AHLI KUMPULAN

Þ MAISURI BT HJ YUSOF
Þ ZAITON BT ABU BAKAR
Þ MANISHAH BT HJ MD SALLEH
Þ NORHAYATI BT ISMAN
BERI SATU CONTOH PENGAJARAN AYAT
KEFAHAMAN BAGI TAHUN 1-6 MENGGUNAKAN
SEMUA KAEDAH YANG TELAH DISARANKAN.
MATA PELAJARAN : TILAWAH AL-QURAN
TAJUK : سانلا ةروس نمهفك
TAHUN : 2
KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
ASUHAN TILAWAH AL-QURAN
AYAT KEFAHAMAN
KAEDAH DAN
TEKNIK AYAT
KEFAHAMAN
Kaedah
penterjemahan
Kaedah gerak
kerja
kumpulan
Kaedah gerak
kerja individu
Kaedah
peneranagn /
huraian
¬~ ¬OONNÒ¡ p·4O) EE4¯- ^¯÷

´l)U4` EE4¯- ^g÷

O·¯)³ +EE4¯- ^@÷

E-4O¯c4O^¯-@´OE- }g`
EE4·C^¯- ^j÷

Og~-.- E÷O¯c4ONC ©)× OÒ÷³÷
LE4¯- ^)÷

=}g` g gOE4´×^¯- + EE4¯-4Ò ^g÷غودنيلرب وكا
يسن

أم
نتهأجك
اداد
نيج
¬~ ¬OONNÒ¡ p·4O) EE4¯- ^¯÷
Katakanlah: "Aku berlidung kepada Tuhan
(yang memelihara dan menguasai) manusia
l)U4` EE4¯- ^g÷
Raja manusia
O·¯)³
+ ^@÷
EE4¯
-
Sembahan manusia
E-4O¯c4O^¯
-@´OE- }g`
EE4·C^¯-
Dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi
^j÷
Og~-.- E÷O¯c4ONC ©)× OÒ÷³÷ LE4¯
Yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada
manusia, dari (golongan) jin dan manusia
^
)
÷
}g` g gOE4´×^¯- + EE4¯-4Ò ^g÷
Dari (golongan) jin dan manusia.
KAEDAH PENERANGAN HURAIAN SURAH AN- NAAS


Þ Guru memberi huraian Surah An-Naas

Þ Penerangan Surah. Contoh:-

Þ Surah ini dinamakan سانلا maksudnya manusia.Diturunkan di Mekah
mengandungi 6 ayat

Þ Di dalam surah An-Naas terdapat perkara pokok / penting:-


PERINTAH ALLAH ANGKARA JIN DAN
MANUSIA
KESAN AKIBAT
ANGKARA JIN DAN
MANUSIA
1. Allah sahaja yang
wajib disembah.

2. Memohon
perlindungan dengan
Allah.
- Menimbulkan perasaan
was-was dan ragu-ragu .

-Menghasut manusia
supaya melakukan
perbuatan yang buruk.

-Melakukan tipu daya
kepada manusia.Boleh merosakkan

- Keyakinan dan
kepercayaan kepada
Allah.

- Boleh menjejaskan
ibadat
Contoh : a. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.1. Makna سا
ّ
نلا ialah ……………….. .
2. Hanya Allah sahaja yang wajib ………………….
3. Manusia wajib memohon perlindungan ---------
4. Berbentuk kejahatan yang dilakukan oleh jin dan manusia
ialah ………………………………
5. kita hendaklah berusaha menjauhi perbuatan …………………..

disembah
mmenghasut
Allah manusia
syaitan


KAEDAH GERAK KERJA KUMPULAN
MENGISI TEMPAT KOSONG PADA PETA MINDA YANG DIBERI× Tipu daya
× wajib disembah
× Memohon perlindungan
× Was-was
× Bersikap buruk
× Melakukan kejahatan
× Yakin kekuasan-Nya
× Berserah diri

MENGKATEGORIKAN
ALLAH

JIN DAN MANUSIA
KAEDAH PERBINCANGAN
Þ 1. Guru memberi tajuk yang hendak dibincangkan mengikut
kumpulan yang telah ditetapkan seramai 4 – 5 orang.

Þ 2. Murid membentangkan hasil perbincangan kumpulan mereka.

Þ 3. Guru merumuskan jawapan murid.

Þ Contoh-contoh soalan
Þ 1. Apakah amalan-amalan syaitan dan kenapa kita mesti
menjauhi amalan syaitan?
Þ 2. Kenapa kita wajib memohon perlindungan daripada Allah?

KEMBOJA LAYU DI TEPI SELASIH
SEKIAN DULU TERIMA KASIH

BERI SATU CONTOH PENGAJARAN AYAT KEFAHAMAN BAGI TAHUN 1-6 MENGGUNAKAN SEMUA KAEDAH YANG TELAH DISARANKAN. MATA PELAJARAN : TILAWAH AL-QURAN TAJUK TAHUN : ‫كفهمن سورة الناس‬ :2 .

KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ASUHAN TILAWAH AL-QURAN AYAT KEFAHAMAN Kaedah penterjemahan Kaedah peneranagn / huraian KAEDAH DAN TEKNIK AYAT KEFAHAMAN Kaedah gerak kerja kumpulan Kaedah gerak kerja individu .

                           .

‫اكو برليندوغ‬ ‫مأنسي‬ ‫كجأهتن‬ ‫دادا‬ ‫جين‬ .

    .Katakanlah: "Aku berlidung kepada Tuhan    (yang memelihara dan menguasai) manusia Raja manusia      Sembahan manusia    Dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi Yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia. dari (golongan) jin dan manusia               Dari (golongan)   jin dan manusia.

Contoh:Surah ini dinamakan mengandungi 6 ayat   ‫ الناس‬maksudnya manusia.KAEDAH PENERANGAN HURAIAN SURAH AN.Diturunkan di Mekah  Di dalam surah An-Naas terdapat perkara pokok / penting:- .NAAS  Guru memberi huraian Surah An-Naas Penerangan Surah.

KESAN AKIBAT ANGKARA JIN DAN MANUSIA Boleh merosakkan 1. -Melakukan tipu daya kepada manusia. Memohon perlindungan dengan Allah.Menimbulkan perasaan was-was dan ragu-ragu . Keyakinan dan kepercayaan kepada Allah. -Menghasut manusia supaya melakukan perbuatan yang buruk. Allah sahaja yang wajib disembah.PERINTAH ALLAH ANGKARA JIN DAN MANUSIA . 2. - Boleh menjejaskan ibadat - .

3.Contoh : a. 4. .. Manusia wajib memohon perlindungan --------Berbentuk kejahatan yang dilakukan oleh jin dan manusia ialah ……………………………… kita hendaklah berusaha menjauhi perbuatan …………………. Hanya Allah sahaja yang wajib …………………. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. disembah Allah 2. َّ Makna ‫ الناس‬ialah ………………. .. syaitan mmenghasut manusia 1. 5.

KAEDAH GERAK KERJA KUMPULAN MENGISI TEMPAT KOSONG PADA PETA MINDA YANG DIBERI         Tipu daya wajib disembah Memohon perlindungan Was-was Bersikap buruk Melakukan kejahatan Yakin kekuasan-Nya Berserah diri .

MENGKATEGORIKAN ALLAH .

JIN DAN MANUSIA .

Murid membentangkan hasil perbincangan kumpulan mereka.  2.  3. Guru memberi tajuk yang hendak dibincangkan mengikut kumpulan yang telah ditetapkan seramai 4 – 5 orang. Kenapa kita wajib memohon perlindungan daripada Allah?    . Guru merumuskan jawapan murid. Contoh-contoh soalan 1.KAEDAH PERBINCANGAN  1. Apakah amalan-amalan syaitan dan kenapa kita mesti menjauhi amalan syaitan? 2.

KEMBOJA LAYU DI TEPI SELASIH SEKIAN DULU TERIMA KASIH .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful