LAMPIRAN C

SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN AHMAD TAJUDDIN 06000 JITRA, KEDAH DARUL AMAN

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

1. MAKLUMAT PEGAWAI NAMA PENOLONG KANAN JAWATAN HAKIKI GRED JAWATAN BAHAGIAN / UNIT : MOHD NIZAM BIN SAIDIN : PENOLONG KANAN KOKURIKULUM : DGA32 ( HAKIKI ) : SK SULTAN AHMAD TAJUDDIN 06000 JITRA, KEDAH DARUL AMAN : 1 NOVEMBER 2009

TARIKH MEMEGANG JAWATAN TARIKH PENEMPATAN

: 1 NOVEMBER 2009

2.

SENARAI TUGAS PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 2.1 Pengurusan Pentadbiran Am 2.1.1. Bertanggungjawab kepada Guru Besar. 2.1.2. Bekerjasama dengan Penolong Kanan Akademik dan Penolong Kanan Hal Ehwal Murid membantu Guru Besar mengurus dan mentadbir sekolah sebagai sebuah institusi pendidikan. 2.1.3. Mengetuai, mengurus dan memimpin bidang kokurikulum supaya berfungsi mengikut matlamat, dasar dan objektif yang ditetapkan. 2.1.4. Menghadiri mesyuarat-mesyuarat pengurusan/penyelarasan di peringkat sekolah, daerah dan negeri apabila dikehendaki atau diarahkan oleh Guru Besar. 2.1.5 Merancang dan mengagihkan tugas pengurusan dan pelaksanaan kokurikulum kepada setiap individu guru, termasuk kepada Ketua Panitia, dan guru-guru Penolong Kanan.

2.1.6. Mempengerusikan mesyuarat kokurikulum di peringkat sekolah (Tanpa kehadiran Guru Besar) dan mewakili sekolah ke mesyuarat-mesyuarat pengurusan dan pelaksanaan kokurikulum seperti yang diarahkan oleh Guru Besar. 2.1.7. Membantu sekolah, selaras dengan konsep mewujudkan kerjasama dengan agensi-agensi/pertubuhan-pertubuhan/persatuan-persatuan/badan sukan/kelab sukan/kelab-kelab dan sebagainya selaras dengan konsep permuafakatan dalam pendidikan dan perkongsian sumber dan maklmat. 2.1.8. Membuat laporan tahunan kokurikulum sekolah. 2.1.9. Memastikan perjalanan unit lancar dan efektif dari semua aspek pentadbiran dan pengurusan termasuklah aspek keselesaan dan kebajikan para pegawai selaras dengan Etika dan Keperluan/Kepentingan Perkhidmatan di samping memastikan perkakasan dan peralatan yang diperlukan mencukupi dan mudah diperolehi atau diakses. 2.1.10 Mengawasi dan menyelenggara perkakasan/peralatan yang dibekalkan kepada bidang kokurikulum atau yang diperolehi dengan menggunakan peruntukan kerajaan, atau pun yang didermakan oleh agensi-agensi kerajaan dan pihak swasta. 2.1.11 Menyebarkan maklumat/arahan/tawaran/dsbnya yang diterima daripada Kementerian Pelajaran, Jabatan Pelajaran, Pejabat Pelajaran Daerah dan agensiagensi luar kepada guru-guru, murid-murid dan ibu bapa atau penjaga. 2.1.12 Menyediakan belanjawan tahunan untuk program kokurikulum. 2.1.13 Menyelia dan mengawasi perbelanjaan untuk kokurikulum.

2.2

2.1.14 Mewujudkan ’net working’ di antara atau sesama rakan sejawat. Pengurusan Aktiviti Kokurikulum 2.2.1 a. b. Perancangan Merancang aktiviti tahunan kokurikulum. Menyediakan keperluan berasaskan perancangan dari aspek: i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. 2.2.2 a. b. Prasarana/infrastruktur Kemudahan-kemudahan asas Kemudahan-kemudahan sokongan Perkakasan dan peralatan Dokumen pelaksanaan Bahan-bahan bacaan dan sumber rujukan Sumber tenaga/kepegawaian/kejurulatihan Kewangan/sumber bantuan

Pelaksanaan Menetapkan jadual atau takwim pelaksanaan. Menguruskan keperluan-keperluan pentadbiran pelaksanaan aktiviti: i. ii. iii. Dokumen-dokumen pelaksanaan seperti Kertas Cadangan Pelaksanaan. Senarai nama jawatankuasa (Jawatankuasa Penganjur dan Jawatankuasa Pengelola). Senarai pegawai.

c. 2.2.3 a. 2.2.4 a.

Mengurus pengelolaan pelaksanaan aktiviti. Pemantauan/Penyeliaan Menjalankan pemantauan/penyeliaan Penilaian Menjalankan penilaian: i. ii. Skema Penilaian Aktiviti Kokurikulum (untuk individu murid). Penialaian kokurikulum mengikut Standard Tinggi Kualiti Pendidikan (STKP).

2.2.5 a. 2.2.6 a. 2.2.7

Pelaporan Menyediakan Laporan Tahunan Pelaksanaan Aktiviti Kokurikulum. Kajian Tindakan/Penambahbaikan Merancang dan melaksanakan kajian dan penyelidikan. Penghargaan

9 . merancang dan menjadualkan kursus-kursus dalam perkhidmatan untuk guru-guru di peringkat sekolah. Mengurus dan melaksanakan majlis-majlis rasmi sekolah.3. 5. Pengurusan Entiti Kokurikulum a. khususnya proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) di dalam kelas mengikut jadual waktu yang ditetapkan. kelab dan persatuan dan badan-badan atau pasukan seragam. negeri dan kebangsaan. ii.7 5. b. mengurus dan melaksanakan majlis-majlis penghargaan. Merancang. Melaksanakan arahan-arahan Guru Besar pada setiap masa. Memberi taklimat/penerangan kepada guru-guru mengenai sebarang perubahan dari segi dasar dan matlamat serta prosedur pelaksanaan aktiviti-aktiviti kokurikulum. Menjalin kerjasama dengan pihak-pihak luar untuk menganjurkan pertandingan/program/aktiviti kokurikulum. khususnya yang berkaitan dengan pemfailan. 4. perancangan.5 Tugas-tugas lain Mengenalpasti punca dan membantu memperoleh peruntukan untuk aktiviti yang dirancang.2 5. Memberi pendedahan atau kursus pelaksanaan aktiviti kokurikulum di peringkat sekolah.6 5. a. c. kewangan dan kepimpinan.3 5. 5. pendokumentasian.1 5. Mengenalpasti.4 5. Menyelia pentadbiran entiti kokurikulum yang sedia ada.1 Pengurusan Sumber Manusia Kokurikulum Pembangunan kepegawaian dan kejurulatihan i.8 5. Menyelia perjalanan dan operasi entiti kokurikulum yang telah ditubuhkan. 4. 5. Mengurus dan mentadbir penubuhan entiti kokurikulum di sekolah dengan mematui sepenuhnya peraturan-peraturan yang sedia ada. Menjalankan tugas-tugas profesional keguruan. Menggubal dan membukukan semua aktiviti kokurikulm. Memberi kursus kepada tiap-tiap guru pemimpin yang ditugaskan oleh pihak sekolah untuk menyelia dan menyelaras aktiviti-aktiviti sukan permainan. Menyediakan peluang-peluang meningkatkan ilmu pengetahuan dan kepakaran guru-guru di peringkat daerah.

Menyerahkan tuntutan kepada Guru Besar. 3. Memfailkan. 8. Guru Besar 4. Mengarahkan pengurus membuat tuntutan. Mengagihkan wang tuntutan kepada murid dan dapatkan pengesahan penerimaan. Mengisi borang tuntutan dan hantar bersama jadual pertandingan dan minit mesyuarat. Pengurus Pasukan 6. Menerima cek/wang tunai daripada Pembantu Tadbir. Menyemak borang tuntutan dan memastikan lengkap dan membuat pengesahan. 9. Setiausaha Sukan PK Kokurikulum . Menyemak dan meluluskan tuntutan. 7. Pengurus Pasukan 2. Menyediakan borang-borang tuntutan.6 Proses Kerja DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI Guru Penolong Kanan Kokurikulum TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN TUNTUTAN KEWANGAN MSSD JAWATAN PK Kokurikulum PROSES KERJA 1.

7 Carta Aliran Guru Penolong Kanan Kokurikulum DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN TUNTUTAN KEWANGAN MSSD MULA Mengarahkan Pengurus Pasukan membuat tuntutan Menghantar tuntutan bersama minit mesyuarat Betulkan Guru Besar semak Keputusan Disahkan Pengurus terima bayaran Murid terima daripada pengurus TAMAT Failkan .

Mengagihkan wang tuntutan kepada murid dan dapatkan pengesahan penerimaan iii Menyerahkan sesalinan borang tuntutan kepada PK Kokurikulum Tindakan Setiausaha Sukan PK Kokurikulum Catatan 3 Pengurus Pasukan 4 5 6 7 .8 Senarai Semak Guru Penolong Kanan Kokurikulum DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN TUNTUTAN KEWANGAN MSSD Bil. Menyemak borang dan meluluskan tuntutan ii. 1 2 Aktiviti Menyediakan borang-borang tuntutan Mengarah Pengurus Pasukan membuat tuntutan i. Mengisi borang tuntutan dan menghantar bersama jadual pertandingan dan minit mesyuarat ii. Menyerahkan borang tuntutan kepada PK Kokurikulum i. Menyemak borang tuntutan dan memastikan lengkap dan membuat pengesahan ii. Menenerima cek/wang tunai daripada Pembantu Tadbir ii. Menyerahkan borang tuntutan kepada Guru Besar i. Menyerahkan borang tuntutan kepada Pembantu Tadbir Menyediakan cek/wang tunai dan menyerahkan kepada Pengurus Pasukan i.

Dapatkan perlembagaan kurikulum. senarai aktiviti tahunan dan sebagainya. Hantar borang-borang permohonan dan yuran pendaftaran kepada setiausaha Persatuan Taekwando Malaysia. 6. 5. 7. Pertimbangkan permohonan pendaftaran yang diterima. skema penilaian pencapaian. Murid/Guru Guru/S/U J/Kuasa Penaja Guru Besar Guru/S/U J/Kuasa Penaja S/U Persatuan Teakwando Daerah 10. Dapatkan borang Maklumat Ahli dan edarkan kepada murid yang berminat. 4. 14. Kutip yuran pendaftaran.8 9. 3. Terima kelulusan pendaftaran dan kad keahlian lalu tubuhkan organisasi Persatuan Taekwando di sekolah. Proses kad keahlian dan hantar ke sekolah. Tubuhkan Jawatankuasa Penaja Penubuhan Persatuan Taekwando. Guru Besar Guru/Setiausaha Pasukan . Terima dan kaji permohonan serta pertimbangkan sokongan kepada permohonan. Terima borang permohonan dan yuran pendaftaran. Buat perancangan dan takwim aktiviti tahunan. 12. 2. Kutip. Mulakan proses permohonan sebagai unit gabungan Persatuan Taekwando Malaysia. 11. skema latihan. Memfailkan borang tuntutan Proses Kerja DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI JAWATAN Guru Penolong Kanan Kokurikulum TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PENUBUHAN PERSATUAN SENI MEMPERTAHANKAN DIRI PROSES KERJA 1. 13. Dapatkan borang Permohonan Pendaftaran dan edarkan kepada murid yang berminat. 9. Permohonan bertulis kepada Guru Besar dikemukakan. Dapatkan borang kebenaran ibu bapa dan edarkan kepada murid yang berminat 8. semak dan lengkapkan borang-borang berkenaan. 15.

semak. 10 Carta Aliran Guru Penolong Kanan Kokurikulum TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI PENGURUSAN PENUBUHAN PERSATUAN SENI MEMPERTAHANKAN DIRI MULA Tubuhkan Jawatankuasa Penaja Penuguhan Persatuan Taekwando (Tindakan : Murid/Guru) Kemukakan permohonan bertulis kepada Guru Besar (Tindakan : Setiausaha J/Kuasa Penaja) Betulkan Terima dan kaji permohonan serta pertimbangkan sokongan kepada permohonan (Tindakan : Guru Besar) Disokong Mulakan proses permohonan pendaftaran sebagai unit gabungan Persatuan Taekwando Malaysia (Tindakan : Guru Besar) 1. 3. (Tindakan : Guru/S/Usaha J/Kuasa Penaja) 4. Dapatkan borang permohonan pendaftaran. Kutip yuran pendaftaran. dan lengkapkan borang-borang berkenaan. 5.Guru Besar 16. Dapatkan borang kebenaran ibu bapa dan edarkan kepada muid yang berminat. edarkan kepada murid yang berminat. (Tindakan : Guru/S/Usaha J/Kuasa Penaja) . (Tindakan : Guru/S/Usaha J/Kuasa Penaja) Hantar borang-borang permohonan dan yuran pendaftaran kepada Setiausaha Persatuan Daerah. Dapatkan borang maklumat ahli dan edarkan kepada muid yang berminat. Kutip. 2. Sediakan laporan penubuhan Persatuan Taekwando di sekolah dan hantarkan ke Jabatan Pelajaran Negeri dan sesalinan ke Pejabat Pelajaran Daerah.

senarai aktiviti tahunan. skema penilaian pencapaian. dan sebagainya (Tindakan : Guru dan Setiausaha Pasukan) Buat perancangan dan takwim aktiviti tahunan (Tindakan : Guru dan Setiausaha Pasukan) Sediakan laporan penubuhan Persatuan Taekwando di sekolah dan hantarkan ke Jabatan Pelajaran Negeri dan sesalinan ke Pejabat Pelajaran Daerah (Tindakan : Guru dan Setiausaha Pasukan) . skema latihan.10 Sambungan Carta Aliran Guru Penolong Kanan Kokurikulum MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM PENGURUSAN PENUBUHAN PERSATUAN SENI MEMPERTAHANKAN DIRI Terima borang pendaftaran dan yuran pendaftaran (Tindakan : Setiausaha Daerah) Pertimbangkan permohonan pendaftaran yang diterima (Tindakan : Setiausaha Daerah) Tidak diluluskan Diluluskan Proses kad keahlian dan hantar ke sekolah (Tindakan : Setiausaha Daerah) Terima kelulusan pendaftaran dan kad keahlian lalu tubuhkan organisasi Persatuan Taekwando Sekolah (Tindakan : Guru Besar) Dapatkan perlembagaan kokurikulum.

Senarai Semak Guru Penolong Kanan Kokurikulum TAJUK MUKA SURAT PENGURUSAN TARIKH DISEDIAKAN KOKURIKULUM PENGURUSAN PENUBUHAN PERSATUAN SENI MEMPERTAHANKAN DIRI Tindakan Setiausaha Sukan PK Kokurikulum Guru Besar S/Usaha J/Kuasa Penaja S/Usaha J/Kuasa Penaja S/Usaha J/Kuasa Penaja S/Usaha J/Kuasa Penaja S/Usaha J/Kuasa Penaja S/Usaha J/Kuasa Penaja S/U Persatuan Teakwando Daerah S/U Persatuan Teakwando Daerah S/U Persatuan Teakwando Daerah Peraturan2 Pend. skema latihan. skema penilaian pencapaian. Persatuan Sekolah 1998 Guru Besar S/Usaha J/Kuasa Penaja Setiausaha Sukan Protocol Pentadbiran Sekolah Peraturan2 Pend. senarai aktiviti tahunan dan sebagainya Buat perancangan dan takwim aktiviti tahunan Catatan Peraturan2 Pend.TAMAT 11. Persatuan Sekolah 1998 . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Aktiviti Tubuhkan Jawatankuasa Penaja Penubuhan Persatuan Taekwando Permohonan bertulis kepada Guru Besar dikemukakan Terima dan kaji permohonan serta pertimbangkan sokongan kepada permohonan Mulakan proses permohonan sebagai unit gabungan Persatuan Taekwando Malaysia Dapatkan borang Permohonan Pendaftaran dan edarkan kepada murid yang berminat Dapatkan borang Maklumat Ahli dan edarkan kepada murid yang berminat Dapatkan borang kebenaran ibu bapa dan edarkan kepada murid yang berminat Kutip. Persatuan Sekolah 1998 DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI Bil. Hantar borang-borang permohonan dan yuran pendaftaran kepada setiausaha Persatuan Taekwando Malaysia Terima borang permohonan dan yuran pendaftaran Pertimbangkan permohonan pendaftaran yang diterima Proses kad keahlian dan hantar ke sekolah Terima kelulusan pendaftaran dan kad keahlian lalu tubuhkan organisasi Persatuan Taekwando di sekolah Dapatkan perlembagaan kurikulum. semak dan lengkapkan borang-borang berkenaan Kutip yuran pendaftaran. Persatuan Sekolah 1998 Protocol Penubuhan Unit Gabungan Persatuan Taekwando Protocol PenubuhanUnit Gabungan Persatuan Taekwando Protocol Penubuhan Unit Gabungan Persatuan Taekwando Protocol Penubuhan Unit Gabungan Persatuan Taekwando Protocol Penubuhan Unit Gabungan Persatuan Taekwando Protocol PenubuhanUnit Gabungan Persatuan Taekwando Protocol Pentadbiran Persatuan Taekwando Daerah Protocol Pentadbiran Persatuan Taekwando Daerah Protocol Pentadbiran Persatuan Taekwando Daerah Peraturan2 Pend.

Menyediakan dan menghantar surat penghargaan ke sekolah-sekolah yang terlibat. Mengesahkan perlantikan JK Pelaksana. Melaksanakan aktiviti pertandingan. Menyediakan laporan/dokumentasi dan menyerahkan kepada Guru Besar dan PPD. 10. Menyediakan surat panggilan mesyuarat. Mempengerusikan mesyuarat/taklimat program. 5. 2.16 12 Sediakan laporan penubuhan Persatuan Taekwando di sekolah dan hantarkan ke Jabatan Pelajaran Negeri dan sesalinan ke Pejabat Pelajaran Daerah Guru Besar Protocol Pentadbiran Sekolah Proses Kerja DOKUMEN Guru Penolong Kanan Kokurikulum TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI PENGURUSAN AKTIVITI PERTANDINGAN BERCERITA JAWATAN Guru Besar PK Kokurikulum PROSES KERJA 1. 7. 9. 6. Memfailkan dokumen. Terima arahan daripada PPD. Melantik JK Pelaksana 3. 8. Guru Besar Setiausaha Kokurikulum Jawatankuasa Pelaksana PK Kokurikulum . 11. Mengambil gambar pertandingan. Meminitkan mesyuarat. 4.

13 Carta Aliran DOKUMEN Guru Penolong Kanan Kokurikulum TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI PENGURUSAN AKTIVITI PERTANDINGAN BERCERITA MULA Menerima arahan daripada PPD Melantik JK Pelaksana Mengadakan taklimat Jawatankuasa Pertandingan Melaksanakan pertandingan Membuat dokumentasi dan menyerahkan kepada Guru Besar dan PPD TAMAT Memfailkan .

14 Senarai Semak Guru Penolong Kanan Kokurikulum DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN AKTIVITI PERTANDINGAN BERCERITA Bil. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Aktiviti Menerima arahan daripada PPD Melantik JK Pelaksana Tindakan Guru Besar PK Kokurikulum Catatan Mengesahkan perlantikan JK Pelaksana Guru Besar Mempengerusikan mesyuarat/taklimat program Menyediakan surat panggilan mesyuarat Meminitkan mesyuarat Melaksanakan aktiviti pertandingan Mengambil gambar pertandingan Menyediakan laporan/dokumentasi dan menyerahkan kepada Guru Besar dan PPD Menyediakan dan menghantar surat penghargaan ke sekolah-sekolah yang terlibat Memfailkan dokumen Guru Besar Setiausaha Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum J/K Pelaksana J/K Pelaksana J/K Pelaksana J/K Pelaksana PK Kokurikulum .

15 Proses Kerja DOKUMEN Guru Penolong Kanan Kokurikulum TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI PENGURUSAN MAKLUMAT DAN DATA JAWATAN Guru Besar PROSES KERJA 1. 3. PK Kokurikulum 7. Memfailkan. Menjalankan tindakan susulan. Guru Penasihat Guru Penasihat Penyelaras Guru Besar PK Kokurikulum 5. Mesyuarat AJK Kokurikulum. Mengumpulkan data keahlian murid dan guru penasihat daripada semua unit kokurikulum. Menghantar salinan borang maklumat kepada PPD. Pendaftaran ahli kelab/persatuan/unit kokurikulum. PK Kokurikulum 8. Mengisi data dalam borang yang disediakan. 4. 6. Mengesahkan maklumat. 2. 16 Carta Aliran Guru Penolong Kanan Kokurikulum .

Menjalankan tindakan susulan 17 Senarai Semak Guru Penolong Kanan Kokurikulum . Mesyuarat AJK Kokurikulum 2. Memfailkan TAMAT 8. Mengisi borang data 5. Mengesahkan maklumat 6. Mendaftarkan ahli 3. Menerima borang data 4.DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN MAKLUMAT DAN DATA MULA 1. Menghantar maklumat lengkap ke PPD 7.

Mengumpulkan data keahlian murid dan guru penasihat daripada semua unit kokurikulum Mengisi data dalam borang yang disediakan Mengesahkan maklumat Menghantar salinan borang maklumat kepada PPD Memfailkan Menjalankan tindakan susulan Tindakan Guru Besar Guru Penasihat Guru Penasihat Penyelaras Guru Besar PK Kokurikulum PK Kokurikulum PK Kokurikulum Catatan 18 Proses Kerja Guru Penolong Kanan Kokurikulum .DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN MAKLUMAT DAN DATA Bil. 1 2 3 4 5 6 7 8 Aktiviti Mesyuarat AJK Kokurikulum. Pendaftaran ahli kelab/persatuan/unit kokurikulum.

3. Membuat laporan dan cadangan. 2. 6.Mengumpul maklumat daripada semua unit. Memfailkan. Guru Besar dan PPD. Mengedar borang berformat laporan pencapaian kokurikulum. Menghantar laporan kepada PK Kokurikulum. 4. 4. Menganalisis data. Mesyuarat AJK Kokurikulum. 5.DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN DATA PENCAPAIAN AKTIVITI KOKURIKULUM JAWATAN PROSES KERJA 1. PK Kokurikulum Penyelaras Setiausaha Kokurikulum PK Kokurikulum 19 Carta Aliran Guru Penolong Kanan Kokurikulum .

cadangan dan tindakan 6.DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN DATA PENCAPAIAN AKTIVITI KOKURIKULUM MULA 1. Membuat laporan. Lantikan dan mesyuarat Jawatankuasa Kokurikulum 2. Mengedar format aktiviti tahunan 3. Menganalisis data 5. Memfailkan TAMAT 20 Proses Kerja Guru Penolong Kanan Kokurikulum . Menghantar laporan ke Penolong Kanan Kokurikulum/Guru Besar/PPD 7. Mengumpul maklumat pencapaian tahunan 4.

Mengeluarkan sijil penyertaan dan penghargaan. Melantik Jawatankuasa Induk dan Jawatankuasa Pelaksana. Mempengerusikan mesyuarat. 5. Melantik dan menjemput penceramah/fasilitator. 8. 6. Menyediakan Laporan / Dokumentasi. Menyediakan tempat latihan/kursus. Menganggarkan perbelanjaan. 7. Mendaftar dan memberi taklimat kepada peserta. 11. PK Kokurikulum Guru Besar Jawatankuasa Dokumentasi Setiausaha Kokurikulum 21 Carta Aliran Guru Penolong Kanan Kokurikulum . Menyediakan Kertas Kerja Pembangunan Latihan/Kursus. Mengedar surat jemputan kepada peserta. 4. 3. 10. Meluluskan atau tidak meluluskan. Memantau kelancaran program. 9. 2.DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PEMBANGUNAN LATIHAN/KURSUS JAWATAN PROSES KERJA 1. 12.

Mengumpulkan dapatan dan mengenalpasti kekuatan organisasi yang dibench marking 7. Melakukan Proses Penambahbaikan TAMAT 10. Mengadakan mesyuarat pembahagian tugasan 5. Menyediakan/menghantar laporan kepada Guru Besar/PK Kokurikulum 9. Memfailkan 22 Senarai Semak Guru Penolong Kanan Kokurikulum . Tolak 2.DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PEMBANGUNAN LATIHAN/KURSUS MULA 1. Membentuk Jawatankuasa Bench Marking 4. Menjalankan aktiviti/proses bench marking 6. Terima 3. Menyediakan Kertas Kerja TAMAT 2. Mengadakan mesyuarat pelaporan dapatan 8.

DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PEMBANGUNAN LATIHAN/KURSUS Bil. 1 2 3 4 5 Aktiviti Menyediakan Kertas Kerja Anggaran perbelanjaan Melantik jawatankuasa Membuat pemantauan Meluluskan atau Tidak meluluskan Tindakan PK Kokurikulum PK Kokurikulum PK Kokurikulum Guru Besar Guru Besar S/U Kokurikulum PK Kokurikulum Catatan 6 Menyediakan laporan 7 Memfailkan 23 Proses Kerja Guru Penolong Kanan Kokurikulum .

Membuat salinan. Menyediakan borang berformat untuk dokumentasi. Mengarahkan perlantikan jawatankuasa dokumentasi dalam setiap aktiviti. 10.DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN DOKUMENTASI AKTIVITI JAWATAN Guru Besar PROSES KERJA 1. 3. 6. PK Kokurikulum Jawatankuasa Dokumentasi Setiausaha Kokurikulum 11. 5. 9. Menyediakan dokumentasi berdasarkan format. Menyerahkan dokumentasi kepada PK Kokurikulum dan Guru Besar untuk diterima atau buat pembetulan. Memfailkan 24 Carta Aliran Guru Penolong Kanan Kokurikulum . 7. 2. Menyerahkan dokumentasi kepada pihak berkenaan. Mengedarkan borang laporan kepada jawatankuasa kecil pelaksana program. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa dokumentasi dan membentangkan dalam mesyuarat. Membuat pemantauan / mengambil gambar. Mengetuai aktiviti yang dijalankan. 8. 4.

DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN DOKUMENTASI AKTIVITI MULA 1. Menyediakan dokumentasi 7. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa dokumentasi 4. Membuat salinan TAMAT 10. Menyerahkan dokumentasi kepada Guru Besar untuk kelulusan Baiki 8. Menyerahkan dokumentasi kepada pihak berkenaan dan Memfailkan 25 Senarai Semak Guru Penolong Kanan Kokurikulum . Menyediakan format / bentuk dokumentasi 3. Membuat pemantauan / mengambil gambar 6. Terima 9. Melantik Jawatankuasa Dokumentasi 2. Mengedarkan borang laporan kepada jawatankuasa kecil pelaksana program 5.

DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN DOKUMENTASI AKTIVITI Bil. 1 2 3 4 5 6 7 Aktiviti Menyediakan Kertas Kerja Anggarkan perbelanjaan Melantik Jawatankuasa Membuat pemantauan Meluluskan atau tidak meluluskan Menyediakan laporan Memfailkan Rekod Tindakan PK Kokurikulum PK Kokurikulum PK Kokurikulum Guru Besar Guru Besar Setiausaha Kokurikulum PK Kokurikulum Catatan 26 Proses Kerja Guru Penolong Kanan Kokurikulum .

8. 3. Menjalankan proses bench marking mengikut bidang/tugasan. Mesyuarat untuk melaporkan dapatan bench marking/cadangan penambahan. Mengadakan mesyuarat penyelaras tugas bench marking.DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK MUKA SURAT PENGURUSAN TARIKH DISEDIAKAN KOKURIKULUM PENGURUSAN ’BENCH MARKING’ (Proses mengenalpasti. Melakukan proses penambahbaikan terhadap bidang/unit/aktiviti dalam organisasi sendiri. 5. Guru Besar 2. 6. Menyediakan laporan bench marking mengikut bidang yang ditetepkan. Menyediakan Kertas Kerja bench marking. Memfailkan PK Kokurikulum Jawatankuasa Bench Marking PK Kokurikulum 27 Carta Aliran Guru Penolong Kanan Kokurikulum . Membentuk Jawatankuasa bench marking. 4. Menerima / Menolak Kertas Kerja. Mengumpulkan dapatan dan mengenalpasti kekuatan organisasi yang dibench marking. 10. menerima dan menyesuaikan amalanamalan cemerlang dari dalam organisasi sendiri atau organisasi luar untuk meningkatkan prestasi) JAWATAN Jawatankuasa Bench Marking PROSES KERJA 1. 7. 9.

Menyediakan menghantar laporan kepada Guru Besar/PK Kokurikulum 8.DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN ’BENCH MARKING’ MULA 1. Tolak 2. Mengumpulkan dapatan dan mengenalpasti kekuatan organisasi yang dibench marking 7. Terima 3. Mengadakan kertas konsep TAMAT 2. Melakukan proses penambahbaikan TAMAT 9. Membentuk Jawatankuasa bench marking 4. Menjalankan aktiviti/proses bench marking 6. Mengadakan mesyuarat penyelaras tugas bench marking 5. Memfailkan 28 Senarai Semak Guru Penolong Kanan Kokurikulum .

1 2 3 4 5 Aktiviti Menyediakan Kertas Kerja Bench Marking Menerima / Menolak Kertas Kerja Membentuk Jawatankuasa bench marking Mengadakan mesyuarat penyelaras tugas bench marking Menjalankan aktiviti/proses bench marking Mengumpulkan dapatan dan mengenalpasti kekuatan organisasi yang dibench marking Mesyuarat untuk melaporkan dapatan bench marking/cadangan penambahan Menyediakan laporan bench marking mengikut bidang yang ditetapkan Melakukan proses penambahbaikan terhadap bidang/unit/aktiviti dalam organisasi sendiri Memfailkan Tindakan Jawatankuasa Bench Marking Guru Besar Guru Besar PK Kokurikulum Jawatankuasa Bench Marking Jawatankuasa Bench Marking PK Kokurikulum PK Kokurikulum Catatan 6 7 8 9 10 PK Kokurikulum PK Kokurikulum 29 Proses Kerja Guru Penolong Kanan Kokurikulum .DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN ’BENCH MARKING’ Bil.

Mengedar surat kebenaran ibu bapa dan mengutipnya semula serta menyerahkan kepada PK Kokurikulum untuk difailkan. Memilih peserta yang layak menyertai perkhemahan. Membentuk AJK hari perkhemahan. 11. Menulis dan menghantar surat-surat kepada yang pihak berkaitan seperti hospital. 2. Memastikan AJK menjalankan tugas dengan berkesan. 14. AJK Surau dan Pengerusi dalam setiap slot. Imam. 4. Membantu melaksanakan aktiviti perkhemahan. Mencatat minit mesyuarat AJK. Merancang kewangan dan peralatan. Menghubungi pihak luar untuk mendapatkan kebenaran seperti polis. 5. 8. 9. 13. Menyediakan Kertas Cadangan. 10. Menyiap dan menghantar laporan kepada PK Kokurikulum untuk difailkan. Meluluskan program. PK Kokurikulum 3. Meluluskan peruntukan kewangan. 12. Melantik penghulu atau penghuluwati. 15. 7. Memberi taklimat kepada murid mengenai disiplin perkhemahan. 6. Penyelaras Perkhemahan/Kem Komander Guru Penasihat Badan berniform Setiausaha Perkhemahan 30 Carta Aliran Guru Penolong Kanan Kokurikulum .DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PERKHEMAHAN JAWATAN Guru Besar PROSES KERJA 1.

Memberi taklimat kepada murid 4. Menulis dan menghantar surat-surat kepada yang pihak berkaitan 6. Membuat dokumentasi 31 Senarai Semak Guru Penolong Kanan Kokurikulum . Memilih peserta yang layak 5. Melaksanakan aktiviti perkhemahan TAMAT 8. Memberi taklimat kepada murid 7. Menyediakan Kertas Cadangan Baiki 3. Meluluskan program 2.DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PERKHEMAHAN MULA 1.

DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PERKHEMAHAN Bil. 1 2 3 4 5 6 7 8 Aktiviti Meluluskan program Menyediakan Kertas Cadangan Memberi taklimat kepada murid Memilih peserta yang layak Menulis surat kepada pihak berkaitan Memberi taklimat kepada murid Melaksanakan aktiviti perkhemahan Membuat dokumentasi Tindakan Guru Besar PK Kokurikulum Penyelaras Pekhemahan Guru Penasihat Setiausaha Perkhemahan Penyelaras Pekhemahan Guru Penasihat Setiausaha Perkhemahan Catatan 32 Proses Kerja Guru Penolong Kanan Kokurikulum .

Pengesahan Guru Besar. 5. Menerima takwim tahunan aktiviti peringkat daerah. Merangka dan melaksanakan aktiviti berdasarkan takwim yang ditetapkan. 7. 6. negeri dan kebangsaan. 11. negeri dan kebangsaan. Mengedar takwim daerah dan negeri kepada setiausaha kokurikulum dan sukan. Mengambil tindakan. Jawatankuasa takwim bermesyuarat membuat penyesuaian takwim peringkat sekolah dan membuat pindaan sekiranya perlu.DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN TAKWIN TAHUNAN JAWATAN Guru Besar PROSES KERJA 1. Mengedar takwim kepada semua guru. Menyediakan laporan aktiviti tahun semasa. Menjalankan mesyuarat dan membentuk Jawatankuasa. 3. 4. 8. 9. PK Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum dan Sukan PK Kokurikulum Guru Besar PK Kokurikulum Guru Penasihat 33 Carta Aliran Guru Penolong Kanan Kokurikulum . 10. Memantau pelaksanaan aktiviti berdasarkan rancangan tahunan. Penyelaras memasukkan program aktiviti peringkat sekolah ke dalam takwim dengan penyesuaian takwim daerah. 2.

Mengedar takwim kepada semua guru penasihat 7. Mendapatkan pengesahan Guru Besar 6. Menerima takwim dari MSSD. Memantau pelaksanaan aktiviti berdasarkan rancangan tahunan 8. JPN & KPM 2. PPD. Membuat penilaian 34 Senarai Semak Guru Penolong Kanan Kokurikulum . Mesyuarat AJK Penyelarasan takwim dan membuat pindaan sekiranya perlu. Mengedar takwim daerah dan negeri kepada setiausaha kokurikulum dan sukan 3. 5. Mengemaskini maklumat laporan aktiviti tahun semasa 9. MSSS.DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN TAKWIN TAHUNAN MULA 1. Menyediakan laporan aktiviti tahun semasa TAMAT 10. Merangka takwim sekolah 4. MSSM.

1 2 3 Aktiviti Menerima takwim tahunan aktiviti peringkat daerah. negeri dan kebangsaan Jawatankuasa takwim bermesyuarat membuat penyesuaian takwim peringkat sekolah dan membuat pindaan sekiranya perlu Pengesahan Guru Besar Mengedar takwim kepada semua guru Merangka dan melaksanakan aktiviti berdasarkan takwim yang ditetapkan Menjalankan mesyuarat dan membentuk Jawatankuasa Memantau pelaksanaan aktiviti berdasarkan rancangan tahunan Menyediakan laporan aktiviti tahun semasa Proses Kerja Tindakan Guru Besar PK Kokurikulum PK Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum dan Sukan Catatan 4 5 PK Kokurikulum 6 7 8 Guru Besar PK Kokurikulum Guru Penasihat 9 10 11 35 Guru Penasihat PK Kokurikulum Guru Penasihat Guru Penolong Kanan Kokurikulum .DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN TAKWIN TAHUNAN Bil. negeri dan kebangsaan Mengambil tindakan Mengedar takwim daerah dan negeri kepada setiausaha kokurikulum dan sukan Penyelaras memasukkan program aktiviti peringkat sekolah ke dalam takwim dengan penyesuaian takwim daerah.

PK Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum dan Sukan 6. 4.DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PERTANDINGAN DALAMAN JAWATAN Guru Besar PROSES KERJA 1. Melantik AJK Pertandingan. PK Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum dan Sukan 3. 7. 36 Carta Aliran Guru Penolong Kanan Kokurikulum . Membuat laporan dan memfailkan. 2. Memantau pertandingan. Guru Besar 5. format pertandingan dan pegawai pertandingan. Mengarahkan PK Kokurikulum melaksanakan pertandingan. Menyediakan Kertas Cadangan. Membuat semakan melulus/menolak kertas cadangan. Mengadakan mesyuarat AJK Pertandingan menetapkan tarikh.

Mesyuarat Jawatankuasa Kokurikulum 2. Mengadakan mesyuarat AJK Pertandingan 4.DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PERTANDINGAN DALAMAN MULA 1. Memohon kelulusan Guru Besar Tidak Ya 6. Membuat laporan dan memfailkan 37 Senarai Semak Guru Penolong Kanan Kokurikulum . Melantik AJK Pertandingan 3. Mengelolakan pertandingan TAMAT 7. Menyediakan Kertas Cadangan 5.

DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PERTANDINGAN DALAMAN Bil. 1 2 3 Aktiviti Mengarahkan PK Kokurikulum melaksanakan pertandingan Melantik AJK Pertandingan Mengadakan mesyuarat AJK Pertandingan Tindakan Guru Besar PK Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum dan Sukan Setiausaha Kokurikulum dan Sukan PK Kokurikulum PK Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum dan Sukan Catatan 4 Menyediakan Kertas Cadangan 5 6 7 Memohon kelulusan Guru Besar Memantau pertandingan Membuat laporan dan memfailkan 8 38 Proses Kerja Guru Penolong Kanan Kokurikulum .

Mengurus pemain/pasukan. 7. Menjadi pengerusi kejohanan. Naib pengerusi pertandingan. 15. 16. 10. Menerima perlantikan sebagai pengerusi pertandingan. Mencatat minit mesyuarat. 6. 5. Melatih pemain/pasukan. 9. Menjadi penasihat kewangan. Menyediakan kertas cadangan. 11. 2. PK Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum dan Sukan Pengurus Pasukan Jurulatih 39 Carta Aliran Guru Penolong Kanan Kokurikulum . 8. Memastikan peralatan latihan mencukupi.DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PENGERUSI MSSD/MSSS JAWATAN Guru Besar PROSES KERJA 1. Menyediakan bajet kewangan. 14. Menguruskan tempat kejohanan dan makan minum peserta. Membantu dan berhubung dengan urusetia melicinkan kejohanan. 13. 12. Menyediakan surat panggilan mesyuarat. Menyediakan borang-borang yang berkaitan. 4. Menjaga kebajikan pemain. Memastikan kejohanan berjalan lancar. 3.

Mendokumentasi 40 Senarai Semak Guru Penolong Kanan Kokurikulum . 4. Melantik J/kuasa pelaksana daerah/negeri. Melantik dan menjemput pengadil/perasmi. 2. Mengadakan persiapan gelanggang/tempat/penginapan/peralatan. Mengadakan mesyuarat pengurusan pasukan . TAMAT 8. 7. Menyediakan bajet kewangan. 5. Mengelolakan kejohanan.DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PENGERUSI MSSD/MSSS MULA 1. 3. 6. Menerima perlantikan sebagai pengerusi pertandingan.

DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PENGERUSI MSSD/MSSS Bil. 1 2 3 Aktiviti Menerima perlantikan sebagai pengerusi pertandingan Menyediakan bajet kewangan Melantik Jawatankuasa pelaksana daerah/negeri Mengadakan mesyuarat pengurusan pasukan Melantik dan menjemput pengadil/perasmi Mengadakan persiapan gelanggang / tempat / penginapan / peralatan Mengelolakan kejohanan Mendokumentasi Tindakan Guru Besar PK Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum dan Sukan Setiausaha Kokurikulum dan Sukan PK Kokurikulum Catatan 4 5 6 7 8 PK Kokurikulum PK Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum dan Sukan 41 Proses Kerja Guru Penolong Kanan Kokurikulum .

4. 5. 9. Menyediakan laporan dan failkan. Melatih peserta. Membuat persiapan tempat. PK Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum dan Sukan Guru Rumah Sukan Ahli Rumah Sukan 42 Carta Aliran Guru Penolong Kanan Kokurikulum . Menjalankan acara saringan. Membuat anggaran belanjawan sukan tahunan. 6. Mengendalikan kejohanan sukan. 11. Melantik AJK Kejohanan. makanan dan minuman. 10. 3. Menerima dan memasukkan nama peserta mengikut kategori dan acara. Menguruskan kontingen rumah. Membantu ketua rumah memilih peserta.DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN SUKAN TAHUNAN SEKOLAH JAWATAN Guru Besar PROSES KERJA 1. 8. Menjalankan latihan rumah sukan. 13. 14. 12. Mengedarkan borang kejohanan. Menyediakan keperluan peserta seperti nombor. 2. 7. Mengarahkan PK Kokurikulum mengadakan kejohanan Sukan Tahunan.

2. Menyediakan laporan lengkap dan failkan. 6. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Sukan Tahunan. Menyediakan persiapan padang. hadiah. Mengadakan kejohanan sukan tahunan. 3. Melantik AJK Kejohanan. TAMAT 8. alatan. Mengadakan latihan dan acara saringan. 4. 43 Senarai Semak Guru Penolong Kanan Kokurikulum . Mengadakan taklimat kejohanan kepada semua guru. Mengedarkan borang kemasukan 5. 7. dll.DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN SUKAN TAHUNAN SEKOLAH MULA 1.

makanan dan minuman Mendokumentasikan semua keputusan pertandingan Tindakan Guru Besar PK Kokurikulum PK Kokurikulum Setiausaha Kejohanan Setiausaha Kejohanan Setiausaha Kejohanan Setiausaha Kejohanan Setiausaha Kejohanan Setiausaha Kejohanan Guru Rumah Sukan Guru Rumah Sukan Ahli Rumah Sukan Ahli Rumah Sukan AJK Dokumentasi Catatan .DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN SUKAN TAHUNAN SEKOLAH Bil. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Aktiviti Mengarahkan PK Kokurikulum mengadakan kejohanan Sukan Tahunan Melantik AJK Kejohanan Membuat anggaran belanjawan sukan tahunan Mengedarkan borang kejohanan Menerima dan memasukkan nama peserta mengikut kategori dan acara Membuat persiapan tempat Menjalankan acara saringan Mengendalikan kejohanan sukan Menyediakan laporan lengkap dan failkan Menjalankan latihan rumah sukan Menguruskan kontingen rumah Membantu ketua rumah memilih peserta Menyediakan keperluan peserta seperti nombor.