LAMPIRAN C

SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN AHMAD TAJUDDIN 06000 JITRA, KEDAH DARUL AMAN

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

1. MAKLUMAT PEGAWAI NAMA PENOLONG KANAN JAWATAN HAKIKI GRED JAWATAN BAHAGIAN / UNIT : MOHD NIZAM BIN SAIDIN : PENOLONG KANAN KOKURIKULUM : DGA32 ( HAKIKI ) : SK SULTAN AHMAD TAJUDDIN 06000 JITRA, KEDAH DARUL AMAN : 1 NOVEMBER 2009

TARIKH MEMEGANG JAWATAN TARIKH PENEMPATAN

: 1 NOVEMBER 2009

2.

SENARAI TUGAS PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 2.1 Pengurusan Pentadbiran Am 2.1.1. Bertanggungjawab kepada Guru Besar. 2.1.2. Bekerjasama dengan Penolong Kanan Akademik dan Penolong Kanan Hal Ehwal Murid membantu Guru Besar mengurus dan mentadbir sekolah sebagai sebuah institusi pendidikan. 2.1.3. Mengetuai, mengurus dan memimpin bidang kokurikulum supaya berfungsi mengikut matlamat, dasar dan objektif yang ditetapkan. 2.1.4. Menghadiri mesyuarat-mesyuarat pengurusan/penyelarasan di peringkat sekolah, daerah dan negeri apabila dikehendaki atau diarahkan oleh Guru Besar. 2.1.5 Merancang dan mengagihkan tugas pengurusan dan pelaksanaan kokurikulum kepada setiap individu guru, termasuk kepada Ketua Panitia, dan guru-guru Penolong Kanan.

2.1.6. Mempengerusikan mesyuarat kokurikulum di peringkat sekolah (Tanpa kehadiran Guru Besar) dan mewakili sekolah ke mesyuarat-mesyuarat pengurusan dan pelaksanaan kokurikulum seperti yang diarahkan oleh Guru Besar. 2.1.7. Membantu sekolah, selaras dengan konsep mewujudkan kerjasama dengan agensi-agensi/pertubuhan-pertubuhan/persatuan-persatuan/badan sukan/kelab sukan/kelab-kelab dan sebagainya selaras dengan konsep permuafakatan dalam pendidikan dan perkongsian sumber dan maklmat. 2.1.8. Membuat laporan tahunan kokurikulum sekolah. 2.1.9. Memastikan perjalanan unit lancar dan efektif dari semua aspek pentadbiran dan pengurusan termasuklah aspek keselesaan dan kebajikan para pegawai selaras dengan Etika dan Keperluan/Kepentingan Perkhidmatan di samping memastikan perkakasan dan peralatan yang diperlukan mencukupi dan mudah diperolehi atau diakses. 2.1.10 Mengawasi dan menyelenggara perkakasan/peralatan yang dibekalkan kepada bidang kokurikulum atau yang diperolehi dengan menggunakan peruntukan kerajaan, atau pun yang didermakan oleh agensi-agensi kerajaan dan pihak swasta. 2.1.11 Menyebarkan maklumat/arahan/tawaran/dsbnya yang diterima daripada Kementerian Pelajaran, Jabatan Pelajaran, Pejabat Pelajaran Daerah dan agensiagensi luar kepada guru-guru, murid-murid dan ibu bapa atau penjaga. 2.1.12 Menyediakan belanjawan tahunan untuk program kokurikulum. 2.1.13 Menyelia dan mengawasi perbelanjaan untuk kokurikulum.

2.2

2.1.14 Mewujudkan ’net working’ di antara atau sesama rakan sejawat. Pengurusan Aktiviti Kokurikulum 2.2.1 a. b. Perancangan Merancang aktiviti tahunan kokurikulum. Menyediakan keperluan berasaskan perancangan dari aspek: i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. 2.2.2 a. b. Prasarana/infrastruktur Kemudahan-kemudahan asas Kemudahan-kemudahan sokongan Perkakasan dan peralatan Dokumen pelaksanaan Bahan-bahan bacaan dan sumber rujukan Sumber tenaga/kepegawaian/kejurulatihan Kewangan/sumber bantuan

Pelaksanaan Menetapkan jadual atau takwim pelaksanaan. Menguruskan keperluan-keperluan pentadbiran pelaksanaan aktiviti: i. ii. iii. Dokumen-dokumen pelaksanaan seperti Kertas Cadangan Pelaksanaan. Senarai nama jawatankuasa (Jawatankuasa Penganjur dan Jawatankuasa Pengelola). Senarai pegawai.

c. 2.2.3 a. 2.2.4 a.

Mengurus pengelolaan pelaksanaan aktiviti. Pemantauan/Penyeliaan Menjalankan pemantauan/penyeliaan Penilaian Menjalankan penilaian: i. ii. Skema Penilaian Aktiviti Kokurikulum (untuk individu murid). Penialaian kokurikulum mengikut Standard Tinggi Kualiti Pendidikan (STKP).

2.2.5 a. 2.2.6 a. 2.2.7

Pelaporan Menyediakan Laporan Tahunan Pelaksanaan Aktiviti Kokurikulum. Kajian Tindakan/Penambahbaikan Merancang dan melaksanakan kajian dan penyelidikan. Penghargaan

4. Memberi kursus kepada tiap-tiap guru pemimpin yang ditugaskan oleh pihak sekolah untuk menyelia dan menyelaras aktiviti-aktiviti sukan permainan.1 Pengurusan Sumber Manusia Kokurikulum Pembangunan kepegawaian dan kejurulatihan i.3 5.7 5. kewangan dan kepimpinan.9 . khususnya yang berkaitan dengan pemfailan. perancangan.8 5.5 Tugas-tugas lain Mengenalpasti punca dan membantu memperoleh peruntukan untuk aktiviti yang dirancang. ii. c. Menjalankan tugas-tugas profesional keguruan. Menyediakan peluang-peluang meningkatkan ilmu pengetahuan dan kepakaran guru-guru di peringkat daerah. 5. mengurus dan melaksanakan majlis-majlis penghargaan. merancang dan menjadualkan kursus-kursus dalam perkhidmatan untuk guru-guru di peringkat sekolah. b.3. Mengenalpasti. 4. khususnya proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) di dalam kelas mengikut jadual waktu yang ditetapkan. kelab dan persatuan dan badan-badan atau pasukan seragam. 5. Mengurus dan melaksanakan majlis-majlis rasmi sekolah. Memberi taklimat/penerangan kepada guru-guru mengenai sebarang perubahan dari segi dasar dan matlamat serta prosedur pelaksanaan aktiviti-aktiviti kokurikulum. Menyelia pentadbiran entiti kokurikulum yang sedia ada. Menggubal dan membukukan semua aktiviti kokurikulm. Pengurusan Entiti Kokurikulum a. Mengurus dan mentadbir penubuhan entiti kokurikulum di sekolah dengan mematui sepenuhnya peraturan-peraturan yang sedia ada. a. negeri dan kebangsaan. 5. pendokumentasian. Memberi pendedahan atau kursus pelaksanaan aktiviti kokurikulum di peringkat sekolah. Menjalin kerjasama dengan pihak-pihak luar untuk menganjurkan pertandingan/program/aktiviti kokurikulum. Melaksanakan arahan-arahan Guru Besar pada setiap masa.1 5. Merancang.6 5. Menyelia perjalanan dan operasi entiti kokurikulum yang telah ditubuhkan.2 5.4 5.

Pengurus Pasukan 6. 9. Menyerahkan tuntutan kepada Guru Besar. Memfailkan. Mengarahkan pengurus membuat tuntutan. 8. Setiausaha Sukan PK Kokurikulum . Menerima cek/wang tunai daripada Pembantu Tadbir. Menyemak borang tuntutan dan memastikan lengkap dan membuat pengesahan. Pengurus Pasukan 2. Menyediakan borang-borang tuntutan. Mengisi borang tuntutan dan hantar bersama jadual pertandingan dan minit mesyuarat.6 Proses Kerja DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI Guru Penolong Kanan Kokurikulum TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN TUNTUTAN KEWANGAN MSSD JAWATAN PK Kokurikulum PROSES KERJA 1. 3. 7. Guru Besar 4. Mengagihkan wang tuntutan kepada murid dan dapatkan pengesahan penerimaan. Menyemak dan meluluskan tuntutan.

7 Carta Aliran Guru Penolong Kanan Kokurikulum DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN TUNTUTAN KEWANGAN MSSD MULA Mengarahkan Pengurus Pasukan membuat tuntutan Menghantar tuntutan bersama minit mesyuarat Betulkan Guru Besar semak Keputusan Disahkan Pengurus terima bayaran Murid terima daripada pengurus TAMAT Failkan .

1 2 Aktiviti Menyediakan borang-borang tuntutan Mengarah Pengurus Pasukan membuat tuntutan i. Menyemak borang tuntutan dan memastikan lengkap dan membuat pengesahan ii. Menyerahkan borang tuntutan kepada Guru Besar i. Menyerahkan borang tuntutan kepada PK Kokurikulum i. Menyerahkan borang tuntutan kepada Pembantu Tadbir Menyediakan cek/wang tunai dan menyerahkan kepada Pengurus Pasukan i. Menenerima cek/wang tunai daripada Pembantu Tadbir ii. Menyemak borang dan meluluskan tuntutan ii.8 Senarai Semak Guru Penolong Kanan Kokurikulum DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN TUNTUTAN KEWANGAN MSSD Bil. Mengisi borang tuntutan dan menghantar bersama jadual pertandingan dan minit mesyuarat ii. Mengagihkan wang tuntutan kepada murid dan dapatkan pengesahan penerimaan iii Menyerahkan sesalinan borang tuntutan kepada PK Kokurikulum Tindakan Setiausaha Sukan PK Kokurikulum Catatan 3 Pengurus Pasukan 4 5 6 7 .

Terima kelulusan pendaftaran dan kad keahlian lalu tubuhkan organisasi Persatuan Taekwando di sekolah. Terima dan kaji permohonan serta pertimbangkan sokongan kepada permohonan. 5. 7. 9. Guru Besar Guru/Setiausaha Pasukan . Memfailkan borang tuntutan Proses Kerja DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI JAWATAN Guru Penolong Kanan Kokurikulum TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PENUBUHAN PERSATUAN SENI MEMPERTAHANKAN DIRI PROSES KERJA 1. Kutip yuran pendaftaran. 11. Dapatkan borang Permohonan Pendaftaran dan edarkan kepada murid yang berminat. Dapatkan borang Maklumat Ahli dan edarkan kepada murid yang berminat. 14. Pertimbangkan permohonan pendaftaran yang diterima. Terima borang permohonan dan yuran pendaftaran. 15. Dapatkan borang kebenaran ibu bapa dan edarkan kepada murid yang berminat 8. Permohonan bertulis kepada Guru Besar dikemukakan. Murid/Guru Guru/S/U J/Kuasa Penaja Guru Besar Guru/S/U J/Kuasa Penaja S/U Persatuan Teakwando Daerah 10. 4. Hantar borang-borang permohonan dan yuran pendaftaran kepada setiausaha Persatuan Taekwando Malaysia. Mulakan proses permohonan sebagai unit gabungan Persatuan Taekwando Malaysia. Dapatkan perlembagaan kurikulum. 3. skema latihan. Buat perancangan dan takwim aktiviti tahunan. Tubuhkan Jawatankuasa Penaja Penubuhan Persatuan Taekwando. skema penilaian pencapaian. 2. 6. semak dan lengkapkan borang-borang berkenaan. 13. Proses kad keahlian dan hantar ke sekolah. 12. Kutip. senarai aktiviti tahunan dan sebagainya.8 9.

(Tindakan : Guru/S/Usaha J/Kuasa Penaja) . 10 Carta Aliran Guru Penolong Kanan Kokurikulum TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI PENGURUSAN PENUBUHAN PERSATUAN SENI MEMPERTAHANKAN DIRI MULA Tubuhkan Jawatankuasa Penaja Penuguhan Persatuan Taekwando (Tindakan : Murid/Guru) Kemukakan permohonan bertulis kepada Guru Besar (Tindakan : Setiausaha J/Kuasa Penaja) Betulkan Terima dan kaji permohonan serta pertimbangkan sokongan kepada permohonan (Tindakan : Guru Besar) Disokong Mulakan proses permohonan pendaftaran sebagai unit gabungan Persatuan Taekwando Malaysia (Tindakan : Guru Besar) 1. (Tindakan : Guru/S/Usaha J/Kuasa Penaja) Hantar borang-borang permohonan dan yuran pendaftaran kepada Setiausaha Persatuan Daerah. dan lengkapkan borang-borang berkenaan. 5. Dapatkan borang kebenaran ibu bapa dan edarkan kepada muid yang berminat. 2. Dapatkan borang permohonan pendaftaran. semak.Guru Besar 16. Kutip. Kutip yuran pendaftaran. Dapatkan borang maklumat ahli dan edarkan kepada muid yang berminat. Sediakan laporan penubuhan Persatuan Taekwando di sekolah dan hantarkan ke Jabatan Pelajaran Negeri dan sesalinan ke Pejabat Pelajaran Daerah. edarkan kepada murid yang berminat. 3. (Tindakan : Guru/S/Usaha J/Kuasa Penaja) 4.

dan sebagainya (Tindakan : Guru dan Setiausaha Pasukan) Buat perancangan dan takwim aktiviti tahunan (Tindakan : Guru dan Setiausaha Pasukan) Sediakan laporan penubuhan Persatuan Taekwando di sekolah dan hantarkan ke Jabatan Pelajaran Negeri dan sesalinan ke Pejabat Pelajaran Daerah (Tindakan : Guru dan Setiausaha Pasukan) . skema latihan.10 Sambungan Carta Aliran Guru Penolong Kanan Kokurikulum MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM PENGURUSAN PENUBUHAN PERSATUAN SENI MEMPERTAHANKAN DIRI Terima borang pendaftaran dan yuran pendaftaran (Tindakan : Setiausaha Daerah) Pertimbangkan permohonan pendaftaran yang diterima (Tindakan : Setiausaha Daerah) Tidak diluluskan Diluluskan Proses kad keahlian dan hantar ke sekolah (Tindakan : Setiausaha Daerah) Terima kelulusan pendaftaran dan kad keahlian lalu tubuhkan organisasi Persatuan Taekwando Sekolah (Tindakan : Guru Besar) Dapatkan perlembagaan kokurikulum. senarai aktiviti tahunan. skema penilaian pencapaian.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Aktiviti Tubuhkan Jawatankuasa Penaja Penubuhan Persatuan Taekwando Permohonan bertulis kepada Guru Besar dikemukakan Terima dan kaji permohonan serta pertimbangkan sokongan kepada permohonan Mulakan proses permohonan sebagai unit gabungan Persatuan Taekwando Malaysia Dapatkan borang Permohonan Pendaftaran dan edarkan kepada murid yang berminat Dapatkan borang Maklumat Ahli dan edarkan kepada murid yang berminat Dapatkan borang kebenaran ibu bapa dan edarkan kepada murid yang berminat Kutip. semak dan lengkapkan borang-borang berkenaan Kutip yuran pendaftaran. Persatuan Sekolah 1998 Protocol Penubuhan Unit Gabungan Persatuan Taekwando Protocol PenubuhanUnit Gabungan Persatuan Taekwando Protocol Penubuhan Unit Gabungan Persatuan Taekwando Protocol Penubuhan Unit Gabungan Persatuan Taekwando Protocol Penubuhan Unit Gabungan Persatuan Taekwando Protocol PenubuhanUnit Gabungan Persatuan Taekwando Protocol Pentadbiran Persatuan Taekwando Daerah Protocol Pentadbiran Persatuan Taekwando Daerah Protocol Pentadbiran Persatuan Taekwando Daerah Peraturan2 Pend. Persatuan Sekolah 1998 Guru Besar S/Usaha J/Kuasa Penaja Setiausaha Sukan Protocol Pentadbiran Sekolah Peraturan2 Pend. Persatuan Sekolah 1998 DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI Bil. skema latihan. Hantar borang-borang permohonan dan yuran pendaftaran kepada setiausaha Persatuan Taekwando Malaysia Terima borang permohonan dan yuran pendaftaran Pertimbangkan permohonan pendaftaran yang diterima Proses kad keahlian dan hantar ke sekolah Terima kelulusan pendaftaran dan kad keahlian lalu tubuhkan organisasi Persatuan Taekwando di sekolah Dapatkan perlembagaan kurikulum. Senarai Semak Guru Penolong Kanan Kokurikulum TAJUK MUKA SURAT PENGURUSAN TARIKH DISEDIAKAN KOKURIKULUM PENGURUSAN PENUBUHAN PERSATUAN SENI MEMPERTAHANKAN DIRI Tindakan Setiausaha Sukan PK Kokurikulum Guru Besar S/Usaha J/Kuasa Penaja S/Usaha J/Kuasa Penaja S/Usaha J/Kuasa Penaja S/Usaha J/Kuasa Penaja S/Usaha J/Kuasa Penaja S/Usaha J/Kuasa Penaja S/U Persatuan Teakwando Daerah S/U Persatuan Teakwando Daerah S/U Persatuan Teakwando Daerah Peraturan2 Pend. senarai aktiviti tahunan dan sebagainya Buat perancangan dan takwim aktiviti tahunan Catatan Peraturan2 Pend. Persatuan Sekolah 1998 . skema penilaian pencapaian.TAMAT 11.

Melaksanakan aktiviti pertandingan. 4. 7. Mempengerusikan mesyuarat/taklimat program. 5. 9. Meminitkan mesyuarat. Mengambil gambar pertandingan. Menyediakan surat panggilan mesyuarat. Melantik JK Pelaksana 3. Guru Besar Setiausaha Kokurikulum Jawatankuasa Pelaksana PK Kokurikulum . Memfailkan dokumen. 11. 2. 6. 10.16 12 Sediakan laporan penubuhan Persatuan Taekwando di sekolah dan hantarkan ke Jabatan Pelajaran Negeri dan sesalinan ke Pejabat Pelajaran Daerah Guru Besar Protocol Pentadbiran Sekolah Proses Kerja DOKUMEN Guru Penolong Kanan Kokurikulum TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI PENGURUSAN AKTIVITI PERTANDINGAN BERCERITA JAWATAN Guru Besar PK Kokurikulum PROSES KERJA 1. Menyediakan dan menghantar surat penghargaan ke sekolah-sekolah yang terlibat. Mengesahkan perlantikan JK Pelaksana. Menyediakan laporan/dokumentasi dan menyerahkan kepada Guru Besar dan PPD. 8. Terima arahan daripada PPD.

13 Carta Aliran DOKUMEN Guru Penolong Kanan Kokurikulum TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI PENGURUSAN AKTIVITI PERTANDINGAN BERCERITA MULA Menerima arahan daripada PPD Melantik JK Pelaksana Mengadakan taklimat Jawatankuasa Pertandingan Melaksanakan pertandingan Membuat dokumentasi dan menyerahkan kepada Guru Besar dan PPD TAMAT Memfailkan .

14 Senarai Semak Guru Penolong Kanan Kokurikulum DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN AKTIVITI PERTANDINGAN BERCERITA Bil. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Aktiviti Menerima arahan daripada PPD Melantik JK Pelaksana Tindakan Guru Besar PK Kokurikulum Catatan Mengesahkan perlantikan JK Pelaksana Guru Besar Mempengerusikan mesyuarat/taklimat program Menyediakan surat panggilan mesyuarat Meminitkan mesyuarat Melaksanakan aktiviti pertandingan Mengambil gambar pertandingan Menyediakan laporan/dokumentasi dan menyerahkan kepada Guru Besar dan PPD Menyediakan dan menghantar surat penghargaan ke sekolah-sekolah yang terlibat Memfailkan dokumen Guru Besar Setiausaha Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum J/K Pelaksana J/K Pelaksana J/K Pelaksana J/K Pelaksana PK Kokurikulum .

Menghantar salinan borang maklumat kepada PPD. 16 Carta Aliran Guru Penolong Kanan Kokurikulum . Mengesahkan maklumat. 6. Menjalankan tindakan susulan.15 Proses Kerja DOKUMEN Guru Penolong Kanan Kokurikulum TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI PENGURUSAN MAKLUMAT DAN DATA JAWATAN Guru Besar PROSES KERJA 1. Pendaftaran ahli kelab/persatuan/unit kokurikulum. 2. Mengisi data dalam borang yang disediakan. PK Kokurikulum 7. 3. PK Kokurikulum 8. Mengumpulkan data keahlian murid dan guru penasihat daripada semua unit kokurikulum. Memfailkan. 4. Mesyuarat AJK Kokurikulum. Guru Penasihat Guru Penasihat Penyelaras Guru Besar PK Kokurikulum 5.

Mesyuarat AJK Kokurikulum 2.DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN MAKLUMAT DAN DATA MULA 1. Menghantar maklumat lengkap ke PPD 7. Mengisi borang data 5. Mendaftarkan ahli 3. Mengesahkan maklumat 6. Menjalankan tindakan susulan 17 Senarai Semak Guru Penolong Kanan Kokurikulum . Menerima borang data 4. Memfailkan TAMAT 8.

Mengumpulkan data keahlian murid dan guru penasihat daripada semua unit kokurikulum Mengisi data dalam borang yang disediakan Mengesahkan maklumat Menghantar salinan borang maklumat kepada PPD Memfailkan Menjalankan tindakan susulan Tindakan Guru Besar Guru Penasihat Guru Penasihat Penyelaras Guru Besar PK Kokurikulum PK Kokurikulum PK Kokurikulum Catatan 18 Proses Kerja Guru Penolong Kanan Kokurikulum . 1 2 3 4 5 6 7 8 Aktiviti Mesyuarat AJK Kokurikulum.DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN MAKLUMAT DAN DATA Bil. Pendaftaran ahli kelab/persatuan/unit kokurikulum.

Mesyuarat AJK Kokurikulum. Mengedar borang berformat laporan pencapaian kokurikulum. Menganalisis data. 4. Menghantar laporan kepada PK Kokurikulum. 5.Mengumpul maklumat daripada semua unit. 3. 4. Guru Besar dan PPD. 6.DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN DATA PENCAPAIAN AKTIVITI KOKURIKULUM JAWATAN PROSES KERJA 1. PK Kokurikulum Penyelaras Setiausaha Kokurikulum PK Kokurikulum 19 Carta Aliran Guru Penolong Kanan Kokurikulum . 2. Memfailkan. Membuat laporan dan cadangan.

cadangan dan tindakan 6. Mengumpul maklumat pencapaian tahunan 4. Menganalisis data 5. Memfailkan TAMAT 20 Proses Kerja Guru Penolong Kanan Kokurikulum . Mengedar format aktiviti tahunan 3.DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN DATA PENCAPAIAN AKTIVITI KOKURIKULUM MULA 1. Menghantar laporan ke Penolong Kanan Kokurikulum/Guru Besar/PPD 7. Membuat laporan. Lantikan dan mesyuarat Jawatankuasa Kokurikulum 2.

Menyediakan Laporan / Dokumentasi. 6. Mempengerusikan mesyuarat. 2. 7. Menyediakan tempat latihan/kursus. Melantik dan menjemput penceramah/fasilitator. 4. 10. Melantik Jawatankuasa Induk dan Jawatankuasa Pelaksana. 3. 11. 8. 12. Menganggarkan perbelanjaan. Memantau kelancaran program. PK Kokurikulum Guru Besar Jawatankuasa Dokumentasi Setiausaha Kokurikulum 21 Carta Aliran Guru Penolong Kanan Kokurikulum . Meluluskan atau tidak meluluskan. Mengeluarkan sijil penyertaan dan penghargaan. Menyediakan Kertas Kerja Pembangunan Latihan/Kursus. Mendaftar dan memberi taklimat kepada peserta.DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PEMBANGUNAN LATIHAN/KURSUS JAWATAN PROSES KERJA 1. 5. 9. Mengedar surat jemputan kepada peserta.

Menyediakan/menghantar laporan kepada Guru Besar/PK Kokurikulum 9. Menjalankan aktiviti/proses bench marking 6.DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PEMBANGUNAN LATIHAN/KURSUS MULA 1. Terima 3. Mengumpulkan dapatan dan mengenalpasti kekuatan organisasi yang dibench marking 7. Memfailkan 22 Senarai Semak Guru Penolong Kanan Kokurikulum . Mengadakan mesyuarat pelaporan dapatan 8. Mengadakan mesyuarat pembahagian tugasan 5. Menyediakan Kertas Kerja TAMAT 2. Membentuk Jawatankuasa Bench Marking 4. Tolak 2. Melakukan Proses Penambahbaikan TAMAT 10.

DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PEMBANGUNAN LATIHAN/KURSUS Bil. 1 2 3 4 5 Aktiviti Menyediakan Kertas Kerja Anggaran perbelanjaan Melantik jawatankuasa Membuat pemantauan Meluluskan atau Tidak meluluskan Tindakan PK Kokurikulum PK Kokurikulum PK Kokurikulum Guru Besar Guru Besar S/U Kokurikulum PK Kokurikulum Catatan 6 Menyediakan laporan 7 Memfailkan 23 Proses Kerja Guru Penolong Kanan Kokurikulum .

Memfailkan 24 Carta Aliran Guru Penolong Kanan Kokurikulum .DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN DOKUMENTASI AKTIVITI JAWATAN Guru Besar PROSES KERJA 1. Menyediakan borang berformat untuk dokumentasi. Mengarahkan perlantikan jawatankuasa dokumentasi dalam setiap aktiviti. 6. Membuat pemantauan / mengambil gambar. 7. Mengedarkan borang laporan kepada jawatankuasa kecil pelaksana program. Mengetuai aktiviti yang dijalankan. 3. Menyerahkan dokumentasi kepada pihak berkenaan. 10. 5. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa dokumentasi dan membentangkan dalam mesyuarat. Membuat salinan. 9. PK Kokurikulum Jawatankuasa Dokumentasi Setiausaha Kokurikulum 11. Menyerahkan dokumentasi kepada PK Kokurikulum dan Guru Besar untuk diterima atau buat pembetulan. Menyediakan dokumentasi berdasarkan format. 2. 8. 4.

Melantik Jawatankuasa Dokumentasi 2. Menyediakan dokumentasi 7. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa dokumentasi 4. Menyerahkan dokumentasi kepada Guru Besar untuk kelulusan Baiki 8. Membuat pemantauan / mengambil gambar 6. Menyerahkan dokumentasi kepada pihak berkenaan dan Memfailkan 25 Senarai Semak Guru Penolong Kanan Kokurikulum .DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN DOKUMENTASI AKTIVITI MULA 1. Menyediakan format / bentuk dokumentasi 3. Membuat salinan TAMAT 10. Mengedarkan borang laporan kepada jawatankuasa kecil pelaksana program 5. Terima 9.

DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN DOKUMENTASI AKTIVITI Bil. 1 2 3 4 5 6 7 Aktiviti Menyediakan Kertas Kerja Anggarkan perbelanjaan Melantik Jawatankuasa Membuat pemantauan Meluluskan atau tidak meluluskan Menyediakan laporan Memfailkan Rekod Tindakan PK Kokurikulum PK Kokurikulum PK Kokurikulum Guru Besar Guru Besar Setiausaha Kokurikulum PK Kokurikulum Catatan 26 Proses Kerja Guru Penolong Kanan Kokurikulum .

8. 9. Membentuk Jawatankuasa bench marking. Guru Besar 2. Menjalankan proses bench marking mengikut bidang/tugasan. Menerima / Menolak Kertas Kerja. 3. Mengumpulkan dapatan dan mengenalpasti kekuatan organisasi yang dibench marking. Menyediakan laporan bench marking mengikut bidang yang ditetepkan. Mengadakan mesyuarat penyelaras tugas bench marking. Memfailkan PK Kokurikulum Jawatankuasa Bench Marking PK Kokurikulum 27 Carta Aliran Guru Penolong Kanan Kokurikulum . 7. 10. 4. Melakukan proses penambahbaikan terhadap bidang/unit/aktiviti dalam organisasi sendiri. Menyediakan Kertas Kerja bench marking. menerima dan menyesuaikan amalanamalan cemerlang dari dalam organisasi sendiri atau organisasi luar untuk meningkatkan prestasi) JAWATAN Jawatankuasa Bench Marking PROSES KERJA 1. 6.DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK MUKA SURAT PENGURUSAN TARIKH DISEDIAKAN KOKURIKULUM PENGURUSAN ’BENCH MARKING’ (Proses mengenalpasti. Mesyuarat untuk melaporkan dapatan bench marking/cadangan penambahan. 5.

Membentuk Jawatankuasa bench marking 4. Melakukan proses penambahbaikan TAMAT 9. Memfailkan 28 Senarai Semak Guru Penolong Kanan Kokurikulum . Menjalankan aktiviti/proses bench marking 6.DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN ’BENCH MARKING’ MULA 1. Tolak 2. Terima 3. Mengadakan mesyuarat penyelaras tugas bench marking 5. Menyediakan menghantar laporan kepada Guru Besar/PK Kokurikulum 8. Mengumpulkan dapatan dan mengenalpasti kekuatan organisasi yang dibench marking 7. Mengadakan kertas konsep TAMAT 2.

DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN ’BENCH MARKING’ Bil. 1 2 3 4 5 Aktiviti Menyediakan Kertas Kerja Bench Marking Menerima / Menolak Kertas Kerja Membentuk Jawatankuasa bench marking Mengadakan mesyuarat penyelaras tugas bench marking Menjalankan aktiviti/proses bench marking Mengumpulkan dapatan dan mengenalpasti kekuatan organisasi yang dibench marking Mesyuarat untuk melaporkan dapatan bench marking/cadangan penambahan Menyediakan laporan bench marking mengikut bidang yang ditetapkan Melakukan proses penambahbaikan terhadap bidang/unit/aktiviti dalam organisasi sendiri Memfailkan Tindakan Jawatankuasa Bench Marking Guru Besar Guru Besar PK Kokurikulum Jawatankuasa Bench Marking Jawatankuasa Bench Marking PK Kokurikulum PK Kokurikulum Catatan 6 7 8 9 10 PK Kokurikulum PK Kokurikulum 29 Proses Kerja Guru Penolong Kanan Kokurikulum .

14. Menghubungi pihak luar untuk mendapatkan kebenaran seperti polis. Meluluskan peruntukan kewangan. 5. Meluluskan program. Mengedar surat kebenaran ibu bapa dan mengutipnya semula serta menyerahkan kepada PK Kokurikulum untuk difailkan. 4. 12.DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PERKHEMAHAN JAWATAN Guru Besar PROSES KERJA 1. AJK Surau dan Pengerusi dalam setiap slot. Melantik penghulu atau penghuluwati. 7. 10. Mencatat minit mesyuarat AJK. 11. 9. Memberi taklimat kepada murid mengenai disiplin perkhemahan. Menyiap dan menghantar laporan kepada PK Kokurikulum untuk difailkan. 2. 15. Penyelaras Perkhemahan/Kem Komander Guru Penasihat Badan berniform Setiausaha Perkhemahan 30 Carta Aliran Guru Penolong Kanan Kokurikulum . Membentuk AJK hari perkhemahan. PK Kokurikulum 3. Menulis dan menghantar surat-surat kepada yang pihak berkaitan seperti hospital. Memastikan AJK menjalankan tugas dengan berkesan. 13. Membantu melaksanakan aktiviti perkhemahan. Menyediakan Kertas Cadangan. Memilih peserta yang layak menyertai perkhemahan. 6. 8. Merancang kewangan dan peralatan. Imam.

Meluluskan program 2. Memilih peserta yang layak 5. Melaksanakan aktiviti perkhemahan TAMAT 8. Memberi taklimat kepada murid 7.DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PERKHEMAHAN MULA 1. Menyediakan Kertas Cadangan Baiki 3. Menulis dan menghantar surat-surat kepada yang pihak berkaitan 6. Membuat dokumentasi 31 Senarai Semak Guru Penolong Kanan Kokurikulum . Memberi taklimat kepada murid 4.

1 2 3 4 5 6 7 8 Aktiviti Meluluskan program Menyediakan Kertas Cadangan Memberi taklimat kepada murid Memilih peserta yang layak Menulis surat kepada pihak berkaitan Memberi taklimat kepada murid Melaksanakan aktiviti perkhemahan Membuat dokumentasi Tindakan Guru Besar PK Kokurikulum Penyelaras Pekhemahan Guru Penasihat Setiausaha Perkhemahan Penyelaras Pekhemahan Guru Penasihat Setiausaha Perkhemahan Catatan 32 Proses Kerja Guru Penolong Kanan Kokurikulum .DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PERKHEMAHAN Bil.

4. Memantau pelaksanaan aktiviti berdasarkan rancangan tahunan. 10. 5. 6. Menjalankan mesyuarat dan membentuk Jawatankuasa. PK Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum dan Sukan PK Kokurikulum Guru Besar PK Kokurikulum Guru Penasihat 33 Carta Aliran Guru Penolong Kanan Kokurikulum .DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN TAKWIN TAHUNAN JAWATAN Guru Besar PROSES KERJA 1. Mengambil tindakan. Merangka dan melaksanakan aktiviti berdasarkan takwim yang ditetapkan. Menerima takwim tahunan aktiviti peringkat daerah. Penyelaras memasukkan program aktiviti peringkat sekolah ke dalam takwim dengan penyesuaian takwim daerah. 9. negeri dan kebangsaan. Pengesahan Guru Besar. 11. negeri dan kebangsaan. 8. Menyediakan laporan aktiviti tahun semasa. Mengedar takwim kepada semua guru. Mengedar takwim daerah dan negeri kepada setiausaha kokurikulum dan sukan. Jawatankuasa takwim bermesyuarat membuat penyesuaian takwim peringkat sekolah dan membuat pindaan sekiranya perlu. 2. 7. 3.

Merangka takwim sekolah 4. MSSM. JPN & KPM 2. Memantau pelaksanaan aktiviti berdasarkan rancangan tahunan 8. Mengedar takwim daerah dan negeri kepada setiausaha kokurikulum dan sukan 3. MSSS. Mendapatkan pengesahan Guru Besar 6. PPD. Mesyuarat AJK Penyelarasan takwim dan membuat pindaan sekiranya perlu. Membuat penilaian 34 Senarai Semak Guru Penolong Kanan Kokurikulum . Menyediakan laporan aktiviti tahun semasa TAMAT 10. Menerima takwim dari MSSD.DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN TAKWIN TAHUNAN MULA 1. Mengedar takwim kepada semua guru penasihat 7. Mengemaskini maklumat laporan aktiviti tahun semasa 9. 5.

1 2 3 Aktiviti Menerima takwim tahunan aktiviti peringkat daerah. negeri dan kebangsaan Jawatankuasa takwim bermesyuarat membuat penyesuaian takwim peringkat sekolah dan membuat pindaan sekiranya perlu Pengesahan Guru Besar Mengedar takwim kepada semua guru Merangka dan melaksanakan aktiviti berdasarkan takwim yang ditetapkan Menjalankan mesyuarat dan membentuk Jawatankuasa Memantau pelaksanaan aktiviti berdasarkan rancangan tahunan Menyediakan laporan aktiviti tahun semasa Proses Kerja Tindakan Guru Besar PK Kokurikulum PK Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum dan Sukan Catatan 4 5 PK Kokurikulum 6 7 8 Guru Besar PK Kokurikulum Guru Penasihat 9 10 11 35 Guru Penasihat PK Kokurikulum Guru Penasihat Guru Penolong Kanan Kokurikulum . negeri dan kebangsaan Mengambil tindakan Mengedar takwim daerah dan negeri kepada setiausaha kokurikulum dan sukan Penyelaras memasukkan program aktiviti peringkat sekolah ke dalam takwim dengan penyesuaian takwim daerah.DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN TAKWIN TAHUNAN Bil.

DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PERTANDINGAN DALAMAN JAWATAN Guru Besar PROSES KERJA 1. 4. Guru Besar 5. 36 Carta Aliran Guru Penolong Kanan Kokurikulum . 7. Mengadakan mesyuarat AJK Pertandingan menetapkan tarikh. PK Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum dan Sukan 6. Mengarahkan PK Kokurikulum melaksanakan pertandingan. Memantau pertandingan. Membuat laporan dan memfailkan. Membuat semakan melulus/menolak kertas cadangan. PK Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum dan Sukan 3. Melantik AJK Pertandingan. Menyediakan Kertas Cadangan. format pertandingan dan pegawai pertandingan. 2.

Membuat laporan dan memfailkan 37 Senarai Semak Guru Penolong Kanan Kokurikulum . Mengelolakan pertandingan TAMAT 7.DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PERTANDINGAN DALAMAN MULA 1. Mengadakan mesyuarat AJK Pertandingan 4. Memohon kelulusan Guru Besar Tidak Ya 6. Melantik AJK Pertandingan 3. Mesyuarat Jawatankuasa Kokurikulum 2. Menyediakan Kertas Cadangan 5.

1 2 3 Aktiviti Mengarahkan PK Kokurikulum melaksanakan pertandingan Melantik AJK Pertandingan Mengadakan mesyuarat AJK Pertandingan Tindakan Guru Besar PK Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum dan Sukan Setiausaha Kokurikulum dan Sukan PK Kokurikulum PK Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum dan Sukan Catatan 4 Menyediakan Kertas Cadangan 5 6 7 Memohon kelulusan Guru Besar Memantau pertandingan Membuat laporan dan memfailkan 8 38 Proses Kerja Guru Penolong Kanan Kokurikulum .DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PERTANDINGAN DALAMAN Bil.

Mencatat minit mesyuarat. 7. 12. Memastikan kejohanan berjalan lancar. 4. 9. Naib pengerusi pertandingan. PK Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum dan Sukan Pengurus Pasukan Jurulatih 39 Carta Aliran Guru Penolong Kanan Kokurikulum . Menjadi penasihat kewangan. 14.DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PENGERUSI MSSD/MSSS JAWATAN Guru Besar PROSES KERJA 1. 2. Menjaga kebajikan pemain. 8. Menerima perlantikan sebagai pengerusi pertandingan. 3. 15. Menyediakan surat panggilan mesyuarat. 6. 13. Membantu dan berhubung dengan urusetia melicinkan kejohanan. Mengurus pemain/pasukan. 11. Menyediakan kertas cadangan. 16. Melatih pemain/pasukan. 10. Menjadi pengerusi kejohanan. Memastikan peralatan latihan mencukupi. 5. Menguruskan tempat kejohanan dan makan minum peserta. Menyediakan bajet kewangan. Menyediakan borang-borang yang berkaitan.

Mengadakan persiapan gelanggang/tempat/penginapan/peralatan. Melantik J/kuasa pelaksana daerah/negeri. 7. Mendokumentasi 40 Senarai Semak Guru Penolong Kanan Kokurikulum . 2. 6. Mengadakan mesyuarat pengurusan pasukan . 3. TAMAT 8. 5. 4. Menyediakan bajet kewangan.DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PENGERUSI MSSD/MSSS MULA 1. Mengelolakan kejohanan. Melantik dan menjemput pengadil/perasmi. Menerima perlantikan sebagai pengerusi pertandingan.

DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PENGERUSI MSSD/MSSS Bil. 1 2 3 Aktiviti Menerima perlantikan sebagai pengerusi pertandingan Menyediakan bajet kewangan Melantik Jawatankuasa pelaksana daerah/negeri Mengadakan mesyuarat pengurusan pasukan Melantik dan menjemput pengadil/perasmi Mengadakan persiapan gelanggang / tempat / penginapan / peralatan Mengelolakan kejohanan Mendokumentasi Tindakan Guru Besar PK Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum dan Sukan Setiausaha Kokurikulum dan Sukan PK Kokurikulum Catatan 4 5 6 7 8 PK Kokurikulum PK Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum dan Sukan 41 Proses Kerja Guru Penolong Kanan Kokurikulum .

DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN SUKAN TAHUNAN SEKOLAH JAWATAN Guru Besar PROSES KERJA 1. 3. 13. Menjalankan latihan rumah sukan. PK Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum dan Sukan Guru Rumah Sukan Ahli Rumah Sukan 42 Carta Aliran Guru Penolong Kanan Kokurikulum . Mengarahkan PK Kokurikulum mengadakan kejohanan Sukan Tahunan. 10. Melantik AJK Kejohanan. Menyediakan keperluan peserta seperti nombor. Membuat anggaran belanjawan sukan tahunan. Mengedarkan borang kejohanan. 2. 9. 4. makanan dan minuman. 14. 11. Menguruskan kontingen rumah. 8. Membantu ketua rumah memilih peserta. Membuat persiapan tempat. Menerima dan memasukkan nama peserta mengikut kategori dan acara. Melatih peserta. Menjalankan acara saringan. 12. Menyediakan laporan dan failkan. 5. 6. Mengendalikan kejohanan sukan. 7.

DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN SUKAN TAHUNAN SEKOLAH MULA 1. 6. Melantik AJK Kejohanan. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Sukan Tahunan. Menyediakan persiapan padang. hadiah. TAMAT 8. 2. Menyediakan laporan lengkap dan failkan. Mengedarkan borang kemasukan 5. Mengadakan taklimat kejohanan kepada semua guru. 43 Senarai Semak Guru Penolong Kanan Kokurikulum . Mengadakan latihan dan acara saringan. Mengadakan kejohanan sukan tahunan. 3. 4. alatan. dll. 7.

makanan dan minuman Mendokumentasikan semua keputusan pertandingan Tindakan Guru Besar PK Kokurikulum PK Kokurikulum Setiausaha Kejohanan Setiausaha Kejohanan Setiausaha Kejohanan Setiausaha Kejohanan Setiausaha Kejohanan Setiausaha Kejohanan Guru Rumah Sukan Guru Rumah Sukan Ahli Rumah Sukan Ahli Rumah Sukan AJK Dokumentasi Catatan .DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN SUKAN TAHUNAN SEKOLAH Bil. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Aktiviti Mengarahkan PK Kokurikulum mengadakan kejohanan Sukan Tahunan Melantik AJK Kejohanan Membuat anggaran belanjawan sukan tahunan Mengedarkan borang kejohanan Menerima dan memasukkan nama peserta mengikut kategori dan acara Membuat persiapan tempat Menjalankan acara saringan Mengendalikan kejohanan sukan Menyediakan laporan lengkap dan failkan Menjalankan latihan rumah sukan Menguruskan kontingen rumah Membantu ketua rumah memilih peserta Menyediakan keperluan peserta seperti nombor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful