Anda di halaman 1dari 4

Eko Kurniawan (23/07/2008 20:59:54): gimana boz, belum ada masalah?

Niko Nm (23/07/2008 20:59:53): gawe mah beurang BOS?


Niko Nm (23/07/2008 21:00:03): ayeunamah ngenet?
Eko Kurniawan (23/07/2008 21:00:39): ngenah yeuh
Eko Kurniawan (23/07/2008 21:00:49): keur ngadownlodan naon ey?
Niko Nm (23/07/2008 21:00:26): YUP
Niko Nm (23/07/2008 21:01:18): geus 3 hari
Niko Nm (23/07/2008 21:01:30): tdur di karpet hungkul
Eko Kurniawan (23/07/2008 21:02:15): wakakakaka, didiemah sarena di kasur empuk
eyyy
Niko Nm (23/07/2008 21:02:15): tapi tadi sore geus dibeulikeun kasur
Niko Nm (23/07/2008 21:02:18): wahhhhh
Niko Nm (23/07/2008 21:02:40): setelah tiga hari akhirnya
Eko Kurniawan (23/07/2008 21:03:18): karus naon, kasur double karpet
Niko Nm (23/07/2008 21:03:02): kasur palembang
Eko Kurniawan (23/07/2008 21:04:02): bejakeun kituh tong dibelikeun kasur,
dibelikeun awewe weh jang ngabaturan begadang
Niko Nm (23/07/2008 21:04:12): loba awewe didieu ge ko
Eko Kurniawan (23/07/2008 21:04:55): ibu-ibu nya
Niko Nm (23/07/2008 21:04:53): gadis donk
Niko Nm (23/07/2008 21:05:13): anak2 KP oge?
Eko Kurniawan (23/07/2008 21:05:51): geulis teu, mun goreng mah keur naon
Eko Kurniawan (23/07/2008 21:05:58):
Niko Nm (23/07/2008 21:05:40): geulis lah
Niko Nm (23/07/2008 21:05:45): keponakan BOS
Niko Nm (23/07/2008 21:06:14): mun rek ngeceng didieu mah loba ko!!!
Niko Nm (23/07/2008 21:06:20): Blok M deket
Niko Nm (23/07/2008 21:06:35): didepan SMP-SMA labschool
Niko Nm (23/07/2008 21:06:59): mun diditu depan kebon karet
Niko Nm (23/07/2008 21:07:07): belakang komo
Eko Kurniawan (23/07/2008 21:07:50): wah salam atuh ka artis nu sakola didinya,
bejakeun rok na kurang mini
Niko Nm (23/07/2008 21:07:49): rok namah panjang2
Eko Kurniawan (23/07/2008 21:08:34): wah teurame atuh
Niko Nm (23/07/2008 21:08:35): yang penting CW
Eko Kurniawan (23/07/2008 21:10:12): geus kenalan teu?
Niko Nm (23/07/2008 21:09:56): can
Niko Nm (23/07/2008 21:09:59): erakeun
Niko Nm (23/07/2008 21:10:20): aku kan pemalu
Eko Kurniawan (23/07/2008 21:12:44): wah teu rame atuh, bejakeun weh cek si eko
kenalan
Niko Nm (23/07/2008 21:12:39): ke pasti kenalan
Eko Kurniawan (23/07/2008 21:13:15): iraha eyyy
Niko Nm (23/07/2008 21:12:54): ngumpulkeun keberanian heula
Eko Kurniawan (23/07/2008 21:14:48): wah, kubatur manten atuh
Eko Kurniawan (23/07/2008 21:15:00):
Eko Kurniawan (23/07/2008 21:21:32): ayeuna aya awewe nu PK teu didinya?
Niko Nm (23/07/2008 21:21:24): geus parulang
Eko Kurniawan (23/07/2008 21:22:13): naha gening balik, lain titah sare di kantor
make karpet bareng
Niko Nm (23/07/2008 21:22:13): bisi di ajab
Eko Kurniawan (23/07/2008 21:23:35): ges kenalan can jeng babaturan PK teh
Eko Kurniawan (23/07/2008 21:23:42): saha wae ngaranna?
Eko Kurniawan (23/07/2008 21:23:48): aya sutiyem teu?
Eko Kurniawan (23/07/2008 21:23:50):
Niko Nm (23/07/2008 21:23:29): lain PK
Niko Nm (23/07/2008 21:23:39): PK mah PENJAHAT KELAMIN
Niko Nm (23/07/2008 21:23:42): KP
Niko Nm (23/07/2008 21:23:46): KERJA PAKSA
Eko Kurniawan (23/07/2008 21:24:46): apan maneh ayeuna jadi Pembantu Kerja alias
BK (Babu kerja)
Eko Kurniawan (23/07/2008 21:25:10): babaturan BK maneh ngeluh teu?
Niko Nm (23/07/2008 21:25:13): ayeuna urang jadi BK ke tahun hareup maneheun
Niko Nm (23/07/2008 21:25:45): urang kabita jeung pegawai didieu ueiiii
Niko Nm (23/07/2008 21:25:58): bareunghar!!!
Eko Kurniawan (23/07/2008 21:26:51): apan ke mah urang rek nyien perusahaan, jadi
kerja di perusahaan sorangan
Niko Nm (23/07/2008 21:26:34): betul
Niko Nm (23/07/2008 21:26:50): didieu mah beuratna ka ads
Niko Nm (23/07/2008 21:27:03): jika detik.com
Niko Nm (23/07/2008 21:27:18): meunang duitna lobana ti iklan
Eko Kurniawan (23/07/2008 21:28:19): urang mah sih hayangna nyien server jang Java
ey, masalahna di indonesia can aya, lolobana jang php
Eko Kurniawan (23/07/2008 21:28:32): jadi nyien hosting jang java maksudna
Niko Nm (23/07/2008 21:28:32): terserahlah pokona beres kuliah urang nyieun
perusahaan
Niko Nm (23/07/2008 21:28:43): sing GEDEEEEEE
Niko Nm (23/07/2008 21:29:02): matakna geura anggeus keun kuliahna
Niko Nm (23/07/2008 21:29:20): urang mah keudeung deui
Niko Nm (23/07/2008 21:29:33): 9 bulan deui
Eko Kurniawan (23/07/2008 21:31:25): urang geu ayena menang proyek ey, jeung
komunitas java jogyakarta. tadi tas smsan jeung budakna, mun cair iye gede duitna
cenah
Eko Kurniawan (23/07/2008 21:31:47): doakeun bro,. lumayan jang ngumpul2 modal
Eko Kurniawan (23/07/2008 21:31:50):
Niko Nm (23/07/2008 21:31:32): sabaraha duit
Niko Nm (23/07/2008 21:31:40): tong daek di bohongan?
Niko Nm (23/07/2008 21:32:00): lobana orang IT tukang bohong?
Eko Kurniawan (23/07/2008 21:32:41): tenang weh ieu mah kerjana team, jadi bagi
rata
Niko Nm (23/07/2008 21:32:27): makin pinter makin jago ngabohong!!!
Eko Kurniawan (23/07/2008 21:32:59): manehna butuh bantuan uran, jadi urang ikut
campur
Eko Kurniawan (23/07/2008 21:33:12): mun macem2 tinggal urang kaluar, beres
Eko Kurniawan (23/07/2008 21:33:16):
Niko Nm (23/07/2008 21:33:12): kumaha caritakeun proyekna
Eko Kurniawan (23/07/2008 21:34:48): jd, lolobana komunitas java jogja teh bisana
ngan nyien web
Eko Kurniawan (23/07/2008 21:34:58): trus eweh nu bisa nyien aplikasi desktop
Eko Kurniawan (23/07/2008 21:35:09): kabeneran menang projek aplikasi desktp
Eko Kurniawan (23/07/2008 21:35:13): jadi menta bantuan urang
Eko Kurniawan (23/07/2008 21:35:26): urang kan geus pernah nyieun aplikasi desktop
Eko Kurniawan (23/07/2008 21:35:36): trus lumayan pernah juara 2 ey
Eko Kurniawan (23/07/2008 21:35:50): bareto etage taun kamari pas lomba
Niko Nm (23/07/2008 21:35:39): aplikasi naon
Eko Kurniawan (23/07/2008 21:36:45): teuing can jeulas, nu pasti mah lain aplikasi
biasa, kawas aplikasi jang neanggan titik koordinat
Niko Nm (23/07/2008 21:36:39): lain jang neangan duit
Eko Kurniawan (23/07/2008 21:37:22): hayangna mah jang neangan duit ey. hehehehe
Eko Kurniawan (23/07/2008 21:37:37): koneksina cepet teu didinya?
Niko Nm (23/07/2008 21:37:16): lumayan
Niko Nm (23/07/2008 21:37:29): diditu sabara mun download
Eko Kurniawan (23/07/2008 21:38:33): biasa weh paling mun berang lemot, tapi mun
geus peting cepet.
Eko Kurniawan (23/07/2008 21:38:47): keur ngadownloadan naon ey
Niko Nm (23/07/2008 21:38:25): sabaraha KB
Eko Kurniawan (23/07/2008 21:39:25): mung berang bisa meni ka 5kb, tapi mun peting
bisa nepi ka100kb, teuing urang ge teungarti kunaon bisa kitu
Niko Nm (23/07/2008 21:39:17): speddyy
Niko Nm (23/07/2008 21:39:23): 5kb
Niko Nm (23/07/2008 21:39:25): ha
Niko Nm (23/07/2008 21:39:54): didieu berang peuting KENCENG TERUSSSSS
Eko Kurniawan (23/07/2008 21:40:41): teuing atuh urang ge tengarti ey
Niko Nm (23/07/2008 21:40:26): bere irex ko....mbeh kenceng
Eko Kurniawan (23/07/2008 21:40:58): ges menang naon wae, aya nu aneh teu
Niko Nm (23/07/2008 21:40:55): bingung rek donlot naon?
Eko Kurniawan (23/07/2008 21:41:52): downloadan ebook weh, lumayan kan 2 bulan
didinya, bisa meunang rebuaan ebook
Niko Nm (23/07/2008 21:41:45): boga account rapidshare teu?
Eko Kurniawan (23/07/2008 21:42:33): teu, download na di website nu kuurang kamari
dibere weh
Niko Nm (23/07/2008 21:42:22): keur download film
Eko Kurniawan (23/07/2008 21:43:06): film naon ey? film nafsu liar?
Niko Nm (23/07/2008 21:42:46): ebook mah lebih canggih di www.scribd.com
Eko Kurniawan (23/07/2008 21:43:14):
Niko Nm (23/07/2008 21:43:00): mneh liar
Eko Kurniawan (23/07/2008 21:44:47): etanah teu rame ah bukuna, tidak berkualitas,
Niko Nm (23/07/2008 21:44:36): cari heula
Eko Kurniawan (23/07/2008 21:46:21): maneh sok neangan security didinya nya?
Niko Nm (23/07/2008 21:46:02): yup?
Eko Kurniawan (23/07/2008 21:47:12): coba kumaneh download didie, khusus security
Eko Kurniawan (23/07/2008 21:47:15): mun kuat jago
Eko Kurniawan (23/07/2008 21:47:16): http://www.flazx.com/category40.php
Eko Kurniawan (23/07/2008 21:47:24): kuat teu?
Eko Kurniawan (23/07/2008 21:48:27): kurang keneh?
Niko Nm (23/07/2008 21:48:07): LOBA EUUYYYYYYY
Niko Nm (23/07/2008 21:48:13): DONLOT..........
Eko Kurniawan (23/07/2008 21:48:55): iye tentang security criptografi :
Eko Kurniawan (23/07/2008 21:48:57): http://www.flazx.com/category41.php
Eko Kurniawan (23/07/2008 21:49:13): iye tentang security forensic :
Eko Kurniawan (23/07/2008 21:49:14): http://www.flazx.com/category154.php
Eko Kurniawan (23/07/2008 21:49:41): iye tentang security signal prosessing :
Eko Kurniawan (23/07/2008 21:49:42): http://www.flazx.com/category168.php
Niko Nm (23/07/2008 21:49:39): dibaca moal ieu teh
Eko Kurniawan (23/07/2008 21:50:22): terserah maneh, kan maneh nu resep security
Eko Kurniawan (23/07/2008 21:50:25):
Niko Nm (23/07/2008 21:50:16): muntah loba teuing
Eko Kurniawan (23/07/2008 21:50:55): tapi lumayan jang kumpulan di hardisk
Niko Nm (23/07/2008 21:50:39): lain kumpulan
Niko Nm (23/07/2008 21:50:41): menuhan
Niko Nm (23/07/2008 21:51:02): mun dijual sabaraha jutaeuh tah
Eko Kurniawan (23/07/2008 21:51:40): teangan nu kumaneh resep weh
Niko Nm (23/07/2008 21:51:45): judulna mah raresep teuing lebetnamah?
Niko Nm (23/07/2008 21:52:09): pang neangan keun ebook DDB
Eko Kurniawan (23/07/2008 21:52:44): sakalian urang nitip yeh, teu loba2 paling 20
ebook
Eko Kurniawan (23/07/2008 21:52:46): http://www.flazx.com/category168.php
Eko Kurniawan (23/07/2008 21:52:55): http://www.flazx.com/category231.php
Eko Kurniawan (23/07/2008 21:53:13): pang download keun heeh, mun didie bising
brandwid urang beak
Niko Nm (23/07/2008 21:53:07): wakakkaka
Eko Kurniawan (23/07/2008 21:54:03): hha aaa kababaturan bager sakali2 cuy
Niko Nm (23/07/2008 21:53:56): siap ke kuurang kirim lewat email
Eko Kurniawan (23/07/2008 21:54:42): tong lewat email, download weh, sarua jeung
bohong atuh mun lewat email mah
Eko Kurniawan (23/07/2008 21:54:54): urang kudu ngadownload dei
Niko Nm (23/07/2008 21:54:29): trus
Eko Kurniawan (23/07/2008 21:55:05): backup weh kaCD
Eko Kurniawan (23/07/2008 21:55:12): ke ku urang dibayar, hehehe
Niko Nm (23/07/2008 21:54:55): tong dibayar
Niko Nm (23/07/2008 21:55:06): 1/2 tiharga proyek weh
Eko Kurniawan (23/07/2008 21:56:33): tenang weh, mun proyek cair, urang makan2
heheheh doakeun weh
Niko Nm (23/07/2008 21:56:19): iraha kira2 beres
Niko Nm (23/07/2008 21:56:28): trus ketemuan na dmn?
Eko Kurniawan (23/07/2008 21:56:58): teuing, cenamah bulan agustus loba proyek ey
Eko Kurniawan (23/07/2008 21:58:00): tadina urang rek ka jogjakarta, sabari ka
lancek urang, tapi mun teu bisa paling sharing na lewat "subversion", nyaho teu
subversion teh naon?
Niko Nm (23/07/2008 21:58:09): teu
Niko Nm (23/07/2008 21:58:12): naon tah
Eko Kurniawan (23/07/2008 22:00:11): eta teh sharing langsung antar komputer tapi
lewat internet, jadi pagawean team teh sisharing pake subversion, jadi kawas
jaringan LAN via Internet , hese ngajelaskeunna. hheee
Eko Kurniawan (23/07/2008 22:04:14): ges can download film na
Niko Nm (23/07/2008 22:07:26): can
Eko Kurniawan (23/07/2008 23:46:16): sare ey, ges peting
Niko Nm (23/07/2008 23:46:09): betah keneh
Eko Kurniawan (23/07/2008 23:46:45): pesenan urang ges can
Niko Nm (23/07/2008 23:46:30): can
Eko Kurniawan (23/07/2008 23:47:11): tong poho, ke mun balik kuurang ditagih
Niko Nm (23/07/2008 23:46:51): yup