PENGETAN DINTEN KARTINI Bapak Kepala sekolah ingkang kinurmatan.

Bapak, Ibu Guru ingkang satuhu luhuring budi. Para kanca, siswa-siswi ingkang kula tresnani. Sumangga langkung rumiyin sami ngaturaken syukur dhu-mateng Gusti Mahakwasa ingkang kepareng paring rahmat lan hidayahipun. Kita sadaya taksih saged kempal manunggal kanthi tentrem, bagas, waras, kebak ing kabagyan salebetipun pahargyan pengetan dinten Kartini samang-ke punika. Pangetan dinten Kartini wigatos sanget tumrap kula panjenengan sadaya. R.A. Kartini pindhanipun sekar ingkang tansah mbabar angambar ganda arum ing bangsa Indonesia. Panjenenganipun punika pangarsa tumrap wanita ingkang karyanipun mligi kangge majengipun wanita wiwit duk rikala bangsa Indonesia taksih dipuncengkerem dening bangsa penjajah. Labuh lebetipun R.A. Kartini saestu luhur sanget tumrap kaum wanita. Langkunglangkung ing wekdal sapunika ingkang taksih kedah meres penggalih kangge majengipun bangsa. Panyengkuyungipun para wanita boten saged dipunremehaken, malah kepara langkung bobotipun tumrap pembangunan majengipun bangsa punika. Pancen sampun dipundokrataken para wanita saha limrah nggadahi raos ingkang kalangkung alus. Sanadyan makaten geget ing manah tansah makantar pindha waja ngudi kautaman. Sadaya punika inggih awit saking pangaribawanipun lelabetanipun Ibu Kartini ingkang sampun tumanem ngrembaka ing mahanipun wanita Indonesia. Sampun cetha ing panggesangipun bangsa kathah wanita ingkang saged kiprah kadi dene para priya ing babagan warna-warni. Ingkang makaten punika saestu saged damel mongkoging manah. Kanti makaten punika sumangga kadang-kadang putri sami saged nglajengaken gegayuhan tuwin lelabetanipun Ibu Kartini ingkang luhur punika. Ingkang boten kenging dipunlirwakaken inggih punika tansah ngudi jatidhirinipun putri Indonesia. Putri Indonesia ingkang prasaja, mrantasi sadhengah karya. Semanten saha makaten atur kula. Mugi sami kepareng maringi pangapunten tumrap sadaya kekirangan lan kelepatan kula.

PIDATO HARI ULANG TAHUN KEMERDEKAAN RI ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ .‫الحمدِل الذي انعمنا بالحر ية وحده. والذي صدق و عده ونصر َبده وأعز جنده وهزم الحزم الحزاب وحده‬ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ُ َ ْ ُ ّ َ ََ ُ َ ْ ‫َ ْ َ ْ ُ ِ ّ ِ ْ َ ْ َ َ َ ِ ْ ُ ّ َ ِ َ ْ َ ُ َ ّ ِ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ع‬ ‫.والصل ة والسلم على سيد نا محمد ل نبي بعده. وعلى اله واصحا به ومن تبع رشده أما بعد‬ ّ ُ َ ْ ُ َ ِ َ ْ َ َ ِ ِ َ ْ ََ ِ َِ ََ َ ُ َ ْ َ َ ِ َ َ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ Poro Bapak, Poro Ibu sederek-sederek, sebangsa lan setanah air, ingkang kulo hormati ! Langkung rumien monggo kulo lan panjenengan sedoyo samiho nglahiraken raos puji syukur dateng ngarsanipun Alloh SWT, ingkang sampun paring Rohmat, Taufik soho Hidayah dateng kulo lan panjenengan sedoyo, sehinggo wonten ing majelis puniko, dalam rangka memeriahkan Peringatan dinten ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ingkang kaping 49 mugi-mugi kerawuhan kulo lan panjenengan meniko dipun catat dening Alloh SWT. Minongko dados amal soleh kulo lan panjenengan Amin. Ingkang kaping kalih mugio tambahipun Rohmat lan salam bahagia Alloh tetep dipun limpahaken dateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW, soho poro ahli keluarga lan sahabatipun. Kaping tigonipun kulo matur nuwun dateng sederek pembagi acara ingkang sampun paring wekdal dateng kito kangge mengisi wontenipun acara meniko mugi-mugi wekdal meniko saget kulo ginaaken ingkang sak sahe-sahenipun. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Alloh SWT sampun paring nikmat dateng poro kawulonipun meniko sampun katah sanget, sehinggo ngantos mboten saget kito itung. Dawuhipun Alloh wonten Al-Qur’an ‫و ان تعدوا نغمة ال ل تحصو ها‬ َ ْ ُ ْ ُ َ ِ َ َ ْ ِ ُّ َ ْ ِ َ Ingkang artosipun : “Lan lamun siro ngitung marang nikmate Alloh, mongko siro ora biso ngitung“ Poro Rawuh ! Dene termasuk salah setunggalipun nikmatipun Alloh ingkang ageng dipun parengaken kito bongso Indonesia, Inggih meniko nikmat kemerdekaan ingkang dipun proklamiraken tanggal 17 Agustus 1945, ngantos dinten meniko kito peringati. Poro Rawuh ingkang kulo hormati ! Menawi kito ngemut-ngemut sejarah Bangsa Indonesia sakderengipun merdeka, meniko

pinten-pinten tahun dipun jajah dening bangsa Asing. Inggih meniko dipun jajah dening Belanda lan Jepang ngantos pinten-pinten tahun Rakyat Indonesia hidup dibawah cengkraman kaum penjajah. Rakyat Indonesia mboten anggadahi kebebasan, bahkan selalu di tindas lan dipun aniayaya dening bangsa asing. Sehinggo berkat sifat Rohman Rohim Alloh SWT, lan ugi kanti semangat perjuanganipun Poro Pahlawan lan poro Pejuang Bangsa Indonesia ingkang giat lan gigih, berani, pantang mundur, para Pejuang kito saget ngalahaken poro kaum penjajah sehinggo tepat tanggal 17 Agustus 1945, Bangsa Indonesia memproklamasikan dinten Kemerdekaan Republik Indonesia. Poro Rawuh Ingkang kulo hormati ! Pramilo kito kedah bersyukur dateng Alloh SWT ingkang sampun pareng nikmat Rupi kemerdekaan meniko. Supados Negri kito Indonesia tansah dipun paringi berkah dening Alloh. Dipun paringi aman, damai, gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo, adil makmur penuh ampunan, lan Ridho Alloh. Kranten Alloh sampun berjanji wonten Al-Qur’an surat Ibrahim ayat 7 ٌ ْ ِ َ َ ِ َ َ ّ ِ ْ ُ ْ َ َ ْ ِ ََ ْ ُ ّ َ ْ ِ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ ِ َ ‫لئن شكر تم لء زيد نكم ولئن كفرتم إن عذا بى لشديد‬ Ingkang Artosipun : “Demi yekti lamun podo gelem syukur siro kabeh marang nikmat-Ku, mangko Ingsun nambahi nikmat maring siro kabeh. Lan yekti lamu siro kufur maring nikmat-Ku, mangko saktemene sikso-Ku iku banget …….” Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Kejawi sangking meniko, kito ugi kedah matur nuwun dumateng poro pahlawan lan poro pejuang ingkang sampun jerih payah, rela ngorbananek jiwa rogo, harta benda kangge merebut Kemerdekaan Meniko, pramilo wonten ing kesempatan sahe niki monggo sejenak kito panjataken doa mugi sedoyo para pahlawan lan poro pejuang ingkang sampun sukses merebut kemrdekaan Negeri Republik Indonesia, meniko selalu dipun bales dening Alloh, dipun trami jasa-jasanipun, lan dipun dadosna amal sholehipun, ingkang berjuang wonten akhirat dipun paringi berkat soho kejembaran wonten ngersanipun Alloh SWT. Amin-amin yaa Rabbal alamin. Poro Rawuh ingkang kulo hormat ! Sak meniko kito termasuk generasi penerus pewaris kemerdekaan Pramilo kito

berkewajiban nerusaken perjuangan poro pejuang ingkang rumiyin. Shoho memelihara lan melestarikan kesejahteraan Negeri Indonesia meniko. Sampun ngantos nikmat kemerdekaan ingkang meniko kito sia-siakan kanti ngawontenaken pesta pora, lan hurahura ingkang boten berarti, tanpa ngawontenaken amalan-amalan ingkang beto kemanfaatan lan kemaslahayan Negara. Sebab kemerdekaan meniko boten semata-mata hadiah saking bangsa asing ingkang diberikan kanti cuma-Cuma, meniko boten. Tapi berkah jasa-jasa poro pejuang ingkang sampun rumiyin. Pramilo sepindah maleh kito ugi kedah mengisi kemerdekaan kanti menanamkan jasa kangge tiang-tiang ingkang bade dateng, utawi kangge generasi kita mangke. Hal meniko cocok kalian dawuhipun Ulama rumiyin….. ‫لقد غرسوا فاء كلنا وإننا لنغرس حتى يأ كل الناس بعد نا‬ َ َ ْ َ ُ ّ َ ُ ْ َ ّ َ ُ ِ ْ َ َ َ ّ َِ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ Ingkang Artosipun : “Yekti wongkang dingin wes podo nandur jasa lan kito sing ngrasa’ake marang jasa lan sa’temene kito ugo kudu anandur jasa supoyo wong-wong kangsakwusi kito biso mangan jasa kito. Poro Rawuh ingkang kulo hormati ! Ingkang terakhir monggo, putro-putri kito sedoyo, kito didik ingkang sahe lan kito arahaken dumateng perkaws ingkang sahe, supados mangke saget dados generasigenerasi penerus ingkang bertanggung jawab dateng kemajuan agama. Bangsa lan Negoro AMin yaa Rabbal alamin. Kintenipun cekap semanten atur saking kulo. Mugi-mugi saget bermanfaat dumateng pribadi kawulo khususipun, lan umumipun dateng panjenengan sedoyo. Masang pulut ning duwur cemoro Menawi luput kulo nyuwun ngapuro ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ‫بخط الفقير مفرو حين‬ ‫بن منو ر الجفسى‬ ّ

Kaping kalihipun Rohmat Ta’dzim dan salam bahagia Alloh. sehinggo saget ndadosaken fitrah utawi lambang kesucian.‫الحمد ل الذى انعم علينا بنعمة اليمان والسلم. وأمر نا بال تحاد وصلة اْلرحام‬ ِ َ ْ َ ِ َِ َ ِ َ ّ ّ ِ َ َ َ ََ ِ َ ّ َ ِ َ ّ ِ َ ْ ََ ّ َ ْ ََ ِ َ ْ ِ ْ َ ِ َ ْ ِ ْ ِ َ ْ ِ ِ َ ْ ََ َ َ ْ َ ُ ْ َ َْ َ َّ َ َ ْ ِ ِ َ ْ َ َ ْ ِ ِ َ ْ َ ِ ‫والصل ة والسلم على سيد نا محمد خير اْلنام. Lan ugi wonten akhiripun wulan Romadhon kita tutup mawi Zakat Fitrah kanti harapan kulo mugi-mugi nopo ingkang kito laksanakaken wonten ing wulan Romadhon kolo wahu minongko dados amal ingkah sholeh. poro Ibu. Ingkang mbuahaken amalan-amalan ingkang sahe wonten wulan-wulan sakterusipun. ngunjuk. ingkang sampun paring Rohmat shoho ni’mat. wonten ing manah kito sedoyo. واو جب علينا بالصلة والصيام. sami ugi sehat lahiriah. tadarus Al-Qur’an lan sanesipun.PIDATO RESEPSI HALAL BIHALAL ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ . hadirin sekalian ingkang kulo hormati ! Langkung rumiyin kulo muji syukur Alhamdulillah dateng Alloh SWT. أ ما بعد. dalam rangka “bersilaturrohim”. وعلى اله واصحا به الكرام. mugio tetep dipun limpahaken dateng kanjeng Nabi Muhammad SAW. utawi resepsi “Halal bi halal” kanti keadaan sehat wal afiat. meniko ugi kito saget ngraosaken betapa sedih lan gelisahipun si Fakir-Miskin ingkang wonten ing saben dintenipun selalu ditimpa kekurangan dahar. Poro Bapak. Poro Ibu.ال من ومنكم اجمعين‬ Poro Bapak. من العائدين والفا ئزين تقبل‬ ّ ِ َ ِ ْ ِ ِ َ ْ َ ِ َِ ََ َ ِ َ َ ِ ْ َ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ َ ِْ َ ْ َ ْ ُ ِْ َ ّ ِ ُ ‫. shoho keluhan lan . utawi batiniyah. sehingga kulo lan panjenengan saget pepanggihan wonten meniko majlis. Kranten wonten ing wulan sakderengipun yakni wonten ing wulan Romadhon kito sampun sukses nindakaken ibadah puasa sebulan penuh. Kanti menambah amalan-amalan ibadah lintunipun kados dene sholat tarowih. Poro Rawuh ingkang kulo hormat ! Kranten hikmah nindaaken ibadah poso meniko disamping kito ninda’aken perintahipun Allah SWT kanti ngeker hawa nafsu wonten ing siangipun wulan Romadhon. shoho poro ahli keluarga lan sahabatipun. Hadirin sekalian ! Wonten ing saat meniko kito sampun manggihi wulan syawal malih.

katimbang wulan ingkang berlalu. Saktemen Alloh ikut ora demen marang wong kang ngliwati bates“ Poro Bapak. Alloh dawuh wonten Al-Qur’an : َ ِِْ ْ ُ ْ ّ ِ ُ َ ‫كلو واشربوا ول تسر فوا إن ال ل يحب المشرفين‬ ّ ِ ْ ُ ِ ْ ُ َ َ ْ ُ َ ْ َ ْ ُُ Ingkang artosipun : “Mangano siro kabeh lan ngumbiho. melampauai batas tanpa mengukur kekuatanipun. berarti kito meniko gesang nuruti kemauan howo nafsu lan kemauan weteng utawi dados Abdul butun alias hamba perut.kelemahan tenogo. Sering timbul rasa iri. Pramilo saat meniko kito bucal. supados gesang kito meniko angsal berkah sangking Alloh SWT. Lan ojo ngliwati bates. hadirin sekalian ! Sak meniko sampun dugi wulan syawal. famili. shoho sederek seagomo lan seperjuangan. mangkel-mangkelan lan sanesipun. selalu berlebih-lebihan. Kranten ing wulan menikolah saat meledakipun kegembiraan ingkang penuh harapan menuju kearah hidup baru gesang ingkang langkung sahe. mempererat tali persaudaraan antara keluarga. mangan ngumbe sak katahipun. selalu dikuasi Howo Nafsu. Padahal. kito lenyapaken mawi berjabatan tangan. Mungkin wonten ing saat-saat ingkang berlalu terjadi kesalahan-kesalana utawi sering melakukan hal-hal ingkang mboten nyekecoaken manah. guru-guru kito. kito isi kanti halal bihalal. Pramilo monggo kesempatan wulan syawal meniko kito ginaaken kangge bersilaturrohim. sahabat karib. saling maaf memaafkan lahir lan batin. ingkang akhiripun kito timbul roso belas kasihan kito dateng Fakir Miskin. konco-konco lan sanak. Poro hadirin ingkang kulo hormati ! menawi kito mboeten purun nglampahi ibadah puoso. tiyang sepuh kito. kanti bersilaturahim. Kanjeng Nabi sampun dawuh : ُ َ ِ َ ْ ‫َ ْ َ َ ّ َ ْ ُ ْ َ َ َ ُ ِ ِ ْ ِ ِ َ ُ ْ َ َ َ ُ ِ َ َ ِ ِ َ ْ َص‬ ‫من أحب أن يبسط له فى رزقه وينساء له فى أثره فلي ِل رحمه‬ Artosipun : . sehinggo kito purun nafkahaken sebagian harta benda kito kangge shodaqoh dateng Fakir-Miskin kolo wahu. poro Ibu. wulan ingkang penuh dipun rameaken lan dipun meriahaken dening sedoyo umat Islam. kito panggihi sanak keluarga. dengki. Monggo kito ndugeni. buruk sangka. Setiap hari selalu dalam pemborosan.

lan didawakne (di berkahi) umure. ingkang sanggup dibebani seribu macam tugas. sedoyo kelepatan nyuwun pangapunten. saking agomo. Lan yektine kito ugo nandur jasa supaya wong-wong sing sak wusi kito biso mangan jasa kito (metik jasa kito)” Poro rawuh ingkang kulo hormat ! Kintenipun cekap semanten atur kulo. Poro Ibu hadirin sekalian ! Dados wal hasil wonten ing kesempatan wulan Syawal meniko. sejahtera wonten ing duniyo lan akhirat. mongko becik silaturrohmi (nyambung sanak sedulure)” Poro Bapak. lan kito sing mangan jasane. utawi mewujudkan sedoyo amal ingkang saget mbeto bahagia. lan durung ngasilaken pekerjaan tangan. supados dados generasi ingkang berguna lan berjasa. Kata penyair malih : ‫لقد غر سوا فا ء كلنا وإننا * لنغرس حتى يأ كل الناس بعد نا‬ َ َ ْ َ ُ ّ َ ُ ْ َ ّ َ ُ ِ ْ َ َ َ ّ َِ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ Ingkang artosipun : “Sa’temen wong-wong sakwuse kito wis podo nandur jasa. Kranten generasi meniko ingkang menentukan masa ingkang bade dateng. Mengingat kata penyair : ‫إذا فتنى اليوم ولم أكتسب علم* ولم أصنغ يدا فما ذا ك من عمرى‬ ُِْ ْ ِ َ َ َ ً َ ْ ِ ْ َ ْ ََ ً ْ ِ ْ ِ َ ْ َ ْ ََ ُ ْ َ ْ ِ َ َ َ ِ Ingkang artosipun : “Naliko wis ngliwati aku sijining dino.“Sing sopo wonge pengin diluasne rizkine. monggo kito berusaha ningkataken pendidikan dateng putri-putri kito generasi mendatang. bangsa lan negoro. lan aku durung ngasilken ilmu pengetahuan. Mongko opo gunane umurku ing dino iku” Poro hadirin sekalian ! Sesuai kalian kata syair kasebut. monggo kito tingkataken mutu pendidikan lan praktek. َ ْ ِ َ ْ َ ْ ُ ْ ِ َ ّ ِ ُ َ َّ َ َ ْ ِ ِ ْ َ َ ْ ِ ِ َ ْ َ ِ ‫من العا ئدين والفائزين تقبل ال من ومنكم اجمعين‬ ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ .

cerah. Poro rawuh ingkang kulo mulyaaken ! Semanten ugi kito gesang wonten Alam dunia menuju dateng alam akhirat. Amin Poro Bapak. Ingkang kaping kalih sholawat soho salam sejahtera Alloh mugi tetep dipun limpahaken dateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW. menuju sebuah pantai. dalam rangka menghadiri acara peringatan “Nuzulul Qur’an” ingkang kados meniko meriyahipun. Kadang-kadang tiang gesang . Akhiripun mboten saget dumugi dateng suatu tujuan. Nikmat dateng kito sedoyo sehingga ing saat meniko. أ ما بعد. Kadang-kadang badai dan gelombang menggelegar ombak menyeberang. Poro Ibu ingkang kulo hormati ! Kisah perjalanan manusia gesang wonten ing alam dunia menuju dateng Alam akhirot meniko saget kito ibarataken kados dene seorang musyafir ingkang lagi menyebrang lautan. sampan sakmestinipun tiang ingkang lagi nyebrang. hadirin-hadirot ingkang kulo hormati ! Lewat suasana ingkang indah. terang benderang saat meniko monggo kulo lan panjenengan sedoyo tansah muji syukur dateng ngersanipun Alloh SWT. Utawi kados dene tiang ingkang lagi kesesahan nyebrang segoro mawi sebuah perahu menuju suatu pantai (pelabuhan). والصلة والسلم على اشر ف النبيء والمرسلين سيد نا محمد وعلى اله‬ َ ْ ُ ِ َ َ ُ َ ّ َِ َ ْ ّ َ ْ ّ َ ُ ْ َ ّ ِ ‫. Meniko sering kito panggihi pinten-pinten cobaan lan rintangan. saget-saget kapalipun meniko numplek lan tenggelam wonten ing tengahtengah lautan. kulo lan panjenengan saget bersilaturrohim wonten ing meniko majlis ingkang mubarok. soho poro ahli keluarga lan sahabatipun. utawi boten gadah gondelan ingkang kukuh.واصحا به أجمعين. فقال ال تعلى فى القرآن العظيم : إنا نحن نز لنا الذ كر وانا له لحا فظون‬ ّ َ ْ ِ َ ْ َ ِ ِ َ ْ ََ Poro Bapak. Kadang-kadang si musafir lagi tenang-tenang wonten nginggil perahu tiba-tiba angin datang meniup. Ia memenuhi suasana ingkang kados mekaten meniko kok si musyafir meniko lengah anggenipun mengemudi. Ingkang sampun paring Rahmat.PIDATO PERINGATAN NUZULUL QUR’AN ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ِ َِ ََ َ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ َ ْ َِ ْ ُ ْ َ ِ َ ِ ْ َ ْ ِ َ ْ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ َ ْ ِ ّ ُ ْ ِ ً ُ َ َْ ُ ْ َ َ ْ َ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ‫الحمدِل الذى أنزل القران هدى للمتقين. Meniko wonten ing tengah perjalanan memaggihi pintenpinten halangan lan rintangan. Poro Ibu.

dene termasuk perintahipun Alloh inggih meniko : Alloh sampun majibaken dateng kito sedoyo inggih meniko nglampahi poso wonteng ing . kadang di coba putrinipun sakit. Ingkang kaping kalihipun mugiho Rahmat lan Salam Bahagia Alloh selalu dipun limpahaken kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tegesipun kito nindakkaken perintahipun. ekonomi kirang mencukupi. ingkang supados damel pedoman gesang wonten ing alam dunyo supados saget wilujeng lan bahagia wonten akhirat. Poro rawuh. PIDATO MENYAMBUT BULAN ROMADHON ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ‫الحمدِل الذي أنعمنا بدين السلم واليمن وجعل شهر رمضان وسيلة فى نيل الغفران.meniko dipun coba kalian Alloh di timpa kemiskinan. An-Nahl : 89). Poro Rawuh ! monggo kulo lan panjenengan sedoyo meniko samiyo ningkataken anggenipun taqwa dumateng Alloh SWT. والصلة والسلم على سيدنا‬ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ ِ َ ْ ُ ْ ِ ْ َ ِ ً َْ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ِ َ ْ ِ ْ َ ِ َ ْ ِ ْ ِ ْ ِ ِ َ َ َ ْ َ ْ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ‫محمد افضل النسان.أ ما بعد‬ ّ َ ْ َ ْ ِ ّ َ َ ُ ْ ِ ِ َ ْ ََ ِ َِ َ‫ُ َ ّ ٍ َ ْ َ ِ ْ ِ ْ َ َ ع‬ Poro hadirin hadirot ingkang kulo hurmati ! Monggo wonten ing kesempatan meniko kulo lan panjenengan sedoyo sami muji syukur dumateng ngarsonipun Alloh SWT. Dawuhipun Alloh surat Al-Hajr ayat songo : َ ْ ُ ِ َ َ ُ َ ّ َِ َ ْ ّ َ ْ ّ َ ُ ْ َ ّ ِ ‫إنا نحن نز لنا الذ كر وانا له لحا فظون‬ Ingkang artosipun : “Sa’temene ingsun wis nurunake Al-Qur’an sa’temene Ingsun tetep jogo marang AlQur’an. shoho nebihi dateng laranganipun. poro ahli keluarga lan poro sohabatipun. Kranten Alloh sampun paring Rohmat. ugi wonten ayat lintu Alloh dawuhaken wonten surat An-Nahl : 89 Ingkang artosipun : “Lan ingsun nurunake maring siro (Muhammad) kitab Al-Qur’an kangge jelasake sekabehe perkoro. و َلى اله واصحابه المتمسكين بالقرآن. Alloh sampun nurunaken kitab Al-Qur’an. Ni’mat dateng kito sedoyo ingkang arupi tetepipun Iman lan Islam. usaha sesuatu boten berhasil lan sanes-sanesipun lan kangge menanggulangi hal meniko. Lan minongko dadi pituduh lan Rohmat lan kabar gembira tumrape tiang Islam”QS.

Kados dene guneman ingkang awon. Shodaqoh dateng fakir miskin. Berarti tiyang poso. Sehinggo saget dipun sepunten duso-duso kito. Poro hadirin hadirot ingkang kulo hormati ! Sak derengipun kulo akhiri anggen kulo matur. utawi ٌ ََ mencegah.wulan Romadhon. Kito penuhi mawi kegiatan-kegiatan. No. Dene ingkang pokok inggih meniko. Supados mangke medal saking wulan Romadhon kito angsal nilai-nilai ibadah ingkang sahe. datengipun wulan Romadhon meniko kito isi kanti amalan-amalan ingkang sahe. ngrasani tiyang sanes. manggo sepindah malih. 1 (huruf shod) meniko sangking kata Shumtum (‫ )صمت‬ingkang ٌ ُْ artosipun meneng. utawi perkawis-perkawis ingkang dipun cela/dipun wodho minggahipun syara’. II (huruf Wawu) meniko saking kata Waro’un (‫ )ورع‬utawi Wiro’i. tembung poso meniko bahasa arabipun saking kata ‫ صوم‬ingkang hurufipun wonten tigo. Alloh sampun dawuh wonteng Al-Qur’an : Ingkang artosipun : “Hei wong-wong kang podo iman. tadarrus Al-Qur’an. Tigang huruf meniko anggadahei makna/arti piyambakpiyambak. tegesipun bilih tiang poso meniko kedah saget ngeker lan nyegah perkawisperkawis ingkang ndadosaken batalipun poso. utawi meneng saking ngrasani lan sanesipun. Koyo dene den wajibake maring wong-wong sakdurunge siro kabeh. den wajibake marang siro kabeh nglakoni poso. ٌْ َ huruf Wawu lan huruf Mim. No. Ingkang ٌََ maksudipun bilih tiang poso meniko kedah wira’i utawi nebihi sangking perkawis ingkang haram. wonten ing wulan Ramadhan meniko kito tindakaken poso kanti khusus’ khitmah. Pramilo saking meniko. monggo kedatangan wulan Romadhon meniko kito sambut kanti gembira. . shoho nebihi larangan-larangan ingkang nimbulaken batalipun poso. III (huruf Mim) meniko saking kata Malakun (‫ )ملك‬ingkang artosipun ngeker. lan sanes-sanesipun. Supoyo siro podo taqwa” (Al-Baqarah : 183). Inggih meniko huruf Shod. Dene ingkang No. meniko kedah meneng lisanipun saking guneman ingkang awon. Kranten menurut sebagian Ulama’. lan lintu-lintunipun.

poro Ibu soho hadirin ingkang kulo hormati. Mongko den ngapuro duso-dusone kang wis kliwat” Poro rawuh…. dipun Isro’aken utawi dipun lampahaken dalu. وارسله بشيرا ونذيرا ودا عيا إلى ال بإذنه سراجا‬ ً َ ِ ِ ِ ْ ِ ِ ِ َِ ً ِ َ َ ً ْ ِ َ َ ً ْ ِ َ ُ ََ ْ ََ َ ْ ُ ْ ِ َ َ ِ ِ ّ َ ُ ْ ِ ْ َ َِ َ ّ َ ْ ِ ُ َ ْ ِ َ َ َ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ‫ومنيرأ. kranten kanjeng Nabi dawuh : ِ ِْ َ ْ ِ َ ّ َ َ َ ُ َ َ ِ ُ ً َ ِْ َ ً َ ْ ِ َ َ َ َ َ َ ْ َ ‫من قام رمضان إيمانا واحتسا با غفر له ما تقدم من ذنبه‬ Ingkang artosipun : “Sopo wonge jumenengi wulan Romadhon kanti Iman lan nuprih krono Alloh. kulo nyuwun pangapunten lahir lan batin.kintenipun cekap semanten atur kulo sedoyo kelepatan. Kini kembali mengenai hal-hal historis revolusi fisik. langkung rumiyin kulo muji syukur Alhamdulillah dateng ngersanipun Alloh SWT. Poro hadirin sedoyo ingkang kulo mulyakaken ! Pengajian ing saat meniko dalam rangka memperingati dinten ulang tahun Isro’ Mi’roj ipun junjungan kito Nabi Besar Muhamamd SAW. Selajeng dipun Mi’roj aken saking Masjidil Aqso minggah dateng langit ngantos Syidrtoul Muntaha.kranten kanjeng ingkang sahe. Sakderengipun kulo matur ingkang bade kulo aturaken mangke. nindaaken perintahipun Alloh SWT. awit saking Masjidil Harom (Mekkah) ngantos Masjidil Aqsho (Palestina). ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PERINGATAN ROJABIYAH ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ‫الحمدِل الذى جعل إسراه من مكة الى بيت المقدس فى ليلة الكبرآ. والصلة والسلم على سيدنا محمد أفضل الورى وعلى اله واصحابه صلة وسلم كثيرا أما بعد‬ ّ ً ْ ِ َ ً َ َ َ ً َ َ ِ ِ َ ْ ََ ََ َ َ َ ْ ِ َ ْ َ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ ً ْ ِ ُ َ ‫: فقال ال تعالى فى القر ان الكريم‬ Dumateng poro Bapak. ingkang panjenenganipun tepat tanggal 27 Rojab tahun 571 M. sehinggo saget dipun sepunten duso-duso kito. shoho poro ahli keluargo lan sahabatipun. Dipun aturi kalian Malaikat Jibril. Shoho nyuwunaken tambahipun Rohmat lan salam bahagia Alloh mugio tetep dipun limpahaken dumateng junjungan kito Nabi Muhamamd SAW. Ingkang perlunipun dipun sumerapaken dateng pinten-pinten tanda kekuasa’anipun Alloh . utawi sejarah perjuanganipun Rosululloh SAW.

. No. anangeng ibadahe taksih plintunan. hidup bermasyarakat. ingkang maksudipun sak sampunipun peringatan Rojabiyah meniko. nanging tumindha’ipun boten sesuai.lewat peringatan meniko. . No. Terutama pengamalan wajib ingkang dados intinipun utawi hasilipun Isro’ Mi’roj meniko ingkang sampun dipun kumndangaken setiap waktu. shoho nampi kewajiban ibadah sholat gangsal wekdal. lan hidup bergotong royong lewat jam’iyah-jam’iyah. utawi namun asal kober. 3 Niat demi terwujudipun Akhlaqul Karimah. kito tingkataken segala bidang. Mangane boten diatur coro Islam. Sampun ngantos Islam namung dumel akon-akon thok. sampun ngantos wonten tiang ingkang ngaku agamane Islam. toto kromo. َْ ّ ‫حي على الصلة‬ ََ ّ َ …………. sa’perlu ingsun tunjukne sebagian tanda-tanda kekuasaan Ingsun. Saktemene Alloh iku Maha Mendengar lan Maha Mengetahui“ Poro hadirin ingkang kulo hormati ! Kanti pengajak kulo monggo kanti wontenipun peringatan Isro’ lan Mi’roj meniko. lan endi barang sing Haram. Bu. ingkang maksudipun supados umat Islam saget sesuai antara ucapan lan perbuatan. Hal meniko dipun jelasaken wonten Al-Qur’an surat Bani Israoil ayat 1 ingkang surasosipun mekaten : Ingkang artosipun : “Maha suci Allah ingkang nglampahaken dateng hambanipun wonteng ing wekdal dalu. kito tingkataken No. nopo BU…? Inggih meniko sholat gangsal wkedal. warga umat Islam. mewujudkan sopan santun. Lewat pengajianpengajian kito saluraken santapan rohani supados umat Islam ngertos endi barang sing Halal. saking Masjidil Harom dateng Masjidil Aqso kang ingsun berkahi kiwo tengene. meniko sampun ngantos terjadi. 4 Niat demi wujudipun pengamalan wajib ingkang dados rukunipun agami Islam. saksampunipun peringatan Rojabiyah nimu sampun ngantos wonten umat Islam sing taksih lolak-lolok utawi taksih dereng sadar hidup berorganisasi. 1 Bidang Ubudiyah urusan ibadah dateng Alloh SWT.SWT. utawi saben-saben mushollah. wonten masjid-masjid. nek pados rizki boten diatur coro Islam. dalam rangka meratakan pendidikan utawi mencerdaskan Bangsa ingkang maksudipun. No. pergaulane boten diatur coro Islam. 2 Niat bantu program pemerintah. menawi boten kober boten ibadah. Monggo Pak.

kok menawi panjenengan wahu mandek. Amergi sholat meniko merupakan barometer utawi alat pengukur dateng pengamalan kito sedoyo.M bok menawi wonten Umat Islam sing dereng nglampahi sholat. bilih meniko lambangipun dunyo sak isine. Poro Ibu. kalihan anggenipun ngalmpahi sholat. Tegesipun pengamalan kito sedoyo saget sahe utawi boten meniko dipun ukur utawi dipun tingali. ayat 45 : Artosipun : “Sholat iku saget mencegah sangking perbuatan keji lan mungkar“ Poro Bapak. Kranten lare meniko saget sahe utawi awon tergantung tiyang spuhipun ingkang mendidik. banjir kebudayaan-kebudayaan ingkang merusak mental umat Islam. AMin yaa . hadirin sedoyo Nopo maleh wonten ing zaman akhir meniko katah sanget pengaruh-pengaruh sangking arus gamebyaripun dunyo. supados mangke dados generasi ingkang saget berguna tumrap agomo. bongso lan negoro.teng pinggir dalan celuk-celuk dateng kanjeng Nabi. tentu umat panjenengan bade milih dunyo sak isine. terutami dumateng putra-putri kito utawi generasi kito sedoyo. ninggal perkoro akhirot. maksud kulo. meniko kito didik. katah iman ingkang podo kenter ketendang banjir kepuntirpuntir ilmu agama boten kepikir. lan kito arahaken dateng urusan ibadah. Hadirin sedoyo pramilo monggo urusan ibadah meniko dipun tingkataken ingkang sa’estu. mboten kito arahaken. Termasuk kanjeng Nabi dipun sumerepi tiyang estri ingkang ayu…. kito wulang. Panggonane ono ngisro ora aji Poro Bapak. tapi piambakipun boten mandeg. poro Ibu. Kanjeng Nabi naliko Mi’roj sampun diparingi gambaran-gambaran ingkang dados lambang ingkang bade terjadi wonten ing dunyo meniko. sampun ngantos kito umbar. Dawuhipun bapak kiai : Senajan wadah gede isi gemuk oli. mugu-mugi enggalo dipun paringi hidayang dening Alloh. dipun isi iman ingkang kuat mugi-mugi kulo panjenengan benjang sagedo wilujeng dunyo lan akhirat. Kranten dawuhipun Alloh wonten Surat Al-Angkabut. Jibril maringi penjelasan. slajeng dipun tanggledaken dateng Malaikat Jibril. Pramilo meniko manggo manah kedah dipun gembleng.

Cekap semanten aturan kulo. meniko sampun boten terpandang asing wonten kalangan umat Islam. wekdal meniko saget kulo gunakaken sak sahe-sahenipun. فقال ال تعالى فى القر أن الكريم. damai lan sentoso. mugi-mugi kulo panjenengan pinaringan iman ingkang kuat rusho. cerah. Mugi-mugi. terang benderang ing saat meniko. Nabi pemimpin arab lan Ajam.خير النم. ingkang sampung paring wekdal dateng kulo. sedoyo kelepatan nyuwun angunging pangapunten. وما أرسلناك إل رحمة للعالمين‬ ّ ِ َ ِ ْ ِ ِ َ ْ ََ ِ َِ ََ َ ِ َ َ ْ ِ ْ َ Hadratul Mukarromin. ingkang boten purun tobat. bengis lan kejam. poro Ibu. yakni masa jahiliyah menuju masa Islamiyah. Poro Bapak. Sebab pancen sampun dados keharusan. utawi dados hal ingkang perlu. aman lan tentram. getun lan nelongso. Poro Bapak. أما بعد. poro Ibu ingkang kulo hormati ! Berbicara tentang peringatan “Maulid Nabi”. Ibu. dumateng tiyang ingkang nglampahi duso. hadirin sekalian ingkang kulo hormati. soho boten purun sholat lan poso. وعلى اله واصحابه الكرام. selali dipun limpahaken dateng kanjeng pejuang Islam. ingkang beto umat manusia saking masa ingkang murko. ingkang nitahaken poro menungso. Akhiripun pinaringan gesang aman. والصل ُ والسلم على سيد نا محمد‬ َ ْ ِ َ َ ّْ ً َ ْ َ ّ ِ َ ََْ ْ َ َ َ ‫. Hadirin sedoyo ! Ingkang kaping tigonipun kulo matur nuwun dumateng sederek pemimpin acara. mugiyo Rohmat Alloh lan salam. Amin yaa Robbal Aaalamin. Lewat suasana ingkang indah. sehinggo saget nglampahi perintahipun zat kang murbo waseso. menuju masa damai. monggo kulo lan panjenengan sedoyo jaler-estri. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO PERINGATAN MAULID NABI ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ َ َ ُ َ ّ َ ‫َ ْ َ َ َ َ ْ َ ِ ِ ْ َ ِ ْ ِ ْ َ ِ َ ْ ِ ْ َ ِ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ ّ ّ ِ ْ ُ َ ِ َ ّ َة‬ ‫الحمد ل الذى أنعم علينا بنعمة اليمان والسلم وأرسل رسو له على كا فة المم. AMin Poro Bapak. soho ingkang paring patrapan lan sikso.Robbal a’alamin. Poro Ulama’ul amilin. Ingkang kaping kaleh. . tumrap umat ingkang dipun pimpin meniko mengenang utawi melestarikan sejarah seorang pemimpinipun. enom-tuwo sami muji syukur dateng Alloh Kang Maha Kuoso.

Menungso boten mengenal perkemanusiaan. monggo kito nglahiraken roso bungah. kranten kito sebagai umat ingkang dados ajaranipun. kito kedah selalu ngatah-ngatahaken amal kesahenan. meniko dipun terbitaken cahaya ingkang terang benderang. Lan ugi kito kedah sering maos Sholawat Nabi. Keranten kito sebagai umat ingkang mengharap syafatipun benjing ing dinten qiamat. meniko setunggalipun pemimpin ingkang sukses perjuanganipun sampun sukses membangun umat manusia saking zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah. watu lan sajenisipun. inggih meniko tepat wonten dinten Isnen tanggal 12 Robiul Awwal tahun Fil. wonten kitab Al-Barzanji. nopo malih. Lan minongko kangge mbuktekaken anggen kito syukur dateng Alloh SWT. berkorban harta benda kangge kepentingan agama Islam. Boten mengenal hukum agama. selajeng kanti sifat Rohman Rohimipun Alloh SWT. meniko syaratipun kedah cinta kanjeng Nabi. menyembah hewan. Kados dawuhipun kanjeng Nabi : ‫من إعتنى مو لدي وجبت ل ُ شفا عتى‬ ِ َ َ َ ‫َ ْ ِ ْ َ َ َ ْ ِ ِ ْ َ َ َ ْ َه‬ “Sing sopo wonge gelem nemen-nemeni dino kelahiranku mangko tetep oleh syafaatku“ . bilih zaman sak derengipun kanjeng Nabi lahir keadaan alam gelap gulita. tukar padu.Lha panjenenganipun Rasulullah SAW. Lan minongko kangge mbuktekaken rasa cinta kito dumateng Rosululloh SAW. kito tingkataken anggen kito syukur dateng Alloh SWT. lan membawa Rohmat bagi umat seluruh alam. Taksih katah tiyang ingkang menyembah berhala. menyebut asmane kanjeng Nabi. kanti kedatangan wulan maulid meniko. nasih qoum wanita katah ingkang lahir dipun pejahi urip-uripan. wonten sejarah-sejarah Islam. Terbukti wonten Al-Qur’an surat Al-Anbiya : 107 Ingkang artosipun : “Lan ingsun ora ngutus siro Muhamamd kejobo menehi Rohmat tumrap umat semesta alam” Poro Rawuh sedoyo ingkang kulo hormati ! Pramilo wonten ing kesempatan meniko. kayu. Saben dinten sami permusuhan. utawi tahun Gajah Alloh nglahiraken seorang Rosul supados paring tuntunan. wonten ing tengah-tengah kegelapan. soho kito kedah selalu menjaga lan melestarikan sareat utawi ajaranipun. Menungso dereng mengenal sinten Tuhan ingkang wajib dipun sembah. Hal meniko terbukti wonten kitab-kitab Tareh.

tanpa korban cinta sia-sia. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PERANAN WANITA DALAM PEMBANGUNAN ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ‫الحمدِل رب العالمين. ingkang akhiripun timbul kegagalan. kito kedah sering mahos sholawat. سيد نا محمد وعلى‬ ََ َ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ِ ْ َِ ْ ُ ْ ِ َ ْ َ ََ ُ َ ‫ّ َ ُ َ س‬ ِ ْ َ َ ْ ّ ِ ْ ُ ُ ََ ُ ْ ِ َ ْ َ ِ ِ َ َ ْ ِ َ َ ْ ّ َ ِ ُ ْ َ ْ َ ‫اله وصحبه أجمعين. فل حول ول قو ة ال با ل العلى العظيم‬ ّ َ ْ ِ َ ْ َ ِ ِْ َ َ َ Poro Bapak poro Ibu muslimat ingkang kulo multa-aken. selalu emut lan nyebut-nyebut Tiang cinta kedah purun nyocoki lan derek tingkah laku lan perkataanipun tiang ingkang dipun cintai. kintenipun cekap semanten atur kulo. ingkang saget nampi syafa’atipun. Poro Rawuh ingkang kulo hormati ! La’ kito sebagai umatipun kanjeng Nabi menawi kito sampun menyatakan cinta dateng Kanjeng Nabi. meniko kito ugi kedah remen berkorban kangge memperingati dinten maulid ipun Kanjeng Nabi kados ing saat meniko. Berkorban demi cinta. kirang langkungipun kulo nyuwun agungipun pangapunten. Tanpa mencocoki lan mengikuti ucapan lan perbuatanipun. والصلة وال ّلم على اشرفالمرسلين. Soho kito kedah purun nindakaken nopo ingkang dados ajaranipun. Kanti mekaten kolowahu. sebagai bukti remen kito dateng kanjeng Nabi.Poro rawuh ingkang kulo hormat ! Pancen tiyang niku menawi cinta kedah netepi rukun telu ( ‫)اركان المحبة ثل ثة‬ ّ Rukunipun cinta meniko wonten tigo Tiyang cinta meniko kedah rela berkorban harta benda. siang ndalu. mugi-mugi ingkang hadir ing majelis puniko sageto tergolong dateng umatipun kanjeng Nabi. Lan maleh. soho mbak-mbak fatayat . lan nebihi nopo ingkang dados laranganipun. enjing sonten. cinta bade timbul perselisihan. اما بعد. Tiang cinta kedah selalu eling lan nyebut asmane ting ingkang dipun cintai. وبه نستعين على امور الدنيا والدين. benjang ing dinten qiamat. Poro rawuh.

boten piyantun priyo mawon. niat ngibadah dateng ngersanipun Alloh SWT. Kranten kangge nyekapi kebutuhan gesang meniko. ٍ َ ِْ ُ َ ٍ ِ ُ ََ ٌ َ ْ ِ َ ِ ْ َ ْ ُ ََ ‫طلب العلم فريضة على مسلم ومسلمة‬ Ingkang artosipun : Pados ilmu meniko Fardhu tumrap saben-saben tiyang Islam jaler utawi istri (priyo lan wanito). sehinggo kito saget berkumpul utawi bersilaturrahim wonteng ing majlis puniko. Keranten Alloh sampun paring Rohmat soho Ni’mat dumateng kito sedoyo. wajib pados ilmu meniko boten namung tiang jaler thok. Poro Rawung ingkang kulo hormati ! Getuk menopo gedang goreng ? Sampun ngantuk menopo dereng ? Monggo ing sa’at meniko kito niyat wonten ing manah. Mugi-mugi pertemuan kito ing saat meniko saget andadosaken sababiyahipun kito angsal syafa’at saking kanjeng Nabi ing dinten qiamat. Ugi poro adik-adik. Nopo maleh wonten ing abad modern meniko poro kaum wanito boten purun ketinggalan. Kranten pancen dados tiyang Islam lho Bu……?! Ngaji utawi pados ilmu meniko wajib tumrap sedoyo. Kanti wontenipun Hadist meniko kito sampun jelas bilih ingkang.ingkang kulo hormati. tansah tetep dipun limpahaken dumateng kanjeng Nabi Muhammad. Ingkang kaping kalih. poro generasi penerus perjuangan Islam ingkang kulo sayangi ! Sepindah monggo kulo lan panjenengan sedoyo samiyo nglahiraken. Kaum wanito boten cukup mendel teng nggriyo utawi cukup teng dapur mawon boten usah boten dados so’al Asal sampun saget dandan utawi mack Asal sampun saget njangan utawi masak . mugi salam bahagia Alloh lan Rohmat. binjang wonten ing dinten qiamat. niat bade ngaji. dawuhipun kanjeng Nabi. tapi ingkang langkung penting meniko berbekal ilmu pengetahuan. tapi tiang istri inggih dipoun wajibaken pados ilmu. mboten wonten satunggal Alangan punopo. rasa puji syukur dateng ngersanipun Allah SWT kanti ucapan Alhamdulillah. niat pados ilmu. menungso boten cukup berbekal harta benda. salah satunggalipun Nabi pimpinan umat. kanti wilujeng. Nabi ingkang bade paring syafa’at.

Kejawi meniko piyambakipun ugi mencurahkan tenaga lan fikiranipun mbantu perjuangan Rosululloh lan. monggo Ibu-ibu lan mbak fatayat. An-Nahl : 97) Poro Ibu-ibu lan mbak fatayat ingkang kulo hormati ! Pramilo saking meniko. kados pundi sikap Siti Aisah binti Abu Bakar. sebagai kaum wanito. kados pundi sepak terjangipun Siti Khodijah ? piyambakipun selalu ngorbanaken harta bendanipun kangge mbelo lan menolong perjuangan Rasululloh SAW. sehingga ngantos Rosululloh wafat. podo ugi lanang utowo wadon kanti beriman. piyambakipun ber I’tiqod teguh lan jujur.Asal sampun saget babaran utawi manak Tapi kejawi saking meniko kaum wanito. Lan ingsun bales kanti balesan kang luwih apik ketimbang amale” (QS. penerus perjuangan Rosululloh. “Siti Aisah” tetep berjuang membela lan nerusaken perjuanganipun kanjeng Nabi. Bangsa lan Negara. kedang tumut belajar lan berjuang kangge membela Agama. wani noto. meniko ugi bade dipun jamin kalian Alloh. Negari ugi rusak” Poro Rawuh kejawi saking meniko. mongko yekti ingsun paringi kehidupan kang bagus. tiyang istri menawi nglampahi amal-amal ingkang sahe. manggo kito sebagai muda-mudi Islam.من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون‬ Ingkang artosipun : “Sopo wonge kang ngamal soleh. utawi jeneng wanito. nopo malih menawi kito enget perjuanganipun kanjeng Nabi Muhamamd SAW. benih-benih . Piyambakipun ugi boten ketinggalan selalu mendampingi lan mengikuti Rasulullah SAW. Segala bidang kito tanam. di dalam menegakkan Agama Islam sehinggo piambakipun dipun paringi gelar utawi sebutan “Umil Mu’minin”. ayat 97 ingkang surosonipun : َ ْ َُ ْ َ ْ ُ َ َ ِ َ ْ َ َ ْ ُ َ ْ َ ْ ُ ّ َ ِ ْ َ ََ ً َ ّ َ ً َ َ ُ ّ َ ِ ْ ُ ََ ٌ ِ ْ ُ َ ُ َ َ ْ ُ ْ َ ٍ َ َ ْ ِ ً ِ َ َ ِ َ ْ َ ‫. Hal meniko dipun jelasaken wonten Al-Qur’an surat An-Nahl. Pramilo saking meniko. Menawi wanitonipun sahe Negari ugi sahe. Anggenipun menghadapi hal nopo ke’mawon. dipun bales dipun paringi gesang ingkang bahagia wonten akhirat. isoho dadi wanito sing cocok karo sebutane wanito. wani ditoto. Siang ateges wanihoto. kito giataken lan kito tingkataken. Lan menawi wanitonipun rusak. Kranten kanjeng Nabi dawuh : ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َِ ْ َ َُ ْ َ َُ َ ِ ِ َ ِ ْ ُ َ ِ ُ َ ْ َ ْ َ ‫.المر أة عماد البلد إذا صلحت صلحت وإذا فسدت فسدت‬ Ing artosipun : “Wanito meniko dados cagakipun negoro.

Sepindah kulo muji syukru Alhamdulillah. Kintinipun cekap semanten atur kulo. Poro Rawuh ingkang kulo hormati ! Sampun sakmesthinipun sangking keluarga Bapak H. Umar lan poro kerabat. Lan dipun bales ingkang sak katah-katahipun. Umar sekeluargi. Lan ing mriki. وعلى اله واصحا به ماد مت الشمس والقمر طلعت نهارا وليل. ingkang sami keroyo-royo kerso ta’ziah utawi bela sungkowo.جآء أجلهم ل يستاء خرون سا عة ول يستقدمون إنا ل و إنا إليه راجعون‬ ِ َ ْ ُ ِ ْ َ ْ َ َ َ ً َ َ َ ْ ُ ِ ْ َ ْ َ َ ْ ُ َُ َ َ َ Poro Rawuh. shoho kulo panjenengan sedoyo meniko sami susah lan getun. Sedoyo kelepatan kulo. cita-cita Agama. Inggih boten sanes monggo kito . ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO PEMBERANGKATAN JENAZAH ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ً ْ َ ِ َْ ْ ِ َ ْ َ ‫الحمدِل الذى خلق الموت والحياة ليبلو كم ايكم احسن عمل. Ananging kados pundhi maleh pancen sampun dados taqdiripun Alloh ingkang boten saget kito gadali lan boten saget dipun unduraken malih. Hadirin-hadirot ingkang kulo hormati ! Ing mriki kulo atas nami wakilipun Bapak H. ingkang beraneka ragam. kulo nyuwun agungipun pangapunten.iman lan taqwa wonten ing manah kito sedoyo supados tetep kuat lan teguh menghadapi liku-liku kehidupan. shoho hidangan ingkang ngremenaken manah panjenengan sedoyo. inggih puniko sedanipun ……. awal ngantos akhir. إذا‬ َِ ّ َ َ ْ ََ ً َ َ ْ َ ََ ُ َ َ ْ َ ُ ْ َ ِ َ َ َ ً ْ َِ ‫. أما بعد. Bangsa lan Negara. namung saget ndongaaken mugi-mugi sedoyo amal sholeh panjenengan kolowahu dipun trami dening Alloh SWT. ingkang ing dinten meniko nampih musibah sangking ngarsanipun Alloh. Kejawi saking meniko kulo boten saget bales menopo-nopo atas bantuan panjenengan sedoyo ingkang arupi tenaga lan fikiran shoho sanesipun. فقال ال تعالى فى القران الكريم. Ing mriki kulo nyuwun agunging pangapunten dateng panjenengan sedoyo. Amien. lan hormat atas jenazahipun si Fulan meniko. atas sedanipun si Fulan meniko. shoho ngaturaken matur nuwun atas kerawuhan panjenengan sedoyo. والصلة والسلم على سيدنا محمد أحسن الخلق قو ل‬ ّ ّ ً َ َ ُ َ ْ َ ْ ُ ّ َ ْ ُ َ ُْ َ ِ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ََ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ‫وفعل. kulo. (SI Fulan). Sehinggo saget tercapailah cita-cita kito. macam lan warna. amergi kulo mboten saget nyaosi papan pinaraan ingkang sekeco.

Alhamdulillah. panjenengan kersoho paring pangapunten. utawi utang piutang. kulo suwun supados panjenengan sedoyo. bilih jenazahipun si Fulan puniko sahe nopo sahe ? 3x. shoho dipun ngapunetn dosadosanipun lan dipun tampio amal-amalipun ingkang sahe sehingga sagedo angsal rahmat sangking ngarsanipun Allah SWT. Dene menawi amrat menawi dipun ikhlasaken. Poro Ibu. ِ ْ َ ْ ََ َُ َ َ ْ ُ ْ َ ‫أنتم شهدأ على الرض‬ Poro Rawuh nggih si Fulan meniko anggadahi “haqqul Adam”. sedoyo kelepatan kulo nyuwun pangapunten. kulo suwun supados panjenengan ihlasaken. Poro Rawuh ingkang kulo hormati ! Sa’derengipun jenazah dipun berangkataken. soho sanesipun dateng panjenengan sedoyo. Kintinipun cekap semanten atur kulo. Tapi ing mriki perlu kulo saksekaken dateng panjenengan sedoyo. Lan mugi-mugi kito sedoyo ingkang dipun tilar sagedo nerusaken perjuanganipun lan nyampurnakaken amal kesahenanipun soho usahanipun ingkang kapundut. Lain malih sebagai meningso tentu kemawon sekedi utawi katah.ikhlasaken mawon. Baik segi ibadah dateng Alloh. ugi sesrawungan dateng tanggo. Amin. Monggo jenazah sareng-sareng kito berangkataken. kulo suwun supados langsung mawon hubungan kalih pihak keluarga utawi ahli warisipun. ten mriki kulo aturaken dateng panjenengan sedoyo bilih sak sumerep kulo si Fulan meniki termasuk golongan tiang ingkang sahe. Pramilo saking meniko. saking segi nopokemawon. ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO WALIMATUL KHITAN ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ‫ُ ّ َ ْ َ ْ َ َِ ْ َ َ ِ ّ ِ ْ ِّ َ ِ ْ َ ه ْ َ َ ِ ْ ً َ ّ َة‬ ‫الحمد ل الذى قد قال فى كتا به الكريم : ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابرا ِيم حنيفا. ing mriki kulo aturaken sedoyo kalepatan si Fulan meniko. lan dipun paringi jembar kuburipun. utawi dateng tiyang sanes. hadirin sedoyo ingkang kulo hormati ! Sepindah Monggo kulo lan panjenengan sedoyo samiho nglahiraken rasa puja lan puji . kanti mahos Sholawat (kalimat Toyibah). والصل ُ والسلم على سيد نا محمد‬ ‫النبي المصطفى وعلى اله واصحابه اهل الصدق والو فى ا ما بعد‬ ّ ِ َ ْ َ ِ ْ ّ ِ ْ َ ِ ِ َ ْ ََ ِ َِ ََ َ َ َ ْ ُ ْ ّ ِ ّ Poro Bapak. si Fulan meniko gadah kalepatan dateng tiang sanes.

kalian Allah dipun catet minongko dados amal sholeh kito sedoyo amin-amin ya robbal alamin. Tur wonten zaman semanten. Ingkang kaping tigonipun kawulo matur nuwun dumateng sederek pembagi acara ingkang sampun paring wekdal dumateng kulo. Lan jenggote kaleh brengosipun sampun dowo. Sehingga wonten ing kesempatan meniko kito saget rawuh wonten ing puniko majelis dalam rangka Jabatud Da’wah. Nabi ingkang bade paring syafa’at dateng sedoyo umat benjang wonten ing dinten qiamat mboten pandang sugih utawi mlarat. dereng wontek calak utawi dokteng ingkang tukang nyunat. selagi umat puniko taksih purun nindaaken syariat. Dawuhipun Alloh wonten Al-Qur’an Artosipun : “Nuli ingsun wahyuake marang siro (Muhammad). Dados dipun sunat piyambak !? Mungkin bapak-bapak utawi ibu-ibu timbul pertanyaan. Lajeng Alloh SWT paring wahyu dateng kanjeng Nabi supados derek agaminipun Nabi Ibrahim. Ingkang sampun paring pinten-pinten rohmat lan taufiq soho hidayah dumateng kito. Mboten pandang rakyat utawi pejabat. lan rahmatipun. Dados asal-usulipun sunat puniko awit zamanipun Nabi Ibrahim. mugi-mugiho salam bahagia Allah. Shoho sanes tiyang wedi pemes utawi lading. Lhoooo! Menopo Nabi Ibrahim puniko tiyangipun wedi pemes. mugi-mugi kerawuhan kito sedoyo. utawi wedi lading kok sampek umur 80 tahun lagek sunat ? Poro Ibu ingkang kulo hormati ! Nabi Ibrahim puniko sanes tiyang jerih utawi tiyang weden. Mugi-mugi wekdal meniko mangke saget kulo gunakaken ingkang sak sahe-sahenipun. utawi ngrawuhi dateng undangan dateng walimatul khitan. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Nindaaken khitan utawi sunat meniko derek tindak lampanipun Nabi Ibrahim as ingkang wonten sejarahipun Nabi Ibrahim nindaaken khitan meniko sampun yuswo 80 tahun. supoyo melu (condong) marang agamane Nabi Ibrahim” (QS. An-Nahl ayat 123). . Tapi pancen wontenipun printah sunat utawi khitan meniko inggih sampun umur 80 tahun niku. Ingkang kaping kalih. tegesipun taksih purun to’at lan boten purun ngelampahi maksiat. tansah kalimpahaken dateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW sebagai Nabi pemimpin umat.syukur dateng ngarsanipun Allah SWT.

Padahal ngilangi najis puniko dados syarat absyahipun sholat. wantun bertanding melawan musuh. Pramilo menurut qo’idah ushul fiqh : ٌ ِ َ َ ُ َ ْ ِ َ ْ َِ ِ ِ ُ ّ َ َ ُ َ ّ ُ ‫كل ما يتو صل به إلى الواجب فهو وا جب‬ Artosipun : ”Sakabehe perkoro sing digawe lantaran maring nindakne perkara wajib meniko hukume wajib“ Pramilo ngilangi najis utawi kotoran wonten pucukipun zakar utawi kucur/helm puniko wajib. meniko sedoyo. Lan boten wonteng tiyang ingkang dereng sunat. sedoyo poro pejuang 45 ingkang gagah berani. wantun ngusir panjajah. Lhoooo sholat gangsal wekdal meniko wajib.Poro Bapak poro Ibu ingkang kulo hormat ! Lhoooo…… sakniki fungsinipun utawi faedahipun khitan meniko katah ing antawisipun : No. khitan meniko saget ngilangi najis utawi kotoran ingkang kentung wonteng pucukipun zakar/kucur utawi kepala penis. III khitan meniko saget nambahi dateng keberanian utawi kekendelan. Dene faedah ingkang No. Kintenipun cekap semanten atur kulo Kupat lepet taline janur Lepat luput tetepa dadi sedulur Masang pulut ing duwur cemoro Menawi luput nyuwun ngapuro ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO WALIMATUL MAULID . II inggih puniko : Dipandang sangking segi kesehatan dokter khitan puniko saget ngilangi penyakitpenyakit ingkang timbul sangking pucukipun zakar utawi kucur. pejuang-pejuang kolowahu inggih sampun sunat. enggal mawon dipun khitani. Sebab andadosaken absahipun sholat. Hal meniko saget dipun bukte’aken menawi panjenengan pikir. Dados mekatenlah pentingipun khitan utawi sunat. Pramilo kangge akhir kata kulo monggo bapak poro ibu menawi kagungan putro dereng dipun khitanaken. Kranten hubunganipun meniko dateng masalah ibadah. shoho nambahi kewibawaan. Dene kaidah ingkang No. puniko wantung perang ngusir penjajah. 1 Dipandang saking segi agama.

ingkang lahiripun kanti keadaan wilujeng. hadirin. meniko menawi kagungan putro. Dene menopo wonten ing saat meniko. والصل ة والسلم على سيد نا م َمد افضل الخلق اجمعين وعلى اله واصحا به‬ ‫ومن تبعه الى يو الدين اما بعد‬ ّ ْ ّ ْ َ َِ ُ َ ِ َ ْ َ َ Poro Bapak poro Ibu. Amien.‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ُ َ َ ْ ََ ٍ ْ ِ َ ِ َ َ ِ َ ُ َ ُ ََ ََ ُ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ ّ َ َ ٍ ْ ِ ْ ِ َ َ ْ ِ ْ َ ََ ْ ِ ّ َ ْ ِ َ َ ْ ّ َ ِ ُ ْ ‫َ ْح‬ ‫ال َمدِل رب العالمين الذي خلق النسان من طين. shoho paring pendidikan-pendidikan dateng putronipun kados ingkang dipun dawuhaken dening Kanjeng Nabi Muhammad SAW ُ ّ ّ َ َ ْ ََ ً ّ َ ّ ِ ُ َ ُ ْ َ َ ْ ْ َ َ َ َ ّ َ َ َ َ ّ َ َ َ َ ِ ْ ُ َ َّ ُ ْ ََ ُ َ َ ََ ُ َ ْ ِ َ ِ ْ ُ ْ َ ِ ِ ََ ََ ِ ِ َ ْ ّ َ ‫حق الوالد على ولده ان يحسن اسمه واد به وان يعلمه الكتابة والسبا حة والر ماية وان ل ير زقه ال طيبا وان يزو جه‬ َ َ َْ َِ ‫اذا ادرك‬ Ingkang artosipun : “Haq utawi kewajibanipun tiang sepuh dumateng putranipun inggih meniko : Kedah paring asmo utawi nami ingkang sahe Kedah mbagusi dateng adabipun . sehinggo kulo panjenengan sedoyo saget karoyo-royo bucal tempo ninggalno griyo. samio nglahiraken rasa puji syukur dateng ngarsanipun Alloh. Poro Bapak poro Ibu. Bapak Ridhwan nampi ni’mat sangking ngarsanipun ingkang Maha Kuoso. hadirot ingkang kulo mulya’aken ! Sa’derengipun kulo matur nopo ingkang bade kulo aturaken mangke. taufiq. واخرجه‬ ِ ِ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ ِ َ ْ َ ِ ْ َ ْ ِ َ ْ َ ٍ ّ ‫م ْ َ ْ ِ ُ ّ ِ َ ُ َ َ َ ْ َ ُ ِ َ ْ ٍ ُ ِ ْ َ ّ َ ُ َ ّ َ ُ َ َ ّ ِ َ ُح‬ ‫ِن بطن امه وهو ل يعلم بشيئ مبين. kedah pareng asmo ingkang sahe. dene kulo panjenengan dipun rawuhaken wonten ing dalem meniko. وقدر سعاادة وشقا وته ورزقه واجله وهو فى قرر مكين. sagedo dados putro ingkang berguna migunani tumraping masyarakat. utawi dipun paringi asmo “Zainul Haqqi” (contoh) pancen sampun dadaos kewajibanipun tiang sepuh. sepindah monggo kulo lan panjenengan sedoyo. kang Maha Kuasa kanthi ucapan Alhamdulillah. hadirin sedoyo. Alloh sampun paring pinten-pinten rahmat. saget ngrawuhi undanganipun Bapak Ahmad sakeluarga. boten wonten satunggal alangan punopo. bangsa lan agama. ingkang arupi kelahiran sang putro. Dene menopo wonten ing saat puniko. dateng kulo lan panjenengan sedoyo. boten sanes dipun suwuni tambahipun barokah dugo mugi-mugi putri ingkang tembih lahir puniko. ninggal bondo lan rojo koyo. Poro hadirin ingkang kulo hormati ! Dene bayi ingkang nembeh lahir ing saat meniko dipun paringi tetenger.

shoho putro ingkang sholeh meniko saget dados amal jariyahipun tiyang sepuh. monggo putro-putro kito meniko kito didik ingkang sahe kito wulang dateng ilmu agomo. menawi sampun sedo. Tegesipun kito dipun dangu kados pundi anggen kito ngramut dateng putro kito. Amin. Putro ingkang sholeh. supados kejayaan Islam lan kemulyaan Islam ing masa mendatang saget tetep gilang gemilang. ُ َ ْ ُ ْ َ ٍ ِ َ ٍ ََ ْ َ ِ ِ ُ َ َ ْ ُ ٍ ْ ِ ْ َ ٍ َ ِ َ ٍ َ َ َ ٍ َ َ ْ ِ ّ ِ ُ َُ َ َ َ َ ْ ِ َ َ َ ُ ْ ِ َ َ َ ِ ‫إذا مات إين أدم إنقطع عمله ال من ثل ث صدقة جارية او علم ينتفع به اوولد صا لح يد عو له‬ Ingkang artosipun : “Naliko Ibnu Adam (Manungso) meniko sampun sedo/wafat mangko putus sedoyo ngamalipun kejawi saking tigang perkawis.Kedah mulang nyerat utawi nulis Kedah mulang dateng renang utawi nglangi Kedah mulang dateng manah utawi nembak Kedang paring rizki ingkang halal Kedah ngrabekaken/nikahaken menawi sampun dewasa utawi menawi sampun ketemu jodohipun. 2. 1. Menawi didikan kito meniko sahe. Sodaqoh. ingkang ndongaaken dateng Ibnu Adam kolo wahu (utawi tiang sepahipun)“ Poro rawuh ?! pramilo lewat kesempatan meniko. Ilmu ingkang manfaat 3. minongko dados amal jariyahipun kito sedoyo. supados benjang dados lare ingkang sholeh. ingkang mbenjang wonten akhirat kito dipun suwuni pertanggung jawab. kito inggih dipun bales sahe dening Alloh. Kejawi saking meniko ugio saget nerusaken perjuangan kito sedoyo. Dene menawi anggen kito didik putro meniko awon. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Kejawi keterangan wonten ing nginggil kolo wahu bilih anak meniko amanatipun Alloh ingkang dipun titipaken dumateng kito sedoyo. meniko kito inggih pikantuk sikso sangking ngarsanipun Alloh kanjeng Nabi dawuhaken. Poro rawuh getuk menopo gedang goreng ? . kulo ngajak dateng panjenengan sedoyo.

poro pini sepuh. taufik shoho hidayah dateng kito sedoyo. Kranten menurut ajaran agama Islam.فإنى مكاثر بكم المم يوم القيامة وعلى اله واصحابه اجمعين أما بعد فل حول ول قو َ ال با ل العلي العظيم‬ Poro Bapak Kiyai. utawi hari resepsi pernikahan ingkang sanget keramat meniko Mugi-mugi kerawuhan kito sedoyo meniko kalian Alloh dipun catet dados amal sholeh kito sedoyo. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Berbicara tentang nikah meniko sampun mboten terpandang asing di kalangan umat Islam. menawi lepat nyusun pangapuro.Sampun ngantuk menopo dereng ? Kintenipun cekap semanten atur kawulo. Sebab nikah meniko derek sunnahipun kanjeng Nabi. poro tamu undangan ingkang kulo hormati. lan hadirot ingkang kulo hormati. dalam rangka menyambut hari kebahagiaan. Sepindah kawulo muji syukur dateng ngarsanipun Alloh SWT ingkang sampung paring rohmat. sahinggo kito saget pepanggihan wonten ing puniko majlis. ونها هم عن السفا ح والصلة والسل ُ على سيدن محمد القائل : تنا كحوا وتنا سلوا‬ ْ َُ َ َ َ ْ ُ َ َ َ ْ ِ َ ْ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ََ ‫َ ّ ِ ِ َ ِ ِ ّ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ِ ّ َ ِ َ ّ َ ُ َ ّ َم‬ ّ ُ ْ ْ َْ ِ ْ ِ َ ْ ّ َِ ْ ِ ِ ّ ِ ‫َِ ّ ُ َ ِ ُ ِ ُ ُ ْ ُ َ َ َ ْ َ ْ ِ َ َ ِ َ ََ َِ ِ ََ ْ َ ِ ِ َ ْ َ ِ ْ َ َ ّ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ّة‬ ‫. soho ngamalaken dawuhipun kanjeng Nabi : ِ َ َ ِ ْ َ ْ َ َ ّ ُ ْ ُ ُ ِ ُ ِ َ ُ ِ ِ َ ْ َُ َ َ َ ْ ُ َ َ َ ‫تنا كحوا وتنا سلو فإ نى مكاثر بكم المة يوم القيامة‬ ‍ Ingkang artosipun : “Podo nikaho siro kabeh lan podo duweho keturunan siro kabeh. melaksanakaken nikah meniko dipun catat sebagai amal ibadah. krono besuk ingsun ing dino qiamat akeh-akehan umat lantaran siro kabeh“ . Amien. poro hadirin. soho poro ahli keluarga lan sohabatipun. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO NASEHAT PERNIKAHAN ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ‫الحمد ل الذى سن لعباده النكاح. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Ingkang kaping kalih mugiho rohmat ta’dzim dan salam bahagia Alloh tansah dipun limpahaken dumateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW.

Tegesipun dados manten meniko selalu dipun mulyaaken selalu keramat. tapi menawi sampun nikah. glimpang-glimpung. meniko maleh saget cerito-cerito kaleh garwanipun. menawi wonten kamar tilem piambek kleasak-klesik. yen teng kamar saget cerito-cerito kaleh garwane Poro rawuh ingkang kulo hormati !! Kajawi saking meniko taksih wonten malih kewajiban-kewajiban ingkang kedah dipun laksanaaken. wonten ingkang jelasaken bilih tembung nikah meniko asalipun tembung arab ingkang terdiri saking tigang huruf. Poro rawuh ingkang kulo hormat ! Salajengipun menurut sebagian Ulama. kaleh bantal guling. meniko kedan mulang dumateng istrinipun ingkang sahe. benten kaleh tiang taksih bujangan. dados syarat syahipun nikah. Sebab nikah di dalam Islam meniko dados amal ibadah. nikah boten dados syah kejawi mboten Islam. mboten kenging dipun pisahaken. Antara suami lan istri. sehinggo panggonan lenggahipun meniko dipun utamaaken wonten ngajeng piyambak kados dene palenggahanipun raja lan permaisuri. Dene Islam didalam nikah meniko. tegesipun tiang dados manten utawi tiang nikah meniko ngraosaken nikmat lahir lan batin. bilih Islam lan nikah. Dene kewajibanupun tiang jaler sebagai suami.Shoho Islam didalam nikah meniko dados syarat syahipun nikah. meniko singkatan saking kata Karomah utawi keramat. Nomer setunggal huruf Nun meniko singkatan sangking kata Ni’mat. Ingkang artosipun cerito tegesipun tiyang menawi sampun nikah. Inggih meniko : Huruf Nun. meniko merupakan hal ingkang selalu berhubungan. Alloh sampun dawuh wonten Al-Qur’an ِ َ ّ ََ َ ْ ُ ّ َ ُ َ ّ ‫الر جال قوامو ن على النسآ ء‬ Artosipun : . Dados kanti meniko saget kito simpulaken. sesuci. Nomer kaleh huruf Kaf. adus jinabat. Kranten tiang jaler meniko ingkang bertanggung jawab dumateng tiang istri lan putroputrinipun. Nomer tigo Huruf Haa meniko singkatan saking kata Hikayah. Huruf Kaf lan Huruf Ha’ (Nikah ‫ )نكح‬ing tigang huruf kolowahu anggadahi singkatan utawi anggadahi arti piyambak-piyambak. lan sanesipun. sholat. Menurut Islam. Shoho perintah ngamalaken dawuh-dawuhipun Alloh kados dene : puoso.

tiang estri kedah selalu anjagi dirinipun (utawi badanipun) lan njagi bandanipun. ingkang dawuhipun mekaten : ‫خير النسآء إمرأة إذا نظر ت إليها سرتك وان امرتها اطا عتك وان غبت عنها حفظتك فى مالك ونفسها‬ َ ِ ْ َ َ َ ِ َ ِ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ِ ْ َِ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َِ َ ْ ّ َ َ ْ َِ َ ْ َ َ َ ِ ٌ ََ ْ ِ ِ َ ّ ُ ْ َ Ingkang artosipun : “Sak apik-apike wong wadon sing naliko siro sawang. selagi perintahipun kolo wahu mboten perkawis maksiat. kados dawuhipun kanjeng Nabi. والصلة والسلم على سيدنا ومولنا محمد القائل النكا ح سنتى فمن أحب‬ ّ َ ُ َ َْ َ َ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ ٌ ْ َِ ٌ ِ َ ُ َ ِ ِْ َ ْ ِ ُ ِ ْ ِ ْ ُ َ َ ‫ُق‬ ‫فطر تى فليتسن بسنتى وعلى اله و أصحا به ومن واله اما بعد‬ ّ ََ َْ ََ َ َ ِ ُّ ِ ّ َ َ َ ْ َ ِ َ ْ ِ Poro bapak. utawi manut. Kupat lepet taline janur Lepat luput tetep dadiho sedulur Akhiripun sedoyo kelepatan kulo awal ngantos akhir kulo nyuwun pangapunten. Lan menawi dipun perintah kedah selalu to’at. lintu wekdal Insyaa Allah saget dipun sambung malih. ingkang sampun paring pintenpinten rohmat dateng kito sedoyo. ing antawisipun inggih meniko. menawi dipun sawang ingkang jaler. kedah tansah bingahaken. ingkang dipun riwayataken dening shohabat Abi Hurairah. poro ibu. hadirin sedoyo ingkang kawulo mulyaaken. وانكحوا اليامى منكم والصالحين من عباد كم وإما ئكم وإم ئكم إن يكونوا‬ ْ ُ ْ ُ َ ْ ِ ْ ُ ِ َ َِ ْ ُ ِ َ َِ ْ ُ ِ َ ِ ْ ِ َ ْ ِ ِ ّ َ ْ ُ ْ ِ َ ّ َ ْ ْ ُ ِ ْ ََ ْ ِ َ ْ ِ ِ َ ِ ِ َ َ ْ َ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ّ َ َ ْ َ َ ِ ُّ ُ ّ ‫ف َراء يغنيهم ال من فضله و ال واسع عليم. lan naliko siro perintah tansah manut lan naliko siro tinggal lungo. Shoho menawi dipun tinggal kesah ingkang jaler. Sakderengipun kulo matur nopo ingkang Alloh SWT. dalam rangka menghadiri undangan walimatul Ursy ing saat meniko.“Bilih tiang jaler meniko ingkang jemenengi/mimpin dateng tiang estri“ Dene kewajiban tiang estri dateng tiang jaler. sehinggo kito saget makempal wonten ing meniko majlis. kranten meniko derek dawuhipun . Poro rawuh ingkang kulo hormati. deweke tansah bungahake marang siro. tansah jaga awake lan bondo siro“ Porp Bapak poro Ibu kintenipun namung mekaten atur kawulo. Ngawontenaken walimah meniko hukumipun sunah. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO SAMBUTAN WALIMATUL URSY ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ‫الحمدِل الذل قد قا ل فى كتابه الكريم.

meniko ingkang dipun undang. meniko ingkang dipun dugeni gedah ingkang langkung parek griyanipun. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Bicoro masalah walimah meniko. sami ugi walimah khitan utawi maulud. Dene menawi perekipun. Wonten kala : Walimatul ‘Ursy wonten kalane walimatul khitan. Dene menawi walimah saklintunipun manten. meniko podo ingkang dipun dugeni langkung rumiyin ngundangipun. utawi dugeni dateng walimah. sohabat Abdurrohman bin Auf. Dene ingkang paling utami utawi ingkang afdhol inggih meniko “Walimatul ‘Ursy utawi Walimah Manten” Dene masalah ijabatut-da’wah. sa’lajengipun. inggih ingkang langkung rumiyin meniko ingkang dipun dugeni“ Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Kolo wahu kawulo ngaturaken bilih ndugeni dateng undangan walimah manten meniko hukumipun wajib. wonten kalane walimatul maulid. kados . Menawi salah setunggalipun meniko langkung rumiyin. meniko hukumipun inggih benten-benten. bilih wonten salah setunggulipun wekdal. boten wonten perkawis mungkar utawi maksiat. Poro rawuh !. Lan menawi wonten perkawis maksiat utawi perkawis ingkang nglaraaken manah. Menawi walimah manten. meniko boten wajib nekani.kanjeng Nabi. bilih piyambakipun nglaksanaaken nikah damel maskawin (Mahar) rupi emas sak bobotipun kelungsu kurmo salajengipun kanjeng Nabi ngendiko. shoho sanesipun. wajib ndugeni. kados ingkang kasebut wonten ing kitab-kitab fiqih. menawi wonten setunggal wekdal meniko wonten undangan kaleh. weninipun katah. فإن سبق أحدهما فأ جب الذي سبق‬ Ingkang artosipun : “Menawi kempal tiang ngundang kalih (sareng wekdalipun) moko ingkang dipun dugeni. wonten kalane walimah ngedekaken griyo utawi boyongan. utawi tigo. lajeng perintah ngawontenaken walimah senajan namun nyembelih maendho setunggal. selagi wonten majlis walimah manten kolowahu. tiang ingkang langkung parek lawang griyonipun. Hal meniko damel dasar hadisipun kanjeng Nabi ingkang dipun riwayataken deneng Abu Dawut RA َ َ َ ِ ّ ْ ِ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ َ ْ ِ َ ً َ َ ُ َ ْ َ ْ ِ ََ ِ َ ِ َ َ َ َ ْ ِ َ ِ ‫إذا إجتمع دا عيان فأجب أقربه بابا. matur dateng kanjeng Nabi. ٍ َ ِ ْ ََ ْ ِْ َ َ َ َ َ َ ‫بار ك ال لك أولم ولو بشاة‬ “Tegesipun kanjeng Nabi donga’aken barokah. meniko ndugeni hukumipun sunat. Benten kaleh dugeni undangan saklintunipun walimah manten. utawi aqiqoh.

‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO PENERIMAAN KEMANTEN ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ِ َ ْ َ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ َ ْ ‫َُ َ ِ َ ْ َ ِ َ َ َ َ َ ََ َ ُ َ َ ً َ ِ ْ ً َ َ َ َ ّ َ َد‬ ‫الحمد ل الذى خلق من الماء بشرا فجعلمه نسبا وصهرأ. lepat luput panggahodadi sedulur. Lan menawi walimah khitan utawi walimah maulid (kelahiran) tumrap tiyang ingkang dipun undang dugeni walimah meniko hukumipun sunat. sedoyo kelepatan kulo nyuwun pangapunten. وعلى أله وصحبه صلة وسلما كثيرا.الخلق والورى. أما بعد. Tegesipun tiyang ingkang dipun undang seneng tiyang ingkang ngundang seneng. Tepi sedoyo kolowahu utaminipun dipun dugeni kranton meniko derek dawuhipun kanjeng Nabi ingkang dipun riwayataken dening Imam Muslim : ْ َ ْ َ ْ َ ً ِ ْ ُ َ َ ْ َِ ّ َ ُ ْ َ ً ِ َ َ َ َ ْ ِ ُ ْ َ ْ ُ ُ َ َ َ ِ ُ َ ِ ‫إذا دعي احدكم فليجب فإ نْ كان صا ئما فليصل وان كان مفطرا فليطعم‬ Ingkang artosipun : “Menowo siro diundang mangko becik tekoho manwa siro poso mangko donga’no bagus lan barokah menawo siri ora poso mongko mangano“ Poro Rawuh kintenipun cekap semanten kangge sambutan kulo akhiripun kulo akhiri kupat lepet taline janur. Tegesipun tiyang ingkang dipun unddang seneng. فل حول و ل قو َ ال بال العلي العظيم‬ . وكان ربك ق ِيرا والصلة والسلم على سيدنا محمد أفضل‬ ِ ُ ْ ْ َْ ِ ْ ِ َ ْ ّ َِ ْ ِ ِ ّ ِ ‫ْ َ ْ ِ َ ْ َ َ َ ََ َِ ِ َ َ ْ ِ ِ َ َ ً َ َ َ ً َ ِ ْ ً َ ّ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ّة‬ ‫. Pramilo dugeni dateng undangan walimah khitan utawi kelahiran hukumipun sunat boten wajib. Sebabipun wonten ing majlis walimah manten meniko wonten tiyang ingkang nyandang susah utawi sakit malah sedoyonipun ngraosaken ayem seneng lan bungah. Poro rawuh. lan menikolah ingkang dados wajibipun dugeni undangan walimah manten. menawi ndugeni datang walimah manten meniko wajib.dene walimah khitan utawi walimah maulid meniko dugeni hukumipun sunat. meniko nopo rahasianipun utawi sebabipun masalah dugeni walimah meniko kok benten-benten ? menurut sebagian Ulama meniko wonten ingkang njelasaken. tapi lare ingkang dipun khitani utawi ibu ingkang nglahiraken meniko ngalami sakit. kranten wonten ing griyanipun tiyang ingkang kagungan hajat meniko wonten ingkang ngraosaken sakit utawi payah.

kanthi kawontenan ingkang sehat wal afiat. papan pinaraan. dumateng poro tamu-tamu sedoyo. utawi poro pengantar kemanten. Wonten ing mriki kawulo minongko wakilipun Bapak Shohibul Hajat utawi ingkang kagungan dalem. mugi-mugi atas kerawuhan kito sedoyo ing saat meniko andadosaken sababiyahipun kito mbenjang pikantuk syafaatipun kanjeng Nabi. ْ ُ ِ ْ ُ ُ ِ ً ْ َ ًَ ْ َ ‫مر حبا أهل بحضو ر كم‬ Ingkang kaping kalih Bapak Hamid sekeluargo nyuwun agunging pangapunten dateng hadirin sedoyo mengenai kekirangan sangking segi nopo kemawon. Shoho Rohmat lan Salam bahagia Alloh mugio tetep dipun limpahaken dateng junjungan kito Nabi besar Muhammad SAW. khusus ipun dumateng Bapak Hamid selaku tiang sepahipun penganten putri inggih puniko ingkang asmo sederek Hindun. Monggo dipun dahar sa’wontenipun. Dene punopo panjenengan sedoyo kerso ngrawuhi undanganipun Bapak Hamid sekeluarga boten kesupen Bapak Hamid sekeluarga ngaturaken. dumateng keluarga mriki. shoho poro sinoman ingkang sami leladen. Sami ugi sangking segi panggenan. pasugatan. Shoho poro hadirin lan hadirot ingkang kulo hormati. ‫امين يا ر ب العا لمين‬ َ ِْ َ َ ْ ّ َ َ َ ِْ َ Poro Rawuh Ingkang Kulo Hormati Wonteng ing mriki kawulo minongko wakilipun Bapak Hamid ingkang kagungan dalem sepindah kawulo ngaturaken sugeng Rawuh. sami ugi sangking undangan walimatul Ursy.Poro Bapak. Poro rawuh ingkang kawulo hormati ! Sa’lajengipun kolo wahu Bapak wali utawi tiang sepuhipun penganten putri sampun masrahaken putro-putrinipun. poro Ibu Shoho sedoyo tamu undangan walimatul Ursy ingkang kawulo mulya’aken. sami rawuh wonten ing dalemipun Bapak Hamid puniko. . Ugi dumateng poro ahli keluarga lan poro sohabatipun. Sehinggo kito saget keroyo-royo. lan monggo hidangan ingkang sampun kasediaaken meniko kito ni’mati utawi kito dahar kanthi dipun kawiti mawi upacara Bismillahirrahmanirrahim. Pramilo ing mriki kanti raos maremipun penggalih shoho bingahipun manah. langkung rumiyin kulo nglahiraken puji lan syukur dateng Alloh SWT. ingkang sampun paring pinten-pinten Rohmat Taufik shoho Hidayah dumateng kito sedoyo. Mboten kesupen dumateng sedoyo poro pengantar kemanten ingkang kawulo hormati. guyub lan rukun.

sehinggo saget membentuk rumah tangga ingkang bahagia. Mugimugi kulo selaku tiyang sepuh mriki. Shoho kulo nyuwun tambahi doa restu. Akhiripun kangge kulo. sageto mendidik shoho ngopeni dateng putro kaleh kolowahu. menawi panjenengan wonten ingkang kerso jagong. kirang langkungipun anggen kulo matur. maslahah lan barokah dibawah naungan ridho Alloh SWT. langkung rumiyen kulo muji syukur Alhamdulillah dateng ngarsanipun Alloh SWT. mboten wonten alangan punopo Amien. Sa’derengipun kulo matur nopo ingkang bade kulo aturaken mangke. والصلة والسلم على سيد نا محمد الذى هدا نا إلى سبيل النجاح‬ َ َ ّ ِ ْ ِ َ َِ َ َ َ ِ ّ ٍ ّ َ ُ َ ِ َّ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ َ َ ّ َ ْ ََ َ ّ َ َ َ َ ّ َ َّ َ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ِ ِ ّ ِ َ ّ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ّ َ ِ َ ّ َ ِ ْ ّ ِ َِ َ ِ ِ َ ْ ََ ِ َِ ََ َ ‫وعلى اله وأصحابه أهله الصدق والصلح أما بعد فل حول ول قوة إل بال‬ Poro Bapak. kulo nyuwun agunging pangapunten. sejahtera. kanti kawontenan rahayu wilujeng widodo lir sambi kolo. mugi-mugi kundur panjenengan saking griyo mriki. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Ingkang terakhir mbok bilih acara meniko mangke sampun paripurno. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO PENYERAHAN KEMANTEN ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ . kawulo inggih nyumbanggaaken. lan langsung mulai saat meniko kemanten kaleh kolowahu kulo akehi dados putro kulo kiambak lan dados keluarga kulo. namung saget ndonga’aken. ugi malah matur nuwun. . ingkang sampun pareng Rohmat soho nikmat dumateng kulo lan panjenengan sedoyo. penyerahanipun kolo wahu kulo trami kalean asto kaleh. sehingga kulo lan panjenengan sami saget rawoh wonteng ing majlis puniko.shoho kanti ucapan Alhamdulillah. ngantos dumugi dalemipun piyambak-piyambak. kulo cekapi semanten kemawon. Dene menawi terus kundur kawulo mboten saget nyangoni menopomenopo. Poro Ibu. Poro Tamu undangan ingkang kawulo mulyaaken. وحرم علين السفا ح.‫الحمدِل الذى أحلنا النكا ح. sedoyo kelepatan kulo. Amien. shoho poro tamu pengantar penganten ingkang kulo hormati. kalian Alloh dipun paringi wilujeng.

wonten ing mriki kawulo minongko wakil saking walinipun pengantin putro inggih puniko Bapak Hamid. ingkang sampun bersusah payah budhi dhaya nyediaaken papan pinara’an. Amien Poro rawuh ingkang kulo mulyaaken ! Ingkang kaping tigonipun kawulo ngaturaken agunging panuwun dumateng sederek pranoto acoro ingkang sampun paring wekdal dumateng kulo. shoho hidangan engkang arupi daharan lan unjukan ingkang kados mekaten meniko mewahipun. Poro rawuh. dumateng bapak Shohibul bait mriki minongko tiyang sepuhipun pengantin putri. Sehinggo kanthi pertemuan kito ing majlis puniko saget dadosaken sababiyahhipun kito pikantuk syafaatipun kanjeng Nabi benjang ing dinten Qiamat. Pramilo. Kolo wahu bidal sangking dalemipun. mboten saget mbales atas penghormatan meniko kejawi namung saget dungaaken dateng Bapak Shohibul bait mriki kanthi ucapan ‫جزا كم ال خير الجزا كثرا‬ ً َْ َ َ ْ َ َْ ُ ُ ُ َ َ Mugi-mugi atas jerih payahipun utawi penghormatanipun Bapak Shohibul bait mriki sekeluarga tansah andadosno amal sholehipun ingkang ditrimo dening Allah. Shoho matur nuwun sa’agengipun dumateng Bapak Shohibul baik mriki sekeluarga.Ingkang kaping kalihipun mugiho Rahmat Ta’dzim Alloh soho salam tansah tetep dipun limpahaken dateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW soho para ahli keluarga lumeber dateng kito ingkang sami rawuh ing majlis puniko. Sepindah kawula ngraos syukur Alhamdulillah dateng Allah SWT. shoho dipun bales kanthi balesan ingkang sakkatah-katahipun. mugi-mugi wekdal meniko saget kulo gunaaken ingkang sa’sahe-sahenipun. Pramilo kanti raos bingahipun manah. ingkang supadoso masrahaken si manten jaler ingkang Asma sederek Hasan puniko. shoho kanthi ucapan “Bismilah” sederek Hasan meniko kulo pasrahaken sa’doyonipun dumateng Bapak Shohibul bait mriki. sakrehning sederek Hasan puniko sampun trami dados putro mantunipun bapak shohibul bait mriki. kanti pasrah bongko’an tegesipun inggih kados mekaten meniko kawontenanipun. ugi kulo wahu sampun dipun laksanakaken Aqad Nikah. ‫امين يا ر ب العا لمين‬ َ ِْ َ َ ْ ّ َ َ َ ِْ َ Poro rawuh sedoyo kangge selajengipun. wonten ing mriki kawulo minongko wakil sangking walinipun pengantin putro shoho atas nami wakil sedoyo tamu pengantar pengantin putra. wonten ing mriki kawulo atas nami wakil para tamu pengantar pengantin. kawulo nampi Amanat sangking Bapak Hamid. Dene menawi wonten kekirangipun .

kados pundi amrih saget sahenipun. Nanging leres-leres golek ilmu Agomo. Mugi kulo sa’rombongan wangsul saking dalem mriki. ugi nyuwun pamit pindah. kulo nyuwun agunging pangapunten. kawulo sa’rombongan. Dene menawin wonten kekiranganipun sangking segi nopokemawon. kawulo suwun Bapak Shohibul bait mriki umumipun. sami ugi : segi pendidikan. Ni’mat. boten wonten setunggal alangan punopo. sedoyo keluarga lan masyarakat mriki kersoho paring bimbingan soho tuntunan. Shoho kangge kulo pribadi sedoyo kesalahan awal ngantos akhir kulo nyuwun pangapunten ingkang sak katah-katahipun. Shoho ilmu sing keno kangge sangune ngadep datang kang moho kuoso. saking tingkah laku. tindak tanduk ingkang kurang nyocokidateng panggalehipun Bapak Shohibul Bait mriki sakeluarga. kawulo minongko wakil saking sedoyo pengantar pengantin. lan panjenengan sedoyo. tumuju dateng griyanipun piyambak. segi pengalaman. poro Ibu. ninggal bondho lan rojo koyo sami saget rawo wonten ing majlis puniko boten ategas prawan golek joko. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! . wilujeng. ucapan-ucapan. Shoho sa’derengipun kulo pungkasi. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO THOLABUL ILMI ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ِ ِ َ ْ ََ ِ َِ ََ َ ٍ َ ّ ُ ََ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ ِ َ َ ْ َ ِ ْ ِ ْ ِ َ َ َ ْ ِ َ َ ّ َ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ‫الحمدِل الذى فضل بني أدم با لعلم والعمل. Ilmu sing keno kangge sangu dateng griyane moro tuwo. dumateng kulo. soho nyuwun tambahipun do’a restu. pendamelan lan sanesipun. Amien. Poro rawuh ingkang kulo mulya’aken ! Ingkang terakhir kawulo ugi atas kami nami wakil saking rombongan pengantar penganting mbok bilih acara puniko mangke sampun paripurno. sehinggo kulo lan panjenengan saged karoyo-royo bucal thempo ninggalno griyo.sangking segi nopokemawon. tansah dipun paringi slamet. utawi dudo golek rondho. والصلة والسلم على سيدنا محمد على كل حال. Hadirin sekalian ingkang kulo hormati ! Minangkani awalipun atur kulo ing mriki kulo muji syukur Alhamdulillah dateng Alloh SWT ingkang sampun paring pinten-pinten Rohmat. و على اله واصحا به‬ ‫اصحاب الكرامة والكمل أما بعد‬ ّ ْ ََْ َ َِ َ َْ ِ َ ْ َ Dumateng Poro Bapak.

Surat AlMujadalah ayat 11 ٍ َ َ َ َ ْ ِ ْ ْ ُْ ُ َ ْ ِ ّ َ ْ ُ ْ ِ ْ َُ َ ْ ِ ّ ‫يرفع الُ الذ ين آمنوا منكم والذ ين أوتوا العلم درجات‬ ِ َْ َ Artosipun : “Allah bade ngangkat derajatipun tiyang-tiyang ingkang beriman lan tiyang-tiyang ingkang nggadahi ilmu dateng pinten-pinten derajat“ Tapi sa’wangsulipun menawi kito boten anggadahi ilmu boten saget ngaji lan boten purun belajar lan boten sekolah. Kito tingkataken anggen kito belajar. Amargi. ngamalipun boten dipun terimo dening Alloh.Sebagai pengajak kulo monggo iang saat meniko kulo lan panjenengan samiho niat ngaji. Pramilo monggo kito tingkataken . Dados senajan tiyangnipun sampun tuwek. ngrowek. Keranten pancen dados tiyang Islam lho Pak?! Bu?! Ngaji niku wajib tumrap kito sedoyo. Hal meniko cocok kalian dawohipun Alloh wonten Al-Qur’an. elek. untune entek. monggo Poro Rawoh sedoyo terutama adik-adik lan generasi Muda-mudi remaja Islam. meniko tetep kewajiban pados ilmu. Pramilo sangkeng meniko. tengriyo namung kluyur-kluyur jogrok klimprakklimprik kados sarung goyor. sampun ketinggalan jaman. ora tedas peyek. tapi boten dipun ilmuni meniko tiwas bal gedual. Supados benjang angsal ilmu ingkang katah lan manfaat soho ilmu ingkang saget beto bahagia lan wilujeng donyo lan akherat. Sa’niki sampun kathah sekolahan sampun kathah tempat-tempat pendidikan. Kanjeng Nabi dawoh : ‫)طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة )رواه ابن عبد البر‬ ٍ َ ِْ ُ َ ٍ ِِ ُ ّ ُ ََ ٌ َ ْ ِ َ ِ ْ َ ْ ُ ََ Ingkang artosipun : “Bilih pados ilmu meniko dipun fardhuaken tumrap saben-saben tiyang Islam jaler lan istri“ Soho kanti hadist meniko kito sampun jelas bilih pados ilmu meniko merupakan proses ingkang serba terus tanpa wonten bates waktu baik kapanpun. dimanapun dan dalam keadaan bagaimanapun. Mardudatun Laa tugbalu. niki sampun jaman merdeka boten kados jaman penjajah. niku nggih boten patut. ُ َْ ُ َ ٌَ ْ ُ ْ َ ُ ُ َ ْ َ ُ َ ْ َ ِْ ِ ْ َ ِ ْ َ ّ ُ ُ ‫و كل من بغير علم يعمل اعماله مر دو دة ل تقبل‬ Tiyang niku menawi boten gadah ilmu. Poro Rawuh ingkang kulo hormat ! Keranten tiyang niku menawi boten gadah ilmu senajan toh ibadah sampek jungkir balik. Niat ibadah dateng ngarsanipun Allah SWT. utawi ibadah mempeng.

Ibu sampun ngantos ketinggalan. didhol ora payu Akheripun tiyang sepuhipun namung susah. Soho ingkang saget menjunjung tinggih Harkat lan Martabat tiyang sepuhipun kaleh. karo bapak galak. Niku nggeh nyusahaken tiyang sepuh nipun. boten purun sekolah. kon minggat boten budal. karo Kakang mbangkang. datang langgar. karo Embah mbantah.anggen kito belajar. ojo sampek gadah putro sing lolak-lolok. boten purun datang masjid. Poro santri putra soho Putri ingkang kulo hormati. Boten kesupen . dodo ampek. soho Poro Bapak Kiyai ingkang kulo mulya’aken. awak dredek. Poro konco-konco. Sa’bendino ngente’no sego. Menawi kentandang gaweh boten purun. nopo maleh pendidikan Ilmu Agama. lan sanessanesipun. Diajar nangis. karo Pakdhe gumedhe. karo Paklek mendelik. Keranten lare niku menawi boten kenal pendidikan. karo dulur ngladur. irung pilek. karo Ibu nesu. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO KESAN PESAN KEPADA PARA SANTRI ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ُ َ ّ َ ُ ‫ّ ْ ِ ْ ُ ِ ْ ََ َ َ َ ِ ِ ّ َ ِ َ ْ ِ ْ ِ َ ِ ِ َ ْ ِ ِ ْ َ ِ ْ َ َ ّل‬ ‫الحمدِل رب العا لمين الذي هدا نا إلى الرشد المبين وامرنا بالتحاد والعتصام بحبل ال المتين. فقال ال تعالى : واعتصموا بحبل ال جميعا ول تفرقوا‬ ْ ُ ّ َ َ َ َ ً ْ ِ َ ِ ِ ْ َ َ ْ ُ ِ َْ َ ّ َ َ ْ ِ َ ْ َ ِ ِ ْ َ َ ِ َِ ََ َ ٍ ّ َ ُ َ ِ َّ ََ Dumateng Poro Bapak Pinisepuh. jaluki duwit. Bangsa lan Negoro. gelisah pikiran jibek napas sesek. di tuturi boten manut. di guwak moleh bendino ngentekno sego. awak sak kujur rasane dredek. والص َة والسلم‬ َِ َ َ َ ْ ِ َّ َ ْ ِ َ َ ْ ّ َ ِ ُ ْ َ ْ َ ‫على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. bendino kur telek-telek mergo duwe anak ndablek kon mergawe ora untek menengahe malah mbegegek lek ngeteniki tiyang sepuh susah menopo boten? Poro Bapak Poro Ibu? Mulane monggo putro-putrine dipun didik ingkang saestu supados leres-leres saget kados lare ingkang berguna bagi Agama. menungso liyane“ Poro rawo ingkang kulo hormati ! Kintenipun cekap semanten atur kulo. kuping gemrebek weteng muneg-muneg. kirang langkungipun kulo nyuwun pangapunten. boten purun ngaji. pados ilmu pengetahuan ingkang kathah. karo tonggo ora duwe dugho. Ingkang cocok dawohipun kanjeng Nabi ِ ّ ِ ْ ُ ُ ََْ ِ ّ ُ َْ ‫خير الناس أنفعهم للنآس‬ Artosipun : “Sa’bagus-baguse menongso yoiku sing manfaat marang. Soho dumateng poro Bapak.

niku berarti Tigo. Inggih meniko No 1 : ‫( اطيع ال‬To’at dumateng Alloh) No. Ingkang maksudipun SAN niku Insan utawi menungso. Lewat suasana ingkang indah. II ‫( اطيع الر سول‬To’at dumateng َ ُ ِْ َ َ ْ ُ ّ ُ ِْ َ Rosul) No. Mugi-mugi wekdal meniko mangke saget kulo guna’aken ingkang sa’sahe-sahenipun. TRI. Sampun ngantos putus sebelum berhasil. kejawi nglahiraken raos puji syukur. kintenipun boten wonteng kata-kata ingkang manis. berpadu lan bersatu kaliyan rekanrekan santri ingkang giat lan gigih dalam memperjuangkan syariat Islam Agama Alloh. Dados Santri niku insan (manungso) ingkang kedah netepi perkawis tigo. kulo saget merasa bangga lan gembira kranten ing saat meniko kulo dipun takdiraken dening Allah saget bertemu. pada kesempatan meniko. Pramilo merupakan suatu hal engkang sanget berharga shoho sanget penting menawi wonten kesempatan meniko kulo mengajak dumateng konco-konco kangge ningkataken mutu semangat belajar lan berjuang kanthi sungguh-sungguh lan sabar. Kaping tigonipun kulo aturaken matur nuwun dateng sederek pembagi acara ingkang sampun paring wekdal dateng kulo kangge ngisi wontenipun acara ing saat meniko. ingkang pantes kulo aturaken wonten permulaan atur kulo. dateng Alloh SWT kanthi ucapan….dumateng Adi-adik senasip lan sa’perjuangan ingkang kulo sayangi. Nopo malih tumrap kito sedoyo sebagai santri. isoho dadi santri sing cocok kaleh sebutane santri. cerah terang benderang. َ ْ ِ َ َ ْ ّ َ ِ ُ ْ َ َْ ‫الحمدِل رب العالمين‬ Ingkang kapingkalihipun Rohmat soho salam mugio tetep dipun limpahaken dumateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW shohor poro Ahli Keluarga lan sahabatipun. Poro konco-konco santri ingkang kulo hormati ! Pada kesempatan niki. III ‫( اولى المر‬To’at dumateng Pemerintah). ِ ْ َ ْ ِْ ُ Poro Rawuh ingkang kulo hormati ! Wonten sebagian Ulama ingkang njelasaken : Bilih santri meniko singkatan sangking gangsal kata inggih meniko : SANTRI : SA berarti sanggup N berarti nerusaken T berarti tuntunan .

Tak gentar halilintar. Tak goyang karena gelombang. Tak muntir karena petir. terjun wonten jam’iyah utawi organisasi. mugi-mugi Alloh ngasilaken perjuangan kito sedoyo sehinggo saget tercapai lain . Pramilo sangking meniko monggo kito samiyo ngatah-ngatahaken dongo nyuwun dateng Alloh. kados dene jam’iyah qiroah utawi jam’iyah dibaiyah shoho jam’iyah seni hadroah shoho sanes-sanesipun.R berarti Rosul I berarti Ilahi Dados sebagai santri kedah sanggup nerusaken tuntunan Rosul Ilahi. ‫ عظة النا شئين‬njelasaken ّ ‫إ ّ فى يد كم أمر المة * وفى إقدا مكم حيا تها‬ َ َ َ َ ْ ُ ِ َ ْ ِ ِ َ ِ ّ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ ِ َ ِ ‫ِن‬ Ingkang Artosipun : “Sa’temene ono ing tangan siro kabeh iku letak urusan umat yakni urip utowo matine lan ono ing derap langkah siro iku maju lan mundure umat” Poro rawuh ingkang kulo hormat ! Dados jelasipun menawi kito sebagai santri. bererti kito meniko nuduhaken kematian lan kemunduruan agami wonten ing masa depan. Tapi sak wangsulipun menawi kito sedoyo sebagai santri utawi sebagai generasi muda-mudi Islam purun belajar ilmu agami ingkang mempeng shoho purun berjuang terjun wonten jam’iyah-jam’iyah. tabah lan sabar dalam menghadapi sesuatu. Boten purun berjuang nyiaraken agami Islam. Imam Gozali wonteb kitab . Mendal karena rayuan gombal. ِ َ ْ َ ْ ُ َ ُ ْ َ َ َ ْ ََ ِ َ ْ َ ْ ِ َ َ ْ ُ ْ ُ ُ ْ َ َ ‫ل أقعد الجبن عن الهيجاء* ولو تو لت زمر العداء‬ Ingkang artosipun : “Aku ora bakal mandek wedi sangking pertempuran senajan musuh berbondong-bondong melawan“ Kejawi sangking meniko pancen santri meniko ingkang bertanggung jawab dateng maju munduripun utawi gesang lan matinipun umat beragama wonten masa depan. Shoho kedah berjuang lan anggadahi I’tiqod ingkang kiat. Tak cemas karena panas. Tak Mundur dalam bertempur. Insya Allah kehidupan agama lan kemajuan agama wonten ing masa depan tetap cerah bersinar terang. Tak heran karena hujan. boten purun bertekat melingkis celana melangkahkan kaki. Hal meniko cocok kalian qoulipun Iman Ibnu Malik wonten kitab Alfiyah . Tak gopoh melawan musuh.

aman. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO PERJUANGAN ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ‫ال َمدِل الذي اكرم المجا هدين. meniko bade mejamin umat manusia menuju hidup bahagia lahir lan batin. inggih puniko agami Islam. yakni saking masa jahiliyah menuju masa Islamiyah. ingkang mucal menungso mawi Qolam tentang ilmu ingkang dereng difaham. فقال ال تعالى فى القرآن الكريم أعو ذ بال‬ ‫. ادع الى سبيل ربك بالحكمة والمو عظة الحسنة وجادلهم بالتى هي احسن. ingkang penuh cahaya bagaikan sinar bulan ing tengah malam. والصلة والسلم على اشرف المرسلين سيدنا‬ َ ِ ّ َ َ ْ َِ ْ ُ ْ ِ َ ْ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ ِ ْ ّ ِ ْ ُُ ْ ِ َ َ َ ْ ََ َ ْ ِ َ ْ ُ ْ ّ َ َ َ ْ ِ ِ َ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ِ ّ ِ ُ ْ ‫َ ْح‬ ِ ِ ُ ْ ُ َ ِ ْ ِ َ ِ ْ ُ ْ ِ َ َ َ ُ َ َ َ ُ ْ َ ّ َ ِ ْ ّ ِ ْ َ َِ ْ ُ َ ِ َ َِ ْ ُ َ ِ َ ْ َ َ ِ ِ َ ْ ََ ِ َِ ََ َ ٍ ّ َ ُ ‫محمد وعلى أله واصحا به ومن تبعهم الى تبعهم الى يو م الدين أما بعد. masa ingkang penuh sifat murka lan kejam menuju masa damai. adil ٌ ْ ُ َ ّ َ َ ٌ َ َّ ٌ َ ْ َ dan makmur penuh ampunan. Keranten Agami Islam. Cekap semanten atur kulo. صد ق ال العظيم‬ ُ َ ْ َ َ ِ ِ ّ ِ ْ ُ ْ ِ َ َ ِ َ َ َ ْ ِ َ ِ ْ َ ْ َ ِ َ ْ ِ ْ ِ َ ّ َ ِ ْ ِ َ َِ ُ ْ ُ ِ ْ ِ ّ ِ َ ْ ّ َ ِ Hadrotul Mukarromin. poro Ulama’ul Amilin khususipun poro Bapak kiyai ingkang kulo hormati. damai. Langkung rumiyin kulo manjataken puji syukur dateng Alloh SWT. واذل المعتدين وأفهمنا من علوم الدين.terwujud cita-cita agama. Nabi pemimpin Arab lan ajam ingkang beto umat manusioa sangking masa ingkang hitam kelam. adik-adik senasib lan sa’perjuangan ingkang kulo sayangi. meniko boten saget wujud tanpa dipun tuntut kalian perjuangan ingkang sungguh-sungguh Sedoyo kolo wahu boten berhasil nopo malih kangge mempertahankan . shoho boten melanggar dateng ajaran Islam. bangsa lan negara ‫ بلدة طيبة ورب غفور‬Negara aman. Amin. selagi tiyang ingkang memeluk Agami Islam kolowahu-boten menyimpang lan melanggar dateng garis-garis agami Islam. shoho Rohmat Allah lan salam mugiho dipun tetepaken dateng Nabi Pejuang Islam. Sedoyo kelepatan nyuwon pangapunten ingkang kathah. shoho kawilujengan lahir lan batin meniko boten saget dipun wujudaken sambi turu utawi tenguk-tenguk kaliyan lingguh silo tumpang. shoho wilujeng wonteng ing dunyo lan akhirat. tapi kangge mencapai lan ngasilaken kebahagiaan. Sahabat-sahabat. tentram. rekan-rekan. lan ridlo Allah.من الشيطان الرجيمن. Tuhan Semesta Alam. agama ingkang paling mulyo minggahipun Alloh. Poro Hadirin ingkang kulo hormati ! Menurut pandangan Islam.

utawi boten kito cegah. ngorbanaken jiwa raga. katah poro remaja ingkang menggemari kebudayaan luar tapi boten dipun saring. cocok nopo boten kalian ajaran agami Islam ? niki boten peduli. Pramilo sangking meniko kulo anjuraken dateng poro Jutawan. Hal meniko cocok kaleh dawuhipun Al Hukama ‫لقد غر سوا فأ كلنا وإننا* لنغرس حتى يأ كل الناس بعد نا‬ َ َ ْ َ ُ ّ َ ُ ْ َ ّ َ ُ ِ ْ َ َ َ ّ َِ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ ْ ْ َ Ingkang artosipun : “Sa’temene wong-wong kang dingin wis podho nandur jasa sehinggo kito sing mangan jasane lan sa’temene kito ugo nandur sehinggo wongkang sa’wise kito (generasi mendatang) mangan jasa kito“ Poro Rawuh ingkang kulo hormat ! Pramilo sangking meniko kangge ngasilake kejayaan Islam dan kebahagiaan kaum . utawi ndandosi bangunan kolo wahu. gedunggedung madrasah. Hal meniko menawi kito kurang waspada. soyo dangu bade merajalela. Kito kedah ringan tangan lan bermurah hati. sehinggo saget ngalahaken kebudayaan Islam piyambak akhiripun umat Islam piambak ingkang bade rugi. remaja. sampun ngatos bahil utawi kumed ngurbanaken harta benda kangge Kepentingan Agami kito. ingkang bertentangan kalian agami Islam. shoho harta benda demi kejayaan Islam. lan kaum muslimin.shoho melestarikan nilai kemulyaan Islam meniko. supados generasi ingkang bade datang ingkang ngrahosa ken jasa kita. lan ugi kito ingkang ngraosaken utawi ingkang nggunaaken bangunan-bangunan kolo wahu. Firman Alloh wonten Al-Qur’an : ‫و جا هدوا بأموا لكم وأنفسكم فى سبيل ال‬ ِ ْ ِ َ ِ ْ ُ ِ ُ ْ ََ ْ ُ ِ َ ْ َ ِ ْ ُ ِ َ َ Ingkang artosipun : “Lan berjuango siro kabeh klawan bondo siro lan awak siro ing dalem agamane Alloh“ Nopo maleh memasuki abad modern saat meniko katah kebudayaan-kebudayaan asing ingkang mlebet wonten negari kito Indonesia. Terutami wonten kalangan muda-mudi. Sa’meniko kito ugi kedah purun bangun. Kito sebagai generasi penerus pewaris sangking generasi ingkang rumiyin sampun jerih payah mewarisi kito bangunan masjid-masjid. poro ‫ أغنياء‬poro ََْ َ dermawan. langgar lan sanesipun.

ونسئل نفعها لننذر بها اهل القر ية. lan slamet wonten ing donyo lan akhirot Amin. Poro hadirin sekalian ingkang kulo hormati. nanti pitutur ingkang sahe. tonggo teparu.‫الحمدِل الذى على ما ختمناه من الدراسة. ومن‬ ُ ْ َ ّ َ ِ ِ َ َِ ِ َ ْ ِ َ ْ ِ َ َّ َ َ َ َّ ‫علم وتعلم فيها لعلء كلمة ال. saget bertemu.muslimin monggo sanak famili. sa’derengipun berhasil. lan masyarakat kito ajak menuju dateng dalan agamipun Alloh kanti bijaksana. supados saget cocok antara ucapan lan perbuatan. bahagia. poro konco-konco sedoyo siswasiswi madrasah……… ingkang kulo sayangi. soho dumateng poro . berpadu lan bersatu wonten ing majelis puniko kanthi keadaan ingkang sehat wal afiat. pramilo monggo sepindah malih semangat berjuang lan beramal selalu kito tingkataken sampun ngantos bosen utawi waleh. Ingkang kaping kalehipun mugi-mugi tambahipun Rahmat Ta’dzim Alloh tetep dipun limpahaken dateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW. tercapailah cita-cita kito. اما بعد‬ Hadratul mukarromin. lan tingkah laku ingkang ngremenaken. langkung rumiyin kulo muji syukur dateng Alloh SWT ingkang sampun paring Rohmat Nikmat dumateng kulo lan panjenengan sedoyo sehinggo kito sami saged karoyo-royo. Cekap semanten atur kulo ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO WAKIL SISWA DALAM PENUTUPAN SEKOLAH ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ . Mugi-mugi Alloh SWT enggalo paring kesembadan dateng usaha lan perjuangan kito sehinggo. وعلى اله وأصحا به ومن واله وعلى من أقا م هذ ِ المدرسة. Sa’derengipun kulo ngaturaken nopo ingkang dados beban kawulo. poro Ulama’ul amilin poro Bapak guru dan bu guru ingkang kulo taati. poro Bapak wali murid ingkang kulo hormati. Hal meniko sesuai kalian dawohipun Allah : ُ َ ْ َ َ ِ ِ ّ ِ ْ ُ ْ ِ َ َ ِ َ َ َ ْ ِ َ ِ ْ َ ْ َ ِ َ ْ ِ ْ ِ َ ّ َ ِ ْ ِ َ ََ ُ ْ ُ ‫أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والمو عظة الحسنة وجا دلهم بالتى هي أحسن‬ Ingkang Artosipun : “Ngajako maring dalane Pangeran iro kanti bijaksana lan pitutur kang bagus lan tukaro pendapat maring Qoum kelawan toto coro kang bagus“ Poro Rawuh. وند عهم إلل سبيل ربنا بالحكمة‬ ِ َ ْ ِ ْ ِ َ ّ َ ِ ْ ِ َ َِ ْ ُ ُ ْ َ َ ِ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ِ َ ِ ْ ُ ِ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ ِ َ َ ّ َ ِ ُ َ ْ َ َ َ ََ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ ِ َ َ ْ َ ْ ‫َ ّ َ ُ َ ّ َ ُ َ َ َ ّ ِ َ ُ َ ّ ٍ ِ ْ ِ َ ْ ِ ِ َ َ َ َ ِ ِ َ َ ْ َ ِ ِ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ِه‬ ‫والصلة والسلم على سيدنا محمد إبن عبد ال.

Poro Bapak poro Ibu soho Hadiri sedoyo. ingkang sekedap maleh bade ninggalaken bangku sekolah wonten ing Madrasah puniko. boten saget bales punopo-punopo atas jerih payahipun. Amien yaa Robbal Aalamien. soho ingkang katah. tenaga. lan Bapak Guru. Bapak Guru lan Ibu Guru kanti balesa ingkang sa’sahe-sahenipun. selajengipun kulo sa’konco ngaturaken sedoyo kalepatan dumateng poro Bapak Kiyai soho Bapak Guru wonten ing madrasah puniko. Ingkang terakhir kulo nyuwun barokah do’a restu dumateng Poro Bapak Kiyai soho Bapak Guru. panas utawi jawah sak perlu mendidik soho membina dumateng kawulo sa’konco awit milahi mlebet wonten ing madrasah mriki sehingga wekdal puniko saget dipun wastani Tamat tingkat tsanawiyah. Pramilo sepindah kulo nyuwun dipun aliraken samudra kemaafan lahir lan batin. sageto manfaat maslahah lan barokah saget manfaati lan barokahi dumateng pribadi kulo. ‫جزا كم ال أحسن الجزاء كثيرا‬ ً ْ َِ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ ُ ُ َ َ Mugi-mugi Allah SWT ingkang bales jasa-jasa utawa jerih payahipun Poro Bapak Kiyai. lan negari ingkang akhiripun saget dados lantaran . khususipun siswa-siswi kelas tiga tsanawiyah. soho sedoyo dewan Asyatid ingkang sampun jerih payah ngorbanaken jiwa raga. sebab kulo sa’konco sering damel susah payahipun poro Bapak Kiyai soho poro Bapak Guru sami ugi wonten ing sa’lebetipun Madrasah utwai wonteng ing jawinipun madrasah. Wonteng ing mriki kawulo ngaturaken matur nuwun ingkang sa’agungipun dumateng Poro Bapak Kyai. Wonten ing mriki kulo sa’konco. Ingkang kaping tigonipun kulo ngaturaken matur nuwun dumateng sederek pembagi acara ingkang sampun mempercayakan penuh dumateng kawulo. lan fikiran. Poro Rawuh ingkang kulo hormati ! Sesuai kalian fungsi sangking tugas kawulo inggih puniko mewakili sangking sedoyo siswa-siswi khususipun siswa-siswi kelas tigo Tsanawiyah wonten ing madrasah puniko. utawi jasa-jasanipun Poro Bapak Kyai. kejawi kulo namung saget ngaturaken…. sa’perlu nyampeaken sambutan atas nama wakil sedoyo siswa-siswi. masyarakat agami. siang utawi dalu. mugi-mugiu sedoyo ilmu ingkang sampun kulo pelajari sangking madrasah puniko.ahli keluarga lan sohabatipun. Boten pandang wekdal.

amal kita juga tidak diterima . Muslim). Orang akan terpesona atau hormat kepada orang yang lebih cantik atau tampan. Amien. Pada kehidupan di dunia kebanyakan manusia akan memberikan penilaian terhadap manusia berdasarkan tampilan dan kekayaannya. Sering jeritan rakyat kecil tidak digubris oleh pemerintah kita.” (HR. Amieen. soho ndadosaken sababiyahipun khusnul khotimah. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ 2 Parameter pada 2 Kehidupan Sahabat Abi Hurairah ra berkata. maka akan segera dikeluarkan peraturan untuk melindunginya. kulo nyuwun agengipun pangapunten.” Sementara itu. bahwa Rasulullah saw telah bersabda: “Allah swt tidak akan melihat kemolekan wajahmu dan kekayaanmu. Kintenipun cekap semanten atur sangking kawulo awal ngantos akhir sedoyo kelepatan kulo. Hati dan amal merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Hadits ini menuturkan kepada kita adanya dua parameter pada dua fase kehidupan kita yaitu di dunia dan di akhirat. tetapi Allah akan melihat hati dan amal perbuatanmu. Sedang kalau yang meminta adalah pengusaha. Pada fase kedua. Tidak bisa kita mempunyai niat baik tapi bertindak merampas hak orang lain. Atau ada orang yang berpendapat “Yang penting ingat Allah tapi tak perlu sholat. Atau juga orang kaya lebih dihormati daripada orang miskin. Allah swt akan menilai hati dan amal perbuatan kita didunia.kangge taqorrub dumateng Alloh. yaitu kehidupan di akhirat. Lan mugi-mugi sak sampunipun kito tamat sangking tingkat tsanawiyah puniko sageto nerusaken dateng tingkat sa’terusipun sehinggo saget hasil lan tercapai nopo ingkang kito cita-citaaken.

Seperti. Wallahu a’lam bish showab. Jadi.bila kita tidak mengharapkan ridha Allah. jangan sekali-kali mengenyampingkan hati dan perbuatan kita karena itulah bekal kita di kehidupan yang kekal kelak. . melakukan sholat karena ingin dilihat mertua dan contoh lainnya. Bagi seorang muslim yang diutamakan adalah menjaga dua parameter yang dilihat Allah dengan tidak melupakan dua parameter yang dilihat manusia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful