WAWANCARA sareng MR. ROHMAT,S.

Pd

NAMI ANGGOTA : Ayundha Nabilah (05) Mahar Suseba (16) Samsul Wahidin (26) Septiana Iriyanti (27)

SMAN 2 CIREBON
Jl. Dr. Cipto mangunkusumo no.01 Kota Cirebon
Dina dinten Senen, urang sadayana dapet tugas ngadamel biografi guru nu ngajar di SMAN 2 ti Ibu Dede salaku guru Basa Sunda. Urang sadayana langsung mikir hoyong ngadamel biografi Mr. Rohmat salaku guru Basa Inggris urang. Dina poe Jum’at, Septi, Ayundha, Samsul

jeung Mahar langsung ngadamel poin- poin kanggo wawancara. Mulih ti sakola, urang sadayana langsung nyamperkeun Mr. Rohmat. Sadayana Mr. Rohmat Septi Mr. Rohmat Mr. Rohmat Mr. Rohmat : “ Assalamualaikum… wilujeng siang..” : “ Walaikumsalam… Aih..aih.. aya naon ieu raramean..???” : “ Ohh.. tiyasa.. Ayo sok, bade tumaros naon??” : “ Jenengan bapa teh sesah. : “ Jadi, waktos alit bapa dipasih nami ti bapana bapa nyaeta Rohmat Hidayat. Tapi, ujug- ujug Hidayatna ical tinggal Rohmatna wungkul” Ayundha Mr. Roohmat : “ Kunaon Hidayatnya bisa ical teh???” : “ Yaa… supados teu repot wae. Hehehe…” Samsul : “ Ari nami lalandian bapa teh saha??” Mr. Rohmat Septi Mr. Rohmat Ayundha Mr. Rohmat : “ Hahaha… lalandian bapa teh Omat. Lucu teu?? Hehehe…” : “ Bapa babar di Cirebon tapi, kapingna teh ngabingungkeun” : “ Maksudna pa???” : “ Jadi, bapa babar 2 kali. Mimiti, kolotna bapa nyarios lamun bapa teh babar kaping 15 Ramadhon dinten senen, sabab teu aya aktena, jadi dikinten- kinten bapa babar kaping 29 Juli 1980. Teras, waktos bapa SMP, di sakolaan guru nyuruh murid- murid ngumpulkeun data siswa. Sabab teu aya akte lahir, bapa teh teu ngumpulken data. Jadina, guru bapa nulis kaping babarna bapa teh 4 Agustus” Mahar : “ Ohhh… kitu caritana… panjang pisan euy…” Samsul : “ Alamat bapa teh dimana???” Mr. Rohmat Ayundha Mr. Rohmat : “ Alamat nu mana??? Imah bapa pan seueur. Hehehe…” : “ Ulah tebih- tebih lah pa, nu di Cirebon wae” : “ Ohh…Nu di Cirebon, imah bapa teh di jalan Gunung Salak III no. 201” : “ TTL bapa iraha??”

: “ Ieu pa, abdi sareng rerencangan bade ngawawancara bapa kanggo ngadamel biografi”

Mahar : “ Ari jenengan bapa teh saha??” Samsul : “ Sesah kunaon??”

Mahar : “ No. Hp na bapa sabaraha??”

Mr. Rohmat Septi Septi Mr. Rohmat Mr. Rohmat Mr. Rohmat Ayundha Mr. Rohmat Mr. Rohmat Mr. rohmat Septi Mr. Rohmat Ayundha Mr. Rohmat Mr. Rohmat Septi Pa Rohmat Pa Rohmat

: “ 085224772616 ” : “Hmmm… hobi bapa mah kumaha waktos wae lah..Hehehe..” : “ Yaa… nu raos wae lah…” : “ Hmmm… nu seger..” : “ Lagu nu dipikaresepna naon pa??” : “ Nya pasti atuh.. Reflection na Christina Aguirela” : “ Aduh..aduh.. Dugi ka golongan darah oge ditarosan. Hmmm… AB” : “ Gaduh… motto hirupa bapa teh live must go on wae…” : “Jenenganana teh Siti Ratinah Sobriatul Mu’minah tapi lalandianana obi” : “ Bapa gaduh putra sabaraha??” : “Nembe hiji euy…” : “Fadia Fahrotuzzihni” : “ Munaji lan Jubaedah” : “ Hmmm… seueur pisan. Bapa putra ka 7 ti 12 sodara”

: “ Upami hobina bapa teh naon??” : “ Upami makanan nu dipikaresep bapa sih naon??”

Samsul : “ Minumana sih pa???”

Mahar : “ Ohhh…nyaho…nyaho…Golongan darah bapa sih naon??” Samsul : “ Bapa gaduh motto hirup heunteu???” : “ Ngomong- ngomong, ari istrina bapa teh saha jenenganana??”

Mahar : “ Jenenganana saha pa??” : “ Ari kolotna bapa sih saha??”

Samsul : “ Upami bapa teh putra ka sabaraha??”

Mahar : “Waaahhh… seueur pisan nya???” Ayundha : “ Bapa teh asal mula sakolana dimana??” Pa Rohmat : “ Hmm… bapa teh SD di SDN 1 Tegal Gubug Lor. Nerasken ka SMPN 1 Susukan. SMA na di SMEA Negeri 1 Cirebon jurusan menejement bisnis. Liren heula 2 taun, teras neraskeun kuliah di STAIN Cirebon fakultas Inggris 4 taun”

Septi

: “ Teras, mimiti bapa ngajar dimana??” : “ Hmmm… mimiti, di Aliyah Darul Fatonah salami 2 taun. Teras, ka STAIC salami 1 taun. Akhirna ngajar di SMAN 2 Cirebon ngawitan ti taun 2006”

Pa Rohmat

Mahar : “ Jadi, bapa nembe ngajar di dieu nya??” Pa Rohmat Pa Rohmat Ayundha Pa Rohmat Septi Ayundha Pa Rohmat Septi : “ Muhun..” : “ Sadayana teh menarik. Tapi, anu paling paling sareng paling menarik nyaeta waktos bapa nikah. Hehehe…” : “ Kunaon atuh??” : “ Sabab, cintana bapa teu bertepuk sabeulah panangan” : “ Kesan- kesanana ngajar di SMA 2 ieu teh naon???” : “ Hmm.. Unggal taun teh aya kelas nu narik parhatean. Aya nu teu sreg di hate, aya oge nu sreg di hate” : “ Pesen- pesen bapa kanggo anak- anak SMA 2 naon??” : “ Mugi- mugi SMA 2 leuwih kualitasna tibatan ayeuna. Teras, lakukeun nu paling sae wae lah. Lan oge, Jagi nami sae SMA 2” Samsul : “Ohh.. parantos dugi ka dieu wae wawancaranana” Mahar : “ Hatur nuhun kana waktuna pa..” Pa Rohmat Sadayana Pa Rohmat : “Enya..enya.. sami- sami..” : “Assalamualaikum pa…” : “ Wa’alaikumsalam…” Pa Rohmat Samsul : “ Ari pangalaman nu paling menarik teh iraha??”

: “ Aduh..aduh.. romantis pisan nya?? Hehehe..”

BIOGAFI PA ROHMAT

Rohmat,S.Pd , guru kalahiran Cirebon,4 Agustus 1980 ieu biasa disauran Omat ku rerencanganana waktos alit. Saurna mah supados tu repot kitu. Mimitina,Pa Rohmat dipasihan jenengan ku kolotna teh Rahmat Hidayat,tapi waktos anjeunna di SD Hidayat na leungit janten tinggal Rahmat wungkul. Disajarahna,Pa Rohmat teh lahir dua kali. Janten,caritana waktos SMP jeunengan angkat ka sakola,teras satibana di sakola guru na Pa Rohmat nyuruh murid-murid kanggo ngumpulkeun data siswa. Di data siswa the pastina aya data kalahiran murid,sabab teu terang iraha lahirna,janten satibana di bumi jeunenganana langsung nanyakeun ku kolotna upami iraha lahirna jeunengan na teh. Teras saatos ditaroskeun,saur kolotna kaping babar Pa Rohmat teh 15 Ramadan,enggeus kitu wae terangna. Terang kaos kitu jenenganana the janten lieur,saatos di kinten-kinten kaping 15 Ramadan teh kaping 29 Juli. Tapi,sabab jeunenganana lami ngumpulkeun data siswa janten guru Pa Rohmat di SMP langsung wae nuliskeun kaping babar na Pa Rohmat teh 4 Agustus 1980. Alamat jeunenganana nyaeta di Jl.Gunung Salak III no.201,Cirebon. Pa Rohmat sakola di SDN 1 Tegalgubug Lor,waktos SD jeneunganana teh seneng ngaheureuy jeung rerencanganna. Sampe-sampe keur dibagean rapor,guruna masiheun catetan ku jenenganana “Ulah seueur ngaheureuy!”,eta teh pangalaman Pa Rohmat di SD. Teras ti SD nerasken ka SMPN 1 Susukan,dina SMP jeunenganana milu pramuka. Teras di SMP oge jeunengan teh ngagaduhan rengking 5 di kelas hiji,teras rengking 2 di kelas dua,lan kelas tilu jeunenganana ngagaduhan rengking 1. Ti SMP Pa Rohmat teh hayang ngalanjutkeun sakola,tapi Pa Rohmat lieur kudu ngalanjutkeun sakola kamana. Janten guruna ngusulkeun upami jeunengan teh ngalanjutkeun ka jurusan akuntansi wae,tapi sabab saur sorangana kaya na menejemen bisnis leuwih ngenah. Janten,jeunenganana ngalanjutkeun ka SMEAN 1 Cirebon jurusan manajemen bisnis. Di SMEA jeunenganana teh miluan PKS (Patroli Kaamanan Sakola),pancenna nyaeta ngabantuan muridmurid mentas jalan. Anjeunna teu daek miluan OSIS kusabab hoream saurna mah. Saatos sakola di SMEA anjeunna lireun heula 2 taun,teras neraskeun deui ka STAIN Cirebon,fakultas Basa Inggris. Saatos eta anjeunna langsung ngajar di Aliyah Darulfatonah salami 2 taun,teras ngalih ka STAIC salami 1 taun,ahirna ngalih deui teras ngajar di SMAN 2 Cirebon ti 2006. Hobi anjeunna nya kumaha waktos wae,conditional saur Basa Inggrisna mah. Pangalaman paling ngeunah di hirupna nyaeta waktos anjeunna nikah. Pesen anjeunna kanggo murid-murid SMAN 2 nyaeta mugi-mugi SMAN 2 Cirebon leuwih kualitasna ti batan ayeuna,lakukeun nu paling sae,lan oge jagi nami sae sakola.

BIODATA
Jeunengan Nami Lalandian : Rohmat,S.Pd : Omat

Tempat Kaping babar Alamat Telepon Hobi Kadaharan nu dipikaresep Inuman nu dipikaresep Golongan darah Tembang nu dikaresep Riwayat Pendidikan

: Cirebon,4 Agustus 1980 : Jl.Gunung Salak III no.201 : 085224772616 : Kumaha waktos wae =D : Nu raos wae : Nu seger : AB : Reflection (Christina Aguirella) : -SDN 1 Tegalgubug Lor -SMPN 1 Susukan -SMEAN 1 Cirebon

Riwayat Padamelan

: -Aliyah Darulfatonah
-STAIC -SMAN 2 Cirebon

Moto Hirup

: “Life must go on”

BIODATA ANGGOTA

Jenengan Nami lalandian Tempat, kaping babar Alamat Golongan darah Hobi Cita- cita No. HP Motto hirup

: Ayundha Nabilah : Ayundha : Cirebon, 1 Agustus 1993 : Jl. Siliwangi no.14 Crb :B : Maca komik : Duta ageung : 085723661069 :

Jenengan Nami lalandian

: Mahar Susseba : Har : Cirebon, 17 Agustus 1992 : Jl. Gn. Tangkuban Perahu D. :O : Maca komik : : 085659744867 : Kasesahan nyaeta tantangan lain rintangan nu kudu dihindarkeun

Tempat, kaping babar Alamat 31 no. 127 Golongan darah Hobi Cita- cita No. HP Motto hirup

Jenengan

: Samsul Wahidin

Nami lalandian Tempat kaping babar Alamat Golongan darah Hobi Cita- cita No. HP Motto hirup

: Samsul : Cirebon, 17 Oktober 1992 : Desa Serang Wetan Rt/Rw 03/03 no.64 : : Kulem : Ilmuan, penemu, atawa guru : 087829512903 : Ulah pernah nyesel

Jenengan Nami lalandian Tempat kaping babar September 1993 Alamat Golongan darah Hobi Cita- cita No. HP hirup : :

: Septiana Iriyanty : Septi : Indramayu, 24

: Jl. Garuda no. 1525 Karangampel-Indramayu :O : : 085224220255 Motto