P. 1
pidato bahasa jawa

pidato bahasa jawa

|Views: 174|Likes:
Dipublikasikan oleh Charisma

More info:

Published by: Charisma on Dec 15, 2011
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/02/2015

pdf

text

original

PENGETAN DINTEN KARTINI Bapak Kepala sekolah ingkang kinurmatan.

Bapak, Ibu Guru ingkang satuhu luhuring budi. Para kanca, siswa-siswi ingkang kula tresnani. Sumangga langkung rumiyin sami ngaturaken syukur dhu-mateng Gusti Mahakwasa ingkang kepareng paring rahmat lan hidayahipun. Kita sadaya taksih saged kempal manunggal kanthi tentrem, bagas, waras, kebak ing kabagyan salebetipun pahargyan pengetan dinten Kartini samang-ke punika. Pangetan dinten Kartini wigatos sanget tumrap kula panjenengan sadaya. R.A. Kartini pindhanipun sekar ingkang tansah mbabar angambar ganda arum ing bangsa Indonesia. Panjenenganipun punika pangarsa tumrap wanita ingkang karyanipun mligi kangge majengipun wanita wiwit duk rikala bangsa Indonesia taksih dipuncengkerem dening bangsa penjajah. Labuh lebetipun R.A. Kartini saestu luhur sanget tumrap kaum wanita. Langkunglangkung ing wekdal sapunika ingkang taksih kedah meres penggalih kangge majengipun bangsa. Panyengkuyungipun para wanita boten saged dipunremehaken, malah kepara langkung bobotipun tumrap pembangunan majengipun bangsa punika. Pancen sampun dipundokrataken para wanita saha limrah nggadahi raos ingkang kalangkung alus. Sanadyan makaten geget ing manah tansah makantar pindha waja ngudi kautaman. Sadaya punika inggih awit saking pangaribawanipun lelabetanipun Ibu Kartini ingkang sampun tumanem ngrembaka ing mahanipun wanita Indonesia. Sampun cetha ing panggesangipun bangsa kathah wanita ingkang saged kiprah kadi dene para priya ing babagan warna-warni. Ingkang makaten punika saestu saged damel mongkoging manah. Kanti makaten punika sumangga kadang-kadang putri sami saged nglajengaken gegayuhan tuwin lelabetanipun Ibu Kartini ingkang luhur punika. Ingkang boten kenging dipunlirwakaken inggih punika tansah ngudi jatidhirinipun putri Indonesia. Putri Indonesia ingkang prasaja, mrantasi sadhengah karya. Semanten saha makaten atur kula. Mugi sami kepareng maringi pangapunten tumrap sadaya kekirangan lan kelepatan kula.

PIDATO HARI ULANG TAHUN KEMERDEKAAN RI ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ .‫الحمدِل الذي انعمنا بالحر ية وحده. والذي صدق و عده ونصر َبده وأعز جنده وهزم الحزم الحزاب وحده‬ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ُ َ ْ ُ ّ َ ََ ُ َ ْ ‫َ ْ َ ْ ُ ِ ّ ِ ْ َ ْ َ َ َ ِ ْ ُ ّ َ ِ َ ْ َ ُ َ ّ ِ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ع‬ ‫.والصل ة والسلم على سيد نا محمد ل نبي بعده. وعلى اله واصحا به ومن تبع رشده أما بعد‬ ّ ُ َ ْ ُ َ ِ َ ْ َ َ ِ ِ َ ْ ََ ِ َِ ََ َ ُ َ ْ َ َ ِ َ َ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ Poro Bapak, Poro Ibu sederek-sederek, sebangsa lan setanah air, ingkang kulo hormati ! Langkung rumien monggo kulo lan panjenengan sedoyo samiho nglahiraken raos puji syukur dateng ngarsanipun Alloh SWT, ingkang sampun paring Rohmat, Taufik soho Hidayah dateng kulo lan panjenengan sedoyo, sehinggo wonten ing majelis puniko, dalam rangka memeriahkan Peringatan dinten ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ingkang kaping 49 mugi-mugi kerawuhan kulo lan panjenengan meniko dipun catat dening Alloh SWT. Minongko dados amal soleh kulo lan panjenengan Amin. Ingkang kaping kalih mugio tambahipun Rohmat lan salam bahagia Alloh tetep dipun limpahaken dateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW, soho poro ahli keluarga lan sahabatipun. Kaping tigonipun kulo matur nuwun dateng sederek pembagi acara ingkang sampun paring wekdal dateng kito kangge mengisi wontenipun acara meniko mugi-mugi wekdal meniko saget kulo ginaaken ingkang sak sahe-sahenipun. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Alloh SWT sampun paring nikmat dateng poro kawulonipun meniko sampun katah sanget, sehinggo ngantos mboten saget kito itung. Dawuhipun Alloh wonten Al-Qur’an ‫و ان تعدوا نغمة ال ل تحصو ها‬ َ ْ ُ ْ ُ َ ِ َ َ ْ ِ ُّ َ ْ ِ َ Ingkang artosipun : “Lan lamun siro ngitung marang nikmate Alloh, mongko siro ora biso ngitung“ Poro Rawuh ! Dene termasuk salah setunggalipun nikmatipun Alloh ingkang ageng dipun parengaken kito bongso Indonesia, Inggih meniko nikmat kemerdekaan ingkang dipun proklamiraken tanggal 17 Agustus 1945, ngantos dinten meniko kito peringati. Poro Rawuh ingkang kulo hormati ! Menawi kito ngemut-ngemut sejarah Bangsa Indonesia sakderengipun merdeka, meniko

pinten-pinten tahun dipun jajah dening bangsa Asing. Inggih meniko dipun jajah dening Belanda lan Jepang ngantos pinten-pinten tahun Rakyat Indonesia hidup dibawah cengkraman kaum penjajah. Rakyat Indonesia mboten anggadahi kebebasan, bahkan selalu di tindas lan dipun aniayaya dening bangsa asing. Sehinggo berkat sifat Rohman Rohim Alloh SWT, lan ugi kanti semangat perjuanganipun Poro Pahlawan lan poro Pejuang Bangsa Indonesia ingkang giat lan gigih, berani, pantang mundur, para Pejuang kito saget ngalahaken poro kaum penjajah sehinggo tepat tanggal 17 Agustus 1945, Bangsa Indonesia memproklamasikan dinten Kemerdekaan Republik Indonesia. Poro Rawuh Ingkang kulo hormati ! Pramilo kito kedah bersyukur dateng Alloh SWT ingkang sampun pareng nikmat Rupi kemerdekaan meniko. Supados Negri kito Indonesia tansah dipun paringi berkah dening Alloh. Dipun paringi aman, damai, gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo, adil makmur penuh ampunan, lan Ridho Alloh. Kranten Alloh sampun berjanji wonten Al-Qur’an surat Ibrahim ayat 7 ٌ ْ ِ َ َ ِ َ َ ّ ِ ْ ُ ْ َ َ ْ ِ ََ ْ ُ ّ َ ْ ِ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ ِ َ ‫لئن شكر تم لء زيد نكم ولئن كفرتم إن عذا بى لشديد‬ Ingkang Artosipun : “Demi yekti lamun podo gelem syukur siro kabeh marang nikmat-Ku, mangko Ingsun nambahi nikmat maring siro kabeh. Lan yekti lamu siro kufur maring nikmat-Ku, mangko saktemene sikso-Ku iku banget …….” Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Kejawi sangking meniko, kito ugi kedah matur nuwun dumateng poro pahlawan lan poro pejuang ingkang sampun jerih payah, rela ngorbananek jiwa rogo, harta benda kangge merebut Kemerdekaan Meniko, pramilo wonten ing kesempatan sahe niki monggo sejenak kito panjataken doa mugi sedoyo para pahlawan lan poro pejuang ingkang sampun sukses merebut kemrdekaan Negeri Republik Indonesia, meniko selalu dipun bales dening Alloh, dipun trami jasa-jasanipun, lan dipun dadosna amal sholehipun, ingkang berjuang wonten akhirat dipun paringi berkat soho kejembaran wonten ngersanipun Alloh SWT. Amin-amin yaa Rabbal alamin. Poro Rawuh ingkang kulo hormat ! Sak meniko kito termasuk generasi penerus pewaris kemerdekaan Pramilo kito

berkewajiban nerusaken perjuangan poro pejuang ingkang rumiyin. Shoho memelihara lan melestarikan kesejahteraan Negeri Indonesia meniko. Sampun ngantos nikmat kemerdekaan ingkang meniko kito sia-siakan kanti ngawontenaken pesta pora, lan hurahura ingkang boten berarti, tanpa ngawontenaken amalan-amalan ingkang beto kemanfaatan lan kemaslahayan Negara. Sebab kemerdekaan meniko boten semata-mata hadiah saking bangsa asing ingkang diberikan kanti cuma-Cuma, meniko boten. Tapi berkah jasa-jasa poro pejuang ingkang sampun rumiyin. Pramilo sepindah maleh kito ugi kedah mengisi kemerdekaan kanti menanamkan jasa kangge tiang-tiang ingkang bade dateng, utawi kangge generasi kita mangke. Hal meniko cocok kalian dawuhipun Ulama rumiyin….. ‫لقد غرسوا فاء كلنا وإننا لنغرس حتى يأ كل الناس بعد نا‬ َ َ ْ َ ُ ّ َ ُ ْ َ ّ َ ُ ِ ْ َ َ َ ّ َِ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ Ingkang Artosipun : “Yekti wongkang dingin wes podo nandur jasa lan kito sing ngrasa’ake marang jasa lan sa’temene kito ugo kudu anandur jasa supoyo wong-wong kangsakwusi kito biso mangan jasa kito. Poro Rawuh ingkang kulo hormati ! Ingkang terakhir monggo, putro-putri kito sedoyo, kito didik ingkang sahe lan kito arahaken dumateng perkaws ingkang sahe, supados mangke saget dados generasigenerasi penerus ingkang bertanggung jawab dateng kemajuan agama. Bangsa lan Negoro AMin yaa Rabbal alamin. Kintenipun cekap semanten atur saking kulo. Mugi-mugi saget bermanfaat dumateng pribadi kawulo khususipun, lan umumipun dateng panjenengan sedoyo. Masang pulut ning duwur cemoro Menawi luput kulo nyuwun ngapuro ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ‫بخط الفقير مفرو حين‬ ‫بن منو ر الجفسى‬ ّ

Ingkang mbuahaken amalan-amalan ingkang sahe wonten wulan-wulan sakterusipun. Lan ugi wonten akhiripun wulan Romadhon kita tutup mawi Zakat Fitrah kanti harapan kulo mugi-mugi nopo ingkang kito laksanakaken wonten ing wulan Romadhon kolo wahu minongko dados amal ingkah sholeh. meniko ugi kito saget ngraosaken betapa sedih lan gelisahipun si Fakir-Miskin ingkang wonten ing saben dintenipun selalu ditimpa kekurangan dahar. ingkang sampun paring Rohmat shoho ni’mat. utawi batiniyah. dalam rangka “bersilaturrohim”. sami ugi sehat lahiriah. أ ما بعد. Kaping kalihipun Rohmat Ta’dzim dan salam bahagia Alloh. utawi resepsi “Halal bi halal” kanti keadaan sehat wal afiat. واو جب علينا بالصلة والصيام. Poro Bapak. sehinggo saget ndadosaken fitrah utawi lambang kesucian. mugio tetep dipun limpahaken dateng kanjeng Nabi Muhammad SAW.‫الحمد ل الذى انعم علينا بنعمة اليمان والسلم. tadarus Al-Qur’an lan sanesipun. Poro Rawuh ingkang kulo hormat ! Kranten hikmah nindaaken ibadah poso meniko disamping kito ninda’aken perintahipun Allah SWT kanti ngeker hawa nafsu wonten ing siangipun wulan Romadhon.ال من ومنكم اجمعين‬ Poro Bapak.PIDATO RESEPSI HALAL BIHALAL ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ . poro Ibu. sehingga kulo lan panjenengan saget pepanggihan wonten meniko majlis. hadirin sekalian ingkang kulo hormati ! Langkung rumiyin kulo muji syukur Alhamdulillah dateng Alloh SWT. Kanti menambah amalan-amalan ibadah lintunipun kados dene sholat tarowih. ngunjuk. Poro Ibu. Hadirin sekalian ! Wonten ing saat meniko kito sampun manggihi wulan syawal malih. wonten ing manah kito sedoyo. Kranten wonten ing wulan sakderengipun yakni wonten ing wulan Romadhon kito sampun sukses nindakaken ibadah puasa sebulan penuh. shoho poro ahli keluarga lan sahabatipun. shoho keluhan lan . من العائدين والفا ئزين تقبل‬ ّ ِ َ ِ ْ ِ ِ َ ْ َ ِ َِ ََ َ ِ َ َ ِ ْ َ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ َ ِْ َ ْ َ ْ ُ ِْ َ ّ ِ ُ ‫. وعلى اله واصحا به الكرام. وأمر نا بال تحاد وصلة اْلرحام‬ ِ َ ْ َ ِ َِ َ ِ َ ّ ّ ِ َ َ َ ََ ِ َ ّ َ ِ َ ّ ِ َ ْ ََ ّ َ ْ ََ ِ َ ْ ِ ْ َ ِ َ ْ ِ ْ ِ َ ْ ِ ِ َ ْ ََ َ َ ْ َ ُ ْ َ َْ َ َّ َ َ ْ ِ ِ َ ْ َ َ ْ ِ ِ َ ْ َ ِ ‫والصل ة والسلم على سيد نا محمد خير اْلنام.

Alloh dawuh wonten Al-Qur’an : َ ِِْ ْ ُ ْ ّ ِ ُ َ ‫كلو واشربوا ول تسر فوا إن ال ل يحب المشرفين‬ ّ ِ ْ ُ ِ ْ ُ َ َ ْ ُ َ ْ َ ْ ُُ Ingkang artosipun : “Mangano siro kabeh lan ngumbiho. mempererat tali persaudaraan antara keluarga. Monggo kito ndugeni. berarti kito meniko gesang nuruti kemauan howo nafsu lan kemauan weteng utawi dados Abdul butun alias hamba perut. sahabat karib. kito isi kanti halal bihalal. Saktemen Alloh ikut ora demen marang wong kang ngliwati bates“ Poro Bapak. Kranten ing wulan menikolah saat meledakipun kegembiraan ingkang penuh harapan menuju kearah hidup baru gesang ingkang langkung sahe. supados gesang kito meniko angsal berkah sangking Alloh SWT. selalu dikuasi Howo Nafsu. ingkang akhiripun kito timbul roso belas kasihan kito dateng Fakir Miskin. buruk sangka. Lan ojo ngliwati bates. tiyang sepuh kito. selalu berlebih-lebihan. famili. kito lenyapaken mawi berjabatan tangan. Poro hadirin ingkang kulo hormati ! menawi kito mboeten purun nglampahi ibadah puoso. Mungkin wonten ing saat-saat ingkang berlalu terjadi kesalahan-kesalana utawi sering melakukan hal-hal ingkang mboten nyekecoaken manah. kanti bersilaturahim. Pramilo saat meniko kito bucal.kelemahan tenogo. melampauai batas tanpa mengukur kekuatanipun. mangkel-mangkelan lan sanesipun. saling maaf memaafkan lahir lan batin. kito panggihi sanak keluarga. hadirin sekalian ! Sak meniko sampun dugi wulan syawal. Kanjeng Nabi sampun dawuh : ُ َ ِ َ ْ ‫َ ْ َ َ ّ َ ْ ُ ْ َ َ َ ُ ِ ِ ْ ِ ِ َ ُ ْ َ َ َ ُ ِ َ َ ِ ِ َ ْ َص‬ ‫من أحب أن يبسط له فى رزقه وينساء له فى أثره فلي ِل رحمه‬ Artosipun : . sehinggo kito purun nafkahaken sebagian harta benda kito kangge shodaqoh dateng Fakir-Miskin kolo wahu. guru-guru kito. wulan ingkang penuh dipun rameaken lan dipun meriahaken dening sedoyo umat Islam. konco-konco lan sanak. Pramilo monggo kesempatan wulan syawal meniko kito ginaaken kangge bersilaturrohim. Sering timbul rasa iri. shoho sederek seagomo lan seperjuangan. dengki. Padahal. poro Ibu. katimbang wulan ingkang berlalu. mangan ngumbe sak katahipun. Setiap hari selalu dalam pemborosan.

Kata penyair malih : ‫لقد غر سوا فا ء كلنا وإننا * لنغرس حتى يأ كل الناس بعد نا‬ َ َ ْ َ ُ ّ َ ُ ْ َ ّ َ ُ ِ ْ َ َ َ ّ َِ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ Ingkang artosipun : “Sa’temen wong-wong sakwuse kito wis podo nandur jasa. Kranten generasi meniko ingkang menentukan masa ingkang bade dateng. Mongko opo gunane umurku ing dino iku” Poro hadirin sekalian ! Sesuai kalian kata syair kasebut. َ ْ ِ َ ْ َ ْ ُ ْ ِ َ ّ ِ ُ َ َّ َ َ ْ ِ ِ ْ َ َ ْ ِ ِ َ ْ َ ِ ‫من العا ئدين والفائزين تقبل ال من ومنكم اجمعين‬ ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ . saking agomo. sedoyo kelepatan nyuwun pangapunten. ingkang sanggup dibebani seribu macam tugas. lan kito sing mangan jasane. sejahtera wonten ing duniyo lan akhirat. mongko becik silaturrohmi (nyambung sanak sedulure)” Poro Bapak. monggo kito tingkataken mutu pendidikan lan praktek. Mengingat kata penyair : ‫إذا فتنى اليوم ولم أكتسب علم* ولم أصنغ يدا فما ذا ك من عمرى‬ ُِْ ْ ِ َ َ َ ً َ ْ ِ ْ َ ْ ََ ً ْ ِ ْ ِ َ ْ َ ْ ََ ُ ْ َ ْ ِ َ َ َ ِ Ingkang artosipun : “Naliko wis ngliwati aku sijining dino. Lan yektine kito ugo nandur jasa supaya wong-wong sing sak wusi kito biso mangan jasa kito (metik jasa kito)” Poro rawuh ingkang kulo hormat ! Kintenipun cekap semanten atur kulo. bangsa lan negoro.“Sing sopo wonge pengin diluasne rizkine. lan didawakne (di berkahi) umure. utawi mewujudkan sedoyo amal ingkang saget mbeto bahagia. lan aku durung ngasilken ilmu pengetahuan. monggo kito berusaha ningkataken pendidikan dateng putri-putri kito generasi mendatang. Poro Ibu hadirin sekalian ! Dados wal hasil wonten ing kesempatan wulan Syawal meniko. lan durung ngasilaken pekerjaan tangan. supados dados generasi ingkang berguna lan berjasa.

utawi boten gadah gondelan ingkang kukuh. terang benderang saat meniko monggo kulo lan panjenengan sedoyo tansah muji syukur dateng ngersanipun Alloh SWT. Kadang-kadang si musafir lagi tenang-tenang wonten nginggil perahu tiba-tiba angin datang meniup. Kadang-kadang badai dan gelombang menggelegar ombak menyeberang.PIDATO PERINGATAN NUZULUL QUR’AN ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ِ َِ ََ َ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ َ ْ َِ ْ ُ ْ َ ِ َ ِ ْ َ ْ ِ َ ْ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ َ ْ ِ ّ ُ ْ ِ ً ُ َ َْ ُ ْ َ َ ْ َ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ‫الحمدِل الذى أنزل القران هدى للمتقين. menuju sebuah pantai. Ingkang sampun paring Rahmat. Meniko wonten ing tengah perjalanan memaggihi pintenpinten halangan lan rintangan. Nikmat dateng kito sedoyo sehingga ing saat meniko. Poro rawuh ingkang kulo mulyaaken ! Semanten ugi kito gesang wonten Alam dunia menuju dateng alam akhirat. soho poro ahli keluarga lan sahabatipun. أ ما بعد. Kadang-kadang tiang gesang . sampan sakmestinipun tiang ingkang lagi nyebrang. فقال ال تعلى فى القرآن العظيم : إنا نحن نز لنا الذ كر وانا له لحا فظون‬ ّ َ ْ ِ َ ْ َ ِ ِ َ ْ ََ Poro Bapak. Amin Poro Bapak.واصحا به أجمعين. Akhiripun mboten saget dumugi dateng suatu tujuan. Ingkang kaping kalih sholawat soho salam sejahtera Alloh mugi tetep dipun limpahaken dateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW. hadirin-hadirot ingkang kulo hormati ! Lewat suasana ingkang indah. والصلة والسلم على اشر ف النبيء والمرسلين سيد نا محمد وعلى اله‬ َ ْ ُ ِ َ َ ُ َ ّ َِ َ ْ ّ َ ْ ّ َ ُ ْ َ ّ ِ ‫. cerah. Utawi kados dene tiang ingkang lagi kesesahan nyebrang segoro mawi sebuah perahu menuju suatu pantai (pelabuhan). saget-saget kapalipun meniko numplek lan tenggelam wonten ing tengahtengah lautan. Poro Ibu ingkang kulo hormati ! Kisah perjalanan manusia gesang wonten ing alam dunia menuju dateng Alam akhirot meniko saget kito ibarataken kados dene seorang musyafir ingkang lagi menyebrang lautan. kulo lan panjenengan saget bersilaturrohim wonten ing meniko majlis ingkang mubarok. Poro Ibu. Ia memenuhi suasana ingkang kados mekaten meniko kok si musyafir meniko lengah anggenipun mengemudi. Meniko sering kito panggihi pinten-pinten cobaan lan rintangan. dalam rangka menghadiri acara peringatan “Nuzulul Qur’an” ingkang kados meniko meriyahipun.

An-Nahl : 89). ingkang supados damel pedoman gesang wonten ing alam dunyo supados saget wilujeng lan bahagia wonten akhirat. Ingkang kaping kalihipun mugiho Rahmat lan Salam Bahagia Alloh selalu dipun limpahaken kanjeng Nabi Muhammad SAW. dene termasuk perintahipun Alloh inggih meniko : Alloh sampun majibaken dateng kito sedoyo inggih meniko nglampahi poso wonteng ing . shoho nebihi dateng laranganipun. ekonomi kirang mencukupi. PIDATO MENYAMBUT BULAN ROMADHON ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ‫الحمدِل الذي أنعمنا بدين السلم واليمن وجعل شهر رمضان وسيلة فى نيل الغفران. Alloh sampun nurunaken kitab Al-Qur’an. و َلى اله واصحابه المتمسكين بالقرآن. Poro Rawuh ! monggo kulo lan panjenengan sedoyo meniko samiyo ningkataken anggenipun taqwa dumateng Alloh SWT.meniko dipun coba kalian Alloh di timpa kemiskinan. usaha sesuatu boten berhasil lan sanes-sanesipun lan kangge menanggulangi hal meniko. ugi wonten ayat lintu Alloh dawuhaken wonten surat An-Nahl : 89 Ingkang artosipun : “Lan ingsun nurunake maring siro (Muhammad) kitab Al-Qur’an kangge jelasake sekabehe perkoro. Ni’mat dateng kito sedoyo ingkang arupi tetepipun Iman lan Islam. والصلة والسلم على سيدنا‬ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ ِ َ ْ ُ ْ ِ ْ َ ِ ً َْ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ِ َ ْ ِ ْ َ ِ َ ْ ِ ْ ِ ْ ِ ِ َ َ َ ْ َ ْ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ‫محمد افضل النسان. Dawuhipun Alloh surat Al-Hajr ayat songo : َ ْ ُ ِ َ َ ُ َ ّ َِ َ ْ ّ َ ْ ّ َ ُ ْ َ ّ ِ ‫إنا نحن نز لنا الذ كر وانا له لحا فظون‬ Ingkang artosipun : “Sa’temene ingsun wis nurunake Al-Qur’an sa’temene Ingsun tetep jogo marang AlQur’an. poro ahli keluarga lan poro sohabatipun. Poro rawuh. Kranten Alloh sampun paring Rohmat. kadang di coba putrinipun sakit. Tegesipun kito nindakkaken perintahipun.أ ما بعد‬ ّ َ ْ َ ْ ِ ّ َ َ ُ ْ ِ ِ َ ْ ََ ِ َِ َ‫ُ َ ّ ٍ َ ْ َ ِ ْ ِ ْ َ َ ع‬ Poro hadirin hadirot ingkang kulo hurmati ! Monggo wonten ing kesempatan meniko kulo lan panjenengan sedoyo sami muji syukur dumateng ngarsonipun Alloh SWT. Lan minongko dadi pituduh lan Rohmat lan kabar gembira tumrape tiang Islam”QS.

utawi perkawis-perkawis ingkang dipun cela/dipun wodho minggahipun syara’. Supados mangke medal saking wulan Romadhon kito angsal nilai-nilai ibadah ingkang sahe. Ingkang ٌََ maksudipun bilih tiang poso meniko kedah wira’i utawi nebihi sangking perkawis ingkang haram. manggo sepindah malih. datengipun wulan Romadhon meniko kito isi kanti amalan-amalan ingkang sahe. shoho nebihi larangan-larangan ingkang nimbulaken batalipun poso. 1 (huruf shod) meniko sangking kata Shumtum (‫ )صمت‬ingkang ٌ ُْ artosipun meneng. tadarrus Al-Qur’an. ngrasani tiyang sanes. meniko kedah meneng lisanipun saking guneman ingkang awon. Tigang huruf meniko anggadahei makna/arti piyambakpiyambak. Sehinggo saget dipun sepunten duso-duso kito. Kranten menurut sebagian Ulama’. Supoyo siro podo taqwa” (Al-Baqarah : 183). Dene ingkang No. Alloh sampun dawuh wonteng Al-Qur’an : Ingkang artosipun : “Hei wong-wong kang podo iman. III (huruf Mim) meniko saking kata Malakun (‫ )ملك‬ingkang artosipun ngeker. Pramilo saking meniko. Kados dene guneman ingkang awon. wonten ing wulan Ramadhan meniko kito tindakaken poso kanti khusus’ khitmah. tembung poso meniko bahasa arabipun saking kata ‫ صوم‬ingkang hurufipun wonten tigo. No. Berarti tiyang poso. Kito penuhi mawi kegiatan-kegiatan. ٌْ َ huruf Wawu lan huruf Mim.wulan Romadhon. lan sanes-sanesipun. den wajibake marang siro kabeh nglakoni poso. Poro hadirin hadirot ingkang kulo hormati ! Sak derengipun kulo akhiri anggen kulo matur. tegesipun bilih tiang poso meniko kedah saget ngeker lan nyegah perkawisperkawis ingkang ndadosaken batalipun poso. Inggih meniko huruf Shod. Koyo dene den wajibake maring wong-wong sakdurunge siro kabeh. monggo kedatangan wulan Romadhon meniko kito sambut kanti gembira. utawi ٌ ََ mencegah. Shodaqoh dateng fakir miskin. lan lintu-lintunipun. Dene ingkang pokok inggih meniko. II (huruf Wawu) meniko saking kata Waro’un (‫ )ورع‬utawi Wiro’i. utawi meneng saking ngrasani lan sanesipun. No. .

وارسله بشيرا ونذيرا ودا عيا إلى ال بإذنه سراجا‬ ً َ ِ ِ ِ ْ ِ ِ ِ َِ ً ِ َ َ ً ْ ِ َ َ ً ْ ِ َ ُ ََ ْ ََ َ ْ ُ ْ ِ َ َ ِ ِ ّ َ ُ ْ ِ ْ َ َِ َ ّ َ ْ ِ ُ َ ْ ِ َ َ َ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ‫ومنيرأ. nindaaken perintahipun Alloh SWT. Poro hadirin sedoyo ingkang kulo mulyakaken ! Pengajian ing saat meniko dalam rangka memperingati dinten ulang tahun Isro’ Mi’roj ipun junjungan kito Nabi Besar Muhamamd SAW. awit saking Masjidil Harom (Mekkah) ngantos Masjidil Aqsho (Palestina). poro Ibu soho hadirin ingkang kulo hormati. dipun Isro’aken utawi dipun lampahaken dalu. Selajeng dipun Mi’roj aken saking Masjidil Aqso minggah dateng langit ngantos Syidrtoul Muntaha. Sakderengipun kulo matur ingkang bade kulo aturaken mangke. Ingkang perlunipun dipun sumerapaken dateng pinten-pinten tanda kekuasa’anipun Alloh . utawi sejarah perjuanganipun Rosululloh SAW.kintenipun cekap semanten atur kulo sedoyo kelepatan. Kini kembali mengenai hal-hal historis revolusi fisik. langkung rumiyin kulo muji syukur Alhamdulillah dateng ngersanipun Alloh SWT. shoho poro ahli keluargo lan sahabatipun. Dipun aturi kalian Malaikat Jibril. Mongko den ngapuro duso-dusone kang wis kliwat” Poro rawuh…. ingkang panjenenganipun tepat tanggal 27 Rojab tahun 571 M. والصلة والسلم على سيدنا محمد أفضل الورى وعلى اله واصحابه صلة وسلم كثيرا أما بعد‬ ّ ً ْ ِ َ ً َ َ َ ً َ َ ِ ِ َ ْ ََ ََ َ َ َ ْ ِ َ ْ َ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ ً ْ ِ ُ َ ‫: فقال ال تعالى فى القر ان الكريم‬ Dumateng poro Bapak. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PERINGATAN ROJABIYAH ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ‫الحمدِل الذى جعل إسراه من مكة الى بيت المقدس فى ليلة الكبرآ. Shoho nyuwunaken tambahipun Rohmat lan salam bahagia Alloh mugio tetep dipun limpahaken dumateng junjungan kito Nabi Muhamamd SAW. kranten kanjeng Nabi dawuh : ِ ِْ َ ْ ِ َ ّ َ َ َ ُ َ َ ِ ُ ً َ ِْ َ ً َ ْ ِ َ َ َ َ َ َ ْ َ ‫من قام رمضان إيمانا واحتسا با غفر له ما تقدم من ذنبه‬ Ingkang artosipun : “Sopo wonge jumenengi wulan Romadhon kanti Iman lan nuprih krono Alloh.kranten kanjeng ingkang sahe. kulo nyuwun pangapunten lahir lan batin. sehinggo saget dipun sepunten duso-duso kito.

No. Bu.SWT. shoho nampi kewajiban ibadah sholat gangsal wekdal. Saktemene Alloh iku Maha Mendengar lan Maha Mengetahui“ Poro hadirin ingkang kulo hormati ! Kanti pengajak kulo monggo kanti wontenipun peringatan Isro’ lan Mi’roj meniko. warga umat Islam. 3 Niat demi terwujudipun Akhlaqul Karimah. dalam rangka meratakan pendidikan utawi mencerdaskan Bangsa ingkang maksudipun. Mangane boten diatur coro Islam. meniko sampun ngantos terjadi. sa’perlu ingsun tunjukne sebagian tanda-tanda kekuasaan Ingsun. Lewat pengajianpengajian kito saluraken santapan rohani supados umat Islam ngertos endi barang sing Halal. utawi namun asal kober. nanging tumindha’ipun boten sesuai. َْ ّ ‫حي على الصلة‬ ََ ّ َ …………. lan endi barang sing Haram. pergaulane boten diatur coro Islam. nopo BU…? Inggih meniko sholat gangsal wkedal.lewat peringatan meniko. kito tingkataken segala bidang. kito tingkataken No. saking Masjidil Harom dateng Masjidil Aqso kang ingsun berkahi kiwo tengene. . Sampun ngantos Islam namung dumel akon-akon thok. Hal meniko dipun jelasaken wonten Al-Qur’an surat Bani Israoil ayat 1 ingkang surasosipun mekaten : Ingkang artosipun : “Maha suci Allah ingkang nglampahaken dateng hambanipun wonteng ing wekdal dalu. 2 Niat bantu program pemerintah. anangeng ibadahe taksih plintunan. utawi saben-saben mushollah. ingkang maksudipun sak sampunipun peringatan Rojabiyah meniko. . sampun ngantos wonten tiang ingkang ngaku agamane Islam. ingkang maksudipun supados umat Islam saget sesuai antara ucapan lan perbuatan. Monggo Pak. mewujudkan sopan santun. 4 Niat demi wujudipun pengamalan wajib ingkang dados rukunipun agami Islam. Terutama pengamalan wajib ingkang dados intinipun utawi hasilipun Isro’ Mi’roj meniko ingkang sampun dipun kumndangaken setiap waktu. saksampunipun peringatan Rojabiyah nimu sampun ngantos wonten umat Islam sing taksih lolak-lolok utawi taksih dereng sadar hidup berorganisasi. toto kromo. No. 1 Bidang Ubudiyah urusan ibadah dateng Alloh SWT. nek pados rizki boten diatur coro Islam. No. lan hidup bergotong royong lewat jam’iyah-jam’iyah. menawi boten kober boten ibadah. wonten masjid-masjid. hidup bermasyarakat.

kok menawi panjenengan wahu mandek. terutami dumateng putra-putri kito utawi generasi kito sedoyo. katah iman ingkang podo kenter ketendang banjir kepuntirpuntir ilmu agama boten kepikir. kito wulang. Dawuhipun bapak kiai : Senajan wadah gede isi gemuk oli. Poro Ibu. sampun ngantos kito umbar. bongso lan negoro. Pramilo meniko manggo manah kedah dipun gembleng. ayat 45 : Artosipun : “Sholat iku saget mencegah sangking perbuatan keji lan mungkar“ Poro Bapak. slajeng dipun tanggledaken dateng Malaikat Jibril. Tegesipun pengamalan kito sedoyo saget sahe utawi boten meniko dipun ukur utawi dipun tingali. kalihan anggenipun ngalmpahi sholat. tentu umat panjenengan bade milih dunyo sak isine. lan kito arahaken dateng urusan ibadah. ninggal perkoro akhirot. Kanjeng Nabi naliko Mi’roj sampun diparingi gambaran-gambaran ingkang dados lambang ingkang bade terjadi wonten ing dunyo meniko. meniko kito didik. banjir kebudayaan-kebudayaan ingkang merusak mental umat Islam. Jibril maringi penjelasan. poro Ibu. Panggonane ono ngisro ora aji Poro Bapak. mugu-mugi enggalo dipun paringi hidayang dening Alloh.M bok menawi wonten Umat Islam sing dereng nglampahi sholat. Kranten dawuhipun Alloh wonten Surat Al-Angkabut. Amergi sholat meniko merupakan barometer utawi alat pengukur dateng pengamalan kito sedoyo. dipun isi iman ingkang kuat mugi-mugi kulo panjenengan benjang sagedo wilujeng dunyo lan akhirat.teng pinggir dalan celuk-celuk dateng kanjeng Nabi. maksud kulo. mboten kito arahaken. Termasuk kanjeng Nabi dipun sumerepi tiyang estri ingkang ayu…. Kranten lare meniko saget sahe utawi awon tergantung tiyang spuhipun ingkang mendidik. supados mangke dados generasi ingkang saget berguna tumrap agomo. Hadirin sedoyo pramilo monggo urusan ibadah meniko dipun tingkataken ingkang sa’estu. tapi piambakipun boten mandeg. AMin yaa . hadirin sedoyo Nopo maleh wonten ing zaman akhir meniko katah sanget pengaruh-pengaruh sangking arus gamebyaripun dunyo. bilih meniko lambangipun dunyo sak isine.

Lewat suasana ingkang indah. aman lan tentram. Mugi-mugi. ingkang beto umat manusia saking masa ingkang murko. utawi dados hal ingkang perlu. dumateng tiyang ingkang nglampahi duso. أما بعد. AMin Poro Bapak. poro Ibu. Ibu. damai lan sentoso. Sebab pancen sampun dados keharusan. menuju masa damai. ingkang nitahaken poro menungso. Ingkang kaping kaleh. Nabi pemimpin arab lan Ajam. monggo kulo lan panjenengan sedoyo jaler-estri. وما أرسلناك إل رحمة للعالمين‬ ّ ِ َ ِ ْ ِ ِ َ ْ ََ ِ َِ ََ َ ِ َ َ ْ ِ ْ َ Hadratul Mukarromin. Akhiripun pinaringan gesang aman. tumrap umat ingkang dipun pimpin meniko mengenang utawi melestarikan sejarah seorang pemimpinipun. sedoyo kelepatan nyuwun angunging pangapunten. Hadirin sedoyo ! Ingkang kaping tigonipun kulo matur nuwun dumateng sederek pemimpin acara. bengis lan kejam. ingkang boten purun tobat. . getun lan nelongso. فقال ال تعالى فى القر أن الكريم. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO PERINGATAN MAULID NABI ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ َ َ ُ َ ّ َ ‫َ ْ َ َ َ َ ْ َ ِ ِ ْ َ ِ ْ ِ ْ َ ِ َ ْ ِ ْ َ ِ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ ّ ّ ِ ْ ُ َ ِ َ ّ َة‬ ‫الحمد ل الذى أنعم علينا بنعمة اليمان والسلم وأرسل رسو له على كا فة المم. وعلى اله واصحابه الكرام. Poro Ulama’ul amilin. wekdal meniko saget kulo gunakaken sak sahe-sahenipun. soho boten purun sholat lan poso. poro Ibu ingkang kulo hormati ! Berbicara tentang peringatan “Maulid Nabi”. selali dipun limpahaken dateng kanjeng pejuang Islam. ingkang sampung paring wekdal dateng kulo.Robbal a’alamin. mugi-mugi kulo panjenengan pinaringan iman ingkang kuat rusho. Poro Bapak.خير النم. mugiyo Rohmat Alloh lan salam. hadirin sekalian ingkang kulo hormati. meniko sampun boten terpandang asing wonten kalangan umat Islam. cerah. Amin yaa Robbal Aaalamin. soho ingkang paring patrapan lan sikso. yakni masa jahiliyah menuju masa Islamiyah. sehinggo saget nglampahi perintahipun zat kang murbo waseso. enom-tuwo sami muji syukur dateng Alloh Kang Maha Kuoso. terang benderang ing saat meniko. والصل ُ والسلم على سيد نا محمد‬ َ ْ ِ َ َ ّْ ً َ ْ َ ّ ِ َ ََْ ْ َ َ َ ‫. Poro Bapak. Cekap semanten aturan kulo.

Hal meniko terbukti wonten kitab-kitab Tareh. inggih meniko tepat wonten dinten Isnen tanggal 12 Robiul Awwal tahun Fil. monggo kito nglahiraken roso bungah. bilih zaman sak derengipun kanjeng Nabi lahir keadaan alam gelap gulita. nasih qoum wanita katah ingkang lahir dipun pejahi urip-uripan. kranten kito sebagai umat ingkang dados ajaranipun. Terbukti wonten Al-Qur’an surat Al-Anbiya : 107 Ingkang artosipun : “Lan ingsun ora ngutus siro Muhamamd kejobo menehi Rohmat tumrap umat semesta alam” Poro Rawuh sedoyo ingkang kulo hormati ! Pramilo wonten ing kesempatan meniko. meniko dipun terbitaken cahaya ingkang terang benderang. Kados dawuhipun kanjeng Nabi : ‫من إعتنى مو لدي وجبت ل ُ شفا عتى‬ ِ َ َ َ ‫َ ْ ِ ْ َ َ َ ْ ِ ِ ْ َ َ َ ْ َه‬ “Sing sopo wonge gelem nemen-nemeni dino kelahiranku mangko tetep oleh syafaatku“ . meniko setunggalipun pemimpin ingkang sukses perjuanganipun sampun sukses membangun umat manusia saking zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah. tukar padu. meniko syaratipun kedah cinta kanjeng Nabi. selajeng kanti sifat Rohman Rohimipun Alloh SWT. Saben dinten sami permusuhan. wonten kitab Al-Barzanji. menyebut asmane kanjeng Nabi. soho kito kedah selalu menjaga lan melestarikan sareat utawi ajaranipun. kito kedah selalu ngatah-ngatahaken amal kesahenan. Menungso dereng mengenal sinten Tuhan ingkang wajib dipun sembah.Lha panjenenganipun Rasulullah SAW. Boten mengenal hukum agama. Menungso boten mengenal perkemanusiaan. Lan minongko kangge mbuktekaken rasa cinta kito dumateng Rosululloh SAW. kito tingkataken anggen kito syukur dateng Alloh SWT. menyembah hewan. kayu. Keranten kito sebagai umat ingkang mengharap syafatipun benjing ing dinten qiamat. nopo malih. utawi tahun Gajah Alloh nglahiraken seorang Rosul supados paring tuntunan. kanti kedatangan wulan maulid meniko. lan membawa Rohmat bagi umat seluruh alam. Taksih katah tiyang ingkang menyembah berhala. watu lan sajenisipun. wonten ing tengah-tengah kegelapan. Lan ugi kito kedah sering maos Sholawat Nabi. Lan minongko kangge mbuktekaken anggen kito syukur dateng Alloh SWT. berkorban harta benda kangge kepentingan agama Islam. wonten sejarah-sejarah Islam.

ingkang akhiripun timbul kegagalan. kito kedah sering mahos sholawat. Berkorban demi cinta. mugi-mugi ingkang hadir ing majelis puniko sageto tergolong dateng umatipun kanjeng Nabi. siang ndalu. اما بعد. Soho kito kedah purun nindakaken nopo ingkang dados ajaranipun. Lan maleh. tanpa korban cinta sia-sia. kirang langkungipun kulo nyuwun agungipun pangapunten. Kanti mekaten kolowahu. Tiang cinta kedah selalu eling lan nyebut asmane ting ingkang dipun cintai. والصلة وال ّلم على اشرفالمرسلين. enjing sonten. sebagai bukti remen kito dateng kanjeng Nabi. وبه نستعين على امور الدنيا والدين. lan nebihi nopo ingkang dados laranganipun. Poro Rawuh ingkang kulo hormati ! La’ kito sebagai umatipun kanjeng Nabi menawi kito sampun menyatakan cinta dateng Kanjeng Nabi. Poro rawuh. soho mbak-mbak fatayat . ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PERANAN WANITA DALAM PEMBANGUNAN ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ‫الحمدِل رب العالمين. selalu emut lan nyebut-nyebut Tiang cinta kedah purun nyocoki lan derek tingkah laku lan perkataanipun tiang ingkang dipun cintai. cinta bade timbul perselisihan.Poro rawuh ingkang kulo hormat ! Pancen tiyang niku menawi cinta kedah netepi rukun telu ( ‫)اركان المحبة ثل ثة‬ ّ Rukunipun cinta meniko wonten tigo Tiyang cinta meniko kedah rela berkorban harta benda. ingkang saget nampi syafa’atipun. benjang ing dinten qiamat. فل حول ول قو ة ال با ل العلى العظيم‬ ّ َ ْ ِ َ ْ َ ِ ِْ َ َ َ Poro Bapak poro Ibu muslimat ingkang kulo multa-aken. meniko kito ugi kedah remen berkorban kangge memperingati dinten maulid ipun Kanjeng Nabi kados ing saat meniko. Tanpa mencocoki lan mengikuti ucapan lan perbuatanipun. سيد نا محمد وعلى‬ ََ َ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ِ ْ َِ ْ ُ ْ ِ َ ْ َ ََ ُ َ ‫ّ َ ُ َ س‬ ِ ْ َ َ ْ ّ ِ ْ ُ ُ ََ ُ ْ ِ َ ْ َ ِ ِ َ َ ْ ِ َ َ ْ ّ َ ِ ُ ْ َ ْ َ ‫اله وصحبه أجمعين. kintenipun cekap semanten atur kulo.

boten piyantun priyo mawon. ٍ َ ِْ ُ َ ٍ ِ ُ ََ ٌ َ ْ ِ َ ِ ْ َ ْ ُ ََ ‫طلب العلم فريضة على مسلم ومسلمة‬ Ingkang artosipun : Pados ilmu meniko Fardhu tumrap saben-saben tiyang Islam jaler utawi istri (priyo lan wanito). poro generasi penerus perjuangan Islam ingkang kulo sayangi ! Sepindah monggo kulo lan panjenengan sedoyo samiyo nglahiraken. Ugi poro adik-adik. Kranten pancen dados tiyang Islam lho Bu……?! Ngaji utawi pados ilmu meniko wajib tumrap sedoyo. niat pados ilmu. Mugi-mugi pertemuan kito ing saat meniko saget andadosaken sababiyahipun kito angsal syafa’at saking kanjeng Nabi ing dinten qiamat. Keranten Alloh sampun paring Rohmat soho Ni’mat dumateng kito sedoyo. Kranten kangge nyekapi kebutuhan gesang meniko. Nopo maleh wonten ing abad modern meniko poro kaum wanito boten purun ketinggalan. Poro Rawung ingkang kulo hormati ! Getuk menopo gedang goreng ? Sampun ngantuk menopo dereng ? Monggo ing sa’at meniko kito niyat wonten ing manah. salah satunggalipun Nabi pimpinan umat. Kaum wanito boten cukup mendel teng nggriyo utawi cukup teng dapur mawon boten usah boten dados so’al Asal sampun saget dandan utawi mack Asal sampun saget njangan utawi masak .ingkang kulo hormati. niat bade ngaji. niat ngibadah dateng ngersanipun Alloh SWT. Ingkang kaping kalih. dawuhipun kanjeng Nabi. mugi salam bahagia Alloh lan Rohmat. Kanti wontenipun Hadist meniko kito sampun jelas bilih ingkang. sehinggo kito saget berkumpul utawi bersilaturrahim wonteng ing majlis puniko. rasa puji syukur dateng ngersanipun Allah SWT kanti ucapan Alhamdulillah. menungso boten cukup berbekal harta benda. tansah tetep dipun limpahaken dumateng kanjeng Nabi Muhammad. wajib pados ilmu meniko boten namung tiang jaler thok. mboten wonten satunggal Alangan punopo. kanti wilujeng. binjang wonten ing dinten qiamat. tapi ingkang langkung penting meniko berbekal ilmu pengetahuan. tapi tiang istri inggih dipoun wajibaken pados ilmu. Nabi ingkang bade paring syafa’at.

Lan ingsun bales kanti balesan kang luwih apik ketimbang amale” (QS. isoho dadi wanito sing cocok karo sebutane wanito. meniko ugi bade dipun jamin kalian Alloh. Lan menawi wanitonipun rusak. utawi jeneng wanito. Piyambakipun ugi boten ketinggalan selalu mendampingi lan mengikuti Rasulullah SAW. Menawi wanitonipun sahe Negari ugi sahe. ayat 97 ingkang surosonipun : َ ْ َُ ْ َ ْ ُ َ َ ِ َ ْ َ َ ْ ُ َ ْ َ ْ ُ ّ َ ِ ْ َ ََ ً َ ّ َ ً َ َ ُ ّ َ ِ ْ ُ ََ ٌ ِ ْ ُ َ ُ َ َ ْ ُ ْ َ ٍ َ َ ْ ِ ً ِ َ َ ِ َ ْ َ ‫. Kranten kanjeng Nabi dawuh : ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َِ ْ َ َُ ْ َ َُ َ ِ ِ َ ِ ْ ُ َ ِ ُ َ ْ َ ْ َ ‫. Segala bidang kito tanam.Asal sampun saget babaran utawi manak Tapi kejawi saking meniko kaum wanito. penerus perjuangan Rosululloh. Negari ugi rusak” Poro Rawuh kejawi saking meniko. podo ugi lanang utowo wadon kanti beriman. wani ditoto. Siang ateges wanihoto. wani noto. An-Nahl : 97) Poro Ibu-ibu lan mbak fatayat ingkang kulo hormati ! Pramilo saking meniko. sehingga ngantos Rosululloh wafat. piyambakipun ber I’tiqod teguh lan jujur. Bangsa lan Negara. di dalam menegakkan Agama Islam sehinggo piambakipun dipun paringi gelar utawi sebutan “Umil Mu’minin”. kados pundi sepak terjangipun Siti Khodijah ? piyambakipun selalu ngorbanaken harta bendanipun kangge mbelo lan menolong perjuangan Rasululloh SAW. kedang tumut belajar lan berjuang kangge membela Agama. mongko yekti ingsun paringi kehidupan kang bagus. Anggenipun menghadapi hal nopo ke’mawon. sebagai kaum wanito. “Siti Aisah” tetep berjuang membela lan nerusaken perjuanganipun kanjeng Nabi. kito giataken lan kito tingkataken. monggo Ibu-ibu lan mbak fatayat. Hal meniko dipun jelasaken wonten Al-Qur’an surat An-Nahl. Pramilo saking meniko.من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون‬ Ingkang artosipun : “Sopo wonge kang ngamal soleh. benih-benih . dipun bales dipun paringi gesang ingkang bahagia wonten akhirat.المر أة عماد البلد إذا صلحت صلحت وإذا فسدت فسدت‬ Ing artosipun : “Wanito meniko dados cagakipun negoro. nopo malih menawi kito enget perjuanganipun kanjeng Nabi Muhamamd SAW. manggo kito sebagai muda-mudi Islam. Kejawi meniko piyambakipun ugi mencurahkan tenaga lan fikiranipun mbantu perjuangan Rosululloh lan. kados pundi sikap Siti Aisah binti Abu Bakar. tiyang istri menawi nglampahi amal-amal ingkang sahe.

atas sedanipun si Fulan meniko. ingkang sami keroyo-royo kerso ta’ziah utawi bela sungkowo. Kejawi saking meniko kulo boten saget bales menopo-nopo atas bantuan panjenengan sedoyo ingkang arupi tenaga lan fikiran shoho sanesipun. kulo nyuwun agungipun pangapunten. shoho kulo panjenengan sedoyo meniko sami susah lan getun. inggih puniko sedanipun ……. Lan ing mriki. Lan dipun bales ingkang sak katah-katahipun. Amien. والصلة والسلم على سيدنا محمد أحسن الخلق قو ل‬ ّ ّ ً َ َ ُ َ ْ َ ْ ُ ّ َ ْ ُ َ ُْ َ ِ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ََ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ‫وفعل. فقال ال تعالى فى القران الكريم. namung saget ndongaaken mugi-mugi sedoyo amal sholeh panjenengan kolowahu dipun trami dening Alloh SWT. macam lan warna. Ing mriki kulo nyuwun agunging pangapunten dateng panjenengan sedoyo. Ananging kados pundhi maleh pancen sampun dados taqdiripun Alloh ingkang boten saget kito gadali lan boten saget dipun unduraken malih. (SI Fulan). ingkang beraneka ragam. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO PEMBERANGKATAN JENAZAH ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ً ْ َ ِ َْ ْ ِ َ ْ َ ‫الحمدِل الذى خلق الموت والحياة ليبلو كم ايكم احسن عمل. Inggih boten sanes monggo kito . shoho ngaturaken matur nuwun atas kerawuhan panjenengan sedoyo. cita-cita Agama.iman lan taqwa wonten ing manah kito sedoyo supados tetep kuat lan teguh menghadapi liku-liku kehidupan. أما بعد. awal ngantos akhir. shoho hidangan ingkang ngremenaken manah panjenengan sedoyo. lan hormat atas jenazahipun si Fulan meniko. Bangsa lan Negara.جآء أجلهم ل يستاء خرون سا عة ول يستقدمون إنا ل و إنا إليه راجعون‬ ِ َ ْ ُ ِ ْ َ ْ َ َ َ ً َ َ َ ْ ُ ِ ْ َ ْ َ َ ْ ُ َُ َ َ َ Poro Rawuh. إذا‬ َِ ّ َ َ ْ ََ ً َ َ ْ َ ََ ُ َ َ ْ َ ُ ْ َ ِ َ َ َ ً ْ َِ ‫. Umar lan poro kerabat. Sehinggo saget tercapailah cita-cita kito. وعلى اله واصحا به ماد مت الشمس والقمر طلعت نهارا وليل. Sepindah kulo muji syukru Alhamdulillah. ingkang ing dinten meniko nampih musibah sangking ngarsanipun Alloh. Poro Rawuh ingkang kulo hormati ! Sampun sakmesthinipun sangking keluarga Bapak H. Kintinipun cekap semanten atur kulo. Hadirin-hadirot ingkang kulo hormati ! Ing mriki kulo atas nami wakilipun Bapak H. Sedoyo kelepatan kulo. kulo. Umar sekeluargi. amergi kulo mboten saget nyaosi papan pinaraan ingkang sekeco.

hadirin sedoyo ingkang kulo hormati ! Sepindah Monggo kulo lan panjenengan sedoyo samiho nglahiraken rasa puja lan puji . ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO WALIMATUL KHITAN ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ‫ُ ّ َ ْ َ ْ َ َِ ْ َ َ ِ ّ ِ ْ ِّ َ ِ ْ َ ه ْ َ َ ِ ْ ً َ ّ َة‬ ‫الحمد ل الذى قد قال فى كتا به الكريم : ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابرا ِيم حنيفا. panjenengan kersoho paring pangapunten. ten mriki kulo aturaken dateng panjenengan sedoyo bilih sak sumerep kulo si Fulan meniki termasuk golongan tiang ingkang sahe. والصل ُ والسلم على سيد نا محمد‬ ‫النبي المصطفى وعلى اله واصحابه اهل الصدق والو فى ا ما بعد‬ ّ ِ َ ْ َ ِ ْ ّ ِ ْ َ ِ ِ َ ْ ََ ِ َِ ََ َ َ َ ْ ُ ْ ّ ِ ّ Poro Bapak. lan dipun paringi jembar kuburipun. ugi sesrawungan dateng tanggo. Poro Rawuh ingkang kulo hormati ! Sa’derengipun jenazah dipun berangkataken. ing mriki kulo aturaken sedoyo kalepatan si Fulan meniko. Baik segi ibadah dateng Alloh. Lan mugi-mugi kito sedoyo ingkang dipun tilar sagedo nerusaken perjuanganipun lan nyampurnakaken amal kesahenanipun soho usahanipun ingkang kapundut. bilih jenazahipun si Fulan puniko sahe nopo sahe ? 3x. kulo suwun supados panjenengan ihlasaken. utawi utang piutang. kulo suwun supados langsung mawon hubungan kalih pihak keluarga utawi ahli warisipun. Amin. sedoyo kelepatan kulo nyuwun pangapunten. kulo suwun supados panjenengan sedoyo. Alhamdulillah. Poro Ibu. utawi dateng tiyang sanes. Monggo jenazah sareng-sareng kito berangkataken.ikhlasaken mawon. Pramilo saking meniko. Tapi ing mriki perlu kulo saksekaken dateng panjenengan sedoyo. soho sanesipun dateng panjenengan sedoyo. si Fulan meniko gadah kalepatan dateng tiang sanes. kanti mahos Sholawat (kalimat Toyibah). Lain malih sebagai meningso tentu kemawon sekedi utawi katah. shoho dipun ngapunetn dosadosanipun lan dipun tampio amal-amalipun ingkang sahe sehingga sagedo angsal rahmat sangking ngarsanipun Allah SWT. Dene menawi amrat menawi dipun ikhlasaken. saking segi nopokemawon. Kintinipun cekap semanten atur kulo. ِ ْ َ ْ ََ َُ َ َ ْ ُ ْ َ ‫أنتم شهدأ على الرض‬ Poro Rawuh nggih si Fulan meniko anggadahi “haqqul Adam”.

tansah kalimpahaken dateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW sebagai Nabi pemimpin umat. Dados asal-usulipun sunat puniko awit zamanipun Nabi Ibrahim. . Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Nindaaken khitan utawi sunat meniko derek tindak lampanipun Nabi Ibrahim as ingkang wonten sejarahipun Nabi Ibrahim nindaaken khitan meniko sampun yuswo 80 tahun. kalian Allah dipun catet minongko dados amal sholeh kito sedoyo amin-amin ya robbal alamin. Tapi pancen wontenipun printah sunat utawi khitan meniko inggih sampun umur 80 tahun niku. mugi-mugiho salam bahagia Allah. utawi wedi lading kok sampek umur 80 tahun lagek sunat ? Poro Ibu ingkang kulo hormati ! Nabi Ibrahim puniko sanes tiyang jerih utawi tiyang weden. Lan jenggote kaleh brengosipun sampun dowo. selagi umat puniko taksih purun nindaaken syariat. Lajeng Alloh SWT paring wahyu dateng kanjeng Nabi supados derek agaminipun Nabi Ibrahim. Lhoooo! Menopo Nabi Ibrahim puniko tiyangipun wedi pemes. Ingkang kaping tigonipun kawulo matur nuwun dumateng sederek pembagi acara ingkang sampun paring wekdal dumateng kulo. lan rahmatipun. Dados dipun sunat piyambak !? Mungkin bapak-bapak utawi ibu-ibu timbul pertanyaan. mugi-mugi kerawuhan kito sedoyo. supoyo melu (condong) marang agamane Nabi Ibrahim” (QS. Ingkang kaping kalih. An-Nahl ayat 123). Nabi ingkang bade paring syafa’at dateng sedoyo umat benjang wonten ing dinten qiamat mboten pandang sugih utawi mlarat. utawi ngrawuhi dateng undangan dateng walimatul khitan. Mugi-mugi wekdal meniko mangke saget kulo gunakaken ingkang sak sahe-sahenipun.syukur dateng ngarsanipun Allah SWT. Mboten pandang rakyat utawi pejabat. Tur wonten zaman semanten. tegesipun taksih purun to’at lan boten purun ngelampahi maksiat. Shoho sanes tiyang wedi pemes utawi lading. Dawuhipun Alloh wonten Al-Qur’an Artosipun : “Nuli ingsun wahyuake marang siro (Muhammad). Sehingga wonten ing kesempatan meniko kito saget rawuh wonten ing puniko majelis dalam rangka Jabatud Da’wah. dereng wontek calak utawi dokteng ingkang tukang nyunat. Ingkang sampun paring pinten-pinten rohmat lan taufiq soho hidayah dumateng kito.

1 Dipandang saking segi agama. Padahal ngilangi najis puniko dados syarat absyahipun sholat. Lan boten wonteng tiyang ingkang dereng sunat. Dene kaidah ingkang No. Hal meniko saget dipun bukte’aken menawi panjenengan pikir. sedoyo poro pejuang 45 ingkang gagah berani. meniko sedoyo. Dados mekatenlah pentingipun khitan utawi sunat. enggal mawon dipun khitani. Pramilo menurut qo’idah ushul fiqh : ٌ ِ َ َ ُ َ ْ ِ َ ْ َِ ِ ِ ُ ّ َ َ ُ َ ّ ُ ‫كل ما يتو صل به إلى الواجب فهو وا جب‬ Artosipun : ”Sakabehe perkoro sing digawe lantaran maring nindakne perkara wajib meniko hukume wajib“ Pramilo ngilangi najis utawi kotoran wonten pucukipun zakar utawi kucur/helm puniko wajib. III khitan meniko saget nambahi dateng keberanian utawi kekendelan. pejuang-pejuang kolowahu inggih sampun sunat. wantun bertanding melawan musuh.Poro Bapak poro Ibu ingkang kulo hormat ! Lhoooo…… sakniki fungsinipun utawi faedahipun khitan meniko katah ing antawisipun : No. wantun ngusir panjajah. Kranten hubunganipun meniko dateng masalah ibadah. Sebab andadosaken absahipun sholat. Pramilo kangge akhir kata kulo monggo bapak poro ibu menawi kagungan putro dereng dipun khitanaken. Dene faedah ingkang No. Lhoooo sholat gangsal wekdal meniko wajib. khitan meniko saget ngilangi najis utawi kotoran ingkang kentung wonteng pucukipun zakar/kucur utawi kepala penis. Kintenipun cekap semanten atur kulo Kupat lepet taline janur Lepat luput tetepa dadi sedulur Masang pulut ing duwur cemoro Menawi luput nyuwun ngapuro ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO WALIMATUL MAULID . II inggih puniko : Dipandang sangking segi kesehatan dokter khitan puniko saget ngilangi penyakitpenyakit ingkang timbul sangking pucukipun zakar utawi kucur. puniko wantung perang ngusir penjajah. shoho nambahi kewibawaan.

والصل ة والسلم على سيد نا م َمد افضل الخلق اجمعين وعلى اله واصحا به‬ ‫ومن تبعه الى يو الدين اما بعد‬ ّ ْ ّ ْ َ َِ ُ َ ِ َ ْ َ َ Poro Bapak poro Ibu. ingkang lahiripun kanti keadaan wilujeng. hadirin. samio nglahiraken rasa puji syukur dateng ngarsanipun Alloh. boten wonten satunggal alangan punopo. dateng kulo lan panjenengan sedoyo. واخرجه‬ ِ ِ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ ِ َ ْ َ ِ ْ َ ْ ِ َ ْ َ ٍ ّ ‫م ْ َ ْ ِ ُ ّ ِ َ ُ َ َ َ ْ َ ُ ِ َ ْ ٍ ُ ِ ْ َ ّ َ ُ َ ّ َ ُ َ َ ّ ِ َ ُح‬ ‫ِن بطن امه وهو ل يعلم بشيئ مبين. hadirot ingkang kulo mulya’aken ! Sa’derengipun kulo matur nopo ingkang bade kulo aturaken mangke. kedah pareng asmo ingkang sahe. Bapak Ridhwan nampi ni’mat sangking ngarsanipun ingkang Maha Kuoso. sagedo dados putro ingkang berguna migunani tumraping masyarakat.‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ُ َ َ ْ ََ ٍ ْ ِ َ ِ َ َ ِ َ ُ َ ُ ََ ََ ُ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ ّ َ َ ٍ ْ ِ ْ ِ َ َ ْ ِ ْ َ ََ ْ ِ ّ َ ْ ِ َ َ ْ ّ َ ِ ُ ْ ‫َ ْح‬ ‫ال َمدِل رب العالمين الذي خلق النسان من طين. sepindah monggo kulo lan panjenengan sedoyo. Amien. Alloh sampun paring pinten-pinten rahmat. saget ngrawuhi undanganipun Bapak Ahmad sakeluarga. Poro hadirin ingkang kulo hormati ! Dene bayi ingkang nembeh lahir ing saat meniko dipun paringi tetenger. Dene menopo wonten ing saat puniko. sehinggo kulo panjenengan sedoyo saget karoyo-royo bucal tempo ninggalno griyo. taufiq. hadirin sedoyo. ninggal bondo lan rojo koyo. utawi dipun paringi asmo “Zainul Haqqi” (contoh) pancen sampun dadaos kewajibanipun tiang sepuh. kang Maha Kuasa kanthi ucapan Alhamdulillah. shoho paring pendidikan-pendidikan dateng putronipun kados ingkang dipun dawuhaken dening Kanjeng Nabi Muhammad SAW ُ ّ ّ َ َ ْ ََ ً ّ َ ّ ِ ُ َ ُ ْ َ َ ْ ْ َ َ َ َ ّ َ َ َ َ ّ َ َ َ َ ِ ْ ُ َ َّ ُ ْ ََ ُ َ َ ََ ُ َ ْ ِ َ ِ ْ ُ ْ َ ِ ِ ََ ََ ِ ِ َ ْ ّ َ ‫حق الوالد على ولده ان يحسن اسمه واد به وان يعلمه الكتابة والسبا حة والر ماية وان ل ير زقه ال طيبا وان يزو جه‬ َ َ َْ َِ ‫اذا ادرك‬ Ingkang artosipun : “Haq utawi kewajibanipun tiang sepuh dumateng putranipun inggih meniko : Kedah paring asmo utawi nami ingkang sahe Kedah mbagusi dateng adabipun . وقدر سعاادة وشقا وته ورزقه واجله وهو فى قرر مكين. ingkang arupi kelahiran sang putro. Dene menopo wonten ing saat meniko. Poro Bapak poro Ibu. meniko menawi kagungan putro. bangsa lan agama. dene kulo panjenengan dipun rawuhaken wonten ing dalem meniko. boten sanes dipun suwuni tambahipun barokah dugo mugi-mugi putri ingkang tembih lahir puniko.

supados kejayaan Islam lan kemulyaan Islam ing masa mendatang saget tetep gilang gemilang. shoho putro ingkang sholeh meniko saget dados amal jariyahipun tiyang sepuh. Sodaqoh. Dene menawi anggen kito didik putro meniko awon. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Kejawi keterangan wonten ing nginggil kolo wahu bilih anak meniko amanatipun Alloh ingkang dipun titipaken dumateng kito sedoyo. Poro rawuh getuk menopo gedang goreng ? . kulo ngajak dateng panjenengan sedoyo. Amin. kito inggih dipun bales sahe dening Alloh. monggo putro-putro kito meniko kito didik ingkang sahe kito wulang dateng ilmu agomo. Ilmu ingkang manfaat 3. menawi sampun sedo. 1. Putro ingkang sholeh. Tegesipun kito dipun dangu kados pundi anggen kito ngramut dateng putro kito. ingkang ndongaaken dateng Ibnu Adam kolo wahu (utawi tiang sepahipun)“ Poro rawuh ?! pramilo lewat kesempatan meniko. minongko dados amal jariyahipun kito sedoyo.Kedah mulang nyerat utawi nulis Kedah mulang dateng renang utawi nglangi Kedah mulang dateng manah utawi nembak Kedang paring rizki ingkang halal Kedah ngrabekaken/nikahaken menawi sampun dewasa utawi menawi sampun ketemu jodohipun. supados benjang dados lare ingkang sholeh. ingkang mbenjang wonten akhirat kito dipun suwuni pertanggung jawab. Menawi didikan kito meniko sahe. ُ َ ْ ُ ْ َ ٍ ِ َ ٍ ََ ْ َ ِ ِ ُ َ َ ْ ُ ٍ ْ ِ ْ َ ٍ َ ِ َ ٍ َ َ َ ٍ َ َ ْ ِ ّ ِ ُ َُ َ َ َ َ ْ ِ َ َ َ ُ ْ ِ َ َ َ ِ ‫إذا مات إين أدم إنقطع عمله ال من ثل ث صدقة جارية او علم ينتفع به اوولد صا لح يد عو له‬ Ingkang artosipun : “Naliko Ibnu Adam (Manungso) meniko sampun sedo/wafat mangko putus sedoyo ngamalipun kejawi saking tigang perkawis. Kejawi saking meniko ugio saget nerusaken perjuangan kito sedoyo. 2. meniko kito inggih pikantuk sikso sangking ngarsanipun Alloh kanjeng Nabi dawuhaken.

melaksanakaken nikah meniko dipun catat sebagai amal ibadah. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Berbicara tentang nikah meniko sampun mboten terpandang asing di kalangan umat Islam. menawi lepat nyusun pangapuro. Sebab nikah meniko derek sunnahipun kanjeng Nabi. lan hadirot ingkang kulo hormati. soho poro ahli keluarga lan sohabatipun. dalam rangka menyambut hari kebahagiaan. ونها هم عن السفا ح والصلة والسل ُ على سيدن محمد القائل : تنا كحوا وتنا سلوا‬ ْ َُ َ َ َ ْ ُ َ َ َ ْ ِ َ ْ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ََ ‫َ ّ ِ ِ َ ِ ِ ّ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ِ ّ َ ِ َ ّ َ ُ َ ّ َم‬ ّ ُ ْ ْ َْ ِ ْ ِ َ ْ ّ َِ ْ ِ ِ ّ ِ ‫َِ ّ ُ َ ِ ُ ِ ُ ُ ْ ُ َ َ َ ْ َ ْ ِ َ َ ِ َ ََ َِ ِ ََ ْ َ ِ ِ َ ْ َ ِ ْ َ َ ّ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ّة‬ ‫. Amien. Kranten menurut ajaran agama Islam.Sampun ngantuk menopo dereng ? Kintenipun cekap semanten atur kawulo. poro tamu undangan ingkang kulo hormati. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO NASEHAT PERNIKAHAN ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ‫الحمد ل الذى سن لعباده النكاح. utawi hari resepsi pernikahan ingkang sanget keramat meniko Mugi-mugi kerawuhan kito sedoyo meniko kalian Alloh dipun catet dados amal sholeh kito sedoyo.فإنى مكاثر بكم المم يوم القيامة وعلى اله واصحابه اجمعين أما بعد فل حول ول قو َ ال با ل العلي العظيم‬ Poro Bapak Kiyai. taufik shoho hidayah dateng kito sedoyo. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Ingkang kaping kalih mugiho rohmat ta’dzim dan salam bahagia Alloh tansah dipun limpahaken dumateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW. poro hadirin. poro pini sepuh. Sepindah kawulo muji syukur dateng ngarsanipun Alloh SWT ingkang sampung paring rohmat. krono besuk ingsun ing dino qiamat akeh-akehan umat lantaran siro kabeh“ . soho ngamalaken dawuhipun kanjeng Nabi : ِ َ َ ِ ْ َ ْ َ َ ّ ُ ْ ُ ُ ِ ُ ِ َ ُ ِ ِ َ ْ َُ َ َ َ ْ ُ َ َ َ ‫تنا كحوا وتنا سلو فإ نى مكاثر بكم المة يوم القيامة‬ ‍ Ingkang artosipun : “Podo nikaho siro kabeh lan podo duweho keturunan siro kabeh. sahinggo kito saget pepanggihan wonten ing puniko majlis.

Inggih meniko : Huruf Nun. Shoho perintah ngamalaken dawuh-dawuhipun Alloh kados dene : puoso. Dene kewajibanupun tiang jaler sebagai suami. lan sanesipun. meniko maleh saget cerito-cerito kaleh garwanipun. meniko merupakan hal ingkang selalu berhubungan. Nomer kaleh huruf Kaf. Tegesipun dados manten meniko selalu dipun mulyaaken selalu keramat. tapi menawi sampun nikah. meniko kedan mulang dumateng istrinipun ingkang sahe. bilih Islam lan nikah. Dene Islam didalam nikah meniko. kaleh bantal guling. Menurut Islam. Alloh sampun dawuh wonten Al-Qur’an ِ َ ّ ََ َ ْ ُ ّ َ ُ َ ّ ‫الر جال قوامو ن على النسآ ء‬ Artosipun : . adus jinabat. wonten ingkang jelasaken bilih tembung nikah meniko asalipun tembung arab ingkang terdiri saking tigang huruf. nikah boten dados syah kejawi mboten Islam. Huruf Kaf lan Huruf Ha’ (Nikah ‫ )نكح‬ing tigang huruf kolowahu anggadahi singkatan utawi anggadahi arti piyambak-piyambak. Ingkang artosipun cerito tegesipun tiyang menawi sampun nikah. dados syarat syahipun nikah. tegesipun tiang dados manten utawi tiang nikah meniko ngraosaken nikmat lahir lan batin. Kranten tiang jaler meniko ingkang bertanggung jawab dumateng tiang istri lan putroputrinipun. sehinggo panggonan lenggahipun meniko dipun utamaaken wonten ngajeng piyambak kados dene palenggahanipun raja lan permaisuri.Shoho Islam didalam nikah meniko dados syarat syahipun nikah. menawi wonten kamar tilem piambek kleasak-klesik. sesuci. Nomer tigo Huruf Haa meniko singkatan saking kata Hikayah. sholat. mboten kenging dipun pisahaken. Dados kanti meniko saget kito simpulaken. benten kaleh tiang taksih bujangan. meniko singkatan saking kata Karomah utawi keramat. Antara suami lan istri. yen teng kamar saget cerito-cerito kaleh garwane Poro rawuh ingkang kulo hormati !! Kajawi saking meniko taksih wonten malih kewajiban-kewajiban ingkang kedah dipun laksanaaken. glimpang-glimpung. Sebab nikah di dalam Islam meniko dados amal ibadah. Poro rawuh ingkang kulo hormat ! Salajengipun menurut sebagian Ulama. Nomer setunggal huruf Nun meniko singkatan sangking kata Ni’mat.

ing antawisipun inggih meniko. lan naliko siro perintah tansah manut lan naliko siro tinggal lungo. ingkang dipun riwayataken dening shohabat Abi Hurairah. tansah jaga awake lan bondo siro“ Porp Bapak poro Ibu kintenipun namung mekaten atur kawulo. وانكحوا اليامى منكم والصالحين من عباد كم وإما ئكم وإم ئكم إن يكونوا‬ ْ ُ ْ ُ َ ْ ِ ْ ُ ِ َ َِ ْ ُ ِ َ َِ ْ ُ ِ َ ِ ْ ِ َ ْ ِ ِ ّ َ ْ ُ ْ ِ َ ّ َ ْ ْ ُ ِ ْ ََ ْ ِ َ ْ ِ ِ َ ِ ِ َ َ ْ َ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ّ َ َ ْ َ َ ِ ُّ ُ ّ ‫ف َراء يغنيهم ال من فضله و ال واسع عليم. Kupat lepet taline janur Lepat luput tetep dadiho sedulur Akhiripun sedoyo kelepatan kulo awal ngantos akhir kulo nyuwun pangapunten. sehinggo kito saget makempal wonten ing meniko majlis. Poro rawuh ingkang kulo hormati. Lan menawi dipun perintah kedah selalu to’at. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO SAMBUTAN WALIMATUL URSY ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ‫الحمدِل الذل قد قا ل فى كتابه الكريم. selagi perintahipun kolo wahu mboten perkawis maksiat. kedah tansah bingahaken. ingkang dawuhipun mekaten : ‫خير النسآء إمرأة إذا نظر ت إليها سرتك وان امرتها اطا عتك وان غبت عنها حفظتك فى مالك ونفسها‬ َ ِ ْ َ َ َ ِ َ ِ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ِ ْ َِ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َِ َ ْ ّ َ َ ْ َِ َ ْ َ َ َ ِ ٌ ََ ْ ِ ِ َ ّ ُ ْ َ Ingkang artosipun : “Sak apik-apike wong wadon sing naliko siro sawang. deweke tansah bungahake marang siro. Shoho menawi dipun tinggal kesah ingkang jaler. menawi dipun sawang ingkang jaler. kranten meniko derek dawuhipun . dalam rangka menghadiri undangan walimatul Ursy ing saat meniko. Ngawontenaken walimah meniko hukumipun sunah. hadirin sedoyo ingkang kawulo mulyaaken. ingkang sampun paring pintenpinten rohmat dateng kito sedoyo. Sakderengipun kulo matur nopo ingkang Alloh SWT. utawi manut. والصلة والسلم على سيدنا ومولنا محمد القائل النكا ح سنتى فمن أحب‬ ّ َ ُ َ َْ َ َ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ ٌ ْ َِ ٌ ِ َ ُ َ ِ ِْ َ ْ ِ ُ ِ ْ ِ ْ ُ َ َ ‫ُق‬ ‫فطر تى فليتسن بسنتى وعلى اله و أصحا به ومن واله اما بعد‬ ّ ََ َْ ََ َ َ ِ ُّ ِ ّ َ َ َ ْ َ ِ َ ْ ِ Poro bapak. kados dawuhipun kanjeng Nabi. lintu wekdal Insyaa Allah saget dipun sambung malih.“Bilih tiang jaler meniko ingkang jemenengi/mimpin dateng tiang estri“ Dene kewajiban tiang estri dateng tiang jaler. tiang estri kedah selalu anjagi dirinipun (utawi badanipun) lan njagi bandanipun. poro ibu.

ٍ َ ِ ْ ََ ْ ِْ َ َ َ َ َ َ ‫بار ك ال لك أولم ولو بشاة‬ “Tegesipun kanjeng Nabi donga’aken barokah. Benten kaleh dugeni undangan saklintunipun walimah manten. فإن سبق أحدهما فأ جب الذي سبق‬ Ingkang artosipun : “Menawi kempal tiang ngundang kalih (sareng wekdalipun) moko ingkang dipun dugeni. Menawi walimah manten. meniko ingkang dipun dugeni gedah ingkang langkung parek griyanipun. wonten kalane walimatul maulid. boten wonten perkawis mungkar utawi maksiat. kados . weninipun katah. lajeng perintah ngawontenaken walimah senajan namun nyembelih maendho setunggal. meniko ingkang dipun undang. Dene menawi perekipun. meniko boten wajib nekani. sa’lajengipun.kanjeng Nabi. utawi dugeni dateng walimah. Dene menawi walimah saklintunipun manten. Hal meniko damel dasar hadisipun kanjeng Nabi ingkang dipun riwayataken deneng Abu Dawut RA َ َ َ ِ ّ ْ ِ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ َ ْ ِ َ ً َ َ ُ َ ْ َ ْ ِ ََ ِ َ ِ َ َ َ َ ْ ِ َ ِ ‫إذا إجتمع دا عيان فأجب أقربه بابا. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Bicoro masalah walimah meniko. inggih ingkang langkung rumiyin meniko ingkang dipun dugeni“ Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Kolo wahu kawulo ngaturaken bilih ndugeni dateng undangan walimah manten meniko hukumipun wajib. matur dateng kanjeng Nabi. meniko podo ingkang dipun dugeni langkung rumiyin ngundangipun. wonten kalane walimah ngedekaken griyo utawi boyongan. Dene ingkang paling utami utawi ingkang afdhol inggih meniko “Walimatul ‘Ursy utawi Walimah Manten” Dene masalah ijabatut-da’wah. bilih wonten salah setunggulipun wekdal. shoho sanesipun. Menawi salah setunggalipun meniko langkung rumiyin. utawi tigo. Wonten kala : Walimatul ‘Ursy wonten kalane walimatul khitan. bilih piyambakipun nglaksanaaken nikah damel maskawin (Mahar) rupi emas sak bobotipun kelungsu kurmo salajengipun kanjeng Nabi ngendiko. selagi wonten majlis walimah manten kolowahu. sami ugi walimah khitan utawi maulud. wajib ndugeni. meniko ndugeni hukumipun sunat. meniko hukumipun inggih benten-benten. tiang ingkang langkung parek lawang griyonipun. Lan menawi wonten perkawis maksiat utawi perkawis ingkang nglaraaken manah. sohabat Abdurrohman bin Auf. kados ingkang kasebut wonten ing kitab-kitab fiqih. Poro rawuh !. menawi wonten setunggal wekdal meniko wonten undangan kaleh. utawi aqiqoh.

sedoyo kelepatan kulo nyuwun pangapunten. lepat luput panggahodadi sedulur. Poro rawuh. Sebabipun wonten ing majlis walimah manten meniko wonten tiyang ingkang nyandang susah utawi sakit malah sedoyonipun ngraosaken ayem seneng lan bungah.الخلق والورى. وكان ربك ق ِيرا والصلة والسلم على سيدنا محمد أفضل‬ ِ ُ ْ ْ َْ ِ ْ ِ َ ْ ّ َِ ْ ِ ِ ّ ِ ‫ْ َ ْ ِ َ ْ َ َ َ ََ َِ ِ َ َ ْ ِ ِ َ َ ً َ َ َ ً َ ِ ْ ً َ ّ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ّة‬ ‫. tapi lare ingkang dipun khitani utawi ibu ingkang nglahiraken meniko ngalami sakit. وعلى أله وصحبه صلة وسلما كثيرا. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO PENERIMAAN KEMANTEN ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ِ َ ْ َ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ َ ْ ‫َُ َ ِ َ ْ َ ِ َ َ َ َ َ ََ َ ُ َ َ ً َ ِ ْ ً َ َ َ َ ّ َ َد‬ ‫الحمد ل الذى خلق من الماء بشرا فجعلمه نسبا وصهرأ. أما بعد. meniko nopo rahasianipun utawi sebabipun masalah dugeni walimah meniko kok benten-benten ? menurut sebagian Ulama meniko wonten ingkang njelasaken. menawi ndugeni datang walimah manten meniko wajib. فل حول و ل قو َ ال بال العلي العظيم‬ . Tegesipun tiyang ingkang dipun undang seneng tiyang ingkang ngundang seneng.dene walimah khitan utawi walimah maulid meniko dugeni hukumipun sunat. lan menikolah ingkang dados wajibipun dugeni undangan walimah manten. Tegesipun tiyang ingkang dipun unddang seneng. Lan menawi walimah khitan utawi walimah maulid (kelahiran) tumrap tiyang ingkang dipun undang dugeni walimah meniko hukumipun sunat. Pramilo dugeni dateng undangan walimah khitan utawi kelahiran hukumipun sunat boten wajib. Tepi sedoyo kolowahu utaminipun dipun dugeni kranton meniko derek dawuhipun kanjeng Nabi ingkang dipun riwayataken dening Imam Muslim : ْ َ ْ َ ْ َ ً ِ ْ ُ َ َ ْ َِ ّ َ ُ ْ َ ً ِ َ َ َ َ ْ ِ ُ ْ َ ْ ُ ُ َ َ َ ِ ُ َ ِ ‫إذا دعي احدكم فليجب فإ نْ كان صا ئما فليصل وان كان مفطرا فليطعم‬ Ingkang artosipun : “Menowo siro diundang mangko becik tekoho manwa siro poso mangko donga’no bagus lan barokah menawo siri ora poso mongko mangano“ Poro Rawuh kintenipun cekap semanten kangge sambutan kulo akhiripun kulo akhiri kupat lepet taline janur. kranten wonten ing griyanipun tiyang ingkang kagungan hajat meniko wonten ingkang ngraosaken sakit utawi payah.

Sehinggo kito saget keroyo-royo. dumateng poro tamu-tamu sedoyo. sami rawuh wonten ing dalemipun Bapak Hamid puniko. dumateng keluarga mriki. Monggo dipun dahar sa’wontenipun. pasugatan. papan pinaraan. mugi-mugi atas kerawuhan kito sedoyo ing saat meniko andadosaken sababiyahipun kito mbenjang pikantuk syafaatipun kanjeng Nabi. Sami ugi sangking segi panggenan. Shoho poro hadirin lan hadirot ingkang kulo hormati. kanthi kawontenan ingkang sehat wal afiat. khusus ipun dumateng Bapak Hamid selaku tiang sepahipun penganten putri inggih puniko ingkang asmo sederek Hindun. ‫امين يا ر ب العا لمين‬ َ ِْ َ َ ْ ّ َ َ َ ِْ َ Poro Rawuh Ingkang Kulo Hormati Wonteng ing mriki kawulo minongko wakilipun Bapak Hamid ingkang kagungan dalem sepindah kawulo ngaturaken sugeng Rawuh. Wonten ing mriki kawulo minongko wakilipun Bapak Shohibul Hajat utawi ingkang kagungan dalem. . langkung rumiyin kulo nglahiraken puji lan syukur dateng Alloh SWT. Ugi dumateng poro ahli keluarga lan poro sohabatipun. Mboten kesupen dumateng sedoyo poro pengantar kemanten ingkang kawulo hormati. poro Ibu Shoho sedoyo tamu undangan walimatul Ursy ingkang kawulo mulya’aken. lan monggo hidangan ingkang sampun kasediaaken meniko kito ni’mati utawi kito dahar kanthi dipun kawiti mawi upacara Bismillahirrahmanirrahim.Poro Bapak. sami ugi sangking undangan walimatul Ursy. guyub lan rukun. utawi poro pengantar kemanten. Shoho Rohmat lan Salam bahagia Alloh mugio tetep dipun limpahaken dateng junjungan kito Nabi besar Muhammad SAW. Pramilo ing mriki kanti raos maremipun penggalih shoho bingahipun manah. shoho poro sinoman ingkang sami leladen. ingkang sampun paring pinten-pinten Rohmat Taufik shoho Hidayah dumateng kito sedoyo. Dene punopo panjenengan sedoyo kerso ngrawuhi undanganipun Bapak Hamid sekeluarga boten kesupen Bapak Hamid sekeluarga ngaturaken. Poro rawuh ingkang kawulo hormati ! Sa’lajengipun kolo wahu Bapak wali utawi tiang sepuhipun penganten putri sampun masrahaken putro-putrinipun. ْ ُ ِ ْ ُ ُ ِ ً ْ َ ًَ ْ َ ‫مر حبا أهل بحضو ر كم‬ Ingkang kaping kalih Bapak Hamid sekeluargo nyuwun agunging pangapunten dateng hadirin sedoyo mengenai kekirangan sangking segi nopo kemawon.

sejahtera. shoho poro tamu pengantar penganten ingkang kulo hormati. والصلة والسلم على سيد نا محمد الذى هدا نا إلى سبيل النجاح‬ َ َ ّ ِ ْ ِ َ َِ َ َ َ ِ ّ ٍ ّ َ ُ َ ِ َّ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ َ َ ّ َ ْ ََ َ ّ َ َ َ َ ّ َ َّ َ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ِ ِ ّ ِ َ ّ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ّ َ ِ َ ّ َ ِ ْ ّ ِ َِ َ ِ ِ َ ْ ََ ِ َِ ََ َ ‫وعلى اله وأصحابه أهله الصدق والصلح أما بعد فل حول ول قوة إل بال‬ Poro Bapak. kanti kawontenan rahayu wilujeng widodo lir sambi kolo. lan langsung mulai saat meniko kemanten kaleh kolowahu kulo akehi dados putro kulo kiambak lan dados keluarga kulo. mugi-mugi kundur panjenengan saking griyo mriki. sehinggo saget membentuk rumah tangga ingkang bahagia.‫الحمدِل الذى أحلنا النكا ح. Amien.shoho kanti ucapan Alhamdulillah. ngantos dumugi dalemipun piyambak-piyambak. Poro Tamu undangan ingkang kawulo mulyaaken. namung saget ndonga’aken. kalian Alloh dipun paringi wilujeng. penyerahanipun kolo wahu kulo trami kalean asto kaleh. ingkang sampun pareng Rohmat soho nikmat dumateng kulo lan panjenengan sedoyo. Shoho kulo nyuwun tambahi doa restu. kulo nyuwun agunging pangapunten. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO PENYERAHAN KEMANTEN ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ . menawi panjenengan wonten ingkang kerso jagong. Dene menawi terus kundur kawulo mboten saget nyangoni menopomenopo. kulo cekapi semanten kemawon. mboten wonten alangan punopo Amien. وحرم علين السفا ح. sageto mendidik shoho ngopeni dateng putro kaleh kolowahu. maslahah lan barokah dibawah naungan ridho Alloh SWT. sedoyo kelepatan kulo. kirang langkungipun anggen kulo matur. kawulo inggih nyumbanggaaken. Akhiripun kangge kulo. Sa’derengipun kulo matur nopo ingkang bade kulo aturaken mangke. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Ingkang terakhir mbok bilih acara meniko mangke sampun paripurno. Mugimugi kulo selaku tiyang sepuh mriki. . sehingga kulo lan panjenengan sami saget rawoh wonteng ing majlis puniko. ugi malah matur nuwun. Poro Ibu. langkung rumiyen kulo muji syukur Alhamdulillah dateng ngarsanipun Alloh SWT.

wonten ing mriki kawulo atas nami wakil para tamu pengantar pengantin. Kolo wahu bidal sangking dalemipun. ingkang sampun bersusah payah budhi dhaya nyediaaken papan pinara’an. Sepindah kawula ngraos syukur Alhamdulillah dateng Allah SWT. wonten ing mriki kawulo minongko wakil sangking walinipun pengantin putro shoho atas nami wakil sedoyo tamu pengantar pengantin putra. kawulo nampi Amanat sangking Bapak Hamid. ‫امين يا ر ب العا لمين‬ َ ِْ َ َ ْ ّ َ َ َ ِْ َ Poro rawuh sedoyo kangge selajengipun. dumateng bapak Shohibul bait mriki minongko tiyang sepuhipun pengantin putri. Sehinggo kanthi pertemuan kito ing majlis puniko saget dadosaken sababiyahhipun kito pikantuk syafaatipun kanjeng Nabi benjang ing dinten Qiamat. Pramilo kanti raos bingahipun manah. Poro rawuh. ugi kulo wahu sampun dipun laksanakaken Aqad Nikah. mugi-mugi wekdal meniko saget kulo gunaaken ingkang sa’sahe-sahenipun. Amien Poro rawuh ingkang kulo mulyaaken ! Ingkang kaping tigonipun kawulo ngaturaken agunging panuwun dumateng sederek pranoto acoro ingkang sampun paring wekdal dumateng kulo.Ingkang kaping kalihipun mugiho Rahmat Ta’dzim Alloh soho salam tansah tetep dipun limpahaken dateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW soho para ahli keluarga lumeber dateng kito ingkang sami rawuh ing majlis puniko. ingkang supadoso masrahaken si manten jaler ingkang Asma sederek Hasan puniko. kanti pasrah bongko’an tegesipun inggih kados mekaten meniko kawontenanipun. sakrehning sederek Hasan puniko sampun trami dados putro mantunipun bapak shohibul bait mriki. wonten ing mriki kawulo minongko wakil saking walinipun pengantin putro inggih puniko Bapak Hamid. shoho hidangan engkang arupi daharan lan unjukan ingkang kados mekaten meniko mewahipun. shoho dipun bales kanthi balesan ingkang sakkatah-katahipun. Dene menawi wonten kekirangipun . Shoho matur nuwun sa’agengipun dumateng Bapak Shohibul baik mriki sekeluarga. Pramilo. shoho kanthi ucapan “Bismilah” sederek Hasan meniko kulo pasrahaken sa’doyonipun dumateng Bapak Shohibul bait mriki. mboten saget mbales atas penghormatan meniko kejawi namung saget dungaaken dateng Bapak Shohibul bait mriki kanthi ucapan ‫جزا كم ال خير الجزا كثرا‬ ً َْ َ َ ْ َ َْ ُ ُ ُ َ َ Mugi-mugi atas jerih payahipun utawi penghormatanipun Bapak Shohibul bait mriki sekeluarga tansah andadosno amal sholehipun ingkang ditrimo dening Allah.

poro Ibu. kawulo minongko wakil saking sedoyo pengantar pengantin. sedoyo keluarga lan masyarakat mriki kersoho paring bimbingan soho tuntunan. Amien. kulo nyuwun agunging pangapunten. Nanging leres-leres golek ilmu Agomo. Dene menawin wonten kekiranganipun sangking segi nopokemawon. Hadirin sekalian ingkang kulo hormati ! Minangkani awalipun atur kulo ing mriki kulo muji syukur Alhamdulillah dateng Alloh SWT ingkang sampun paring pinten-pinten Rohmat. lan panjenengan sedoyo. kawulo sa’rombongan. Ilmu sing keno kangge sangu dateng griyane moro tuwo. saking tingkah laku. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO THOLABUL ILMI ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ِ ِ َ ْ ََ ِ َِ ََ َ ٍ َ ّ ُ ََ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ ِ َ َ ْ َ ِ ْ ِ ْ ِ َ َ َ ْ ِ َ َ ّ َ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ‫الحمدِل الذى فضل بني أدم با لعلم والعمل.sangking segi nopokemawon. ninggal bondho lan rojo koyo sami saget rawo wonten ing majlis puniko boten ategas prawan golek joko. soho nyuwun tambahipun do’a restu. tumuju dateng griyanipun piyambak. kados pundi amrih saget sahenipun. ugi nyuwun pamit pindah. Shoho ilmu sing keno kangge sangune ngadep datang kang moho kuoso. و على اله واصحا به‬ ‫اصحاب الكرامة والكمل أما بعد‬ ّ ْ ََْ َ َِ َ َْ ِ َ ْ َ Dumateng Poro Bapak. kawulo suwun Bapak Shohibul bait mriki umumipun. ucapan-ucapan. Mugi kulo sa’rombongan wangsul saking dalem mriki. dumateng kulo. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! . wilujeng. tansah dipun paringi slamet. segi pengalaman. utawi dudo golek rondho. Shoho sa’derengipun kulo pungkasi. Shoho kangge kulo pribadi sedoyo kesalahan awal ngantos akhir kulo nyuwun pangapunten ingkang sak katah-katahipun. sehinggo kulo lan panjenengan saged karoyo-royo bucal thempo ninggalno griyo. boten wonten setunggal alangan punopo. pendamelan lan sanesipun. tindak tanduk ingkang kurang nyocokidateng panggalehipun Bapak Shohibul Bait mriki sakeluarga. sami ugi : segi pendidikan. Poro rawuh ingkang kulo mulya’aken ! Ingkang terakhir kawulo ugi atas kami nami wakil saking rombongan pengantar penganting mbok bilih acara puniko mangke sampun paripurno. Ni’mat. والصلة والسلم على سيدنا محمد على كل حال.

ora tedas peyek. Poro Rawuh ingkang kulo hormat ! Keranten tiyang niku menawi boten gadah ilmu senajan toh ibadah sampek jungkir balik. Supados benjang angsal ilmu ingkang katah lan manfaat soho ilmu ingkang saget beto bahagia lan wilujeng donyo lan akherat. Amargi. tapi boten dipun ilmuni meniko tiwas bal gedual. Sa’niki sampun kathah sekolahan sampun kathah tempat-tempat pendidikan. elek. meniko tetep kewajiban pados ilmu. Kito tingkataken anggen kito belajar. ُ َْ ُ َ ٌَ ْ ُ ْ َ ُ ُ َ ْ َ ُ َ ْ َ ِْ ِ ْ َ ِ ْ َ ّ ُ ُ ‫و كل من بغير علم يعمل اعماله مر دو دة ل تقبل‬ Tiyang niku menawi boten gadah ilmu. dimanapun dan dalam keadaan bagaimanapun. Hal meniko cocok kalian dawohipun Alloh wonten Al-Qur’an. Pramilo sangkeng meniko. ngrowek. Kanjeng Nabi dawoh : ‫)طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة )رواه ابن عبد البر‬ ٍ َ ِْ ُ َ ٍ ِِ ُ ّ ُ ََ ٌ َ ْ ِ َ ِ ْ َ ْ ُ ََ Ingkang artosipun : “Bilih pados ilmu meniko dipun fardhuaken tumrap saben-saben tiyang Islam jaler lan istri“ Soho kanti hadist meniko kito sampun jelas bilih pados ilmu meniko merupakan proses ingkang serba terus tanpa wonten bates waktu baik kapanpun. untune entek.Sebagai pengajak kulo monggo iang saat meniko kulo lan panjenengan samiho niat ngaji. Surat AlMujadalah ayat 11 ٍ َ َ َ َ ْ ِ ْ ْ ُْ ُ َ ْ ِ ّ َ ْ ُ ْ ِ ْ َُ َ ْ ِ ّ ‫يرفع الُ الذ ين آمنوا منكم والذ ين أوتوا العلم درجات‬ ِ َْ َ Artosipun : “Allah bade ngangkat derajatipun tiyang-tiyang ingkang beriman lan tiyang-tiyang ingkang nggadahi ilmu dateng pinten-pinten derajat“ Tapi sa’wangsulipun menawi kito boten anggadahi ilmu boten saget ngaji lan boten purun belajar lan boten sekolah. Dados senajan tiyangnipun sampun tuwek. monggo Poro Rawoh sedoyo terutama adik-adik lan generasi Muda-mudi remaja Islam. sampun ketinggalan jaman. ngamalipun boten dipun terimo dening Alloh. Niat ibadah dateng ngarsanipun Allah SWT. niki sampun jaman merdeka boten kados jaman penjajah. Pramilo monggo kito tingkataken . Keranten pancen dados tiyang Islam lho Pak?! Bu?! Ngaji niku wajib tumrap kito sedoyo. niku nggih boten patut. Mardudatun Laa tugbalu. tengriyo namung kluyur-kluyur jogrok klimprakklimprik kados sarung goyor. utawi ibadah mempeng.

boten purun datang masjid. awak dredek. karo Pakdhe gumedhe. Ibu sampun ngantos ketinggalan. Soho ingkang saget menjunjung tinggih Harkat lan Martabat tiyang sepuhipun kaleh. boten purun sekolah. والص َة والسلم‬ َِ َ َ َ ْ ِ َّ َ ْ ِ َ َ ْ ّ َ ِ ُ ْ َ ْ َ ‫على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. kon minggat boten budal. Soho dumateng poro Bapak. di tuturi boten manut. karo bapak galak. boten purun ngaji. didhol ora payu Akheripun tiyang sepuhipun namung susah. menungso liyane“ Poro rawo ingkang kulo hormati ! Kintenipun cekap semanten atur kulo.anggen kito belajar. ojo sampek gadah putro sing lolak-lolok. karo Ibu nesu. Poro konco-konco. karo tonggo ora duwe dugho. jaluki duwit. karo Paklek mendelik. bendino kur telek-telek mergo duwe anak ndablek kon mergawe ora untek menengahe malah mbegegek lek ngeteniki tiyang sepuh susah menopo boten? Poro Bapak Poro Ibu? Mulane monggo putro-putrine dipun didik ingkang saestu supados leres-leres saget kados lare ingkang berguna bagi Agama. Sa’bendino ngente’no sego. Boten kesupen . Bangsa lan Negoro. lan sanessanesipun. pados ilmu pengetahuan ingkang kathah. Diajar nangis. kirang langkungipun kulo nyuwun pangapunten. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO KESAN PESAN KEPADA PARA SANTRI ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ُ َ ّ َ ُ ‫ّ ْ ِ ْ ُ ِ ْ ََ َ َ َ ِ ِ ّ َ ِ َ ْ ِ ْ ِ َ ِ ِ َ ْ ِ ِ ْ َ ِ ْ َ َ ّل‬ ‫الحمدِل رب العا لمين الذي هدا نا إلى الرشد المبين وامرنا بالتحاد والعتصام بحبل ال المتين. di guwak moleh bendino ngentekno sego. Poro santri putra soho Putri ingkang kulo hormati. karo dulur ngladur. datang langgar. awak sak kujur rasane dredek. nopo maleh pendidikan Ilmu Agama. Keranten lare niku menawi boten kenal pendidikan. irung pilek. soho Poro Bapak Kiyai ingkang kulo mulya’aken. فقال ال تعالى : واعتصموا بحبل ال جميعا ول تفرقوا‬ ْ ُ ّ َ َ َ َ ً ْ ِ َ ِ ِ ْ َ َ ْ ُ ِ َْ َ ّ َ َ ْ ِ َ ْ َ ِ ِ ْ َ َ ِ َِ ََ َ ٍ ّ َ ُ َ ِ َّ ََ Dumateng Poro Bapak Pinisepuh. Ingkang cocok dawohipun kanjeng Nabi ِ ّ ِ ْ ُ ُ ََْ ِ ّ ُ َْ ‫خير الناس أنفعهم للنآس‬ Artosipun : “Sa’bagus-baguse menongso yoiku sing manfaat marang. Niku nggeh nyusahaken tiyang sepuh nipun. karo Embah mbantah. karo Kakang mbangkang. gelisah pikiran jibek napas sesek. kuping gemrebek weteng muneg-muneg. dodo ampek. Menawi kentandang gaweh boten purun.

Nopo malih tumrap kito sedoyo sebagai santri. berpadu lan bersatu kaliyan rekanrekan santri ingkang giat lan gigih dalam memperjuangkan syariat Islam Agama Alloh. Ingkang maksudipun SAN niku Insan utawi menungso. TRI. ِ ْ َ ْ ِْ ُ Poro Rawuh ingkang kulo hormati ! Wonten sebagian Ulama ingkang njelasaken : Bilih santri meniko singkatan sangking gangsal kata inggih meniko : SANTRI : SA berarti sanggup N berarti nerusaken T berarti tuntunan . niku berarti Tigo. َ ْ ِ َ َ ْ ّ َ ِ ُ ْ َ َْ ‫الحمدِل رب العالمين‬ Ingkang kapingkalihipun Rohmat soho salam mugio tetep dipun limpahaken dumateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW shohor poro Ahli Keluarga lan sahabatipun. Dados Santri niku insan (manungso) ingkang kedah netepi perkawis tigo. kejawi nglahiraken raos puji syukur. kulo saget merasa bangga lan gembira kranten ing saat meniko kulo dipun takdiraken dening Allah saget bertemu. III ‫( اولى المر‬To’at dumateng Pemerintah). Inggih meniko No 1 : ‫( اطيع ال‬To’at dumateng Alloh) No. kintenipun boten wonteng kata-kata ingkang manis. Sampun ngantos putus sebelum berhasil. Poro konco-konco santri ingkang kulo hormati ! Pada kesempatan niki. Kaping tigonipun kulo aturaken matur nuwun dateng sederek pembagi acara ingkang sampun paring wekdal dateng kulo kangge ngisi wontenipun acara ing saat meniko. pada kesempatan meniko. dateng Alloh SWT kanthi ucapan…. II ‫( اطيع الر سول‬To’at dumateng َ ُ ِْ َ َ ْ ُ ّ ُ ِْ َ Rosul) No. ingkang pantes kulo aturaken wonten permulaan atur kulo. Lewat suasana ingkang indah.dumateng Adi-adik senasip lan sa’perjuangan ingkang kulo sayangi. cerah terang benderang. Mugi-mugi wekdal meniko mangke saget kulo guna’aken ingkang sa’sahe-sahenipun. Pramilo merupakan suatu hal engkang sanget berharga shoho sanget penting menawi wonten kesempatan meniko kulo mengajak dumateng konco-konco kangge ningkataken mutu semangat belajar lan berjuang kanthi sungguh-sungguh lan sabar. isoho dadi santri sing cocok kaleh sebutane santri.

Pramilo sangking meniko monggo kito samiyo ngatah-ngatahaken dongo nyuwun dateng Alloh. Hal meniko cocok kalian qoulipun Iman Ibnu Malik wonten kitab Alfiyah . Tak muntir karena petir. bererti kito meniko nuduhaken kematian lan kemunduruan agami wonten ing masa depan. ِ َ ْ َ ْ ُ َ ُ ْ َ َ َ ْ ََ ِ َ ْ َ ْ ِ َ َ ْ ُ ْ ُ ُ ْ َ َ ‫ل أقعد الجبن عن الهيجاء* ولو تو لت زمر العداء‬ Ingkang artosipun : “Aku ora bakal mandek wedi sangking pertempuran senajan musuh berbondong-bondong melawan“ Kejawi sangking meniko pancen santri meniko ingkang bertanggung jawab dateng maju munduripun utawi gesang lan matinipun umat beragama wonten masa depan. Tak heran karena hujan. Tapi sak wangsulipun menawi kito sedoyo sebagai santri utawi sebagai generasi muda-mudi Islam purun belajar ilmu agami ingkang mempeng shoho purun berjuang terjun wonten jam’iyah-jam’iyah. Shoho kedah berjuang lan anggadahi I’tiqod ingkang kiat. Mendal karena rayuan gombal. Insya Allah kehidupan agama lan kemajuan agama wonten ing masa depan tetap cerah bersinar terang. tabah lan sabar dalam menghadapi sesuatu. Imam Gozali wonteb kitab . Boten purun berjuang nyiaraken agami Islam. terjun wonten jam’iyah utawi organisasi. mugi-mugi Alloh ngasilaken perjuangan kito sedoyo sehinggo saget tercapai lain . Tak goyang karena gelombang. boten purun bertekat melingkis celana melangkahkan kaki. Tak gopoh melawan musuh. Tak gentar halilintar.R berarti Rosul I berarti Ilahi Dados sebagai santri kedah sanggup nerusaken tuntunan Rosul Ilahi. Tak cemas karena panas. ‫ عظة النا شئين‬njelasaken ّ ‫إ ّ فى يد كم أمر المة * وفى إقدا مكم حيا تها‬ َ َ َ َ ْ ُ ِ َ ْ ِ ِ َ ِ ّ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ ِ َ ِ ‫ِن‬ Ingkang Artosipun : “Sa’temene ono ing tangan siro kabeh iku letak urusan umat yakni urip utowo matine lan ono ing derap langkah siro iku maju lan mundure umat” Poro rawuh ingkang kulo hormat ! Dados jelasipun menawi kito sebagai santri. kados dene jam’iyah qiroah utawi jam’iyah dibaiyah shoho jam’iyah seni hadroah shoho sanes-sanesipun. Tak Mundur dalam bertempur.

Cekap semanten atur kulo. tapi kangge mencapai lan ngasilaken kebahagiaan. Sedoyo kelepatan nyuwon pangapunten ingkang kathah. aman. shoho wilujeng wonteng ing dunyo lan akhirat. lan ridlo Allah. meniko boten saget wujud tanpa dipun tuntut kalian perjuangan ingkang sungguh-sungguh Sedoyo kolo wahu boten berhasil nopo malih kangge mempertahankan .من الشيطان الرجيمن. Nabi pemimpin Arab lan ajam ingkang beto umat manusioa sangking masa ingkang hitam kelam. damai. Amin. shoho kawilujengan lahir lan batin meniko boten saget dipun wujudaken sambi turu utawi tenguk-tenguk kaliyan lingguh silo tumpang. inggih puniko agami Islam. shoho Rohmat Allah lan salam mugiho dipun tetepaken dateng Nabi Pejuang Islam. صد ق ال العظيم‬ ُ َ ْ َ َ ِ ِ ّ ِ ْ ُ ْ ِ َ َ ِ َ َ َ ْ ِ َ ِ ْ َ ْ َ ِ َ ْ ِ ْ ِ َ ّ َ ِ ْ ِ َ َِ ُ ْ ُ ِ ْ ِ ّ ِ َ ْ ّ َ ِ Hadrotul Mukarromin. bangsa lan negara ‫ بلدة طيبة ورب غفور‬Negara aman. yakni saking masa jahiliyah menuju masa Islamiyah. adik-adik senasib lan sa’perjuangan ingkang kulo sayangi. ingkang penuh cahaya bagaikan sinar bulan ing tengah malam. meniko bade mejamin umat manusia menuju hidup bahagia lahir lan batin. rekan-rekan. واذل المعتدين وأفهمنا من علوم الدين. فقال ال تعالى فى القرآن الكريم أعو ذ بال‬ ‫. Keranten Agami Islam. poro Ulama’ul Amilin khususipun poro Bapak kiyai ingkang kulo hormati. Langkung rumiyin kulo manjataken puji syukur dateng Alloh SWT. agama ingkang paling mulyo minggahipun Alloh. tentram. Sahabat-sahabat. ادع الى سبيل ربك بالحكمة والمو عظة الحسنة وجادلهم بالتى هي احسن. selagi tiyang ingkang memeluk Agami Islam kolowahu-boten menyimpang lan melanggar dateng garis-garis agami Islam. ingkang mucal menungso mawi Qolam tentang ilmu ingkang dereng difaham. shoho boten melanggar dateng ajaran Islam. Tuhan Semesta Alam. والصلة والسلم على اشرف المرسلين سيدنا‬ َ ِ ّ َ َ ْ َِ ْ ُ ْ ِ َ ْ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ ِ ْ ّ ِ ْ ُُ ْ ِ َ َ َ ْ ََ َ ْ ِ َ ْ ُ ْ ّ َ َ َ ْ ِ ِ َ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ِ ّ ِ ُ ْ ‫َ ْح‬ ِ ِ ُ ْ ُ َ ِ ْ ِ َ ِ ْ ُ ْ ِ َ َ َ ُ َ َ َ ُ ْ َ ّ َ ِ ْ ّ ِ ْ َ َِ ْ ُ َ ِ َ َِ ْ ُ َ ِ َ ْ َ َ ِ ِ َ ْ ََ ِ َِ ََ َ ٍ ّ َ ُ ‫محمد وعلى أله واصحا به ومن تبعهم الى تبعهم الى يو م الدين أما بعد. adil ٌ ْ ُ َ ّ َ َ ٌ َ َّ ٌ َ ْ َ dan makmur penuh ampunan. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO PERJUANGAN ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ‫ال َمدِل الذي اكرم المجا هدين. masa ingkang penuh sifat murka lan kejam menuju masa damai. Poro Hadirin ingkang kulo hormati ! Menurut pandangan Islam.terwujud cita-cita agama.

Sa’meniko kito ugi kedah purun bangun. gedunggedung madrasah. lan kaum muslimin. sampun ngatos bahil utawi kumed ngurbanaken harta benda kangge Kepentingan Agami kito. Hal meniko cocok kaleh dawuhipun Al Hukama ‫لقد غر سوا فأ كلنا وإننا* لنغرس حتى يأ كل الناس بعد نا‬ َ َ ْ َ ُ ّ َ ُ ْ َ ّ َ ُ ِ ْ َ َ َ ّ َِ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ ْ ْ َ Ingkang artosipun : “Sa’temene wong-wong kang dingin wis podho nandur jasa sehinggo kito sing mangan jasane lan sa’temene kito ugo nandur sehinggo wongkang sa’wise kito (generasi mendatang) mangan jasa kito“ Poro Rawuh ingkang kulo hormat ! Pramilo sangking meniko kangge ngasilake kejayaan Islam dan kebahagiaan kaum . lan ugi kito ingkang ngraosaken utawi ingkang nggunaaken bangunan-bangunan kolo wahu. utawi boten kito cegah. Pramilo sangking meniko kulo anjuraken dateng poro Jutawan. Hal meniko menawi kito kurang waspada. Kito kedah ringan tangan lan bermurah hati. cocok nopo boten kalian ajaran agami Islam ? niki boten peduli. langgar lan sanesipun. utawi ndandosi bangunan kolo wahu. supados generasi ingkang bade datang ingkang ngrahosa ken jasa kita. katah poro remaja ingkang menggemari kebudayaan luar tapi boten dipun saring. shoho harta benda demi kejayaan Islam. poro ‫ أغنياء‬poro ََْ َ dermawan. Kito sebagai generasi penerus pewaris sangking generasi ingkang rumiyin sampun jerih payah mewarisi kito bangunan masjid-masjid.shoho melestarikan nilai kemulyaan Islam meniko. ngorbanaken jiwa raga. soyo dangu bade merajalela. Firman Alloh wonten Al-Qur’an : ‫و جا هدوا بأموا لكم وأنفسكم فى سبيل ال‬ ِ ْ ِ َ ِ ْ ُ ِ ُ ْ ََ ْ ُ ِ َ ْ َ ِ ْ ُ ِ َ َ Ingkang artosipun : “Lan berjuango siro kabeh klawan bondo siro lan awak siro ing dalem agamane Alloh“ Nopo maleh memasuki abad modern saat meniko katah kebudayaan-kebudayaan asing ingkang mlebet wonten negari kito Indonesia. remaja. sehinggo saget ngalahaken kebudayaan Islam piyambak akhiripun umat Islam piambak ingkang bade rugi. ingkang bertentangan kalian agami Islam. Terutami wonten kalangan muda-mudi.

Poro hadirin sekalian ingkang kulo hormati. nanti pitutur ingkang sahe. Cekap semanten atur kulo ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO WAKIL SISWA DALAM PENUTUPAN SEKOLAH ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ . lan slamet wonten ing donyo lan akhirot Amin. ومن‬ ُ ْ َ ّ َ ِ ِ َ َِ ِ َ ْ ِ َ ْ ِ َ َّ َ َ َ َّ ‫علم وتعلم فيها لعلء كلمة ال. Mugi-mugi Alloh SWT enggalo paring kesembadan dateng usaha lan perjuangan kito sehinggo. lan masyarakat kito ajak menuju dateng dalan agamipun Alloh kanti bijaksana. Ingkang kaping kalehipun mugi-mugi tambahipun Rahmat Ta’dzim Alloh tetep dipun limpahaken dateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW. وعلى اله وأصحا به ومن واله وعلى من أقا م هذ ِ المدرسة. sa’derengipun berhasil. poro konco-konco sedoyo siswasiswi madrasah……… ingkang kulo sayangi. Sa’derengipun kulo ngaturaken nopo ingkang dados beban kawulo. poro Ulama’ul amilin poro Bapak guru dan bu guru ingkang kulo taati. poro Bapak wali murid ingkang kulo hormati. ونسئل نفعها لننذر بها اهل القر ية. supados saget cocok antara ucapan lan perbuatan.‫الحمدِل الذى على ما ختمناه من الدراسة. lan tingkah laku ingkang ngremenaken. وند عهم إلل سبيل ربنا بالحكمة‬ ِ َ ْ ِ ْ ِ َ ّ َ ِ ْ ِ َ َِ ْ ُ ُ ْ َ َ ِ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ِ َ ِ ْ ُ ِ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ ِ َ َ ّ َ ِ ُ َ ْ َ َ َ ََ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ ِ َ َ ْ َ ْ ‫َ ّ َ ُ َ ّ َ ُ َ َ َ ّ ِ َ ُ َ ّ ٍ ِ ْ ِ َ ْ ِ ِ َ َ َ َ ِ ِ َ َ ْ َ ِ ِ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ِه‬ ‫والصلة والسلم على سيدنا محمد إبن عبد ال. tercapailah cita-cita kito. saget bertemu. اما بعد‬ Hadratul mukarromin. tonggo teparu. pramilo monggo sepindah malih semangat berjuang lan beramal selalu kito tingkataken sampun ngantos bosen utawi waleh. Hal meniko sesuai kalian dawohipun Allah : ُ َ ْ َ َ ِ ِ ّ ِ ْ ُ ْ ِ َ َ ِ َ َ َ ْ ِ َ ِ ْ َ ْ َ ِ َ ْ ِ ْ ِ َ ّ َ ِ ْ ِ َ ََ ُ ْ ُ ‫أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والمو عظة الحسنة وجا دلهم بالتى هي أحسن‬ Ingkang Artosipun : “Ngajako maring dalane Pangeran iro kanti bijaksana lan pitutur kang bagus lan tukaro pendapat maring Qoum kelawan toto coro kang bagus“ Poro Rawuh. langkung rumiyin kulo muji syukur dateng Alloh SWT ingkang sampun paring Rohmat Nikmat dumateng kulo lan panjenengan sedoyo sehinggo kito sami saged karoyo-royo.muslimin monggo sanak famili. berpadu lan bersatu wonten ing majelis puniko kanthi keadaan ingkang sehat wal afiat. soho dumateng poro . bahagia.

soho sedoyo dewan Asyatid ingkang sampun jerih payah ngorbanaken jiwa raga. lan Bapak Guru. kejawi kulo namung saget ngaturaken…. lan fikiran. utawi jasa-jasanipun Poro Bapak Kyai. Poro Rawuh ingkang kulo hormati ! Sesuai kalian fungsi sangking tugas kawulo inggih puniko mewakili sangking sedoyo siswa-siswi khususipun siswa-siswi kelas tigo Tsanawiyah wonten ing madrasah puniko. siang utawi dalu. Bapak Guru lan Ibu Guru kanti balesa ingkang sa’sahe-sahenipun. sageto manfaat maslahah lan barokah saget manfaati lan barokahi dumateng pribadi kulo. sebab kulo sa’konco sering damel susah payahipun poro Bapak Kiyai soho poro Bapak Guru sami ugi wonten ing sa’lebetipun Madrasah utwai wonteng ing jawinipun madrasah. mugi-mugiu sedoyo ilmu ingkang sampun kulo pelajari sangking madrasah puniko. panas utawi jawah sak perlu mendidik soho membina dumateng kawulo sa’konco awit milahi mlebet wonten ing madrasah mriki sehingga wekdal puniko saget dipun wastani Tamat tingkat tsanawiyah. boten saget bales punopo-punopo atas jerih payahipun. selajengipun kulo sa’konco ngaturaken sedoyo kalepatan dumateng poro Bapak Kiyai soho Bapak Guru wonten ing madrasah puniko. khususipun siswa-siswi kelas tiga tsanawiyah. Wonteng ing mriki kawulo ngaturaken matur nuwun ingkang sa’agungipun dumateng Poro Bapak Kyai. ‫جزا كم ال أحسن الجزاء كثيرا‬ ً ْ َِ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ ُ ُ َ َ Mugi-mugi Allah SWT ingkang bales jasa-jasa utawa jerih payahipun Poro Bapak Kiyai. Ingkang terakhir kulo nyuwun barokah do’a restu dumateng Poro Bapak Kiyai soho Bapak Guru. Pramilo sepindah kulo nyuwun dipun aliraken samudra kemaafan lahir lan batin. soho ingkang katah. Wonten ing mriki kulo sa’konco.ahli keluarga lan sohabatipun. ingkang sekedap maleh bade ninggalaken bangku sekolah wonten ing Madrasah puniko. Amien yaa Robbal Aalamien. Ingkang kaping tigonipun kulo ngaturaken matur nuwun dumateng sederek pembagi acara ingkang sampun mempercayakan penuh dumateng kawulo. sa’perlu nyampeaken sambutan atas nama wakil sedoyo siswa-siswi. masyarakat agami. tenaga. Poro Bapak poro Ibu soho Hadiri sedoyo. Boten pandang wekdal. lan negari ingkang akhiripun saget dados lantaran .

Orang akan terpesona atau hormat kepada orang yang lebih cantik atau tampan. Atau juga orang kaya lebih dihormati daripada orang miskin. tetapi Allah akan melihat hati dan amal perbuatanmu. Tidak bisa kita mempunyai niat baik tapi bertindak merampas hak orang lain. Sering jeritan rakyat kecil tidak digubris oleh pemerintah kita.” Sementara itu. maka akan segera dikeluarkan peraturan untuk melindunginya. bahwa Rasulullah saw telah bersabda: “Allah swt tidak akan melihat kemolekan wajahmu dan kekayaanmu. kulo nyuwun agengipun pangapunten. Kintenipun cekap semanten atur sangking kawulo awal ngantos akhir sedoyo kelepatan kulo. Atau ada orang yang berpendapat “Yang penting ingat Allah tapi tak perlu sholat. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ 2 Parameter pada 2 Kehidupan Sahabat Abi Hurairah ra berkata. Amien. Allah swt akan menilai hati dan amal perbuatan kita didunia. Hati dan amal merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Hadits ini menuturkan kepada kita adanya dua parameter pada dua fase kehidupan kita yaitu di dunia dan di akhirat.” (HR.kangge taqorrub dumateng Alloh. Pada fase kedua. Sedang kalau yang meminta adalah pengusaha. Amieen. amal kita juga tidak diterima . yaitu kehidupan di akhirat. Pada kehidupan di dunia kebanyakan manusia akan memberikan penilaian terhadap manusia berdasarkan tampilan dan kekayaannya. Lan mugi-mugi sak sampunipun kito tamat sangking tingkat tsanawiyah puniko sageto nerusaken dateng tingkat sa’terusipun sehinggo saget hasil lan tercapai nopo ingkang kito cita-citaaken. soho ndadosaken sababiyahipun khusnul khotimah. Muslim).

Jadi. Seperti. jangan sekali-kali mengenyampingkan hati dan perbuatan kita karena itulah bekal kita di kehidupan yang kekal kelak. Bagi seorang muslim yang diutamakan adalah menjaga dua parameter yang dilihat Allah dengan tidak melupakan dua parameter yang dilihat manusia. melakukan sholat karena ingin dilihat mertua dan contoh lainnya.bila kita tidak mengharapkan ridha Allah. . Wallahu a’lam bish showab.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->