LAMPIRAN C

SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN AHMAD TAJUDDIN 06000 JITRA, KEDAH DARUL AMAN

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

1. MAKLUMAT PEGAWAI NAMA PENOLONG KANAN JAWATAN HAKIKI GRED JAWATAN BAHAGIAN / UNIT : MOHD NIZAM BIN SAIDIN : PENOLONG KANAN KOKURIKULUM : DGA32 ( HAKIKI ) : SK SULTAN AHMAD TAJUDDIN 06000 JITRA, KEDAH DARUL AMAN : 1 NOVEMBER 2009

TARIKH MEMEGANG JAWATAN TARIKH PENEMPATAN

: 1 NOVEMBER 2009

2.

SENARAI TUGAS PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 2.1 Pengurusan Pentadbiran Am 2.1.1. Bertanggungjawab kepada Guru Besar. 2.1.2. Bekerjasama dengan Penolong Kanan Akademik dan Penolong Kanan Hal Ehwal Murid membantu Guru Besar mengurus dan mentadbir sekolah sebagai sebuah institusi pendidikan. 2.1.3. Mengetuai, mengurus dan memimpin bidang kokurikulum supaya berfungsi mengikut matlamat, dasar dan objektif yang ditetapkan. 2.1.4. Menghadiri mesyuarat-mesyuarat pengurusan/penyelarasan di peringkat sekolah, daerah dan negeri apabila dikehendaki atau diarahkan oleh Guru Besar. 2.1.5 Merancang dan mengagihkan tugas pengurusan dan pelaksanaan kokurikulum kepada setiap individu guru, termasuk kepada Ketua Panitia, dan guru-guru Penolong Kanan.

2.1.6. Mempengerusikan mesyuarat kokurikulum di peringkat sekolah (Tanpa kehadiran Guru Besar) dan mewakili sekolah ke mesyuarat-mesyuarat pengurusan dan pelaksanaan kokurikulum seperti yang diarahkan oleh Guru Besar. 2.1.7. Membantu sekolah, selaras dengan konsep mewujudkan kerjasama dengan agensi-agensi/pertubuhan-pertubuhan/persatuan-persatuan/badan sukan/kelab sukan/kelab-kelab dan sebagainya selaras dengan konsep permuafakatan dalam pendidikan dan perkongsian sumber dan maklmat. 2.1.8. Membuat laporan tahunan kokurikulum sekolah. 2.1.9. Memastikan perjalanan unit lancar dan efektif dari semua aspek pentadbiran dan pengurusan termasuklah aspek keselesaan dan kebajikan para pegawai selaras dengan Etika dan Keperluan/Kepentingan Perkhidmatan di samping memastikan perkakasan dan peralatan yang diperlukan mencukupi dan mudah diperolehi atau diakses. 2.1.10 Mengawasi dan menyelenggara perkakasan/peralatan yang dibekalkan kepada bidang kokurikulum atau yang diperolehi dengan menggunakan peruntukan kerajaan, atau pun yang didermakan oleh agensi-agensi kerajaan dan pihak swasta. 2.1.11 Menyebarkan maklumat/arahan/tawaran/dsbnya yang diterima daripada Kementerian Pelajaran, Jabatan Pelajaran, Pejabat Pelajaran Daerah dan agensiagensi luar kepada guru-guru, murid-murid dan ibu bapa atau penjaga. 2.1.12 Menyediakan belanjawan tahunan untuk program kokurikulum. 2.1.13 Menyelia dan mengawasi perbelanjaan untuk kokurikulum.

2.2

2.1.14 Mewujudkan ’net working’ di antara atau sesama rakan sejawat. Pengurusan Aktiviti Kokurikulum 2.2.1 a. b. Perancangan Merancang aktiviti tahunan kokurikulum. Menyediakan keperluan berasaskan perancangan dari aspek: i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. 2.2.2 a. b. Prasarana/infrastruktur Kemudahan-kemudahan asas Kemudahan-kemudahan sokongan Perkakasan dan peralatan Dokumen pelaksanaan Bahan-bahan bacaan dan sumber rujukan Sumber tenaga/kepegawaian/kejurulatihan Kewangan/sumber bantuan

Pelaksanaan Menetapkan jadual atau takwim pelaksanaan. Menguruskan keperluan-keperluan pentadbiran pelaksanaan aktiviti: i. ii. iii. Dokumen-dokumen pelaksanaan seperti Kertas Cadangan Pelaksanaan. Senarai nama jawatankuasa (Jawatankuasa Penganjur dan Jawatankuasa Pengelola). Senarai pegawai.

c. 2.2.3 a. 2.2.4 a.

Mengurus pengelolaan pelaksanaan aktiviti. Pemantauan/Penyeliaan Menjalankan pemantauan/penyeliaan Penilaian Menjalankan penilaian: i. ii. Skema Penilaian Aktiviti Kokurikulum (untuk individu murid). Penialaian kokurikulum mengikut Standard Tinggi Kualiti Pendidikan (STKP).

2.2.5 a. 2.2.6 a. 2.2.7

Pelaporan Menyediakan Laporan Tahunan Pelaksanaan Aktiviti Kokurikulum. Kajian Tindakan/Penambahbaikan Merancang dan melaksanakan kajian dan penyelidikan. Penghargaan

khususnya yang berkaitan dengan pemfailan. mengurus dan melaksanakan majlis-majlis penghargaan. negeri dan kebangsaan. perancangan. Menjalankan tugas-tugas profesional keguruan. merancang dan menjadualkan kursus-kursus dalam perkhidmatan untuk guru-guru di peringkat sekolah.4 5. Memberi taklimat/penerangan kepada guru-guru mengenai sebarang perubahan dari segi dasar dan matlamat serta prosedur pelaksanaan aktiviti-aktiviti kokurikulum. Memberi kursus kepada tiap-tiap guru pemimpin yang ditugaskan oleh pihak sekolah untuk menyelia dan menyelaras aktiviti-aktiviti sukan permainan.3. Menyelia perjalanan dan operasi entiti kokurikulum yang telah ditubuhkan. khususnya proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) di dalam kelas mengikut jadual waktu yang ditetapkan. 5. Memberi pendedahan atau kursus pelaksanaan aktiviti kokurikulum di peringkat sekolah. Merancang. b. 4. pendokumentasian. Mengenalpasti. Menyediakan peluang-peluang meningkatkan ilmu pengetahuan dan kepakaran guru-guru di peringkat daerah.6 5. Pengurusan Entiti Kokurikulum a. 5. a. 4. 5.1 5. Menggubal dan membukukan semua aktiviti kokurikulm. kelab dan persatuan dan badan-badan atau pasukan seragam. c.3 5. Mengurus dan mentadbir penubuhan entiti kokurikulum di sekolah dengan mematui sepenuhnya peraturan-peraturan yang sedia ada.9 . kewangan dan kepimpinan. Mengurus dan melaksanakan majlis-majlis rasmi sekolah. Menjalin kerjasama dengan pihak-pihak luar untuk menganjurkan pertandingan/program/aktiviti kokurikulum. ii.2 5. Menyelia pentadbiran entiti kokurikulum yang sedia ada.7 5.1 Pengurusan Sumber Manusia Kokurikulum Pembangunan kepegawaian dan kejurulatihan i.8 5. Melaksanakan arahan-arahan Guru Besar pada setiap masa.5 Tugas-tugas lain Mengenalpasti punca dan membantu memperoleh peruntukan untuk aktiviti yang dirancang.

Setiausaha Sukan PK Kokurikulum . 9. 7. 8. 3. Menyemak borang tuntutan dan memastikan lengkap dan membuat pengesahan. Menyemak dan meluluskan tuntutan. Menerima cek/wang tunai daripada Pembantu Tadbir. Pengurus Pasukan 2. Memfailkan. Guru Besar 4. Mengagihkan wang tuntutan kepada murid dan dapatkan pengesahan penerimaan.6 Proses Kerja DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI Guru Penolong Kanan Kokurikulum TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN TUNTUTAN KEWANGAN MSSD JAWATAN PK Kokurikulum PROSES KERJA 1. Pengurus Pasukan 6. Mengarahkan pengurus membuat tuntutan. Menyediakan borang-borang tuntutan. Menyerahkan tuntutan kepada Guru Besar. Mengisi borang tuntutan dan hantar bersama jadual pertandingan dan minit mesyuarat.

7 Carta Aliran Guru Penolong Kanan Kokurikulum DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN TUNTUTAN KEWANGAN MSSD MULA Mengarahkan Pengurus Pasukan membuat tuntutan Menghantar tuntutan bersama minit mesyuarat Betulkan Guru Besar semak Keputusan Disahkan Pengurus terima bayaran Murid terima daripada pengurus TAMAT Failkan .

Mengisi borang tuntutan dan menghantar bersama jadual pertandingan dan minit mesyuarat ii.8 Senarai Semak Guru Penolong Kanan Kokurikulum DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN TUNTUTAN KEWANGAN MSSD Bil. Menyerahkan borang tuntutan kepada PK Kokurikulum i. Menenerima cek/wang tunai daripada Pembantu Tadbir ii. Menyerahkan borang tuntutan kepada Pembantu Tadbir Menyediakan cek/wang tunai dan menyerahkan kepada Pengurus Pasukan i. Mengagihkan wang tuntutan kepada murid dan dapatkan pengesahan penerimaan iii Menyerahkan sesalinan borang tuntutan kepada PK Kokurikulum Tindakan Setiausaha Sukan PK Kokurikulum Catatan 3 Pengurus Pasukan 4 5 6 7 . Menyemak borang tuntutan dan memastikan lengkap dan membuat pengesahan ii. Menyerahkan borang tuntutan kepada Guru Besar i. Menyemak borang dan meluluskan tuntutan ii. 1 2 Aktiviti Menyediakan borang-borang tuntutan Mengarah Pengurus Pasukan membuat tuntutan i.

Dapatkan perlembagaan kurikulum. Kutip. 6. 7. semak dan lengkapkan borang-borang berkenaan.8 9. 2. Guru Besar Guru/Setiausaha Pasukan . Dapatkan borang Maklumat Ahli dan edarkan kepada murid yang berminat. 13. 12. Buat perancangan dan takwim aktiviti tahunan. Dapatkan borang Permohonan Pendaftaran dan edarkan kepada murid yang berminat. Proses kad keahlian dan hantar ke sekolah. Mulakan proses permohonan sebagai unit gabungan Persatuan Taekwando Malaysia. Pertimbangkan permohonan pendaftaran yang diterima. 14. 4. 5. Tubuhkan Jawatankuasa Penaja Penubuhan Persatuan Taekwando. Terima borang permohonan dan yuran pendaftaran. 11. senarai aktiviti tahunan dan sebagainya. skema penilaian pencapaian. Hantar borang-borang permohonan dan yuran pendaftaran kepada setiausaha Persatuan Taekwando Malaysia. 9. 15. Kutip yuran pendaftaran. Murid/Guru Guru/S/U J/Kuasa Penaja Guru Besar Guru/S/U J/Kuasa Penaja S/U Persatuan Teakwando Daerah 10. 3. Permohonan bertulis kepada Guru Besar dikemukakan. Terima kelulusan pendaftaran dan kad keahlian lalu tubuhkan organisasi Persatuan Taekwando di sekolah. Terima dan kaji permohonan serta pertimbangkan sokongan kepada permohonan. Dapatkan borang kebenaran ibu bapa dan edarkan kepada murid yang berminat 8. skema latihan. Memfailkan borang tuntutan Proses Kerja DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI JAWATAN Guru Penolong Kanan Kokurikulum TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PENUBUHAN PERSATUAN SENI MEMPERTAHANKAN DIRI PROSES KERJA 1.

10 Carta Aliran Guru Penolong Kanan Kokurikulum TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI PENGURUSAN PENUBUHAN PERSATUAN SENI MEMPERTAHANKAN DIRI MULA Tubuhkan Jawatankuasa Penaja Penuguhan Persatuan Taekwando (Tindakan : Murid/Guru) Kemukakan permohonan bertulis kepada Guru Besar (Tindakan : Setiausaha J/Kuasa Penaja) Betulkan Terima dan kaji permohonan serta pertimbangkan sokongan kepada permohonan (Tindakan : Guru Besar) Disokong Mulakan proses permohonan pendaftaran sebagai unit gabungan Persatuan Taekwando Malaysia (Tindakan : Guru Besar) 1. (Tindakan : Guru/S/Usaha J/Kuasa Penaja) Hantar borang-borang permohonan dan yuran pendaftaran kepada Setiausaha Persatuan Daerah. Kutip yuran pendaftaran. edarkan kepada murid yang berminat. 5. Sediakan laporan penubuhan Persatuan Taekwando di sekolah dan hantarkan ke Jabatan Pelajaran Negeri dan sesalinan ke Pejabat Pelajaran Daerah. Dapatkan borang maklumat ahli dan edarkan kepada muid yang berminat. 2. dan lengkapkan borang-borang berkenaan. 3.Guru Besar 16. (Tindakan : Guru/S/Usaha J/Kuasa Penaja) 4. semak. Kutip. (Tindakan : Guru/S/Usaha J/Kuasa Penaja) . Dapatkan borang permohonan pendaftaran. Dapatkan borang kebenaran ibu bapa dan edarkan kepada muid yang berminat.

dan sebagainya (Tindakan : Guru dan Setiausaha Pasukan) Buat perancangan dan takwim aktiviti tahunan (Tindakan : Guru dan Setiausaha Pasukan) Sediakan laporan penubuhan Persatuan Taekwando di sekolah dan hantarkan ke Jabatan Pelajaran Negeri dan sesalinan ke Pejabat Pelajaran Daerah (Tindakan : Guru dan Setiausaha Pasukan) . skema penilaian pencapaian.10 Sambungan Carta Aliran Guru Penolong Kanan Kokurikulum MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM PENGURUSAN PENUBUHAN PERSATUAN SENI MEMPERTAHANKAN DIRI Terima borang pendaftaran dan yuran pendaftaran (Tindakan : Setiausaha Daerah) Pertimbangkan permohonan pendaftaran yang diterima (Tindakan : Setiausaha Daerah) Tidak diluluskan Diluluskan Proses kad keahlian dan hantar ke sekolah (Tindakan : Setiausaha Daerah) Terima kelulusan pendaftaran dan kad keahlian lalu tubuhkan organisasi Persatuan Taekwando Sekolah (Tindakan : Guru Besar) Dapatkan perlembagaan kokurikulum. senarai aktiviti tahunan. skema latihan.

Persatuan Sekolah 1998 DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI Bil. senarai aktiviti tahunan dan sebagainya Buat perancangan dan takwim aktiviti tahunan Catatan Peraturan2 Pend. skema latihan. Persatuan Sekolah 1998 Protocol Penubuhan Unit Gabungan Persatuan Taekwando Protocol PenubuhanUnit Gabungan Persatuan Taekwando Protocol Penubuhan Unit Gabungan Persatuan Taekwando Protocol Penubuhan Unit Gabungan Persatuan Taekwando Protocol Penubuhan Unit Gabungan Persatuan Taekwando Protocol PenubuhanUnit Gabungan Persatuan Taekwando Protocol Pentadbiran Persatuan Taekwando Daerah Protocol Pentadbiran Persatuan Taekwando Daerah Protocol Pentadbiran Persatuan Taekwando Daerah Peraturan2 Pend. Persatuan Sekolah 1998 Guru Besar S/Usaha J/Kuasa Penaja Setiausaha Sukan Protocol Pentadbiran Sekolah Peraturan2 Pend. skema penilaian pencapaian. semak dan lengkapkan borang-borang berkenaan Kutip yuran pendaftaran. Hantar borang-borang permohonan dan yuran pendaftaran kepada setiausaha Persatuan Taekwando Malaysia Terima borang permohonan dan yuran pendaftaran Pertimbangkan permohonan pendaftaran yang diterima Proses kad keahlian dan hantar ke sekolah Terima kelulusan pendaftaran dan kad keahlian lalu tubuhkan organisasi Persatuan Taekwando di sekolah Dapatkan perlembagaan kurikulum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Aktiviti Tubuhkan Jawatankuasa Penaja Penubuhan Persatuan Taekwando Permohonan bertulis kepada Guru Besar dikemukakan Terima dan kaji permohonan serta pertimbangkan sokongan kepada permohonan Mulakan proses permohonan sebagai unit gabungan Persatuan Taekwando Malaysia Dapatkan borang Permohonan Pendaftaran dan edarkan kepada murid yang berminat Dapatkan borang Maklumat Ahli dan edarkan kepada murid yang berminat Dapatkan borang kebenaran ibu bapa dan edarkan kepada murid yang berminat Kutip.TAMAT 11. Senarai Semak Guru Penolong Kanan Kokurikulum TAJUK MUKA SURAT PENGURUSAN TARIKH DISEDIAKAN KOKURIKULUM PENGURUSAN PENUBUHAN PERSATUAN SENI MEMPERTAHANKAN DIRI Tindakan Setiausaha Sukan PK Kokurikulum Guru Besar S/Usaha J/Kuasa Penaja S/Usaha J/Kuasa Penaja S/Usaha J/Kuasa Penaja S/Usaha J/Kuasa Penaja S/Usaha J/Kuasa Penaja S/Usaha J/Kuasa Penaja S/U Persatuan Teakwando Daerah S/U Persatuan Teakwando Daerah S/U Persatuan Teakwando Daerah Peraturan2 Pend. Persatuan Sekolah 1998 .

6. 9. Guru Besar Setiausaha Kokurikulum Jawatankuasa Pelaksana PK Kokurikulum . 7. Melaksanakan aktiviti pertandingan. Mengesahkan perlantikan JK Pelaksana. Melantik JK Pelaksana 3. Menyediakan laporan/dokumentasi dan menyerahkan kepada Guru Besar dan PPD. 4. 5. Mengambil gambar pertandingan. 2. Menyediakan surat panggilan mesyuarat.16 12 Sediakan laporan penubuhan Persatuan Taekwando di sekolah dan hantarkan ke Jabatan Pelajaran Negeri dan sesalinan ke Pejabat Pelajaran Daerah Guru Besar Protocol Pentadbiran Sekolah Proses Kerja DOKUMEN Guru Penolong Kanan Kokurikulum TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI PENGURUSAN AKTIVITI PERTANDINGAN BERCERITA JAWATAN Guru Besar PK Kokurikulum PROSES KERJA 1. Terima arahan daripada PPD. 11. Menyediakan dan menghantar surat penghargaan ke sekolah-sekolah yang terlibat. Mempengerusikan mesyuarat/taklimat program. 10. Meminitkan mesyuarat. 8. Memfailkan dokumen.

13 Carta Aliran DOKUMEN Guru Penolong Kanan Kokurikulum TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI PENGURUSAN AKTIVITI PERTANDINGAN BERCERITA MULA Menerima arahan daripada PPD Melantik JK Pelaksana Mengadakan taklimat Jawatankuasa Pertandingan Melaksanakan pertandingan Membuat dokumentasi dan menyerahkan kepada Guru Besar dan PPD TAMAT Memfailkan .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Aktiviti Menerima arahan daripada PPD Melantik JK Pelaksana Tindakan Guru Besar PK Kokurikulum Catatan Mengesahkan perlantikan JK Pelaksana Guru Besar Mempengerusikan mesyuarat/taklimat program Menyediakan surat panggilan mesyuarat Meminitkan mesyuarat Melaksanakan aktiviti pertandingan Mengambil gambar pertandingan Menyediakan laporan/dokumentasi dan menyerahkan kepada Guru Besar dan PPD Menyediakan dan menghantar surat penghargaan ke sekolah-sekolah yang terlibat Memfailkan dokumen Guru Besar Setiausaha Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum J/K Pelaksana J/K Pelaksana J/K Pelaksana J/K Pelaksana PK Kokurikulum .14 Senarai Semak Guru Penolong Kanan Kokurikulum DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN AKTIVITI PERTANDINGAN BERCERITA Bil.

15 Proses Kerja DOKUMEN Guru Penolong Kanan Kokurikulum TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI PENGURUSAN MAKLUMAT DAN DATA JAWATAN Guru Besar PROSES KERJA 1. 6. Menjalankan tindakan susulan. Mengesahkan maklumat. PK Kokurikulum 7. Mengumpulkan data keahlian murid dan guru penasihat daripada semua unit kokurikulum. Menghantar salinan borang maklumat kepada PPD. 4. Mesyuarat AJK Kokurikulum. 3. Guru Penasihat Guru Penasihat Penyelaras Guru Besar PK Kokurikulum 5. Memfailkan. 16 Carta Aliran Guru Penolong Kanan Kokurikulum . Mengisi data dalam borang yang disediakan. 2. PK Kokurikulum 8. Pendaftaran ahli kelab/persatuan/unit kokurikulum.

Menghantar maklumat lengkap ke PPD 7. Mengesahkan maklumat 6. Memfailkan TAMAT 8. Menerima borang data 4.DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN MAKLUMAT DAN DATA MULA 1. Mendaftarkan ahli 3. Mengisi borang data 5. Menjalankan tindakan susulan 17 Senarai Semak Guru Penolong Kanan Kokurikulum . Mesyuarat AJK Kokurikulum 2.

1 2 3 4 5 6 7 8 Aktiviti Mesyuarat AJK Kokurikulum. Mengumpulkan data keahlian murid dan guru penasihat daripada semua unit kokurikulum Mengisi data dalam borang yang disediakan Mengesahkan maklumat Menghantar salinan borang maklumat kepada PPD Memfailkan Menjalankan tindakan susulan Tindakan Guru Besar Guru Penasihat Guru Penasihat Penyelaras Guru Besar PK Kokurikulum PK Kokurikulum PK Kokurikulum Catatan 18 Proses Kerja Guru Penolong Kanan Kokurikulum .DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN MAKLUMAT DAN DATA Bil. Pendaftaran ahli kelab/persatuan/unit kokurikulum.

Memfailkan. Mesyuarat AJK Kokurikulum. 2. Menghantar laporan kepada PK Kokurikulum. 6. Guru Besar dan PPD. 4. 4. Menganalisis data. Mengedar borang berformat laporan pencapaian kokurikulum.DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN DATA PENCAPAIAN AKTIVITI KOKURIKULUM JAWATAN PROSES KERJA 1. 3. PK Kokurikulum Penyelaras Setiausaha Kokurikulum PK Kokurikulum 19 Carta Aliran Guru Penolong Kanan Kokurikulum .Mengumpul maklumat daripada semua unit. 5. Membuat laporan dan cadangan.

Lantikan dan mesyuarat Jawatankuasa Kokurikulum 2. Mengumpul maklumat pencapaian tahunan 4. Mengedar format aktiviti tahunan 3.DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN DATA PENCAPAIAN AKTIVITI KOKURIKULUM MULA 1. cadangan dan tindakan 6. Memfailkan TAMAT 20 Proses Kerja Guru Penolong Kanan Kokurikulum . Menganalisis data 5. Membuat laporan. Menghantar laporan ke Penolong Kanan Kokurikulum/Guru Besar/PPD 7.

Mengeluarkan sijil penyertaan dan penghargaan. Melantik Jawatankuasa Induk dan Jawatankuasa Pelaksana. Menyediakan tempat latihan/kursus. Meluluskan atau tidak meluluskan. 12. Menganggarkan perbelanjaan. Menyediakan Laporan / Dokumentasi. Mempengerusikan mesyuarat. 11. 2. Menyediakan Kertas Kerja Pembangunan Latihan/Kursus. Memantau kelancaran program. 5. 4. 10. 7. 6. Melantik dan menjemput penceramah/fasilitator. 3. Mengedar surat jemputan kepada peserta. 8. PK Kokurikulum Guru Besar Jawatankuasa Dokumentasi Setiausaha Kokurikulum 21 Carta Aliran Guru Penolong Kanan Kokurikulum . 9. Mendaftar dan memberi taklimat kepada peserta.DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PEMBANGUNAN LATIHAN/KURSUS JAWATAN PROSES KERJA 1.

Menjalankan aktiviti/proses bench marking 6. Mengadakan mesyuarat pelaporan dapatan 8. Tolak 2. Menyediakan Kertas Kerja TAMAT 2. Menyediakan/menghantar laporan kepada Guru Besar/PK Kokurikulum 9. Terima 3. Memfailkan 22 Senarai Semak Guru Penolong Kanan Kokurikulum . Membentuk Jawatankuasa Bench Marking 4. Melakukan Proses Penambahbaikan TAMAT 10.DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PEMBANGUNAN LATIHAN/KURSUS MULA 1. Mengadakan mesyuarat pembahagian tugasan 5. Mengumpulkan dapatan dan mengenalpasti kekuatan organisasi yang dibench marking 7.

DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PEMBANGUNAN LATIHAN/KURSUS Bil. 1 2 3 4 5 Aktiviti Menyediakan Kertas Kerja Anggaran perbelanjaan Melantik jawatankuasa Membuat pemantauan Meluluskan atau Tidak meluluskan Tindakan PK Kokurikulum PK Kokurikulum PK Kokurikulum Guru Besar Guru Besar S/U Kokurikulum PK Kokurikulum Catatan 6 Menyediakan laporan 7 Memfailkan 23 Proses Kerja Guru Penolong Kanan Kokurikulum .

9. Mengetuai aktiviti yang dijalankan. 10. 5. 8. Memfailkan 24 Carta Aliran Guru Penolong Kanan Kokurikulum . Mengarahkan perlantikan jawatankuasa dokumentasi dalam setiap aktiviti. Menyediakan dokumentasi berdasarkan format. Membuat salinan. 7. Menyerahkan dokumentasi kepada pihak berkenaan. 3. Menyerahkan dokumentasi kepada PK Kokurikulum dan Guru Besar untuk diterima atau buat pembetulan. Mengedarkan borang laporan kepada jawatankuasa kecil pelaksana program. 4. Membuat pemantauan / mengambil gambar.DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN DOKUMENTASI AKTIVITI JAWATAN Guru Besar PROSES KERJA 1. PK Kokurikulum Jawatankuasa Dokumentasi Setiausaha Kokurikulum 11. 6. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa dokumentasi dan membentangkan dalam mesyuarat. Menyediakan borang berformat untuk dokumentasi. 2.

Membuat pemantauan / mengambil gambar 6. Membuat salinan TAMAT 10. Terima 9. Menyediakan dokumentasi 7. Menyediakan format / bentuk dokumentasi 3. Mengedarkan borang laporan kepada jawatankuasa kecil pelaksana program 5. Menyerahkan dokumentasi kepada pihak berkenaan dan Memfailkan 25 Senarai Semak Guru Penolong Kanan Kokurikulum .DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN DOKUMENTASI AKTIVITI MULA 1. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa dokumentasi 4. Menyerahkan dokumentasi kepada Guru Besar untuk kelulusan Baiki 8. Melantik Jawatankuasa Dokumentasi 2.

DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN DOKUMENTASI AKTIVITI Bil. 1 2 3 4 5 6 7 Aktiviti Menyediakan Kertas Kerja Anggarkan perbelanjaan Melantik Jawatankuasa Membuat pemantauan Meluluskan atau tidak meluluskan Menyediakan laporan Memfailkan Rekod Tindakan PK Kokurikulum PK Kokurikulum PK Kokurikulum Guru Besar Guru Besar Setiausaha Kokurikulum PK Kokurikulum Catatan 26 Proses Kerja Guru Penolong Kanan Kokurikulum .

Memfailkan PK Kokurikulum Jawatankuasa Bench Marking PK Kokurikulum 27 Carta Aliran Guru Penolong Kanan Kokurikulum . Melakukan proses penambahbaikan terhadap bidang/unit/aktiviti dalam organisasi sendiri. 3. menerima dan menyesuaikan amalanamalan cemerlang dari dalam organisasi sendiri atau organisasi luar untuk meningkatkan prestasi) JAWATAN Jawatankuasa Bench Marking PROSES KERJA 1. 7. 10. Mesyuarat untuk melaporkan dapatan bench marking/cadangan penambahan. Menyediakan Kertas Kerja bench marking. Menyediakan laporan bench marking mengikut bidang yang ditetepkan. Membentuk Jawatankuasa bench marking. Mengadakan mesyuarat penyelaras tugas bench marking. 5.DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK MUKA SURAT PENGURUSAN TARIKH DISEDIAKAN KOKURIKULUM PENGURUSAN ’BENCH MARKING’ (Proses mengenalpasti. 8. Guru Besar 2. Menerima / Menolak Kertas Kerja. 9. 6. 4. Menjalankan proses bench marking mengikut bidang/tugasan. Mengumpulkan dapatan dan mengenalpasti kekuatan organisasi yang dibench marking.

Mengadakan kertas konsep TAMAT 2. Memfailkan 28 Senarai Semak Guru Penolong Kanan Kokurikulum . Melakukan proses penambahbaikan TAMAT 9. Mengadakan mesyuarat penyelaras tugas bench marking 5. Terima 3.DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN ’BENCH MARKING’ MULA 1. Menyediakan menghantar laporan kepada Guru Besar/PK Kokurikulum 8. Mengumpulkan dapatan dan mengenalpasti kekuatan organisasi yang dibench marking 7. Membentuk Jawatankuasa bench marking 4. Tolak 2. Menjalankan aktiviti/proses bench marking 6.

1 2 3 4 5 Aktiviti Menyediakan Kertas Kerja Bench Marking Menerima / Menolak Kertas Kerja Membentuk Jawatankuasa bench marking Mengadakan mesyuarat penyelaras tugas bench marking Menjalankan aktiviti/proses bench marking Mengumpulkan dapatan dan mengenalpasti kekuatan organisasi yang dibench marking Mesyuarat untuk melaporkan dapatan bench marking/cadangan penambahan Menyediakan laporan bench marking mengikut bidang yang ditetapkan Melakukan proses penambahbaikan terhadap bidang/unit/aktiviti dalam organisasi sendiri Memfailkan Tindakan Jawatankuasa Bench Marking Guru Besar Guru Besar PK Kokurikulum Jawatankuasa Bench Marking Jawatankuasa Bench Marking PK Kokurikulum PK Kokurikulum Catatan 6 7 8 9 10 PK Kokurikulum PK Kokurikulum 29 Proses Kerja Guru Penolong Kanan Kokurikulum .DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN ’BENCH MARKING’ Bil.

Memilih peserta yang layak menyertai perkhemahan. 14. 4.DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PERKHEMAHAN JAWATAN Guru Besar PROSES KERJA 1. Melantik penghulu atau penghuluwati. Imam. Penyelaras Perkhemahan/Kem Komander Guru Penasihat Badan berniform Setiausaha Perkhemahan 30 Carta Aliran Guru Penolong Kanan Kokurikulum . Membentuk AJK hari perkhemahan. 8. 5. Menulis dan menghantar surat-surat kepada yang pihak berkaitan seperti hospital. 6. Memastikan AJK menjalankan tugas dengan berkesan. Mencatat minit mesyuarat AJK. 10. Menyediakan Kertas Cadangan. 11. Menyiap dan menghantar laporan kepada PK Kokurikulum untuk difailkan. 7. Meluluskan peruntukan kewangan. 12. Membantu melaksanakan aktiviti perkhemahan. PK Kokurikulum 3. AJK Surau dan Pengerusi dalam setiap slot. 9. Memberi taklimat kepada murid mengenai disiplin perkhemahan. Mengedar surat kebenaran ibu bapa dan mengutipnya semula serta menyerahkan kepada PK Kokurikulum untuk difailkan. Meluluskan program. Menghubungi pihak luar untuk mendapatkan kebenaran seperti polis. 2. 13. 15. Merancang kewangan dan peralatan.

Menulis dan menghantar surat-surat kepada yang pihak berkaitan 6. Memberi taklimat kepada murid 4.DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PERKHEMAHAN MULA 1. Membuat dokumentasi 31 Senarai Semak Guru Penolong Kanan Kokurikulum . Meluluskan program 2. Menyediakan Kertas Cadangan Baiki 3. Memilih peserta yang layak 5. Memberi taklimat kepada murid 7. Melaksanakan aktiviti perkhemahan TAMAT 8.

DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PERKHEMAHAN Bil. 1 2 3 4 5 6 7 8 Aktiviti Meluluskan program Menyediakan Kertas Cadangan Memberi taklimat kepada murid Memilih peserta yang layak Menulis surat kepada pihak berkaitan Memberi taklimat kepada murid Melaksanakan aktiviti perkhemahan Membuat dokumentasi Tindakan Guru Besar PK Kokurikulum Penyelaras Pekhemahan Guru Penasihat Setiausaha Perkhemahan Penyelaras Pekhemahan Guru Penasihat Setiausaha Perkhemahan Catatan 32 Proses Kerja Guru Penolong Kanan Kokurikulum .

7. 9. 4. Menjalankan mesyuarat dan membentuk Jawatankuasa. PK Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum dan Sukan PK Kokurikulum Guru Besar PK Kokurikulum Guru Penasihat 33 Carta Aliran Guru Penolong Kanan Kokurikulum . Jawatankuasa takwim bermesyuarat membuat penyesuaian takwim peringkat sekolah dan membuat pindaan sekiranya perlu. Pengesahan Guru Besar.DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN TAKWIN TAHUNAN JAWATAN Guru Besar PROSES KERJA 1. Memantau pelaksanaan aktiviti berdasarkan rancangan tahunan. Mengedar takwim daerah dan negeri kepada setiausaha kokurikulum dan sukan. negeri dan kebangsaan. 5. 10. Mengambil tindakan. 2. Mengedar takwim kepada semua guru. 6. negeri dan kebangsaan. Menyediakan laporan aktiviti tahun semasa. Penyelaras memasukkan program aktiviti peringkat sekolah ke dalam takwim dengan penyesuaian takwim daerah. 3. Merangka dan melaksanakan aktiviti berdasarkan takwim yang ditetapkan. 11. Menerima takwim tahunan aktiviti peringkat daerah. 8.

Mengedar takwim kepada semua guru penasihat 7. Merangka takwim sekolah 4. JPN & KPM 2.DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN TAKWIN TAHUNAN MULA 1. 5. Menerima takwim dari MSSD. Memantau pelaksanaan aktiviti berdasarkan rancangan tahunan 8. Mendapatkan pengesahan Guru Besar 6. Membuat penilaian 34 Senarai Semak Guru Penolong Kanan Kokurikulum . Mesyuarat AJK Penyelarasan takwim dan membuat pindaan sekiranya perlu. MSSM. MSSS. Mengedar takwim daerah dan negeri kepada setiausaha kokurikulum dan sukan 3. PPD. Menyediakan laporan aktiviti tahun semasa TAMAT 10. Mengemaskini maklumat laporan aktiviti tahun semasa 9.

DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN TAKWIN TAHUNAN Bil. negeri dan kebangsaan Jawatankuasa takwim bermesyuarat membuat penyesuaian takwim peringkat sekolah dan membuat pindaan sekiranya perlu Pengesahan Guru Besar Mengedar takwim kepada semua guru Merangka dan melaksanakan aktiviti berdasarkan takwim yang ditetapkan Menjalankan mesyuarat dan membentuk Jawatankuasa Memantau pelaksanaan aktiviti berdasarkan rancangan tahunan Menyediakan laporan aktiviti tahun semasa Proses Kerja Tindakan Guru Besar PK Kokurikulum PK Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum dan Sukan Catatan 4 5 PK Kokurikulum 6 7 8 Guru Besar PK Kokurikulum Guru Penasihat 9 10 11 35 Guru Penasihat PK Kokurikulum Guru Penasihat Guru Penolong Kanan Kokurikulum . 1 2 3 Aktiviti Menerima takwim tahunan aktiviti peringkat daerah. negeri dan kebangsaan Mengambil tindakan Mengedar takwim daerah dan negeri kepada setiausaha kokurikulum dan sukan Penyelaras memasukkan program aktiviti peringkat sekolah ke dalam takwim dengan penyesuaian takwim daerah.

Mengarahkan PK Kokurikulum melaksanakan pertandingan.DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PERTANDINGAN DALAMAN JAWATAN Guru Besar PROSES KERJA 1. PK Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum dan Sukan 6. Menyediakan Kertas Cadangan. 36 Carta Aliran Guru Penolong Kanan Kokurikulum . Membuat laporan dan memfailkan. 7. Melantik AJK Pertandingan. Memantau pertandingan. format pertandingan dan pegawai pertandingan. 2. PK Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum dan Sukan 3. Mengadakan mesyuarat AJK Pertandingan menetapkan tarikh. Guru Besar 5. 4. Membuat semakan melulus/menolak kertas cadangan.

Membuat laporan dan memfailkan 37 Senarai Semak Guru Penolong Kanan Kokurikulum . Mengelolakan pertandingan TAMAT 7. Mesyuarat Jawatankuasa Kokurikulum 2.DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PERTANDINGAN DALAMAN MULA 1. Memohon kelulusan Guru Besar Tidak Ya 6. Melantik AJK Pertandingan 3. Mengadakan mesyuarat AJK Pertandingan 4. Menyediakan Kertas Cadangan 5.

DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PERTANDINGAN DALAMAN Bil. 1 2 3 Aktiviti Mengarahkan PK Kokurikulum melaksanakan pertandingan Melantik AJK Pertandingan Mengadakan mesyuarat AJK Pertandingan Tindakan Guru Besar PK Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum dan Sukan Setiausaha Kokurikulum dan Sukan PK Kokurikulum PK Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum dan Sukan Catatan 4 Menyediakan Kertas Cadangan 5 6 7 Memohon kelulusan Guru Besar Memantau pertandingan Membuat laporan dan memfailkan 8 38 Proses Kerja Guru Penolong Kanan Kokurikulum .

PK Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum dan Sukan Pengurus Pasukan Jurulatih 39 Carta Aliran Guru Penolong Kanan Kokurikulum . Memastikan peralatan latihan mencukupi. 4. Membantu dan berhubung dengan urusetia melicinkan kejohanan. Menyediakan borang-borang yang berkaitan. Menyediakan bajet kewangan. Menyediakan kertas cadangan. 11. 14. 6. Melatih pemain/pasukan. Memastikan kejohanan berjalan lancar. 7. Menjadi pengerusi kejohanan. Menjaga kebajikan pemain. 13. 2. 15. 12. 9. Naib pengerusi pertandingan. 5. Menjadi penasihat kewangan. Menyediakan surat panggilan mesyuarat. 16.DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PENGERUSI MSSD/MSSS JAWATAN Guru Besar PROSES KERJA 1. Menerima perlantikan sebagai pengerusi pertandingan. 8. Mengurus pemain/pasukan. 3. Menguruskan tempat kejohanan dan makan minum peserta. Mencatat minit mesyuarat. 10.

Melantik dan menjemput pengadil/perasmi. Mengadakan persiapan gelanggang/tempat/penginapan/peralatan. Mengelolakan kejohanan. 4. 2. Menyediakan bajet kewangan. 3. Mendokumentasi 40 Senarai Semak Guru Penolong Kanan Kokurikulum . 5. Menerima perlantikan sebagai pengerusi pertandingan. 6. TAMAT 8. Melantik J/kuasa pelaksana daerah/negeri. 7. Mengadakan mesyuarat pengurusan pasukan .DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PENGERUSI MSSD/MSSS MULA 1.

DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PENGERUSI MSSD/MSSS Bil. 1 2 3 Aktiviti Menerima perlantikan sebagai pengerusi pertandingan Menyediakan bajet kewangan Melantik Jawatankuasa pelaksana daerah/negeri Mengadakan mesyuarat pengurusan pasukan Melantik dan menjemput pengadil/perasmi Mengadakan persiapan gelanggang / tempat / penginapan / peralatan Mengelolakan kejohanan Mendokumentasi Tindakan Guru Besar PK Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum dan Sukan Setiausaha Kokurikulum dan Sukan PK Kokurikulum Catatan 4 5 6 7 8 PK Kokurikulum PK Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum dan Sukan 41 Proses Kerja Guru Penolong Kanan Kokurikulum .

Membuat persiapan tempat. 3. Mengarahkan PK Kokurikulum mengadakan kejohanan Sukan Tahunan. 6.DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN SUKAN TAHUNAN SEKOLAH JAWATAN Guru Besar PROSES KERJA 1. 7. Menyediakan keperluan peserta seperti nombor. 10. 8. 9. Menguruskan kontingen rumah. Membuat anggaran belanjawan sukan tahunan. 13. 11. 5. PK Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum dan Sukan Guru Rumah Sukan Ahli Rumah Sukan 42 Carta Aliran Guru Penolong Kanan Kokurikulum . makanan dan minuman. Menjalankan latihan rumah sukan. Menjalankan acara saringan. 12. Membantu ketua rumah memilih peserta. 14. Menyediakan laporan dan failkan. Melantik AJK Kejohanan. Melatih peserta. Mengedarkan borang kejohanan. 2. Mengendalikan kejohanan sukan. Menerima dan memasukkan nama peserta mengikut kategori dan acara. 4.

3. Melantik AJK Kejohanan. Menyediakan persiapan padang. 43 Senarai Semak Guru Penolong Kanan Kokurikulum .DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN SUKAN TAHUNAN SEKOLAH MULA 1. Menyediakan laporan lengkap dan failkan. Mengadakan kejohanan sukan tahunan. alatan. 7. 6. Mengedarkan borang kemasukan 5. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Sukan Tahunan. 4. TAMAT 8. Mengadakan latihan dan acara saringan. hadiah. Mengadakan taklimat kejohanan kepada semua guru. 2. dll.

DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN SUKAN TAHUNAN SEKOLAH Bil. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Aktiviti Mengarahkan PK Kokurikulum mengadakan kejohanan Sukan Tahunan Melantik AJK Kejohanan Membuat anggaran belanjawan sukan tahunan Mengedarkan borang kejohanan Menerima dan memasukkan nama peserta mengikut kategori dan acara Membuat persiapan tempat Menjalankan acara saringan Mengendalikan kejohanan sukan Menyediakan laporan lengkap dan failkan Menjalankan latihan rumah sukan Menguruskan kontingen rumah Membantu ketua rumah memilih peserta Menyediakan keperluan peserta seperti nombor. makanan dan minuman Mendokumentasikan semua keputusan pertandingan Tindakan Guru Besar PK Kokurikulum PK Kokurikulum Setiausaha Kejohanan Setiausaha Kejohanan Setiausaha Kejohanan Setiausaha Kejohanan Setiausaha Kejohanan Setiausaha Kejohanan Guru Rumah Sukan Guru Rumah Sukan Ahli Rumah Sukan Ahli Rumah Sukan AJK Dokumentasi Catatan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful