Anda di halaman 1dari 11

SISTEM EKONOMI ISLAM

Click to edit Master subtitle style

5/6/12

SISTEM EKONOMI ISLAM


v

Inti paradigma ekonomi Islam bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Ekonomi Islam mempunyai sifat dasar sebagai ekonomi Rabbani dan Insani.

5/6/12

"Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam". (Muhammad Abdul Mannan) "Ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari per4ilaku muslim (yang beriman) dalam suatu masyarakat Islam yang 5/6/12

Definisi Ekonomi Islam/Syariah menurut beberapa Ekonom Islam

Tiga Prinsip Dasar Yang Menyangkut sistem ekonomi Syariah menurut Islam
Tawhid Khilafah maqasid

5/6/12

Empat Ciri/Sifat Sistem Islam


1. Kesatuan (unity) 2. Keseimbangan (equilibrium) 3. Kebebasan (free will) 4. Tanggungjawab (responsibility)

5/6/12

5 nilai instrumental yang mempengaruhi tingkah laku pelaku ekonomi islam 1. Zakat 2. Pelarangan riba 3. Kerjasama ekonomi 4. Jaminan social 5. Peranan negara

5/6/12

Pengertian Politik Menurut Islam


Politik dalam Islam menjurus kegiatan ummah kepada usaha untuk mendukung dan melaksanakan syariat yang bertujuan untuk menyimpulkan segala sudut Islam yang syumul melalui satu institusi yang mempunyai sahsiah untuk menerajui dan melaksanakan undang-undang. (AlIsra: 80)
5/6/12

Asas-asas Sistem Politik Islam


1.

Hakimiyyah Ilahiyyah

2. Risalah 3. Khilafah

5/6/12

Prinsip-prinsip Utama Sistem Politik Islam


Musyawarah Keadilan Kebebasan Persamaan Tujuan Politik Menurut Islam Hak menghisab pihak pemerintah
5/6/12

KONSEP HUKUM DALAM ISLAM

hukum Islam adalah a sistem of ethical or moral rules hukum Islam adalah suatu sistem hukum yang bersumber dari Allah, Kehendak Allah yang di tegakkan diatas Bumi, hukum Islam disebut Syariah atau jalan Kebenaran,AlQuran dan Sunnah adalah Sumber utama dari Hukum Islam. Hukum Islam adalah produk

5/6/12

Hukum islam sebagai hukum di buktikan dengan karakteristik keilmuan 1. Bahwa hukum Islam tersusun melalui asas-asas tertentu ; 2. Pengetahuan itu terjaring dalam suatu kesatuan sistem dan kerja ; 3. Mempunyai metode-metode tertentu dalam operasionalnya.

5/6/12