Anda di halaman 1dari 3

Bahagian A. Demografi Soal Selidik Pegawai Teknologi Pendidikan PKG.

Satu kajian tentang komitmen Pegawai Teknologi Pendidikan PKG Negeri Perak sedang dilaksanakan. Maklum balas tuan/puan akan membantu pihak organisasi mendapatkan maklumat tersebut. Sila jawab dengan ikhlas. Isikan ruang kosong atau tanda ( /) dalam kotak yang disediakan. Kerjasama pihak tuan/puan amat dihargai. 1. Lokasi PKG :Simpang Daerah :LMS 2. Berapa lamakah anda telah bertugas sebagai PTP PKG? : 5 3. Berapa lamakah anda telah bertugas sebagai guru?: 4. Umur : 36 tahun 10 tahun. tahun.

5. Jantina : Perempuan 6. Sila tandakan ( / ) jika anda pernah menghadiri kursus berikut: Kursus Teknologi Pendidikan Kursus Sains Perpustakaan Kursus Teknologi Maklumat Lain-lain (sila nyatakan) Kursus Asas 35 jam dan Lanjutan 50 jam PSS 5. Sila tandakan ( / ) jika anda memiliki kelulusan berikut: Sijil/Diploma/Ijazah Teknologi Pendidikan Sijil/Diploma/Ijazah Sains Perpustakaan Sijil/Diploma/Ijazah Teknologi Maklumat Lain-lain (sila nyatakan) Tiada

6. Bagaimana anda menjawat jawatan PTP PKG?


/

Memohon

Dilantik

Lain-lain (Nyatakan):

7. PKG anda berada di lokasi: Bandar 8. Status PKG anda : Berbangunan sendiri
/ /

Luar Bandar

Berbangunan Sementara

Bahagian B. Tahap Komitmen Keterangan Dibawah ini terdapat pernyataan-pernyataan berkaitan dengan komitmen anda. Anda dikehendaki menandakan ruangan dengan angka pada ruangan yang disediakan mengikut skala likert berikut: 1. 2. 3. 4. 5. sangat tidak setuju Tidak setuju Tidak pasti Setuju sangat setuju
5

1. Saya berusaha bersungguh-sungguh agar organisasi mencapai kecemerlangan 2. Saya melibatkan diri dalam sebahagian besar aktiviti organisasi 3. Saya akan cuba bersungguh-sungguh bagi menaikkan imej organisasi 4. Saya berasa bangga memberi tahu rakan-rakan behawa saya bekerja di sini 5.Saya rasa sangat sayang terhadap organisasi ini 6. Sentiasa mengutamakan aktiviti organisasi daripada aktiviti lain. 7. Berapa kali dalam setahun anda gagal menghadiri aktiviti organisasi 8. Nyatakan beberapa alasan sekiranya anda tidak dapat menghadiri aktiviti yang dirancang oleh organisasi.
-

5 5 5 5 4
2

Meskipun terdapat pertindihan aktiviti pkg dengan aktiviti yang diadakan di peringkat daerah mahupun negeri, aktiviti pkg yang telah dirancang tetap diteruskan dengan komitmen dari staf pkg dan JK Pengurusan PKG.