BORANG PEMARKAHAN PERTANDINGAN PIDATO PIALA DIRAJA

Kategori : Rendah Bahagian Pertama : 5 minit

Giliran Peserta

Isi ( 30 markah )
Peseta akan diadili dari segi: idea/isi yang bernas huraian yang jelas data/ contoh yang tepat/logik maksimum 3 idea/isi

Bilangan idea/ isi Idea/Isi 1 Idea/Isi 2 Idea/Isi 3 Tarifan tajuk

Idea/Isi ( 2 markah)

Huraian ( 4 markah )

Contoh/ Data ( 3 markah )

Jumlah

Markah maksimum 3 Jumlah markah idea/isi dan tarifan

Bahasa ( 20 markah )
Peserta akan diadili dari segi : bahasa yang jelas bahasa baku gaya bahasa yang berkesan/tepat Tatabahasa (10 markah) Gaya bahasa yang berkesan ( 5 markah ) Bahasa Baku ( 5 markah ) Jumlah markah bahasa

Penyampaian dan Persembahan ( 50 markah )
Peserta akan diadili dari : kepetahan,kelancaran dan intonasi suara gaya yang menarik atau berkeyakinan dapat mempengaruhi/ menarik perhatian audien susunan idea/isi Adap ( 5 markah ) Peserta akan dipotong 5 markah maksimum jika menyentuh isu sensitif menggunakan bahasa yang kurang sopan tidak sempat membuat kesimpulan. Bonus ( 5 markah ) Peserta akan diadili dari segi persembahan keseluruhan, kesopanan dan penampilan. Kepetahan, kelancaran dan intonasi suara (10 markah ) Penyampaian/ persembahan yang menarik (10 markah ) Susunan idea/isi ( 10 markah ) Berkeyakinan dapat mempengaruhi dan menarik perhatian audiens ( 10 markah ) Adap ( 5 markah ) Bonus ( 5 markah ) Jumlah markah persembahan/penyampaian,adap dan bonus Jumlah Markah Keseluruhan : 100 % Disahkan oleh : tt : ____________________________________ (Nama : _____________________________________ ) Tarikh : ____________________

Bonus ( 5 markah ) Peserta akan diadili dari segi persembahan keseluruhan.adap dan bonus Jumlah Markah Keseluruhan : 100 % Disahkan oleh : tt : ____________________________________ (Nama : _____________________________________ ) Tarikh : ____________________ ( Tatabahasa (10 markah) Gaya bahasa yang berkesan ( 10 markah ) Sebutan bahasa ( 10 markah ) Jumlah markah bahasa Idea/Isi ( 5 markah) Giliran Peserta Bilangan idea/ isi Idea/Isi 1 Idea/Isi 2 Tarifan tajuk Huraian Contoh/ Data ( 10 markah ) ( 4 markah ) Jumlah Markah maksimum 2 Jumlah markah idea/isi dan tarifan . kesopanan dan penampilan.kelancaran dan intonasi suara Gaya yang menarik atau berkeyakinan Dapat mempengaruhi/ menarik perhatian audien Susunan idea/isi Adap ( 5 markah ) Peserta akan dipotong 5 markah maksimum jika Menyentuh isu sensitif Menggunakan bahasa yang kurang sopan Tidak sempat membuat kesimpulan. ( 5 markah ) Adap ( 5 markah ) Istimewa ( 5 markah ) Jumlah markah persembahan/penyampaian.BORANG PEMARKAHAN PERTANDINGAN PIDATO PIALA DIRAJA Kategori Bahagian Kedua : Rendah : 3 minit Isi ( 40 markah ) Peseta akan diadili dari segi: Idea/isi yang bernas Huraian yang jelas Data/ contoh yang tepat/logik Maksimum 2 idea/isi Bahasa ( 30 markah ) Peserta akan diadili dari segi : Bahasa yang jelas Bahasa baku Gaya bahasa yang berkesan/tepat Penyampaian dan Persembahan ( 30 markah ) Peserta akan diadili dari : Kepetahan. kelancaran dan intonasi suara yang menyakinkan 5 markah ) Gaya yang menarik (5 markah ) Isi yang tertib ( 5 markah ) Penyampaian yang tersusun dan teratur. Kepetahan.

BORANG RUMUSAN HAKIM ( Disi oleh semua hakim ) PERTANDINGAN PIDATO PIALA DIRAJA PERINGKAT SEKOLAH/ DAERAH/BAHAGIAN PERINGKAT : _________________________ KATEGORI : _________________________ Giliran Peserta Markah Pidato Bahagian Pertama Markah Pidato Bahagian Pertama Jumlah Kedudukan tt : ______________________________ Nama Hakim : __________________________________ .

BORANG RUMUSAN HAKIM ( Disi oleh semua hakim ) PERTANDINGAN PIDATO PIALA DIRAJA PERINGKAT SEKOLAH/DERAH/ BAHAGIAN PERINGKAT : _________________________ KATEGORI : _________________________ KEDUDUKAN PESERTA HAKIM HAKIM CATATAN 3 4 Giliran Peserta HAKIM 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tandatangan HAKIM 2 KEPUTUSAN PANEL HAKIM Tandatangan : _____________________________ Nama Hakim : _____________________________ Tarikh : ________________________ .

BORANG KEPUTUSAN PERTANDINGAN ( Disi oleh semua hakim ) PERTANDINGAN PIDATO PIALA DIRAJA PERINGKAT SEKOLAH/DAERAH/BAHAGIAN PERINGKAT : _________________________ KATEGORI : _________________________ KEPUTUSAN JOHAN NAIB JOHAN KETIGA GILIRAN PESERTA NAMA SEKOLAH/DAERAH/ NEGERI PENGESAHAN HAKIM HAKIM 1 HAKIM 2 HAKIM 3 HAKIM 4 Disahkan oleh. ___________________________________ ( ) Tarikh : _________________________________ NAMA TANDATANGAN .