Anda di halaman 1dari 11

Hnh v dng son gio n cng ngh 11 Bi 1 Khung v

A1 A2 A4 A4

Khung v
Nt lin m Nt ln sng

A3

Khung tn
Nt t

Nt gch chm

Kh giy-Khung bn v- khung tn

ng dng nt v

Bi 2

C A

V t cc hnh chiu gc chiu th nht Phng php chiu gc th nht


B

V t cc hnh chiu gc chiu th ba

Bi 3 Thc hnh v cc hnh chiu ca vt th n gin

18

1 4

1 8

50 20

3 2

v li gii bi thc hnh trang 21

1 4

2 8

2 8

38

Gi ch V

Tm trt dc

ng ng

Tm trt ngang

Thiu 2 bi cha v 3

Gi ch V

Tm trt dc

ng ng

Tm trt ngang

Bi 4 Mt ct-Hnh ct

Mt ct chp

Mt ct

hnh ct Mt ct-Hnh ct

Hnh ct ton b

Hnh ct mt na

Bi 5

Hnh ct cc b

Xy dng khi nim Hnh chiu

Bi 6 Thc hanh biu din vt th

32

27

65

28

65

18

v tr Khung tn

Bi 1

Bi 2

Bi 3

Bi 4

10

Bi 5

Bi 6

Cn tip

11