LAMPIRAN C

SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN AHMAD TAJUDDIN 06000 JITRA, KEDAH DARUL AMAN

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

1. MAKLUMAT PEGAWAI NAMA PENOLONG KANAN JAWATAN HAKIKI GRED JAWATAN BAHAGIAN / UNIT : MOHD NIZAM BIN SAIDIN : PENOLONG KANAN KOKURIKULUM : DGA32 ( HAKIKI ) : SK SULTAN AHMAD TAJUDDIN 06000 JITRA, KEDAH DARUL AMAN : 1 NOVEMBER 2009

TARIKH MEMEGANG JAWATAN TARIKH PENEMPATAN

: 1 NOVEMBER 2009

2.

SENARAI TUGAS PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 2.1 Pengurusan Pentadbiran Am 2.1.1. Bertanggungjawab kepada Guru Besar. 2.1.2. Bekerjasama dengan Penolong Kanan Akademik dan Penolong Kanan Hal Ehwal Murid membantu Guru Besar mengurus dan mentadbir sekolah sebagai sebuah institusi pendidikan. 2.1.3. Mengetuai, mengurus dan memimpin bidang kokurikulum supaya berfungsi mengikut matlamat, dasar dan objektif yang ditetapkan. 2.1.4. Menghadiri mesyuarat-mesyuarat pengurusan/penyelarasan di peringkat sekolah, daerah dan negeri apabila dikehendaki atau diarahkan oleh Guru Besar. 2.1.5 Merancang dan mengagihkan tugas pengurusan dan pelaksanaan kokurikulum kepada setiap individu guru, termasuk kepada Ketua Panitia, dan guru-guru Penolong Kanan.

2.1.6. Mempengerusikan mesyuarat kokurikulum di peringkat sekolah (Tanpa kehadiran Guru Besar) dan mewakili sekolah ke mesyuarat-mesyuarat pengurusan dan pelaksanaan kokurikulum seperti yang diarahkan oleh Guru Besar. 2.1.7. Membantu sekolah, selaras dengan konsep mewujudkan kerjasama dengan agensi-agensi/pertubuhan-pertubuhan/persatuan-persatuan/badan sukan/kelab sukan/kelab-kelab dan sebagainya selaras dengan konsep permuafakatan dalam pendidikan dan perkongsian sumber dan maklmat. 2.1.8. Membuat laporan tahunan kokurikulum sekolah. 2.1.9. Memastikan perjalanan unit lancar dan efektif dari semua aspek pentadbiran dan pengurusan termasuklah aspek keselesaan dan kebajikan para pegawai selaras dengan Etika dan Keperluan/Kepentingan Perkhidmatan di samping memastikan perkakasan dan peralatan yang diperlukan mencukupi dan mudah diperolehi atau diakses. 2.1.10 Mengawasi dan menyelenggara perkakasan/peralatan yang dibekalkan kepada bidang kokurikulum atau yang diperolehi dengan menggunakan peruntukan kerajaan, atau pun yang didermakan oleh agensi-agensi kerajaan dan pihak swasta. 2.1.11 Menyebarkan maklumat/arahan/tawaran/dsbnya yang diterima daripada Kementerian Pelajaran, Jabatan Pelajaran, Pejabat Pelajaran Daerah dan agensiagensi luar kepada guru-guru, murid-murid dan ibu bapa atau penjaga. 2.1.12 Menyediakan belanjawan tahunan untuk program kokurikulum. 2.1.13 Menyelia dan mengawasi perbelanjaan untuk kokurikulum.

2.2

2.1.14 Mewujudkan ’net working’ di antara atau sesama rakan sejawat. Pengurusan Aktiviti Kokurikulum 2.2.1 a. b. Perancangan Merancang aktiviti tahunan kokurikulum. Menyediakan keperluan berasaskan perancangan dari aspek: i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. 2.2.2 a. b. Prasarana/infrastruktur Kemudahan-kemudahan asas Kemudahan-kemudahan sokongan Perkakasan dan peralatan Dokumen pelaksanaan Bahan-bahan bacaan dan sumber rujukan Sumber tenaga/kepegawaian/kejurulatihan Kewangan/sumber bantuan

Pelaksanaan Menetapkan jadual atau takwim pelaksanaan. Menguruskan keperluan-keperluan pentadbiran pelaksanaan aktiviti: i. ii. iii. Dokumen-dokumen pelaksanaan seperti Kertas Cadangan Pelaksanaan. Senarai nama jawatankuasa (Jawatankuasa Penganjur dan Jawatankuasa Pengelola). Senarai pegawai.

c. 2.2.3 a. 2.2.4 a.

Mengurus pengelolaan pelaksanaan aktiviti. Pemantauan/Penyeliaan Menjalankan pemantauan/penyeliaan Penilaian Menjalankan penilaian: i. ii. Skema Penilaian Aktiviti Kokurikulum (untuk individu murid). Penialaian kokurikulum mengikut Standard Tinggi Kualiti Pendidikan (STKP).

2.2.5 a. 2.2.6 a. 2.2.7

Pelaporan Menyediakan Laporan Tahunan Pelaksanaan Aktiviti Kokurikulum. Kajian Tindakan/Penambahbaikan Merancang dan melaksanakan kajian dan penyelidikan. Penghargaan

2 5. Mengenalpasti. Memberi taklimat/penerangan kepada guru-guru mengenai sebarang perubahan dari segi dasar dan matlamat serta prosedur pelaksanaan aktiviti-aktiviti kokurikulum. Mengurus dan melaksanakan majlis-majlis rasmi sekolah. a. Menjalankan tugas-tugas profesional keguruan. kewangan dan kepimpinan.7 5. mengurus dan melaksanakan majlis-majlis penghargaan. b. khususnya proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) di dalam kelas mengikut jadual waktu yang ditetapkan. perancangan.8 5. Menyediakan peluang-peluang meningkatkan ilmu pengetahuan dan kepakaran guru-guru di peringkat daerah. Melaksanakan arahan-arahan Guru Besar pada setiap masa. negeri dan kebangsaan.3 5. Merancang. Memberi pendedahan atau kursus pelaksanaan aktiviti kokurikulum di peringkat sekolah. Menggubal dan membukukan semua aktiviti kokurikulm. ii.4 5. Mengurus dan mentadbir penubuhan entiti kokurikulum di sekolah dengan mematui sepenuhnya peraturan-peraturan yang sedia ada.1 5. kelab dan persatuan dan badan-badan atau pasukan seragam. Memberi kursus kepada tiap-tiap guru pemimpin yang ditugaskan oleh pihak sekolah untuk menyelia dan menyelaras aktiviti-aktiviti sukan permainan. 5. Pengurusan Entiti Kokurikulum a. 5.6 5. Menjalin kerjasama dengan pihak-pihak luar untuk menganjurkan pertandingan/program/aktiviti kokurikulum. khususnya yang berkaitan dengan pemfailan. Menyelia pentadbiran entiti kokurikulum yang sedia ada. 4.1 Pengurusan Sumber Manusia Kokurikulum Pembangunan kepegawaian dan kejurulatihan i.9 . Menyelia perjalanan dan operasi entiti kokurikulum yang telah ditubuhkan. merancang dan menjadualkan kursus-kursus dalam perkhidmatan untuk guru-guru di peringkat sekolah. 5. c. 4.3. pendokumentasian.5 Tugas-tugas lain Mengenalpasti punca dan membantu memperoleh peruntukan untuk aktiviti yang dirancang.

Mengisi borang tuntutan dan hantar bersama jadual pertandingan dan minit mesyuarat. Menerima cek/wang tunai daripada Pembantu Tadbir. 3. Guru Besar 4. Menyemak borang tuntutan dan memastikan lengkap dan membuat pengesahan. Memfailkan. 9. Mengarahkan pengurus membuat tuntutan.6 Proses Kerja DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI Guru Penolong Kanan Kokurikulum TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN TUNTUTAN KEWANGAN MSSD JAWATAN PK Kokurikulum PROSES KERJA 1. Mengagihkan wang tuntutan kepada murid dan dapatkan pengesahan penerimaan. Pengurus Pasukan 2. Pengurus Pasukan 6. Setiausaha Sukan PK Kokurikulum . Menyemak dan meluluskan tuntutan. 8. 7. Menyediakan borang-borang tuntutan. Menyerahkan tuntutan kepada Guru Besar.

7 Carta Aliran Guru Penolong Kanan Kokurikulum DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN TUNTUTAN KEWANGAN MSSD MULA Mengarahkan Pengurus Pasukan membuat tuntutan Menghantar tuntutan bersama minit mesyuarat Betulkan Guru Besar semak Keputusan Disahkan Pengurus terima bayaran Murid terima daripada pengurus TAMAT Failkan .

Mengagihkan wang tuntutan kepada murid dan dapatkan pengesahan penerimaan iii Menyerahkan sesalinan borang tuntutan kepada PK Kokurikulum Tindakan Setiausaha Sukan PK Kokurikulum Catatan 3 Pengurus Pasukan 4 5 6 7 .8 Senarai Semak Guru Penolong Kanan Kokurikulum DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN TUNTUTAN KEWANGAN MSSD Bil. 1 2 Aktiviti Menyediakan borang-borang tuntutan Mengarah Pengurus Pasukan membuat tuntutan i. Mengisi borang tuntutan dan menghantar bersama jadual pertandingan dan minit mesyuarat ii. Menyerahkan borang tuntutan kepada Guru Besar i. Menyerahkan borang tuntutan kepada Pembantu Tadbir Menyediakan cek/wang tunai dan menyerahkan kepada Pengurus Pasukan i. Menyemak borang tuntutan dan memastikan lengkap dan membuat pengesahan ii. Menenerima cek/wang tunai daripada Pembantu Tadbir ii. Menyerahkan borang tuntutan kepada PK Kokurikulum i. Menyemak borang dan meluluskan tuntutan ii.

semak dan lengkapkan borang-borang berkenaan. Proses kad keahlian dan hantar ke sekolah. 12. Terima borang permohonan dan yuran pendaftaran. 7. 14. Dapatkan perlembagaan kurikulum. Dapatkan borang kebenaran ibu bapa dan edarkan kepada murid yang berminat 8. Tubuhkan Jawatankuasa Penaja Penubuhan Persatuan Taekwando. Terima kelulusan pendaftaran dan kad keahlian lalu tubuhkan organisasi Persatuan Taekwando di sekolah. Terima dan kaji permohonan serta pertimbangkan sokongan kepada permohonan. Hantar borang-borang permohonan dan yuran pendaftaran kepada setiausaha Persatuan Taekwando Malaysia. skema penilaian pencapaian. Kutip. 9. senarai aktiviti tahunan dan sebagainya. 3. Guru Besar Guru/Setiausaha Pasukan .8 9. skema latihan. Murid/Guru Guru/S/U J/Kuasa Penaja Guru Besar Guru/S/U J/Kuasa Penaja S/U Persatuan Teakwando Daerah 10. Pertimbangkan permohonan pendaftaran yang diterima. Kutip yuran pendaftaran. Buat perancangan dan takwim aktiviti tahunan. Dapatkan borang Maklumat Ahli dan edarkan kepada murid yang berminat. 6. Permohonan bertulis kepada Guru Besar dikemukakan. 11. Dapatkan borang Permohonan Pendaftaran dan edarkan kepada murid yang berminat. Mulakan proses permohonan sebagai unit gabungan Persatuan Taekwando Malaysia. 13. 4. Memfailkan borang tuntutan Proses Kerja DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI JAWATAN Guru Penolong Kanan Kokurikulum TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PENUBUHAN PERSATUAN SENI MEMPERTAHANKAN DIRI PROSES KERJA 1. 2. 15. 5.

Dapatkan borang kebenaran ibu bapa dan edarkan kepada muid yang berminat. edarkan kepada murid yang berminat. 2. Kutip. (Tindakan : Guru/S/Usaha J/Kuasa Penaja) . (Tindakan : Guru/S/Usaha J/Kuasa Penaja) 4. dan lengkapkan borang-borang berkenaan. (Tindakan : Guru/S/Usaha J/Kuasa Penaja) Hantar borang-borang permohonan dan yuran pendaftaran kepada Setiausaha Persatuan Daerah. semak. Dapatkan borang maklumat ahli dan edarkan kepada muid yang berminat. 10 Carta Aliran Guru Penolong Kanan Kokurikulum TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI PENGURUSAN PENUBUHAN PERSATUAN SENI MEMPERTAHANKAN DIRI MULA Tubuhkan Jawatankuasa Penaja Penuguhan Persatuan Taekwando (Tindakan : Murid/Guru) Kemukakan permohonan bertulis kepada Guru Besar (Tindakan : Setiausaha J/Kuasa Penaja) Betulkan Terima dan kaji permohonan serta pertimbangkan sokongan kepada permohonan (Tindakan : Guru Besar) Disokong Mulakan proses permohonan pendaftaran sebagai unit gabungan Persatuan Taekwando Malaysia (Tindakan : Guru Besar) 1. 3.Guru Besar 16. 5. Sediakan laporan penubuhan Persatuan Taekwando di sekolah dan hantarkan ke Jabatan Pelajaran Negeri dan sesalinan ke Pejabat Pelajaran Daerah. Kutip yuran pendaftaran. Dapatkan borang permohonan pendaftaran.

senarai aktiviti tahunan. skema penilaian pencapaian.10 Sambungan Carta Aliran Guru Penolong Kanan Kokurikulum MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM PENGURUSAN PENUBUHAN PERSATUAN SENI MEMPERTAHANKAN DIRI Terima borang pendaftaran dan yuran pendaftaran (Tindakan : Setiausaha Daerah) Pertimbangkan permohonan pendaftaran yang diterima (Tindakan : Setiausaha Daerah) Tidak diluluskan Diluluskan Proses kad keahlian dan hantar ke sekolah (Tindakan : Setiausaha Daerah) Terima kelulusan pendaftaran dan kad keahlian lalu tubuhkan organisasi Persatuan Taekwando Sekolah (Tindakan : Guru Besar) Dapatkan perlembagaan kokurikulum. dan sebagainya (Tindakan : Guru dan Setiausaha Pasukan) Buat perancangan dan takwim aktiviti tahunan (Tindakan : Guru dan Setiausaha Pasukan) Sediakan laporan penubuhan Persatuan Taekwando di sekolah dan hantarkan ke Jabatan Pelajaran Negeri dan sesalinan ke Pejabat Pelajaran Daerah (Tindakan : Guru dan Setiausaha Pasukan) . skema latihan.

Persatuan Sekolah 1998 DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI Bil. skema penilaian pencapaian. Persatuan Sekolah 1998 Protocol Penubuhan Unit Gabungan Persatuan Taekwando Protocol PenubuhanUnit Gabungan Persatuan Taekwando Protocol Penubuhan Unit Gabungan Persatuan Taekwando Protocol Penubuhan Unit Gabungan Persatuan Taekwando Protocol Penubuhan Unit Gabungan Persatuan Taekwando Protocol PenubuhanUnit Gabungan Persatuan Taekwando Protocol Pentadbiran Persatuan Taekwando Daerah Protocol Pentadbiran Persatuan Taekwando Daerah Protocol Pentadbiran Persatuan Taekwando Daerah Peraturan2 Pend. semak dan lengkapkan borang-borang berkenaan Kutip yuran pendaftaran.TAMAT 11. Hantar borang-borang permohonan dan yuran pendaftaran kepada setiausaha Persatuan Taekwando Malaysia Terima borang permohonan dan yuran pendaftaran Pertimbangkan permohonan pendaftaran yang diterima Proses kad keahlian dan hantar ke sekolah Terima kelulusan pendaftaran dan kad keahlian lalu tubuhkan organisasi Persatuan Taekwando di sekolah Dapatkan perlembagaan kurikulum. Senarai Semak Guru Penolong Kanan Kokurikulum TAJUK MUKA SURAT PENGURUSAN TARIKH DISEDIAKAN KOKURIKULUM PENGURUSAN PENUBUHAN PERSATUAN SENI MEMPERTAHANKAN DIRI Tindakan Setiausaha Sukan PK Kokurikulum Guru Besar S/Usaha J/Kuasa Penaja S/Usaha J/Kuasa Penaja S/Usaha J/Kuasa Penaja S/Usaha J/Kuasa Penaja S/Usaha J/Kuasa Penaja S/Usaha J/Kuasa Penaja S/U Persatuan Teakwando Daerah S/U Persatuan Teakwando Daerah S/U Persatuan Teakwando Daerah Peraturan2 Pend. Persatuan Sekolah 1998 Guru Besar S/Usaha J/Kuasa Penaja Setiausaha Sukan Protocol Pentadbiran Sekolah Peraturan2 Pend. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Aktiviti Tubuhkan Jawatankuasa Penaja Penubuhan Persatuan Taekwando Permohonan bertulis kepada Guru Besar dikemukakan Terima dan kaji permohonan serta pertimbangkan sokongan kepada permohonan Mulakan proses permohonan sebagai unit gabungan Persatuan Taekwando Malaysia Dapatkan borang Permohonan Pendaftaran dan edarkan kepada murid yang berminat Dapatkan borang Maklumat Ahli dan edarkan kepada murid yang berminat Dapatkan borang kebenaran ibu bapa dan edarkan kepada murid yang berminat Kutip. skema latihan. Persatuan Sekolah 1998 . senarai aktiviti tahunan dan sebagainya Buat perancangan dan takwim aktiviti tahunan Catatan Peraturan2 Pend.

Mengambil gambar pertandingan. Meminitkan mesyuarat. 11. Melaksanakan aktiviti pertandingan. Guru Besar Setiausaha Kokurikulum Jawatankuasa Pelaksana PK Kokurikulum . 5. Memfailkan dokumen. 2. Menyediakan laporan/dokumentasi dan menyerahkan kepada Guru Besar dan PPD. 8. Terima arahan daripada PPD. 10. Mempengerusikan mesyuarat/taklimat program. Menyediakan dan menghantar surat penghargaan ke sekolah-sekolah yang terlibat. 6. Menyediakan surat panggilan mesyuarat. Mengesahkan perlantikan JK Pelaksana. 4. 7.16 12 Sediakan laporan penubuhan Persatuan Taekwando di sekolah dan hantarkan ke Jabatan Pelajaran Negeri dan sesalinan ke Pejabat Pelajaran Daerah Guru Besar Protocol Pentadbiran Sekolah Proses Kerja DOKUMEN Guru Penolong Kanan Kokurikulum TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI PENGURUSAN AKTIVITI PERTANDINGAN BERCERITA JAWATAN Guru Besar PK Kokurikulum PROSES KERJA 1. 9. Melantik JK Pelaksana 3.

13 Carta Aliran DOKUMEN Guru Penolong Kanan Kokurikulum TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI PENGURUSAN AKTIVITI PERTANDINGAN BERCERITA MULA Menerima arahan daripada PPD Melantik JK Pelaksana Mengadakan taklimat Jawatankuasa Pertandingan Melaksanakan pertandingan Membuat dokumentasi dan menyerahkan kepada Guru Besar dan PPD TAMAT Memfailkan .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Aktiviti Menerima arahan daripada PPD Melantik JK Pelaksana Tindakan Guru Besar PK Kokurikulum Catatan Mengesahkan perlantikan JK Pelaksana Guru Besar Mempengerusikan mesyuarat/taklimat program Menyediakan surat panggilan mesyuarat Meminitkan mesyuarat Melaksanakan aktiviti pertandingan Mengambil gambar pertandingan Menyediakan laporan/dokumentasi dan menyerahkan kepada Guru Besar dan PPD Menyediakan dan menghantar surat penghargaan ke sekolah-sekolah yang terlibat Memfailkan dokumen Guru Besar Setiausaha Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum J/K Pelaksana J/K Pelaksana J/K Pelaksana J/K Pelaksana PK Kokurikulum .14 Senarai Semak Guru Penolong Kanan Kokurikulum DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN AKTIVITI PERTANDINGAN BERCERITA Bil.

Pendaftaran ahli kelab/persatuan/unit kokurikulum. Mengisi data dalam borang yang disediakan. Mengumpulkan data keahlian murid dan guru penasihat daripada semua unit kokurikulum. PK Kokurikulum 8. 6. Mengesahkan maklumat.15 Proses Kerja DOKUMEN Guru Penolong Kanan Kokurikulum TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI PENGURUSAN MAKLUMAT DAN DATA JAWATAN Guru Besar PROSES KERJA 1. PK Kokurikulum 7. 2. Memfailkan. 4. 16 Carta Aliran Guru Penolong Kanan Kokurikulum . Menghantar salinan borang maklumat kepada PPD. Guru Penasihat Guru Penasihat Penyelaras Guru Besar PK Kokurikulum 5. Mesyuarat AJK Kokurikulum. 3. Menjalankan tindakan susulan.

DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN MAKLUMAT DAN DATA MULA 1. Mengesahkan maklumat 6. Menghantar maklumat lengkap ke PPD 7. Memfailkan TAMAT 8. Menerima borang data 4. Mengisi borang data 5. Mesyuarat AJK Kokurikulum 2. Menjalankan tindakan susulan 17 Senarai Semak Guru Penolong Kanan Kokurikulum . Mendaftarkan ahli 3.

Pendaftaran ahli kelab/persatuan/unit kokurikulum. 1 2 3 4 5 6 7 8 Aktiviti Mesyuarat AJK Kokurikulum. Mengumpulkan data keahlian murid dan guru penasihat daripada semua unit kokurikulum Mengisi data dalam borang yang disediakan Mengesahkan maklumat Menghantar salinan borang maklumat kepada PPD Memfailkan Menjalankan tindakan susulan Tindakan Guru Besar Guru Penasihat Guru Penasihat Penyelaras Guru Besar PK Kokurikulum PK Kokurikulum PK Kokurikulum Catatan 18 Proses Kerja Guru Penolong Kanan Kokurikulum .DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN MAKLUMAT DAN DATA Bil.

4. Memfailkan. 6.Mengumpul maklumat daripada semua unit. 4. Menghantar laporan kepada PK Kokurikulum. Guru Besar dan PPD. PK Kokurikulum Penyelaras Setiausaha Kokurikulum PK Kokurikulum 19 Carta Aliran Guru Penolong Kanan Kokurikulum . 3. 2. 5. Mengedar borang berformat laporan pencapaian kokurikulum.DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN DATA PENCAPAIAN AKTIVITI KOKURIKULUM JAWATAN PROSES KERJA 1. Menganalisis data. Mesyuarat AJK Kokurikulum. Membuat laporan dan cadangan.

Memfailkan TAMAT 20 Proses Kerja Guru Penolong Kanan Kokurikulum . Menghantar laporan ke Penolong Kanan Kokurikulum/Guru Besar/PPD 7. Mengedar format aktiviti tahunan 3. Membuat laporan. Lantikan dan mesyuarat Jawatankuasa Kokurikulum 2. Menganalisis data 5.DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN DATA PENCAPAIAN AKTIVITI KOKURIKULUM MULA 1. Mengumpul maklumat pencapaian tahunan 4. cadangan dan tindakan 6.

6. 3. Mengeluarkan sijil penyertaan dan penghargaan. 7. Menyediakan Kertas Kerja Pembangunan Latihan/Kursus. Menganggarkan perbelanjaan. 11. Menyediakan Laporan / Dokumentasi. 8. Mengedar surat jemputan kepada peserta. 4. 5. 12. 9. Mempengerusikan mesyuarat. Memantau kelancaran program. Melantik dan menjemput penceramah/fasilitator. Mendaftar dan memberi taklimat kepada peserta.DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PEMBANGUNAN LATIHAN/KURSUS JAWATAN PROSES KERJA 1. 10. PK Kokurikulum Guru Besar Jawatankuasa Dokumentasi Setiausaha Kokurikulum 21 Carta Aliran Guru Penolong Kanan Kokurikulum . Menyediakan tempat latihan/kursus. 2. Meluluskan atau tidak meluluskan. Melantik Jawatankuasa Induk dan Jawatankuasa Pelaksana.

Mengumpulkan dapatan dan mengenalpasti kekuatan organisasi yang dibench marking 7. Mengadakan mesyuarat pembahagian tugasan 5. Menjalankan aktiviti/proses bench marking 6. Membentuk Jawatankuasa Bench Marking 4. Terima 3.DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PEMBANGUNAN LATIHAN/KURSUS MULA 1. Memfailkan 22 Senarai Semak Guru Penolong Kanan Kokurikulum . Mengadakan mesyuarat pelaporan dapatan 8. Menyediakan/menghantar laporan kepada Guru Besar/PK Kokurikulum 9. Tolak 2. Menyediakan Kertas Kerja TAMAT 2. Melakukan Proses Penambahbaikan TAMAT 10.

1 2 3 4 5 Aktiviti Menyediakan Kertas Kerja Anggaran perbelanjaan Melantik jawatankuasa Membuat pemantauan Meluluskan atau Tidak meluluskan Tindakan PK Kokurikulum PK Kokurikulum PK Kokurikulum Guru Besar Guru Besar S/U Kokurikulum PK Kokurikulum Catatan 6 Menyediakan laporan 7 Memfailkan 23 Proses Kerja Guru Penolong Kanan Kokurikulum .DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PEMBANGUNAN LATIHAN/KURSUS Bil.

4. PK Kokurikulum Jawatankuasa Dokumentasi Setiausaha Kokurikulum 11. 2. 3. Membuat pemantauan / mengambil gambar. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa dokumentasi dan membentangkan dalam mesyuarat.DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN DOKUMENTASI AKTIVITI JAWATAN Guru Besar PROSES KERJA 1. Memfailkan 24 Carta Aliran Guru Penolong Kanan Kokurikulum . Menyerahkan dokumentasi kepada PK Kokurikulum dan Guru Besar untuk diterima atau buat pembetulan. 7. 6. 8. Mengetuai aktiviti yang dijalankan. Mengedarkan borang laporan kepada jawatankuasa kecil pelaksana program. 9. Mengarahkan perlantikan jawatankuasa dokumentasi dalam setiap aktiviti. 10. Menyediakan dokumentasi berdasarkan format. Menyediakan borang berformat untuk dokumentasi. Membuat salinan. 5. Menyerahkan dokumentasi kepada pihak berkenaan.

Menyediakan dokumentasi 7. Terima 9. Menyerahkan dokumentasi kepada pihak berkenaan dan Memfailkan 25 Senarai Semak Guru Penolong Kanan Kokurikulum . Membuat salinan TAMAT 10. Menyerahkan dokumentasi kepada Guru Besar untuk kelulusan Baiki 8. Mengedarkan borang laporan kepada jawatankuasa kecil pelaksana program 5. Melantik Jawatankuasa Dokumentasi 2. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa dokumentasi 4. Membuat pemantauan / mengambil gambar 6. Menyediakan format / bentuk dokumentasi 3.DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN DOKUMENTASI AKTIVITI MULA 1.

DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN DOKUMENTASI AKTIVITI Bil. 1 2 3 4 5 6 7 Aktiviti Menyediakan Kertas Kerja Anggarkan perbelanjaan Melantik Jawatankuasa Membuat pemantauan Meluluskan atau tidak meluluskan Menyediakan laporan Memfailkan Rekod Tindakan PK Kokurikulum PK Kokurikulum PK Kokurikulum Guru Besar Guru Besar Setiausaha Kokurikulum PK Kokurikulum Catatan 26 Proses Kerja Guru Penolong Kanan Kokurikulum .

Menjalankan proses bench marking mengikut bidang/tugasan. 8. Mengumpulkan dapatan dan mengenalpasti kekuatan organisasi yang dibench marking. Guru Besar 2. 3. Mengadakan mesyuarat penyelaras tugas bench marking. 10. menerima dan menyesuaikan amalanamalan cemerlang dari dalam organisasi sendiri atau organisasi luar untuk meningkatkan prestasi) JAWATAN Jawatankuasa Bench Marking PROSES KERJA 1. Membentuk Jawatankuasa bench marking. Melakukan proses penambahbaikan terhadap bidang/unit/aktiviti dalam organisasi sendiri. Menerima / Menolak Kertas Kerja. 9. Memfailkan PK Kokurikulum Jawatankuasa Bench Marking PK Kokurikulum 27 Carta Aliran Guru Penolong Kanan Kokurikulum . 4. Menyediakan Kertas Kerja bench marking.DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK MUKA SURAT PENGURUSAN TARIKH DISEDIAKAN KOKURIKULUM PENGURUSAN ’BENCH MARKING’ (Proses mengenalpasti. Mesyuarat untuk melaporkan dapatan bench marking/cadangan penambahan. 5. Menyediakan laporan bench marking mengikut bidang yang ditetepkan. 7. 6.

Mengumpulkan dapatan dan mengenalpasti kekuatan organisasi yang dibench marking 7. Memfailkan 28 Senarai Semak Guru Penolong Kanan Kokurikulum . Mengadakan kertas konsep TAMAT 2.DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN ’BENCH MARKING’ MULA 1. Mengadakan mesyuarat penyelaras tugas bench marking 5. Membentuk Jawatankuasa bench marking 4. Melakukan proses penambahbaikan TAMAT 9. Tolak 2. Menjalankan aktiviti/proses bench marking 6. Menyediakan menghantar laporan kepada Guru Besar/PK Kokurikulum 8. Terima 3.

DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN ’BENCH MARKING’ Bil. 1 2 3 4 5 Aktiviti Menyediakan Kertas Kerja Bench Marking Menerima / Menolak Kertas Kerja Membentuk Jawatankuasa bench marking Mengadakan mesyuarat penyelaras tugas bench marking Menjalankan aktiviti/proses bench marking Mengumpulkan dapatan dan mengenalpasti kekuatan organisasi yang dibench marking Mesyuarat untuk melaporkan dapatan bench marking/cadangan penambahan Menyediakan laporan bench marking mengikut bidang yang ditetapkan Melakukan proses penambahbaikan terhadap bidang/unit/aktiviti dalam organisasi sendiri Memfailkan Tindakan Jawatankuasa Bench Marking Guru Besar Guru Besar PK Kokurikulum Jawatankuasa Bench Marking Jawatankuasa Bench Marking PK Kokurikulum PK Kokurikulum Catatan 6 7 8 9 10 PK Kokurikulum PK Kokurikulum 29 Proses Kerja Guru Penolong Kanan Kokurikulum .

14. 13. Meluluskan program. Membentuk AJK hari perkhemahan. 6. Meluluskan peruntukan kewangan. Menyiap dan menghantar laporan kepada PK Kokurikulum untuk difailkan. Menulis dan menghantar surat-surat kepada yang pihak berkaitan seperti hospital. 2. 7. PK Kokurikulum 3. Melantik penghulu atau penghuluwati. 11. Memilih peserta yang layak menyertai perkhemahan. 12. AJK Surau dan Pengerusi dalam setiap slot. Menyediakan Kertas Cadangan. Memberi taklimat kepada murid mengenai disiplin perkhemahan. Mengedar surat kebenaran ibu bapa dan mengutipnya semula serta menyerahkan kepada PK Kokurikulum untuk difailkan. 5. Membantu melaksanakan aktiviti perkhemahan. Merancang kewangan dan peralatan.DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PERKHEMAHAN JAWATAN Guru Besar PROSES KERJA 1. Mencatat minit mesyuarat AJK. 10. Menghubungi pihak luar untuk mendapatkan kebenaran seperti polis. 4. Memastikan AJK menjalankan tugas dengan berkesan. 8. 15. Penyelaras Perkhemahan/Kem Komander Guru Penasihat Badan berniform Setiausaha Perkhemahan 30 Carta Aliran Guru Penolong Kanan Kokurikulum . Imam. 9.

Menyediakan Kertas Cadangan Baiki 3. Meluluskan program 2. Memilih peserta yang layak 5. Melaksanakan aktiviti perkhemahan TAMAT 8. Memberi taklimat kepada murid 7. Membuat dokumentasi 31 Senarai Semak Guru Penolong Kanan Kokurikulum . Menulis dan menghantar surat-surat kepada yang pihak berkaitan 6. Memberi taklimat kepada murid 4.DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PERKHEMAHAN MULA 1.

1 2 3 4 5 6 7 8 Aktiviti Meluluskan program Menyediakan Kertas Cadangan Memberi taklimat kepada murid Memilih peserta yang layak Menulis surat kepada pihak berkaitan Memberi taklimat kepada murid Melaksanakan aktiviti perkhemahan Membuat dokumentasi Tindakan Guru Besar PK Kokurikulum Penyelaras Pekhemahan Guru Penasihat Setiausaha Perkhemahan Penyelaras Pekhemahan Guru Penasihat Setiausaha Perkhemahan Catatan 32 Proses Kerja Guru Penolong Kanan Kokurikulum .DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PERKHEMAHAN Bil.

7. Memantau pelaksanaan aktiviti berdasarkan rancangan tahunan. negeri dan kebangsaan. Mengambil tindakan. Menjalankan mesyuarat dan membentuk Jawatankuasa. 3. 4. 6. 2. 8. 11. PK Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum dan Sukan PK Kokurikulum Guru Besar PK Kokurikulum Guru Penasihat 33 Carta Aliran Guru Penolong Kanan Kokurikulum . negeri dan kebangsaan. Menyediakan laporan aktiviti tahun semasa.DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN TAKWIN TAHUNAN JAWATAN Guru Besar PROSES KERJA 1. Jawatankuasa takwim bermesyuarat membuat penyesuaian takwim peringkat sekolah dan membuat pindaan sekiranya perlu. Penyelaras memasukkan program aktiviti peringkat sekolah ke dalam takwim dengan penyesuaian takwim daerah. Menerima takwim tahunan aktiviti peringkat daerah. 9. Mengedar takwim kepada semua guru. 5. Mengedar takwim daerah dan negeri kepada setiausaha kokurikulum dan sukan. Pengesahan Guru Besar. 10. Merangka dan melaksanakan aktiviti berdasarkan takwim yang ditetapkan.

Membuat penilaian 34 Senarai Semak Guru Penolong Kanan Kokurikulum . Mengemaskini maklumat laporan aktiviti tahun semasa 9. Menyediakan laporan aktiviti tahun semasa TAMAT 10. Mengedar takwim kepada semua guru penasihat 7. 5. MSSS. JPN & KPM 2. Menerima takwim dari MSSD.DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN TAKWIN TAHUNAN MULA 1. Mengedar takwim daerah dan negeri kepada setiausaha kokurikulum dan sukan 3. MSSM. PPD. Mesyuarat AJK Penyelarasan takwim dan membuat pindaan sekiranya perlu. Memantau pelaksanaan aktiviti berdasarkan rancangan tahunan 8. Merangka takwim sekolah 4. Mendapatkan pengesahan Guru Besar 6.

1 2 3 Aktiviti Menerima takwim tahunan aktiviti peringkat daerah. negeri dan kebangsaan Mengambil tindakan Mengedar takwim daerah dan negeri kepada setiausaha kokurikulum dan sukan Penyelaras memasukkan program aktiviti peringkat sekolah ke dalam takwim dengan penyesuaian takwim daerah. negeri dan kebangsaan Jawatankuasa takwim bermesyuarat membuat penyesuaian takwim peringkat sekolah dan membuat pindaan sekiranya perlu Pengesahan Guru Besar Mengedar takwim kepada semua guru Merangka dan melaksanakan aktiviti berdasarkan takwim yang ditetapkan Menjalankan mesyuarat dan membentuk Jawatankuasa Memantau pelaksanaan aktiviti berdasarkan rancangan tahunan Menyediakan laporan aktiviti tahun semasa Proses Kerja Tindakan Guru Besar PK Kokurikulum PK Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum dan Sukan Catatan 4 5 PK Kokurikulum 6 7 8 Guru Besar PK Kokurikulum Guru Penasihat 9 10 11 35 Guru Penasihat PK Kokurikulum Guru Penasihat Guru Penolong Kanan Kokurikulum .DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN TAKWIN TAHUNAN Bil.

Membuat semakan melulus/menolak kertas cadangan. Melantik AJK Pertandingan. Mengarahkan PK Kokurikulum melaksanakan pertandingan. 7. 2. Guru Besar 5. 36 Carta Aliran Guru Penolong Kanan Kokurikulum . Memantau pertandingan. format pertandingan dan pegawai pertandingan. 4.DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PERTANDINGAN DALAMAN JAWATAN Guru Besar PROSES KERJA 1. PK Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum dan Sukan 6. Mengadakan mesyuarat AJK Pertandingan menetapkan tarikh. Menyediakan Kertas Cadangan. Membuat laporan dan memfailkan. PK Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum dan Sukan 3.

Mesyuarat Jawatankuasa Kokurikulum 2.DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PERTANDINGAN DALAMAN MULA 1. Membuat laporan dan memfailkan 37 Senarai Semak Guru Penolong Kanan Kokurikulum . Mengadakan mesyuarat AJK Pertandingan 4. Memohon kelulusan Guru Besar Tidak Ya 6. Melantik AJK Pertandingan 3. Mengelolakan pertandingan TAMAT 7. Menyediakan Kertas Cadangan 5.

1 2 3 Aktiviti Mengarahkan PK Kokurikulum melaksanakan pertandingan Melantik AJK Pertandingan Mengadakan mesyuarat AJK Pertandingan Tindakan Guru Besar PK Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum dan Sukan Setiausaha Kokurikulum dan Sukan PK Kokurikulum PK Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum dan Sukan Catatan 4 Menyediakan Kertas Cadangan 5 6 7 Memohon kelulusan Guru Besar Memantau pertandingan Membuat laporan dan memfailkan 8 38 Proses Kerja Guru Penolong Kanan Kokurikulum .DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PERTANDINGAN DALAMAN Bil.

Memastikan peralatan latihan mencukupi. Menyediakan borang-borang yang berkaitan. 12. Menerima perlantikan sebagai pengerusi pertandingan. PK Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum dan Sukan Pengurus Pasukan Jurulatih 39 Carta Aliran Guru Penolong Kanan Kokurikulum .DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PENGERUSI MSSD/MSSS JAWATAN Guru Besar PROSES KERJA 1. 5. 13. Mengurus pemain/pasukan. 2. Mencatat minit mesyuarat. Menyediakan kertas cadangan. Menguruskan tempat kejohanan dan makan minum peserta. 14. 3. Memastikan kejohanan berjalan lancar. 7. 11. 16. Membantu dan berhubung dengan urusetia melicinkan kejohanan. 4. 15. Menjadi pengerusi kejohanan. Menyediakan bajet kewangan. 8. 10. Menyediakan surat panggilan mesyuarat. Naib pengerusi pertandingan. 9. Menjaga kebajikan pemain. Melatih pemain/pasukan. Menjadi penasihat kewangan. 6.

Menerima perlantikan sebagai pengerusi pertandingan. Menyediakan bajet kewangan. Mengadakan mesyuarat pengurusan pasukan . 5. 3. Mengelolakan kejohanan. Melantik dan menjemput pengadil/perasmi. Melantik J/kuasa pelaksana daerah/negeri. 6.DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PENGERUSI MSSD/MSSS MULA 1. TAMAT 8. 2. 7. Mendokumentasi 40 Senarai Semak Guru Penolong Kanan Kokurikulum . 4. Mengadakan persiapan gelanggang/tempat/penginapan/peralatan.

1 2 3 Aktiviti Menerima perlantikan sebagai pengerusi pertandingan Menyediakan bajet kewangan Melantik Jawatankuasa pelaksana daerah/negeri Mengadakan mesyuarat pengurusan pasukan Melantik dan menjemput pengadil/perasmi Mengadakan persiapan gelanggang / tempat / penginapan / peralatan Mengelolakan kejohanan Mendokumentasi Tindakan Guru Besar PK Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum dan Sukan Setiausaha Kokurikulum dan Sukan PK Kokurikulum Catatan 4 5 6 7 8 PK Kokurikulum PK Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum dan Sukan 41 Proses Kerja Guru Penolong Kanan Kokurikulum .DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PENGERUSI MSSD/MSSS Bil.

10. makanan dan minuman. 14. Membuat anggaran belanjawan sukan tahunan. Menerima dan memasukkan nama peserta mengikut kategori dan acara. Mengarahkan PK Kokurikulum mengadakan kejohanan Sukan Tahunan. 13. Menyediakan laporan dan failkan. Menyediakan keperluan peserta seperti nombor. Menjalankan latihan rumah sukan. 11. Menguruskan kontingen rumah. 3. Menjalankan acara saringan.DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN SUKAN TAHUNAN SEKOLAH JAWATAN Guru Besar PROSES KERJA 1. 2. 12. PK Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum dan Sukan Guru Rumah Sukan Ahli Rumah Sukan 42 Carta Aliran Guru Penolong Kanan Kokurikulum . 9. 7. Melatih peserta. 6. Membantu ketua rumah memilih peserta. 4. 5. Membuat persiapan tempat. Mengendalikan kejohanan sukan. 8. Melantik AJK Kejohanan. Mengedarkan borang kejohanan.

Mengadakan kejohanan sukan tahunan. alatan. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Sukan Tahunan. 43 Senarai Semak Guru Penolong Kanan Kokurikulum . 2. dll. TAMAT 8. Menyediakan laporan lengkap dan failkan. hadiah. 6. 3. Menyediakan persiapan padang. Mengedarkan borang kemasukan 5.DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN SUKAN TAHUNAN SEKOLAH MULA 1. 4. 7. Mengadakan taklimat kejohanan kepada semua guru. Mengadakan latihan dan acara saringan. Melantik AJK Kejohanan.

makanan dan minuman Mendokumentasikan semua keputusan pertandingan Tindakan Guru Besar PK Kokurikulum PK Kokurikulum Setiausaha Kejohanan Setiausaha Kejohanan Setiausaha Kejohanan Setiausaha Kejohanan Setiausaha Kejohanan Setiausaha Kejohanan Guru Rumah Sukan Guru Rumah Sukan Ahli Rumah Sukan Ahli Rumah Sukan AJK Dokumentasi Catatan .DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KOKURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN SUKAN TAHUNAN SEKOLAH Bil. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Aktiviti Mengarahkan PK Kokurikulum mengadakan kejohanan Sukan Tahunan Melantik AJK Kejohanan Membuat anggaran belanjawan sukan tahunan Mengedarkan borang kejohanan Menerima dan memasukkan nama peserta mengikut kategori dan acara Membuat persiapan tempat Menjalankan acara saringan Mengendalikan kejohanan sukan Menyediakan laporan lengkap dan failkan Menjalankan latihan rumah sukan Menguruskan kontingen rumah Membantu ketua rumah memilih peserta Menyediakan keperluan peserta seperti nombor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful