PENGETAN DINTEN KARTINI Bapak Kepala sekolah ingkang kinurmatan.

Bapak, Ibu Guru ingkang satuhu luhuring budi. Para kanca, siswa-siswi ingkang kula tresnani. Sumangga langkung rumiyin sami ngaturaken syukur dhu-mateng Gusti Mahakwasa ingkang kepareng paring rahmat lan hidayahipun. Kita sadaya taksih saged kempal manunggal kanthi tentrem, bagas, waras, kebak ing kabagyan salebetipun pahargyan pengetan dinten Kartini samang-ke punika. Pangetan dinten Kartini wigatos sanget tumrap kula panjenengan sadaya. R.A. Kartini pindhanipun sekar ingkang tansah mbabar angambar ganda arum ing bangsa Indonesia. Panjenenganipun punika pangarsa tumrap wanita ingkang karyanipun mligi kangge majengipun wanita wiwit duk rikala bangsa Indonesia taksih dipuncengkerem dening bangsa penjajah. Labuh lebetipun R.A. Kartini saestu luhur sanget tumrap kaum wanita. Langkunglangkung ing wekdal sapunika ingkang taksih kedah meres penggalih kangge majengipun bangsa. Panyengkuyungipun para wanita boten saged dipunremehaken, malah kepara langkung bobotipun tumrap pembangunan majengipun bangsa punika. Pancen sampun dipundokrataken para wanita saha limrah nggadahi raos ingkang kalangkung alus. Sanadyan makaten geget ing manah tansah makantar pindha waja ngudi kautaman. Sadaya punika inggih awit saking pangaribawanipun lelabetanipun Ibu Kartini ingkang sampun tumanem ngrembaka ing mahanipun wanita Indonesia. Sampun cetha ing panggesangipun bangsa kathah wanita ingkang saged kiprah kadi dene para priya ing babagan warna-warni. Ingkang makaten punika saestu saged damel mongkoging manah. Kanti makaten punika sumangga kadang-kadang putri sami saged nglajengaken gegayuhan tuwin lelabetanipun Ibu Kartini ingkang luhur punika. Ingkang boten kenging dipunlirwakaken inggih punika tansah ngudi jatidhirinipun putri Indonesia. Putri Indonesia ingkang prasaja, mrantasi sadhengah karya. Semanten saha makaten atur kula. Mugi sami kepareng maringi pangapunten tumrap sadaya kekirangan lan kelepatan kula.

PIDATO HARI ULANG TAHUN KEMERDEKAAN RI ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ .‫الحمدِل الذي انعمنا بالحر ية وحده. والذي صدق و عده ونصر َبده وأعز جنده وهزم الحزم الحزاب وحده‬ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ُ َ ْ ُ ّ َ ََ ُ َ ْ ‫َ ْ َ ْ ُ ِ ّ ِ ْ َ ْ َ َ َ ِ ْ ُ ّ َ ِ َ ْ َ ُ َ ّ ِ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ع‬ ‫.والصل ة والسلم على سيد نا محمد ل نبي بعده. وعلى اله واصحا به ومن تبع رشده أما بعد‬ ّ ُ َ ْ ُ َ ِ َ ْ َ َ ِ ِ َ ْ ََ ِ َِ ََ َ ُ َ ْ َ َ ِ َ َ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ Poro Bapak, Poro Ibu sederek-sederek, sebangsa lan setanah air, ingkang kulo hormati ! Langkung rumien monggo kulo lan panjenengan sedoyo samiho nglahiraken raos puji syukur dateng ngarsanipun Alloh SWT, ingkang sampun paring Rohmat, Taufik soho Hidayah dateng kulo lan panjenengan sedoyo, sehinggo wonten ing majelis puniko, dalam rangka memeriahkan Peringatan dinten ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ingkang kaping 49 mugi-mugi kerawuhan kulo lan panjenengan meniko dipun catat dening Alloh SWT. Minongko dados amal soleh kulo lan panjenengan Amin. Ingkang kaping kalih mugio tambahipun Rohmat lan salam bahagia Alloh tetep dipun limpahaken dateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW, soho poro ahli keluarga lan sahabatipun. Kaping tigonipun kulo matur nuwun dateng sederek pembagi acara ingkang sampun paring wekdal dateng kito kangge mengisi wontenipun acara meniko mugi-mugi wekdal meniko saget kulo ginaaken ingkang sak sahe-sahenipun. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Alloh SWT sampun paring nikmat dateng poro kawulonipun meniko sampun katah sanget, sehinggo ngantos mboten saget kito itung. Dawuhipun Alloh wonten Al-Qur’an ‫و ان تعدوا نغمة ال ل تحصو ها‬ َ ْ ُ ْ ُ َ ِ َ َ ْ ِ ُّ َ ْ ِ َ Ingkang artosipun : “Lan lamun siro ngitung marang nikmate Alloh, mongko siro ora biso ngitung“ Poro Rawuh ! Dene termasuk salah setunggalipun nikmatipun Alloh ingkang ageng dipun parengaken kito bongso Indonesia, Inggih meniko nikmat kemerdekaan ingkang dipun proklamiraken tanggal 17 Agustus 1945, ngantos dinten meniko kito peringati. Poro Rawuh ingkang kulo hormati ! Menawi kito ngemut-ngemut sejarah Bangsa Indonesia sakderengipun merdeka, meniko

pinten-pinten tahun dipun jajah dening bangsa Asing. Inggih meniko dipun jajah dening Belanda lan Jepang ngantos pinten-pinten tahun Rakyat Indonesia hidup dibawah cengkraman kaum penjajah. Rakyat Indonesia mboten anggadahi kebebasan, bahkan selalu di tindas lan dipun aniayaya dening bangsa asing. Sehinggo berkat sifat Rohman Rohim Alloh SWT, lan ugi kanti semangat perjuanganipun Poro Pahlawan lan poro Pejuang Bangsa Indonesia ingkang giat lan gigih, berani, pantang mundur, para Pejuang kito saget ngalahaken poro kaum penjajah sehinggo tepat tanggal 17 Agustus 1945, Bangsa Indonesia memproklamasikan dinten Kemerdekaan Republik Indonesia. Poro Rawuh Ingkang kulo hormati ! Pramilo kito kedah bersyukur dateng Alloh SWT ingkang sampun pareng nikmat Rupi kemerdekaan meniko. Supados Negri kito Indonesia tansah dipun paringi berkah dening Alloh. Dipun paringi aman, damai, gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo, adil makmur penuh ampunan, lan Ridho Alloh. Kranten Alloh sampun berjanji wonten Al-Qur’an surat Ibrahim ayat 7 ٌ ْ ِ َ َ ِ َ َ ّ ِ ْ ُ ْ َ َ ْ ِ ََ ْ ُ ّ َ ْ ِ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ ِ َ ‫لئن شكر تم لء زيد نكم ولئن كفرتم إن عذا بى لشديد‬ Ingkang Artosipun : “Demi yekti lamun podo gelem syukur siro kabeh marang nikmat-Ku, mangko Ingsun nambahi nikmat maring siro kabeh. Lan yekti lamu siro kufur maring nikmat-Ku, mangko saktemene sikso-Ku iku banget …….” Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Kejawi sangking meniko, kito ugi kedah matur nuwun dumateng poro pahlawan lan poro pejuang ingkang sampun jerih payah, rela ngorbananek jiwa rogo, harta benda kangge merebut Kemerdekaan Meniko, pramilo wonten ing kesempatan sahe niki monggo sejenak kito panjataken doa mugi sedoyo para pahlawan lan poro pejuang ingkang sampun sukses merebut kemrdekaan Negeri Republik Indonesia, meniko selalu dipun bales dening Alloh, dipun trami jasa-jasanipun, lan dipun dadosna amal sholehipun, ingkang berjuang wonten akhirat dipun paringi berkat soho kejembaran wonten ngersanipun Alloh SWT. Amin-amin yaa Rabbal alamin. Poro Rawuh ingkang kulo hormat ! Sak meniko kito termasuk generasi penerus pewaris kemerdekaan Pramilo kito

berkewajiban nerusaken perjuangan poro pejuang ingkang rumiyin. Shoho memelihara lan melestarikan kesejahteraan Negeri Indonesia meniko. Sampun ngantos nikmat kemerdekaan ingkang meniko kito sia-siakan kanti ngawontenaken pesta pora, lan hurahura ingkang boten berarti, tanpa ngawontenaken amalan-amalan ingkang beto kemanfaatan lan kemaslahayan Negara. Sebab kemerdekaan meniko boten semata-mata hadiah saking bangsa asing ingkang diberikan kanti cuma-Cuma, meniko boten. Tapi berkah jasa-jasa poro pejuang ingkang sampun rumiyin. Pramilo sepindah maleh kito ugi kedah mengisi kemerdekaan kanti menanamkan jasa kangge tiang-tiang ingkang bade dateng, utawi kangge generasi kita mangke. Hal meniko cocok kalian dawuhipun Ulama rumiyin….. ‫لقد غرسوا فاء كلنا وإننا لنغرس حتى يأ كل الناس بعد نا‬ َ َ ْ َ ُ ّ َ ُ ْ َ ّ َ ُ ِ ْ َ َ َ ّ َِ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ Ingkang Artosipun : “Yekti wongkang dingin wes podo nandur jasa lan kito sing ngrasa’ake marang jasa lan sa’temene kito ugo kudu anandur jasa supoyo wong-wong kangsakwusi kito biso mangan jasa kito. Poro Rawuh ingkang kulo hormati ! Ingkang terakhir monggo, putro-putri kito sedoyo, kito didik ingkang sahe lan kito arahaken dumateng perkaws ingkang sahe, supados mangke saget dados generasigenerasi penerus ingkang bertanggung jawab dateng kemajuan agama. Bangsa lan Negoro AMin yaa Rabbal alamin. Kintenipun cekap semanten atur saking kulo. Mugi-mugi saget bermanfaat dumateng pribadi kawulo khususipun, lan umumipun dateng panjenengan sedoyo. Masang pulut ning duwur cemoro Menawi luput kulo nyuwun ngapuro ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ‫بخط الفقير مفرو حين‬ ‫بن منو ر الجفسى‬ ّ

وعلى اله واصحا به الكرام. من العائدين والفا ئزين تقبل‬ ّ ِ َ ِ ْ ِ ِ َ ْ َ ِ َِ ََ َ ِ َ َ ِ ْ َ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ َ ِْ َ ْ َ ْ ُ ِْ َ ّ ِ ُ ‫. Lan ugi wonten akhiripun wulan Romadhon kita tutup mawi Zakat Fitrah kanti harapan kulo mugi-mugi nopo ingkang kito laksanakaken wonten ing wulan Romadhon kolo wahu minongko dados amal ingkah sholeh. sehingga kulo lan panjenengan saget pepanggihan wonten meniko majlis. dalam rangka “bersilaturrohim”. tadarus Al-Qur’an lan sanesipun. meniko ugi kito saget ngraosaken betapa sedih lan gelisahipun si Fakir-Miskin ingkang wonten ing saben dintenipun selalu ditimpa kekurangan dahar. Poro Rawuh ingkang kulo hormat ! Kranten hikmah nindaaken ibadah poso meniko disamping kito ninda’aken perintahipun Allah SWT kanti ngeker hawa nafsu wonten ing siangipun wulan Romadhon. Kaping kalihipun Rohmat Ta’dzim dan salam bahagia Alloh. Kranten wonten ing wulan sakderengipun yakni wonten ing wulan Romadhon kito sampun sukses nindakaken ibadah puasa sebulan penuh. Poro Ibu. shoho poro ahli keluarga lan sahabatipun. ingkang sampun paring Rohmat shoho ni’mat. Kanti menambah amalan-amalan ibadah lintunipun kados dene sholat tarowih.‫الحمد ل الذى انعم علينا بنعمة اليمان والسلم. shoho keluhan lan . وأمر نا بال تحاد وصلة اْلرحام‬ ِ َ ْ َ ِ َِ َ ِ َ ّ ّ ِ َ َ َ ََ ِ َ ّ َ ِ َ ّ ِ َ ْ ََ ّ َ ْ ََ ِ َ ْ ِ ْ َ ِ َ ْ ِ ْ ِ َ ْ ِ ِ َ ْ ََ َ َ ْ َ ُ ْ َ َْ َ َّ َ َ ْ ِ ِ َ ْ َ َ ْ ِ ِ َ ْ َ ِ ‫والصل ة والسلم على سيد نا محمد خير اْلنام. wonten ing manah kito sedoyo. hadirin sekalian ingkang kulo hormati ! Langkung rumiyin kulo muji syukur Alhamdulillah dateng Alloh SWT. poro Ibu. sehinggo saget ndadosaken fitrah utawi lambang kesucian. واو جب علينا بالصلة والصيام. ngunjuk. Hadirin sekalian ! Wonten ing saat meniko kito sampun manggihi wulan syawal malih. أ ما بعد. utawi resepsi “Halal bi halal” kanti keadaan sehat wal afiat. Ingkang mbuahaken amalan-amalan ingkang sahe wonten wulan-wulan sakterusipun. utawi batiniyah.PIDATO RESEPSI HALAL BIHALAL ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ . Poro Bapak. mugio tetep dipun limpahaken dateng kanjeng Nabi Muhammad SAW. sami ugi sehat lahiriah.ال من ومنكم اجمعين‬ Poro Bapak.

buruk sangka. kito isi kanti halal bihalal. Mungkin wonten ing saat-saat ingkang berlalu terjadi kesalahan-kesalana utawi sering melakukan hal-hal ingkang mboten nyekecoaken manah. dengki. guru-guru kito. famili. kito lenyapaken mawi berjabatan tangan. ingkang akhiripun kito timbul roso belas kasihan kito dateng Fakir Miskin. sehinggo kito purun nafkahaken sebagian harta benda kito kangge shodaqoh dateng Fakir-Miskin kolo wahu. Alloh dawuh wonten Al-Qur’an : َ ِِْ ْ ُ ْ ّ ِ ُ َ ‫كلو واشربوا ول تسر فوا إن ال ل يحب المشرفين‬ ّ ِ ْ ُ ِ ْ ُ َ َ ْ ُ َ ْ َ ْ ُُ Ingkang artosipun : “Mangano siro kabeh lan ngumbiho. wulan ingkang penuh dipun rameaken lan dipun meriahaken dening sedoyo umat Islam. kito panggihi sanak keluarga. mangan ngumbe sak katahipun. Pramilo saat meniko kito bucal. melampauai batas tanpa mengukur kekuatanipun. shoho sederek seagomo lan seperjuangan. berarti kito meniko gesang nuruti kemauan howo nafsu lan kemauan weteng utawi dados Abdul butun alias hamba perut. Pramilo monggo kesempatan wulan syawal meniko kito ginaaken kangge bersilaturrohim. Monggo kito ndugeni. mempererat tali persaudaraan antara keluarga. Sering timbul rasa iri. mangkel-mangkelan lan sanesipun. Saktemen Alloh ikut ora demen marang wong kang ngliwati bates“ Poro Bapak. supados gesang kito meniko angsal berkah sangking Alloh SWT. Kranten ing wulan menikolah saat meledakipun kegembiraan ingkang penuh harapan menuju kearah hidup baru gesang ingkang langkung sahe. hadirin sekalian ! Sak meniko sampun dugi wulan syawal. katimbang wulan ingkang berlalu. Setiap hari selalu dalam pemborosan. tiyang sepuh kito. konco-konco lan sanak. selalu berlebih-lebihan. Kanjeng Nabi sampun dawuh : ُ َ ِ َ ْ ‫َ ْ َ َ ّ َ ْ ُ ْ َ َ َ ُ ِ ِ ْ ِ ِ َ ُ ْ َ َ َ ُ ِ َ َ ِ ِ َ ْ َص‬ ‫من أحب أن يبسط له فى رزقه وينساء له فى أثره فلي ِل رحمه‬ Artosipun : . Poro hadirin ingkang kulo hormati ! menawi kito mboeten purun nglampahi ibadah puoso. sahabat karib. selalu dikuasi Howo Nafsu. Padahal. Lan ojo ngliwati bates.kelemahan tenogo. kanti bersilaturahim. saling maaf memaafkan lahir lan batin. poro Ibu.

Kata penyair malih : ‫لقد غر سوا فا ء كلنا وإننا * لنغرس حتى يأ كل الناس بعد نا‬ َ َ ْ َ ُ ّ َ ُ ْ َ ّ َ ُ ِ ْ َ َ َ ّ َِ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ Ingkang artosipun : “Sa’temen wong-wong sakwuse kito wis podo nandur jasa. utawi mewujudkan sedoyo amal ingkang saget mbeto bahagia. sedoyo kelepatan nyuwun pangapunten. bangsa lan negoro. lan durung ngasilaken pekerjaan tangan. Poro Ibu hadirin sekalian ! Dados wal hasil wonten ing kesempatan wulan Syawal meniko. monggo kito berusaha ningkataken pendidikan dateng putri-putri kito generasi mendatang.“Sing sopo wonge pengin diluasne rizkine. sejahtera wonten ing duniyo lan akhirat. َ ْ ِ َ ْ َ ْ ُ ْ ِ َ ّ ِ ُ َ َّ َ َ ْ ِ ِ ْ َ َ ْ ِ ِ َ ْ َ ِ ‫من العا ئدين والفائزين تقبل ال من ومنكم اجمعين‬ ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ . Kranten generasi meniko ingkang menentukan masa ingkang bade dateng. Lan yektine kito ugo nandur jasa supaya wong-wong sing sak wusi kito biso mangan jasa kito (metik jasa kito)” Poro rawuh ingkang kulo hormat ! Kintenipun cekap semanten atur kulo. Mengingat kata penyair : ‫إذا فتنى اليوم ولم أكتسب علم* ولم أصنغ يدا فما ذا ك من عمرى‬ ُِْ ْ ِ َ َ َ ً َ ْ ِ ْ َ ْ ََ ً ْ ِ ْ ِ َ ْ َ ْ ََ ُ ْ َ ْ ِ َ َ َ ِ Ingkang artosipun : “Naliko wis ngliwati aku sijining dino. mongko becik silaturrohmi (nyambung sanak sedulure)” Poro Bapak. monggo kito tingkataken mutu pendidikan lan praktek. lan kito sing mangan jasane. ingkang sanggup dibebani seribu macam tugas. saking agomo. Mongko opo gunane umurku ing dino iku” Poro hadirin sekalian ! Sesuai kalian kata syair kasebut. lan didawakne (di berkahi) umure. lan aku durung ngasilken ilmu pengetahuan. supados dados generasi ingkang berguna lan berjasa.

Ia memenuhi suasana ingkang kados mekaten meniko kok si musyafir meniko lengah anggenipun mengemudi. soho poro ahli keluarga lan sahabatipun. Meniko wonten ing tengah perjalanan memaggihi pintenpinten halangan lan rintangan. Kadang-kadang badai dan gelombang menggelegar ombak menyeberang. kulo lan panjenengan saget bersilaturrohim wonten ing meniko majlis ingkang mubarok. Utawi kados dene tiang ingkang lagi kesesahan nyebrang segoro mawi sebuah perahu menuju suatu pantai (pelabuhan). Nikmat dateng kito sedoyo sehingga ing saat meniko. hadirin-hadirot ingkang kulo hormati ! Lewat suasana ingkang indah. Poro Ibu ingkang kulo hormati ! Kisah perjalanan manusia gesang wonten ing alam dunia menuju dateng Alam akhirot meniko saget kito ibarataken kados dene seorang musyafir ingkang lagi menyebrang lautan. menuju sebuah pantai. فقال ال تعلى فى القرآن العظيم : إنا نحن نز لنا الذ كر وانا له لحا فظون‬ ّ َ ْ ِ َ ْ َ ِ ِ َ ْ ََ Poro Bapak. saget-saget kapalipun meniko numplek lan tenggelam wonten ing tengahtengah lautan. Amin Poro Bapak. cerah.واصحا به أجمعين. والصلة والسلم على اشر ف النبيء والمرسلين سيد نا محمد وعلى اله‬ َ ْ ُ ِ َ َ ُ َ ّ َِ َ ْ ّ َ ْ ّ َ ُ ْ َ ّ ِ ‫.PIDATO PERINGATAN NUZULUL QUR’AN ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ِ َِ ََ َ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ َ ْ َِ ْ ُ ْ َ ِ َ ِ ْ َ ْ ِ َ ْ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ َ ْ ِ ّ ُ ْ ِ ً ُ َ َْ ُ ْ َ َ ْ َ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ‫الحمدِل الذى أنزل القران هدى للمتقين. Kadang-kadang si musafir lagi tenang-tenang wonten nginggil perahu tiba-tiba angin datang meniup. dalam rangka menghadiri acara peringatan “Nuzulul Qur’an” ingkang kados meniko meriyahipun. Kadang-kadang tiang gesang . Meniko sering kito panggihi pinten-pinten cobaan lan rintangan. Poro Ibu. Ingkang kaping kalih sholawat soho salam sejahtera Alloh mugi tetep dipun limpahaken dateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW. utawi boten gadah gondelan ingkang kukuh. أ ما بعد. terang benderang saat meniko monggo kulo lan panjenengan sedoyo tansah muji syukur dateng ngersanipun Alloh SWT. Ingkang sampun paring Rahmat. Poro rawuh ingkang kulo mulyaaken ! Semanten ugi kito gesang wonten Alam dunia menuju dateng alam akhirat. sampan sakmestinipun tiang ingkang lagi nyebrang. Akhiripun mboten saget dumugi dateng suatu tujuan.

usaha sesuatu boten berhasil lan sanes-sanesipun lan kangge menanggulangi hal meniko. Alloh sampun nurunaken kitab Al-Qur’an.meniko dipun coba kalian Alloh di timpa kemiskinan. dene termasuk perintahipun Alloh inggih meniko : Alloh sampun majibaken dateng kito sedoyo inggih meniko nglampahi poso wonteng ing .أ ما بعد‬ ّ َ ْ َ ْ ِ ّ َ َ ُ ْ ِ ِ َ ْ ََ ِ َِ َ‫ُ َ ّ ٍ َ ْ َ ِ ْ ِ ْ َ َ ع‬ Poro hadirin hadirot ingkang kulo hurmati ! Monggo wonten ing kesempatan meniko kulo lan panjenengan sedoyo sami muji syukur dumateng ngarsonipun Alloh SWT. والصلة والسلم على سيدنا‬ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ ِ َ ْ ُ ْ ِ ْ َ ِ ً َْ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ِ َ ْ ِ ْ َ ِ َ ْ ِ ْ ِ ْ ِ ِ َ َ َ ْ َ ْ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ‫محمد افضل النسان. Ni’mat dateng kito sedoyo ingkang arupi tetepipun Iman lan Islam. Poro Rawuh ! monggo kulo lan panjenengan sedoyo meniko samiyo ningkataken anggenipun taqwa dumateng Alloh SWT. Ingkang kaping kalihipun mugiho Rahmat lan Salam Bahagia Alloh selalu dipun limpahaken kanjeng Nabi Muhammad SAW. shoho nebihi dateng laranganipun. Lan minongko dadi pituduh lan Rohmat lan kabar gembira tumrape tiang Islam”QS. PIDATO MENYAMBUT BULAN ROMADHON ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ‫الحمدِل الذي أنعمنا بدين السلم واليمن وجعل شهر رمضان وسيلة فى نيل الغفران. ugi wonten ayat lintu Alloh dawuhaken wonten surat An-Nahl : 89 Ingkang artosipun : “Lan ingsun nurunake maring siro (Muhammad) kitab Al-Qur’an kangge jelasake sekabehe perkoro. Tegesipun kito nindakkaken perintahipun. Dawuhipun Alloh surat Al-Hajr ayat songo : َ ْ ُ ِ َ َ ُ َ ّ َِ َ ْ ّ َ ْ ّ َ ُ ْ َ ّ ِ ‫إنا نحن نز لنا الذ كر وانا له لحا فظون‬ Ingkang artosipun : “Sa’temene ingsun wis nurunake Al-Qur’an sa’temene Ingsun tetep jogo marang AlQur’an. ingkang supados damel pedoman gesang wonten ing alam dunyo supados saget wilujeng lan bahagia wonten akhirat. poro ahli keluarga lan poro sohabatipun. kadang di coba putrinipun sakit. Kranten Alloh sampun paring Rohmat. An-Nahl : 89). و َلى اله واصحابه المتمسكين بالقرآن. Poro rawuh. ekonomi kirang mencukupi.

Koyo dene den wajibake maring wong-wong sakdurunge siro kabeh. utawi ٌ ََ mencegah. Ingkang ٌََ maksudipun bilih tiang poso meniko kedah wira’i utawi nebihi sangking perkawis ingkang haram. Kados dene guneman ingkang awon. Pramilo saking meniko. 1 (huruf shod) meniko sangking kata Shumtum (‫ )صمت‬ingkang ٌ ُْ artosipun meneng. . tadarrus Al-Qur’an. II (huruf Wawu) meniko saking kata Waro’un (‫ )ورع‬utawi Wiro’i. tegesipun bilih tiang poso meniko kedah saget ngeker lan nyegah perkawisperkawis ingkang ndadosaken batalipun poso. Dene ingkang pokok inggih meniko. Shodaqoh dateng fakir miskin. den wajibake marang siro kabeh nglakoni poso. manggo sepindah malih. ngrasani tiyang sanes. lan sanes-sanesipun. datengipun wulan Romadhon meniko kito isi kanti amalan-amalan ingkang sahe. wonten ing wulan Ramadhan meniko kito tindakaken poso kanti khusus’ khitmah. No. Supados mangke medal saking wulan Romadhon kito angsal nilai-nilai ibadah ingkang sahe. monggo kedatangan wulan Romadhon meniko kito sambut kanti gembira. Inggih meniko huruf Shod. No. Alloh sampun dawuh wonteng Al-Qur’an : Ingkang artosipun : “Hei wong-wong kang podo iman. utawi meneng saking ngrasani lan sanesipun. Kranten menurut sebagian Ulama’. shoho nebihi larangan-larangan ingkang nimbulaken batalipun poso. Berarti tiyang poso. Sehinggo saget dipun sepunten duso-duso kito. Poro hadirin hadirot ingkang kulo hormati ! Sak derengipun kulo akhiri anggen kulo matur. ٌْ َ huruf Wawu lan huruf Mim. Supoyo siro podo taqwa” (Al-Baqarah : 183).wulan Romadhon. Kito penuhi mawi kegiatan-kegiatan. Tigang huruf meniko anggadahei makna/arti piyambakpiyambak. tembung poso meniko bahasa arabipun saking kata ‫ صوم‬ingkang hurufipun wonten tigo. meniko kedah meneng lisanipun saking guneman ingkang awon. Dene ingkang No. III (huruf Mim) meniko saking kata Malakun (‫ )ملك‬ingkang artosipun ngeker. lan lintu-lintunipun. utawi perkawis-perkawis ingkang dipun cela/dipun wodho minggahipun syara’.

Shoho nyuwunaken tambahipun Rohmat lan salam bahagia Alloh mugio tetep dipun limpahaken dumateng junjungan kito Nabi Muhamamd SAW. nindaaken perintahipun Alloh SWT. shoho poro ahli keluargo lan sahabatipun. Selajeng dipun Mi’roj aken saking Masjidil Aqso minggah dateng langit ngantos Syidrtoul Muntaha. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PERINGATAN ROJABIYAH ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ‫الحمدِل الذى جعل إسراه من مكة الى بيت المقدس فى ليلة الكبرآ. utawi sejarah perjuanganipun Rosululloh SAW.kintenipun cekap semanten atur kulo sedoyo kelepatan. kranten kanjeng Nabi dawuh : ِ ِْ َ ْ ِ َ ّ َ َ َ ُ َ َ ِ ُ ً َ ِْ َ ً َ ْ ِ َ َ َ َ َ َ ْ َ ‫من قام رمضان إيمانا واحتسا با غفر له ما تقدم من ذنبه‬ Ingkang artosipun : “Sopo wonge jumenengi wulan Romadhon kanti Iman lan nuprih krono Alloh. والصلة والسلم على سيدنا محمد أفضل الورى وعلى اله واصحابه صلة وسلم كثيرا أما بعد‬ ّ ً ْ ِ َ ً َ َ َ ً َ َ ِ ِ َ ْ ََ ََ َ َ َ ْ ِ َ ْ َ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ ً ْ ِ ُ َ ‫: فقال ال تعالى فى القر ان الكريم‬ Dumateng poro Bapak. langkung rumiyin kulo muji syukur Alhamdulillah dateng ngersanipun Alloh SWT. Poro hadirin sedoyo ingkang kulo mulyakaken ! Pengajian ing saat meniko dalam rangka memperingati dinten ulang tahun Isro’ Mi’roj ipun junjungan kito Nabi Besar Muhamamd SAW. Mongko den ngapuro duso-dusone kang wis kliwat” Poro rawuh…. sehinggo saget dipun sepunten duso-duso kito. وارسله بشيرا ونذيرا ودا عيا إلى ال بإذنه سراجا‬ ً َ ِ ِ ِ ْ ِ ِ ِ َِ ً ِ َ َ ً ْ ِ َ َ ً ْ ِ َ ُ ََ ْ ََ َ ْ ُ ْ ِ َ َ ِ ِ ّ َ ُ ْ ِ ْ َ َِ َ ّ َ ْ ِ ُ َ ْ ِ َ َ َ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ‫ومنيرأ. Dipun aturi kalian Malaikat Jibril. Kini kembali mengenai hal-hal historis revolusi fisik. Sakderengipun kulo matur ingkang bade kulo aturaken mangke. ingkang panjenenganipun tepat tanggal 27 Rojab tahun 571 M. kulo nyuwun pangapunten lahir lan batin. Ingkang perlunipun dipun sumerapaken dateng pinten-pinten tanda kekuasa’anipun Alloh . poro Ibu soho hadirin ingkang kulo hormati. awit saking Masjidil Harom (Mekkah) ngantos Masjidil Aqsho (Palestina).kranten kanjeng ingkang sahe. dipun Isro’aken utawi dipun lampahaken dalu.

anangeng ibadahe taksih plintunan. No. sa’perlu ingsun tunjukne sebagian tanda-tanda kekuasaan Ingsun. . 4 Niat demi wujudipun pengamalan wajib ingkang dados rukunipun agami Islam. lan endi barang sing Haram. utawi namun asal kober. sampun ngantos wonten tiang ingkang ngaku agamane Islam. kito tingkataken No. Terutama pengamalan wajib ingkang dados intinipun utawi hasilipun Isro’ Mi’roj meniko ingkang sampun dipun kumndangaken setiap waktu. No. utawi saben-saben mushollah.SWT.lewat peringatan meniko. 3 Niat demi terwujudipun Akhlaqul Karimah. shoho nampi kewajiban ibadah sholat gangsal wekdal. nopo BU…? Inggih meniko sholat gangsal wkedal. meniko sampun ngantos terjadi. pergaulane boten diatur coro Islam. َْ ّ ‫حي على الصلة‬ ََ ّ َ …………. Monggo Pak. mewujudkan sopan santun. menawi boten kober boten ibadah. Saktemene Alloh iku Maha Mendengar lan Maha Mengetahui“ Poro hadirin ingkang kulo hormati ! Kanti pengajak kulo monggo kanti wontenipun peringatan Isro’ lan Mi’roj meniko. ingkang maksudipun sak sampunipun peringatan Rojabiyah meniko. saking Masjidil Harom dateng Masjidil Aqso kang ingsun berkahi kiwo tengene. lan hidup bergotong royong lewat jam’iyah-jam’iyah. kito tingkataken segala bidang. . wonten masjid-masjid. Hal meniko dipun jelasaken wonten Al-Qur’an surat Bani Israoil ayat 1 ingkang surasosipun mekaten : Ingkang artosipun : “Maha suci Allah ingkang nglampahaken dateng hambanipun wonteng ing wekdal dalu. Bu. Mangane boten diatur coro Islam. nek pados rizki boten diatur coro Islam. dalam rangka meratakan pendidikan utawi mencerdaskan Bangsa ingkang maksudipun. Lewat pengajianpengajian kito saluraken santapan rohani supados umat Islam ngertos endi barang sing Halal. 1 Bidang Ubudiyah urusan ibadah dateng Alloh SWT. hidup bermasyarakat. toto kromo. nanging tumindha’ipun boten sesuai. saksampunipun peringatan Rojabiyah nimu sampun ngantos wonten umat Islam sing taksih lolak-lolok utawi taksih dereng sadar hidup berorganisasi. ingkang maksudipun supados umat Islam saget sesuai antara ucapan lan perbuatan. Sampun ngantos Islam namung dumel akon-akon thok. No. warga umat Islam. 2 Niat bantu program pemerintah.

kito wulang. Amergi sholat meniko merupakan barometer utawi alat pengukur dateng pengamalan kito sedoyo. maksud kulo. sampun ngantos kito umbar.M bok menawi wonten Umat Islam sing dereng nglampahi sholat. katah iman ingkang podo kenter ketendang banjir kepuntirpuntir ilmu agama boten kepikir. Hadirin sedoyo pramilo monggo urusan ibadah meniko dipun tingkataken ingkang sa’estu. kalihan anggenipun ngalmpahi sholat. AMin yaa . Dawuhipun bapak kiai : Senajan wadah gede isi gemuk oli. slajeng dipun tanggledaken dateng Malaikat Jibril. banjir kebudayaan-kebudayaan ingkang merusak mental umat Islam. Termasuk kanjeng Nabi dipun sumerepi tiyang estri ingkang ayu…. bilih meniko lambangipun dunyo sak isine. Kranten lare meniko saget sahe utawi awon tergantung tiyang spuhipun ingkang mendidik. mboten kito arahaken. Jibril maringi penjelasan. Kranten dawuhipun Alloh wonten Surat Al-Angkabut. Pramilo meniko manggo manah kedah dipun gembleng.teng pinggir dalan celuk-celuk dateng kanjeng Nabi. kok menawi panjenengan wahu mandek. mugu-mugi enggalo dipun paringi hidayang dening Alloh. Poro Ibu. Kanjeng Nabi naliko Mi’roj sampun diparingi gambaran-gambaran ingkang dados lambang ingkang bade terjadi wonten ing dunyo meniko. tentu umat panjenengan bade milih dunyo sak isine. tapi piambakipun boten mandeg. bongso lan negoro. ayat 45 : Artosipun : “Sholat iku saget mencegah sangking perbuatan keji lan mungkar“ Poro Bapak. hadirin sedoyo Nopo maleh wonten ing zaman akhir meniko katah sanget pengaruh-pengaruh sangking arus gamebyaripun dunyo. ninggal perkoro akhirot. Tegesipun pengamalan kito sedoyo saget sahe utawi boten meniko dipun ukur utawi dipun tingali. lan kito arahaken dateng urusan ibadah. poro Ibu. meniko kito didik. dipun isi iman ingkang kuat mugi-mugi kulo panjenengan benjang sagedo wilujeng dunyo lan akhirat. Panggonane ono ngisro ora aji Poro Bapak. terutami dumateng putra-putri kito utawi generasi kito sedoyo. supados mangke dados generasi ingkang saget berguna tumrap agomo.

Poro Ulama’ul amilin. sehinggo saget nglampahi perintahipun zat kang murbo waseso. وما أرسلناك إل رحمة للعالمين‬ ّ ِ َ ِ ْ ِ ِ َ ْ ََ ِ َِ ََ َ ِ َ َ ْ ِ ْ َ Hadratul Mukarromin. cerah. getun lan nelongso. Cekap semanten aturan kulo. Ibu. aman lan tentram. Mugi-mugi. Sebab pancen sampun dados keharusan. poro Ibu. wekdal meniko saget kulo gunakaken sak sahe-sahenipun. Hadirin sedoyo ! Ingkang kaping tigonipun kulo matur nuwun dumateng sederek pemimpin acara. أما بعد. terang benderang ing saat meniko. yakni masa jahiliyah menuju masa Islamiyah. poro Ibu ingkang kulo hormati ! Berbicara tentang peringatan “Maulid Nabi”. Ingkang kaping kaleh. . Lewat suasana ingkang indah.خير النم. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO PERINGATAN MAULID NABI ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ َ َ ُ َ ّ َ ‫َ ْ َ َ َ َ ْ َ ِ ِ ْ َ ِ ْ ِ ْ َ ِ َ ْ ِ ْ َ ِ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ ّ ّ ِ ْ ُ َ ِ َ ّ َة‬ ‫الحمد ل الذى أنعم علينا بنعمة اليمان والسلم وأرسل رسو له على كا فة المم. sedoyo kelepatan nyuwun angunging pangapunten. Nabi pemimpin arab lan Ajam. Poro Bapak. tumrap umat ingkang dipun pimpin meniko mengenang utawi melestarikan sejarah seorang pemimpinipun.Robbal a’alamin. meniko sampun boten terpandang asing wonten kalangan umat Islam. bengis lan kejam. damai lan sentoso. dumateng tiyang ingkang nglampahi duso. menuju masa damai. ingkang beto umat manusia saking masa ingkang murko. mugi-mugi kulo panjenengan pinaringan iman ingkang kuat rusho. utawi dados hal ingkang perlu. Akhiripun pinaringan gesang aman. mugiyo Rohmat Alloh lan salam. وعلى اله واصحابه الكرام. AMin Poro Bapak. فقال ال تعالى فى القر أن الكريم. enom-tuwo sami muji syukur dateng Alloh Kang Maha Kuoso. والصل ُ والسلم على سيد نا محمد‬ َ ْ ِ َ َ ّْ ً َ ْ َ ّ ِ َ ََْ ْ َ َ َ ‫. ingkang sampung paring wekdal dateng kulo. selali dipun limpahaken dateng kanjeng pejuang Islam. soho boten purun sholat lan poso. hadirin sekalian ingkang kulo hormati. Poro Bapak. monggo kulo lan panjenengan sedoyo jaler-estri. ingkang boten purun tobat. soho ingkang paring patrapan lan sikso. Amin yaa Robbal Aaalamin. ingkang nitahaken poro menungso.

kanti kedatangan wulan maulid meniko. bilih zaman sak derengipun kanjeng Nabi lahir keadaan alam gelap gulita. lan membawa Rohmat bagi umat seluruh alam. Keranten kito sebagai umat ingkang mengharap syafatipun benjing ing dinten qiamat. soho kito kedah selalu menjaga lan melestarikan sareat utawi ajaranipun. meniko setunggalipun pemimpin ingkang sukses perjuanganipun sampun sukses membangun umat manusia saking zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah. menyebut asmane kanjeng Nabi. berkorban harta benda kangge kepentingan agama Islam.Lha panjenenganipun Rasulullah SAW. Taksih katah tiyang ingkang menyembah berhala. Terbukti wonten Al-Qur’an surat Al-Anbiya : 107 Ingkang artosipun : “Lan ingsun ora ngutus siro Muhamamd kejobo menehi Rohmat tumrap umat semesta alam” Poro Rawuh sedoyo ingkang kulo hormati ! Pramilo wonten ing kesempatan meniko. utawi tahun Gajah Alloh nglahiraken seorang Rosul supados paring tuntunan. menyembah hewan. Kados dawuhipun kanjeng Nabi : ‫من إعتنى مو لدي وجبت ل ُ شفا عتى‬ ِ َ َ َ ‫َ ْ ِ ْ َ َ َ ْ ِ ِ ْ َ َ َ ْ َه‬ “Sing sopo wonge gelem nemen-nemeni dino kelahiranku mangko tetep oleh syafaatku“ . Lan minongko kangge mbuktekaken rasa cinta kito dumateng Rosululloh SAW. monggo kito nglahiraken roso bungah. meniko syaratipun kedah cinta kanjeng Nabi. tukar padu. wonten kitab Al-Barzanji. Menungso dereng mengenal sinten Tuhan ingkang wajib dipun sembah. meniko dipun terbitaken cahaya ingkang terang benderang. Lan ugi kito kedah sering maos Sholawat Nabi. kito kedah selalu ngatah-ngatahaken amal kesahenan. selajeng kanti sifat Rohman Rohimipun Alloh SWT. Hal meniko terbukti wonten kitab-kitab Tareh. kayu. inggih meniko tepat wonten dinten Isnen tanggal 12 Robiul Awwal tahun Fil. nasih qoum wanita katah ingkang lahir dipun pejahi urip-uripan. wonten sejarah-sejarah Islam. kranten kito sebagai umat ingkang dados ajaranipun. nopo malih. Saben dinten sami permusuhan. Menungso boten mengenal perkemanusiaan. watu lan sajenisipun. Boten mengenal hukum agama. wonten ing tengah-tengah kegelapan. Lan minongko kangge mbuktekaken anggen kito syukur dateng Alloh SWT. kito tingkataken anggen kito syukur dateng Alloh SWT.

ingkang saget nampi syafa’atipun. meniko kito ugi kedah remen berkorban kangge memperingati dinten maulid ipun Kanjeng Nabi kados ing saat meniko. Berkorban demi cinta. Poro Rawuh ingkang kulo hormati ! La’ kito sebagai umatipun kanjeng Nabi menawi kito sampun menyatakan cinta dateng Kanjeng Nabi. Soho kito kedah purun nindakaken nopo ingkang dados ajaranipun. سيد نا محمد وعلى‬ ََ َ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ِ ْ َِ ْ ُ ْ ِ َ ْ َ ََ ُ َ ‫ّ َ ُ َ س‬ ِ ْ َ َ ْ ّ ِ ْ ُ ُ ََ ُ ْ ِ َ ْ َ ِ ِ َ َ ْ ِ َ َ ْ ّ َ ِ ُ ْ َ ْ َ ‫اله وصحبه أجمعين. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PERANAN WANITA DALAM PEMBANGUNAN ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ‫الحمدِل رب العالمين. selalu emut lan nyebut-nyebut Tiang cinta kedah purun nyocoki lan derek tingkah laku lan perkataanipun tiang ingkang dipun cintai. siang ndalu. cinta bade timbul perselisihan. Kanti mekaten kolowahu. Lan maleh. benjang ing dinten qiamat. enjing sonten. Tanpa mencocoki lan mengikuti ucapan lan perbuatanipun.Poro rawuh ingkang kulo hormat ! Pancen tiyang niku menawi cinta kedah netepi rukun telu ( ‫)اركان المحبة ثل ثة‬ ّ Rukunipun cinta meniko wonten tigo Tiyang cinta meniko kedah rela berkorban harta benda. Poro rawuh. tanpa korban cinta sia-sia. soho mbak-mbak fatayat . ingkang akhiripun timbul kegagalan. والصلة وال ّلم على اشرفالمرسلين. فل حول ول قو ة ال با ل العلى العظيم‬ ّ َ ْ ِ َ ْ َ ِ ِْ َ َ َ Poro Bapak poro Ibu muslimat ingkang kulo multa-aken. mugi-mugi ingkang hadir ing majelis puniko sageto tergolong dateng umatipun kanjeng Nabi. kintenipun cekap semanten atur kulo. kirang langkungipun kulo nyuwun agungipun pangapunten. Tiang cinta kedah selalu eling lan nyebut asmane ting ingkang dipun cintai. lan nebihi nopo ingkang dados laranganipun. وبه نستعين على امور الدنيا والدين. kito kedah sering mahos sholawat. اما بعد. sebagai bukti remen kito dateng kanjeng Nabi.

niat bade ngaji.ingkang kulo hormati. Poro Rawung ingkang kulo hormati ! Getuk menopo gedang goreng ? Sampun ngantuk menopo dereng ? Monggo ing sa’at meniko kito niyat wonten ing manah. Mugi-mugi pertemuan kito ing saat meniko saget andadosaken sababiyahipun kito angsal syafa’at saking kanjeng Nabi ing dinten qiamat. Keranten Alloh sampun paring Rohmat soho Ni’mat dumateng kito sedoyo. Ingkang kaping kalih. Nabi ingkang bade paring syafa’at. salah satunggalipun Nabi pimpinan umat. poro generasi penerus perjuangan Islam ingkang kulo sayangi ! Sepindah monggo kulo lan panjenengan sedoyo samiyo nglahiraken. tansah tetep dipun limpahaken dumateng kanjeng Nabi Muhammad. Kaum wanito boten cukup mendel teng nggriyo utawi cukup teng dapur mawon boten usah boten dados so’al Asal sampun saget dandan utawi mack Asal sampun saget njangan utawi masak . Kranten kangge nyekapi kebutuhan gesang meniko. mboten wonten satunggal Alangan punopo. Kanti wontenipun Hadist meniko kito sampun jelas bilih ingkang. Ugi poro adik-adik. niat pados ilmu. binjang wonten ing dinten qiamat. menungso boten cukup berbekal harta benda. tapi ingkang langkung penting meniko berbekal ilmu pengetahuan. wajib pados ilmu meniko boten namung tiang jaler thok. ٍ َ ِْ ُ َ ٍ ِ ُ ََ ٌ َ ْ ِ َ ِ ْ َ ْ ُ ََ ‫طلب العلم فريضة على مسلم ومسلمة‬ Ingkang artosipun : Pados ilmu meniko Fardhu tumrap saben-saben tiyang Islam jaler utawi istri (priyo lan wanito). Kranten pancen dados tiyang Islam lho Bu……?! Ngaji utawi pados ilmu meniko wajib tumrap sedoyo. mugi salam bahagia Alloh lan Rohmat. sehinggo kito saget berkumpul utawi bersilaturrahim wonteng ing majlis puniko. boten piyantun priyo mawon. kanti wilujeng. tapi tiang istri inggih dipoun wajibaken pados ilmu. dawuhipun kanjeng Nabi. niat ngibadah dateng ngersanipun Alloh SWT. rasa puji syukur dateng ngersanipun Allah SWT kanti ucapan Alhamdulillah. Nopo maleh wonten ing abad modern meniko poro kaum wanito boten purun ketinggalan.

sehingga ngantos Rosululloh wafat. Menawi wanitonipun sahe Negari ugi sahe. kedang tumut belajar lan berjuang kangge membela Agama. Negari ugi rusak” Poro Rawuh kejawi saking meniko. Kejawi meniko piyambakipun ugi mencurahkan tenaga lan fikiranipun mbantu perjuangan Rosululloh lan. Siang ateges wanihoto. meniko ugi bade dipun jamin kalian Alloh. Lan menawi wanitonipun rusak. Segala bidang kito tanam. nopo malih menawi kito enget perjuanganipun kanjeng Nabi Muhamamd SAW. isoho dadi wanito sing cocok karo sebutane wanito. Lan ingsun bales kanti balesan kang luwih apik ketimbang amale” (QS. di dalam menegakkan Agama Islam sehinggo piambakipun dipun paringi gelar utawi sebutan “Umil Mu’minin”. dipun bales dipun paringi gesang ingkang bahagia wonten akhirat. kados pundi sepak terjangipun Siti Khodijah ? piyambakipun selalu ngorbanaken harta bendanipun kangge mbelo lan menolong perjuangan Rasululloh SAW. kados pundi sikap Siti Aisah binti Abu Bakar. mongko yekti ingsun paringi kehidupan kang bagus. Anggenipun menghadapi hal nopo ke’mawon. Piyambakipun ugi boten ketinggalan selalu mendampingi lan mengikuti Rasulullah SAW.المر أة عماد البلد إذا صلحت صلحت وإذا فسدت فسدت‬ Ing artosipun : “Wanito meniko dados cagakipun negoro.Asal sampun saget babaran utawi manak Tapi kejawi saking meniko kaum wanito. utawi jeneng wanito. monggo Ibu-ibu lan mbak fatayat. benih-benih . Hal meniko dipun jelasaken wonten Al-Qur’an surat An-Nahl. ayat 97 ingkang surosonipun : َ ْ َُ ْ َ ْ ُ َ َ ِ َ ْ َ َ ْ ُ َ ْ َ ْ ُ ّ َ ِ ْ َ ََ ً َ ّ َ ً َ َ ُ ّ َ ِ ْ ُ ََ ٌ ِ ْ ُ َ ُ َ َ ْ ُ ْ َ ٍ َ َ ْ ِ ً ِ َ َ ِ َ ْ َ ‫. sebagai kaum wanito. wani noto. tiyang istri menawi nglampahi amal-amal ingkang sahe. kito giataken lan kito tingkataken.من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون‬ Ingkang artosipun : “Sopo wonge kang ngamal soleh. An-Nahl : 97) Poro Ibu-ibu lan mbak fatayat ingkang kulo hormati ! Pramilo saking meniko. wani ditoto. manggo kito sebagai muda-mudi Islam. penerus perjuangan Rosululloh. podo ugi lanang utowo wadon kanti beriman. piyambakipun ber I’tiqod teguh lan jujur. “Siti Aisah” tetep berjuang membela lan nerusaken perjuanganipun kanjeng Nabi. Bangsa lan Negara. Pramilo saking meniko. Kranten kanjeng Nabi dawuh : ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َِ ْ َ َُ ْ َ َُ َ ِ ِ َ ِ ْ ُ َ ِ ُ َ ْ َ ْ َ ‫.

iman lan taqwa wonten ing manah kito sedoyo supados tetep kuat lan teguh menghadapi liku-liku kehidupan. إذا‬ َِ ّ َ َ ْ ََ ً َ َ ْ َ ََ ُ َ َ ْ َ ُ ْ َ ِ َ َ َ ً ْ َِ ‫. Amien. Ing mriki kulo nyuwun agunging pangapunten dateng panjenengan sedoyo. ingkang ing dinten meniko nampih musibah sangking ngarsanipun Alloh. kulo. lan hormat atas jenazahipun si Fulan meniko. Inggih boten sanes monggo kito . Kintinipun cekap semanten atur kulo. atas sedanipun si Fulan meniko. Bangsa lan Negara. Umar sekeluargi. فقال ال تعالى فى القران الكريم. Ananging kados pundhi maleh pancen sampun dados taqdiripun Alloh ingkang boten saget kito gadali lan boten saget dipun unduraken malih. Umar lan poro kerabat. ingkang beraneka ragam. shoho ngaturaken matur nuwun atas kerawuhan panjenengan sedoyo. inggih puniko sedanipun ……. Kejawi saking meniko kulo boten saget bales menopo-nopo atas bantuan panjenengan sedoyo ingkang arupi tenaga lan fikiran shoho sanesipun. Lan ing mriki. أما بعد. Sehinggo saget tercapailah cita-cita kito. (SI Fulan). ingkang sami keroyo-royo kerso ta’ziah utawi bela sungkowo. Sedoyo kelepatan kulo. cita-cita Agama. shoho hidangan ingkang ngremenaken manah panjenengan sedoyo. Sepindah kulo muji syukru Alhamdulillah. والصلة والسلم على سيدنا محمد أحسن الخلق قو ل‬ ّ ّ ً َ َ ُ َ ْ َ ْ ُ ّ َ ْ ُ َ ُْ َ ِ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ََ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ‫وفعل. Poro Rawuh ingkang kulo hormati ! Sampun sakmesthinipun sangking keluarga Bapak H. Hadirin-hadirot ingkang kulo hormati ! Ing mriki kulo atas nami wakilipun Bapak H. kulo nyuwun agungipun pangapunten. Lan dipun bales ingkang sak katah-katahipun. awal ngantos akhir. amergi kulo mboten saget nyaosi papan pinaraan ingkang sekeco. shoho kulo panjenengan sedoyo meniko sami susah lan getun. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO PEMBERANGKATAN JENAZAH ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ً ْ َ ِ َْ ْ ِ َ ْ َ ‫الحمدِل الذى خلق الموت والحياة ليبلو كم ايكم احسن عمل. وعلى اله واصحا به ماد مت الشمس والقمر طلعت نهارا وليل. macam lan warna. namung saget ndongaaken mugi-mugi sedoyo amal sholeh panjenengan kolowahu dipun trami dening Alloh SWT.جآء أجلهم ل يستاء خرون سا عة ول يستقدمون إنا ل و إنا إليه راجعون‬ ِ َ ْ ُ ِ ْ َ ْ َ َ َ ً َ َ َ ْ ُ ِ ْ َ ْ َ َ ْ ُ َُ َ َ َ Poro Rawuh.

Tapi ing mriki perlu kulo saksekaken dateng panjenengan sedoyo. Dene menawi amrat menawi dipun ikhlasaken. kulo suwun supados langsung mawon hubungan kalih pihak keluarga utawi ahli warisipun. bilih jenazahipun si Fulan puniko sahe nopo sahe ? 3x. Monggo jenazah sareng-sareng kito berangkataken. ِ ْ َ ْ ََ َُ َ َ ْ ُ ْ َ ‫أنتم شهدأ على الرض‬ Poro Rawuh nggih si Fulan meniko anggadahi “haqqul Adam”. si Fulan meniko gadah kalepatan dateng tiang sanes. kulo suwun supados panjenengan sedoyo. kanti mahos Sholawat (kalimat Toyibah). ing mriki kulo aturaken sedoyo kalepatan si Fulan meniko. ugi sesrawungan dateng tanggo.ikhlasaken mawon. Amin. ten mriki kulo aturaken dateng panjenengan sedoyo bilih sak sumerep kulo si Fulan meniki termasuk golongan tiang ingkang sahe. Lan mugi-mugi kito sedoyo ingkang dipun tilar sagedo nerusaken perjuanganipun lan nyampurnakaken amal kesahenanipun soho usahanipun ingkang kapundut. hadirin sedoyo ingkang kulo hormati ! Sepindah Monggo kulo lan panjenengan sedoyo samiho nglahiraken rasa puja lan puji . sedoyo kelepatan kulo nyuwun pangapunten. Alhamdulillah. utawi utang piutang. Baik segi ibadah dateng Alloh. Poro Ibu. Kintinipun cekap semanten atur kulo. Lain malih sebagai meningso tentu kemawon sekedi utawi katah. Poro Rawuh ingkang kulo hormati ! Sa’derengipun jenazah dipun berangkataken. saking segi nopokemawon. والصل ُ والسلم على سيد نا محمد‬ ‫النبي المصطفى وعلى اله واصحابه اهل الصدق والو فى ا ما بعد‬ ّ ِ َ ْ َ ِ ْ ّ ِ ْ َ ِ ِ َ ْ ََ ِ َِ ََ َ َ َ ْ ُ ْ ّ ِ ّ Poro Bapak. utawi dateng tiyang sanes. shoho dipun ngapunetn dosadosanipun lan dipun tampio amal-amalipun ingkang sahe sehingga sagedo angsal rahmat sangking ngarsanipun Allah SWT. ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO WALIMATUL KHITAN ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ‫ُ ّ َ ْ َ ْ َ َِ ْ َ َ ِ ّ ِ ْ ِّ َ ِ ْ َ ه ْ َ َ ِ ْ ً َ ّ َة‬ ‫الحمد ل الذى قد قال فى كتا به الكريم : ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابرا ِيم حنيفا. panjenengan kersoho paring pangapunten. Pramilo saking meniko. kulo suwun supados panjenengan ihlasaken. lan dipun paringi jembar kuburipun. soho sanesipun dateng panjenengan sedoyo.

utawi wedi lading kok sampek umur 80 tahun lagek sunat ? Poro Ibu ingkang kulo hormati ! Nabi Ibrahim puniko sanes tiyang jerih utawi tiyang weden. Ingkang sampun paring pinten-pinten rohmat lan taufiq soho hidayah dumateng kito. Nabi ingkang bade paring syafa’at dateng sedoyo umat benjang wonten ing dinten qiamat mboten pandang sugih utawi mlarat. dereng wontek calak utawi dokteng ingkang tukang nyunat. Ingkang kaping kalih. Tur wonten zaman semanten. Mugi-mugi wekdal meniko mangke saget kulo gunakaken ingkang sak sahe-sahenipun. Sehingga wonten ing kesempatan meniko kito saget rawuh wonten ing puniko majelis dalam rangka Jabatud Da’wah. kalian Allah dipun catet minongko dados amal sholeh kito sedoyo amin-amin ya robbal alamin. Dawuhipun Alloh wonten Al-Qur’an Artosipun : “Nuli ingsun wahyuake marang siro (Muhammad). An-Nahl ayat 123). mugi-mugiho salam bahagia Allah. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Nindaaken khitan utawi sunat meniko derek tindak lampanipun Nabi Ibrahim as ingkang wonten sejarahipun Nabi Ibrahim nindaaken khitan meniko sampun yuswo 80 tahun. Mboten pandang rakyat utawi pejabat. mugi-mugi kerawuhan kito sedoyo. Dados dipun sunat piyambak !? Mungkin bapak-bapak utawi ibu-ibu timbul pertanyaan. Tapi pancen wontenipun printah sunat utawi khitan meniko inggih sampun umur 80 tahun niku. Ingkang kaping tigonipun kawulo matur nuwun dumateng sederek pembagi acara ingkang sampun paring wekdal dumateng kulo. supoyo melu (condong) marang agamane Nabi Ibrahim” (QS. lan rahmatipun. utawi ngrawuhi dateng undangan dateng walimatul khitan. Lan jenggote kaleh brengosipun sampun dowo. Dados asal-usulipun sunat puniko awit zamanipun Nabi Ibrahim. tansah kalimpahaken dateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW sebagai Nabi pemimpin umat. Lajeng Alloh SWT paring wahyu dateng kanjeng Nabi supados derek agaminipun Nabi Ibrahim. Lhoooo! Menopo Nabi Ibrahim puniko tiyangipun wedi pemes. Shoho sanes tiyang wedi pemes utawi lading.syukur dateng ngarsanipun Allah SWT. selagi umat puniko taksih purun nindaaken syariat. tegesipun taksih purun to’at lan boten purun ngelampahi maksiat. .

meniko sedoyo. wantun ngusir panjajah. 1 Dipandang saking segi agama. khitan meniko saget ngilangi najis utawi kotoran ingkang kentung wonteng pucukipun zakar/kucur utawi kepala penis. Pramilo kangge akhir kata kulo monggo bapak poro ibu menawi kagungan putro dereng dipun khitanaken. Pramilo menurut qo’idah ushul fiqh : ٌ ِ َ َ ُ َ ْ ِ َ ْ َِ ِ ِ ُ ّ َ َ ُ َ ّ ُ ‫كل ما يتو صل به إلى الواجب فهو وا جب‬ Artosipun : ”Sakabehe perkoro sing digawe lantaran maring nindakne perkara wajib meniko hukume wajib“ Pramilo ngilangi najis utawi kotoran wonten pucukipun zakar utawi kucur/helm puniko wajib. shoho nambahi kewibawaan. Dene kaidah ingkang No. sedoyo poro pejuang 45 ingkang gagah berani. wantun bertanding melawan musuh. II inggih puniko : Dipandang sangking segi kesehatan dokter khitan puniko saget ngilangi penyakitpenyakit ingkang timbul sangking pucukipun zakar utawi kucur.Poro Bapak poro Ibu ingkang kulo hormat ! Lhoooo…… sakniki fungsinipun utawi faedahipun khitan meniko katah ing antawisipun : No. Kranten hubunganipun meniko dateng masalah ibadah. Dene faedah ingkang No. Kintenipun cekap semanten atur kulo Kupat lepet taline janur Lepat luput tetepa dadi sedulur Masang pulut ing duwur cemoro Menawi luput nyuwun ngapuro ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO WALIMATUL MAULID . Hal meniko saget dipun bukte’aken menawi panjenengan pikir. Lan boten wonteng tiyang ingkang dereng sunat. Padahal ngilangi najis puniko dados syarat absyahipun sholat. Lhoooo sholat gangsal wekdal meniko wajib. Dados mekatenlah pentingipun khitan utawi sunat. Sebab andadosaken absahipun sholat. pejuang-pejuang kolowahu inggih sampun sunat. puniko wantung perang ngusir penjajah. enggal mawon dipun khitani. III khitan meniko saget nambahi dateng keberanian utawi kekendelan.

hadirin. Alloh sampun paring pinten-pinten rahmat. واخرجه‬ ِ ِ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ ِ َ ْ َ ِ ْ َ ْ ِ َ ْ َ ٍ ّ ‫م ْ َ ْ ِ ُ ّ ِ َ ُ َ َ َ ْ َ ُ ِ َ ْ ٍ ُ ِ ْ َ ّ َ ُ َ ّ َ ُ َ َ ّ ِ َ ُح‬ ‫ِن بطن امه وهو ل يعلم بشيئ مبين. ingkang arupi kelahiran sang putro. saget ngrawuhi undanganipun Bapak Ahmad sakeluarga. hadirot ingkang kulo mulya’aken ! Sa’derengipun kulo matur nopo ingkang bade kulo aturaken mangke. taufiq. Bapak Ridhwan nampi ni’mat sangking ngarsanipun ingkang Maha Kuoso. boten wonten satunggal alangan punopo. Poro Bapak poro Ibu. boten sanes dipun suwuni tambahipun barokah dugo mugi-mugi putri ingkang tembih lahir puniko.‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ُ َ َ ْ ََ ٍ ْ ِ َ ِ َ َ ِ َ ُ َ ُ ََ ََ ُ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ ّ َ َ ٍ ْ ِ ْ ِ َ َ ْ ِ ْ َ ََ ْ ِ ّ َ ْ ِ َ َ ْ ّ َ ِ ُ ْ ‫َ ْح‬ ‫ال َمدِل رب العالمين الذي خلق النسان من طين. utawi dipun paringi asmo “Zainul Haqqi” (contoh) pancen sampun dadaos kewajibanipun tiang sepuh. dateng kulo lan panjenengan sedoyo. hadirin sedoyo. وقدر سعاادة وشقا وته ورزقه واجله وهو فى قرر مكين. sagedo dados putro ingkang berguna migunani tumraping masyarakat. Amien. meniko menawi kagungan putro. Dene menopo wonten ing saat meniko. shoho paring pendidikan-pendidikan dateng putronipun kados ingkang dipun dawuhaken dening Kanjeng Nabi Muhammad SAW ُ ّ ّ َ َ ْ ََ ً ّ َ ّ ِ ُ َ ُ ْ َ َ ْ ْ َ َ َ َ ّ َ َ َ َ ّ َ َ َ َ ِ ْ ُ َ َّ ُ ْ ََ ُ َ َ ََ ُ َ ْ ِ َ ِ ْ ُ ْ َ ِ ِ ََ ََ ِ ِ َ ْ ّ َ ‫حق الوالد على ولده ان يحسن اسمه واد به وان يعلمه الكتابة والسبا حة والر ماية وان ل ير زقه ال طيبا وان يزو جه‬ َ َ َْ َِ ‫اذا ادرك‬ Ingkang artosipun : “Haq utawi kewajibanipun tiang sepuh dumateng putranipun inggih meniko : Kedah paring asmo utawi nami ingkang sahe Kedah mbagusi dateng adabipun . sehinggo kulo panjenengan sedoyo saget karoyo-royo bucal tempo ninggalno griyo. bangsa lan agama. ingkang lahiripun kanti keadaan wilujeng. Poro hadirin ingkang kulo hormati ! Dene bayi ingkang nembeh lahir ing saat meniko dipun paringi tetenger. kang Maha Kuasa kanthi ucapan Alhamdulillah. kedah pareng asmo ingkang sahe. samio nglahiraken rasa puji syukur dateng ngarsanipun Alloh. Dene menopo wonten ing saat puniko. sepindah monggo kulo lan panjenengan sedoyo. dene kulo panjenengan dipun rawuhaken wonten ing dalem meniko. والصل ة والسلم على سيد نا م َمد افضل الخلق اجمعين وعلى اله واصحا به‬ ‫ومن تبعه الى يو الدين اما بعد‬ ّ ْ ّ ْ َ َِ ُ َ ِ َ ْ َ َ Poro Bapak poro Ibu. ninggal bondo lan rojo koyo.

ingkang mbenjang wonten akhirat kito dipun suwuni pertanggung jawab. supados benjang dados lare ingkang sholeh. Ilmu ingkang manfaat 3. Dene menawi anggen kito didik putro meniko awon.Kedah mulang nyerat utawi nulis Kedah mulang dateng renang utawi nglangi Kedah mulang dateng manah utawi nembak Kedang paring rizki ingkang halal Kedah ngrabekaken/nikahaken menawi sampun dewasa utawi menawi sampun ketemu jodohipun. Kejawi saking meniko ugio saget nerusaken perjuangan kito sedoyo. minongko dados amal jariyahipun kito sedoyo. ُ َ ْ ُ ْ َ ٍ ِ َ ٍ ََ ْ َ ِ ِ ُ َ َ ْ ُ ٍ ْ ِ ْ َ ٍ َ ِ َ ٍ َ َ َ ٍ َ َ ْ ِ ّ ِ ُ َُ َ َ َ َ ْ ِ َ َ َ ُ ْ ِ َ َ َ ِ ‫إذا مات إين أدم إنقطع عمله ال من ثل ث صدقة جارية او علم ينتفع به اوولد صا لح يد عو له‬ Ingkang artosipun : “Naliko Ibnu Adam (Manungso) meniko sampun sedo/wafat mangko putus sedoyo ngamalipun kejawi saking tigang perkawis. menawi sampun sedo. supados kejayaan Islam lan kemulyaan Islam ing masa mendatang saget tetep gilang gemilang. kito inggih dipun bales sahe dening Alloh. meniko kito inggih pikantuk sikso sangking ngarsanipun Alloh kanjeng Nabi dawuhaken. 1. Sodaqoh. Amin. 2. Putro ingkang sholeh. monggo putro-putro kito meniko kito didik ingkang sahe kito wulang dateng ilmu agomo. kulo ngajak dateng panjenengan sedoyo. Menawi didikan kito meniko sahe. shoho putro ingkang sholeh meniko saget dados amal jariyahipun tiyang sepuh. Poro rawuh getuk menopo gedang goreng ? . ingkang ndongaaken dateng Ibnu Adam kolo wahu (utawi tiang sepahipun)“ Poro rawuh ?! pramilo lewat kesempatan meniko. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Kejawi keterangan wonten ing nginggil kolo wahu bilih anak meniko amanatipun Alloh ingkang dipun titipaken dumateng kito sedoyo. Tegesipun kito dipun dangu kados pundi anggen kito ngramut dateng putro kito.

lan hadirot ingkang kulo hormati. poro pini sepuh. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO NASEHAT PERNIKAHAN ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ‫الحمد ل الذى سن لعباده النكاح.Sampun ngantuk menopo dereng ? Kintenipun cekap semanten atur kawulo. taufik shoho hidayah dateng kito sedoyo. Amien. poro hadirin. Sebab nikah meniko derek sunnahipun kanjeng Nabi. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Berbicara tentang nikah meniko sampun mboten terpandang asing di kalangan umat Islam. sahinggo kito saget pepanggihan wonten ing puniko majlis. utawi hari resepsi pernikahan ingkang sanget keramat meniko Mugi-mugi kerawuhan kito sedoyo meniko kalian Alloh dipun catet dados amal sholeh kito sedoyo. menawi lepat nyusun pangapuro. soho poro ahli keluarga lan sohabatipun. dalam rangka menyambut hari kebahagiaan. ونها هم عن السفا ح والصلة والسل ُ على سيدن محمد القائل : تنا كحوا وتنا سلوا‬ ْ َُ َ َ َ ْ ُ َ َ َ ْ ِ َ ْ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ََ ‫َ ّ ِ ِ َ ِ ِ ّ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ِ ّ َ ِ َ ّ َ ُ َ ّ َم‬ ّ ُ ْ ْ َْ ِ ْ ِ َ ْ ّ َِ ْ ِ ِ ّ ِ ‫َِ ّ ُ َ ِ ُ ِ ُ ُ ْ ُ َ َ َ ْ َ ْ ِ َ َ ِ َ ََ َِ ِ ََ ْ َ ِ ِ َ ْ َ ِ ْ َ َ ّ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ّة‬ ‫. melaksanakaken nikah meniko dipun catat sebagai amal ibadah. poro tamu undangan ingkang kulo hormati. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Ingkang kaping kalih mugiho rohmat ta’dzim dan salam bahagia Alloh tansah dipun limpahaken dumateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW. krono besuk ingsun ing dino qiamat akeh-akehan umat lantaran siro kabeh“ .فإنى مكاثر بكم المم يوم القيامة وعلى اله واصحابه اجمعين أما بعد فل حول ول قو َ ال با ل العلي العظيم‬ Poro Bapak Kiyai. soho ngamalaken dawuhipun kanjeng Nabi : ِ َ َ ِ ْ َ ْ َ َ ّ ُ ْ ُ ُ ِ ُ ِ َ ُ ِ ِ َ ْ َُ َ َ َ ْ ُ َ َ َ ‫تنا كحوا وتنا سلو فإ نى مكاثر بكم المة يوم القيامة‬ ‍ Ingkang artosipun : “Podo nikaho siro kabeh lan podo duweho keturunan siro kabeh. Kranten menurut ajaran agama Islam. Sepindah kawulo muji syukur dateng ngarsanipun Alloh SWT ingkang sampung paring rohmat.

Nomer setunggal huruf Nun meniko singkatan sangking kata Ni’mat. menawi wonten kamar tilem piambek kleasak-klesik. Dene Islam didalam nikah meniko. Inggih meniko : Huruf Nun. Kranten tiang jaler meniko ingkang bertanggung jawab dumateng tiang istri lan putroputrinipun. Dene kewajibanupun tiang jaler sebagai suami.Shoho Islam didalam nikah meniko dados syarat syahipun nikah. Tegesipun dados manten meniko selalu dipun mulyaaken selalu keramat. sesuci. meniko kedan mulang dumateng istrinipun ingkang sahe. tegesipun tiang dados manten utawi tiang nikah meniko ngraosaken nikmat lahir lan batin. Nomer tigo Huruf Haa meniko singkatan saking kata Hikayah. dados syarat syahipun nikah. bilih Islam lan nikah. tapi menawi sampun nikah. Dados kanti meniko saget kito simpulaken. Huruf Kaf lan Huruf Ha’ (Nikah ‫ )نكح‬ing tigang huruf kolowahu anggadahi singkatan utawi anggadahi arti piyambak-piyambak. meniko merupakan hal ingkang selalu berhubungan. Antara suami lan istri. yen teng kamar saget cerito-cerito kaleh garwane Poro rawuh ingkang kulo hormati !! Kajawi saking meniko taksih wonten malih kewajiban-kewajiban ingkang kedah dipun laksanaaken. mboten kenging dipun pisahaken. Nomer kaleh huruf Kaf. sholat. nikah boten dados syah kejawi mboten Islam. sehinggo panggonan lenggahipun meniko dipun utamaaken wonten ngajeng piyambak kados dene palenggahanipun raja lan permaisuri. Shoho perintah ngamalaken dawuh-dawuhipun Alloh kados dene : puoso. glimpang-glimpung. Menurut Islam. Ingkang artosipun cerito tegesipun tiyang menawi sampun nikah. lan sanesipun. meniko maleh saget cerito-cerito kaleh garwanipun. benten kaleh tiang taksih bujangan. Poro rawuh ingkang kulo hormat ! Salajengipun menurut sebagian Ulama. wonten ingkang jelasaken bilih tembung nikah meniko asalipun tembung arab ingkang terdiri saking tigang huruf. Alloh sampun dawuh wonten Al-Qur’an ِ َ ّ ََ َ ْ ُ ّ َ ُ َ ّ ‫الر جال قوامو ن على النسآ ء‬ Artosipun : . meniko singkatan saking kata Karomah utawi keramat. adus jinabat. kaleh bantal guling. Sebab nikah di dalam Islam meniko dados amal ibadah.

lintu wekdal Insyaa Allah saget dipun sambung malih. Sakderengipun kulo matur nopo ingkang Alloh SWT. menawi dipun sawang ingkang jaler. poro ibu. lan naliko siro perintah tansah manut lan naliko siro tinggal lungo. ingkang dipun riwayataken dening shohabat Abi Hurairah.“Bilih tiang jaler meniko ingkang jemenengi/mimpin dateng tiang estri“ Dene kewajiban tiang estri dateng tiang jaler. ing antawisipun inggih meniko. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO SAMBUTAN WALIMATUL URSY ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ‫الحمدِل الذل قد قا ل فى كتابه الكريم. ingkang sampun paring pintenpinten rohmat dateng kito sedoyo. kranten meniko derek dawuhipun . والصلة والسلم على سيدنا ومولنا محمد القائل النكا ح سنتى فمن أحب‬ ّ َ ُ َ َْ َ َ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ ٌ ْ َِ ٌ ِ َ ُ َ ِ ِْ َ ْ ِ ُ ِ ْ ِ ْ ُ َ َ ‫ُق‬ ‫فطر تى فليتسن بسنتى وعلى اله و أصحا به ومن واله اما بعد‬ ّ ََ َْ ََ َ َ ِ ُّ ِ ّ َ َ َ ْ َ ِ َ ْ ِ Poro bapak. dalam rangka menghadiri undangan walimatul Ursy ing saat meniko. selagi perintahipun kolo wahu mboten perkawis maksiat. sehinggo kito saget makempal wonten ing meniko majlis. Lan menawi dipun perintah kedah selalu to’at. tansah jaga awake lan bondo siro“ Porp Bapak poro Ibu kintenipun namung mekaten atur kawulo. وانكحوا اليامى منكم والصالحين من عباد كم وإما ئكم وإم ئكم إن يكونوا‬ ْ ُ ْ ُ َ ْ ِ ْ ُ ِ َ َِ ْ ُ ِ َ َِ ْ ُ ِ َ ِ ْ ِ َ ْ ِ ِ ّ َ ْ ُ ْ ِ َ ّ َ ْ ْ ُ ِ ْ ََ ْ ِ َ ْ ِ ِ َ ِ ِ َ َ ْ َ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ّ َ َ ْ َ َ ِ ُّ ُ ّ ‫ف َراء يغنيهم ال من فضله و ال واسع عليم. kados dawuhipun kanjeng Nabi. Shoho menawi dipun tinggal kesah ingkang jaler. Ngawontenaken walimah meniko hukumipun sunah. Poro rawuh ingkang kulo hormati. hadirin sedoyo ingkang kawulo mulyaaken. tiang estri kedah selalu anjagi dirinipun (utawi badanipun) lan njagi bandanipun. deweke tansah bungahake marang siro. kedah tansah bingahaken. utawi manut. ingkang dawuhipun mekaten : ‫خير النسآء إمرأة إذا نظر ت إليها سرتك وان امرتها اطا عتك وان غبت عنها حفظتك فى مالك ونفسها‬ َ ِ ْ َ َ َ ِ َ ِ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ِ ْ َِ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َِ َ ْ ّ َ َ ْ َِ َ ْ َ َ َ ِ ٌ ََ ْ ِ ِ َ ّ ُ ْ َ Ingkang artosipun : “Sak apik-apike wong wadon sing naliko siro sawang. Kupat lepet taline janur Lepat luput tetep dadiho sedulur Akhiripun sedoyo kelepatan kulo awal ngantos akhir kulo nyuwun pangapunten.

kados . tiang ingkang langkung parek lawang griyonipun. wajib ndugeni. utawi tigo. Dene ingkang paling utami utawi ingkang afdhol inggih meniko “Walimatul ‘Ursy utawi Walimah Manten” Dene masalah ijabatut-da’wah. ٍ َ ِ ْ ََ ْ ِْ َ َ َ َ َ َ ‫بار ك ال لك أولم ولو بشاة‬ “Tegesipun kanjeng Nabi donga’aken barokah. meniko boten wajib nekani. Wonten kala : Walimatul ‘Ursy wonten kalane walimatul khitan. shoho sanesipun. Benten kaleh dugeni undangan saklintunipun walimah manten. Dene menawi walimah saklintunipun manten. lajeng perintah ngawontenaken walimah senajan namun nyembelih maendho setunggal. sa’lajengipun. boten wonten perkawis mungkar utawi maksiat. Dene menawi perekipun. bilih wonten salah setunggulipun wekdal. meniko podo ingkang dipun dugeni langkung rumiyin ngundangipun. Menawi salah setunggalipun meniko langkung rumiyin. Poro rawuh !. utawi aqiqoh. sohabat Abdurrohman bin Auf. matur dateng kanjeng Nabi. meniko ingkang dipun dugeni gedah ingkang langkung parek griyanipun. meniko ndugeni hukumipun sunat. Lan menawi wonten perkawis maksiat utawi perkawis ingkang nglaraaken manah. inggih ingkang langkung rumiyin meniko ingkang dipun dugeni“ Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Kolo wahu kawulo ngaturaken bilih ndugeni dateng undangan walimah manten meniko hukumipun wajib. weninipun katah. meniko hukumipun inggih benten-benten. Menawi walimah manten. kados ingkang kasebut wonten ing kitab-kitab fiqih. wonten kalane walimah ngedekaken griyo utawi boyongan. فإن سبق أحدهما فأ جب الذي سبق‬ Ingkang artosipun : “Menawi kempal tiang ngundang kalih (sareng wekdalipun) moko ingkang dipun dugeni.kanjeng Nabi. Hal meniko damel dasar hadisipun kanjeng Nabi ingkang dipun riwayataken deneng Abu Dawut RA َ َ َ ِ ّ ْ ِ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ َ ْ ِ َ ً َ َ ُ َ ْ َ ْ ِ ََ ِ َ ِ َ َ َ َ ْ ِ َ ِ ‫إذا إجتمع دا عيان فأجب أقربه بابا. sami ugi walimah khitan utawi maulud. wonten kalane walimatul maulid. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Bicoro masalah walimah meniko. meniko ingkang dipun undang. utawi dugeni dateng walimah. selagi wonten majlis walimah manten kolowahu. menawi wonten setunggal wekdal meniko wonten undangan kaleh. bilih piyambakipun nglaksanaaken nikah damel maskawin (Mahar) rupi emas sak bobotipun kelungsu kurmo salajengipun kanjeng Nabi ngendiko.

Poro rawuh. Tegesipun tiyang ingkang dipun undang seneng tiyang ingkang ngundang seneng. meniko nopo rahasianipun utawi sebabipun masalah dugeni walimah meniko kok benten-benten ? menurut sebagian Ulama meniko wonten ingkang njelasaken. sedoyo kelepatan kulo nyuwun pangapunten. Lan menawi walimah khitan utawi walimah maulid (kelahiran) tumrap tiyang ingkang dipun undang dugeni walimah meniko hukumipun sunat. وكان ربك ق ِيرا والصلة والسلم على سيدنا محمد أفضل‬ ِ ُ ْ ْ َْ ِ ْ ِ َ ْ ّ َِ ْ ِ ِ ّ ِ ‫ْ َ ْ ِ َ ْ َ َ َ ََ َِ ِ َ َ ْ ِ ِ َ َ ً َ َ َ ً َ ِ ْ ً َ ّ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ّة‬ ‫. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO PENERIMAAN KEMANTEN ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ِ َ ْ َ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ َ ْ ‫َُ َ ِ َ ْ َ ِ َ َ َ َ َ ََ َ ُ َ َ ً َ ِ ْ ً َ َ َ َ ّ َ َد‬ ‫الحمد ل الذى خلق من الماء بشرا فجعلمه نسبا وصهرأ. Tegesipun tiyang ingkang dipun unddang seneng.dene walimah khitan utawi walimah maulid meniko dugeni hukumipun sunat. lepat luput panggahodadi sedulur. Pramilo dugeni dateng undangan walimah khitan utawi kelahiran hukumipun sunat boten wajib. menawi ndugeni datang walimah manten meniko wajib. tapi lare ingkang dipun khitani utawi ibu ingkang nglahiraken meniko ngalami sakit. أما بعد. فل حول و ل قو َ ال بال العلي العظيم‬ . Sebabipun wonten ing majlis walimah manten meniko wonten tiyang ingkang nyandang susah utawi sakit malah sedoyonipun ngraosaken ayem seneng lan bungah. kranten wonten ing griyanipun tiyang ingkang kagungan hajat meniko wonten ingkang ngraosaken sakit utawi payah. وعلى أله وصحبه صلة وسلما كثيرا. Tepi sedoyo kolowahu utaminipun dipun dugeni kranton meniko derek dawuhipun kanjeng Nabi ingkang dipun riwayataken dening Imam Muslim : ْ َ ْ َ ْ َ ً ِ ْ ُ َ َ ْ َِ ّ َ ُ ْ َ ً ِ َ َ َ َ ْ ِ ُ ْ َ ْ ُ ُ َ َ َ ِ ُ َ ِ ‫إذا دعي احدكم فليجب فإ نْ كان صا ئما فليصل وان كان مفطرا فليطعم‬ Ingkang artosipun : “Menowo siro diundang mangko becik tekoho manwa siro poso mangko donga’no bagus lan barokah menawo siri ora poso mongko mangano“ Poro Rawuh kintenipun cekap semanten kangge sambutan kulo akhiripun kulo akhiri kupat lepet taline janur. lan menikolah ingkang dados wajibipun dugeni undangan walimah manten.الخلق والورى.

pasugatan. Mboten kesupen dumateng sedoyo poro pengantar kemanten ingkang kawulo hormati. dumateng keluarga mriki. shoho poro sinoman ingkang sami leladen. ‫امين يا ر ب العا لمين‬ َ ِْ َ َ ْ ّ َ َ َ ِْ َ Poro Rawuh Ingkang Kulo Hormati Wonteng ing mriki kawulo minongko wakilipun Bapak Hamid ingkang kagungan dalem sepindah kawulo ngaturaken sugeng Rawuh. mugi-mugi atas kerawuhan kito sedoyo ing saat meniko andadosaken sababiyahipun kito mbenjang pikantuk syafaatipun kanjeng Nabi. khusus ipun dumateng Bapak Hamid selaku tiang sepahipun penganten putri inggih puniko ingkang asmo sederek Hindun. Ugi dumateng poro ahli keluarga lan poro sohabatipun. kanthi kawontenan ingkang sehat wal afiat. . ْ ُ ِ ْ ُ ُ ِ ً ْ َ ًَ ْ َ ‫مر حبا أهل بحضو ر كم‬ Ingkang kaping kalih Bapak Hamid sekeluargo nyuwun agunging pangapunten dateng hadirin sedoyo mengenai kekirangan sangking segi nopo kemawon. Shoho poro hadirin lan hadirot ingkang kulo hormati. lan monggo hidangan ingkang sampun kasediaaken meniko kito ni’mati utawi kito dahar kanthi dipun kawiti mawi upacara Bismillahirrahmanirrahim. Dene punopo panjenengan sedoyo kerso ngrawuhi undanganipun Bapak Hamid sekeluarga boten kesupen Bapak Hamid sekeluarga ngaturaken. ingkang sampun paring pinten-pinten Rohmat Taufik shoho Hidayah dumateng kito sedoyo. poro Ibu Shoho sedoyo tamu undangan walimatul Ursy ingkang kawulo mulya’aken. papan pinaraan. Poro rawuh ingkang kawulo hormati ! Sa’lajengipun kolo wahu Bapak wali utawi tiang sepuhipun penganten putri sampun masrahaken putro-putrinipun.Poro Bapak. sami ugi sangking undangan walimatul Ursy. Wonten ing mriki kawulo minongko wakilipun Bapak Shohibul Hajat utawi ingkang kagungan dalem. guyub lan rukun. Shoho Rohmat lan Salam bahagia Alloh mugio tetep dipun limpahaken dateng junjungan kito Nabi besar Muhammad SAW. dumateng poro tamu-tamu sedoyo. Monggo dipun dahar sa’wontenipun. utawi poro pengantar kemanten. Sami ugi sangking segi panggenan. Sehinggo kito saget keroyo-royo. langkung rumiyin kulo nglahiraken puji lan syukur dateng Alloh SWT. Pramilo ing mriki kanti raos maremipun penggalih shoho bingahipun manah. sami rawuh wonten ing dalemipun Bapak Hamid puniko.

Poro Ibu. penyerahanipun kolo wahu kulo trami kalean asto kaleh. menawi panjenengan wonten ingkang kerso jagong. sageto mendidik shoho ngopeni dateng putro kaleh kolowahu.shoho kanti ucapan Alhamdulillah. . Amien. kulo nyuwun agunging pangapunten. langkung rumiyen kulo muji syukur Alhamdulillah dateng ngarsanipun Alloh SWT.‫الحمدِل الذى أحلنا النكا ح. Dene menawi terus kundur kawulo mboten saget nyangoni menopomenopo. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO PENYERAHAN KEMANTEN ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ . kanti kawontenan rahayu wilujeng widodo lir sambi kolo. sehingga kulo lan panjenengan sami saget rawoh wonteng ing majlis puniko. sehinggo saget membentuk rumah tangga ingkang bahagia. kalian Alloh dipun paringi wilujeng. maslahah lan barokah dibawah naungan ridho Alloh SWT. ngantos dumugi dalemipun piyambak-piyambak. Akhiripun kangge kulo. والصلة والسلم على سيد نا محمد الذى هدا نا إلى سبيل النجاح‬ َ َ ّ ِ ْ ِ َ َِ َ َ َ ِ ّ ٍ ّ َ ُ َ ِ َّ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ َ َ ّ َ ْ ََ َ ّ َ َ َ َ ّ َ َّ َ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ِ ِ ّ ِ َ ّ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ّ َ ِ َ ّ َ ِ ْ ّ ِ َِ َ ِ ِ َ ْ ََ ِ َِ ََ َ ‫وعلى اله وأصحابه أهله الصدق والصلح أما بعد فل حول ول قوة إل بال‬ Poro Bapak. lan langsung mulai saat meniko kemanten kaleh kolowahu kulo akehi dados putro kulo kiambak lan dados keluarga kulo. Sa’derengipun kulo matur nopo ingkang bade kulo aturaken mangke. Shoho kulo nyuwun tambahi doa restu. namung saget ndonga’aken. kawulo inggih nyumbanggaaken. sejahtera. shoho poro tamu pengantar penganten ingkang kulo hormati. mugi-mugi kundur panjenengan saking griyo mriki. kirang langkungipun anggen kulo matur. Poro Tamu undangan ingkang kawulo mulyaaken. وحرم علين السفا ح. mboten wonten alangan punopo Amien. kulo cekapi semanten kemawon. sedoyo kelepatan kulo. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Ingkang terakhir mbok bilih acara meniko mangke sampun paripurno. ingkang sampun pareng Rohmat soho nikmat dumateng kulo lan panjenengan sedoyo. Mugimugi kulo selaku tiyang sepuh mriki. ugi malah matur nuwun.

ugi kulo wahu sampun dipun laksanakaken Aqad Nikah. Sehinggo kanthi pertemuan kito ing majlis puniko saget dadosaken sababiyahhipun kito pikantuk syafaatipun kanjeng Nabi benjang ing dinten Qiamat. shoho kanthi ucapan “Bismilah” sederek Hasan meniko kulo pasrahaken sa’doyonipun dumateng Bapak Shohibul bait mriki. ‫امين يا ر ب العا لمين‬ َ ِْ َ َ ْ ّ َ َ َ ِْ َ Poro rawuh sedoyo kangge selajengipun. mboten saget mbales atas penghormatan meniko kejawi namung saget dungaaken dateng Bapak Shohibul bait mriki kanthi ucapan ‫جزا كم ال خير الجزا كثرا‬ ً َْ َ َ ْ َ َْ ُ ُ ُ َ َ Mugi-mugi atas jerih payahipun utawi penghormatanipun Bapak Shohibul bait mriki sekeluarga tansah andadosno amal sholehipun ingkang ditrimo dening Allah. ingkang sampun bersusah payah budhi dhaya nyediaaken papan pinara’an. Poro rawuh. kanti pasrah bongko’an tegesipun inggih kados mekaten meniko kawontenanipun. dumateng bapak Shohibul bait mriki minongko tiyang sepuhipun pengantin putri. Dene menawi wonten kekirangipun . Shoho matur nuwun sa’agengipun dumateng Bapak Shohibul baik mriki sekeluarga.Ingkang kaping kalihipun mugiho Rahmat Ta’dzim Alloh soho salam tansah tetep dipun limpahaken dateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW soho para ahli keluarga lumeber dateng kito ingkang sami rawuh ing majlis puniko. wonten ing mriki kawulo atas nami wakil para tamu pengantar pengantin. Pramilo. sakrehning sederek Hasan puniko sampun trami dados putro mantunipun bapak shohibul bait mriki. shoho hidangan engkang arupi daharan lan unjukan ingkang kados mekaten meniko mewahipun. shoho dipun bales kanthi balesan ingkang sakkatah-katahipun. kawulo nampi Amanat sangking Bapak Hamid. wonten ing mriki kawulo minongko wakil sangking walinipun pengantin putro shoho atas nami wakil sedoyo tamu pengantar pengantin putra. wonten ing mriki kawulo minongko wakil saking walinipun pengantin putro inggih puniko Bapak Hamid. ingkang supadoso masrahaken si manten jaler ingkang Asma sederek Hasan puniko. Pramilo kanti raos bingahipun manah. Amien Poro rawuh ingkang kulo mulyaaken ! Ingkang kaping tigonipun kawulo ngaturaken agunging panuwun dumateng sederek pranoto acoro ingkang sampun paring wekdal dumateng kulo. mugi-mugi wekdal meniko saget kulo gunaaken ingkang sa’sahe-sahenipun. Kolo wahu bidal sangking dalemipun. Sepindah kawula ngraos syukur Alhamdulillah dateng Allah SWT.

Mugi kulo sa’rombongan wangsul saking dalem mriki. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO THOLABUL ILMI ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ِ ِ َ ْ ََ ِ َِ ََ َ ٍ َ ّ ُ ََ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ ِ َ َ ْ َ ِ ْ ِ ْ ِ َ َ َ ْ ِ َ َ ّ َ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ‫الحمدِل الذى فضل بني أدم با لعلم والعمل. sedoyo keluarga lan masyarakat mriki kersoho paring bimbingan soho tuntunan. sami ugi : segi pendidikan. Poro rawuh ingkang kulo mulya’aken ! Ingkang terakhir kawulo ugi atas kami nami wakil saking rombongan pengantar penganting mbok bilih acara puniko mangke sampun paripurno. kados pundi amrih saget sahenipun. ninggal bondho lan rojo koyo sami saget rawo wonten ing majlis puniko boten ategas prawan golek joko. pendamelan lan sanesipun. saking tingkah laku. Dene menawin wonten kekiranganipun sangking segi nopokemawon. والصلة والسلم على سيدنا محمد على كل حال. lan panjenengan sedoyo. ucapan-ucapan. boten wonten setunggal alangan punopo.sangking segi nopokemawon. soho nyuwun tambahipun do’a restu. Hadirin sekalian ingkang kulo hormati ! Minangkani awalipun atur kulo ing mriki kulo muji syukur Alhamdulillah dateng Alloh SWT ingkang sampun paring pinten-pinten Rohmat. Shoho sa’derengipun kulo pungkasi. utawi dudo golek rondho. Shoho ilmu sing keno kangge sangune ngadep datang kang moho kuoso. و على اله واصحا به‬ ‫اصحاب الكرامة والكمل أما بعد‬ ّ ْ ََْ َ َِ َ َْ ِ َ ْ َ Dumateng Poro Bapak. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! . tansah dipun paringi slamet. kawulo suwun Bapak Shohibul bait mriki umumipun. Ni’mat. segi pengalaman. Nanging leres-leres golek ilmu Agomo. kawulo sa’rombongan. wilujeng. kulo nyuwun agunging pangapunten. tumuju dateng griyanipun piyambak. ugi nyuwun pamit pindah. Shoho kangge kulo pribadi sedoyo kesalahan awal ngantos akhir kulo nyuwun pangapunten ingkang sak katah-katahipun. Amien. sehinggo kulo lan panjenengan saged karoyo-royo bucal thempo ninggalno griyo. poro Ibu. tindak tanduk ingkang kurang nyocokidateng panggalehipun Bapak Shohibul Bait mriki sakeluarga. kawulo minongko wakil saking sedoyo pengantar pengantin. dumateng kulo. Ilmu sing keno kangge sangu dateng griyane moro tuwo.

Surat AlMujadalah ayat 11 ٍ َ َ َ َ ْ ِ ْ ْ ُْ ُ َ ْ ِ ّ َ ْ ُ ْ ِ ْ َُ َ ْ ِ ّ ‫يرفع الُ الذ ين آمنوا منكم والذ ين أوتوا العلم درجات‬ ِ َْ َ Artosipun : “Allah bade ngangkat derajatipun tiyang-tiyang ingkang beriman lan tiyang-tiyang ingkang nggadahi ilmu dateng pinten-pinten derajat“ Tapi sa’wangsulipun menawi kito boten anggadahi ilmu boten saget ngaji lan boten purun belajar lan boten sekolah. niki sampun jaman merdeka boten kados jaman penjajah. Pramilo monggo kito tingkataken . Niat ibadah dateng ngarsanipun Allah SWT. Sa’niki sampun kathah sekolahan sampun kathah tempat-tempat pendidikan. Hal meniko cocok kalian dawohipun Alloh wonten Al-Qur’an. Kito tingkataken anggen kito belajar. Amargi. elek.Sebagai pengajak kulo monggo iang saat meniko kulo lan panjenengan samiho niat ngaji. Dados senajan tiyangnipun sampun tuwek. ُ َْ ُ َ ٌَ ْ ُ ْ َ ُ ُ َ ْ َ ُ َ ْ َ ِْ ِ ْ َ ِ ْ َ ّ ُ ُ ‫و كل من بغير علم يعمل اعماله مر دو دة ل تقبل‬ Tiyang niku menawi boten gadah ilmu. Pramilo sangkeng meniko. utawi ibadah mempeng. Poro Rawuh ingkang kulo hormat ! Keranten tiyang niku menawi boten gadah ilmu senajan toh ibadah sampek jungkir balik. tapi boten dipun ilmuni meniko tiwas bal gedual. Kanjeng Nabi dawoh : ‫)طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة )رواه ابن عبد البر‬ ٍ َ ِْ ُ َ ٍ ِِ ُ ّ ُ ََ ٌ َ ْ ِ َ ِ ْ َ ْ ُ ََ Ingkang artosipun : “Bilih pados ilmu meniko dipun fardhuaken tumrap saben-saben tiyang Islam jaler lan istri“ Soho kanti hadist meniko kito sampun jelas bilih pados ilmu meniko merupakan proses ingkang serba terus tanpa wonten bates waktu baik kapanpun. Mardudatun Laa tugbalu. niku nggih boten patut. dimanapun dan dalam keadaan bagaimanapun. Keranten pancen dados tiyang Islam lho Pak?! Bu?! Ngaji niku wajib tumrap kito sedoyo. ngrowek. ngamalipun boten dipun terimo dening Alloh. tengriyo namung kluyur-kluyur jogrok klimprakklimprik kados sarung goyor. monggo Poro Rawoh sedoyo terutama adik-adik lan generasi Muda-mudi remaja Islam. untune entek. Supados benjang angsal ilmu ingkang katah lan manfaat soho ilmu ingkang saget beto bahagia lan wilujeng donyo lan akherat. sampun ketinggalan jaman. meniko tetep kewajiban pados ilmu. ora tedas peyek.

ojo sampek gadah putro sing lolak-lolok. bendino kur telek-telek mergo duwe anak ndablek kon mergawe ora untek menengahe malah mbegegek lek ngeteniki tiyang sepuh susah menopo boten? Poro Bapak Poro Ibu? Mulane monggo putro-putrine dipun didik ingkang saestu supados leres-leres saget kados lare ingkang berguna bagi Agama. Menawi kentandang gaweh boten purun. Diajar nangis. jaluki duwit. di tuturi boten manut. boten purun ngaji. Ingkang cocok dawohipun kanjeng Nabi ِ ّ ِ ْ ُ ُ ََْ ِ ّ ُ َْ ‫خير الناس أنفعهم للنآس‬ Artosipun : “Sa’bagus-baguse menongso yoiku sing manfaat marang. kirang langkungipun kulo nyuwun pangapunten. karo Kakang mbangkang. awak sak kujur rasane dredek. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO KESAN PESAN KEPADA PARA SANTRI ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ُ َ ّ َ ُ ‫ّ ْ ِ ْ ُ ِ ْ ََ َ َ َ ِ ِ ّ َ ِ َ ْ ِ ْ ِ َ ِ ِ َ ْ ِ ِ ْ َ ِ ْ َ َ ّل‬ ‫الحمدِل رب العا لمين الذي هدا نا إلى الرشد المبين وامرنا بالتحاد والعتصام بحبل ال المتين. pados ilmu pengetahuan ingkang kathah. Ibu sampun ngantos ketinggalan. Soho dumateng poro Bapak. Poro konco-konco. gelisah pikiran jibek napas sesek. karo Embah mbantah. di guwak moleh bendino ngentekno sego.anggen kito belajar. فقال ال تعالى : واعتصموا بحبل ال جميعا ول تفرقوا‬ ْ ُ ّ َ َ َ َ ً ْ ِ َ ِ ِ ْ َ َ ْ ُ ِ َْ َ ّ َ َ ْ ِ َ ْ َ ِ ِ ْ َ َ ِ َِ ََ َ ٍ ّ َ ُ َ ِ َّ ََ Dumateng Poro Bapak Pinisepuh. Keranten lare niku menawi boten kenal pendidikan. lan sanessanesipun. Sa’bendino ngente’no sego. menungso liyane“ Poro rawo ingkang kulo hormati ! Kintenipun cekap semanten atur kulo. Soho ingkang saget menjunjung tinggih Harkat lan Martabat tiyang sepuhipun kaleh. boten purun sekolah. irung pilek. karo bapak galak. Bangsa lan Negoro. karo Paklek mendelik. awak dredek. والص َة والسلم‬ َِ َ َ َ ْ ِ َّ َ ْ ِ َ َ ْ ّ َ ِ ُ ْ َ ْ َ ‫على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. datang langgar. Poro santri putra soho Putri ingkang kulo hormati. karo dulur ngladur. soho Poro Bapak Kiyai ingkang kulo mulya’aken. boten purun datang masjid. kuping gemrebek weteng muneg-muneg. Niku nggeh nyusahaken tiyang sepuh nipun. dodo ampek. nopo maleh pendidikan Ilmu Agama. kon minggat boten budal. karo tonggo ora duwe dugho. Boten kesupen . karo Pakdhe gumedhe. didhol ora payu Akheripun tiyang sepuhipun namung susah. karo Ibu nesu.

TRI. Nopo malih tumrap kito sedoyo sebagai santri. cerah terang benderang. pada kesempatan meniko. kejawi nglahiraken raos puji syukur. Sampun ngantos putus sebelum berhasil. III ‫( اولى المر‬To’at dumateng Pemerintah).dumateng Adi-adik senasip lan sa’perjuangan ingkang kulo sayangi. Pramilo merupakan suatu hal engkang sanget berharga shoho sanget penting menawi wonten kesempatan meniko kulo mengajak dumateng konco-konco kangge ningkataken mutu semangat belajar lan berjuang kanthi sungguh-sungguh lan sabar. Ingkang maksudipun SAN niku Insan utawi menungso. kulo saget merasa bangga lan gembira kranten ing saat meniko kulo dipun takdiraken dening Allah saget bertemu. berpadu lan bersatu kaliyan rekanrekan santri ingkang giat lan gigih dalam memperjuangkan syariat Islam Agama Alloh. Kaping tigonipun kulo aturaken matur nuwun dateng sederek pembagi acara ingkang sampun paring wekdal dateng kulo kangge ngisi wontenipun acara ing saat meniko. II ‫( اطيع الر سول‬To’at dumateng َ ُ ِْ َ َ ْ ُ ّ ُ ِْ َ Rosul) No. Poro konco-konco santri ingkang kulo hormati ! Pada kesempatan niki. kintenipun boten wonteng kata-kata ingkang manis. Inggih meniko No 1 : ‫( اطيع ال‬To’at dumateng Alloh) No. Dados Santri niku insan (manungso) ingkang kedah netepi perkawis tigo. isoho dadi santri sing cocok kaleh sebutane santri. Mugi-mugi wekdal meniko mangke saget kulo guna’aken ingkang sa’sahe-sahenipun. َ ْ ِ َ َ ْ ّ َ ِ ُ ْ َ َْ ‫الحمدِل رب العالمين‬ Ingkang kapingkalihipun Rohmat soho salam mugio tetep dipun limpahaken dumateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW shohor poro Ahli Keluarga lan sahabatipun. ِ ْ َ ْ ِْ ُ Poro Rawuh ingkang kulo hormati ! Wonten sebagian Ulama ingkang njelasaken : Bilih santri meniko singkatan sangking gangsal kata inggih meniko : SANTRI : SA berarti sanggup N berarti nerusaken T berarti tuntunan . dateng Alloh SWT kanthi ucapan…. niku berarti Tigo. ingkang pantes kulo aturaken wonten permulaan atur kulo. Lewat suasana ingkang indah.

Tak muntir karena petir. Tak cemas karena panas. Tapi sak wangsulipun menawi kito sedoyo sebagai santri utawi sebagai generasi muda-mudi Islam purun belajar ilmu agami ingkang mempeng shoho purun berjuang terjun wonten jam’iyah-jam’iyah. ِ َ ْ َ ْ ُ َ ُ ْ َ َ َ ْ ََ ِ َ ْ َ ْ ِ َ َ ْ ُ ْ ُ ُ ْ َ َ ‫ل أقعد الجبن عن الهيجاء* ولو تو لت زمر العداء‬ Ingkang artosipun : “Aku ora bakal mandek wedi sangking pertempuran senajan musuh berbondong-bondong melawan“ Kejawi sangking meniko pancen santri meniko ingkang bertanggung jawab dateng maju munduripun utawi gesang lan matinipun umat beragama wonten masa depan. Tak gopoh melawan musuh. mugi-mugi Alloh ngasilaken perjuangan kito sedoyo sehinggo saget tercapai lain . kados dene jam’iyah qiroah utawi jam’iyah dibaiyah shoho jam’iyah seni hadroah shoho sanes-sanesipun. Mendal karena rayuan gombal. Shoho kedah berjuang lan anggadahi I’tiqod ingkang kiat. Boten purun berjuang nyiaraken agami Islam. Tak gentar halilintar. Tak Mundur dalam bertempur. boten purun bertekat melingkis celana melangkahkan kaki. bererti kito meniko nuduhaken kematian lan kemunduruan agami wonten ing masa depan.R berarti Rosul I berarti Ilahi Dados sebagai santri kedah sanggup nerusaken tuntunan Rosul Ilahi. terjun wonten jam’iyah utawi organisasi. Tak heran karena hujan. Insya Allah kehidupan agama lan kemajuan agama wonten ing masa depan tetap cerah bersinar terang. Imam Gozali wonteb kitab . Hal meniko cocok kalian qoulipun Iman Ibnu Malik wonten kitab Alfiyah . tabah lan sabar dalam menghadapi sesuatu. ‫ عظة النا شئين‬njelasaken ّ ‫إ ّ فى يد كم أمر المة * وفى إقدا مكم حيا تها‬ َ َ َ َ ْ ُ ِ َ ْ ِ ِ َ ِ ّ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ ِ َ ِ ‫ِن‬ Ingkang Artosipun : “Sa’temene ono ing tangan siro kabeh iku letak urusan umat yakni urip utowo matine lan ono ing derap langkah siro iku maju lan mundure umat” Poro rawuh ingkang kulo hormat ! Dados jelasipun menawi kito sebagai santri. Tak goyang karena gelombang. Pramilo sangking meniko monggo kito samiyo ngatah-ngatahaken dongo nyuwun dateng Alloh.

shoho Rohmat Allah lan salam mugiho dipun tetepaken dateng Nabi Pejuang Islam. tapi kangge mencapai lan ngasilaken kebahagiaan. agama ingkang paling mulyo minggahipun Alloh. ingkang penuh cahaya bagaikan sinar bulan ing tengah malam. meniko boten saget wujud tanpa dipun tuntut kalian perjuangan ingkang sungguh-sungguh Sedoyo kolo wahu boten berhasil nopo malih kangge mempertahankan . Keranten Agami Islam. rekan-rekan. damai. inggih puniko agami Islam. shoho boten melanggar dateng ajaran Islam. masa ingkang penuh sifat murka lan kejam menuju masa damai.terwujud cita-cita agama. Nabi pemimpin Arab lan ajam ingkang beto umat manusioa sangking masa ingkang hitam kelam. poro Ulama’ul Amilin khususipun poro Bapak kiyai ingkang kulo hormati. ingkang mucal menungso mawi Qolam tentang ilmu ingkang dereng difaham. adik-adik senasib lan sa’perjuangan ingkang kulo sayangi. tentram. Sahabat-sahabat.من الشيطان الرجيمن. Tuhan Semesta Alam. Amin. ادع الى سبيل ربك بالحكمة والمو عظة الحسنة وجادلهم بالتى هي احسن. meniko bade mejamin umat manusia menuju hidup bahagia lahir lan batin. واذل المعتدين وأفهمنا من علوم الدين. Langkung rumiyin kulo manjataken puji syukur dateng Alloh SWT. shoho kawilujengan lahir lan batin meniko boten saget dipun wujudaken sambi turu utawi tenguk-tenguk kaliyan lingguh silo tumpang. Poro Hadirin ingkang kulo hormati ! Menurut pandangan Islam. yakni saking masa jahiliyah menuju masa Islamiyah. صد ق ال العظيم‬ ُ َ ْ َ َ ِ ِ ّ ِ ْ ُ ْ ِ َ َ ِ َ َ َ ْ ِ َ ِ ْ َ ْ َ ِ َ ْ ِ ْ ِ َ ّ َ ِ ْ ِ َ َِ ُ ْ ُ ِ ْ ِ ّ ِ َ ْ ّ َ ِ Hadrotul Mukarromin. selagi tiyang ingkang memeluk Agami Islam kolowahu-boten menyimpang lan melanggar dateng garis-garis agami Islam. Cekap semanten atur kulo. Sedoyo kelepatan nyuwon pangapunten ingkang kathah. adil ٌ ْ ُ َ ّ َ َ ٌ َ َّ ٌ َ ْ َ dan makmur penuh ampunan. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO PERJUANGAN ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ‫ال َمدِل الذي اكرم المجا هدين. bangsa lan negara ‫ بلدة طيبة ورب غفور‬Negara aman. والصلة والسلم على اشرف المرسلين سيدنا‬ َ ِ ّ َ َ ْ َِ ْ ُ ْ ِ َ ْ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ ِ ْ ّ ِ ْ ُُ ْ ِ َ َ َ ْ ََ َ ْ ِ َ ْ ُ ْ ّ َ َ َ ْ ِ ِ َ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ِ ّ ِ ُ ْ ‫َ ْح‬ ِ ِ ُ ْ ُ َ ِ ْ ِ َ ِ ْ ُ ْ ِ َ َ َ ُ َ َ َ ُ ْ َ ّ َ ِ ْ ّ ِ ْ َ َِ ْ ُ َ ِ َ َِ ْ ُ َ ِ َ ْ َ َ ِ ِ َ ْ ََ ِ َِ ََ َ ٍ ّ َ ُ ‫محمد وعلى أله واصحا به ومن تبعهم الى تبعهم الى يو م الدين أما بعد. فقال ال تعالى فى القرآن الكريم أعو ذ بال‬ ‫. shoho wilujeng wonteng ing dunyo lan akhirat. aman. lan ridlo Allah.

sampun ngatos bahil utawi kumed ngurbanaken harta benda kangge Kepentingan Agami kito. supados generasi ingkang bade datang ingkang ngrahosa ken jasa kita. shoho harta benda demi kejayaan Islam. Sa’meniko kito ugi kedah purun bangun. poro ‫ أغنياء‬poro ََْ َ dermawan.shoho melestarikan nilai kemulyaan Islam meniko. Firman Alloh wonten Al-Qur’an : ‫و جا هدوا بأموا لكم وأنفسكم فى سبيل ال‬ ِ ْ ِ َ ِ ْ ُ ِ ُ ْ ََ ْ ُ ِ َ ْ َ ِ ْ ُ ِ َ َ Ingkang artosipun : “Lan berjuango siro kabeh klawan bondo siro lan awak siro ing dalem agamane Alloh“ Nopo maleh memasuki abad modern saat meniko katah kebudayaan-kebudayaan asing ingkang mlebet wonten negari kito Indonesia. soyo dangu bade merajalela. lan ugi kito ingkang ngraosaken utawi ingkang nggunaaken bangunan-bangunan kolo wahu. langgar lan sanesipun. Terutami wonten kalangan muda-mudi. Hal meniko menawi kito kurang waspada. ingkang bertentangan kalian agami Islam. lan kaum muslimin. sehinggo saget ngalahaken kebudayaan Islam piyambak akhiripun umat Islam piambak ingkang bade rugi. Hal meniko cocok kaleh dawuhipun Al Hukama ‫لقد غر سوا فأ كلنا وإننا* لنغرس حتى يأ كل الناس بعد نا‬ َ َ ْ َ ُ ّ َ ُ ْ َ ّ َ ُ ِ ْ َ َ َ ّ َِ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ ْ ْ َ Ingkang artosipun : “Sa’temene wong-wong kang dingin wis podho nandur jasa sehinggo kito sing mangan jasane lan sa’temene kito ugo nandur sehinggo wongkang sa’wise kito (generasi mendatang) mangan jasa kito“ Poro Rawuh ingkang kulo hormat ! Pramilo sangking meniko kangge ngasilake kejayaan Islam dan kebahagiaan kaum . katah poro remaja ingkang menggemari kebudayaan luar tapi boten dipun saring. utawi boten kito cegah. cocok nopo boten kalian ajaran agami Islam ? niki boten peduli. Pramilo sangking meniko kulo anjuraken dateng poro Jutawan. gedunggedung madrasah. Kito sebagai generasi penerus pewaris sangking generasi ingkang rumiyin sampun jerih payah mewarisi kito bangunan masjid-masjid. utawi ndandosi bangunan kolo wahu. ngorbanaken jiwa raga. remaja. Kito kedah ringan tangan lan bermurah hati.

وند عهم إلل سبيل ربنا بالحكمة‬ ِ َ ْ ِ ْ ِ َ ّ َ ِ ْ ِ َ َِ ْ ُ ُ ْ َ َ ِ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ِ َ ِ ْ ُ ِ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ ِ َ َ ّ َ ِ ُ َ ْ َ َ َ ََ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ ِ َ َ ْ َ ْ ‫َ ّ َ ُ َ ّ َ ُ َ َ َ ّ ِ َ ُ َ ّ ٍ ِ ْ ِ َ ْ ِ ِ َ َ َ َ ِ ِ َ َ ْ َ ِ ِ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ِه‬ ‫والصلة والسلم على سيدنا محمد إبن عبد ال. ونسئل نفعها لننذر بها اهل القر ية. supados saget cocok antara ucapan lan perbuatan. nanti pitutur ingkang sahe. pramilo monggo sepindah malih semangat berjuang lan beramal selalu kito tingkataken sampun ngantos bosen utawi waleh. Ingkang kaping kalehipun mugi-mugi tambahipun Rahmat Ta’dzim Alloh tetep dipun limpahaken dateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW.‫الحمدِل الذى على ما ختمناه من الدراسة. saget bertemu. lan masyarakat kito ajak menuju dateng dalan agamipun Alloh kanti bijaksana. Sa’derengipun kulo ngaturaken nopo ingkang dados beban kawulo. langkung rumiyin kulo muji syukur dateng Alloh SWT ingkang sampun paring Rohmat Nikmat dumateng kulo lan panjenengan sedoyo sehinggo kito sami saged karoyo-royo. poro konco-konco sedoyo siswasiswi madrasah……… ingkang kulo sayangi. Cekap semanten atur kulo ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO WAKIL SISWA DALAM PENUTUPAN SEKOLAH ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ . وعلى اله وأصحا به ومن واله وعلى من أقا م هذ ِ المدرسة. bahagia. اما بعد‬ Hadratul mukarromin. berpadu lan bersatu wonten ing majelis puniko kanthi keadaan ingkang sehat wal afiat. poro Ulama’ul amilin poro Bapak guru dan bu guru ingkang kulo taati. tercapailah cita-cita kito. Hal meniko sesuai kalian dawohipun Allah : ُ َ ْ َ َ ِ ِ ّ ِ ْ ُ ْ ِ َ َ ِ َ َ َ ْ ِ َ ِ ْ َ ْ َ ِ َ ْ ِ ْ ِ َ ّ َ ِ ْ ِ َ ََ ُ ْ ُ ‫أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والمو عظة الحسنة وجا دلهم بالتى هي أحسن‬ Ingkang Artosipun : “Ngajako maring dalane Pangeran iro kanti bijaksana lan pitutur kang bagus lan tukaro pendapat maring Qoum kelawan toto coro kang bagus“ Poro Rawuh. soho dumateng poro . poro Bapak wali murid ingkang kulo hormati. lan slamet wonten ing donyo lan akhirot Amin. Poro hadirin sekalian ingkang kulo hormati. tonggo teparu. sa’derengipun berhasil.muslimin monggo sanak famili. lan tingkah laku ingkang ngremenaken. Mugi-mugi Alloh SWT enggalo paring kesembadan dateng usaha lan perjuangan kito sehinggo. ومن‬ ُ ْ َ ّ َ ِ ِ َ َِ ِ َ ْ ِ َ ْ ِ َ َّ َ َ َ َّ ‫علم وتعلم فيها لعلء كلمة ال.

sa’perlu nyampeaken sambutan atas nama wakil sedoyo siswa-siswi. Boten pandang wekdal. Wonteng ing mriki kawulo ngaturaken matur nuwun ingkang sa’agungipun dumateng Poro Bapak Kyai. Poro Bapak poro Ibu soho Hadiri sedoyo. Pramilo sepindah kulo nyuwun dipun aliraken samudra kemaafan lahir lan batin. ‫جزا كم ال أحسن الجزاء كثيرا‬ ً ْ َِ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ ُ ُ َ َ Mugi-mugi Allah SWT ingkang bales jasa-jasa utawa jerih payahipun Poro Bapak Kiyai. Ingkang terakhir kulo nyuwun barokah do’a restu dumateng Poro Bapak Kiyai soho Bapak Guru. lan fikiran. selajengipun kulo sa’konco ngaturaken sedoyo kalepatan dumateng poro Bapak Kiyai soho Bapak Guru wonten ing madrasah puniko. tenaga. Bapak Guru lan Ibu Guru kanti balesa ingkang sa’sahe-sahenipun. mugi-mugiu sedoyo ilmu ingkang sampun kulo pelajari sangking madrasah puniko. kejawi kulo namung saget ngaturaken…. sebab kulo sa’konco sering damel susah payahipun poro Bapak Kiyai soho poro Bapak Guru sami ugi wonten ing sa’lebetipun Madrasah utwai wonteng ing jawinipun madrasah. Poro Rawuh ingkang kulo hormati ! Sesuai kalian fungsi sangking tugas kawulo inggih puniko mewakili sangking sedoyo siswa-siswi khususipun siswa-siswi kelas tigo Tsanawiyah wonten ing madrasah puniko.ahli keluarga lan sohabatipun. Ingkang kaping tigonipun kulo ngaturaken matur nuwun dumateng sederek pembagi acara ingkang sampun mempercayakan penuh dumateng kawulo. soho ingkang katah. siang utawi dalu. Wonten ing mriki kulo sa’konco. lan Bapak Guru. khususipun siswa-siswi kelas tiga tsanawiyah. boten saget bales punopo-punopo atas jerih payahipun. masyarakat agami. sageto manfaat maslahah lan barokah saget manfaati lan barokahi dumateng pribadi kulo. panas utawi jawah sak perlu mendidik soho membina dumateng kawulo sa’konco awit milahi mlebet wonten ing madrasah mriki sehingga wekdal puniko saget dipun wastani Tamat tingkat tsanawiyah. Amien yaa Robbal Aalamien. soho sedoyo dewan Asyatid ingkang sampun jerih payah ngorbanaken jiwa raga. utawi jasa-jasanipun Poro Bapak Kyai. lan negari ingkang akhiripun saget dados lantaran . ingkang sekedap maleh bade ninggalaken bangku sekolah wonten ing Madrasah puniko.

Allah swt akan menilai hati dan amal perbuatan kita didunia. Pada fase kedua. Amien. tetapi Allah akan melihat hati dan amal perbuatanmu. Muslim).kangge taqorrub dumateng Alloh. Kintenipun cekap semanten atur sangking kawulo awal ngantos akhir sedoyo kelepatan kulo.” Sementara itu. Orang akan terpesona atau hormat kepada orang yang lebih cantik atau tampan. Lan mugi-mugi sak sampunipun kito tamat sangking tingkat tsanawiyah puniko sageto nerusaken dateng tingkat sa’terusipun sehinggo saget hasil lan tercapai nopo ingkang kito cita-citaaken.” (HR. kulo nyuwun agengipun pangapunten. Pada kehidupan di dunia kebanyakan manusia akan memberikan penilaian terhadap manusia berdasarkan tampilan dan kekayaannya. Tidak bisa kita mempunyai niat baik tapi bertindak merampas hak orang lain. soho ndadosaken sababiyahipun khusnul khotimah. Sedang kalau yang meminta adalah pengusaha. Atau juga orang kaya lebih dihormati daripada orang miskin. Sering jeritan rakyat kecil tidak digubris oleh pemerintah kita. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ 2 Parameter pada 2 Kehidupan Sahabat Abi Hurairah ra berkata. Amieen. Atau ada orang yang berpendapat “Yang penting ingat Allah tapi tak perlu sholat. amal kita juga tidak diterima . bahwa Rasulullah saw telah bersabda: “Allah swt tidak akan melihat kemolekan wajahmu dan kekayaanmu. Hadits ini menuturkan kepada kita adanya dua parameter pada dua fase kehidupan kita yaitu di dunia dan di akhirat. maka akan segera dikeluarkan peraturan untuk melindunginya. Hati dan amal merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. yaitu kehidupan di akhirat.

Bagi seorang muslim yang diutamakan adalah menjaga dua parameter yang dilihat Allah dengan tidak melupakan dua parameter yang dilihat manusia.bila kita tidak mengharapkan ridha Allah. Seperti. melakukan sholat karena ingin dilihat mertua dan contoh lainnya. Jadi. jangan sekali-kali mengenyampingkan hati dan perbuatan kita karena itulah bekal kita di kehidupan yang kekal kelak. Wallahu a’lam bish showab. .