BPP-SJK/05/09

INSTRUMEN PEMANTAUAN JABATAN PELAJARAN NEGERI WILAYAH PERSEKUTUAN
Nama Sekolah : Nama Pemantau : Sektor/PPW/BTPN : Tarikh : Zon :

Bil 1 2 3 Bilik Darjah Kerusi Murid Meja Murid

ITEM

Mencukupi

Tidak Mencukupi

Kurang

Ulasan Data Keperluan mencukupi Keperluan mencukupi Keperluan mencukupi

Bil 4 5 Guru Hakiki

ITEM

Keperluan

Sedia Ada

Lebih/Kurang (+ / -)

Ulasan Data Keperluan mencukupi

Guru Sandaran Tidak Terlatih

0 Tidak dilaksanakan 1 Lemah 2 Memuaskan 3 Baik 4 Cemerlang Bil 6 7 8 ITEM Carta Organisasi dipamerkan Visi dan Misi dipamerkan Perancangan Strategik Skor Ulasan Data Tidak dilaksanakan Tidak dilaksanakan Tidak dilaksanakan 4 lokasi 4 lokasi 1. 9 bidang Kompetensi Kepengetuaan 2. Pelan Jangka masa panjang 3. Pelan Taktikal 4. Pelan Operasi 1. Pentadbiran 2. Kurikulum 3. HEM 4. Kokurikulum/Sukan 1. Induk 2. Guru 3. Kelas 4. Guru Ganti 1. Jadual Guru Bertugas 2. Laporan Guru Bertugas (setiap hari) 3. Laporan disemak oleh Pentadbir 4. Tindakan susulan daripada laporan 1. Kebersihan kawasan 2. Kebersihan tandas 3. Keceriaan kawasan 4. Taman bertema / mural / kata-kata motivasi Catatan

9

Takwim Sekolah

Tidak dilaksanakan

10 Jadual Waktu

Tidak dilaksanakan

11 Laporan Guru Bertugas

Tidak dilaksanakan

12 Keceriaan dan Kebersihan Sekolah

Tidak dilaksanakan

Hak Cipta Terpelihara @ Sektor Jaminan Kualiti, JPN WP 1 Disember 2010 - Keluaran 01/Pindaan 00

Kekemasan Kaunter 3. Tanda harga dipamerkan 1. Pakaian Seragam Pengawal 3.……………………. Peti cadangan 2.Untuk simpanan sekolah. Peringatan Bahaya 3. Lain-lain 1. Penggunaan Pas kebenaran keluar oleh murid 2. Peraturan Kantin dipamerkan 3. Kebersihan 2.. Kekemasan murid 4. ( ) Tandatangan Pengetua / Guru Besar ………. Adab murid 3. Pendaftaran Masuk Keluar Pelawat 2. JPN WP 1 Disember 2010 .………. Pelan Laluan Kecemasan 2.pihak sekolah dikehendaki menghantar ke Sektor Jaminan Kualliti JPN WP * Salinan kedua . Laporan Harian Kantin 4. ( Cop Rasmi Pengetua / Guru Besar ) * Salinan asal .…………. Suasana pembelajaran 1.Keluaran 01/Pindaan 00 . Peringatan Penjimatan 4. Mesra Pelanggan 4. Pintu pagar sentiasa ditutup 4. Keselesaan ruang menunggu Tandatangan Pemantau ………….…………………………………………. Hak Cipta Terpelihara @ Sektor Jaminan Kualiti. Pemakaian Pas Pelawat 1.BPP-SJK/05/09 INSTRUMEN PEMANTAUAN JABATAN PELAJARAN NEGERI WILAYAH PERSEKUTUAN Bil ITEM Skor Ulasan Data Catatan 13 Kawalan Keselamatan Tidak dilaksanakan 14 Papan Tanda Peringatan Keselamatan Tidak dilaksanakan 15 Kantin Tidak dilaksanakan 16 Disiplin Tidak dilaksanakan 17 Pengurusan Kaunter (Pejabat) PURATA ##### Tidak dilaksanakan #DIV/0! 1.

jum 1 0 catatan Perlu lapor kpd Unit Perolehan & Aset Keperluan mencukupi -1000 0 1 skor 0 1 2 3 4 Perlu mohon kpd Unit Sekolah Ren/Men Keperluan mencukupi Perlu lapor kpd Unit Sekolah Ren/Men ulasan Tidak dilaksanakan Lemah Memuaskan Baik Cemerlang jum -1000 0 1 -1000 0 1 catatan Perlu mohon kpd Unit HEM Keperluan mencukupi Perlu lapor kpd Unit HEM Perlu mohon kpd Unit Pembangunan Keperluan mencukupi Perlu lapor kpd Unit Pembangunan .

on kpd Unit Sekolah Ren/Men kpd Unit Sekolah Ren/Men .