Selawat

Perkataan selawat [bahasa Arab: ‫ ]الصلوات‬diambil dari perkataan solat [bahasa Arab: ‫ ,الصلة‬doa, pujian]. Ibnu Kasir berkata dalam tafsirnya: Telah berkata Al-Bukhariy: Telah berkata Abu `Aliyah:
Salawat Allah subhanahu wata`ala ialah pujian-Nya di sisi para malaikat. Dan salawat malaikat ialah doa. Dan salawat orang mu'min ialah memohon rahmat daripada Allah ke atas Nabi Muhammad[1] ‫إِ ّ ا َ و َلَئكَتهُ يصَّونَ عَلَى ال ّب ّ َا أَي َا ال ِينَ آمَ ُوا صَّوا عََليهِ وسَل ُوا تسِْي ًا‬ ‫ْ َ ّم َ ل م‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫ن ِي ي ّه ّذ‬ ‫ن ّ َم ِ َ ُ ل‬ ‫ل‬ Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya bersalawat (memuji dan berdoa) ke atas Nabi (Muhammad s.a.w). Wahai orang-orang yang beriman bersalawatlah kamu ke atasnya serta ucapkanlah salam dengan penghormatan. [Al-Ahzab: 56]

Lafaz Salawat
Bacaan Sebutan Makna
-

Rujukan
[An-Nasa'iy/ 1289, sahih]

‫ الّ ُم ص ّ علَى م َ ّدٍ َآ ِ م َ ّ ٍ، َ َا صّيتَ عَى‬Allahumma salliibrahim, innaka hamidun majid, Allahumma ‫ له ّ َل َ ُحم و ل ُحمد كم َل ْ َل‬sallayta `ala ali `ala muhammadin wa'ali muhammad, kama ‫إ ر م إ ّ ح د َ د لهم ب ِ َل ُحمد‬ ٍ ّ َ ‫ آلِ ِبْ َاهِي َ، ِنكَ َمِي ٌ مجِي ٌ، الّ ُ ّ َاركْ عَى م‬barik `ala muhammadin wa'ali muhammad, kama barakta `ala ‫إ ر م إّ ح د‬ ٌ ‫ َآ ِ م َ ّ ٍ، َ َا َا َكتَ عَى آلِ ِبْ َاهِي َ، ِنكَ َمِي‬ali ibrahim, innaka hamidun majid ‫و ل ُحمد كم ب ر ْ َل‬

‫َ د‬ ٌ ‫مجِي‬ ‫له ّ َل َ ُحم َ َل ل ُحمد‬ ٍ ّ َ ‫ الّ ُم ص ّ علَى م َ ّدٍ وعَى آ ِ م‬Allahumma salli `ala muhammadin wa`ala ali muhammad ‫له ّ َل َ ُحم َ َل ل ُحمد كم َل ْت‬ َ ‫ الّ ُم ص ّ علَى م َ ّدٍ وعَى آ ِ م َ ّ ٍ، َ َا صّي‬Allahumma salli `ala muhammadin wa`ala ali muhammad, ،‫ عَى ِبْ َاهِي َ، َ َاركْ علَى م َ ّ ٍ وَعَى آلِ م َ ّد‬kama sallayta `ala ibrahim, wabarik `ala muhammadin wa`ala ‫ُحم‬ ‫َل إ ر م وب ِ َ ُحمد َل‬ ‫َل ِ إ ر م ف ع ل ن إ ّ َ ح د‬ ٌ ‫ َ َا َا َكْتَ عَى آل ِبْ َاهِي َ، ِي الْ َاَمِي َ، ِنك َمِي‬ali muhammad, kama barakta `ala ali ibrahim, fi l-`alamin, ‫ كم ب ر‬innaka hamidun majid ‫َ د‬ ٌ ‫مجِي‬ ‫له ّ َل َ ُحم َ َل ل ُحمد كم َل ْت‬ َ ‫ الّ ُم ص ّ علَى م َ ّدٍ وعَى آ ِ م َ ّ ٍ، َ َا صّي‬Allahumma salli `ala muhammadin wa`ala ali muhammad, ‫َل إ ر م إ ّ َ ح د َ د وب ِ َ ُحمد‬ ٍ ّ َ ‫ عَى ِبْ َاهِي َ، ِنك َمِي ٌ مجِي ٌ، َ َاركْ علَى م‬kama sallayta `ala ibrahim, innaka hamidun majid, wabarik ‫ َل ل ُحمد َم ب ر ْ َل إ ر م إ ّ َ ح د‬ibrahim, innaka hamidun ali muhammad, kama barakta `ala ٌ ‫` وَعَى آ ِ م َ ّ ٍ، ك َا َا َكتَ عَى ِبْ َاهِي َ، ِنك َمِي‬ala muhammadin wa`ala majid ‫َ د‬ ٌ ‫مجِي‬ ‫له ّ َل َ ُحم َ َل ل ُحمد كم َل ْت‬ َ ‫ الّ ُم ص ّ علَى م َ ّدٍ وعَى آ ِ م َ ّ ٍ، َ َا صّي‬Allahumma salli `ala muhammadin wa`ala ali muhammad, ‫ عَى ِبْ َاهِي َ، ِنك َمِي ٌ مجِي ٌ، الّ ُ ّ َاركْ عَى‬kama sallayta `ala ibrahim, innaka hamidun majid, Allahumma ‫َل إ ر م إ ّ َ ح د َ د لهم ب ِ َل‬ ،َ ‫ م َ ّدٍ وَعَى آ ِ م َ ّ ٍ، َ َا َا َكتَ عَى ِبْ َاهِي‬barikibrahim, innaka hamidun majidmuhammad, kama barakta ‫` ُحم َل ل ُحمد كم ب ر ْ َل إ ر م‬ala `ala muhammadin wa`ala ali ‫إّ ح د َ د‬ ٌ ‫ِنكَ َمِي ٌ مجِي‬ ‫له ّ َل َ ُحم َ َل ل ُحمد كم َل ْت‬ َ ‫ الّ ُم ص ّ علَى م َ ّدٍ وعَى آ ِ م َ ّ ٍ، َ َا صّي‬Allahumma salli `ala muhammadin wa`ala ali muhammad, ،ٍ ّ َ ‫ عَى آلِ ِبْ َاهِي َ، َ َاركْ علَى م َ ّدٍ وعَى آ ِ م‬kama sallayta `ala ali ibrahim, wabarik `ala muhammadin ‫إ ر م وب ِ َ ُحم َ َل ل ُحمد‬ ‫َل‬ ‫َل ِ إ ر م ف ع ل ن إ ّ َ ح د‬ ٌ ‫ َ َا َا َكْتَ عَى آل ِبْ َاهِي َ، ِي الْ َاَمِي َ، ِنك َمِي‬wa`ala ali muhammad, kama barakta `ala ali ibrahim, fi l‫` كم ب ر‬alamin, innaka hamidun majid ‫َ د‬ ٌ ‫مجِي‬ ‫ له ّ َل َ ُحم َ َل ل ُحمد كم َل ْت‬kama sallayta `ala ali ibrahim, innaka hamidun majid, wabarik َ ‫ الّ ُم ص ّ علَى م َ ّدٍ وعَى آ ِ م َ ّ ٍ، َ َا صّي‬Allahumma salli `ala muhammadin wa`ala ali muhammad, ‫إ ر م إن ح د َ د وب ِ َ ُحمد‬ ٍ ّ َ ‫` عَى آلِ ِبْ َاهِي َ، ِ ّك َمِي ٌ مجِي ٌ، َ ِاركْ علَى م‬ala muhammadin wa`ala ali muhammad, kama barakta `ala ‫َل‬ َ‫ وَعَى آ ِ م َ ّ ٍ، ك َا َا َكتَ عَى آلِ ِبْ َاهِي َ، ِنك‬ali ibrahim, innaka hamidun majid ّ‫إ ر م إ‬ ‫َل ل ُحمد َم ب ر ْ َل‬

-

[An-Nasa'iy/ 1292, sahih]

-

[Al-Muwatta'/ 459, sahih], [Ibnu Hibban/ 1958, sahih]

-

[An-Nasa'iy/ 1291, sahih]

-

[Al-Bukhariy/ 4519], [Ibnu Majah/ 904, sahih]

-

[Muslim/ 405], [AlMuwatta'/ 459, sahih], [AnNasa'iy/ 1285, sahih], [Ibnu Hibban/ 1965, sahih] [Muslim/ 406]

-

‫ح د َ د‬ ٌ ‫َمِي ٌ مجِي‬ ‫له ّ َل َ ُحم َ َل ل ُحمد كم َل ْت‬ َ ‫ الّ ُم ص ّ علَى م َ ّدٍ وعَى آ ِ م َ ّ ٍ، َ َا صّي‬Allahumma salli `ala muhammadin wa`ala ali muhammad, ‫ عَى آلِ ِبْ َاهِي َ، ِ ّك َمِي ٌ مجِي ٌ، الّ ُ ّ ِاركْ عَى‬kama sallayta `ala ali ibrahim, innaka hamidun majid, ‫إ ر م إن ح د َ د لهم ب ِ َل‬ ‫َل‬ ،َ ‫ م َ ّدٍ وَعَى آ ِ م َ ّ ٍ، َ َا َا َكتَ عَى آلِ ِبْ َاهِي‬Allahumma barik `ala ibrahim, innaka hamidunmuhammad, ‫إر م‬ ‫ ُحم َل ل ُحمد كم ب ر ْ َل‬kama barakta `ala ali muhammadin wa`ala ali majid ‫إّ ح د َ د‬ ٌ ‫ِنكَ َمِي ٌ مجِي‬ ‫له ّ َل َ ُحم َ َل ل ُحمد كم َل ْت‬ َ ‫ الّ ُم ص ّ علَى م َ ّدٍ وعَى آ ِ م َ ّ ٍ، َ َا صّي‬Allahumma salli `ala muhammadin wa`ala ali muhammad, ْ‫ عَى ِبْ َاهِيمَ َآل ِبْ َاهِيمَ، ِنك َمِي ٌ مجِي ٌ، َ َارك‬kama sallayta `ala ibrahima wa'ali ibrahim, innaka hamidun ِ ‫إ ّ َ ح د َ د وب‬ ‫َل إ ر و ِ إ ر‬ ‫ علَى م َ ّدٍ وعَى آ ِ م َ ّ ٍ، َ َا َا َكْتَ عَى‬majid, wabarik `ala muhammadin wa`ala ali muhammad, kama ‫َل‬ ‫ َ ُحم َ َل ل ُحمد كم ب ر‬barakta `ala ibrahima wa'ali ibrahim, innaka hamidun majid ‫إ ر و إ ر م إ ّ حم د َ د‬ ٌ ‫ِبْ َاهِيمَ َآلِ ِبْ َاهِي َ، ِنكَ َ ِي ٌ مجِي‬ ‫له ّ َل َ ُحم َ َل ل ُحمد كم َل ْت‬ َ ‫ الّ ُم ص ّ علَى م َ ّدٍ وعَى آ ِ م َ ّ ٍ، َ َا صّي‬Allahumma salli `ala muhammadin wa`ala ali muhammad, ،ٌ ‫ عَى ِبْ َاهِيمَ وَعَى آل ِبْ َاهِي َ، ِنك َمِي ٌ مجِي‬kama sallayta `ala ibrahimabarik `ala muhammadin wa`ala ali ‫َل ِ إ ر م إ ّ َ ح د َ د‬ ‫ َل إ ر‬hamidun majid, Allahumma wa `ala ali ibrahim, innaka ‫لهم ب ِ َ ُحم َ َل ل ُحمد كم ب ر ت‬ َ ْ‫ الّ ُ ّ َاركْ علَى م َ ّدٍ وعَى آ ِ م َ ّ ٍ، َ َا َا َك‬muhammad, kama barakta `ala ibrahima wa`ala ali ibrahim, ‫َل ِ إ ر م إ ّ َ ح د َ د‬ ٌ ‫ عَى ِبْ َاهِيمَ وَعَى آل ِبْ َاهِي َ، ِنك َمِي ٌ مجِي‬innaka hamidun majid ‫َل إ ر‬ ،ٍ ّ َ ‫ الّ ُم ص ّ علَى م َ ّد ال ّ ِ ّ ا ُ ّ ّ وَعَى آ ِ م‬Allahumma salli `ala muhammadini n-nabiyyi l-ummiyyi ‫له ّ َل َ ُحم ٍ نبي لمي َل ل ُحمد‬ ْ‫ َ َا صَّيتَ عَى ِبْ َاهِيمَ وَعَى آل ِبْ َاهِي َ، َ َارك‬wa`ala ali muhammad,muhammadini n-nabiyyi l-ummiyyi ali ِ ‫َل ِ إ ر م وب‬ ‫ كم ل ْ َل إ ر‬ibrahim, wabarik `ala kama sallayta `ala ibrahima wa `ala ‫َ ُحم ٍ نبي لمي َل ل ُحمد َم ب ر ْت‬ َ ‫ علَى م َ ّد ال ّ ِ ّ ا ُ ّ ّ وَعَى آ ِ م َ ّ ٍ، ك َا َا َك‬wa`ala ali muhammad, kama barakta `ala ibrahima wa`ala ali ‫َل ِ إ ر م إ ّ َ ح د َ د‬ ٌ ‫ عَى ِبْ َاهِيمَ وَعَى آل ِبْ َاهِي َ، ِنك َمِي ٌ مجِي‬ibrahim, innaka hamidun majid ‫َل إ ر‬ ‫له ّ َل َ ُحم ع ْ ِ و س ِك كم َل ْت‬ َ ‫ الّ ُم ص ّ علَى م َ ّدٍ َبدكَ َرَ ُول َ، َ َا صّي‬Allahumma salli `ala muhammadin `abdika warasulik, kama ،ٍ ّ َ ‫ عَى ِبْ َاهِي َ، َ َاركْ علَى م َ ّ ٍ وَعَى آلِ م‬sallayta `ala ibrahim, wabarik `ala muhammadin wa`ala ali ‫ُحمد‬ ‫َل إ ر م وب ِ َ ُحمد َل‬ ‫َل إ ر م‬ َ ‫ َ َا َا َكْتَ عَى ِبْ َاهِي‬muhammad, kama barakta `ala ibrahim ‫كم ب ر‬ ‫له ّ َل َ ُحم ع ْ ِ و س ِك كم َل ْت‬ َ ‫ الّ ُم ص ّ علَى م َ ّدٍ َبدكَ َرَ ُول َ، َ َا صّي‬Allahumma salli `ala muhammadin `abdika warasulik, kama

-

[Ibnu Hibban/ 1964, sahih], [Al-Bukhariy/ 5996], [Muslim/ 406], [An-Nasa'iy/ 1287, sahih]

-

[An-Nasa'iy/ 1288, sahih], [An-Nasa'iy/ 1290, sahih], [Ibnu Hibban/ 1957, sahih]

-

[Al-Bukhariy/ 3190]

-

[Ibnu Hibban/ 1959, isnadnya sahih]

-

[Ibnu Majah/ 903, sahih] [Al-Bukhariy/ 5997]

،ٍ ّ َ ‫ عَى ِبْ َاهِي َ، َ َاركْ علَى م َ ّ ٍ وَعَى آلِ م‬sallayta `ala ibrahim, wabarik `ala muhammadin wa`ala ali ‫ُحمد‬ ‫َل إ ر م وب ِ َ ُحمد َل‬ ‫َل إ ر و ِ إ ر م‬ َ ‫ َ َا َا َكْتَ عَى ِبْ َاهِيمَ َآل ِبْ َاهِي‬muhammad, kama barakta `ala ibrahima wa'ali ibrahim ‫كم ب ر‬ ‫له ّ َل َ ُحم ع ْ ِ و س ِك كم َل ْت‬ َ ‫ الّ ُم ص ّ علَى م َ ّدٍ َبدكَ َرَ ُول َ، َ َا صّي‬Allahumma salli `ala muhammadin `abdika warasulik, kama ‫ عَى ِبْ َاهِي َ، َ َاركْ علَى م َ ّ ٍ َآلِ م َ ّ ٍ، َ َا‬sallayta `ala ibrahim, wabarik `ala muhammadin wa'ali ‫َل إ ر م وب ِ َ ُحمد و ُحمد كم‬ ‫ب ر ْ َل إ ر م‬ َ ‫ َا َكتَ عَى ِبْ َاهِي‬muhammad, kama barakta `ala ibrahim ‫له ّ َل َ ُحم ع ْ ِ و س ِك كم َل ْت‬ َ ‫ الّ ُم ص ّ علَى م َ ّدٍ َبدكَ َرَ ُول َ، َ َا صّي‬Allahumma salli `ala muhammadin `abdika warasulik, kama ‫ عَى ِبْ َاهِي َ، َ َاركْ علَى م َ ّ ٍ َآلِ م َ ّ ٍ، َ َا‬sallayta `ala ibrahim, wabarik `ala muhammadin wa'ali ‫َل إ ر م وب ِ َ ُحمد و ُحمد كم‬ ‫ب ر ْ َل إ ر و ِ إ ر م‬ َ ‫ َا َكتَ عَى ِبْ َاهِيمَ َآل ِبْ َاهِي‬muhammad, kama barakta `ala ibrahima wa'ali ibrahim ‫له ّ َل َ ُحم ع ْ ِ و س ِك كم َل ْت‬ َ ‫ الّ ُم ص ّ علَى م َ ّدٍ َبدكَ َرَ ُول َ، َ َا صّي‬Allahumma salli `ala muhammadin `abdika warasulik, kama ،ٍ ّ َ ‫ عَى آل ِبْ َاهِي َ، َ َاركْ علَى م َ ّدٍ وعَى آ ِ م‬sallayta `ala ali ibrahim, wabarik `ala muhammadin wa`ala ali ‫إ ر م وب ِ َ ُحم َ َل ل ُحمد‬ ‫َل‬ ‫َل إ ر م‬ َ ‫ َ َا َا َكْتَ عَى ِبْ َاهِي‬muhammad, kama barakta `ala ibrahima ‫كم ب ر‬ ‫له ّ َل َ ُحم ع ْ ِ و س ِك كم َل ْت‬ َ ‫ الّ ُم ص ّ علَى م َ ّدٍ َبدكَ َرَ ُول َ، َ َا صّي‬Allahumma salli `ala muhammadin `abdika warasulik, kama ،ٍ ّ َ ‫ عَى آل ِبْ َاهِي َ، َ َاركْ علَى م َ ّدٍ وعَى آ ِ م‬sallayta `ala ali ibrahim, wabarik `ala muhammadin wa`ala ali ‫إ ر م وب ِ َ ُحم َ َل ل ُحمد‬ ‫َل‬ ‫َل ِ إ ر م‬ َ ‫ َ َا َا َكْتَ عَى آل ِبْ َاهِي‬muhammad, kama barakta `ala ali ibrahim ‫كم ب ر‬ ‫َذري ه كم َل ت‬ َ ْ‫ الّ ُم ص ّ علَى م َ ّدٍ وَزْ َاجِهِ و ُ ّ ّتِ ِ، َ َا صّي‬Allahumma salli `ala muhammadin wa'azwajihi wazurriyyatih, ‫له ّ َل َ ُحم َأ و‬ ،ِ ‫ عَى ِبْ َاهِي َ، َ َاركْ علَى م َ ّ ٍ وَزْ َاجِهِ وَ ُ ّ ّت‬kama sallayta `ala ibrahim,kama barakta muhammadin ‫ذري ِه‬ ‫ َل إ ر م وب ِ َ ُحمد َأ و‬wa'azwajihi wazurriyyatih, wabarik `ala `ala ali ibrahim, ‫َل ِ إ ر م إ ّ َ ح د َ د‬ ٌ ‫ َ َا َا َكْتَ عَى آل ِبْ َاهِي َ، ِنك َمِي ٌ مجِي‬innaka hamidun majid ‫كم ب ر‬ ‫َذري ه كم َل ت‬ َ ْ‫ الّ ُم ص ّ علَى م َ ّدٍ وَزْ َاجِهِ و ُ ّ ّتِ ِ، َ َا صّي‬Allahumma salli `ala muhammadin wa'azwajihi wazurriyyatih, ‫له ّ َل َ ُحم َأ و‬ ،ِ ‫ عَى ِبْ َاهِي َ، َ َاركْ علَى م َ ّ ٍ وَزْ َاجِهِ وَ ُ ّ ّت‬kama sallayta `ala ibrahim, wabarik `ala muhammadin ‫ذري ِه‬ ‫َل إ ر م وب ِ َ ُحمد َأ و‬ ‫َل ِ إ ر م ف ع ل ن إ ّ َ ح د‬ ٌ ‫ َ َا َا َكْتَ عَى آل ِبْ َاهِي َ، ِي الْ َاَمِي َ، ِنك َمِي‬wa'azwajihi wazurriyyatih, kama barakta `ala ali ibrahim, fi l‫` كم ب ر‬alamin, innaka hamidun majid ‫َ د‬ ٌ ‫مجِي‬

-

[An-Nasa'iy/ 1293, sahih]

-

[Al-Bukhariy/ 4520]

-

[Al-Bukhariy/ 4520]

-

[Al-Bukhariy/ 4520]

-

[Al-Bukhariy/ 3189]

-

[Ibnu Majah/ 905, sahih]

‫َذري ه كم َل ت‬ َ ْ‫ الّ ُم ص ّ علَى م َ ّدٍ وَزْ َاجِهِ و ُ ّ ّتِ ِ، َ َا صّي‬Allahumma salli `ala muhammadin wa'azwajihi wazurriyyatih, ‫له ّ َل َ ُحم َأ و‬ ‫إ ر م وب ِ َ ُحم َأ و ه‬ ِ ِ‫ عَى آلِ ِبْ َاهِي َ، َ َاركْ علَى م َ ّدٍ وَزْ َاج‬kama sallayta `ala ali ibrahim, wabarik `ala muhammadin ‫َل‬ ‫إ ر م إّ َ ح د‬ ٌ ‫ وَ ُ ّ ّت ِ، َ َا َا َكتَ عَى آلِ ِبْ َاهِي َ، ِنك َمِي‬wa'azwajihi wazurriyyatih, kama barakta `ala ali ibrahim, ‫ ذري ِه كم ب ر ْ َل‬innaka hamidun majid ‫َ د‬ ٌ ‫مجِي‬ ‫ الّ ُم ص ّ علَى م َ ّدٍ وعَى َزْ َاجِ ِ وَ ُ ّ ّتِ ِ، َ َا‬Allahumma salli `ala muhammadin wa`ala azwajihi ‫له ّ َل َ ُحم َ َل أ و ه ذري ه كم‬ ‫ صّيْتَ عَى آل ِبْ َاهِيمَ، َ َاركْ علَى م َ ّدٍ وعَى‬wazurriyyatih, kama sallayta `ala ali ibrahim, wabarik `ala ‫وب ِ َ ُحم َ َل‬ ‫َل ِ إ ر‬ ‫َل‬ َ‫ َزْ َاجِهِ وَ ُ ّ ّت ِ، ك َا َا َكتَ عَى آلِ ِبْ َاهِي َ، ِنك‬muhammadin wa`ala azwajihi wazurriyyatih, kama barakta ّ‫إ ر م إ‬ ‫ذري ِه َم ب ر ْ َل‬ ‫` أ و‬ala ali ibrahim, innaka hamidun majid ‫ح د َ د‬ ٌ ‫َمِي ٌ مجِي‬ ،َ ‫ الّ ُم ص ّ علَى م َ ّ ٍ، َ َا صّيتَ عَى آلِ ِبْ َاهِي‬Allahumma salli `ala barik `ala muhammad, kama barakta `ala ‫إر م‬ ‫ له ّ َل َ ُحمد كم َل ْ َل‬ibrahim, Allahumma muhammad, kama sallayta `ala ali َ‫ الّ ُ ّ َاركْ علَى م َ ّ ٍ، َ َا َا َكْتَ عَى آل ِبْ َاهِيم‬ali ibrahim ‫َل ِ إ ر‬ ‫لهم ب ِ َ ُحمد كم ب ر‬ Tingkat-tingkat Selawat

-

[An-Nasa'iy/ 1294, sahih], [Al-Bukhariy/ 5999], [AlMuwatta'/ 458, sahih]

-

[Muslim/ 407]

-

[An-Nasa'iy/ 1286, isnadnya sahih]

1. Selawat daripada Allah kepada Nabi dan Rasul-Nya terutama Nabi Muhammad s.a.w. Selawat ini bermakna Allah memberi rahmat kepada Rasulullah. Ini tidak pula bermakna bahawa Rasulullah itu lebih tinggi daripada Allah. Sebenarnya Allah memberi puji-pujian dan keutamaan kepada Rasulullah kerana baginda merupakan makhluk-Nya yang paling taat dan berakhlak mulia. Sepertilah seorang ibu memuji-muji dan terkenang-kenangkan anaknya yang begitu baik dan berbudi kepadanya. Di dalam ayat tadi, Allah memberitahu kita manusia bahawa Dia berselawat kepada Rasulullah supaya kita juga turut melakukannya. Allah juga ada memujimuji nabi-nabi yang lain serta orang-orang yang soleh yang terdahulu daripada Nabi Muhammad di dalam [[ Al-quran]]. Allah sebenarnya mahu mengajar kita supaya memuja dan memuji orang-orang yang taat kepada-Nya, lebih daripada tokoh-tokoh negara atau personaliti-personaliti glamor yang banyak melanggar perintah-Nya. 2. Selawat daripada malaikat kepada para nabi dan rasul. Para malaikat merupakan makhluk Allah yang sangat taat. Mereka selalu berselawat kepada para nabi dan rasul. Walaupun malaikat adalah makhluk yang suci yang diciptakan daripada cahaya, namun darjat para nabi dan rasul adalah lebih tinggi daripada mereka. Mengapa? Kerana malaikat sememangnya diciptakan tanpa nafsu (yang sering mengajak manusia melakukan kejahatan dan kemungkaran), oleh itu adalah mudah untuk mereka melakukan ketaatan yang sepenuhnya kepada Allah. Tetapi manusia diciptakan dengan nafsu. Bermakna, manusia yang boleh menundukkan nafsunya untuk melakukan taat kepada Allah adalah lebih hebat dari keseluruhan para malaikat.

3. Selawat manusia kepada Nabi Muhammad. Selawat kita umat Muhammad kepada nabi kita merupakan permohonan kita kepada Allah supaya memberikan keutamaan dan kemuliaan kepada baginda. Dengan berselawat, kita juga mengakui kerasulannya dan mengakui kebenaran ajaran yang dibawa oleh baginda. Sebenarnya Nabi Muhammad tidak memerlukan selawat-selawat daripada kita yang memohon Allah memberi keutamaan dan kemuliaan kepada baginda. Beliau sudahpun disebut sebagai manusia dan rasul yang paling utama. Tetapi dengan berselawat, kitalah yang akan mendapat manfaatnya. Kita akan mendapat pahala dan keberkatan serta dapat mendekatkan hati kita kepada baginda.

Kepentingan Selawat
Kita sangat digalakkan berselawat kepada Nabi kita s.a.w. Malah ia begitu penting sehingga doa kita tidak diterima oleh Allah jika kita tidak berselawat. Perkara ini merupakan satu hakikat kerana ia disampaikan sendiri oleh Nabi Muhammad : Rujukan : • Riwayat Ad-Dailami "Setiap doa adalah terhalang, sehingga berselawat atas Nabi s.a.w. " Begitu sekali Allah melihat kepentingan selawat. Ini ialah kerana kebanyakan kita melakukan banyak dosa dan kemungkaran setiap hari. Lebihlebih lagi kita yang hidup jauh daripada zaman Nabi s.a.w. Begitu lemahnya iman dan amalan Islam kita sehingga iman kita diibaratkan senipis kulit bawang dan iman kita pula diibaratkan seperti iman orang yang munafik. Memang sepatutnya sekiranya Allah tidak terima permintaan daripada orang-orang yang banyak melakukan dosa seperti kita. Tetapi, Allah itu bersifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dia kasihankan kita, maka Dia bagi jalan keluar. Dia suruh kita berselawat kepada Nabi s.a.w. dahulu. Apabila kita berselawat, barulah doa kita akan didengar-Nya. Barulah ada peluang untuk ia dikabulkan pula. Kalau awal-awal lagi sudah ditolak, sudah tentu tidak ada peluang untuk diterima sama sekali. Berselawat kepada Nabi ibarat kita dapat "recommendation" daripada baginda. Tamsilannya begini. Katakanlah kita hendak memohon sesuatu pekerjaan di sebuah syarikat. Kita tahu ramai orang lain yang bersaing dengan kita untuk mendapatkan kerja tersebut. Tetapi apabila kita jumpa pengurus dan cakap pada dia, "Saya kenal baik Encik Rustam, pembantu kanan tuan." Pada masa yang sama pula, Encik Rustam tu "recommend" kita untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Maka, menjadi mudahlah untuk kita diterima untuk menjawat jawatan tersebut.

Begitulah tamsilan kita berselawat kepada Nabi s.a.w. Bila kita berselawat, nabi pun akan menjawab selawat kita. Selawat baginda kepada kita itulah doa untuk kita. Dan doa para nabi itu sangatlah makbul, lebih-lebih lagi Nabi Muhammad s.a.w. yang mendapat gelaran kekasih Allah. Ini yang dikatakan "recommendation" tadi. Selain selawat ini penting untuk menyampaikan doa kita kepada Allah s.w.t, ia juga penting untuk pelbagai hal yang lain.

Kelebihan berselawat
1. Mendapat syafaat Nabi Muhammad s.a.w. Rujukan :

Sabda Nabi Muhammad s.a.w. :

"Barangsiapa yang berselawat kepadaku pada waktu pagi sepuluh kali dan pada waktu petang sepuluh kali, dia akan memperolehi syafaatku pada hari kiamat. " Nasib kita di akhirat memang tidak pasti. Kalau dilihat pada diri kita umat akhir zaman yang banyak cacat cela dan kekurangan ini, rasa-rasanya kita adalah lebih layak untuk masuk neraka daripada masuk ke syurga. Oleh itu kita sangat memerlukan syafaat Nabi Muhammad untuk menolong kita di akhirat nanti.

Syafaat Nabi di akhirat nanti ada 5 jenis
i) Syafaat Nabi untuk membebaskan ummat manusia daripada kedahsyatan Padang Mahsyar. ii) Syafaat Nabi untuk memasukkan suatu kaum ke dalam syurga tanpa hisab dan perhitungan apa pun. iii) Syafaat kepada kaum setelah dihisab dan diputuskan untuk menerima hukumnya yang setimpal, agar dicabut hukuman itu. iv) Syafaat mengeluarkan mereka yang berdosa, dari azab neraka. v) Syafaat untuk menaikkan ke tingkat yang lebih tinggi di syurga. 2. Mendapat perlindungan dan pembelaan dari Nabi s.a.w. (dengan izin Allah jua) Rujukan :

Riwayat Al Baihaqi dan Al Khatib; Sabda Nabi Muhammad s.a.w. :

"Barangsiapa berselawat kepadaku di sisi kuburku maka aku mendengarnya, barangsiapa berselawat kepadaku dari jauh, maka selawat itu diserahkan oleh seorang malaikat yang menyampaikan kepadaku dan ia dicukupi urusan keduniaan dan keakhiratan dan aku sebagai saksi dan pembela baginya. " 3. Mendapat keampunan dosa dari Allah. Rujukan :

Riwayat Ahmad, Nasai dan Al Hakim; Sabda Nabi Muhammad s.a.w. :

"Barangsiapa yang berselawat kepadaku satu kali, maka Allah berselawat kepadanya sepuluh selawat dan Allah menghapus sepuluh kesalahan (dosa) dan mengangkat sepuluh darjat kepadanya. " Rujukan :

Riwayat Ad-Dailami: Sabda Nabi Muhammad s.a.w. :

"Barangsiapa berselawat kepadaku pada hari Jumaat dua ratus selawat, maka diampuni baginya dosa dua ratus tahun. " 4. Diberi pahala dari Allah s.w.t. Rujukan :

Riwayat Ahmad, Nasai dan Al Hakim; Sabda Nabi Muhammad s.a.w. :

"Telah datang kepadaku utusan dari Tuhanku 'Azzawajalla maka dia (Jibril) berkata: Barangsiapa yang mengucapkan selawat kepadaku dari ummatmu, Allah s. w. t. mencatat baginya sepuluh kebaikan dan menghapuskan darinya sepuluh dosa dan mengangkat Allah baginya sepuluh darjat dan menolak Allah atasnya (membalas) yang seumpamanya." 5. Mendapat ketenangan jiwa Rujukan :

Sabda Nabi Muhammad s.a.w. :

"Berselawatlah kamu kepadaku, kerana selawat itu menjadi zakat (penghening jiwa dan penghapus dosa) bagimu." 6. Mendapat rahmat dari Allah Rujukan : • Riwayat Muslim; Sabda Nabi Muhammad s.a.w. : "Barangsiapa berselawat kepadaku satu kali, maka Allah menurunkan rahmat kepadanya sepuluh kali. " 7. Mendapat hajat dunia dan akhirat. Rujukan : • Riwayat Ibnu Majar dari Jarir r.a. ; Sabda Nabi Muhammad s.a.w. : "Barangsiapa berselawat kepadaku dalam sehari seratus kali, maka Allah mendatangkan baginya seratus hajat, tujuh puluh untuk akhirat dan tiga puluh untuk dunia. " 8. Digembirakan dengan syurga. Rujukan :

Riwayat Abus Syaikh dari Anas r.a: Sabda Nabi Muhammad s.a.w. :

"Barangsiapa berselawat kepadaku dalam sehari seribu kali, maka dia tidak akan matt sehingga dia digembirakan dengan syurga. " 9. Menjadi orang yang terdekat kepada Nabi s.a.w. di akhirat nanti. Rujukan : • Riwayat An-Nasai dan Ibnu Hibban; Sabda Nabi Muhammad s.a.w. : "Sesungguhnya seutama-utama manusia (orang terdekat) dengan akupada hari kiamat adalah merekayang lebih banyak berselawat kepadaku"

Kelebihan selawat mengikut para ulama
1) Memperolehi limpah rahmat dari Allah. 2) Ditulis sepulus kebajikan. 3) Dihapuskan sepuluh kesalahan. 4) Diangkat sepuluh darjat. 5) Memperolehi kesempurnaan iman. 6) Menjauhi dari kerugian dan penyesalan. 7) Tergolong sebagai orang-orang yang soleh. 8) Mendekatkan diri kepada Allah s.w.t. 9) Memperoleh syafaat Nabi s.a.w. 10) Memperolehi hubungan yang rapat dengan Nabi s.a.w. 11) Menghilangkan kesusahan dan melapangkan rezeki. 12) Melapangkan dada dan mententeramkan jiwa. 13) Menghapuskan dosa dan menutupkan aib. 14) Terselamat dari kebingungan di hari kiamat. 15) Menjadi sedekah bagi yang tidak mampu (orang miskin pun boleh dapat pahala sedekah) 16) Terhindar dari kefakiran.

17) Dipandang sebagai orang yang mencintai Nabi Muhammad s.a.w. 18) Memperolehi keberkatan dalam hidup. 19) Terhindar dari orang-orang bakhil. 20) Menjadikan sebab doa diterima oleh Allah s.w.t. 21) Memudahkan jalan bagi memasuki syurga. 22) Menjadi zakat dan pembersih diri. 23) Memperolehi selawat dari Allah dan para malaikat. 24) Memperolehi puj ian seluruh makhluk di bumi dan langit. 25) Memenuhi hak Nabi sebagai suatu tugas ibadah. 26) Memperolehi petunjuk dan menghidupkan hati. 27) Tergolong dalam orang-orang yang tidak melupai Nabi s.a.w. 28) Menghilangkan rasa dahaga dan panas matahari di Padang Mahsyar. 29) Dapat meneguhkan telapak kaki ketika meniti Titian Siratul Mustaqim di akhirat. 30) Terkabul segala hajat dan cita-cita.

Gelaran orang yang tidak berselawat
i) Gelaran penghinaan. Rujukan : • Sabda Nabi Muhammad s.a.w. : "Hinalah hidung orang yang ketika disebutkan namaku tidak membaca selawat kepadaku. " ii) Gelaran bakhil (kedekut) Rujukan : • Sabda Nabi Muhammad s.a.w. : "Orang yang bakhil ialah yang disebut namaku kepadanya lalu ia tidak mahu berselawat kepadaku. "