BORANG KEBENARAN MENGGUNAKAN KENDERAAN SENDIRI

(Diisi dalam 2 salinan)

Dengan ini saya memohon kebenaran untuk menggunakan kenderaan saya sendiri dalam menjalankan tugas rasmi ke tempat-tempat berikut dan menuntut elaun hitungan kilometer kelas A. BUTIRAN PEMOHON Nama Pegawai SHARIDAH BINTI SHARIFF Jabatan/Unit SK GUGUSAN LEKIR,SITIAWAN Gred Jawatan GURU 3005.92

DGA 32 Gaji RM

Jenis Kenderaan PROTON WIRA Kuasa Enjin 1600 CC

No. Kenderaan Kelas Perbatuan

WHS 3809 A

BUTIR-BUTIR PERJALANAN
Tarikh 28 - 30 Sept. 2011 11 – 12 Okt. 2011 17 - 19 Okt. 2011 Tempat Dari rumah ke PKG Sitiawan. Pergi dan balik. Dari rumah ke PKG Sitiawan. Pergi dan balik. Dari rumah ke PKG Sitiawan. Pergi dan balik. Tujuan/Tugas Menghadiri Mesyuarat Penyelarasan KeTiga selama 3 hari Menghadiri Mesyuarat Penyelarasan Keempat selama 2 hari Menghadiri Mesyuarat Penyelarasan Kelima selama 4 hari Hitungan km Pergi-Balik 90 km

60 km

120 km

Sebab-sebab mengapa kenderaan saya perlu digunakan adalah :
  

Membawa skrip-skrip jawapan. Untuk keselamatan. Sebab-sebab lain : Tiada kenderaan jabatan diperuntukkan.

Tandatangan Pegawai : …………………………………..………….

Tarikh : 19 Oktober 2011

PERAKUAN PENGARAH Saya mengaku adalah amat mustahak bagi pegawai ini menggunakan kenderaan beliau dalam perjalanan tersebut di atas dan permohonan adalah diluluskan dengan syarat-syarat mengikut perenggan 4.7.3 Pekeliling Perbendaharaan Bil. 2/ 1992.
Tandatangan : Nama & Cop Rasmi Jabatan : …………………………….……………….. Tarikh : ……………………..