REKOD PENGESANAN 100% SUKATAN PELAJARAN DIAJAR ( 1 Borang untuk 1 Mata Pelajaran) NAMA GURU: NURUL AKMAL BINTI

BAKHARI MATA PELAJARAN DIAJAR: LITERASI KOMPUTER TINGKATAN 1 Tempoh Dan Peratus 2 BULAN 4 BULAN 6 BULAN 8 BULAN 10 BULAN Tajuk Di Ajar Berdasarkan Sukatan Pelajaran DI AJAR OLEH PN YEE DIAJAR OLEH PN YEE DIAJAR OLEH PN YEE –

1. WORD PROCESSING SOFTWARE 2. PRESENTATION SOFTWARE

Nota: Tempoh dan Peratus boleh diubah mengikut kesesuaian sekolah dan Mata Pelajaran. Tandatangan:……………………………………….. Tarikh: 11 November 2011 (NURUL AKMAL BINTI BAKHARI)