P. 1
Panduan Kerja Kursus Kpf4023 - Terkini Penyelaras

Panduan Kerja Kursus Kpf4023 - Terkini Penyelaras

|Views: 715|Likes:
Dipublikasikan oleh nurrul_hussna

More info:

Published by: nurrul_hussna on Dec 27, 2011
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/09/2013

pdf

text

original

KPF4023 PENGURUSAN KURIKULUM BILIK DARJAH

(Panduan Kerja Kursus)
DIPLOMA PENDIDIKAN LEPASAN IJAZAH

FSKPM JABATAN ASAS PENDIDIKAN SEMESTER 2/ TAHUN 2011

PANDUAN MELAKSANAKAN KERJA KURSUS BERKUMPULAN 3. Format Cover Modul Pembelajaran iv.3 Tatacara Menganalisis Buku Teks SKALA PEMARKAHAN KERJA KURSUS LAMPIRAN i. Pembinaan Modul Pembelajaran ii. Pembinaan Rancangan Pengajaran (a) Rancangan Pengajaran Tahunan (b) Rancangan Pengajaran Harian iii. Format penulisan Rancangan Pengajaran Harian vi. Pembentangan Modul 2. Format penulisan Rancangan Pelajaran Tahunan v. 2 3 3. Kuiz ii.1 Kerja Kursus Berkumpulan i. Borang analisis buku teks 4 4.1 Tatacara Pembinaan Modul Pembelajaran 3.2 Kerja Kursus Individu i. 5 5. Tajuk modul dan pembentangan kumpulan ii. PENILAIAN KURSUS KPF 4023 1. Analisis Buku Teks 2 2.2 Tatacara Pembentangan Modul Pembelajaran PANDUAN MELAKSANAKAN KERJA KURSUS INDIVIDU 3.2 Peperiksaan Akhir KATEGORI KERJA KURSUS 2.2 Tatacara Pembinaan Rancangan Pengajaran 3.1 Kerja Kursus 1.1 Kuiz 3. 6 6 8 9 12 13 14 15 2 . Format penulisan modul pembelajaran iii.2 KANDUNGAN 1.

pelajar perlu membentangkan hasil modul tersebut berbantukan bahan persembahan power point. Pembentangan Modul Pembelajaran a) Berdasar Modul Pembelajaran yang telah lengkap. Minggu 4 10% Tarikh Serah Minggu 4 % 20% Bentuk Tugasan i. KATEGORI KERJA KURSUS 2. (Rujuk Lampiran 1) c) Setiap kumpulan dikehendaki menghasilkan modul pembelajaran yang berkualiti berdasarkan format yang diberi.1 Kerja Kursus Berkumpulan Arahan a) Pelajar perlu membentuk kumpulan dengan jumlah ahli seramai 3-4 orang sahaja. b) Setiap kumpulan diberi tajuk tugasan berdasarkan senarai tajuk yang diberi oleh pensyarah. Pembinaan Modul Bagi Satu Unit Pembelajaran b) Pembentangan hendaklah dilaksanakan dalam tempoh 40 minit bagi setiap kumpulan. Serahan Pelajar diwajibkan menyerahkan tugasan yang mengandungi Modul Pembelajaran dan power poin kumpulan ini dalam dua bentuk: a) Hardcopy b) Softcopy (CD) JUMLAH PEMBERATAN Minggu 4 30% 3 . iii. PENILAIAN KURSUS KPF4023 BENTUK PENILAIAN 1.3 1.1 1. (Rujuk Lampiran 2) ii.2 Kerja Kursus Peperiksaan Akhir JUMLAH Pemberatan (%) 60 40 100 2.

Analisis Buku Teks a) Pelajar perlu mendapatkan satu naskah buku teks bagi mata pelajaran pengkhususan masing-masing yang digunakan di sekolahsekolah. b) Soalan kuiz berdasarkan topik-topik yang telah dibincangkan oleh pensyarah. Tarikh Serah Minggu 6 % 10% i. (Sila Rujuk Lampiran 6) c) Berdasarkan borang analisis buku teks tersebut. (Rujuk lampiran 4) Minggu 8 10% b) Berdasarkan RPT yang telah dihasilkan. setiap pelajar dikehendaki membina satu unit Rancangan Pengajaran Harian yang lengkap mengikut format yang diberi. Minggu 9 10% b) Berdasarkan buku teks tersebut. JUMLAH PEMBERATAN 30% 4 .2 Bentuk Tugasan Kuiz Kerja Kursus Individu Arahan a) Pelajar diminta menjawab soalan kuiz yang dikemukakan oleh pensyarah semasa sesi pengajaran. pelajar dikehendaki membuat analisis berdasarkan borang penilaian buku teks yang dibekalkan.4 2. d) Serahkan Rancangan Pengajaran yang telah lengkap beserta BBM dan soalan-soalan penilaian yang digunakan. c) Pembinaan RPH mestilah disertakan dengan Bahan Bantu Pengajaran (BBM) dan soalan-soalan penilaian yang digunakan. setiap pelajar perlu menghasilkan satu Rancangan Pengajaran Tahunan (42 minggu) mengikut Takwim Persekolahan 2012. iii. Huraian Sukatan Pelajaran dan Buku Teks bagi mata pelajaran pengkhususan masing-masing. ii. Pembinaan Rancangan Pengajaran Tahunan (RPT) dan Harian (RPH) a) Berdasarkan Sukatan Pelajaran. d) Serahkan laporan dan borang analisis buku teks yang telah lengkap. pelajar dikehendaki menulis laporan yang lengkap. (Sila Rujuk Lampiran 4 dan 5).

Latihan Kendiri a) Objektif : 6 soalan (Pelbagai aras mengikut Taksonomi Bloom) b) Esei : 5 soalan (Pelbagai aras mengikut Taksonomi Bloom) c) Skema jawapan bagi latihan objektif dan esei. Setiap ahli kumpulan mestilah terlibat untuk membuat pembentangan kerana markah dinilai atas individu dalam kumpulan.2 Tatacara Pembentangan Modul Pembelajaran Pembentangan yang dilaksanakan bertujuan untuk menilai tahap penguasaan pelajar terhadap tugasan yang telah hasilkan. b) Pemilihan Design yang sesuai c) Pemilihan teks/objek dan latar belakang yang kontra dari segi warna. Berikut ialah perkara-perkara yang perlu ada dalam penghasilan unit-unit modul: i. e) Lebih dari satu program yang dihubung secara hyperlink. Glosari viii. Tajuk ii. Masa diperuntukkan ialah 30 minit untuk pembentangan dan 10 minit untuk bersoal jawab. Pembentangan perlu disokong dengan persembahan power point yang kreatif. Power point yang dihasilkan mestilah mengandungi butiran berikut: a) Jenis dan Saiz font yang sesuai. 5 . Lampiran (Jika ada) xi. Berikut ialah format pembentangan yang ditetapkan: i. Bibliografi a) Mengikut format APA. iv. kemahiran komunikasi dan kebolehan menampilkan ciri-ciri guru yang unggul. Hasil Pembelajaran iii. 3 artikel dari journal bercetak dan 2 artikel dari sumber atas talian. x. Rumusan vii. tahap keyakinan diri. d) Jumlah teks/perkataan yang sesuai. Peta minda/ konsep iv. Pengenalan v. iii. ix. Format Penulisan: a) Font: Arial b) Size: 11 c) Spacing: Before: 0. ii.5 3. PANDUAN PEMBINAAN MODUL PEMBELAJARAN 3. Isi kandungan beserta siri latihan bagi sub topik vi.1 Tatacara Pembinaan Modul Pembelajaran Modul Pembelajaran ialah suatu bahan pembelajaran berbentuk kendiri yang dihasilkan bagi membantu para pelajar agar lebih memahami kandungan kursus yang dipelajari. b) Sekurang-kurangnya 5 buku rujukan. After: 0 & Line: Single d) Muka surat: 25 – 30 halaman 3.

ii. Berikut ialah panduan menghasilkan RPT dan RPH.6 4. c) Bina RPT untuk selama (42 minggu) mengikut format yang diberi. e) Pengajaran perlu disokong dengan penilaian yang sesuai dan berkesan. iii. c) Berdasarkan tajuk yang dipilih bina RPH bagi satu unit/subtajuk yang telah ditentukan untuk pengajaran selama dua waktu (80 minit). Dijalankan semasa sesi kuliah. d) Sokong RPH anda dengan Bahan Bantu Mengajar (BBM) yang sesuai dan menarik. Anda diminta menyediakan soalan-soalan yang berbagai beserta jawapan. Berikut ialah ciri-ciri kuiz tersebut: i. Dapatkan satu naskah buku teks yang digunakan oleh murid-murid di sekolah bagi mata pelajaran pengkhususan anda.1 Kuiz Kuiz soalan-soalan yang dikemukakan untuk menguji tahap penguasaan pelajar terhadap isi kandungan kurus yang telah dipelajari. Skop soalan meliputi tajuk-tajuk yang telah dipelajari oleh pelajar. Rancangan pengajaran merupakan suatu dokumen penting yang dihasilkan oleh guru-guru yang mengandungi prosedur lengkap bagi memandu pelaksanaan proses pengajaran dan pembelajaran sesuatu mata pelajaran.3 Analisis Buku Teks Buku teks merupakan salah satu bahan bantu pengajaran yang penting untuk digunakan oleh guru-guru semasa melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. i. • Huraian Sukatan Pelajaran • Buku Teks b) Dapatkan takwim persekolahan tahun 2012. b) Pilih tajuk yang terdapat pada mana-mana minggu yang terdapat dalam RPT. Medium yang diguna ialah tayangan slaid. Berikut ialah panduan yang perlu diikuti: i. Rancangan Pengajaran Tahunan (RPT). 6 . Rancangan Pengajaran Harian (RPH) a) Rujuk RPT yang telah dibina. v. Jumlah soalan ditentukan oleh pensyarah. Soalan berbentuk objektif. Sebagai bakal guru anda perlu berkeupayaan mengesan kekuatan dan kekurangan tersebut dan berkebolehan untuk menambahbaik buku teks yang digunakan. 4. Dijalankan sebelum/pada pertengahan semester. iv. 4. a) Perlu dapatkan dokumen rasmi Kementerian Pelajaran Malaysia iaitu: • Sukatan Pelajaran mata pelajaran pengkhususan.2 Tatacara Pembinaan Rancangan Pengajaran. vi. ii. PANDUAN MELAKSANAKAN KERJA KURSUS INDIVIDU 4. Buku teks yang digunakan mempunyai kekuatan dan kekurangannya yang tertentu.

menarik & kreatif. isi mencukupi.7 ii. iii. idea yang bernas. Kesalahan format yang minima (tidak lebih 2 perkara). Format penulisan: a. Muka surat: 10 halaman vii. Menepati format. Size: 11 c. idea yang bernas. penyampaian yang baik. isi mencukupi. tuliskan laporan yang lengkap mengenainya Laporan mesti mengandungi: a. idea yang bernas. Baca buku teks dengan teliti dan kepekaan. ada komunikasi 2 hala yang baik. B+ B B- 7 . Tahap keyakinan sederhana. Menepati format. kreatif dan kritis. Matlamat/ objektif mata pelajaran. isi mencukupi. iv. After: 0 & Line: Single d. isi dikembangkan dengan baik. Idea tersusun dengan kemas. 5. ada komunikasi 2 hala yang baik. isi di olah dan dikembangkan dengan baik. bahan yang menarik. Kesalahan bahasa minima (tidak lebih dari 3 perkara). isi mencukupi. Analisis buku teks tersebut dengan menggunakan borang analisis buku teks seperti yang dilampirkan. c. isi di huraikan dan ada contoh. Ada idea asli yang bernas. isi di huraikan dan ada contoh. penyampaian yang baik. e. Idea disusun dengan baik. bahan yang menarik. Pengenalan b. Ada keyakinan. ada komunikasi. Berdasarkan borang analisis yang telah lengkapkan. Ada idea asli yang bernas. Ada Idea A- Tahap keyakinan tinggi. Spacing: Before: 0. Tiada kesalahan bahasa. bahan yang menarik & kreatif. Cadangan menambahbaik buku teks f. Lampiran: • Salinan muka surat berkaitan dalam buku teks sebagai bukti. Idea tersusun dengan kemas. idea yang bernas. Tiada kesalahan bahasa. Tiada kesalahan bahasa. Kekuatan yang terdapat pada buku teks. Bibliografi. d. Idea disusun dengan baik. Tahap keyakinan sederhana. Rujuk matlamat dan objektif mata pelajaran dengan merujuk Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran. bahan yang kemas. ada contoh yang konkrit. Font: Arial b. A Menepati format. isi mencukupi. penyampaian yang baik. ada contoh yang baik dan konkrit. h. vi. penyampaian yang baik. ada komunikasi. Kekurangan yang terdapat pada bukiu teks. Menepati format. penyampaian yang cemerlang. Penutup g. isi di huraikan dan ada contoh. ada komunikasi 2 hala. v. Penulisan Rancangan Pengajaran dan Analisis Buku Teks Pembentangan Tahap keyakinan cemerlang. SKALA PEMARKAHAN KERJA KURSUS KUMPULAN Modul. ada idea yang kemas. bahan yang menarik & kreatif.

Kesalahan format tidak melebihi 4 perkara. C+ Kesalahan format yang minima (tidak lebih 3 perkara). Ada Idea yang diambil dari sumber lain. penyampaian yang sederhana. D E 8 . isi di huraikan dan ada contoh. Tidak membuat pembentangan. penggunaan bahan yang kurang bersesuaian. ada idea tetapi kurang kemas. isi tdak dihuraikan. Ada keyakinan. penyampaian sederhana. ada menggunakan bahan. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. isi mencukupi. penyampaian yang tidak berkesan. ada idea sendiri. Kesalahan bahasa melebihi 8 perkara. isi di huraikan dan ada contoh. Kesalahan format melebihi 5 perkara. tiada komunikasi. idea yang tidak jelas. Kesalahan bahasa tidak melebihi 7 perkara. ada komunikasi. Tidak ada keyakinan. Tiada contoh. ada komunikasi tetapi lemah. Tidak lengkap. Tidak diserah pada waktu yang ditetapkan. isi tidak mencukupi.8 sendiri. C Keyakinan rendah. Kesalahan bahasa minima (tidak lebih dari 3 perkara). bahan yang digunakan sekadar ada. Kesalahan bahasa minima (tidak lebih dari 5 perkara). isi mencukupi. Ada Idea yang diambil dari sumber lain.

6.3 Pengurusan kurikulum bilik darjah abad 21 1.4 2.2 Pengurusan pedagogi kandungan kurikulum 5. 1.2 Perbandingan pengurusan kurikulum dan kurikulum bilik darjah 1.1 Pemilihan kandungan mata pelajaran. REKA BENTUK & MODEL KURIKULUM BILIK DARJAH. 2. 5.2 Teori-teori kurikulum dan pengajaran.3 Ciri-ciri dan penggunaan Model Konstruktivisme dalam pelaksanaan kurikulum bilik darjah.4 Peranan guru dalam pelaksanaan kurikulum di bilik darjah.1 Pengetahuan dan pentafsiran matlamat & falsafah pendidikan 4.2 Model pengurusan kurikulum bilik darjah. 3.5 Isu-isu PENGURUSAN PELAKSANAAN KANDUNGAN KURIKULUM BILIK DARJAH. 5. 3.5 Isu-isu TEORI-TEORI BERKAITAN KURIKULUM BILIK DARJAH 2.1 Pengurusan kurikulum dan pengurusan bilik darjah. 5.3 Kriteria Pembinaan & Contoh Rancangan Pengajaran Tahunan 5.2 Pengetahuan dan pentafsiran kurikukum 4. 3.3 Pentafsiran dan analisis dokumen kurikulum: Sukatan Pelajaran & Huraian Sukatan Pelajaran.1 Teori-teori pembelajaran. 3. 4.5 Isu-isu PENGURUSAN PERANCANGAN KANDUNGAN KURIKULUM BILIK DARJAH. LAMPIRAN LAMPIRAN I: TAJUK-TAJUK BAGI MODUL PEMBELAJARAN 1. KONSEP DAN PENGERTIAN PENGURUSAN KURIKULUM BILIK DARJAH 1.3 Aplikasi reka bentuk & model kurikulum di bilik darjah. 6. 6.4 Organisasi dan penyusunan kurikulum bilik darjah. 4.5 Kurikulum merupakan segala bentuk pembelajaran yang terancang yang berlaku di dalam bilik darjah. 2. 3.5 Isu-isu PENTAFSIRAN KANDUNGAN KURIKULUM BILIK DARJAH 4.4 Kepentingan pengurusan kurikulum bilik darjah. 4.3 Aplikasi teori dalam amalan pengurusan kurikulum bilik darjah.1 Pola & prinsip reka bentuk kurikulum 3. 2.2 Ciri-ciri dan penggunaan Model Objektivisme dalam pelaksanaan kurikulum bilik darjah.4 Kriteria Pembinaan & Pembinaan Rancangan Pengajaran Harian 5. Isu-isu 2.1 Domain objektif pengajaran. 9 . 1. 6.9 6.

3 8. MENGURUS PERUBAHAN DAN INOVASI KURIKULUM BILIK DARJAH 9. pembinaan. Isu-isu Konsep & pengertian perubahan dan inovasi kurikulum Teori Inovasi dan realitinya Tranformasi kurikulum kebangsaan dan implikasinya kepada kurikulum bilik darjah.4 7. urutan.5 Pengurusan kurikulum bilik darjah maya.1 10.4 10. Faktor-faktor mempengaruhi perubahan dan inovasi kurikulum.2 11. KEPIMPINAN KURIKULUM BILIK DARJAH 10. Pengurusan kurikulum berasaskan standard.4 9.5 Isu-isu PENGURUSAN MEDIA DALAM AMALAN KURIKULUM BILIK DARJAH 7.5 11. Isu-isu Konsep & pengertian penilaian dan penyelidikan kurikulum bilik darjah.2 10. PENILAIAN DAN PENYELIDIKAN KURIKULUM BILIK DARJAH. konsep.1 8. PENGURUSAN BUKU TEKS DALAM AMALAN KURIKULUM BILIK DARJAH.3 9. Kepimpinan kurikulum bilik darjah yang berkesan. Pengurusan pentaksiran kurikulum secara holistik Pengurusan kepelbagaian kecerdasan dalam pelaksanaan kurikulum.4 Jadual Spesifikasi Kandungan (JSU).2 8. Jenis dan Kepentingan Media Pengajaran Pemilihan. skop. Guru sebagai pemimpin kurikulum bilik darjah.1 9. 8. 11.4 8. integrasi dan imbangan).3 12. Perubahan paradigma dalam penilaian dan penyelidikan kurikulum bilik darjah. Isu-isu 9.3 10.4 11. 6. Isu-Isu 7. 10 . Pelaksanaan dan keberkesanan penyelidikan bilik darjah.4 12.1 Pengurusan kurikulum masa depan.3 7.3 11. 8. penggunaan dan pengurusan media pengajaran Faktor-faktor mempengaruhi pengurusan media yang efektif. ISU DAN TREN PENGURUSAN KURIKULUM BILIK DARJAH 12.5 Buku teks dan kepentingnnya.2 9.2 12. Penilaian alternatif dalam pengurusan kurikulum bilik darjah. Isu-isu Konsep & pengertian kepimpinan kurikulum bilik darjah. prinsip dan teori).2 7. Pentafsiran kandungan buku teks (fakta. generalisasi.10 6.5 12. 12. Hubungkait antara kepimpinan kurikulum dengan pencapaian pelajar. Aplikasi Dan Kemahiran pengunaan buku teks (penyusunan & penyediaan kandungan) Penilaian kandungan buku teks (Kesinambungan.5 10.1 7.1 11.5 Konsep & Pengertian Media Pengajaran.

anda dapat: 1. 5. Membahaskan kepentingan pengurusan bilik darjah yang berkesan. 10) Spacing: Font 11 (3 X) TOPIK 1 KONSEP DAN PENGERTIAN PENGURUSAN KURIKULUM BILIK DARJAH (Arial 16 Bold) Spacing: Font 11 (5 X) HASIL PEMBELAJARAN (Arial 14 Bold) Pada akhir pembelajaran topik ini. Isu __________________________________________________ Spacing: Font 11 (5 X) PETA KONSEP (Arial 14 Bold) 11 . memberikan takrif pengurusan kurikulum bilik darjah dengan betul 2. 4. menganalisis ciri-ciri kurikulum bilik darjah abad ke-21. membandingbezakan pengurusan kurikulum dan pengurusan bilik darjah.11 LAMPIRAN 2 : FORMAT PENULISAN MODUL PEMBELAJARAN Header (Topik 1: Konsep Dan Pengertian Pengurusan Kurikulum Bilik Darjah) (Arial. 3.

12 Konsep & Pengertia n Pengurusa n Kurikulum Bilik Darjah Pengurusan kurikulum abad ke-21 Kepentinga n pengurusan bilik darjah Pengurusan . kurikulum & Pengurusan bilik darjah Perbanding an pengurusan kurikulum dan pengurusan bilik darjah Isu PENGENALAN (Arial 14 Bold) Spacing: Font 11 (1X) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 1 paragraf sahaja: 150 – 200 patah perkataan Spacing: Font 11 (3X) KONSEP DAN PENGERTIAN (Arial 14 Bold) Spacing: Font 11 (1X) Konsep Dan Pengertian Pengurusan Kurikulum Bilik Darjah (Arial 12 Bold) Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Spacing: Font 11 (3X) Perbandingan pengurusan kurikulum dan pengurusan bilik darjah Spacing: Font 11 (3X) RUMUSAN (Arial 14 Bold) Spacing: Font 11 (1X) 12 .

13 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Fakulti Pendidikan & Pembangunan Manusia 1 paragraf sahaja: 150 – 200 patah perkataan Spacing: Font 11 (3X) GLASORI (Arial 14 Bold) Pengurusan kurikulum Pengurusan bilik darjah Bilik darjah maya : : : BIBLIOGRAFI (Arial 14 Bold)  Ditulis pada muka surat baru. LATIHAN KENDIRI (Arial 14 Bold)  LAMPIRAN 3: COVER MODUL LAMPIRAN (Arial 14 Bold) PEMBELAJARAN KPF 4023 PENGURUSAN KURIKULUM BILIK DARJAH Siri Modul Pembelajaran UNIT 1 DISEDIAKAN OLEH: NAMA TOPIK KONSEP DAN PENGERTIAN 2 TAHUN 2011 SEMESTER PENGURUSAN KURIKULUM BILIK DARJAH KUMPULAN KULIAH: NO. TANDA MATRIK TANGAN 13 PENSYARAH: . Ditulis pada muka surat baru.

14 LAMPIRAN 4: FORMAT PEMBINAAN RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN Sesi Persekolahan : 2012 Mata Pelajaran : Tingkatan : RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) Mingg u/ Tarikh 1 ( ) Tajuk/ Topik Hasil Pembelajaran/ Objektif/ Huraian Kandungan Konsep Kemahiran Nilai 42 14 .

15 LAMPIRAN 5 : PEMBINAAN RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Tarikh : Hari : Masa : 7. pelajar dapat: 1. Domain Kognitif i. Domain Afektif i. ii. 3. iii. Domain Psikomotor i.50 am (80 minit) Tingkatan : Subjek : Tema/tajuk : Hasil Pembelajaran: Selepas pengajaran.30 am – 8. iv 2. ABM Nilai Kemahiran Strategi : : : : AKTIVITI RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH) Langk ah & Masa Set induksi (5 minit) Langka h1 ( mini t) Isi Pelajaran/ Kandungan Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Murid Catatan (Nilai/ ABM/ KBKK) Penutu p ( minit ) Refleksi : 15 .

gambar. 1. Keluasan isi kandungan KANDUNGAN DENGAN 3. Rumusan dan cadangan penambahbaikan: 16 . diagram dan ilustrasi 6. Kelengkapan isi KESESUAIAN kandungan ISI 2. ketepatan dan konsistensi istilah dan simbol 7. Ketepatan contoh. anda perlu menyatakan halaman dan justifikasi. Ketepatan konsep. definisi dan fakta 5.16 LAMPIRAN 6: ANALISIS BUKU TEKS ANALISIS DAN PENILAIAN BUKU TEKS SUBJEK : _____________________________________________________ TINGKATAN : ________ JUDUL : _________________________________________________________________________ PENULIS PENERBIT : ______________________________________________________ : ______________________________________________________ TEMPAT TERBIT: _________________________________________ TAHUN TERBIT: _________________ ARAHAN Tandakan (  ) pada skor: 1: Lemah 2: Sederhana 3: Baik 4: Cemerlang Dalam ruangan ulasan. KETEPATAN ISI KANDUNGAN 4. KOMPONEN PERKARA SKOR ULASAN (halaman & 1 2 3 4 justifikasi) A. kes. Kedalaman isi TAHAP kandungan Rumusan dan cadangan penambahbaikan: B. Ketepatan penulisan mengikut daftar ejaan.

gambar. gambar dan kes tempatan (Malaysia) Rumusan dan cadangan penambahbaikan: E. Memperkembangkan daya kreativiti 18. FOKUS KANDUNGAN 16. 17. ilustrasi. 10. KESESUAIAN DENGAN KEHIDUPAN PELAJAR 11. Menggunakan contoh. Kemutakhiran daftar ejaan Rumusan dan cadangan penambahbaikan: D. Kemutakhiran contoh. Menumbuhkan kepekaan terhadap nilai-nilai tempatan (ikut subjek) 15. KEPEKAAN TERHADAP NILAI TEMPATAN 14. Menumbuhkan kepekaan terhadap nilai-nilai gagasan/ wawasan negara Rumusan dan cadangan penambahbaikan: F. peraturan dan kes sebenar.Mengembangkan daya kritikal 19. Mendorong perasaan ingin tahu pelajar. Sesuai dengan keadaan dan situasi lingkungan sosiobudaya pelajar 13. Sesuai dengan perkembangan dan kemampuan pelajar 12. KEMUTAKHIRA N KANDUNGAN 8. Kesesuaian kandungan dengan perkembangan ilmu dan teknologi 9.17 C. Mengembangkan 17 .

Pembelajaran kendiri 28. 25. etnik dll) 30. Bersifat konstekstual 23. KELENGKAPAN DOKUMENTASI 33. gender.Keutuhan makna yang terdapat dalam bab/ sub bab/ topik Rumusan dan cadangan penambahbaikan: H. Ketertiban konsep. Keseimbangan di antara bab dan sub bab 24. Definisi istilah 18 . Bervariasi 29. Adil & demokrasi (tidak bias lokasi. TEKNIK PENYAJIAN KANDUNGAN 20.18 kemahiran hidup Rumusan dan cadangan penambahbaikan: G. definisi dan fakta 22. Mengembangkan kemahiran proses 31. Menekankan aspek keselamatan (bagi subjek amali/ praktik) Rumusan dan cadangan penambahbaikan: I. PAPARAN KANDUNGAN PEMBELAJARA N 26. Kesinambungan di antara bab/ sub bab/ topik. Mencipta komunikasi interaktif 32. Bab dan sub bab di paparkan secara konsistensi dan sistematik 21. Ada kata pengantar 34. Berpusatkan kepada pelajar 27.

Ada lampiran (bagi perkara yang berkaitan Rumusan dan cadangan penambahbaikan: Sila lampirkan salinan dari mana-mana halaman buku teks sebagai bahan-bahan bukti. 39.Tugasan. Sumber maklumat terkini: teks. tarikh & sumber internet.19 dinyatakan 35. diagram. latihan dan contoh soalan diberi pada setiap bab. nama. gambar. Ada carta/ Advance organizer pada awal bab 36. Ada bibliografi/ rujukan terkini 40. 37. jadual. 38. Ada rumusan pada setiap topik/ bab. Terdapat Indeks 41. data. (yang berkenaan) 19 .

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->