LAMPIRAN C

SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN AHMAD TAJUDDIN 06000 JITRA, KEDAH DARUL AMAN

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

1. MAKLUMAT PEGAWAI NAMA PENOLONG KANAN JAWATAN HAKIKI GRED JAWATAN BAHAGIAN / UNIT : MOHD NIZAM BIN SAIDIN : PENOLONG KANAN KOKURIKULUM : DGA32 ( HAKIKI ) : SK SULTAN AHMAD TAJUDDIN 06000 JITRA, KEDAH DARUL AMAN : 1 NOVEMBER 2009

TARIKH MEMEGANG JAWATAN TARIKH PENEMPATAN

: 1 NOVEMBER 2009

2.

SENARAI TUGAS PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 2.1 Pengurusan Pentadbiran Am 2.1.1. Bertanggungjawab kepada Guru Besar. 2.1.2. Bekerjasama dengan Penolong Kanan Akademik dan Penolong Kanan Hal Ehwal Murid membantu Guru Besar mengurus dan mentadbir sekolah sebagai sebuah institusi pendidikan. 2.1.3. Mengetuai, mengurus dan memimpin bidang kokurikulum supaya berfungsi mengikut matlamat, dasar dan objektif yang ditetapkan. 2.1.4. Menghadiri mesyuarat-mesyuarat pengurusan/penyelarasan di peringkat sekolah, daerah dan negeri apabila dikehendaki atau diarahkan oleh Guru Besar. 2.1.5 Merancang dan mengagihkan tugas pengurusan dan pelaksanaan kokurikulum kepada setiap individu guru, termasuk kepada Ketua Panitia, dan guru-guru Penolong Kanan.

2.1.6. Mempengerusikan mesyuarat kokurikulum di peringkat sekolah (Tanpa kehadiran Guru Besar) dan mewakili sekolah ke mesyuarat-mesyuarat pengurusan dan pelaksanaan kokurikulum seperti yang diarahkan oleh Guru Besar. 2.1.7. Membantu sekolah, selaras dengan konsep mewujudkan kerjasama dengan agensi-agensi/pertubuhan-pertubuhan/persatuan-persatuan/badan sukan/kelab sukan/kelab-kelab dan sebagainya selaras dengan konsep permuafakatan dalam pendidikan dan perkongsian sumber dan maklmat. 2.1.8. Membuat laporan tahunan kokurikulum sekolah. 2.1.9. Memastikan perjalanan unit lancar dan efektif dari semua aspek pentadbiran dan pengurusan termasuklah aspek keselesaan dan kebajikan para pegawai selaras dengan Etika dan Keperluan/Kepentingan Perkhidmatan di samping memastikan perkakasan dan peralatan yang diperlukan mencukupi dan mudah diperolehi atau diakses. 2.1.10 Mengawasi dan menyelenggara perkakasan/peralatan yang dibekalkan kepada bidang kokurikulum atau yang diperolehi dengan menggunakan peruntukan kerajaan, atau pun yang didermakan oleh agensi-agensi kerajaan dan pihak swasta. 2.1.11 Menyebarkan maklumat/arahan/tawaran/dsbnya yang diterima daripada Kementerian Pelajaran, Jabatan Pelajaran, Pejabat Pelajaran Daerah dan agensiagensi luar kepada guru-guru, murid-murid dan ibu bapa atau penjaga. 2.1.12 Menyediakan belanjawan tahunan untuk program kokurikulum. 2.1.13 Menyelia dan mengawasi perbelanjaan untuk kokurikulum.

2.2

2.1.14 Mewujudkan ’net working’ di antara atau sesama rakan sejawat. Pengurusan Aktiviti Kokurikulum 2.2.1 a. b. Perancangan Merancang aktiviti tahunan kokurikulum. Menyediakan keperluan berasaskan perancangan dari aspek: i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. 2.2.2 a. b. Prasarana/infrastruktur Kemudahan-kemudahan asas Kemudahan-kemudahan sokongan Perkakasan dan peralatan Dokumen pelaksanaan Bahan-bahan bacaan dan sumber rujukan Sumber tenaga/kepegawaian/kejurulatihan Kewangan/sumber bantuan

Pelaksanaan Menetapkan jadual atau takwim pelaksanaan. Menguruskan keperluan-keperluan pentadbiran pelaksanaan aktiviti: i. ii. iii. Dokumen-dokumen pelaksanaan seperti Kertas Cadangan Pelaksanaan. Senarai nama jawatankuasa (Jawatankuasa Penganjur dan Jawatankuasa Pengelola). Senarai pegawai.

c. 2.2.3 a. 2.2.4 a.

Mengurus pengelolaan pelaksanaan aktiviti. Pemantauan/Penyeliaan Menjalankan pemantauan/penyeliaan Penilaian Menjalankan penilaian: i. ii. Skema Penilaian Aktiviti Kokurikulum (untuk individu murid). Penialaian kokurikulum mengikut Standard Tinggi Kualiti Pendidikan (STKP).

2.2.5 a. 2.2.6 a. 2.2.7

Pelaporan Menyediakan Laporan Tahunan Pelaksanaan Aktiviti Kokurikulum. Kajian Tindakan/Penambahbaikan Merancang dan melaksanakan kajian dan penyelidikan. Penghargaan

Mengenalpasti. pendokumentasian. a. negeri dan kebangsaan.1 Pengurusan Sumber Manusia Kokurikulum Pembangunan kepegawaian dan kejurulatihan i.8 5. Pengurusan Entiti Kokurikulum a.7 5. Melaksanakan arahan-arahan Guru Besar pada setiap masa. Menjalin kerjasama dengan pihak-pihak luar untuk menganjurkan pertandingan/program/aktiviti kokurikulum.3. Menyelia perjalanan dan operasi entiti kokurikulum yang telah ditubuhkan. b. Mengurus dan melaksanakan majlis-majlis rasmi sekolah. Memberi pendedahan atau kursus pelaksanaan aktiviti kokurikulum di peringkat sekolah.5 Tugas-tugas lain Mengenalpasti punca dan membantu memperoleh peruntukan untuk aktiviti yang dirancang. 5. kewangan dan kepimpinan. Menyelia pentadbiran entiti kokurikulum yang sedia ada. 4. 5. Menjalankan tugas-tugas profesional keguruan. 5. khususnya yang berkaitan dengan pemfailan.9 . Mengurus dan mentadbir penubuhan entiti kokurikulum di sekolah dengan mematui sepenuhnya peraturan-peraturan yang sedia ada. Memberi taklimat/penerangan kepada guru-guru mengenai sebarang perubahan dari segi dasar dan matlamat serta prosedur pelaksanaan aktiviti-aktiviti kokurikulum. Menggubal dan membukukan semua aktiviti kokurikulm. 4.6 5. perancangan. c. Merancang. khususnya proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) di dalam kelas mengikut jadual waktu yang ditetapkan. Menyediakan peluang-peluang meningkatkan ilmu pengetahuan dan kepakaran guru-guru di peringkat daerah. merancang dan menjadualkan kursus-kursus dalam perkhidmatan untuk guru-guru di peringkat sekolah.3 5.2 5. mengurus dan melaksanakan majlis-majlis penghargaan. Memberi kursus kepada tiap-tiap guru pemimpin yang ditugaskan oleh pihak sekolah untuk menyelia dan menyelaras aktiviti-aktiviti sukan permainan. kelab dan persatuan dan badan-badan atau pasukan seragam.4 5. ii.1 5.

3. Mengarahkan pengurus membuat tuntutan. Pengurus Pasukan 2. Mengagihkan wang tuntutan kepada murid dan dapatkan pengesahan penerimaan. Memfailkan. Guru Besar 4. Pengurus Pasukan 6.6 Proses Kerja DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI Guru Penolong Kanan Kokurikulum TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN TUNTUTAN KEWANGAN MSSD JAWATAN PK Kokurikulum PROSES KERJA 1. 8. Mengisi borang tuntutan dan hantar bersama jadual pertandingan dan minit mesyuarat. 9. Menyemak borang tuntutan dan memastikan lengkap dan membuat pengesahan. Menyediakan borang-borang tuntutan. Setiausaha Sukan PK Kokurikulum . Menerima cek/wang tunai daripada Pembantu Tadbir. 7. Menyemak dan meluluskan tuntutan. Menyerahkan tuntutan kepada Guru Besar.

7 Carta Aliran Guru Penolong Kanan Kokurikulum DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN TUNTUTAN KEWANGAN MSSD MULA Mengarahkan Pengurus Pasukan membuat tuntutan Menghantar tuntutan bersama minit mesyuarat Betulkan Guru Besar semak Keputusan Disahkan Pengurus terima bayaran Murid terima daripada pengurus TAMAT Failkan .

Menyemak borang tuntutan dan memastikan lengkap dan membuat pengesahan ii. Menyerahkan borang tuntutan kepada PK Kokurikulum i. Mengisi borang tuntutan dan menghantar bersama jadual pertandingan dan minit mesyuarat ii. Mengagihkan wang tuntutan kepada murid dan dapatkan pengesahan penerimaan iii Menyerahkan sesalinan borang tuntutan kepada PK Kokurikulum Tindakan Setiausaha Sukan PK Kokurikulum Catatan 3 Pengurus Pasukan 4 5 6 7 .8 Senarai Semak Guru Penolong Kanan Kokurikulum DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN TUNTUTAN KEWANGAN MSSD Bil. Menyerahkan borang tuntutan kepada Guru Besar i. Menyerahkan borang tuntutan kepada Pembantu Tadbir Menyediakan cek/wang tunai dan menyerahkan kepada Pengurus Pasukan i. Menyemak borang dan meluluskan tuntutan ii. Menenerima cek/wang tunai daripada Pembantu Tadbir ii. 1 2 Aktiviti Menyediakan borang-borang tuntutan Mengarah Pengurus Pasukan membuat tuntutan i.

5. Memfailkan borang tuntutan Proses Kerja DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI JAWATAN Guru Penolong Kanan Kokurikulum TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PENUBUHAN PERSATUAN SENI MEMPERTAHANKAN DIRI PROSES KERJA 1. Murid/Guru Guru/S/U J/Kuasa Penaja Guru Besar Guru/S/U J/Kuasa Penaja S/U Persatuan Teakwando Daerah 10. 15. Mulakan proses permohonan sebagai unit gabungan Persatuan Taekwando Malaysia. Hantar borang-borang permohonan dan yuran pendaftaran kepada setiausaha Persatuan Taekwando Malaysia. 13. skema latihan. 14. skema penilaian pencapaian.8 9. Kutip. 9. Terima borang permohonan dan yuran pendaftaran. 11. Dapatkan borang Permohonan Pendaftaran dan edarkan kepada murid yang berminat. Guru Besar Guru/Setiausaha Pasukan . Permohonan bertulis kepada Guru Besar dikemukakan. 7. Terima kelulusan pendaftaran dan kad keahlian lalu tubuhkan organisasi Persatuan Taekwando di sekolah. Pertimbangkan permohonan pendaftaran yang diterima. Tubuhkan Jawatankuasa Penaja Penubuhan Persatuan Taekwando. Proses kad keahlian dan hantar ke sekolah. Dapatkan borang kebenaran ibu bapa dan edarkan kepada murid yang berminat 8. Dapatkan borang Maklumat Ahli dan edarkan kepada murid yang berminat. 4. 12. Terima dan kaji permohonan serta pertimbangkan sokongan kepada permohonan. Dapatkan perlembagaan kurikulum. 2. senarai aktiviti tahunan dan sebagainya. Kutip yuran pendaftaran. 3. Buat perancangan dan takwim aktiviti tahunan. 6. semak dan lengkapkan borang-borang berkenaan.

edarkan kepada murid yang berminat. Dapatkan borang kebenaran ibu bapa dan edarkan kepada muid yang berminat.Guru Besar 16. 5. semak. 10 Carta Aliran Guru Penolong Kanan Kokurikulum TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI PENGURUSAN PENUBUHAN PERSATUAN SENI MEMPERTAHANKAN DIRI MULA Tubuhkan Jawatankuasa Penaja Penuguhan Persatuan Taekwando (Tindakan : Murid/Guru) Kemukakan permohonan bertulis kepada Guru Besar (Tindakan : Setiausaha J/Kuasa Penaja) Betulkan Terima dan kaji permohonan serta pertimbangkan sokongan kepada permohonan (Tindakan : Guru Besar) Disokong Mulakan proses permohonan pendaftaran sebagai unit gabungan Persatuan Taekwando Malaysia (Tindakan : Guru Besar) 1. Dapatkan borang permohonan pendaftaran. Kutip yuran pendaftaran. Dapatkan borang maklumat ahli dan edarkan kepada muid yang berminat. (Tindakan : Guru/S/Usaha J/Kuasa Penaja) 4. 2. dan lengkapkan borang-borang berkenaan. Kutip. (Tindakan : Guru/S/Usaha J/Kuasa Penaja) Hantar borang-borang permohonan dan yuran pendaftaran kepada Setiausaha Persatuan Daerah. Sediakan laporan penubuhan Persatuan Taekwando di sekolah dan hantarkan ke Jabatan Pelajaran Negeri dan sesalinan ke Pejabat Pelajaran Daerah. 3. (Tindakan : Guru/S/Usaha J/Kuasa Penaja) .

skema penilaian pencapaian. senarai aktiviti tahunan.10 Sambungan Carta Aliran Guru Penolong Kanan Kokurikulum MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM PENGURUSAN PENUBUHAN PERSATUAN SENI MEMPERTAHANKAN DIRI Terima borang pendaftaran dan yuran pendaftaran (Tindakan : Setiausaha Daerah) Pertimbangkan permohonan pendaftaran yang diterima (Tindakan : Setiausaha Daerah) Tidak diluluskan Diluluskan Proses kad keahlian dan hantar ke sekolah (Tindakan : Setiausaha Daerah) Terima kelulusan pendaftaran dan kad keahlian lalu tubuhkan organisasi Persatuan Taekwando Sekolah (Tindakan : Guru Besar) Dapatkan perlembagaan kokurikulum. skema latihan. dan sebagainya (Tindakan : Guru dan Setiausaha Pasukan) Buat perancangan dan takwim aktiviti tahunan (Tindakan : Guru dan Setiausaha Pasukan) Sediakan laporan penubuhan Persatuan Taekwando di sekolah dan hantarkan ke Jabatan Pelajaran Negeri dan sesalinan ke Pejabat Pelajaran Daerah (Tindakan : Guru dan Setiausaha Pasukan) .

Persatuan Sekolah 1998 Protocol Penubuhan Unit Gabungan Persatuan Taekwando Protocol PenubuhanUnit Gabungan Persatuan Taekwando Protocol Penubuhan Unit Gabungan Persatuan Taekwando Protocol Penubuhan Unit Gabungan Persatuan Taekwando Protocol Penubuhan Unit Gabungan Persatuan Taekwando Protocol PenubuhanUnit Gabungan Persatuan Taekwando Protocol Pentadbiran Persatuan Taekwando Daerah Protocol Pentadbiran Persatuan Taekwando Daerah Protocol Pentadbiran Persatuan Taekwando Daerah Peraturan2 Pend. semak dan lengkapkan borang-borang berkenaan Kutip yuran pendaftaran. Senarai Semak Guru Penolong Kanan Kokurikulum TAJUK MUKA SURAT PENGURUSAN TARIKH DISEDIAKAN KOKURIKULUM PENGURUSAN PENUBUHAN PERSATUAN SENI MEMPERTAHANKAN DIRI Tindakan Setiausaha Sukan PK Kokurikulum Guru Besar S/Usaha J/Kuasa Penaja S/Usaha J/Kuasa Penaja S/Usaha J/Kuasa Penaja S/Usaha J/Kuasa Penaja S/Usaha J/Kuasa Penaja S/Usaha J/Kuasa Penaja S/U Persatuan Teakwando Daerah S/U Persatuan Teakwando Daerah S/U Persatuan Teakwando Daerah Peraturan2 Pend. skema latihan. senarai aktiviti tahunan dan sebagainya Buat perancangan dan takwim aktiviti tahunan Catatan Peraturan2 Pend. Persatuan Sekolah 1998 Guru Besar S/Usaha J/Kuasa Penaja Setiausaha Sukan Protocol Pentadbiran Sekolah Peraturan2 Pend. Persatuan Sekolah 1998 DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI Bil. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Aktiviti Tubuhkan Jawatankuasa Penaja Penubuhan Persatuan Taekwando Permohonan bertulis kepada Guru Besar dikemukakan Terima dan kaji permohonan serta pertimbangkan sokongan kepada permohonan Mulakan proses permohonan sebagai unit gabungan Persatuan Taekwando Malaysia Dapatkan borang Permohonan Pendaftaran dan edarkan kepada murid yang berminat Dapatkan borang Maklumat Ahli dan edarkan kepada murid yang berminat Dapatkan borang kebenaran ibu bapa dan edarkan kepada murid yang berminat Kutip. Hantar borang-borang permohonan dan yuran pendaftaran kepada setiausaha Persatuan Taekwando Malaysia Terima borang permohonan dan yuran pendaftaran Pertimbangkan permohonan pendaftaran yang diterima Proses kad keahlian dan hantar ke sekolah Terima kelulusan pendaftaran dan kad keahlian lalu tubuhkan organisasi Persatuan Taekwando di sekolah Dapatkan perlembagaan kurikulum.TAMAT 11. Persatuan Sekolah 1998 . skema penilaian pencapaian.

Guru Besar Setiausaha Kokurikulum Jawatankuasa Pelaksana PK Kokurikulum . 5. Mengambil gambar pertandingan. Menyediakan dan menghantar surat penghargaan ke sekolah-sekolah yang terlibat. 8. Terima arahan daripada PPD.16 12 Sediakan laporan penubuhan Persatuan Taekwando di sekolah dan hantarkan ke Jabatan Pelajaran Negeri dan sesalinan ke Pejabat Pelajaran Daerah Guru Besar Protocol Pentadbiran Sekolah Proses Kerja DOKUMEN Guru Penolong Kanan Kokurikulum TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI PENGURUSAN AKTIVITI PERTANDINGAN BERCERITA JAWATAN Guru Besar PK Kokurikulum PROSES KERJA 1. Meminitkan mesyuarat. 9. 10. Mengesahkan perlantikan JK Pelaksana. 4. Memfailkan dokumen. Melaksanakan aktiviti pertandingan. 2. Mempengerusikan mesyuarat/taklimat program. Menyediakan laporan/dokumentasi dan menyerahkan kepada Guru Besar dan PPD. Melantik JK Pelaksana 3. 6. Menyediakan surat panggilan mesyuarat. 11. 7.

13 Carta Aliran DOKUMEN Guru Penolong Kanan Kokurikulum TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI PENGURUSAN AKTIVITI PERTANDINGAN BERCERITA MULA Menerima arahan daripada PPD Melantik JK Pelaksana Mengadakan taklimat Jawatankuasa Pertandingan Melaksanakan pertandingan Membuat dokumentasi dan menyerahkan kepada Guru Besar dan PPD TAMAT Memfailkan .

14 Senarai Semak Guru Penolong Kanan Kokurikulum DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN AKTIVITI PERTANDINGAN BERCERITA Bil. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Aktiviti Menerima arahan daripada PPD Melantik JK Pelaksana Tindakan Guru Besar PK Kokurikulum Catatan Mengesahkan perlantikan JK Pelaksana Guru Besar Mempengerusikan mesyuarat/taklimat program Menyediakan surat panggilan mesyuarat Meminitkan mesyuarat Melaksanakan aktiviti pertandingan Mengambil gambar pertandingan Menyediakan laporan/dokumentasi dan menyerahkan kepada Guru Besar dan PPD Menyediakan dan menghantar surat penghargaan ke sekolah-sekolah yang terlibat Memfailkan dokumen Guru Besar Setiausaha Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum J/K Pelaksana J/K Pelaksana J/K Pelaksana J/K Pelaksana PK Kokurikulum .

Menghantar salinan borang maklumat kepada PPD. PK Kokurikulum 8. 3. 16 Carta Aliran Guru Penolong Kanan Kokurikulum . Mengumpulkan data keahlian murid dan guru penasihat daripada semua unit kokurikulum. Guru Penasihat Guru Penasihat Penyelaras Guru Besar PK Kokurikulum 5. Mengisi data dalam borang yang disediakan. Mesyuarat AJK Kokurikulum. Pendaftaran ahli kelab/persatuan/unit kokurikulum. Menjalankan tindakan susulan. Memfailkan. 2. 4. Mengesahkan maklumat. PK Kokurikulum 7. 6.15 Proses Kerja DOKUMEN Guru Penolong Kanan Kokurikulum TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI PENGURUSAN MAKLUMAT DAN DATA JAWATAN Guru Besar PROSES KERJA 1.

Mengisi borang data 5. Memfailkan TAMAT 8. Mengesahkan maklumat 6. Menghantar maklumat lengkap ke PPD 7.DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN MAKLUMAT DAN DATA MULA 1. Menjalankan tindakan susulan 17 Senarai Semak Guru Penolong Kanan Kokurikulum . Mesyuarat AJK Kokurikulum 2. Menerima borang data 4. Mendaftarkan ahli 3.

DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN MAKLUMAT DAN DATA Bil. Mengumpulkan data keahlian murid dan guru penasihat daripada semua unit kokurikulum Mengisi data dalam borang yang disediakan Mengesahkan maklumat Menghantar salinan borang maklumat kepada PPD Memfailkan Menjalankan tindakan susulan Tindakan Guru Besar Guru Penasihat Guru Penasihat Penyelaras Guru Besar PK Kokurikulum PK Kokurikulum PK Kokurikulum Catatan 18 Proses Kerja Guru Penolong Kanan Kokurikulum . 1 2 3 4 5 6 7 8 Aktiviti Mesyuarat AJK Kokurikulum. Pendaftaran ahli kelab/persatuan/unit kokurikulum.

Mengumpul maklumat daripada semua unit. Menganalisis data. Guru Besar dan PPD. 4. Memfailkan. 2. 4. Mesyuarat AJK Kokurikulum. 5. PK Kokurikulum Penyelaras Setiausaha Kokurikulum PK Kokurikulum 19 Carta Aliran Guru Penolong Kanan Kokurikulum . Membuat laporan dan cadangan. Mengedar borang berformat laporan pencapaian kokurikulum.DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN DATA PENCAPAIAN AKTIVITI KOKURIKULUM JAWATAN PROSES KERJA 1. Menghantar laporan kepada PK Kokurikulum. 3. 6.

DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN DATA PENCAPAIAN AKTIVITI KOKURIKULUM MULA 1. cadangan dan tindakan 6. Membuat laporan. Mengumpul maklumat pencapaian tahunan 4. Mengedar format aktiviti tahunan 3. Menganalisis data 5. Memfailkan TAMAT 20 Proses Kerja Guru Penolong Kanan Kokurikulum . Menghantar laporan ke Penolong Kanan Kokurikulum/Guru Besar/PPD 7. Lantikan dan mesyuarat Jawatankuasa Kokurikulum 2.

2. Menyediakan tempat latihan/kursus. 11. Menyediakan Laporan / Dokumentasi. 7. Meluluskan atau tidak meluluskan. 3. Menganggarkan perbelanjaan. Mendaftar dan memberi taklimat kepada peserta. 12. PK Kokurikulum Guru Besar Jawatankuasa Dokumentasi Setiausaha Kokurikulum 21 Carta Aliran Guru Penolong Kanan Kokurikulum . 6. 4. Memantau kelancaran program. Melantik dan menjemput penceramah/fasilitator. Mempengerusikan mesyuarat.DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PEMBANGUNAN LATIHAN/KURSUS JAWATAN PROSES KERJA 1. 10. Mengedar surat jemputan kepada peserta. 8. Melantik Jawatankuasa Induk dan Jawatankuasa Pelaksana. 9. 5. Mengeluarkan sijil penyertaan dan penghargaan. Menyediakan Kertas Kerja Pembangunan Latihan/Kursus.

Mengadakan mesyuarat pembahagian tugasan 5. Terima 3. Tolak 2. Menyediakan Kertas Kerja TAMAT 2. Mengumpulkan dapatan dan mengenalpasti kekuatan organisasi yang dibench marking 7. Melakukan Proses Penambahbaikan TAMAT 10. Menjalankan aktiviti/proses bench marking 6. Menyediakan/menghantar laporan kepada Guru Besar/PK Kokurikulum 9. Memfailkan 22 Senarai Semak Guru Penolong Kanan Kokurikulum . Membentuk Jawatankuasa Bench Marking 4.DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PEMBANGUNAN LATIHAN/KURSUS MULA 1. Mengadakan mesyuarat pelaporan dapatan 8.

DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PEMBANGUNAN LATIHAN/KURSUS Bil. 1 2 3 4 5 Aktiviti Menyediakan Kertas Kerja Anggaran perbelanjaan Melantik jawatankuasa Membuat pemantauan Meluluskan atau Tidak meluluskan Tindakan PK Kokurikulum PK Kokurikulum PK Kokurikulum Guru Besar Guru Besar S/U Kokurikulum PK Kokurikulum Catatan 6 Menyediakan laporan 7 Memfailkan 23 Proses Kerja Guru Penolong Kanan Kokurikulum .

Menyediakan dokumentasi berdasarkan format. Mengedarkan borang laporan kepada jawatankuasa kecil pelaksana program. 2. 4. Menyerahkan dokumentasi kepada pihak berkenaan. Memfailkan 24 Carta Aliran Guru Penolong Kanan Kokurikulum . 7. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa dokumentasi dan membentangkan dalam mesyuarat.DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN DOKUMENTASI AKTIVITI JAWATAN Guru Besar PROSES KERJA 1. Mengetuai aktiviti yang dijalankan. Membuat salinan. Menyediakan borang berformat untuk dokumentasi. 6. 9. 8. Menyerahkan dokumentasi kepada PK Kokurikulum dan Guru Besar untuk diterima atau buat pembetulan. PK Kokurikulum Jawatankuasa Dokumentasi Setiausaha Kokurikulum 11. 5. Membuat pemantauan / mengambil gambar. Mengarahkan perlantikan jawatankuasa dokumentasi dalam setiap aktiviti. 3. 10.

Melantik Jawatankuasa Dokumentasi 2. Menyediakan dokumentasi 7. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa dokumentasi 4.DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN DOKUMENTASI AKTIVITI MULA 1. Menyerahkan dokumentasi kepada pihak berkenaan dan Memfailkan 25 Senarai Semak Guru Penolong Kanan Kokurikulum . Membuat salinan TAMAT 10. Menyediakan format / bentuk dokumentasi 3. Menyerahkan dokumentasi kepada Guru Besar untuk kelulusan Baiki 8. Terima 9. Membuat pemantauan / mengambil gambar 6. Mengedarkan borang laporan kepada jawatankuasa kecil pelaksana program 5.

DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN DOKUMENTASI AKTIVITI Bil. 1 2 3 4 5 6 7 Aktiviti Menyediakan Kertas Kerja Anggarkan perbelanjaan Melantik Jawatankuasa Membuat pemantauan Meluluskan atau tidak meluluskan Menyediakan laporan Memfailkan Rekod Tindakan PK Kokurikulum PK Kokurikulum PK Kokurikulum Guru Besar Guru Besar Setiausaha Kokurikulum PK Kokurikulum Catatan 26 Proses Kerja Guru Penolong Kanan Kokurikulum .

Mesyuarat untuk melaporkan dapatan bench marking/cadangan penambahan. Guru Besar 2. 4. Mengadakan mesyuarat penyelaras tugas bench marking. 9. 7. Menyediakan laporan bench marking mengikut bidang yang ditetepkan. 6. menerima dan menyesuaikan amalanamalan cemerlang dari dalam organisasi sendiri atau organisasi luar untuk meningkatkan prestasi) JAWATAN Jawatankuasa Bench Marking PROSES KERJA 1. Mengumpulkan dapatan dan mengenalpasti kekuatan organisasi yang dibench marking. 5. 10. Menyediakan Kertas Kerja bench marking. 3. 8. Memfailkan PK Kokurikulum Jawatankuasa Bench Marking PK Kokurikulum 27 Carta Aliran Guru Penolong Kanan Kokurikulum .DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK MUKA SURAT PENGURUSAN TARIKH DISEDIAKAN KOKURIKULUM PENGURUSAN ’BENCH MARKING’ (Proses mengenalpasti. Menjalankan proses bench marking mengikut bidang/tugasan. Membentuk Jawatankuasa bench marking. Melakukan proses penambahbaikan terhadap bidang/unit/aktiviti dalam organisasi sendiri. Menerima / Menolak Kertas Kerja.

DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN ’BENCH MARKING’ MULA 1. Terima 3. Mengadakan mesyuarat penyelaras tugas bench marking 5. Mengumpulkan dapatan dan mengenalpasti kekuatan organisasi yang dibench marking 7. Tolak 2. Menyediakan menghantar laporan kepada Guru Besar/PK Kokurikulum 8. Melakukan proses penambahbaikan TAMAT 9. Membentuk Jawatankuasa bench marking 4. Menjalankan aktiviti/proses bench marking 6. Memfailkan 28 Senarai Semak Guru Penolong Kanan Kokurikulum . Mengadakan kertas konsep TAMAT 2.

1 2 3 4 5 Aktiviti Menyediakan Kertas Kerja Bench Marking Menerima / Menolak Kertas Kerja Membentuk Jawatankuasa bench marking Mengadakan mesyuarat penyelaras tugas bench marking Menjalankan aktiviti/proses bench marking Mengumpulkan dapatan dan mengenalpasti kekuatan organisasi yang dibench marking Mesyuarat untuk melaporkan dapatan bench marking/cadangan penambahan Menyediakan laporan bench marking mengikut bidang yang ditetapkan Melakukan proses penambahbaikan terhadap bidang/unit/aktiviti dalam organisasi sendiri Memfailkan Tindakan Jawatankuasa Bench Marking Guru Besar Guru Besar PK Kokurikulum Jawatankuasa Bench Marking Jawatankuasa Bench Marking PK Kokurikulum PK Kokurikulum Catatan 6 7 8 9 10 PK Kokurikulum PK Kokurikulum 29 Proses Kerja Guru Penolong Kanan Kokurikulum .DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN ’BENCH MARKING’ Bil.

Menghubungi pihak luar untuk mendapatkan kebenaran seperti polis. PK Kokurikulum 3. Meluluskan peruntukan kewangan. 9. Menyediakan Kertas Cadangan. Memberi taklimat kepada murid mengenai disiplin perkhemahan. 6. 5. Penyelaras Perkhemahan/Kem Komander Guru Penasihat Badan berniform Setiausaha Perkhemahan 30 Carta Aliran Guru Penolong Kanan Kokurikulum . 4. 12. 10. 14. Merancang kewangan dan peralatan. Menyiap dan menghantar laporan kepada PK Kokurikulum untuk difailkan.DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PERKHEMAHAN JAWATAN Guru Besar PROSES KERJA 1. Membentuk AJK hari perkhemahan. 2. Mengedar surat kebenaran ibu bapa dan mengutipnya semula serta menyerahkan kepada PK Kokurikulum untuk difailkan. Melantik penghulu atau penghuluwati. 8. Menulis dan menghantar surat-surat kepada yang pihak berkaitan seperti hospital. 7. Membantu melaksanakan aktiviti perkhemahan. AJK Surau dan Pengerusi dalam setiap slot. 15. Meluluskan program. 13. Mencatat minit mesyuarat AJK. Memilih peserta yang layak menyertai perkhemahan. Memastikan AJK menjalankan tugas dengan berkesan. 11. Imam.

Memberi taklimat kepada murid 7. Memilih peserta yang layak 5.DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PERKHEMAHAN MULA 1. Membuat dokumentasi 31 Senarai Semak Guru Penolong Kanan Kokurikulum . Menulis dan menghantar surat-surat kepada yang pihak berkaitan 6. Melaksanakan aktiviti perkhemahan TAMAT 8. Menyediakan Kertas Cadangan Baiki 3. Memberi taklimat kepada murid 4. Meluluskan program 2.

DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PERKHEMAHAN Bil. 1 2 3 4 5 6 7 8 Aktiviti Meluluskan program Menyediakan Kertas Cadangan Memberi taklimat kepada murid Memilih peserta yang layak Menulis surat kepada pihak berkaitan Memberi taklimat kepada murid Melaksanakan aktiviti perkhemahan Membuat dokumentasi Tindakan Guru Besar PK Kokurikulum Penyelaras Pekhemahan Guru Penasihat Setiausaha Perkhemahan Penyelaras Pekhemahan Guru Penasihat Setiausaha Perkhemahan Catatan 32 Proses Kerja Guru Penolong Kanan Kokurikulum .

PK Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum dan Sukan PK Kokurikulum Guru Besar PK Kokurikulum Guru Penasihat 33 Carta Aliran Guru Penolong Kanan Kokurikulum . Menerima takwim tahunan aktiviti peringkat daerah. Penyelaras memasukkan program aktiviti peringkat sekolah ke dalam takwim dengan penyesuaian takwim daerah. 6. Mengedar takwim daerah dan negeri kepada setiausaha kokurikulum dan sukan. 4. Memantau pelaksanaan aktiviti berdasarkan rancangan tahunan. negeri dan kebangsaan. 2. 7.DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN TAKWIN TAHUNAN JAWATAN Guru Besar PROSES KERJA 1. negeri dan kebangsaan. 3. Mengambil tindakan. Menyediakan laporan aktiviti tahun semasa. 10. Menjalankan mesyuarat dan membentuk Jawatankuasa. 8. 9. 11. Jawatankuasa takwim bermesyuarat membuat penyesuaian takwim peringkat sekolah dan membuat pindaan sekiranya perlu. Mengedar takwim kepada semua guru. Pengesahan Guru Besar. Merangka dan melaksanakan aktiviti berdasarkan takwim yang ditetapkan. 5.

5. Mengedar takwim kepada semua guru penasihat 7. MSSM. Mengemaskini maklumat laporan aktiviti tahun semasa 9.DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN TAKWIN TAHUNAN MULA 1. Menyediakan laporan aktiviti tahun semasa TAMAT 10. Merangka takwim sekolah 4. Menerima takwim dari MSSD. Membuat penilaian 34 Senarai Semak Guru Penolong Kanan Kokurikulum . Mendapatkan pengesahan Guru Besar 6. PPD. MSSS. Mengedar takwim daerah dan negeri kepada setiausaha kokurikulum dan sukan 3. JPN & KPM 2. Mesyuarat AJK Penyelarasan takwim dan membuat pindaan sekiranya perlu. Memantau pelaksanaan aktiviti berdasarkan rancangan tahunan 8.

DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN TAKWIN TAHUNAN Bil. 1 2 3 Aktiviti Menerima takwim tahunan aktiviti peringkat daerah. negeri dan kebangsaan Jawatankuasa takwim bermesyuarat membuat penyesuaian takwim peringkat sekolah dan membuat pindaan sekiranya perlu Pengesahan Guru Besar Mengedar takwim kepada semua guru Merangka dan melaksanakan aktiviti berdasarkan takwim yang ditetapkan Menjalankan mesyuarat dan membentuk Jawatankuasa Memantau pelaksanaan aktiviti berdasarkan rancangan tahunan Menyediakan laporan aktiviti tahun semasa Proses Kerja Tindakan Guru Besar PK Kokurikulum PK Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum dan Sukan Catatan 4 5 PK Kokurikulum 6 7 8 Guru Besar PK Kokurikulum Guru Penasihat 9 10 11 35 Guru Penasihat PK Kokurikulum Guru Penasihat Guru Penolong Kanan Kokurikulum . negeri dan kebangsaan Mengambil tindakan Mengedar takwim daerah dan negeri kepada setiausaha kokurikulum dan sukan Penyelaras memasukkan program aktiviti peringkat sekolah ke dalam takwim dengan penyesuaian takwim daerah.

4. Menyediakan Kertas Cadangan. Membuat semakan melulus/menolak kertas cadangan. PK Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum dan Sukan 3. format pertandingan dan pegawai pertandingan. PK Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum dan Sukan 6. 2.DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PERTANDINGAN DALAMAN JAWATAN Guru Besar PROSES KERJA 1. 7. Mengarahkan PK Kokurikulum melaksanakan pertandingan. 36 Carta Aliran Guru Penolong Kanan Kokurikulum . Guru Besar 5. Memantau pertandingan. Membuat laporan dan memfailkan. Mengadakan mesyuarat AJK Pertandingan menetapkan tarikh. Melantik AJK Pertandingan.

Membuat laporan dan memfailkan 37 Senarai Semak Guru Penolong Kanan Kokurikulum . Memohon kelulusan Guru Besar Tidak Ya 6. Mengadakan mesyuarat AJK Pertandingan 4. Menyediakan Kertas Cadangan 5.DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PERTANDINGAN DALAMAN MULA 1. Melantik AJK Pertandingan 3. Mengelolakan pertandingan TAMAT 7. Mesyuarat Jawatankuasa Kokurikulum 2.

1 2 3 Aktiviti Mengarahkan PK Kokurikulum melaksanakan pertandingan Melantik AJK Pertandingan Mengadakan mesyuarat AJK Pertandingan Tindakan Guru Besar PK Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum dan Sukan Setiausaha Kokurikulum dan Sukan PK Kokurikulum PK Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum dan Sukan Catatan 4 Menyediakan Kertas Cadangan 5 6 7 Memohon kelulusan Guru Besar Memantau pertandingan Membuat laporan dan memfailkan 8 38 Proses Kerja Guru Penolong Kanan Kokurikulum .DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PERTANDINGAN DALAMAN Bil.

15. 11. 3. Memastikan peralatan latihan mencukupi. 12.DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PENGERUSI MSSD/MSSS JAWATAN Guru Besar PROSES KERJA 1. 6. Menerima perlantikan sebagai pengerusi pertandingan. 4. Menyediakan surat panggilan mesyuarat. 8. Naib pengerusi pertandingan. Menguruskan tempat kejohanan dan makan minum peserta. Mencatat minit mesyuarat. Menyediakan borang-borang yang berkaitan. PK Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum dan Sukan Pengurus Pasukan Jurulatih 39 Carta Aliran Guru Penolong Kanan Kokurikulum . 9. 10. Memastikan kejohanan berjalan lancar. 16. Menyediakan bajet kewangan. 13. Menjadi pengerusi kejohanan. 7. Mengurus pemain/pasukan. 14. Melatih pemain/pasukan. Menyediakan kertas cadangan. Menjadi penasihat kewangan. Membantu dan berhubung dengan urusetia melicinkan kejohanan. 2. 5. Menjaga kebajikan pemain.

Mengelolakan kejohanan. 5. TAMAT 8. 4. Melantik dan menjemput pengadil/perasmi.DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PENGERUSI MSSD/MSSS MULA 1. Menerima perlantikan sebagai pengerusi pertandingan. Menyediakan bajet kewangan. 7. 6. Mengadakan persiapan gelanggang/tempat/penginapan/peralatan. Melantik J/kuasa pelaksana daerah/negeri. 2. Mendokumentasi 40 Senarai Semak Guru Penolong Kanan Kokurikulum . 3. Mengadakan mesyuarat pengurusan pasukan .

DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PENGERUSI MSSD/MSSS Bil. 1 2 3 Aktiviti Menerima perlantikan sebagai pengerusi pertandingan Menyediakan bajet kewangan Melantik Jawatankuasa pelaksana daerah/negeri Mengadakan mesyuarat pengurusan pasukan Melantik dan menjemput pengadil/perasmi Mengadakan persiapan gelanggang / tempat / penginapan / peralatan Mengelolakan kejohanan Mendokumentasi Tindakan Guru Besar PK Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum dan Sukan Setiausaha Kokurikulum dan Sukan PK Kokurikulum Catatan 4 5 6 7 8 PK Kokurikulum PK Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum dan Sukan 41 Proses Kerja Guru Penolong Kanan Kokurikulum .

11. Mengedarkan borang kejohanan. Menjalankan acara saringan. 10. Menerima dan memasukkan nama peserta mengikut kategori dan acara. Mengendalikan kejohanan sukan. 6.DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN SUKAN TAHUNAN SEKOLAH JAWATAN Guru Besar PROSES KERJA 1. 5. PK Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum dan Sukan Guru Rumah Sukan Ahli Rumah Sukan 42 Carta Aliran Guru Penolong Kanan Kokurikulum . Menyediakan keperluan peserta seperti nombor. Membuat anggaran belanjawan sukan tahunan. 2. 14. 12. Membuat persiapan tempat. Melantik AJK Kejohanan. 3. Menguruskan kontingen rumah. 4. Membantu ketua rumah memilih peserta. Melatih peserta. Mengarahkan PK Kokurikulum mengadakan kejohanan Sukan Tahunan. Menjalankan latihan rumah sukan. makanan dan minuman. Menyediakan laporan dan failkan. 7. 9. 13. 8.

dll. Menyediakan laporan lengkap dan failkan. 2. 6. hadiah. Mengadakan taklimat kejohanan kepada semua guru. Mengadakan kejohanan sukan tahunan. alatan.DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN SUKAN TAHUNAN SEKOLAH MULA 1. 43 Senarai Semak Guru Penolong Kanan Kokurikulum . Menyediakan persiapan padang. Mengadakan latihan dan acara saringan. Mengedarkan borang kemasukan 5. 3. Melantik AJK Kejohanan. TAMAT 8. 7. 4. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Sukan Tahunan.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Aktiviti Mengarahkan PK Kokurikulum mengadakan kejohanan Sukan Tahunan Melantik AJK Kejohanan Membuat anggaran belanjawan sukan tahunan Mengedarkan borang kejohanan Menerima dan memasukkan nama peserta mengikut kategori dan acara Membuat persiapan tempat Menjalankan acara saringan Mengendalikan kejohanan sukan Menyediakan laporan lengkap dan failkan Menjalankan latihan rumah sukan Menguruskan kontingen rumah Membantu ketua rumah memilih peserta Menyediakan keperluan peserta seperti nombor.DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN SUKAN TAHUNAN SEKOLAH Bil. makanan dan minuman Mendokumentasikan semua keputusan pertandingan Tindakan Guru Besar PK Kokurikulum PK Kokurikulum Setiausaha Kejohanan Setiausaha Kejohanan Setiausaha Kejohanan Setiausaha Kejohanan Setiausaha Kejohanan Setiausaha Kejohanan Guru Rumah Sukan Guru Rumah Sukan Ahli Rumah Sukan Ahli Rumah Sukan AJK Dokumentasi Catatan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful