Anda di halaman 1dari 13

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN SIVIK & KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2

MINGGU

TEMA/TAJUK TEMA 1: PENCAPAIAN KENDIRI UNIT1: Kecemerlangan Diri

ISI PELAJARAN
1A-Ilmu untuk Kemajuan Diri

HASIL PEMBELAJARAN
1.Menghuraikan ciri-cir kecemerlangan diri. 2.Menyatakan kepentingan ilmu pengetahuan untuk kemajuan. 3.Menyatakan kepentinganya hormat dan sopan untuk membina masyarakat yang bahagia. 4.Memengamalkan budaya ilmu untuk kemajuan diri. 5.Berinteraksi dengan orang secara hormat dan sopan. 6.Membuat refleksi untuk kejayaan diri. 7.Menunjukkan sikap bertanggungjawab dan akauntabiliti. 8.Menunjukkan ciri-ciri perwatakan yang terpuji. 9.Berbangga dengan ilmu penggetahuan(Hasil pembelajaran khusus-Rujuk Buku Teks muka surat 5 dan 8) (Rujuk buku teks ms 11)

CADANGAN AKTIVITI 1A
hidup (KMD) 3-Menghasilkan peta minda 4-Forum dan Perbincangan. 1-Menulis diari kejayaan Individu 2-Menghasilkan garisan

1. 0206/JANUARI 2011

1B-Hormat dan Sopan

1B

1- Simulasi berdasarkan Petikan.(Teori Penyelesaian Masalah)

2 09 13 /JANUARI 2011.

1C-Sikap Tanggungjawab dan Akauntabiliti Saya 1D-Berbudi Bahasa,Budaya Kita

1C

1-Menyenaraikan ciri-ciri Tanggungjawab dan Akauntabiliti. 2-Simulasi / Main

Peranan. (Rujuk buku teks ms 14) 1D 1-Menulis dialog berdasarkan Tema yang dipilih. 2-Main Peranan

MINGG U 3 16 20 /JANUA RI 2011

TEMA/TAJUK

ISI PELAJARA N
2A Kejayaan Saya Kebanggaan Keluarga

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

TEMA 2 : HUBUNGAN KEKELUARGAAN U NIT 2 : Perpaduan Dalam Keluarga.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Menjelaskan cara-cara untuk mencapai perpaduan dalam keluarga. Menghuraikan kepentingan perpaduan dalam keluarga. Menjalinkan hubungan erat antara keluarga. Menjalinkan kasih sayang antara keluarga. Menunjukkan sikap bertanggungjawab sebagai anggota keluarga. Menghormati dan menghargai anggota keluarga. (Rujuk buku teks ms 18 & 20)

1D i.- Menulis dialog berdasarkan tema yang dipilih. ii. Main peranan.

. 4 23 27 /JAN 2011. 5 30 03 /JAN 2011.


2B- Selamat Hari Lahir Ibu. (Rujuk buku teks ms 22) 2B i- Menyenaraikan sumbangan ahli keluarga. ii-Kad ucapan Selamat Hari Lahir Ibu iii- Lakonan.

2C Kasih sayang sesama keluarga 2DTanggungjaw ab hidup berkeluarga.

( Rujuk buku teks ms 24 )

2C i- Membuat kad ucapan dll. ii -Memberi komen individu. 2D iii Menyenaraikan aktiviti-aktiviti keluarga. iv Lakonan./ main peranan.

6 6 10 / 2 FEB 2011

TOV 2011

CADANGAN PROJEK KHIDMAT MASYARAKAT

TINGKAT AN
2

PROGRAM KHIMAT MASYARAKAT (Dilaksanakan sekurang-kurang 10 jam setahun)


TEMA 2 : HIDUP BERMASYARAKAT Aktiviti yang di cadangkan . 1. Sekolah dalam taman 2. Membersihkan kawasan sekolah 3. Projek mengindahkan kawasan tempat tinggal. 4. Projek rekreasi tempat tinggal 5. Projek kenali jiran tetangga 6. Projek job week 7. Projek membantu warga tua di rumah kebajikan. 8. Projek membersihkan rumah ibadat/ orang tua 9. Cadangan meningkatkan kemudahan awam untuk golongan kurang upaya. 10. Projek khidmat sukarela di rumah anak yatim/kanak-kanak istimewa.

HASIL PEMBELAJARAN/MATLAMAT

ITEM LAPORAN

1. Mengaplikasikan pengetahuan,kemahiran
dan nilai sivik dan kewarganegaraan di luar bilik darjah. 2. Memberi sumbangan masyarakat dan negara. 3. Menjadi warganegara yang patriotik ,prihatin dan bertanggungjawab terhadap masyarakat dan negara.

1. Tema 2. Nama Projek 3. Tarikh/Tempat Pelaksanaan. 4. Ahli kumpulan 5. Guru Penasihat 6. Objektif 7. Pelaksanaan. - Perancangan - Kerja Amali - Refleksi 8. Komen dan Cadangan 9. Penghargaan 10. Gambar. 11. Rujukan 12. Lampiran.

Catatan :1. Projek Khidmat Masyarakat hendaklah di jalankan di luar waktu persekolahan. 2. Projek ini boleh dilaksanakan semasa atau selepas sesuatu tema yang dipilih.