P. 1
gaya penulisan APA

gaya penulisan APA

|Views: 109|Likes:
Dipublikasikan oleh Pgsr- Kdc

More info:

Published by: Pgsr- Kdc on Dec 20, 2011
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/02/2013

pdf

text

original

Apakah yang dimaksudkan dengan gayaatau stail penulisan?

Menggunakanstail APA (American Psychological Association), berikan lima contoh menulis rujukan bag isetiap bahan berikut: 1. Bahan dari buku, 2. Dari buku yang diedit oleh editor, 3 dariJurnal/majalah, 4. dari Akhbar dan 5. dari laman web atau Internet.

Gaya atau stail penulisan ialah peraturan yang telah diselaraskan yang perlu dipatuhi oleh penulis penulis mengenai cara penandaan gaya penerbitan, seperti menggunakan italic untuk tajuk buku atau filem, paparan tarikh dan nombor, atau format untuk nota kaki. Contoh: 1. Bahan dari buku. Abdul GhafarTaib (1991). Dadah strategi dan kawalan di sekolah-sekolah. Kuala Lumpur: DewanBahasadanPustaka. Asmah Haji Omar (2002).Setiadan santun bahasa.Tanjong Malim: PenerbitUniversiti Pendidikan Sultan Idris. Ismail Ahmad (1996). Penulisan saintifik. Kuala Lumpur: DewanBahasadanPustaka. Paloutzian, R. F. (1996). Invitation to the psychology of religion. Boston: Allyn and Bacon. SulaimanMasridanRazaliAyob (2002).Komunikasi kewartawanan. Kuala Lumpur: Utusan Publication. 2. Dari buku yang diedit oleh editor. Bronfen, E, &Kavka, M. (Eds) (2001). Feminist consequences: Theory for a new century. New York: Columbia University Press. Davis, S. (Ed.) (1991).Pragmatics. Oxford: Oxford University Press. Schoenfeld, A. H. (Ed.) (1987). Cognitive science and mathematical education. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. Schoenfeld, A. H. (Ed.) (1992). Mathematical thinking and problem solving. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. Watzlawick, P. (Ed) (1984). The Invented Reality. New York: Norton. 3. Dari majalah/jurnal Mohd RidwanWahab (2008, April). MuttaqaIbarat Jam Loceng.DewanMasyarakat, 26. Morawski, J. (2000). Social psychology a century ago. American Psychologist, 55, 427– 431.

Murzynski, J., &Degelman, D. (1996).Body language of women and judgments of vulnerability to sexual assault. Journal of Applied Social Psychology, 26, 1617- 1626. Raloff, J. (2001, May 12). Lead therapy won’t help most kids.Science News, 15, 292. Smith, S. (2003). Government and nonprofits in the modern age.Society, 40(4), 36–45. 4. Dari akhbar. Di Rado, A. (1995, March 15). Trekking through college: Classes explore modern society using the world of Star trek. Los Angeles Times, p. A3. Hardi Effendi Yaacob (2005, Januari 12). Program pertanian intensif Sarawak berkembang. BeritaHarian, hlm 12. Lohr, S. (2004, December 3). Health care technology is a promise

Samad Ismail (2002. Psych Web by Russ Dewey. August 29). 5. (1997). (2004). In forecasting their emotions. Retrieved August 8.cc. A List Apart: For People Who Make Websites.co m Plonsky. 2004. Mac 23).10 tips on writing the living Web. 17. (2002).4. Kemanakahkita?BeritaHarian. R. most people flunk out. Psychology with style: A hypertext writing guide (Version 5). M. The New York Times. April 12).edu/psych/apa4b. P. 2003 from http://www .com/articles/writeliving Dewey. Retrieved January 10. Robert. from http://www. p. 149.psywww. 2006.Pulanganlumayansektorpenternakan.uwsp. hlm.gatech. Dari laman web atau internet Bernstein. (1953. hlm 18.edu/ Gvu/user_survey-1997-10 Hilts. from http://www. C5. from http://www.htm . Rohana Man (2006.unfinanced. p. (2002). 2000. New York Times. Retrieved November 21. fromhttp ://www. M. Retrieved May 2.Kosmo. Retrieved January 25. Musician. (1999). 2000.J.The New York Times. A.n yti mes.com/ GVU's 8th WWW user survey. A.alistapart. is dead.

yang disebut sebagai butiran pengarang–tarikh. London: Kogan Page. dan A. tajuk kertas.Gaya RujukanSainsSosial – Gaya APA Apabila membuat senarai rujukan butirannya hendaklah menggunakan cara ini. nombor halaman penuh. 1990. tajuk (hurufcondong). Senarai rujukan mesti disediakan di bahagian akhir teks syarahan. tahun. dan D.. C. nombor bab atau nombo rhalaman. nama tempat: Penerbit. Jika senarai itu hanya meliput ijudul karya yang dirujuk atau dipetik sahaja gunakan tajuk “Rujukan”. tahun. » . Dalam pada itu pengarang boleh juga menyenaraikan bahan–bahan rujukan menurut pengelasan yang sesuai. diikuti huruf singkatan nama pertama bagi penulis pertama. Nair. S. Contohnya: Bell. Strategy and Environment as Determinants of Performance: Evadence from the Japanese Machine Tool Industry. Senarai rujukan mestilah dibuat menurut abjad nama pengarang. jilid (keluaran). Kotha. Gaya untuk buku: Nama penulis. penulis kedua dan seterusnya dimulakan dengan singkatan huruf nama pertama diikuti dengan nam akeluarga). Evaluating and Assessing for Learning. Strategic Management Journal. ditaip menggunakan jarak dua (2) langkau dan disusun mengikut urutan abjad. 16(4): 497–518. Harris.. Gaya untuk kertas kerja: nama penulis (namakeluarga. 1995. Satu senarain buku dan rujukan lain yang digunakan oleh seseorang pengarang dalam sesuatu penulisan boleh diberi tajuk “Bibliografi”. nama jurnal (huruf condong).

rujukan dalam teks hendaklah ditulis atas nama utama pengarang sahaja (tanpa nama ringkasannya) sepertiberikut: (i) Meletakkan tahun terbitan dalam kurungan selepas nama pengarang yang dirujuk.PenulisanBibliografi Format APA Sistem Penulisan Nota Rujukan&Bibliografi Gaya APA Sistem Rujukan yang dimasukkan dalam teks. menulis nota rujukangaya APA juga mengambilkira sumber rujukan atau bahan samada buku. untuk mengenalpasti dua atau lebih penerbitan bagi pengarang yang sama dan dikeluarkan pada tahun yang sama. tesis. Contoh: “Olehitu.Sebagaimana sistem Harvard. jurnal.al selepas nama pengarang pertama. 2005)” (iii) Sekiranya bahan sumber yang dirujuk dihasilkan oleh dua pengarang. samada sumber rujukan itu telah diterbitkan atau tidak hendaklah direkodkan.c). laman Web dan sebagainya. Contoh: .b. KaedahMenulis Nota RujukanBagiBahan Yang DiambilDaripadaBuku Apabila mengunakan system ini. tuliskan nama keduadua pengarang. 1995)” (v) Gunakan huruf kecil (a. Contoh: “Antara suasana tugas yang dialami oleh guru pendidikan khas dalam program percantuman masalah pendengaran yang mungkin boleh memberikesan kepada pencapaian akademik murid adalah pengiktirafan (Podemsky et. salah satu faktor yang menyebabkan guru pendidikan khas meninggalkan bidang tersebutialah kerana kurang menerima pengiktirafan”. kajian menunjukkan salah satu factor yang menyebabkan guru pendiddikan khas meninggalkan bidang tersebut ialah kerana kurang pengiktirafan (Brown. Contohnya: “Menurut Brown (2005). 1. maka tuliskan nama dan tahun dalam kurungan.al. tuliskan et. Contohnya: “Mengikut Platt dan Olsen (1990) pula. sesuatu program pendidikan khas hanya akan dapat dilaksanakan dengan sempurna sekiranya guru-guru pendidikan khas menerima pengiktirafan daripada ibubapa” (iv) Bagi tiga pengarang atau lebih. (ii) Jika nama pengarang tidak perlu ditulis dalam ayat.

gov.UiTM: FakultiPengajianMaklumat.E. Kesedaran IT di kalangan Kakitangan awam: Satu Tinjauan. mengatakan bahawa………. J. Cara menulis dalam teks: ……………. 1999).clnt.(Clinton. Herrington (1998)…………… ii. iii. 4(4):12-15. E. Malaysia justice on trial. A. The Prototype as a construct in abnormal psychology. Journal of Abnormal Psychology. from the World Wide Web:http://www@babyrib. Rujukan Bagi Bahan Yang Diambil Selain Daripada Buku i. 90.com. terutama dalam pengaturcaraan kepintaran buatan (Puget dan Albert. Journal.(1999 september).J (1998). . 2000. Retrieved October 21. 1994a) “Pengunaan objek amat meluas. Jurnal ContohJurnal: Herrington.“Contohperisian yang mengunakan bahasa pengatur cara ankekan ganialah ILOG Solver (Puget dan Albert. 575-585 Cara menulisdalamteks: Menurut. Unpublished thesis. BahandariLaman Web Contoh Web Clinton. 1994b) 2. Tesis Contohtesis: Fadilah Kamsah (2000). Cara menulisdalamteks: FadilahKamsah(2000).

diterang dan disusun secara sistematik. . tahun terbit. New York: Basic Books.(1999). Ia terdapat dibahagian belakang akhiran sesebuah penerbitan bercetak. • Buku:Seorang pengarang Lofland. Mengikut turutan abjad ii. Mengikut aturan yang dimulakan dengan nama pengarang. Baris kedua dan seterusnya ditulis ketengah (1 tab) Berikut ialah contoh-contoh bibliografi mengikut kaedah APA Bahan bercetak • Buku: TiadaPengarang A World of Strangers: Order and action in urban public space.(1999). New York: Basic Books. tajuk. tempat terbit dan penerbit iii.2nd.ed. manuskrip dan dan lain-lain penerbitan yang dirujuk . Penulisan bibliografi perlu mengikut format seperti berikut: i.B. A World of Strangers: Order and action in urban public space. L. PenulisanBibliografi Gaya APA Bibliografi ialah nama yang diberikan untuk senarai buku-buku.

E.. Unpublished manuscript • ArtikeldariMajalah Klinger. • BukuTerjemahan Rank.On the shoulders of giant. I (1999). (1932).Psychology and the soul( William Turner. Trans. (Eds. & Taylor. New York: Harper & Row.J. et. New York:Pitman • Buku Yang disunting Friedman.The power of daydreams... R. Public Finance. April). August).(2000. L. Committee of public finance. New York:Wiley.36-44. (1983). New York: Harper & Row • Buku: TigaPengarang Lofland.) (1974).34 . The New Criminalogy: For a social theory of deviance. The psychology of depression: Contemporary theory and research. Washington. & Katz. J.(1999). Shuttle crew studying ozone layer in atmosphere.M. O. (2000. • Manuskrip yang tidakditerbitkan Hardison.• Buku :DuaPengarang Lofland. • BukudikarangolehBadanKorporat Commision on intergoverment relations (1995).The new criminology: For a social theory of deviance. DC: Author. L & Taylor. The new criminology : for a social theory of deviance. I (1999).L. New York: Harper & Row • Buku: LebihdaritigaPengarang Lofland.Psychology Today. M. R.Time.) Philadephia: University of Pennsylavania Press.al (1999). Young. Report to the President.

W. A. (1983). Anlysis of interaction process and sociometricrelatins developed during theraphy with offenders on probation. April).P.J. U. Datuk&Tun Shah Ashari.O.S.Kuala Lumpur • Kertas kerja persidangan Sheehan. (1998) The prototype as a construct in abnormal psychology.G.J. New York: New York University. : Georgia. ‘The effect of DNA testing on convicted felons in Malaysia’. . (1999. 3 july).Agama di Negeri Selangor.B. 90. • Laporan Organization for Economic Cooperation and Development.TesisDoktorFalsafah: Universiti Malaya. Kompetensi Komunikatif dan Strategi Komunikasi Bahasa Arab di Kalangan Pelajar Sek. Journal of abnormal psychology.Men. • Seminar/Proceeding Ali Hanafiah. (Report).• ArtikeldariAkhbar Mohammed Azam Noor. 575-585.New Straits Times : 25 • ArtikeldariJurnal Herrington. :Unpublished doctoral dissertations. (1999. In Proceeding of the International Seminar on DNA Testing and Their Effects on Human Beings. • Doctoral Dissertation Smith A. (12-17 August 1999). Washington DC: U.Keb. • Tesis Abdul Rahman Abdullah (2009). Assessing the impacts of technology on society.K. Wicked as hell itself:women in prisons of Georgian London.’Why ZianaZain as literary person for 1998?’ . (1999). In the meeting of The Academy of Criminal Justice Sciences.

(2000). • Temuramah Mahathir Mohamed (1999. • GambarPotret Rembrabdt. Bhd • Peta Derbysgire. • BahanRelia Human development models. (Director & Producer).[Map]. (producer & singer). et al. (Director & Producer).Personal Interview. F. It happened one night [Film] Capra. Kenny G the moment [cassette]. (1934). London: National Gallery of Art.(1996). Malaysia: Syarikat Perusahaan Plastik Ban Tong Sdn. Inc. F. (1999). Capra. Prime Minister Malaysia.• Kaset Audio Kenny. London: Royal Georgraphical Society. Philadelphia: DCA Educational Products. Glacier map of Tasmania. SoalHati [Film]. [Realia].(2000). [Game] Selangor. New York: Arista Records. G. It happened one night [Videocassette] • BahanPermainan Chess Set (1999). Kuala Lumpur. E. Two dancers on a stage. • Mikrofom . (2000).[Portrats]. (1999). April 20). • Filem/Pita Audio Habsah Hassan (producer) & Othman Hafsam (director). Kuala Lumpur: Serangkai Film Sdn Bhd.

Review of film---Chicken Run.clnt. 4(4): 12-15.com dan nota Bibliografi APA Sistem terbitan Perpustakaan Sultanah Bahiyah. • Program televisyen The haze in Malaysia: impact on tourism.With NorazlinaRidzwan. IEEE. from the World Wide Web: http:www@babyrib.E.uvm.James. Retrieved October 21 2000. Mday@usage. • Alatmudahalih-CD-ROM.Majalah 3. Eg :BPO.com). • On line-INTERNET Clinton. TV3.[Microform]. .com • E-mail Day. Selangor: SistemTelevisyen Malaysia Berhad. (2000 Disember). E-mail to Xia Li (XLI@moose.gov. 2nd.Ed. GPO. Damansara. Journal. (1999) September). (2000).edu.Malaysian justice on Trial. UUM. # Bahan ini disusun dan diedit daripada web raihaniah. J. The principles of psychology.Los Angeles: University of Southern California. Terimakasih. Martha. E. (30 Julay 1999). William.blogspot.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->