Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Tahun Masa Bidang Tema

: : : :

6 Nilam 9.40 - 10.40 pagi (60 minit) Menyiasat Daya dan Tenaga Daya 1.3 Menganalisis Daya Geseran Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat : Menghasilkan satu ujikaji adil untuk mengetahui bagaimana jenis permukaan yang berlainan member kesan kepasa jarak yang dilalui oleh troli dengan menentukan perkara yang diubah, perkara yang ditetapkan dan perkara yang diukur.

Objektif Pelajaran : Hasil Pembelajaran:

Kemahiran saintifik:

Membuat pemerhatian, berkomunikasi, mengukur dengan menggunakan nombor, membina hipotesis, mengeksperimen, mengawal pembolehubah

Bahan Bantu Mengajar (BBM) :

Buku teks amali sains, troli / kereta mainan, landasan, pita pengukur, pembaris 100cm, pelbagai jenis permukaan seperti berumput, bertar, mozek dan bersimen, LCD, laptpop, CD-ROM,Skrin, Kertas laporan amali, kad huruf jawapan, kad duit, botol gam, minyakmasa dan bikar

Perbendaharaan Kata :

Daya geseran, licin, kasar

Fasa / Masa

Isi Kandungan

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1. Murid-murid disoal tentang pengalaman mereka untuk membuka penutup botal. Guru mengedarkan botol gam

Catatan

Orientasi (5 minit)

Tangan yang licin lebih sukar untuk membuka penutup botolgam

Menimbulkan minat murid dengan membezakan

berbanding tangan yang kesat.

kepada setiap kumpulan. Murid- kesan antara murid dikehendakki membuka penutup botol gam menggunakan tangan mereka. Murid-murid disoal: Adakah mudah atau sukar membuka penutup boto gam ini? Kemudian, murid-murid menyapu kedua-dua tangan dengan minyak masak. 2. Murid-murid dikehendakki membuka penutup botol gam tadi. Guru mengemukakan soalan: Adakah senang atau sukar membuka penutup botol gam setelah tangan kamu disapu dengan minyakmasak? Apakah yang kamu rasa dengan tangan kamu sekarang? 3. Guru mengaitkan aktiviti dengan isi pelajaran. BBM: Botol gam, minyak masak, bikar kesat dan licin.

Pencetusan Idea (15 minit)

Geseran ialah sejenis daya. Dihasilkan apabila dua permukaan bersentuhan.

1. Murid menggosok kedua-dua tapak tangan. Murid-murid disoal. Apakah yang kamu rasa pada tapak tangan kamu? Adakah permukaan tapak tangan kamu bersentuhan? 2. Guru menerangkan konsep daya geseran. 3. Murid-murid cuba mengaitkan pengalaman fasa orientasi dan aktiviti menggosok tangan

Aktiviti menggosok tangan akan menghasilkan daya geseran.

Daya geseran menentang arah pergerakan

dengan konsep daya geseran yang diterangkan oleh guru. Apakah yang kamu faham dengan geseran? 4. Guru menerangkan objektif pelajaran. 5. Ketua kumpulan dikehendaki mengambil bahan dan radas bagi merancang dan menjalankan eksperimen mengikut kumpulan masingmasing. 6. Murid berbincang dan menentukan perkara-perkara yang akan diubah (pembolehubah dimanipulasikan), perkara yang diukur (pembolehubah bergerakbalas) dan perkaraperkara yang akan dietetapkan (pembolehubah dimalarkan) hipotesis eksperimen. Guru akan memilih hipotesis dan menulis di atas papan tulis. 7. Murid-murid berbincang langkah-langkah eksperimen mengikut kumpulan masingmasing. 8. Pembentangan hasil perbincangan kumpulan tentang langkah-langkah eksperimen. Penstrukturan Permukaan paling Semula Idea (20 minit) licin akan menghasilkan jarak troli yang paling 1. Murid-murid diminta membuat ramalan tentang jarak yang dilalui oleh troli di atas permukaan bertar, bersimen, BBM : Troli, landasan, pita pengukur, pembaris 100cm, kertas laporan amali Perkara yang diubah (pembolehubah dimanipulasi) hanya satu sahaja perkarayang perlu diubah dan yang lain akan ditetapkan. Perbincangan berkumpulan (kolaboratif)

jauh sebaliknya permukaan yang paling kesat menghasilkan jarak yang paling dekat.

berumput dan juga bermozek. 2. Murid-murid menjalankan ekperimen mengikut kumpulan. (Lampiran kertas laporan amali) 3. Murid-murid merekodkan pemerhatian dalam kertas laporan amali masing-masing. 4. Guru membimbing murid-murid ketika menjalankan eksperimen. 5. Murid membentangkan hasil pemerhatian dengan meyusun jarak yang paling jauh dilalui oleh troli hingga jarak yang paling dekat. 6. Murid-murid membuat inferens hasil daripada jarak yang berbeza yang dilalui oleh troli. 7. Murid-murid mengaitkan dengan jumlah daya geseran yang dihasilkan oleh setiap jenis permukaan. 8. Murid-murid melengkapkan laporan amali masing-masing. Permukaan bertar, bermozek, bersimen dan berumput BBM: Hasil laporan murid dicatatkan diatas kertas laporan amali. Mengeksperimen di dalam kumpulan

Aplikasi Idea (5 minit)

Permukaanlicin mempunyai kebarangkalian tinggi untuk tergelincir.

1. Perbincangan : Sekiranya kamu berjalan, permukaan manakah yang mempunyai kebarangkalian yang paling tinggi menyebabkan kamu kemalangan / terjatuh / tergelincir? Mengapakah kamu bersependapat demikian?

Murid-murid mengaitkan konsep geseran dalam kehidupan harian mereka

2. Guru menasihati murid-murid supaya berhati-hati berjalan di atas permukaan yang licin. Refleksi (10 minit) Kesimpulan: Semakin bertambah licin jenis permukaan, semakin bertambah jauh jarak troli bergerak / sebaliknya. 1. Murid-murid bermain kuiz. who wants to be a millionair. 2. Guru menerangkan peraturan dan cara permainan kuiz. 3. Penetuan pemenang. 4. Murid mengaitkan hipotesis di awalpembelajaran dengan kesimpulan. BBM : CDROM(perisian power point), Skrin, laptop, LCD.