PENGETAN DINTEN KARTINI Bapak Kepala sekolah ingkang kinurmatan.

Bapak, Ibu Guru ingkang satuhu luhuring budi. Para kanca, siswa-siswi ingkang kula tresnani. Sumangga langkung rumiyin sami ngaturaken syukur dhu-mateng Gusti Mahakwasa ingkang kepareng paring rahmat lan hidayahipun. Kita sadaya taksih saged kempal manunggal kanthi tentrem, bagas, waras, kebak ing kabagyan salebetipun pahargyan pengetan dinten Kartini samang-ke punika. Pangetan dinten Kartini wigatos sanget tumrap kula panjenengan sadaya. R.A. Kartini pindhanipun sekar ingkang tansah mbabar angambar ganda arum ing bangsa Indonesia. Panjenenganipun punika pangarsa tumrap wanita ingkang karyanipun mligi kangge majengipun wanita wiwit duk rikala bangsa Indonesia taksih dipuncengkerem dening bangsa penjajah. Labuh lebetipun R.A. Kartini saestu luhur sanget tumrap kaum wanita. Langkunglangkung ing wekdal sapunika ingkang taksih kedah meres penggalih kangge majengipun bangsa. Panyengkuyungipun para wanita boten saged dipunremehaken, malah kepara langkung bobotipun tumrap pembangunan majengipun bangsa punika. Pancen sampun dipundokrataken para wanita saha limrah nggadahi raos ingkang kalangkung alus. Sanadyan makaten geget ing manah tansah makantar pindha waja ngudi kautaman. Sadaya punika inggih awit saking pangaribawanipun lelabetanipun Ibu Kartini ingkang sampun tumanem ngrembaka ing mahanipun wanita Indonesia. Sampun cetha ing panggesangipun bangsa kathah wanita ingkang saged kiprah kadi dene para priya ing babagan warna-warni. Ingkang makaten punika saestu saged damel mongkoging manah. Kanti makaten punika sumangga kadang-kadang putri sami saged nglajengaken gegayuhan tuwin lelabetanipun Ibu Kartini ingkang luhur punika. Ingkang boten kenging dipunlirwakaken inggih punika tansah ngudi jatidhirinipun putri Indonesia. Putri Indonesia ingkang prasaja, mrantasi sadhengah karya. Semanten saha makaten atur kula. Mugi sami kepareng maringi pangapunten tumrap sadaya kekirangan lan kelepatan kula.

PIDATO HARI ULANG TAHUN KEMERDEKAAN RI ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ .‫الحمدِل الذي انعمنا بالحر ية وحده. والذي صدق و عده ونصر َبده وأعز جنده وهزم الحزم الحزاب وحده‬ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ُ َ ْ ُ ّ َ ََ ُ َ ْ ‫َ ْ َ ْ ُ ِ ّ ِ ْ َ ْ َ َ َ ِ ْ ُ ّ َ ِ َ ْ َ ُ َ ّ ِ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ع‬ ‫.والصل ة والسلم على سيد نا محمد ل نبي بعده. وعلى اله واصحا به ومن تبع رشده أما بعد‬ ّ ُ َ ْ ُ َ ِ َ ْ َ َ ِ ِ َ ْ ََ ِ َِ ََ َ ُ َ ْ َ َ ِ َ َ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ Poro Bapak, Poro Ibu sederek-sederek, sebangsa lan setanah air, ingkang kulo hormati ! Langkung rumien monggo kulo lan panjenengan sedoyo samiho nglahiraken raos puji syukur dateng ngarsanipun Alloh SWT, ingkang sampun paring Rohmat, Taufik soho Hidayah dateng kulo lan panjenengan sedoyo, sehinggo wonten ing majelis puniko, dalam rangka memeriahkan Peringatan dinten ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ingkang kaping 49 mugi-mugi kerawuhan kulo lan panjenengan meniko dipun catat dening Alloh SWT. Minongko dados amal soleh kulo lan panjenengan Amin. Ingkang kaping kalih mugio tambahipun Rohmat lan salam bahagia Alloh tetep dipun limpahaken dateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW, soho poro ahli keluarga lan sahabatipun. Kaping tigonipun kulo matur nuwun dateng sederek pembagi acara ingkang sampun paring wekdal dateng kito kangge mengisi wontenipun acara meniko mugi-mugi wekdal meniko saget kulo ginaaken ingkang sak sahe-sahenipun. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Alloh SWT sampun paring nikmat dateng poro kawulonipun meniko sampun katah sanget, sehinggo ngantos mboten saget kito itung. Dawuhipun Alloh wonten Al-Qur’an ‫و ان تعدوا نغمة ال ل تحصو ها‬ َ ْ ُ ْ ُ َ ِ َ َ ْ ِ ُّ َ ْ ِ َ Ingkang artosipun : “Lan lamun siro ngitung marang nikmate Alloh, mongko siro ora biso ngitung“ Poro Rawuh ! Dene termasuk salah setunggalipun nikmatipun Alloh ingkang ageng dipun parengaken kito bongso Indonesia, Inggih meniko nikmat kemerdekaan ingkang dipun proklamiraken tanggal 17 Agustus 1945, ngantos dinten meniko kito peringati. Poro Rawuh ingkang kulo hormati ! Menawi kito ngemut-ngemut sejarah Bangsa Indonesia sakderengipun merdeka, meniko

pinten-pinten tahun dipun jajah dening bangsa Asing. Inggih meniko dipun jajah dening Belanda lan Jepang ngantos pinten-pinten tahun Rakyat Indonesia hidup dibawah cengkraman kaum penjajah. Rakyat Indonesia mboten anggadahi kebebasan, bahkan selalu di tindas lan dipun aniayaya dening bangsa asing. Sehinggo berkat sifat Rohman Rohim Alloh SWT, lan ugi kanti semangat perjuanganipun Poro Pahlawan lan poro Pejuang Bangsa Indonesia ingkang giat lan gigih, berani, pantang mundur, para Pejuang kito saget ngalahaken poro kaum penjajah sehinggo tepat tanggal 17 Agustus 1945, Bangsa Indonesia memproklamasikan dinten Kemerdekaan Republik Indonesia. Poro Rawuh Ingkang kulo hormati ! Pramilo kito kedah bersyukur dateng Alloh SWT ingkang sampun pareng nikmat Rupi kemerdekaan meniko. Supados Negri kito Indonesia tansah dipun paringi berkah dening Alloh. Dipun paringi aman, damai, gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo, adil makmur penuh ampunan, lan Ridho Alloh. Kranten Alloh sampun berjanji wonten Al-Qur’an surat Ibrahim ayat 7 ٌ ْ ِ َ َ ِ َ َ ّ ِ ْ ُ ْ َ َ ْ ِ ََ ْ ُ ّ َ ْ ِ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ ِ َ ‫لئن شكر تم لء زيد نكم ولئن كفرتم إن عذا بى لشديد‬ Ingkang Artosipun : “Demi yekti lamun podo gelem syukur siro kabeh marang nikmat-Ku, mangko Ingsun nambahi nikmat maring siro kabeh. Lan yekti lamu siro kufur maring nikmat-Ku, mangko saktemene sikso-Ku iku banget …….” Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Kejawi sangking meniko, kito ugi kedah matur nuwun dumateng poro pahlawan lan poro pejuang ingkang sampun jerih payah, rela ngorbananek jiwa rogo, harta benda kangge merebut Kemerdekaan Meniko, pramilo wonten ing kesempatan sahe niki monggo sejenak kito panjataken doa mugi sedoyo para pahlawan lan poro pejuang ingkang sampun sukses merebut kemrdekaan Negeri Republik Indonesia, meniko selalu dipun bales dening Alloh, dipun trami jasa-jasanipun, lan dipun dadosna amal sholehipun, ingkang berjuang wonten akhirat dipun paringi berkat soho kejembaran wonten ngersanipun Alloh SWT. Amin-amin yaa Rabbal alamin. Poro Rawuh ingkang kulo hormat ! Sak meniko kito termasuk generasi penerus pewaris kemerdekaan Pramilo kito

berkewajiban nerusaken perjuangan poro pejuang ingkang rumiyin. Shoho memelihara lan melestarikan kesejahteraan Negeri Indonesia meniko. Sampun ngantos nikmat kemerdekaan ingkang meniko kito sia-siakan kanti ngawontenaken pesta pora, lan hurahura ingkang boten berarti, tanpa ngawontenaken amalan-amalan ingkang beto kemanfaatan lan kemaslahayan Negara. Sebab kemerdekaan meniko boten semata-mata hadiah saking bangsa asing ingkang diberikan kanti cuma-Cuma, meniko boten. Tapi berkah jasa-jasa poro pejuang ingkang sampun rumiyin. Pramilo sepindah maleh kito ugi kedah mengisi kemerdekaan kanti menanamkan jasa kangge tiang-tiang ingkang bade dateng, utawi kangge generasi kita mangke. Hal meniko cocok kalian dawuhipun Ulama rumiyin….. ‫لقد غرسوا فاء كلنا وإننا لنغرس حتى يأ كل الناس بعد نا‬ َ َ ْ َ ُ ّ َ ُ ْ َ ّ َ ُ ِ ْ َ َ َ ّ َِ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ Ingkang Artosipun : “Yekti wongkang dingin wes podo nandur jasa lan kito sing ngrasa’ake marang jasa lan sa’temene kito ugo kudu anandur jasa supoyo wong-wong kangsakwusi kito biso mangan jasa kito. Poro Rawuh ingkang kulo hormati ! Ingkang terakhir monggo, putro-putri kito sedoyo, kito didik ingkang sahe lan kito arahaken dumateng perkaws ingkang sahe, supados mangke saget dados generasigenerasi penerus ingkang bertanggung jawab dateng kemajuan agama. Bangsa lan Negoro AMin yaa Rabbal alamin. Kintenipun cekap semanten atur saking kulo. Mugi-mugi saget bermanfaat dumateng pribadi kawulo khususipun, lan umumipun dateng panjenengan sedoyo. Masang pulut ning duwur cemoro Menawi luput kulo nyuwun ngapuro ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ‫بخط الفقير مفرو حين‬ ‫بن منو ر الجفسى‬ ّ

meniko ugi kito saget ngraosaken betapa sedih lan gelisahipun si Fakir-Miskin ingkang wonten ing saben dintenipun selalu ditimpa kekurangan dahar. وعلى اله واصحا به الكرام. Lan ugi wonten akhiripun wulan Romadhon kita tutup mawi Zakat Fitrah kanti harapan kulo mugi-mugi nopo ingkang kito laksanakaken wonten ing wulan Romadhon kolo wahu minongko dados amal ingkah sholeh. من العائدين والفا ئزين تقبل‬ ّ ِ َ ِ ْ ِ ِ َ ْ َ ِ َِ ََ َ ِ َ َ ِ ْ َ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ َ ِْ َ ْ َ ْ ُ ِْ َ ّ ِ ُ ‫. وأمر نا بال تحاد وصلة اْلرحام‬ ِ َ ْ َ ِ َِ َ ِ َ ّ ّ ِ َ َ َ ََ ِ َ ّ َ ِ َ ّ ِ َ ْ ََ ّ َ ْ ََ ِ َ ْ ِ ْ َ ِ َ ْ ِ ْ ِ َ ْ ِ ِ َ ْ ََ َ َ ْ َ ُ ْ َ َْ َ َّ َ َ ْ ِ ِ َ ْ َ َ ْ ِ ِ َ ْ َ ِ ‫والصل ة والسلم على سيد نا محمد خير اْلنام. sami ugi sehat lahiriah. Kranten wonten ing wulan sakderengipun yakni wonten ing wulan Romadhon kito sampun sukses nindakaken ibadah puasa sebulan penuh. shoho keluhan lan . sehinggo saget ndadosaken fitrah utawi lambang kesucian. Kanti menambah amalan-amalan ibadah lintunipun kados dene sholat tarowih. Poro Rawuh ingkang kulo hormat ! Kranten hikmah nindaaken ibadah poso meniko disamping kito ninda’aken perintahipun Allah SWT kanti ngeker hawa nafsu wonten ing siangipun wulan Romadhon. واو جب علينا بالصلة والصيام. ingkang sampun paring Rohmat shoho ni’mat. dalam rangka “bersilaturrohim”. Poro Bapak. sehingga kulo lan panjenengan saget pepanggihan wonten meniko majlis. mugio tetep dipun limpahaken dateng kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ingkang mbuahaken amalan-amalan ingkang sahe wonten wulan-wulan sakterusipun. shoho poro ahli keluarga lan sahabatipun. hadirin sekalian ingkang kulo hormati ! Langkung rumiyin kulo muji syukur Alhamdulillah dateng Alloh SWT. ngunjuk.ال من ومنكم اجمعين‬ Poro Bapak. tadarus Al-Qur’an lan sanesipun. Kaping kalihipun Rohmat Ta’dzim dan salam bahagia Alloh.PIDATO RESEPSI HALAL BIHALAL ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ . wonten ing manah kito sedoyo. أ ما بعد. Hadirin sekalian ! Wonten ing saat meniko kito sampun manggihi wulan syawal malih. Poro Ibu. poro Ibu. utawi batiniyah. utawi resepsi “Halal bi halal” kanti keadaan sehat wal afiat.‫الحمد ل الذى انعم علينا بنعمة اليمان والسلم.

kanti bersilaturahim. sehinggo kito purun nafkahaken sebagian harta benda kito kangge shodaqoh dateng Fakir-Miskin kolo wahu. mempererat tali persaudaraan antara keluarga. Kanjeng Nabi sampun dawuh : ُ َ ِ َ ْ ‫َ ْ َ َ ّ َ ْ ُ ْ َ َ َ ُ ِ ِ ْ ِ ِ َ ُ ْ َ َ َ ُ ِ َ َ ِ ِ َ ْ َص‬ ‫من أحب أن يبسط له فى رزقه وينساء له فى أثره فلي ِل رحمه‬ Artosipun : . Setiap hari selalu dalam pemborosan. kito lenyapaken mawi berjabatan tangan. guru-guru kito. mangan ngumbe sak katahipun. shoho sederek seagomo lan seperjuangan. Monggo kito ndugeni. katimbang wulan ingkang berlalu. selalu berlebih-lebihan. berarti kito meniko gesang nuruti kemauan howo nafsu lan kemauan weteng utawi dados Abdul butun alias hamba perut. Poro hadirin ingkang kulo hormati ! menawi kito mboeten purun nglampahi ibadah puoso. ingkang akhiripun kito timbul roso belas kasihan kito dateng Fakir Miskin. tiyang sepuh kito. famili.kelemahan tenogo. Alloh dawuh wonten Al-Qur’an : َ ِِْ ْ ُ ْ ّ ِ ُ َ ‫كلو واشربوا ول تسر فوا إن ال ل يحب المشرفين‬ ّ ِ ْ ُ ِ ْ ُ َ َ ْ ُ َ ْ َ ْ ُُ Ingkang artosipun : “Mangano siro kabeh lan ngumbiho. Lan ojo ngliwati bates. saling maaf memaafkan lahir lan batin. kito panggihi sanak keluarga. Saktemen Alloh ikut ora demen marang wong kang ngliwati bates“ Poro Bapak. Pramilo monggo kesempatan wulan syawal meniko kito ginaaken kangge bersilaturrohim. dengki. Pramilo saat meniko kito bucal. sahabat karib. Mungkin wonten ing saat-saat ingkang berlalu terjadi kesalahan-kesalana utawi sering melakukan hal-hal ingkang mboten nyekecoaken manah. kito isi kanti halal bihalal. hadirin sekalian ! Sak meniko sampun dugi wulan syawal. Padahal. selalu dikuasi Howo Nafsu. melampauai batas tanpa mengukur kekuatanipun. Kranten ing wulan menikolah saat meledakipun kegembiraan ingkang penuh harapan menuju kearah hidup baru gesang ingkang langkung sahe. Sering timbul rasa iri. konco-konco lan sanak. mangkel-mangkelan lan sanesipun. buruk sangka. wulan ingkang penuh dipun rameaken lan dipun meriahaken dening sedoyo umat Islam. poro Ibu. supados gesang kito meniko angsal berkah sangking Alloh SWT.

sejahtera wonten ing duniyo lan akhirat. saking agomo. ingkang sanggup dibebani seribu macam tugas. bangsa lan negoro. supados dados generasi ingkang berguna lan berjasa. Mengingat kata penyair : ‫إذا فتنى اليوم ولم أكتسب علم* ولم أصنغ يدا فما ذا ك من عمرى‬ ُِْ ْ ِ َ َ َ ً َ ْ ِ ْ َ ْ ََ ً ْ ِ ْ ِ َ ْ َ ْ ََ ُ ْ َ ْ ِ َ َ َ ِ Ingkang artosipun : “Naliko wis ngliwati aku sijining dino. mongko becik silaturrohmi (nyambung sanak sedulure)” Poro Bapak. lan aku durung ngasilken ilmu pengetahuan. Kranten generasi meniko ingkang menentukan masa ingkang bade dateng. lan kito sing mangan jasane. lan didawakne (di berkahi) umure. utawi mewujudkan sedoyo amal ingkang saget mbeto bahagia. Kata penyair malih : ‫لقد غر سوا فا ء كلنا وإننا * لنغرس حتى يأ كل الناس بعد نا‬ َ َ ْ َ ُ ّ َ ُ ْ َ ّ َ ُ ِ ْ َ َ َ ّ َِ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ Ingkang artosipun : “Sa’temen wong-wong sakwuse kito wis podo nandur jasa. monggo kito berusaha ningkataken pendidikan dateng putri-putri kito generasi mendatang. Lan yektine kito ugo nandur jasa supaya wong-wong sing sak wusi kito biso mangan jasa kito (metik jasa kito)” Poro rawuh ingkang kulo hormat ! Kintenipun cekap semanten atur kulo. lan durung ngasilaken pekerjaan tangan. Mongko opo gunane umurku ing dino iku” Poro hadirin sekalian ! Sesuai kalian kata syair kasebut. sedoyo kelepatan nyuwun pangapunten. monggo kito tingkataken mutu pendidikan lan praktek. Poro Ibu hadirin sekalian ! Dados wal hasil wonten ing kesempatan wulan Syawal meniko. َ ْ ِ َ ْ َ ْ ُ ْ ِ َ ّ ِ ُ َ َّ َ َ ْ ِ ِ ْ َ َ ْ ِ ِ َ ْ َ ِ ‫من العا ئدين والفائزين تقبل ال من ومنكم اجمعين‬ ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ .“Sing sopo wonge pengin diluasne rizkine.

فقال ال تعلى فى القرآن العظيم : إنا نحن نز لنا الذ كر وانا له لحا فظون‬ ّ َ ْ ِ َ ْ َ ِ ِ َ ْ ََ Poro Bapak. أ ما بعد. Ia memenuhi suasana ingkang kados mekaten meniko kok si musyafir meniko lengah anggenipun mengemudi. soho poro ahli keluarga lan sahabatipun. Ingkang kaping kalih sholawat soho salam sejahtera Alloh mugi tetep dipun limpahaken dateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW. sampan sakmestinipun tiang ingkang lagi nyebrang. hadirin-hadirot ingkang kulo hormati ! Lewat suasana ingkang indah. Kadang-kadang badai dan gelombang menggelegar ombak menyeberang. Poro rawuh ingkang kulo mulyaaken ! Semanten ugi kito gesang wonten Alam dunia menuju dateng alam akhirat.واصحا به أجمعين. saget-saget kapalipun meniko numplek lan tenggelam wonten ing tengahtengah lautan. Kadang-kadang si musafir lagi tenang-tenang wonten nginggil perahu tiba-tiba angin datang meniup. Amin Poro Bapak. Meniko wonten ing tengah perjalanan memaggihi pintenpinten halangan lan rintangan. Poro Ibu ingkang kulo hormati ! Kisah perjalanan manusia gesang wonten ing alam dunia menuju dateng Alam akhirot meniko saget kito ibarataken kados dene seorang musyafir ingkang lagi menyebrang lautan. Ingkang sampun paring Rahmat. Akhiripun mboten saget dumugi dateng suatu tujuan. cerah. Poro Ibu. Meniko sering kito panggihi pinten-pinten cobaan lan rintangan. والصلة والسلم على اشر ف النبيء والمرسلين سيد نا محمد وعلى اله‬ َ ْ ُ ِ َ َ ُ َ ّ َِ َ ْ ّ َ ْ ّ َ ُ ْ َ ّ ِ ‫. menuju sebuah pantai. Nikmat dateng kito sedoyo sehingga ing saat meniko. terang benderang saat meniko monggo kulo lan panjenengan sedoyo tansah muji syukur dateng ngersanipun Alloh SWT. dalam rangka menghadiri acara peringatan “Nuzulul Qur’an” ingkang kados meniko meriyahipun. Kadang-kadang tiang gesang .PIDATO PERINGATAN NUZULUL QUR’AN ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ِ َِ ََ َ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ َ ْ َِ ْ ُ ْ َ ِ َ ِ ْ َ ْ ِ َ ْ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ َ ْ ِ ّ ُ ْ ِ ً ُ َ َْ ُ ْ َ َ ْ َ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ‫الحمدِل الذى أنزل القران هدى للمتقين. Utawi kados dene tiang ingkang lagi kesesahan nyebrang segoro mawi sebuah perahu menuju suatu pantai (pelabuhan). kulo lan panjenengan saget bersilaturrohim wonten ing meniko majlis ingkang mubarok. utawi boten gadah gondelan ingkang kukuh.

ingkang supados damel pedoman gesang wonten ing alam dunyo supados saget wilujeng lan bahagia wonten akhirat. PIDATO MENYAMBUT BULAN ROMADHON ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ‫الحمدِل الذي أنعمنا بدين السلم واليمن وجعل شهر رمضان وسيلة فى نيل الغفران. Poro Rawuh ! monggo kulo lan panjenengan sedoyo meniko samiyo ningkataken anggenipun taqwa dumateng Alloh SWT. poro ahli keluarga lan poro sohabatipun. usaha sesuatu boten berhasil lan sanes-sanesipun lan kangge menanggulangi hal meniko. dene termasuk perintahipun Alloh inggih meniko : Alloh sampun majibaken dateng kito sedoyo inggih meniko nglampahi poso wonteng ing . Dawuhipun Alloh surat Al-Hajr ayat songo : َ ْ ُ ِ َ َ ُ َ ّ َِ َ ْ ّ َ ْ ّ َ ُ ْ َ ّ ِ ‫إنا نحن نز لنا الذ كر وانا له لحا فظون‬ Ingkang artosipun : “Sa’temene ingsun wis nurunake Al-Qur’an sa’temene Ingsun tetep jogo marang AlQur’an. An-Nahl : 89). والصلة والسلم على سيدنا‬ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ ِ َ ْ ُ ْ ِ ْ َ ِ ً َْ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ِ َ ْ ِ ْ َ ِ َ ْ ِ ْ ِ ْ ِ ِ َ َ َ ْ َ ْ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ‫محمد افضل النسان. Alloh sampun nurunaken kitab Al-Qur’an. shoho nebihi dateng laranganipun. Kranten Alloh sampun paring Rohmat. و َلى اله واصحابه المتمسكين بالقرآن. Poro rawuh. ekonomi kirang mencukupi. Ni’mat dateng kito sedoyo ingkang arupi tetepipun Iman lan Islam. ugi wonten ayat lintu Alloh dawuhaken wonten surat An-Nahl : 89 Ingkang artosipun : “Lan ingsun nurunake maring siro (Muhammad) kitab Al-Qur’an kangge jelasake sekabehe perkoro.meniko dipun coba kalian Alloh di timpa kemiskinan. kadang di coba putrinipun sakit. Tegesipun kito nindakkaken perintahipun. Ingkang kaping kalihipun mugiho Rahmat lan Salam Bahagia Alloh selalu dipun limpahaken kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lan minongko dadi pituduh lan Rohmat lan kabar gembira tumrape tiang Islam”QS.أ ما بعد‬ ّ َ ْ َ ْ ِ ّ َ َ ُ ْ ِ ِ َ ْ ََ ِ َِ َ‫ُ َ ّ ٍ َ ْ َ ِ ْ ِ ْ َ َ ع‬ Poro hadirin hadirot ingkang kulo hurmati ! Monggo wonten ing kesempatan meniko kulo lan panjenengan sedoyo sami muji syukur dumateng ngarsonipun Alloh SWT.

Kranten menurut sebagian Ulama’. meniko kedah meneng lisanipun saking guneman ingkang awon. Pramilo saking meniko. Dene ingkang No. Supoyo siro podo taqwa” (Al-Baqarah : 183). Inggih meniko huruf Shod. Poro hadirin hadirot ingkang kulo hormati ! Sak derengipun kulo akhiri anggen kulo matur. ngrasani tiyang sanes. . Kito penuhi mawi kegiatan-kegiatan. Dene ingkang pokok inggih meniko. den wajibake marang siro kabeh nglakoni poso. No. tembung poso meniko bahasa arabipun saking kata ‫ صوم‬ingkang hurufipun wonten tigo. wonten ing wulan Ramadhan meniko kito tindakaken poso kanti khusus’ khitmah. monggo kedatangan wulan Romadhon meniko kito sambut kanti gembira. Kados dene guneman ingkang awon. 1 (huruf shod) meniko sangking kata Shumtum (‫ )صمت‬ingkang ٌ ُْ artosipun meneng. II (huruf Wawu) meniko saking kata Waro’un (‫ )ورع‬utawi Wiro’i. Berarti tiyang poso. No. III (huruf Mim) meniko saking kata Malakun (‫ )ملك‬ingkang artosipun ngeker. manggo sepindah malih. Tigang huruf meniko anggadahei makna/arti piyambakpiyambak. utawi meneng saking ngrasani lan sanesipun. shoho nebihi larangan-larangan ingkang nimbulaken batalipun poso. Supados mangke medal saking wulan Romadhon kito angsal nilai-nilai ibadah ingkang sahe. Sehinggo saget dipun sepunten duso-duso kito. Shodaqoh dateng fakir miskin. utawi perkawis-perkawis ingkang dipun cela/dipun wodho minggahipun syara’. datengipun wulan Romadhon meniko kito isi kanti amalan-amalan ingkang sahe. lan sanes-sanesipun. Alloh sampun dawuh wonteng Al-Qur’an : Ingkang artosipun : “Hei wong-wong kang podo iman. Koyo dene den wajibake maring wong-wong sakdurunge siro kabeh. tegesipun bilih tiang poso meniko kedah saget ngeker lan nyegah perkawisperkawis ingkang ndadosaken batalipun poso. lan lintu-lintunipun. tadarrus Al-Qur’an. Ingkang ٌََ maksudipun bilih tiang poso meniko kedah wira’i utawi nebihi sangking perkawis ingkang haram. ٌْ َ huruf Wawu lan huruf Mim.wulan Romadhon. utawi ٌ ََ mencegah.

kulo nyuwun pangapunten lahir lan batin. kranten kanjeng Nabi dawuh : ِ ِْ َ ْ ِ َ ّ َ َ َ ُ َ َ ِ ُ ً َ ِْ َ ً َ ْ ِ َ َ َ َ َ َ ْ َ ‫من قام رمضان إيمانا واحتسا با غفر له ما تقدم من ذنبه‬ Ingkang artosipun : “Sopo wonge jumenengi wulan Romadhon kanti Iman lan nuprih krono Alloh. sehinggo saget dipun sepunten duso-duso kito. nindaaken perintahipun Alloh SWT. shoho poro ahli keluargo lan sahabatipun.kranten kanjeng ingkang sahe. Poro hadirin sedoyo ingkang kulo mulyakaken ! Pengajian ing saat meniko dalam rangka memperingati dinten ulang tahun Isro’ Mi’roj ipun junjungan kito Nabi Besar Muhamamd SAW. awit saking Masjidil Harom (Mekkah) ngantos Masjidil Aqsho (Palestina). langkung rumiyin kulo muji syukur Alhamdulillah dateng ngersanipun Alloh SWT. Shoho nyuwunaken tambahipun Rohmat lan salam bahagia Alloh mugio tetep dipun limpahaken dumateng junjungan kito Nabi Muhamamd SAW. Ingkang perlunipun dipun sumerapaken dateng pinten-pinten tanda kekuasa’anipun Alloh . وارسله بشيرا ونذيرا ودا عيا إلى ال بإذنه سراجا‬ ً َ ِ ِ ِ ْ ِ ِ ِ َِ ً ِ َ َ ً ْ ِ َ َ ً ْ ِ َ ُ ََ ْ ََ َ ْ ُ ْ ِ َ َ ِ ِ ّ َ ُ ْ ِ ْ َ َِ َ ّ َ ْ ِ ُ َ ْ ِ َ َ َ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ‫ومنيرأ. Kini kembali mengenai hal-hal historis revolusi fisik. ingkang panjenenganipun tepat tanggal 27 Rojab tahun 571 M. utawi sejarah perjuanganipun Rosululloh SAW. Selajeng dipun Mi’roj aken saking Masjidil Aqso minggah dateng langit ngantos Syidrtoul Muntaha. poro Ibu soho hadirin ingkang kulo hormati.kintenipun cekap semanten atur kulo sedoyo kelepatan. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PERINGATAN ROJABIYAH ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ‫الحمدِل الذى جعل إسراه من مكة الى بيت المقدس فى ليلة الكبرآ. Mongko den ngapuro duso-dusone kang wis kliwat” Poro rawuh…. Sakderengipun kulo matur ingkang bade kulo aturaken mangke. dipun Isro’aken utawi dipun lampahaken dalu. والصلة والسلم على سيدنا محمد أفضل الورى وعلى اله واصحابه صلة وسلم كثيرا أما بعد‬ ّ ً ْ ِ َ ً َ َ َ ً َ َ ِ ِ َ ْ ََ ََ َ َ َ ْ ِ َ ْ َ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ ً ْ ِ ُ َ ‫: فقال ال تعالى فى القر ان الكريم‬ Dumateng poro Bapak. Dipun aturi kalian Malaikat Jibril.

Sampun ngantos Islam namung dumel akon-akon thok. utawi namun asal kober.lewat peringatan meniko. saking Masjidil Harom dateng Masjidil Aqso kang ingsun berkahi kiwo tengene. dalam rangka meratakan pendidikan utawi mencerdaskan Bangsa ingkang maksudipun. anangeng ibadahe taksih plintunan. Mangane boten diatur coro Islam. saksampunipun peringatan Rojabiyah nimu sampun ngantos wonten umat Islam sing taksih lolak-lolok utawi taksih dereng sadar hidup berorganisasi. 4 Niat demi wujudipun pengamalan wajib ingkang dados rukunipun agami Islam. menawi boten kober boten ibadah. wonten masjid-masjid. warga umat Islam. kito tingkataken segala bidang. pergaulane boten diatur coro Islam. Terutama pengamalan wajib ingkang dados intinipun utawi hasilipun Isro’ Mi’roj meniko ingkang sampun dipun kumndangaken setiap waktu. mewujudkan sopan santun. 1 Bidang Ubudiyah urusan ibadah dateng Alloh SWT. َْ ّ ‫حي على الصلة‬ ََ ّ َ …………. Saktemene Alloh iku Maha Mendengar lan Maha Mengetahui“ Poro hadirin ingkang kulo hormati ! Kanti pengajak kulo monggo kanti wontenipun peringatan Isro’ lan Mi’roj meniko. ingkang maksudipun sak sampunipun peringatan Rojabiyah meniko. Hal meniko dipun jelasaken wonten Al-Qur’an surat Bani Israoil ayat 1 ingkang surasosipun mekaten : Ingkang artosipun : “Maha suci Allah ingkang nglampahaken dateng hambanipun wonteng ing wekdal dalu. Lewat pengajianpengajian kito saluraken santapan rohani supados umat Islam ngertos endi barang sing Halal. No. lan hidup bergotong royong lewat jam’iyah-jam’iyah. kito tingkataken No. meniko sampun ngantos terjadi. . . nek pados rizki boten diatur coro Islam. nopo BU…? Inggih meniko sholat gangsal wkedal. hidup bermasyarakat.SWT. sa’perlu ingsun tunjukne sebagian tanda-tanda kekuasaan Ingsun. No. nanging tumindha’ipun boten sesuai. lan endi barang sing Haram. shoho nampi kewajiban ibadah sholat gangsal wekdal. Bu. 3 Niat demi terwujudipun Akhlaqul Karimah. toto kromo. sampun ngantos wonten tiang ingkang ngaku agamane Islam. utawi saben-saben mushollah. Monggo Pak. 2 Niat bantu program pemerintah. ingkang maksudipun supados umat Islam saget sesuai antara ucapan lan perbuatan. No.

Panggonane ono ngisro ora aji Poro Bapak. Termasuk kanjeng Nabi dipun sumerepi tiyang estri ingkang ayu…. Kranten dawuhipun Alloh wonten Surat Al-Angkabut. mugu-mugi enggalo dipun paringi hidayang dening Alloh. kok menawi panjenengan wahu mandek. mboten kito arahaken. supados mangke dados generasi ingkang saget berguna tumrap agomo. sampun ngantos kito umbar. hadirin sedoyo Nopo maleh wonten ing zaman akhir meniko katah sanget pengaruh-pengaruh sangking arus gamebyaripun dunyo. Pramilo meniko manggo manah kedah dipun gembleng. kito wulang. tentu umat panjenengan bade milih dunyo sak isine. ayat 45 : Artosipun : “Sholat iku saget mencegah sangking perbuatan keji lan mungkar“ Poro Bapak. maksud kulo. meniko kito didik. Tegesipun pengamalan kito sedoyo saget sahe utawi boten meniko dipun ukur utawi dipun tingali. dipun isi iman ingkang kuat mugi-mugi kulo panjenengan benjang sagedo wilujeng dunyo lan akhirat. bilih meniko lambangipun dunyo sak isine.teng pinggir dalan celuk-celuk dateng kanjeng Nabi. ninggal perkoro akhirot. slajeng dipun tanggledaken dateng Malaikat Jibril. banjir kebudayaan-kebudayaan ingkang merusak mental umat Islam. bongso lan negoro. poro Ibu. Poro Ibu. katah iman ingkang podo kenter ketendang banjir kepuntirpuntir ilmu agama boten kepikir. lan kito arahaken dateng urusan ibadah. Hadirin sedoyo pramilo monggo urusan ibadah meniko dipun tingkataken ingkang sa’estu.M bok menawi wonten Umat Islam sing dereng nglampahi sholat. Amergi sholat meniko merupakan barometer utawi alat pengukur dateng pengamalan kito sedoyo. kalihan anggenipun ngalmpahi sholat. terutami dumateng putra-putri kito utawi generasi kito sedoyo. Kanjeng Nabi naliko Mi’roj sampun diparingi gambaran-gambaran ingkang dados lambang ingkang bade terjadi wonten ing dunyo meniko. Kranten lare meniko saget sahe utawi awon tergantung tiyang spuhipun ingkang mendidik. tapi piambakipun boten mandeg. AMin yaa . Dawuhipun bapak kiai : Senajan wadah gede isi gemuk oli. Jibril maringi penjelasan.

getun lan nelongso. Ingkang kaping kaleh. Ibu. mugiyo Rohmat Alloh lan salam. Poro Bapak. Amin yaa Robbal Aaalamin. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO PERINGATAN MAULID NABI ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ َ َ ُ َ ّ َ ‫َ ْ َ َ َ َ ْ َ ِ ِ ْ َ ِ ْ ِ ْ َ ِ َ ْ ِ ْ َ ِ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ ّ ّ ِ ْ ُ َ ِ َ ّ َة‬ ‫الحمد ل الذى أنعم علينا بنعمة اليمان والسلم وأرسل رسو له على كا فة المم.Robbal a’alamin. selali dipun limpahaken dateng kanjeng pejuang Islam. menuju masa damai. وعلى اله واصحابه الكرام. bengis lan kejam. mugi-mugi kulo panjenengan pinaringan iman ingkang kuat rusho. terang benderang ing saat meniko. Hadirin sedoyo ! Ingkang kaping tigonipun kulo matur nuwun dumateng sederek pemimpin acara. والصل ُ والسلم على سيد نا محمد‬ َ ْ ِ َ َ ّْ ً َ ْ َ ّ ِ َ ََْ ْ َ َ َ ‫. aman lan tentram. utawi dados hal ingkang perlu. Lewat suasana ingkang indah. soho boten purun sholat lan poso. cerah. soho ingkang paring patrapan lan sikso. Sebab pancen sampun dados keharusan. فقال ال تعالى فى القر أن الكريم. AMin Poro Bapak. Akhiripun pinaringan gesang aman. dumateng tiyang ingkang nglampahi duso. أما بعد. ingkang beto umat manusia saking masa ingkang murko. tumrap umat ingkang dipun pimpin meniko mengenang utawi melestarikan sejarah seorang pemimpinipun. ingkang boten purun tobat.خير النم. poro Ibu ingkang kulo hormati ! Berbicara tentang peringatan “Maulid Nabi”. enom-tuwo sami muji syukur dateng Alloh Kang Maha Kuoso. yakni masa jahiliyah menuju masa Islamiyah. sedoyo kelepatan nyuwun angunging pangapunten. وما أرسلناك إل رحمة للعالمين‬ ّ ِ َ ِ ْ ِ ِ َ ْ ََ ِ َِ ََ َ ِ َ َ ْ ِ ْ َ Hadratul Mukarromin. poro Ibu. Poro Bapak. ingkang sampung paring wekdal dateng kulo. ingkang nitahaken poro menungso. . hadirin sekalian ingkang kulo hormati. Cekap semanten aturan kulo. monggo kulo lan panjenengan sedoyo jaler-estri. Mugi-mugi. Poro Ulama’ul amilin. Nabi pemimpin arab lan Ajam. meniko sampun boten terpandang asing wonten kalangan umat Islam. wekdal meniko saget kulo gunakaken sak sahe-sahenipun. damai lan sentoso. sehinggo saget nglampahi perintahipun zat kang murbo waseso.

Menungso boten mengenal perkemanusiaan. inggih meniko tepat wonten dinten Isnen tanggal 12 Robiul Awwal tahun Fil. meniko syaratipun kedah cinta kanjeng Nabi. utawi tahun Gajah Alloh nglahiraken seorang Rosul supados paring tuntunan. wonten kitab Al-Barzanji. kranten kito sebagai umat ingkang dados ajaranipun.Lha panjenenganipun Rasulullah SAW. Hal meniko terbukti wonten kitab-kitab Tareh. Menungso dereng mengenal sinten Tuhan ingkang wajib dipun sembah. lan membawa Rohmat bagi umat seluruh alam. menyembah hewan. watu lan sajenisipun. Lan minongko kangge mbuktekaken anggen kito syukur dateng Alloh SWT. Lan minongko kangge mbuktekaken rasa cinta kito dumateng Rosululloh SAW. Kados dawuhipun kanjeng Nabi : ‫من إعتنى مو لدي وجبت ل ُ شفا عتى‬ ِ َ َ َ ‫َ ْ ِ ْ َ َ َ ْ ِ ِ ْ َ َ َ ْ َه‬ “Sing sopo wonge gelem nemen-nemeni dino kelahiranku mangko tetep oleh syafaatku“ . wonten ing tengah-tengah kegelapan. selajeng kanti sifat Rohman Rohimipun Alloh SWT. tukar padu. berkorban harta benda kangge kepentingan agama Islam. Terbukti wonten Al-Qur’an surat Al-Anbiya : 107 Ingkang artosipun : “Lan ingsun ora ngutus siro Muhamamd kejobo menehi Rohmat tumrap umat semesta alam” Poro Rawuh sedoyo ingkang kulo hormati ! Pramilo wonten ing kesempatan meniko. Saben dinten sami permusuhan. nopo malih. meniko setunggalipun pemimpin ingkang sukses perjuanganipun sampun sukses membangun umat manusia saking zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah. meniko dipun terbitaken cahaya ingkang terang benderang. kayu. Taksih katah tiyang ingkang menyembah berhala. nasih qoum wanita katah ingkang lahir dipun pejahi urip-uripan. Lan ugi kito kedah sering maos Sholawat Nabi. wonten sejarah-sejarah Islam. kito kedah selalu ngatah-ngatahaken amal kesahenan. Keranten kito sebagai umat ingkang mengharap syafatipun benjing ing dinten qiamat. monggo kito nglahiraken roso bungah. Boten mengenal hukum agama. soho kito kedah selalu menjaga lan melestarikan sareat utawi ajaranipun. kanti kedatangan wulan maulid meniko. kito tingkataken anggen kito syukur dateng Alloh SWT. bilih zaman sak derengipun kanjeng Nabi lahir keadaan alam gelap gulita. menyebut asmane kanjeng Nabi.

Berkorban demi cinta. ingkang saget nampi syafa’atipun. soho mbak-mbak fatayat . والصلة وال ّلم على اشرفالمرسلين. kito kedah sering mahos sholawat. kirang langkungipun kulo nyuwun agungipun pangapunten. Soho kito kedah purun nindakaken nopo ingkang dados ajaranipun. وبه نستعين على امور الدنيا والدين. Poro rawuh. Lan maleh. Tiang cinta kedah selalu eling lan nyebut asmane ting ingkang dipun cintai. ingkang akhiripun timbul kegagalan. Kanti mekaten kolowahu. siang ndalu. tanpa korban cinta sia-sia. فل حول ول قو ة ال با ل العلى العظيم‬ ّ َ ْ ِ َ ْ َ ِ ِْ َ َ َ Poro Bapak poro Ibu muslimat ingkang kulo multa-aken. اما بعد. Tanpa mencocoki lan mengikuti ucapan lan perbuatanipun. selalu emut lan nyebut-nyebut Tiang cinta kedah purun nyocoki lan derek tingkah laku lan perkataanipun tiang ingkang dipun cintai. lan nebihi nopo ingkang dados laranganipun. sebagai bukti remen kito dateng kanjeng Nabi. enjing sonten.Poro rawuh ingkang kulo hormat ! Pancen tiyang niku menawi cinta kedah netepi rukun telu ( ‫)اركان المحبة ثل ثة‬ ّ Rukunipun cinta meniko wonten tigo Tiyang cinta meniko kedah rela berkorban harta benda. سيد نا محمد وعلى‬ ََ َ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ِ ْ َِ ْ ُ ْ ِ َ ْ َ ََ ُ َ ‫ّ َ ُ َ س‬ ِ ْ َ َ ْ ّ ِ ْ ُ ُ ََ ُ ْ ِ َ ْ َ ِ ِ َ َ ْ ِ َ َ ْ ّ َ ِ ُ ْ َ ْ َ ‫اله وصحبه أجمعين. kintenipun cekap semanten atur kulo. benjang ing dinten qiamat. mugi-mugi ingkang hadir ing majelis puniko sageto tergolong dateng umatipun kanjeng Nabi. meniko kito ugi kedah remen berkorban kangge memperingati dinten maulid ipun Kanjeng Nabi kados ing saat meniko. Poro Rawuh ingkang kulo hormati ! La’ kito sebagai umatipun kanjeng Nabi menawi kito sampun menyatakan cinta dateng Kanjeng Nabi. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PERANAN WANITA DALAM PEMBANGUNAN ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ‫الحمدِل رب العالمين. cinta bade timbul perselisihan.

tansah tetep dipun limpahaken dumateng kanjeng Nabi Muhammad. Poro Rawung ingkang kulo hormati ! Getuk menopo gedang goreng ? Sampun ngantuk menopo dereng ? Monggo ing sa’at meniko kito niyat wonten ing manah. Keranten Alloh sampun paring Rohmat soho Ni’mat dumateng kito sedoyo. Kanti wontenipun Hadist meniko kito sampun jelas bilih ingkang. salah satunggalipun Nabi pimpinan umat. Kranten pancen dados tiyang Islam lho Bu……?! Ngaji utawi pados ilmu meniko wajib tumrap sedoyo. Ugi poro adik-adik. rasa puji syukur dateng ngersanipun Allah SWT kanti ucapan Alhamdulillah. ٍ َ ِْ ُ َ ٍ ِ ُ ََ ٌ َ ْ ِ َ ِ ْ َ ْ ُ ََ ‫طلب العلم فريضة على مسلم ومسلمة‬ Ingkang artosipun : Pados ilmu meniko Fardhu tumrap saben-saben tiyang Islam jaler utawi istri (priyo lan wanito). Ingkang kaping kalih. poro generasi penerus perjuangan Islam ingkang kulo sayangi ! Sepindah monggo kulo lan panjenengan sedoyo samiyo nglahiraken. tapi tiang istri inggih dipoun wajibaken pados ilmu.ingkang kulo hormati. niat pados ilmu. tapi ingkang langkung penting meniko berbekal ilmu pengetahuan. Nopo maleh wonten ing abad modern meniko poro kaum wanito boten purun ketinggalan. niat ngibadah dateng ngersanipun Alloh SWT. Kaum wanito boten cukup mendel teng nggriyo utawi cukup teng dapur mawon boten usah boten dados so’al Asal sampun saget dandan utawi mack Asal sampun saget njangan utawi masak . dawuhipun kanjeng Nabi. boten piyantun priyo mawon. Nabi ingkang bade paring syafa’at. sehinggo kito saget berkumpul utawi bersilaturrahim wonteng ing majlis puniko. Kranten kangge nyekapi kebutuhan gesang meniko. wajib pados ilmu meniko boten namung tiang jaler thok. niat bade ngaji. binjang wonten ing dinten qiamat. mboten wonten satunggal Alangan punopo. mugi salam bahagia Alloh lan Rohmat. kanti wilujeng. menungso boten cukup berbekal harta benda. Mugi-mugi pertemuan kito ing saat meniko saget andadosaken sababiyahipun kito angsal syafa’at saking kanjeng Nabi ing dinten qiamat.

wani ditoto. wani noto. kados pundi sikap Siti Aisah binti Abu Bakar.المر أة عماد البلد إذا صلحت صلحت وإذا فسدت فسدت‬ Ing artosipun : “Wanito meniko dados cagakipun negoro. kados pundi sepak terjangipun Siti Khodijah ? piyambakipun selalu ngorbanaken harta bendanipun kangge mbelo lan menolong perjuangan Rasululloh SAW. Lan ingsun bales kanti balesan kang luwih apik ketimbang amale” (QS. di dalam menegakkan Agama Islam sehinggo piambakipun dipun paringi gelar utawi sebutan “Umil Mu’minin”. sehingga ngantos Rosululloh wafat. benih-benih . kito giataken lan kito tingkataken. dipun bales dipun paringi gesang ingkang bahagia wonten akhirat. monggo Ibu-ibu lan mbak fatayat. nopo malih menawi kito enget perjuanganipun kanjeng Nabi Muhamamd SAW. Kranten kanjeng Nabi dawuh : ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َِ ْ َ َُ ْ َ َُ َ ِ ِ َ ِ ْ ُ َ ِ ُ َ ْ َ ْ َ ‫. penerus perjuangan Rosululloh. meniko ugi bade dipun jamin kalian Alloh. ayat 97 ingkang surosonipun : َ ْ َُ ْ َ ْ ُ َ َ ِ َ ْ َ َ ْ ُ َ ْ َ ْ ُ ّ َ ِ ْ َ ََ ً َ ّ َ ً َ َ ُ ّ َ ِ ْ ُ ََ ٌ ِ ْ ُ َ ُ َ َ ْ ُ ْ َ ٍ َ َ ْ ِ ً ِ َ َ ِ َ ْ َ ‫. Segala bidang kito tanam. tiyang istri menawi nglampahi amal-amal ingkang sahe. piyambakipun ber I’tiqod teguh lan jujur. isoho dadi wanito sing cocok karo sebutane wanito. podo ugi lanang utowo wadon kanti beriman. sebagai kaum wanito.Asal sampun saget babaran utawi manak Tapi kejawi saking meniko kaum wanito. manggo kito sebagai muda-mudi Islam. Piyambakipun ugi boten ketinggalan selalu mendampingi lan mengikuti Rasulullah SAW. An-Nahl : 97) Poro Ibu-ibu lan mbak fatayat ingkang kulo hormati ! Pramilo saking meniko. Anggenipun menghadapi hal nopo ke’mawon. Negari ugi rusak” Poro Rawuh kejawi saking meniko. utawi jeneng wanito. Bangsa lan Negara. “Siti Aisah” tetep berjuang membela lan nerusaken perjuanganipun kanjeng Nabi. Menawi wanitonipun sahe Negari ugi sahe. mongko yekti ingsun paringi kehidupan kang bagus. Siang ateges wanihoto. Hal meniko dipun jelasaken wonten Al-Qur’an surat An-Nahl. Kejawi meniko piyambakipun ugi mencurahkan tenaga lan fikiranipun mbantu perjuangan Rosululloh lan.من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون‬ Ingkang artosipun : “Sopo wonge kang ngamal soleh. kedang tumut belajar lan berjuang kangge membela Agama. Pramilo saking meniko. Lan menawi wanitonipun rusak.

Amien. shoho kulo panjenengan sedoyo meniko sami susah lan getun. ingkang ing dinten meniko nampih musibah sangking ngarsanipun Alloh. Ananging kados pundhi maleh pancen sampun dados taqdiripun Alloh ingkang boten saget kito gadali lan boten saget dipun unduraken malih. Bangsa lan Negara. cita-cita Agama. فقال ال تعالى فى القران الكريم. Umar sekeluargi. والصلة والسلم على سيدنا محمد أحسن الخلق قو ل‬ ّ ّ ً َ َ ُ َ ْ َ ْ ُ ّ َ ْ ُ َ ُْ َ ِ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ََ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ‫وفعل. lan hormat atas jenazahipun si Fulan meniko. Lan dipun bales ingkang sak katah-katahipun. macam lan warna. awal ngantos akhir. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO PEMBERANGKATAN JENAZAH ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ً ْ َ ِ َْ ْ ِ َ ْ َ ‫الحمدِل الذى خلق الموت والحياة ليبلو كم ايكم احسن عمل. kulo nyuwun agungipun pangapunten. Inggih boten sanes monggo kito . Sehinggo saget tercapailah cita-cita kito. Hadirin-hadirot ingkang kulo hormati ! Ing mriki kulo atas nami wakilipun Bapak H.جآء أجلهم ل يستاء خرون سا عة ول يستقدمون إنا ل و إنا إليه راجعون‬ ِ َ ْ ُ ِ ْ َ ْ َ َ َ ً َ َ َ ْ ُ ِ ْ َ ْ َ َ ْ ُ َُ َ َ َ Poro Rawuh. atas sedanipun si Fulan meniko. (SI Fulan). Lan ing mriki. Ing mriki kulo nyuwun agunging pangapunten dateng panjenengan sedoyo. amergi kulo mboten saget nyaosi papan pinaraan ingkang sekeco. ingkang sami keroyo-royo kerso ta’ziah utawi bela sungkowo. kulo. Umar lan poro kerabat. inggih puniko sedanipun ……. ingkang beraneka ragam. Sepindah kulo muji syukru Alhamdulillah. أما بعد.iman lan taqwa wonten ing manah kito sedoyo supados tetep kuat lan teguh menghadapi liku-liku kehidupan. وعلى اله واصحا به ماد مت الشمس والقمر طلعت نهارا وليل. namung saget ndongaaken mugi-mugi sedoyo amal sholeh panjenengan kolowahu dipun trami dening Alloh SWT. shoho hidangan ingkang ngremenaken manah panjenengan sedoyo. shoho ngaturaken matur nuwun atas kerawuhan panjenengan sedoyo. Poro Rawuh ingkang kulo hormati ! Sampun sakmesthinipun sangking keluarga Bapak H. إذا‬ َِ ّ َ َ ْ ََ ً َ َ ْ َ ََ ُ َ َ ْ َ ُ ْ َ ِ َ َ َ ً ْ َِ ‫. Sedoyo kelepatan kulo. Kejawi saking meniko kulo boten saget bales menopo-nopo atas bantuan panjenengan sedoyo ingkang arupi tenaga lan fikiran shoho sanesipun. Kintinipun cekap semanten atur kulo.

si Fulan meniko gadah kalepatan dateng tiang sanes. ing mriki kulo aturaken sedoyo kalepatan si Fulan meniko. bilih jenazahipun si Fulan puniko sahe nopo sahe ? 3x. saking segi nopokemawon. kulo suwun supados langsung mawon hubungan kalih pihak keluarga utawi ahli warisipun. lan dipun paringi jembar kuburipun. hadirin sedoyo ingkang kulo hormati ! Sepindah Monggo kulo lan panjenengan sedoyo samiho nglahiraken rasa puja lan puji . sedoyo kelepatan kulo nyuwun pangapunten. Poro Ibu. kanti mahos Sholawat (kalimat Toyibah). kulo suwun supados panjenengan ihlasaken. Dene menawi amrat menawi dipun ikhlasaken. ten mriki kulo aturaken dateng panjenengan sedoyo bilih sak sumerep kulo si Fulan meniki termasuk golongan tiang ingkang sahe. Pramilo saking meniko. Baik segi ibadah dateng Alloh.ikhlasaken mawon. Tapi ing mriki perlu kulo saksekaken dateng panjenengan sedoyo. utawi utang piutang. Lain malih sebagai meningso tentu kemawon sekedi utawi katah. Lan mugi-mugi kito sedoyo ingkang dipun tilar sagedo nerusaken perjuanganipun lan nyampurnakaken amal kesahenanipun soho usahanipun ingkang kapundut. Alhamdulillah. ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO WALIMATUL KHITAN ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ‫ُ ّ َ ْ َ ْ َ َِ ْ َ َ ِ ّ ِ ْ ِّ َ ِ ْ َ ه ْ َ َ ِ ْ ً َ ّ َة‬ ‫الحمد ل الذى قد قال فى كتا به الكريم : ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابرا ِيم حنيفا. Monggo jenazah sareng-sareng kito berangkataken. panjenengan kersoho paring pangapunten. soho sanesipun dateng panjenengan sedoyo. والصل ُ والسلم على سيد نا محمد‬ ‫النبي المصطفى وعلى اله واصحابه اهل الصدق والو فى ا ما بعد‬ ّ ِ َ ْ َ ِ ْ ّ ِ ْ َ ِ ِ َ ْ ََ ِ َِ ََ َ َ َ ْ ُ ْ ّ ِ ّ Poro Bapak. shoho dipun ngapunetn dosadosanipun lan dipun tampio amal-amalipun ingkang sahe sehingga sagedo angsal rahmat sangking ngarsanipun Allah SWT. Amin. kulo suwun supados panjenengan sedoyo. ugi sesrawungan dateng tanggo. utawi dateng tiyang sanes. Poro Rawuh ingkang kulo hormati ! Sa’derengipun jenazah dipun berangkataken. ِ ْ َ ْ ََ َُ َ َ ْ ُ ْ َ ‫أنتم شهدأ على الرض‬ Poro Rawuh nggih si Fulan meniko anggadahi “haqqul Adam”. Kintinipun cekap semanten atur kulo.

Lajeng Alloh SWT paring wahyu dateng kanjeng Nabi supados derek agaminipun Nabi Ibrahim.syukur dateng ngarsanipun Allah SWT. Dados asal-usulipun sunat puniko awit zamanipun Nabi Ibrahim. supoyo melu (condong) marang agamane Nabi Ibrahim” (QS. utawi ngrawuhi dateng undangan dateng walimatul khitan. Ingkang sampun paring pinten-pinten rohmat lan taufiq soho hidayah dumateng kito. Ingkang kaping tigonipun kawulo matur nuwun dumateng sederek pembagi acara ingkang sampun paring wekdal dumateng kulo. Dados dipun sunat piyambak !? Mungkin bapak-bapak utawi ibu-ibu timbul pertanyaan. tansah kalimpahaken dateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW sebagai Nabi pemimpin umat. Lan jenggote kaleh brengosipun sampun dowo. utawi wedi lading kok sampek umur 80 tahun lagek sunat ? Poro Ibu ingkang kulo hormati ! Nabi Ibrahim puniko sanes tiyang jerih utawi tiyang weden. Lhoooo! Menopo Nabi Ibrahim puniko tiyangipun wedi pemes. Dawuhipun Alloh wonten Al-Qur’an Artosipun : “Nuli ingsun wahyuake marang siro (Muhammad). selagi umat puniko taksih purun nindaaken syariat. Ingkang kaping kalih. lan rahmatipun. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Nindaaken khitan utawi sunat meniko derek tindak lampanipun Nabi Ibrahim as ingkang wonten sejarahipun Nabi Ibrahim nindaaken khitan meniko sampun yuswo 80 tahun. mugi-mugi kerawuhan kito sedoyo. dereng wontek calak utawi dokteng ingkang tukang nyunat. tegesipun taksih purun to’at lan boten purun ngelampahi maksiat. Nabi ingkang bade paring syafa’at dateng sedoyo umat benjang wonten ing dinten qiamat mboten pandang sugih utawi mlarat. kalian Allah dipun catet minongko dados amal sholeh kito sedoyo amin-amin ya robbal alamin. Mugi-mugi wekdal meniko mangke saget kulo gunakaken ingkang sak sahe-sahenipun. . mugi-mugiho salam bahagia Allah. Tapi pancen wontenipun printah sunat utawi khitan meniko inggih sampun umur 80 tahun niku. Sehingga wonten ing kesempatan meniko kito saget rawuh wonten ing puniko majelis dalam rangka Jabatud Da’wah. Mboten pandang rakyat utawi pejabat. Tur wonten zaman semanten. Shoho sanes tiyang wedi pemes utawi lading. An-Nahl ayat 123).

Lhoooo sholat gangsal wekdal meniko wajib. khitan meniko saget ngilangi najis utawi kotoran ingkang kentung wonteng pucukipun zakar/kucur utawi kepala penis. Pramilo kangge akhir kata kulo monggo bapak poro ibu menawi kagungan putro dereng dipun khitanaken. enggal mawon dipun khitani. II inggih puniko : Dipandang sangking segi kesehatan dokter khitan puniko saget ngilangi penyakitpenyakit ingkang timbul sangking pucukipun zakar utawi kucur. Dene faedah ingkang No. 1 Dipandang saking segi agama. Padahal ngilangi najis puniko dados syarat absyahipun sholat. puniko wantung perang ngusir penjajah.Poro Bapak poro Ibu ingkang kulo hormat ! Lhoooo…… sakniki fungsinipun utawi faedahipun khitan meniko katah ing antawisipun : No. Kintenipun cekap semanten atur kulo Kupat lepet taline janur Lepat luput tetepa dadi sedulur Masang pulut ing duwur cemoro Menawi luput nyuwun ngapuro ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO WALIMATUL MAULID . Dene kaidah ingkang No. meniko sedoyo. wantun ngusir panjajah. Kranten hubunganipun meniko dateng masalah ibadah. Pramilo menurut qo’idah ushul fiqh : ٌ ِ َ َ ُ َ ْ ِ َ ْ َِ ِ ِ ُ ّ َ َ ُ َ ّ ُ ‫كل ما يتو صل به إلى الواجب فهو وا جب‬ Artosipun : ”Sakabehe perkoro sing digawe lantaran maring nindakne perkara wajib meniko hukume wajib“ Pramilo ngilangi najis utawi kotoran wonten pucukipun zakar utawi kucur/helm puniko wajib. Lan boten wonteng tiyang ingkang dereng sunat. Hal meniko saget dipun bukte’aken menawi panjenengan pikir. Sebab andadosaken absahipun sholat. shoho nambahi kewibawaan. sedoyo poro pejuang 45 ingkang gagah berani. III khitan meniko saget nambahi dateng keberanian utawi kekendelan. Dados mekatenlah pentingipun khitan utawi sunat. wantun bertanding melawan musuh. pejuang-pejuang kolowahu inggih sampun sunat.

Dene menopo wonten ing saat meniko. Bapak Ridhwan nampi ni’mat sangking ngarsanipun ingkang Maha Kuoso. Alloh sampun paring pinten-pinten rahmat. taufiq.‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ُ َ َ ْ ََ ٍ ْ ِ َ ِ َ َ ِ َ ُ َ ُ ََ ََ ُ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ ّ َ َ ٍ ْ ِ ْ ِ َ َ ْ ِ ْ َ ََ ْ ِ ّ َ ْ ِ َ َ ْ ّ َ ِ ُ ْ ‫َ ْح‬ ‫ال َمدِل رب العالمين الذي خلق النسان من طين. bangsa lan agama. والصل ة والسلم على سيد نا م َمد افضل الخلق اجمعين وعلى اله واصحا به‬ ‫ومن تبعه الى يو الدين اما بعد‬ ّ ْ ّ ْ َ َِ ُ َ ِ َ ْ َ َ Poro Bapak poro Ibu. ingkang lahiripun kanti keadaan wilujeng. boten sanes dipun suwuni tambahipun barokah dugo mugi-mugi putri ingkang tembih lahir puniko. sehinggo kulo panjenengan sedoyo saget karoyo-royo bucal tempo ninggalno griyo. وقدر سعاادة وشقا وته ورزقه واجله وهو فى قرر مكين. hadirin. hadirin sedoyo. dene kulo panjenengan dipun rawuhaken wonten ing dalem meniko. saget ngrawuhi undanganipun Bapak Ahmad sakeluarga. Dene menopo wonten ing saat puniko. ninggal bondo lan rojo koyo. meniko menawi kagungan putro. Poro Bapak poro Ibu. dateng kulo lan panjenengan sedoyo. Poro hadirin ingkang kulo hormati ! Dene bayi ingkang nembeh lahir ing saat meniko dipun paringi tetenger. sepindah monggo kulo lan panjenengan sedoyo. utawi dipun paringi asmo “Zainul Haqqi” (contoh) pancen sampun dadaos kewajibanipun tiang sepuh. kang Maha Kuasa kanthi ucapan Alhamdulillah. boten wonten satunggal alangan punopo. sagedo dados putro ingkang berguna migunani tumraping masyarakat. ingkang arupi kelahiran sang putro. kedah pareng asmo ingkang sahe. hadirot ingkang kulo mulya’aken ! Sa’derengipun kulo matur nopo ingkang bade kulo aturaken mangke. samio nglahiraken rasa puji syukur dateng ngarsanipun Alloh. Amien. shoho paring pendidikan-pendidikan dateng putronipun kados ingkang dipun dawuhaken dening Kanjeng Nabi Muhammad SAW ُ ّ ّ َ َ ْ ََ ً ّ َ ّ ِ ُ َ ُ ْ َ َ ْ ْ َ َ َ َ ّ َ َ َ َ ّ َ َ َ َ ِ ْ ُ َ َّ ُ ْ ََ ُ َ َ ََ ُ َ ْ ِ َ ِ ْ ُ ْ َ ِ ِ ََ ََ ِ ِ َ ْ ّ َ ‫حق الوالد على ولده ان يحسن اسمه واد به وان يعلمه الكتابة والسبا حة والر ماية وان ل ير زقه ال طيبا وان يزو جه‬ َ َ َْ َِ ‫اذا ادرك‬ Ingkang artosipun : “Haq utawi kewajibanipun tiang sepuh dumateng putranipun inggih meniko : Kedah paring asmo utawi nami ingkang sahe Kedah mbagusi dateng adabipun . واخرجه‬ ِ ِ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ ِ َ ْ َ ِ ْ َ ْ ِ َ ْ َ ٍ ّ ‫م ْ َ ْ ِ ُ ّ ِ َ ُ َ َ َ ْ َ ُ ِ َ ْ ٍ ُ ِ ْ َ ّ َ ُ َ ّ َ ُ َ َ ّ ِ َ ُح‬ ‫ِن بطن امه وهو ل يعلم بشيئ مبين.

monggo putro-putro kito meniko kito didik ingkang sahe kito wulang dateng ilmu agomo. kulo ngajak dateng panjenengan sedoyo. ُ َ ْ ُ ْ َ ٍ ِ َ ٍ ََ ْ َ ِ ِ ُ َ َ ْ ُ ٍ ْ ِ ْ َ ٍ َ ِ َ ٍ َ َ َ ٍ َ َ ْ ِ ّ ِ ُ َُ َ َ َ َ ْ ِ َ َ َ ُ ْ ِ َ َ َ ِ ‫إذا مات إين أدم إنقطع عمله ال من ثل ث صدقة جارية او علم ينتفع به اوولد صا لح يد عو له‬ Ingkang artosipun : “Naliko Ibnu Adam (Manungso) meniko sampun sedo/wafat mangko putus sedoyo ngamalipun kejawi saking tigang perkawis. Ilmu ingkang manfaat 3. meniko kito inggih pikantuk sikso sangking ngarsanipun Alloh kanjeng Nabi dawuhaken. Tegesipun kito dipun dangu kados pundi anggen kito ngramut dateng putro kito. ingkang ndongaaken dateng Ibnu Adam kolo wahu (utawi tiang sepahipun)“ Poro rawuh ?! pramilo lewat kesempatan meniko. Sodaqoh. supados kejayaan Islam lan kemulyaan Islam ing masa mendatang saget tetep gilang gemilang. Putro ingkang sholeh. 2. supados benjang dados lare ingkang sholeh. Poro rawuh getuk menopo gedang goreng ? . shoho putro ingkang sholeh meniko saget dados amal jariyahipun tiyang sepuh. 1. Menawi didikan kito meniko sahe.Kedah mulang nyerat utawi nulis Kedah mulang dateng renang utawi nglangi Kedah mulang dateng manah utawi nembak Kedang paring rizki ingkang halal Kedah ngrabekaken/nikahaken menawi sampun dewasa utawi menawi sampun ketemu jodohipun. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Kejawi keterangan wonten ing nginggil kolo wahu bilih anak meniko amanatipun Alloh ingkang dipun titipaken dumateng kito sedoyo. kito inggih dipun bales sahe dening Alloh. minongko dados amal jariyahipun kito sedoyo. Kejawi saking meniko ugio saget nerusaken perjuangan kito sedoyo. menawi sampun sedo. ingkang mbenjang wonten akhirat kito dipun suwuni pertanggung jawab. Amin. Dene menawi anggen kito didik putro meniko awon.

taufik shoho hidayah dateng kito sedoyo. krono besuk ingsun ing dino qiamat akeh-akehan umat lantaran siro kabeh“ . Sebab nikah meniko derek sunnahipun kanjeng Nabi. poro hadirin. soho poro ahli keluarga lan sohabatipun. menawi lepat nyusun pangapuro. Amien. ونها هم عن السفا ح والصلة والسل ُ على سيدن محمد القائل : تنا كحوا وتنا سلوا‬ ْ َُ َ َ َ ْ ُ َ َ َ ْ ِ َ ْ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ََ ‫َ ّ ِ ِ َ ِ ِ ّ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ِ ّ َ ِ َ ّ َ ُ َ ّ َم‬ ّ ُ ْ ْ َْ ِ ْ ِ َ ْ ّ َِ ْ ِ ِ ّ ِ ‫َِ ّ ُ َ ِ ُ ِ ُ ُ ْ ُ َ َ َ ْ َ ْ ِ َ َ ِ َ ََ َِ ِ ََ ْ َ ِ ِ َ ْ َ ِ ْ َ َ ّ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ّة‬ ‫. utawi hari resepsi pernikahan ingkang sanget keramat meniko Mugi-mugi kerawuhan kito sedoyo meniko kalian Alloh dipun catet dados amal sholeh kito sedoyo.Sampun ngantuk menopo dereng ? Kintenipun cekap semanten atur kawulo. lan hadirot ingkang kulo hormati. poro tamu undangan ingkang kulo hormati. melaksanakaken nikah meniko dipun catat sebagai amal ibadah. Kranten menurut ajaran agama Islam. dalam rangka menyambut hari kebahagiaan. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Ingkang kaping kalih mugiho rohmat ta’dzim dan salam bahagia Alloh tansah dipun limpahaken dumateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Berbicara tentang nikah meniko sampun mboten terpandang asing di kalangan umat Islam. Sepindah kawulo muji syukur dateng ngarsanipun Alloh SWT ingkang sampung paring rohmat. sahinggo kito saget pepanggihan wonten ing puniko majlis. soho ngamalaken dawuhipun kanjeng Nabi : ِ َ َ ِ ْ َ ْ َ َ ّ ُ ْ ُ ُ ِ ُ ِ َ ُ ِ ِ َ ْ َُ َ َ َ ْ ُ َ َ َ ‫تنا كحوا وتنا سلو فإ نى مكاثر بكم المة يوم القيامة‬ ‍ Ingkang artosipun : “Podo nikaho siro kabeh lan podo duweho keturunan siro kabeh. poro pini sepuh. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO NASEHAT PERNIKAHAN ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ‫الحمد ل الذى سن لعباده النكاح.فإنى مكاثر بكم المم يوم القيامة وعلى اله واصحابه اجمعين أما بعد فل حول ول قو َ ال با ل العلي العظيم‬ Poro Bapak Kiyai.

Ingkang artosipun cerito tegesipun tiyang menawi sampun nikah. meniko maleh saget cerito-cerito kaleh garwanipun. mboten kenging dipun pisahaken. nikah boten dados syah kejawi mboten Islam. sehinggo panggonan lenggahipun meniko dipun utamaaken wonten ngajeng piyambak kados dene palenggahanipun raja lan permaisuri. yen teng kamar saget cerito-cerito kaleh garwane Poro rawuh ingkang kulo hormati !! Kajawi saking meniko taksih wonten malih kewajiban-kewajiban ingkang kedah dipun laksanaaken. Poro rawuh ingkang kulo hormat ! Salajengipun menurut sebagian Ulama. Nomer tigo Huruf Haa meniko singkatan saking kata Hikayah. Dene Islam didalam nikah meniko. Menurut Islam. benten kaleh tiang taksih bujangan. dados syarat syahipun nikah. adus jinabat. sholat. Antara suami lan istri. sesuci. Alloh sampun dawuh wonten Al-Qur’an ِ َ ّ ََ َ ْ ُ ّ َ ُ َ ّ ‫الر جال قوامو ن على النسآ ء‬ Artosipun : . meniko merupakan hal ingkang selalu berhubungan. Tegesipun dados manten meniko selalu dipun mulyaaken selalu keramat. wonten ingkang jelasaken bilih tembung nikah meniko asalipun tembung arab ingkang terdiri saking tigang huruf. tapi menawi sampun nikah. Nomer kaleh huruf Kaf. Kranten tiang jaler meniko ingkang bertanggung jawab dumateng tiang istri lan putroputrinipun. Huruf Kaf lan Huruf Ha’ (Nikah ‫ )نكح‬ing tigang huruf kolowahu anggadahi singkatan utawi anggadahi arti piyambak-piyambak. meniko singkatan saking kata Karomah utawi keramat. tegesipun tiang dados manten utawi tiang nikah meniko ngraosaken nikmat lahir lan batin. bilih Islam lan nikah. Nomer setunggal huruf Nun meniko singkatan sangking kata Ni’mat. glimpang-glimpung.Shoho Islam didalam nikah meniko dados syarat syahipun nikah. Shoho perintah ngamalaken dawuh-dawuhipun Alloh kados dene : puoso. lan sanesipun. menawi wonten kamar tilem piambek kleasak-klesik. kaleh bantal guling. meniko kedan mulang dumateng istrinipun ingkang sahe. Sebab nikah di dalam Islam meniko dados amal ibadah. Inggih meniko : Huruf Nun. Dene kewajibanupun tiang jaler sebagai suami. Dados kanti meniko saget kito simpulaken.

kedah tansah bingahaken. dalam rangka menghadiri undangan walimatul Ursy ing saat meniko. Shoho menawi dipun tinggal kesah ingkang jaler. deweke tansah bungahake marang siro. Kupat lepet taline janur Lepat luput tetep dadiho sedulur Akhiripun sedoyo kelepatan kulo awal ngantos akhir kulo nyuwun pangapunten. lan naliko siro perintah tansah manut lan naliko siro tinggal lungo. ingkang sampun paring pintenpinten rohmat dateng kito sedoyo. hadirin sedoyo ingkang kawulo mulyaaken. Lan menawi dipun perintah kedah selalu to’at. poro ibu.“Bilih tiang jaler meniko ingkang jemenengi/mimpin dateng tiang estri“ Dene kewajiban tiang estri dateng tiang jaler. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO SAMBUTAN WALIMATUL URSY ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ‫الحمدِل الذل قد قا ل فى كتابه الكريم. والصلة والسلم على سيدنا ومولنا محمد القائل النكا ح سنتى فمن أحب‬ ّ َ ُ َ َْ َ َ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ ٌ ْ َِ ٌ ِ َ ُ َ ِ ِْ َ ْ ِ ُ ِ ْ ِ ْ ُ َ َ ‫ُق‬ ‫فطر تى فليتسن بسنتى وعلى اله و أصحا به ومن واله اما بعد‬ ّ ََ َْ ََ َ َ ِ ُّ ِ ّ َ َ َ ْ َ ِ َ ْ ِ Poro bapak. ingkang dipun riwayataken dening shohabat Abi Hurairah. kranten meniko derek dawuhipun . ing antawisipun inggih meniko. Sakderengipun kulo matur nopo ingkang Alloh SWT. kados dawuhipun kanjeng Nabi. Ngawontenaken walimah meniko hukumipun sunah. utawi manut. selagi perintahipun kolo wahu mboten perkawis maksiat. menawi dipun sawang ingkang jaler. tiang estri kedah selalu anjagi dirinipun (utawi badanipun) lan njagi bandanipun. ingkang dawuhipun mekaten : ‫خير النسآء إمرأة إذا نظر ت إليها سرتك وان امرتها اطا عتك وان غبت عنها حفظتك فى مالك ونفسها‬ َ ِ ْ َ َ َ ِ َ ِ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ِ ْ َِ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َِ َ ْ ّ َ َ ْ َِ َ ْ َ َ َ ِ ٌ ََ ْ ِ ِ َ ّ ُ ْ َ Ingkang artosipun : “Sak apik-apike wong wadon sing naliko siro sawang. Poro rawuh ingkang kulo hormati. وانكحوا اليامى منكم والصالحين من عباد كم وإما ئكم وإم ئكم إن يكونوا‬ ْ ُ ْ ُ َ ْ ِ ْ ُ ِ َ َِ ْ ُ ِ َ َِ ْ ُ ِ َ ِ ْ ِ َ ْ ِ ِ ّ َ ْ ُ ْ ِ َ ّ َ ْ ْ ُ ِ ْ ََ ْ ِ َ ْ ِ ِ َ ِ ِ َ َ ْ َ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ّ َ َ ْ َ َ ِ ُّ ُ ّ ‫ف َراء يغنيهم ال من فضله و ال واسع عليم. tansah jaga awake lan bondo siro“ Porp Bapak poro Ibu kintenipun namung mekaten atur kawulo. lintu wekdal Insyaa Allah saget dipun sambung malih. sehinggo kito saget makempal wonten ing meniko majlis.

Dene ingkang paling utami utawi ingkang afdhol inggih meniko “Walimatul ‘Ursy utawi Walimah Manten” Dene masalah ijabatut-da’wah.kanjeng Nabi. Dene menawi walimah saklintunipun manten. meniko ingkang dipun undang. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Bicoro masalah walimah meniko. meniko podo ingkang dipun dugeni langkung rumiyin ngundangipun. فإن سبق أحدهما فأ جب الذي سبق‬ Ingkang artosipun : “Menawi kempal tiang ngundang kalih (sareng wekdalipun) moko ingkang dipun dugeni. Menawi walimah manten. inggih ingkang langkung rumiyin meniko ingkang dipun dugeni“ Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Kolo wahu kawulo ngaturaken bilih ndugeni dateng undangan walimah manten meniko hukumipun wajib. wonten kalane walimatul maulid. sohabat Abdurrohman bin Auf. wajib ndugeni. utawi dugeni dateng walimah. weninipun katah. shoho sanesipun. ٍ َ ِ ْ ََ ْ ِْ َ َ َ َ َ َ ‫بار ك ال لك أولم ولو بشاة‬ “Tegesipun kanjeng Nabi donga’aken barokah. Menawi salah setunggalipun meniko langkung rumiyin. meniko boten wajib nekani. menawi wonten setunggal wekdal meniko wonten undangan kaleh. meniko hukumipun inggih benten-benten. meniko ingkang dipun dugeni gedah ingkang langkung parek griyanipun. bilih wonten salah setunggulipun wekdal. tiang ingkang langkung parek lawang griyonipun. Hal meniko damel dasar hadisipun kanjeng Nabi ingkang dipun riwayataken deneng Abu Dawut RA َ َ َ ِ ّ ْ ِ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ َ ْ ِ َ ً َ َ ُ َ ْ َ ْ ِ ََ ِ َ ِ َ َ َ َ ْ ِ َ ِ ‫إذا إجتمع دا عيان فأجب أقربه بابا. Benten kaleh dugeni undangan saklintunipun walimah manten. wonten kalane walimah ngedekaken griyo utawi boyongan. sa’lajengipun. meniko ndugeni hukumipun sunat. lajeng perintah ngawontenaken walimah senajan namun nyembelih maendho setunggal. selagi wonten majlis walimah manten kolowahu. Dene menawi perekipun. Lan menawi wonten perkawis maksiat utawi perkawis ingkang nglaraaken manah. bilih piyambakipun nglaksanaaken nikah damel maskawin (Mahar) rupi emas sak bobotipun kelungsu kurmo salajengipun kanjeng Nabi ngendiko. boten wonten perkawis mungkar utawi maksiat. Poro rawuh !. utawi tigo. Wonten kala : Walimatul ‘Ursy wonten kalane walimatul khitan. kados ingkang kasebut wonten ing kitab-kitab fiqih. sami ugi walimah khitan utawi maulud. kados . utawi aqiqoh. matur dateng kanjeng Nabi.

Sebabipun wonten ing majlis walimah manten meniko wonten tiyang ingkang nyandang susah utawi sakit malah sedoyonipun ngraosaken ayem seneng lan bungah. Pramilo dugeni dateng undangan walimah khitan utawi kelahiran hukumipun sunat boten wajib. Poro rawuh. أما بعد. Lan menawi walimah khitan utawi walimah maulid (kelahiran) tumrap tiyang ingkang dipun undang dugeni walimah meniko hukumipun sunat. Tepi sedoyo kolowahu utaminipun dipun dugeni kranton meniko derek dawuhipun kanjeng Nabi ingkang dipun riwayataken dening Imam Muslim : ْ َ ْ َ ْ َ ً ِ ْ ُ َ َ ْ َِ ّ َ ُ ْ َ ً ِ َ َ َ َ ْ ِ ُ ْ َ ْ ُ ُ َ َ َ ِ ُ َ ِ ‫إذا دعي احدكم فليجب فإ نْ كان صا ئما فليصل وان كان مفطرا فليطعم‬ Ingkang artosipun : “Menowo siro diundang mangko becik tekoho manwa siro poso mangko donga’no bagus lan barokah menawo siri ora poso mongko mangano“ Poro Rawuh kintenipun cekap semanten kangge sambutan kulo akhiripun kulo akhiri kupat lepet taline janur. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO PENERIMAAN KEMANTEN ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ِ َ ْ َ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ َ ْ ‫َُ َ ِ َ ْ َ ِ َ َ َ َ َ ََ َ ُ َ َ ً َ ِ ْ ً َ َ َ َ ّ َ َد‬ ‫الحمد ل الذى خلق من الماء بشرا فجعلمه نسبا وصهرأ. meniko nopo rahasianipun utawi sebabipun masalah dugeni walimah meniko kok benten-benten ? menurut sebagian Ulama meniko wonten ingkang njelasaken. Tegesipun tiyang ingkang dipun undang seneng tiyang ingkang ngundang seneng. فل حول و ل قو َ ال بال العلي العظيم‬ .dene walimah khitan utawi walimah maulid meniko dugeni hukumipun sunat. Tegesipun tiyang ingkang dipun unddang seneng. lan menikolah ingkang dados wajibipun dugeni undangan walimah manten. kranten wonten ing griyanipun tiyang ingkang kagungan hajat meniko wonten ingkang ngraosaken sakit utawi payah. menawi ndugeni datang walimah manten meniko wajib. sedoyo kelepatan kulo nyuwun pangapunten. tapi lare ingkang dipun khitani utawi ibu ingkang nglahiraken meniko ngalami sakit. lepat luput panggahodadi sedulur. وكان ربك ق ِيرا والصلة والسلم على سيدنا محمد أفضل‬ ِ ُ ْ ْ َْ ِ ْ ِ َ ْ ّ َِ ْ ِ ِ ّ ِ ‫ْ َ ْ ِ َ ْ َ َ َ ََ َِ ِ َ َ ْ ِ ِ َ َ ً َ َ َ ً َ ِ ْ ً َ ّ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ّة‬ ‫.الخلق والورى. وعلى أله وصحبه صلة وسلما كثيرا.

Monggo dipun dahar sa’wontenipun. sami rawuh wonten ing dalemipun Bapak Hamid puniko. guyub lan rukun. shoho poro sinoman ingkang sami leladen. Dene punopo panjenengan sedoyo kerso ngrawuhi undanganipun Bapak Hamid sekeluarga boten kesupen Bapak Hamid sekeluarga ngaturaken. dumateng keluarga mriki. kanthi kawontenan ingkang sehat wal afiat. ْ ُ ِ ْ ُ ُ ِ ً ْ َ ًَ ْ َ ‫مر حبا أهل بحضو ر كم‬ Ingkang kaping kalih Bapak Hamid sekeluargo nyuwun agunging pangapunten dateng hadirin sedoyo mengenai kekirangan sangking segi nopo kemawon. Poro rawuh ingkang kawulo hormati ! Sa’lajengipun kolo wahu Bapak wali utawi tiang sepuhipun penganten putri sampun masrahaken putro-putrinipun.Poro Bapak. Ugi dumateng poro ahli keluarga lan poro sohabatipun. Shoho poro hadirin lan hadirot ingkang kulo hormati. sami ugi sangking undangan walimatul Ursy. langkung rumiyin kulo nglahiraken puji lan syukur dateng Alloh SWT. pasugatan. mugi-mugi atas kerawuhan kito sedoyo ing saat meniko andadosaken sababiyahipun kito mbenjang pikantuk syafaatipun kanjeng Nabi. dumateng poro tamu-tamu sedoyo. papan pinaraan. Mboten kesupen dumateng sedoyo poro pengantar kemanten ingkang kawulo hormati. Sami ugi sangking segi panggenan. . Wonten ing mriki kawulo minongko wakilipun Bapak Shohibul Hajat utawi ingkang kagungan dalem. utawi poro pengantar kemanten. khusus ipun dumateng Bapak Hamid selaku tiang sepahipun penganten putri inggih puniko ingkang asmo sederek Hindun. Pramilo ing mriki kanti raos maremipun penggalih shoho bingahipun manah. Shoho Rohmat lan Salam bahagia Alloh mugio tetep dipun limpahaken dateng junjungan kito Nabi besar Muhammad SAW. ingkang sampun paring pinten-pinten Rohmat Taufik shoho Hidayah dumateng kito sedoyo. lan monggo hidangan ingkang sampun kasediaaken meniko kito ni’mati utawi kito dahar kanthi dipun kawiti mawi upacara Bismillahirrahmanirrahim. Sehinggo kito saget keroyo-royo. ‫امين يا ر ب العا لمين‬ َ ِْ َ َ ْ ّ َ َ َ ِْ َ Poro Rawuh Ingkang Kulo Hormati Wonteng ing mriki kawulo minongko wakilipun Bapak Hamid ingkang kagungan dalem sepindah kawulo ngaturaken sugeng Rawuh. poro Ibu Shoho sedoyo tamu undangan walimatul Ursy ingkang kawulo mulya’aken.

. kanti kawontenan rahayu wilujeng widodo lir sambi kolo. menawi panjenengan wonten ingkang kerso jagong. Sa’derengipun kulo matur nopo ingkang bade kulo aturaken mangke. Poro Ibu. kawulo inggih nyumbanggaaken. sehinggo saget membentuk rumah tangga ingkang bahagia.shoho kanti ucapan Alhamdulillah. maslahah lan barokah dibawah naungan ridho Alloh SWT. namung saget ndonga’aken. Shoho kulo nyuwun tambahi doa restu. lan langsung mulai saat meniko kemanten kaleh kolowahu kulo akehi dados putro kulo kiambak lan dados keluarga kulo. Mugimugi kulo selaku tiyang sepuh mriki. shoho poro tamu pengantar penganten ingkang kulo hormati. ingkang sampun pareng Rohmat soho nikmat dumateng kulo lan panjenengan sedoyo. والصلة والسلم على سيد نا محمد الذى هدا نا إلى سبيل النجاح‬ َ َ ّ ِ ْ ِ َ َِ َ َ َ ِ ّ ٍ ّ َ ُ َ ِ َّ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ َ َ ّ َ ْ ََ َ ّ َ َ َ َ ّ َ َّ َ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ِ ِ ّ ِ َ ّ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ّ َ ِ َ ّ َ ِ ْ ّ ِ َِ َ ِ ِ َ ْ ََ ِ َِ ََ َ ‫وعلى اله وأصحابه أهله الصدق والصلح أما بعد فل حول ول قوة إل بال‬ Poro Bapak. kalian Alloh dipun paringi wilujeng. وحرم علين السفا ح. sejahtera. sageto mendidik shoho ngopeni dateng putro kaleh kolowahu. ugi malah matur nuwun. Akhiripun kangge kulo.‫الحمدِل الذى أحلنا النكا ح. Amien. Poro Tamu undangan ingkang kawulo mulyaaken. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Ingkang terakhir mbok bilih acara meniko mangke sampun paripurno. Dene menawi terus kundur kawulo mboten saget nyangoni menopomenopo. kulo cekapi semanten kemawon. langkung rumiyen kulo muji syukur Alhamdulillah dateng ngarsanipun Alloh SWT. mboten wonten alangan punopo Amien. sedoyo kelepatan kulo. penyerahanipun kolo wahu kulo trami kalean asto kaleh. sehingga kulo lan panjenengan sami saget rawoh wonteng ing majlis puniko. mugi-mugi kundur panjenengan saking griyo mriki. ngantos dumugi dalemipun piyambak-piyambak. kirang langkungipun anggen kulo matur. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO PENYERAHAN KEMANTEN ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ . kulo nyuwun agunging pangapunten.

ingkang supadoso masrahaken si manten jaler ingkang Asma sederek Hasan puniko. mboten saget mbales atas penghormatan meniko kejawi namung saget dungaaken dateng Bapak Shohibul bait mriki kanthi ucapan ‫جزا كم ال خير الجزا كثرا‬ ً َْ َ َ ْ َ َْ ُ ُ ُ َ َ Mugi-mugi atas jerih payahipun utawi penghormatanipun Bapak Shohibul bait mriki sekeluarga tansah andadosno amal sholehipun ingkang ditrimo dening Allah. wonten ing mriki kawulo minongko wakil sangking walinipun pengantin putro shoho atas nami wakil sedoyo tamu pengantar pengantin putra. Pramilo kanti raos bingahipun manah. kanti pasrah bongko’an tegesipun inggih kados mekaten meniko kawontenanipun. Amien Poro rawuh ingkang kulo mulyaaken ! Ingkang kaping tigonipun kawulo ngaturaken agunging panuwun dumateng sederek pranoto acoro ingkang sampun paring wekdal dumateng kulo. Sepindah kawula ngraos syukur Alhamdulillah dateng Allah SWT. wonten ing mriki kawulo minongko wakil saking walinipun pengantin putro inggih puniko Bapak Hamid. shoho kanthi ucapan “Bismilah” sederek Hasan meniko kulo pasrahaken sa’doyonipun dumateng Bapak Shohibul bait mriki. wonten ing mriki kawulo atas nami wakil para tamu pengantar pengantin. kawulo nampi Amanat sangking Bapak Hamid.Ingkang kaping kalihipun mugiho Rahmat Ta’dzim Alloh soho salam tansah tetep dipun limpahaken dateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW soho para ahli keluarga lumeber dateng kito ingkang sami rawuh ing majlis puniko. Dene menawi wonten kekirangipun . shoho hidangan engkang arupi daharan lan unjukan ingkang kados mekaten meniko mewahipun. Shoho matur nuwun sa’agengipun dumateng Bapak Shohibul baik mriki sekeluarga. Poro rawuh. ingkang sampun bersusah payah budhi dhaya nyediaaken papan pinara’an. ugi kulo wahu sampun dipun laksanakaken Aqad Nikah. mugi-mugi wekdal meniko saget kulo gunaaken ingkang sa’sahe-sahenipun. Kolo wahu bidal sangking dalemipun. shoho dipun bales kanthi balesan ingkang sakkatah-katahipun. sakrehning sederek Hasan puniko sampun trami dados putro mantunipun bapak shohibul bait mriki. dumateng bapak Shohibul bait mriki minongko tiyang sepuhipun pengantin putri. Pramilo. ‫امين يا ر ب العا لمين‬ َ ِْ َ َ ْ ّ َ َ َ ِْ َ Poro rawuh sedoyo kangge selajengipun. Sehinggo kanthi pertemuan kito ing majlis puniko saget dadosaken sababiyahhipun kito pikantuk syafaatipun kanjeng Nabi benjang ing dinten Qiamat.

tumuju dateng griyanipun piyambak. kulo nyuwun agunging pangapunten. boten wonten setunggal alangan punopo. ugi nyuwun pamit pindah. soho nyuwun tambahipun do’a restu. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO THOLABUL ILMI ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ِ ِ َ ْ ََ ِ َِ ََ َ ٍ َ ّ ُ ََ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ ِ َ َ ْ َ ِ ْ ِ ْ ِ َ َ َ ْ ِ َ َ ّ َ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ‫الحمدِل الذى فضل بني أدم با لعلم والعمل. pendamelan lan sanesipun. tindak tanduk ingkang kurang nyocokidateng panggalehipun Bapak Shohibul Bait mriki sakeluarga. sehinggo kulo lan panjenengan saged karoyo-royo bucal thempo ninggalno griyo. Ni’mat. segi pengalaman. Ilmu sing keno kangge sangu dateng griyane moro tuwo. utawi dudo golek rondho. Hadirin sekalian ingkang kulo hormati ! Minangkani awalipun atur kulo ing mriki kulo muji syukur Alhamdulillah dateng Alloh SWT ingkang sampun paring pinten-pinten Rohmat. و على اله واصحا به‬ ‫اصحاب الكرامة والكمل أما بعد‬ ّ ْ ََْ َ َِ َ َْ ِ َ ْ َ Dumateng Poro Bapak. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! . Poro rawuh ingkang kulo mulya’aken ! Ingkang terakhir kawulo ugi atas kami nami wakil saking rombongan pengantar penganting mbok bilih acara puniko mangke sampun paripurno. Shoho ilmu sing keno kangge sangune ngadep datang kang moho kuoso. kados pundi amrih saget sahenipun. Amien.sangking segi nopokemawon. kawulo sa’rombongan. Nanging leres-leres golek ilmu Agomo. Shoho sa’derengipun kulo pungkasi. saking tingkah laku. ninggal bondho lan rojo koyo sami saget rawo wonten ing majlis puniko boten ategas prawan golek joko. kawulo minongko wakil saking sedoyo pengantar pengantin. ucapan-ucapan. wilujeng. والصلة والسلم على سيدنا محمد على كل حال. lan panjenengan sedoyo. kawulo suwun Bapak Shohibul bait mriki umumipun. poro Ibu. Shoho kangge kulo pribadi sedoyo kesalahan awal ngantos akhir kulo nyuwun pangapunten ingkang sak katah-katahipun. tansah dipun paringi slamet. sedoyo keluarga lan masyarakat mriki kersoho paring bimbingan soho tuntunan. dumateng kulo. Dene menawin wonten kekiranganipun sangking segi nopokemawon. Mugi kulo sa’rombongan wangsul saking dalem mriki. sami ugi : segi pendidikan.

niki sampun jaman merdeka boten kados jaman penjajah. untune entek. Poro Rawuh ingkang kulo hormat ! Keranten tiyang niku menawi boten gadah ilmu senajan toh ibadah sampek jungkir balik. utawi ibadah mempeng. meniko tetep kewajiban pados ilmu. Dados senajan tiyangnipun sampun tuwek. niku nggih boten patut. Pramilo sangkeng meniko. Supados benjang angsal ilmu ingkang katah lan manfaat soho ilmu ingkang saget beto bahagia lan wilujeng donyo lan akherat. ngamalipun boten dipun terimo dening Alloh. Hal meniko cocok kalian dawohipun Alloh wonten Al-Qur’an. tapi boten dipun ilmuni meniko tiwas bal gedual. Amargi. Kanjeng Nabi dawoh : ‫)طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة )رواه ابن عبد البر‬ ٍ َ ِْ ُ َ ٍ ِِ ُ ّ ُ ََ ٌ َ ْ ِ َ ِ ْ َ ْ ُ ََ Ingkang artosipun : “Bilih pados ilmu meniko dipun fardhuaken tumrap saben-saben tiyang Islam jaler lan istri“ Soho kanti hadist meniko kito sampun jelas bilih pados ilmu meniko merupakan proses ingkang serba terus tanpa wonten bates waktu baik kapanpun. dimanapun dan dalam keadaan bagaimanapun. sampun ketinggalan jaman. Keranten pancen dados tiyang Islam lho Pak?! Bu?! Ngaji niku wajib tumrap kito sedoyo. Pramilo monggo kito tingkataken . ora tedas peyek. monggo Poro Rawoh sedoyo terutama adik-adik lan generasi Muda-mudi remaja Islam. tengriyo namung kluyur-kluyur jogrok klimprakklimprik kados sarung goyor. elek. ُ َْ ُ َ ٌَ ْ ُ ْ َ ُ ُ َ ْ َ ُ َ ْ َ ِْ ِ ْ َ ِ ْ َ ّ ُ ُ ‫و كل من بغير علم يعمل اعماله مر دو دة ل تقبل‬ Tiyang niku menawi boten gadah ilmu. Niat ibadah dateng ngarsanipun Allah SWT. ngrowek. Mardudatun Laa tugbalu. Kito tingkataken anggen kito belajar.Sebagai pengajak kulo monggo iang saat meniko kulo lan panjenengan samiho niat ngaji. Sa’niki sampun kathah sekolahan sampun kathah tempat-tempat pendidikan. Surat AlMujadalah ayat 11 ٍ َ َ َ َ ْ ِ ْ ْ ُْ ُ َ ْ ِ ّ َ ْ ُ ْ ِ ْ َُ َ ْ ِ ّ ‫يرفع الُ الذ ين آمنوا منكم والذ ين أوتوا العلم درجات‬ ِ َْ َ Artosipun : “Allah bade ngangkat derajatipun tiyang-tiyang ingkang beriman lan tiyang-tiyang ingkang nggadahi ilmu dateng pinten-pinten derajat“ Tapi sa’wangsulipun menawi kito boten anggadahi ilmu boten saget ngaji lan boten purun belajar lan boten sekolah.

Keranten lare niku menawi boten kenal pendidikan. datang langgar. boten purun ngaji. karo tonggo ora duwe dugho. karo Embah mbantah. nopo maleh pendidikan Ilmu Agama. karo Kakang mbangkang. Soho ingkang saget menjunjung tinggih Harkat lan Martabat tiyang sepuhipun kaleh. karo Ibu nesu. ojo sampek gadah putro sing lolak-lolok. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO KESAN PESAN KEPADA PARA SANTRI ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ُ َ ّ َ ُ ‫ّ ْ ِ ْ ُ ِ ْ ََ َ َ َ ِ ِ ّ َ ِ َ ْ ِ ْ ِ َ ِ ِ َ ْ ِ ِ ْ َ ِ ْ َ َ ّل‬ ‫الحمدِل رب العا لمين الذي هدا نا إلى الرشد المبين وامرنا بالتحاد والعتصام بحبل ال المتين. karo Pakdhe gumedhe. jaluki duwit. gelisah pikiran jibek napas sesek. irung pilek. pados ilmu pengetahuan ingkang kathah. lan sanessanesipun. awak sak kujur rasane dredek. boten purun sekolah. karo dulur ngladur. Menawi kentandang gaweh boten purun. di guwak moleh bendino ngentekno sego. didhol ora payu Akheripun tiyang sepuhipun namung susah. di tuturi boten manut. فقال ال تعالى : واعتصموا بحبل ال جميعا ول تفرقوا‬ ْ ُ ّ َ َ َ َ ً ْ ِ َ ِ ِ ْ َ َ ْ ُ ِ َْ َ ّ َ َ ْ ِ َ ْ َ ِ ِ ْ َ َ ِ َِ ََ َ ٍ ّ َ ُ َ ِ َّ ََ Dumateng Poro Bapak Pinisepuh. dodo ampek. bendino kur telek-telek mergo duwe anak ndablek kon mergawe ora untek menengahe malah mbegegek lek ngeteniki tiyang sepuh susah menopo boten? Poro Bapak Poro Ibu? Mulane monggo putro-putrine dipun didik ingkang saestu supados leres-leres saget kados lare ingkang berguna bagi Agama. boten purun datang masjid. kon minggat boten budal. Boten kesupen . awak dredek. Sa’bendino ngente’no sego. kirang langkungipun kulo nyuwun pangapunten.anggen kito belajar. Diajar nangis. Ingkang cocok dawohipun kanjeng Nabi ِ ّ ِ ْ ُ ُ ََْ ِ ّ ُ َْ ‫خير الناس أنفعهم للنآس‬ Artosipun : “Sa’bagus-baguse menongso yoiku sing manfaat marang. Ibu sampun ngantos ketinggalan. Bangsa lan Negoro. karo bapak galak. والص َة والسلم‬ َِ َ َ َ ْ ِ َّ َ ْ ِ َ َ ْ ّ َ ِ ُ ْ َ ْ َ ‫على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. Poro konco-konco. soho Poro Bapak Kiyai ingkang kulo mulya’aken. menungso liyane“ Poro rawo ingkang kulo hormati ! Kintenipun cekap semanten atur kulo. Poro santri putra soho Putri ingkang kulo hormati. karo Paklek mendelik. Niku nggeh nyusahaken tiyang sepuh nipun. kuping gemrebek weteng muneg-muneg. Soho dumateng poro Bapak.

Ingkang maksudipun SAN niku Insan utawi menungso. kejawi nglahiraken raos puji syukur. berpadu lan bersatu kaliyan rekanrekan santri ingkang giat lan gigih dalam memperjuangkan syariat Islam Agama Alloh. kintenipun boten wonteng kata-kata ingkang manis. Poro konco-konco santri ingkang kulo hormati ! Pada kesempatan niki. Lewat suasana ingkang indah. isoho dadi santri sing cocok kaleh sebutane santri. kulo saget merasa bangga lan gembira kranten ing saat meniko kulo dipun takdiraken dening Allah saget bertemu. II ‫( اطيع الر سول‬To’at dumateng َ ُ ِْ َ َ ْ ُ ّ ُ ِْ َ Rosul) No. III ‫( اولى المر‬To’at dumateng Pemerintah). ingkang pantes kulo aturaken wonten permulaan atur kulo. Sampun ngantos putus sebelum berhasil. َ ْ ِ َ َ ْ ّ َ ِ ُ ْ َ َْ ‫الحمدِل رب العالمين‬ Ingkang kapingkalihipun Rohmat soho salam mugio tetep dipun limpahaken dumateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW shohor poro Ahli Keluarga lan sahabatipun. ِ ْ َ ْ ِْ ُ Poro Rawuh ingkang kulo hormati ! Wonten sebagian Ulama ingkang njelasaken : Bilih santri meniko singkatan sangking gangsal kata inggih meniko : SANTRI : SA berarti sanggup N berarti nerusaken T berarti tuntunan . pada kesempatan meniko. TRI. Kaping tigonipun kulo aturaken matur nuwun dateng sederek pembagi acara ingkang sampun paring wekdal dateng kulo kangge ngisi wontenipun acara ing saat meniko. Dados Santri niku insan (manungso) ingkang kedah netepi perkawis tigo. dateng Alloh SWT kanthi ucapan….dumateng Adi-adik senasip lan sa’perjuangan ingkang kulo sayangi. Inggih meniko No 1 : ‫( اطيع ال‬To’at dumateng Alloh) No. Pramilo merupakan suatu hal engkang sanget berharga shoho sanget penting menawi wonten kesempatan meniko kulo mengajak dumateng konco-konco kangge ningkataken mutu semangat belajar lan berjuang kanthi sungguh-sungguh lan sabar. cerah terang benderang. niku berarti Tigo. Nopo malih tumrap kito sedoyo sebagai santri. Mugi-mugi wekdal meniko mangke saget kulo guna’aken ingkang sa’sahe-sahenipun.

R berarti Rosul I berarti Ilahi Dados sebagai santri kedah sanggup nerusaken tuntunan Rosul Ilahi. Shoho kedah berjuang lan anggadahi I’tiqod ingkang kiat. Tak muntir karena petir. tabah lan sabar dalam menghadapi sesuatu. ‫ عظة النا شئين‬njelasaken ّ ‫إ ّ فى يد كم أمر المة * وفى إقدا مكم حيا تها‬ َ َ َ َ ْ ُ ِ َ ْ ِ ِ َ ِ ّ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ ِ َ ِ ‫ِن‬ Ingkang Artosipun : “Sa’temene ono ing tangan siro kabeh iku letak urusan umat yakni urip utowo matine lan ono ing derap langkah siro iku maju lan mundure umat” Poro rawuh ingkang kulo hormat ! Dados jelasipun menawi kito sebagai santri. Insya Allah kehidupan agama lan kemajuan agama wonten ing masa depan tetap cerah bersinar terang. ِ َ ْ َ ْ ُ َ ُ ْ َ َ َ ْ ََ ِ َ ْ َ ْ ِ َ َ ْ ُ ْ ُ ُ ْ َ َ ‫ل أقعد الجبن عن الهيجاء* ولو تو لت زمر العداء‬ Ingkang artosipun : “Aku ora bakal mandek wedi sangking pertempuran senajan musuh berbondong-bondong melawan“ Kejawi sangking meniko pancen santri meniko ingkang bertanggung jawab dateng maju munduripun utawi gesang lan matinipun umat beragama wonten masa depan. boten purun bertekat melingkis celana melangkahkan kaki. Hal meniko cocok kalian qoulipun Iman Ibnu Malik wonten kitab Alfiyah . bererti kito meniko nuduhaken kematian lan kemunduruan agami wonten ing masa depan. Tak cemas karena panas. Boten purun berjuang nyiaraken agami Islam. Tapi sak wangsulipun menawi kito sedoyo sebagai santri utawi sebagai generasi muda-mudi Islam purun belajar ilmu agami ingkang mempeng shoho purun berjuang terjun wonten jam’iyah-jam’iyah. Tak heran karena hujan. Tak goyang karena gelombang. Tak gentar halilintar. terjun wonten jam’iyah utawi organisasi. kados dene jam’iyah qiroah utawi jam’iyah dibaiyah shoho jam’iyah seni hadroah shoho sanes-sanesipun. mugi-mugi Alloh ngasilaken perjuangan kito sedoyo sehinggo saget tercapai lain . Pramilo sangking meniko monggo kito samiyo ngatah-ngatahaken dongo nyuwun dateng Alloh. Imam Gozali wonteb kitab . Tak gopoh melawan musuh. Mendal karena rayuan gombal. Tak Mundur dalam bertempur.

meniko boten saget wujud tanpa dipun tuntut kalian perjuangan ingkang sungguh-sungguh Sedoyo kolo wahu boten berhasil nopo malih kangge mempertahankan . shoho boten melanggar dateng ajaran Islam. Sahabat-sahabat. tentram.من الشيطان الرجيمن. tapi kangge mencapai lan ngasilaken kebahagiaan. yakni saking masa jahiliyah menuju masa Islamiyah. damai. Nabi pemimpin Arab lan ajam ingkang beto umat manusioa sangking masa ingkang hitam kelam. meniko bade mejamin umat manusia menuju hidup bahagia lahir lan batin. selagi tiyang ingkang memeluk Agami Islam kolowahu-boten menyimpang lan melanggar dateng garis-garis agami Islam. shoho wilujeng wonteng ing dunyo lan akhirat. adik-adik senasib lan sa’perjuangan ingkang kulo sayangi. bangsa lan negara ‫ بلدة طيبة ورب غفور‬Negara aman. shoho kawilujengan lahir lan batin meniko boten saget dipun wujudaken sambi turu utawi tenguk-tenguk kaliyan lingguh silo tumpang. Poro Hadirin ingkang kulo hormati ! Menurut pandangan Islam. rekan-rekan. shoho Rohmat Allah lan salam mugiho dipun tetepaken dateng Nabi Pejuang Islam. والصلة والسلم على اشرف المرسلين سيدنا‬ َ ِ ّ َ َ ْ َِ ْ ُ ْ ِ َ ْ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ ِ ْ ّ ِ ْ ُُ ْ ِ َ َ َ ْ ََ َ ْ ِ َ ْ ُ ْ ّ َ َ َ ْ ِ ِ َ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ِ ّ ِ ُ ْ ‫َ ْح‬ ِ ِ ُ ْ ُ َ ِ ْ ِ َ ِ ْ ُ ْ ِ َ َ َ ُ َ َ َ ُ ْ َ ّ َ ِ ْ ّ ِ ْ َ َِ ْ ُ َ ِ َ َِ ْ ُ َ ِ َ ْ َ َ ِ ِ َ ْ ََ ِ َِ ََ َ ٍ ّ َ ُ ‫محمد وعلى أله واصحا به ومن تبعهم الى تبعهم الى يو م الدين أما بعد. ingkang penuh cahaya bagaikan sinar bulan ing tengah malam. صد ق ال العظيم‬ ُ َ ْ َ َ ِ ِ ّ ِ ْ ُ ْ ِ َ َ ِ َ َ َ ْ ِ َ ِ ْ َ ْ َ ِ َ ْ ِ ْ ِ َ ّ َ ِ ْ ِ َ َِ ُ ْ ُ ِ ْ ِ ّ ِ َ ْ ّ َ ِ Hadrotul Mukarromin. Langkung rumiyin kulo manjataken puji syukur dateng Alloh SWT. ingkang mucal menungso mawi Qolam tentang ilmu ingkang dereng difaham. Sedoyo kelepatan nyuwon pangapunten ingkang kathah. agama ingkang paling mulyo minggahipun Alloh. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO PERJUANGAN ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ‫ال َمدِل الذي اكرم المجا هدين. Keranten Agami Islam. Cekap semanten atur kulo. aman. Tuhan Semesta Alam. واذل المعتدين وأفهمنا من علوم الدين. lan ridlo Allah. Amin. فقال ال تعالى فى القرآن الكريم أعو ذ بال‬ ‫. ادع الى سبيل ربك بالحكمة والمو عظة الحسنة وجادلهم بالتى هي احسن. masa ingkang penuh sifat murka lan kejam menuju masa damai. poro Ulama’ul Amilin khususipun poro Bapak kiyai ingkang kulo hormati. adil ٌ ْ ُ َ ّ َ َ ٌ َ َّ ٌ َ ْ َ dan makmur penuh ampunan.terwujud cita-cita agama. inggih puniko agami Islam.

ngorbanaken jiwa raga. Pramilo sangking meniko kulo anjuraken dateng poro Jutawan. utawi boten kito cegah. sehinggo saget ngalahaken kebudayaan Islam piyambak akhiripun umat Islam piambak ingkang bade rugi. lan ugi kito ingkang ngraosaken utawi ingkang nggunaaken bangunan-bangunan kolo wahu. cocok nopo boten kalian ajaran agami Islam ? niki boten peduli. Hal meniko cocok kaleh dawuhipun Al Hukama ‫لقد غر سوا فأ كلنا وإننا* لنغرس حتى يأ كل الناس بعد نا‬ َ َ ْ َ ُ ّ َ ُ ْ َ ّ َ ُ ِ ْ َ َ َ ّ َِ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ ْ ْ َ Ingkang artosipun : “Sa’temene wong-wong kang dingin wis podho nandur jasa sehinggo kito sing mangan jasane lan sa’temene kito ugo nandur sehinggo wongkang sa’wise kito (generasi mendatang) mangan jasa kito“ Poro Rawuh ingkang kulo hormat ! Pramilo sangking meniko kangge ngasilake kejayaan Islam dan kebahagiaan kaum . soyo dangu bade merajalela. Hal meniko menawi kito kurang waspada. katah poro remaja ingkang menggemari kebudayaan luar tapi boten dipun saring. ingkang bertentangan kalian agami Islam. gedunggedung madrasah. utawi ndandosi bangunan kolo wahu. Kito kedah ringan tangan lan bermurah hati. shoho harta benda demi kejayaan Islam. sampun ngatos bahil utawi kumed ngurbanaken harta benda kangge Kepentingan Agami kito. Kito sebagai generasi penerus pewaris sangking generasi ingkang rumiyin sampun jerih payah mewarisi kito bangunan masjid-masjid. lan kaum muslimin. remaja. supados generasi ingkang bade datang ingkang ngrahosa ken jasa kita. Firman Alloh wonten Al-Qur’an : ‫و جا هدوا بأموا لكم وأنفسكم فى سبيل ال‬ ِ ْ ِ َ ِ ْ ُ ِ ُ ْ ََ ْ ُ ِ َ ْ َ ِ ْ ُ ِ َ َ Ingkang artosipun : “Lan berjuango siro kabeh klawan bondo siro lan awak siro ing dalem agamane Alloh“ Nopo maleh memasuki abad modern saat meniko katah kebudayaan-kebudayaan asing ingkang mlebet wonten negari kito Indonesia. Terutami wonten kalangan muda-mudi. poro ‫ أغنياء‬poro ََْ َ dermawan. langgar lan sanesipun.shoho melestarikan nilai kemulyaan Islam meniko. Sa’meniko kito ugi kedah purun bangun.

pramilo monggo sepindah malih semangat berjuang lan beramal selalu kito tingkataken sampun ngantos bosen utawi waleh. tercapailah cita-cita kito. berpadu lan bersatu wonten ing majelis puniko kanthi keadaan ingkang sehat wal afiat. ومن‬ ُ ْ َ ّ َ ِ ِ َ َِ ِ َ ْ ِ َ ْ ِ َ َّ َ َ َ َّ ‫علم وتعلم فيها لعلء كلمة ال. وعلى اله وأصحا به ومن واله وعلى من أقا م هذ ِ المدرسة. poro Ulama’ul amilin poro Bapak guru dan bu guru ingkang kulo taati. saget bertemu. poro konco-konco sedoyo siswasiswi madrasah……… ingkang kulo sayangi. langkung rumiyin kulo muji syukur dateng Alloh SWT ingkang sampun paring Rohmat Nikmat dumateng kulo lan panjenengan sedoyo sehinggo kito sami saged karoyo-royo.‫الحمدِل الذى على ما ختمناه من الدراسة. sa’derengipun berhasil. وند عهم إلل سبيل ربنا بالحكمة‬ ِ َ ْ ِ ْ ِ َ ّ َ ِ ْ ِ َ َِ ْ ُ ُ ْ َ َ ِ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ِ َ ِ ْ ُ ِ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ ِ َ َ ّ َ ِ ُ َ ْ َ َ َ ََ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ ِ َ َ ْ َ ْ ‫َ ّ َ ُ َ ّ َ ُ َ َ َ ّ ِ َ ُ َ ّ ٍ ِ ْ ِ َ ْ ِ ِ َ َ َ َ ِ ِ َ َ ْ َ ِ ِ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ِه‬ ‫والصلة والسلم على سيدنا محمد إبن عبد ال. Poro hadirin sekalian ingkang kulo hormati. Cekap semanten atur kulo ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO WAKIL SISWA DALAM PENUTUPAN SEKOLAH ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ . اما بعد‬ Hadratul mukarromin. supados saget cocok antara ucapan lan perbuatan. Ingkang kaping kalehipun mugi-mugi tambahipun Rahmat Ta’dzim Alloh tetep dipun limpahaken dateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW. nanti pitutur ingkang sahe.muslimin monggo sanak famili. tonggo teparu. ونسئل نفعها لننذر بها اهل القر ية. poro Bapak wali murid ingkang kulo hormati. soho dumateng poro . Sa’derengipun kulo ngaturaken nopo ingkang dados beban kawulo. bahagia. Hal meniko sesuai kalian dawohipun Allah : ُ َ ْ َ َ ِ ِ ّ ِ ْ ُ ْ ِ َ َ ِ َ َ َ ْ ِ َ ِ ْ َ ْ َ ِ َ ْ ِ ْ ِ َ ّ َ ِ ْ ِ َ ََ ُ ْ ُ ‫أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والمو عظة الحسنة وجا دلهم بالتى هي أحسن‬ Ingkang Artosipun : “Ngajako maring dalane Pangeran iro kanti bijaksana lan pitutur kang bagus lan tukaro pendapat maring Qoum kelawan toto coro kang bagus“ Poro Rawuh. lan slamet wonten ing donyo lan akhirot Amin. lan tingkah laku ingkang ngremenaken. lan masyarakat kito ajak menuju dateng dalan agamipun Alloh kanti bijaksana. Mugi-mugi Alloh SWT enggalo paring kesembadan dateng usaha lan perjuangan kito sehinggo.

boten saget bales punopo-punopo atas jerih payahipun. Pramilo sepindah kulo nyuwun dipun aliraken samudra kemaafan lahir lan batin. siang utawi dalu. Wonteng ing mriki kawulo ngaturaken matur nuwun ingkang sa’agungipun dumateng Poro Bapak Kyai. soho sedoyo dewan Asyatid ingkang sampun jerih payah ngorbanaken jiwa raga. Boten pandang wekdal. Wonten ing mriki kulo sa’konco. sageto manfaat maslahah lan barokah saget manfaati lan barokahi dumateng pribadi kulo. soho ingkang katah. tenaga. ‫جزا كم ال أحسن الجزاء كثيرا‬ ً ْ َِ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ ُ ُ َ َ Mugi-mugi Allah SWT ingkang bales jasa-jasa utawa jerih payahipun Poro Bapak Kiyai. Ingkang terakhir kulo nyuwun barokah do’a restu dumateng Poro Bapak Kiyai soho Bapak Guru. panas utawi jawah sak perlu mendidik soho membina dumateng kawulo sa’konco awit milahi mlebet wonten ing madrasah mriki sehingga wekdal puniko saget dipun wastani Tamat tingkat tsanawiyah. Poro Rawuh ingkang kulo hormati ! Sesuai kalian fungsi sangking tugas kawulo inggih puniko mewakili sangking sedoyo siswa-siswi khususipun siswa-siswi kelas tigo Tsanawiyah wonten ing madrasah puniko. lan negari ingkang akhiripun saget dados lantaran . Bapak Guru lan Ibu Guru kanti balesa ingkang sa’sahe-sahenipun.ahli keluarga lan sohabatipun. lan fikiran. Ingkang kaping tigonipun kulo ngaturaken matur nuwun dumateng sederek pembagi acara ingkang sampun mempercayakan penuh dumateng kawulo. khususipun siswa-siswi kelas tiga tsanawiyah. mugi-mugiu sedoyo ilmu ingkang sampun kulo pelajari sangking madrasah puniko. Poro Bapak poro Ibu soho Hadiri sedoyo. utawi jasa-jasanipun Poro Bapak Kyai. sa’perlu nyampeaken sambutan atas nama wakil sedoyo siswa-siswi. selajengipun kulo sa’konco ngaturaken sedoyo kalepatan dumateng poro Bapak Kiyai soho Bapak Guru wonten ing madrasah puniko. masyarakat agami. lan Bapak Guru. sebab kulo sa’konco sering damel susah payahipun poro Bapak Kiyai soho poro Bapak Guru sami ugi wonten ing sa’lebetipun Madrasah utwai wonteng ing jawinipun madrasah. kejawi kulo namung saget ngaturaken…. ingkang sekedap maleh bade ninggalaken bangku sekolah wonten ing Madrasah puniko. Amien yaa Robbal Aalamien.

Kintenipun cekap semanten atur sangking kawulo awal ngantos akhir sedoyo kelepatan kulo. Pada kehidupan di dunia kebanyakan manusia akan memberikan penilaian terhadap manusia berdasarkan tampilan dan kekayaannya. yaitu kehidupan di akhirat. maka akan segera dikeluarkan peraturan untuk melindunginya. Pada fase kedua. Muslim). Orang akan terpesona atau hormat kepada orang yang lebih cantik atau tampan.” (HR. bahwa Rasulullah saw telah bersabda: “Allah swt tidak akan melihat kemolekan wajahmu dan kekayaanmu. Hati dan amal merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. soho ndadosaken sababiyahipun khusnul khotimah. kulo nyuwun agengipun pangapunten. Allah swt akan menilai hati dan amal perbuatan kita didunia. Lan mugi-mugi sak sampunipun kito tamat sangking tingkat tsanawiyah puniko sageto nerusaken dateng tingkat sa’terusipun sehinggo saget hasil lan tercapai nopo ingkang kito cita-citaaken. Atau juga orang kaya lebih dihormati daripada orang miskin.kangge taqorrub dumateng Alloh. Sering jeritan rakyat kecil tidak digubris oleh pemerintah kita. Atau ada orang yang berpendapat “Yang penting ingat Allah tapi tak perlu sholat.” Sementara itu. tetapi Allah akan melihat hati dan amal perbuatanmu. Hadits ini menuturkan kepada kita adanya dua parameter pada dua fase kehidupan kita yaitu di dunia dan di akhirat. Sedang kalau yang meminta adalah pengusaha. Tidak bisa kita mempunyai niat baik tapi bertindak merampas hak orang lain. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ 2 Parameter pada 2 Kehidupan Sahabat Abi Hurairah ra berkata. amal kita juga tidak diterima . Amien. Amieen.

Jadi. jangan sekali-kali mengenyampingkan hati dan perbuatan kita karena itulah bekal kita di kehidupan yang kekal kelak. Bagi seorang muslim yang diutamakan adalah menjaga dua parameter yang dilihat Allah dengan tidak melupakan dua parameter yang dilihat manusia. melakukan sholat karena ingin dilihat mertua dan contoh lainnya. .bila kita tidak mengharapkan ridha Allah. Seperti. Wallahu a’lam bish showab.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful