DAFTAR HADIR GURU DAN PEGAWAI

SMP NEGERI 3 RENGASDENGKLOK
BULAN : JANUARI 2012

.

No
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15

NAMA / NIP

Jabatan

T A N G G A L

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28

TIDAK HADIR
S
I TK Jml

Selih, S.Pd.
Kepala
196304121986031020 Sekolah
Edi Rohaedi, S.Pd.
Guru
196408181989021002
Sopandi, S.Pd.
Guru
196904282000121001
Anastasia Eni H, S.Pd
Guru
197506292009022001
Wiwi wijhatul h, S.Pd
Guru
198206262009022006ZX,
Siti Barkah, S.Pd.
Guru
198505232010012014

Rimalia Ayatillah, S.Pd.
198205282010012012
Marlina, S.Pd.
197801232010012005
Mega Lestari, S.Pd.
198511242010012012
Iis Nursolihat, S.Pd.
197902202011012001
Rahmat Ramdani, S.Pd.I
---Een Kurniasih
---Wiwin Wiantin
---Dipil
---Misan
-----

Guru
Guru
Guru
Guru
Guru
Staf TU
Staf TU
Penjaga
Sekolah

Satpam
Rengasdengklok, Januari 2012

No

NAMA / NIP

Jabatan

T A N G G A L

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

TIDAK HADIR
20 21 22 23 24 25 26 27 28
S
I TK Jml
Ka. SMPN 3 Rengasdengklok

DAFTAR HADIR GURU DAN PEGAWAI
SMP NEGERI 3 RENGASDENGKLOK
BULAN : PEBRUARI 2012
.

No
1
2
3
4
5
6

NAMA / NIP

Kepala
Selih, S.Pd.
196304121986031020 Sekolah
Edi Rohaedi, S.Pd.
Guru
196408181989021002
Sopandi, S.Pd.
Guru
196904282000121001
Anastasia Eni H, S.Pd
Guru
197506292009022001
Wiwi wijhatul h, S.Pd
Guru
198206262009022006ZX,
Siti Barkah, S.Pd.
Guru
198505232010012014

Rimalia Ayatillah, S.Pd.
198205282010012012
Marlina, S.Pd.
8
197801232010012005
Mega Lestari, S.Pd.
9
198511242010012012
Iis Nursolihat, S.Pd.
10
197902202011012001
Rahmat Ramdani, S.Pd.I
11
---7

Jabatan

Guru
Guru
Guru
Guru
Guru

T A N G G A L
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

TIDAK HADIR
20 21 22 23 24 25 26

27 28

S

I

TK Jml

No
12
13
14
15

NAMA / NIP
Een Kurniasih
---Wiwin Wiantin
---Dipil
---Misan
----

Jabatan

T A N G G A L

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28

TIDAK HADIR
S
I TK Jml

Staf TU
Staf TU
Penjaga
Sekolah

Satpam
Rengasdengklok, Pebruari 2012
Ka. SMPN 3 Rengasdengklok

DAFTAR HADIR GURU DAN PEGAWAI
SMP NEGERI 3 RENGASDENGKLOK
BULAN : MARET 2012
.

No
1
2
3
4
5
6

7

NAMA / NIP

Jabatan

Kepala
Selih, S.Pd.
196304121986031020 Sekolah
Edi Rohaedi, S.Pd.
Guru
196408181989021002
Sopandi, S.Pd.
Guru
196904282000121001
Anastasia Eni H, S.Pd
Guru
197506292009022001
Wiwi wijhatul h, S.Pd
Guru
198206262009022006ZX,
Siti Barkah, S.Pd.
Guru
198505232010012014

Rimalia Ayatillah, S.Pd.

Guru

T A N G G A L
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

TIDAK HADIR
20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

S

I

TK Jml

No
7
8
9
10
11
12
13
14
15

NAMA / NIP
198205282010012012
Marlina, S.Pd.
197801232010012005
Mega Lestari, S.Pd.
198511242010012012
Iis Nursolihat, S.Pd.
197902202011012001
Rahmat Ramdani, S.Pd.I
---Een Kurniasih
---Wiwin Wiantin
---Dipil
---Misan
----

Jabatan
Guru

T A N G G A L

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28

TIDAK HADIR
S
I TK Jml

Guru
Guru
Guru
Guru
Staf TU
Staf TU
Penjaga
Sekolah

Satpam
Rengasdengklok, Maret 2012
Ka. SMPN 3 Rengasdengklok

DAFTAR HADIR GURU DAN PEGAWAI
SMP NEGERI 3 RENGASDENGKLOK
BULAN : APRIL 2012
.

No
1
2
3

NAMA / NIP

Jabatan

Selih, S.Pd.
196304121986031020
Edi Rohaedi, S.Pd.
196408181989021002
Sopandi, S.Pd.
196904282000121001

Kepala
Sekolah
Guru
Guru

T A N G G A L
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

TIDAK HADIR
20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

S

I

TK Jml

Pd. S. 198205282010012012 Marlina.Pd. 6 198505232010012014 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Rimalia Ayatillah.Pd 5 198206262009022006ZX. S. Siti Barkah. S.Pd. S.Pd. S.I ---Een Kurniasih ---Wiwin Wiantin ---Dipil ---Misan ---- Jabatan T A N G G A L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 TIDAK HADIR S I TK Jml Guru Guru Guru Guru Guru Guru Guru Guru Staf TU Staf TU Penjaga Sekolah Satpam Rengasdengklok. 198511242010012012 Iis Nursolihat. 197801232010012005 Mega Lestari. S.Pd. S.Pd.No NAMA / NIP Anastasia Eni H. 197902202011012001 Rahmat Ramdani. SMPN 3 Rengasdengklok DAFTAR HADIR GURU DAN PEGAWAI SMP NEGERI 3 RENGASDENGKLOK BULAN : MEI 2012 . April 2012 Ka. S.Pd 4 197506292009022001 Wiwi wijhatul h.

196904282000121001 Anastasia Eni H. 198205282010012012 Marlina. S. S. S. S.Pd. SMPN 3 Rengasdengklok I TK Jml .Pd. 197801232010012005 Mega Lestari. S. S. 198505232010012014 Kepala Sekolah T A N G G A L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 TIDAK HADIR S I TK Jml 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 S .Pd. Siti Barkah. S. S. 198511242010012012 Iis Nursolihat. S. S.Pd.I ---Een Kurniasih ---Wiwin Wiantin ---Dipil ---Misan ---- T A N G G A L TIDAK HADIR Guru Guru Guru Guru Guru Guru Guru Guru Guru Guru Staf TU Staf TU Penjaga Sekolah Satpam Rengasdengklok.Pd 197506292009022001 Wiwi wijhatul h. S. 196304121986031020 Edi Rohaedi. Mei 2012 Ka. No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Rimalia Ayatillah.Pd 198206262009022006ZX.Pd. 197902202011012001 Rahmat Ramdani.Pd.No NAMA / NIP Jabatan NAMA / NIP Jabatan Selih.Pd.Pd.Pd. 196408181989021002 Sopandi.

S. No 1 2 3 4 5 6 NAMA / NIP Kepala Selih. 8 197801232010012005 Mega Lestari.Pd. Guru 196408181989021002 Sopandi. S. S. S. S. 10 197902202011012001 Rahmat Ramdani. S.Pd.I 11 ---Een Kurniasih 12 ---Wiwin Wiantin 13 7 Jabatan Guru Guru Guru Guru Guru Staf TU Staf TU T A N G G A L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 TIDAK HADIR 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 S I TK Jml . S.Pd Guru 198206262009022006ZX.Pd. Guru 198505232010012014 Rimalia Ayatillah. 198205282010012012 Marlina.Pd.Pd. Guru 196904282000121001 Anastasia Eni H. Siti Barkah.Pd. S. S.Pd.Pd.Pd. S. 196304121986031020 Sekolah Edi Rohaedi.No NAMA / NIP Jabatan T A N G G A L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 TIDAK HADIR S I TK Jml DAFTAR HADIR GURU DAN PEGAWAI SMP NEGERI 3 RENGASDENGKLOK BULAN : JUNI 2012 .Pd Guru 197506292009022001 Wiwi wijhatul h. 9 198511242010012012 Iis Nursolihat. S.

SMPN 3 Rengasdengklok .No 13 14 15 NAMA / NIP ---Dipil ---Misan ---- Jabatan Staf TU T A N G G A L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 TIDAK HADIR S I TK Jml Penjaga Sekolah Satpam Rengasdengklok. Juni 2012 Ka.

KET .

KET KET .

KET KET .

KET KET .

KET .

KET KET .

KET KET .

KET .

S. S.Pd 198205282010012012 GURU 8 MARLINA. S. S.2012 BULAN : DESEMBER 2011 NO NAMA / NIP JABATAN 1 SELIH. S. S.Pd 197506292009022001 GURU 5 WIWI WIJHATUL H. Desember 2011 Kepala SMP Negeri 3 Rengasdengklok Selih.Pd 198206262009022006 GURU 6 SITI BARKAH.Pd 198505232010012014 GURU 7 RIMALIA AYATILLAH. S. S. 1963 0412 1986 0310 20 KET .REKAPITULASI KEHADIRAN GURU DAN PEGAWAI SMP NEGERI 3 RENGASDENGKLOK TAHUN PELAJARAN 2011 .Pd 198511242010012012 GURU 10 IIS NURSOLIHAT.Pd NIP.Pd 19781232010012005 GURU 9 MEGA LESTARI.Pd 197902202011012001 GURU 11 RAHMAT RAMDANI.PdI GURU 12 EEN KURNIASIH TU 13 WIWIN WIANTIN TU 14 DIMPIL PENJAGA SEKOLAH 15 MISAN SATPAM TIDAK HADIR S I TK JML Rengasdengklok. S.Pd 196304121986031020 KEPALA SEKOLAH 2 EDI ROHAEDI. S. S. S.Pd 196408181989021002 GURU 3 SOPANDI.Pd 196904282000121001 GURU 4 ANASTASIA ENI H.

Pd 6 Mengetahui PKS Kurikulum SMPN 3 Rengasdengklok Rengasdengklok. S. S.Pd LEGER ABSEN KELAS AGENDA KELAS TANDA TANGAN KETERANGAN 1 2 3 3 VIII A MEGA LESTARI. S. __ . S.Pd 2 VII B MARLINA.2011 NO KELAS NAMA WALI KELAS 1 VII A RIMALIA AYATILLAH.LEGER. ABSENSI.Pd Een Kurniasih NIP. S. Juli 2011 Tata Usaha Anastasia Eni H.Pd 4 5 5 IX A WIWI WIJHATUL H.Pd 4 VIII B SITI BARKAH. DAN AGENDA KELAS YANG SUDAH MASUK ARSIP SMP NEGERI 3 RENGASDENGKLOK TAHUN PELAJARAN 2010 . S.Pd 6 IX B ANASTASIA ENI H. S. 197506292009022001 NIP.

.

DAFTAR NAMA SISWA KELAS VII SMP NEGERI 3 RENGASDENGKLOK TAHUN PELAJARAN 2011 .2012 NO INDUK NAMA L/P KELAS KET 1 111207001 ABDUL HASIM L VII A LUNAS 2 111207002 AEP SAEPUDIN L VII B LUNAS 3 111207003 AHMAD MUHIDIN L VII A LUNAS 4 111207004 AHMAD RIFAI L VII B LUNAS 5 111207005 AHMAD SIFAI L VII A LUNAS 6 111207006 ALIFAH P VII A LUNAS 7 111207007 ALIYAH P VII B LUNAS 8 111207008 ALIYANI OKTAVIA P VII A LUNAS 9 111207009 ANDRI AFRIYANDI L VII B LUNAS 10 111207010 ANDRI SUGIRI L VII A LUNAS 11 111207011 ARI RUSLAN THOHARI L VII B 12 111207012 ASUR L VII A LUNAS 13 111207013 BAGIO L VII B LUNAS 14 111207014 BOBI JUNIOR L VII B LUNAS 15 111207015 CARYATI P VII A LUNAS 16 111207016 CICI KARINA P VII A 17 111207017 CICI SELVIANI P VII B LUNAS 18 111207018 DANDIE L VII B LUNAS 19 111207019 DANI RAMDANI L VII A LUNAS 20 111207020 DENIS HARISTIAN L VII B LUNAS 21 111207021 DICKY YUDISTIRA L VII B LUNAS 22 111207022 DIYANAH MAHARANI P VII B LUNAS 23 111207023 EMAY YULIA P VII A LUNAS 24 111207024 FITRI RAHMAWATI L VII A LUNAS .

25 111207025 FIKRI ABDULLAH L VII B LUNAS 26 111207026 FIRDAUS ATTARIQSYAH L VII A LUNAS 27 111207027 GUNTUR MARTIN L VII B LUNAS 28 111207028 HOERUDIN L VII A LUNAS 29 111207029 IDEH P VII B LUNAS 30 111207030 IHWAN MAULANA L VII B LUNAS 31 111207031 IKBAL MAULANA L VII A LUNAS 32 111207032 IMAN L VII B LUNAS 33 111207033 IMAS RATIKAH P VII A LUNAS 34 111207034 IRA PURNAMASARY P VII B LUNAS 35 111207035 JURIAH P VII A LUNAS 36 111207036 LIA LIDIAWATI P VII B LUNAS 37 111207037 LINA MARLINA P VII A LUNAS 38 111207038 LISNAWATI P VII B LUNAS 39 111207039 MAHMUD SYARIFUDIN L VII B LUNAS 40 111207040 MAYASARI P VII A LUNAS 41 111207041 MELAWATI DEWI P VII B LUNAS 42 111207042 MIATUL UMROH P VII A LUNAS 43 111207043 MISBAHUL MUNIR L VII A LUNAS 44 111207044 MUHAMAD FIRDAUS L VII A LUNAS 45 111207045 MUHAMAD RAMDAN L VII B LUNAS 46 111207046 MUHAMAD SAEFUL L VII A LUNAS 47 111207047 MULYADI L VII B LUNAS 48 111207048 NANA SUPRIYATNA L VII A LUNAS 49 111207049 NENGSIH P VII A LUNAS 50 111207050 NISAH P VII B LUNAS 51 111207051 NOVIE WULANDARY P VII A LUNAS 52 111207052 NURJANAH P VII B LUNAS .

53 111207053 RENA P VII A LUNAS 54 111207054 RIJAL L VII B LUNAS 55 111207055 RIKA P VII B LUNAS 56 111207056 RIKA FEBRA P VII A LUNAS 57 111207057 RIZKY PIRTANA SETIA L VII A LUNAS 58 111207058 RUSMAN PANCA P L VII B LUNAS 59 111207059 SARAH NUR SAVITRI P VII B LUNAS 60 111207060 SITI HARYANTI P VII A LUNAS 61 111207061 SITI KHODIJAH P VII B LUNAS 62 111207062 SITI NURHABIBAH P VII A LUNAS 63 111207063 SITI SALAMAH P VII B LUNAS 64 111207064 SOMARUDIN L VII A 65 111207065 SRI WAHYUNI P VII A LUNAS 66 111207066 SUDAR L VII A LUNAS 67 111207067 SUTEJA HUSNI MUBARAK L VII B LUNAS 68 111207068 TAUFIK MAULANA L VII A 69 111207069 TIKA ROYATI P VII B LUNAS 70 111207070 TOFIK HIDAYAT L VII B LUNAS 71 111207071 WARI L VII A LUNAS 72 111207072 WIYANA L VII B LUNAS 73 111207073 WULAN NOVIA P VII B LUNAS 74 111207074 YUNITA SARI P VII B LUNAS 75 111207075 YUSUP L VII A LUNAS JUMLAH SISWA AKTIF = 75 PEREMPUAN = 35 SISWI LAKI-LAKI = 40 SISWA .

2012 NO NO INDUK NAMA L/P KELAS KELAS KELAS KETERANGAN 1 101107001 AA IKA L VII B 2 101107002 ABDULLAH ABDUL AZIS L VII B 3 101107003 ACEM ARISKA P VII B 4 101107004 AHMAD JAELANI L VII A 5 101107005 AHMAD RIPAI L VII B 6 101107006 ANDIKAS KOSWARA L VII A 7 101107007 ANGGA MAULANA L VII B 8 101107008 ANITA PITRIA P VII A 9 101107009 ANUNG SUPRIATNA FAREL L VII B 10 101107010 ARJUN L VII A 11 101107011 ASEP MULYANA L VII B 12 101107012 ASEP SAEPUDIN L VII A 13 101107013 AYUB L VII B 14 101107014 DEDE AKHIRMAN L VII B 15 101107015 DEDE PERMANA L VII A 16 101107016 DEDEN HIDAYAT L VII B 17 101107017 DEVI YULYANTI P VII A 18 101107018 DEWI SINTAWATI P VII B 19 101107019 DIAN P VII A 20 101107020 DIAN NURBAETI P VII B 21 101107021 DINI P VII A 22 101107022 EKA MAHENDRA L VII B 23 101107023 ENJANG MIKAR BACHTIAR L VII A 24 101107024 EUIS KODARIAH P VII A 25 101107025 EUIS YULIA P VII B 26 101107026 FEBRIANTO KURNIAWAN L VII A 27 101107027 ILHAM YUHYI L VII B 28 101107028 IMAS SUTISNA P VII A 29 101107029 INDAH WAHYUNI P VII B 30 101107030 IRMA LASARI P VII A 31 101107031 ISKANDAR L VII B 32 101107032 JANA PERMANA L VII A 33 101107033 JATI AULIA LINATA L VII B 34 101107034 JURIAH P VII B .DAFTAR SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 3 RENGASDENGKLOK TAHUN PELAJARAN 2011 .

ABDUL BASITH L VII B 42 101107042 M.35 101107035 JURIAH P VII A 36 101107036 KARMILAH P VII A 37 101107037 KRISNA WIJAYA L VII B 38 101107038 KURNIAWAN L VII A 39 101107039 KUSMAWATI P VII B 40 101107040 LINA SUHANDA P VII A 41 101107041 M. RIDWAN RIZKI FAUZI L VII A 43 101107043 MILA ASIH P VII B 44 101107044 MILA KARTIKA P VII A 45 101107045 MILKA BESTIANA AYU P VII B 46 101107046 MULYADI L VII A 47 101107047 MUMUH L VII B 48 101107048 NENI NURBADRIAH P VII B 49 101107049 NINA MARLINA P VII A 50 101107050 NUNU NUGRAHA L VII B 51 101107051 NURDIN L VII B 52 101107052 PITRI IRYANTI P VII A 53 101107053 RIA P VII B 54 101107054 RITA YULIANTI P VII A 55 101107055 ROBI RAHMADAN L VII A 56 101107056 ROSLIANUR P VII B 57 101107057 SAID HUDRI L VII A 58 101107058 SANTI NURIA P VII A 59 101107059 SARAH P VII B 60 101107060 SERLY MARSELINA P VII A 61 101107061 SITI AISYAH BARKAH P VII B 62 101107062 SITI AMINAH P VII A 63 101107063 SITI FARIDA SAFITRI P VII B 64 101107064 SITI FATIMAH P VII A 65 101107065 SITI HAPSOH P VII B 66 101107066 SITI HASANAH P VII A 67 101107067 SITI MARIAH P VII B 68 101107068 SITI MARYANI P VII A 69 101107069 SITI ROPIAH P VII B 70 091007013 SOMA DARMA WINATA L - 71 101107070 SRI MULYATI JUHANA P VII A 72 101107071 SUHANA L VII B 73 101107072 SUPRIHATIN P VII A KELUAR KELUAR VIII B .

74 101107073 SURMA PRIATNA L VII B 75 101107074 SYAMSUDIN L VII A 76 101107075 SYARIF HIDAYATULLAH L VII B 77 101107076 TAOPIK L VII A 78 101107077 TIA KURNIAWATI P VII B 79 101107078 UJANG L VII A 80 101107079 YANTI PUSPITASARI P VII B 81 101107081 YULIYANTI P VII A 82 101107082 RIO HERYANTO L VIII B JUMLAH SISWA AKTIF = 79 SISWA PEREMPUAN = 42 SISWA LAKI-LAKI = 37 SISWA KELUAR .

47 091007047 MAMAN SUTARMAN P VIII B 48 091007048 MANSUR P VIII A 49 091007049 MIRNA L VIII B 50 091007050 MUHAMAD LUKMAN L VIII A 51 091007051 NADIA PARADILA P VIII A 52 091007052 NANANG P VIII A 53 091007053 NENG ASIH P VIII A 54 091007054 NESAH L VIII A 55 091007055 NIKI ANEJA L VIII B 56 091007056 NINING SITI ALIAH L VIII B 57 091007057 NURAENI L VIII A 58 091007058 NURHANIPAH P VIII A 59 091007059 NURHASANAH P VIII B 60 091007060 NURMAN L VIII B 61 091007061 NURMAWADAH A L VIII B 62 091007062 NURYANI P VIII A 63 091007063 ODIH P VIII B 64 091007064 RAFICHIA FIKA L VIII A 65 091007065 RATNA KOMALASARI P VIII B 66 091007066 RENDI L VIII A 67 091007067 RISKA LESTARI P VIII B 68 091007068 RITA L VIII A 69 091007069 RUKMINI P VIII A 70 091007070 SAEPUL RIDWAN P VIII A 71 091007071 SAHRIL GUNAWAN P VIII B 72 091007072 SANTI L VIII B 73 091007073 SARIYAH P VIII B 74 091007074 SITI ALIAH RAHMAWAN P VIII A 75 091007075 SITI AMINAH P VIII A 76 091007076 SITI HABIBAH P VIII B 77 091007077 SITI IJAH KHODIJAH L VIII B 78 091007078 SITI JUBAEDAH P VIII A 79 091007079 SITI JULAEHA L VIII A 80 091007080 SITI KHODIJAH P VIII B 81 091007081 SITI MASROJANAH P VIII B 82 091007082 SITI NURJANAH L VIII A 83 091007083 SITI NURHOLILAH P VIII A 84 091007084 SOMANTRI P VIII B 85 091007085 SUHANO P VIII B 86 091007086 SUNIRJAN P VIII B 87 091007087 TAOPIK HIDAYAT P VIII B 88 091007088 TATANG SUGANDA P VIII A 89 091007089 TATI TARTIKA L VIII B 90 091007090 TITIN SUHARTINI L VIII A 91 091007099 TUTI ALAWIYAH P 92 091007091 WAHYUDIN L VIII B 93 091007092 WILDA DEWIANA L VIII B 94 091007093 WITRI WIDYA ASTUTI P VIII A 95 091007094 YAYAN SUPRIATNA L VIII B 96 091007095 YOPI SRIDEVI P VIII A 97 091007096 YUGI ANWAR L VIII A 98 091007097 YULIANINGSIH P VIII B 99 091007098 YUNASARI P VIII B KELUAR KELUAR KELUAR IX B JUMLAH SISWA AKTIF = 94 SISWA PEREMPUAN = 58 SISWA LAKI-LAKI = 36 SISWA .

2012 NO NO INDUK NAMA L/P 1 111207002 AEP SAEPUDIN L 2 111207004 AHMAD RIFAI L 3 111207007 ALIYAH P 4 111207009 ANDRI AFRIYANDI L 5 111207011 ARI RUSLAN THOHARI L 6 111207013 BAGIO L 7 111207014 BOBI JUNIOR L 8 111207017 CICI SELVIANI P 9 111207018 DANDIE L 10 111207020 DENIS HARISTIAN L 111207021 DICKY YUDISTIRA 11 111207022 DIYANAH MAHARANI P 12 111207025 FIKRI ABDULLAH L 13 111207027 GUNTUR MARTIN L 14 111207029 IDEH P 15 111207030 IHWAN MAULANA L 16 111207032 IMAN L 17 111207034 IRA PURNAMASARY P 18 111207036 LIA LIDIAWATI P 19 111207038 LISNAWATI P 20 111207039 MAHMUD SYARIFUDIN L 21 111207041 MELAWAATI DEWI P 22 111207045 MUHAMAD RAMDAN L 23 111207047 MULYADI L 24 111207050 NISAH P 25 111207052 NURJANAH P 26 111207054 RIJAL L 27 111207055 RIKA P 28 111207058 RUSMAN PANCA P L 29 111207059 SARAH NUR SAVITRI P 30 111207061 SITI KHODIJAH P 31 111207063 SITI SALAMAH P 32 111207067 SUTEJA HUSNI MUBARAK L 33 111207069 TIKA ROYATI P 34 111207070 TOFIK HIDAYAT L 35 111207072 WIYANA L 36 111207073 WULAN NOVIA P 37 111207074 YUNITA SARI P .DAFTAR HADIR KELAS VII B SMP NEGERI 3 RENGASDENGKLOK TAHUN PELAJARAN 2011 .

25 . Jati Pereuh 111207045 MULYADI Krw.1998 VII B KARDI ARMI Buruh Ibu Rumah Tangga Cikelor Rt 17 / 05 Ds.1998 VII B IDI RESIH Tani Ibu Rumah Tangga Dsn.04 . Amansari 10 111207068 TOFIK HIDAYAT Krw.01 .1998 VII B WALIS OMIH Buruh Ibu Rumah Tangga Dsn. Jati Pereuh Cikelor 5 111207020 DENIS HARISTIAN Krw.04 .12 .-6 . Sasak Cikelor 111207070 WIYANA Krw. 13 .03 .02 .05 . 10 .04 .1999 VII B DEDENG SUPRIYATNA IMAS LATIFAH Wiraswasta Ibu Rumah Tangga Dsn.1999 VII B SATIM A NANI SURYANI Dagang Ibu Rumah Tangga Cikelor Rt 17 / 05 Ds. 25 .1999 VII B MISNAN DANI Buruh Ibu Rumah Tangga Cikelor Rt 17 / 05 Ds. Amansari 2 111207009 ANDRI AFRIYANDI Krw. 27 . 10 .05 . Sasak Cikelor .2012 NO NO INDUK NAMA TEMPAT / TGL LAHIR NAMA PEKERJAAN KELAS ALAMAT AYAH IBU AYAH IBU 1 111207007 ALIYAH Krw.1999 VII B KANDAR ROHAYATI Wiraswasta Ibu Rumah Tangga Dsn. Amansari 6 111207022 EMAY YULIA Krw.DAFTAR SISWA PESERTA PKH SMP NEGERI 3 RENGASDENGKLOK TAHUN PELAJARAN 2011 .1998 VII B AYUM ANIH Buruh Ibu Rumah Tangga Dsn.05 . Jati Pereuh Cikelor 3 111207014 BOBI JUNIOR Krw. Amansari 8 111207028 IDEH Krw.1999 VII A MANSYUR A RIAH KHOERIAH Wiraswasta Ibu Rumah Tangga Cikelor Rt 18 / 05 Ds. 06 . Jati Pereuh Cikelor 4 111207016 CICI KARINA Krw. 18 . Amansari 7 111207026 GUNTUR MARTIN Krw. 17 .1998 VII B ACEP SAPNIH Buruh Ibu Rumah Tangga Bojong Karya I 11 111207044 MUHAMAD SAEFUL Krw. 10 . Sasak Cikelor 9 111207067 TIKA ROYATI Krw. 20 .11 . 30 .1999 VII B WASNA MUMUN Buruh Karyawati Cikelor Rt 17 / 05 Ds. 25 .1999 VII A DEDI NUR Wiraswasta Ibu Rumah Tangga Dsn.11 .1996 VII B CAMAT WIWIN Wiraswasta Ibu Rumah Tangga Dsn.

11 ANDIKAS KOSWARA VIII 12 SITI MARYANI VIII 13 SITI FATIMAH VIII 14 SITI AMINAH VIII 15 ARJUN VIII 16 MILA KARTIKA VIII 17 IMAS SUTISNA VIII 18 ENJANG MIKAR B VIII 19 RITA YULIANTI VIII 20 SANTI NURIA VIII 21 ANGGA MAULANA VIII 22 ABDULAH ABDUL AZIS VIII 23 ANUNG S FAREL VIII 24 MILKA B AYU VIII 25 M. ABDUL BASIT VIII 26 SYARIF H VIII 27 SITI AISYAH B VIII .

28 AHMAD RIFAI VIII 29 TIA KURNIAWATI VIII 30 EKA MAHENDRA VIII 31 YUNASARI VIII 32 SITI AMINAH VIII 33 JUBAEDAH VIII 34 TATANG SUGANDA VIII 35 JULYTA VIII 36 NADIA FARADILA VIII 37 ERINA SUSANTI VIII 38 ALINAH INDRIANI VIII 39 ANAH MARYAMAH VIII 40 SITI KHODIJAH VIII 41 KARTIKA N SARI VIII 42 SITI HABIBAH VIII 43 KAMILUDIN VIII 44 SUNIRJAN VIII .

45 SITI JULAEHA VIII 46 LINA SABRINA VIII 47 LILIS KARTIKA VIII 48 49 50 51 52 53 .

DATA SISWA KELAS VII TAHUN PELAJARAN 2010/2011 SMP NEGERI 3 RENGASDENGKLOK NO NO INDUK NISN NAMA KELAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 101107001 101107002 101107003 101107004 101107005 101107006 101107007 101107008 101107009 101107010 101107011 101107012 101107013 101107014 101107015 101107016 101107017 101107018 101107019 101107020 101107021 101107022 101107023 101107024 101107025 9984513349 9974598961 9975894093 9985790731 AA Ika Abdul Waris Abdulah Abdul Azis Acem Ariska Ahmad Jaelani Ahmad Ripai Andikas Koswara Angga Maulana Anita Pitria Anung Supriatna Farel Arjun Asep Mulyana Asep Saepudin Ayub Dayat Dede Akhirman Dede Permana Deden Hidayat Devi Yulyanti Dewi Sintawati Dian Dian Nurbaeti Dini Eka Mahendra Enjang Mikar Bahtiar VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 101107026 101107027 101107028 101107029 101107030 101107031 101107032 101107033 101107034 101107035 101107036 101107037 101107038 9964734574 9984513362 9985779920 9984513364 Erik Euis Kodariah Euis Yulia Ilham Yuhyi Imas Sutisna Indah Wahyuni Irma Lasari Iskandar Jati Aulia Linata Juriah Juriah Karmilah Krisna Wijaya VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII 9985790708 9985790695 9966053449 9975894140 9975894144 9984513353 9974599005 9984513356 9974598969 9984513388 9975894146 9974598968 9975894159 9964734573 9984513361 9985790702 9984513389 9973471248 9984513365 9975894115 9985790716 .

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 101107039 101107040 101107041 101107042 101107043 101107044 101107045 101107046 101107047 101107048 101107049 101107050 101107051 101107052 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 101107053 101107054 101107055 101107056 101107057 101107058 101107059 101107060 101107061 101107062 101107063 101107064 101107065 101107066 101107067 101107068 101107069 101107070 101107071 101107072 101107073 101107074 101107075 101107076 101107077 101107078 101107079 101107080 101107081 9985790725 9984513367 9976010493 9985790705 9975894143 9985790710 9994616365 9984513371 9975894125 9975894154 9984513392 9975894142 9974598990 9974598991 9974598992 9985790732 9975894095 9984513374 9985790741 997589452 9985790691 9975894107 9984513376 9966158756 9984513378 9975890713 9975894151 9984513381 9974598998 9984513395 9975894112 9975894133 9974598999 9975894135 9964734600 Kurniawan Kusmawati Lina Suhanda Mila Asih Mila Kartika Milka Bestiana Ayu Muhamad Abdul Basith Muhamad Ridwan Rizki Fauzi Mulyadi Mumuh Musa Nina Marlina Nunu Nugraha Nurdin VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII Nurdin Pitri Iryanti Ria Rita Yulianti Robi Rahmadan Roslianur Said Hudri Santi Nuria Sarah Serly Marselina Siti Aisyah Barkah Siti Aminah Siti Farida Safitri Siti Fatimah Siti Hapsoh Siti Hasanah Siti Mariah Siti Maryani Siti Ropiah Sri Mulyati Juhana Suhana Suprihatin Surma priatna Syamsudin Syarif Hidayatullah Taopik Tia Kurniawati Ujang Yanti Puspita Sari VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII .

82 101107082 Yuliyanti VII .

14 Maret 1999 Karawang. 08 Oktober 1998 Bekasi. 01 Mei 1998 Karawang. 05 Oktober 1998 Karawang.Dengklok Selatan XIII SDN Rs. 05 Desember 1997 Karawang. 12 Agustus 1996 Karawang. 10 Juni 1998 Karawang. 05 Juli 1998 Abing Masta Amung Basri Ita Sutisna Katet Icip Ajat Taufik Dadang Muhtar Asep Amin Heryana Boin SDN Amansari II Rengasdengklok SDN Amansari II Rengasdengklok SDN Amansari II Rengasdengklok SDN Amansari II Rengasdengklok SDN Rengasdengklok Selatan XII SDN Rengasdengklok Selatan XII SDN Rs. 08 Juli 1997 Karawang. 29 November 1999 Karawang. 17 Desember 1996 Karawang. 31 Desember 1997 Karawang. 03 Desember 1997 Karawang.Dengklok Selatan XIII SDN Rengasdengklok Selatan XII SDN Rs.Dengklok Selatan XIII SDN Rs.Dengklok Selatan XIII SDN Amansari II Rengasdengklok SDN Amansari II Rengasdengklok SDN Rengasdengklok Selatan XII Karawang. 04 Maret 1997 Karawang. 04 Juni 1998 Karawang. 10 Februari 1996 Karawang.Dengklok Selatan XIII SDN Rengasdengklok Selatan XII SDN Rs. 15 April 1998 Karawang. 24 Mei 1997 Karawang. 19 April 1998 Karawang. 23 Maret 1997 Karawang. 21 Mei 1998 Karawang. 05 Oktober 1997 Karawang. 25 juli 1996 Karawang. 19 Mei 1998 Karawang.S Dadang Supriadi Madrais Aca Jepri Sait Engkar Dilan Warsa Anta Dais Doo Dede Rahmat Nana Suryana SDN Amansari II Rengasdengklok SDN Amansari II Rengasdengklok SDN Rs. 10 Oktober 1998 Karawang.Dengklok Selatan XIII SDN Amansari II Rengasdengklok SDN Rs. 29 Desember 1996 Karnadi Miih Panden Wibowo Jale Santa Sasmita Amen KR. 06 Desember 1997 Karawang. 06 Desember 1997 Karawang. 20 Juni 1997 Karawang.DATA SISWA KELAS VII TAHUN PELAJARAN 2010/2011 SMP NEGERI 3 RENGASDENGKLOK TEMPAT/TGL LAHIR NAMA AYAH/IBU ASAL SEKOLAH Karawang. 23 Maret 1997 Karawang. Mohamad Toing Anta Koswara Embih Muhammad Maman.Dengklok Selatan XIII SDN Amansari II Rengasdengklok SDN Amansari II Rengasdengklok SDN Rengasdengklok Selatan XII SDN Amansari II Rengasdengklok SDN Amansari II Rengasdengklok SDN Amansari II Rengasdengklok SDN Rs.Dengklok Selatan XIII SDN Rs. 27 Juli 1998 Karawang. 03 April 1997 Karawang. 10 Juni 1998 Karawang. 17 September 1997 Karawang. 07 November 1997 Karawang. 27 November 1997 Karawang.Dengklok Selatan XIII SDN Rengasdengklok Selatan XII SDN Rs. 17 Oktober 1998 Karawang.Dengklok Selatan XIII SDN Rengasdengklok Selatan XII SDN Rengasdengklok Selatan XII SDN Rs.Dengklok Selatan XIII SDN Amansari II Rengasdengklok SD Negeri Wanaherang 04 SDN Amansari II Rengasdengklok SDN Rs. 12 Agustus 1997 Karawang.Dengklok Selatan XIII .

09 September 1997 Karawang.Dengklok Selatan XIII SDN Rs. 08 Septenber 1996 Karawang. 12 Desember 1997 Karawang. 01 Agustus 1998 Karawang. 30 Juli 1997 Karawang.Dengklok Selatan XIII SDN Amansari II Rengasdengklok SDN Rs.Dengklok Selatan XIII SDN Rengasdengklok Selatan XII SDN Rengasdengklok Selatan XII SDN Rs. 20 Juni 1998 Karawang. 04 Juli 1997 Karawang.Dengklok Selatan XIII SDN Rs. 02 Juli 1997 Karawang. 25 juli 1998 Karawang. 10 Agustus 1998 Karawang. 09 Oktober 1998 Karawang. 05 Oktober 1997 Karawang. 05 Maret 1998 Karawang. 07 Desember 1997 Karawang. 02 November 1997 Karawang. 09 Februari 1998 Karawang.Dengklok Selatan XIII SDN Amansari II Rengasdengklok SDN Amansari II Rengasdengklok SDN Rs. 16 Agustus 1998 Karawang. 11 Oktober 1998 Karawang.Dengklok Selatan XIII SDN Rs. 30 Oktober 1997 Karawang. 12 Juni 1997 Karawang.Karawang. 18 Maret 1998 Karawang. 19 Oktober 1997 Karawang.Dengklok Selatan XIII SDN Amansari II Rengasdengklok SDN Rengasdengklok Selatan XII . 16 Desember 1998 Karawang. 10 Mei 1997 Erwin Suprapto Kaja Suhanda Atim Muhaji Sarip Rohim Oja Sanjaya Warsin Oman Danu Ateng Dulhakim Amat SDN Rengasdengklok Selatan XII SDN Rs.Dengklok Selatan XIII SDN Rs. 09 Mei 1998 Karawang. 26 Mei 1998 Karawang. 03 September 1997 Karawang. 03 Desember 1997 Karawang.Dengklok Selatan XIII SDN Amansari II Rengasdengklok SDN Rs.Dengklok Selatan XIII SDN Amansari II Rengasdengklok SDN Amansari II Rengasdengklok SDN Amansari II Rengasdengklok SDN Rengasdengklok Selatan XII SDN Rs. 29 September 1996 Karawang.Dengklok Selatan XIII SDN Rs. 20 November 1997 Karawang. 28 Juni 1997 Karawang.Dengklok Selatan XIII SDN Amansari II Rengasdengklok SDN Amansari II Rengasdengklok SDN Rs. 31 Agustus 1997 Karawang. 26 Desember 1997 Karawang. 07 Juni 1996 Karawang.Dengklok Selatan XIII SDN Rs.Dengklok Selatan XIII SDN Rs.Dengklok Selatan XIII SDN Rengasdengklok Selatan XII SDN Amansari II Rengasdengklok SDN Amansari II Rengasdengklok SDN Rs.Dengklok Selatan XIII SDN Amansari II Rengasdengklok SDN Rs. 28 Oktober 1997 Kusnadi Suryadi Enung Suhardi Udi Oman Rombri Sudirja Satum Sarya Bakhtiar Aneng Nurcahyadi Edi Suherdi Agus Amir Dacep Kamaludin Jenal Juhana Saca Boin Wardi Dano Junaedi Endi Taryana Nasan Jajat SDN Amansari II Rengasdengklok SDN Rs.Dengklok Selatan XIII SDN Amansari II Rengasdengklok SDN Amansari II Rengasdengklok SDN Amansari II Rengasdengklok SDN Rs. 03 Februari 1998 Karawang. 28 Desember 1996 Karawang. 10 Januari 1998 Karawang. 16 Juli 1998 Karawang. 03 Mei 1998 Karawang. 11 Nopember 1999 Karawang.Dengklok Selatan XIII SDN Rengasdengklok Selatan XII Karawang.Dengklok Selatan XIII SDN Rs. 12 April 1998 Karawang. 28 Agustus 19988 Karawang.

Karawang. 07 Juli 1997 Yanto SDN Rengasdengklok Selatan XII .

SKHU/ IJAZAH ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada KET KELUAR KELUAR .

ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada KELUAR KELUAR KELUAR KELUAR PINDAH .

ada .

2012 NO NISN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 9984513350 9985895818 9985790727 9994616346 9994616347 9966053472 9995978388 0003439249 9994616349 9975890499 9995978409 9984513386 9985894268 9994616352 9995978399 9966053496 9984513355 9994616354 9994616353 9984513357 9990969243 9984513360 9996095664 9994616355 9985912158 NAMA ABDUL HASIM AEP SAEPUDIN AHMAD MUHIDIN AHMAD RIFAI AHMAD SIFAI ALIFAH ALIYAH ALIYANI OKTAVIA ANDRI AFRIYANDI ANDRI SUGIRI ARI RUSLAN THOHARI ASUR BAGIO BOBI JUNIOR CARYATI CICI KARINA CICI SELVIANI DANDIE DANI RAMDANI DENIS HARISTIAN DICKY YUDISTIRA DIYANAH MAHARANI EMAY YULIA FITRI RAHMAWATI FIKRI ABDULLAH FIRDAUS ATTARIQSYAH L/P L L L L L P P P L L L L L L P P P L L L L P P L L L TEMPAT LAHIR Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang TANGGAL LAHIR 5 Desember 1998 22 Juni 1998 15 Juni 1998 30 Mei 1999 30 Mei 1999 6 Mei 1996 18 Mei 1999 26 Oktober 2000 20 April 1999 2 April 1997 3 Agustus 1999 1 Agustus 1998 17 April 1998 10 Juni 1999 22 Juni 1999 30 Desember 1996 23 Juli 1999 9 Maret 1999 25 Oktober 1999 25 April 1998 2 Juni 1998 10 Mei 1999 1 Februari 1999 4 Maret 1998 ALAMAT Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok KELAS 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 NPSN 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 .DATA SISWA SMP NEGERI 3 RENGASDENGKLOK TAHUN PELAJARAN 2011 .

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 9995978372 9984513363 9985895807 9985895826 9994616356 9996095684 9985790698 9994616358 9985790722 9984513366 9995978403 9966159687 9995978373 9967010510 9984513369 9994616361 9985790728 0003439260 9993645425 9985790715 9994616366 9984513391 9994616394 9984513372 9994616393 9984513393 9996095659 9984513394 9994616368 9985790743 9994616370 GUNTUR MARTIN HOERUDIN IDEH IHWAN MAULANA IKBAL MAULANA IMAN IMAS RATIKAH IRA PURNAMASARY JURIAH LIA LIDIAWATI LINA MARLINA LISNAWATI MAHMUD SYARIFUDIN MAYASARI MELAWATI DEWI MIATUL UMROH MISBAHUL MUNIR MUHAMAD FIRDAUS MUHAMAD RAMDAN MUHAMAD SAEFUL MULYADI NANA SUPRIYATNA NENGSIH NISAH NOVIE WULANDARY NURJANAH RENA RIJAL RIKA RIKA FEBRA RIZKY PIRTANA SETIA RUSMAN PANCA P L L P L L L P P P P P P L P P P L L L L L L P P P P P L P P L L Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang 10 Maret 1999 31 Maret 1998 25 Januari 1998 14 September 1999 4 Juni 1999 14 Oktober 1999 16 Maret 1998 3 Juli 1999 5 Agustus 1997 16 Juli 1998 9 Juli 1999 10 Oktober 1997 13 Maret 1999 22 Mei 1997 13 September 1998 10 April 1999 28 Agustus 1998 4 Januari 2000 6 Nopember 1999 27 Juni 1998 20 Juli 1999 10 Nopember 1998 4 Mei 1999 21 Maret 1998 1 Januari 1998 10 Oktober 1998 19 April 1999 21 Juni 1998 20 Juni 1999 30 Nopember 1998 27 Pebruari 1999 Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 .

59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 9993702817 9984513377 0003439267 9985790737 9995978315 9984513379 9995978415 9975894091 9976010497 9984513384 9995978379 9985790706 9985895832 9984513396 9995978442 9995978378 9994616378 9984513349 9975894093 9985790731 9985790708 9985790695 9966053449 9975894140 9975894144 9984513353 9984513356 SARAH NUR SAVITRI SITI HARYANTI SITI KHODIJAH SITI NURHABIBAH SITI SALAMAH SOMARUDIN SRI WAHYUNI SUDAR SUTEJA HUSNI MUBARAK TAUFIK MAULANA TIKA ROYATI TOFIK HIDAYAT WARI WIYANA WULAN NOVIA YUNITA SARI YUSUP AA IKA ABDULLAH ABDUL AZIS ACEM ARISKA AHMAD JAELANI AHMAD RIPAI ANDIKAS KOSWARA ANGGA MAULANA ANITA PITRIA ANUNG SUPRIATNA FAREL ARJUN ASEP MULYANA ASEP SAEPUDIN AYUB DEDE AKHIRMAN DEDE PERMANA P P P P P L P L L L P L L L P P L L L P L L L L P L L L L L L L Bekasi Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang 23 Januari 1999 8 Agustus 1998 14 Juni 2000 18 Oktober 1998 21 Mei 1999 3 Juni 1998 22 Agustus 1999 30 Januari 1997 12 Pebruari 1997 11 Maret 1998 13 April 1999 17 Mei 1998 13 Nopember 1999 25 Pebruari 1998 9 Desember 1999 18 April 1999 16 Juli 1999 29 Oktober 1999 4 Maret 1997 10 Juni 1998 123 Agustus 1997 6 Desember 1997 19 Mei 1998 25 Juli 1996 14 Maret 1999 10 Oktober 1998 10 Pebruari 1996 5 Oktober 1997 15 April 1998 27 Juli 1998 5 Desember 1997 3 April 1997 Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 .

RIDWAN RIZKI FAUZI MILA KARTIKA MILKA BESTIANA AYU MULYADI MUMUH NENI NURBADRIAH L P P P P P L L P P L L P P P L L L P P P L L P P L L P P L L P Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Bekasi Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang 23 Maret 1997 1 Mei 1998 7 Nopember 1997 17 September 1997 31 Desember 1997 12 Agustus 1996 3 Desember 1997 29 Desember 1996 8 Juli 1997 21 Mei 1998 3 Pebruari 1998 17 Oktober 1998 4 Juni 1998 10 Juni 1998 19 April 1998 8 Oktober 1998 24 Mei 1997 5 Oktober 1998 20 Juni 1997 23 Maret 1997 5 Juli 1998 2 Juni 1997 1 Agustus 1998 16 Desember 1998 31 Agustus 1997 2 Mei 1997 9 Mei 1998 11 Nopember 1997 26 Mei 1998 3 Mei 1998 1 Januari 1998 Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 .91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 9974598969 9984513388 9975894146 9974598968 9975894159 9964734573 9984513361 9984513362 9985779920 9984513364 9985790702 9984513389 9984513761 9973471248 9984513365 9975894115 9985790716 9985790725 9984513367 9975894143 9985790705 9985790710 9994616365 9982601995 DEDEN HIDAYAT DEVI YULYANTI DEWI SINTAWATI DIAN DIAN NURBAETI DINI EKA MAHENDRA ENJANG MIKAR BACHTIAR EUIS KODARIAH EUIS YULIA FEBRIANTO KURNIAWAN ILHAM YUHYI IMAS SUTISNA INDAH WAHYUNI IRMA LASARI ISKANDAR JANA PERMANA JATI AULIA LINATA JURIAH JURIAH KARMILAH KRISNA WIJAYA KURNIAWAN KUSMAWATI LINA SUHANDA M. ABDUL BASITH M.

123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 9975894125 9975894154 9975894142 9974598990 9974598991 9974598992 9985790732 9975894095 9984513374 9985790741 9975894152 9985790691 9975894107 9984513376 9966158756 9984513378 9975890713 9975894151 9984513381 9974598998 9984513395 9975894112 9975894133 9974598999 9975894135 9964734600 9974598960 NINA MARLINA NUNU NUGRAHA PITRI IRYANTI RIA RITA YULIANTI ROBI RAHMADAN ROSLIANUR SAID HUDRI SANTI NURIA SARAH SERLY MARSELINA SITI AISYAH BARKAH SITI AMINAH SITI FARIDA SAFITRI SITI FATIMAH SITI HAPSOH SITI HASANAH SITI MARIAH SITI MARYANI SITI ROPIAH SRI MULYATI JUHANA SUHANA SUPRIHATIN SURMA PRIATNA SYAMSUDIN SYARIF HIDAYATULLAH TAOPIK TIA KURNIAWATI YANTI PUSPITASARI YULIYANTI ABDUL ROKIB AGUNG EKO P L P P P L P L P P P P P P P P P P P P P L P L L L L P P P L L Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang 3 Juli 1997 26 Desember 1997 30 Oktober 1997 5 Oktober 1998 4 Juli 1997 12 Desember 1997 20 Oktober 1997 10 Januari 1998 11 Oktober 1998 25 Juli 1998 5 Maret 1998 9 Oktober 1998 7 Desember 1997 3 Pebruari 1998 28 Juni 1997 12 April 1999 8 September 1996 9 Pebruari 1998 20 Juni 1998 3 Desmber 1997 16 Juli 1998 3 Septembert 1997 18 Maret 1998 29 September 1996 7 Juni 1996 8 Agustus 1998 19 Oktober 1997 9 September 1997 28 Oktober 1997 7 Juli 1997 10 Juli 1997 Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 .

155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 9924851031 9974598964 9964734563 9976010529 9976010519 9975894102 9954733292 9974598967 9954733293 9966053456 9976010503 9966053491 9956038727 9964734570 9974598970 9964734571 9974598971 9974599007 9966053450 9964734606 9966053481 9975894111 9974599018 9964734575 9962387429 9974598973 9974598974 9964734576 9974599010 9974598976 9964734608 AGUS SETIAWAN AGUS SOPIAN AISYAH ALINAH INDRIANI ANAH MARYANAH ANITA APRIANTI ANWAR HARYADI ARIKAH ARIP HARYADI ARIPIN CECEP SUPRIADI CICI WAHYUNI DAPIN ABDUL ROJAK DEDE FIRMANSYAH DEDE RUDIYANA DEDEN HIDAYAT DEDI AHMAD SOBANDI DEVI NURHAYATI DEWI FORTUNA DIANA ULFAH ENDANG ENJANG RYAN EKA ERIK RIVALDI ERINA SUSANTI ERMAN EUIS KARTIKA EVA YULIANAH FITRIA WALADAH GITA LESTARI GITA NURJANAH HERI SOBARNA HERLINA NOVITA SARI L L P P P P L P L L L P L P P L L P P P L L L P L P P P P P L P Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang 17 Agustus 1996 18 Agustus 1997 20 Desembetr 1996 27 Oktober 1997 5 Agustus 1996 25 April 1997 13 Nopember 1995 29 Juli 1996 13 Nopember 1995 3 April 1996 10 Maret 1997 16 Januari 1998 17 Nopember 1996 1 Januari 1996 23 Mei 1996 31 Desember 1996 14 Agustus 1995 10 September 1997 11 Maret 1997 12 Maret 1996 7 Pebruari 1996 11 September 1996 31 Mei 1997 20 Oktober 1997 25 Maret 1996 18 Agustus 1997 23 Juli 1997 9 Maret 1997 20 September 1996 22 Maret 1997 8 Nopember 1997 29 Nopember 1996 Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 .

187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 9974599011 9975894121 9956038708 9966053489 9964734579 9966053492 9966053494 9956038714 9974599013 9956137696 9966053457 9956038707 9964734582 9974598979 9966170453 9974598982 9954733301 9974598984 9974599014 9985895833 9954733278 9974598986 9964734611 9964734612 9964734613 9964734614 9974598989 99647734615 9964734587 9976010524 9964734588 9974599015 IIP IPAL ALPARIZI JULYTA KAMALUDIN KAMILUDIN KARNA KARTIKA NOVITASARI KARTINI KULSUM LENI LINDIANI LINA SABRINA MAMAN SUTARMAN MANSUR MIRNA MUHAMAD LUKMAN NADIA PARADILA NANANG NENG ASIH NESAH NIKI ANEJA NINING SITI ALIAH NURAENI NURHANIPAH NURHASANAH NURMAN NURMAWADAH A NURYANI RAFICHIA FIKA RATNA KOMALASARI RENDI RISKA LESTARI RITA RUKMINI P P L L L P P P p P L L P L P L P P P P P P P L P P P P L P P P Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang 6 Nopember 1997 7 Juli 1997 15 Juli 1995 12 Nopember 1996 4 Agustus 1996 11 Nopember 1996 10 Desember 1996 15 September 1995 24 April 1997 30 September 1995 4 April 1996 29 Juni 1995 11 Maret 1996 10 Agustus 1997 12 Mei 1996 2 Mei 1996 10 Juni 1995 3 Oktober 1997 24 Maret 1997 12 Desember 1997 20 Desember 1995 7 Juli 1997 1 Oktober 1996 31 Agustus 1996 9 Agustus 1996 3 Januari 1996 18 Nopember 1996 5 Juli 1996 12 Mei 1996 25 September 1997 7 Nopember 1996 13 April 1997 Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 .

219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 9964734590 9966053469 9974598993 9966170442 9974599016 9966053487 9954733283 9966170462 9974599017 9966170466 9966053455 9974598996 9974599019 9966053475 9966170461 9964734617 9966179305 9973919425 9975894098 9966053484 9975894139 9964734603 070805064 9956038725 9966053473 9974599020 SAEPUL RIDWAN SANTI SARIYAH SITI ALIAH RAHMAWATI SITI AMINAH SITI HABIBAH SITI IJAH KHODIJAH SITI JUBAEDAH SITI JULAEHA SITI KHODIJAH SITI MASROJANAH SITI NURHOLILAH SOMANTRI SUHANO SUNIRJAN TAOPIK HIDAYAT TATANG SUGANDA TATI TARTIKA TITIN SUHARTINI TUTI ALAWIYAH WAHYUDIN WILDA DEWIANA WITRI WIDYA ASTUTI YAYAN SUPRIATNA YOPI SRIDEVI YUGI ANWAR YULIANINGSIH YUNASARI RIO HERYANTO L P P P P P P P P P P P L L L L L P P P L P P L P L P P L Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Jakarta Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang Karawang 9 Agustus 1996 19 Juni 1996 28 Nopember 1997 24 Januari 1997 7 Agustus 1997 9 Nopember 1996 25 April 1996 3 Juli 1996 29 September 1997 15 Agustus 1996 2 April 1996 15 Maret 1997 18 Pebruari 1997 7 Agustus 1996 12 Juni 1996 7 Oktober 1996 22 Oktober 1996 29 Mei 1996 22 Maret 1997 19 Oktober 1996 4 Oktober 1997 11 Juni 1996 1 September 1996 14 Desember 1995 19 Juli 1996 29 Juni 1997 Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok Rengasdengklok 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 202179002 .

KETERANGAN : Jumlah Siswa Seluruhnya : 246 Laki-laki : 112 Perempuan : 134 .