ ّ َ ُ َ ّ َ ُ َ َ َ ّ ِ َ ُ َ ّ ٍ ِ ْ ِ َ ْ ِ ِ َ َ َ َ ِ ِ َ َ ْ َ ِ ِ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ِه‬ ‫والصلة والسلم على سيدنا محمد إبن عبد ال. tercapailah cita-cita kito. berpadu lan bersatu wonten ing majelis puniko kanthi keadaan ingkang sehat wal afiat. ومن‬ ُ ْ َ ّ َ ِ ِ َ َِ ِ َ ْ ِ َ ْ ِ َ َّ َ َ َ َّ ‫علم وتعلم فيها لعلء كلمة ال. Sa’derengipun kulo ngaturaken nopo ingkang dados beban kawulo. Mugi-mugi Alloh SWT enggalo paring kesembadan dateng usaha lan perjuangan kito sehinggo.

boten saget bales punopo-punopo atas jerih payahipun. soho sedoyo dewan Asyatid ingkang sampun jerih payah ngorbanaken jiwa raga. tenaga. ‫جزا كم ال أحسن الجزاء كثيرا‬ ً ْ َِ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ ُ ُ َ َ Mugi-mugi Allah SWT ingkang bales jasa-jasa utawa jerih payahipun Poro Bapak Kiyai. sebab kulo sa’konco sering damel susah payahipun poro Bapak Kiyai soho poro Bapak Guru sami ugi wonten ing sa’lebetipun Madrasah utwai wonteng ing jawinipun madrasah. masyarakat agami. kejawi kulo namung saget ngaturaken…. khususipun siswa-siswi kelas tiga tsanawiyah. soho ingkang katah. lan Bapak Guru. utawi jasa-jasanipun Poro Bapak Kyai. Pramilo sepindah kulo nyuwun dipun aliraken samudra kemaafan lahir lan batin. Ingkang kaping tigonipun kulo ngaturaken matur nuwun dumateng sederek pembagi acara ingkang sampun mempercayakan penuh dumateng kawulo. sageto manfaat maslahah lan barokah saget manfaati lan barokahi dumateng pribadi kulo. panas utawi jawah sak perlu mendidik soho membina dumateng kawulo sa’konco awit milahi mlebet wonten ing madrasah mriki sehingga wekdal puniko saget dipun wastani Tamat tingkat tsanawiyah. mugi-mugiu sedoyo ilmu ingkang sampun kulo pelajari sangking madrasah puniko. Amien yaa Robbal Aalamien. ingkang sekedap maleh bade ninggalaken bangku sekolah wonten ing Madrasah puniko. Boten pandang wekdal. lan negari ingkang akhiripun saget dados lantaran . Ingkang terakhir kulo nyuwun barokah do’a restu dumateng Poro Bapak Kiyai soho Bapak Guru. Wonten ing mriki kulo sa’konco. lan fikiran. Bapak Guru lan Ibu Guru kanti balesa ingkang sa’sahe-sahenipun. selajengipun kulo sa’konco ngaturaken sedoyo kalepatan dumateng poro Bapak Kiyai soho Bapak Guru wonten ing madrasah puniko.ahli keluarga lan sohabatipun. sa’perlu nyampeaken sambutan atas nama wakil sedoyo siswa-siswi. siang utawi dalu. Wonteng ing mriki kawulo ngaturaken matur nuwun ingkang sa’agungipun dumateng Poro Bapak Kyai. Poro Rawuh ingkang kulo hormati ! Sesuai kalian fungsi sangking tugas kawulo inggih puniko mewakili sangking sedoyo siswa-siswi khususipun siswa-siswi kelas tigo Tsanawiyah wonten ing madrasah puniko. Poro Bapak poro Ibu soho Hadiri sedoyo.

kangge taqorrub dumateng Alloh. Muslim). Allah swt akan menilai hati dan amal perbuatan kita didunia. Atau ada orang yang berpendapat “Yang penting ingat Allah tapi tak perlu sholat. Orang akan terpesona atau hormat kepada orang yang lebih cantik atau tampan. Pada fase kedua. amal kita juga tidak diterima . Lan mugi-mugi sak sampunipun kito tamat sangking tingkat tsanawiyah puniko sageto nerusaken dateng tingkat sa’terusipun sehinggo saget hasil lan tercapai nopo ingkang kito cita-citaaken. Sedang kalau yang meminta adalah pengusaha.” (HR. Sering jeritan rakyat kecil tidak digubris oleh pemerintah kita.” Sementara itu. kulo nyuwun agengipun pangapunten. Kintenipun cekap semanten atur sangking kawulo awal ngantos akhir sedoyo kelepatan kulo. Pada kehidupan di dunia kebanyakan manusia akan memberikan penilaian terhadap manusia berdasarkan tampilan dan kekayaannya. bahwa Rasulullah saw telah bersabda: “Allah swt tidak akan melihat kemolekan wajahmu dan kekayaanmu. Amien. maka akan segera dikeluarkan peraturan untuk melindunginya. soho ndadosaken sababiyahipun khusnul khotimah. Tidak bisa kita mempunyai niat baik tapi bertindak merampas hak orang lain. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ 2 Parameter pada 2 Kehidupan Sahabat Abi Hurairah ra berkata. Hadits ini menuturkan kepada kita adanya dua parameter pada dua fase kehidupan kita yaitu di dunia dan di akhirat. Atau juga orang kaya lebih dihormati daripada orang miskin. Hati dan amal merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. yaitu kehidupan di akhirat. tetapi Allah akan melihat hati dan amal perbuatanmu. Amieen.

Bagi seorang muslim yang diutamakan adalah menjaga dua parameter yang dilihat Allah dengan tidak melupakan dua parameter yang dilihat manusia.bila kita tidak mengharapkan ridha Allah. Jadi. melakukan sholat karena ingin dilihat mertua dan contoh lainnya. Seperti. jangan sekali-kali mengenyampingkan hati dan perbuatan kita karena itulah bekal kita di kehidupan yang kekal kelak. . Wallahu a’lam bish showab.