P. 1
Panduan Kerja Kursus Kpf4023 - Terkini Penyelaras

Panduan Kerja Kursus Kpf4023 - Terkini Penyelaras

|Views: 715|Likes:
Dipublikasikan oleh nurrul_hussna

More info:

Published by: nurrul_hussna on Dec 27, 2011
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/09/2013

pdf

text

original

KPF4023 PENGURUSAN KURIKULUM BILIK DARJAH

(Panduan Kerja Kursus)
DIPLOMA PENDIDIKAN LEPASAN IJAZAH

FSKPM JABATAN ASAS PENDIDIKAN SEMESTER 2/ TAHUN 2011

Borang analisis buku teks 4 4.2 Tatacara Pembentangan Modul Pembelajaran PANDUAN MELAKSANAKAN KERJA KURSUS INDIVIDU 3. Format Cover Modul Pembelajaran iv. PANDUAN MELAKSANAKAN KERJA KURSUS BERKUMPULAN 3. Pembentangan Modul 2. 2 3 3. Format penulisan modul pembelajaran iii. Format penulisan Rancangan Pelajaran Tahunan v. 6 6 8 9 12 13 14 15 2 .2 Kerja Kursus Individu i.2 KANDUNGAN 1.2 Tatacara Pembinaan Rancangan Pengajaran 3. Pembinaan Rancangan Pengajaran (a) Rancangan Pengajaran Tahunan (b) Rancangan Pengajaran Harian iii.3 Tatacara Menganalisis Buku Teks SKALA PEMARKAHAN KERJA KURSUS LAMPIRAN i.1 Kuiz 3.1 Tatacara Pembinaan Modul Pembelajaran 3.1 Kerja Kursus 1. Pembinaan Modul Pembelajaran ii. PENILAIAN KURSUS KPF 4023 1. Analisis Buku Teks 2 2. Tajuk modul dan pembentangan kumpulan ii.2 Peperiksaan Akhir KATEGORI KERJA KURSUS 2. Format penulisan Rancangan Pengajaran Harian vi. 5 5. Kuiz ii.1 Kerja Kursus Berkumpulan i.

1 1. b) Setiap kumpulan diberi tajuk tugasan berdasarkan senarai tajuk yang diberi oleh pensyarah.1 Kerja Kursus Berkumpulan Arahan a) Pelajar perlu membentuk kumpulan dengan jumlah ahli seramai 3-4 orang sahaja. pelajar perlu membentangkan hasil modul tersebut berbantukan bahan persembahan power point. Pembentangan Modul Pembelajaran a) Berdasar Modul Pembelajaran yang telah lengkap. iii. PENILAIAN KURSUS KPF4023 BENTUK PENILAIAN 1.2 Kerja Kursus Peperiksaan Akhir JUMLAH Pemberatan (%) 60 40 100 2. Pembinaan Modul Bagi Satu Unit Pembelajaran b) Pembentangan hendaklah dilaksanakan dalam tempoh 40 minit bagi setiap kumpulan. KATEGORI KERJA KURSUS 2. Serahan Pelajar diwajibkan menyerahkan tugasan yang mengandungi Modul Pembelajaran dan power poin kumpulan ini dalam dua bentuk: a) Hardcopy b) Softcopy (CD) JUMLAH PEMBERATAN Minggu 4 30% 3 . (Rujuk Lampiran 1) c) Setiap kumpulan dikehendaki menghasilkan modul pembelajaran yang berkualiti berdasarkan format yang diberi.3 1. Minggu 4 10% Tarikh Serah Minggu 4 % 20% Bentuk Tugasan i. (Rujuk Lampiran 2) ii.

iii. pelajar dikehendaki menulis laporan yang lengkap.4 2. pelajar dikehendaki membuat analisis berdasarkan borang penilaian buku teks yang dibekalkan. d) Serahkan Rancangan Pengajaran yang telah lengkap beserta BBM dan soalan-soalan penilaian yang digunakan. d) Serahkan laporan dan borang analisis buku teks yang telah lengkap. Huraian Sukatan Pelajaran dan Buku Teks bagi mata pelajaran pengkhususan masing-masing.2 Bentuk Tugasan Kuiz Kerja Kursus Individu Arahan a) Pelajar diminta menjawab soalan kuiz yang dikemukakan oleh pensyarah semasa sesi pengajaran. c) Pembinaan RPH mestilah disertakan dengan Bahan Bantu Pengajaran (BBM) dan soalan-soalan penilaian yang digunakan. setiap pelajar perlu menghasilkan satu Rancangan Pengajaran Tahunan (42 minggu) mengikut Takwim Persekolahan 2012. b) Soalan kuiz berdasarkan topik-topik yang telah dibincangkan oleh pensyarah. JUMLAH PEMBERATAN 30% 4 . Pembinaan Rancangan Pengajaran Tahunan (RPT) dan Harian (RPH) a) Berdasarkan Sukatan Pelajaran. (Sila Rujuk Lampiran 4 dan 5). ii. Analisis Buku Teks a) Pelajar perlu mendapatkan satu naskah buku teks bagi mata pelajaran pengkhususan masing-masing yang digunakan di sekolahsekolah. (Rujuk lampiran 4) Minggu 8 10% b) Berdasarkan RPT yang telah dihasilkan. Minggu 9 10% b) Berdasarkan buku teks tersebut. (Sila Rujuk Lampiran 6) c) Berdasarkan borang analisis buku teks tersebut. Tarikh Serah Minggu 6 % 10% i. setiap pelajar dikehendaki membina satu unit Rancangan Pengajaran Harian yang lengkap mengikut format yang diberi.

1 Tatacara Pembinaan Modul Pembelajaran Modul Pembelajaran ialah suatu bahan pembelajaran berbentuk kendiri yang dihasilkan bagi membantu para pelajar agar lebih memahami kandungan kursus yang dipelajari. d) Jumlah teks/perkataan yang sesuai. Isi kandungan beserta siri latihan bagi sub topik vi. Bibliografi a) Mengikut format APA.2 Tatacara Pembentangan Modul Pembelajaran Pembentangan yang dilaksanakan bertujuan untuk menilai tahap penguasaan pelajar terhadap tugasan yang telah hasilkan. kemahiran komunikasi dan kebolehan menampilkan ciri-ciri guru yang unggul. Format Penulisan: a) Font: Arial b) Size: 11 c) Spacing: Before: 0. Rumusan vii. iv. Power point yang dihasilkan mestilah mengandungi butiran berikut: a) Jenis dan Saiz font yang sesuai. Hasil Pembelajaran iii. After: 0 & Line: Single d) Muka surat: 25 – 30 halaman 3. Berikut ialah format pembentangan yang ditetapkan: i. x.5 3. e) Lebih dari satu program yang dihubung secara hyperlink. Glosari viii. Tajuk ii. b) Pemilihan Design yang sesuai c) Pemilihan teks/objek dan latar belakang yang kontra dari segi warna. Masa diperuntukkan ialah 30 minit untuk pembentangan dan 10 minit untuk bersoal jawab. Lampiran (Jika ada) xi. Peta minda/ konsep iv. Pembentangan perlu disokong dengan persembahan power point yang kreatif. 3 artikel dari journal bercetak dan 2 artikel dari sumber atas talian. Latihan Kendiri a) Objektif : 6 soalan (Pelbagai aras mengikut Taksonomi Bloom) b) Esei : 5 soalan (Pelbagai aras mengikut Taksonomi Bloom) c) Skema jawapan bagi latihan objektif dan esei. b) Sekurang-kurangnya 5 buku rujukan. tahap keyakinan diri. ix. ii. 5 . Pengenalan v. PANDUAN PEMBINAAN MODUL PEMBELAJARAN 3. iii. Berikut ialah perkara-perkara yang perlu ada dalam penghasilan unit-unit modul: i. Setiap ahli kumpulan mestilah terlibat untuk membuat pembentangan kerana markah dinilai atas individu dalam kumpulan.

6 . Dijalankan semasa sesi kuliah. ii. vi. Rancangan pengajaran merupakan suatu dokumen penting yang dihasilkan oleh guru-guru yang mengandungi prosedur lengkap bagi memandu pelaksanaan proses pengajaran dan pembelajaran sesuatu mata pelajaran. ii. e) Pengajaran perlu disokong dengan penilaian yang sesuai dan berkesan. Buku teks yang digunakan mempunyai kekuatan dan kekurangannya yang tertentu. Dijalankan sebelum/pada pertengahan semester. Jumlah soalan ditentukan oleh pensyarah. PANDUAN MELAKSANAKAN KERJA KURSUS INDIVIDU 4. Rancangan Pengajaran Harian (RPH) a) Rujuk RPT yang telah dibina. c) Bina RPT untuk selama (42 minggu) mengikut format yang diberi.1 Kuiz Kuiz soalan-soalan yang dikemukakan untuk menguji tahap penguasaan pelajar terhadap isi kandungan kurus yang telah dipelajari. Dapatkan satu naskah buku teks yang digunakan oleh murid-murid di sekolah bagi mata pelajaran pengkhususan anda. b) Pilih tajuk yang terdapat pada mana-mana minggu yang terdapat dalam RPT. d) Sokong RPH anda dengan Bahan Bantu Mengajar (BBM) yang sesuai dan menarik. i. c) Berdasarkan tajuk yang dipilih bina RPH bagi satu unit/subtajuk yang telah ditentukan untuk pengajaran selama dua waktu (80 minit). a) Perlu dapatkan dokumen rasmi Kementerian Pelajaran Malaysia iaitu: • Sukatan Pelajaran mata pelajaran pengkhususan.6 4. Soalan berbentuk objektif. 4. iv. Berikut ialah ciri-ciri kuiz tersebut: i. v. • Huraian Sukatan Pelajaran • Buku Teks b) Dapatkan takwim persekolahan tahun 2012. Rancangan Pengajaran Tahunan (RPT). Medium yang diguna ialah tayangan slaid.2 Tatacara Pembinaan Rancangan Pengajaran. Skop soalan meliputi tajuk-tajuk yang telah dipelajari oleh pelajar. Sebagai bakal guru anda perlu berkeupayaan mengesan kekuatan dan kekurangan tersebut dan berkebolehan untuk menambahbaik buku teks yang digunakan. Berikut ialah panduan menghasilkan RPT dan RPH. Anda diminta menyediakan soalan-soalan yang berbagai beserta jawapan. 4.3 Analisis Buku Teks Buku teks merupakan salah satu bahan bantu pengajaran yang penting untuk digunakan oleh guru-guru semasa melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Berikut ialah panduan yang perlu diikuti: i. iii.

ada komunikasi. Size: 11 c. 5. idea yang bernas. d. A Menepati format. isi di olah dan dikembangkan dengan baik. bahan yang menarik & kreatif. ada contoh yang konkrit. isi di huraikan dan ada contoh. Matlamat/ objektif mata pelajaran. penyampaian yang baik. Penulisan Rancangan Pengajaran dan Analisis Buku Teks Pembentangan Tahap keyakinan cemerlang. ada contoh yang baik dan konkrit. SKALA PEMARKAHAN KERJA KURSUS KUMPULAN Modul. isi dikembangkan dengan baik. Baca buku teks dengan teliti dan kepekaan. Tahap keyakinan sederhana. Idea tersusun dengan kemas. ada komunikasi 2 hala yang baik. Rujuk matlamat dan objektif mata pelajaran dengan merujuk Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran. penyampaian yang baik. penyampaian yang cemerlang. bahan yang kemas. Tiada kesalahan bahasa. v. isi di huraikan dan ada contoh. Idea disusun dengan baik. ada komunikasi. idea yang bernas. isi di huraikan dan ada contoh. Tiada kesalahan bahasa. penyampaian yang baik. bahan yang menarik. isi mencukupi. Ada keyakinan. isi mencukupi. vi. bahan yang menarik & kreatif. isi mencukupi. After: 0 & Line: Single d. Kekuatan yang terdapat pada buku teks. Penutup g. iii. Ada idea asli yang bernas. Menepati format. bahan yang menarik. idea yang bernas. Analisis buku teks tersebut dengan menggunakan borang analisis buku teks seperti yang dilampirkan. idea yang bernas. Menepati format. e. Spacing: Before: 0. Berdasarkan borang analisis yang telah lengkapkan. menarik & kreatif. kreatif dan kritis. Tiada kesalahan bahasa. Bibliografi. iv. c. Lampiran: • Salinan muka surat berkaitan dalam buku teks sebagai bukti.7 ii. ada idea yang kemas. Idea disusun dengan baik. Kesalahan bahasa minima (tidak lebih dari 3 perkara). Font: Arial b. Kekurangan yang terdapat pada bukiu teks. h. Pengenalan b. Format penulisan: a. Muka surat: 10 halaman vii. Tahap keyakinan sederhana. ada komunikasi 2 hala. Menepati format. Cadangan menambahbaik buku teks f. isi mencukupi. B+ B B- 7 . Ada Idea A- Tahap keyakinan tinggi. ada komunikasi 2 hala yang baik. tuliskan laporan yang lengkap mengenainya Laporan mesti mengandungi: a. penyampaian yang baik. Ada idea asli yang bernas. Idea tersusun dengan kemas. Kesalahan format yang minima (tidak lebih 2 perkara). isi mencukupi.

Tiada contoh. Kesalahan bahasa minima (tidak lebih dari 5 perkara). tiada komunikasi. isi di huraikan dan ada contoh. Tidak ada keyakinan. idea yang tidak jelas. Kesalahan bahasa minima (tidak lebih dari 3 perkara). ada komunikasi tetapi lemah. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. penyampaian yang sederhana. Tidak lengkap. Ada keyakinan. bahan yang digunakan sekadar ada. C Keyakinan rendah. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. Tidak membuat pembentangan. penyampaian yang tidak berkesan. isi tdak dihuraikan. penyampaian sederhana. ada menggunakan bahan. Kesalahan format melebihi 5 perkara. isi tidak mencukupi. C+ Kesalahan format yang minima (tidak lebih 3 perkara). ada idea tetapi kurang kemas. isi mencukupi. isi mencukupi. penggunaan bahan yang kurang bersesuaian. Kesalahan format tidak melebihi 4 perkara. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. D E 8 . isi di huraikan dan ada contoh. Kesalahan bahasa melebihi 8 perkara. ada komunikasi.8 sendiri. ada idea sendiri. Tidak diserah pada waktu yang ditetapkan. Kesalahan bahasa tidak melebihi 7 perkara.

5 Isu-isu PENGURUSAN PELAKSANAAN KANDUNGAN KURIKULUM BILIK DARJAH. 2. 3.3 Kriteria Pembinaan & Contoh Rancangan Pengajaran Tahunan 5.3 Ciri-ciri dan penggunaan Model Konstruktivisme dalam pelaksanaan kurikulum bilik darjah.1 Pengetahuan dan pentafsiran matlamat & falsafah pendidikan 4. 1.2 Pengetahuan dan pentafsiran kurikukum 4. 3.3 Aplikasi teori dalam amalan pengurusan kurikulum bilik darjah.2 Model pengurusan kurikulum bilik darjah.4 2. 9 .5 Isu-isu TEORI-TEORI BERKAITAN KURIKULUM BILIK DARJAH 2. 5.1 Domain objektif pengajaran.4 Organisasi dan penyusunan kurikulum bilik darjah.1 Pengurusan kurikulum dan pengurusan bilik darjah. Isu-isu 2.2 Teori-teori kurikulum dan pengajaran. KONSEP DAN PENGERTIAN PENGURUSAN KURIKULUM BILIK DARJAH 1. LAMPIRAN LAMPIRAN I: TAJUK-TAJUK BAGI MODUL PEMBELAJARAN 1. 2.3 Pengurusan kurikulum bilik darjah abad 21 1.1 Teori-teori pembelajaran.1 Pemilihan kandungan mata pelajaran.3 Pentafsiran dan analisis dokumen kurikulum: Sukatan Pelajaran & Huraian Sukatan Pelajaran. 5.4 Peranan guru dalam pelaksanaan kurikulum di bilik darjah. 3.5 Kurikulum merupakan segala bentuk pembelajaran yang terancang yang berlaku di dalam bilik darjah. 6. 4.5 Isu-isu PENTAFSIRAN KANDUNGAN KURIKULUM BILIK DARJAH 4.4 Kepentingan pengurusan kurikulum bilik darjah. REKA BENTUK & MODEL KURIKULUM BILIK DARJAH.4 Kriteria Pembinaan & Pembinaan Rancangan Pengajaran Harian 5.2 Pengurusan pedagogi kandungan kurikulum 5. 5. 4. 6.9 6. 2. 3.1 Pola & prinsip reka bentuk kurikulum 3.5 Isu-isu PENGURUSAN PERANCANGAN KANDUNGAN KURIKULUM BILIK DARJAH.2 Ciri-ciri dan penggunaan Model Objektivisme dalam pelaksanaan kurikulum bilik darjah. 4. 3.3 Aplikasi reka bentuk & model kurikulum di bilik darjah. 1. 6. 6.2 Perbandingan pengurusan kurikulum dan kurikulum bilik darjah 1.

3 8.2 7.1 9. prinsip dan teori). Isu-isu Konsep & pengertian kepimpinan kurikulum bilik darjah. 11. MENGURUS PERUBAHAN DAN INOVASI KURIKULUM BILIK DARJAH 9.3 10. Perubahan paradigma dalam penilaian dan penyelidikan kurikulum bilik darjah. Pelaksanaan dan keberkesanan penyelidikan bilik darjah. skop. KEPIMPINAN KURIKULUM BILIK DARJAH 10. Penilaian alternatif dalam pengurusan kurikulum bilik darjah.5 10. Isu-isu Konsep & pengertian perubahan dan inovasi kurikulum Teori Inovasi dan realitinya Tranformasi kurikulum kebangsaan dan implikasinya kepada kurikulum bilik darjah. Pentafsiran kandungan buku teks (fakta.5 Isu-isu PENGURUSAN MEDIA DALAM AMALAN KURIKULUM BILIK DARJAH 7.1 8.3 12. urutan. PENILAIAN DAN PENYELIDIKAN KURIKULUM BILIK DARJAH. Isu-Isu 7. 10 .1 Pengurusan kurikulum masa depan.5 11.4 12. Guru sebagai pemimpin kurikulum bilik darjah. Kepimpinan kurikulum bilik darjah yang berkesan.1 10. Isu-isu 9.1 11. Faktor-faktor mempengaruhi perubahan dan inovasi kurikulum. ISU DAN TREN PENGURUSAN KURIKULUM BILIK DARJAH 12. Jenis dan Kepentingan Media Pengajaran Pemilihan.10 6.4 10. Isu-isu Konsep & pengertian penilaian dan penyelidikan kurikulum bilik darjah.2 9.4 9.4 7.4 8.5 12. Pengurusan pentaksiran kurikulum secara holistik Pengurusan kepelbagaian kecerdasan dalam pelaksanaan kurikulum.2 12.2 10. konsep.3 11.3 7. integrasi dan imbangan). 12.5 Buku teks dan kepentingnnya.2 8. generalisasi. Pengurusan kurikulum berasaskan standard.4 Jadual Spesifikasi Kandungan (JSU). penggunaan dan pengurusan media pengajaran Faktor-faktor mempengaruhi pengurusan media yang efektif. pembinaan.4 11.5 Pengurusan kurikulum bilik darjah maya.2 11. PENGURUSAN BUKU TEKS DALAM AMALAN KURIKULUM BILIK DARJAH. Hubungkait antara kepimpinan kurikulum dengan pencapaian pelajar.5 Konsep & Pengertian Media Pengajaran.3 9. 8. Aplikasi Dan Kemahiran pengunaan buku teks (penyusunan & penyediaan kandungan) Penilaian kandungan buku teks (Kesinambungan.1 7. 8. 6.

memberikan takrif pengurusan kurikulum bilik darjah dengan betul 2. 10) Spacing: Font 11 (3 X) TOPIK 1 KONSEP DAN PENGERTIAN PENGURUSAN KURIKULUM BILIK DARJAH (Arial 16 Bold) Spacing: Font 11 (5 X) HASIL PEMBELAJARAN (Arial 14 Bold) Pada akhir pembelajaran topik ini. 5. Membahaskan kepentingan pengurusan bilik darjah yang berkesan. 3. anda dapat: 1. Isu __________________________________________________ Spacing: Font 11 (5 X) PETA KONSEP (Arial 14 Bold) 11 . 4. menganalisis ciri-ciri kurikulum bilik darjah abad ke-21.11 LAMPIRAN 2 : FORMAT PENULISAN MODUL PEMBELAJARAN Header (Topik 1: Konsep Dan Pengertian Pengurusan Kurikulum Bilik Darjah) (Arial. membandingbezakan pengurusan kurikulum dan pengurusan bilik darjah.

12 Konsep & Pengertia n Pengurusa n Kurikulum Bilik Darjah Pengurusan kurikulum abad ke-21 Kepentinga n pengurusan bilik darjah Pengurusan . kurikulum & Pengurusan bilik darjah Perbanding an pengurusan kurikulum dan pengurusan bilik darjah Isu PENGENALAN (Arial 14 Bold) Spacing: Font 11 (1X) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 1 paragraf sahaja: 150 – 200 patah perkataan Spacing: Font 11 (3X) KONSEP DAN PENGERTIAN (Arial 14 Bold) Spacing: Font 11 (1X) Konsep Dan Pengertian Pengurusan Kurikulum Bilik Darjah (Arial 12 Bold) Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Spacing: Font 11 (3X) Perbandingan pengurusan kurikulum dan pengurusan bilik darjah Spacing: Font 11 (3X) RUMUSAN (Arial 14 Bold) Spacing: Font 11 (1X) 12 .

TANDA MATRIK TANGAN 13 PENSYARAH: . Ditulis pada muka surat baru. LATIHAN KENDIRI (Arial 14 Bold)  LAMPIRAN 3: COVER MODUL LAMPIRAN (Arial 14 Bold) PEMBELAJARAN KPF 4023 PENGURUSAN KURIKULUM BILIK DARJAH Siri Modul Pembelajaran UNIT 1 DISEDIAKAN OLEH: NAMA TOPIK KONSEP DAN PENGERTIAN 2 TAHUN 2011 SEMESTER PENGURUSAN KURIKULUM BILIK DARJAH KUMPULAN KULIAH: NO.13 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Fakulti Pendidikan & Pembangunan Manusia 1 paragraf sahaja: 150 – 200 patah perkataan Spacing: Font 11 (3X) GLASORI (Arial 14 Bold) Pengurusan kurikulum Pengurusan bilik darjah Bilik darjah maya : : : BIBLIOGRAFI (Arial 14 Bold)  Ditulis pada muka surat baru.

14 LAMPIRAN 4: FORMAT PEMBINAAN RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN Sesi Persekolahan : 2012 Mata Pelajaran : Tingkatan : RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) Mingg u/ Tarikh 1 ( ) Tajuk/ Topik Hasil Pembelajaran/ Objektif/ Huraian Kandungan Konsep Kemahiran Nilai 42 14 .

Domain Kognitif i. pelajar dapat: 1.30 am – 8.15 LAMPIRAN 5 : PEMBINAAN RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Tarikh : Hari : Masa : 7. ii. 3. Domain Afektif i. ABM Nilai Kemahiran Strategi : : : : AKTIVITI RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH) Langk ah & Masa Set induksi (5 minit) Langka h1 ( mini t) Isi Pelajaran/ Kandungan Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Murid Catatan (Nilai/ ABM/ KBKK) Penutu p ( minit ) Refleksi : 15 . Domain Psikomotor i.50 am (80 minit) Tingkatan : Subjek : Tema/tajuk : Hasil Pembelajaran: Selepas pengajaran. iv 2. iii.

definisi dan fakta 5. Keluasan isi kandungan KANDUNGAN DENGAN 3. Rumusan dan cadangan penambahbaikan: 16 . KOMPONEN PERKARA SKOR ULASAN (halaman & 1 2 3 4 justifikasi) A. Ketepatan konsep. ketepatan dan konsistensi istilah dan simbol 7. 1. KETEPATAN ISI KANDUNGAN 4. gambar.16 LAMPIRAN 6: ANALISIS BUKU TEKS ANALISIS DAN PENILAIAN BUKU TEKS SUBJEK : _____________________________________________________ TINGKATAN : ________ JUDUL : _________________________________________________________________________ PENULIS PENERBIT : ______________________________________________________ : ______________________________________________________ TEMPAT TERBIT: _________________________________________ TAHUN TERBIT: _________________ ARAHAN Tandakan (  ) pada skor: 1: Lemah 2: Sederhana 3: Baik 4: Cemerlang Dalam ruangan ulasan. diagram dan ilustrasi 6. anda perlu menyatakan halaman dan justifikasi. Ketepatan penulisan mengikut daftar ejaan. Kedalaman isi TAHAP kandungan Rumusan dan cadangan penambahbaikan: B. Ketepatan contoh. kes. Kelengkapan isi KESESUAIAN kandungan ISI 2.

peraturan dan kes sebenar. KEPEKAAN TERHADAP NILAI TEMPATAN 14. Kemutakhiran contoh. Menggunakan contoh. KEMUTAKHIRA N KANDUNGAN 8. Menumbuhkan kepekaan terhadap nilai-nilai gagasan/ wawasan negara Rumusan dan cadangan penambahbaikan: F. Mendorong perasaan ingin tahu pelajar. Memperkembangkan daya kreativiti 18. Sesuai dengan perkembangan dan kemampuan pelajar 12. Sesuai dengan keadaan dan situasi lingkungan sosiobudaya pelajar 13. gambar dan kes tempatan (Malaysia) Rumusan dan cadangan penambahbaikan: E.17 C.Mengembangkan daya kritikal 19. FOKUS KANDUNGAN 16. gambar. Kesesuaian kandungan dengan perkembangan ilmu dan teknologi 9. Mengembangkan 17 . ilustrasi. 10. Kemutakhiran daftar ejaan Rumusan dan cadangan penambahbaikan: D. 17. KESESUAIAN DENGAN KEHIDUPAN PELAJAR 11. Menumbuhkan kepekaan terhadap nilai-nilai tempatan (ikut subjek) 15.

Keutuhan makna yang terdapat dalam bab/ sub bab/ topik Rumusan dan cadangan penambahbaikan: H. 25.18 kemahiran hidup Rumusan dan cadangan penambahbaikan: G. KELENGKAPAN DOKUMENTASI 33. Bersifat konstekstual 23. Keseimbangan di antara bab dan sub bab 24. etnik dll) 30. definisi dan fakta 22. Bervariasi 29. Mengembangkan kemahiran proses 31. Menekankan aspek keselamatan (bagi subjek amali/ praktik) Rumusan dan cadangan penambahbaikan: I. Mencipta komunikasi interaktif 32. Ada kata pengantar 34. Bab dan sub bab di paparkan secara konsistensi dan sistematik 21. Kesinambungan di antara bab/ sub bab/ topik. Berpusatkan kepada pelajar 27. TEKNIK PENYAJIAN KANDUNGAN 20. Pembelajaran kendiri 28. PAPARAN KANDUNGAN PEMBELAJARA N 26. Ketertiban konsep. gender. Definisi istilah 18 . Adil & demokrasi (tidak bias lokasi.

Ada lampiran (bagi perkara yang berkaitan Rumusan dan cadangan penambahbaikan: Sila lampirkan salinan dari mana-mana halaman buku teks sebagai bahan-bahan bukti. tarikh & sumber internet. Terdapat Indeks 41. 37. Ada carta/ Advance organizer pada awal bab 36. 39. nama. Sumber maklumat terkini: teks. gambar.19 dinyatakan 35.Tugasan. latihan dan contoh soalan diberi pada setiap bab. jadual. Ada rumusan pada setiap topik/ bab. 38. data. diagram. Ada bibliografi/ rujukan terkini 40. (yang berkenaan) 19 .

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->