Anda di halaman 1dari 3

No

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Kelas
Nis
1112001
1112002
1112003
1112004
1112005
1112006
1112007
1112008
1112009
1112010
1112011
1112012
1112013
1112014
1112015
1112016
1112017
1112018
1112019
1112020
1112021
1112022
1112023
1112024
1112025
1112026
1112027
1112028
1112029
1112030
1112031
1112032
1112033
1112034
1112035
1112036
1112037
1112038
1112039
1112040
1112041
1112042
1112043
1112044

1 TKJ 1
Nama

Nilai

Abdu Ajid
Abdul Fatah
Ainul Yaqin
Agus Faisal

60
60
60
60

Fajar Shodiq
Faridah
Fatkhul Amin
Fitriyani
Ibadillah

60
70
65
70
65

Ismail Fahmi
Ismatul Maola
Kholidah
M. Sabiq Bilkhoir
Maftukhatul Aeni
Mar'atus Sangdiah
Moh. Firdaus
M. Avid Zulkornain
Moh. Furqon
Moh. Sabani
Mubarok

60
70
70
65
70
75
65
60
70
65
65

Nur Hasan
Nur Khayani
Nur Hikmah

65
70
70

Nurul Apipah
Rifqotunnada

70
70

Rosanita Faozah
Siti Machmudah
Samsul Rizal
Anis Fauziyah
Umi Hani
Yani Oktaviani
Zaki Mubarok
Khotibul Umama
Ahmad Syauqi
Moh. Taufik
Yaya Nihaya
Elin Tamaya
Nur Laela
Saefullah

70
70
65
70
70
70
65
60
60
60
70
70
65
32

Keterangan :
Seluruh Nilai sudah sesuai denga
yang nilai 60 siswa yang tidak pe

45
46
47
48

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

1112045 Mukhamad Rokhim


1112046 Mafrudoh
1112047
1112048 Bustanul Arifin

Kelas
Nis
1112049
1112050
1112051
1112052
1112053
1112054
1112055
1112056
1112057
1112058
1112059
1112060
1112061
1112062
1112063
1112064
1112065
1112066

32
70
60

1 TKJ 2
Nama
Ahmad Baehaki
Ahmad Sofa
Azah
Fasiha Tunnisa
Imron Rosyadi
Indah Amaliyah
Khoibulida
Mawadah
Mulyadi
Mustaqim
Ngarofatun Munawaroh
Pijri Hidayanti
Qosidatul Jannah
Rizal Fuadi
Samsu Bahri
Taufikur Rahman
Ismi Yuliani
Imam Mustadi

Nilai
65
70
65
70
65
70
70
70
70
60
70
70
70
65
65
65
60
65

Keterangan :
Seluruh Nilai sudah sesuai dengan pertimbangan kehadiran + tugas + UAS
yang nilai 60 siswa yang tidak pernah hadir / jarang masuk jam pelajaran saya kasih nilai karena kebijakan saya