LAMPIRAN C

SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN AHMAD TAJUDDIN 06000 JITRA, KEDAH DARUL AMAN

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

1. MAKLUMAT PEGAWAI NAMA PENOLONG KANAN JAWATAN HAKIKI GRED JAWATAN BAHAGIAN / UNIT : MOHD NIZAM BIN SAIDIN : PENOLONG KANAN KOKURIKULUM : DGA32 ( HAKIKI ) : SK SULTAN AHMAD TAJUDDIN 06000 JITRA, KEDAH DARUL AMAN : 1 NOVEMBER 2009

TARIKH MEMEGANG JAWATAN TARIKH PENEMPATAN

: 1 NOVEMBER 2009

2.

SENARAI TUGAS PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 2.1 Pengurusan Pentadbiran Am 2.1.1. Bertanggungjawab kepada Guru Besar. 2.1.2. Bekerjasama dengan Penolong Kanan Akademik dan Penolong Kanan Hal Ehwal Murid membantu Guru Besar mengurus dan mentadbir sekolah sebagai sebuah institusi pendidikan. 2.1.3. Mengetuai, mengurus dan memimpin bidang kokurikulum supaya berfungsi mengikut matlamat, dasar dan objektif yang ditetapkan. 2.1.4. Menghadiri mesyuarat-mesyuarat pengurusan/penyelarasan di peringkat sekolah, daerah dan negeri apabila dikehendaki atau diarahkan oleh Guru Besar. 2.1.5 Merancang dan mengagihkan tugas pengurusan dan pelaksanaan kokurikulum kepada setiap individu guru, termasuk kepada Ketua Panitia, dan guru-guru Penolong Kanan.

2.1.6. Mempengerusikan mesyuarat kokurikulum di peringkat sekolah (Tanpa kehadiran Guru Besar) dan mewakili sekolah ke mesyuarat-mesyuarat pengurusan dan pelaksanaan kokurikulum seperti yang diarahkan oleh Guru Besar. 2.1.7. Membantu sekolah, selaras dengan konsep mewujudkan kerjasama dengan agensi-agensi/pertubuhan-pertubuhan/persatuan-persatuan/badan sukan/kelab sukan/kelab-kelab dan sebagainya selaras dengan konsep permuafakatan dalam pendidikan dan perkongsian sumber dan maklmat. 2.1.8. Membuat laporan tahunan kokurikulum sekolah. 2.1.9. Memastikan perjalanan unit lancar dan efektif dari semua aspek pentadbiran dan pengurusan termasuklah aspek keselesaan dan kebajikan para pegawai selaras dengan Etika dan Keperluan/Kepentingan Perkhidmatan di samping memastikan perkakasan dan peralatan yang diperlukan mencukupi dan mudah diperolehi atau diakses. 2.1.10 Mengawasi dan menyelenggara perkakasan/peralatan yang dibekalkan kepada bidang kokurikulum atau yang diperolehi dengan menggunakan peruntukan kerajaan, atau pun yang didermakan oleh agensi-agensi kerajaan dan pihak swasta. 2.1.11 Menyebarkan maklumat/arahan/tawaran/dsbnya yang diterima daripada Kementerian Pelajaran, Jabatan Pelajaran, Pejabat Pelajaran Daerah dan agensiagensi luar kepada guru-guru, murid-murid dan ibu bapa atau penjaga. 2.1.12 Menyediakan belanjawan tahunan untuk program kokurikulum. 2.1.13 Menyelia dan mengawasi perbelanjaan untuk kokurikulum.

2.2

2.1.14 Mewujudkan ’net working’ di antara atau sesama rakan sejawat. Pengurusan Aktiviti Kokurikulum 2.2.1 a. b. Perancangan Merancang aktiviti tahunan kokurikulum. Menyediakan keperluan berasaskan perancangan dari aspek: i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. 2.2.2 a. b. Prasarana/infrastruktur Kemudahan-kemudahan asas Kemudahan-kemudahan sokongan Perkakasan dan peralatan Dokumen pelaksanaan Bahan-bahan bacaan dan sumber rujukan Sumber tenaga/kepegawaian/kejurulatihan Kewangan/sumber bantuan

Pelaksanaan Menetapkan jadual atau takwim pelaksanaan. Menguruskan keperluan-keperluan pentadbiran pelaksanaan aktiviti: i. ii. iii. Dokumen-dokumen pelaksanaan seperti Kertas Cadangan Pelaksanaan. Senarai nama jawatankuasa (Jawatankuasa Penganjur dan Jawatankuasa Pengelola). Senarai pegawai.

c. 2.2.3 a. 2.2.4 a.

Mengurus pengelolaan pelaksanaan aktiviti. Pemantauan/Penyeliaan Menjalankan pemantauan/penyeliaan Penilaian Menjalankan penilaian: i. ii. Skema Penilaian Aktiviti Kokurikulum (untuk individu murid). Penialaian kokurikulum mengikut Standard Tinggi Kualiti Pendidikan (STKP).

2.2.5 a. 2.2.6 a. 2.2.7

Pelaporan Menyediakan Laporan Tahunan Pelaksanaan Aktiviti Kokurikulum. Kajian Tindakan/Penambahbaikan Merancang dan melaksanakan kajian dan penyelidikan. Penghargaan

Memberi kursus kepada tiap-tiap guru pemimpin yang ditugaskan oleh pihak sekolah untuk menyelia dan menyelaras aktiviti-aktiviti sukan permainan. Mengurus dan melaksanakan majlis-majlis rasmi sekolah. 5.3. Menyelia pentadbiran entiti kokurikulum yang sedia ada. kewangan dan kepimpinan.6 5. Memberi taklimat/penerangan kepada guru-guru mengenai sebarang perubahan dari segi dasar dan matlamat serta prosedur pelaksanaan aktiviti-aktiviti kokurikulum. a. 4. 5.2 5.9 .5 Tugas-tugas lain Mengenalpasti punca dan membantu memperoleh peruntukan untuk aktiviti yang dirancang. Menjalankan tugas-tugas profesional keguruan.4 5. mengurus dan melaksanakan majlis-majlis penghargaan.7 5. Mengenalpasti. Memberi pendedahan atau kursus pelaksanaan aktiviti kokurikulum di peringkat sekolah. kelab dan persatuan dan badan-badan atau pasukan seragam. 4. Mengurus dan mentadbir penubuhan entiti kokurikulum di sekolah dengan mematui sepenuhnya peraturan-peraturan yang sedia ada. khususnya proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) di dalam kelas mengikut jadual waktu yang ditetapkan. khususnya yang berkaitan dengan pemfailan. c. Menyelia perjalanan dan operasi entiti kokurikulum yang telah ditubuhkan.1 Pengurusan Sumber Manusia Kokurikulum Pembangunan kepegawaian dan kejurulatihan i. Pengurusan Entiti Kokurikulum a. Menggubal dan membukukan semua aktiviti kokurikulm. perancangan.8 5. merancang dan menjadualkan kursus-kursus dalam perkhidmatan untuk guru-guru di peringkat sekolah. 5. Merancang. Melaksanakan arahan-arahan Guru Besar pada setiap masa. b. Menyediakan peluang-peluang meningkatkan ilmu pengetahuan dan kepakaran guru-guru di peringkat daerah. pendokumentasian.1 5. ii.3 5. negeri dan kebangsaan. Menjalin kerjasama dengan pihak-pihak luar untuk menganjurkan pertandingan/program/aktiviti kokurikulum.

Menerima cek/wang tunai daripada Pembantu Tadbir. 9. Menyemak dan meluluskan tuntutan. Pengurus Pasukan 6. 8. Menyemak borang tuntutan dan memastikan lengkap dan membuat pengesahan. Menyediakan borang-borang tuntutan. Mengisi borang tuntutan dan hantar bersama jadual pertandingan dan minit mesyuarat. Mengarahkan pengurus membuat tuntutan. 3.6 Proses Kerja DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI Guru Penolong Kanan Kokurikulum TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN TUNTUTAN KEWANGAN MSSD JAWATAN PK Kokurikulum PROSES KERJA 1. Menyerahkan tuntutan kepada Guru Besar. 7. Mengagihkan wang tuntutan kepada murid dan dapatkan pengesahan penerimaan. Memfailkan. Guru Besar 4. Pengurus Pasukan 2. Setiausaha Sukan PK Kokurikulum .

7 Carta Aliran Guru Penolong Kanan Kokurikulum DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN TUNTUTAN KEWANGAN MSSD MULA Mengarahkan Pengurus Pasukan membuat tuntutan Menghantar tuntutan bersama minit mesyuarat Betulkan Guru Besar semak Keputusan Disahkan Pengurus terima bayaran Murid terima daripada pengurus TAMAT Failkan .

Menyerahkan borang tuntutan kepada Guru Besar i. Menenerima cek/wang tunai daripada Pembantu Tadbir ii. Mengagihkan wang tuntutan kepada murid dan dapatkan pengesahan penerimaan iii Menyerahkan sesalinan borang tuntutan kepada PK Kokurikulum Tindakan Setiausaha Sukan PK Kokurikulum Catatan 3 Pengurus Pasukan 4 5 6 7 . Menyerahkan borang tuntutan kepada PK Kokurikulum i. Menyerahkan borang tuntutan kepada Pembantu Tadbir Menyediakan cek/wang tunai dan menyerahkan kepada Pengurus Pasukan i. Menyemak borang dan meluluskan tuntutan ii. Menyemak borang tuntutan dan memastikan lengkap dan membuat pengesahan ii.8 Senarai Semak Guru Penolong Kanan Kokurikulum DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN TUNTUTAN KEWANGAN MSSD Bil. Mengisi borang tuntutan dan menghantar bersama jadual pertandingan dan minit mesyuarat ii. 1 2 Aktiviti Menyediakan borang-borang tuntutan Mengarah Pengurus Pasukan membuat tuntutan i.

9. 15. Murid/Guru Guru/S/U J/Kuasa Penaja Guru Besar Guru/S/U J/Kuasa Penaja S/U Persatuan Teakwando Daerah 10. skema latihan. Kutip yuran pendaftaran. 14. 11. Pertimbangkan permohonan pendaftaran yang diterima. Guru Besar Guru/Setiausaha Pasukan . 12. 6. Hantar borang-borang permohonan dan yuran pendaftaran kepada setiausaha Persatuan Taekwando Malaysia. Dapatkan borang kebenaran ibu bapa dan edarkan kepada murid yang berminat 8.8 9. Memfailkan borang tuntutan Proses Kerja DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI JAWATAN Guru Penolong Kanan Kokurikulum TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PENUBUHAN PERSATUAN SENI MEMPERTAHANKAN DIRI PROSES KERJA 1. Dapatkan borang Maklumat Ahli dan edarkan kepada murid yang berminat. Terima kelulusan pendaftaran dan kad keahlian lalu tubuhkan organisasi Persatuan Taekwando di sekolah. 5. Tubuhkan Jawatankuasa Penaja Penubuhan Persatuan Taekwando. 3. skema penilaian pencapaian. Mulakan proses permohonan sebagai unit gabungan Persatuan Taekwando Malaysia. 7. Permohonan bertulis kepada Guru Besar dikemukakan. 4. Dapatkan perlembagaan kurikulum. Terima dan kaji permohonan serta pertimbangkan sokongan kepada permohonan. semak dan lengkapkan borang-borang berkenaan. Kutip. Terima borang permohonan dan yuran pendaftaran. 13. Dapatkan borang Permohonan Pendaftaran dan edarkan kepada murid yang berminat. Buat perancangan dan takwim aktiviti tahunan. 2. Proses kad keahlian dan hantar ke sekolah. senarai aktiviti tahunan dan sebagainya.

(Tindakan : Guru/S/Usaha J/Kuasa Penaja) 4. 5. (Tindakan : Guru/S/Usaha J/Kuasa Penaja) Hantar borang-borang permohonan dan yuran pendaftaran kepada Setiausaha Persatuan Daerah. Kutip. Sediakan laporan penubuhan Persatuan Taekwando di sekolah dan hantarkan ke Jabatan Pelajaran Negeri dan sesalinan ke Pejabat Pelajaran Daerah. (Tindakan : Guru/S/Usaha J/Kuasa Penaja) . Dapatkan borang maklumat ahli dan edarkan kepada muid yang berminat. Dapatkan borang kebenaran ibu bapa dan edarkan kepada muid yang berminat. dan lengkapkan borang-borang berkenaan. semak. Dapatkan borang permohonan pendaftaran. 2. Kutip yuran pendaftaran.Guru Besar 16. edarkan kepada murid yang berminat. 3. 10 Carta Aliran Guru Penolong Kanan Kokurikulum TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI PENGURUSAN PENUBUHAN PERSATUAN SENI MEMPERTAHANKAN DIRI MULA Tubuhkan Jawatankuasa Penaja Penuguhan Persatuan Taekwando (Tindakan : Murid/Guru) Kemukakan permohonan bertulis kepada Guru Besar (Tindakan : Setiausaha J/Kuasa Penaja) Betulkan Terima dan kaji permohonan serta pertimbangkan sokongan kepada permohonan (Tindakan : Guru Besar) Disokong Mulakan proses permohonan pendaftaran sebagai unit gabungan Persatuan Taekwando Malaysia (Tindakan : Guru Besar) 1.

skema penilaian pencapaian. senarai aktiviti tahunan.10 Sambungan Carta Aliran Guru Penolong Kanan Kokurikulum MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM PENGURUSAN PENUBUHAN PERSATUAN SENI MEMPERTAHANKAN DIRI Terima borang pendaftaran dan yuran pendaftaran (Tindakan : Setiausaha Daerah) Pertimbangkan permohonan pendaftaran yang diterima (Tindakan : Setiausaha Daerah) Tidak diluluskan Diluluskan Proses kad keahlian dan hantar ke sekolah (Tindakan : Setiausaha Daerah) Terima kelulusan pendaftaran dan kad keahlian lalu tubuhkan organisasi Persatuan Taekwando Sekolah (Tindakan : Guru Besar) Dapatkan perlembagaan kokurikulum. skema latihan. dan sebagainya (Tindakan : Guru dan Setiausaha Pasukan) Buat perancangan dan takwim aktiviti tahunan (Tindakan : Guru dan Setiausaha Pasukan) Sediakan laporan penubuhan Persatuan Taekwando di sekolah dan hantarkan ke Jabatan Pelajaran Negeri dan sesalinan ke Pejabat Pelajaran Daerah (Tindakan : Guru dan Setiausaha Pasukan) .

Persatuan Sekolah 1998 Protocol Penubuhan Unit Gabungan Persatuan Taekwando Protocol PenubuhanUnit Gabungan Persatuan Taekwando Protocol Penubuhan Unit Gabungan Persatuan Taekwando Protocol Penubuhan Unit Gabungan Persatuan Taekwando Protocol Penubuhan Unit Gabungan Persatuan Taekwando Protocol PenubuhanUnit Gabungan Persatuan Taekwando Protocol Pentadbiran Persatuan Taekwando Daerah Protocol Pentadbiran Persatuan Taekwando Daerah Protocol Pentadbiran Persatuan Taekwando Daerah Peraturan2 Pend.TAMAT 11. senarai aktiviti tahunan dan sebagainya Buat perancangan dan takwim aktiviti tahunan Catatan Peraturan2 Pend. Persatuan Sekolah 1998 . semak dan lengkapkan borang-borang berkenaan Kutip yuran pendaftaran. Hantar borang-borang permohonan dan yuran pendaftaran kepada setiausaha Persatuan Taekwando Malaysia Terima borang permohonan dan yuran pendaftaran Pertimbangkan permohonan pendaftaran yang diterima Proses kad keahlian dan hantar ke sekolah Terima kelulusan pendaftaran dan kad keahlian lalu tubuhkan organisasi Persatuan Taekwando di sekolah Dapatkan perlembagaan kurikulum. Senarai Semak Guru Penolong Kanan Kokurikulum TAJUK MUKA SURAT PENGURUSAN TARIKH DISEDIAKAN KOKURIKULUM PENGURUSAN PENUBUHAN PERSATUAN SENI MEMPERTAHANKAN DIRI Tindakan Setiausaha Sukan PK Kokurikulum Guru Besar S/Usaha J/Kuasa Penaja S/Usaha J/Kuasa Penaja S/Usaha J/Kuasa Penaja S/Usaha J/Kuasa Penaja S/Usaha J/Kuasa Penaja S/Usaha J/Kuasa Penaja S/U Persatuan Teakwando Daerah S/U Persatuan Teakwando Daerah S/U Persatuan Teakwando Daerah Peraturan2 Pend. skema latihan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Aktiviti Tubuhkan Jawatankuasa Penaja Penubuhan Persatuan Taekwando Permohonan bertulis kepada Guru Besar dikemukakan Terima dan kaji permohonan serta pertimbangkan sokongan kepada permohonan Mulakan proses permohonan sebagai unit gabungan Persatuan Taekwando Malaysia Dapatkan borang Permohonan Pendaftaran dan edarkan kepada murid yang berminat Dapatkan borang Maklumat Ahli dan edarkan kepada murid yang berminat Dapatkan borang kebenaran ibu bapa dan edarkan kepada murid yang berminat Kutip. Persatuan Sekolah 1998 DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI Bil. skema penilaian pencapaian. Persatuan Sekolah 1998 Guru Besar S/Usaha J/Kuasa Penaja Setiausaha Sukan Protocol Pentadbiran Sekolah Peraturan2 Pend.

6. Mengambil gambar pertandingan. 7. Mempengerusikan mesyuarat/taklimat program. Menyediakan surat panggilan mesyuarat. 9. 10. Menyediakan laporan/dokumentasi dan menyerahkan kepada Guru Besar dan PPD. Memfailkan dokumen. 8. 2. 5. 11. 4. Melantik JK Pelaksana 3.16 12 Sediakan laporan penubuhan Persatuan Taekwando di sekolah dan hantarkan ke Jabatan Pelajaran Negeri dan sesalinan ke Pejabat Pelajaran Daerah Guru Besar Protocol Pentadbiran Sekolah Proses Kerja DOKUMEN Guru Penolong Kanan Kokurikulum TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI PENGURUSAN AKTIVITI PERTANDINGAN BERCERITA JAWATAN Guru Besar PK Kokurikulum PROSES KERJA 1. Menyediakan dan menghantar surat penghargaan ke sekolah-sekolah yang terlibat. Meminitkan mesyuarat. Mengesahkan perlantikan JK Pelaksana. Terima arahan daripada PPD. Melaksanakan aktiviti pertandingan. Guru Besar Setiausaha Kokurikulum Jawatankuasa Pelaksana PK Kokurikulum .

13 Carta Aliran DOKUMEN Guru Penolong Kanan Kokurikulum TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI PENGURUSAN AKTIVITI PERTANDINGAN BERCERITA MULA Menerima arahan daripada PPD Melantik JK Pelaksana Mengadakan taklimat Jawatankuasa Pertandingan Melaksanakan pertandingan Membuat dokumentasi dan menyerahkan kepada Guru Besar dan PPD TAMAT Memfailkan .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Aktiviti Menerima arahan daripada PPD Melantik JK Pelaksana Tindakan Guru Besar PK Kokurikulum Catatan Mengesahkan perlantikan JK Pelaksana Guru Besar Mempengerusikan mesyuarat/taklimat program Menyediakan surat panggilan mesyuarat Meminitkan mesyuarat Melaksanakan aktiviti pertandingan Mengambil gambar pertandingan Menyediakan laporan/dokumentasi dan menyerahkan kepada Guru Besar dan PPD Menyediakan dan menghantar surat penghargaan ke sekolah-sekolah yang terlibat Memfailkan dokumen Guru Besar Setiausaha Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum J/K Pelaksana J/K Pelaksana J/K Pelaksana J/K Pelaksana PK Kokurikulum .14 Senarai Semak Guru Penolong Kanan Kokurikulum DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN AKTIVITI PERTANDINGAN BERCERITA Bil.

4. 2. Mengesahkan maklumat. 3. Memfailkan. PK Kokurikulum 8. 16 Carta Aliran Guru Penolong Kanan Kokurikulum . Pendaftaran ahli kelab/persatuan/unit kokurikulum. Menjalankan tindakan susulan. Mengumpulkan data keahlian murid dan guru penasihat daripada semua unit kokurikulum. Mesyuarat AJK Kokurikulum. Menghantar salinan borang maklumat kepada PPD. Guru Penasihat Guru Penasihat Penyelaras Guru Besar PK Kokurikulum 5. 6.15 Proses Kerja DOKUMEN Guru Penolong Kanan Kokurikulum TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI PENGURUSAN MAKLUMAT DAN DATA JAWATAN Guru Besar PROSES KERJA 1. PK Kokurikulum 7. Mengisi data dalam borang yang disediakan.

Mengisi borang data 5. Menghantar maklumat lengkap ke PPD 7. Memfailkan TAMAT 8.DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN MAKLUMAT DAN DATA MULA 1. Mendaftarkan ahli 3. Menerima borang data 4. Mesyuarat AJK Kokurikulum 2. Mengesahkan maklumat 6. Menjalankan tindakan susulan 17 Senarai Semak Guru Penolong Kanan Kokurikulum .

1 2 3 4 5 6 7 8 Aktiviti Mesyuarat AJK Kokurikulum.DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN MAKLUMAT DAN DATA Bil. Mengumpulkan data keahlian murid dan guru penasihat daripada semua unit kokurikulum Mengisi data dalam borang yang disediakan Mengesahkan maklumat Menghantar salinan borang maklumat kepada PPD Memfailkan Menjalankan tindakan susulan Tindakan Guru Besar Guru Penasihat Guru Penasihat Penyelaras Guru Besar PK Kokurikulum PK Kokurikulum PK Kokurikulum Catatan 18 Proses Kerja Guru Penolong Kanan Kokurikulum . Pendaftaran ahli kelab/persatuan/unit kokurikulum.

2.DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN DATA PENCAPAIAN AKTIVITI KOKURIKULUM JAWATAN PROSES KERJA 1.Mengumpul maklumat daripada semua unit. Menganalisis data. PK Kokurikulum Penyelaras Setiausaha Kokurikulum PK Kokurikulum 19 Carta Aliran Guru Penolong Kanan Kokurikulum . Mesyuarat AJK Kokurikulum. Memfailkan. 6. Membuat laporan dan cadangan. Menghantar laporan kepada PK Kokurikulum. 5. Mengedar borang berformat laporan pencapaian kokurikulum. 4. Guru Besar dan PPD. 4. 3.

Menghantar laporan ke Penolong Kanan Kokurikulum/Guru Besar/PPD 7. Memfailkan TAMAT 20 Proses Kerja Guru Penolong Kanan Kokurikulum . Mengumpul maklumat pencapaian tahunan 4. Membuat laporan. cadangan dan tindakan 6. Menganalisis data 5.DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN DATA PENCAPAIAN AKTIVITI KOKURIKULUM MULA 1. Lantikan dan mesyuarat Jawatankuasa Kokurikulum 2. Mengedar format aktiviti tahunan 3.

DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PEMBANGUNAN LATIHAN/KURSUS JAWATAN PROSES KERJA 1. Mengeluarkan sijil penyertaan dan penghargaan. 4. 5. 2. Melantik dan menjemput penceramah/fasilitator. 12. 11. Memantau kelancaran program. Menyediakan tempat latihan/kursus. Meluluskan atau tidak meluluskan. Melantik Jawatankuasa Induk dan Jawatankuasa Pelaksana. Menyediakan Kertas Kerja Pembangunan Latihan/Kursus. 8. Menganggarkan perbelanjaan. 3. Mengedar surat jemputan kepada peserta. PK Kokurikulum Guru Besar Jawatankuasa Dokumentasi Setiausaha Kokurikulum 21 Carta Aliran Guru Penolong Kanan Kokurikulum . Mendaftar dan memberi taklimat kepada peserta. Mempengerusikan mesyuarat. 9. 6. 10. 7. Menyediakan Laporan / Dokumentasi.

Menyediakan/menghantar laporan kepada Guru Besar/PK Kokurikulum 9.DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PEMBANGUNAN LATIHAN/KURSUS MULA 1. Terima 3. Melakukan Proses Penambahbaikan TAMAT 10. Mengadakan mesyuarat pembahagian tugasan 5. Menjalankan aktiviti/proses bench marking 6. Membentuk Jawatankuasa Bench Marking 4. Mengumpulkan dapatan dan mengenalpasti kekuatan organisasi yang dibench marking 7. Mengadakan mesyuarat pelaporan dapatan 8. Menyediakan Kertas Kerja TAMAT 2. Tolak 2. Memfailkan 22 Senarai Semak Guru Penolong Kanan Kokurikulum .

1 2 3 4 5 Aktiviti Menyediakan Kertas Kerja Anggaran perbelanjaan Melantik jawatankuasa Membuat pemantauan Meluluskan atau Tidak meluluskan Tindakan PK Kokurikulum PK Kokurikulum PK Kokurikulum Guru Besar Guru Besar S/U Kokurikulum PK Kokurikulum Catatan 6 Menyediakan laporan 7 Memfailkan 23 Proses Kerja Guru Penolong Kanan Kokurikulum .DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PEMBANGUNAN LATIHAN/KURSUS Bil.

Memfailkan 24 Carta Aliran Guru Penolong Kanan Kokurikulum . Membuat salinan. Membuat pemantauan / mengambil gambar. Menyerahkan dokumentasi kepada pihak berkenaan. Mengetuai aktiviti yang dijalankan. Mengarahkan perlantikan jawatankuasa dokumentasi dalam setiap aktiviti. 3. 2. Menyediakan dokumentasi berdasarkan format. Menyediakan borang berformat untuk dokumentasi. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa dokumentasi dan membentangkan dalam mesyuarat. 6. 4.DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN DOKUMENTASI AKTIVITI JAWATAN Guru Besar PROSES KERJA 1. 5. Mengedarkan borang laporan kepada jawatankuasa kecil pelaksana program. Menyerahkan dokumentasi kepada PK Kokurikulum dan Guru Besar untuk diterima atau buat pembetulan. 10. 9. 8. 7. PK Kokurikulum Jawatankuasa Dokumentasi Setiausaha Kokurikulum 11.

Menyediakan dokumentasi 7. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa dokumentasi 4. Membuat pemantauan / mengambil gambar 6.DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN DOKUMENTASI AKTIVITI MULA 1. Terima 9. Menyerahkan dokumentasi kepada pihak berkenaan dan Memfailkan 25 Senarai Semak Guru Penolong Kanan Kokurikulum . Menyerahkan dokumentasi kepada Guru Besar untuk kelulusan Baiki 8. Membuat salinan TAMAT 10. Melantik Jawatankuasa Dokumentasi 2. Mengedarkan borang laporan kepada jawatankuasa kecil pelaksana program 5. Menyediakan format / bentuk dokumentasi 3.

1 2 3 4 5 6 7 Aktiviti Menyediakan Kertas Kerja Anggarkan perbelanjaan Melantik Jawatankuasa Membuat pemantauan Meluluskan atau tidak meluluskan Menyediakan laporan Memfailkan Rekod Tindakan PK Kokurikulum PK Kokurikulum PK Kokurikulum Guru Besar Guru Besar Setiausaha Kokurikulum PK Kokurikulum Catatan 26 Proses Kerja Guru Penolong Kanan Kokurikulum .DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN DOKUMENTASI AKTIVITI Bil.

3. Membentuk Jawatankuasa bench marking. 7. Mengadakan mesyuarat penyelaras tugas bench marking. 6. Menerima / Menolak Kertas Kerja. 5. 4. 10. Memfailkan PK Kokurikulum Jawatankuasa Bench Marking PK Kokurikulum 27 Carta Aliran Guru Penolong Kanan Kokurikulum . Menyediakan Kertas Kerja bench marking. 8. Melakukan proses penambahbaikan terhadap bidang/unit/aktiviti dalam organisasi sendiri. Menjalankan proses bench marking mengikut bidang/tugasan. Mengumpulkan dapatan dan mengenalpasti kekuatan organisasi yang dibench marking. menerima dan menyesuaikan amalanamalan cemerlang dari dalam organisasi sendiri atau organisasi luar untuk meningkatkan prestasi) JAWATAN Jawatankuasa Bench Marking PROSES KERJA 1. 9.DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK MUKA SURAT PENGURUSAN TARIKH DISEDIAKAN KOKURIKULUM PENGURUSAN ’BENCH MARKING’ (Proses mengenalpasti. Mesyuarat untuk melaporkan dapatan bench marking/cadangan penambahan. Menyediakan laporan bench marking mengikut bidang yang ditetepkan. Guru Besar 2.

Memfailkan 28 Senarai Semak Guru Penolong Kanan Kokurikulum . Mengumpulkan dapatan dan mengenalpasti kekuatan organisasi yang dibench marking 7. Terima 3. Mengadakan mesyuarat penyelaras tugas bench marking 5. Membentuk Jawatankuasa bench marking 4. Tolak 2. Menjalankan aktiviti/proses bench marking 6. Mengadakan kertas konsep TAMAT 2. Melakukan proses penambahbaikan TAMAT 9.DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN ’BENCH MARKING’ MULA 1. Menyediakan menghantar laporan kepada Guru Besar/PK Kokurikulum 8.

1 2 3 4 5 Aktiviti Menyediakan Kertas Kerja Bench Marking Menerima / Menolak Kertas Kerja Membentuk Jawatankuasa bench marking Mengadakan mesyuarat penyelaras tugas bench marking Menjalankan aktiviti/proses bench marking Mengumpulkan dapatan dan mengenalpasti kekuatan organisasi yang dibench marking Mesyuarat untuk melaporkan dapatan bench marking/cadangan penambahan Menyediakan laporan bench marking mengikut bidang yang ditetapkan Melakukan proses penambahbaikan terhadap bidang/unit/aktiviti dalam organisasi sendiri Memfailkan Tindakan Jawatankuasa Bench Marking Guru Besar Guru Besar PK Kokurikulum Jawatankuasa Bench Marking Jawatankuasa Bench Marking PK Kokurikulum PK Kokurikulum Catatan 6 7 8 9 10 PK Kokurikulum PK Kokurikulum 29 Proses Kerja Guru Penolong Kanan Kokurikulum .DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN ’BENCH MARKING’ Bil.

8. 11. Memastikan AJK menjalankan tugas dengan berkesan. 4. Memilih peserta yang layak menyertai perkhemahan. 5. 12. Merancang kewangan dan peralatan. Mencatat minit mesyuarat AJK. Meluluskan peruntukan kewangan. Imam. Menulis dan menghantar surat-surat kepada yang pihak berkaitan seperti hospital. 9. 14. Meluluskan program. Penyelaras Perkhemahan/Kem Komander Guru Penasihat Badan berniform Setiausaha Perkhemahan 30 Carta Aliran Guru Penolong Kanan Kokurikulum . AJK Surau dan Pengerusi dalam setiap slot. Menghubungi pihak luar untuk mendapatkan kebenaran seperti polis. Mengedar surat kebenaran ibu bapa dan mengutipnya semula serta menyerahkan kepada PK Kokurikulum untuk difailkan. Memberi taklimat kepada murid mengenai disiplin perkhemahan. Menyiap dan menghantar laporan kepada PK Kokurikulum untuk difailkan. Melantik penghulu atau penghuluwati. Menyediakan Kertas Cadangan. Membantu melaksanakan aktiviti perkhemahan. 6. PK Kokurikulum 3. 15. 7. 13. 10. Membentuk AJK hari perkhemahan. 2.DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PERKHEMAHAN JAWATAN Guru Besar PROSES KERJA 1.

Memilih peserta yang layak 5. Melaksanakan aktiviti perkhemahan TAMAT 8.DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PERKHEMAHAN MULA 1. Meluluskan program 2. Memberi taklimat kepada murid 4. Membuat dokumentasi 31 Senarai Semak Guru Penolong Kanan Kokurikulum . Memberi taklimat kepada murid 7. Menyediakan Kertas Cadangan Baiki 3. Menulis dan menghantar surat-surat kepada yang pihak berkaitan 6.

1 2 3 4 5 6 7 8 Aktiviti Meluluskan program Menyediakan Kertas Cadangan Memberi taklimat kepada murid Memilih peserta yang layak Menulis surat kepada pihak berkaitan Memberi taklimat kepada murid Melaksanakan aktiviti perkhemahan Membuat dokumentasi Tindakan Guru Besar PK Kokurikulum Penyelaras Pekhemahan Guru Penasihat Setiausaha Perkhemahan Penyelaras Pekhemahan Guru Penasihat Setiausaha Perkhemahan Catatan 32 Proses Kerja Guru Penolong Kanan Kokurikulum .DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PERKHEMAHAN Bil.

Menerima takwim tahunan aktiviti peringkat daerah. 11. 2. 3. 9. 4. Menjalankan mesyuarat dan membentuk Jawatankuasa. Penyelaras memasukkan program aktiviti peringkat sekolah ke dalam takwim dengan penyesuaian takwim daerah. PK Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum dan Sukan PK Kokurikulum Guru Besar PK Kokurikulum Guru Penasihat 33 Carta Aliran Guru Penolong Kanan Kokurikulum . 10. negeri dan kebangsaan.DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN TAKWIN TAHUNAN JAWATAN Guru Besar PROSES KERJA 1. Pengesahan Guru Besar. Mengambil tindakan. 7. 5. Mengedar takwim kepada semua guru. Merangka dan melaksanakan aktiviti berdasarkan takwim yang ditetapkan. 6. Menyediakan laporan aktiviti tahun semasa. negeri dan kebangsaan. Memantau pelaksanaan aktiviti berdasarkan rancangan tahunan. Mengedar takwim daerah dan negeri kepada setiausaha kokurikulum dan sukan. Jawatankuasa takwim bermesyuarat membuat penyesuaian takwim peringkat sekolah dan membuat pindaan sekiranya perlu. 8.

Membuat penilaian 34 Senarai Semak Guru Penolong Kanan Kokurikulum . Merangka takwim sekolah 4. Mengedar takwim kepada semua guru penasihat 7. Menyediakan laporan aktiviti tahun semasa TAMAT 10. Mengedar takwim daerah dan negeri kepada setiausaha kokurikulum dan sukan 3. 5. MSSS. Menerima takwim dari MSSD. Memantau pelaksanaan aktiviti berdasarkan rancangan tahunan 8. Mengemaskini maklumat laporan aktiviti tahun semasa 9.DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN TAKWIN TAHUNAN MULA 1. MSSM. PPD. Mesyuarat AJK Penyelarasan takwim dan membuat pindaan sekiranya perlu. JPN & KPM 2. Mendapatkan pengesahan Guru Besar 6.

DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN TAKWIN TAHUNAN Bil. negeri dan kebangsaan Jawatankuasa takwim bermesyuarat membuat penyesuaian takwim peringkat sekolah dan membuat pindaan sekiranya perlu Pengesahan Guru Besar Mengedar takwim kepada semua guru Merangka dan melaksanakan aktiviti berdasarkan takwim yang ditetapkan Menjalankan mesyuarat dan membentuk Jawatankuasa Memantau pelaksanaan aktiviti berdasarkan rancangan tahunan Menyediakan laporan aktiviti tahun semasa Proses Kerja Tindakan Guru Besar PK Kokurikulum PK Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum dan Sukan Catatan 4 5 PK Kokurikulum 6 7 8 Guru Besar PK Kokurikulum Guru Penasihat 9 10 11 35 Guru Penasihat PK Kokurikulum Guru Penasihat Guru Penolong Kanan Kokurikulum . negeri dan kebangsaan Mengambil tindakan Mengedar takwim daerah dan negeri kepada setiausaha kokurikulum dan sukan Penyelaras memasukkan program aktiviti peringkat sekolah ke dalam takwim dengan penyesuaian takwim daerah. 1 2 3 Aktiviti Menerima takwim tahunan aktiviti peringkat daerah.

Membuat semakan melulus/menolak kertas cadangan. Guru Besar 5. Membuat laporan dan memfailkan. Mengadakan mesyuarat AJK Pertandingan menetapkan tarikh. Memantau pertandingan. Menyediakan Kertas Cadangan. Melantik AJK Pertandingan. 7. Mengarahkan PK Kokurikulum melaksanakan pertandingan. PK Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum dan Sukan 6.DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PERTANDINGAN DALAMAN JAWATAN Guru Besar PROSES KERJA 1. PK Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum dan Sukan 3. 2. 36 Carta Aliran Guru Penolong Kanan Kokurikulum . 4. format pertandingan dan pegawai pertandingan.

Membuat laporan dan memfailkan 37 Senarai Semak Guru Penolong Kanan Kokurikulum . Mengelolakan pertandingan TAMAT 7. Mengadakan mesyuarat AJK Pertandingan 4.DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PERTANDINGAN DALAMAN MULA 1. Menyediakan Kertas Cadangan 5. Memohon kelulusan Guru Besar Tidak Ya 6. Mesyuarat Jawatankuasa Kokurikulum 2. Melantik AJK Pertandingan 3.

1 2 3 Aktiviti Mengarahkan PK Kokurikulum melaksanakan pertandingan Melantik AJK Pertandingan Mengadakan mesyuarat AJK Pertandingan Tindakan Guru Besar PK Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum dan Sukan Setiausaha Kokurikulum dan Sukan PK Kokurikulum PK Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum dan Sukan Catatan 4 Menyediakan Kertas Cadangan 5 6 7 Memohon kelulusan Guru Besar Memantau pertandingan Membuat laporan dan memfailkan 8 38 Proses Kerja Guru Penolong Kanan Kokurikulum .DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PERTANDINGAN DALAMAN Bil.

Mengurus pemain/pasukan. Menyediakan surat panggilan mesyuarat. Memastikan kejohanan berjalan lancar. 10. Melatih pemain/pasukan. Menyediakan borang-borang yang berkaitan. 15. Menyediakan bajet kewangan. Menjadi pengerusi kejohanan. Menyediakan kertas cadangan. 2. 16. Menjaga kebajikan pemain. 14. Mencatat minit mesyuarat. 4. 9. Menjadi penasihat kewangan. 12. PK Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum dan Sukan Pengurus Pasukan Jurulatih 39 Carta Aliran Guru Penolong Kanan Kokurikulum . 3. 6. 11. 13. Naib pengerusi pertandingan. 7. Memastikan peralatan latihan mencukupi. 5. 8. Menguruskan tempat kejohanan dan makan minum peserta.DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PENGERUSI MSSD/MSSS JAWATAN Guru Besar PROSES KERJA 1. Membantu dan berhubung dengan urusetia melicinkan kejohanan. Menerima perlantikan sebagai pengerusi pertandingan.

6.DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PENGERUSI MSSD/MSSS MULA 1. TAMAT 8. 2. Melantik dan menjemput pengadil/perasmi. Menerima perlantikan sebagai pengerusi pertandingan. 4. 7. Melantik J/kuasa pelaksana daerah/negeri. 3. Menyediakan bajet kewangan. Mengelolakan kejohanan. Mengadakan persiapan gelanggang/tempat/penginapan/peralatan. Mengadakan mesyuarat pengurusan pasukan . Mendokumentasi 40 Senarai Semak Guru Penolong Kanan Kokurikulum . 5.

DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PENGERUSI MSSD/MSSS Bil. 1 2 3 Aktiviti Menerima perlantikan sebagai pengerusi pertandingan Menyediakan bajet kewangan Melantik Jawatankuasa pelaksana daerah/negeri Mengadakan mesyuarat pengurusan pasukan Melantik dan menjemput pengadil/perasmi Mengadakan persiapan gelanggang / tempat / penginapan / peralatan Mengelolakan kejohanan Mendokumentasi Tindakan Guru Besar PK Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum dan Sukan Setiausaha Kokurikulum dan Sukan PK Kokurikulum Catatan 4 5 6 7 8 PK Kokurikulum PK Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum dan Sukan 41 Proses Kerja Guru Penolong Kanan Kokurikulum .

8. 9.DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN SUKAN TAHUNAN SEKOLAH JAWATAN Guru Besar PROSES KERJA 1. 4. 14. Membuat anggaran belanjawan sukan tahunan. 5. Mengedarkan borang kejohanan. Melatih peserta. 6. Mengendalikan kejohanan sukan. Mengarahkan PK Kokurikulum mengadakan kejohanan Sukan Tahunan. Membuat persiapan tempat. 12. PK Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum dan Sukan Guru Rumah Sukan Ahli Rumah Sukan 42 Carta Aliran Guru Penolong Kanan Kokurikulum . Menyediakan laporan dan failkan. Menerima dan memasukkan nama peserta mengikut kategori dan acara. Membantu ketua rumah memilih peserta. 13. Menyediakan keperluan peserta seperti nombor. Menguruskan kontingen rumah. 10. makanan dan minuman. 11. Melantik AJK Kejohanan. 2. Menjalankan acara saringan. 3. Menjalankan latihan rumah sukan. 7.

43 Senarai Semak Guru Penolong Kanan Kokurikulum . dll.DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN SUKAN TAHUNAN SEKOLAH MULA 1. Melantik AJK Kejohanan. Menyediakan laporan lengkap dan failkan. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Sukan Tahunan. Mengedarkan borang kemasukan 5. 3. Mengadakan kejohanan sukan tahunan. 4. Mengadakan latihan dan acara saringan. 6. Mengadakan taklimat kejohanan kepada semua guru. alatan. TAMAT 8. Menyediakan persiapan padang. 2. hadiah. 7.

makanan dan minuman Mendokumentasikan semua keputusan pertandingan Tindakan Guru Besar PK Kokurikulum PK Kokurikulum Setiausaha Kejohanan Setiausaha Kejohanan Setiausaha Kejohanan Setiausaha Kejohanan Setiausaha Kejohanan Setiausaha Kejohanan Guru Rumah Sukan Guru Rumah Sukan Ahli Rumah Sukan Ahli Rumah Sukan AJK Dokumentasi Catatan .DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN SUKAN TAHUNAN SEKOLAH Bil. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Aktiviti Mengarahkan PK Kokurikulum mengadakan kejohanan Sukan Tahunan Melantik AJK Kejohanan Membuat anggaran belanjawan sukan tahunan Mengedarkan borang kejohanan Menerima dan memasukkan nama peserta mengikut kategori dan acara Membuat persiapan tempat Menjalankan acara saringan Mengendalikan kejohanan sukan Menyediakan laporan lengkap dan failkan Menjalankan latihan rumah sukan Menguruskan kontingen rumah Membantu ketua rumah memilih peserta Menyediakan keperluan peserta seperti nombor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful