Assalammualaikum Wr.Wb. Dhumateng Bapak Kepala Sekolah ingkang kula hormati.

Bapak Ibu Guru saha Bapak Ibu Tata Usaha ingkang kula hormati rumiyin. Salam tresna kangge adik-adik kels I,II lan kanca-kanca kelas III Boten wonten tembung ingkang indah kajawi Puja lan Puji Syukur Alhamdulillah Dhumateng Gisti Allah SWT ingkang sampun maringi kita sedaya saget kumpul ingkangacara pentas seni SMPN 2 Bojonegoro, Boten usah basa-basi malih kula langsung dhumateng intinepun. Kita sedaya padha ngerti soal kesenian. Zaman Globalisasi niki kathah muda-mudi ingkang ngelintunake kesenian daerah. Kesenian ingkang luar malah kathah ingkang ditresnani. Padahal kesenian daerah niku melebet nang ciri khas daerah niku. Nah, saiki, kita sedaya kudu saget ngelestarikaken kesenian daerah. Terutama muda-mudi. Nggih sampun niki pidhato sambutan kula. Salah kurange kula nyuwun sepurane Wassalammualaikum Wr.Wb.