PENGETAN DINTEN KARTINI Bapak Kepala sekolah ingkang kinurmatan.

Bapak, Ibu Guru ingkang satuhu luhuring budi. Para kanca, siswa-siswi ingkang kula tresnani. Sumangga langkung rumiyin sami ngaturaken syukur dhu-mateng Gusti Mahakwasa ingkang kepareng paring rahmat lan hidayahipun. Kita sadaya taksih saged kempal manunggal kanthi tentrem, bagas, waras, kebak ing kabagyan salebetipun pahargyan pengetan dinten Kartini samang-ke punika. Pangetan dinten Kartini wigatos sanget tumrap kula panjenengan sadaya. R.A. Kartini pindhanipun sekar ingkang tansah mbabar angambar ganda arum ing bangsa Indonesia. Panjenenganipun punika pangarsa tumrap wanita ingkang karyanipun mligi kangge majengipun wanita wiwit duk rikala bangsa Indonesia taksih dipuncengkerem dening bangsa penjajah. Labuh lebetipun R.A. Kartini saestu luhur sanget tumrap kaum wanita. Langkunglangkung ing wekdal sapunika ingkang taksih kedah meres penggalih kangge majengipun bangsa. Panyengkuyungipun para wanita boten saged dipunremehaken, malah kepara langkung bobotipun tumrap pembangunan majengipun bangsa punika. Pancen sampun dipundokrataken para wanita saha limrah nggadahi raos ingkang kalangkung alus. Sanadyan makaten geget ing manah tansah makantar pindha waja ngudi kautaman. Sadaya punika inggih awit saking pangaribawanipun lelabetanipun Ibu Kartini ingkang sampun tumanem ngrembaka ing mahanipun wanita Indonesia. Sampun cetha ing panggesangipun bangsa kathah wanita ingkang saged kiprah kadi dene para priya ing babagan warna-warni. Ingkang makaten punika saestu saged damel mongkoging manah. Kanti makaten punika sumangga kadang-kadang putri sami saged nglajengaken gegayuhan tuwin lelabetanipun Ibu Kartini ingkang luhur punika. Ingkang boten kenging dipunlirwakaken inggih punika tansah ngudi jatidhirinipun putri Indonesia. Putri Indonesia ingkang prasaja, mrantasi sadhengah karya. Semanten saha makaten atur kula. Mugi sami kepareng maringi pangapunten tumrap sadaya kekirangan lan kelepatan kula.

PIDATO HARI ULANG TAHUN KEMERDEKAAN RI ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ .‫الحمدِل الذي انعمنا بالحر ية وحده. والذي صدق و عده ونصر َبده وأعز جنده وهزم الحزم الحزاب وحده‬ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ُ َ ْ ُ ّ َ ََ ُ َ ْ ‫َ ْ َ ْ ُ ِ ّ ِ ْ َ ْ َ َ َ ِ ْ ُ ّ َ ِ َ ْ َ ُ َ ّ ِ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ع‬ ‫.والصل ة والسلم على سيد نا محمد ل نبي بعده. وعلى اله واصحا به ومن تبع رشده أما بعد‬ ّ ُ َ ْ ُ َ ِ َ ْ َ َ ِ ِ َ ْ ََ ِ َِ ََ َ ُ َ ْ َ َ ِ َ َ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ Poro Bapak, Poro Ibu sederek-sederek, sebangsa lan setanah air, ingkang kulo hormati ! Langkung rumien monggo kulo lan panjenengan sedoyo samiho nglahiraken raos puji syukur dateng ngarsanipun Alloh SWT, ingkang sampun paring Rohmat, Taufik soho Hidayah dateng kulo lan panjenengan sedoyo, sehinggo wonten ing majelis puniko, dalam rangka memeriahkan Peringatan dinten ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ingkang kaping 49 mugi-mugi kerawuhan kulo lan panjenengan meniko dipun catat dening Alloh SWT. Minongko dados amal soleh kulo lan panjenengan Amin. Ingkang kaping kalih mugio tambahipun Rohmat lan salam bahagia Alloh tetep dipun limpahaken dateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW, soho poro ahli keluarga lan sahabatipun. Kaping tigonipun kulo matur nuwun dateng sederek pembagi acara ingkang sampun paring wekdal dateng kito kangge mengisi wontenipun acara meniko mugi-mugi wekdal meniko saget kulo ginaaken ingkang sak sahe-sahenipun. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Alloh SWT sampun paring nikmat dateng poro kawulonipun meniko sampun katah sanget, sehinggo ngantos mboten saget kito itung. Dawuhipun Alloh wonten Al-Qur’an ‫و ان تعدوا نغمة ال ل تحصو ها‬ َ ْ ُ ْ ُ َ ِ َ َ ْ ِ ُّ َ ْ ِ َ Ingkang artosipun : “Lan lamun siro ngitung marang nikmate Alloh, mongko siro ora biso ngitung“ Poro Rawuh ! Dene termasuk salah setunggalipun nikmatipun Alloh ingkang ageng dipun parengaken kito bongso Indonesia, Inggih meniko nikmat kemerdekaan ingkang dipun proklamiraken tanggal 17 Agustus 1945, ngantos dinten meniko kito peringati. Poro Rawuh ingkang kulo hormati ! Menawi kito ngemut-ngemut sejarah Bangsa Indonesia sakderengipun merdeka, meniko

pinten-pinten tahun dipun jajah dening bangsa Asing. Inggih meniko dipun jajah dening Belanda lan Jepang ngantos pinten-pinten tahun Rakyat Indonesia hidup dibawah cengkraman kaum penjajah. Rakyat Indonesia mboten anggadahi kebebasan, bahkan selalu di tindas lan dipun aniayaya dening bangsa asing. Sehinggo berkat sifat Rohman Rohim Alloh SWT, lan ugi kanti semangat perjuanganipun Poro Pahlawan lan poro Pejuang Bangsa Indonesia ingkang giat lan gigih, berani, pantang mundur, para Pejuang kito saget ngalahaken poro kaum penjajah sehinggo tepat tanggal 17 Agustus 1945, Bangsa Indonesia memproklamasikan dinten Kemerdekaan Republik Indonesia. Poro Rawuh Ingkang kulo hormati ! Pramilo kito kedah bersyukur dateng Alloh SWT ingkang sampun pareng nikmat Rupi kemerdekaan meniko. Supados Negri kito Indonesia tansah dipun paringi berkah dening Alloh. Dipun paringi aman, damai, gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo, adil makmur penuh ampunan, lan Ridho Alloh. Kranten Alloh sampun berjanji wonten Al-Qur’an surat Ibrahim ayat 7 ٌ ْ ِ َ َ ِ َ َ ّ ِ ْ ُ ْ َ َ ْ ِ ََ ْ ُ ّ َ ْ ِ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ ِ َ ‫لئن شكر تم لء زيد نكم ولئن كفرتم إن عذا بى لشديد‬ Ingkang Artosipun : “Demi yekti lamun podo gelem syukur siro kabeh marang nikmat-Ku, mangko Ingsun nambahi nikmat maring siro kabeh. Lan yekti lamu siro kufur maring nikmat-Ku, mangko saktemene sikso-Ku iku banget …….” Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Kejawi sangking meniko, kito ugi kedah matur nuwun dumateng poro pahlawan lan poro pejuang ingkang sampun jerih payah, rela ngorbananek jiwa rogo, harta benda kangge merebut Kemerdekaan Meniko, pramilo wonten ing kesempatan sahe niki monggo sejenak kito panjataken doa mugi sedoyo para pahlawan lan poro pejuang ingkang sampun sukses merebut kemrdekaan Negeri Republik Indonesia, meniko selalu dipun bales dening Alloh, dipun trami jasa-jasanipun, lan dipun dadosna amal sholehipun, ingkang berjuang wonten akhirat dipun paringi berkat soho kejembaran wonten ngersanipun Alloh SWT. Amin-amin yaa Rabbal alamin. Poro Rawuh ingkang kulo hormat ! Sak meniko kito termasuk generasi penerus pewaris kemerdekaan Pramilo kito

berkewajiban nerusaken perjuangan poro pejuang ingkang rumiyin. Shoho memelihara lan melestarikan kesejahteraan Negeri Indonesia meniko. Sampun ngantos nikmat kemerdekaan ingkang meniko kito sia-siakan kanti ngawontenaken pesta pora, lan hurahura ingkang boten berarti, tanpa ngawontenaken amalan-amalan ingkang beto kemanfaatan lan kemaslahayan Negara. Sebab kemerdekaan meniko boten semata-mata hadiah saking bangsa asing ingkang diberikan kanti cuma-Cuma, meniko boten. Tapi berkah jasa-jasa poro pejuang ingkang sampun rumiyin. Pramilo sepindah maleh kito ugi kedah mengisi kemerdekaan kanti menanamkan jasa kangge tiang-tiang ingkang bade dateng, utawi kangge generasi kita mangke. Hal meniko cocok kalian dawuhipun Ulama rumiyin….. ‫لقد غرسوا فاء كلنا وإننا لنغرس حتى يأ كل الناس بعد نا‬ َ َ ْ َ ُ ّ َ ُ ْ َ ّ َ ُ ِ ْ َ َ َ ّ َِ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ Ingkang Artosipun : “Yekti wongkang dingin wes podo nandur jasa lan kito sing ngrasa’ake marang jasa lan sa’temene kito ugo kudu anandur jasa supoyo wong-wong kangsakwusi kito biso mangan jasa kito. Poro Rawuh ingkang kulo hormati ! Ingkang terakhir monggo, putro-putri kito sedoyo, kito didik ingkang sahe lan kito arahaken dumateng perkaws ingkang sahe, supados mangke saget dados generasigenerasi penerus ingkang bertanggung jawab dateng kemajuan agama. Bangsa lan Negoro AMin yaa Rabbal alamin. Kintenipun cekap semanten atur saking kulo. Mugi-mugi saget bermanfaat dumateng pribadi kawulo khususipun, lan umumipun dateng panjenengan sedoyo. Masang pulut ning duwur cemoro Menawi luput kulo nyuwun ngapuro ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ‫بخط الفقير مفرو حين‬ ‫بن منو ر الجفسى‬ ّ

ingkang sampun paring Rohmat shoho ni’mat. wonten ing manah kito sedoyo. dalam rangka “bersilaturrohim”. shoho poro ahli keluarga lan sahabatipun. meniko ugi kito saget ngraosaken betapa sedih lan gelisahipun si Fakir-Miskin ingkang wonten ing saben dintenipun selalu ditimpa kekurangan dahar. Hadirin sekalian ! Wonten ing saat meniko kito sampun manggihi wulan syawal malih.ال من ومنكم اجمعين‬ Poro Bapak. sami ugi sehat lahiriah. واو جب علينا بالصلة والصيام. sehinggo saget ndadosaken fitrah utawi lambang kesucian. Ingkang mbuahaken amalan-amalan ingkang sahe wonten wulan-wulan sakterusipun. shoho keluhan lan . ngunjuk. وعلى اله واصحا به الكرام. من العائدين والفا ئزين تقبل‬ ّ ِ َ ِ ْ ِ ِ َ ْ َ ِ َِ ََ َ ِ َ َ ِ ْ َ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ َ ِْ َ ْ َ ْ ُ ِْ َ ّ ِ ُ ‫. utawi resepsi “Halal bi halal” kanti keadaan sehat wal afiat. Lan ugi wonten akhiripun wulan Romadhon kita tutup mawi Zakat Fitrah kanti harapan kulo mugi-mugi nopo ingkang kito laksanakaken wonten ing wulan Romadhon kolo wahu minongko dados amal ingkah sholeh. أ ما بعد.PIDATO RESEPSI HALAL BIHALAL ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ . poro Ibu. tadarus Al-Qur’an lan sanesipun. utawi batiniyah. mugio tetep dipun limpahaken dateng kanjeng Nabi Muhammad SAW.‫الحمد ل الذى انعم علينا بنعمة اليمان والسلم. Poro Bapak. Kaping kalihipun Rohmat Ta’dzim dan salam bahagia Alloh. Poro Ibu. وأمر نا بال تحاد وصلة اْلرحام‬ ِ َ ْ َ ِ َِ َ ِ َ ّ ّ ِ َ َ َ ََ ِ َ ّ َ ِ َ ّ ِ َ ْ ََ ّ َ ْ ََ ِ َ ْ ِ ْ َ ِ َ ْ ِ ْ ِ َ ْ ِ ِ َ ْ ََ َ َ ْ َ ُ ْ َ َْ َ َّ َ َ ْ ِ ِ َ ْ َ َ ْ ِ ِ َ ْ َ ِ ‫والصل ة والسلم على سيد نا محمد خير اْلنام. Kanti menambah amalan-amalan ibadah lintunipun kados dene sholat tarowih. hadirin sekalian ingkang kulo hormati ! Langkung rumiyin kulo muji syukur Alhamdulillah dateng Alloh SWT. sehingga kulo lan panjenengan saget pepanggihan wonten meniko majlis. Poro Rawuh ingkang kulo hormat ! Kranten hikmah nindaaken ibadah poso meniko disamping kito ninda’aken perintahipun Allah SWT kanti ngeker hawa nafsu wonten ing siangipun wulan Romadhon. Kranten wonten ing wulan sakderengipun yakni wonten ing wulan Romadhon kito sampun sukses nindakaken ibadah puasa sebulan penuh.

selalu berlebih-lebihan. Setiap hari selalu dalam pemborosan. Pramilo saat meniko kito bucal. Pramilo monggo kesempatan wulan syawal meniko kito ginaaken kangge bersilaturrohim. sehinggo kito purun nafkahaken sebagian harta benda kito kangge shodaqoh dateng Fakir-Miskin kolo wahu. mempererat tali persaudaraan antara keluarga. Lan ojo ngliwati bates. Alloh dawuh wonten Al-Qur’an : َ ِِْ ْ ُ ْ ّ ِ ُ َ ‫كلو واشربوا ول تسر فوا إن ال ل يحب المشرفين‬ ّ ِ ْ ُ ِ ْ ُ َ َ ْ ُ َ ْ َ ْ ُُ Ingkang artosipun : “Mangano siro kabeh lan ngumbiho. konco-konco lan sanak. guru-guru kito. supados gesang kito meniko angsal berkah sangking Alloh SWT. poro Ibu. melampauai batas tanpa mengukur kekuatanipun. hadirin sekalian ! Sak meniko sampun dugi wulan syawal. Kranten ing wulan menikolah saat meledakipun kegembiraan ingkang penuh harapan menuju kearah hidup baru gesang ingkang langkung sahe. Mungkin wonten ing saat-saat ingkang berlalu terjadi kesalahan-kesalana utawi sering melakukan hal-hal ingkang mboten nyekecoaken manah. Monggo kito ndugeni. Padahal. ingkang akhiripun kito timbul roso belas kasihan kito dateng Fakir Miskin. mangan ngumbe sak katahipun. berarti kito meniko gesang nuruti kemauan howo nafsu lan kemauan weteng utawi dados Abdul butun alias hamba perut. sahabat karib. tiyang sepuh kito. kito lenyapaken mawi berjabatan tangan. selalu dikuasi Howo Nafsu.kelemahan tenogo. saling maaf memaafkan lahir lan batin. shoho sederek seagomo lan seperjuangan. kito panggihi sanak keluarga. mangkel-mangkelan lan sanesipun. kanti bersilaturahim. dengki. Sering timbul rasa iri. Saktemen Alloh ikut ora demen marang wong kang ngliwati bates“ Poro Bapak. kito isi kanti halal bihalal. Poro hadirin ingkang kulo hormati ! menawi kito mboeten purun nglampahi ibadah puoso. wulan ingkang penuh dipun rameaken lan dipun meriahaken dening sedoyo umat Islam. famili. Kanjeng Nabi sampun dawuh : ُ َ ِ َ ْ ‫َ ْ َ َ ّ َ ْ ُ ْ َ َ َ ُ ِ ِ ْ ِ ِ َ ُ ْ َ َ َ ُ ِ َ َ ِ ِ َ ْ َص‬ ‫من أحب أن يبسط له فى رزقه وينساء له فى أثره فلي ِل رحمه‬ Artosipun : . katimbang wulan ingkang berlalu. buruk sangka.

sedoyo kelepatan nyuwun pangapunten. lan durung ngasilaken pekerjaan tangan. sejahtera wonten ing duniyo lan akhirat. bangsa lan negoro. mongko becik silaturrohmi (nyambung sanak sedulure)” Poro Bapak. utawi mewujudkan sedoyo amal ingkang saget mbeto bahagia. monggo kito tingkataken mutu pendidikan lan praktek. saking agomo. Kranten generasi meniko ingkang menentukan masa ingkang bade dateng. lan aku durung ngasilken ilmu pengetahuan. َ ْ ِ َ ْ َ ْ ُ ْ ِ َ ّ ِ ُ َ َّ َ َ ْ ِ ِ ْ َ َ ْ ِ ِ َ ْ َ ِ ‫من العا ئدين والفائزين تقبل ال من ومنكم اجمعين‬ ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ . Kata penyair malih : ‫لقد غر سوا فا ء كلنا وإننا * لنغرس حتى يأ كل الناس بعد نا‬ َ َ ْ َ ُ ّ َ ُ ْ َ ّ َ ُ ِ ْ َ َ َ ّ َِ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ Ingkang artosipun : “Sa’temen wong-wong sakwuse kito wis podo nandur jasa. Mengingat kata penyair : ‫إذا فتنى اليوم ولم أكتسب علم* ولم أصنغ يدا فما ذا ك من عمرى‬ ُِْ ْ ِ َ َ َ ً َ ْ ِ ْ َ ْ ََ ً ْ ِ ْ ِ َ ْ َ ْ ََ ُ ْ َ ْ ِ َ َ َ ِ Ingkang artosipun : “Naliko wis ngliwati aku sijining dino. supados dados generasi ingkang berguna lan berjasa. Poro Ibu hadirin sekalian ! Dados wal hasil wonten ing kesempatan wulan Syawal meniko. ingkang sanggup dibebani seribu macam tugas. Mongko opo gunane umurku ing dino iku” Poro hadirin sekalian ! Sesuai kalian kata syair kasebut. monggo kito berusaha ningkataken pendidikan dateng putri-putri kito generasi mendatang. Lan yektine kito ugo nandur jasa supaya wong-wong sing sak wusi kito biso mangan jasa kito (metik jasa kito)” Poro rawuh ingkang kulo hormat ! Kintenipun cekap semanten atur kulo. lan didawakne (di berkahi) umure.“Sing sopo wonge pengin diluasne rizkine. lan kito sing mangan jasane.

Ingkang kaping kalih sholawat soho salam sejahtera Alloh mugi tetep dipun limpahaken dateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW. Kadang-kadang si musafir lagi tenang-tenang wonten nginggil perahu tiba-tiba angin datang meniup. soho poro ahli keluarga lan sahabatipun. Ingkang sampun paring Rahmat. أ ما بعد. Amin Poro Bapak. menuju sebuah pantai. cerah. والصلة والسلم على اشر ف النبيء والمرسلين سيد نا محمد وعلى اله‬ َ ْ ُ ِ َ َ ُ َ ّ َِ َ ْ ّ َ ْ ّ َ ُ ْ َ ّ ِ ‫. dalam rangka menghadiri acara peringatan “Nuzulul Qur’an” ingkang kados meniko meriyahipun. Poro Ibu.PIDATO PERINGATAN NUZULUL QUR’AN ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ِ َِ ََ َ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ َ ْ َِ ْ ُ ْ َ ِ َ ِ ْ َ ْ ِ َ ْ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ َ ْ ِ ّ ُ ْ ِ ً ُ َ َْ ُ ْ َ َ ْ َ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ‫الحمدِل الذى أنزل القران هدى للمتقين. terang benderang saat meniko monggo kulo lan panjenengan sedoyo tansah muji syukur dateng ngersanipun Alloh SWT. فقال ال تعلى فى القرآن العظيم : إنا نحن نز لنا الذ كر وانا له لحا فظون‬ ّ َ ْ ِ َ ْ َ ِ ِ َ ْ ََ Poro Bapak. Meniko sering kito panggihi pinten-pinten cobaan lan rintangan. Poro rawuh ingkang kulo mulyaaken ! Semanten ugi kito gesang wonten Alam dunia menuju dateng alam akhirat. kulo lan panjenengan saget bersilaturrohim wonten ing meniko majlis ingkang mubarok. sampan sakmestinipun tiang ingkang lagi nyebrang.واصحا به أجمعين. Akhiripun mboten saget dumugi dateng suatu tujuan. Kadang-kadang badai dan gelombang menggelegar ombak menyeberang. hadirin-hadirot ingkang kulo hormati ! Lewat suasana ingkang indah. saget-saget kapalipun meniko numplek lan tenggelam wonten ing tengahtengah lautan. Poro Ibu ingkang kulo hormati ! Kisah perjalanan manusia gesang wonten ing alam dunia menuju dateng Alam akhirot meniko saget kito ibarataken kados dene seorang musyafir ingkang lagi menyebrang lautan. utawi boten gadah gondelan ingkang kukuh. Utawi kados dene tiang ingkang lagi kesesahan nyebrang segoro mawi sebuah perahu menuju suatu pantai (pelabuhan). Meniko wonten ing tengah perjalanan memaggihi pintenpinten halangan lan rintangan. Ia memenuhi suasana ingkang kados mekaten meniko kok si musyafir meniko lengah anggenipun mengemudi. Nikmat dateng kito sedoyo sehingga ing saat meniko. Kadang-kadang tiang gesang .

meniko dipun coba kalian Alloh di timpa kemiskinan. shoho nebihi dateng laranganipun. Kranten Alloh sampun paring Rohmat. Ingkang kaping kalihipun mugiho Rahmat lan Salam Bahagia Alloh selalu dipun limpahaken kanjeng Nabi Muhammad SAW.أ ما بعد‬ ّ َ ْ َ ْ ِ ّ َ َ ُ ْ ِ ِ َ ْ ََ ِ َِ َ‫ُ َ ّ ٍ َ ْ َ ِ ْ ِ ْ َ َ ع‬ Poro hadirin hadirot ingkang kulo hurmati ! Monggo wonten ing kesempatan meniko kulo lan panjenengan sedoyo sami muji syukur dumateng ngarsonipun Alloh SWT. An-Nahl : 89). ingkang supados damel pedoman gesang wonten ing alam dunyo supados saget wilujeng lan bahagia wonten akhirat. Poro rawuh. Poro Rawuh ! monggo kulo lan panjenengan sedoyo meniko samiyo ningkataken anggenipun taqwa dumateng Alloh SWT. Lan minongko dadi pituduh lan Rohmat lan kabar gembira tumrape tiang Islam”QS. والصلة والسلم على سيدنا‬ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ ِ َ ْ ُ ْ ِ ْ َ ِ ً َْ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ِ َ ْ ِ ْ َ ِ َ ْ ِ ْ ِ ْ ِ ِ َ َ َ ْ َ ْ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ‫محمد افضل النسان. dene termasuk perintahipun Alloh inggih meniko : Alloh sampun majibaken dateng kito sedoyo inggih meniko nglampahi poso wonteng ing . usaha sesuatu boten berhasil lan sanes-sanesipun lan kangge menanggulangi hal meniko. poro ahli keluarga lan poro sohabatipun. و َلى اله واصحابه المتمسكين بالقرآن. Dawuhipun Alloh surat Al-Hajr ayat songo : َ ْ ُ ِ َ َ ُ َ ّ َِ َ ْ ّ َ ْ ّ َ ُ ْ َ ّ ِ ‫إنا نحن نز لنا الذ كر وانا له لحا فظون‬ Ingkang artosipun : “Sa’temene ingsun wis nurunake Al-Qur’an sa’temene Ingsun tetep jogo marang AlQur’an. ekonomi kirang mencukupi. Alloh sampun nurunaken kitab Al-Qur’an. kadang di coba putrinipun sakit. Tegesipun kito nindakkaken perintahipun. PIDATO MENYAMBUT BULAN ROMADHON ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ‫الحمدِل الذي أنعمنا بدين السلم واليمن وجعل شهر رمضان وسيلة فى نيل الغفران. ugi wonten ayat lintu Alloh dawuhaken wonten surat An-Nahl : 89 Ingkang artosipun : “Lan ingsun nurunake maring siro (Muhammad) kitab Al-Qur’an kangge jelasake sekabehe perkoro. Ni’mat dateng kito sedoyo ingkang arupi tetepipun Iman lan Islam.

monggo kedatangan wulan Romadhon meniko kito sambut kanti gembira. Koyo dene den wajibake maring wong-wong sakdurunge siro kabeh. Sehinggo saget dipun sepunten duso-duso kito. Kito penuhi mawi kegiatan-kegiatan. No. Dene ingkang No. tadarrus Al-Qur’an. Tigang huruf meniko anggadahei makna/arti piyambakpiyambak. . utawi ٌ ََ mencegah. ٌْ َ huruf Wawu lan huruf Mim. Poro hadirin hadirot ingkang kulo hormati ! Sak derengipun kulo akhiri anggen kulo matur. datengipun wulan Romadhon meniko kito isi kanti amalan-amalan ingkang sahe. Dene ingkang pokok inggih meniko. Berarti tiyang poso. shoho nebihi larangan-larangan ingkang nimbulaken batalipun poso. Supoyo siro podo taqwa” (Al-Baqarah : 183). Pramilo saking meniko. ngrasani tiyang sanes. Ingkang ٌََ maksudipun bilih tiang poso meniko kedah wira’i utawi nebihi sangking perkawis ingkang haram. utawi meneng saking ngrasani lan sanesipun. tembung poso meniko bahasa arabipun saking kata ‫ صوم‬ingkang hurufipun wonten tigo. wonten ing wulan Ramadhan meniko kito tindakaken poso kanti khusus’ khitmah. Kranten menurut sebagian Ulama’. meniko kedah meneng lisanipun saking guneman ingkang awon. III (huruf Mim) meniko saking kata Malakun (‫ )ملك‬ingkang artosipun ngeker. 1 (huruf shod) meniko sangking kata Shumtum (‫ )صمت‬ingkang ٌ ُْ artosipun meneng. No. Alloh sampun dawuh wonteng Al-Qur’an : Ingkang artosipun : “Hei wong-wong kang podo iman. Kados dene guneman ingkang awon. utawi perkawis-perkawis ingkang dipun cela/dipun wodho minggahipun syara’. Supados mangke medal saking wulan Romadhon kito angsal nilai-nilai ibadah ingkang sahe. manggo sepindah malih. tegesipun bilih tiang poso meniko kedah saget ngeker lan nyegah perkawisperkawis ingkang ndadosaken batalipun poso. Inggih meniko huruf Shod. lan lintu-lintunipun. II (huruf Wawu) meniko saking kata Waro’un (‫ )ورع‬utawi Wiro’i. lan sanes-sanesipun. Shodaqoh dateng fakir miskin.wulan Romadhon. den wajibake marang siro kabeh nglakoni poso.

Sakderengipun kulo matur ingkang bade kulo aturaken mangke. kulo nyuwun pangapunten lahir lan batin. awit saking Masjidil Harom (Mekkah) ngantos Masjidil Aqsho (Palestina). وارسله بشيرا ونذيرا ودا عيا إلى ال بإذنه سراجا‬ ً َ ِ ِ ِ ْ ِ ِ ِ َِ ً ِ َ َ ً ْ ِ َ َ ً ْ ِ َ ُ ََ ْ ََ َ ْ ُ ْ ِ َ َ ِ ِ ّ َ ُ ْ ِ ْ َ َِ َ ّ َ ْ ِ ُ َ ْ ِ َ َ َ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ‫ومنيرأ. Kini kembali mengenai hal-hal historis revolusi fisik. poro Ibu soho hadirin ingkang kulo hormati. Mongko den ngapuro duso-dusone kang wis kliwat” Poro rawuh…. ingkang panjenenganipun tepat tanggal 27 Rojab tahun 571 M. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PERINGATAN ROJABIYAH ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ‫الحمدِل الذى جعل إسراه من مكة الى بيت المقدس فى ليلة الكبرآ. kranten kanjeng Nabi dawuh : ِ ِْ َ ْ ِ َ ّ َ َ َ ُ َ َ ِ ُ ً َ ِْ َ ً َ ْ ِ َ َ َ َ َ َ ْ َ ‫من قام رمضان إيمانا واحتسا با غفر له ما تقدم من ذنبه‬ Ingkang artosipun : “Sopo wonge jumenengi wulan Romadhon kanti Iman lan nuprih krono Alloh. shoho poro ahli keluargo lan sahabatipun. Dipun aturi kalian Malaikat Jibril. langkung rumiyin kulo muji syukur Alhamdulillah dateng ngersanipun Alloh SWT. Ingkang perlunipun dipun sumerapaken dateng pinten-pinten tanda kekuasa’anipun Alloh . sehinggo saget dipun sepunten duso-duso kito. Shoho nyuwunaken tambahipun Rohmat lan salam bahagia Alloh mugio tetep dipun limpahaken dumateng junjungan kito Nabi Muhamamd SAW. utawi sejarah perjuanganipun Rosululloh SAW. nindaaken perintahipun Alloh SWT. dipun Isro’aken utawi dipun lampahaken dalu. Selajeng dipun Mi’roj aken saking Masjidil Aqso minggah dateng langit ngantos Syidrtoul Muntaha. Poro hadirin sedoyo ingkang kulo mulyakaken ! Pengajian ing saat meniko dalam rangka memperingati dinten ulang tahun Isro’ Mi’roj ipun junjungan kito Nabi Besar Muhamamd SAW. والصلة والسلم على سيدنا محمد أفضل الورى وعلى اله واصحابه صلة وسلم كثيرا أما بعد‬ ّ ً ْ ِ َ ً َ َ َ ً َ َ ِ ِ َ ْ ََ ََ َ َ َ ْ ِ َ ْ َ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ ً ْ ِ ُ َ ‫: فقال ال تعالى فى القر ان الكريم‬ Dumateng poro Bapak.kintenipun cekap semanten atur kulo sedoyo kelepatan.kranten kanjeng ingkang sahe.

. sa’perlu ingsun tunjukne sebagian tanda-tanda kekuasaan Ingsun. sampun ngantos wonten tiang ingkang ngaku agamane Islam. lan hidup bergotong royong lewat jam’iyah-jam’iyah. 4 Niat demi wujudipun pengamalan wajib ingkang dados rukunipun agami Islam. wonten masjid-masjid. saksampunipun peringatan Rojabiyah nimu sampun ngantos wonten umat Islam sing taksih lolak-lolok utawi taksih dereng sadar hidup berorganisasi. meniko sampun ngantos terjadi. 1 Bidang Ubudiyah urusan ibadah dateng Alloh SWT. utawi saben-saben mushollah. Sampun ngantos Islam namung dumel akon-akon thok.lewat peringatan meniko. kito tingkataken segala bidang. َْ ّ ‫حي على الصلة‬ ََ ّ َ …………. No. kito tingkataken No. shoho nampi kewajiban ibadah sholat gangsal wekdal. Hal meniko dipun jelasaken wonten Al-Qur’an surat Bani Israoil ayat 1 ingkang surasosipun mekaten : Ingkang artosipun : “Maha suci Allah ingkang nglampahaken dateng hambanipun wonteng ing wekdal dalu.SWT. Mangane boten diatur coro Islam. Monggo Pak. nopo BU…? Inggih meniko sholat gangsal wkedal. dalam rangka meratakan pendidikan utawi mencerdaskan Bangsa ingkang maksudipun. saking Masjidil Harom dateng Masjidil Aqso kang ingsun berkahi kiwo tengene. lan endi barang sing Haram. No. 3 Niat demi terwujudipun Akhlaqul Karimah. hidup bermasyarakat. 2 Niat bantu program pemerintah. Lewat pengajianpengajian kito saluraken santapan rohani supados umat Islam ngertos endi barang sing Halal. nanging tumindha’ipun boten sesuai. nek pados rizki boten diatur coro Islam. ingkang maksudipun supados umat Islam saget sesuai antara ucapan lan perbuatan. utawi namun asal kober. pergaulane boten diatur coro Islam. ingkang maksudipun sak sampunipun peringatan Rojabiyah meniko. Terutama pengamalan wajib ingkang dados intinipun utawi hasilipun Isro’ Mi’roj meniko ingkang sampun dipun kumndangaken setiap waktu. Saktemene Alloh iku Maha Mendengar lan Maha Mengetahui“ Poro hadirin ingkang kulo hormati ! Kanti pengajak kulo monggo kanti wontenipun peringatan Isro’ lan Mi’roj meniko. Bu. mewujudkan sopan santun. anangeng ibadahe taksih plintunan. . menawi boten kober boten ibadah. toto kromo. warga umat Islam. No.

hadirin sedoyo Nopo maleh wonten ing zaman akhir meniko katah sanget pengaruh-pengaruh sangking arus gamebyaripun dunyo. Poro Ibu. kalihan anggenipun ngalmpahi sholat. slajeng dipun tanggledaken dateng Malaikat Jibril. bilih meniko lambangipun dunyo sak isine. kok menawi panjenengan wahu mandek. tapi piambakipun boten mandeg. AMin yaa . Amergi sholat meniko merupakan barometer utawi alat pengukur dateng pengamalan kito sedoyo. maksud kulo. ayat 45 : Artosipun : “Sholat iku saget mencegah sangking perbuatan keji lan mungkar“ Poro Bapak. poro Ibu. sampun ngantos kito umbar. mboten kito arahaken. mugu-mugi enggalo dipun paringi hidayang dening Alloh. Pramilo meniko manggo manah kedah dipun gembleng. kito wulang. Tegesipun pengamalan kito sedoyo saget sahe utawi boten meniko dipun ukur utawi dipun tingali. tentu umat panjenengan bade milih dunyo sak isine.teng pinggir dalan celuk-celuk dateng kanjeng Nabi. Hadirin sedoyo pramilo monggo urusan ibadah meniko dipun tingkataken ingkang sa’estu. Panggonane ono ngisro ora aji Poro Bapak. bongso lan negoro. dipun isi iman ingkang kuat mugi-mugi kulo panjenengan benjang sagedo wilujeng dunyo lan akhirat. Kanjeng Nabi naliko Mi’roj sampun diparingi gambaran-gambaran ingkang dados lambang ingkang bade terjadi wonten ing dunyo meniko.M bok menawi wonten Umat Islam sing dereng nglampahi sholat. katah iman ingkang podo kenter ketendang banjir kepuntirpuntir ilmu agama boten kepikir. banjir kebudayaan-kebudayaan ingkang merusak mental umat Islam. Kranten lare meniko saget sahe utawi awon tergantung tiyang spuhipun ingkang mendidik. ninggal perkoro akhirot. Dawuhipun bapak kiai : Senajan wadah gede isi gemuk oli. meniko kito didik. Jibril maringi penjelasan. supados mangke dados generasi ingkang saget berguna tumrap agomo. Termasuk kanjeng Nabi dipun sumerepi tiyang estri ingkang ayu…. terutami dumateng putra-putri kito utawi generasi kito sedoyo. Kranten dawuhipun Alloh wonten Surat Al-Angkabut. lan kito arahaken dateng urusan ibadah.

bengis lan kejam. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO PERINGATAN MAULID NABI ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ َ َ ُ َ ّ َ ‫َ ْ َ َ َ َ ْ َ ِ ِ ْ َ ِ ْ ِ ْ َ ِ َ ْ ِ ْ َ ِ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ ّ ّ ِ ْ ُ َ ِ َ ّ َة‬ ‫الحمد ل الذى أنعم علينا بنعمة اليمان والسلم وأرسل رسو له على كا فة المم. Poro Bapak.Robbal a’alamin. أما بعد. Cekap semanten aturan kulo. monggo kulo lan panjenengan sedoyo jaler-estri. AMin Poro Bapak. Poro Bapak. tumrap umat ingkang dipun pimpin meniko mengenang utawi melestarikan sejarah seorang pemimpinipun. ingkang nitahaken poro menungso. Nabi pemimpin arab lan Ajam.خير النم. poro Ibu. soho ingkang paring patrapan lan sikso. Poro Ulama’ul amilin. selali dipun limpahaken dateng kanjeng pejuang Islam. ingkang boten purun tobat. sehinggo saget nglampahi perintahipun zat kang murbo waseso. والصل ُ والسلم على سيد نا محمد‬ َ ْ ِ َ َ ّْ ً َ ْ َ ّ ِ َ ََْ ْ َ َ َ ‫. Hadirin sedoyo ! Ingkang kaping tigonipun kulo matur nuwun dumateng sederek pemimpin acara. ingkang sampung paring wekdal dateng kulo. sedoyo kelepatan nyuwun angunging pangapunten. فقال ال تعالى فى القر أن الكريم. ingkang beto umat manusia saking masa ingkang murko. وما أرسلناك إل رحمة للعالمين‬ ّ ِ َ ِ ْ ِ ِ َ ْ ََ ِ َِ ََ َ ِ َ َ ْ ِ ْ َ Hadratul Mukarromin. enom-tuwo sami muji syukur dateng Alloh Kang Maha Kuoso. hadirin sekalian ingkang kulo hormati. Amin yaa Robbal Aaalamin. dumateng tiyang ingkang nglampahi duso. meniko sampun boten terpandang asing wonten kalangan umat Islam. damai lan sentoso. menuju masa damai. wekdal meniko saget kulo gunakaken sak sahe-sahenipun. poro Ibu ingkang kulo hormati ! Berbicara tentang peringatan “Maulid Nabi”. Sebab pancen sampun dados keharusan. utawi dados hal ingkang perlu. aman lan tentram. soho boten purun sholat lan poso. Ingkang kaping kaleh. Ibu. وعلى اله واصحابه الكرام. mugi-mugi kulo panjenengan pinaringan iman ingkang kuat rusho. mugiyo Rohmat Alloh lan salam. terang benderang ing saat meniko. Mugi-mugi. getun lan nelongso. cerah. yakni masa jahiliyah menuju masa Islamiyah. Lewat suasana ingkang indah. Akhiripun pinaringan gesang aman. .

Menungso dereng mengenal sinten Tuhan ingkang wajib dipun sembah. wonten ing tengah-tengah kegelapan. monggo kito nglahiraken roso bungah. Saben dinten sami permusuhan. meniko setunggalipun pemimpin ingkang sukses perjuanganipun sampun sukses membangun umat manusia saking zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah. kanti kedatangan wulan maulid meniko. kayu. bilih zaman sak derengipun kanjeng Nabi lahir keadaan alam gelap gulita. soho kito kedah selalu menjaga lan melestarikan sareat utawi ajaranipun. Taksih katah tiyang ingkang menyembah berhala. tukar padu. kranten kito sebagai umat ingkang dados ajaranipun. meniko dipun terbitaken cahaya ingkang terang benderang.Lha panjenenganipun Rasulullah SAW. kito kedah selalu ngatah-ngatahaken amal kesahenan. inggih meniko tepat wonten dinten Isnen tanggal 12 Robiul Awwal tahun Fil. Keranten kito sebagai umat ingkang mengharap syafatipun benjing ing dinten qiamat. Menungso boten mengenal perkemanusiaan. lan membawa Rohmat bagi umat seluruh alam. berkorban harta benda kangge kepentingan agama Islam. watu lan sajenisipun. Terbukti wonten Al-Qur’an surat Al-Anbiya : 107 Ingkang artosipun : “Lan ingsun ora ngutus siro Muhamamd kejobo menehi Rohmat tumrap umat semesta alam” Poro Rawuh sedoyo ingkang kulo hormati ! Pramilo wonten ing kesempatan meniko. nasih qoum wanita katah ingkang lahir dipun pejahi urip-uripan. utawi tahun Gajah Alloh nglahiraken seorang Rosul supados paring tuntunan. Boten mengenal hukum agama. menyebut asmane kanjeng Nabi. menyembah hewan. wonten sejarah-sejarah Islam. wonten kitab Al-Barzanji. Lan minongko kangge mbuktekaken rasa cinta kito dumateng Rosululloh SAW. Lan ugi kito kedah sering maos Sholawat Nabi. Hal meniko terbukti wonten kitab-kitab Tareh. Kados dawuhipun kanjeng Nabi : ‫من إعتنى مو لدي وجبت ل ُ شفا عتى‬ ِ َ َ َ ‫َ ْ ِ ْ َ َ َ ْ ِ ِ ْ َ َ َ ْ َه‬ “Sing sopo wonge gelem nemen-nemeni dino kelahiranku mangko tetep oleh syafaatku“ . Lan minongko kangge mbuktekaken anggen kito syukur dateng Alloh SWT. kito tingkataken anggen kito syukur dateng Alloh SWT. nopo malih. meniko syaratipun kedah cinta kanjeng Nabi. selajeng kanti sifat Rohman Rohimipun Alloh SWT.

Tanpa mencocoki lan mengikuti ucapan lan perbuatanipun.Poro rawuh ingkang kulo hormat ! Pancen tiyang niku menawi cinta kedah netepi rukun telu ( ‫)اركان المحبة ثل ثة‬ ّ Rukunipun cinta meniko wonten tigo Tiyang cinta meniko kedah rela berkorban harta benda. وبه نستعين على امور الدنيا والدين. ingkang saget nampi syafa’atipun. mugi-mugi ingkang hadir ing majelis puniko sageto tergolong dateng umatipun kanjeng Nabi. سيد نا محمد وعلى‬ ََ َ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ِ ْ َِ ْ ُ ْ ِ َ ْ َ ََ ُ َ ‫ّ َ ُ َ س‬ ِ ْ َ َ ْ ّ ِ ْ ُ ُ ََ ُ ْ ِ َ ْ َ ِ ِ َ َ ْ ِ َ َ ْ ّ َ ِ ُ ْ َ ْ َ ‫اله وصحبه أجمعين. enjing sonten. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PERANAN WANITA DALAM PEMBANGUNAN ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ‫الحمدِل رب العالمين. فل حول ول قو ة ال با ل العلى العظيم‬ ّ َ ْ ِ َ ْ َ ِ ِْ َ َ َ Poro Bapak poro Ibu muslimat ingkang kulo multa-aken. kirang langkungipun kulo nyuwun agungipun pangapunten. kito kedah sering mahos sholawat. lan nebihi nopo ingkang dados laranganipun. cinta bade timbul perselisihan. selalu emut lan nyebut-nyebut Tiang cinta kedah purun nyocoki lan derek tingkah laku lan perkataanipun tiang ingkang dipun cintai. اما بعد. Tiang cinta kedah selalu eling lan nyebut asmane ting ingkang dipun cintai. benjang ing dinten qiamat. Lan maleh. tanpa korban cinta sia-sia. Soho kito kedah purun nindakaken nopo ingkang dados ajaranipun. kintenipun cekap semanten atur kulo. sebagai bukti remen kito dateng kanjeng Nabi. soho mbak-mbak fatayat . Poro rawuh. siang ndalu. Kanti mekaten kolowahu. والصلة وال ّلم على اشرفالمرسلين. ingkang akhiripun timbul kegagalan. Berkorban demi cinta. meniko kito ugi kedah remen berkorban kangge memperingati dinten maulid ipun Kanjeng Nabi kados ing saat meniko. Poro Rawuh ingkang kulo hormati ! La’ kito sebagai umatipun kanjeng Nabi menawi kito sampun menyatakan cinta dateng Kanjeng Nabi.

tapi ingkang langkung penting meniko berbekal ilmu pengetahuan. niat ngibadah dateng ngersanipun Alloh SWT. menungso boten cukup berbekal harta benda. Nopo maleh wonten ing abad modern meniko poro kaum wanito boten purun ketinggalan. Kaum wanito boten cukup mendel teng nggriyo utawi cukup teng dapur mawon boten usah boten dados so’al Asal sampun saget dandan utawi mack Asal sampun saget njangan utawi masak . sehinggo kito saget berkumpul utawi bersilaturrahim wonteng ing majlis puniko. Keranten Alloh sampun paring Rohmat soho Ni’mat dumateng kito sedoyo. binjang wonten ing dinten qiamat. Mugi-mugi pertemuan kito ing saat meniko saget andadosaken sababiyahipun kito angsal syafa’at saking kanjeng Nabi ing dinten qiamat. Kranten kangge nyekapi kebutuhan gesang meniko. tansah tetep dipun limpahaken dumateng kanjeng Nabi Muhammad. Poro Rawung ingkang kulo hormati ! Getuk menopo gedang goreng ? Sampun ngantuk menopo dereng ? Monggo ing sa’at meniko kito niyat wonten ing manah. mugi salam bahagia Alloh lan Rohmat. mboten wonten satunggal Alangan punopo. niat pados ilmu. dawuhipun kanjeng Nabi. Ugi poro adik-adik. rasa puji syukur dateng ngersanipun Allah SWT kanti ucapan Alhamdulillah. kanti wilujeng. tapi tiang istri inggih dipoun wajibaken pados ilmu. Nabi ingkang bade paring syafa’at. poro generasi penerus perjuangan Islam ingkang kulo sayangi ! Sepindah monggo kulo lan panjenengan sedoyo samiyo nglahiraken. salah satunggalipun Nabi pimpinan umat. Kranten pancen dados tiyang Islam lho Bu……?! Ngaji utawi pados ilmu meniko wajib tumrap sedoyo. wajib pados ilmu meniko boten namung tiang jaler thok. Ingkang kaping kalih. niat bade ngaji. boten piyantun priyo mawon.ingkang kulo hormati. Kanti wontenipun Hadist meniko kito sampun jelas bilih ingkang. ٍ َ ِْ ُ َ ٍ ِ ُ ََ ٌ َ ْ ِ َ ِ ْ َ ْ ُ ََ ‫طلب العلم فريضة على مسلم ومسلمة‬ Ingkang artosipun : Pados ilmu meniko Fardhu tumrap saben-saben tiyang Islam jaler utawi istri (priyo lan wanito).

Kranten kanjeng Nabi dawuh : ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َِ ْ َ َُ ْ َ َُ َ ِ ِ َ ِ ْ ُ َ ِ ُ َ ْ َ ْ َ ‫. Segala bidang kito tanam. tiyang istri menawi nglampahi amal-amal ingkang sahe.المر أة عماد البلد إذا صلحت صلحت وإذا فسدت فسدت‬ Ing artosipun : “Wanito meniko dados cagakipun negoro. kito giataken lan kito tingkataken. utawi jeneng wanito. Lan ingsun bales kanti balesan kang luwih apik ketimbang amale” (QS. Kejawi meniko piyambakipun ugi mencurahkan tenaga lan fikiranipun mbantu perjuangan Rosululloh lan. isoho dadi wanito sing cocok karo sebutane wanito. mongko yekti ingsun paringi kehidupan kang bagus. An-Nahl : 97) Poro Ibu-ibu lan mbak fatayat ingkang kulo hormati ! Pramilo saking meniko. monggo Ibu-ibu lan mbak fatayat. meniko ugi bade dipun jamin kalian Alloh.من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون‬ Ingkang artosipun : “Sopo wonge kang ngamal soleh. Siang ateges wanihoto. Anggenipun menghadapi hal nopo ke’mawon. Piyambakipun ugi boten ketinggalan selalu mendampingi lan mengikuti Rasulullah SAW. sehingga ngantos Rosululloh wafat. Negari ugi rusak” Poro Rawuh kejawi saking meniko.Asal sampun saget babaran utawi manak Tapi kejawi saking meniko kaum wanito. podo ugi lanang utowo wadon kanti beriman. “Siti Aisah” tetep berjuang membela lan nerusaken perjuanganipun kanjeng Nabi. penerus perjuangan Rosululloh. kados pundi sepak terjangipun Siti Khodijah ? piyambakipun selalu ngorbanaken harta bendanipun kangge mbelo lan menolong perjuangan Rasululloh SAW. manggo kito sebagai muda-mudi Islam. Menawi wanitonipun sahe Negari ugi sahe. ayat 97 ingkang surosonipun : َ ْ َُ ْ َ ْ ُ َ َ ِ َ ْ َ َ ْ ُ َ ْ َ ْ ُ ّ َ ِ ْ َ ََ ً َ ّ َ ً َ َ ُ ّ َ ِ ْ ُ ََ ٌ ِ ْ ُ َ ُ َ َ ْ ُ ْ َ ٍ َ َ ْ ِ ً ِ َ َ ِ َ ْ َ ‫. dipun bales dipun paringi gesang ingkang bahagia wonten akhirat. kados pundi sikap Siti Aisah binti Abu Bakar. wani noto. nopo malih menawi kito enget perjuanganipun kanjeng Nabi Muhamamd SAW. sebagai kaum wanito. piyambakipun ber I’tiqod teguh lan jujur. wani ditoto. Hal meniko dipun jelasaken wonten Al-Qur’an surat An-Nahl. Pramilo saking meniko. kedang tumut belajar lan berjuang kangge membela Agama. Lan menawi wanitonipun rusak. Bangsa lan Negara. di dalam menegakkan Agama Islam sehinggo piambakipun dipun paringi gelar utawi sebutan “Umil Mu’minin”. benih-benih .

Amien. namung saget ndongaaken mugi-mugi sedoyo amal sholeh panjenengan kolowahu dipun trami dening Alloh SWT. shoho hidangan ingkang ngremenaken manah panjenengan sedoyo. kulo. Sehinggo saget tercapailah cita-cita kito. Lan ing mriki. Kejawi saking meniko kulo boten saget bales menopo-nopo atas bantuan panjenengan sedoyo ingkang arupi tenaga lan fikiran shoho sanesipun. Kintinipun cekap semanten atur kulo. (SI Fulan). Ing mriki kulo nyuwun agunging pangapunten dateng panjenengan sedoyo. amergi kulo mboten saget nyaosi papan pinaraan ingkang sekeco. Hadirin-hadirot ingkang kulo hormati ! Ing mriki kulo atas nami wakilipun Bapak H. ingkang beraneka ragam. Umar lan poro kerabat. Sedoyo kelepatan kulo. ingkang sami keroyo-royo kerso ta’ziah utawi bela sungkowo. ingkang ing dinten meniko nampih musibah sangking ngarsanipun Alloh.iman lan taqwa wonten ing manah kito sedoyo supados tetep kuat lan teguh menghadapi liku-liku kehidupan. Inggih boten sanes monggo kito . awal ngantos akhir. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO PEMBERANGKATAN JENAZAH ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ً ْ َ ِ َْ ْ ِ َ ْ َ ‫الحمدِل الذى خلق الموت والحياة ليبلو كم ايكم احسن عمل. inggih puniko sedanipun ……. shoho kulo panjenengan sedoyo meniko sami susah lan getun. والصلة والسلم على سيدنا محمد أحسن الخلق قو ل‬ ّ ّ ً َ َ ُ َ ْ َ ْ ُ ّ َ ْ ُ َ ُْ َ ِ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ََ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ‫وفعل. cita-cita Agama. kulo nyuwun agungipun pangapunten. وعلى اله واصحا به ماد مت الشمس والقمر طلعت نهارا وليل. Ananging kados pundhi maleh pancen sampun dados taqdiripun Alloh ingkang boten saget kito gadali lan boten saget dipun unduraken malih. Lan dipun bales ingkang sak katah-katahipun. أما بعد. shoho ngaturaken matur nuwun atas kerawuhan panjenengan sedoyo.جآء أجلهم ل يستاء خرون سا عة ول يستقدمون إنا ل و إنا إليه راجعون‬ ِ َ ْ ُ ِ ْ َ ْ َ َ َ ً َ َ َ ْ ُ ِ ْ َ ْ َ َ ْ ُ َُ َ َ َ Poro Rawuh. Bangsa lan Negara. Sepindah kulo muji syukru Alhamdulillah. atas sedanipun si Fulan meniko. Poro Rawuh ingkang kulo hormati ! Sampun sakmesthinipun sangking keluarga Bapak H. Umar sekeluargi. lan hormat atas jenazahipun si Fulan meniko. macam lan warna. إذا‬ َِ ّ َ َ ْ ََ ً َ َ ْ َ ََ ُ َ َ ْ َ ُ ْ َ ِ َ َ َ ً ْ َِ ‫. فقال ال تعالى فى القران الكريم.

Poro Rawuh ingkang kulo hormati ! Sa’derengipun jenazah dipun berangkataken. saking segi nopokemawon. kanti mahos Sholawat (kalimat Toyibah). kulo suwun supados langsung mawon hubungan kalih pihak keluarga utawi ahli warisipun. si Fulan meniko gadah kalepatan dateng tiang sanes. Amin. soho sanesipun dateng panjenengan sedoyo. والصل ُ والسلم على سيد نا محمد‬ ‫النبي المصطفى وعلى اله واصحابه اهل الصدق والو فى ا ما بعد‬ ّ ِ َ ْ َ ِ ْ ّ ِ ْ َ ِ ِ َ ْ ََ ِ َِ ََ َ َ َ ْ ُ ْ ّ ِ ّ Poro Bapak. Lan mugi-mugi kito sedoyo ingkang dipun tilar sagedo nerusaken perjuanganipun lan nyampurnakaken amal kesahenanipun soho usahanipun ingkang kapundut. Pramilo saking meniko. ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO WALIMATUL KHITAN ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ‫ُ ّ َ ْ َ ْ َ َِ ْ َ َ ِ ّ ِ ْ ِّ َ ِ ْ َ ه ْ َ َ ِ ْ ً َ ّ َة‬ ‫الحمد ل الذى قد قال فى كتا به الكريم : ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابرا ِيم حنيفا. utawi utang piutang. Tapi ing mriki perlu kulo saksekaken dateng panjenengan sedoyo. ing mriki kulo aturaken sedoyo kalepatan si Fulan meniko.ikhlasaken mawon. kulo suwun supados panjenengan ihlasaken. ugi sesrawungan dateng tanggo. Alhamdulillah. sedoyo kelepatan kulo nyuwun pangapunten. hadirin sedoyo ingkang kulo hormati ! Sepindah Monggo kulo lan panjenengan sedoyo samiho nglahiraken rasa puja lan puji . Lain malih sebagai meningso tentu kemawon sekedi utawi katah. utawi dateng tiyang sanes. ten mriki kulo aturaken dateng panjenengan sedoyo bilih sak sumerep kulo si Fulan meniki termasuk golongan tiang ingkang sahe. Poro Ibu. shoho dipun ngapunetn dosadosanipun lan dipun tampio amal-amalipun ingkang sahe sehingga sagedo angsal rahmat sangking ngarsanipun Allah SWT. Monggo jenazah sareng-sareng kito berangkataken. bilih jenazahipun si Fulan puniko sahe nopo sahe ? 3x. Kintinipun cekap semanten atur kulo. kulo suwun supados panjenengan sedoyo. Baik segi ibadah dateng Alloh. ِ ْ َ ْ ََ َُ َ َ ْ ُ ْ َ ‫أنتم شهدأ على الرض‬ Poro Rawuh nggih si Fulan meniko anggadahi “haqqul Adam”. panjenengan kersoho paring pangapunten. Dene menawi amrat menawi dipun ikhlasaken. lan dipun paringi jembar kuburipun.

Mugi-mugi wekdal meniko mangke saget kulo gunakaken ingkang sak sahe-sahenipun. Ingkang sampun paring pinten-pinten rohmat lan taufiq soho hidayah dumateng kito. Tapi pancen wontenipun printah sunat utawi khitan meniko inggih sampun umur 80 tahun niku. Lajeng Alloh SWT paring wahyu dateng kanjeng Nabi supados derek agaminipun Nabi Ibrahim. Lan jenggote kaleh brengosipun sampun dowo. Dados dipun sunat piyambak !? Mungkin bapak-bapak utawi ibu-ibu timbul pertanyaan. Tur wonten zaman semanten. tansah kalimpahaken dateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW sebagai Nabi pemimpin umat. . Dawuhipun Alloh wonten Al-Qur’an Artosipun : “Nuli ingsun wahyuake marang siro (Muhammad). Ingkang kaping tigonipun kawulo matur nuwun dumateng sederek pembagi acara ingkang sampun paring wekdal dumateng kulo. Ingkang kaping kalih. selagi umat puniko taksih purun nindaaken syariat. utawi wedi lading kok sampek umur 80 tahun lagek sunat ? Poro Ibu ingkang kulo hormati ! Nabi Ibrahim puniko sanes tiyang jerih utawi tiyang weden. kalian Allah dipun catet minongko dados amal sholeh kito sedoyo amin-amin ya robbal alamin. tegesipun taksih purun to’at lan boten purun ngelampahi maksiat. lan rahmatipun. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Nindaaken khitan utawi sunat meniko derek tindak lampanipun Nabi Ibrahim as ingkang wonten sejarahipun Nabi Ibrahim nindaaken khitan meniko sampun yuswo 80 tahun. utawi ngrawuhi dateng undangan dateng walimatul khitan. supoyo melu (condong) marang agamane Nabi Ibrahim” (QS. Shoho sanes tiyang wedi pemes utawi lading. dereng wontek calak utawi dokteng ingkang tukang nyunat.syukur dateng ngarsanipun Allah SWT. Sehingga wonten ing kesempatan meniko kito saget rawuh wonten ing puniko majelis dalam rangka Jabatud Da’wah. An-Nahl ayat 123). Mboten pandang rakyat utawi pejabat. mugi-mugiho salam bahagia Allah. Lhoooo! Menopo Nabi Ibrahim puniko tiyangipun wedi pemes. Nabi ingkang bade paring syafa’at dateng sedoyo umat benjang wonten ing dinten qiamat mboten pandang sugih utawi mlarat. mugi-mugi kerawuhan kito sedoyo. Dados asal-usulipun sunat puniko awit zamanipun Nabi Ibrahim.

sedoyo poro pejuang 45 ingkang gagah berani. Pramilo kangge akhir kata kulo monggo bapak poro ibu menawi kagungan putro dereng dipun khitanaken. puniko wantung perang ngusir penjajah. Pramilo menurut qo’idah ushul fiqh : ٌ ِ َ َ ُ َ ْ ِ َ ْ َِ ِ ِ ُ ّ َ َ ُ َ ّ ُ ‫كل ما يتو صل به إلى الواجب فهو وا جب‬ Artosipun : ”Sakabehe perkoro sing digawe lantaran maring nindakne perkara wajib meniko hukume wajib“ Pramilo ngilangi najis utawi kotoran wonten pucukipun zakar utawi kucur/helm puniko wajib. Kintenipun cekap semanten atur kulo Kupat lepet taline janur Lepat luput tetepa dadi sedulur Masang pulut ing duwur cemoro Menawi luput nyuwun ngapuro ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO WALIMATUL MAULID . pejuang-pejuang kolowahu inggih sampun sunat. khitan meniko saget ngilangi najis utawi kotoran ingkang kentung wonteng pucukipun zakar/kucur utawi kepala penis. Lan boten wonteng tiyang ingkang dereng sunat. wantun ngusir panjajah. Padahal ngilangi najis puniko dados syarat absyahipun sholat. Hal meniko saget dipun bukte’aken menawi panjenengan pikir. Kranten hubunganipun meniko dateng masalah ibadah. meniko sedoyo. III khitan meniko saget nambahi dateng keberanian utawi kekendelan. Dados mekatenlah pentingipun khitan utawi sunat. enggal mawon dipun khitani. wantun bertanding melawan musuh. Sebab andadosaken absahipun sholat. shoho nambahi kewibawaan. Dene faedah ingkang No. Lhoooo sholat gangsal wekdal meniko wajib. 1 Dipandang saking segi agama.Poro Bapak poro Ibu ingkang kulo hormat ! Lhoooo…… sakniki fungsinipun utawi faedahipun khitan meniko katah ing antawisipun : No. Dene kaidah ingkang No. II inggih puniko : Dipandang sangking segi kesehatan dokter khitan puniko saget ngilangi penyakitpenyakit ingkang timbul sangking pucukipun zakar utawi kucur.

Amien. Bapak Ridhwan nampi ni’mat sangking ngarsanipun ingkang Maha Kuoso. saget ngrawuhi undanganipun Bapak Ahmad sakeluarga. hadirot ingkang kulo mulya’aken ! Sa’derengipun kulo matur nopo ingkang bade kulo aturaken mangke. Alloh sampun paring pinten-pinten rahmat. hadirin. sepindah monggo kulo lan panjenengan sedoyo. ingkang arupi kelahiran sang putro. Poro Bapak poro Ibu.‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ُ َ َ ْ ََ ٍ ْ ِ َ ِ َ َ ِ َ ُ َ ُ ََ ََ ُ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ ّ َ َ ٍ ْ ِ ْ ِ َ َ ْ ِ ْ َ ََ ْ ِ ّ َ ْ ِ َ َ ْ ّ َ ِ ُ ْ ‫َ ْح‬ ‫ال َمدِل رب العالمين الذي خلق النسان من طين. kedah pareng asmo ingkang sahe. meniko menawi kagungan putro. utawi dipun paringi asmo “Zainul Haqqi” (contoh) pancen sampun dadaos kewajibanipun tiang sepuh. وقدر سعاادة وشقا وته ورزقه واجله وهو فى قرر مكين. taufiq. bangsa lan agama. samio nglahiraken rasa puji syukur dateng ngarsanipun Alloh. sagedo dados putro ingkang berguna migunani tumraping masyarakat. Dene menopo wonten ing saat puniko. boten sanes dipun suwuni tambahipun barokah dugo mugi-mugi putri ingkang tembih lahir puniko. hadirin sedoyo. dateng kulo lan panjenengan sedoyo. ninggal bondo lan rojo koyo. kang Maha Kuasa kanthi ucapan Alhamdulillah. shoho paring pendidikan-pendidikan dateng putronipun kados ingkang dipun dawuhaken dening Kanjeng Nabi Muhammad SAW ُ ّ ّ َ َ ْ ََ ً ّ َ ّ ِ ُ َ ُ ْ َ َ ْ ْ َ َ َ َ ّ َ َ َ َ ّ َ َ َ َ ِ ْ ُ َ َّ ُ ْ ََ ُ َ َ ََ ُ َ ْ ِ َ ِ ْ ُ ْ َ ِ ِ ََ ََ ِ ِ َ ْ ّ َ ‫حق الوالد على ولده ان يحسن اسمه واد به وان يعلمه الكتابة والسبا حة والر ماية وان ل ير زقه ال طيبا وان يزو جه‬ َ َ َْ َِ ‫اذا ادرك‬ Ingkang artosipun : “Haq utawi kewajibanipun tiang sepuh dumateng putranipun inggih meniko : Kedah paring asmo utawi nami ingkang sahe Kedah mbagusi dateng adabipun . Dene menopo wonten ing saat meniko. dene kulo panjenengan dipun rawuhaken wonten ing dalem meniko. Poro hadirin ingkang kulo hormati ! Dene bayi ingkang nembeh lahir ing saat meniko dipun paringi tetenger. ingkang lahiripun kanti keadaan wilujeng. والصل ة والسلم على سيد نا م َمد افضل الخلق اجمعين وعلى اله واصحا به‬ ‫ومن تبعه الى يو الدين اما بعد‬ ّ ْ ّ ْ َ َِ ُ َ ِ َ ْ َ َ Poro Bapak poro Ibu. واخرجه‬ ِ ِ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ ِ َ ْ َ ِ ْ َ ْ ِ َ ْ َ ٍ ّ ‫م ْ َ ْ ِ ُ ّ ِ َ ُ َ َ َ ْ َ ُ ِ َ ْ ٍ ُ ِ ْ َ ّ َ ُ َ ّ َ ُ َ َ ّ ِ َ ُح‬ ‫ِن بطن امه وهو ل يعلم بشيئ مبين. sehinggo kulo panjenengan sedoyo saget karoyo-royo bucal tempo ninggalno griyo. boten wonten satunggal alangan punopo.

Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Kejawi keterangan wonten ing nginggil kolo wahu bilih anak meniko amanatipun Alloh ingkang dipun titipaken dumateng kito sedoyo. 2. meniko kito inggih pikantuk sikso sangking ngarsanipun Alloh kanjeng Nabi dawuhaken. shoho putro ingkang sholeh meniko saget dados amal jariyahipun tiyang sepuh. kulo ngajak dateng panjenengan sedoyo. minongko dados amal jariyahipun kito sedoyo. 1. Kejawi saking meniko ugio saget nerusaken perjuangan kito sedoyo. Menawi didikan kito meniko sahe. kito inggih dipun bales sahe dening Alloh. supados kejayaan Islam lan kemulyaan Islam ing masa mendatang saget tetep gilang gemilang. Ilmu ingkang manfaat 3. Amin. Sodaqoh. ُ َ ْ ُ ْ َ ٍ ِ َ ٍ ََ ْ َ ِ ِ ُ َ َ ْ ُ ٍ ْ ِ ْ َ ٍ َ ِ َ ٍ َ َ َ ٍ َ َ ْ ِ ّ ِ ُ َُ َ َ َ َ ْ ِ َ َ َ ُ ْ ِ َ َ َ ِ ‫إذا مات إين أدم إنقطع عمله ال من ثل ث صدقة جارية او علم ينتفع به اوولد صا لح يد عو له‬ Ingkang artosipun : “Naliko Ibnu Adam (Manungso) meniko sampun sedo/wafat mangko putus sedoyo ngamalipun kejawi saking tigang perkawis. Poro rawuh getuk menopo gedang goreng ? . ingkang ndongaaken dateng Ibnu Adam kolo wahu (utawi tiang sepahipun)“ Poro rawuh ?! pramilo lewat kesempatan meniko. monggo putro-putro kito meniko kito didik ingkang sahe kito wulang dateng ilmu agomo. Dene menawi anggen kito didik putro meniko awon. Tegesipun kito dipun dangu kados pundi anggen kito ngramut dateng putro kito. Putro ingkang sholeh. menawi sampun sedo.Kedah mulang nyerat utawi nulis Kedah mulang dateng renang utawi nglangi Kedah mulang dateng manah utawi nembak Kedang paring rizki ingkang halal Kedah ngrabekaken/nikahaken menawi sampun dewasa utawi menawi sampun ketemu jodohipun. supados benjang dados lare ingkang sholeh. ingkang mbenjang wonten akhirat kito dipun suwuni pertanggung jawab.

taufik shoho hidayah dateng kito sedoyo. Kranten menurut ajaran agama Islam. dalam rangka menyambut hari kebahagiaan.Sampun ngantuk menopo dereng ? Kintenipun cekap semanten atur kawulo. lan hadirot ingkang kulo hormati. Sebab nikah meniko derek sunnahipun kanjeng Nabi. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO NASEHAT PERNIKAHAN ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ‫الحمد ل الذى سن لعباده النكاح. soho poro ahli keluarga lan sohabatipun. sahinggo kito saget pepanggihan wonten ing puniko majlis. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Ingkang kaping kalih mugiho rohmat ta’dzim dan salam bahagia Alloh tansah dipun limpahaken dumateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW.فإنى مكاثر بكم المم يوم القيامة وعلى اله واصحابه اجمعين أما بعد فل حول ول قو َ ال با ل العلي العظيم‬ Poro Bapak Kiyai. poro hadirin. poro tamu undangan ingkang kulo hormati. Amien. soho ngamalaken dawuhipun kanjeng Nabi : ِ َ َ ِ ْ َ ْ َ َ ّ ُ ْ ُ ُ ِ ُ ِ َ ُ ِ ِ َ ْ َُ َ َ َ ْ ُ َ َ َ ‫تنا كحوا وتنا سلو فإ نى مكاثر بكم المة يوم القيامة‬ ‍ Ingkang artosipun : “Podo nikaho siro kabeh lan podo duweho keturunan siro kabeh. utawi hari resepsi pernikahan ingkang sanget keramat meniko Mugi-mugi kerawuhan kito sedoyo meniko kalian Alloh dipun catet dados amal sholeh kito sedoyo. menawi lepat nyusun pangapuro. krono besuk ingsun ing dino qiamat akeh-akehan umat lantaran siro kabeh“ . Sepindah kawulo muji syukur dateng ngarsanipun Alloh SWT ingkang sampung paring rohmat. poro pini sepuh. ونها هم عن السفا ح والصلة والسل ُ على سيدن محمد القائل : تنا كحوا وتنا سلوا‬ ْ َُ َ َ َ ْ ُ َ َ َ ْ ِ َ ْ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ََ ‫َ ّ ِ ِ َ ِ ِ ّ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ِ ّ َ ِ َ ّ َ ُ َ ّ َم‬ ّ ُ ْ ْ َْ ِ ْ ِ َ ْ ّ َِ ْ ِ ِ ّ ِ ‫َِ ّ ُ َ ِ ُ ِ ُ ُ ْ ُ َ َ َ ْ َ ْ ِ َ َ ِ َ ََ َِ ِ ََ ْ َ ِ ِ َ ْ َ ِ ْ َ َ ّ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ّة‬ ‫. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Berbicara tentang nikah meniko sampun mboten terpandang asing di kalangan umat Islam. melaksanakaken nikah meniko dipun catat sebagai amal ibadah.

Nomer tigo Huruf Haa meniko singkatan saking kata Hikayah. meniko merupakan hal ingkang selalu berhubungan. Antara suami lan istri. adus jinabat. Nomer kaleh huruf Kaf. Shoho perintah ngamalaken dawuh-dawuhipun Alloh kados dene : puoso. Nomer setunggal huruf Nun meniko singkatan sangking kata Ni’mat. wonten ingkang jelasaken bilih tembung nikah meniko asalipun tembung arab ingkang terdiri saking tigang huruf. sholat. tegesipun tiang dados manten utawi tiang nikah meniko ngraosaken nikmat lahir lan batin. kaleh bantal guling. Sebab nikah di dalam Islam meniko dados amal ibadah. tapi menawi sampun nikah. lan sanesipun. Huruf Kaf lan Huruf Ha’ (Nikah ‫ )نكح‬ing tigang huruf kolowahu anggadahi singkatan utawi anggadahi arti piyambak-piyambak. glimpang-glimpung. Ingkang artosipun cerito tegesipun tiyang menawi sampun nikah. Dene Islam didalam nikah meniko. Dados kanti meniko saget kito simpulaken.Shoho Islam didalam nikah meniko dados syarat syahipun nikah. mboten kenging dipun pisahaken. meniko kedan mulang dumateng istrinipun ingkang sahe. Alloh sampun dawuh wonten Al-Qur’an ِ َ ّ ََ َ ْ ُ ّ َ ُ َ ّ ‫الر جال قوامو ن على النسآ ء‬ Artosipun : . Kranten tiang jaler meniko ingkang bertanggung jawab dumateng tiang istri lan putroputrinipun. meniko maleh saget cerito-cerito kaleh garwanipun. Tegesipun dados manten meniko selalu dipun mulyaaken selalu keramat. Menurut Islam. menawi wonten kamar tilem piambek kleasak-klesik. bilih Islam lan nikah. benten kaleh tiang taksih bujangan. Poro rawuh ingkang kulo hormat ! Salajengipun menurut sebagian Ulama. sehinggo panggonan lenggahipun meniko dipun utamaaken wonten ngajeng piyambak kados dene palenggahanipun raja lan permaisuri. meniko singkatan saking kata Karomah utawi keramat. yen teng kamar saget cerito-cerito kaleh garwane Poro rawuh ingkang kulo hormati !! Kajawi saking meniko taksih wonten malih kewajiban-kewajiban ingkang kedah dipun laksanaaken. dados syarat syahipun nikah. Inggih meniko : Huruf Nun. Dene kewajibanupun tiang jaler sebagai suami. nikah boten dados syah kejawi mboten Islam. sesuci.

deweke tansah bungahake marang siro. ing antawisipun inggih meniko. lan naliko siro perintah tansah manut lan naliko siro tinggal lungo. hadirin sedoyo ingkang kawulo mulyaaken. poro ibu. dalam rangka menghadiri undangan walimatul Ursy ing saat meniko. kedah tansah bingahaken. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO SAMBUTAN WALIMATUL URSY ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ‫الحمدِل الذل قد قا ل فى كتابه الكريم. tansah jaga awake lan bondo siro“ Porp Bapak poro Ibu kintenipun namung mekaten atur kawulo. Sakderengipun kulo matur nopo ingkang Alloh SWT.“Bilih tiang jaler meniko ingkang jemenengi/mimpin dateng tiang estri“ Dene kewajiban tiang estri dateng tiang jaler. Lan menawi dipun perintah kedah selalu to’at. Poro rawuh ingkang kulo hormati. والصلة والسلم على سيدنا ومولنا محمد القائل النكا ح سنتى فمن أحب‬ ّ َ ُ َ َْ َ َ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ ٌ ْ َِ ٌ ِ َ ُ َ ِ ِْ َ ْ ِ ُ ِ ْ ِ ْ ُ َ َ ‫ُق‬ ‫فطر تى فليتسن بسنتى وعلى اله و أصحا به ومن واله اما بعد‬ ّ ََ َْ ََ َ َ ِ ُّ ِ ّ َ َ َ ْ َ ِ َ ْ ِ Poro bapak. kranten meniko derek dawuhipun . وانكحوا اليامى منكم والصالحين من عباد كم وإما ئكم وإم ئكم إن يكونوا‬ ْ ُ ْ ُ َ ْ ِ ْ ُ ِ َ َِ ْ ُ ِ َ َِ ْ ُ ِ َ ِ ْ ِ َ ْ ِ ِ ّ َ ْ ُ ْ ِ َ ّ َ ْ ْ ُ ِ ْ ََ ْ ِ َ ْ ِ ِ َ ِ ِ َ َ ْ َ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ّ َ َ ْ َ َ ِ ُّ ُ ّ ‫ف َراء يغنيهم ال من فضله و ال واسع عليم. Ngawontenaken walimah meniko hukumipun sunah. Shoho menawi dipun tinggal kesah ingkang jaler. ingkang dawuhipun mekaten : ‫خير النسآء إمرأة إذا نظر ت إليها سرتك وان امرتها اطا عتك وان غبت عنها حفظتك فى مالك ونفسها‬ َ ِ ْ َ َ َ ِ َ ِ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ِ ْ َِ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َِ َ ْ ّ َ َ ْ َِ َ ْ َ َ َ ِ ٌ ََ ْ ِ ِ َ ّ ُ ْ َ Ingkang artosipun : “Sak apik-apike wong wadon sing naliko siro sawang. sehinggo kito saget makempal wonten ing meniko majlis. kados dawuhipun kanjeng Nabi. selagi perintahipun kolo wahu mboten perkawis maksiat. utawi manut. tiang estri kedah selalu anjagi dirinipun (utawi badanipun) lan njagi bandanipun. Kupat lepet taline janur Lepat luput tetep dadiho sedulur Akhiripun sedoyo kelepatan kulo awal ngantos akhir kulo nyuwun pangapunten. menawi dipun sawang ingkang jaler. ingkang sampun paring pintenpinten rohmat dateng kito sedoyo. lintu wekdal Insyaa Allah saget dipun sambung malih. ingkang dipun riwayataken dening shohabat Abi Hurairah.

meniko ndugeni hukumipun sunat. Lan menawi wonten perkawis maksiat utawi perkawis ingkang nglaraaken manah. wonten kalane walimatul maulid. Menawi salah setunggalipun meniko langkung rumiyin. فإن سبق أحدهما فأ جب الذي سبق‬ Ingkang artosipun : “Menawi kempal tiang ngundang kalih (sareng wekdalipun) moko ingkang dipun dugeni. weninipun katah. Dene ingkang paling utami utawi ingkang afdhol inggih meniko “Walimatul ‘Ursy utawi Walimah Manten” Dene masalah ijabatut-da’wah. sami ugi walimah khitan utawi maulud.kanjeng Nabi. meniko ingkang dipun undang. menawi wonten setunggal wekdal meniko wonten undangan kaleh. Dene menawi walimah saklintunipun manten. shoho sanesipun. matur dateng kanjeng Nabi. utawi tigo. meniko hukumipun inggih benten-benten. kados . kados ingkang kasebut wonten ing kitab-kitab fiqih. wonten kalane walimah ngedekaken griyo utawi boyongan. tiang ingkang langkung parek lawang griyonipun. Poro rawuh !. inggih ingkang langkung rumiyin meniko ingkang dipun dugeni“ Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Kolo wahu kawulo ngaturaken bilih ndugeni dateng undangan walimah manten meniko hukumipun wajib. boten wonten perkawis mungkar utawi maksiat. wajib ndugeni. bilih wonten salah setunggulipun wekdal. Dene menawi perekipun. lajeng perintah ngawontenaken walimah senajan namun nyembelih maendho setunggal. meniko ingkang dipun dugeni gedah ingkang langkung parek griyanipun. Menawi walimah manten. meniko podo ingkang dipun dugeni langkung rumiyin ngundangipun. sa’lajengipun. ٍ َ ِ ْ ََ ْ ِْ َ َ َ َ َ َ ‫بار ك ال لك أولم ولو بشاة‬ “Tegesipun kanjeng Nabi donga’aken barokah. Hal meniko damel dasar hadisipun kanjeng Nabi ingkang dipun riwayataken deneng Abu Dawut RA َ َ َ ِ ّ ْ ِ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ َ ْ ِ َ ً َ َ ُ َ ْ َ ْ ِ ََ ِ َ ِ َ َ َ َ ْ ِ َ ِ ‫إذا إجتمع دا عيان فأجب أقربه بابا. Wonten kala : Walimatul ‘Ursy wonten kalane walimatul khitan. utawi dugeni dateng walimah. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Bicoro masalah walimah meniko. meniko boten wajib nekani. bilih piyambakipun nglaksanaaken nikah damel maskawin (Mahar) rupi emas sak bobotipun kelungsu kurmo salajengipun kanjeng Nabi ngendiko. selagi wonten majlis walimah manten kolowahu. Benten kaleh dugeni undangan saklintunipun walimah manten. utawi aqiqoh. sohabat Abdurrohman bin Auf.

lepat luput panggahodadi sedulur. أما بعد. Sebabipun wonten ing majlis walimah manten meniko wonten tiyang ingkang nyandang susah utawi sakit malah sedoyonipun ngraosaken ayem seneng lan bungah. فل حول و ل قو َ ال بال العلي العظيم‬ . sedoyo kelepatan kulo nyuwun pangapunten.dene walimah khitan utawi walimah maulid meniko dugeni hukumipun sunat. وكان ربك ق ِيرا والصلة والسلم على سيدنا محمد أفضل‬ ِ ُ ْ ْ َْ ِ ْ ِ َ ْ ّ َِ ْ ِ ِ ّ ِ ‫ْ َ ْ ِ َ ْ َ َ َ ََ َِ ِ َ َ ْ ِ ِ َ َ ً َ َ َ ً َ ِ ْ ً َ ّ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ّة‬ ‫.الخلق والورى. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO PENERIMAAN KEMANTEN ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ِ َ ْ َ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ َ ْ ‫َُ َ ِ َ ْ َ ِ َ َ َ َ َ ََ َ ُ َ َ ً َ ِ ْ ً َ َ َ َ ّ َ َد‬ ‫الحمد ل الذى خلق من الماء بشرا فجعلمه نسبا وصهرأ. Pramilo dugeni dateng undangan walimah khitan utawi kelahiran hukumipun sunat boten wajib. meniko nopo rahasianipun utawi sebabipun masalah dugeni walimah meniko kok benten-benten ? menurut sebagian Ulama meniko wonten ingkang njelasaken. menawi ndugeni datang walimah manten meniko wajib. Tegesipun tiyang ingkang dipun unddang seneng. وعلى أله وصحبه صلة وسلما كثيرا. Tegesipun tiyang ingkang dipun undang seneng tiyang ingkang ngundang seneng. kranten wonten ing griyanipun tiyang ingkang kagungan hajat meniko wonten ingkang ngraosaken sakit utawi payah. Poro rawuh. tapi lare ingkang dipun khitani utawi ibu ingkang nglahiraken meniko ngalami sakit. lan menikolah ingkang dados wajibipun dugeni undangan walimah manten. Tepi sedoyo kolowahu utaminipun dipun dugeni kranton meniko derek dawuhipun kanjeng Nabi ingkang dipun riwayataken dening Imam Muslim : ْ َ ْ َ ْ َ ً ِ ْ ُ َ َ ْ َِ ّ َ ُ ْ َ ً ِ َ َ َ َ ْ ِ ُ ْ َ ْ ُ ُ َ َ َ ِ ُ َ ِ ‫إذا دعي احدكم فليجب فإ نْ كان صا ئما فليصل وان كان مفطرا فليطعم‬ Ingkang artosipun : “Menowo siro diundang mangko becik tekoho manwa siro poso mangko donga’no bagus lan barokah menawo siri ora poso mongko mangano“ Poro Rawuh kintenipun cekap semanten kangge sambutan kulo akhiripun kulo akhiri kupat lepet taline janur. Lan menawi walimah khitan utawi walimah maulid (kelahiran) tumrap tiyang ingkang dipun undang dugeni walimah meniko hukumipun sunat.

Dene punopo panjenengan sedoyo kerso ngrawuhi undanganipun Bapak Hamid sekeluarga boten kesupen Bapak Hamid sekeluarga ngaturaken. ingkang sampun paring pinten-pinten Rohmat Taufik shoho Hidayah dumateng kito sedoyo. Shoho Rohmat lan Salam bahagia Alloh mugio tetep dipun limpahaken dateng junjungan kito Nabi besar Muhammad SAW. Sehinggo kito saget keroyo-royo.Poro Bapak. papan pinaraan. . sami ugi sangking undangan walimatul Ursy. guyub lan rukun. Poro rawuh ingkang kawulo hormati ! Sa’lajengipun kolo wahu Bapak wali utawi tiang sepuhipun penganten putri sampun masrahaken putro-putrinipun. utawi poro pengantar kemanten. shoho poro sinoman ingkang sami leladen. pasugatan. Shoho poro hadirin lan hadirot ingkang kulo hormati. dumateng poro tamu-tamu sedoyo. langkung rumiyin kulo nglahiraken puji lan syukur dateng Alloh SWT. Mboten kesupen dumateng sedoyo poro pengantar kemanten ingkang kawulo hormati. Sami ugi sangking segi panggenan. Ugi dumateng poro ahli keluarga lan poro sohabatipun. ْ ُ ِ ْ ُ ُ ِ ً ْ َ ًَ ْ َ ‫مر حبا أهل بحضو ر كم‬ Ingkang kaping kalih Bapak Hamid sekeluargo nyuwun agunging pangapunten dateng hadirin sedoyo mengenai kekirangan sangking segi nopo kemawon. Wonten ing mriki kawulo minongko wakilipun Bapak Shohibul Hajat utawi ingkang kagungan dalem. mugi-mugi atas kerawuhan kito sedoyo ing saat meniko andadosaken sababiyahipun kito mbenjang pikantuk syafaatipun kanjeng Nabi. poro Ibu Shoho sedoyo tamu undangan walimatul Ursy ingkang kawulo mulya’aken. kanthi kawontenan ingkang sehat wal afiat. Monggo dipun dahar sa’wontenipun. lan monggo hidangan ingkang sampun kasediaaken meniko kito ni’mati utawi kito dahar kanthi dipun kawiti mawi upacara Bismillahirrahmanirrahim. sami rawuh wonten ing dalemipun Bapak Hamid puniko. ‫امين يا ر ب العا لمين‬ َ ِْ َ َ ْ ّ َ َ َ ِْ َ Poro Rawuh Ingkang Kulo Hormati Wonteng ing mriki kawulo minongko wakilipun Bapak Hamid ingkang kagungan dalem sepindah kawulo ngaturaken sugeng Rawuh. dumateng keluarga mriki. Pramilo ing mriki kanti raos maremipun penggalih shoho bingahipun manah. khusus ipun dumateng Bapak Hamid selaku tiang sepahipun penganten putri inggih puniko ingkang asmo sederek Hindun.

langkung rumiyen kulo muji syukur Alhamdulillah dateng ngarsanipun Alloh SWT. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO PENYERAHAN KEMANTEN ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ . Sa’derengipun kulo matur nopo ingkang bade kulo aturaken mangke. kulo cekapi semanten kemawon. lan langsung mulai saat meniko kemanten kaleh kolowahu kulo akehi dados putro kulo kiambak lan dados keluarga kulo. وحرم علين السفا ح. Poro Tamu undangan ingkang kawulo mulyaaken. menawi panjenengan wonten ingkang kerso jagong. sehingga kulo lan panjenengan sami saget rawoh wonteng ing majlis puniko. ingkang sampun pareng Rohmat soho nikmat dumateng kulo lan panjenengan sedoyo. . kalian Alloh dipun paringi wilujeng. ugi malah matur nuwun. namung saget ndonga’aken. Mugimugi kulo selaku tiyang sepuh mriki. Poro Ibu. kawulo inggih nyumbanggaaken. kanti kawontenan rahayu wilujeng widodo lir sambi kolo. kirang langkungipun anggen kulo matur. sageto mendidik shoho ngopeni dateng putro kaleh kolowahu. shoho poro tamu pengantar penganten ingkang kulo hormati. Akhiripun kangge kulo. sedoyo kelepatan kulo. mboten wonten alangan punopo Amien.‫الحمدِل الذى أحلنا النكا ح. والصلة والسلم على سيد نا محمد الذى هدا نا إلى سبيل النجاح‬ َ َ ّ ِ ْ ِ َ َِ َ َ َ ِ ّ ٍ ّ َ ُ َ ِ َّ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ َ َ ّ َ ْ ََ َ ّ َ َ َ َ ّ َ َّ َ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ِ ِ ّ ِ َ ّ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ّ َ ِ َ ّ َ ِ ْ ّ ِ َِ َ ِ ِ َ ْ ََ ِ َِ ََ َ ‫وعلى اله وأصحابه أهله الصدق والصلح أما بعد فل حول ول قوة إل بال‬ Poro Bapak. kulo nyuwun agunging pangapunten.shoho kanti ucapan Alhamdulillah. Amien. sehinggo saget membentuk rumah tangga ingkang bahagia. Shoho kulo nyuwun tambahi doa restu. penyerahanipun kolo wahu kulo trami kalean asto kaleh. mugi-mugi kundur panjenengan saking griyo mriki. ngantos dumugi dalemipun piyambak-piyambak. sejahtera. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Ingkang terakhir mbok bilih acara meniko mangke sampun paripurno. maslahah lan barokah dibawah naungan ridho Alloh SWT. Dene menawi terus kundur kawulo mboten saget nyangoni menopomenopo.

Ingkang kaping kalihipun mugiho Rahmat Ta’dzim Alloh soho salam tansah tetep dipun limpahaken dateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW soho para ahli keluarga lumeber dateng kito ingkang sami rawuh ing majlis puniko. Pramilo kanti raos bingahipun manah. Kolo wahu bidal sangking dalemipun. ‫امين يا ر ب العا لمين‬ َ ِْ َ َ ْ ّ َ َ َ ِْ َ Poro rawuh sedoyo kangge selajengipun. ugi kulo wahu sampun dipun laksanakaken Aqad Nikah. kanti pasrah bongko’an tegesipun inggih kados mekaten meniko kawontenanipun. shoho dipun bales kanthi balesan ingkang sakkatah-katahipun. Amien Poro rawuh ingkang kulo mulyaaken ! Ingkang kaping tigonipun kawulo ngaturaken agunging panuwun dumateng sederek pranoto acoro ingkang sampun paring wekdal dumateng kulo. wonten ing mriki kawulo minongko wakil sangking walinipun pengantin putro shoho atas nami wakil sedoyo tamu pengantar pengantin putra. Shoho matur nuwun sa’agengipun dumateng Bapak Shohibul baik mriki sekeluarga. Poro rawuh. wonten ing mriki kawulo minongko wakil saking walinipun pengantin putro inggih puniko Bapak Hamid. Sehinggo kanthi pertemuan kito ing majlis puniko saget dadosaken sababiyahhipun kito pikantuk syafaatipun kanjeng Nabi benjang ing dinten Qiamat. mboten saget mbales atas penghormatan meniko kejawi namung saget dungaaken dateng Bapak Shohibul bait mriki kanthi ucapan ‫جزا كم ال خير الجزا كثرا‬ ً َْ َ َ ْ َ َْ ُ ُ ُ َ َ Mugi-mugi atas jerih payahipun utawi penghormatanipun Bapak Shohibul bait mriki sekeluarga tansah andadosno amal sholehipun ingkang ditrimo dening Allah. Dene menawi wonten kekirangipun . shoho hidangan engkang arupi daharan lan unjukan ingkang kados mekaten meniko mewahipun. kawulo nampi Amanat sangking Bapak Hamid. Pramilo. ingkang sampun bersusah payah budhi dhaya nyediaaken papan pinara’an. wonten ing mriki kawulo atas nami wakil para tamu pengantar pengantin. shoho kanthi ucapan “Bismilah” sederek Hasan meniko kulo pasrahaken sa’doyonipun dumateng Bapak Shohibul bait mriki. ingkang supadoso masrahaken si manten jaler ingkang Asma sederek Hasan puniko. sakrehning sederek Hasan puniko sampun trami dados putro mantunipun bapak shohibul bait mriki. dumateng bapak Shohibul bait mriki minongko tiyang sepuhipun pengantin putri. Sepindah kawula ngraos syukur Alhamdulillah dateng Allah SWT. mugi-mugi wekdal meniko saget kulo gunaaken ingkang sa’sahe-sahenipun.

saking tingkah laku. Nanging leres-leres golek ilmu Agomo. Ilmu sing keno kangge sangu dateng griyane moro tuwo. sedoyo keluarga lan masyarakat mriki kersoho paring bimbingan soho tuntunan. dumateng kulo. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO THOLABUL ILMI ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ِ ِ َ ْ ََ ِ َِ ََ َ ٍ َ ّ ُ ََ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ ِ َ َ ْ َ ِ ْ ِ ْ ِ َ َ َ ْ ِ َ َ ّ َ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ‫الحمدِل الذى فضل بني أدم با لعلم والعمل. ugi nyuwun pamit pindah. kados pundi amrih saget sahenipun. و على اله واصحا به‬ ‫اصحاب الكرامة والكمل أما بعد‬ ّ ْ ََْ َ َِ َ َْ ِ َ ْ َ Dumateng Poro Bapak. Shoho kangge kulo pribadi sedoyo kesalahan awal ngantos akhir kulo nyuwun pangapunten ingkang sak katah-katahipun. tumuju dateng griyanipun piyambak. Mugi kulo sa’rombongan wangsul saking dalem mriki. boten wonten setunggal alangan punopo. poro Ibu. kawulo minongko wakil saking sedoyo pengantar pengantin. ucapan-ucapan. tansah dipun paringi slamet. sami ugi : segi pendidikan. soho nyuwun tambahipun do’a restu. Ni’mat. lan panjenengan sedoyo. sehinggo kulo lan panjenengan saged karoyo-royo bucal thempo ninggalno griyo. Dene menawin wonten kekiranganipun sangking segi nopokemawon. والصلة والسلم على سيدنا محمد على كل حال. Shoho ilmu sing keno kangge sangune ngadep datang kang moho kuoso. Amien. utawi dudo golek rondho. Hadirin sekalian ingkang kulo hormati ! Minangkani awalipun atur kulo ing mriki kulo muji syukur Alhamdulillah dateng Alloh SWT ingkang sampun paring pinten-pinten Rohmat. kulo nyuwun agunging pangapunten. Poro rawuh ingkang kulo mulya’aken ! Ingkang terakhir kawulo ugi atas kami nami wakil saking rombongan pengantar penganting mbok bilih acara puniko mangke sampun paripurno. segi pengalaman. kawulo sa’rombongan. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! .sangking segi nopokemawon. tindak tanduk ingkang kurang nyocokidateng panggalehipun Bapak Shohibul Bait mriki sakeluarga. ninggal bondho lan rojo koyo sami saget rawo wonten ing majlis puniko boten ategas prawan golek joko. pendamelan lan sanesipun. wilujeng. Shoho sa’derengipun kulo pungkasi. kawulo suwun Bapak Shohibul bait mriki umumipun.

Poro Rawuh ingkang kulo hormat ! Keranten tiyang niku menawi boten gadah ilmu senajan toh ibadah sampek jungkir balik. Hal meniko cocok kalian dawohipun Alloh wonten Al-Qur’an.Sebagai pengajak kulo monggo iang saat meniko kulo lan panjenengan samiho niat ngaji. untune entek. meniko tetep kewajiban pados ilmu. Surat AlMujadalah ayat 11 ٍ َ َ َ َ ْ ِ ْ ْ ُْ ُ َ ْ ِ ّ َ ْ ُ ْ ِ ْ َُ َ ْ ِ ّ ‫يرفع الُ الذ ين آمنوا منكم والذ ين أوتوا العلم درجات‬ ِ َْ َ Artosipun : “Allah bade ngangkat derajatipun tiyang-tiyang ingkang beriman lan tiyang-tiyang ingkang nggadahi ilmu dateng pinten-pinten derajat“ Tapi sa’wangsulipun menawi kito boten anggadahi ilmu boten saget ngaji lan boten purun belajar lan boten sekolah. niku nggih boten patut. Supados benjang angsal ilmu ingkang katah lan manfaat soho ilmu ingkang saget beto bahagia lan wilujeng donyo lan akherat. sampun ketinggalan jaman. Amargi. elek. dimanapun dan dalam keadaan bagaimanapun. ngamalipun boten dipun terimo dening Alloh. Pramilo monggo kito tingkataken . tengriyo namung kluyur-kluyur jogrok klimprakklimprik kados sarung goyor. Pramilo sangkeng meniko. Mardudatun Laa tugbalu. Dados senajan tiyangnipun sampun tuwek. ngrowek. niki sampun jaman merdeka boten kados jaman penjajah. Keranten pancen dados tiyang Islam lho Pak?! Bu?! Ngaji niku wajib tumrap kito sedoyo. Kito tingkataken anggen kito belajar. Sa’niki sampun kathah sekolahan sampun kathah tempat-tempat pendidikan. Kanjeng Nabi dawoh : ‫)طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة )رواه ابن عبد البر‬ ٍ َ ِْ ُ َ ٍ ِِ ُ ّ ُ ََ ٌ َ ْ ِ َ ِ ْ َ ْ ُ ََ Ingkang artosipun : “Bilih pados ilmu meniko dipun fardhuaken tumrap saben-saben tiyang Islam jaler lan istri“ Soho kanti hadist meniko kito sampun jelas bilih pados ilmu meniko merupakan proses ingkang serba terus tanpa wonten bates waktu baik kapanpun. ُ َْ ُ َ ٌَ ْ ُ ْ َ ُ ُ َ ْ َ ُ َ ْ َ ِْ ِ ْ َ ِ ْ َ ّ ُ ُ ‫و كل من بغير علم يعمل اعماله مر دو دة ل تقبل‬ Tiyang niku menawi boten gadah ilmu. monggo Poro Rawoh sedoyo terutama adik-adik lan generasi Muda-mudi remaja Islam. utawi ibadah mempeng. tapi boten dipun ilmuni meniko tiwas bal gedual. Niat ibadah dateng ngarsanipun Allah SWT. ora tedas peyek.

فقال ال تعالى : واعتصموا بحبل ال جميعا ول تفرقوا‬ ْ ُ ّ َ َ َ َ ً ْ ِ َ ِ ِ ْ َ َ ْ ُ ِ َْ َ ّ َ َ ْ ِ َ ْ َ ِ ِ ْ َ َ ِ َِ ََ َ ٍ ّ َ ُ َ ِ َّ ََ Dumateng Poro Bapak Pinisepuh. kon minggat boten budal. bendino kur telek-telek mergo duwe anak ndablek kon mergawe ora untek menengahe malah mbegegek lek ngeteniki tiyang sepuh susah menopo boten? Poro Bapak Poro Ibu? Mulane monggo putro-putrine dipun didik ingkang saestu supados leres-leres saget kados lare ingkang berguna bagi Agama. Bangsa lan Negoro. boten purun ngaji. kuping gemrebek weteng muneg-muneg. didhol ora payu Akheripun tiyang sepuhipun namung susah. karo bapak galak. Sa’bendino ngente’no sego. pados ilmu pengetahuan ingkang kathah. Menawi kentandang gaweh boten purun. Diajar nangis. karo tonggo ora duwe dugho. karo Paklek mendelik. dodo ampek. kirang langkungipun kulo nyuwun pangapunten. Soho ingkang saget menjunjung tinggih Harkat lan Martabat tiyang sepuhipun kaleh. karo dulur ngladur. menungso liyane“ Poro rawo ingkang kulo hormati ! Kintenipun cekap semanten atur kulo. karo Kakang mbangkang. Keranten lare niku menawi boten kenal pendidikan. karo Pakdhe gumedhe. di guwak moleh bendino ngentekno sego. lan sanessanesipun. Boten kesupen . boten purun sekolah. irung pilek. di tuturi boten manut. awak dredek. gelisah pikiran jibek napas sesek. Poro santri putra soho Putri ingkang kulo hormati. karo Ibu nesu. Niku nggeh nyusahaken tiyang sepuh nipun. ojo sampek gadah putro sing lolak-lolok. Ingkang cocok dawohipun kanjeng Nabi ِ ّ ِ ْ ُ ُ ََْ ِ ّ ُ َْ ‫خير الناس أنفعهم للنآس‬ Artosipun : “Sa’bagus-baguse menongso yoiku sing manfaat marang. Poro konco-konco. awak sak kujur rasane dredek. jaluki duwit. Ibu sampun ngantos ketinggalan. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO KESAN PESAN KEPADA PARA SANTRI ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ُ َ ّ َ ُ ‫ّ ْ ِ ْ ُ ِ ْ ََ َ َ َ ِ ِ ّ َ ِ َ ْ ِ ْ ِ َ ِ ِ َ ْ ِ ِ ْ َ ِ ْ َ َ ّل‬ ‫الحمدِل رب العا لمين الذي هدا نا إلى الرشد المبين وامرنا بالتحاد والعتصام بحبل ال المتين. karo Embah mbantah.anggen kito belajar. datang langgar. والص َة والسلم‬ َِ َ َ َ ْ ِ َّ َ ْ ِ َ َ ْ ّ َ ِ ُ ْ َ ْ َ ‫على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. nopo maleh pendidikan Ilmu Agama. soho Poro Bapak Kiyai ingkang kulo mulya’aken. boten purun datang masjid. Soho dumateng poro Bapak.

II ‫( اطيع الر سول‬To’at dumateng َ ُ ِْ َ َ ْ ُ ّ ُ ِْ َ Rosul) No. pada kesempatan meniko. dateng Alloh SWT kanthi ucapan…. cerah terang benderang. TRI. kintenipun boten wonteng kata-kata ingkang manis. َ ْ ِ َ َ ْ ّ َ ِ ُ ْ َ َْ ‫الحمدِل رب العالمين‬ Ingkang kapingkalihipun Rohmat soho salam mugio tetep dipun limpahaken dumateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW shohor poro Ahli Keluarga lan sahabatipun. Sampun ngantos putus sebelum berhasil.dumateng Adi-adik senasip lan sa’perjuangan ingkang kulo sayangi. Kaping tigonipun kulo aturaken matur nuwun dateng sederek pembagi acara ingkang sampun paring wekdal dateng kulo kangge ngisi wontenipun acara ing saat meniko. niku berarti Tigo. Mugi-mugi wekdal meniko mangke saget kulo guna’aken ingkang sa’sahe-sahenipun. Nopo malih tumrap kito sedoyo sebagai santri. kulo saget merasa bangga lan gembira kranten ing saat meniko kulo dipun takdiraken dening Allah saget bertemu. Ingkang maksudipun SAN niku Insan utawi menungso. III ‫( اولى المر‬To’at dumateng Pemerintah). Lewat suasana ingkang indah. Poro konco-konco santri ingkang kulo hormati ! Pada kesempatan niki. ingkang pantes kulo aturaken wonten permulaan atur kulo. kejawi nglahiraken raos puji syukur. isoho dadi santri sing cocok kaleh sebutane santri. Inggih meniko No 1 : ‫( اطيع ال‬To’at dumateng Alloh) No. ِ ْ َ ْ ِْ ُ Poro Rawuh ingkang kulo hormati ! Wonten sebagian Ulama ingkang njelasaken : Bilih santri meniko singkatan sangking gangsal kata inggih meniko : SANTRI : SA berarti sanggup N berarti nerusaken T berarti tuntunan . Pramilo merupakan suatu hal engkang sanget berharga shoho sanget penting menawi wonten kesempatan meniko kulo mengajak dumateng konco-konco kangge ningkataken mutu semangat belajar lan berjuang kanthi sungguh-sungguh lan sabar. Dados Santri niku insan (manungso) ingkang kedah netepi perkawis tigo. berpadu lan bersatu kaliyan rekanrekan santri ingkang giat lan gigih dalam memperjuangkan syariat Islam Agama Alloh.

Tak gopoh melawan musuh. Imam Gozali wonteb kitab . Tak cemas karena panas. Insya Allah kehidupan agama lan kemajuan agama wonten ing masa depan tetap cerah bersinar terang. Tak muntir karena petir. Tak gentar halilintar. Hal meniko cocok kalian qoulipun Iman Ibnu Malik wonten kitab Alfiyah . boten purun bertekat melingkis celana melangkahkan kaki. Tapi sak wangsulipun menawi kito sedoyo sebagai santri utawi sebagai generasi muda-mudi Islam purun belajar ilmu agami ingkang mempeng shoho purun berjuang terjun wonten jam’iyah-jam’iyah. terjun wonten jam’iyah utawi organisasi. Pramilo sangking meniko monggo kito samiyo ngatah-ngatahaken dongo nyuwun dateng Alloh. Tak Mundur dalam bertempur. Boten purun berjuang nyiaraken agami Islam. Tak heran karena hujan. kados dene jam’iyah qiroah utawi jam’iyah dibaiyah shoho jam’iyah seni hadroah shoho sanes-sanesipun. bererti kito meniko nuduhaken kematian lan kemunduruan agami wonten ing masa depan.R berarti Rosul I berarti Ilahi Dados sebagai santri kedah sanggup nerusaken tuntunan Rosul Ilahi. Shoho kedah berjuang lan anggadahi I’tiqod ingkang kiat. ‫ عظة النا شئين‬njelasaken ّ ‫إ ّ فى يد كم أمر المة * وفى إقدا مكم حيا تها‬ َ َ َ َ ْ ُ ِ َ ْ ِ ِ َ ِ ّ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ ِ َ ِ ‫ِن‬ Ingkang Artosipun : “Sa’temene ono ing tangan siro kabeh iku letak urusan umat yakni urip utowo matine lan ono ing derap langkah siro iku maju lan mundure umat” Poro rawuh ingkang kulo hormat ! Dados jelasipun menawi kito sebagai santri. Mendal karena rayuan gombal. Tak goyang karena gelombang. ِ َ ْ َ ْ ُ َ ُ ْ َ َ َ ْ ََ ِ َ ْ َ ْ ِ َ َ ْ ُ ْ ُ ُ ْ َ َ ‫ل أقعد الجبن عن الهيجاء* ولو تو لت زمر العداء‬ Ingkang artosipun : “Aku ora bakal mandek wedi sangking pertempuran senajan musuh berbondong-bondong melawan“ Kejawi sangking meniko pancen santri meniko ingkang bertanggung jawab dateng maju munduripun utawi gesang lan matinipun umat beragama wonten masa depan. mugi-mugi Alloh ngasilaken perjuangan kito sedoyo sehinggo saget tercapai lain . tabah lan sabar dalam menghadapi sesuatu.

adik-adik senasib lan sa’perjuangan ingkang kulo sayangi. Amin. Nabi pemimpin Arab lan ajam ingkang beto umat manusioa sangking masa ingkang hitam kelam. poro Ulama’ul Amilin khususipun poro Bapak kiyai ingkang kulo hormati. tentram. shoho Rohmat Allah lan salam mugiho dipun tetepaken dateng Nabi Pejuang Islam. inggih puniko agami Islam. yakni saking masa jahiliyah menuju masa Islamiyah. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO PERJUANGAN ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ‫ال َمدِل الذي اكرم المجا هدين. واذل المعتدين وأفهمنا من علوم الدين. masa ingkang penuh sifat murka lan kejam menuju masa damai. والصلة والسلم على اشرف المرسلين سيدنا‬ َ ِ ّ َ َ ْ َِ ْ ُ ْ ِ َ ْ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ ِ ْ ّ ِ ْ ُُ ْ ِ َ َ َ ْ ََ َ ْ ِ َ ْ ُ ْ ّ َ َ َ ْ ِ ِ َ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ِ ّ ِ ُ ْ ‫َ ْح‬ ِ ِ ُ ْ ُ َ ِ ْ ِ َ ِ ْ ُ ْ ِ َ َ َ ُ َ َ َ ُ ْ َ ّ َ ِ ْ ّ ِ ْ َ َِ ْ ُ َ ِ َ َِ ْ ُ َ ِ َ ْ َ َ ِ ِ َ ْ ََ ِ َِ ََ َ ٍ ّ َ ُ ‫محمد وعلى أله واصحا به ومن تبعهم الى تبعهم الى يو م الدين أما بعد. صد ق ال العظيم‬ ُ َ ْ َ َ ِ ِ ّ ِ ْ ُ ْ ِ َ َ ِ َ َ َ ْ ِ َ ِ ْ َ ْ َ ِ َ ْ ِ ْ ِ َ ّ َ ِ ْ ِ َ َِ ُ ْ ُ ِ ْ ِ ّ ِ َ ْ ّ َ ِ Hadrotul Mukarromin. Keranten Agami Islam. Poro Hadirin ingkang kulo hormati ! Menurut pandangan Islam. shoho kawilujengan lahir lan batin meniko boten saget dipun wujudaken sambi turu utawi tenguk-tenguk kaliyan lingguh silo tumpang. shoho wilujeng wonteng ing dunyo lan akhirat. agama ingkang paling mulyo minggahipun Alloh. meniko bade mejamin umat manusia menuju hidup bahagia lahir lan batin. damai. rekan-rekan. shoho boten melanggar dateng ajaran Islam. Sedoyo kelepatan nyuwon pangapunten ingkang kathah. ادع الى سبيل ربك بالحكمة والمو عظة الحسنة وجادلهم بالتى هي احسن. lan ridlo Allah. Tuhan Semesta Alam. فقال ال تعالى فى القرآن الكريم أعو ذ بال‬ ‫.من الشيطان الرجيمن.terwujud cita-cita agama. meniko boten saget wujud tanpa dipun tuntut kalian perjuangan ingkang sungguh-sungguh Sedoyo kolo wahu boten berhasil nopo malih kangge mempertahankan . Langkung rumiyin kulo manjataken puji syukur dateng Alloh SWT. bangsa lan negara ‫ بلدة طيبة ورب غفور‬Negara aman. ingkang mucal menungso mawi Qolam tentang ilmu ingkang dereng difaham. aman. ingkang penuh cahaya bagaikan sinar bulan ing tengah malam. adil ٌ ْ ُ َ ّ َ َ ٌ َ َّ ٌ َ ْ َ dan makmur penuh ampunan. Cekap semanten atur kulo. selagi tiyang ingkang memeluk Agami Islam kolowahu-boten menyimpang lan melanggar dateng garis-garis agami Islam. tapi kangge mencapai lan ngasilaken kebahagiaan. Sahabat-sahabat.

Firman Alloh wonten Al-Qur’an : ‫و جا هدوا بأموا لكم وأنفسكم فى سبيل ال‬ ِ ْ ِ َ ِ ْ ُ ِ ُ ْ ََ ْ ُ ِ َ ْ َ ِ ْ ُ ِ َ َ Ingkang artosipun : “Lan berjuango siro kabeh klawan bondo siro lan awak siro ing dalem agamane Alloh“ Nopo maleh memasuki abad modern saat meniko katah kebudayaan-kebudayaan asing ingkang mlebet wonten negari kito Indonesia. sehinggo saget ngalahaken kebudayaan Islam piyambak akhiripun umat Islam piambak ingkang bade rugi. sampun ngatos bahil utawi kumed ngurbanaken harta benda kangge Kepentingan Agami kito. Pramilo sangking meniko kulo anjuraken dateng poro Jutawan. Kito sebagai generasi penerus pewaris sangking generasi ingkang rumiyin sampun jerih payah mewarisi kito bangunan masjid-masjid. ingkang bertentangan kalian agami Islam. langgar lan sanesipun. lan kaum muslimin. shoho harta benda demi kejayaan Islam. Hal meniko menawi kito kurang waspada. utawi ndandosi bangunan kolo wahu. lan ugi kito ingkang ngraosaken utawi ingkang nggunaaken bangunan-bangunan kolo wahu. katah poro remaja ingkang menggemari kebudayaan luar tapi boten dipun saring. supados generasi ingkang bade datang ingkang ngrahosa ken jasa kita. Sa’meniko kito ugi kedah purun bangun. utawi boten kito cegah. Kito kedah ringan tangan lan bermurah hati. Terutami wonten kalangan muda-mudi. poro ‫ أغنياء‬poro ََْ َ dermawan. remaja.shoho melestarikan nilai kemulyaan Islam meniko. gedunggedung madrasah. cocok nopo boten kalian ajaran agami Islam ? niki boten peduli. ngorbanaken jiwa raga. Hal meniko cocok kaleh dawuhipun Al Hukama ‫لقد غر سوا فأ كلنا وإننا* لنغرس حتى يأ كل الناس بعد نا‬ َ َ ْ َ ُ ّ َ ُ ْ َ ّ َ ُ ِ ْ َ َ َ ّ َِ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ ْ ْ َ Ingkang artosipun : “Sa’temene wong-wong kang dingin wis podho nandur jasa sehinggo kito sing mangan jasane lan sa’temene kito ugo nandur sehinggo wongkang sa’wise kito (generasi mendatang) mangan jasa kito“ Poro Rawuh ingkang kulo hormat ! Pramilo sangking meniko kangge ngasilake kejayaan Islam dan kebahagiaan kaum . soyo dangu bade merajalela.

lan tingkah laku ingkang ngremenaken. berpadu lan bersatu wonten ing majelis puniko kanthi keadaan ingkang sehat wal afiat. tercapailah cita-cita kito. ومن‬ ُ ْ َ ّ َ ِ ِ َ َِ ِ َ ْ ِ َ ْ ِ َ َّ َ َ َ َّ ‫علم وتعلم فيها لعلء كلمة ال. Sa’derengipun kulo ngaturaken nopo ingkang dados beban kawulo. pramilo monggo sepindah malih semangat berjuang lan beramal selalu kito tingkataken sampun ngantos bosen utawi waleh. tonggo teparu. Cekap semanten atur kulo ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO WAKIL SISWA DALAM PENUTUPAN SEKOLAH ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ . Ingkang kaping kalehipun mugi-mugi tambahipun Rahmat Ta’dzim Alloh tetep dipun limpahaken dateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW. وعلى اله وأصحا به ومن واله وعلى من أقا م هذ ِ المدرسة. Poro hadirin sekalian ingkang kulo hormati. saget bertemu. Mugi-mugi Alloh SWT enggalo paring kesembadan dateng usaha lan perjuangan kito sehinggo. poro Ulama’ul amilin poro Bapak guru dan bu guru ingkang kulo taati. nanti pitutur ingkang sahe. وند عهم إلل سبيل ربنا بالحكمة‬ ِ َ ْ ِ ْ ِ َ ّ َ ِ ْ ِ َ َِ ْ ُ ُ ْ َ َ ِ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ِ َ ِ ْ ُ ِ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ ِ َ َ ّ َ ِ ُ َ ْ َ َ َ ََ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ ِ َ َ ْ َ ْ ‫َ ّ َ ُ َ ّ َ ُ َ َ َ ّ ِ َ ُ َ ّ ٍ ِ ْ ِ َ ْ ِ ِ َ َ َ َ ِ ِ َ َ ْ َ ِ ِ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ِه‬ ‫والصلة والسلم على سيدنا محمد إبن عبد ال. lan masyarakat kito ajak menuju dateng dalan agamipun Alloh kanti bijaksana. poro konco-konco sedoyo siswasiswi madrasah……… ingkang kulo sayangi. ونسئل نفعها لننذر بها اهل القر ية. sa’derengipun berhasil.muslimin monggo sanak famili. اما بعد‬ Hadratul mukarromin. poro Bapak wali murid ingkang kulo hormati.‫الحمدِل الذى على ما ختمناه من الدراسة. soho dumateng poro . Hal meniko sesuai kalian dawohipun Allah : ُ َ ْ َ َ ِ ِ ّ ِ ْ ُ ْ ِ َ َ ِ َ َ َ ْ ِ َ ِ ْ َ ْ َ ِ َ ْ ِ ْ ِ َ ّ َ ِ ْ ِ َ ََ ُ ْ ُ ‫أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والمو عظة الحسنة وجا دلهم بالتى هي أحسن‬ Ingkang Artosipun : “Ngajako maring dalane Pangeran iro kanti bijaksana lan pitutur kang bagus lan tukaro pendapat maring Qoum kelawan toto coro kang bagus“ Poro Rawuh. lan slamet wonten ing donyo lan akhirot Amin. bahagia. supados saget cocok antara ucapan lan perbuatan. langkung rumiyin kulo muji syukur dateng Alloh SWT ingkang sampun paring Rohmat Nikmat dumateng kulo lan panjenengan sedoyo sehinggo kito sami saged karoyo-royo.

kejawi kulo namung saget ngaturaken…. boten saget bales punopo-punopo atas jerih payahipun. Poro Bapak poro Ibu soho Hadiri sedoyo. lan negari ingkang akhiripun saget dados lantaran . Boten pandang wekdal. sebab kulo sa’konco sering damel susah payahipun poro Bapak Kiyai soho poro Bapak Guru sami ugi wonten ing sa’lebetipun Madrasah utwai wonteng ing jawinipun madrasah. soho sedoyo dewan Asyatid ingkang sampun jerih payah ngorbanaken jiwa raga.ahli keluarga lan sohabatipun. soho ingkang katah. selajengipun kulo sa’konco ngaturaken sedoyo kalepatan dumateng poro Bapak Kiyai soho Bapak Guru wonten ing madrasah puniko. Wonten ing mriki kulo sa’konco. Poro Rawuh ingkang kulo hormati ! Sesuai kalian fungsi sangking tugas kawulo inggih puniko mewakili sangking sedoyo siswa-siswi khususipun siswa-siswi kelas tigo Tsanawiyah wonten ing madrasah puniko. sa’perlu nyampeaken sambutan atas nama wakil sedoyo siswa-siswi. Bapak Guru lan Ibu Guru kanti balesa ingkang sa’sahe-sahenipun. ‫جزا كم ال أحسن الجزاء كثيرا‬ ً ْ َِ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ ُ ُ َ َ Mugi-mugi Allah SWT ingkang bales jasa-jasa utawa jerih payahipun Poro Bapak Kiyai. Pramilo sepindah kulo nyuwun dipun aliraken samudra kemaafan lahir lan batin. utawi jasa-jasanipun Poro Bapak Kyai. lan fikiran. siang utawi dalu. Wonteng ing mriki kawulo ngaturaken matur nuwun ingkang sa’agungipun dumateng Poro Bapak Kyai. lan Bapak Guru. ingkang sekedap maleh bade ninggalaken bangku sekolah wonten ing Madrasah puniko. khususipun siswa-siswi kelas tiga tsanawiyah. Amien yaa Robbal Aalamien. panas utawi jawah sak perlu mendidik soho membina dumateng kawulo sa’konco awit milahi mlebet wonten ing madrasah mriki sehingga wekdal puniko saget dipun wastani Tamat tingkat tsanawiyah. masyarakat agami. mugi-mugiu sedoyo ilmu ingkang sampun kulo pelajari sangking madrasah puniko. tenaga. sageto manfaat maslahah lan barokah saget manfaati lan barokahi dumateng pribadi kulo. Ingkang terakhir kulo nyuwun barokah do’a restu dumateng Poro Bapak Kiyai soho Bapak Guru. Ingkang kaping tigonipun kulo ngaturaken matur nuwun dumateng sederek pembagi acara ingkang sampun mempercayakan penuh dumateng kawulo.

” (HR. Pada fase kedua. Atau juga orang kaya lebih dihormati daripada orang miskin. Hati dan amal merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan.kangge taqorrub dumateng Alloh. Pada kehidupan di dunia kebanyakan manusia akan memberikan penilaian terhadap manusia berdasarkan tampilan dan kekayaannya. yaitu kehidupan di akhirat. amal kita juga tidak diterima . Lan mugi-mugi sak sampunipun kito tamat sangking tingkat tsanawiyah puniko sageto nerusaken dateng tingkat sa’terusipun sehinggo saget hasil lan tercapai nopo ingkang kito cita-citaaken. Allah swt akan menilai hati dan amal perbuatan kita didunia. Amieen. Muslim). Hadits ini menuturkan kepada kita adanya dua parameter pada dua fase kehidupan kita yaitu di dunia dan di akhirat. Amien. kulo nyuwun agengipun pangapunten. bahwa Rasulullah saw telah bersabda: “Allah swt tidak akan melihat kemolekan wajahmu dan kekayaanmu. soho ndadosaken sababiyahipun khusnul khotimah. maka akan segera dikeluarkan peraturan untuk melindunginya. Orang akan terpesona atau hormat kepada orang yang lebih cantik atau tampan. Tidak bisa kita mempunyai niat baik tapi bertindak merampas hak orang lain. Sering jeritan rakyat kecil tidak digubris oleh pemerintah kita. Atau ada orang yang berpendapat “Yang penting ingat Allah tapi tak perlu sholat. tetapi Allah akan melihat hati dan amal perbuatanmu. Kintenipun cekap semanten atur sangking kawulo awal ngantos akhir sedoyo kelepatan kulo. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ 2 Parameter pada 2 Kehidupan Sahabat Abi Hurairah ra berkata.” Sementara itu. Sedang kalau yang meminta adalah pengusaha.

Bagi seorang muslim yang diutamakan adalah menjaga dua parameter yang dilihat Allah dengan tidak melupakan dua parameter yang dilihat manusia. Wallahu a’lam bish showab. Seperti. jangan sekali-kali mengenyampingkan hati dan perbuatan kita karena itulah bekal kita di kehidupan yang kekal kelak. . melakukan sholat karena ingin dilihat mertua dan contoh lainnya.bila kita tidak mengharapkan ridha Allah. Jadi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful