Anda di halaman 1dari 18

TEKNIK DIAGNOSIS DAN ALAT-ALAT PENGUJIAN

PENSYARAH : En. Izwanizam Yahaya

PERSOALAN SEBELUM MEMULAKAN KERJA MEMBAIK PULIH


1. Apakah jenis alat yang akan dibaikpulih?

2. Apakah kerosakan (simpton) pada alat tersebut?


3. Adakah alat tersebut mempunyai litar skematik? 4. Apakah teknik yang sesuai untuk digunakan?

Keperluan Dalam kerja baik pulih

PSIKOMOTOR KOGNITIF 1. Fungsi litar 2. kendalian litar 3. Ciri-ciri litar siri,selari dan siri selari. 4. Membaca gambar rajah,litar skematik,manual kendalian dan manual servis 5. Berfikir analitis dan sistematis AFEKTIF 1. Sikap 2. Tabiat kerja i. sabar ii berdisplin iii. keselamatan iv kebersihan v. kerjasama 1. kenalpasti komponen 2. kenalpasti kerosakkan 3. Pengunaan alat 4. pengukur/penguji i. ukuran rintangan ii. ukuran voltan DC. iii. Ukuran voltan AC 4. Pematerian 5. Menyurih litar 6. Menterjemah litar ke skematik

Analisa kerosakkan Teknik dan kaedah baik pulih

Suntikan isyarat dan Surihan isyarat Permerhatian Luar / Simpton

. Ukuran Voltan dan Rintangan

PEMERHATIAN LUAR/SIMPTON
Kenalpasti dari segi peringkat bahagian yang

digunakan dalam sesuatu alat elektronik yang hendak dibaiki cth : Dalam bekalan kuasa.
Pemerhatian menggunakan deria manusia sebagai

tanda-tanda kerosakkan contoh penglihatan, pendengaran,sentuhan dan deria hidung.

Penglihatan
Apabila kawasan atau bahagian yang disyaki

telah rosak diketahui, sebelum membuat ujianujian lain, kita kesan dengan memerhatikan komponen atau papan litar tercetak sekitar bahagian sama ada baik atau terbakar, longgar, patah dan sebagainya.
Contohnya : fius yang terputus boleh dilihat

secara fizikal semasa sesuatu alat dihidupkan, kita juga boleh memerhatikan jika ada kesan berasap, sparkling atau terbakar.

Dengar dan Hidu


Kadang-kadang komponen yang terbakar atau

sparkling tidak dapat dilihat dengan mata kasar, tetapi ia kedengaran atau terbau.

Contohnya pengubah voltan tinggi sering ada

sparkling jika penebatnya retak tetapi tidak boleh kelihatan hanya terdengar bunyi hiss atau pengubah yang terlampau panas hanya mengeluarkan bau hangit

Rasa

Ini bukan bermakna kita harus kita harus merasakan gegaran atau operasi komponen, kita boleh mengesan dengan rasa komponen yang lampau panas tetapi pengesanan dibuat harus mengambil kira keselamatan.
Misalnya komponen yang hampir kepada voltan tinggi, voltan bekalan a.u, pemuat nilai besar bercas dan sebagainya. Selain dari pandang, kita juga boleh menggunakan deria rasa untuk mengetahui sama ada komponen yang terpatah, longgar pateri, tercabut, terputus dan sebagainya.

SUNTIKAN ISYARAT

Suatu teknik mengesan kerosakkan dengan menetapkan kedudukan osiloskop, jangka keluaran dll. Di suatu punca keluaran Kemudian memasukkan isyarat tiruan (misalnya isyarat audio dari jana kuasa audio) kepada punca-punca masukan yang berbeza-beza.

Langkah 1 - Masukkan isyarat di titik 4 = ada kedengaran bunyi atau tidak Langkah 2 - Masukkan isyarat di titik 3 = ada kedengaran bunyi atau tidak Langkah 3 - Masukkan isyarat di titik 2 = ada kedengaran bunyi atau tidak Langkah 4 - Masukkan isyarat di titik 1 = ada kedengaran bunyi atau tidak Suntikan isyarat melibatkan pengunaan alat baik pulih seperti penjana isyarat AF, RF, atau RF termodulat serta osiloskop
Penguat 1 Penguat 1 2 Penguat 1 3 Penguat 1 4 1

1
Penjana isyarat

Pembesar suara
Alat uji

SURIHAN ISYARAT
Suatu teknik mengesan kerosakkan dengan menetapkan kedudukan alat

penjana isyarat tiruan (seperti janakuasa audio) di satu punca masukan.


Kemudian menguji prestasi keluaran (misalnya melalui osiloskop) di punca-

punca keluaran yang berbeza-beza.


Osiloskop perlu digunakan untuk menyurih isyarat. Cara ini adalah baik

untuk mencari bahagian yang rosak. Suatu teknik mengesan kerosakkan dengan menetapkan kedudukan alat penjana isyarat tiruan (seperti janakuasa audio) di satu punca masukan.
yang rosak.

Langkah 1 - Masukkan isyarat dari penjana isyarat di titik 1 Langkah 2 - Ukurkan keluaran dari titik 2 = Ada bentuk Gelombang atau

tidak Langkah 3 - Ukurkan keluaran dari titik 3 = Ada bentuk gelombang atau tidak Langkah 4 - Ukurkan keluaran dari titik 4 = Ada bentuk gelombang atau tidak

Penguat 1 1

Penguat 1

Penguat 1

Penguat 1

2 Penjana isyarat

4 1

Alat uji

Surihan pada litar bercetak


Surihan litar : 1. Tentukan punca masukan dan keluaran

2. Tentukan punca bekalan dan bumi

3. Tentukan No. komponen.

Surihan boleh dimulakan dari titik masukan. Jika sukar ditemui kerana lebih dari satu masukan, kita boleh memulakan dari bahagian keluaran. Contohnya pada litar di sebelah

TEKNIK UKURAN VOLTAN /KERINTANGAN


UKURAN VOLTAN

Teknik mengukur voltan dibuat sesudah kita

mengetahui bahagian kerosakan. Voltan yang mula-mula sekali yang perlu diketahui ialah bekalan ke bahagian. Kerosakan komponen dalam litar menyebabkan pengagihan voltan a.t bertambah. Ini bermakna voltan bekalan perlu diukur terlebih dahulu jika nilai yang diukur berada diantara +/- 20% daripada nilai yg betul baru dianggap normal

Contohnya seperti dalam litar rajah 10, bekalan +12V seharusnya ada di sambungan R1 dan R3. Jika rendah atau tiada , ini bermakna bekalan tidak normal Jika voltan bekalan normal, langkah-langkah seterusnya bersekitar pada komponen aktif iaitu transistor Q1.

Rajah 1: contoh litar penguat Untuk menganalisa voltan yang diukur, kita harus tahu voltan normal (tanpa kerosakan ) litar tersebut. Sebagai contoh, litar di atas , voltan normal di Pemungut C (Vc) = 5.5V Tapak B ( VB) = 2.5V Pengeluar E (VE) = 1.7V

Contoh 1 Jika voltan C = 0.1V, komponen mana dan apakah jenis kerosakannya? Jawapan : R3 terbuka (tiada bekalan sampai ke pemungut) Contoh 2 Jika voltan C = 11.8V, apakah kerosakan yang berlaku? Jawapan :

Contoh 3 Jika voltan B 0.1V

Jawapan : BE Q1 pintas atau R1 terbuka


Contoh 4

Jika voltan E = 0V
Jawapan : C2 pintas atau E Q1 terbuka

R1 terbuka atau CE Q1 terbuka atau R4 terbuka

Mengukur Kerintangan dalam litar


Cara ini dibuat untuk komponen yang boleh

Komponen pasif -

ditentukan kerintangannya seperti rintangan, diod, transistor dan sebagainya. Beberapa ketentuan harus diperhatikan apabila membuat pengukuran kerintangan dalam litar. Komponen aktif
komponen yang memberi laluan kepada arus lektrik komponen yang dapat mengawal laluan arus,memproses isyarat dan menghasilkan isyarat. Diod Npn & Pnp FET SCR

a. Perintang b. Pemuat c. Fius

a. b. c. d.

Rajah blok bagi carta mengesan kerosakan


Mula

Tiada bunyi Speaker O.K Penguat kuasa keluaran O.K Pemacu O.K Litar Tone O.K Pra penguat Tidak normal Tiada keluaran Baikpulih Tidak normal Uji Kerintangan Dalam Litar Tiada normal Uji Voltan

Baik

Sila uji kefahaman anda dalam aktiviti ini


1.

Nyatakan TIGA teknik untuk mengesan kerosakan dalam litar

2. Nyatakan DUA perbezaan di antara teknik ukuran voltan dengan teknik mengukur kerintangan.