Anda di halaman 1dari 6

T 5 L ] B A T T A N D A T A I \ T ] AE E L A J A B

. ,,r -a"tit

,"i.

-"".u

ur.

oq

rt

pir

(nrrc.'

$i'L.r!{r

ri'N'

Bdri!!.

I rr'f$

L{

rr tr

,r.1!a!l!:

r--i,]l

-Ji

ASOSIAS] TiNACAAIIL] KONSTRIJK5IINDONEsIA

^kdr6i

huus

hqos

Frli,x

ATAh I

SERTITIXAT KLTERAMPILAN I(ERJA


No oq/!/r61AraK/sKr1Jx7rr0

095609

MAKMLR ALI
IL IIAI,ANRO K^B BARRU .EL.ASANA LAP^N"^N f !KERJAANJ^NINCAN IRICASI

PELAKSANA LAPANGANPEKERJAAN IRIGASI JARINGAN

Lr44!4!A3{R.5!!ri+dj

-v#

\(ffi

I
DEPARTEITIEN PENDIDIKANMSION{L
, .,

UNIVERSITAS HASANUDDIN
dcrgan Drenyarikrbrhw. irli r

z
'l I
-l

{ulianus talttang
NtM: ,l I1A061 ,- r r Ie .j*i", sdn|atl)..rEEt 16 JuJj t96.t m c n j L t e i i t d d e n g eb a j k d s n c m e n u h , l r l J s v \e pend'dikir sa!mr(s ) p"a"r-s". stJr i"t"*irpi'6'-" &ar
jtukcpadanyr otehscbab diberjkMilazah eelar dan

t
I I

t
9

Sarjana bhrrih (5. f)


b - . m d . c 8 a l d L d J nt e r J . b d n Jdg me.,i,.p_a. !e,.. rc,n.dlr.

D r b e l k r d i M d U s . a p J dh l e e , 2 oO c . . r m U i r. O u q

DTI{,\5'

RE iTOR

D r , I i E , uh,Saleb P,ttu, Ivl, Eng. N l I r : 1 3 12 8 7 0 i 8

( os[r,
N / Pi l 0 2 8 8 5 r 8

0001866

- A5O:{!I"TENACAAHr I KONSTRUKst tNDONFSIA


INDgNE5UN50( ILTYOF CONSfRUCTION EXPFRT
L.nba, po!<nhn!r J,,, x;"*d. ^tGdrB

e,^Prr4PjkDrrv,0o1 aTA K

gERTIFLKAI KE{HLIAN

027982

i..LrD;N6 foNoa rs14r!!N !ee rENrnNc

] U L I , \ \ L 5 ] , A N T . \ N 6 .5 T

.\HLtt\luDA
5 U N l t s F N . { Y AA 1 R D

.',, .",".a,/.i ".,,


[-;;

D'dARIEMENPENOIDI(AN OAII KESUOA.A^^

U[\JIVEFSTTAS HAS AN,JUE)EtN

= 9/onicn
asi.l 3.,;
-,,sFrlt6NA
\,r9,/,.J.2!
I

u,\7

ro

-t--J-'5-4

g-

W-I

i:fl:':LY|A\AHLr rEK\rKrNDoNLslA I"D:+r4tr9!'1r qrlr1rR


' .', "-"4 ".,s..;:,,;,* .,,. ..",=".,

il J;;ilillil

".,,,

S E R T I I ' I K AITI ] A I ] L I A N (

( 01702

qLr1! !!11\ll!!9!!ll

Nriitu :7 t'-so:lrtltltt\
Fl.(TUR-

/,1