SHARING DEVICE

Mus Mulyadi, SE

Pengertian Sharing Device Merupakan proses pemakaian besama perangkat komputer dalam suatu jaringan .

shared scanner . • • • • • shared folder. shared printer.Sharing Device terdiri atas . shared floppy drive. shared CD drive.

Pilih data D dan klik pada properties. maka folder telah sharing ke dalam network. Klik Tombol Aplly dan Ok.Men-Setting Shared Folder a. maka klik kanan pada data D c. Misal akan sharing folder data D. beri tanda checklist pada share this folder on the network d. Klik Kanan pada star Button. . pilih explore atau klik pada icon My Computer b. pilih sharing.

Shared Printer dari sisi Server 2.SHARED PRINTER 1. Shared Printer dari sisi client .

4. klik kanan pada Printer yang akan di-share 3.Men-setting shared-printer dari sisi Server 1... klik radio button: Share this printer 5. klik Start > Control Panel > Dobelklik Printers & Faxes 2. klik OK atau tekan Enter . pilih Sharing.

klik Next 8. klik Add a printer 3.. or a printer. 5.Men-setting shared-printer dari sisi Client 1.. pilih radio button: A Network printer. klik radio button: Browse for a printer 7. hanya perlu mengarahkan pilihan printer yang dishared . gunakan scroll bar untuk memilih printer yang berada di dalam jaringan 9. perintah pencetakan dengan shared-printer sama dengan stand-alone printer biasa. klik Next 4. klik Next 10. klik Start > Control Panel > klik dua kali Printers & Faxes 2. klik Next 6.

klik teks: If you understand the risk but still want to share... c.. klik kanan pada Start > pilih Explore b. klik kanan pada drive yang akan di-shared > pilih Sharing and Security.Men-setting shared floppy disk drive a. pada check box pilih: Share this folder on the network e. d.. klik OK .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful