INSTITUT PERGURUAN GURU KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

LAPORAN ANALISIS KEMPEN GOTONG ROYONG BASMI AEDES SEMPENA PELANCARAN COMBI DUN DUYONG 2011

Jawatan Kuasa Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan

1.0

PENDAHULUAN

Program “Communication for Behavioural Impact” (COMBI) merupakan satu pendekatan baru yang diperkenalkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) dan menggunakan pendekatan komunikasi untuk merubah tingkah laku manusia. Objektif garis panduan ini diterbitkan sebagai memberi panduan bagi Jabatan Kesihatan Negeri /agensi untuk melaksanakan program COMBI dalam mengawal penyakit berjangkit. Garis panduan ini menerangkan tentang strategi yang boleh digunakan untuk melaksanakan program COMBI, antaranya penubuhan Jawatankuasa Program COMBI, mengadakan latihan kepada anggota kesihatan dan komuniti yang terlibat, penglibatan pelbagai agensi yang berkaitan, mengadakan promosi program dan menubuhkan pusat promosi perkhidmatan di tempat-tempat yang strategik. Bagi melaksanakan program ini di peringkat agensi dan komuniti, empat peringkat telah dikenalpasti, iaitu pada peringkat perancangan, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian. Pada peringkat perancangan dan pelaksanaan, beberapa buah jawatankuasa seperti Jawatankuasa Teknikal, Induk, Kerja dan Komuniti perlu ditubuhkan. Di dalamnya dijelaskan apakah fungsi dan bidang kuasa bagi setiap jawatankuasa tersebut. Perancangan yang rapi perlu dijalankan sebelum sesuatu program COMBI dilaksanakan. Hal ini termasuklah pemilihan kawasan yang sesuai berdasarkan analisis situasi awal tentang kejadian sesuatu penyakit di kawasan tersebut serta kaitannya dengan tingkah laku yang hendak diubah. Seterusnya, matlamat serta objektif tingkah laku yang hendak dicapai dalam Program COMBI perlu ditetapkan dan pelbagai strategi perlu diatur ke arah mencapai matlamat tersebut. Justeru itu Jawatankuasa Keselamatan, Kesihatan dan Keceriaan IPG Kampus Perempuan Melayu , Melaka telah mengorak langkah untuk mengadakan Kempen Gotong Royong Januari 2011

2.0

OBJEKTIF

Objektif Kempen Gotong Royong sempena pelancaran kempen COMBI adalah untuk : ♦ Menyahut seruan kerajaaan Malaysia untuk membasmi penularan wabak-wabak pendermik dikalangan rakyat malaysia melalui aspek amalan pengurusan kesihatan dan kebersihan. Menyahut seruan Kementerian kesihatan Malaysia menerapkan amalan budaya institusi bersih dan selamat selaras dengan hasrat negara untuk melahirkan masyarakat sihat dan selamat. Meyemai mengamalkan budaya kerja sihat dan sejahtera semasa melaksanakan pekerjaan disamping mengukuhkan ikatan ukhwah dan perpaduan dikalangan warga pendidik yang bernaung dibawah IPG KPM

3.0

ANALISIS PEMANTAUAN

ADA KAWASAN AIR BERTAKUNG Cumulative Percent 2.9 20.0 100.0

Frequency Valid "TIDAK BERKENAAN" "TIDAK" "YA" Total 2 12 56 70

Percent 2.9 17.1 80.0 100.0

Valid Percent 2.9 17.1 80.0 100.0

Histogram

60

50

40

Frequency

30

20

10 Mean = 1.77 Std. Dev. = 0.487 N = 70 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5

0

ADA KAWASAN AIR BERTAKUNG

KAWASAN K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K13

KOMEN Terdapat takungan air di bangunan Anjung Hikmah yang perlu diletakkan ubat jentikjentik Peparitan di anjung budiman terdapat air bertakung

• Kawasan Tangki dan berisiko tinggi kerana terdapat takungan air. • Pintu TNB tidak dikunci Longkang yang ditutupi penutup ditakungi air

ADA LONGGOKAN SAMPAH YANG TIDAK DIURUSKAN Cumulative Percent 2.9 71.4 100.0

Valid

"TIDAK BERKENAAN" "TIDAK" "YA" Total

Frequency 2 48 20 70

Percent 2.9 68.6 28.6 100.0

Valid Percent 2.9 68.6 28.6 100.0

Histogram

60

50

40

Frequency

30

20

10 Mean = 1.26 Std. Dev. = 0.502 N = 70 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5

0

ADA LONGGOKAN SAMPAH YANG TIDAK DIURUSKAN

KAWASAN K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K13

KOMEN

Terdapat longgokan sampah di bahagian tepi kanan anjung tadbir (longgokan sampah haram) Terdapat longgokan barang yang tidak berguna di belakang tangki

ADA SISTEM PERPARITAN TERSUMBAT Cumulative Percent 2.9 100.0

Valid

"TIDAK BERKENAAN" "TIDAK" Total

Frequency 2 68 70

Percent 2.9 97.1 100.0

Valid Percent 2.9 97.1 100.0

Histogram

200

150

Frequency

100

50

0 -0.5 0 0.5 1 1.5

Mean = 0.97 Std. Dev. = 0.168 N = 70

ADA SISITEM PERPARITAN TERSUMBAT

KAWASAN K1 K2 K3 K4

KOMEN

• •

Ada air meleleh pada tangki tandas aras 1 Ada Pam tandas lelaki dan tandas perempuan tidak berfungsi pada aras 2

K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K13

ADA STRUKTUR BANGUNAN MERBAHAYA / ROSAK Cumulative Percent 14.3 51.4 100.0

Valid

"TIDAK BERKENAAN" "TIDAK" "YA" Total

Frequency 10 26 34 70

Percent 14.3 37.1 48.6 100.0

Valid Percent 14.3 37.1 48.6 100.0

Histogram

40

30

Frequency

20

10

0 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5

Mean = 1.34 Std. Dev. = 0.72 N = 70

ADA STRUKTUR BANGUNAN MERBAHAYA / ROSAK

KAWASAN K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K13

KOMEN

Ada lubang pada siling yang retak berdekatan unit HEP Ada kerosakan struktur (kebocoran ) pada Tangki air pertama

ADA SISTEM PENDAWAIAN ELEKTRIK YANG MERBAHAYA Cumulative Percent 65.7 100.0

Valid

"TIDAK" "YA" Total

Frequency 46 24 70

Percent 65.7 34.3 100.0

Valid Percent 65.7 34.3 100.0

Histogram

60

50

40

Frequency

30

20

10

0 0.5 1 1.5 2 2.5

Mean = 1.34 Std. Dev. = 0.478 N = 70

ADA SISTEM PENDAWAIAN ELEKTRIK YANG MERBAHAYA

KAWASAN K1 K2 K3 K4

KOMEN

• •

Terdapat wayar berselirat di Unit Praktikum, belakang unit peperiksaan dan kelihatan merbahaya Wayar elektrik di aras 1 tidak diselanggara dengan sempurna

K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K13

Perhatian tehadap wayar elektrik yang terdapat didepan rumah warden Air penyaman udara menitik dari atas bumbung DTF

ADA BILIK AIR / SISTEM KUMBAHAN YANG TIDAK SEMPURNA Cumulative Percent 14.3 82.9 100.0

Valid

"TIDAK BERKENAAN" "TIDAK" "YA" Total

Frequency 10 48 12 70

Percent 14.3 68.6 17.1 100.0

Valid Percent 14.3 68.6 17.1 100.0

Histogram

50

40

Frequency

30

20

10

0 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5

Mean = 1.03 Std. Dev. = 0.564 N = 70

ADA BILIK AIR / SISTEM KUMBAHAN YANG TIDAK SEMPURNA

KAWASAN K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K13

KOMEN

Tangki kumbahan bersebelahan Dewan Srikandi tersumbat dan bertakung air

ADA KAWASAN PERSEKITARAN YANG BERUMPUT TIDAK DIURUSKAN Cumulative Percent 17.1 100.0

Valid

"TIDAK BERKENAAN" "TIDAK" Total

Frequency 12 58 70

Percent 17.1 82.9 100.0

Valid Percent 17.1 82.9 100.0

Histogram

80

60

Frequency

40

20

0 -0.5 0 0.5 1 1.5

Mean = 0.83 Std. Dev. = 0.38 N = 70

ADA KAWASAN PERSEKITARAN YANG BERUMPUT TIDAK DIURUSKAN

KAWASAN K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K13

KOMEN

ADA POKOK YANG PERLU DICANTAS Cumulative Percent 2.9 71.4 100.0

Valid

"TIDAK BERKENAAN" "TIDAK" "YA" Total

Frequency 2 48 20 70

Percent 2.9 68.6 28.6 100.0

Valid Percent 2.9 68.6 28.6 100.0

Histogram

60

50

40

Frequency

30

20

10 Mean = 1.26 Std. Dev. = 0.502 N = 70 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5

0

ADA POKOK YANG PERLU DICANTAS

KAWASAN K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K13

KOMEN

Rimbunan pohon pisang dan pokok liar perlu di bersihkan Dibelakang bilik persalinan JPJK terdapat pohon-pohon yang perlu dicantas

ADA LANTAI YANG ROSAK / BERLUMUT Cumulative Percent 17.1 85.7 100.0

Valid

"TIDAK BERKENAAN" "TIDAK" "YA" Total

Frequency 12 48 10 70

Percent 17.1 68.6 14.3 100.0

Valid Percent 17.1 68.6 14.3 100.0

Histogram

50

40

Frequency

30

20

10

0 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5

Mean = 0.97 Std. Dev. = 0.564 N = 70

ADA LANTAI YANG ROSAK / BERLUMUT

KAWASAN K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K13

KOMEN

ADA POTENSI BERLAKU PENCEROBOHAN KAWASAN Cumulative Percent 14.3 60.0 100.0

Valid

"TIDAK BERKENAAN" "TIDAK" "YA" Total

Frequency 10 32 28 70

Percent 14.3 45.7 40.0 100.0

Valid Percent 14.3 45.7 40.0 100.0

Histogram

50

40

Frequency

30

20

10

0 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5

Mean = 1.26 Std. Dev. = 0.695 N = 70

ADA POTENSI BERLAKU PENCEROBOHAN KAWASAN

KAWASAN K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K13

KOMEN

Kawasan tangki air perlu dikunci kerana ia adalah kawasan strategik yang boleh membahayakan institusi.

ADA POTENSI KAWASAN MENJADI PUNCA / SARANG PENULARAN WABAK Cumulative Percent 31.4 100.0

Valid

"TIDAK" "YA" Total

Frequency 22 48 70

Percent 31.4 68.6 100.0

Valid Percent 31.4 68.6 100.0

Histogram

60

50

40

Frequency

30

20

10

0 0.5 1 1.5 2 2.5

Mean = 1.69 Std. Dev. = 0.468 N = 70

ADA POTENSI KAWASAN MENJADI PUNCA / SARANG PENULARAN WABAK

KAWASAN K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K13

KOMEN

Perigi lama yang terdapat berhampiran garaj bas perlu diselenggarakan agar tidak menjadi sarang pembiakan aedes

4.0

TINDAKAN SUSULAN Semua teguran dan komen yang telah dilaporkan ini telah diambil tindakan segera oleh urusetiaurusetia kerja dalam jawatankuasa keselamatan dan kesihatan pekerjaan dalamm tempoh 3 minggu.