P. 1
gaya penulisan APA

gaya penulisan APA

|Views: 109|Likes:
Dipublikasikan oleh Pgsr- Kdc

More info:

Published by: Pgsr- Kdc on Dec 20, 2011
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/02/2013

pdf

text

original

Apakah yang dimaksudkan dengan gayaatau stail penulisan?

Menggunakanstail APA (American Psychological Association), berikan lima contoh menulis rujukan bag isetiap bahan berikut: 1. Bahan dari buku, 2. Dari buku yang diedit oleh editor, 3 dariJurnal/majalah, 4. dari Akhbar dan 5. dari laman web atau Internet.

Gaya atau stail penulisan ialah peraturan yang telah diselaraskan yang perlu dipatuhi oleh penulis penulis mengenai cara penandaan gaya penerbitan, seperti menggunakan italic untuk tajuk buku atau filem, paparan tarikh dan nombor, atau format untuk nota kaki. Contoh: 1. Bahan dari buku. Abdul GhafarTaib (1991). Dadah strategi dan kawalan di sekolah-sekolah. Kuala Lumpur: DewanBahasadanPustaka. Asmah Haji Omar (2002).Setiadan santun bahasa.Tanjong Malim: PenerbitUniversiti Pendidikan Sultan Idris. Ismail Ahmad (1996). Penulisan saintifik. Kuala Lumpur: DewanBahasadanPustaka. Paloutzian, R. F. (1996). Invitation to the psychology of religion. Boston: Allyn and Bacon. SulaimanMasridanRazaliAyob (2002).Komunikasi kewartawanan. Kuala Lumpur: Utusan Publication. 2. Dari buku yang diedit oleh editor. Bronfen, E, &Kavka, M. (Eds) (2001). Feminist consequences: Theory for a new century. New York: Columbia University Press. Davis, S. (Ed.) (1991).Pragmatics. Oxford: Oxford University Press. Schoenfeld, A. H. (Ed.) (1987). Cognitive science and mathematical education. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. Schoenfeld, A. H. (Ed.) (1992). Mathematical thinking and problem solving. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. Watzlawick, P. (Ed) (1984). The Invented Reality. New York: Norton. 3. Dari majalah/jurnal Mohd RidwanWahab (2008, April). MuttaqaIbarat Jam Loceng.DewanMasyarakat, 26. Morawski, J. (2000). Social psychology a century ago. American Psychologist, 55, 427– 431.

Murzynski, J., &Degelman, D. (1996).Body language of women and judgments of vulnerability to sexual assault. Journal of Applied Social Psychology, 26, 1617- 1626. Raloff, J. (2001, May 12). Lead therapy won’t help most kids.Science News, 15, 292. Smith, S. (2003). Government and nonprofits in the modern age.Society, 40(4), 36–45. 4. Dari akhbar. Di Rado, A. (1995, March 15). Trekking through college: Classes explore modern society using the world of Star trek. Los Angeles Times, p. A3. Hardi Effendi Yaacob (2005, Januari 12). Program pertanian intensif Sarawak berkembang. BeritaHarian, hlm 12. Lohr, S. (2004, December 3). Health care technology is a promise

Retrieved May 2. Retrieved January 25. is dead. R. M. P. 2006. (2002).n yti mes. August 29). Mac 23).co m Plonsky. Kemanakahkita?BeritaHarian. most people flunk out. Samad Ismail (2002. April 12). Robert. from http://www. 2004. Retrieved January 10.gatech. Dari laman web atau internet Bernstein. 2000. Retrieved August 8.alistapart. (1999).com/ GVU's 8th WWW user survey.Kosmo. 149. (1953. A. Psych Web by Russ Dewey.unfinanced.psywww.The New York Times.10 tips on writing the living Web. M. A. Psychology with style: A hypertext writing guide (Version 5). In forecasting their emotions. 2003 from http://www . hlm 18. Rohana Man (2006. from http://www.cc. p. 17. 2000. Retrieved November 21.4. p.uwsp. hlm. (2004). fromhttp ://www.Pulanganlumayansektorpenternakan.htm . (1997). New York Times. (2002). Musician. C5.edu/psych/apa4b. A List Apart: For People Who Make Websites. The New York Times.J.com/articles/writeliving Dewey.edu/ Gvu/user_survey-1997-10 Hilts. 5. from http://www.

Harris. tahun. diikuti huruf singkatan nama pertama bagi penulis pertama. nama jurnal (huruf condong). » . nombor halaman penuh.. 16(4): 497–518. Senarai rujukan mesti disediakan di bahagian akhir teks syarahan. dan D. Kotha.Gaya RujukanSainsSosial – Gaya APA Apabila membuat senarai rujukan butirannya hendaklah menggunakan cara ini. Strategy and Environment as Determinants of Performance: Evadence from the Japanese Machine Tool Industry. tajuk kertas. nombor bab atau nombo rhalaman. dan A. Satu senarain buku dan rujukan lain yang digunakan oleh seseorang pengarang dalam sesuatu penulisan boleh diberi tajuk “Bibliografi”. nama tempat: Penerbit. ditaip menggunakan jarak dua (2) langkau dan disusun mengikut urutan abjad. penulis kedua dan seterusnya dimulakan dengan singkatan huruf nama pertama diikuti dengan nam akeluarga). 1990. Evaluating and Assessing for Learning. Gaya untuk buku: Nama penulis. C. yang disebut sebagai butiran pengarang–tarikh. London: Kogan Page. Gaya untuk kertas kerja: nama penulis (namakeluarga. jilid (keluaran). Contohnya: Bell. S. Nair. Senarai rujukan mestilah dibuat menurut abjad nama pengarang. tahun. Strategic Management Journal.. tajuk (hurufcondong). Dalam pada itu pengarang boleh juga menyenaraikan bahan–bahan rujukan menurut pengelasan yang sesuai. 1995. Jika senarai itu hanya meliput ijudul karya yang dirujuk atau dipetik sahaja gunakan tajuk “Rujukan”.

Sebagaimana sistem Harvard. menulis nota rujukangaya APA juga mengambilkira sumber rujukan atau bahan samada buku. jurnal. Contoh: . sesuatu program pendidikan khas hanya akan dapat dilaksanakan dengan sempurna sekiranya guru-guru pendidikan khas menerima pengiktirafan daripada ibubapa” (iv) Bagi tiga pengarang atau lebih. tuliskan nama keduadua pengarang. 1995)” (v) Gunakan huruf kecil (a. samada sumber rujukan itu telah diterbitkan atau tidak hendaklah direkodkan. salah satu faktor yang menyebabkan guru pendidikan khas meninggalkan bidang tersebutialah kerana kurang menerima pengiktirafan”. maka tuliskan nama dan tahun dalam kurungan. 1. KaedahMenulis Nota RujukanBagiBahan Yang DiambilDaripadaBuku Apabila mengunakan system ini. Contoh: “Olehitu. (ii) Jika nama pengarang tidak perlu ditulis dalam ayat. tesis.b. tuliskan et. 2005)” (iii) Sekiranya bahan sumber yang dirujuk dihasilkan oleh dua pengarang.c). kajian menunjukkan salah satu factor yang menyebabkan guru pendiddikan khas meninggalkan bidang tersebut ialah kerana kurang pengiktirafan (Brown. Contohnya: “Menurut Brown (2005). rujukan dalam teks hendaklah ditulis atas nama utama pengarang sahaja (tanpa nama ringkasannya) sepertiberikut: (i) Meletakkan tahun terbitan dalam kurungan selepas nama pengarang yang dirujuk. Contoh: “Antara suasana tugas yang dialami oleh guru pendidikan khas dalam program percantuman masalah pendengaran yang mungkin boleh memberikesan kepada pencapaian akademik murid adalah pengiktirafan (Podemsky et. Contohnya: “Mengikut Platt dan Olsen (1990) pula.al. untuk mengenalpasti dua atau lebih penerbitan bagi pengarang yang sama dan dikeluarkan pada tahun yang sama.al selepas nama pengarang pertama. laman Web dan sebagainya.PenulisanBibliografi Format APA Sistem Penulisan Nota Rujukan&Bibliografi Gaya APA Sistem Rujukan yang dimasukkan dalam teks.

A.(1999 september). Jurnal ContohJurnal: Herrington. Journal.clnt. Rujukan Bagi Bahan Yang Diambil Selain Daripada Buku i. 1994a) “Pengunaan objek amat meluas.“Contohperisian yang mengunakan bahasa pengatur cara ankekan ganialah ILOG Solver (Puget dan Albert. mengatakan bahawa………. iii. The Prototype as a construct in abnormal psychology. Cara menulis dalam teks: ……………. Journal of Abnormal Psychology. from the World Wide Web:http://www@babyrib. 90. Unpublished thesis.gov.UiTM: FakultiPengajianMaklumat. terutama dalam pengaturcaraan kepintaran buatan (Puget dan Albert. Retrieved October 21. 1999). E. Tesis Contohtesis: Fadilah Kamsah (2000). 575-585 Cara menulisdalamteks: Menurut.J (1998). 1994b) 2. Cara menulisdalamteks: FadilahKamsah(2000). Herrington (1998)…………… ii. BahandariLaman Web Contoh Web Clinton.E. Kesedaran IT di kalangan Kakitangan awam: Satu Tinjauan.(Clinton. 4(4):12-15. .com. 2000. Malaysia justice on trial. J.

L. tajuk. tempat terbit dan penerbit iii.(1999).(1999). New York: Basic Books. New York: Basic Books.2nd. A World of Strangers: Order and action in urban public space. manuskrip dan dan lain-lain penerbitan yang dirujuk .B. Ia terdapat dibahagian belakang akhiran sesebuah penerbitan bercetak. Baris kedua dan seterusnya ditulis ketengah (1 tab) Berikut ialah contoh-contoh bibliografi mengikut kaedah APA Bahan bercetak • Buku: TiadaPengarang A World of Strangers: Order and action in urban public space. • Buku:Seorang pengarang Lofland.ed. PenulisanBibliografi Gaya APA Bibliografi ialah nama yang diberikan untuk senarai buku-buku. . Mengikut aturan yang dimulakan dengan nama pengarang.diterang dan disusun secara sistematik. Mengikut turutan abjad ii. tahun terbit. Penulisan bibliografi perlu mengikut format seperti berikut: i.

) (1974).Psychology Today. DC: Author.The new criminology: For a social theory of deviance. • Manuskrip yang tidakditerbitkan Hardison..The power of daydreams. O. Young. I (1999).Time. Public Finance. I (1999). The New Criminalogy: For a social theory of deviance. Report to the President. (1932). E.36-44. New York:Pitman • Buku Yang disunting Friedman.J. April). August). New York: Harper & Row • Buku: TigaPengarang Lofland. Washington. • BukuTerjemahan Rank.al (1999). L. L & Taylor. New York:Wiley.M. Trans. New York: Harper & Row.34 . et. Unpublished manuscript • ArtikeldariMajalah Klinger. & Taylor. R. (1983).. R. J.. • BukudikarangolehBadanKorporat Commision on intergoverment relations (1995). M. The new criminology : for a social theory of deviance.Psychology and the soul( William Turner. New York: Harper & Row • Buku: LebihdaritigaPengarang Lofland. & Katz.L.• Buku :DuaPengarang Lofland. Shuttle crew studying ozone layer in atmosphere.(1999). Committee of public finance.On the shoulders of giant. (2000. (Eds. The psychology of depression: Contemporary theory and research.(2000.) Philadephia: University of Pennsylavania Press.

New York: New York University. • Doctoral Dissertation Smith A. (12-17 August 1999). (1999.P. 575-585. Assessing the impacts of technology on society. • Laporan Organization for Economic Cooperation and Development. U. ‘The effect of DNA testing on convicted felons in Malaysia’. Wicked as hell itself:women in prisons of Georgian London.J. Washington DC: U. (1999. Kompetensi Komunikatif dan Strategi Komunikasi Bahasa Arab di Kalangan Pelajar Sek.J. : Georgia. . April). In the meeting of The Academy of Criminal Justice Sciences.S.TesisDoktorFalsafah: Universiti Malaya. 90.K. 3 july).O.B. Anlysis of interaction process and sociometricrelatins developed during theraphy with offenders on probation.Agama di Negeri Selangor. • Seminar/Proceeding Ali Hanafiah. In Proceeding of the International Seminar on DNA Testing and Their Effects on Human Beings. (Report). (1983).Keb. :Unpublished doctoral dissertations. Datuk&Tun Shah Ashari.New Straits Times : 25 • ArtikeldariJurnal Herrington. A. Journal of abnormal psychology.G.Men. • Tesis Abdul Rahman Abdullah (2009). (1998) The prototype as a construct in abnormal psychology.’Why ZianaZain as literary person for 1998?’ .• ArtikeldariAkhbar Mohammed Azam Noor. W.Kuala Lumpur • Kertas kerja persidangan Sheehan. (1999).

London: Royal Georgraphical Society. • Filem/Pita Audio Habsah Hassan (producer) & Othman Hafsam (director). (1999). Prime Minister Malaysia. (Director & Producer). Inc. [Realia]. (2000). Two dancers on a stage. London: National Gallery of Art. (Director & Producer). E. New York: Arista Records. Kuala Lumpur. • Mikrofom .[Portrats]. April 20). (1999). Glacier map of Tasmania. Capra. • BahanRelia Human development models. Philadelphia: DCA Educational Products.Personal Interview. • GambarPotret Rembrabdt. F. F.(2000). (1934). G.(1996). Bhd • Peta Derbysgire. (producer & singer). [Game] Selangor. (2000).• Kaset Audio Kenny. It happened one night [Videocassette] • BahanPermainan Chess Set (1999).[Map]. Malaysia: Syarikat Perusahaan Plastik Ban Tong Sdn. et al. SoalHati [Film]. Kenny G the moment [cassette]. • Temuramah Mahathir Mohamed (1999. It happened one night [Film] Capra. Kuala Lumpur: Serangkai Film Sdn Bhd.

Ed.com • E-mail Day.Malaysian justice on Trial. Review of film---Chicken Run.E. TV3. Martha.edu. UUM. Damansara. GPO. • On line-INTERNET Clinton. Terimakasih. IEEE. Retrieved October 21 2000.With NorazlinaRidzwan. J. 2nd. Selangor: SistemTelevisyen Malaysia Berhad.uvm.[Microform]. The principles of psychology. E.Majalah 3. from the World Wide Web: http:www@babyrib.Los Angeles: University of Southern California. (30 Julay 1999).James. (1999) September). Eg :BPO.blogspot. .clnt. 4(4): 12-15. (2000). (2000 Disember). # Bahan ini disusun dan diedit daripada web raihaniah. E-mail to Xia Li (XLI@moose. • Program televisyen The haze in Malaysia: impact on tourism.com).com dan nota Bibliografi APA Sistem terbitan Perpustakaan Sultanah Bahiyah. • Alatmudahalih-CD-ROM.gov. William. Journal. Mday@usage.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->