Anda di halaman 1dari 6

TEST PRESTASI BELAJAR

SEMESTER I TAHUN PELAJARAN 2011/2012


DTA AL-WAHDAH KOTA BANDUNG
Bidang studi : Aqidah Akhlak
Kelas
: TPQ. I B

Nama:............................................

Pilihlah salah satu jawaban yang dianggap benar.


1. Surat pertama dalam Al-Quran adalah :
a. Al-Fatihah
b.An-naas

c. Al- Ikhlas

2. Makhluk yang diciptakan dari cahaya adalah:


a. manusia
b.jin

c. Malaikat

3. Iman artinya :
a. selamat

c. Sejahtera

b. Percaya

4. Nabi dan rosul yang wajib diketahui ada :


a. 25
b. 10

c. 5

5. Surat Al-Fatihah ada berapa ayat :


a.5
b.7

c.144

6. Surat Al-Fatihah artinya :


a.Penutup
b. Awal

c. Pembukaan

7. Alloh maha esa artinya Alloh ada :


a.Dua
b. Tiga

c. Satu

8. Balasan bagi anak yang sholeh di akhirat adalah:


a.syurga
b. Neraka

c.Penjara

9. malaikat wajib diketahui ada :


a.5
b. 10

c. 15

10.Nama lain dari surat Al-Fatihah adalah:


a. ummul quran
b.ummul mukminin

c. Ummul muslimin

11.Malaikat Ridwan tugasnya adalah :


a. menjaga neraka
b.mencatat amal baik

c. Menjaga syurga

12.Al-Quran diturunkan kepada nabi :


a. adam as
b. Ibrohim

c. Muhammad

13. Orang yang suka berbohong .......................oleh kawan-kawannya.


a. disenangi
b.ditemani
c. Dimusuhi
14. Kebalikan dari sifat jujur adalah :
a.bohong
b. Khianat

c. Amanah

15. Anak yang rajin belajar pasti :


a.bodoh
b.pandai

c.rugi

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan baik dan benar.


1. Menyembah dan meminta itu hanyalah kepada :................................................ ...
2. Surat Pertama dalam Al-Quran adalah :................................................................
3. Surat Al-Fatihah artinya : ....................................................................................
4.Surat Al-Fatihah di turunkan di kota :...................................................................
5. Surat yang diturunkan dikota mekkah disebut surat:.........................................

TEST PRESTASI BELAJAR


SEMESTER I TAHUN PELAJARAN 2011/2012
DTA AL-WAHDAH KOTA BANDUNG
Bidang studi : Sejarah Islam
Kelas
: TPQ. I B

Nama:............................................

Pilihlah salahsatu jawaban yang dianggap paling benar.


1. Manusia pertama yang diciptakan Alloh SWT adalah :
a. Adam as
b. Muhammad SAW

c. Ibrohim as

2. Istri nabi adam as bernama :


a. siti khodijah
b. Siti Hawa

c. Fatimah

3. Dimanakah tempat bertemunya nabi Adam as dan Siti HawaAdam :


a. padang panjang
b. Padang Arofah
c. Padang pasir
4. Semua makhluk bersujud kepada nabi Adam as kecuali:
a.iblis
b. Malaikat
c. Manusia
5.Nabi Adam as diciptakan Alloh SWT dari ;
a. cahaya
b. Api

c. Tanah

6. Makhluk Alloh yang diciptakan dari api adalah :


a.Malaikat
b. Jin/iblis/syetan

c. Manusia

7. Nabi kita yang terakhir bernama :


a. Muhammad SWT
b. Ibrohim as

c. Isa as

8. Nabi Muhammad SWT dilahirkan dikota :


a.Madinah
b. Mekkah

c. Mesir.

9.Ayahnya Nabi Muhammad SWT adalah:


a. Abdullah
b. Abu tholib

c. Abdul mutholib

10. Ibunya nabi muhammad SWT bernama:


a.Siti Fatimah
b.siti Aminah

c. Siti Hawa

11. Pekerjaan Nabi Muhammad SWT ketika kecil adalah ;


a. menangis
b. Menggembala domba
c. Berkelahi

12. Diberi gelar apa nabi Muhammad SWT :


a. Al-Amin
b. Al-kudus

c. Al-Rohman

13. Pasukan gajah yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama:
a. Albasiyah
b.Abdulloh
c. Abrohah
14. Nabi Muhammad SWT lahir pada tahun
a. monyet
b. Gajah

c. Kuda

15. Setelah orangtuanya meninggal Nabi Muhammad SWT diasuh oleh :


a.kakeknya
b. Pamannya
c.neneknya

jawablah pertanyaan dibawah ini dengan baik dan benar .


1. Apa mujizatnya nabi Adam as :............................................................................
2. Mengapa nabi Adam as dan Siti Hawa diturunkan Alloh SWT ke bumi:.........
..........................................................................................................................................
3. Berapa anak Nabi Adam as :.................................................................................
4. sebutkan anak perempuan nabi adam as dan siti hawa........................................
........................................................................................................................................
5.Berkat kejujurannya nabi Muhammad SWT diberi gelar yaitu :..................
........................................................................................................................................

TEST PRESTASI BELAJAR


SEMESTER I TAHUN PELAJARAN 2011/2012
DTA AL-WAHDAH KOTA BANDUNG
Bidang studi : Fiqih
Kelas
: TPQ. I B

Nama:............................................

Pilihlah salah satu jawaban yang dianggap paling benar.


1. Ketika kita akan sholat harus:
a. Berwudhu
b. Mandi

c. Cuci tangan

2. Ketika wudhu dahulukan anggota badan sebelah:


a.kiri
b. Kanan

c.apa saja

3. Air yang dipakai untuk berwudhu harus air:


a. air kotor
b. Air kopi

c. Air bersih

4. Berapakah jumlah sholat dhuhur:


a. 2
b. 3

c. 4

5.Puasa wajib dilaksanakan di bulan :


a.Romadhon
b.syawal

c. Muharam

6. Ada berapa macam air yang boleh dipakai untuk berwudhu:


a .7
b. 6
c. 5
7. Orang yang memimpin sholat adalah :
a. makmum
b. Imam.

c. Maksum

8. masuk mesjid dahulukan kaki sebelah :


a. kanan
b. Kiri

c. Apa saja

9. masuk ke kamar kecil/wc dahulukan kaki :


a.kanan
b.kiri

c.apa saja

10.ketika kita berada di kamar mandi tidak boleh


a.kentut
b. bernyanyi

c. Kencing

11. Kita.................................... melaksanakan sholat lima waktu


a. wajib
b. haram
c. Sunat

12. Ibadah haji dilaksanakan di kota:


a.Madinah
b. Mekkah

c. Jakarta

13. Berapakah jumlah sholat sehari semalam :


a.17
b. 5

c. 4

14. Ketika berwudhu kita harus membaca:


a. koran
b. doa

c.Al-Quran

15. Zakat diberikan kepada:


a. orang kaya
b. orang pintar

c. Orang miskin

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan baik dan benar.


1. Sebutkan 7 macam air untuk berwudhu:..................................................................
..........................................................................................................................................

2.Sebutkan sholat yang jumlahnya 4 rokaat:...............................................................


............................................................................................................................................

3. Sebutkan 3 hal yang membatalkan wudhu: .............................................................


...........................................................................................................................................
4. kebersihan itu adalah sebagian daripada...................................................................

5. ketika sholat kita harus menghadap kearah ..........................................................