Anda di halaman 1dari 2

JAWATANKUASA KOLEJ MAHASISWA KOLEJ 16 & 17 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

Pengerusi, Jawatankuasa Kolej Mahasiswa, Kolej 16 & 17, Universiti Teknologi Malaysia, 81310 Skudai, Johor. Pengarah, Pusat Kokurikulum, Universiti Teknologi Malaysia, 81310 Skudai, Johor. Melalui dan salinan; Kapt. Hj. Wan Ibrisam Fikry Bin Hj. Wan Ismail, Pengetua Kolej 16 & 17, Universiti Teknologi Malaysia, 81310 Skudai, JOHOR Tuan, PERMOHONAN MENGGUNAKAN TAPAK PUSAT KO-Q Sukacita perkara di atas dirujuk. 2. Untuk makluman pihak tuan, Biro Kebudayaan, Jawatankuasa Kolej Mahasiswa Kolej 16 & 17 akan mengadakan satu program Pidato Kemerdekaan. Segala butiran berkaitan program ini adalah seperti di bawah: Tarikh/Hari : 22 SEPTEMBER 2006 (JUMAAT) Masa Tajuk : 9.00 malam hingga 12.00 malam : PIDATO KEMERDEKAAN

15 SEPT 2006

http://tangkapgambar.blogspot.com/

3. Besarlah harapan kami agar permohonan ini dapat dipertimbangkan dengan sewajarnya oleh pihak tuan. Segala kesulitan yang dihadapi oleh pihak tuan amat dipohon kemaafan. Kerjasama pihak tuan didahului ucapan terima kasih.

Sekian, terima kasih. Yang Benar,

(MOHD SUHAIMI BIN MOHD AMIN) Pengerusi JKM Kolej 16 & 17 s.k - Pengetua Kolej 16 & 17 - Pengarah Program PIDATO KEMERDEKAAN - Setiausaha Program PIDATO KEMERDEKAAN

http://tangkapgambar.blogspot.com/

Anda mungkin juga menyukai