SISTEM RESPIRATORIA

1. EPIGLOTIS
No. Sediaan
Teknik Pewarnaan
Perbesaran Lemah

NAMA MAHASISWA

:...........................................

NO. MAHASISWA

:...........................................

TANDA TANGAN

:...........................................

:...........................................

Perbesaran Kuat

Keterangan
1...............................
2...............................
3...............................
4...............................
5...............................
6...............................
7...............................
8...............................
9...............................

2. TRACHEA
No. Sediaan
Teknik Pewarnaan

NILAI

: SR-1
: HE

Perbesaran Lemah

: SR-2
: HE
Perbesaran Kuat

Keterangan
1...............................
2...............................
3...............................
4...............................
5...............................
6...............................
7...............................
8...............................
9...............................

22

23

................... 7.................. 4.............. 6........ Sediaan Teknik Pewarnaan Perbesaran Lemah : SR-4 : HE Perbesaran Kuat Keterangan ................ 5.................................... 24 25 .. Assisten Praktikum Praktikan 4........... ................................................... 2........................................ 8............................. 9.............................. Sediaan Teknik Pewarnaan Perbesaran Lemah : SR-3 : HE Perbesaran Kuat Keterangan 1................................................................... 4........... 3...................................... PULMO No................. 9. 8.................................................................. 7..........3........ 2............................. 6. 3................................................ 5........2005 Mengetahui.................. BRONCHUS No............ Yogyakarta................................................... 1.......................

22 23 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful