P. 1
pidato bahasa jawa

pidato bahasa jawa

|Views: 175|Likes:
Dipublikasikan oleh Charisma

More info:

Published by: Charisma on Dec 15, 2011
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/02/2015

pdf

text

original

PENGETAN DINTEN KARTINI Bapak Kepala sekolah ingkang kinurmatan.

Bapak, Ibu Guru ingkang satuhu luhuring budi. Para kanca, siswa-siswi ingkang kula tresnani. Sumangga langkung rumiyin sami ngaturaken syukur dhu-mateng Gusti Mahakwasa ingkang kepareng paring rahmat lan hidayahipun. Kita sadaya taksih saged kempal manunggal kanthi tentrem, bagas, waras, kebak ing kabagyan salebetipun pahargyan pengetan dinten Kartini samang-ke punika. Pangetan dinten Kartini wigatos sanget tumrap kula panjenengan sadaya. R.A. Kartini pindhanipun sekar ingkang tansah mbabar angambar ganda arum ing bangsa Indonesia. Panjenenganipun punika pangarsa tumrap wanita ingkang karyanipun mligi kangge majengipun wanita wiwit duk rikala bangsa Indonesia taksih dipuncengkerem dening bangsa penjajah. Labuh lebetipun R.A. Kartini saestu luhur sanget tumrap kaum wanita. Langkunglangkung ing wekdal sapunika ingkang taksih kedah meres penggalih kangge majengipun bangsa. Panyengkuyungipun para wanita boten saged dipunremehaken, malah kepara langkung bobotipun tumrap pembangunan majengipun bangsa punika. Pancen sampun dipundokrataken para wanita saha limrah nggadahi raos ingkang kalangkung alus. Sanadyan makaten geget ing manah tansah makantar pindha waja ngudi kautaman. Sadaya punika inggih awit saking pangaribawanipun lelabetanipun Ibu Kartini ingkang sampun tumanem ngrembaka ing mahanipun wanita Indonesia. Sampun cetha ing panggesangipun bangsa kathah wanita ingkang saged kiprah kadi dene para priya ing babagan warna-warni. Ingkang makaten punika saestu saged damel mongkoging manah. Kanti makaten punika sumangga kadang-kadang putri sami saged nglajengaken gegayuhan tuwin lelabetanipun Ibu Kartini ingkang luhur punika. Ingkang boten kenging dipunlirwakaken inggih punika tansah ngudi jatidhirinipun putri Indonesia. Putri Indonesia ingkang prasaja, mrantasi sadhengah karya. Semanten saha makaten atur kula. Mugi sami kepareng maringi pangapunten tumrap sadaya kekirangan lan kelepatan kula.

PIDATO HARI ULANG TAHUN KEMERDEKAAN RI ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ .‫الحمدِل الذي انعمنا بالحر ية وحده. والذي صدق و عده ونصر َبده وأعز جنده وهزم الحزم الحزاب وحده‬ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ُ َ ْ ُ ّ َ ََ ُ َ ْ ‫َ ْ َ ْ ُ ِ ّ ِ ْ َ ْ َ َ َ ِ ْ ُ ّ َ ِ َ ْ َ ُ َ ّ ِ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ع‬ ‫.والصل ة والسلم على سيد نا محمد ل نبي بعده. وعلى اله واصحا به ومن تبع رشده أما بعد‬ ّ ُ َ ْ ُ َ ِ َ ْ َ َ ِ ِ َ ْ ََ ِ َِ ََ َ ُ َ ْ َ َ ِ َ َ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ Poro Bapak, Poro Ibu sederek-sederek, sebangsa lan setanah air, ingkang kulo hormati ! Langkung rumien monggo kulo lan panjenengan sedoyo samiho nglahiraken raos puji syukur dateng ngarsanipun Alloh SWT, ingkang sampun paring Rohmat, Taufik soho Hidayah dateng kulo lan panjenengan sedoyo, sehinggo wonten ing majelis puniko, dalam rangka memeriahkan Peringatan dinten ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ingkang kaping 49 mugi-mugi kerawuhan kulo lan panjenengan meniko dipun catat dening Alloh SWT. Minongko dados amal soleh kulo lan panjenengan Amin. Ingkang kaping kalih mugio tambahipun Rohmat lan salam bahagia Alloh tetep dipun limpahaken dateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW, soho poro ahli keluarga lan sahabatipun. Kaping tigonipun kulo matur nuwun dateng sederek pembagi acara ingkang sampun paring wekdal dateng kito kangge mengisi wontenipun acara meniko mugi-mugi wekdal meniko saget kulo ginaaken ingkang sak sahe-sahenipun. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Alloh SWT sampun paring nikmat dateng poro kawulonipun meniko sampun katah sanget, sehinggo ngantos mboten saget kito itung. Dawuhipun Alloh wonten Al-Qur’an ‫و ان تعدوا نغمة ال ل تحصو ها‬ َ ْ ُ ْ ُ َ ِ َ َ ْ ِ ُّ َ ْ ِ َ Ingkang artosipun : “Lan lamun siro ngitung marang nikmate Alloh, mongko siro ora biso ngitung“ Poro Rawuh ! Dene termasuk salah setunggalipun nikmatipun Alloh ingkang ageng dipun parengaken kito bongso Indonesia, Inggih meniko nikmat kemerdekaan ingkang dipun proklamiraken tanggal 17 Agustus 1945, ngantos dinten meniko kito peringati. Poro Rawuh ingkang kulo hormati ! Menawi kito ngemut-ngemut sejarah Bangsa Indonesia sakderengipun merdeka, meniko

pinten-pinten tahun dipun jajah dening bangsa Asing. Inggih meniko dipun jajah dening Belanda lan Jepang ngantos pinten-pinten tahun Rakyat Indonesia hidup dibawah cengkraman kaum penjajah. Rakyat Indonesia mboten anggadahi kebebasan, bahkan selalu di tindas lan dipun aniayaya dening bangsa asing. Sehinggo berkat sifat Rohman Rohim Alloh SWT, lan ugi kanti semangat perjuanganipun Poro Pahlawan lan poro Pejuang Bangsa Indonesia ingkang giat lan gigih, berani, pantang mundur, para Pejuang kito saget ngalahaken poro kaum penjajah sehinggo tepat tanggal 17 Agustus 1945, Bangsa Indonesia memproklamasikan dinten Kemerdekaan Republik Indonesia. Poro Rawuh Ingkang kulo hormati ! Pramilo kito kedah bersyukur dateng Alloh SWT ingkang sampun pareng nikmat Rupi kemerdekaan meniko. Supados Negri kito Indonesia tansah dipun paringi berkah dening Alloh. Dipun paringi aman, damai, gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo, adil makmur penuh ampunan, lan Ridho Alloh. Kranten Alloh sampun berjanji wonten Al-Qur’an surat Ibrahim ayat 7 ٌ ْ ِ َ َ ِ َ َ ّ ِ ْ ُ ْ َ َ ْ ِ ََ ْ ُ ّ َ ْ ِ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ ِ َ ‫لئن شكر تم لء زيد نكم ولئن كفرتم إن عذا بى لشديد‬ Ingkang Artosipun : “Demi yekti lamun podo gelem syukur siro kabeh marang nikmat-Ku, mangko Ingsun nambahi nikmat maring siro kabeh. Lan yekti lamu siro kufur maring nikmat-Ku, mangko saktemene sikso-Ku iku banget …….” Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Kejawi sangking meniko, kito ugi kedah matur nuwun dumateng poro pahlawan lan poro pejuang ingkang sampun jerih payah, rela ngorbananek jiwa rogo, harta benda kangge merebut Kemerdekaan Meniko, pramilo wonten ing kesempatan sahe niki monggo sejenak kito panjataken doa mugi sedoyo para pahlawan lan poro pejuang ingkang sampun sukses merebut kemrdekaan Negeri Republik Indonesia, meniko selalu dipun bales dening Alloh, dipun trami jasa-jasanipun, lan dipun dadosna amal sholehipun, ingkang berjuang wonten akhirat dipun paringi berkat soho kejembaran wonten ngersanipun Alloh SWT. Amin-amin yaa Rabbal alamin. Poro Rawuh ingkang kulo hormat ! Sak meniko kito termasuk generasi penerus pewaris kemerdekaan Pramilo kito

berkewajiban nerusaken perjuangan poro pejuang ingkang rumiyin. Shoho memelihara lan melestarikan kesejahteraan Negeri Indonesia meniko. Sampun ngantos nikmat kemerdekaan ingkang meniko kito sia-siakan kanti ngawontenaken pesta pora, lan hurahura ingkang boten berarti, tanpa ngawontenaken amalan-amalan ingkang beto kemanfaatan lan kemaslahayan Negara. Sebab kemerdekaan meniko boten semata-mata hadiah saking bangsa asing ingkang diberikan kanti cuma-Cuma, meniko boten. Tapi berkah jasa-jasa poro pejuang ingkang sampun rumiyin. Pramilo sepindah maleh kito ugi kedah mengisi kemerdekaan kanti menanamkan jasa kangge tiang-tiang ingkang bade dateng, utawi kangge generasi kita mangke. Hal meniko cocok kalian dawuhipun Ulama rumiyin….. ‫لقد غرسوا فاء كلنا وإننا لنغرس حتى يأ كل الناس بعد نا‬ َ َ ْ َ ُ ّ َ ُ ْ َ ّ َ ُ ِ ْ َ َ َ ّ َِ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ Ingkang Artosipun : “Yekti wongkang dingin wes podo nandur jasa lan kito sing ngrasa’ake marang jasa lan sa’temene kito ugo kudu anandur jasa supoyo wong-wong kangsakwusi kito biso mangan jasa kito. Poro Rawuh ingkang kulo hormati ! Ingkang terakhir monggo, putro-putri kito sedoyo, kito didik ingkang sahe lan kito arahaken dumateng perkaws ingkang sahe, supados mangke saget dados generasigenerasi penerus ingkang bertanggung jawab dateng kemajuan agama. Bangsa lan Negoro AMin yaa Rabbal alamin. Kintenipun cekap semanten atur saking kulo. Mugi-mugi saget bermanfaat dumateng pribadi kawulo khususipun, lan umumipun dateng panjenengan sedoyo. Masang pulut ning duwur cemoro Menawi luput kulo nyuwun ngapuro ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ‫بخط الفقير مفرو حين‬ ‫بن منو ر الجفسى‬ ّ

ingkang sampun paring Rohmat shoho ni’mat. Hadirin sekalian ! Wonten ing saat meniko kito sampun manggihi wulan syawal malih.ال من ومنكم اجمعين‬ Poro Bapak. Poro Bapak. sehingga kulo lan panjenengan saget pepanggihan wonten meniko majlis. meniko ugi kito saget ngraosaken betapa sedih lan gelisahipun si Fakir-Miskin ingkang wonten ing saben dintenipun selalu ditimpa kekurangan dahar. Kanti menambah amalan-amalan ibadah lintunipun kados dene sholat tarowih.‫الحمد ل الذى انعم علينا بنعمة اليمان والسلم. poro Ibu.PIDATO RESEPSI HALAL BIHALAL ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ . hadirin sekalian ingkang kulo hormati ! Langkung rumiyin kulo muji syukur Alhamdulillah dateng Alloh SWT. أ ما بعد. dalam rangka “bersilaturrohim”. Ingkang mbuahaken amalan-amalan ingkang sahe wonten wulan-wulan sakterusipun. sehinggo saget ndadosaken fitrah utawi lambang kesucian. ngunjuk. وأمر نا بال تحاد وصلة اْلرحام‬ ِ َ ْ َ ِ َِ َ ِ َ ّ ّ ِ َ َ َ ََ ِ َ ّ َ ِ َ ّ ِ َ ْ ََ ّ َ ْ ََ ِ َ ْ ِ ْ َ ِ َ ْ ِ ْ ِ َ ْ ِ ِ َ ْ ََ َ َ ْ َ ُ ْ َ َْ َ َّ َ َ ْ ِ ِ َ ْ َ َ ْ ِ ِ َ ْ َ ِ ‫والصل ة والسلم على سيد نا محمد خير اْلنام. mugio tetep dipun limpahaken dateng kanjeng Nabi Muhammad SAW. وعلى اله واصحا به الكرام. sami ugi sehat lahiriah. Poro Ibu. Kaping kalihipun Rohmat Ta’dzim dan salam bahagia Alloh. من العائدين والفا ئزين تقبل‬ ّ ِ َ ِ ْ ِ ِ َ ْ َ ِ َِ ََ َ ِ َ َ ِ ْ َ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ َ ِْ َ ْ َ ْ ُ ِْ َ ّ ِ ُ ‫. Lan ugi wonten akhiripun wulan Romadhon kita tutup mawi Zakat Fitrah kanti harapan kulo mugi-mugi nopo ingkang kito laksanakaken wonten ing wulan Romadhon kolo wahu minongko dados amal ingkah sholeh. utawi batiniyah. utawi resepsi “Halal bi halal” kanti keadaan sehat wal afiat. wonten ing manah kito sedoyo. shoho poro ahli keluarga lan sahabatipun. واو جب علينا بالصلة والصيام. Poro Rawuh ingkang kulo hormat ! Kranten hikmah nindaaken ibadah poso meniko disamping kito ninda’aken perintahipun Allah SWT kanti ngeker hawa nafsu wonten ing siangipun wulan Romadhon. tadarus Al-Qur’an lan sanesipun. Kranten wonten ing wulan sakderengipun yakni wonten ing wulan Romadhon kito sampun sukses nindakaken ibadah puasa sebulan penuh. shoho keluhan lan .

Sering timbul rasa iri. katimbang wulan ingkang berlalu. selalu berlebih-lebihan. dengki. mangkel-mangkelan lan sanesipun. konco-konco lan sanak. sehinggo kito purun nafkahaken sebagian harta benda kito kangge shodaqoh dateng Fakir-Miskin kolo wahu. Kranten ing wulan menikolah saat meledakipun kegembiraan ingkang penuh harapan menuju kearah hidup baru gesang ingkang langkung sahe. Lan ojo ngliwati bates. kito isi kanti halal bihalal. selalu dikuasi Howo Nafsu. buruk sangka. Mungkin wonten ing saat-saat ingkang berlalu terjadi kesalahan-kesalana utawi sering melakukan hal-hal ingkang mboten nyekecoaken manah. berarti kito meniko gesang nuruti kemauan howo nafsu lan kemauan weteng utawi dados Abdul butun alias hamba perut. ingkang akhiripun kito timbul roso belas kasihan kito dateng Fakir Miskin. tiyang sepuh kito. Kanjeng Nabi sampun dawuh : ُ َ ِ َ ْ ‫َ ْ َ َ ّ َ ْ ُ ْ َ َ َ ُ ِ ِ ْ ِ ِ َ ُ ْ َ َ َ ُ ِ َ َ ِ ِ َ ْ َص‬ ‫من أحب أن يبسط له فى رزقه وينساء له فى أثره فلي ِل رحمه‬ Artosipun : . Pramilo monggo kesempatan wulan syawal meniko kito ginaaken kangge bersilaturrohim. poro Ibu. Padahal. Poro hadirin ingkang kulo hormati ! menawi kito mboeten purun nglampahi ibadah puoso. sahabat karib. kito lenyapaken mawi berjabatan tangan. Alloh dawuh wonten Al-Qur’an : َ ِِْ ْ ُ ْ ّ ِ ُ َ ‫كلو واشربوا ول تسر فوا إن ال ل يحب المشرفين‬ ّ ِ ْ ُ ِ ْ ُ َ َ ْ ُ َ ْ َ ْ ُُ Ingkang artosipun : “Mangano siro kabeh lan ngumbiho. mempererat tali persaudaraan antara keluarga. Setiap hari selalu dalam pemborosan. Pramilo saat meniko kito bucal. kito panggihi sanak keluarga. supados gesang kito meniko angsal berkah sangking Alloh SWT. melampauai batas tanpa mengukur kekuatanipun. saling maaf memaafkan lahir lan batin. kanti bersilaturahim. shoho sederek seagomo lan seperjuangan. guru-guru kito. Saktemen Alloh ikut ora demen marang wong kang ngliwati bates“ Poro Bapak. wulan ingkang penuh dipun rameaken lan dipun meriahaken dening sedoyo umat Islam. Monggo kito ndugeni. hadirin sekalian ! Sak meniko sampun dugi wulan syawal. mangan ngumbe sak katahipun.kelemahan tenogo. famili.

lan durung ngasilaken pekerjaan tangan. sedoyo kelepatan nyuwun pangapunten. Lan yektine kito ugo nandur jasa supaya wong-wong sing sak wusi kito biso mangan jasa kito (metik jasa kito)” Poro rawuh ingkang kulo hormat ! Kintenipun cekap semanten atur kulo. Kata penyair malih : ‫لقد غر سوا فا ء كلنا وإننا * لنغرس حتى يأ كل الناس بعد نا‬ َ َ ْ َ ُ ّ َ ُ ْ َ ّ َ ُ ِ ْ َ َ َ ّ َِ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ Ingkang artosipun : “Sa’temen wong-wong sakwuse kito wis podo nandur jasa. mongko becik silaturrohmi (nyambung sanak sedulure)” Poro Bapak. َ ْ ِ َ ْ َ ْ ُ ْ ِ َ ّ ِ ُ َ َّ َ َ ْ ِ ِ ْ َ َ ْ ِ ِ َ ْ َ ِ ‫من العا ئدين والفائزين تقبل ال من ومنكم اجمعين‬ ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ . Poro Ibu hadirin sekalian ! Dados wal hasil wonten ing kesempatan wulan Syawal meniko. lan didawakne (di berkahi) umure. lan kito sing mangan jasane. Mongko opo gunane umurku ing dino iku” Poro hadirin sekalian ! Sesuai kalian kata syair kasebut. supados dados generasi ingkang berguna lan berjasa. ingkang sanggup dibebani seribu macam tugas. Mengingat kata penyair : ‫إذا فتنى اليوم ولم أكتسب علم* ولم أصنغ يدا فما ذا ك من عمرى‬ ُِْ ْ ِ َ َ َ ً َ ْ ِ ْ َ ْ ََ ً ْ ِ ْ ِ َ ْ َ ْ ََ ُ ْ َ ْ ِ َ َ َ ِ Ingkang artosipun : “Naliko wis ngliwati aku sijining dino. saking agomo. monggo kito berusaha ningkataken pendidikan dateng putri-putri kito generasi mendatang. lan aku durung ngasilken ilmu pengetahuan. bangsa lan negoro. utawi mewujudkan sedoyo amal ingkang saget mbeto bahagia. Kranten generasi meniko ingkang menentukan masa ingkang bade dateng. monggo kito tingkataken mutu pendidikan lan praktek. sejahtera wonten ing duniyo lan akhirat.“Sing sopo wonge pengin diluasne rizkine.

Ia memenuhi suasana ingkang kados mekaten meniko kok si musyafir meniko lengah anggenipun mengemudi. Amin Poro Bapak. والصلة والسلم على اشر ف النبيء والمرسلين سيد نا محمد وعلى اله‬ َ ْ ُ ِ َ َ ُ َ ّ َِ َ ْ ّ َ ْ ّ َ ُ ْ َ ّ ِ ‫. soho poro ahli keluarga lan sahabatipun. Kadang-kadang tiang gesang . Poro Ibu ingkang kulo hormati ! Kisah perjalanan manusia gesang wonten ing alam dunia menuju dateng Alam akhirot meniko saget kito ibarataken kados dene seorang musyafir ingkang lagi menyebrang lautan. saget-saget kapalipun meniko numplek lan tenggelam wonten ing tengahtengah lautan. Kadang-kadang badai dan gelombang menggelegar ombak menyeberang.واصحا به أجمعين. utawi boten gadah gondelan ingkang kukuh. Poro rawuh ingkang kulo mulyaaken ! Semanten ugi kito gesang wonten Alam dunia menuju dateng alam akhirat. Meniko sering kito panggihi pinten-pinten cobaan lan rintangan. kulo lan panjenengan saget bersilaturrohim wonten ing meniko majlis ingkang mubarok. dalam rangka menghadiri acara peringatan “Nuzulul Qur’an” ingkang kados meniko meriyahipun. Nikmat dateng kito sedoyo sehingga ing saat meniko. sampan sakmestinipun tiang ingkang lagi nyebrang. Ingkang sampun paring Rahmat. Ingkang kaping kalih sholawat soho salam sejahtera Alloh mugi tetep dipun limpahaken dateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW. Poro Ibu. terang benderang saat meniko monggo kulo lan panjenengan sedoyo tansah muji syukur dateng ngersanipun Alloh SWT.PIDATO PERINGATAN NUZULUL QUR’AN ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ِ َِ ََ َ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ َ ْ َِ ْ ُ ْ َ ِ َ ِ ْ َ ْ ِ َ ْ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ َ ْ ِ ّ ُ ْ ِ ً ُ َ َْ ُ ْ َ َ ْ َ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ‫الحمدِل الذى أنزل القران هدى للمتقين. Akhiripun mboten saget dumugi dateng suatu tujuan. cerah. Meniko wonten ing tengah perjalanan memaggihi pintenpinten halangan lan rintangan. hadirin-hadirot ingkang kulo hormati ! Lewat suasana ingkang indah. فقال ال تعلى فى القرآن العظيم : إنا نحن نز لنا الذ كر وانا له لحا فظون‬ ّ َ ْ ِ َ ْ َ ِ ِ َ ْ ََ Poro Bapak. menuju sebuah pantai. Kadang-kadang si musafir lagi tenang-tenang wonten nginggil perahu tiba-tiba angin datang meniup. Utawi kados dene tiang ingkang lagi kesesahan nyebrang segoro mawi sebuah perahu menuju suatu pantai (pelabuhan). أ ما بعد.

ingkang supados damel pedoman gesang wonten ing alam dunyo supados saget wilujeng lan bahagia wonten akhirat. Ni’mat dateng kito sedoyo ingkang arupi tetepipun Iman lan Islam. والصلة والسلم على سيدنا‬ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ ِ َ ْ ُ ْ ِ ْ َ ِ ً َْ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ِ َ ْ ِ ْ َ ِ َ ْ ِ ْ ِ ْ ِ ِ َ َ َ ْ َ ْ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ‫محمد افضل النسان. An-Nahl : 89). Tegesipun kito nindakkaken perintahipun. Lan minongko dadi pituduh lan Rohmat lan kabar gembira tumrape tiang Islam”QS. Poro rawuh. kadang di coba putrinipun sakit. و َلى اله واصحابه المتمسكين بالقرآن.أ ما بعد‬ ّ َ ْ َ ْ ِ ّ َ َ ُ ْ ِ ِ َ ْ ََ ِ َِ َ‫ُ َ ّ ٍ َ ْ َ ِ ْ ِ ْ َ َ ع‬ Poro hadirin hadirot ingkang kulo hurmati ! Monggo wonten ing kesempatan meniko kulo lan panjenengan sedoyo sami muji syukur dumateng ngarsonipun Alloh SWT. shoho nebihi dateng laranganipun. usaha sesuatu boten berhasil lan sanes-sanesipun lan kangge menanggulangi hal meniko. PIDATO MENYAMBUT BULAN ROMADHON ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ‫الحمدِل الذي أنعمنا بدين السلم واليمن وجعل شهر رمضان وسيلة فى نيل الغفران. Alloh sampun nurunaken kitab Al-Qur’an. ekonomi kirang mencukupi.meniko dipun coba kalian Alloh di timpa kemiskinan. dene termasuk perintahipun Alloh inggih meniko : Alloh sampun majibaken dateng kito sedoyo inggih meniko nglampahi poso wonteng ing . ugi wonten ayat lintu Alloh dawuhaken wonten surat An-Nahl : 89 Ingkang artosipun : “Lan ingsun nurunake maring siro (Muhammad) kitab Al-Qur’an kangge jelasake sekabehe perkoro. poro ahli keluarga lan poro sohabatipun. Poro Rawuh ! monggo kulo lan panjenengan sedoyo meniko samiyo ningkataken anggenipun taqwa dumateng Alloh SWT. Ingkang kaping kalihipun mugiho Rahmat lan Salam Bahagia Alloh selalu dipun limpahaken kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dawuhipun Alloh surat Al-Hajr ayat songo : َ ْ ُ ِ َ َ ُ َ ّ َِ َ ْ ّ َ ْ ّ َ ُ ْ َ ّ ِ ‫إنا نحن نز لنا الذ كر وانا له لحا فظون‬ Ingkang artosipun : “Sa’temene ingsun wis nurunake Al-Qur’an sa’temene Ingsun tetep jogo marang AlQur’an. Kranten Alloh sampun paring Rohmat.

III (huruf Mim) meniko saking kata Malakun (‫ )ملك‬ingkang artosipun ngeker. Ingkang ٌََ maksudipun bilih tiang poso meniko kedah wira’i utawi nebihi sangking perkawis ingkang haram. No. wonten ing wulan Ramadhan meniko kito tindakaken poso kanti khusus’ khitmah. Dene ingkang No. lan lintu-lintunipun. Supoyo siro podo taqwa” (Al-Baqarah : 183). Kito penuhi mawi kegiatan-kegiatan. den wajibake marang siro kabeh nglakoni poso. Koyo dene den wajibake maring wong-wong sakdurunge siro kabeh. . Kranten menurut sebagian Ulama’. datengipun wulan Romadhon meniko kito isi kanti amalan-amalan ingkang sahe. Dene ingkang pokok inggih meniko. Inggih meniko huruf Shod. utawi ٌ ََ mencegah. No. utawi meneng saking ngrasani lan sanesipun. tadarrus Al-Qur’an. lan sanes-sanesipun. ٌْ َ huruf Wawu lan huruf Mim. ngrasani tiyang sanes. manggo sepindah malih. Kados dene guneman ingkang awon. Poro hadirin hadirot ingkang kulo hormati ! Sak derengipun kulo akhiri anggen kulo matur. Pramilo saking meniko. monggo kedatangan wulan Romadhon meniko kito sambut kanti gembira. Alloh sampun dawuh wonteng Al-Qur’an : Ingkang artosipun : “Hei wong-wong kang podo iman. Sehinggo saget dipun sepunten duso-duso kito. Berarti tiyang poso. Supados mangke medal saking wulan Romadhon kito angsal nilai-nilai ibadah ingkang sahe. Shodaqoh dateng fakir miskin. tembung poso meniko bahasa arabipun saking kata ‫ صوم‬ingkang hurufipun wonten tigo.wulan Romadhon. shoho nebihi larangan-larangan ingkang nimbulaken batalipun poso. II (huruf Wawu) meniko saking kata Waro’un (‫ )ورع‬utawi Wiro’i. meniko kedah meneng lisanipun saking guneman ingkang awon. utawi perkawis-perkawis ingkang dipun cela/dipun wodho minggahipun syara’. 1 (huruf shod) meniko sangking kata Shumtum (‫ )صمت‬ingkang ٌ ُْ artosipun meneng. tegesipun bilih tiang poso meniko kedah saget ngeker lan nyegah perkawisperkawis ingkang ndadosaken batalipun poso. Tigang huruf meniko anggadahei makna/arti piyambakpiyambak.

sehinggo saget dipun sepunten duso-duso kito. Shoho nyuwunaken tambahipun Rohmat lan salam bahagia Alloh mugio tetep dipun limpahaken dumateng junjungan kito Nabi Muhamamd SAW. والصلة والسلم على سيدنا محمد أفضل الورى وعلى اله واصحابه صلة وسلم كثيرا أما بعد‬ ّ ً ْ ِ َ ً َ َ َ ً َ َ ِ ِ َ ْ ََ ََ َ َ َ ْ ِ َ ْ َ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ ً ْ ِ ُ َ ‫: فقال ال تعالى فى القر ان الكريم‬ Dumateng poro Bapak. shoho poro ahli keluargo lan sahabatipun. kranten kanjeng Nabi dawuh : ِ ِْ َ ْ ِ َ ّ َ َ َ ُ َ َ ِ ُ ً َ ِْ َ ً َ ْ ِ َ َ َ َ َ َ ْ َ ‫من قام رمضان إيمانا واحتسا با غفر له ما تقدم من ذنبه‬ Ingkang artosipun : “Sopo wonge jumenengi wulan Romadhon kanti Iman lan nuprih krono Alloh. Ingkang perlunipun dipun sumerapaken dateng pinten-pinten tanda kekuasa’anipun Alloh . Poro hadirin sedoyo ingkang kulo mulyakaken ! Pengajian ing saat meniko dalam rangka memperingati dinten ulang tahun Isro’ Mi’roj ipun junjungan kito Nabi Besar Muhamamd SAW. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PERINGATAN ROJABIYAH ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ‫الحمدِل الذى جعل إسراه من مكة الى بيت المقدس فى ليلة الكبرآ. Selajeng dipun Mi’roj aken saking Masjidil Aqso minggah dateng langit ngantos Syidrtoul Muntaha. وارسله بشيرا ونذيرا ودا عيا إلى ال بإذنه سراجا‬ ً َ ِ ِ ِ ْ ِ ِ ِ َِ ً ِ َ َ ً ْ ِ َ َ ً ْ ِ َ ُ ََ ْ ََ َ ْ ُ ْ ِ َ َ ِ ِ ّ َ ُ ْ ِ ْ َ َِ َ ّ َ ْ ِ ُ َ ْ ِ َ َ َ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ‫ومنيرأ. awit saking Masjidil Harom (Mekkah) ngantos Masjidil Aqsho (Palestina). Mongko den ngapuro duso-dusone kang wis kliwat” Poro rawuh…. Kini kembali mengenai hal-hal historis revolusi fisik.kranten kanjeng ingkang sahe. Sakderengipun kulo matur ingkang bade kulo aturaken mangke. dipun Isro’aken utawi dipun lampahaken dalu.kintenipun cekap semanten atur kulo sedoyo kelepatan. nindaaken perintahipun Alloh SWT. Dipun aturi kalian Malaikat Jibril. utawi sejarah perjuanganipun Rosululloh SAW. langkung rumiyin kulo muji syukur Alhamdulillah dateng ngersanipun Alloh SWT. poro Ibu soho hadirin ingkang kulo hormati. ingkang panjenenganipun tepat tanggal 27 Rojab tahun 571 M. kulo nyuwun pangapunten lahir lan batin.

No. dalam rangka meratakan pendidikan utawi mencerdaskan Bangsa ingkang maksudipun. shoho nampi kewajiban ibadah sholat gangsal wekdal. sa’perlu ingsun tunjukne sebagian tanda-tanda kekuasaan Ingsun. Monggo Pak. meniko sampun ngantos terjadi. .lewat peringatan meniko. kito tingkataken No. anangeng ibadahe taksih plintunan. ingkang maksudipun supados umat Islam saget sesuai antara ucapan lan perbuatan. warga umat Islam. utawi saben-saben mushollah. ingkang maksudipun sak sampunipun peringatan Rojabiyah meniko. . mewujudkan sopan santun. 4 Niat demi wujudipun pengamalan wajib ingkang dados rukunipun agami Islam. 3 Niat demi terwujudipun Akhlaqul Karimah. No. nanging tumindha’ipun boten sesuai. saking Masjidil Harom dateng Masjidil Aqso kang ingsun berkahi kiwo tengene. pergaulane boten diatur coro Islam. 2 Niat bantu program pemerintah. َْ ّ ‫حي على الصلة‬ ََ ّ َ …………. Bu. Terutama pengamalan wajib ingkang dados intinipun utawi hasilipun Isro’ Mi’roj meniko ingkang sampun dipun kumndangaken setiap waktu. Hal meniko dipun jelasaken wonten Al-Qur’an surat Bani Israoil ayat 1 ingkang surasosipun mekaten : Ingkang artosipun : “Maha suci Allah ingkang nglampahaken dateng hambanipun wonteng ing wekdal dalu. saksampunipun peringatan Rojabiyah nimu sampun ngantos wonten umat Islam sing taksih lolak-lolok utawi taksih dereng sadar hidup berorganisasi. Sampun ngantos Islam namung dumel akon-akon thok. Lewat pengajianpengajian kito saluraken santapan rohani supados umat Islam ngertos endi barang sing Halal. menawi boten kober boten ibadah. wonten masjid-masjid. hidup bermasyarakat. Saktemene Alloh iku Maha Mendengar lan Maha Mengetahui“ Poro hadirin ingkang kulo hormati ! Kanti pengajak kulo monggo kanti wontenipun peringatan Isro’ lan Mi’roj meniko. kito tingkataken segala bidang. utawi namun asal kober. nopo BU…? Inggih meniko sholat gangsal wkedal. lan endi barang sing Haram.SWT. Mangane boten diatur coro Islam. sampun ngantos wonten tiang ingkang ngaku agamane Islam. 1 Bidang Ubudiyah urusan ibadah dateng Alloh SWT. nek pados rizki boten diatur coro Islam. toto kromo. lan hidup bergotong royong lewat jam’iyah-jam’iyah. No.

tapi piambakipun boten mandeg. mboten kito arahaken. kalihan anggenipun ngalmpahi sholat. tentu umat panjenengan bade milih dunyo sak isine.teng pinggir dalan celuk-celuk dateng kanjeng Nabi. supados mangke dados generasi ingkang saget berguna tumrap agomo. meniko kito didik. Termasuk kanjeng Nabi dipun sumerepi tiyang estri ingkang ayu…. maksud kulo. Dawuhipun bapak kiai : Senajan wadah gede isi gemuk oli. ayat 45 : Artosipun : “Sholat iku saget mencegah sangking perbuatan keji lan mungkar“ Poro Bapak. Kanjeng Nabi naliko Mi’roj sampun diparingi gambaran-gambaran ingkang dados lambang ingkang bade terjadi wonten ing dunyo meniko. hadirin sedoyo Nopo maleh wonten ing zaman akhir meniko katah sanget pengaruh-pengaruh sangking arus gamebyaripun dunyo. AMin yaa . mugu-mugi enggalo dipun paringi hidayang dening Alloh. lan kito arahaken dateng urusan ibadah. sampun ngantos kito umbar. terutami dumateng putra-putri kito utawi generasi kito sedoyo. Hadirin sedoyo pramilo monggo urusan ibadah meniko dipun tingkataken ingkang sa’estu. poro Ibu. bongso lan negoro. Panggonane ono ngisro ora aji Poro Bapak. katah iman ingkang podo kenter ketendang banjir kepuntirpuntir ilmu agama boten kepikir. dipun isi iman ingkang kuat mugi-mugi kulo panjenengan benjang sagedo wilujeng dunyo lan akhirat. Kranten lare meniko saget sahe utawi awon tergantung tiyang spuhipun ingkang mendidik. kito wulang. Amergi sholat meniko merupakan barometer utawi alat pengukur dateng pengamalan kito sedoyo. kok menawi panjenengan wahu mandek. Poro Ibu. Tegesipun pengamalan kito sedoyo saget sahe utawi boten meniko dipun ukur utawi dipun tingali. bilih meniko lambangipun dunyo sak isine. ninggal perkoro akhirot.M bok menawi wonten Umat Islam sing dereng nglampahi sholat. banjir kebudayaan-kebudayaan ingkang merusak mental umat Islam. slajeng dipun tanggledaken dateng Malaikat Jibril. Kranten dawuhipun Alloh wonten Surat Al-Angkabut. Pramilo meniko manggo manah kedah dipun gembleng. Jibril maringi penjelasan.

sehinggo saget nglampahi perintahipun zat kang murbo waseso. yakni masa jahiliyah menuju masa Islamiyah. terang benderang ing saat meniko. Nabi pemimpin arab lan Ajam. Akhiripun pinaringan gesang aman. bengis lan kejam. Lewat suasana ingkang indah. tumrap umat ingkang dipun pimpin meniko mengenang utawi melestarikan sejarah seorang pemimpinipun. أما بعد. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO PERINGATAN MAULID NABI ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ َ َ ُ َ ّ َ ‫َ ْ َ َ َ َ ْ َ ِ ِ ْ َ ِ ْ ِ ْ َ ِ َ ْ ِ ْ َ ِ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ ّ ّ ِ ْ ُ َ ِ َ ّ َة‬ ‫الحمد ل الذى أنعم علينا بنعمة اليمان والسلم وأرسل رسو له على كا فة المم. utawi dados hal ingkang perlu. Ingkang kaping kaleh. Sebab pancen sampun dados keharusan. enom-tuwo sami muji syukur dateng Alloh Kang Maha Kuoso. mugi-mugi kulo panjenengan pinaringan iman ingkang kuat rusho. monggo kulo lan panjenengan sedoyo jaler-estri. ingkang nitahaken poro menungso. وعلى اله واصحابه الكرام. selali dipun limpahaken dateng kanjeng pejuang Islam. ingkang boten purun tobat. damai lan sentoso. soho boten purun sholat lan poso. soho ingkang paring patrapan lan sikso. cerah. فقال ال تعالى فى القر أن الكريم. menuju masa damai. ingkang beto umat manusia saking masa ingkang murko. Poro Bapak. mugiyo Rohmat Alloh lan salam. ingkang sampung paring wekdal dateng kulo.خير النم. getun lan nelongso. Poro Bapak. poro Ibu. hadirin sekalian ingkang kulo hormati. AMin Poro Bapak. Hadirin sedoyo ! Ingkang kaping tigonipun kulo matur nuwun dumateng sederek pemimpin acara. Poro Ulama’ul amilin. . Ibu. Mugi-mugi. wekdal meniko saget kulo gunakaken sak sahe-sahenipun. Amin yaa Robbal Aaalamin. poro Ibu ingkang kulo hormati ! Berbicara tentang peringatan “Maulid Nabi”. sedoyo kelepatan nyuwun angunging pangapunten. وما أرسلناك إل رحمة للعالمين‬ ّ ِ َ ِ ْ ِ ِ َ ْ ََ ِ َِ ََ َ ِ َ َ ْ ِ ْ َ Hadratul Mukarromin. والصل ُ والسلم على سيد نا محمد‬ َ ْ ِ َ َ ّْ ً َ ْ َ ّ ِ َ ََْ ْ َ َ َ ‫. aman lan tentram. dumateng tiyang ingkang nglampahi duso. Cekap semanten aturan kulo. meniko sampun boten terpandang asing wonten kalangan umat Islam.Robbal a’alamin.

Lha panjenenganipun Rasulullah SAW. wonten ing tengah-tengah kegelapan. soho kito kedah selalu menjaga lan melestarikan sareat utawi ajaranipun. berkorban harta benda kangge kepentingan agama Islam. meniko dipun terbitaken cahaya ingkang terang benderang. Lan minongko kangge mbuktekaken rasa cinta kito dumateng Rosululloh SAW. nasih qoum wanita katah ingkang lahir dipun pejahi urip-uripan. Taksih katah tiyang ingkang menyembah berhala. monggo kito nglahiraken roso bungah. Keranten kito sebagai umat ingkang mengharap syafatipun benjing ing dinten qiamat. tukar padu. Boten mengenal hukum agama. wonten kitab Al-Barzanji. lan membawa Rohmat bagi umat seluruh alam. meniko setunggalipun pemimpin ingkang sukses perjuanganipun sampun sukses membangun umat manusia saking zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah. kito tingkataken anggen kito syukur dateng Alloh SWT. meniko syaratipun kedah cinta kanjeng Nabi. Saben dinten sami permusuhan. kanti kedatangan wulan maulid meniko. kranten kito sebagai umat ingkang dados ajaranipun. wonten sejarah-sejarah Islam. menyembah hewan. Terbukti wonten Al-Qur’an surat Al-Anbiya : 107 Ingkang artosipun : “Lan ingsun ora ngutus siro Muhamamd kejobo menehi Rohmat tumrap umat semesta alam” Poro Rawuh sedoyo ingkang kulo hormati ! Pramilo wonten ing kesempatan meniko. nopo malih. watu lan sajenisipun. utawi tahun Gajah Alloh nglahiraken seorang Rosul supados paring tuntunan. selajeng kanti sifat Rohman Rohimipun Alloh SWT. Lan ugi kito kedah sering maos Sholawat Nabi. Lan minongko kangge mbuktekaken anggen kito syukur dateng Alloh SWT. Hal meniko terbukti wonten kitab-kitab Tareh. kito kedah selalu ngatah-ngatahaken amal kesahenan. menyebut asmane kanjeng Nabi. Menungso dereng mengenal sinten Tuhan ingkang wajib dipun sembah. Menungso boten mengenal perkemanusiaan. inggih meniko tepat wonten dinten Isnen tanggal 12 Robiul Awwal tahun Fil. Kados dawuhipun kanjeng Nabi : ‫من إعتنى مو لدي وجبت ل ُ شفا عتى‬ ِ َ َ َ ‫َ ْ ِ ْ َ َ َ ْ ِ ِ ْ َ َ َ ْ َه‬ “Sing sopo wonge gelem nemen-nemeni dino kelahiranku mangko tetep oleh syafaatku“ . kayu. bilih zaman sak derengipun kanjeng Nabi lahir keadaan alam gelap gulita.

tanpa korban cinta sia-sia. Poro rawuh. ingkang saget nampi syafa’atipun. Poro Rawuh ingkang kulo hormati ! La’ kito sebagai umatipun kanjeng Nabi menawi kito sampun menyatakan cinta dateng Kanjeng Nabi. benjang ing dinten qiamat. وبه نستعين على امور الدنيا والدين. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PERANAN WANITA DALAM PEMBANGUNAN ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ‫الحمدِل رب العالمين. kirang langkungipun kulo nyuwun agungipun pangapunten. سيد نا محمد وعلى‬ ََ َ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ِ ْ َِ ْ ُ ْ ِ َ ْ َ ََ ُ َ ‫ّ َ ُ َ س‬ ِ ْ َ َ ْ ّ ِ ْ ُ ُ ََ ُ ْ ِ َ ْ َ ِ ِ َ َ ْ ِ َ َ ْ ّ َ ِ ُ ْ َ ْ َ ‫اله وصحبه أجمعين. kito kedah sering mahos sholawat. Kanti mekaten kolowahu. والصلة وال ّلم على اشرفالمرسلين. Tanpa mencocoki lan mengikuti ucapan lan perbuatanipun. Berkorban demi cinta. فل حول ول قو ة ال با ل العلى العظيم‬ ّ َ ْ ِ َ ْ َ ِ ِْ َ َ َ Poro Bapak poro Ibu muslimat ingkang kulo multa-aken. Lan maleh. cinta bade timbul perselisihan. Soho kito kedah purun nindakaken nopo ingkang dados ajaranipun. mugi-mugi ingkang hadir ing majelis puniko sageto tergolong dateng umatipun kanjeng Nabi. meniko kito ugi kedah remen berkorban kangge memperingati dinten maulid ipun Kanjeng Nabi kados ing saat meniko. siang ndalu. ingkang akhiripun timbul kegagalan. kintenipun cekap semanten atur kulo. اما بعد. sebagai bukti remen kito dateng kanjeng Nabi. enjing sonten. lan nebihi nopo ingkang dados laranganipun. selalu emut lan nyebut-nyebut Tiang cinta kedah purun nyocoki lan derek tingkah laku lan perkataanipun tiang ingkang dipun cintai. Tiang cinta kedah selalu eling lan nyebut asmane ting ingkang dipun cintai.Poro rawuh ingkang kulo hormat ! Pancen tiyang niku menawi cinta kedah netepi rukun telu ( ‫)اركان المحبة ثل ثة‬ ّ Rukunipun cinta meniko wonten tigo Tiyang cinta meniko kedah rela berkorban harta benda. soho mbak-mbak fatayat .

tansah tetep dipun limpahaken dumateng kanjeng Nabi Muhammad. menungso boten cukup berbekal harta benda. mboten wonten satunggal Alangan punopo. rasa puji syukur dateng ngersanipun Allah SWT kanti ucapan Alhamdulillah. dawuhipun kanjeng Nabi. Kranten kangge nyekapi kebutuhan gesang meniko. niat ngibadah dateng ngersanipun Alloh SWT. tapi ingkang langkung penting meniko berbekal ilmu pengetahuan. ٍ َ ِْ ُ َ ٍ ِ ُ ََ ٌ َ ْ ِ َ ِ ْ َ ْ ُ ََ ‫طلب العلم فريضة على مسلم ومسلمة‬ Ingkang artosipun : Pados ilmu meniko Fardhu tumrap saben-saben tiyang Islam jaler utawi istri (priyo lan wanito). Kranten pancen dados tiyang Islam lho Bu……?! Ngaji utawi pados ilmu meniko wajib tumrap sedoyo. niat pados ilmu. kanti wilujeng. binjang wonten ing dinten qiamat. sehinggo kito saget berkumpul utawi bersilaturrahim wonteng ing majlis puniko. wajib pados ilmu meniko boten namung tiang jaler thok. poro generasi penerus perjuangan Islam ingkang kulo sayangi ! Sepindah monggo kulo lan panjenengan sedoyo samiyo nglahiraken. Poro Rawung ingkang kulo hormati ! Getuk menopo gedang goreng ? Sampun ngantuk menopo dereng ? Monggo ing sa’at meniko kito niyat wonten ing manah. Kaum wanito boten cukup mendel teng nggriyo utawi cukup teng dapur mawon boten usah boten dados so’al Asal sampun saget dandan utawi mack Asal sampun saget njangan utawi masak . niat bade ngaji. tapi tiang istri inggih dipoun wajibaken pados ilmu. Nabi ingkang bade paring syafa’at. salah satunggalipun Nabi pimpinan umat. boten piyantun priyo mawon. Nopo maleh wonten ing abad modern meniko poro kaum wanito boten purun ketinggalan. Mugi-mugi pertemuan kito ing saat meniko saget andadosaken sababiyahipun kito angsal syafa’at saking kanjeng Nabi ing dinten qiamat.ingkang kulo hormati. Kanti wontenipun Hadist meniko kito sampun jelas bilih ingkang. Ingkang kaping kalih. mugi salam bahagia Alloh lan Rohmat. Ugi poro adik-adik. Keranten Alloh sampun paring Rohmat soho Ni’mat dumateng kito sedoyo.

Segala bidang kito tanam. piyambakipun ber I’tiqod teguh lan jujur. Negari ugi rusak” Poro Rawuh kejawi saking meniko. benih-benih . Pramilo saking meniko. Bangsa lan Negara. wani ditoto. ayat 97 ingkang surosonipun : َ ْ َُ ْ َ ْ ُ َ َ ِ َ ْ َ َ ْ ُ َ ْ َ ْ ُ ّ َ ِ ْ َ ََ ً َ ّ َ ً َ َ ُ ّ َ ِ ْ ُ ََ ٌ ِ ْ ُ َ ُ َ َ ْ ُ ْ َ ٍ َ َ ْ ِ ً ِ َ َ ِ َ ْ َ ‫.من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون‬ Ingkang artosipun : “Sopo wonge kang ngamal soleh. meniko ugi bade dipun jamin kalian Alloh. dipun bales dipun paringi gesang ingkang bahagia wonten akhirat. Anggenipun menghadapi hal nopo ke’mawon. Menawi wanitonipun sahe Negari ugi sahe. utawi jeneng wanito. Piyambakipun ugi boten ketinggalan selalu mendampingi lan mengikuti Rasulullah SAW. Siang ateges wanihoto. kados pundi sepak terjangipun Siti Khodijah ? piyambakipun selalu ngorbanaken harta bendanipun kangge mbelo lan menolong perjuangan Rasululloh SAW. isoho dadi wanito sing cocok karo sebutane wanito. An-Nahl : 97) Poro Ibu-ibu lan mbak fatayat ingkang kulo hormati ! Pramilo saking meniko. Lan menawi wanitonipun rusak. penerus perjuangan Rosululloh. Kejawi meniko piyambakipun ugi mencurahkan tenaga lan fikiranipun mbantu perjuangan Rosululloh lan. sebagai kaum wanito. nopo malih menawi kito enget perjuanganipun kanjeng Nabi Muhamamd SAW. kito giataken lan kito tingkataken.Asal sampun saget babaran utawi manak Tapi kejawi saking meniko kaum wanito. kedang tumut belajar lan berjuang kangge membela Agama. Hal meniko dipun jelasaken wonten Al-Qur’an surat An-Nahl. sehingga ngantos Rosululloh wafat. tiyang istri menawi nglampahi amal-amal ingkang sahe. manggo kito sebagai muda-mudi Islam. di dalam menegakkan Agama Islam sehinggo piambakipun dipun paringi gelar utawi sebutan “Umil Mu’minin”. kados pundi sikap Siti Aisah binti Abu Bakar. monggo Ibu-ibu lan mbak fatayat. mongko yekti ingsun paringi kehidupan kang bagus. “Siti Aisah” tetep berjuang membela lan nerusaken perjuanganipun kanjeng Nabi. Lan ingsun bales kanti balesan kang luwih apik ketimbang amale” (QS. wani noto.المر أة عماد البلد إذا صلحت صلحت وإذا فسدت فسدت‬ Ing artosipun : “Wanito meniko dados cagakipun negoro. Kranten kanjeng Nabi dawuh : ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َِ ْ َ َُ ْ َ َُ َ ِ ِ َ ِ ْ ُ َ ِ ُ َ ْ َ ْ َ ‫. podo ugi lanang utowo wadon kanti beriman.

shoho kulo panjenengan sedoyo meniko sami susah lan getun. Bangsa lan Negara. lan hormat atas jenazahipun si Fulan meniko. إذا‬ َِ ّ َ َ ْ ََ ً َ َ ْ َ ََ ُ َ َ ْ َ ُ ْ َ ِ َ َ َ ً ْ َِ ‫. Sedoyo kelepatan kulo. أما بعد. Sepindah kulo muji syukru Alhamdulillah. وعلى اله واصحا به ماد مت الشمس والقمر طلعت نهارا وليل. shoho hidangan ingkang ngremenaken manah panjenengan sedoyo.iman lan taqwa wonten ing manah kito sedoyo supados tetep kuat lan teguh menghadapi liku-liku kehidupan. shoho ngaturaken matur nuwun atas kerawuhan panjenengan sedoyo. Lan dipun bales ingkang sak katah-katahipun. Kintinipun cekap semanten atur kulo.جآء أجلهم ل يستاء خرون سا عة ول يستقدمون إنا ل و إنا إليه راجعون‬ ِ َ ْ ُ ِ ْ َ ْ َ َ َ ً َ َ َ ْ ُ ِ ْ َ ْ َ َ ْ ُ َُ َ َ َ Poro Rawuh. inggih puniko sedanipun ……. Sehinggo saget tercapailah cita-cita kito. فقال ال تعالى فى القران الكريم. cita-cita Agama. Ing mriki kulo nyuwun agunging pangapunten dateng panjenengan sedoyo. Umar sekeluargi. ingkang sami keroyo-royo kerso ta’ziah utawi bela sungkowo. Ananging kados pundhi maleh pancen sampun dados taqdiripun Alloh ingkang boten saget kito gadali lan boten saget dipun unduraken malih. Amien. والصلة والسلم على سيدنا محمد أحسن الخلق قو ل‬ ّ ّ ً َ َ ُ َ ْ َ ْ ُ ّ َ ْ ُ َ ُْ َ ِ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ََ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ‫وفعل. amergi kulo mboten saget nyaosi papan pinaraan ingkang sekeco. Hadirin-hadirot ingkang kulo hormati ! Ing mriki kulo atas nami wakilipun Bapak H. Lan ing mriki. Umar lan poro kerabat. kulo. ingkang ing dinten meniko nampih musibah sangking ngarsanipun Alloh. (SI Fulan). macam lan warna. kulo nyuwun agungipun pangapunten. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO PEMBERANGKATAN JENAZAH ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ً ْ َ ِ َْ ْ ِ َ ْ َ ‫الحمدِل الذى خلق الموت والحياة ليبلو كم ايكم احسن عمل. atas sedanipun si Fulan meniko. namung saget ndongaaken mugi-mugi sedoyo amal sholeh panjenengan kolowahu dipun trami dening Alloh SWT. Kejawi saking meniko kulo boten saget bales menopo-nopo atas bantuan panjenengan sedoyo ingkang arupi tenaga lan fikiran shoho sanesipun. Inggih boten sanes monggo kito . awal ngantos akhir. ingkang beraneka ragam. Poro Rawuh ingkang kulo hormati ! Sampun sakmesthinipun sangking keluarga Bapak H.

soho sanesipun dateng panjenengan sedoyo. kanti mahos Sholawat (kalimat Toyibah). Alhamdulillah. Tapi ing mriki perlu kulo saksekaken dateng panjenengan sedoyo. Dene menawi amrat menawi dipun ikhlasaken. si Fulan meniko gadah kalepatan dateng tiang sanes. sedoyo kelepatan kulo nyuwun pangapunten. Poro Rawuh ingkang kulo hormati ! Sa’derengipun jenazah dipun berangkataken. Poro Ibu. hadirin sedoyo ingkang kulo hormati ! Sepindah Monggo kulo lan panjenengan sedoyo samiho nglahiraken rasa puja lan puji . panjenengan kersoho paring pangapunten. saking segi nopokemawon. Monggo jenazah sareng-sareng kito berangkataken. utawi utang piutang. kulo suwun supados langsung mawon hubungan kalih pihak keluarga utawi ahli warisipun. Pramilo saking meniko. ing mriki kulo aturaken sedoyo kalepatan si Fulan meniko. ugi sesrawungan dateng tanggo. ten mriki kulo aturaken dateng panjenengan sedoyo bilih sak sumerep kulo si Fulan meniki termasuk golongan tiang ingkang sahe. ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO WALIMATUL KHITAN ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ‫ُ ّ َ ْ َ ْ َ َِ ْ َ َ ِ ّ ِ ْ ِّ َ ِ ْ َ ه ْ َ َ ِ ْ ً َ ّ َة‬ ‫الحمد ل الذى قد قال فى كتا به الكريم : ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابرا ِيم حنيفا. shoho dipun ngapunetn dosadosanipun lan dipun tampio amal-amalipun ingkang sahe sehingga sagedo angsal rahmat sangking ngarsanipun Allah SWT. utawi dateng tiyang sanes. Amin. kulo suwun supados panjenengan sedoyo. ِ ْ َ ْ ََ َُ َ َ ْ ُ ْ َ ‫أنتم شهدأ على الرض‬ Poro Rawuh nggih si Fulan meniko anggadahi “haqqul Adam”. kulo suwun supados panjenengan ihlasaken. Lain malih sebagai meningso tentu kemawon sekedi utawi katah. Kintinipun cekap semanten atur kulo. lan dipun paringi jembar kuburipun. والصل ُ والسلم على سيد نا محمد‬ ‫النبي المصطفى وعلى اله واصحابه اهل الصدق والو فى ا ما بعد‬ ّ ِ َ ْ َ ِ ْ ّ ِ ْ َ ِ ِ َ ْ ََ ِ َِ ََ َ َ َ ْ ُ ْ ّ ِ ّ Poro Bapak.ikhlasaken mawon. Baik segi ibadah dateng Alloh. bilih jenazahipun si Fulan puniko sahe nopo sahe ? 3x. Lan mugi-mugi kito sedoyo ingkang dipun tilar sagedo nerusaken perjuanganipun lan nyampurnakaken amal kesahenanipun soho usahanipun ingkang kapundut.

Ingkang kaping kalih. Dados dipun sunat piyambak !? Mungkin bapak-bapak utawi ibu-ibu timbul pertanyaan. Lhoooo! Menopo Nabi Ibrahim puniko tiyangipun wedi pemes. Shoho sanes tiyang wedi pemes utawi lading.syukur dateng ngarsanipun Allah SWT. mugi-mugiho salam bahagia Allah. selagi umat puniko taksih purun nindaaken syariat. mugi-mugi kerawuhan kito sedoyo. utawi ngrawuhi dateng undangan dateng walimatul khitan. Ingkang sampun paring pinten-pinten rohmat lan taufiq soho hidayah dumateng kito. Nabi ingkang bade paring syafa’at dateng sedoyo umat benjang wonten ing dinten qiamat mboten pandang sugih utawi mlarat. dereng wontek calak utawi dokteng ingkang tukang nyunat. lan rahmatipun. Dados asal-usulipun sunat puniko awit zamanipun Nabi Ibrahim. Lajeng Alloh SWT paring wahyu dateng kanjeng Nabi supados derek agaminipun Nabi Ibrahim. utawi wedi lading kok sampek umur 80 tahun lagek sunat ? Poro Ibu ingkang kulo hormati ! Nabi Ibrahim puniko sanes tiyang jerih utawi tiyang weden. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Nindaaken khitan utawi sunat meniko derek tindak lampanipun Nabi Ibrahim as ingkang wonten sejarahipun Nabi Ibrahim nindaaken khitan meniko sampun yuswo 80 tahun. Dawuhipun Alloh wonten Al-Qur’an Artosipun : “Nuli ingsun wahyuake marang siro (Muhammad). tansah kalimpahaken dateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW sebagai Nabi pemimpin umat. tegesipun taksih purun to’at lan boten purun ngelampahi maksiat. Sehingga wonten ing kesempatan meniko kito saget rawuh wonten ing puniko majelis dalam rangka Jabatud Da’wah. Lan jenggote kaleh brengosipun sampun dowo. kalian Allah dipun catet minongko dados amal sholeh kito sedoyo amin-amin ya robbal alamin. supoyo melu (condong) marang agamane Nabi Ibrahim” (QS. Ingkang kaping tigonipun kawulo matur nuwun dumateng sederek pembagi acara ingkang sampun paring wekdal dumateng kulo. Tur wonten zaman semanten. An-Nahl ayat 123). Mugi-mugi wekdal meniko mangke saget kulo gunakaken ingkang sak sahe-sahenipun. Mboten pandang rakyat utawi pejabat. . Tapi pancen wontenipun printah sunat utawi khitan meniko inggih sampun umur 80 tahun niku.

Dados mekatenlah pentingipun khitan utawi sunat. Dene faedah ingkang No. Lhoooo sholat gangsal wekdal meniko wajib. Lan boten wonteng tiyang ingkang dereng sunat. pejuang-pejuang kolowahu inggih sampun sunat. wantun bertanding melawan musuh. puniko wantung perang ngusir penjajah. Kintenipun cekap semanten atur kulo Kupat lepet taline janur Lepat luput tetepa dadi sedulur Masang pulut ing duwur cemoro Menawi luput nyuwun ngapuro ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO WALIMATUL MAULID . Dene kaidah ingkang No. khitan meniko saget ngilangi najis utawi kotoran ingkang kentung wonteng pucukipun zakar/kucur utawi kepala penis. III khitan meniko saget nambahi dateng keberanian utawi kekendelan. Kranten hubunganipun meniko dateng masalah ibadah.Poro Bapak poro Ibu ingkang kulo hormat ! Lhoooo…… sakniki fungsinipun utawi faedahipun khitan meniko katah ing antawisipun : No. II inggih puniko : Dipandang sangking segi kesehatan dokter khitan puniko saget ngilangi penyakitpenyakit ingkang timbul sangking pucukipun zakar utawi kucur. shoho nambahi kewibawaan. Pramilo kangge akhir kata kulo monggo bapak poro ibu menawi kagungan putro dereng dipun khitanaken. wantun ngusir panjajah. meniko sedoyo. 1 Dipandang saking segi agama. sedoyo poro pejuang 45 ingkang gagah berani. Pramilo menurut qo’idah ushul fiqh : ٌ ِ َ َ ُ َ ْ ِ َ ْ َِ ِ ِ ُ ّ َ َ ُ َ ّ ُ ‫كل ما يتو صل به إلى الواجب فهو وا جب‬ Artosipun : ”Sakabehe perkoro sing digawe lantaran maring nindakne perkara wajib meniko hukume wajib“ Pramilo ngilangi najis utawi kotoran wonten pucukipun zakar utawi kucur/helm puniko wajib. enggal mawon dipun khitani. Padahal ngilangi najis puniko dados syarat absyahipun sholat. Hal meniko saget dipun bukte’aken menawi panjenengan pikir. Sebab andadosaken absahipun sholat.

Poro Bapak poro Ibu. kang Maha Kuasa kanthi ucapan Alhamdulillah. hadirin sedoyo. Alloh sampun paring pinten-pinten rahmat. boten wonten satunggal alangan punopo. bangsa lan agama. saget ngrawuhi undanganipun Bapak Ahmad sakeluarga. boten sanes dipun suwuni tambahipun barokah dugo mugi-mugi putri ingkang tembih lahir puniko. ingkang arupi kelahiran sang putro.‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ُ َ َ ْ ََ ٍ ْ ِ َ ِ َ َ ِ َ ُ َ ُ ََ ََ ُ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ ّ َ َ ٍ ْ ِ ْ ِ َ َ ْ ِ ْ َ ََ ْ ِ ّ َ ْ ِ َ َ ْ ّ َ ِ ُ ْ ‫َ ْح‬ ‫ال َمدِل رب العالمين الذي خلق النسان من طين. والصل ة والسلم على سيد نا م َمد افضل الخلق اجمعين وعلى اله واصحا به‬ ‫ومن تبعه الى يو الدين اما بعد‬ ّ ْ ّ ْ َ َِ ُ َ ِ َ ْ َ َ Poro Bapak poro Ibu. hadirot ingkang kulo mulya’aken ! Sa’derengipun kulo matur nopo ingkang bade kulo aturaken mangke. وقدر سعاادة وشقا وته ورزقه واجله وهو فى قرر مكين. kedah pareng asmo ingkang sahe. Poro hadirin ingkang kulo hormati ! Dene bayi ingkang nembeh lahir ing saat meniko dipun paringi tetenger. Dene menopo wonten ing saat meniko. ninggal bondo lan rojo koyo. sagedo dados putro ingkang berguna migunani tumraping masyarakat. sehinggo kulo panjenengan sedoyo saget karoyo-royo bucal tempo ninggalno griyo. sepindah monggo kulo lan panjenengan sedoyo. dene kulo panjenengan dipun rawuhaken wonten ing dalem meniko. samio nglahiraken rasa puji syukur dateng ngarsanipun Alloh. taufiq. utawi dipun paringi asmo “Zainul Haqqi” (contoh) pancen sampun dadaos kewajibanipun tiang sepuh. ingkang lahiripun kanti keadaan wilujeng. hadirin. Amien. Bapak Ridhwan nampi ni’mat sangking ngarsanipun ingkang Maha Kuoso. meniko menawi kagungan putro. shoho paring pendidikan-pendidikan dateng putronipun kados ingkang dipun dawuhaken dening Kanjeng Nabi Muhammad SAW ُ ّ ّ َ َ ْ ََ ً ّ َ ّ ِ ُ َ ُ ْ َ َ ْ ْ َ َ َ َ ّ َ َ َ َ ّ َ َ َ َ ِ ْ ُ َ َّ ُ ْ ََ ُ َ َ ََ ُ َ ْ ِ َ ِ ْ ُ ْ َ ِ ِ ََ ََ ِ ِ َ ْ ّ َ ‫حق الوالد على ولده ان يحسن اسمه واد به وان يعلمه الكتابة والسبا حة والر ماية وان ل ير زقه ال طيبا وان يزو جه‬ َ َ َْ َِ ‫اذا ادرك‬ Ingkang artosipun : “Haq utawi kewajibanipun tiang sepuh dumateng putranipun inggih meniko : Kedah paring asmo utawi nami ingkang sahe Kedah mbagusi dateng adabipun . واخرجه‬ ِ ِ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ ِ َ ْ َ ِ ْ َ ْ ِ َ ْ َ ٍ ّ ‫م ْ َ ْ ِ ُ ّ ِ َ ُ َ َ َ ْ َ ُ ِ َ ْ ٍ ُ ِ ْ َ ّ َ ُ َ ّ َ ُ َ َ ّ ِ َ ُح‬ ‫ِن بطن امه وهو ل يعلم بشيئ مبين. dateng kulo lan panjenengan sedoyo. Dene menopo wonten ing saat puniko.

Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Kejawi keterangan wonten ing nginggil kolo wahu bilih anak meniko amanatipun Alloh ingkang dipun titipaken dumateng kito sedoyo. 1. kito inggih dipun bales sahe dening Alloh. Menawi didikan kito meniko sahe. supados benjang dados lare ingkang sholeh. ingkang ndongaaken dateng Ibnu Adam kolo wahu (utawi tiang sepahipun)“ Poro rawuh ?! pramilo lewat kesempatan meniko. ingkang mbenjang wonten akhirat kito dipun suwuni pertanggung jawab. Poro rawuh getuk menopo gedang goreng ? . Dene menawi anggen kito didik putro meniko awon. 2. ُ َ ْ ُ ْ َ ٍ ِ َ ٍ ََ ْ َ ِ ِ ُ َ َ ْ ُ ٍ ْ ِ ْ َ ٍ َ ِ َ ٍ َ َ َ ٍ َ َ ْ ِ ّ ِ ُ َُ َ َ َ َ ْ ِ َ َ َ ُ ْ ِ َ َ َ ِ ‫إذا مات إين أدم إنقطع عمله ال من ثل ث صدقة جارية او علم ينتفع به اوولد صا لح يد عو له‬ Ingkang artosipun : “Naliko Ibnu Adam (Manungso) meniko sampun sedo/wafat mangko putus sedoyo ngamalipun kejawi saking tigang perkawis.Kedah mulang nyerat utawi nulis Kedah mulang dateng renang utawi nglangi Kedah mulang dateng manah utawi nembak Kedang paring rizki ingkang halal Kedah ngrabekaken/nikahaken menawi sampun dewasa utawi menawi sampun ketemu jodohipun. menawi sampun sedo. monggo putro-putro kito meniko kito didik ingkang sahe kito wulang dateng ilmu agomo. meniko kito inggih pikantuk sikso sangking ngarsanipun Alloh kanjeng Nabi dawuhaken. Kejawi saking meniko ugio saget nerusaken perjuangan kito sedoyo. Sodaqoh. Tegesipun kito dipun dangu kados pundi anggen kito ngramut dateng putro kito. kulo ngajak dateng panjenengan sedoyo. supados kejayaan Islam lan kemulyaan Islam ing masa mendatang saget tetep gilang gemilang. Amin. shoho putro ingkang sholeh meniko saget dados amal jariyahipun tiyang sepuh. Ilmu ingkang manfaat 3. Putro ingkang sholeh. minongko dados amal jariyahipun kito sedoyo.

Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Ingkang kaping kalih mugiho rohmat ta’dzim dan salam bahagia Alloh tansah dipun limpahaken dumateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW. Sebab nikah meniko derek sunnahipun kanjeng Nabi. melaksanakaken nikah meniko dipun catat sebagai amal ibadah. poro hadirin. poro tamu undangan ingkang kulo hormati. Sepindah kawulo muji syukur dateng ngarsanipun Alloh SWT ingkang sampung paring rohmat. Kranten menurut ajaran agama Islam. dalam rangka menyambut hari kebahagiaan. soho poro ahli keluarga lan sohabatipun. taufik shoho hidayah dateng kito sedoyo. soho ngamalaken dawuhipun kanjeng Nabi : ِ َ َ ِ ْ َ ْ َ َ ّ ُ ْ ُ ُ ِ ُ ِ َ ُ ِ ِ َ ْ َُ َ َ َ ْ ُ َ َ َ ‫تنا كحوا وتنا سلو فإ نى مكاثر بكم المة يوم القيامة‬ ‍ Ingkang artosipun : “Podo nikaho siro kabeh lan podo duweho keturunan siro kabeh. Amien. krono besuk ingsun ing dino qiamat akeh-akehan umat lantaran siro kabeh“ . lan hadirot ingkang kulo hormati. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO NASEHAT PERNIKAHAN ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ‫الحمد ل الذى سن لعباده النكاح. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Berbicara tentang nikah meniko sampun mboten terpandang asing di kalangan umat Islam.فإنى مكاثر بكم المم يوم القيامة وعلى اله واصحابه اجمعين أما بعد فل حول ول قو َ ال با ل العلي العظيم‬ Poro Bapak Kiyai. menawi lepat nyusun pangapuro.Sampun ngantuk menopo dereng ? Kintenipun cekap semanten atur kawulo. ونها هم عن السفا ح والصلة والسل ُ على سيدن محمد القائل : تنا كحوا وتنا سلوا‬ ْ َُ َ َ َ ْ ُ َ َ َ ْ ِ َ ْ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ََ ‫َ ّ ِ ِ َ ِ ِ ّ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ِ ّ َ ِ َ ّ َ ُ َ ّ َم‬ ّ ُ ْ ْ َْ ِ ْ ِ َ ْ ّ َِ ْ ِ ِ ّ ِ ‫َِ ّ ُ َ ِ ُ ِ ُ ُ ْ ُ َ َ َ ْ َ ْ ِ َ َ ِ َ ََ َِ ِ ََ ْ َ ِ ِ َ ْ َ ِ ْ َ َ ّ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ّة‬ ‫. sahinggo kito saget pepanggihan wonten ing puniko majlis. poro pini sepuh. utawi hari resepsi pernikahan ingkang sanget keramat meniko Mugi-mugi kerawuhan kito sedoyo meniko kalian Alloh dipun catet dados amal sholeh kito sedoyo.

Dene Islam didalam nikah meniko. meniko maleh saget cerito-cerito kaleh garwanipun. Dados kanti meniko saget kito simpulaken. Dene kewajibanupun tiang jaler sebagai suami. meniko singkatan saking kata Karomah utawi keramat. lan sanesipun. meniko kedan mulang dumateng istrinipun ingkang sahe. Kranten tiang jaler meniko ingkang bertanggung jawab dumateng tiang istri lan putroputrinipun. sehinggo panggonan lenggahipun meniko dipun utamaaken wonten ngajeng piyambak kados dene palenggahanipun raja lan permaisuri. adus jinabat. Sebab nikah di dalam Islam meniko dados amal ibadah. Shoho perintah ngamalaken dawuh-dawuhipun Alloh kados dene : puoso. meniko merupakan hal ingkang selalu berhubungan. mboten kenging dipun pisahaken. Huruf Kaf lan Huruf Ha’ (Nikah ‫ )نكح‬ing tigang huruf kolowahu anggadahi singkatan utawi anggadahi arti piyambak-piyambak. sholat. tegesipun tiang dados manten utawi tiang nikah meniko ngraosaken nikmat lahir lan batin. wonten ingkang jelasaken bilih tembung nikah meniko asalipun tembung arab ingkang terdiri saking tigang huruf. Antara suami lan istri. Inggih meniko : Huruf Nun. Nomer kaleh huruf Kaf. sesuci. Menurut Islam. tapi menawi sampun nikah. bilih Islam lan nikah. benten kaleh tiang taksih bujangan. glimpang-glimpung. Nomer setunggal huruf Nun meniko singkatan sangking kata Ni’mat. kaleh bantal guling. Nomer tigo Huruf Haa meniko singkatan saking kata Hikayah. menawi wonten kamar tilem piambek kleasak-klesik. Ingkang artosipun cerito tegesipun tiyang menawi sampun nikah.Shoho Islam didalam nikah meniko dados syarat syahipun nikah. Alloh sampun dawuh wonten Al-Qur’an ِ َ ّ ََ َ ْ ُ ّ َ ُ َ ّ ‫الر جال قوامو ن على النسآ ء‬ Artosipun : . dados syarat syahipun nikah. nikah boten dados syah kejawi mboten Islam. yen teng kamar saget cerito-cerito kaleh garwane Poro rawuh ingkang kulo hormati !! Kajawi saking meniko taksih wonten malih kewajiban-kewajiban ingkang kedah dipun laksanaaken. Tegesipun dados manten meniko selalu dipun mulyaaken selalu keramat. Poro rawuh ingkang kulo hormat ! Salajengipun menurut sebagian Ulama.

Ngawontenaken walimah meniko hukumipun sunah. menawi dipun sawang ingkang jaler. lintu wekdal Insyaa Allah saget dipun sambung malih. ingkang dawuhipun mekaten : ‫خير النسآء إمرأة إذا نظر ت إليها سرتك وان امرتها اطا عتك وان غبت عنها حفظتك فى مالك ونفسها‬ َ ِ ْ َ َ َ ِ َ ِ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ِ ْ َِ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َِ َ ْ ّ َ َ ْ َِ َ ْ َ َ َ ِ ٌ ََ ْ ِ ِ َ ّ ُ ْ َ Ingkang artosipun : “Sak apik-apike wong wadon sing naliko siro sawang. sehinggo kito saget makempal wonten ing meniko majlis. Poro rawuh ingkang kulo hormati. hadirin sedoyo ingkang kawulo mulyaaken. lan naliko siro perintah tansah manut lan naliko siro tinggal lungo. kranten meniko derek dawuhipun . ingkang dipun riwayataken dening shohabat Abi Hurairah. utawi manut. Sakderengipun kulo matur nopo ingkang Alloh SWT.“Bilih tiang jaler meniko ingkang jemenengi/mimpin dateng tiang estri“ Dene kewajiban tiang estri dateng tiang jaler. deweke tansah bungahake marang siro. dalam rangka menghadiri undangan walimatul Ursy ing saat meniko. poro ibu. Kupat lepet taline janur Lepat luput tetep dadiho sedulur Akhiripun sedoyo kelepatan kulo awal ngantos akhir kulo nyuwun pangapunten. selagi perintahipun kolo wahu mboten perkawis maksiat. والصلة والسلم على سيدنا ومولنا محمد القائل النكا ح سنتى فمن أحب‬ ّ َ ُ َ َْ َ َ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ ٌ ْ َِ ٌ ِ َ ُ َ ِ ِْ َ ْ ِ ُ ِ ْ ِ ْ ُ َ َ ‫ُق‬ ‫فطر تى فليتسن بسنتى وعلى اله و أصحا به ومن واله اما بعد‬ ّ ََ َْ ََ َ َ ِ ُّ ِ ّ َ َ َ ْ َ ِ َ ْ ِ Poro bapak. kedah tansah bingahaken. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO SAMBUTAN WALIMATUL URSY ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ‫الحمدِل الذل قد قا ل فى كتابه الكريم. ing antawisipun inggih meniko. tiang estri kedah selalu anjagi dirinipun (utawi badanipun) lan njagi bandanipun. kados dawuhipun kanjeng Nabi. Lan menawi dipun perintah kedah selalu to’at. وانكحوا اليامى منكم والصالحين من عباد كم وإما ئكم وإم ئكم إن يكونوا‬ ْ ُ ْ ُ َ ْ ِ ْ ُ ِ َ َِ ْ ُ ِ َ َِ ْ ُ ِ َ ِ ْ ِ َ ْ ِ ِ ّ َ ْ ُ ْ ِ َ ّ َ ْ ْ ُ ِ ْ ََ ْ ِ َ ْ ِ ِ َ ِ ِ َ َ ْ َ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ّ َ َ ْ َ َ ِ ُّ ُ ّ ‫ف َراء يغنيهم ال من فضله و ال واسع عليم. Shoho menawi dipun tinggal kesah ingkang jaler. ingkang sampun paring pintenpinten rohmat dateng kito sedoyo. tansah jaga awake lan bondo siro“ Porp Bapak poro Ibu kintenipun namung mekaten atur kawulo.

Lan menawi wonten perkawis maksiat utawi perkawis ingkang nglaraaken manah. weninipun katah. Dene ingkang paling utami utawi ingkang afdhol inggih meniko “Walimatul ‘Ursy utawi Walimah Manten” Dene masalah ijabatut-da’wah. Poro rawuh !. selagi wonten majlis walimah manten kolowahu. kados ingkang kasebut wonten ing kitab-kitab fiqih. meniko podo ingkang dipun dugeni langkung rumiyin ngundangipun. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Bicoro masalah walimah meniko. matur dateng kanjeng Nabi. kados . sohabat Abdurrohman bin Auf. Dene menawi walimah saklintunipun manten. Menawi salah setunggalipun meniko langkung rumiyin. sami ugi walimah khitan utawi maulud. meniko ingkang dipun undang. Benten kaleh dugeni undangan saklintunipun walimah manten. Hal meniko damel dasar hadisipun kanjeng Nabi ingkang dipun riwayataken deneng Abu Dawut RA َ َ َ ِ ّ ْ ِ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ َ ْ ِ َ ً َ َ ُ َ ْ َ ْ ِ ََ ِ َ ِ َ َ َ َ ْ ِ َ ِ ‫إذا إجتمع دا عيان فأجب أقربه بابا. ٍ َ ِ ْ ََ ْ ِْ َ َ َ َ َ َ ‫بار ك ال لك أولم ولو بشاة‬ “Tegesipun kanjeng Nabi donga’aken barokah. meniko boten wajib nekani. shoho sanesipun.kanjeng Nabi. meniko ndugeni hukumipun sunat. utawi tigo. meniko ingkang dipun dugeni gedah ingkang langkung parek griyanipun. bilih piyambakipun nglaksanaaken nikah damel maskawin (Mahar) rupi emas sak bobotipun kelungsu kurmo salajengipun kanjeng Nabi ngendiko. tiang ingkang langkung parek lawang griyonipun. inggih ingkang langkung rumiyin meniko ingkang dipun dugeni“ Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Kolo wahu kawulo ngaturaken bilih ndugeni dateng undangan walimah manten meniko hukumipun wajib. فإن سبق أحدهما فأ جب الذي سبق‬ Ingkang artosipun : “Menawi kempal tiang ngundang kalih (sareng wekdalipun) moko ingkang dipun dugeni. meniko hukumipun inggih benten-benten. sa’lajengipun. boten wonten perkawis mungkar utawi maksiat. wonten kalane walimatul maulid. wonten kalane walimah ngedekaken griyo utawi boyongan. lajeng perintah ngawontenaken walimah senajan namun nyembelih maendho setunggal. wajib ndugeni. utawi aqiqoh. Menawi walimah manten. menawi wonten setunggal wekdal meniko wonten undangan kaleh. Wonten kala : Walimatul ‘Ursy wonten kalane walimatul khitan. Dene menawi perekipun. utawi dugeni dateng walimah. bilih wonten salah setunggulipun wekdal.

kranten wonten ing griyanipun tiyang ingkang kagungan hajat meniko wonten ingkang ngraosaken sakit utawi payah. فل حول و ل قو َ ال بال العلي العظيم‬ . Tegesipun tiyang ingkang dipun unddang seneng. tapi lare ingkang dipun khitani utawi ibu ingkang nglahiraken meniko ngalami sakit. Lan menawi walimah khitan utawi walimah maulid (kelahiran) tumrap tiyang ingkang dipun undang dugeni walimah meniko hukumipun sunat.الخلق والورى. وعلى أله وصحبه صلة وسلما كثيرا. lepat luput panggahodadi sedulur. Sebabipun wonten ing majlis walimah manten meniko wonten tiyang ingkang nyandang susah utawi sakit malah sedoyonipun ngraosaken ayem seneng lan bungah.dene walimah khitan utawi walimah maulid meniko dugeni hukumipun sunat. Tegesipun tiyang ingkang dipun undang seneng tiyang ingkang ngundang seneng. meniko nopo rahasianipun utawi sebabipun masalah dugeni walimah meniko kok benten-benten ? menurut sebagian Ulama meniko wonten ingkang njelasaken. menawi ndugeni datang walimah manten meniko wajib. Poro rawuh. Tepi sedoyo kolowahu utaminipun dipun dugeni kranton meniko derek dawuhipun kanjeng Nabi ingkang dipun riwayataken dening Imam Muslim : ْ َ ْ َ ْ َ ً ِ ْ ُ َ َ ْ َِ ّ َ ُ ْ َ ً ِ َ َ َ َ ْ ِ ُ ْ َ ْ ُ ُ َ َ َ ِ ُ َ ِ ‫إذا دعي احدكم فليجب فإ نْ كان صا ئما فليصل وان كان مفطرا فليطعم‬ Ingkang artosipun : “Menowo siro diundang mangko becik tekoho manwa siro poso mangko donga’no bagus lan barokah menawo siri ora poso mongko mangano“ Poro Rawuh kintenipun cekap semanten kangge sambutan kulo akhiripun kulo akhiri kupat lepet taline janur. أما بعد. sedoyo kelepatan kulo nyuwun pangapunten. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO PENERIMAAN KEMANTEN ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ِ َ ْ َ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ َ ْ ‫َُ َ ِ َ ْ َ ِ َ َ َ َ َ ََ َ ُ َ َ ً َ ِ ْ ً َ َ َ َ ّ َ َد‬ ‫الحمد ل الذى خلق من الماء بشرا فجعلمه نسبا وصهرأ. lan menikolah ingkang dados wajibipun dugeni undangan walimah manten. Pramilo dugeni dateng undangan walimah khitan utawi kelahiran hukumipun sunat boten wajib. وكان ربك ق ِيرا والصلة والسلم على سيدنا محمد أفضل‬ ِ ُ ْ ْ َْ ِ ْ ِ َ ْ ّ َِ ْ ِ ِ ّ ِ ‫ْ َ ْ ِ َ ْ َ َ َ ََ َِ ِ َ َ ْ ِ ِ َ َ ً َ َ َ ً َ ِ ْ ً َ ّ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ّة‬ ‫.

Wonten ing mriki kawulo minongko wakilipun Bapak Shohibul Hajat utawi ingkang kagungan dalem. sami ugi sangking undangan walimatul Ursy. guyub lan rukun. ingkang sampun paring pinten-pinten Rohmat Taufik shoho Hidayah dumateng kito sedoyo. dumateng poro tamu-tamu sedoyo. kanthi kawontenan ingkang sehat wal afiat. papan pinaraan. Poro rawuh ingkang kawulo hormati ! Sa’lajengipun kolo wahu Bapak wali utawi tiang sepuhipun penganten putri sampun masrahaken putro-putrinipun. Sehinggo kito saget keroyo-royo. Dene punopo panjenengan sedoyo kerso ngrawuhi undanganipun Bapak Hamid sekeluarga boten kesupen Bapak Hamid sekeluarga ngaturaken. . langkung rumiyin kulo nglahiraken puji lan syukur dateng Alloh SWT. utawi poro pengantar kemanten. pasugatan. Ugi dumateng poro ahli keluarga lan poro sohabatipun. Shoho poro hadirin lan hadirot ingkang kulo hormati. dumateng keluarga mriki. Sami ugi sangking segi panggenan. lan monggo hidangan ingkang sampun kasediaaken meniko kito ni’mati utawi kito dahar kanthi dipun kawiti mawi upacara Bismillahirrahmanirrahim. poro Ibu Shoho sedoyo tamu undangan walimatul Ursy ingkang kawulo mulya’aken. mugi-mugi atas kerawuhan kito sedoyo ing saat meniko andadosaken sababiyahipun kito mbenjang pikantuk syafaatipun kanjeng Nabi. Shoho Rohmat lan Salam bahagia Alloh mugio tetep dipun limpahaken dateng junjungan kito Nabi besar Muhammad SAW. ‫امين يا ر ب العا لمين‬ َ ِْ َ َ ْ ّ َ َ َ ِْ َ Poro Rawuh Ingkang Kulo Hormati Wonteng ing mriki kawulo minongko wakilipun Bapak Hamid ingkang kagungan dalem sepindah kawulo ngaturaken sugeng Rawuh.Poro Bapak. Mboten kesupen dumateng sedoyo poro pengantar kemanten ingkang kawulo hormati. sami rawuh wonten ing dalemipun Bapak Hamid puniko. Pramilo ing mriki kanti raos maremipun penggalih shoho bingahipun manah. khusus ipun dumateng Bapak Hamid selaku tiang sepahipun penganten putri inggih puniko ingkang asmo sederek Hindun. Monggo dipun dahar sa’wontenipun. shoho poro sinoman ingkang sami leladen. ْ ُ ِ ْ ُ ُ ِ ً ْ َ ًَ ْ َ ‫مر حبا أهل بحضو ر كم‬ Ingkang kaping kalih Bapak Hamid sekeluargo nyuwun agunging pangapunten dateng hadirin sedoyo mengenai kekirangan sangking segi nopo kemawon.

ngantos dumugi dalemipun piyambak-piyambak. Dene menawi terus kundur kawulo mboten saget nyangoni menopomenopo. Amien. mboten wonten alangan punopo Amien. sehinggo saget membentuk rumah tangga ingkang bahagia. Shoho kulo nyuwun tambahi doa restu. ugi malah matur nuwun.shoho kanti ucapan Alhamdulillah. Poro Ibu. langkung rumiyen kulo muji syukur Alhamdulillah dateng ngarsanipun Alloh SWT. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO PENYERAHAN KEMANTEN ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ . Poro Tamu undangan ingkang kawulo mulyaaken. kanti kawontenan rahayu wilujeng widodo lir sambi kolo. penyerahanipun kolo wahu kulo trami kalean asto kaleh. ingkang sampun pareng Rohmat soho nikmat dumateng kulo lan panjenengan sedoyo. maslahah lan barokah dibawah naungan ridho Alloh SWT. kawulo inggih nyumbanggaaken. sedoyo kelepatan kulo. Akhiripun kangge kulo. وحرم علين السفا ح. . Mugimugi kulo selaku tiyang sepuh mriki. sehingga kulo lan panjenengan sami saget rawoh wonteng ing majlis puniko. mugi-mugi kundur panjenengan saking griyo mriki.‫الحمدِل الذى أحلنا النكا ح. kulo cekapi semanten kemawon. shoho poro tamu pengantar penganten ingkang kulo hormati. kirang langkungipun anggen kulo matur. Poro rawuh ingkang kulo hormati ! Ingkang terakhir mbok bilih acara meniko mangke sampun paripurno. kulo nyuwun agunging pangapunten. namung saget ndonga’aken. sejahtera. menawi panjenengan wonten ingkang kerso jagong. sageto mendidik shoho ngopeni dateng putro kaleh kolowahu. Sa’derengipun kulo matur nopo ingkang bade kulo aturaken mangke. lan langsung mulai saat meniko kemanten kaleh kolowahu kulo akehi dados putro kulo kiambak lan dados keluarga kulo. kalian Alloh dipun paringi wilujeng. والصلة والسلم على سيد نا محمد الذى هدا نا إلى سبيل النجاح‬ َ َ ّ ِ ْ ِ َ َِ َ َ َ ِ ّ ٍ ّ َ ُ َ ِ َّ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ َ َ ّ َ ْ ََ َ ّ َ َ َ َ ّ َ َّ َ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ِ ِ ّ ِ َ ّ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ّ َ ِ َ ّ َ ِ ْ ّ ِ َِ َ ِ ِ َ ْ ََ ِ َِ ََ َ ‫وعلى اله وأصحابه أهله الصدق والصلح أما بعد فل حول ول قوة إل بال‬ Poro Bapak.

ingkang supadoso masrahaken si manten jaler ingkang Asma sederek Hasan puniko. kanti pasrah bongko’an tegesipun inggih kados mekaten meniko kawontenanipun. ingkang sampun bersusah payah budhi dhaya nyediaaken papan pinara’an. Dene menawi wonten kekirangipun . Kolo wahu bidal sangking dalemipun. wonten ing mriki kawulo minongko wakil sangking walinipun pengantin putro shoho atas nami wakil sedoyo tamu pengantar pengantin putra. ‫امين يا ر ب العا لمين‬ َ ِْ َ َ ْ ّ َ َ َ ِْ َ Poro rawuh sedoyo kangge selajengipun. Pramilo kanti raos bingahipun manah. Poro rawuh. shoho hidangan engkang arupi daharan lan unjukan ingkang kados mekaten meniko mewahipun. wonten ing mriki kawulo atas nami wakil para tamu pengantar pengantin. ugi kulo wahu sampun dipun laksanakaken Aqad Nikah. mugi-mugi wekdal meniko saget kulo gunaaken ingkang sa’sahe-sahenipun. kawulo nampi Amanat sangking Bapak Hamid. Amien Poro rawuh ingkang kulo mulyaaken ! Ingkang kaping tigonipun kawulo ngaturaken agunging panuwun dumateng sederek pranoto acoro ingkang sampun paring wekdal dumateng kulo. Sepindah kawula ngraos syukur Alhamdulillah dateng Allah SWT.Ingkang kaping kalihipun mugiho Rahmat Ta’dzim Alloh soho salam tansah tetep dipun limpahaken dateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW soho para ahli keluarga lumeber dateng kito ingkang sami rawuh ing majlis puniko. shoho dipun bales kanthi balesan ingkang sakkatah-katahipun. dumateng bapak Shohibul bait mriki minongko tiyang sepuhipun pengantin putri. Shoho matur nuwun sa’agengipun dumateng Bapak Shohibul baik mriki sekeluarga. wonten ing mriki kawulo minongko wakil saking walinipun pengantin putro inggih puniko Bapak Hamid. Sehinggo kanthi pertemuan kito ing majlis puniko saget dadosaken sababiyahhipun kito pikantuk syafaatipun kanjeng Nabi benjang ing dinten Qiamat. mboten saget mbales atas penghormatan meniko kejawi namung saget dungaaken dateng Bapak Shohibul bait mriki kanthi ucapan ‫جزا كم ال خير الجزا كثرا‬ ً َْ َ َ ْ َ َْ ُ ُ ُ َ َ Mugi-mugi atas jerih payahipun utawi penghormatanipun Bapak Shohibul bait mriki sekeluarga tansah andadosno amal sholehipun ingkang ditrimo dening Allah. Pramilo. shoho kanthi ucapan “Bismilah” sederek Hasan meniko kulo pasrahaken sa’doyonipun dumateng Bapak Shohibul bait mriki. sakrehning sederek Hasan puniko sampun trami dados putro mantunipun bapak shohibul bait mriki.

Poro rawuh ingkang kulo hormati ! . sedoyo keluarga lan masyarakat mriki kersoho paring bimbingan soho tuntunan. saking tingkah laku. Shoho sa’derengipun kulo pungkasi. tansah dipun paringi slamet. tindak tanduk ingkang kurang nyocokidateng panggalehipun Bapak Shohibul Bait mriki sakeluarga. والصلة والسلم على سيدنا محمد على كل حال. sami ugi : segi pendidikan. sehinggo kulo lan panjenengan saged karoyo-royo bucal thempo ninggalno griyo. utawi dudo golek rondho. kawulo sa’rombongan. Poro rawuh ingkang kulo mulya’aken ! Ingkang terakhir kawulo ugi atas kami nami wakil saking rombongan pengantar penganting mbok bilih acara puniko mangke sampun paripurno. Ilmu sing keno kangge sangu dateng griyane moro tuwo. pendamelan lan sanesipun. kados pundi amrih saget sahenipun. soho nyuwun tambahipun do’a restu. ugi nyuwun pamit pindah. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO THOLABUL ILMI ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ِ ِ َ ْ ََ ِ َِ ََ َ ٍ َ ّ ُ ََ ٍ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ ِ َ َ ْ َ ِ ْ ِ ْ ِ َ َ َ ْ ِ َ َ ّ َ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ‫الحمدِل الذى فضل بني أدم با لعلم والعمل. boten wonten setunggal alangan punopo. tumuju dateng griyanipun piyambak. poro Ibu. ninggal bondho lan rojo koyo sami saget rawo wonten ing majlis puniko boten ategas prawan golek joko. kawulo suwun Bapak Shohibul bait mriki umumipun. و على اله واصحا به‬ ‫اصحاب الكرامة والكمل أما بعد‬ ّ ْ ََْ َ َِ َ َْ ِ َ ْ َ Dumateng Poro Bapak. Ni’mat. Shoho kangge kulo pribadi sedoyo kesalahan awal ngantos akhir kulo nyuwun pangapunten ingkang sak katah-katahipun. Shoho ilmu sing keno kangge sangune ngadep datang kang moho kuoso. Hadirin sekalian ingkang kulo hormati ! Minangkani awalipun atur kulo ing mriki kulo muji syukur Alhamdulillah dateng Alloh SWT ingkang sampun paring pinten-pinten Rohmat. Amien. Dene menawin wonten kekiranganipun sangking segi nopokemawon. kulo nyuwun agunging pangapunten. segi pengalaman.sangking segi nopokemawon. lan panjenengan sedoyo. dumateng kulo. Mugi kulo sa’rombongan wangsul saking dalem mriki. wilujeng. kawulo minongko wakil saking sedoyo pengantar pengantin. ucapan-ucapan. Nanging leres-leres golek ilmu Agomo.

Poro Rawuh ingkang kulo hormat ! Keranten tiyang niku menawi boten gadah ilmu senajan toh ibadah sampek jungkir balik.Sebagai pengajak kulo monggo iang saat meniko kulo lan panjenengan samiho niat ngaji. Keranten pancen dados tiyang Islam lho Pak?! Bu?! Ngaji niku wajib tumrap kito sedoyo. dimanapun dan dalam keadaan bagaimanapun. meniko tetep kewajiban pados ilmu. sampun ketinggalan jaman. niku nggih boten patut. utawi ibadah mempeng. tapi boten dipun ilmuni meniko tiwas bal gedual. ngamalipun boten dipun terimo dening Alloh. ora tedas peyek. untune entek. Mardudatun Laa tugbalu. Sa’niki sampun kathah sekolahan sampun kathah tempat-tempat pendidikan. Surat AlMujadalah ayat 11 ٍ َ َ َ َ ْ ِ ْ ْ ُْ ُ َ ْ ِ ّ َ ْ ُ ْ ِ ْ َُ َ ْ ِ ّ ‫يرفع الُ الذ ين آمنوا منكم والذ ين أوتوا العلم درجات‬ ِ َْ َ Artosipun : “Allah bade ngangkat derajatipun tiyang-tiyang ingkang beriman lan tiyang-tiyang ingkang nggadahi ilmu dateng pinten-pinten derajat“ Tapi sa’wangsulipun menawi kito boten anggadahi ilmu boten saget ngaji lan boten purun belajar lan boten sekolah. Dados senajan tiyangnipun sampun tuwek. niki sampun jaman merdeka boten kados jaman penjajah. Supados benjang angsal ilmu ingkang katah lan manfaat soho ilmu ingkang saget beto bahagia lan wilujeng donyo lan akherat. tengriyo namung kluyur-kluyur jogrok klimprakklimprik kados sarung goyor. Hal meniko cocok kalian dawohipun Alloh wonten Al-Qur’an. ngrowek. Niat ibadah dateng ngarsanipun Allah SWT. Amargi. Kanjeng Nabi dawoh : ‫)طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة )رواه ابن عبد البر‬ ٍ َ ِْ ُ َ ٍ ِِ ُ ّ ُ ََ ٌ َ ْ ِ َ ِ ْ َ ْ ُ ََ Ingkang artosipun : “Bilih pados ilmu meniko dipun fardhuaken tumrap saben-saben tiyang Islam jaler lan istri“ Soho kanti hadist meniko kito sampun jelas bilih pados ilmu meniko merupakan proses ingkang serba terus tanpa wonten bates waktu baik kapanpun. Pramilo monggo kito tingkataken . Pramilo sangkeng meniko. elek. ُ َْ ُ َ ٌَ ْ ُ ْ َ ُ ُ َ ْ َ ُ َ ْ َ ِْ ِ ْ َ ِ ْ َ ّ ُ ُ ‫و كل من بغير علم يعمل اعماله مر دو دة ل تقبل‬ Tiyang niku menawi boten gadah ilmu. Kito tingkataken anggen kito belajar. monggo Poro Rawoh sedoyo terutama adik-adik lan generasi Muda-mudi remaja Islam.

datang langgar. Ingkang cocok dawohipun kanjeng Nabi ِ ّ ِ ْ ُ ُ ََْ ِ ّ ُ َْ ‫خير الناس أنفعهم للنآس‬ Artosipun : “Sa’bagus-baguse menongso yoiku sing manfaat marang. kon minggat boten budal. Poro santri putra soho Putri ingkang kulo hormati. gelisah pikiran jibek napas sesek.anggen kito belajar. Keranten lare niku menawi boten kenal pendidikan. Soho ingkang saget menjunjung tinggih Harkat lan Martabat tiyang sepuhipun kaleh. soho Poro Bapak Kiyai ingkang kulo mulya’aken. karo tonggo ora duwe dugho. Niku nggeh nyusahaken tiyang sepuh nipun. والص َة والسلم‬ َِ َ َ َ ْ ِ َّ َ ْ ِ َ َ ْ ّ َ ِ ُ ْ َ ْ َ ‫على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. di tuturi boten manut. karo Kakang mbangkang. boten purun sekolah. Sa’bendino ngente’no sego. boten purun datang masjid. di guwak moleh bendino ngentekno sego. pados ilmu pengetahuan ingkang kathah. Ibu sampun ngantos ketinggalan. awak sak kujur rasane dredek. Boten kesupen . awak dredek. karo bapak galak. nopo maleh pendidikan Ilmu Agama. karo dulur ngladur. bendino kur telek-telek mergo duwe anak ndablek kon mergawe ora untek menengahe malah mbegegek lek ngeteniki tiyang sepuh susah menopo boten? Poro Bapak Poro Ibu? Mulane monggo putro-putrine dipun didik ingkang saestu supados leres-leres saget kados lare ingkang berguna bagi Agama. menungso liyane“ Poro rawo ingkang kulo hormati ! Kintenipun cekap semanten atur kulo. kuping gemrebek weteng muneg-muneg. Bangsa lan Negoro. Menawi kentandang gaweh boten purun. kirang langkungipun kulo nyuwun pangapunten. Poro konco-konco. irung pilek. Soho dumateng poro Bapak. boten purun ngaji. فقال ال تعالى : واعتصموا بحبل ال جميعا ول تفرقوا‬ ْ ُ ّ َ َ َ َ ً ْ ِ َ ِ ِ ْ َ َ ْ ُ ِ َْ َ ّ َ َ ْ ِ َ ْ َ ِ ِ ْ َ َ ِ َِ ََ َ ٍ ّ َ ُ َ ِ َّ ََ Dumateng Poro Bapak Pinisepuh. karo Pakdhe gumedhe. jaluki duwit. karo Ibu nesu. didhol ora payu Akheripun tiyang sepuhipun namung susah. dodo ampek. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO KESAN PESAN KEPADA PARA SANTRI ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ُ َ ّ َ ُ ‫ّ ْ ِ ْ ُ ِ ْ ََ َ َ َ ِ ِ ّ َ ِ َ ْ ِ ْ ِ َ ِ ِ َ ْ ِ ِ ْ َ ِ ْ َ َ ّل‬ ‫الحمدِل رب العا لمين الذي هدا نا إلى الرشد المبين وامرنا بالتحاد والعتصام بحبل ال المتين. lan sanessanesipun. karo Paklek mendelik. karo Embah mbantah. ojo sampek gadah putro sing lolak-lolok. Diajar nangis.

Lewat suasana ingkang indah.dumateng Adi-adik senasip lan sa’perjuangan ingkang kulo sayangi. Nopo malih tumrap kito sedoyo sebagai santri. Ingkang maksudipun SAN niku Insan utawi menungso. berpadu lan bersatu kaliyan rekanrekan santri ingkang giat lan gigih dalam memperjuangkan syariat Islam Agama Alloh. kejawi nglahiraken raos puji syukur. Sampun ngantos putus sebelum berhasil. kintenipun boten wonteng kata-kata ingkang manis. Kaping tigonipun kulo aturaken matur nuwun dateng sederek pembagi acara ingkang sampun paring wekdal dateng kulo kangge ngisi wontenipun acara ing saat meniko. ِ ْ َ ْ ِْ ُ Poro Rawuh ingkang kulo hormati ! Wonten sebagian Ulama ingkang njelasaken : Bilih santri meniko singkatan sangking gangsal kata inggih meniko : SANTRI : SA berarti sanggup N berarti nerusaken T berarti tuntunan . Dados Santri niku insan (manungso) ingkang kedah netepi perkawis tigo. niku berarti Tigo. dateng Alloh SWT kanthi ucapan…. cerah terang benderang. Inggih meniko No 1 : ‫( اطيع ال‬To’at dumateng Alloh) No. َ ْ ِ َ َ ْ ّ َ ِ ُ ْ َ َْ ‫الحمدِل رب العالمين‬ Ingkang kapingkalihipun Rohmat soho salam mugio tetep dipun limpahaken dumateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW shohor poro Ahli Keluarga lan sahabatipun. III ‫( اولى المر‬To’at dumateng Pemerintah). Mugi-mugi wekdal meniko mangke saget kulo guna’aken ingkang sa’sahe-sahenipun. isoho dadi santri sing cocok kaleh sebutane santri. kulo saget merasa bangga lan gembira kranten ing saat meniko kulo dipun takdiraken dening Allah saget bertemu. ingkang pantes kulo aturaken wonten permulaan atur kulo. Poro konco-konco santri ingkang kulo hormati ! Pada kesempatan niki. II ‫( اطيع الر سول‬To’at dumateng َ ُ ِْ َ َ ْ ُ ّ ُ ِْ َ Rosul) No. Pramilo merupakan suatu hal engkang sanget berharga shoho sanget penting menawi wonten kesempatan meniko kulo mengajak dumateng konco-konco kangge ningkataken mutu semangat belajar lan berjuang kanthi sungguh-sungguh lan sabar. pada kesempatan meniko. TRI.

Tak heran karena hujan. mugi-mugi Alloh ngasilaken perjuangan kito sedoyo sehinggo saget tercapai lain . Tak goyang karena gelombang. boten purun bertekat melingkis celana melangkahkan kaki. Tak gentar halilintar. Tak Mundur dalam bertempur. Hal meniko cocok kalian qoulipun Iman Ibnu Malik wonten kitab Alfiyah . Pramilo sangking meniko monggo kito samiyo ngatah-ngatahaken dongo nyuwun dateng Alloh. Tak gopoh melawan musuh.R berarti Rosul I berarti Ilahi Dados sebagai santri kedah sanggup nerusaken tuntunan Rosul Ilahi. Tak cemas karena panas. Tapi sak wangsulipun menawi kito sedoyo sebagai santri utawi sebagai generasi muda-mudi Islam purun belajar ilmu agami ingkang mempeng shoho purun berjuang terjun wonten jam’iyah-jam’iyah. ِ َ ْ َ ْ ُ َ ُ ْ َ َ َ ْ ََ ِ َ ْ َ ْ ِ َ َ ْ ُ ْ ُ ُ ْ َ َ ‫ل أقعد الجبن عن الهيجاء* ولو تو لت زمر العداء‬ Ingkang artosipun : “Aku ora bakal mandek wedi sangking pertempuran senajan musuh berbondong-bondong melawan“ Kejawi sangking meniko pancen santri meniko ingkang bertanggung jawab dateng maju munduripun utawi gesang lan matinipun umat beragama wonten masa depan. Tak muntir karena petir. kados dene jam’iyah qiroah utawi jam’iyah dibaiyah shoho jam’iyah seni hadroah shoho sanes-sanesipun. bererti kito meniko nuduhaken kematian lan kemunduruan agami wonten ing masa depan. Mendal karena rayuan gombal. terjun wonten jam’iyah utawi organisasi. ‫ عظة النا شئين‬njelasaken ّ ‫إ ّ فى يد كم أمر المة * وفى إقدا مكم حيا تها‬ َ َ َ َ ْ ُ ِ َ ْ ِ ِ َ ِ ّ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ ِ َ ِ ‫ِن‬ Ingkang Artosipun : “Sa’temene ono ing tangan siro kabeh iku letak urusan umat yakni urip utowo matine lan ono ing derap langkah siro iku maju lan mundure umat” Poro rawuh ingkang kulo hormat ! Dados jelasipun menawi kito sebagai santri. Boten purun berjuang nyiaraken agami Islam. Insya Allah kehidupan agama lan kemajuan agama wonten ing masa depan tetap cerah bersinar terang. Imam Gozali wonteb kitab . Shoho kedah berjuang lan anggadahi I’tiqod ingkang kiat. tabah lan sabar dalam menghadapi sesuatu.

ingkang mucal menungso mawi Qolam tentang ilmu ingkang dereng difaham. صد ق ال العظيم‬ ُ َ ْ َ َ ِ ِ ّ ِ ْ ُ ْ ِ َ َ ِ َ َ َ ْ ِ َ ِ ْ َ ْ َ ِ َ ْ ِ ْ ِ َ ّ َ ِ ْ ِ َ َِ ُ ْ ُ ِ ْ ِ ّ ِ َ ْ ّ َ ِ Hadrotul Mukarromin. lan ridlo Allah. selagi tiyang ingkang memeluk Agami Islam kolowahu-boten menyimpang lan melanggar dateng garis-garis agami Islam. ادع الى سبيل ربك بالحكمة والمو عظة الحسنة وجادلهم بالتى هي احسن. adik-adik senasib lan sa’perjuangan ingkang kulo sayangi. meniko bade mejamin umat manusia menuju hidup bahagia lahir lan batin. inggih puniko agami Islam. tapi kangge mencapai lan ngasilaken kebahagiaan. masa ingkang penuh sifat murka lan kejam menuju masa damai. agama ingkang paling mulyo minggahipun Alloh. واذل المعتدين وأفهمنا من علوم الدين. Tuhan Semesta Alam. bangsa lan negara ‫ بلدة طيبة ورب غفور‬Negara aman. Sedoyo kelepatan nyuwon pangapunten ingkang kathah. aman. shoho kawilujengan lahir lan batin meniko boten saget dipun wujudaken sambi turu utawi tenguk-tenguk kaliyan lingguh silo tumpang.من الشيطان الرجيمن. poro Ulama’ul Amilin khususipun poro Bapak kiyai ingkang kulo hormati. shoho Rohmat Allah lan salam mugiho dipun tetepaken dateng Nabi Pejuang Islam. Amin. damai. Nabi pemimpin Arab lan ajam ingkang beto umat manusioa sangking masa ingkang hitam kelam. فقال ال تعالى فى القرآن الكريم أعو ذ بال‬ ‫. Sahabat-sahabat. shoho boten melanggar dateng ajaran Islam. rekan-rekan. Cekap semanten atur kulo. shoho wilujeng wonteng ing dunyo lan akhirat. والصلة والسلم على اشرف المرسلين سيدنا‬ َ ِ ّ َ َ ْ َِ ْ ُ ْ ِ َ ْ َ ََ ُ َ ّ َ ُ َ ّ َ ِ ْ ّ ِ ْ ُُ ْ ِ َ َ َ ْ ََ َ ْ ِ َ ْ ُ ْ ّ َ َ َ ْ ِ ِ َ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ِ ّ ِ ُ ْ ‫َ ْح‬ ِ ِ ُ ْ ُ َ ِ ْ ِ َ ِ ْ ُ ْ ِ َ َ َ ُ َ َ َ ُ ْ َ ّ َ ِ ْ ّ ِ ْ َ َِ ْ ُ َ ِ َ َِ ْ ُ َ ِ َ ْ َ َ ِ ِ َ ْ ََ ِ َِ ََ َ ٍ ّ َ ُ ‫محمد وعلى أله واصحا به ومن تبعهم الى تبعهم الى يو م الدين أما بعد. yakni saking masa jahiliyah menuju masa Islamiyah. ingkang penuh cahaya bagaikan sinar bulan ing tengah malam. Langkung rumiyin kulo manjataken puji syukur dateng Alloh SWT. tentram.terwujud cita-cita agama. meniko boten saget wujud tanpa dipun tuntut kalian perjuangan ingkang sungguh-sungguh Sedoyo kolo wahu boten berhasil nopo malih kangge mempertahankan . adil ٌ ْ ُ َ ّ َ َ ٌ َ َّ ٌ َ ْ َ dan makmur penuh ampunan. Keranten Agami Islam. Poro Hadirin ingkang kulo hormati ! Menurut pandangan Islam. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO PERJUANGAN ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ‫ال َمدِل الذي اكرم المجا هدين.

Firman Alloh wonten Al-Qur’an : ‫و جا هدوا بأموا لكم وأنفسكم فى سبيل ال‬ ِ ْ ِ َ ِ ْ ُ ِ ُ ْ ََ ْ ُ ِ َ ْ َ ِ ْ ُ ِ َ َ Ingkang artosipun : “Lan berjuango siro kabeh klawan bondo siro lan awak siro ing dalem agamane Alloh“ Nopo maleh memasuki abad modern saat meniko katah kebudayaan-kebudayaan asing ingkang mlebet wonten negari kito Indonesia. supados generasi ingkang bade datang ingkang ngrahosa ken jasa kita. lan kaum muslimin. Pramilo sangking meniko kulo anjuraken dateng poro Jutawan. katah poro remaja ingkang menggemari kebudayaan luar tapi boten dipun saring. Kito sebagai generasi penerus pewaris sangking generasi ingkang rumiyin sampun jerih payah mewarisi kito bangunan masjid-masjid. sampun ngatos bahil utawi kumed ngurbanaken harta benda kangge Kepentingan Agami kito. sehinggo saget ngalahaken kebudayaan Islam piyambak akhiripun umat Islam piambak ingkang bade rugi. cocok nopo boten kalian ajaran agami Islam ? niki boten peduli. langgar lan sanesipun. Kito kedah ringan tangan lan bermurah hati. remaja. utawi boten kito cegah. Hal meniko cocok kaleh dawuhipun Al Hukama ‫لقد غر سوا فأ كلنا وإننا* لنغرس حتى يأ كل الناس بعد نا‬ َ َ ْ َ ُ ّ َ ُ ْ َ ّ َ ُ ِ ْ َ َ َ ّ َِ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ ْ ْ َ Ingkang artosipun : “Sa’temene wong-wong kang dingin wis podho nandur jasa sehinggo kito sing mangan jasane lan sa’temene kito ugo nandur sehinggo wongkang sa’wise kito (generasi mendatang) mangan jasa kito“ Poro Rawuh ingkang kulo hormat ! Pramilo sangking meniko kangge ngasilake kejayaan Islam dan kebahagiaan kaum . poro ‫ أغنياء‬poro ََْ َ dermawan. Hal meniko menawi kito kurang waspada.shoho melestarikan nilai kemulyaan Islam meniko. Terutami wonten kalangan muda-mudi. ngorbanaken jiwa raga. gedunggedung madrasah. shoho harta benda demi kejayaan Islam. Sa’meniko kito ugi kedah purun bangun. soyo dangu bade merajalela. ingkang bertentangan kalian agami Islam. lan ugi kito ingkang ngraosaken utawi ingkang nggunaaken bangunan-bangunan kolo wahu. utawi ndandosi bangunan kolo wahu.

berpadu lan bersatu wonten ing majelis puniko kanthi keadaan ingkang sehat wal afiat. pramilo monggo sepindah malih semangat berjuang lan beramal selalu kito tingkataken sampun ngantos bosen utawi waleh. sa’derengipun berhasil. tonggo teparu. lan slamet wonten ing donyo lan akhirot Amin. اما بعد‬ Hadratul mukarromin. soho dumateng poro . poro Bapak wali murid ingkang kulo hormati. Poro hadirin sekalian ingkang kulo hormati. Mugi-mugi Alloh SWT enggalo paring kesembadan dateng usaha lan perjuangan kito sehinggo. Cekap semanten atur kulo ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ PIDATO WAKIL SISWA DALAM PENUTUPAN SEKOLAH ‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ . ونسئل نفعها لننذر بها اهل القر ية. وند عهم إلل سبيل ربنا بالحكمة‬ ِ َ ْ ِ ْ ِ َ ّ َ ِ ْ ِ َ َِ ْ ُ ُ ْ َ َ ِ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ِ َ ِ ْ ُ ِ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ ِ َ َ ّ َ ِ ُ َ ْ َ َ َ ََ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ ِ َ َ ْ َ ْ ‫َ ّ َ ُ َ ّ َ ُ َ َ َ ّ ِ َ ُ َ ّ ٍ ِ ْ ِ َ ْ ِ ِ َ َ َ َ ِ ِ َ َ ْ َ ِ ِ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ِه‬ ‫والصلة والسلم على سيدنا محمد إبن عبد ال. tercapailah cita-cita kito. poro konco-konco sedoyo siswasiswi madrasah……… ingkang kulo sayangi. langkung rumiyin kulo muji syukur dateng Alloh SWT ingkang sampun paring Rohmat Nikmat dumateng kulo lan panjenengan sedoyo sehinggo kito sami saged karoyo-royo. saget bertemu.muslimin monggo sanak famili. Ingkang kaping kalehipun mugi-mugi tambahipun Rahmat Ta’dzim Alloh tetep dipun limpahaken dateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW. ومن‬ ُ ْ َ ّ َ ِ ِ َ َِ ِ َ ْ ِ َ ْ ِ َ َّ َ َ َ َّ ‫علم وتعلم فيها لعلء كلمة ال. Sa’derengipun kulo ngaturaken nopo ingkang dados beban kawulo.‫الحمدِل الذى على ما ختمناه من الدراسة. lan masyarakat kito ajak menuju dateng dalan agamipun Alloh kanti bijaksana. lan tingkah laku ingkang ngremenaken. poro Ulama’ul amilin poro Bapak guru dan bu guru ingkang kulo taati. nanti pitutur ingkang sahe. وعلى اله وأصحا به ومن واله وعلى من أقا م هذ ِ المدرسة. bahagia. supados saget cocok antara ucapan lan perbuatan. Hal meniko sesuai kalian dawohipun Allah : ُ َ ْ َ َ ِ ِ ّ ِ ْ ُ ْ ِ َ َ ِ َ َ َ ْ ِ َ ِ ْ َ ْ َ ِ َ ْ ِ ْ ِ َ ّ َ ِ ْ ِ َ ََ ُ ْ ُ ‫أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والمو عظة الحسنة وجا دلهم بالتى هي أحسن‬ Ingkang Artosipun : “Ngajako maring dalane Pangeran iro kanti bijaksana lan pitutur kang bagus lan tukaro pendapat maring Qoum kelawan toto coro kang bagus“ Poro Rawuh.

soho ingkang katah. Amien yaa Robbal Aalamien. Ingkang terakhir kulo nyuwun barokah do’a restu dumateng Poro Bapak Kiyai soho Bapak Guru. Ingkang kaping tigonipun kulo ngaturaken matur nuwun dumateng sederek pembagi acara ingkang sampun mempercayakan penuh dumateng kawulo. lan fikiran. Boten pandang wekdal. lan negari ingkang akhiripun saget dados lantaran . soho sedoyo dewan Asyatid ingkang sampun jerih payah ngorbanaken jiwa raga. Poro Rawuh ingkang kulo hormati ! Sesuai kalian fungsi sangking tugas kawulo inggih puniko mewakili sangking sedoyo siswa-siswi khususipun siswa-siswi kelas tigo Tsanawiyah wonten ing madrasah puniko. kejawi kulo namung saget ngaturaken…. Wonten ing mriki kulo sa’konco. siang utawi dalu. panas utawi jawah sak perlu mendidik soho membina dumateng kawulo sa’konco awit milahi mlebet wonten ing madrasah mriki sehingga wekdal puniko saget dipun wastani Tamat tingkat tsanawiyah. masyarakat agami. tenaga. sa’perlu nyampeaken sambutan atas nama wakil sedoyo siswa-siswi. ‫جزا كم ال أحسن الجزاء كثيرا‬ ً ْ َِ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ ُ ُ َ َ Mugi-mugi Allah SWT ingkang bales jasa-jasa utawa jerih payahipun Poro Bapak Kiyai. Pramilo sepindah kulo nyuwun dipun aliraken samudra kemaafan lahir lan batin. Wonteng ing mriki kawulo ngaturaken matur nuwun ingkang sa’agungipun dumateng Poro Bapak Kyai. lan Bapak Guru.ahli keluarga lan sohabatipun. selajengipun kulo sa’konco ngaturaken sedoyo kalepatan dumateng poro Bapak Kiyai soho Bapak Guru wonten ing madrasah puniko. khususipun siswa-siswi kelas tiga tsanawiyah. mugi-mugiu sedoyo ilmu ingkang sampun kulo pelajari sangking madrasah puniko. sebab kulo sa’konco sering damel susah payahipun poro Bapak Kiyai soho poro Bapak Guru sami ugi wonten ing sa’lebetipun Madrasah utwai wonteng ing jawinipun madrasah. utawi jasa-jasanipun Poro Bapak Kyai. boten saget bales punopo-punopo atas jerih payahipun. Bapak Guru lan Ibu Guru kanti balesa ingkang sa’sahe-sahenipun. sageto manfaat maslahah lan barokah saget manfaati lan barokahi dumateng pribadi kulo. ingkang sekedap maleh bade ninggalaken bangku sekolah wonten ing Madrasah puniko. Poro Bapak poro Ibu soho Hadiri sedoyo.

tetapi Allah akan melihat hati dan amal perbuatanmu.” Sementara itu. Sedang kalau yang meminta adalah pengusaha. Tidak bisa kita mempunyai niat baik tapi bertindak merampas hak orang lain.kangge taqorrub dumateng Alloh. kulo nyuwun agengipun pangapunten. Amien. soho ndadosaken sababiyahipun khusnul khotimah. Pada fase kedua. bahwa Rasulullah saw telah bersabda: “Allah swt tidak akan melihat kemolekan wajahmu dan kekayaanmu. Orang akan terpesona atau hormat kepada orang yang lebih cantik atau tampan. Sering jeritan rakyat kecil tidak digubris oleh pemerintah kita. Lan mugi-mugi sak sampunipun kito tamat sangking tingkat tsanawiyah puniko sageto nerusaken dateng tingkat sa’terusipun sehinggo saget hasil lan tercapai nopo ingkang kito cita-citaaken. maka akan segera dikeluarkan peraturan untuk melindunginya. Muslim). Allah swt akan menilai hati dan amal perbuatan kita didunia. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ 2 Parameter pada 2 Kehidupan Sahabat Abi Hurairah ra berkata. yaitu kehidupan di akhirat.” (HR. Pada kehidupan di dunia kebanyakan manusia akan memberikan penilaian terhadap manusia berdasarkan tampilan dan kekayaannya. Atau juga orang kaya lebih dihormati daripada orang miskin. Atau ada orang yang berpendapat “Yang penting ingat Allah tapi tak perlu sholat. amal kita juga tidak diterima . Amieen. Kintenipun cekap semanten atur sangking kawulo awal ngantos akhir sedoyo kelepatan kulo. Hati dan amal merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Hadits ini menuturkan kepada kita adanya dua parameter pada dua fase kehidupan kita yaitu di dunia dan di akhirat.

jangan sekali-kali mengenyampingkan hati dan perbuatan kita karena itulah bekal kita di kehidupan yang kekal kelak. Bagi seorang muslim yang diutamakan adalah menjaga dua parameter yang dilihat Allah dengan tidak melupakan dua parameter yang dilihat manusia.bila kita tidak mengharapkan ridha Allah. Wallahu a’lam bish showab. Seperti. Jadi. melakukan sholat karena ingin dilihat mertua dan contoh lainnya. .

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->